dna mutaties door vaccinatie levensgevaarlijk vaccin alarm genocide stopworldcontrol


alles
Worldwide Doctors Warn For The VaccinesArtsencollectie: “laat je niet vaccineren, dat is gevaarlijk”


Update 8 juli belangrijk nieuws: Professor Theo Schetter hoort van Jaap Van Dissel van het RIVM iets zeer belangrijks zeggen, een noodkreet voor hulp misschien: er is al lang geen epidemie!


Dr. Reiner Füllmich. Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher KreisDer Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch. Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich. Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher Kreis, Sitzung voller Höhepunkte! Dr. Malone + Dr. Martin bringen sensationelle Offenbarungen Was immer wieder auffällt: Dr. Wolfgang Wodarg hat in allem, was er bisher sagte, stets Recht behalten. Durch seine treue, zuverlässige Mitwirkung ist Euer Ausschuss umso effektiver. Für all Euer uneigennütziges Engagement und diese akribische, unermüdliche Arbeit mit nachhaltigen Ergebnissen meine aller größte Hochachtung


Attentie Als u nu de officiele cijfers van WHO en andere sites van 2021 erbij neemt, zoals te vinden op Internet, en u betracht het aantal “corona doden” als percentage van “aantal corona besmettingen”, komt u uit op een percentage dat lager is dan politici en virologen beweren. Het ligt onder de zgn epidemie grens die door WHO aangehouden. Nederland? reken het maar zelf uit, de mortaliteit is dan voor bijvoorbeeld Noord-Holland om en nabij  0, 91  procent en dat betekent dat er onder geen enkele voorwaarde een A status voor Corona kan gelden.  Er is dan ook geen Corona Pandemie.


Als U het aantal in google bij tal van sites zoals WHO vermelde zogenaamde “corona doden” in Nederland als percentage neemt van bijvoorbeeld 17 miljoen Nederlanders, ligt de nationale “corona mortaliteit” vele malen lager, dat betekent dat er geen  sprake kan zijn van een A status of  pandemie. Reken het zelf maar eens uit, en gebruik de officiele cijfers zoals van WHO RIVM etc.  De rekenfout is van toepassing bij  vrijwel alle landen,  controleer het zelf maar, door de cijfers erbij te nemen en het zelf uit te rekenen. Er kan nergens een A status voor “corona” zijn, omdat de  berekende  mortaliteit zeer ver beneden de voor A Status geldende “mortaliteit” ligt,  en  dus kan er ook geen sprake kan zijn van een “Corona Pandemie”nivel


25 reasons to refuse the vaccins


OPGELET! Bestudeer alle films en informatie hieronder om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Hugo de Jonge liegt en ontkent de bevindingen van de Gouverneurs in vrijwel alle Amerikaanse Staten ( behalve Los Angeles en New York). De Jonge weigert ook om het advies van de WHO op te volgen zoals  ook van een groter aantal prominente Nobelprijswinnaars waaronder Kery Mullis en Luc Montagnier.

Geweldige speech van @GideonvMeijeren  inzake de criminele ondermijning van de rechtstaat door de jonge /rutte en andere misbruikmakers.  Gideon pleit met FVD Per direct naar een op feiten gebaseerd gezond verstand beleid vanuit de goede principes van onze rechtstaat.@privacyfirst@FTM_nl

Virologen, deskundigen met jarenlange ervaring van over de hele wereld zijn woedend wegens het door overheden met  “vaccins” experimenteren op jongeren en ouderen. Topgeleerden verklaren dat het  geen reguliere vaccins zijn maar experimentele gen muterende mrna substanties met allerlei ziekmakende stoffen zoals Kalium oxide/Rhyno/sars-b/spyke).   Inmiddels komen er  op sociale media en bij de main stream media steeds meer meldingen over kinderen en babies, jongeren en ouderen die als gevolg van vaccinatie met de levensgevaarlijke injecties  ziek werden, en overleden.Goeiemie… gifmoord net zoals WEF  rutte swab de jonge met hun corona gifprikken


Overheid liegt volgens duizenden artsen uit de hele wereld !

Het in de media en politiek vrijwel volledig ontkende probleem annex catastrofe is niet alleen het vaccineren met  rhyno/spyke /SARS  en allerlei schadelijke mrna muterende stoffen en een veelheid aan gfstoffen,  wat allemaal niet in het lichaam hoort,  maar ook en met name de uitrol en het opvoeren van de dosis  ZIEKMAKENDE 5 g straling in veel landen is gevaarlijk.  Door het intensiferen van 5g  zullen veel meer mensen  ziek worden( stress, hartritmestoornissen, tinnitus) en  agv schimmels en bacterien ziektekiemen die oiv 5 g en wegens het dragen van kapjes sterker groeien en zich verspreiden zal er een drastische toename komen van  luchtwegen infecties, zo ook door de toename van fijn stof( agv  o.a. de massale boomverbranding), toxinen en smog.  Daardoor  worden steeds meer mensen ziek met aandoeningen zoals bloed-klontering, TROMBOSE, onherstelbare dna schade, leukemie, hersenkanker, hartfalen, Diabetes, Alzheimer, Kanker,  waar steeds meer mensen aan overlijden dan agv influenza/sars en wat men  noemt  “coronavirus “.

qoute: “Nu blijkt dat er geneesmiddelen tegen Covid-19 bestaan, die Rutte en de Jonge willens en wetens hebben verboden, mogen we concluderen dat zij een zeer ernstig ambtsmisdrijf hebben gepleegd met catastrofale gevolgen voor de bevolking”

Pfizzer is volgens de gangbare FDA procedure niet goedgekeurd

Op de fda.gov  site  kunt  U de informatie van Pfizer covid vaccine zelf bekijken,  bijgewerkt op 10 mei 2021., Pfizer dekt zich helemaal in, het is een NIET goedgekeurd vaccin en volgens  vooraanstaand professors en virologen zelfs geen vaccin maar een  gifmengsel “genetisch experiment”.

pfizer

Mutaties ziekte corona worden door vaccins veroorzaakt !

Nobelprijswinnaar  Luc Antoine Montagnier is een Franse arts en viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde van 2008

May 19, 2021 (LifeSiteNews) – French virologist and Nobel Prize winner Luc Montagnier called mass vaccination against the coronavirus during the pandemic “unthinkable” and a historical blunder that is “creating the variants” and leading to deaths from the disease.

“It’s an enormous mistake, isn’t it? A scientific error as well as a medical error. It is an unacceptable mistake,” Montagnier said in an interview translated and published by the RAIR Foundation USA yesterday. “The history books will show that, because it is the vaccination that is creating the variants.”

dood

In een artikel getiteld, “The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, gepubliceerd op 30 april 2021, waarschuwt het Salk Instituut dat: “Salk onderzoekers en medewerkers laten zien hoe het eiwit in vaccins cellen beschadigt, wat bevestigt dat COVID-19 een voornamelijk vasculaire ziekte is.”

Het onderzoek bewijst dat de Covid-vaccins in staat zijn vaatziekten te induceren en rechtstreeks verwondingen en sterfgevallen te veroorzaken als gevolg van bloedstolsels en andere vaatreacties. Dit wordt allemaal veroorzaakt door het spike-eiwit dat in de vaccins is ingebouwd

Moderna verdient biljoenen aan de coronazwendel

 

Het SARS-CoV-2 spike-eiwit, dat in de Covid-19-vaccins wordt gebruikt, veroorzaakt grote schade aan de bloedvaten,  beroertes, hartaanvallen, migraine en bloedstolsels, naast tientallen andere gevaarlijke bijwerkingen die  ontelbaar veel mensen in de EU-landen het leven hebben gekost.

AVDV Artsen voor de Vrijheid

Alleen al op basis van dit onderzoek zouden alle Covid-vaccins onmiddellijk van de markt moeten worden gehaald en opnieuw moeten worden geëvalueerd op bijwerkingen op de lange termijn.

Vertaald vanuit het Engels.

Bron: The Daily Expose (d.d. 19 mei 2021).

Lees de Belangrijke Bewijsvoering  v  OPEN LEGAL

Door rutte, de jonge en handlangers zoals OMT/RIVM, Oosterhaus, Koopmans. Corona misdaden tegen de mensheid, valsheid in geschrifte  corruptie wanbeleid.

Download via google drive

bewijsvoering corona misdaden door rutte en co

https://threadreaderapp.com/thread/1397656666838024198.html


Mondkapjes zijn zeer schadelijk


Ziekmakende uitstoot van vliegtuigen/ fabrieken/autos/ smog,  en de COPD en  longkanker veroorzakend fijnstof zoals door de stook van bomen in biomassa-centrales, gaat  door de met EO (Ethelyne Oxide) gesteriliseerde mondkapjes heen zoals ook de earosols en ragfijne ziektekiemen.  Dikke druppels van hoestende mensen en van jezelf worden door het masker tegengehouden EN  hopen zich op in je mondmasker zoals de schimmels en anearobe bacterien die dan sneller groeien en je ziek/zieker maken. 5g zendmast straling versterkt overigens volgens onderzoekers uit de hele wereld de groei van schimmels en ziektekiemen/bacterien. Dat zijn de feiten.

Het ontsmettingsmiddel Ethelyne Oxide (EO) dat in de blauwe kapjes zit  is kankerverwekkend bij langdurig gebruik of een te hoge dosis. Uit de jaren 80 onderzoeken alreeds, werd geconcludeerd dat 3-5 procent van de onderzochte  kapjesdragende medici misschien nog wel meer) die vele jaren (30 jaar en meer ) kapjes hadden gedragen, kanker hadden gekregen agv het dragen van de met EO bewerkte kapjes.

EO is niet afbreekbaar, ook niet door de kapjes  te verbranden. Dat is uitvoerig aangetoond door tal van onderzoeken. Anthony Fauci, een thans in opspraak geraakte prominente arts uit de VS heeft een boek geschreven over de zeer schadelijke effecten van dragen van mondkapjes.  Anno 2021 worden wegens de valse media propaganda van overheden en WHO en Big Pharma,  miljarden kapjes benut en weggegooid in het Westen zoals al langere tijd in de grotere  met smog vervuilde steden  van China(waar de meeste kapjes worden gemaakt). Daarmee komt een steeds hoge dosis aan kankerverwekkend EO in de kringloop. Per saldo leid het dragen van kapjes, op kortere en op de langere termijn tot meer zieken en sterfgevallen agv de genoemde oorzaken en een toename van de sterfte kanker agv de zeer fors toegenomen hoeveelheid EO ( en fijnstof en pathogenen) in de Kringloop.

Samengevat

“het produceren en het massaal dragen van alle soorten kapjes, is  schadelijk  voor flora en fauna om een veelheid van redenen. Het dragen van kapjes dient in het belang van de Volksgezondheid  door de overheid/medische wetenschap/pers- en media sterk  afgeraden te worden dmv heldere eerlijke informatie.  Het dragen van de zgn  “medische” met EO  gesteriliseerde kapjes, dient verboden te worden, dus in ziekenhuizen dienen medici dmv  koken steriel gemaakte kapjes,  te dragen zoals op IC’s, waar het dragen van kapjes ivm het gevaar van overbrengen van ziektekiemen, bij open wonden, juist wel nodig is”.

Amsterdam, 10 maart 2020  –  update 14 juni 2021

Stan Rams  onafhankelijke onderzoekjournalist

Zie voor meer info   / \ Mondkapjes DossierTest Zwendel

Geen enkele Corona PCR test kan volgens diverse top virologen en diverse nobelprijswinnaars corona aantonen. 

fauci death

Antigeen Testen kunnen bij gevaccineerden  de door geinjecteerde spyke sars 2  reacties zoals antigenen aantonen, maar geen influenza, trombose, TB en geen corona. Dr Fuelmich klaagt ook daarom met een internationaal team van juristen overheden aan wegens  medische fraude misdaden tegen de mensheid.  Reiner Fuellmich is working to expose the truth of the Scamedic.

Wilt U een magnetische chip in uw hoofd en killer nano-bots in uw bloed door vaccinatie?“De hoorzittingen van ongeveer 100 internationaal gerenommeerde wetenschappers, artsen, economen en juristen, die sinds 10.07.2020 door de Berlijnse onderzoekscommissie in de Covid-19-affaire zijn gehouden, hebben intussen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid- 19-schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was. Het ging er veeleer om de onwettige macht (onwettig omdat deze met criminele methoden is verkregen) van de corrupte “Davos-kliek” te consolideren door de rijkdom van het volk over te hevelen naar de leden van de Davos-kliek, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf te gronde werd gericht. Platforms als Amazon, Google, Uber, enz. konden zich zo hun marktaandeel en rijkdom toe-eigenen.” – Reiner Fuellmich

Reiner Fuellmich informatie over de stand van zaken wat betreft “de ergste misdaad tegen de mensheid ooit”.

Europees Geneesmiddelenbureau Corrupt

Corruptie

Zie de film… Bedrog door  Virologen >>> The final refutation of virology
Kary Mullis (PCR-Test Inventor) Calls Fauci a Fraud


Kary Mullis, American biochemist and PCR-test inventor died months before the pandemic in August 2019, calls Fauci a fraud in an old interview. Mullis shared the 1993 Nobel Prize in Chemistry with Michael Smith and was awarded the Japan Prize in the same year in recognition of his invention of the polymerase chain reaction technique.Steeds meer mensen doorzien ondanks de enorme inspanningen van de kwade machten zoals Rutte en Gates,  de leugens en de misdaden van de corrupte elite en media en het grootste gevaar aller tijden dat de mensheid anno 2021 bedreigt. Het is de hoogste tijd dat het volk zich massaal verenigd om de vijanden van vrijheid en vrede  en Moeder Aarde  onschadelijk te maken en te berechten voor de door hen  gepleegde misdaden tegen de mensheid. De wereld moet gered worden van de door de khasaren Rutte, Merkel, Biden, Busch, Clinton, Gates Trudeau, Soros  Suckerberg, Kissinger, Macron, Swabm Tedros, Fauci en   DAVOS criminelen  die met de Khasaarse Sekte, een wereld dictatuur willen vestigen door oorlog en massa-moord dmv bio-wapens en nano-chip vaccinaties.

Nieuws   Corona werd in 2003 ontwikkeld en gepatenteerd als verdienmodel. Ab Oosterhaus, Marion Koopmans, Bill Gates, Dr Fauci, George Soros, Claus Swab Marc Rutte, Hugo de Jonge e.a. staan  derhalve met alle leden van WEF op de zwarte lijst van aanstichters van de globale plandemie.

Teststaven zijn ziekmakend

bewuste

Professor Antonietta Gatti, experimenteel natuurkundige en biomateriaal onderzoeker, onderzocht verschillende teststaafjes onder een microscoop en ontdekte dat de vezels die ze bevatten net zo gevaarlijk zijn voor mensen als het inademen van asbest.
De resultaten toonden aan dat ze gemaakt zijn van taaie vezels en een groot aantal nanodeeltjes bevatten, waaronder zilver-, aluminium-, titanium- en glasvezels. Deze worden niet allemaal vermeld op de bijsluiter van de test.  Volgens de professor kunnen deze vezels ernstige wonden en ontstekingen veroorzaken als ze vast komen te zitten in de slijmvliezen. Als de ‘stekelvarken’-wattenstaafjes op het neusslijmvlies schrapen, kunnen ze het beschadigen, waardoor een bloedende laesie ontstaat of in ieder geval trauma aan het weefsel.  De slijmvliezen die fungeren als filter, kunnen hun rol van het afweren van virussen, bacteriën en schimmels niet meer vervullen. Tijdens het genezingsproces van het slijmvlies kunnen de gebroken vezels het weefsel binnendringen.
Voor onze gezondheid is het daarom aangewezen om de wattenstaaf(neus)test te vervangen door een speekseltest of bloedtest. Gedetailleerde informatie zie: https://bewusteburgers.be/

Corona Vaccins zijn tot op heden helemaal niet veilig bevonden, de dierproeven werden volgens de senaat commissie afgebroken omdat de dieren overleden agv vaccinatie


Gates Fauci Vaccin COVID CrimesDr. Reiner Fuellmich: “We hebben bewijzen dat Corona een misdaad is.”  


“…een zogenaamd vaccin op de markt hebben gebracht, terwijl er bij gates en fauci voorkennis was dat dit ‘vaccin’ gevaarlijk is voor niet-gevaccineerden…” “…geldt niet alleen voor Pfizer maar ook voor andere merken C19 ‘vaccins’…”

huisarts


facebook-dna-350


vorhies-767x1024


mondkapjes


who 1


griepdoden-350


neveneffecten-350


who 2


vaccin-info


feiten 1


med fraude


test


poster-advocaat-350

ARREST GATES

arrest gates


Geplaatst in Column, Gezondheid, Nieuws | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

goedgekeurde corona sneltest van Abbot test positief op waterDe straks € 7,50 kostende sneltest voor je toegangsbewijs -en track ‘n trace gratis ongewild erbij, kan je zomaar uitsluiten…. om NIETS. – van de #RIVM goedgekeurde sneltest van Abbot positief op water


Waarschuwing ! Ziekmakende zelftesten in omloop


zelftest

zelftest1-1-720x169

Het gaat o.a. om het Koreaanse merk SD Biosensor, de testen worden verkocht door het farmaceutische bedrijf Roche. Op de bijsluiter van die sneltesten is te lezen dat de giftige stof ‘Octyl-/nonylfenolethoxylaat‘ gebruikt wordt en die stof kan zorgen voor onomkeerbare gevolgen voor het immuunsysteem.  De stof wordt in verband gebracht met een toename in onvruchtbaarheid. Deze sneltesten zijn overal in Nederland verkrijgbaar.

De met hormoonversterkers vervuilde testen worden agv corruptie bij EMA zonder ingrijpen van de overheid willens en wetens met kwade opzet verkocht bij  allerlei winkels. Het gevaar is een ‘hormoonverstoorder‘.  Die brengt zoals Octyl-/nonylfenolethoxylaat onomkeerbare aandoeningen met zich mee. De gevolgen van het testen met de vervuilde zelftesten kunnen meteen duidelijk worden door allerlei ziekteverschijnselen of pas enkele jaren na de blootstelling zichtbaar worden.

De blootstelling aan  Octyl-/nonylfenolethoxylaat wordt door medici al sinds de jaren 70 in verband gebracht met een toename van de onvruchtbaarheid, verstoringen van het immuunsysteem, misvormingen van het voortplantingsstelsel (voorbeelden bij de jongen: cryptorchisme, hypospadie), vroegtijdige borstontwikkeling bij de meisjes, teelbal- en andere kankers, zwaarlijvigheid, (leukemie, alzheimer) en diabetes.

Zie de bijsluiter >>> Zeltest PDF SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal met ontheffing voor Zelftesten

Cryptorchisme is een aandoening/toestand waarbij een of beide testikels wel aanwezig zijn, maar niet op de juiste plaats, namelijk in het scrotum. Bij hypospadie mondt de plasbuis niet uit op de top van de eikel van de penis, maar enkele millimeters tot meerdere centimeters lager aan de onderzijde van de penis. Het is een aangeboren afwijking.

Bron: https://www.nieuwsbezorger.nl/giftige-stoffen-in-sneltesten-op-scholen/

Bron: https://commonsensetv.nl/giftige-vloeistoffen-in-zelf-sneltesten-op-scholen


Uitvinder PCR test: ” De PCR test kan helemaal geen corona aantonen”Scientists are doing an awful lot of damage to the world in the name of helping it. I don’t mind attacking my own fraternity because I am ashamed of it.” – Kary Mullis, Inventor of Polymerase Chain Reaction (PCR test)”

De CPR TEST die werd uitgevonden door Kary Mullis, is niet alleen waardeloos, maar zelfs schadelijk zoals door het oneigenlijke gebruik ervan. Het gevolg is een complete, wereldwijde economische catastrofe  gebaseerd op een volgens de uitvinder waardeloze  voor de wereldgemeenschap schadelijke PCR test.


Bom onder testbeleid – Frank Stadermann met Jeroen PolsAfrikaanse President over de coronatest fraude


De president van het Oost-Afrikaanse land Tanzania, John Magufuli, is  enige tijd nadat hij het pcr test bedrog( alle pcr testen deugen niet)  bekend had gemaakt en na zijn weigering om vaccins in te kopen,  op 61-jarige leeftijd onder verdachte omstandigheden overleden. Hij bezweek terwijl hij kerngezond was volgens de instanties zgn aan corona. Zijn plaatsvervanger, vicepresidente Samia Suluhu  wordt nu tot de verkiezingen in 2025 de nieuwe president.


EMA is corrupt volgens Oostenrijks Parlements Onderzoek


EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) heeft goedkeuring gegeven aan levensgevaarlijke mrna muterende injectie vloeistoffen met o.a. chimpansee DNA, Kalium Potessum en een cocktail van andere schadelijke gifstoffen,  (die ten onrechte “vaccin” worden genoemd volgens TOP EXPERTS zoals hoogleraar Capell).  EMA heeft net zoals WHO/RIVM/OMT  zoals blijkt uit de niet te weerleggen bewijsvoering,  de pcr testen, die allemaal niet deugen, in de vorm van doelgericht bedrog goedgekeurd.En dit !

mondkap fauci

Update: Epidemiologisch bewijs, met name uit de V.S. maar ook uit Europa, toont aan dat invoering van een mondkapjesplicht samenhangt met een stijging van besmettingen, schrijft de Duitse wetenschapsjournalist en blogger Peter F. Maier in zijn uitstekende blog TKP.

Zie meer bewijs dat de PCR corona testen totaal niet deugen >>>


Appelmoes positief getest op corona – PCR Mullis test is waardeloos


PCR Corona test is waardeloos volgens uitvinder Kary Mullis 


Top Wetenschappers bewijzen dat de PCR  Test niet deugt


Drosten

Corona-PCR-Test Errrors

Open PDF >>> PCR Borger.

Extern peer review van de RTPCR test om SARS-CoV-2 te detecteren onthult 10 grote wetenschappelijke nalatigheden op moleculair en methodisch niveau: met als gevolg vals-positieve resultaten

SUMMARY CATALOGUE OF ERRORS FOUND IN THE PAPER

real danger

De gevaccineerde is  dus drager van o.a Sars -en het Rhyno virus en een besmettingsgevaar, en zeker niet beschermd tegen het virus. De niet gevaccineerde is geen drager en loopt het  gevaar  door gevaccineerden met  SARS RHYNO te worden besmet.

The Corman-Drosten paper contains the following specific errors:

1. There exists no specified reason to use these extremely high concentrations of primers in this protocol. The described concentrations lead to increased nonspecific bindings and PCR product amplifications, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

2. Six unspecified wobbly positions will introduce an enormous variability in the real world laboratory implementations of this test; the confusing nonspecific description in the Corman-Drosten paper is not suitable as a Standard Operational Protocol making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

3. The test cannot discriminate between the whole virus and viral fragments. Therefore, the test cannot be used as a diagnostic for intact (infectious) viruses, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus and make inferences about the presence of an infection.

4. A difference of 10° C with respect to the annealing temperature Tm for primer pair1 (RdRp_SARSr_F and RdRp_SARSr_R) also makes the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

5. A severe error is the omission of a Ct value at which a sample is considered positive and negative. This Ct value is also not found in follow-up submissions making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

6. The PCR products have not been validated at the molecular level. This fact makes the protocol useless as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

7. The PCR test contains neither a unique positive control to evaluate its specificity for SARS-CoV-2 nor a negative control to exclude the presence of other coronaviruses, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

8. The test design in the Corman-Drosten paper is so vague and flawed that one can go in dozens of different directions; nothing is standardized and there is no SOP. This highly questions the scientific validity of the test and makes it unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

9. Most likely, the Corman-Drosten paper was not peer-reviewed making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus.

10. We find severe conflicts of interest for at least four authors, in addition to the fact that two of the authors of the Corman-Drosten paper (Christian Drosten and Chantal Reusken) are members of the editorial board of Eurosurveillance. A conflict of interest was added on July 29 2020 (Olfert Landt is CEO of TIB-Molbiol; Marco Kaiser is senior researcher at GenExpress and serves as scientific advisor for TIB-Molbiol), that was not declared in the original version (and still is missing in the PubMed version); TIB-Molbiol is the company which was “the first” to produce PCR kits (Light Mix) based on the protocol published in the Corman-Drosten manuscript, and according to their own words, they distributed these PCR-test kits before the publication was even submitted ; further, Victor Corman & Christian Drosten failed to mention their second affiliation: the commercial test laboratory “Labor Berlin”. Both are responsible for the virus diagnostics there and the company operates in the realm of real time PCR-testing.

In light of our re-examination of the test protocol to identify SARS-CoV-2 described in the Corman-Drosten paper we have identified concerning errors and inherent fallacies which render the SARS-CoV-2 PCR test useless.

CONCLUSION

The decision as to which test protocols are published and made widely available lies squarely in the hands of Eurosurveillance. A decision to recognise the errors apparent in the Corman-Drosten paper has the benefit to greatly minimise human cost and suffering going forward.

Is it not in the best interest of Eurosurveillance to retract this paper? Our conclusion is clear. In the face of all the tremendous PCR-protocol design flaws and errors described here, we conclude: There is not much of a choice left in the framework of scientific integrity and responsibility.

Onderstaand de indrukwekkende lijst van auteurs/indieners van de retraction letter & paper.

Dr. Pieter Borger (MSc, PhD), Molecular Genetics, W+W Research Associate, Lörrach, Germany

Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, specialist in Virology / Immunology / Human Biology / Cell Biology, University Hospital Würzburg, Germany

Prof. Dr. Klaus Steger, Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology, Molecular Andrology, Biomedical Research Center of the Justus Liebig University, Giessen, Germany

Prof. Dr. Makoto Ohashi, Professor emeritus, PhD in Microbiology and Immunology, Tokushima University, Japan

Prof. Dr. med. Henrik Ullrich, specialist Diagnostic Radiology, Chief Medical Doctor at the Center for Radiology of Collm Oschatz-Hospital, Germany

Rajesh K. Malhotra (Artist Alias: Bobby Rajesh Malhotra), Former 3D Artist / Scientific Visualizations at CeMM – Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (2019-2020), University for Applied Arts – Department for Digital Arts Vienna, Austria

Dr. Michael Yeadon BSs(Hons) Biochem Tox U Surrey, PhD Pharmacology U Surrey. Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, former Pfizer Chief Scientist, United Kingdom

Dr. Kevin P. Corbett, MSc Nursing (Kings College London) PhD (London South Bank) Social Sciences (Science & Technology Studies) London, England, UK

Dr. Clare Craig MA, (Cantab) BM, BCh (Oxon), FRCPath, United KingdomKevin McKernan, BS Emory University, Chief Scientific Officer, founder Medical Genomics, engineered the sequencing pipeline at WIBR/MIT for the Human Genome Project, Invented and developed the SOLiD sequencer, awarded patents related to PCR, DNA Isolation and Sequencing, USA

Dr. Lidiya Angelova, MSc in Biology, PhD in Microbiology, Former researcher at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Maryland, USA

Dr. Fabio Franchi, Former Dirigente Medico (M.D) in an Infectious Disease Ward, specialized in “Infectious Diseases” and “Hygiene and Preventive Medicine”, Società Scientifica per il Principio di Precauzione (SSPP), Italy

Dr. med. Thomas Binder, Internist and Cardiologist (FMH), Switzerland

Dr. Stefano Scoglio, B.Sc. Ph.D., Microbiologist, Nutritionist, Italy

Dr. Paul McSheehy (BSc, PhD), Biochemist & Industry Pharmacologist, Loerrach, Germany

Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens, (MSc, PhD), specialist in Laboratory Medicine (clinical chemistry), Maasziekenhuis Pantein, Beugen, the Netherlands

Dr. Dorothea Gilbert (MSc, PhD), PhD Environmental Chemistry and Toxicology. DGI Consulting Services, Oslo, Norway

Dr. Rainer Klement, PhD. Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital Schweinfurt, Germany

Dr. Ruth Schrüfer, PhD, human genetics/ immunology, Munich, Germany,

Dr. Berber W. Pieksma, General Practitioner, The Netherlands,

Dr. med. Jan Bonte (GJ), Consultant Neurologist, the Netherlands, Dr. Bruno

H. Dalle Carbonare (Molecular biologist), IP specialist, BDC Basel,Switzerland

 


Geplaatst in Nieuws | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

COVID SWAB TESTS are not safe at allneusterreur

LEGITIMATE CONCERNS ABOUT THE SWAB TEST The test might be, for whatever technical reason, the best that a lab might desire, but I WANT IT TO LEAVE NO TRACE IN MY BODY. Is that too much to ask?

URGENT  WARNING:  COVID TESTS AND MASKS ARE  EXTREMELY DANGEROUS

DRINGENDE WAARSCHUWING !

Het is sterk aan te bevelen om geen mondkapje om te doen. Het is van levensbelang om GEEN Corona test te doen  Er zit namelijk zoals iedereen kan controleren kankerverwekkend ETHYLENE OXIDE  in de mondkapjes en de corona test.

See the evidence ! >>>  Mouthmasks contain Ehelyne Oxide causing  Cancer

Franse Nationale Academie Geneeskunde: #COVID neusswabs geassocieerd met verhoogd risico op #hersenvliesontsteking

Pijn, bloedingen, ongemak, “goedaardige complicaties”, leukemie, hersenvliesontsteking.

Nasofarynxswabs gevolgd door detectie van het viraal genoom met RT-PCR is de standaard voor de valse diagnose van SARS-CoV-2-infectie. Een neusswab gebruikt men voor antigeentests. Gezien de ernstige gevolgen is het van belang de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen en de risico’s in herinnering te brengen. Hoewel sommige complicaties als goedaardig kunnen worden beschouwd (ongemak, pijn of bloedingen), zijn in de medische literatuur de laatste weken ernstige complicaties beschreven, zoals  breuken van de voorste schedelbasis die gepaard gaan met een verhoogd risico op meningitis  Bron: Herstelderepubliek

De PCR-staafjes bevatten dus geen watten zoals op de foto maar een soort van harde stekels die door het heftige ronddraaien af breken en in de neus achter blijven en daar oplossen.

staafje


Alarmering door Microbiologen


 

Aluminium in de hersenen door vaccinatie

De lange termijn gevolgen van aluminium particles in vaccines.  We weten dat ze  na de vaccinatie via het bloed doordringen tot in de hersenen, maar WHO en FCC, EMA hebben  nooit onderzoek gedaan naar de gevolgen zoals hersenkanker en trombose.

Zit de rommel eenmaal in je systeem gaat het je DNA aanpassen en is er geen weg meer terug. Hier kun je geen vitaminen voor nemen om de verschijnselen terug te draaien, je kan het hooguit wat afremmen.  De dringende waarschuwing hierboven  is van Mike Yeadon, die bij de ontwikkeling van de genspuit betrokken was.


Microbiologen waarschuwen voor een stijging in het aantal neurologische aandoeningen zoals Creutzfeld Jacob Disease, ALS, Alzheimer veroorzaakt door de c-vaccinaties.

De wereld  zal als de microbiologen gelijk hebben te maken krijgen met een rampzalige stijging van ernstige neurologische aandoeningen die zich pas in volle omvang circa vijf jaar na de covid-injecties zou manifesteren.

Het is de vraag of de prion-achtige structuren zoals geobserveerd door microbiologen als gevolg van de kunstmatige aanmaak van het spike eiwit van sarscov2 virus daadwerkelijk dezelfde klinische symptomen zullen veroorzaken als die behoren bij CJD als gevolg van het eten van met BSE besmet hersenen van rundvee.

Zie de pdf: COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease

Maar de test en vaccins zoals van pfizer, moderna, astrazeneca waren toch onder een noodverordening zonder deugdelijk onderzoek goedgekeurd door EMA!  En wat blijkt, EMA is totaal niet onafhankelijk wegens enorme belangen in Big Pharma vaccin-industrie

According to the Austrian parlementiers and experts from FPO,  EMA has been corrupted by George Soros and Bill Gates,  supporting world wide Big Pharma crimes against humanity.

 

Citaat:  ” Collega’s, voor een ieder die zich (wil of heeft) laten testen dmv een sneltest wil ik dringend waarschuwen, de teststaafjes waarmee ze halverwege in je hersenen zitten worden gesteriliseerd met kankerverwekkend Ethyleenoxide. Dit staat aangegeven op het staafje of verpakking hiervan dmv ‘STERILE EO’ (dit weet ik van een vriend die in de teststraat werkt) zodra degene die de verpakking opent kan het ook sterk geroken worden. Als je deze stof opzoekt zijn er verschillende artikelen te vinden die aangeven dat dit een zeer kankerverwekkende stof betreft die agv EMA wanbeleid niet verboden is en geen drempelwaarde heeft waardoor er bij de kleinste aanraking hiervan tumoren gevormd kunnen worden. Er gaan een hoop verhalen over maar aangezien ik zelf via een betrouwbare manier aan deze info kon komen heb ik dit toch maar gedaan omdat ik me zorgen maakte dat dit echt zou kloppen. En helaas klopt het dus.  Dit is de doorslag me niet te laten testen, want je leven loopt gevaar als je het toch doet”

Geplaatst in Gezondheid, Nieuws | Getagged , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen