Waarom energie en publieke sector steeds duurder worden – The Shock Doctrine

 

 

#Fortuyn zag het aankomen dat de olv Milton Friedmann in Nederland door  Kok en Zalm met hulp van de KSS-ers Frans Zimmerman, Diederik Samsom en Paul Rosenmuller, geprivatiseerde eens nog geweldig goed functionerende publieke sector (water energie vervoer zorgsector post vervoer onderwijs etc) vermaakt zou worden tot een wanstaltig schandalig woekerwinst KARTEL stelsel dat  zou gaan dienen als een geldmolen ten behoeve van de rijke elite en de Khasaarse Satanisten Sekte KSS (NATO/VS) om daarmee genocide oorlogen te financieren tegen christenen en moslims zoals in de Balkan, Yemen, Irak, Afghanistan,  Syrie  Libie en Oekraiene en meer dan 40 andere landen.

De KSS-er Milton Friedman kreeg zoals wel meer Khasaarse Satanisten die de boel bedonderden, van het merendeels door Satanisten bestuurde Nobel Committee een prijs zoals ook de KSS-er Obama (verwant met Rothshild en Adolf Hitler) de prijs vd vrede, en dat voor een massamoordenaar president onder wiens leiding 7 miljoen Irakezen en 500 000 kinderen in Irak koelbloedig werden vermoord en miljoenen weerloze christenen in meer dan 40 andere landen waar KSS oorlog had aangesticht.

Naturalisatie Noodwet Oplossing tegen Vrijmarkt Kartel Misdaad

De Naturalisatie Redding Wet zou een goede oplossing zijn tegen de woekerwinst praktijken van de vrijmarkt criminelen. De Naturalisatiewet omvat de totale en gedwongen afkoop van de totale door list en bedrog geprivatiseerde publieke sector, de zorgsector van a tm z,  de energie sector en de rest en het aldus onder (GOED)  staatstoezicht brengen van alle publieke diensten om te komen tot een winstvrije voordelige en voor iedereen betaalbare publieke dienstverlening tegen de kostprijs.

Groter onder en kap inkopen en het stelsel via goed management besturen is goedkoper en veel effectiever en gunstiger zoals economen weten. Een woud van aanbieders die de prijs opdrijven via kartel misdaad word door de-privatisering verleden tijd.  In het Naturalisatie Noodwet plan valt ook de ambtenaren bezoldiging van al het PBS- personeel volgens het schalen systeem en de noodzakelijke hervormingen zoals afschaffing van miljoenen bonussen voor zich verrijkende wanstaltige en aartsluie hebzuchtige criminele bestuurders en directies die handelen met voorkennis.  Al het personeel zal  door de Overheid bestuurd onder betere omstandigheden door een goed management en met meer en beter opgeleid personeel voortreffelijk zoals in de goede oude tijden functioneren”.

Het vervoer zoals het treinverkeer en het openbaar vervoer dient goed en slim  bestuurd te worden door de overheid en de sector  dient tegen de kostprijs te worden aangeboden.  Het valt overigens sterk aan te raden om de term “Koninklijk” of “Koninklijk Nederlandse  Spoorwegen” uit het hoofd te laten wegens de mateloze impopulariteit van het vrekkig Huis van Oranje en hun criminele handelswijze tav de Volkeren der Nederlanden.

De Nederlandse Staat dient alle aandelen te kopen in de luchtvaart en zich te ontdoen van de parasitaire en steeds weer problemen veroorzakende graaiers genaamd Air France. Er dient een einde te komen aan de voor Nederland rampzalige holding Air France-KLM.  Nederland zal gebaat zijn met een door de Overheid bestuurde meer voordelige All Round Nederlandse Luchtvaart met bijvoorbeeld de naam “Dutch Air”

“wonen, vervoer, onderwijs, energie, goede zorg etc zijn allemaal humane rechten.  De privatisering van de publieke sector is in strijd met de mensenrechten.  Politici zijnde samenzweerders/criminelen hebben er een woekerwinst model van gemaakt dat via kartel monopolisering en  via BIG-Pharma gigantisch veel geld opslokt voor het spekken van de rijksten en voor de financiering van oorlogen”

“Het kopen van aandelen zoals in de zorgsector al dan niet met voorkennis en het zich middels bedrog ten koste van de burgers verrijken zoals Politici, medisch personeel en Big Pharma en Hoge Adel plegen te doen, dient strafbaar gesteld te worden bij de Wet.  Zeer aan te bevel is een maximale preventie via dubbele controles en het toepassen van hogere straffen voor criminelen en minstens naar gelang de aard vd misdaad 10 jaar celstraf zonder vroegtijdige vrijlating en een boete van minstens 10 miljoen euro voor liegende politici die het land verraden en de burgers geweld en extreem onrecht aandoen zoals Rutte en zijn bende”.

* Deel van concept : Naturalisatie Wetgeving  24  dec 2009

Motie afgewezen door landverraders

M

Update M:  Kaag in #Oxford inzake 5g crowd control-prikdictatuur ?

*Het door de Bill Gates gesponsorde #Oxford, de Universiteit aldus heeft via een rond 2004 ontworpen simulatieprogramma de nep coronabesmettingen gepresenteerd aan #WHO/ #EMA ( directrice Emer Coock is lobyiste van Gates) en aan LAREB en het door Gates gesponsorde #RIVM/ #Erasmus die samen met de Oldenberg Universiteit werken aan de #5g crowdconrol prikdictatuur zoals die in China is geintroduceerd.

*Koopmans Oosterhuis Fouchier Daszak Kaag hebben zoals van Ranst, Jaap van Dissel, Isaac Marcus Roth  of MARC RUTTE en de Koning en vele anderen volgens M actief mee gedaan net de realisatie van de 5g crowd-control priksamenleving  en zij zijn onmiskenbaar medeverantwoordelijk voor de  noodlottige gevolgen van de prikcampagnes.

*De toren van Babel stortte in  wegens een snel en zeer slecht gebouwd fundament. De khasaarse satanisten gaven de schuld aan de “Allerhoogste”. De onzorgvuldig met hoogmoed gebouwde Twin-Towers werden door Khasaarse Satanisten op #0911 neergehaald met thermiet omdat ze aan het verzakken waren. DE KSS-er Feinsteinn kreeg een gigantisch vermogen via de verzekering. Op 09 11 verdween via de TT ook een bedrag in de orde van 9 triljoen dollar.

*J van dissel koopmans oosterhaus bonten van ranst en vele anderen zoals kaag en rutte zijn volgens M betrokken bij de geplande 5g-crowd control prikdictatuur zoals die in China werd geintroduceerd

* De door Bill Gates gesponsorde #Oxford Universiteit presenteerde volgens M de alreeds in 2004 en later geoptimaliseerde simulatie-software die de globale nep corona besmettingen doorgaf aan who ema en lareb etc etc. #Volgens M werd ook Kaag te Oxford opgeleid mbt de geplande 5g prikdictatuur.

* COVID 19 is een codenaam voor “certification of verification id”,  het gehele corona gebeuren- de hoax en prik campagnes waren volgens M een geheime operatie geleid door KSS/CIA en de leiders van de zgn Great Reset waaronder Claus Swab.

Over de prik…om eens goed over na te denken ?

Er is influenza a of b  genaamd de griep en er bestaat ook de besmettelijke variant sars line-b die milde griepklachten geeft. Sars line b werd volgens M door ab oosterhaus ontwikkeld. Wat nu als men een prik krijgt met sars line b erin?

Als er Sars line b in de prik zit en een geprikte de test doet zal men pos testen, ook een niet- geprikte die een tijd terug griepklachten agv een Sars line b besmetting had. Als men griep heeft met Influenza A/B en een test doet zal de geprikte wegens de Sars line b prikbesmetting in ieder geval pos testen.

Ment kan griep hebben met of zonder sars line b. Bij een gewone griep test kan influenza via een lab worden aangetoond via serologie. Echter test men in het lab niet op sars line b maar op Influenza/a/b.

Er werd nauwelijks of geen  serologisch onderzoek gedaan. Men kan evenwel besmet worden door een wel of niet geprikte met influenza a/b  en/of sars line b of met TB of HIV e.a.

Een geprikte met sars line b en/of influenza a/b kan ook weer anderen aansteken met sars line b en/of  influenza a/b en zelfs als men drager is met iets anders zoals bijvoorbeeld TB of  HIV.

Afsluitend een niet geprikte met Influenza a/b (maar geen sars) kan een geprikte aansteken met Influenza a/b/ als deze nog geen Influenza a/b heeft maar wel besmet is met Sars-line b agv de prik.

Een niet geprikte met Sars line b maar zonder Influenza a/b kan een geprikte niet meer aansteken want de geprikte heeft hoe dan ook al sars line b wegens de prikbesmetting. Niet geprikten die werden besmet door geprikten kunnen elkaar aansteken met sars line b en/of influenza a/b/ of iets anders zoals HIV of TB of met een parasiet die parasitaire long- maag- darminfecties veroorzaakt en die door de samenzweerders zoals men deed met COPD/Longkanker, werden gerekend tot Corona of Covid.

Er kunnen diverse soorten prikken zijn geweest, met telkens per land of regio een aparte batch met een andere samenstelling, en er word al helemaal niet uitgesloten en het is zo goed als zeker dat betreffende vloeistoffen per soort prik milde, of zelfs zeer ernstige bijwerkingen veroorzaakten zoals de niet natuurlijke vorm van myocarditis( hartspierinfectie), trombose(bloedproppen), hartfalen met de dood tot gevolg al dan niet  mede wegens 1 of meerdere onderliggende aandoeningen.

Overwegende:

In Nederland is sprake van een toename van met een infectieziekte besmette personen, en van niet met een infectieziekte besmette personen,  die komen te overlijden aan 1 of meerdere aandoeningen zoals Kanker en COPD, (veroorzaakt door o.a. gifstoffen(toxinen) en fijnstof) die door  biomassa-centrales, autos maar met name door grote zeeboten en vliegtuigen en door gif lozende Multinationals in toenemende mate worden uitgestoten.

Er is sprake van een stijgende lijn in de toename vd sterfte agv Obesitas en Diabetes, en er is sprake van een toename van de sterfte wegens de toename vd vergrijzing wegens de  in algehele term uitgedrukte “ouderdom aandoeningen” en mede als gevolg van de enorm lange wachtlijsten en een minder goede kwaliteit van de zorg en ziekmakende pharmacie (medicijnen, antidepressiva en prikken).

Note:  Voor meer informatie beluister de podcasts over mondkapjes/oversterfte

Over Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
Dit bericht is geplaatst in Column, Politiek met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties