Waarom energie en publieke sector steeds duurder worden – The Shock Doctrine

 

 

#Fortuyn zag het aankomen dat de olv Milton Friedmann in Nederland door  Kok en Zalm met hulp van Frans Zimmerman, Diederik Samsom en Paul Rosenmuller, geprivatiseerde eens nog geweldig goed functionerende publieke sector (water energie vervoer zorgsector post vervoer onderwijs etc) vermaakt zou worden tot een wanstaltig schandalig woekerwinst KARTEL stelsel dat  zou gaan dienen als een geldmolen ten behoeve van de rijke elite en  (NATO/VS) om daarmee genocide oorlogen te financieren tegen christenen en moslims zoals in de Balkan, Yemen, Irak, Afghanistan,  Syrie  Libie en Oekraiene en meer dan 40 andere landen.

De KSS-er Milton Friedman kreeg zoals wel meer graaiers die de boel bedonderden, van het merendeels door Kapitalisten bestuurde Nobel Committee een prijs zoals ook Obama de prijs vd vrede, en dat voor een massamoordenaar president onder wiens leiding 7 miljoen weerloze Irakezen en 500 000 kinderen in Irak koelbloedig werden vermoord en ontelbaar veel miljoenen weerloze christenen in meer dan 40 andere landen waar NATO>VS  oorlog had aangesticht.

Naturalisatie Noodwet Oplossing tegen Vrijmarkt Kartel Misdaad

De Naturalisatie Wet zou een oplossing zijn tegen de woekerwinst praktijken van de vrijmarkt criminelen. De Naturalisatiewet omvat de totale en gedwongen afkoop van de  door list en bedrog geprivatiseerde publieke sector, de zorgsector van a tm z,  de energie sector en de rest en het aldus onder (GOED)  staatstoezicht brengen van alle publieke diensten om te komen tot een winstvrije voordelige en voor iedereen betaalbare publieke dienstverlening tegen de kostprijs.

Groter onder een kap inkopen en het stelsel via goed management besturen is goedkoper en veel effectiever en gunstiger zoals economen allemaal weten. Een woud van aanbieders die de prijs opdrijven via kartel- misdaad word door het onder Staats Toezicht brengen van de PS verleden tijd.  De  Naturalisatie Noodwet  omvat ook ambtenaren bezoldiging van al het PBS- personeel volgens het schalen systeem en de afschaffing van miljoenenbonussen voor zich verrijkende wanstaltige en aartsluie hebzuchtige criminele bestuurders en directies die al dan niet of wel handelen met voorkennis.  Al het personeel zal door de Overheid bestuurd onder betere omstandigheden door een goed management en met meer en beter opgeleid personeel voortreffelijk zoals in de goede oude tijden optimaal functioneren”.

Het vervoer zoals het treinverkeer en het openbaar vervoer dient slim bestuurd te worden door de overheid en de diensten dienen tegen de kostprijs te worden aangeboden.  Het valt overigens bij de hervorming sterk aan te raden om de term “Koninklijk” of “Koninklijk Nederlandse  Spoorwegen” uit het hoofd te laten wegens landverraad, en de mateloze impopulariteit van het vrekkig Huis van Oranje en hun criminele handelswijze tav de Volkeren der Nederlanden.

De Staat dient alle aandelen te kopen in de luchtvaart en zich te ontdoen van de steeds weer problemen veroorzakende graaiers van Air France. Er dient een einde te komen aan de voor Nederland rampzalige holding Air France-KLM.  Nederland zal zeer gebaat zijn met een door de Overheid bestuurde voordelige allround hypermoderne Nederlandse Luchtvaart met bijvoorbeeld de naam “Dutch Air”

“wonen, vervoer, onderwijs, energie, goede zorg etc zijn  humane rechten.  De privatisering van de publieke sector is volledig in strijd in strijd met de mensenrechten.  Politici zijnde samenzweerders/criminelen hebben er een woekerwinst model van gemaakt dat via kartel monopolisering en  via BIG-Pharma gigantisch veel geld opslokt voor het spekken van de rijksten en zelfs via de schatkist voor de financiering van genocide oorlogen”

“Het kopen van aandelen zoals in de zorgsector al dan niet met voorkennis en het zich middels bedrog ten koste van de burgers verrijken door  Politici, medici, Big Pharma en Hoge Adel dient strafbaar gesteld te worden bij de Wet.  Zeer aan te bevel is een maximale preventie via dubbele controles en het toepassen van hogere straffen  waaronder 10 jaar celstraf zonder vroegtijdige vrijlating en een boete van minstens 10 miljoen euro voor liegende politici die het land verraden en de burgers extreem onrecht aandoen zoals Rutte en zijn bende”.

* Deel van concept : Naturalisatie Wetgeving  24  dec 2009

Info Nieuws: Motie afgewezen door landverraders

M

*De door Bill Gates gesponsorde Universiteit van Oxford,  heeft volgens M via een rond 2004 ontworpen simulatieprogramma de nep coronabesmettingen gepresenteerd aan WHO/ EMA (directrice Emer Coock is lobyiste van Gates) en aan LAREB en het door Gates gesponsorde RIVM/Erasmus die samen met de Universiteit van Oldenberg werken aan de 5g crowdconrol prikdictatuur zoals die in grote steden van China alreeds is uitgerold

*Koopmans Oosterhuis Fouchier Daszak Kaag hebben zoals van Ranst, Jaap van Dissel, Isaac Marcus RUTTE en de Koning en vele anderen volgens M meegedaan met de uitrol van de eerste fase van de realisatie van de 5g crowd-control priksamenleving  en zij zijn allen onmiskenbaar medeverantwoordelijk voor de noodlottige gevolgen van de gevoerde prikcampagnes.

*De toren van Babel stortte in  wegens een snel zeer slecht gebouwd fundament. Kapitalisten gaven de schuld aan de “Allerhoogste”. De onzorgvuldig met hoogmoed gebouwde Twin-Towers werden door Rijke Beleggers op 0911 neergehaald met thermiet omdat ze aan het verzakken waren. De eigenaar Silverstein kreeg een gigantisch vermogen via de verzekering. Op 09 11 verdween via de TT ook een bedrag in de orde van 9 triljoen dollar.

*J van dissel koopmans oosterhaus bonten van ranst en vele anderen zoals kaag en rutte zijn volgens M betrokken bij de geplande 5g-crowd control prikdictatuur zoals die in China in veel grotere steden werd uitgerold.

* De door Bill Gates gesponsorde #Oxford Universiteit presenteerde volgens M de alreeds in 2004 en later geoptimaliseerde COVID-19 simulatie-software die de globale nep corona besmettingen doorgaf aan WHO>EMA>LAREB> CBS>pers en media. Volgens M werd  Kaag te Oxford volledig op de hoogte gebracht van de plannen en de verdere uitrol van de prikdictatuur.

* COVID 19 is volgens M een codenaam voor “certification of verification id”, de hoax en prikcampagnes waren volgens M een geheime operatie geleid door VS/CIA en de leiders van de zgn Great Reset waaronder Claus Swab van WEF.

* Over de prik…om eens goed over na te denken ?

Er is influenza a of b  genaamd de griep en er bestaat ook de besmettelijke variant sars line-b die milde griepklachten geeft. Sars line b werd volgens M door ab oosterhaus ontwikkeld. Wat nu als men een prik krijgt met sars line b erin?

Als er Sars line b in de prik zit en een geprikte de test doet zal men pos testen, ook een niet- geprikte die een tijd terug griepklachten agv een Sars line b besmetting had. Als men griep heeft met Influenza A/B en een test doet zal de geprikte wegens de Sars line b prikbesmetting in ieder geval pos testen.

Men kan griep hebben met of zonder Coronabeta, sars line b. Bij een gewone griep test kan influenza via een lab worden aangetoond via serologie. Echter test men in het lab niet op sars line b maar op Influenza/a/b.

Er werd nauwelijks of geen  serologisch onderzoek gedaan. Men kan evenwel besmet worden door een wel of niet geprikte met influenza a/b  en/of sars line b of met TB of HIV e.a.

Een geprikte met sars line b en/of influenza a/b kan ook weer anderen aansteken met sars line b en/of  influenza a/b en zelfs als men drager is met iets anders zoals bijvoorbeeld TB of  HIV.

Afsluitend een niet geprikte met Influenza a/b (maar geen sars) kan een geprikte aansteken met Influenza a/b/ als deze nog geen Influenza a/b heeft maar wel besmet is met Sars-line b agv de prik.

Een niet geprikte met Sars line b maar zonder Influenza a/b kan een geprikte niet meer aansteken want de geprikte heeft hoe dan ook al sars line b wegens de prikbesmetting. Niet geprikten die werden besmet door geprikten kunnen elkaar aansteken met sars line b en/of influenza a/b/ of iets anders zoals HIV of TB of met een parasiet die parasitaire long- maag- darminfecties veroorzaakt en die door de samenzweerders zoals men deed met COPD/Longkanker, werden gerekend tot Corona of Covid.

Er kunnen diverse soorten prikken zijn geweest, met telkens per land of regio een aparte batch met een andere samenstelling, en er word al helemaal niet uitgesloten en het is zo goed als zeker dat betreffende vloeistoffen per soort prik milde, of zelfs zeer ernstige bijwerkingen veroorzaakten zoals de niet natuurlijke vorm van myocarditis( hartspierinfectie), trombose(bloedproppen), hartfalen met de dood tot gevolg al dan niet  mede wegens 1 of meerdere onderliggende aandoeningen.

Overwegende:

In Nederland is sprake van een toename van met een infectieziekte besmette personen, en van niet met een infectieziekte besmette personen,  die komen te overlijden aan 1 of meerdere aandoeningen zoals Kanker en COPD, (veroorzaakt door o.a. gifstoffen(toxinen) en fijnstof) die door  biomassa-centrales, autos maar met name door grote zeeboten en vliegtuigen en door gif lozende Multinationals in toenemende mate worden uitgestoten.

Er is sprake van een stijgende lijn in de toename vd sterfte agv Obesitas en Diabetes, en er is sprake van een toename van de sterfte wegens de toename vd vergrijzing wegens de  in algehele term uitgedrukte “ouderdom aandoeningen” en mede als gevolg van de enorm lange wachtlijsten en een minder goede kwaliteit van de zorg en ziekmakende pharmacie (medicijnen, antidepressiva en prikken).

Note: In het RIVM rapport over mondkapjes ontbreekt volgens M  de sterkere groei van anearobe bacterien( ziekteverwekkers)  in mondkapjes etc en EO of Ethyleen Oxide, dat is een niet afbreekbaar bij hogere doses  kankerverwekkend goedje, het EO merkteken staat zelfs op de verpakking, zie hiervoor het Mondkapjes Artikel op deze site.

RIVM meldde in hun rapport wel o.a. dat  in mondkapjes aanwezige  zilver-nanodeeltjes “mogelijk” een toxisch effect laten zien op de huid en zilver door de huid kan  penetreren, en zich kan ophopen in verschillende organen. Nanozilver wordt toegepast in mondkapjes en  dat maakt dat er een zorg is voor de toepassing van nanozilver in mondkapjes.

Ook is er sprake van niet of nog niet eens gedaan onderzoek. Waarom niet?  Is hier dan niet sprake van  ernstige nalatigheid door het door Bill Gates gesponsorde  RIVM!

Bovendien werden er in de jaren 80 onderzoeken naar schadelijke effecten van het dragen van mondkapjes gedaan, dat is door goed zoeken op internet te vinden. De expertise en bevindingen zoals over kankerverwekkend EO in medische kapjes  maar ook boekwerken over de schadelijkheid van kapjes  van o.a. Anthony Fauci ! heeft RIVM aan de laars gelapt en er helemaal niets en geen donder mee gedaan!

Voor nog meer info over Mondkapjes zie: Mondkapjes Dossier

Note:  Voor meer Podcasts beluister de podcasts over mondkapjes/oversterfte

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column, Politiek and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.