Sydney White presents A History of Vaccines


Sydney White presents ‘A History of Vaccines’ for Studies in Propaganda 2011 at the Free University of Toronto. Video by Independent Media Source 2011.


Note: Ivermectine


ivermectine

Booster Horror

booster prik


BIG Pharma Corruptie Ursula vd Leyen

Ursula von der Leyen is married to the German doctor Heiko von der Leyen… who is director of Orgenesis, which is owned by Pfizer… the same company that Ursula signed a 71 billion euro contract with to buy an astronomical 4.6 billion doses (10 per citizen)


Pfizer crimes against humanity

Posted in Gezondheid | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Stop de ecocide – stop de bomenkap – red Flora en FaunaKrankzinnige politici/bestuurders van de EU en Nederland kappen steeds meer onvervangbare bossen weg om te verstoken in vuile biomassa-centrales.
Strenge afspraken maken over het tegengaan van bomenkap en samen het Amazone-regenwoud beter beschermen. Dat is het doel van een grote vergadering tussen leiders van Zuid-Amerikaanse landen.


Stop de vernietiging van de bossen!

PWN, de naamloze vennootschap met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder wil het schitterende bos bij de Duinen vernietigen dwz 13.000 bomen om te gaan verstoken in fijnstof (kankerverwekkend) uitstotende biomassa centrales.

De bevolking maakt zich grote zorgen, de kiezers voelen zich bedrogen en men demonstreert te Den Haag en bij de Gemeentehuizen tegen de bosvernietigers zoals Frans Timmermans, Rob Jetten, Ed Njppels,  Jan Paternotte en hun handlangers zoals Jesse Klaver en Paul Rosenmöller van Groen Links/ PWN en Staatsbosbeheer.

De kartelpartijen maken zich olv  het trio Rutte/Kaag/Hoekstra volgens de onderzoekers schuldig aan misdaden tegen Nederland/landverraad wegens samenzwering met WEF/ het vernietigen van Flora en Fauna, het vernietigen van de boerenstand/visserij/glas en tuinbouw/ MKB,  het willens en wetens kapot maken van de economie.

Stofcovid  COPD/Longkanker agv bomenkap/verbranden van bomen

Het verstoken van de bomen is zeer schadelijk en leidt tot ernstige klachten zoals longkanker/allergie/brandende longen/COPD. Niet alleen de bossen sneuvelen. Wat te denken van alle dieren, insecten en planten die daar leven? Die sterven bij bosjes.

Als nog meer bomen worden gekapt en verstookt zullen nog veel meer mensen last krijgen van waaiend stof en zand, waardoor men longinfecties (stofcovid) krijgt, en agv fijnstof uit de biomassa centrales o.a. ademhalingsproblemen/COPD/Longkanker.

Foto synthese

PWN en de Provincie weigeren om Fotosynthese te benoemen en zij beweren zonder onderbouwing dat er door te weinig zand en zout van de kust teveel stikstof in de bodem komt en dat daarom de bomen allemaal maar moeten worden gekapt. Zij liegen want de bomen halen onmiskenbaar  CO2 weg en produceren zuurstof.

Bomen zijn onmisbaar voor een gezond land en voor het voortbestaan van Moeder Aarde.

PWN en de Provincie voeren volgens onderzoek van M een vuile agenda uit. Zij  willen zoveel mogelijk bos vernietigen om veel geld te verdienen met de door de EU gesubsidieerde stook van bomen. Ontboste gebieden en het  boerenland wil men volbouwen met nieuwbouw/windmolens en zonnepaneelvelden.

Het kartel van Rutte en hun handlangers  zullen volgens de klokkenluider helemaal geen nieuwe bomen planten zoals ze beloven en zelfs nog meer bomen gaan kappen uit hebzucht en vernietigingszucht in het kader van de herinrichting “Great Reset” van Claus Swab van het WEF.

Timmermans beweringen niet juist volgens geleerden

Frans Timmermans verklaart onwaarheden volgens geleerden

Frans Timmermans is al jaren de motor achter ontbossing en niet duurzame vuile biomassa; met een catastrofale CO2-fijnstof vervuiling als gevolg.

Klimaatwaanzin door Robin Jetten van D66

Er is volgens geleerden uit de hele wereld totaal geen sprake van een catastrofale klimaatramp door opwarming. In Nederland en veel delen van de wereld  is het zelfs stukken kouder en natter  geworden de afgelopen decennia. De werkelijke ramp is dat men ecocide pleegt onder het mom van  zogenaamd  “groen beleid”.  De elite bestuurders/politici en hun handlangers willen zoveel mogelijk ontbossen,  boerenland onteigenen, landerijen volbouwen met lelijke nieuwbouw en onduurzame vervuilende dure onveilige ziekmakende sf6 gifgas/smeerolie/ lekkende windmolens en  onduurzame en onveilige onrendabele zonnepaneelvelden met als gevolg dat steeds meer mensen ziek worden door ontbossing/ziekmakende boom-stook en gesubsidieerde giflozingen( zoals o.a. Tata Steel/DSM/ Dupont). Volgens M gebeurt dat alles in het kader van de depopulatie agenda van het WEF o.l.v. Claus Swab.

Het gigantisch dure onzinnige Klimaatakkoord werd door het grootste deel vd wereld afgekeurd, Nederland is een van de weinige landen die wel meedoet.

klimaatakkoord

Kom in actie! Red Nederland!

Burgers worden verzocht om formeel bezwaar indienen tegen de kap en  kapvergunningen/om te demonstreren/protesteren tegen de ecocide/bomenkap en om aangifte te doen tegen politici en handlangers die de kap/ecocide uitrollen zoals PWN, de naamloze vennootschap met de Provincie Noord-Holland als enige aandeelhouder/ Staatsbosbeheer/Natuurmonumenten en de Postcodeloterij die volgens onderzoek de ecocide/boomkap sponsort met vele miljoenen euros.

Teken ook de petitie >>> Stop de massa bomenkap in Nederland

Voor meer informatie zie het Internationale Klimaat Dossier


Overstromingen, boomkap biomassa centrales een en al ellende

grond dump slecht

Door alsmaar meer en gigantische hoeveelheden kolen te verstoken zoals in china, en door miljoenen bomen met subsidie te kappen en te verstoken in ziekmakende biomassacentrales,  komt er mondiaal gigantisch zeer veel energie, waterdamp rook en roet vrij met fijnstof en gifstoffen, dat leidt tot meer klimaatopwarming/ meer neerslag/ meer vervuiling en een enorme toename vd  sterfte door copd, longkanker en luchtwegen-orgaanvergiftiging.

jetten en klaver

Bomen hebben veel meer functies.Bomen verkoelen. Bomen vormen de habitat voor vogels en insecten en een diversiteit aan leven in de wortels en de grond. Bomen nemen co2 en water en andere stoffen op, ze produceren voor mens en dier onmisbare zuurstof en co2 voor het voortbestaan van Moeder Aarde. Co2 is nodig voor vergroening en absoluut geen vreselijk gevaar zoals de klimaatgekken al gore, timmermans, biden, trudeau, macron, merkel, rutte klaver kaag jetten en vele andere leugenaars beweren. Een populier kan tot 1000 liter water per dag drinken. Door de massa kap worden gebieden onveilig, de grond word los en flora en fauna, vogels, insecten, bijen en de biodiversiteit gaan kapot. Door het wegkappen van de bomen ontstaan mondiaal meer en grotere overstromingen, met dodelijke gevolgen. Bomen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de mensheid/flora en fauna.

Lucht op de grond warmt sterker op agv boomkap en daardoor word het Klimaat ontregelt”. Bomen zorgen ook voor schaduw, nemen co2 op en houden  WATER vast. Bomen produceren zuurstof. Zonder bomen gaat de wereld dood. De massale boomverbranding zorgt voor nog méér CO2 en kankerverwekkende fijnstof uitstoot en de enorme  toename aan sterfte agv COPD en Longkanker en de boomkap is een van de hoofdredenen van de mondiale overstromingen want er zijn al miljarden bomen weggekapt de afgelopen 100 jaar.Code Rood

Teken aub hier de Petitie !


De schuldigen van de biomassa ecocide misdaad zijn volgens M sekteleden van de KSS : o.a. Marc Rutte, Robin Jetten, Ed Nijppels, Jesse Klaver, Paul Rosenmuller, Wynand D, Femke Halsema, Rutger Groot-Wassink, Wopke Bastiaan Hoekstra, Sjoerd W Sjoerdsma, Wieke Paulusma, Mona Keijzer, Lodewijk Asscher, Klaas Dijkhof, Mirjam Bikker, GJ Seegers, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge, Jan Pieter Balkenende, Carola Schouten, Eric Wiebes, Diederik Samsom, Annemarie Jorritsma, Alexander Pechtold, Hans Wiegel, Kasja Ollongren, Judith Tielen, Joris Demmink, Frans Timmermans, SDK subsidie opstrijkende louche bankiers en  wethouders, de natuur vernietigende organisaties Natuurmonumenten, Postcodekloterij, de door KSS bestuurde NPO/media, SBB en de SBB aandeelhouders van het Huis van Oranje, de gehele EU commissie( Merkels GROKO en die Grunen) die de subsidieverlening voor houtstook ecocide/ en genocide hebben doorgevoerd als deel van het gruwelijke Great Reset depopulatie plan van WEF olv Claus Swab van de KSS.

 

UPDATE dd 12-5-2021

 

Mart 2021  Groen Links verliest zoals d66  minstens  5 zetels in de laatste peilingen wegens nationaal provinciaal en gemeentelijk biomassa bedrog

Klaver is een verrader van GL en heel Nl zoals ook Ruttes bende, dat bewijzen de feiten

bio keuze


Teken aub hier de Petitie !


Deel de Podcast >>> Stop de kap >>> zet muisaanwijzer op de speler, klik rechter muisklik om de mp3 te downloaden>>> kies audio opslaan.Vernietigende Boomstook, kankerverwekkende biomassacentrales, de zwaar vervuilende import van vervuilende en vogel insecten dodende windmolens en niet recyclebare zonnepanelen, alles wat de zgn groene redders doen is zeer zeer slecht voor flora en fauna, gaat allen eens aub normaal nadenken en kom tot inkeer !

groen links pvda d66 boomstook ecocide

made in china

 

beste mensen,

Anno 2019 zijn er  40 000 doden elk jaar agv Luchtvervuiling. De sterfte zal drastisch toenemen als  de plannen van RUTTE III en GL doorgaan zullen meer dan 624 biomassa-centrales in Nederland werking treden met NOODLOTTIGE GEVOLGEN !!!

vvd cartoen

Ontelbaar veel niet recyclebare afgedankte windmolens worden door de groene misdaad bende stiekem begraven in kostbaar natuurgebied waardoor de bodem vervuild en het leefklimaat voor mensen en dieren  steeds erger word verziekt

windmolens begraven

 

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen a.g.v. het wanbeleid van de  klimaat oplichters bende Rutte III -GL gekapt, zoals ook door SBB om de bomen met EU  subsidie te versnipperen en te stoken in kankerverwekkende biomassa-energiecentrales die 15 procent meer vervuilend zijn dan gascentrales. Dit is volledig in strijd met onze grondwet, de mensenrechten  en het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna) en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

groen linkse misdaad

Nederland heeft met 8 procent verhoudingsgewijs het minste bos van Europa, desondanks kapt Rutte verhoudingsgewijs meer dan in het Amazone woud. CO2 neutrale bomenkap voor biomassa is vernietigend voor flora en fauna. De EU en de regering Rutte III en GL zijn crimineel  bezig.Houtsnippers met enorme EU subsidies verbranden is minstens anderhalf keer meer vervuilend dan steenkool en levert nog meer uitstoot dan energie die opgewekt word door verbranding van het schone aardgas.


Zonder bomen kan er geen leven op aarde bestaan

belang van bomen


Alarm: De klimaat vernietigers boomverbranders  leugenaars Rutte (VVD) Jetten( D66) Klaver( GL)  Samsom(PVDA)  zo ook  Kaag, Wiebes, De Jonge, Ollongkreng,  Hoekstra, Seegers en de vrijmetselaars sekteleider Frans  Timmermans en de boomstook bendes Vattenfall  SBB en Natuurmonumenten en de postcodekloterij maken Nederland totaal onleefbaar, ziek, bankroet en helemaal kapot.

Biodiversiteit gaat kapot zoals de vogels door de moordmolens

Miljarden insecten gaan er elke dag dood in de wereld, de voedselketen loopt groot gevaar en de biodiversiteit  word verwoest,  ontelbare vogels overlijden door de vreselijke onduurzame lawaaierige niet recyclebare windmolens die per saldo meer co2 uitstoot veroorzaken wegens de productie, vervoer, aanmaak beton, metaal smederij, vervuilend onderhoud etc

 

Alle burgers, en alle organisaties voor het behoud van de bomen, de bossen de natuur, voor het redden van flora en fauna, voor het gezond maken van het klimaat, voor de redding van de aarde en de toekomst worden zeer dringend opgeroepen om met zijn allen actie te voeren in alle steden vd wereld zodat de corrupte eu bende die ons KLIMAAT en onze toekomst verpesten, zoals die nazie grunen, ruttes bende, WEF  en GL van het pluche worden weggeveegd met de harde bezem der wet,  en vervangen door eerzame mensen die zich naar eer en geweten  inzetten voor het welzijn en de gezondheid van flora en fauna en de redding van Moeder Aarde. Het is nu of nooit, het gaat om uw toekomst en die van de komende generaties.


Nederland ontbost agv bomenkap snellerdan het Amazonegebied.

Nederland heeft met name  agv RUTTE  I II III  wanbeleid het minste bos (8 %) van alle EU landen !

Nederland is onmiskenbaar het meest vervuilde land van de gehele EU.

Er is sinds Rutte aan de macht kwam al meer dan 30 000 hectare bos weggekapt. Rutte III wil nog veel meer onvervangbare bossen wegkappen  en  verstoken in ziekmakende biomassa-centrales. Dat moet ZSM stoppen !

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organization) , Greenpeace  en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen dringend voor de gevolgen van de vervuilende biomassacentrales zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD en hart-en vaatziekten.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is  minstens 15 % meer vervuilend, met meer CO2 roet en fijnstof uitstoot, dan stoken op gas of olie

De biodiversiteit word op grote schaal door de massa-bomenkap vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met de mensenrechten,  het akkoord van Parijs  en onze grondwet.

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het totaal verbod op de massa bomenkap en biomassa-ovens in Nederland

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
Stop deze subsidie ook wel SDE+ genoemd per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Aanplant van minstens 30 000 hectare aan nieuwe bossen, ter vervanging van de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 35000 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken aub hier de Petitie !


Het grootste ecologische schandaal van de eeuw: bomenkap boomstook biomassaCLINTEL doet interviews voor de redding van het Klimaat bij Café Weltschmerz zoals met mevrouw Fenna Swart, die uit de klauwen van de vreselijjke sekte GroenLinks wist te ontsnappen. Zij en steeds meer mensen en duizenden organisaties staan lijnrecht tegenover de koers van de subsidie boomkap promotor van pedo kinderhuwelijken en promotor van radicale Jodenhaat,  de ultra racist Jesse Klaver en alle knettergestoorde gl wethouders die de Natuur op grote schaal met de landverrader Rutte en  de criminele bende WEF van Claus Swab  vernietigen en de bodem, het water en lucht met kwade opzet vervuilen zoals met kankerverwekkende uitstoot van walmende biomassa centrales. Swart strijdt zoals steeds meer en meer mensen en organisaties tegen de leugenaars Rutte, Halsema, Rosenmuller, Samsom, Timmermans en de jankerige idioot Rob Jetten van D66 en de door hen  satanistische sekte via bedrog uitgerolde vuilste centrale van Nederland van Vattenfall in Diemen.


STOP DE BOOMKAP EN BIOMASSA  MAIL CAMPAGNE

Als eerste: Bewaar  deze pagina, teken en deel de petitie en deel deze pagina aub!

Roep de politieke partijen z.s.m. op,  stem ze weg, klaag ze aan, verjaag ze in pek en veren,  omdat de  miljardensubsidies voor de ziekmakende hout-gestookte biomassacentrales moeten worden STOPGEZET en er een verbod moet komen op de vreselijke  bomenmoord /ecocide en vervuiling van onze leef atmosfeer.

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een pertinente leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

Stop de massa boomkap en vervuilende biomassa-centrales ! Dat kan door de onwetende en de criminele voorstanders van biomassa en boomkap zoals van PVDA D66 GroenLinks VVD en CU  een  bondige mail te sturen, en ze allemaal aan te klagen, met de claim dat zij hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld voor  alle uit hun beleid voortvloeiende schade, zoals ziek worden( Astma, COPD, Longkanker e.a.) en de dood  agv  verwijtbaar wanbeleid zoals  het toestaan en opvoeren  van giflozingen in Nederland, en het subsidieren van lucht-vervuiling zoals door bomenstook in  ziekmakende biomassa-centrales.

De mailadressen van de Eerste Kamerleden van o.a. PvdA, D66, Groen Links en CU staan hieronder.

Roep hen tot de orde, klaag ze aan, het effect zal enorm zijn!

 

Klimaat

Hoogleraar Chemische Fysica Prof. Dr. Kees de Lange

DOEN DUS !!!!

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Stuur hen allemaal de claim mail!

PvdA

ferd.crone@eerstekamer.nl
MeiLi.Vos@eerstekamer.nl
e.m.sent@eerstekamer.nl
jopie.nooren@eerstekamer.nl
ruud.koole@eerstekamer.nl
jeroen.recourt@eerstekamer.nl

D66

annelien.bredenoord@eerstekamer.nl
petra.stienen@eerstekamer.nl
j.backer@eerstekamer.nl
boris.dittrich@eerstekamer.nl
alexandra.vanhuffelen@eerstekamer.nl
carla.moonen@eerstekamer.nl
henk.pijlman@eerstekamer.nl

Groen Links

margreet.deboer@eerstekamer.nl
r.ganzevoort@eerstekamer.nl
roel.vangurp@eerstekamer.nl
farah.karimi@eerstekamer.nl
saskia.kluit@eerstekamer.nl
paul.rosenmoller@eerstekamer.nl
gala.veldhoen@eerstekamer.nl
kees.vendrik@eerstekamer.nl

CU

mirjam.bikker@eerstekamer.nl
p.ester@eerstekamer.nl
tineke.huizinga@eerstekamer.nl
maarten.verkerk@eerstekamer.nl

Note: de hele openbare lijst van eerste Kamerleden vind je op https://www.eerstekamer.nl/…/ledenlijst…/f=/vl1smtivtlvc.pdf:


“Hoe haal je het in je hoofd om zo’n ding in het midden in een woonwijk te plaatsen, direct naast een school en vlakbij een ziekenhuis!”

biowaanzin

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Amsterdam Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen.

De brief is aan de CEO`s van de volgende Nederlandse banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Nederlandse banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt,  dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

Help mee en stuur de brief

Middels deze brief willen wij u nadrukkelijk verzoeken om … als bank … uw huidige investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden, stop te zetten.Deze vorm van energieopwekking verergert namelijk de huidige klimaat-en biodiversiteitscrisis. Investeringsbeleid van banken dient, ons inziens, gericht te zijn op zowel energiebesparing als opwekking van échte hernieuwbare energie zoals zon, wind, bodemwarmte, aquathermie en dergelijke.Niet op vormen die de klimaat-en biodiversiteitscrisis verergeren, zoals biomassaverbranding.

Zie brief: Oproep aan banken

Enorme schade door Houtstook schuld van Ruttes Kartel en GL

De voorbeelden van de zeer schadelijke gezondheidseffecten door houtrook zijn talrijk. Het Longfonds geeft aan dat zo’n 750.000 mensen met een longziekte in Nederland regelmatig benauwd en ziek zijn door houtstook.  Daarnaast wordt de kans op het ontwikkelen van kanker 12 keer groter geschat bij houtrook dan bij een vergelijkbare hoeveelheid tabaksrook.

De door Ruttes bende fors gesubsidieerde bomenstook veroorzaakt gezondheidsproblemen bij steeds meer kinderen en zuigelingen, zoals infecties aan de luchtwegen, ernstige aanvallen van astma en oorontsteking.  Op zeer korte termijn kunnen eveneens gezondheidsklachten ontstaan. Een studie met vrijwilligers die in experimenten enkele uren werden blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit direct kan leiden tot gezondheidsschade.  Kortstondige blootstelling kan zelfs cardiovasculaire aandoeningen uitlokken.

Het criminele kabinet Rutte en GL blijken zeer ernstig in gebreke en zij hebben zich schuldig gemaakt aan ecocide en misdaden tegen de mensheid.  Het is zelfs zo dat Rutte III en GL  stelselmatig hebben gelogen en de uitermate schadelijke uitstoot hebben ondersteund door subsidies op biomassacentrales en houtkachels te verstrekken, die op grote schaal tot ernstige problemen leiden m.b.t. gezondheid, burenruzies en ontwrichting van gemeenschappen. Inmiddels is ook bekend dat luchtverontreiniging de gevolgen van een corona infectie verergert.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid. MOB verzoekt gemeenten om de ernstige gevolgen van  het wanbeleid van  RUTTE III en GL  onder ogen te zien en de noodzakelijke maatregelen te nemen om de ecocide en verzieking van het leefklimaat  te stoppen.

Zie brief van #MOB aan een aantal gemeenten: Brief van MOB naar gemeenten. 

 


Posted in Gezondheid, Natuur, Petities | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

tips voor een beter immuunstelsel

Diverse kruiden doden bacteriën zoals:

Cryptolepis sanguinolenta.
Juglans nigra (zwarte walnoot)
Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop/Japanse knotweed)
Artemisia annua (Zoete alsem)
Uncaria tomentosa (Cat’s claw)
Cistus incanus.
Scutellaria baicalensis (Gildkruid)

Onderstaande kruiden zouden kunnen helpen tegen Tinnitus(oosuis-oorinfecties)
(tip google op “heilzame kruiden tegen Tinnitus”)

Radix Cyathulae
Fructus Viticis
Dendrobium Nobile

Er zijn diverse “natuurlijke antibiotica”, zoals honing, kurkuma en knoflook/ui. Honing is in staat bepaalde infecties te bestrijden zonder antibiotica resistente bacteriën te creëren.

meer tips zie >>> Tips voor een beter immuunstelsel

Posted in Gezondheid | Tagged , , | Leave a comment

Easy Sunshine Summer Relax Music by Stan Rams


In bovenstaande afbeelding zitten 10 links verstopt, kunt U die allemaal vinden?

Zoek de geheime links door met de muiswijzer de afbeelding te doorzoeken. Veel succes!


The Sailor picture, contains 10 hidden links, can You find them all?

Find the secret links, searching with your mouse. Good Luck !


Notes:


This works fine in Google and Firefox, but may be not working in other browsers.

You may love to mix the music (when you found the hidden music link!) by playing the music sounds as well.

By clicking hidden links you will reload this page.


Hier staat de mp3 clip. Instrumental: put your mouse arrow on player and click right mouse to select download the mp3 for free.


Music: “To relax we must be free” by Stan Rams – Amsterdam 12 07 2018


Posted in kunst, mp3 | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Egyptian Persian Plagues – The Justinianic Plague

Justinianic Plague


History to learn from

Justinian was one of the greatest emperors of the Roman Empire. He came the closest to achieving the Renovatio Imperii – the ‘renewal’ or restoration of the empire. In this episode he faces some of the most demanding trials of his illustrious reign. The conquest of Italy under the esteemed general Belisarius, the deadly war with Persia, and then the most disastrous – the Great Plague of Justinian. The “Justinianic Plague” is the popular name for a pandemic of bubonic plague in the Late Roman or Byzantine Empire, which first appears in our sources in 541 CE. The pandemic reappeared in waves in different regions over the next two hundred years, ending ca. 750 CE.


Harde Lessen uit de geschiedenis

Beste lezers,

Uit de geschiedenis, blijkt helaas dat Elites, Koningshuizen, Dictators, Keizers, Tirannen  en zogenaamde Leiders ontelbaar veel oorlogen hebben gevoerd en dat kwade machten steeds weer met hun handlangers, zoals bankiers en media, bezig zijn met het zaaien, het financieren en het voeren van oorlogen uit hebzucht en vernietigingsdrang.

Oorlogen werden gevoerd uit machtswellust, uit jaloezie, hebzucht, wraak, eer, roem, hebzucht en mede door en in de naam van een religie.  Ook vonden er gedurende de loop van de tijd grote vaak jarenlang durende oorlogen en revoluties plaats voor de vrijheid en mede door, of in de naam van een religie, profeet, Koning of een zgn bevrijder.

Na WO I en WO II waarbij meer dan 150 miljoen mensen omkwamen, waaronder zeer veel weerloze burgers, werden meer dan 55  interventie – plundering-  en vernietiging oorlogen door de VS in samenwerking met diverse NATO landen gevoerd (zogenaamd vd vrede) en anno 2023 woeden er wederom oorlogen wegens o.a. expansie, om macht en grondstoffen zoals in Syrie, Yemen en Oekraiene.

De meeste oorlogen werden gevoerd uit hebzucht, vernietigingszucht en expansiezucht. Zo ging het meer dan 1500 jaar geleden ook in o.a. het Romeinse Rijk dat voortdurend bezig was met oorlog voeren. Het Romeinse Rijk werd met de jaren alsmaar groter en voerde oorlogen tegen o.a. de Vandalen, Goten, Ottomanen, Barbaren, Germaanse stammen, Perzen, Bourgondiërs, Franken, en tegen enorme massa’s tot slaaf gemaakte mensen die voor een menswaardig bestaan en voor de vrijheid streden.

Binnen het Romeinse Rijk waren ook vaker bloedige burgeroorlogen die ontstonden door verraad, door hebzucht en uit onenigheid zoals over geld, macht, titels, erfopvolging, en de vrijheid van religie etc. Grote verdeeldheid bestond ook onder de Generaals en de door hen geleidde legioenen die legers vormden die bestonden uit Romeinse soldaten, maar ook uit steeds meer Barbarians huurlingen die men als legionair  inzette omdat er wegens het zeer groot aantal gevallen Romeinse soldaten een groot tekort was aan manschappen voor de aanval,voor de verdediging en voor het neerslaan van opstanden.

Door tal van machtswellustelingen met hun eigen politieke agenda zoals bijvoorbeeld  Brutus, Casca, Cimber, Pompeius, Crassus en Ricimer ontstonden in het Romeinse Rijk, k burgeroorlogen. De verrader Ricimer die als Generaal was aangesteld als verdediger van het West-Romeinse Rijk en Rome, lokte   keizer Valerius Maiorianus van het West-Romeinse Rijk( ook wel bekend als Maiorianus, Majorianus of, Majorian), in de val en liet hem gruwelijke martelen en daarop executeren. Ricimer viel vervolgens met zijn Romeinse Legioenen en barbaarse huurlingen Rome zelf aan. De bevolking van Rome werd koelbloedig afgeslacht en de stad werd leeggeplunderd inclusief alle tempels waarbij een groot deel van de stad in brand werd gestoken en verwoest.

Er was helaas voortdurend corruptie, hebzucht, verraad, afgunst, expansiedrift, vernietigingszucht, onderdrukking en terreur, binnen het Romeinse Rijk hetgeen leidde tot massa sterfte, dood door oorlog en door honger en massa sterfte door plagen en ziektes zoals de pest.

De uiteindelijke val van het Romeinse Imperium, dat wat betreft de vorming en aard en bestuur overeenkomsten heeft met o.a. het Keizerrijk van Napoleon, Hitlers Derde Rijk en de EU, werd veroorzaakt door wanbeleid, corruptie, door verraad,  staatsgrepen , burgeroorlogen  en doordat de onderworpen volkeren vrijheid wilden en steeds weer in opstand kwamen.  De onderdrukte volkeren trokken ten strijde  tegen de Dictators te Rome die zodra het kon enorme legers met soms wel meer dan 50 000 tot 80 000 legionairs en gerekruteerde jongeren en een veelheid aan huurlingen uit allerlei gebieden  inzetten voor de aanvalsoorlogen en  om opstanden bloedig neer te slaan.

De legendarische veldheer Hannibal viel tijdens de Punische Oorlog met een enorme strijdmacht het Romeinse Rijk binnen met als doel het vreselijk agressieve vijandige Rome te dwingen tot vrijheid en vrede. Hannibals  leger heeft tijdens vele veldslagen ontelbaar veel Romeinse soldaten afgeslacht. Hannibals leger, werd uiteindelijk tijdens de grote veldslag te Zama verslagen, mede doordat  het bestuur van zijn thuisland, de grote rivaal van Rome, het naar vrede strevende  imperium Carthago , hem in de steek had gelaten en geen versterkingen had gestuurd.

Carthago werd tijdens de eindfase van de Derde Punische Oorlog door de Romeinen in 146 v. Chr.  ondanks felle tegenstand olv de teruggekeerde Hannibal met zijn enorm groot leger geheel verwoest en grotendeels uitgemoord. De Romeinen vermoordden alle  mannen van Carthago en ze maakten de vrouwen en kinderen tot slaaf. Carthago werd tot de grond toe afgebrand. De Romeinen vernietigden alles en gooiden zout in de velden zodat er niets meer kon groeien. De verwoesting van Carthago en het vermoorden van het merendeel van de bevolking werd ingegeven door wraakmotieven van de Elite Machthebbers te Rome.  De Genocide op de Carthaagse bevolking veroorzaakte angst en afschuw bij de vijanden en bij de bondgenoten van Rome. Bronnen zie:  Carthago

Het Romeinse Rijk kwam uiteindelijk zelf door meerdere redenen ten val zoals doordat een veelheid aan volkeren wegens veroveringszucht, religie, en het willen nemen van wraak, het Romeinse Rijk van alle kanten binnenvielen  zoals o.a. de Goten, Ottomanen, Barbaren, Germaanse stammen, Bourgondiërs, Franken,  Vandalen, Germanen en de Noormannen of  Normandiërs

Het  Romeinse Rijk werd  in belangrijke mate ook ten gronde gericht door verraders zoals Ricimer. die men kan vergelijken met krankzinnige psychopaten zoals Hitler, Macron, Swab, Rutte,  Biden, Clinton, Blair, Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg,  Secretaris-generaal van de NAVO en tal van andere oorlogszuchtige maniakken zoals de pol pot adorerende links extremist Paul Rosenmuller . In onderstaande video komt u meer te weten wie Ricimer was en welke rol hij heeft gespeeld bij de val van het Westelijk Romeinse Imperium

Ricimer, the most evil psychopath of the late Western Roman Empire.

 

The Great Plague of Justinian

De helemaal boven op deze pagina ingesloten video begint op tijdstip 1.22. met “the Great Plague of Justinian”

Aan te bevelen is om de gehele documentaire reeks over de opkomst en de val van het Romeinse Imperium te bestuderen. De video gaat ook over massasterfte door honger en door ziekte. Over dat onderwerp zijn al heel wat documentaires gemaakt en meer dan genoeg dikke en minder dikke boeken geschreven. Uit de geschiedenis, kan men nog veel leren, maar helaas leren de Machthebbers zoals Koninklijke Criminelen niets uit de geschiedenis zoals gebleken is uit het steeds weer uit hebzucht voeren van oorlogen en het veroorzaken van angst, chaos, crises, oorlog, hongersnood, dood en ellende.

Wie het nog niet weet, een Wereldrijk, of Imperium  kan nog zo sterk en machtig lijken of zijn, maar de geschiedenis leert dat zelfs de machtigste Imperiums die ontstonden door oorlog, onderdrukking en expansie, zoals het Perzische Imperium onder o.a. Cambysus,  Cyrus II de Grote,  Darius  I, en zijn zich als Oppergod wanende zoon Xerxes, wiens enorme vloot door de voor hun leven en vrijheid strijdende Griekse Staten werd verslagen tijdens de slag bij Salamis  480 BC. Ook het Romeinse Rijk, het Franse Imperium o.l.v. de zichzelf tot Keizer gekroonde hebbende “kleine korporaal|  Napoleon Bonaparte, en het Duizendjarig Rijk van de korporaal psychopaat Adolf Hitler en nog meer zogenaamde wereldrijken zijn uiteindelijk ingestort.

Een treffend voorbeeld van ineenstorting van een wereldrijk is de ineenstorting van de Nederlandse Republiek der Verenigde Nederlanden, (1588–1795).  Deze Republiek was in de loop van de zeventiende eeuw een van de rijkste en machtigste naties ter ter wereld  met een enorm grote en goed geleide vloot en zeemacht waarmee men de internationale handel domineerde en waarmee men door oorlog en onderdrukking een enorm groot koloniaal Imperium mee had weten te creëren. Wat is daar van overgebleven? Een klein onder het juk van de krankzinnige regering Rutte wegkwijnend en steeds armer wordend polderland, dat door de EU word afgeperst, uitgebuit en onderdrukt en een land dat zelfs geen eigen leger meer heeft om zich te kunnen verdedigen.Als het zo doorgaat zal Nederland uiteenvallen in een aantal kleinere staten, hetgeen goed zou zijn omdat deze staten dan voortaan als vrije zelfstandig bestuurde staten kunnen doorgaan en op basis van goed bestuur samen kunnen werken met liefst alle van het juk van de Dictator Rutte en het Huis van Oranje bevrijdde Provincies. De vorming van een Vrije Republiek der Nederlanden is dan ook zeer aan te raden.

Het Nederlandse Leger bestaat anno 2023 uit  een handvol fregatten, een klein korps mariniers, en een lucht mobiele brigade met peperdure verouderde en van meet af aan uitermate onbetrouwbare en gebrekkige F-16 vliegtuigen. Lockhead, de fabrikant van de vliegende F rotzooi heeft van volgens Klokkenluiders van meet af aan voor Amerika het beste op het gebied van wapens gemaakt, maar waardeloze JSF vliegtuigen, die ook nog eens vol met spyware zaten gefabriceerd en voor zeer veel geld aan landen zoals Nederland verkocht. Het Nederlands legertje is evenwel met of zonder luchtmacht niet in staat om het land te verdedigen. Het werd wel vaker ingezet in het kader van  de vreselijke NATO expansie/genocide oorlogen,  in het kader van de vrede, waarbij door het gruwelijke NATO miljoenen weerloze burgers om het leven zijn gekomen zoals in Irak, Libie, Afghanistan etc.

Het door de de regeringen Rutte kapot gemaakte Nederlandse Leger heeft veel te weinig personeel, men is niet gemotiveerd en ontevreden, het Ministerie is een puinhoop, er is niet geoefend en er zijn onvoldoende voorraden en minstens de  helft van het materieel doet het niet of is niet inzetbaar. Het Nederlandse Leger is niet in staat om de belangrijkste hoofdtaak, de bescherming van het eigen grondgebied, uit te voeren. Het armzalige leger dat naar de pijpen moet dansen van de landverraders Rutte, Kaag en de totaal onbekwame  Minister van Defensie Karin Hildur Ollongren, werd sinds 2023, ook nog onder gezag van Duitsland/EU geplaatst, tegen de wil van de grote meerderheid van de Nederlandse Bevolking. Ooit had de  Koninklijke Landmacht drie divisies, maar daar is weinig meer van overgebleven, slechts  drie zielige brigades en die staan inmiddels allemaal onder Duits bevel.

Het Koninkrijk Der Nederlanden verkeert in een staat van verval en dat komt door meer dan 10 jaar Rutte wanbeleid, leugens en de door de corrupte regering veroorzaakte crises. Het land kan zich niet verdedigen, er is sprake van een toenemende ongelijkheid, onveiligheid,onvrijheid, verpaupering, een regelrechte aanval door de regering op de boeren, en de economie stagneert. Miljarden Euros belastinggeld worden verspild en miljarden euros worden opgemaakt aan oorlog. Er is een enorme woningnood en de pensioenen lopen groot gevaar. Steeds meer mensen hebben steeds minder te besteden, de kosten van het levensonderhoud stijgen in rap tempo  en er gebeurd van alles dat niet deugt door de regering Rutte bestaande uit eurofielen die de bevelen uit Brussel en Berlijn opvolgen en de belangen van Nederland op geen enkele wijze vertegenwoordigen zoals ook het steenrijke Huis van Oranje dat alleen maar aan zelfverheerlijking en zelfverrijking doet en altijd weer op vakantie gaat op burgers kosten.

De Koning en Maxima  heulen met de Dictator Claus Swab van het WEF  die de bevolking alsmaar meer geld afpersen voor het  financieren van expansie oorlogen zoals in Oekraiene.  Zij willen geen  vrede en vrijheid maar het volk de mond snoeren, door via bedrog en met geweld de burgerrechten steeds meer te beperken en daarbij komt ook nog eens dat Elite Machthebbers de wereldbevolking via massa controle technieken onder gezag willen brengen van een zogenaamde Wereldregering die van plan is om de wereldbevolking  te controleren en door o.a. prikken te decimeren zoals Harari en de schatrijke psychopaat Bill  Gates dat in hun speeches bekend hebben gemaakt. 

De EU Dictators, zo valt te vrezen, willen het gecombineerde Europese  Leger inzetten en de jongere generaties  als kanonnenvoer de derde wereldoorlog injagen, die ontstaat door het opvoeren, financieren en doen oplaaien van de oorlog tegen Rusland en China, in Oekraiene.

Het dictatoriaal EU vertoont een oorlog en zelfvernietiging patroon zoals bij het Romeinse Imperium,  eerst gaat men oorlog voeren en volkeren onderdrukken en landen leegroven, dan komt men wegens het enorm hoge aantal gevallenen soldaten tekort om te strijden, en om het veroverde gebied te behouden en om opstanden en revoluties en binnenvallende legers te verslaan, doet men eerst nog noodgedwongen concessies en gunt de onderworpen volkeren bepaalde vrijheden en rechten zoals vrijheid van religie. Er worden gouden beloofd aan de armere EU landen. En dan worden de elite machthebbers en  hun rivalen alsmaar hebzuchtiger en dan gaan zij  onderling strijden en naar de macht grijpen. Zij veroorzaken dood en ellende door het veroorzaken van crises zoals door het opvoeren van de belastingdruk, door het met geweld onderdrukken van de bevolking, door het stelen van oogsten en door het vernietigen van de boerenstand, door het scheppen van voedselnood. En dan gaat men de noodlijdende bevolking, de burgers,  vrede, vrijheid en een beter leven beloven en de jongere generaties inlijven bij het leger om te strijden tegen een zogenaamde aartsvijand, om nog meer mensen de dood in te jagen en zich te verrijken zoals door roof op grote schaal van goud, land en grondstoffen. Achter de schermen verdienen de Royals. De Dictators en hun wapenhandelaars en bankiers gigantische fortuinen aan de  wapenhandel en de oorlogen waarbij zij zelf buiten schot blijven.

Na de WO I en WO II en na de val van de Berlijnse Muur is er sprake van een Europees Imperium, dat deels via de EEG  is ontstaan uit vrije wil maar merendeels door niet democratisch genomen beslissingen. De EU is veel groter geworden mede door de Elite gevoerde expansie-oorlogen in de Balkan en het via list en bedrog, door afpersing en  omkoping, door het doen van valse beloftes, inlijven van o.a.  Servië, Griekenland, Montenegro,Bulgarije, Polen, Litouwen, Moldavië etc.

De EU is geen Democratisch gevormde en geen democratisch bestuurde Unie maar een door Dictators bestuurd Imperium waarbinnen geen sprake is van eenheid maar van grote verdeeldheid,  noden en ontevredenheid onder de Europese volkeren waarvan de Brexit, en o.a.  de onderdrukking van de Spaanse Basken met extreem geweld, en de jarenlang durende massa protesten zoals in Frankrijk getuigen.

Anno 2023 willen de Elite machthebbers te Brussel ten koste van alles Oekraine bij de EU inlijven en lid maken van NATO en daardoor is er een groter wordende oorlog gaande in Oekraiene waar meer landen en partijen bij betrokken zijn, zoals de VS/ EU/NATO, Rusland, China en een veelheid aan huurlingen uit diverse  landen.

In Oekraine zijn diverse volkeren die het niet bepaald met elkaar kunnen vinden wegens het oorlogverleden, wegens religie en een totaal andere politieke voorkeur etc. Er zijn in Oekraiene concurrerende machtsblokken zoals de Banderas, en Azows die hun motieven waaronder wraak (het uit haat willen vermoorden van alle russen), en het veroveren van gebieden  belangrijker vinden dan het bewerkstelligen van vrede.

Bandera’s (ruim de helft van het Oekraiense leger) en minstens driekwart van de Oekraiense bevolking) die de voormalige Hitler vazal Bandera vereren als een heilige, willen een Groot Oekraiens Rijk vestigen,  maar van meet af aan helemaal geen lidmaatschap van de EU. Polen wil wegens het Poolse Nationalisme totaal iets ander dan het Rusland en Polen deels nog hatende  Litouwen dat in vroegere tijden na vreselijk gruwelijke oorlogen “de Eeuwige Vrede van 1686″ had gesloten   De meeste Polen willen souverein zijn en een aantal grote gebieden van Oekraiene onder hen gezag brengen. Zij  willen in feite helemaal niets met de EU te maken hebben maar Polen zit helaas klem tussen de grote wereldmachten en verzet zich op alle manieren die maar mogelijk zijn tegen de EU dictatuur.

Als de Elite machthebbers niet willen luisteren naar de volkeren,die voor vrijheid en voor de vrede zijn, en doorgaan met het opvoeren van de oorlog in Oekraiene, dan zal het slecht aflopen en barst de derde Wereldoorlog los.

Historische feiten, les samenvatting uit de dossiers

Oorlog, dood door:

a drinken van vergiftigd of besmet water,( dode dieren in waterputten) vergiftigd of besmet voedsel
b overlijden agv het eten van dode dieren, kannibalisme
c ziek door typhus, cholera, de pest, infectieziekten, wondinfecties
d gebeten door vlooien, gestoken door muggen die een inheemse of uitheemse ziekteverwekker uit een andere habitat, zoals een pathogene parasiet of bacterie overbrengen
e het met drang, bij elkaar proppen van enorm veel mensen in een klein gebied of in kampen waardoor mensen ziek worden (Typhus, Cholera, TB, Uitheemse ziekten uit een diverse habitat)
f verkeerde medische ingrepen bv aderlating, snijden met niet gedesinfecteerde instrumenten met pathogenen, het te strak afbinden en afknellen van bloedvaten, gebruik van verkeerde medicijnen, overdosering, of het ontbreken van medicatie(antibiotica), of een levensreddende methode/behandeling
f het ontbreken van levensreddende hulp of medicijnen zoals antibiotica
g totaal verkeerde medische ingrepen, blunders, en behandelingen die de dood veroorzaken, moord door artsen/ mensen stikken door long ventilators, aanwenden van chemische medicijnen zoals het fatale remsedivir, tegenwoordig wel opspoorbaar( door serologie) dodelijk ricine, of de pil van dion die de dood veroorzaken, het vermoorden van zieken, hulpbehoevenden ouderen, zgn artsen zonder kennis van zaken die een oorzaak van overlijden verzinnen, zonder bewijs of obductie. Vijanden van een land of natie in een witte jas, georganiseerde Big Pharma Misdaad incl drugshandel in de hele wereld.

Oorlog, Moderne wapens, tactische oorlogvoering

a massavernietigingswapens, waterstofbom, atoombom, hypersonische raketten
b het aanwenden van munitie zoals kogels waarin o.a. uranium of gif is verwerkt zodat getroffen mensen hoe dan ook sterven zoals agv straling
c het vernietigen van leefgebieden, vernietigen van natuur en habitat door het via vliegtuigen sproeien van napalm, giftige rotzooi zoals bv “agent orange”(Vietnam/Korea), chemtrails met aluminium, barium, strontium
d het via vliegtuigen dumpen van sprinkhanen, en van miljoenen muggenlarven(muskieten), in waterrijke als vijandig aangemerkte gebieden met een voor muggen geschikte habitat (temperatuur)
e aanwending van drones, straalwapens, waaronder hitte wapens,
f HAARP (het manipuleren van het weer), het door haarp veroorzaken van wolkenbreuken, en tsunamies door enorme bommen onder water te laten exploderen.
g het stelselmatig doelbewust vergiftigen of verpesten van de lucht, het water, de bodem, zodat mensen ziek worden (COPD/Kanker) en komen te overlijden.
h Het saboteren van kerncentrales zoals in Fukushima, zodat een groot gebied radioactief word en ontelbaar veel mensen dood gaan door de stralingsziekte
i bio-warfare, het vergiftigen van voeding met ziekteverwekkers, het aanwenden van medicijnen en prikken die ziekte, autisme, myocarditis, trombose, onvruchtbaarheid, de dood, direct of op korte of langere termijn veroorzaken, zo ook het dragen van mondmaskers waardoor het immuunstel word ondermijnd, en mensen ziek worden door oa schimmels, parasieten, en anaerobe bacterien (tevens verminderde o2 opname en hogere co2)
j tactische strategische terreur, het totaal verwoesten van steden, landbouwgrond en de grond onvruchtbaar maken door chemisch zout en gif, het plegen van genocides om zgn vijanden af te schrikken
k het tot sterven toe ziek maken van miljoenen mensen door middel van in laboratoria gekweekte genetisch gemanipuleerde ziekteverwekkers of bacterien, gain of functions bio-wafare.

l media oorlog. Het door media op grote schaal verspreiden van valse propaganda, leugens, laster, klimaatleugens,  haat zaaien, angst zaaien, het valselijk beschuldigen van onschuldigen ( groepen,personen, partijen,leiders, profeten, gelovigen, regeringen etc). Mensen beschuldigen van genocide of Godslastering. Het door huurlingen van bv CIA/NATO/VS laten vermoorden van christenen/moslims of anders gelovigen om daarmee oorlogen te ontketenen zoals in de Balkan en veel andere gebieden.Zodra de strijdende partijen zijn verzwakt, de landen met moderne wapens zoals kruisraketten platgooien, miljoenen mensen vermoorden zoals gebeurde in Irak,Libie, Afghanistan en dan binnenvallen onder het mom van vrede brengen zoals Amerika/NATO heeft gedaan.

m veinzen en via leugencampagnes doen alsof men voor de vrede is zoals Rutte Swab, Maxima, Busch, Obama etc. Het via vazallen en media laten propageren van vergelding, wraak, het beloven van titels, eer,roem, een koninklijke onderscheiding, rijkdom, mensen aanzetten tot vergelding wraak, geldingsdrang, overheersingszucht, het veroorzaken van verdeeldheid, haat en wraak gevoelens, oorlog, nijd, strijd, al dan niet in combinatie met religie of trouw aan een ellendig Koningshuis of een Elite Religie Sekte zoals het WEF en de Cabahl(freemasons) of de Khasar Maffia ( KSS)

Oorlog, gegevens

a tijdens veldslagen vielen veel doden, echter overleefde gemiddeld 80 tot 90 procent van de betreffende legers bij de meeste veldslagen, na overgave of wegvluchten van een of beide partijen.  Gedurende de historie  kwamen ontelbaar veel mensen door oorlog om het leven, maar ruim 99,9 procent van de Hoge Adel bleef buiten schot
b bij enkele grote veldslagen werd bijna het gehele leger van een bepaald land afgeslacht
c de meeste slachtoffers van oorlogen waren burgers, afgeslacht door bezetters, overleden door honger en ziektes. Miljoenen doden agv bombardementen.Miljoenen doden door wondinfecties. ziektes en plagen.
d door de twee atoombommen werden minstens 300 00 weerloze mensen vermoord,veel mensen stierven later door stralingsziekte
e de geallieerden(o.a. Truman/ Roosevelt Eisenhower/ KSS) hebben miljoenen weerloze burgers vermoord door bombardementen, en ontelbaar veel krijgsgevangenen vermoord, dat gebeurde  in o.a.Jappenkampen en de Eisenhower Dodenkampen
f hooggeplaatsten maken elkaar via huurmoordenaars af,  mensen worden uit de weg geruimd. Moord om geld, macht, titels, roem eer, gestolen schatten, goud, kunst meesterwerken etc
g elites geven anderen, de schuld van oorlogmisdaden zoals het plegen van genocides, daarop komt verraad, pacten worden geschonden, ze vallen elkaar of bondgenoten of anderen  aan met wie zij een vredesakkoord hadden gesloten. Ze beginnen oorlogen om de verantwoordelijkheid te ontlopen en doen zich voor als redders die de vijand gaan verslaan, maar zij sturen miljoenen mensen de dood in om nog meer te verdienen met roven, plunderen en fortuinen opstrijken via de wapenhandel etc.
h elites doen vaak maar net alsof zij bondgenoten zijn of  zij  strijden voor de vrijheid, vrede, tegen een ander die vijandig zou zijn,  stiekem werkt NATO/WEF samen met de VS om  bevolkingen tegen elkaar op te jagen en via oorlog de dood in te jagen en om met de Elite aan de oorlogindustrie  gigantisch veel geld te verdienen.

Legers groot en klein behaalden bij oorlogen en veldslagen zogenaamd de “overwinning”, door een combinatie van de volgende factoren:

a mobiliteit, het snel en efficiënt verplaatsen van, soldaten, paarden, karren met voedsel, wapens zowel voor de aanval en tactische terugtrekking/hergroepering/tegenaanval.
b door effectieve inzet van een overmacht aan soldaten, cavalerie, tanks, vliegtuigen
c efficient gebruikmaken van diverse legeronderdelen met o.a. speciale wapens zoals lange lansen. De grieken maakten gebruik van de zgn fallanx, in combinatie met mobielere elementen (zoals cavalerie, de hetairoi bij de Macedoniërs).De vijand werd door de falanx tegenhouden in de flank of in de rug aangevallen om hen onder de voet te lopen. Hitlers Leger maakte gebruik van een combinatie van Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine en speciale parachutisten korpsen/mariniers etc.
d doordat soldaten goed waren opgeleid, goed getraind, goed uitgerust(wapens en kleding) goed gemotiveerd(de leiding/regering beloofde roem, eer, land, status en een goed pensioen), motivatie, vastberadenheid, geloof, vechten voor de vrijheid, of voor een “heilig” gesteld doel, eveneens speelt het nemen van wraak op een vijand, die vreselijke misdaden had gepleegd zoals religie een belangrijke rol. Het leger motiveren door “tekens” van een Hogere Macht/ God,  men zal winnen zoals voorspeld door een ziener, orakel, profeet, gebruik maken van symboliek en zgn heilige tekens zoals De Labarum, een “Chi-Rho” christogram gevormd door de eerste twee Griekse letter van het woord “Christ” (Greek: ΧΡΙΣΤΟΣ, or Χριστός) – Chi (χ) and Rho (ρ). Dit teken werd met groot succes aangewend door de Romeinse Keizer Flavius Valerius Aurelius Constantinus, beter bekend als Constantijn (I) de Grote. Hitler misbruikte de Swastika, een eeuwenoud teken voor levenskracht, geluk of heiligheid, van de Euraziatische culturen uit de Indus-beschaving.
e door een specifieke krijgstactiek zoals omsingeling, hit and run tactiek, valstrikken, gecombineerde guerrilla, een totaal plotselinge aanval(Blitz), massa bombardementen en het vernietigen van de infrastructuur/energie -en wapenindustrie van de vijand en of bevriende naties/ bondgenoten. Tactiek van de verschroeide aarde, alles tot op de grond toe vernietigen/verbranden zodat de vijand niet kan overleven in veroverde gebieden.
f effectief gebruik maken van het terrein, bergen heuvels,bossen, oerwouden,uitkijk posities, posities waaruit men effectief kanonnen kan afvuren of een flank aanval kan lanceren. Het onder water zetten van gebieden door dijken door te steken.Enorme dammen in gebieden waar uitsluitend burgers en geen soldaten waren kapot bombarderen, ontelbaar veel mensen verdrinken/vermoorden wat de geallieerden hebben gedaan tijdens WO II(o.a. Operatie Chastise)
g rekening houden met het klimaat van een land, weersomstandigheden, jaargetijden, enorme droogte, vrieskou, en door veel regen tot modderpoelen verworden onbegaanbare wegen. Denk ook aan zeevloten waarvan enorm veel boten met soms wel tienduizenden soldaten zonken door enorme stormen op zee.
h door inzet van verkenners,scouts en spionnen om de plannen van de vijand te achterhalen.Spionage/contraspionage, afluisterpraktijken, sabotage zoals het laten exploderen van munitiedepots, treinen, fabrieken, door speciale troepen en partizanen en het plegen van aanslagen op belangrijke personen zoals generaals etc
i propaganda, het opruien van het volk en het leger, angst, chaos en verdeeldheid zaaien bij de vijand( en of bondgenoten), demotiveren van de vijand, doen alsof men met een enorme overmacht aan komt vallen. De vijand tot capitulatie overhalen door barbaarse gruwelijkheden te plegen, het naar het hof van de vijand sturen van onthoofde hoofden/ledematen van edelen en soldaten o.a. Het dreigen met eerder gepleegde totale vernietiging van bevolkingen/genocide. Het op een gruwelijke wijze vermoorden van 40 000 gevangenen (ottomanen) door hen te spiezen op palen zoals door Prins Vlad the Impaler. Terreur van de ergste soort ( in de hele wereld was zulke gruwelijkheid nog nooit voorgekomen) te weten het door het Huis van Oranje via valse laster en haatcampagnes gek maken van bange burgers, het door Oranjehuis Huurlingen laten verminken, vermoorden, deels laten opeten van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, het vierendelen en op een brandstapel laten verbranden van ontelbaar veel onschuldigen zoals vrouwen en meisjes door Inquisitie en het Huis van Oranje om doodsangst te zaaien, en het volk door gruwelijke misdaden te decimeren, uit te buiten en te terroriseren
j door het verbanden van oogsten en boerderijen, het vermoorden van de boeren, de voedselvoorziening en boerenstand vernietigen, het uithongeren van soms wel honderd duizenden soldaten en mensen in steden, verschanste legers in forten en citadels etc
k het door bv het Huis van Oranje ziek maken van de vijand door waterputten te vergiftigen zoals met dode dieren zoals dode paarden, ratten.  Het veroorzaken  van een enorme pandemie of plaag zoals de pest. De Justiniaanse pest, werd veroorzaakt door het in dienst nemen van enorm veel stammen van onderdrukte volkeren uit een veelheid van landen en door wondinfecties en wegens vergiftiging van voedsel en water, te weten met dode dieren zoals ratten vergiftigde water bronnen door vijanden en van binnen uit door verraders bij het leger, of door de regering of een rivaliserende/Koning/Keizer zelf binnen een Rijk. Te denken valt aan coupes, waarbij soldaten en burgers worden vermoord door vergiftiging.
j overgave wegens het ontvoeren/gevangen nemen van soms een enkele hooggeplaatste persoon, zoals een Prins, Koning, of door het vermoorden van een prominente generaal, Leider, Koning, Keizer of Geestelijke.
k door uitmuntend inspirerend leiderschap, zoals een door velen als een god, leider aanbeden of geprezen held zoals Hannibal, Alexander de Grote, Attila de Hun, Richard I Leeuwenhart,  de door de anti-christen prins van  het Huis van Oranje bedrogen en de dood ingestuurde zeeheld Michiel de Ruyter en  de hersteller van het Christelijke Heilig Romeinse Imperium Constantijn de Grote 
l blindelingse gehoorzaamheid/religie/trouw aan Hirohito, de 124e keizer van Japan, Godfried van Bouillon, De Paus, Hitler,
m inzet van massa-vernietigingswapens,zoals gifgas en de olv Harry S. Truman/Franklin Delano Roosevelt/Eisenhower  op Hiroshima en Nagasaki gegooide atoombommen waarbij honderd duizenden weerloze burgers om het leven kwamen
n het sluiten van een coalitie( as/geallieerden), handels blokkades oa via de zeemacht, sancties, vorming van een enorm leger met andere landen/machten, het sluiten van een veelbelovende vredesakkoord om vervolgens met man en macht andere landen onder valse voorwendselen met hypermoderne wapens in de naam van de vrede aan te vallen en te onderwerpen/leeg te plunderen en uit te roeien zoals geschiedde door VS/NATO (geleid door massamoordenaars/nazies zoals o.a. de KSS-ers Busch, Stoltenberg, Kissinger en Heusinger), tijdens meer dan 55 oorlogen na WO II (Irak, Afghanistan, Libie Vietnam, Korea, Balkan, Servie etc)
o de uitkomst van veldslagen en oorlogen werd ook bepaald door o.a, tactische blunders, en miljoenen soldaten werden met opzet zonder kans op een overwinning als kanonnenvoer de dood in gestuurd door de leiding, door corruptie, door verraad binnen  de regering, en mede door het wegvluchten en/of overlopen naar de vijand door troepen en/of bondgenoten/huurlingen. Onenigheid, ruzie, afgunst, complotten, huurlingen die de legerleiding, troepen,of bondgenoten met wie zij een coalitie vormen van binnenuit aanvallen. Keizermoord zoals bv door de Pretoriaanse Garde( De lijfwacht vd keizer) of een naar macht strevende rivaal of bende rivalen, zoals de vreselijke steekmoord op Julius Ceasar door zgn Democraten die overal oorlog, haat en verdeeldheid zaaiden zoals anno 2023 door de Democraten in de VS en o.a. het demonisch oorlogszuchtig  D66 in Nederland. Het door corrupte ambtenaren vervalsen van documenten en het aanzetten tot moord op de mateloos succesvolle Keizer Aurelian door met leugens bang gemaakte generaals.
p het losbarsten van revoluties, massa mensen die in opstand komen tegen de Elites en Koningshuizen die geen vrede maar steeds weer oorlog willen uit niets dan zelfverrijking/blinde hebzucht,vernietigingsdrang, hoogmoed. Ontevreden burgers wapens leveren, de elites gaan huurlingen inzetten om rellen en opstanden te beginnen vd zgn verdeel en heers tactiek. Bankiers en politici/koningshuizen financieren oorlogen/ genocides, voor het plunderen van landen zoals NATO heeft gedaan in oa Libie, Irak en meer dan 55 andere landen en regios Mensenhandel, kinderen ontvoeren, verhandelen/ mensen vermoorden/organenroof.
q door valse media zoals CNN/NOS veroorzaakte massa hysterie, paniek,chaos,doodsangst, massaal wegvluchten, overgave, en/of heulen met de vijand zoals met de corrupte EU tirannen en NATO oorlogsmisdadigers
r het voeren van soms wel 80 jaar durende uitputting- en genocide  oorlogen door Koningshuizen en in de naam van een politieke ideologie/religie waarbij miljoenen soldaten en met name vele miljoenen weerloze burgers om het leven kwamen
s het vermoorden van alle mannen en jongens, het ontvoeren en tot slaaf maken van alle vrouwen en meisjes gedurende vele jaren van oorlog om de betreffende bevolkingsgroep te decimeren, het realiseren van  totale onderdrukking zodat deze bevolkingen geen leger kunnen opbouwen voor de bevrijding
t het door VS/NATO huurlingen doen laten vermoorden van christenen en moslims, de ene partij en de andere via media en door (corrupte verraders/bij de partijen) en ingehuurde huurlingen vals beschuldigen van massamoord, beide partijen voorzien van wapens, zodat er oorlogen losbarsten, vervolgens zogenaamd in de naam van de vrede, oorlog voeren en de landen economisch sociaal cultureel kapot maken decimeren,leegplunderen zoals Amerika/NATO heeft gedaan bij meer dan 55 landen sinds WO II i.s.m. naar alsmaar meer rijkdom  en macht strevende oorlogszuchtige Koningshuizen zoals het Huis van Oranje, Het Engels Koningshuis en het Amerikaans Industrieel Wapen-complex
u uittochten, massale volksverhuizingen, waardoor bepaalde landen geen defensie kunnen opbouwen of niet meer hebben
v vredesakkoorden door vergevingsgezindheid, het stoppen van een korte of een uitzichtloze oorlog, die door de strijdende partijen niet of nooit gewonnen kan worden, verbroedering, het afzetten van bloeddorstige Dictators, Koningen, Tirannen.
w massa sterfte bij het leger a.g.v. vergiftiging, het doodziek worden door het dragen van gasmaskers, ziekte door opeenhoping van mensen met infecties en o.a. wondinfecties, parasieten, Typhus, Pest, Cholera, het ontbreken van antibiotica en medische zorg en wegens totaal verkeerde medische zorg zoals  o.a. aderlating/prikken met chemische rotzooi, het zetten van een overdosis etc
x massa zelfmoord van een legerkorps of strijdgroep, Seppuku, harakiri, de rituele zelfmoord die werd beoefend door de samoerai-krijgers van Japan, ontstaan rond de 12e eeuw als een manier voor samoerai om gevangenneming te voorkomen of executie te voorkomen door hun meesters of als zij van lafheid werden beschuldigd door de Leiding of de Keizer.
y het land in groot gevaar brengen door oorlog te zaaien in Oekraiene en het leger weg te bezuinigen en zoals Ruttes Regering doet, het onder gezag van vreemde machten( Duits Bevel) plaatsen van het overgebleven slecht bewapende en niet getrainde legerkorps
z overgave na een bombardement, zoals het met Duitsland verbonden en met Hitler heulende Huis van Oranje

Groene Agenda is Oorlog Agenda

Bij een conflict of grote oorlog, worden zonnepaneelvelden en windmolenparken met het grootste gemak door de vijand uitgeschakeld, dan komt de energie voorziening in groot gevaar of valt deels ook weg zoals communicatie voor defensie.  Stuk gebombardeerde zonnepaneelvelden verstrooien ontelbaar veel stukjes glas, dat in de bodem komt waardoor het land ook niet meer verbouwd kan worden. Windmolen energie is niet duurzaam, zwaar vervuilend, de molens lekken giftige troep, ze slaan miljarden insecten dood en vogels die onontbeerlijk zijn voor het ecosysteem/flora en fauna, het produceren, vervoeren, en plaatsen en exploiteren van windmolens is slecht, duur en vervuilend, de trillingen van wieken zijn ziekmakend, ook de onhoorbare. Het leven in de zee word verziekt verpest door duizenden windmolens. Walvissen. haaien en orka’s en nog veel meer dieren die in zee leven gaan dood door  windmolenparken. Volgens de laatste studies van geleerden uit Duitsland  veroorzaken windmolens ook stof waardoor nano deeltjes en stofwolken ontstaan die de zon deels verduisteren. Aanwending, plaatsing van tienduizenden windmolens word ten zeerste afgeraden door  hoogleraren en specialisten, toch wil de regering rutte met alle geweld voor een gigantisch fortuin, 10 000 en nog meer windmolens gaan plaatsen.De regering Rutte/WEF/NATO zijn krankzinnig want zij willen van Nederland een tri star city complex maken, Nederland word dan een grote verzamel plek voor legers, met een infrastructuur die bedoeld is voor oorlogvoering, zoals het herbergen van 3 miljoen soldaten en minstens 100 000 tanks voor de geplande grote oorlog met Rusland. Elk weldenkend mens zal begrijpen dat wat de regering Rutte VS/WEF/NATO doen, zal leiden tot het ergst denkbare, de totale oorlog en de totale vernietiging.

Wereld complot

Het door Elites( Deep State al dan niet tijdelijk met China) in het kader van een zgn dodelijk virus( Corona)  uitrollen van een massieve propaganda campagne, globaal angst en paniek zaaien via een groot door vijanden bestuurd leugenmedianetwerk en ingehuurde medici en verraders/geïnfiltreerde vijanden in de politiek (verraders die zijn aangesloten bij het WEF  olv  o.a. Claus Swab en George Soros) en Bilderbergers), de economie door het veroorzaken van crises en het vernietigen van de boerenstand verwoesten, oorlogen zaaien voor expansie grondstoffen en decimering van volkeren zoals in Oekraiene, Syrie, Yemen (per 2023 ook oorlog zaaien met Iran),  miljoenen mensen zo ook de legers van het Westen en andere volkeren  injecteren met schadelijke en in veel gevallen dodelijke prikken, om daarmee  het Westen VS/EU/Canada/Nieuw Zeeland/Australië te ondermijnen, decimeren, en het door een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde willen onderwerpen en decimeren/uitroeien van de wereldbevolking door oorlogen en prikken, en massavernietigingswapens.

Het verloochenen en schenden van de wet,  het schenden van de voorschriften zoals “gij zult niet doden”, het aanbidden van Afgoden, zoals Baphomet( staat in het torentje van premier Marc Rutte)  het Gouden Kalf,  Blasfemie, Hoogmoed, het opvolgen van bevelen en plegen van misdaden tegen de  Mensheid, het door regeringen, politici , WHO,FDA/FCC/GGD/LAREB/OMT /Universiteiten zoals Harvard/Oxford/Erasmus etc schenden van de Code van Neurenberg

EN

Geen enkele oorlog is ooit gewonnen, elke oorlog is verloren, oorlog kent alleen maar dood, ellende, verliezen aan alle kanten.

Vrede is het hoogste goed

een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Dichter(s): H.M. van Randwijk.

Vaccins De Ingespoten Bacterie was de oorzaak van de Spaanse Griep

Did you know that, ‘the Spanish Flu’ was caused by a #Vaccine ?? Frederick Lamont Gates injected the USA army on behalf of ‘the Rockefeller Foundation’ at Fort Riley!! They were injected with an experimental ‘bacterial meningitis’ #Vaccine derived from horses!! “The so called, ‘Spanish flu’ was a #Vaccine experiment that went HORRIBLY wrong!!” The army then went to WAR and spread disease around the world!! Does this sound familiar to anyone? Do they run this experimental #Vaccine play book, every 100 years? Is that why #Covid happened? Sounds like it to me!!

 

US/KSS biologic Chemical Warfare

 

Massa sterfte door ziekte.

Het volgende deel gaat over het Romeinse Rijk en over de massa sterfte door ziekte in grote delen van het Romeinse Rijk.

Het Romeinse Rijk werd in de zesde eeuw na Christus getroffen door  de pest van Justinianus. Deze pest verspreidde zich hoogstwaarschijnlijk vanuit Ethiopië en kwam via Egypte in de Romeinse hoofdstad Constantinopel (Istanbul). In het Romeinse Rijk stierven minstens vijfduizend mensen per dag aan de ziekte. De ziekte laaide regelmatig op en eiste steeds nieuwe slachtoffers. Tot 770 na Christus wordt er melding van de uitbraak van deze pest.

De zogenaamde Zwarte Pest uit de middeleeuwen ontstond volgens historici  waarschijnlijk rond 1330 in China en verspreidde zich via het Mongoolse rijk richting Europa. De oorzaak was een bacterie. Deze pestbacterie werd volgens de geleerden verspreid door vlooien en luizen. In tegenstelling tot eerdere aannames, werden vlooien en luizen vooral door mensen verspreid en niet door ratten. Onderzoeken zouden hebben aangetoond dat de Zwarte Pest door dezelfde bacterie werd verspreid als de Pest van Justinianus.

Vragen?

Hoe kan het zijn dat ratten, waarvan geleerden beweren dat zij de ziekte verspreiden, zelf niet doodgingen? Is het waar dat de ratten niet door de pest doodgingen? Zijn of waren ratten  resistent voor bepaalde ziekteverwekkers of bacteriën?

Werd de pest  door de zgn “rattenvlieg” of door  vlooien en luizen verspreid? Hoe kan het zijn dat de grote plaag na vele jaren uiteindelijk vanzelf voorbij ging? Wat heet “vanzelf”, waardoor, hoezo, hoe is het gekomen dat er een einde kwam aan de grote dodelijke pandemie? Was een bacterie  wel de oorzaak van de pandemie? Waar kwam die bacterie vandaan, zo ineens? Hoe kunnen dergelijke ziekteverwekkers ontstaan? Waardoor komt dat? Wat kan men ertegen doen?

Heeft modern onderzoek( waaronder DNA onderzoek) van botten en schedels die men uit die tijd heeft opgegraven, onweerlegbaar kunnen aantonen dat miljoenen mensen door de pest zijn overleden? Men kan zich nog veel meer afvragen zoals wie, en welke organisaties en welke labs het onderzoek zoals DNA-onderzoek hebben gedaan, en of resultaten van de onderzoeken hetzelfde uitwijzen, of verschillen en of resultaten  openbaar werden en juist, en interpreteerbaar en ook eerlijk werden  gepubliceerd.  Kan men door middel van DNA onderzoek van meer dan 150o jaar oude botten vaststellen of iemand door een bacterie-infectie is komen te overlijden? Kloppen de verslagen en onderzoeken over de zgn pestbacterie?

Kan een pestpandemie terugkeren?  Was de Justiniaanse Massasterfte het gevolg van vergiftigd water en eten? Was het water en het voedsel vergiftigd met een bepaald gif of besmet met een bacterie, een parasiet,  of een andere ziekteverwekker? Waardoor zijn miljoenen mensen dood gegaan? Zijn de meeste mensen niet door een bacterie maar door honger overleden in combinatie met een of meerdere aandoeningen zoals bv Griep? Volgens diverse bronnen is er in de moderne tijd geen academische conscensus over de exacte oorzaak van de Justiniaanse Pest.

Volgens  Wikipedia ontstond de dodelijke pest door de bacterie Yersinia_pestis

Wikipedia: “Yersinia pestis of pestbacterie is een bacterie die de verwekker van de pest is en wordt overgebracht door vlooien van ratten of andere knaagdieren op mensen: een vlo die eerst besmet bloed zuigt, en daarna een mens bijt, brengt daarmee de bacterie over.”

Deze bacterie komt volgen Wikipedia  vooral nog voor op bepaalde plaatsen in Afrika en Azië zoals in natuurparken in het westen van de Verenigde Staten waar in beperkte mate eekhoorns  de bacterie dragen.

En hoe zit het dan met  insecten zoals muggen? Kunnen die dan geen bacterie of ziekte overdragen?  Het is duidelijk dat muggen(muskieten) ziektes overbrengen door het steken, zuigen en het overbrengen van met bacterien of parasieten besmet bloed. Een voorbeeld is de malariamug  die anno 2023 steeds verder oprukt naar het noorden.  Steekmuggen zijn  wereldwijd verantwoordelijk voor de dood van 1 op de 17 mensen: jaarlijks worden ongeveer 700 miljoen mensen besmet met een door steekmuggen verspreide ziekte. Andere (tropische) ziekten die door muggen worden verspreid, zijn: dengue of knokkelkoorts, gele koorts, westnijlkoorts,  elefantiasis (olifantsziekte),chikungunya

Volgens de Canadese historicus Timothy Winegard heeft ziekteverspreiding door steekmuggen vreselijke gevolgen.  Hij schat dat ruim 110 biljoen muggen jaarlijks ongeveer 2 miljoen mensen doden.

En de pestbacterie?  Bestond er destijds resistentie voor Yersinia pestis  in grote delen van de wereld. Klopt de  wereldkaart met de verspreiding van de pest

Op basis waarvan is de in de documentaire getoonde kaart met de pestpandemie gemaakt? Klopt het allemaal, en wie kan bewijzen waardoor,  en waar de ziekte wel of niet  tot massasterfte heeft geleid?  Was er in die tijd geen sprake van de pest in  de later gevormde Verenigde Staten, zoals onder de indianen? en in het Oosten zoals in het enorme ( Golden Herds) Rijk van de Hunnen?

Wikipedia is  geen alleswetend medium, en daar staat: “Deze bacterie komt vooral nog voor op bepaalde plaatsen in Afrika en Azië  “Wat betreft de westerse wereld zijn enkel in natuurparken in het westen van de Verenigde Staten in beperkte mate nog eekhoorns beschreven die deze bacterie droegen.

Hoe kan het zijn dat eekhoorns  in het westen van de VS de ziekte nog zouden dragen?  Is het waar dat soorten eekhoorns  en aanverwante knaagdieren de ziekte kunnen dragen maar niet dood gaan door de bacterie? Zijn er anno 2023 nog mensen die ziek worden of zijn door de bacterie en die meedragen? Het is immers welbekend dat mensen, muggen, vlooien,  bacteriën en parasieten overdragen op andere mensen en dieren en dat mensen en dieren daardoor ziek worden of ziek kunnen worden en daardoor komen te overlijden.

Er staat in het betreffende Wikipedia artikel niets over bacteriofagen en ook heeft men het niet over overdracht van de pestbacterie door  mensen, zoogdieren, zoals bijvoorbeeld door seks. Evenmin word gesproken over overdracht van de bacterie door het drinken van besmet water en het eten van besmet vlees of oud, rauw en niet vers vlees.

Wat gebeurd er als U vlees gaat eten dat over de datum is?  Of wat gebeurd er als U  vlees eet dat niet goed bereid is en waar  bacteriën in zitten? Dan word U meestal ziek, maar dat hoeft de dood niet te betekenen.  Mocht U gedurende langere tijd echter helemaal niets te eten en te drinken hebben dan gaat U  hoogstwaarschijnlijk dood door de honger en dorst(uitdroging) of U nu wel of niet ziek bent door een bacterie of voedselvergiftiging.

Justiniaanse Pest een Hoax?

Was de bacterië de oorzaak van de pest en  was de bacterie ook de hoofdoorzaak van de massa sterfte? Stel dat de mensen ziek werden maar niet dood gingen door de bacterie maar door honger en  door andere oorzaken? Stelt U zich eens voor dat er in het steeds weer oorlog voerende Romeinse Rijk bij  vele volkeren en stammen, enorme  noden en tekorten waren zoals een gebrek aan voeding zoals graan en vlees?

Binnen het Romeinse Rijk zijn veel burgeroorlogen geweest, tal van Keizers( ceasars) zijn door moord en verraad aan de macht gekomen en oa  door bloedige veldslagen  om het leven gekomen. Miljoenen Romeinse legionairs zijn door burgeroorlogen omgekomen zoals ontelbaar veel burgers. Ontelbaar veel soldaten raakten gewond.

Wat deden de onder Romeins Bestuur levende en gedwongen volkeren, als er niets te eten was doordat oogsten waren mislukt, of  merendeels waren ingepikt door het Romeins Bestuur, of doordat  de graanvelden in brand waren gestoken en de dieren waren gedood of weggehaald door de plunderende Romeinse Veldheren en door rebellerende legioenen of door de zgn Barbarians( Germaanse stammen) uit het Noorden, en door de Ottomaanse legers uit Het Oosten en door Opstandelingen en door andere vijanden van het Rijk?

Veel mensen vluchtten weg, ze vertrokken wegens het gebrek aan voedsel, wegens het ontbreken van bescherming, en wegens o.a. ook het willen uitoefenen van hun religie  en ook wegens het willen nemen van wraak gingen onderdrukten zich organiseren in gewapende strijdgroepen, zoals struikrovers en partizanen.

Men ging roven, en jagen op dieren zoals op herten, hazen, vogels konijnen, muizen eekhoorn  en zelfs ratten om ze op te eten omdat er verder niets te eten was. Men ging het beetje land dat hun was gebleven opnieuw proberen te verbouwen. In heel het Romeinse Rijk werden dieren afgemaakt en opgegeten. Om te overleven  consumeerde men de resterende veestapel en door oorlog omgekomen dieren omdat er simpelweg niets te eten was. Er was sprake van het uit uiterste nood opeten van ratten, muizen en van het opeten van overleden mensen(kannibalisme).

Velen in het Romeinse Rijk moesten wegvluchten naar een andere regio of streek, om bescherming en redding te zoeken zoals bijvoorbeeld bij aanverwante verdreven stammen of om zich in de strijd te organiseren tegen de onderdrukking. Velen werden als slaaf gedeporteerd naar  goud en zilvermijnen, of naar de vele werkkampen van de Romeinen. Velen werden gedwongen in dienst te treden bij het Romeinse Leger voor een schraal inkomen en voeding. Aan grotere groepen  bij het leger in te lijven personen zoals ook aan opstandelingen werd doorgaans van alles beloofd zoals  meer rechten, staatsburgerschap, vrijheid van religie, roem, eer, promotie, goud, land etc

Wat deden rivaliserende Veldheren en de zogenaamde Elite die meenden recht te hebben op de titel van Ceasar?

Zij staken dorpen in brand en vernietigden de graanvelden, ze namen de dieren mee, om voedselnood te scheppen. Vervolgens ging men de hongerende mensen van alles beloven en voorzien van o.a. voeding inlijven bij de legioenen om te strijden tegen de legioenen van de rivaal. Bij de strijd kwamen ontelbaar veel mensen om. De legioenen werden opgeofferd of tegen elkaar uitgespeeld, waardoor alles bij elkaar miljoenen Romeinen, huurlingen en door hen onderdrukte volkeren zijn komen te overlijden door oorlog. Ontelbaar veel mensen raakten gewond, ontelbaar veel mensen stierven aan een wondinfectie, door ziektes veroorzaakt door ziekteverwekkers zoals bacterien en parasieten.

Bacteriën

In eten en drinken zitten volgens tal van geleerden altijd wel bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. De meeste kunnen geen kwaad.  Er is volgens artsen sprake van een voedsel-infectie als bacteriën, virussen of parasieten mensen ziek maken.

Men kan zich nog meer afvragen, zoals bijvoorbeeld of het waar is dat Yersinia pestis  de Justiniaanse Pest heeft veroorzaakt, en men kan zich afvragen of het waar is dat andere bacterien ziektes veroorzaken. Er zijn, als u goed gaat zoeken op internet, ook tal van geleerden die er heel anders over denken.  Zij menen dat alle bacterien helemaal geen ziekteverwekkers zijn, maar  “opruimers” van schadelijke stoffen en micro-organismen in het lichaam van mensen en dieren.

Wondinfecties

Bij een infectie zijn ziekmakende micro-organismen zoals bacteriën of parasieten in het weefsel van het lichaam gedrongen en die vermenigvuldigen zich en dan ontstaat een ontstekingsreactie. Een wondinfectie kan voor, tijdens, en na een operatie optreden. Mensen kunnen overal of in een ziekenhuis (bijvoorbeeld met MRSA)  besmet raken of met een andere  bacterie en daardoor een infectie of een wondinfectie krijgen

De ziekenhuisbacterie, ook wel superbacterie genoemd, is een informele verzamelnaam voor een aantal soorten bacteriën, die resistent zijn voor alle soorten antibiotica.

Bacteriën bewegen, groeien, eten en planten zich voort door zich te delen, het zijn cellen en ze nemen voedsel en zuurstof op. Ze zitten overal om ons heen. Op de huid, in de mond, in het bloed. Onder de oksel kunnen zich twee miljoenen bacteriën bevinden. In de darmen bevinden zich miljoenen bacteriën. Er bestaan minstens duizenden verschillende bacteriën.

Bacteriën zijn er in diverse soorten en vormen zoals kokken (rondjes), staven (staafjes of bacillen), vibrionen (komma vorm) spirillen (bochtige staafjes, spiraaltjes) en Actinomyceten (draadvormig).

Eén bacterie is tussen 1/1000 millimeter en 1/100 millimeter groot. Bacteriën zijn eencellig micro-organismen zonder celkern (prokaryoot). Er zijn miljoenen niet met het oog waarneembare micro-organismen om ons heen. De Nederlander Antoni van Leeuwenhoek was in de 17de eeuw de eerste die met een zelfgemaakte microscoop bacteriën waarnam. Op de punt van een naald kunnen zich 10.000 bacteriën bevinden. Het aantal micro-organismen dat zich in de mens bevind is waarschijnlijk zo’n tien maal groter als het totale aantal lichaamscellen.

Pathogene bacteriën maken mensen ziek, veroorzaken direct of mede door andere oorzaken de dood, maar er zijn ook bacteriën die juist nuttig zijn en nodig, bijvoorbeeld bij de voedsel vertering. Er zijn ook bacteriën die de mens beschermen tegen ziekte. Veel “zogenaamde lichaamseigen bacteriën” beschermen tegen aanvallen van pathogenen. De aanwezigheid van bacteriën betekent niet dat men ziek is,  ziek word of dood gaat. Dat een wond zelden steriel is, betekent niet gelijk dat er een wondinfectie ontstaat.

Als er een ontstekingsreactie optreedt met de klassieke verschijnselen roodheid, zwelling, warmte en pijn betekent dat niet gelijk dat er sprake is van een zodanige inmenging van micro-organismen dat het de genezing ondermijnt of de weefselschade doet toenemen.

Infecties  door bacteriën zijn geen corona, TB/ COPD en Parasitaire maag long darm infecties zijn ook geen Corona maar wel werden deze aandoeningen volgens de klokkenluiders zoals ook de reguliere muterende Griep   tot “Corona” gerekend in  de door WHO en tal van andere organisaties  vervalste statistieken.

Tijdens en na oorlogen zijn ontelbaar veel mensen door verwondingen omgekomen door infecties. In veel gevallen werden ledematen geamputeerd, om het leven van mensen met een weefsel/bloedinfectie proberen te redden.

Infecties die worden veroorzaakt door bacteriën, kunnen worden bestreden met antibiotica. Ze doden de bacteriën of remmen hun groei. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie resistent worden. Dat wil zeggen dat de bacterie dan niet meer gevoelig is voor het antibioticum.

Diverse kruiden doden bacteriën zoals:

Cryptolepis sanguinolenta.
Juglans nigra (zwarte walnoot)
Polygonum cuspidatum (Japanse duizendknoop/Japanse knotweed)
Artemisia annua (Zoete alsem)
Uncaria tomentosa (Cat’s claw)
Cistus incanus.
Scutellaria baicalensis (Gildkruid)

Er zijn diverse “natuurlijke antibiotica”, zoals honing, kurkuma en knoflook/ui.Honing is in staat bepaalde infecties te bestrijden zonder antibiotica resistente bacteriën te creëren.

tip zie >>> Tips voor een beter imuunstelsel

We kunnen nu eindeloos doorgaan met vragen stellen en onderzoeken en hoe meer men gaat lezen over een of meerdere vakgebieden, hoe ingewikkelder het allemaal in algehele zin meestal word. Men raakt simpelweg gezegd niet uitgeleerd en de hoeveelheid informatie kan gekmakend worden. Het is dan teveel en word nog erger om te kunnen bevatten.

Er blijken  meer dan ontelbaar veel verschillen van inzicht te zijn onder geleerden. Het vergaren van kennis leidt tot inzicht,  en de vraag is maar over welke kennis men het wel of niet eens is, of men begrijpt wat die kennis inhoud? en of deze kennis goed en juist is, en door welke machten,  bepaalde kennis op een verstandige en wijze word of kan worden toegepast, of word toegepast ten dienste van de mensheid.

Op zijn minst is de huidige ontwikkeling van de techniek, zoals het in bio labs ontwikkelen van  levensgevaarlijke ziekteverwekkers of bio wapens( gain of functions) en het injecteren met experimentele vloeistoffen die het DNA of MRNA  van de mens veranderen, huiveringwekkend beangstigend, zoals ook het experimenteren met embryos en het ontwikkelen en kweken van levensvormen dmv reageerbuisbevruchting met niet menselijk erfelijk materiaal. Geleerden experimenteren, zij spelen met vuur, een vuur dat de hele wereld in brand zou kunnen steken.

Wie kan je geloven?

Anno 2023  vragen veel en steeds meer  mensen zich af wat nu wel of niet waar is,  en wat aantoonbaar bewezen is en wat onjuist, verdraaid, verkeerd begrepen of gelogen is, gezien de enorme verdeeldheid onder geleerden, de staatscensuur, het ontbreken van deugdelijk onderzoek, geknoei met metingen en statistieken,  de coronaleugens door Big Pharma en hun handlangers van hoog tot laag uit de corrupte en zeer ondeskundige politiek, de media, subsidie – slurpende geleerden, oorlogzaaiers massamoordenaars die een nobelprijs kregen voor de wetenschap en  voor de vrede,  klimaatoplichters,  kwakzalvers  entertainers en celebs die zich lieten betalen om reclame te maken voor de zgn coronaprik met voor velen, volgens tal van deskundigen  noodlottige bijwerkingen zoals o.a. prik-myocarditis en prik-trombose.

Men doet alsof van alles uitgezocht is, goed en waar, maar men ( wijsneuzen waaronder wetenschappers ) weten het helemaal niet zeker, en veel van hun zgn ontdekkingen zijn onbewezen of een theorie en dat is al eeuwen zo met van alles, maar niet met alles, en wat heet “alles”

Wat is er dan allemaal waar van de zgn “Justiniaanse Pest” ? Waar zijn de bewijzen? Zijn er ooit vaccins tegen “De Justiniaanse Pest” gemaakt uit bloed van een resistente rat?  Is iedereen anno 2023 resistent tegen de pestbacterie? Waar komen bacteriën vandaan? en Enzymen? Bacteriofagen, mensen planten en dieren het leven op aarde etc?

Zijn er onafhankelijke virologen en specialisten onder de lezers die meer kunnen vertellen over dit beslist niet simpele maar uitermate complexe onderwerp en de  “The Justinianic Plague”? en over anderee zogenaamde grote plagen?

Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Gelieve te reageren aub bij ” leave a comment”

Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Posted in Column, Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Stop Staatsbosbeheer – Stop de kap van het Schoorlse Bos – Stop Ruttes Kartel

Stop de Vernietiging van de Natuur door StaatsbosbeheerNoodklok

Wij luiden de noodklok

Omdat Staatsbosbeheer van plan is om 96 hectare of meer dennenbos te kappen.

Klokkenluider Citaat:  “Men wil de onvervangbare mooie bomen met subsidie verstoken in  ziekmakende biomassa centrales.  Men wil  de natuur vernietigen zodat een enorme  kale vlakte overblijft waar Staatsbosbeheer nog eens 200 voetbalvelden met zand wil gaan kiepen om daarmee de indruk te wekken dat men het voor het aanleggen van een zandgebied en voor biodiversiteit doet, maar zij maken de biodiversiteit kapot, het gaat hun alleen maar om geld en het innen van subsidies voor het verstoken van bomen in ziekmakende houtovens.  Zij hebben gelogen en bedrog gepleegd want de bomen halen stikstof uit de lucht, ze zorgen voor verkoeling, en ze houden de bodem vast en dat is nodig voor de veiligheid, men liegt dat het gedrukt staat,  meer klokkenluiders spreken van  corruptie omkoping,  er is  helemaal geen M.E.R (Milieu Effect Rapportage) gemaakt, er is gelogen, rapporten zijn vervalst  en men liegt dat het om beschermende maatregelen voor “de natuur”  zou gaan.  De kap moet verboden worden en er dient een parlementaire enquete te komen naar corruptie/omkoping, de vreselijke aanslag op flora en fauna zoals de massale boomkap in Nederland en de miljardenzwendel/subsidie op het verstoken van bomen,  de zeer grote schade, het ziek worden van steeds meer Nederlanders( longkanker/copd)  door het inademen van /fijnstof/gifstoffen die vrijkomen bij het verbranden van hout in biomassa-centrales

Bewoners van Schoorl vragen u om hen mee te helpen om het bos te behouden.

Ons mooiste duingebied van Nederland Trekt 2,2 miljoen bezoekers en dat is omdat ​ons gebied prachtig is zoals het is

Wij houden van ons bos en denken dat u ook van ons bos houdt. Help ons dit bos te behouden Teken de Petitie

Posted in Natuur, Nieuws, Petities | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Petition for democracy Morrison Rams Mix


 

“I truly believe in democracy of all souls”

Jim Morrison  (8 december 1943 – Parijs)
Browser link


Petition for Democracy MixDe Originele opname zonder MIX op WK 3500More Mixes


Lyrics : Jim Morrison (parts of)
Music : drums, bas, organ, feed guitar, rithm guitar, bubble tree (bellenboom),tambourine by Stan Rams on Casio WK 3300, 5 may 2015 Amsterdam – Parkstad
Audience : Doors, Live at Boston Gardens, Boston 1970, Monterey International Pop Music Festival 1967
Tracks : 18
Software : Audacity Mix


WHA WHA WHA MIX by Stan RamsFruity Loops Project mIX By Stan RamsAnimal Farm, de dieren op de boerderij overleven een aanval met raketten, en dan maken ze er het beste van in een vreedzame wereld zonder oorlog en geweld, bevrijd van oorlogmisdadigers zoals Obama, Biden, Clinton, Busch, Macron, Soros, Rutte, de nazie Claus Swab, Stoltenberg NATO en WEF.


Smoking is bad for You long versionPump it up Fun RemixPosted in Column | Leave a comment

Nederland is een van de meest vervuilde landen van de wereld

Rutte  doofpot kankerverwekkende uitstoot

Tata Steel Wereldnieuws

Tata Steel, is volgens diverse experts en metingen de grootste uitstoter en vervuiler van Nederland. Longkanker komt in de omgeving  van de staalfabriek Tata Steel soms wel 50 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde. Tata Steel, IJmuiden stoot  3x zoveel CO2 uit als nummer 2 Schiphol en zij schenden met medeweten van Marc Rutte de verdragen.  Zie de cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland, opgevraagd door EenVandaag.

Uit een rapport van de GGD Kennemerland bleek dat in Beverwijk longkanker gemiddeld 25 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Het percentage mensen met kanker op sommige plekken is nog veel hoger. Zo is er 51 procent meer longkanker dan het landelijk gemiddelde in postcodegebied 1941, dat in Beverwijk ligt. In Velsen ligt postcodegebied 1976, daar is sprake van 46 procent meer longkanker en in postcodegebied 1973, ook in Velsen, 40 procent meer.

Voorzitter Thijs Merkx van het IKNL is vreselijk geschrokken van de cijfers: “Dan kijk ik in de spiegel en denk: hadden wij niet eerder aan de bel moeten trekken richting de bevolking en overheden? Hadden wij hier geen rol in kunnen hebben?”

Marc Rutte heeft volgens de klokkenluiders de vervuiling/ het uitstoten en lozen van enorme hoeveelheden giftige rotzooi door o.a Dupont en Tata Steel in de doofpot gestopt.

Letselschadegigant John Beer heeft zoals Johan Vollenbroek de dossiers zeer goed bestudeerd en verklaarde :  ’Een bedrijf dat zoveel ellende uitstort over zijn omgeving, moet aansprakelijk gehouden worden

Het smerigste  bedrijf van Nederland  Tata Steel, stootte in 2018 5732 ton stikstofoxiden uit, in 2019 kwam daar nog eens 303 ton bij en Rutte vond het met  cda/cu/d66/gl/pvda blijkbaar niet erg en men ging om de aandacht af te leiden  de meest duurzame boeren van de hele wereld, op een vreselijk gemene valse wijze met  leugens en valse metingen  beschuldigen dat zij enorme hoeveelheden stikstof zouden uitstoten, waardoor de Natuurgebieden kapot zouden gaan.

Niet de boeren zijn de grote boosdoeners maar de Multinationals zijn de grootste veroorzakers van uitstoot, dood en ellende, en die moeten aangepakt worden en gesloten worden volgens velen.

qoute: | TS moet gesloten worden want zij schenden jarenlang alle milieu vereisten uit vergunningen maar Rutte heeft met zijn kartel en gl/pvda het bedrijf ongestoord door laten gaan en Tata Steel ook nog eens met Brussel gigantisch veel subsidie gegeven.”

Kankerverwekkende uitstoot, fijnstof/roet/toxinen door biomassacentrales en houtstook, benzeen en  formaldehyde van Schiphol, gele zieke grasvelden in Brabant, dat komt niet door droogte. Tata Steel, Dupont. Vatenfall, DSM, Shell, de giflozingen en afvalverbranding van rotzooi( oa ook medisch afval !) uit het VK en uit Rome in o.a. Amsterdam zijn de hoofdoorzaken van de stelselmatige vergiftiging van Nederland.

Nederland is het meest vervuilde en meest ongezonde land van de Europese Unie met de hoogste sterfte agv Kanker. Vrijwel iedereen in de Kamer, op uitzonderingen na, ontkent de vergiftiging/vervuiling  van Nederland en vrijwel allemaal draaien ze met mooie praatjes en afleiding trucks om de hete brei heen en ze liegen zoals de MSM dat het gedrukt staat. Dat is uitermate crimineel wanbeleid.

Mega vervuilers zoals Tata Steel kregen ook nog eens 835 miljoen euro korting. Brussel heeft de subsidiesteun van 835 miljoen euro illegaal  goedgekeurd. De aanslag tegen flora en fauna gebeurt ook middels het  subsidieren van enorm veel  schadelijke  lawaaierige SF6 gas lekkende windmolens, en kankerverwekkende  fijnstof uitstotende  biomassa-centrales, waar miljoenen bomen in worden verstookt met EU SDK subsidie en men maakt o.a gebruik van  volgens 200 000 artsen en tienduizenden organisaties, ronduit ziekmakende 5G zendmasten.

De door criminele politici  aanbevolen zogenaamde duurzame elektrische auto is in de praktijk vreselijk en meer vervuilend dan de vervuilende windmolens. Al die made in china rotzooi,  onduurzaam gemaakt, vervoerd en aangewend  is slecht voor Flora en Fauna en dient afgeschaft te worden.

Het gebruik van het schone LPG in auto’s ( 25 % minder vervuilend dan benzine) werd door de laaghartige  psychopaat Marc  Rutte en zijn kabinet in opdracht van  Merkels Elite flink ontmoedigd door auto’s met deze brandstof fors te belasten met de dubbele wegenbelasting. LPG is de schoonste van alle beschikbare brandstoffen voor verbrandingsmotoren maar daar wil Rutte namens de EU  Energie Maffia  niks van weten. Al tientallen jaren zijn er ook al genoeg mogelijkheden om ook oudere auto’s aan te passen en om met nieuwe ontwikkelingen de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, maar  Rutte en zijn vuile liegende handlangers die niks om het Klimaat en de Bevolking geven willen koste wat het kost de schonere wagens niet, uit niets dan blinde hebzucht en wegens de strikte bevelen die Rutte krijgt van de Nazie Elite  te Berlijn.

Rutte4  en de kabinetten Rutte I II en III hebben wegens een ziekelijke hebzucht  in Nederland honderden (624) zwaar vervuilende biomassa-centrales laten bouwen, waar enorm veel gekapte bomen, worden verstookt hetgeen een gigantische uitstoot aan CO2 roet, fijnstof en een veelheid aan ziekmakende stoffen met zich meebrengt.  Steeds meer mensen worden ziek en krijgen COPD/Longkanker door de toenemende, door het kartel van Rutte veroorzaakte vergiftiging van de bodem, het water en de lucht

Biomassa-Energie is  100 procent een zeer slechte vervuilende energiebron, want men kapt hele bossen weg,  die onmisbaar zijn voor de productie van zuurstof en opslag van co2. Het is absoluut zeer slecht voor het Klimaat om de onmisbare bomen met EU SDK subsidie te verstoken.

Brussel heeft met Ruttes bende volgens de klokkenluiders bedrog gepleegd door weg te kijken en de normen niet te handhaven en door de verdragen willens en wetens te schenden ism het Huis van Oranje.

Blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot de dood maar ook tot niet-dodelijke hart- en ademhalingsproblemen zoals astma( bij zeer veel kinderen) en beroertes, COPD, Longkanker bij jongeren en ouderen.

Zwangere vrouwen lopen een extra groot risico omdat de luchtvervuiling de ontwikkeling van hun kind schaadt.

Volgens Tienduizenden  gezondheidsorganisaties overlijden wereldwijd jaarlijks 600.000 kinderen onder de 15 als gevolg van ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. 93 procent van de kinderen overleed agv het inademen van fijnstof.

Energie uit gas is  zoals gebleken wegens het stookrendement en de lagere  CO2 uitstoot 20 procent schoner en duurzamer.   Het herplanten van bomen zou volgens de op  EU subsidie azende  klimaat-gangsters zoals Rutte, Nijppels, Samsom, Jetten, Klaver en Dijkhof  die  het peperdure krankzinnige Klimaatakkoord uit blind egoisme en vernietigingszucht ondertekenden, leiden tot een zeer kleine verlaging van CO2, dat zal absoluut niet tot compensatie leiden, want het duurt vijftien tot vijfentachtig jaar voordat de herplant enig effect heeft.  Uit tal van berekeningen blijkt  dat herplant de enorme verhoging van CO2 in de lucht en de vernietiging van de biodiversiteit door boomkap en de biomassa-centrale uitstoot nooit zal kunnen compenseren. Wat Ruttes Kartel doet is ECOCIDE!

stikstofkaart vlaanderen

Nederland heeft agv Ruttes Bedrog slechts 8 procent bos. West-Vlaanderen heeft  volgens ecologen het minste  bos van Europa, Vlaanderen is met Nederland  één van de meest vervuilde regio’s van Europa. Daar zijn er in verhouding meer vrouwen, dan in heel de wereld, getroffen door borstkanker. Dat ziektes zoals kanker, borstkanker, astma enz.met deze hoge concentraties rechtstreeks mee in verband staan is een feit.

Miljoenen bomen/ hele bossen wegkappen en met miljarden aan  subsidie  verstoken in ziekmakende(COPD en Longkanker veroorzakende) biomassa centrales is de grootste misdaad tegen flora fauna aller tijden!

Biomassacentrale van AEB Amsterdam een gammele bak met een inferieure afgas:  ‘gereinigde’ rookgassen uit schoorsteen vuiler dan van een afvalverbrandingsinstallatie

qoute : “Er werden gigantische hoeveelheden stinkend vuilnis en uit het VK bij AEB verbrand in 6 ketels waaronder 4 lekkende ketels. De ketels waren van een slechte kwaliteit. De wantoestanden en een enorme bodemvervuiling was eerder al gemeld. Bij Tata Steel gebeuren volgens de klokkenluiders illegale zaken.

De bodem en de lucht worden jarenlang met goedkeuring van o.a.Rutte, Nijppels en het Huis van Oranje ernstig vervuild. De Venezuelaanse overheid wilde zich niet laten verleiden tot zulke misdaden en weigerde de door het VK via boten aangevoerde honderdduizenden tonnen vuilnis zoals medisch afval, luiers, prikspuiten, afgedankte koelkasten,  freon, kankerverwekkend cadnium, afgedankte computers, versleten rubberbanden, lekkende kapotte batterijen van e auto;s,  rottend vlees, plastiek,  asbest, kapotte anti aanbak pannen en allerhande plekkerige chemische rotzooi, etc.  Ook werd melding gemaakt van vuilniszakken met daarin dode ratten en katten.

(note:  in Rome word het huisvuil in 2023 wegens de stakingen en enorme problemen in de stad al weken niet opgehaald en er is sprake van een rattenplaag, men strooit rattengif en stopt dode dieren in zakken bij de vuilnis)

qoute:  “Jesse Klaver van GL kan niet tellen, hij liegt over biomassa en regelt met de vreselijk eigenwijze Halsmema 900 ton huisvuil ELKE week per TREIN!, uit Rome om in Nederland verbrand te worden. De vieze afvalverbrandingsinstallaties hebben door kartel bedrog v Rutte een CO2-heffing gehad! Maar koeienscheten vernietigen de aarde? Ze hebben het land nodig van de BOEREN!”

Update:  De komende jaren komen er treinladingen afval vanuit Rome naar Amsterdam. In Roma kan het afval oa wegens stakingen niet verbrand worden. Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft ism Femke Halsema een deal gesloten met Rome. Vanaf begin april gaat er iedere week een trein rijden, met een gigantische berg aan afval van  900 ton aan Romeinse rotzooi. PvdA’er Thijssen vindt dat de import naar Amsterdam moet worden voorkomen, en volgens Madlener (PVV) is de gang van zaken niet te geloven: “Schiphol moet krimpen, boeren worden weggepest en op dit moment wordt er een deal gesloten tussen GroenLinks en Italië om hier rommel naartoe te halen om te verbranden.”

qoute: “De verstandige President Nicolás Maduro, liet  boten met afval  controleren en stuurde die voor de volksgezondheid levensgevaarlijke rotzooi linea recta, woedend terug ! maar de liegende psychopaat Marc Rutte en zijn kartel lieten die rotzooi gewoon maar naar Nederland komen om voor de winst te verbranden in de AEB centrale, met noodlottige gevolgen zoals een toenemend aantal zieke randstedelingen met COPD en Astma en een zeer hoge sterfte agv kanker in de gehele Randstad Regio.”

De biomassacentrale AEB  heeft met een ammoniakemissie van 9.500 kg ammoniak in de tweede helft van 2020 de vergunde emissie met een factor 3,7 overschreden. Ammoniak is extreem schadelijk voor natuurgebieden. Deze overschrijding dient onmiddellijk te worden gestopt. De installatie dient te worden stilgelegd. Qua emissies scoort de centrale beroerd vergeleken met een moderne  afvalverbrandingsinstallatie als REC (Harlingen) maar zeer waarschijnlijk ook vergeleken met de afvalovens van AEB zelf.  Hier is evident geen sprake van toepassing van de wettelijke plicht tot het toepassen van Best Beschikbare Technieken vooral waar het gaat om (1) stofverwijdering ( beroerde stoffilters), (2) NOx-emissiereductie (geen SCR) en (3) zoutzuurverwijdering (geen kalkinspuiting). De technische configuratie van de gasreiniging van AEB is inferieur vergeleken met de gasreiniging van de BMC van Zaandam, de geplande BMC in Diemen, maar zelfs ook vergeleken met de meer dan 10 jaar oude BMC van HVC in Alkmaar.  Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam een kankerverwekkende stoffen uitstotende biomassacentrale in eigendom heeft én in bedrijf stelt met een inferieure afgasreiniging?

De Gemeenteraad van Amsterdam werd volgens de experts in december 2020 onjuist ingelicht en voorgelogen door het college, met name door D66 en Groen Links. Ook heeft het college cruciale informatie over procesomstandigheden tijdens de metingen met kwade opzet achtergehouden.  Er werd door mobilisation om handhaving verzocht. Dit is door bedrog  afgewezen. Zie bezwaarschrift met meer informatie: Bezwaarschrift van MOB tegen afwijzing van verzoek tot handhaving

qoute: “AEB heeft afgedankte meubels, gelakte kozijnen, rubber, medisch afval uit het VK , afgedankte banden, plastiek en nog veel meer andere troep in de AEB ketels laten verstoken, en daarbij kwamen hoeveelheden CO2 en giftige stoffen en fijnstof  vrij waar werknemers en Amsterdammers ziek door werden met klachten zoals  COPD/Longkanker/luchtwegen problemen/duizeligheid/beroertes. Dat mag niet onbestraft blijven.”

Lekken, van kankerverwekkend gas, een voorbeeld uit velen

Sterigenics Zoetermeer lekte van januari 2000 t/m december 2005 ongeveer 130 ton kankerverwekkend ethyleenoxide gas

Sterigenics Holland B.V. heeft in de jaren 2006, 2007 en 2008 consequent ethyleenoxide uitgestoten in de open lucht te Zoetermeer. Hoewel de gemeente op de hoogte was van de uitstoot greep men niet in, en zo  bleken de afspraken met betrekking tot de hoeveelheid  met goedkeuring van de gemeente structureel te worden overschreden.

Nadat dit bekend werd zijn diverse onderzoeken ingesteld. Ten gevolge hiervan en de ontstane commotie onder de inwoners van de stad heeft het bedrijf besloten haar activiteiten in de stad te staken. De corrupte leden van de Gemeenteraad zijn nooit aangeklaagd en berecht wegens de door hen gepleegde misdaden, dat moet alsnog met twk gebeuren vinden velen. Aan de slachtoffers/ nabestaanden dient een schadevergoeding betaald te worden van minstens 3 miljoen euro netto belastingvrij.

Shell Pernis loosde op 30 december 2013 11,2 ton ethyleenoxide. Hierdoor werden inwoners in de omgeving ten noorden van de olieraffinaderij gedurende 25 minuten blootgesteld aan 0,5 ppmv.

Shell Moerdijk loosde tussen 21 november 2015 en 27 januari 2016 ongeveer 25 ton van dit gas Andere bronnen spreken van 27 ton

Etheenoxide doorgaans ethyleenoxide genoemd, vaak afgekort als EtO, EO of EtOx, is bij de mens kankerverwekkend bij een langdurige blootstelling en kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in de menselijke voortplantingscellen

Ethyleenoxide wordt in sommige landen als gasvormig product gebruikt om schimmels en salmonella te weren in levensmiddelen. Maar het product is  kankerverwekkend, en daarom volgens de Europese regels inzake voedselveiligheid niet toegelaten. In 2021 werd een hele reeks voedingswaren uit de handel gehaald.

Ethyleenoxide word ondanks dat het kankerverwekkend is  massaal gebruikt in MONDKAPJES

Zie voor meer informatie over mondkapjes >>> Mondkapjes Dossier

Luchtvervuiling haven Schiphol stoot per uur ruim 2000 keer meer formaldehyde en ruim 280 keer meer benzeen uit dan in de industrie is toegestaan. Allebeide zeer  kankerverwekkende stoffen. Rutte en minister Harbers willen deze gegevens slechts als eerste “in perspectief plaatsen en ze  vertikken het om op te stappen.

Stikstof crisis is een leugen

Astrofysicus, meteoroloog en oprichter van WeatherAction, Piers Corbyn, weerlegt de bewering dat kooldioxide-emissies klimaatverandering veroorzaken.

De meeste politici hebben het zoals de liegende media en liegende geleerden over klimaatopwarming en stikstof, maar waar het om moet gaan is “kankerverwekkend fijnstof, giftige stoffen, ziekmakend glyfosaat van monsanto, pesticides,  giflozingen, chemisch afval, de massale boomkap, SMOG, de luchtverontreiniging, bodemvervuiling, watervervuiling, en “chemtrails”  ether vervuiling door WIFI en 5G,  en daar zwijgt men over omdat men de waarheid niet wil weten uit politieke en economische redenen en bij velen is sprake van onkunde, of omdat men in een angstpsychose verkeert door het werk van  leugenmedia en angst zaaiende liegende geleerden”

Krimp de luchtvaart

 

Bewoners van Nederland roepen de regering op om:

het aantal vliegbewegingen te beperken tot maximaal 350.000 per jaar en zo de uitstoot te halveren van broeikasgassen, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen

de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten

af te zien van de opening van vliegveld Lelystad en Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht Airport te sluiten voor commercieel verkeer

Teken de petitie, lees meer punten >>> Krimp de Luchtvaart

De stikstofcrisis is volgens klokkenluiders verzonnen tijdens een vergadering met o.a. marc rutte, hugo de jonge,wopke hoekstra, sjoerd sjoerdsma, ed nijppels, jesse klaver, paul rosenmuller, mat herben, gert judas segers, mirjam bikker, eric wiebes, sigrid kaag, manon janssen, tsjeerd de groot, jan paternotte, sophie in ‘t veld, attje kuiken, diederik samsom, frans timmermans, claus swab, angela merkel, karl lauterbach, jens stoltenberg, tal van zeer rijke figuren van het WEF en o.a.Bill Gates. George Soros en Maxima van het Huis van Oranje.

Nederland in Nood

In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07 gram stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300 gram toegestaan, in Denemarken 700 gram: 10.000 keer meer dan in ons land.  Aan de Duitse kant van de grens mag een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. De Raad van State heeft besloten dat we te veel stikstof hebben in Nederland. Er mag niets meer bij. De grenswaarde is dus eigenlijk nul gram, maar het model waarmee die berekend is, kan tot 0,07 gram doorrekenen.

Wetenschapsjournalist Arnout Jasper:

“In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07gr stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300gr toegestaan, Denemarken 700gr: 10.000 keer meer dan in ons land”

“0,07 gr stikstof komt neer op “één vogelpoepje”. “Als er één keer een gans overvliegt die wat laat vallen op een gebied, grootte van twee voetbalvelden dan is de grenswaarde van de stikstofdepositie die een boerderij mag veroorzaken bij een natura 2000-gebied bereikt”

“De consequentie is dat aan de Nederlandse kant van de grens niets mag, terwijl aan de Duitse kant van de grens een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. Dat is niet uit te leggen.”

Volgens Arnout Jaspers, schrijver van het boek De stikstoffuik heeft de kritische depositiewaarde “helemaal geen relatie met effect op natuur”

Is Stikstof gevaarlijk? Als de politiek er geen probleem van had gemaakt hadden we dat probleem helemaal niet.  Men heeft een probleem verzonnen om de boel af te leiden van de vervuiling met gifstoffen en fijnstof door multinationals.  De vegetatie heeft decennia lang een dubbele depositie van stikstof overleefd en de hedendaagse stikstofneerslag van de boeren is immers gehalveerd. Door de ontbossing  word veel minder  CO2 omgezet in Nederland door verlies aan groen. Verlies aan groen veroorzaakt  een enorme toename van CO2 en er zijn veel meer schadelijke gevolgen. Nederland verliest elk jaar 1300Hectare aan bos doordat men de onvervangbare bomen kapt om te verstoken in kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassacentrales. Langs wegen worden door het Europees bedrog massaal bomen gekapt door gemeenten omdat ze  veel geld verdienen zoals SDK subsidie.  Het verstoken van de bossen is ecocide  en dat moet gestopt worden  want door de kap gat de biodiversiteit kapot en word het ecologisch systeem totaal ontregeld met noodlottige gevolgen. De Koning wil  uit blinde hebzucht dat alles wat hij aanraakt in goud veranderd, zijn wens gaat in vervulling maar door de boeren weg te jagen en alle bossen weg te kappen gaat alles naar de knoppen door oorlog. De volgevreten Koning sterft uiteindelijk zelf van de honger. Als de corrupte regering Rutte alles kapot wil maken ten voordele van de Multinationals en het Huis van Oranje, gaan we met zijn allen uiteindelijk ten onder.

Rotterdam een van de grootste vervuilers van Nederland


De Stikstofcrisis is een grote leugen, dat weten we allemaal. De kankerverwekkende vervuiling is het grootste probleem van Nederland. Om Nederland te redden zal je het aantal vluchten op Schiphol fors moeten terug dringen zoals het aantal grote vreselijk veel rotzooi uitstotende zeeboten in Rotterdam.  Ecocide plegers moeten worden aangepakt zoals de chemie concerns, en Tata Steel zal dicht moeten tenzij het bedrijf de verdragen en de wet naleeft  en zorgt voor het veilig wegwerken van giftig afval zodat de omgeving niet nog veel erger word vervuild zoals nu het geval is. TS moet volgens de meerderheid de bodem gaan saneren en een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers hetgeen neerkomt op minstens een bedrag van 40 miljard euro.

Ruttes Kartel en gl/pvda en het Huis van Oranje dienen via een tribunaal of in te stellen strafhof  vervolgd moeten worden en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de door hen veroorzaakte vreselijke ecocide en letselschade bij velen en wegens een hele reeks andere misdaden zoals landverraad en het financieren van oorlogmisdadigers/oorlogen/prikmisdaden tegen de mensheid.

Bovendien dient er een verbod te komen op het kappen van enorme hoeveelheden bomen met of zonder subsidie van de EU. Houtstook is  vreselijk slecht en absoluut niet duurzaam. Er zijn nog meer dringende acties nodig om de bevolking te redden zoals het maximaal terugdringen van giflozingen  en ziekmakende uitstoot door o.a. de multinationals  Shell NAM DSM Dupont en Vatenfall. Het door vliegtuigen sproeien van allerlei chemische substanties(chemtrails zoals aluminium/barium) dient strikt verboden te worden in de hele wereld. De overheid  moet ook per direct  stoppen van het laten storten van miljoenen kuubs vieze vuile slib en bagger uit Belgie in de Roer en Overmaas en er moet een totaal verbod komen op het verbranden van de gigantische hoeveelheden stinkend/ziekmakend afval uit andere landen zoals Italie en het VK in o.a. Amsterdam

Schiphol giftig

Den Haag – Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) heeft met Rutte en Jetten de Tweede Kamer voorgelogen mbt de grootse stikstofuitstoters. Volgens de bewindsvrouw is de blunder toe te schrijven aan het RIVM. Ten onrechte zijn boerenbedrijven daarom opgenomen in de lijst met ’top honderd stikstofbronnen’.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas benoemde de boosdoeners als  ’prutsers’ en wilde voor het Kamerdebat  een gedetailleerd feitenrelaas van de minister. „Een complete sector willen decimeren wat de burger 25 tot 60 miljard en voedselzekerheid kost… Een minister en een ambtenarentop zonder enige kennis van zaken bij wie geen enkel lichtje gaat branden bij zo’n lijst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

Ongelofelijk Meetbedrog door RUTTES KARTEL

Citaat Klokkenluider:

“De uitstoot ammoniak zoals die olv Rutte en een aantal kartelgangers zoals Rob Jetten werd bepaald klopt niet omdat emissies schone stallen werden gekoppeld aan emissies minder schone stallen. Het kartel van Rutte gebruikte zoals ook mbt corona onjuiste en arbitraire modellen – in dit geval – onjuiste meetmodellen bij stallen. Overigens bestaat lucht uit bijna 80% stikstof (N2), een ongevaarlijk inert gas. De hoeveelheid NO2, waar het hier om gaat, is uitermate laag en al jaren dalend. Rutte beleid is crimineel wanbeleid annex misdaad.  Dankzij vele WOB-verzoeken en kamervragen zijn er de afgelopen paar jaar al zoveel zaken boven water gekomen die zo verkeerd in elkaar zitten dat je je af vraagt waarom de aangewezen criminelen niet werden ontslagen en berecht wegens de meetfraude. Veel duurzame boeren zijn inmiddels uitgekocht op basis van aannames en foute gegevens door de genoemde kartelmisdadigers. Het leed is onverwoordbaar erg,

Jaren hebben de boeren maatregelen genomen en het houdt niet op. De meest duurzame boerensector van Europa wordt kapot geregeld door Ruttes Kartel. Men wil de cijfers/gegevens die men wenst om de boerenstand kapot te maken. Het zijn geen blunders maar ze plegen valsheid in geschrifte met meetresultaten en dat is je reinste misdaad. De prutsende en liegende ministers EN de topambtenaren moeten allemaal worden ontslagen.Nieuwe verkiezingen en een frisse club eerlijke ambtenaren die kunnen rekenen en de wet naleven.Een volksvertegenwoordiger en een ambtenaar is niet aangenomen om met meetresultaten zoals over corona en uitstoot te knoeien en te frauderen. Hij, of zij, moet gewoon doen wat er van de wet wordt geeist.Eerlijk bestuur ! Bij gebleken bedrog dienen ze oneervol te worden ontslagen en berecht wegens de gepleegde misdaden. De gedupeerden door Ruttes bende en oa Bill Gates en andere medeplichtigen  die door meetbedrog boeren hebben bankroet gemaakt, moeten allemaal zwaar bestraft worden en een schadevergoeding betalen van minstens 1 miljoen euro per stal. Netto belastingvrij!

De vreselijke zwendel zoals het door bedrog onteigenen en opkopen van enorm veel boerenland door Bill Gates e.a. moet stoppen en dient tot op de bodem te worden onderzocht  en alle aanslagplegers moeten  worden afgerekend middels een parlementaire enquete en een in te stellen Strafrecht Tribunaal.

Klokkenluider QR

Europa gaat de wereld redden???

Was blau gefärbt ist wird niemals die Erde retten . Dort dürfen 2035 keine Autos mit Verbrenner Motoren mehr gebaut und angemeldet werden Europa macht sich selber Kaputt. Hoffe das dieser Schwachsinn bald ein Ende hat

Was blau gefärbt ist wird niemals die Erde retten . Dort dürfen 2035 keine Autos mit Verbrenner Motoren mehr gebaut und angemeldet werden Europa macht sich selber Kaputt. Hoffe das dieser Schwachsinn bald ein Ende hat

BBB = realistisch! Meer boeren, gezonder voedsel, minder gif en minder stikstof. Ab GietelinkDe Klimaatpaus Ed Nijppels,  Marc Rutte en zijn Multinational Bilderberger Kartel beweren net zoals de Amerikaanse miljardair Al Gore en Klaas Dijkhof dat het Klimaat ernstig word bedreigd door een schrikbarende toename van Co2 en dat de wereld zal vergaan door de onderstroming agv  het wegsmelten van de poolkappen.  Marc Rutte en zijn handlangers die de belangen van de vervuilende Multinationals dienen stellen winst zoals van Shell voorop. Ze  liegen er op los en zij laten de door hen beheerde MSM media zoals de NOS valse propaganda en klinkklare leugens verkondigen zoals door omgekochte en door pseudo wetenschappers die zich dik laten betalen met subsidies om de klimaathysterie te promoten.  Het geplande doel van de EU groot Kapitalisten is volgens experts en economie strategen,  om miljoenen Europeanen afhankelijk te maken( jongeren en ouderen) en de algehele volksgezondheid en de economie in  de betreffende  EU-landen op een lager peil te brengen. Veel zieke mensen betekent namelijk ook een hoge vraag naar de Duitse medicijnen. Veel ouderen die eerder overlijden betekent voor Ruttes gewetenloze criminele kartel enorme besparingen op de pensioenen.

groen links pvda d66 boomstook ecocide

u bent voorgelogen door de zgn elite en groenen – de wereld word vergiftigd met afval van o.a. afgedankte zonnepanelen

Erkende wetenschappers zoals de interationaal geprezen top-expert Dr Rath hebben hierover reeds tal van  lezingen in de wereld gegeven. Het doel van Merkels Elite is niet het schoner maken van het Europese leefklimaat, maar het economisch destabiliseren en verzwakken van onder meer Nederland, Belgie,  Italie, Frankrijk, Hongarije, Polen, Tjechie, de Balkan Staten, Griekenland etc en het ten koste van vele andere landen zoals ook Canada en de VS , China en Rusland bevorderen en versterken van de nu  neergaande Duitse Economie  zoals door het maximaliseren van de enorme export van in Duitsland gefabriceerde medicijnen en andere diensten en producten vd Mijnbouw,  Landbouw en veeteelt. Bovendien exporteert Duitsland meer wapens dan ooit zoals naar Saudi Arabie, Yemen en meer dan 80 landen waar conflicten worden uitgevochten op leven en de dood. Omdat ook die gigantische wapenhandel niet eindeloos kan doorgaan, heeft Merkels Elite dan ook het plan gesmeed om de Europeanen steeds meer geld af te troggelen via de Klimaatakkoorden zoals het stap voor stap steeds hoger opvoeren van de belastingdruk en het steeds duurder maken van de Energie enandere publieke diensten.

De oorlogszuchtige EU verhoogt steeds weer de  Wapenindustrie.  In de Duitse Bundestag is in 2018 bekend gemaakt dat Duitsland sedert 2015 nog veel meer dan voorheen, gigantische hoeveelheden wapens produceert en exporteert zoals naar Yemen en Oekraiene etc

Merkel exporteerde voor miljarden aan Tanks naar Turkije.  Merkel heeft voordat de oorlog losbarstte in de Oekraiene,  in ruil voor  olie-contracten, samn met rutte en verhofstadt voor miljarden euroa aan wapens, aan de door hen gesponsorde rebellen en huurlingen in de Oekaraine geleverd, waardoor de oorlog in een korte tijd  escaleerde met anno 2023 meer dan 1 miljoen doden tot gevolg. De enorme  stijging van de Duitse wapenproductie is een feit. Merkel is met  de EU >VS  schuldig aan het financieren van oorlog en genocide. De export  werd bevestigd door die Linke, Grunen, AFD en door de GROKO in Die Deutsche Bundestag zelf.

Honderden miljarden Euros aan winst uit de Duitse Pharma Industrie( Rother, Bayer etc), worden door het  Euro  Kartel aangewend voor het fors opvoeren van de wapenproductie en het in het geniep uitbreiden van Die Bundeswehr (men wil zogenaamd een groot Euroleger) maar Merkels Elite (GROKO)  is geheel tegen de zin in van de VS al jarenlang bezig met het uitbreiden van het leger  met  de modernste raketten en  tanks, bestemd voor een conventionele  oorlog in Oekraiene met het door hen zo gehate Rusland.  DE EU  werkt nauw samen met de Clinton Demoncraten die  Donald Trump en  Vladimir Poetin als machtswellustelingen en vijanden uitmaakt via de MSM. Men is voortdurend bezig angst te zaaien door Rusland steeds weer van alles te beschuldigen en af te schilderen als een gewetenloze oorlogszuchtige vijand van de gehele mensheid. Over de vele oorlogen die VS/NATO hebben aangesticht en gevoerd/genocides met miljoenen doden tot gevolg weigert men te spreken.

BBB

De Boeren Burger Beweging (BBB)  geeft met hun partijprogramma volgens Ab Gietelink de kans op een gezondere agrarische sector met bescherming en zelfs groei van bioboeren en traditionele boerenbedrijven. Bescherming van boeren kan eigenlijk goed samengaan met dierenwelzijn, vermindering van megastallen etc.

Over de duurzame aanwending van koemest als bio brandstof  en de noodzaak om mest te exporteren naar landen waar de schrale bodem vruchtbaar gemaakt kan worden met koemest heeft geen een het gehad en dat is ronduit uitermate schandalig.

XXX Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maakt Website: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTV
:

Bron dossier: Zie voor meer informatie het Klimaat Dossier

Posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Glastonbury over 15 minuten steden, CBDC’s, Agenda 21, wef pedofielen klimaatzwendel

Goed geïnformeerde dame onderwijst de gemeenteraad van Glastonbury over steden van 15 minuten, CBDC’s, Agenda 21, de klimaatzwendel en nog veel meer.

Dit moet gebeuren tijdens raadsvergaderingen in heel Nederland (en daarbuiten)!

Deel aub voor een zo groot mogelijk bereik !

Per direct moet gestopt worden met het vreselijk criminele programma van WEF.

WEF is zoals de WHO en NATO een levensgevaarlijke organisatie.

Verenigd u tegen  WEF!

Het WEF en hun handlangers van regeringen/nato/who/media/science/big pharma/onderwijs/ vormen een grote bedreiging voor u en de toekomstige generaties

Burgers sta op, verenigd U en zorg samen voor de grote reset, de grote schoonmaak van de  corrupte elite bende.

Kom op voor uw dierbaren, voor vrede, vrijheid, welzijn, voor het redden van de natuur en de toekomstige generaties

Wereldnieuws ivm de wef pedofilie agenda

 

 

WEF AGENDA IS  DE UITROL VAN GRUWELIJKE MISDAADEU/ VVD D66 zijn volgens de laatste berichten actief betrokken bij scholen/schooltv/rutgers stichting/ de seksualisering van kleine kinderen van 4 jaar  en ouder gesponsord door de overheid en de postcodeloterij.


Jaarlijks ontvangt de wegens “pedofilie” in opspraak verkerende Rutgers Stichting miljoenensubsidies voor de ‘Week van de Lentekriebels’. Wat gebeurt er met al dat belastinggeld?Pedofielen bij het Openbaar Ministerie – 5 nov 2019

PVV Kamerlid Gidi Markuszower bleek dinsdag tijdens het Vragenuur woedend over de gang van zaken mbt pedofielen. Staatssecretaris Ankie Broekers- Knol (VVD) die inviel voor minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) wilde er weinig woorden aan vuil maken omdat het OM alsnog bezwaar heeft aangetekend. “U moet zich kapot schamen”, besloot Markuszower.


#Lentekriebels, een programma van Rutgers (Rutger Stichting), werd volgens twitter berichten aangeboden via de WHO die daarvoor ‘Standards for Sexuality Education in Europe’ opgesteld heeft (via een aparte zoekmachine te vinden). Seksuele opvoeding voor babies (!) en peuters van 0 to 4 jaar, 6-9 jarigen.

Ouders  kregen te horen dat de voorlichting netjes en in orde was,  maar ze werden “buiten spel gezet”. Rutte/VVD D66 probeert volgens de berichten de aandacht af te leiden van pedofielen bij WEF/OM/VVD/D66.  Men probeert critici/politici van o.a. SP DENK PVV BVNL  FVD 50 Plus  te demoniseren, precies zoals men de tienduizenden protesterende huisartsen ging demoniseren mbt Corona.

Rutte/VVD/D66/WEF/WHO/Rutgers/COC/D66 Min v Onderwijs kapen volgens velen de voorlichting-rol van ouders en doen alsof er niets aan de hand is,  of alsof ze niks ervan af weten of ze tonen naar de buitenwereld geselecteerd onschuldig materiaal en zwijgen over bijvoorbeeld de clips van de Rutgers Stichting en (schooltv/ gewoon bloot) waar naakte en omgebouwde mensen waren te zien en men doet alsof men niets weet van de boekjes( het bewijs is in de Kamer getoond door dhr Baudet), boekjes met plaatjes en informatie over  oa “pijpen”,  die men gaf aan kleine kinderen vanaf  4 jaar”.

De Rutgers stichting haalde een van hun films weg na de landelijke commotie en ophef in de Kamer. Er worden in heel het land vragen gesteld over de miljoenen euros sponsoring van  het uitermate ongewenste/onderwijs door de postcodeloterij/Rutgers/overheid, die bezig is met het uitrollen van de wef agenda/het “seksualiseren” van kleine kinderen vanaf 4 jaar

Hierboven WEF Agenda mbt seksualiseren van kleine kinderen.

Grote geldbedragen overgemaakt door ministerie naar Rutgers

Sponsors van oa Rutgers

Nieuws update  22 03 2023 : Ruttes kartel in opspraak wegens pedofilie/schooltv/rutgers stichting/ Rutgers Stichting is uitvoerder van de SDG 2030 Agenda. De WEF agenda wordt o.a. gesteund door de Postcodeloterij. #WEFpuppets De Nederlandse overheid subsidieert Rutgers Stichting jaarlijks met 𝟐𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨!!


Rutte en Wabeke betrokken bij RolodexRutte gaat volgens tal van klokkenluiders  om met een aantal beruchte pedofielen


FVD petitie:  “Haal woke uit het klaslokaal. Teken onze petitie”: https://fvd.nl/petities/haal-woke-uit-het-klaslokaal Forum voor Democratie wil dat de genderwaanzin eindigt. De seksualisering van kinderen moet per direct stoppen.

Het Ministerie van OCW verstrekt miljoenen aan subsidies voor programma’s als Gewoon Bloot en organisaties zoals de Rutgers Stichting die precies dit soort propaganda op scholen aanbieden. Met genoeg handtekeningen kunnen we dat stoppen.

Teken daarom onze petitie en deel deze met vrienden en familie! Samen beschermen we onze kinderen!


Raisa Blommestijn @rblommestijn:  “Stop seksualisering en indoctrinatie van kinderen onder het mom van “lekker jezelf zijn” en diversiteit. Dit is niets anders dan een giftige ideologie”Bisschop (SGP) is helemaal KLAAR met de Woke-indoctrinatie van kinderen! Pedofielen VVD & D66 praten het goed!

 

 

De Rutger Stichting wordt gerund door Marieke vd Plas. Zij is de partner van Sander Dekker van de VVD  die voor pedofilie is
 
Rutgers Stichting is uitvoerder van de SDG 2030 Agenda.
#WEFagendaWordt o.a. gesteund door de Postcodeloterij.#WEFpuppetsDe Nederlandse overheid subsidieert Rutgers Stichting jaarlijks met 𝟐𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨!!


 

DE KSS elites  denken dat ze ongehinderd  misdaden kunnen plegen

Beste mensen,

Misdaad mag niet lonen

Ruttes bende en hun handlangers zoals van de leugen media etc/ander crimineel tuig zoals terreur veelplegers/ criminelen die mensen vaak onder invloed op de weg doodrijden/hard drug crack heroine dealers/meisjes verkrachtende loverboys, kinderhandelaars/pedofielen moeten allemaal opgespoord en berecht worden en niet tot een slappe taakstraf of een half jaartje cel maar tot zeer fikse gevangenisstraffen en het betalen van schadevergoeding middels hoofdelijk beslag voor de veroorzaakte materiele schade en maximaal veel smartengeld aan de slachtoffers/nabestaanden.

Nederlands recht is geen recht, maar vreselijk slecht en onrecht. Dat komt met name door de zogenaamde liberalen/ KSS ers v diverse partijen en met name van D66

Daders worden gepamperd met lage straffen of taakstrafjes/velen gaan vrijuit en plegen weer misdaden/ slachtoffers krijgen geen zorg geen erkenning geen opvang geen vergoeding en ze worden vaak neergezet als daders of uitlokkers, dat is ronduit misdadig en dat moet stoppen !

Ouderen, gehandicapten, kinderen, steeds meer mensen jong en oud worden het slachtoffer van geweld/roof/misdaad, dat moet STOPPEN!

Uw toekomst, uw Burgerrechten staan meer dan ooit op het spel. Wij willen geen gruwelijke pol-pot of macron/hitler nazie staat maar wel eerlijke wetgeving, goede handhaving, goede preventie/voorlichting en hardere/rechtvaardige straffen zijn nodig om de misdaad in te dammen en mensenlevens te redden en onnoemelijk leed en schade te voorkomen en  bovenal: wij willen vrijheid en vrede !

Alles wat de overheid( diverse partijen en SCHOLEN etc) de laatste jaren o.a. ook stiekem en zonder medeweten van ouders aan onderwijs hebben uitgerold moet uitgezocht en openbaar worden, zoals op scholen angst zaaien en het vals narratief van het klimaat/intimidatie linkse indoctrinatie/ seksonderwijsv kleine kinderen lesmateriaal, de boekjes, de films, ook de miljoenen subsidies voor de rutgers stichting (tevens verdacht van valse corona propaganda ), de rol van de postcodeloterij( sponsoren van klimaat/milieu verpestende groene zakenlui en louche subsidie slurpende elite natuurclubs die onder het mom van duurzaamheid de natuur verzieken en onze schaarse onvervangbare en broodnodige bossen wegkappen om te verstoken in gesubsidieerde kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassa centrales etc)

Alles moet openbaar wat er op scholen is gebeurd met kinderen vanaf vier jaar en de zgn WEF agenda waarin oa staat dat kinderen vanaf 4 jaar seksuele handelingen moeten worden geleerd etc.

Wie zijn die “perverse en corrupte lui” die bezig zijn met pedofiele praktijken, en wat is er gebeurd met de veroordeelde officieren van het Openbaar Ministerie/ pedofielen van oa VVD/D66 ( zie de YT markuszower film bij YT).Welke politici/ organisaties/ bendes etc zijn er nog meer bij de gruwelijke misdaden tegen de kinderen betrokken? De regering moet weg want de regering is totaal onbetrouwbaar en verzaakt op alle gebieden de plicht v goed bestuur en schendt onze grondwet, dat zijn de feiten.

Thierry Baudet heeft Dennis Wiersma van de VVD geconfronteerd met lesboekjes met de seksualisering van kinderen vanaf 4 jaar. Na de confrontatie met de bewijzen ontkent Wiersma gesteund door oa Bergkamp en D66 van alles en probeert het in feite goed te praten, hij doet maar net alsof hij niks weet van wat er speelt en van de WEF agenda.

Wat is er vreselijk mis? Wiersma, rutte en velen van rutte4/wef hebben met medewerking van het Huis van Oranje (WA en Maxima) willens en wetens de geplande china model massa crowd prik controle dictatuur  gepland, en zij hebben de WEF agenda inclusief de seksualisering van kleine kinderen/pedofilie op scholen achtergehouden en stiekem een mensonterende mensenrechten schendende agenda uitgerold zoals de samenzweerders/WEF dat in Frankrijk Amerika en meerdere landen van de wereld hebben gedaan.

Wiersma is absoluut ongeschikt/ hij weet niks of doet zoals rutte alsof hij het allemaal niet weet en dient in elk geval op staande voet ontslagen te worden en berecht te worden zoals Rutte en al zijn criminele handlangers.

Alle wef-misdadigers/pedofielen moeten opgespoord en keihard bestraft worden

Alle pedofielen en de lui die eraan mee hebben gewerkt zoals van de regering en het WEF moeten hard  bestraft worden wegens pedo misdaden tegen de kinderen en andere misdaden zoals samenzwering tegen het volk der Nederlanden zijnde landverraad, het ondermijnen van het democratisch stelsel, de economie/cultuur/misbruik van kinderen/georganiseerde prikmisdaden tegen de mensheid/het verzieken vd natuur en het aanstichten en financieren van oorlogen zoals in Syrie, Yemen en Oekraiene

Per direct moet gestopt worden met het vreselijk criminele WEF.

WEF is zoals de WHO en NATO een levensgevaarlijke criminele organisatie.

WEF en hun handlangers van regeringen/nato/who/media/science/big pharma/onderwijs/ vormen de grootste bedreiging voor u en de toekomstige generaties

Burgers sta op, verenigd U en zorg samen voor de grote reset, de grote schoonmaak van de smerige corrupte elite bendes, die keihard nodig is voor u, uw dierbaren, voor vrede, vrijheid, welzijn, voor het redden van de natuur en de toekomstige generaties

Stan Rams

Amsterdam 25 03 2023

Posted in Column, Natuur, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , | 1 Comment

Een groot asielzoekerscentrum midden in Natura 2000 gebied in oud Nera-gebouw (asbest?)


In het Nera-gebouw in de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg, midden in Natura 2000 gebied, komt een groot asielzoekerscentrum waar 350 mensen gaan wonen. En dat in een polder met maar 700 inwoners. Die polder was vroeger de moestuin van het Gooi.

Klokkenluiders melden dat er in het NERA gebouw wegens o.a.de natheid/vocht en temperatuur  danig veel schimmel is en veel asbest waar mensen ziek van kunnen worden. Volgens de klokkenluider is het gebouw onveilig en tocht het er vreselijk,  het gebouw heeft volgens de Klokkenluider een oude lekkende cv ketel, versleten leidingen, geen energie label en is totaal niet geschikt voor bewoning. Het zou voor een bedrag van minstens 3 miljoen euro opgeknapt moeten worden om schoon en veilig gemaakt te worden.

Er woonden alleen maar tuinders en boeren, zoals allebei mijn opa’s. Nu zijn er nog maar twee melkveehouders, tegen de rand van het natuurgebied waar het Nera-gebouw middenin staat. Die melkveehouders moeten volgens het stikstofkaartje van minister Van der Wal 75% krimpen. 75% van de koeien moeten weg, maar een paar honderd meter verderop mogen wel honderden mensen komen wonen. Is er iemand die uit kan leggen hoe dat kan? En hoe zit het met de dassen in de polder? Is er een dassenburcht en kan die de bouw van het asielzoekerscentrum tegenhouden? Ik ging op onderzoek uit. Wil je mijn werk steunen? Kijk dan op mariannezwagerman.nl en word lid van de Club van Dwarskijkers.


Posted in Gezondheid, Politiek | Tagged , , | Leave a comment