Teken de Petitie: Kuipers mag geen soevereiniteit van Nederland overdragen aan de WHO

Wij, de burgers van Nederland, geven  Ernst Jan Kuipers  geen toestemming om namens Nederland goedkeuring te geven voor de wijzigingen die betrekking hebben op de ‘Implementation of the International Health Regulations (2005)’ in Genève in de week van 23 mei 2022.

Wij constateren  dat door het tekenen van het ‘Implementation of the International Health Regulations (2005)’ in Geneve in de week van 23 mei 2022′ een deel van de soevereiniteit van Nederland overgedragen wordt aan het WHO.

en verzoeken

  • Dat er NIET namens Nederland het ‘Implementation of the International Health Regulations (2005)’ wordt ondertekend In Geneve.
  • Dat Nederland nooit een deel van haar soevereiniteit mag overdragen aan een andere instelling dan de Nederlandse overheid.

>>> Teken de Petitie

Geplaatst in Nieuws, Petities | Getagged , , | Een reactie plaatsen

poeziecentrum.be een huis vol poëzie

Poëziecentrum Gent

Poëziecentrum vzw is hét kennis- en expertisecentrum in Vlaanderen en Nederland voor Nederlandstalige poëzie, buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling, Nederlandstalige poëzie vertaald in andere talen en Zuid-Afrikaanse poëzie.


Teletxt  TelemuzenTELETXT, Mensen Zeggen Dingen en Poëziecentrum Gent, werkten samen aan een nieuwe reeks over poëzie. Poëzieliefhebbers delen het plezier dat zij aan poëzie beleven met ons.


Poëziecentrum Gent is het eerste infopunt voor alle vragen over poëzie en promoot, ondersteunt, informeert, documenteert en organiseert voor diverse doelgroepen. Uniek is de zeer ruime collectie en brede werking: documentatiecentrum, Poëziekrant, poëzieshop, uitgeverij en literaire programma’s/educatieve werking. Opgericht in 1980 is Poëziecentrum sinds 2003 gevestigd in het historische pand “Het Toreken“,  het Huis van de Huidevetters, op de Gentse Vrijdagmarkt.

Uitgeverij PoëzieCentrum

Naast de uitgave van poëziebundels en bloemlezingen focust Uitgeverij PoëzieCentrum op  poëziedebuten, poëzievertalingen, verzamelde gedichten/representatieve keuzes uit het werk van belangwekkende dichters en poëzie-essays.

Manuscripten voor eventuele uitgave door de uitgeverij van Poëziecentrum kunnen gemaild worden naar inzendingen@poeziecentrum.be of opgestuurd worden naar:

Poëziecentrum vzw, t.a.v. Redactie,
Vrijdagmarkt 36,
B-9000 Gent.

* Voeg steeds een begeleidende brief bij, met al uw gegevens (naam, adres, geboortedatum en beknopt C.V.). Gelieve het manuscript bij voorkeur digitaal, per e-mail, door te sturen. Inzendingen per post worden niet teruggezonden: bewaar dus steeds het origineel.

Paukeslag

Paukeslag is een  Multimediaal Digitaal platform voor levend poëzie-erfgoed, voor de ontsluiting van poëzie-erfgoed. Paukeslag werd opgestart onder coördinatie van Poëziecentrum 

Zowel het poëzie-erfgoed dat uit de werking van literaire organisaties voortkomt als het poëzie-erfgoed dat erfgoedinstellingen verzamelen en deskundig bewaren, wordt via Paukeslag zichtbaar gemaakt voor het grote publiek

Contactgegevens

Project Paukeslag
Vrijdagmarkt 36
B-9000 Gent
België

T +32 (0)9 225 22 25
E project1@poeziecentrum.be

Klaar en rein dicht

Van Gents en Dichters Bloede

Sowaer wij sijn
van Gents en Dichters Bloede

koen stout en braaf
vrij en een tesamen

onder Zijn Hoede
zullen wij niet versagen

in den schoone muzen taal
hart en zielen bekooren raken

opdat den mensch zyne goedheit verstaat
sowaer den Heemel het betaamt

Stan Rams

23 april 1822 -2022

Amsterdam


Poeziecentrum Twitter MuzenGeplaatst in kunst | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Nederlandse burger bestolen door foute belastingheffingDen Haag, 21 apr. 2022

Burgers van Nederland bestolen door Regering Rutte/foute belastingen

Nederlanders betalen zich blauw door de hoogste belastingen van de EU, en gigantisch veel geld word door de Regering Rutte   gespendeerd aan zinloze en zeer ongewenste bestedingen.  Zeer veel geld verdwijnt in bodemloze putten. Men weet zogenaamd  ook niet waar de 5.1 miljard Euro aan coronagelden o.l.v. de  kwakzalver, ex- leraar en ex- Minister,  Hugo  De J  zijn gebleven.

De wegens  talrijke schandalen heel erg impopulaire Minister van Financiën Sigrid Kaag (D66),  de staatssecretarissen, Marnix van Rij (CDA), Aukje de Vries (VVD) en de secretaris-generaal  Bas van den Dungen hebben zoals de Marc Rutte niet uit de doeken gedaan waar al het ten onrechte van de burger afgeperste belastinggeld is gebleven en hoe en wanneer de burgers worden gecompenseerd.

We zien zoals al meer dan 10 jaar  een  typische walgelijke  arrogantie van de liegende draaikont Rutte en de corrupte macht. Ze hebben  geen zin, geen interesse, geen eer en geen enkel gevoel voor wat rechtvaardig, goed en nodig is in het land,  en  ze bedonderen de boel steeds weer met hun valse propaganda, loze beloftes, leugens, en bedrog.

Alle gedupeerden zoals de  mensen die in de schulden zijn geraakt doordat ze hun bedrijf moesten sluiten vanwege de corona maatregelen, en de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de door de overheid  zeer oneerlijk behandelde  boeren en de gedupeerde Groningers en nog veel meer gedupeerden  moeten worden gecompenseerd, maar dat willen Rutte en zijn bende niet en dat is volstrekt onacceptabel. Daarom dient de regering oneervol te worden ontslagen en in pek en veren te worden verjaagd. Er moeten  z.s.m. nieuwe verkiezingen komen zodat een deugdelijke regering gevormd kan worden die zich met hart en ziel inzet voor de redding uit de nood, compensatie van alle gedupeerden, voor de wederopbouw en voor het welzijn van het Volk Der Nederlanden

 

Geplaatst in Column, Politiek | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Biomassa is het grootste schandaal van deze eeuw – Tata Steel vergiftigt Nederland

Ook Tata Steel vergiftigd Nederland met goedkeuring van Ruttes Kartel en GL

Tata Steel, een bedrijf dat de samenleving honderden miljoenen aan omgevingsschade kost, kinderkanker veroorzaakt en zoals Rutte erover liegt, geen rooie cent belasting betaalt in NL en zelfs miljoenen subsidie ontvangt, stoot het meeste stikstof uit van alle bedrijven in Nederland.

Beste  lezers,

Bent U niet vreselijk woedend op  Ruttes Kartel wegens o.a. de reeksen bedrog en leugens, en de door Ruttes Kartel en GL  jarenlang toegestane en gesubsidieerde vergiftiging van Nederland zoals door Tata Steel?

En hoe zit het met de zogenaamde duurzame biomassa?

Antwoord:

“Uw afgeperst belastinggeld word gebruikt voor ecocide !”

“Miljarden Euros worden aangewend om U doodziek te maken”

Miljoenen bomen/ hele bossen wegkappen en met miljarden aan  subsidie  verstoken in ziekmakende(COPD en Longkanker veroorzakende) biomassa centrales is de grootste misdaad tegen flora fauna aller tijden!

“De subsidie die vrijgemaakt is voor het vervuilende, bosvernietigende, ziektes veroorzakende, klimaatvijandige biomassaverbrandingsproject bedraagt 11,4 miljard euro. 11 trucks vol met bankbiljetten.  Wat voor bedrag met deze gekte precies gemoeid is, weten we niet. Onderzoeksprogramma Zembla openbaarde wel dat in 2017 alleen al de kolencentrales 3,6 miljard subsidie hebben ontvangen voor de bijstook van biomassa. Er zijn dus vele miljarden gemoeid in deze zaak. Geld waarmee alternatieven voor duurzame energie bedacht, gefinancierd en uitgevoerd konden worden. Geld om het onderwijs uit de crisis te halen. Geld om armoede te bestrijden. Allemaal in rook opgegaan, samen met de schitterende Amerikaanse en Oost-Europese bomen”

bron: HP de tijd >>> https://www.hpdetijd.nl/columns/biomassa-is-het-grootste-schandaal-van-deze-eeuw/

Link naar de petitie tegen boomkap: Stop de massa bomenkap in Nederland

IKD?  Wilt u weten welke misdaden tegen fora en fauna, mens-dier-bomen, planten en de biodiversiteit  werden gepleegd door RUTTE I II II V en voorgaande regeringen?

Bestudeer het gehele IKD dossier met een schat aan informatie uit duizenden bronnen, die aantonen dat de regerende elites werkelijk niets om een gezonder leefklimaat en om het leven van de mensen, de dieren, de bomen en biodiversiteit  geven,  en dat zij met opzet bezig zijn  om flora en fauna te vergiftigen, te verpesten en te vernietigen. 

De bewijzen staan in  het >>>   Internationaal Klimaat Dossier

Flash Nieuws UPDATE

****************************************************************************

update 6 april 2022: Rutte KSS  Stikstofbedrog Meetbedrog

Stikstofminister: boeren ten onrechte op lijst van grootste uitstoters

****************************************************************************

Den Haag – Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) heeft de Tweede Kamer verkeerde informatie verstrekt over de grootse stikstofuitstoters. Volgens de bewindsvrouw is de blunder toe te schrijven aan het RIVM. Ten onrechte zijn boerenbedrijven daarom opgenomen in de lijst met ’top honderd stikstofbronnen’.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas spreekt over ’prutsers’ en wil voor het Kamerdebat van woensdagavond een gedetailleerd feitenrelaas van de minister. „Een complete sector willen decimeren wat de burger 25 tot 60 miljard en voedselzekerheid kost… Een minister en een ambtenarentop zonder enige kennis van zaken bij wie geen enkel lichtje gaat branden bij zo’n lijst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

Op sociale media is #meetbedrog aan de orde

Ongelofelijk uitstoot meetbedrog door RUTTES KARTEL @rivm @minlnv

Citaat Klokkenluider:

“De uitstoot ammoniak zoals die olv Rutte en een aantal kartelfiguren zoals Ed Nijppels en Rob Jetten werd bepaald klopt niet omdat emmissies schone stallen werden gekoppeld aan emissies minder schone stallen.

Het kartel van Rutte gebruikte zoals ook mbt “corona” onjuiste en arbitraire modellen – in zoals bij de boeren verkeerde meetmodellen bij stallen.  Ruttes Kartel heeft de boeren voor miljarden bedrogen zoals door onteigening  door bedrog en verkeerde meetresultaten.

Bill Gates, een van de rijkste KSS-sekteleden,  is in de hele wereld bezig met het opkopen van boerenland. Dat gebeurt met de hulp van KSS politici zoals Rutte, Wiebes en  omgekochte politici door bedrog zoals met de meet-resultaten/valse aannames/ valse propaganda en een media-hetze zoals tegen de duurzame Nederlandse boeren.

Overigens bestaat lucht uit bijna 80% stikstof (N2), een ongevaarlijk inert gas. De hoeveelheid NO2, waar het hier om gaat, is uitermate laag en al jaren dalend. Rutte I II III V beleid is crimineel wanbeleid annex misdaad. Dankzij vele WOB-verzoeken en kamervragen zijn er de afgelopen paar jaar al zoveel zaken boven water gekomen die zo verkeerd in elkaar zitten dat je je af vraagt waarom de aangewezen criminelen niet werden ontslagen en berecht wegens de meetfraude. Veel duurzame boeren zijn inmiddels uitgekocht op basis van aannames en foute gegevens door de genoemde kartelmisdadigers.Jaren hebben de boeren maatregelen genomen en het houdt niet op. De meest duurzame boerensector van Europa wordt kapotgeregeld door Ruttes Kartel te Den Haag. Men wil de cijfers/gegevens die men wenst om de boerenstand kapot te maken. Het zijn geen fouten of blunders maar ze plegen valsheid in geschrifte met meetresultaten en dat is een misdaad. De prutsende en liegende ministers EN de topambtenaren moeten allemaal worden ontslagen en berecht.Nieuwe verkiezingen en een frisse club eerlijke ambtenaren die kunnen rekenen en de wet naleven. Een volksvertegenwoordiger en een ambtenaar is niet aangenomen om met meetresultaten zoals over corona en uitstoot te knoeien en frauderen. Hij, of zij, moet gewoon doen wat er van de wet wordt geeist.

Nederland gaat kapot door Ruttes Kartel/KSS Media bedrog/ en heeft zeer dringend behoefte aan een Goed en Eerlijk bestuur !

Bij gebleken bedrog dienen figuren zoals de Jonge en Rutte oneervol te worden ontslagen en berecht wegens de gepleegde misdaden. De gedupeerden zoals de door Ruttes bende. Bill Gates en andere medeplichtige opkopers door meetbedrog bankroet gemaakte boeren, moeten allemaal een schadevergoeding krijgen van naar geland de omvang, minstens 1 miljoen euro per stal. Netto belastingvrij!

De globale zwendel met boerenland (zoals het door bedrog onteigenen en opkopen van enorm veel boerenland door o.a. de gestoorde multimiljardair Bill Gates dient tot op de bodem te worden onderzocht door een parlementaire enquete en een Internationaal Strafrecht Tribunaal.

Klokkenluider QR

Bron artikel: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1179250264/stikstofminister-blundert-boeren-ten-onrechte-op-lijst-van-grootste-uitstoters

****************************************************************************

Geplaatst in Column, Gezondheid, Nieuws | Getagged , , , , , , , , , | 2 reacties

veel meer zieken en sterfte als gevolg van vaccinsPfizer werd ook al door de rechter veroordeeld tot hoogste strafboete aller tijden wegens fraude
Prof. Capel waarschuwt voor gevolgen van prikkie: ‘We gaan geen vreugdevolle tijd tegemoet’


Docter Roger statements


Meer sterfte agv de bijwerkingen op lange termijn. In canada blijken 9 vd 10 Covid sterfgevallen gevaccineerd, bij de 3 dubbel geprikten het hoogste aantal Covid sterfgevallen. Het lijkt er op dat na verloop van tijd de booster dodelijk uitpakt, bekend is dat deze vaccinaties hartspierinfecties,trombose veroorzaken en het immuunstelsel vernietigen


20/3/22 – Dr. Cole en Dr. Malone: ​​negatieve vaccinwerkzaamheid CV19 prik. “gegevens uit Denemarken, Israël en het VK, laten zien dat de prik een negatieve werkzaamheid heeft, waarbij de kans om ziekte te krijgen toeneemt in plaats van beschermend te zijn.”Massale sterfte veroorzaakt door pfizer/prikken 


Geplaatst in Column, Gezondheid, Nieuws | Getagged , , , | 7 reacties

climate truth – de klimaat waarheid

Global temperatures in the golden ages of human society were always far warmer than today. A fake global warming scare campaign has been running for 40 years. It is not warming. In fact we’re in the coolest times for 9,000 years. These facts are written in recent climate history.

Geplaatst in Column, Natuur | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Trudeau drops emergency powers after blockadesAssociated Press
1,8 mln. abonnees
Prime Minister Justin Trudeau announced Wednesday he is removing emergency powers police can use after authorities ended the border blockades by those opposed to COVID-19 restrictions. (Feb. 23)

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

GRAND JURY DAG 3 Reiner Füllmich


Zeer belangrijke getuigenissen van Dr. Bryan Ardis en begrafenisondernemer John O’Looney.
Deel 2 van de hoorzitting op Dag 3. Meer informatie, zie StanTube


The Shock Doctrine – Nederlands nl subs 2009 from LemonDrops.mobi on Vimeo.


Geplaatst in Gezondheid, Nieuws | 1 reactie

Trudeau is a traitor and must be firedDe tiran en als castronazie is uit zijn hol gekropen Adolf Trudeau blijkt een wefnazie te zijn. De tiran scheldt demonstranten uit voor een klein akelig groepje terroristen die de economie platleggen en een coupe willen plegen. De met China samenzwerende landverrader Trudeau heeft de staat van beleg ( in het kader van een oorlog wet) afgekondigd en wil alle demonstranten laten arresteren en hun banktegoeden bevriezen. Trudeau heeft vies geweld ingezet tegen vredelievende weerloze canadezen. 5 premiers in Canada zijn fel tegen Trudeaus WEF Nazie Kliek. Op 16 02 2022 heeft Trudeau Canada beledigd door te beweren dat de demonstranten crimineel zijn en in Ottowa zouden rondzwaaien met swastika’s of nazie vlaggen. De beschuldigingen zijn ronduit weerzinwekkend. In heel Canada is bij geen enkel trucker protest een swastika gezien behalve een door trudeau aanhangers over een brug gehesen nazie vlag. Trudeau liegt er op los en gedraagt zich als een hitler cloon die zijn zin met alle geweld wil doordrukken met toepassing van geweld door politie en het leger.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau faced more pressure from opposition parties once again on Wednesday in Question Period in the House of Commons after the tiran invoked an never before used Emergencies Act amid the weeks-long protests occupying Ottawa and border crossings across the country.


Crisis en torenhoge inflatie met opzet veroorzaakt door WEF/Trudeau, die een nazie-dictatuur wil vestigen ism ChinaTrudeau must be fired


Trudeau a vicious traitorGeplaatst in Column | Getagged | 2 reacties

Rep. Jim Jordan: This is worse than we thoughtRep. Jim Jordan, R-Ohio, weighs in on new evidence from the Durham investigation that the Clinton campaign paid to spy on and link Russia to President Trump. #Fox&Friends #FoxNews

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen