goeroe on line
Stel Uw geest en Hart open … doe een wens … weet, alles wat U gelukkig zal maken, zal zich manifesteren op het door U gekozen Pad van Verlichting.steeds te luisteren naar uw hart, en het goede doen met een goed en rein geweten.

alles wat zonde is en slecht te laten en te vergeven.

vriendelijk wijs en sterk uw grenzen aan te geven en andermans grenzen evengoed te respecteren.

niet alles te willen verklaren, zien, voelen, begrijpen, en willen weten.

uzelf niet te kwellen met angst en twijfels, maar U met Liefde en vrienden te omgeven.

steeds het goede voorbeeld aan anderen te geven.

de wereld te verbeteren, door uzelf door de oneindige kracht van de liefde te vergeven.

dapper met geloof in uzelf, door te gaan, over de toppen, en door de dalen van uw leven.

steeds een helpende hand uit te steken, naar de mensen die zich in nood begeven.

steeds Liefde en geluk te delen.

het Lied van de Verlichting, te zingen,zoals de vogels in de hemel, na wilde stormen en in de milde regens.

het instrument van het leven, met liefde te bespelen.

de nood van de armen en behoeftigen, met liefde te ledigen.

anderen niet te veroordelen, op de fouten die U zelf maakt, en op wat zij niet kunnen weten.

steeds de waarheid te spreken.

geen valse goden en profeten die wraak, haat en vergelding propageren, te vereren.

niet afgunstig te zijn op wat anderen bezitten, of hoe gelukkig zij ook maar zouden leven.

goed, en gezond met mate te eten.

dankbaar te zijn voor het wonderbaarlijk geschenk van Uw leven.

het geluk van de kleine dingen te waarderen, en te delen.

in uzelf en de liefde, te geloven, en de moed nooit op te geven.

een ander niet te doden, bezeren, veroordelen of discrimineren.

uw broeders, zusters, uw ouders en naasten, met liefdevolle daden te eren.

geen valse verklaringen af te leggen, om anderen te benadelen en hen van hun bezit en rechten te bestelen.

steeds de vrede en het goede na te streven.

te vertrouwen dat U door de Geest van Liefde geleid word, nu, morgen en gedurende heel uw leven.Afsluitend, en tot een volgende keer wens ik U allen op het Pad van de Verlichting:

Uw Dienaar de Internet Goeroe*Note: De bovenstaande Goeroe Handreiking is slechts een enkele keer in de huidige tekst vorm beschikbaar. Gelieve de bovenstaande Handreiking te selecteren met de muis, en op uw computer op te slaan, als U deze wilt doorsturen of wilt nalezen ter inspiratie.