Klaver voert met ruttes kliek een vuile oorlog tegen de boeren

Dit word gezegd door Klaver:

“Beleid Van der Wal prima, we moeten versnellen. Als iedereen het prima vindt, strik eromheen met dit kabinet, niet wachten tot 14 oktober, nu iedereen enthousiast is. Extra ministerraad afspreken, advies aftikken, en gaan!

Even 600 boeren hun bedrijf/levenswerk afpakken..en dan zeggen strik erom. Wat een harteloze klootzak. Dat filmpje waarop Jesse Klaver te horen is over de boeren geeft belangrijk inzicht in hoe de elite over het volk denkt: snel beslissingen erdoorheen drukken. Het draait alleen om de eigen agenda en eigen belangen. Deze mensen zitten er absoluut niet voor het volk.En dan denk je aan de enorme nood in Nederland, de boeren die zelfmoord hebben gepleegd uit wanhoop. Vreselijk stuitend aan het filmpje van Jesse Klaver is z’n geitachtige gegrinnik na: “Als ze écht zien wat er in staat”.

KSS voert oorlog tegen het Volk.

De Khasaarse Satanisten Sekte KSS of de in de volksmond meer bekende  “Capitalists Sect”, de  “Kapitalisten Elite Sekte”,  daar horen o.a. rutte vd wal shouten hoekstra wiebes klaver timmermans seegers bikers joba vd berg sophie int velt hugo de jonge bergkamp samsom kuiken sjoerdsma paternotte rosenmuller vd lee maar ook van agt en de huichelende wiegel( probeert de vvd beerput nog een net gezicht te geven) bij,  en zgn wetenschappers zoals oosterhaus koopmans van dissel en  dan nog meer leden van het WEF  zoals de  “Hoge Adel” olv de  ex-ravensburger naziekamp directeur Claus Swab.  Ze willen met alle geweld  een 5 G crowdcontrol prik-dictatuur en HORECA/MKB/Boerenstand vernietigen, pedofilie legaliseren en het land volproppen met immigranten, huizen, fabrieken, zonnepaneelvelden, windmolens. En ze willen de expansie oorlog in de Oekraiene verder opvoeren,  dat is het doen oplaaien van de oorlog die zal leiden tot WO III  met Rusland/China en hun bondgenoten

Klaver ! wil de boeren hun bedrijf/levenswerk afpakken. En dan zeggen strik erom.

De grootste uitstoters op een rij en zie geen boeren op die lijst! Die boerenzakdoek moet aan elke auto hangen na vandaag. Het bedrog waar we mee te maken hebben is zo ongelooflijk kwaadaardig. Zonder boeren heeft dit land geen toekomst.

Wees gewaarschuwd ! Er valt nu nog te kiezen, ruttes satanisten kliek moet zoals alle andere KSS ers in de wereld worden onschadelijk gemaakt, het grootste gevaar is de start van #WOIII en dan komen de flitsen die een einde maken aan alles en iedereen

https://twitter.com/PetraDreves/status/1577659192474849280/photo/1

Posted in Column | Tagged , , | Leave a comment

PFIZER voegde ANTI HARTAANVAL DRUG toe aan de prik

PFIZER voegde ANTI HARTAANVAL DRUG BIJ DE COVID SHOTS VOOR KINDEREN. Ze wisten, dat deze injecties hartkwalen veroorzaakten. Pfizer voegde het medicijn tegen hartaanvallen Tromethamine toe aan de vaccins voor 5-11-jarigen nadat duizenden hartaandoeningen waren gemeld bij 12-17jr.

Posted in Nieuws, Politiek | Tagged | Leave a comment

Hallelujah – Awakening – Ontwakening

 

Ontwakening

ik heb gezien dat er een pact bestaat
dat Elites logen en dat plezierde een slang
en jij wilt toch ook dat het er eerlijk aan toe gaat, of niet soms?
ze logen over van alles en zelfs over de kleur van gras
tegen de burgers, tegen iedereen
en een bedronken Koning fluisterde alras

Jullie zijn maar onderdanen
Jullie zijn maar onderdanen

wijsheid, het verstand was weg, velen wilden een prikbewijs
de koning was verblind door de gouden kroon op het dak van zijn paleis
zijn hoogmoed dreef hem tot waanzin in een gouden koets
hij zwaaide, lachte, graaide en verdween weer met een smoes
hij kneep de onderdanen als citroenen uit
en uit monden klonk ook nog “Leve de Koning”

Leve de Koning Leve de Koning
Leve de Koning Leve de Koning

de leugenaars gingen schaamteloos door met liegen
ze beloofden het volk een land van melk en honing
een gouden kalf, een luxe paradijs alhier op aarde
ze verleidden de schapen met valse beloftes
ze plunderden, prikten en drukten de kuddes de afgrond in

De Koning Elites Media
De Koning Elites Media

ik ben blij dat je het bent gaan zien
het is een strijd zoals de wereld nog nooit heeft gezien
we zijn er allemaal kapot van maar geven het nooit op
met steeds meer zielen strijden we dapper door

met liefde voor de vrijheid en voor de vrede
met liefde voor de vrijheid en voor de vrede

want alle mensen zijn gelijk
groot en klein, jong en oud, man en vrouw en daartussen
alle kleuren van de wereld
wie wil nou niets liever dan
vrij zijn en een wereld van liefde en vrede?

Vrijheid Liefde Vrede
Vrijheid Liefde Vrede

de zon scheen zo mooi over de aarde,
zoals op de eerste dag
de elites doolden in het duister van het gitzwart
ze waren gewaarschuwd maar wilden zich niet bekeren
getekend door een beest, wilden ze alsmaar meer
dat mensen door oorlog, honger dorst en door de prik stierven
kon hun helemaal niets schelen

Harteloze Criminelen
Harteloze Criminelen

de aarde kleurde rood
door oorlog en geweld
de armen stroomden toe in een eindeloze rij
ze verwarmden elkaar, ze deelden brood en wijn
zoals bij het laatste avondmaal
aan tafel bij de Here

Bij de Here Bij de Here
Bij de Here Bij de Here

en weet, eens zal de dag komen
van het laatste couplet
dan zijn er geen woorden meer
geen oorlogen en dan is het leven op aarde voorbij
nu stralen de lichten van de harten als een grote liefde ster
de wereld staat niet stil en gaat door met ontwaken

Ontwaken Ontwaken
Ontwaken Ontwaken
Ontwaken Ontwaken
Ontwaken

Stan Rams

Amsterdam

2 10 2022

Awakening

I have found out there is a secret pact
and liars lied and that pleased  a snake
and you have no more doubts, don’t You?
they lied about everything and even told grass is not green
they spit and decieve promised and betrayed
and a Drunken King whispered

You fools are inferior
You fools are inferior

wisdom, common sense were gone, lots called for QR slavery
the King was blinded by his golden crown
his pride drove him to madness in an golden cage
he smiled and waved, he took the tax and
disappeared with an subterfuge
and from the mouths of the blinded sounded

Hurray the royals
Hurray the royals

the liars kept on lying
they promised the people a land of milk and honey
a golden calf, a luxurious paradise on earth
they plundered, prodded and pushed the people into the abyss
they seduced the people with false promises
together with the Royals and the Media

Criminal Elites Royals Media
Criminal Elites Royals Media

I’m glad you went to see it
it’s a war like the world has never seen
we are devastated but never give up
with more and more souls we fight on bravely
for love freedom unity peace

Love Freedom and Peace
Love Freedom and Peace

because all people were born equal
big and small, young and old,
man and woman and in between,
all the coulors of the world
don’t want to be slaves
but live in freedom

Live in Freedom Live in Freedom
Live in Freedom Live in Freedom

the sun shone over the earth,
as beautiful as on the first day
elites wandered in the darkness of the pitch black
they were warned but would not repent
scarred by a beast, they wanted more and more
that people die of war, hunger, thirst and the jab
they didn’t care at all

Heartless Criminals
Heartless Criminals

the earth turned red,
by war and violence
the poor flocked in an endless line
they warmed each other,
shared the bread and wine
like the last supper
at the table with the Lord

With the Lord With the Lord
With the Lord With the Lord

and You may know that the day will come
of the last verse
then there are no more words
no more wars and then there will be peace forever
till that day the lights of hearts shine like a big love star
as the world goes on with awakening

Awakening Awakening
Awakening Awakening
Awakening Awakening
Awakening Awakening
Awakening

Stan Rams

Amsterdam

3 10 2022

Salvation ( Leonard Cohen revised)

Now they’ve played another false chord
Trumpets sounds for war, and it pleases the Cold
But you woke up, or didn’t  You?
It goes like this, the first, the second,  its more than enough
The nations rise,  empires of evil fall
Kings of media composing  Fear and Diversion

Fear and Diversion  Fear and Diversion
Fear and Diversion Fear and Diversion

Your faith is made of love, but they dont like unity
You saw the twinkling stars made of light
The dark star could not overthrew You
They try to make you their slave
Lock You up and shut your Mouth
And from their lips they drew a  “Follow Orders”

Follow Orders Follow Orders
Follow Orders Follow Orders

Well, its sure there’s  Love all arround
As for me all I’ve ever believed
Is never harm someone and respect life day and night
So it’s a crime that they want to make You fear the light
Be inspired by an unbroken one who  did not burn in fire
Yes, it’s a warm and it’s an unbroken message of Love

Love is Endless Love is Endless
Love is Endless Love is Endless

Instrumental

Well people I’ve been going on
I know life is not easy and I’ve been beaten when I was only four
You see I choose the path of  peace before I knew ya
And I’ve seen fires burning on the other side
But love, love is the victory over darkness dance,
It’s a warm and it’s an endless light that never ends

Love is Endless Love is Endless
Love is Endless Love is Endless

There was a time you did not know me
What really made me going on
But now you know how it feels, don’t You?
And I remember when I was turned away
And sun light warmed and dried my tears too
And every single breath I drew was:

Lord have mercy
Lord have mercy

Now I’ve found  another key, I know it was  a long way
I  grew,  by falling and standing up, again and again
I’ve told I  wrote this to share with good intentions
And  I think it is a mystery of inspiration
I’ll always honour  the Lights of Hearts
With gratitude,  trusting in “Salvation”

I’ll always honour  the Lights of Hearts
With gratitude  cause  love is  more than “Salvation”

Salvation, Salvation
Salvation, Salvation
Salvation, Salvation
Salvation

Stan Rams

Amsterdam

3 10 2022

Posted in Column | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Weg met Oranje – Leve de Republiek

Destijds werd door Oranje steeds gefeest met de nazie vlag gehesen

Weg met Rutte4 en Oranje, Leve de Republiek

Het vrekkige en fenomenaal steenrijke “Oranje Huis” met hun peperdure malle hoedjes, en hun mensonterende discriminerend “oranje boven” gebeuren, is een verwerpelijke vorm van psychose, een aangeleerde ziekte van discriminatie, materialisme, egoisme, mateloze hebzucht, en door u zuur betaalde bekrompen koekjes hap feestelijkheden, zoals ook de persoonsverheerlijking en abnormale verheerlijking afgoderij van Het Gouden Kalf, aldus alsmaar meer geld eisende vrekken die het Volk verraden door te liegen, graaien, lachen en maar  zwaaien, en door het hele jaar op uw kosten op vakantie te aan en zich niets aantrekken van de grote noden en zorgen van de in hun ogen minderwaardige onderdanige onderdanen.

Zij wanen en menen door een verkeerde traditie dat ze door “God Almachtig” verheven zijn boven de Volkeren der Nederlanden hetgeen neerkomt op blasfemie en een vreselijke vorm van “denken meer dan een ander waard te zijn”

Waartoe dient een Koningshuis dat alleen maar op vakantie gaat en niks doet voor de burgers dan gemaakt lachen en zwaaien? Een Koning die meer zin heeft in een krat Heineken en het hele jaar door met vakantie,  dan zich met hart en ziel in te zetten voor de burgers.

Het is werkelijk te  schandalig voor woorden abnormaal. Zelfs in deze tijd van extreme nood, waar straatarme kinderen zonder eten met een rammelende maag in oude kledij met kapotte schoenen naar school gaan, en ontelbaar veel hardwerkende mensen die hun bedrijf en werk verliezen, en een tijd waarin veel ouderen geen zorg krijgen en op wachtlijsten eenzaam wegkwijnen, graaien zij nog eens 450 000 euro voor de lol erbij en dat terwijl zij al weer nog meer miljarden extra erbij hebben verdiend zoals het aandelen shell en sowieso al tot de rijksten der aarde behoren, en dan gunnen ze de noodlijdende burgers nog geen euro of slechts een aalmoes voor de show. Zogenaamd liefdadigheidswerk gaan doen, zich volks kleden, en maar net doen alsof men het koud heeft en mee leeft en gul en goed is voor de burgers,  zal voor hen beslist niet helpen omdat dit doorzichtig is en  voor de schone schijn, omdat ze vreselijk impopulair zijn en vergeefs trachten nog wat zieltjes te winnen.

De Koning en zijn vrouw hebben ook onmiskenbaar verzaakt hun eed na te komen en hun plicht te doen die men van een humaan mens mag verwachten en uit hoofde van hun positie te gelasten dat alle ontvoerde kinderen zsm worden herenigd met de ouders die hen kinderen zozeer missen.

Derhalve dient van harte en van rechtswege in het kader van de Universele Verklaring van de Mensenrechten in de naam van de Volkeren, en wegens het door Oranje schenden van artikel 1 van onze grondwet,en wegens het met Rutte4 & Co schenden van de Code van Neurenberg, en wegens de vreselijke diefstal van burgers gelden, wegens het roven van onbetaalbare kunst meesterwerken, en wegens het met vreemde machten zoals WEF/Swab meedoen aan de stiekeme en laffe aanval op ons land en de duurzame boeren, de vissers, MKB, de economie, en op u de burger, zijnde landverraad, een hartsgrondig einde te worden gemaakt aan de verschrikkelijke tirannie van Ruttes Kartel & Co en het Huis v Oranje door oneervol ontslag van Rutte4 en de totale afschaffing van het oorlogszuchtige Huis van O, en de onteigening ervan, zodat alle pronkpaleizen, alle bijeen gegraaide en gestolen bezittingen, de bergen geld goud en juwelen en gestolen meesterwerken in hun propvolle kluizen, volledig en eerlijk zoals het hoort, ten goede zullen komen aan de rechtmatige eigenaars zijnde U de burgers der Nederlanden en andere door Oranje gedupeerde Volkeren.  Bovendien is het van de hoogste prioriteit dat de door U allen ZEER gewenste vrede word bewerkstelligt door het  stoppen van  het  “In de Naam van de Koning” financieren van oorlog en leveren van wapens zoals aan Oekraiene .

Doet goed en recht aan allen,

voor vrijheid lief en vrede,

Leve de Republiek

Stan Rams

1 10 2022

Note: Het is absoluut niet persoonlijk bedoeld, en  WA en Maxima weten niet waar ze mee bezig zijn, namelijk WEF/oorlogzaaiers). Het is ook ook niet uit afgunst, maar het is zoals het is, er is verraad gepleegd en het Huis van Oranje aanhouden is door het Volk niet gewenst want het is abnormaal. Het Huis is wegens  hun vlucht in 1940 ( dat betekent simpelweg abdicatie) ook al sinds 1945 illegaal. Wij de burgers zijn  voor de Vrede en Nederland is bij de afschaffing  meer dan zeer gebaat want het Huis kost een gigantisch fortuin van 450 miljoen  per jaar, en het Huis brengt niets dan kosten en extreem grote problemen en een paar feestjes die u, de burger ook nog moet betalen.Van een gewisse “oranje eenheid” is geen  sprake onder het Volk, waarvan de mateloze impopulariteit getuigen doet. Het  HVO  zit qua machtspolitiek en hun Shell belangen( zij cashen miljarden per jaar aan winst)  zoals Ruttes Kartel danig in de weg voor de bevordering van samenwerking, gelijkheid, eenheid, welzijn, redding en vrede die wij allen meer dan eens nodig hebben. Het is niet alleen voor de Nederlanders  zeer wenselijk en ook veel beter voor de Koninklijke Familie, en  dus ook voor de van meet af aan verkeerde traditie van hebzucht en drang opgevoede kinderen,  dat zij uit hun gouden kooi van glitter pracht schone schijn, waan en drang bevrijd worden, zodat zij allen na abdicatie en onteigening van al het illegale verworven bezit, voortaan een “normaal” en geen “abnormaal luxe”  leven ten koste van U de burgers  kunnen leiden en net zoals alle burgers kunnen bijdragen op welk een wijze dan ook aan een betere wereld van liefde vrijheid eenheid welzijn en bovenal vrede.

Posted in Column | Leave a comment

Magine the endless power of love

Magic

All cultures believe there’s a heaven,
an origine of life a mystery no one can deny
A world of difference between good and evil
All arround, endless more than sky
its true all the people
are part of the mircale of today

So

Honour life family and your country,
together with love It is the best to do
No more wars and killings in the name off
religions proclaim peace too
As we the people of the world
want to live with dignity in peace

They

They lied and said You are an extremist
But we are the people of the world
We take care and unite for peace
to save the world from Tiranny

Protect your possessions
you paid and worked for so hard
I wonder how many tax you paid
for the greed and wars of Royal & Elite Man

It’ s true all the suppressed people
standing up to save the world
Elites media say You are an extremist
But they loose their wicked games
Their shadows melt in eternal lights
As the Sun of love never will pass

Stan Rams

Amsterdam

30 09 2022

 

*Als reactie op  “Imagine” van John Lennon werd een essay geschreven, dat binnenkort op deze pagina word gepubliceert

En het is maar hoe je ernaar kijkt en hoe je ervaart?  De “fab four” zongen “All You Need is Love” en dat  klinkt geweldig toch maar ALL YOU? Jij? You?  Liefde? Nodig?  Mist er dan nog iets?  En alle ontelbare liefdevolle zielen die de wereld rijk is dan?  Hadden de “boys” het over liefde maken met gillende meisjes? En wat willen mensen zoal?  Wat te denken van  een goed dak boven het hoofd, voldoende inkomen, voeding, werk, rust, veiligheid, oprechte waardering, knuffels, warmte gezelligheid, creativiteit, entertainment, muziek, kunst vrijheid  dromen hoop geloof gezondheid en goede medische zorg en een goed bestuur, een goed verzorgde verdiende oude dag met pensioen, iets lekker eigenwijs of solo doen of gezellig samen, eerlijk zijn en geen leugens en valse propaganda en nep globalisten liedjes vd vrede, geweld,  oorlog maar waardig recht licht vrede geluk vrijheid.

En..

De Sun Sect Capitalisten (K S Elites) hebben alle verbinding  verloren en laten zien wie ze in werkelijkheid zijn! Alleen denken zij dat wij hun onzin en vuile leugens zoals van de media geloven omdat ze niet verder kunnen kijken vanuit hun lage frequentie. Maar wij zien hun stuiptrekkingen maken en weten dat ze zichzelf vernietigen!

Posted in Column | 2 Comments

De Publieke Sector moet in ere hersteld worden

Energie crisis

Rutte4 Klimaatwanbeleid is pure diefstal

Privatisering is funest voor de burgers

Als gevolg van het door Milton Friedman(zie een stuk verder op deze pagina de Film: “The Shock Doctrine”) aangeprezen en door Wim Kok en Gerrit Zalm ingevoerde Vrijmarktstelsel) voor de publieke sector, wonen vervoer, energie, zorg, etc, en wegens zeer forse en steeds hogere belastingen door de regeringen Rutte, zijn de prijzen voor publieke diensten veel hoger door kartel/kiesbedrog en is de kwaliteit er ook al helaas niet beter maar slechter op geworden.

In de zorgsector zijn wegens woekerwinstpraktijken en mismanagement grotere tekorten ontstaan, zoals te weinig goed opgeleid personeel en een gebrek aan verpleeghuizen en aan de modernste techniek. De eens nog door de overheid bestuurde Ziekenhuizen met een niet slecht maar laag betaald personeel, en een fors hoger betaalde directie, verwerden door de privatisering tot een commercieel bedrijven complex met een directie die miljoenen aan bonus opstrijkt zoals bij een Holding of BV.

De privatisering heeft niet geleid to wat beloofd was aan de kiezers, goede en meer voordelige diensten, want de privatisering heeft ertoe geleid dat alles vreselijk duurder werd, niet beter en daarbij komt ook nog eens dat de macht van publieke sector kwam te liggen bij Groot Kapitalisten met name de allerrijksten, die de kleinere aanbieders onderdrukken of de markt uitwerken(dumpen) door het aanwenden van hun enorme fortuin waarmee zij de aandelenmarkt manipuleren en dat voor de controle en uit niets ander dan blinde hebzucht.

Ziekenhuisdirecties en Politici met aandelen in de zorgsector zoals in BIG Pharma en de Vaccin-Industrie, het is te erg voor woorden.

Nederland en alle andere NWO landen worden anno 2022 geconfronteerd met de geprivatiseerde diensten die steeds duurder en voor steeds meer mensen onbetaalbaar en zelfs niet of pas na zeer lang wachten bereikbaar zijn, terwijl die diensten allemaal behoren tot de Universele Mensenrechten, zoals Het Recht op Goede Zorg, Recht op een passende Woning, Recht op Goed Onderwijs Recht op betaalbare Energie en het Recht op betaalbaar Vervoer etc.

Nederland heeft een enorm grote en tot 2070 toereikende aardgasbel, en sinds jaar en dag word aardgas voor zeer lage prijzen verkocht aan tal van andere landen. Er zijn contracten afgesloten voor de langere termijn.  Wegens aardbevingen( maar ook explosies die door speciale mijnen-teams  werden aangericht) in  Groningen Slochteren werd o.a.in het Energieakkoord afgesproken de winning fors terug te draaien en men besloot aan de Klimaattafels om te gaan verduurzamen door andere vormen van energie opwekking te kiezen zoals windmolens, zonnepanelen met subsidies, en de uitrol van grote biomassa-centrales en 600 kleinere boomverbrandingsovens in heel Nederland.

Men ging enorm veel voor Moeder Aarde onmisbare bomen wegkappen, of importeren om deze met SDK subsidie van de EU te verstoken, terwijl de stook van bomen minstens 15 procent slechter en ongezonder is voor de mens dan het stoken op het veel schonere aardgas. Bovendien werden hypermoderne relatief schone kolen-centrales gesloten, en dat in een tijdperk waarin in tal van landen juist meer en veel goedkoper aardgas word aangewend zoals in Duitsland dat ook al goedkoper gas koopt uit Nederland. In de VS ging men olv Donald Trump ook veel meer kolen verstoken en in China werden dan nog eens honderden grote Kolencentrales uitgerold.

NWO/KSS/VS/EU wil de Nederlandse boeren verjagen om meer winst en de totale controle over de volkeren te krijgen

Het zal duidelijk zijn dat het beleid van de regering Rutte dat is afgestemd op het vreselijk 1000 miljard Euro kostend Klimaatakkoord totaal niet deugt. Rutte4 en hun handlangers willen naast de eerder gemelde stommiteiten ook nog eens  de agrarische sector, onze meest duurzame boeren van de hele wereld, halveren, het land onteigenen (stelen) om het land aan te gaan wenden voor de bouw van woningen, fabrieken, windmolenparken en zonnepaneelvelden etc. Dit krankzinnig Klimaatplan is in alle opzichten oneerlijk crimineel en dodelijk voor de economie,  want de boeren worden op basis van onjuiste metingen door bedrog aangevallen en zij dreigen alles waar zij een heel leven voor hebben gewerkt te verliezen.

Klimaatakkoord is directe aanval op Economie

Het klimaatakkoord is ook vreselijk slecht omdat de duurzame kwalitatief zeer goede voedselproductie voor Nederland en de voor Nederland en afnemers in andere landen noodzakelijke export van duurzaam geproduceerde producten in gevaar komen met als gevolg,  hogere prijzen, niet deugdelijke  per vervuilende boten vervoerde voedselwaren,  veel meer werkloosheid, en nog veel meer meer noden en crises voor alle betrokkenen. Bovendien betekent het op grote schaal willen volbouwen van boerenland, een toename in de vraag aan diensten zoals energie, hetgeen ook nog eens  hogere vraag>hogere prijs) tot nog hogere energieprijzen zal leiden. Door als een gek nog veel meer te willen gaan bouwen word Nederland er beslist niet  beter, rijker, mooier en schoner op. Nederland is nu al het meest dichtbevolkte land van de wereld en het meest vervuilde land van Europa en Nederland heeft relatief gezien erg weinig bos, nog geen 8 procent. Het zal duidelijk zijn dat het schitterende boerenlandschap en de wonderschone bossen die er nog zijn niet verloren mogen gaan omdat Nederland daardoor totaal onleefbaar zou worden en dat is niet wat de burgers willen. Derhalve is het oneervol ontslag van Rutte4 meer dan noodzakelijk gezien de catastrofale misdadige koers die Rutte met zijn handlangers is ingeslagen

60 miljard euro beschikbaar

Minister Jetten heeft en budget gekregen van 60 miljard euro. Er is meer dan zat genoeg geld in de pot om goed aan te wenden. Het beste zou zijn om eerst alle gedupeerde Nederlanders te compenseren en niet voor de helft maar voor de volle honderd procent. Bovendien is het voor de redding van Nederland van levensbelang dat de regering Rutte opstapt, en dat er via nieuwe verkiezingen een betere regering word gevormd, die naar eer en geweten alle beschikbare middelen en gelden inzet ten dienste van alle burgers en voor het redden van Flora en Fauna.

Bovendien is ook het volledig de-privatiseren van de gehele Publieke Sector niet alleen nodig, beter en voordeliger, het is ook zeer nodig zodat de macht weer bij de kiezer komt te liggen en niet bij Groot Kapitalisten uitbuiters die de mensenrechten aan hun laars lappen en de wereld zoals altijd weer in de ergste ellende en oorlogen storten.

Kernenergie

De kolencentrales dienen weer open te gaan omdat er een ernstig tekort is aan zgn ‘renewable energy”die in feite fake is,  en dus in eerste instantie omdat de vreselijk schadelijke boomstook gestopt moet worden. Een nationaal referendum over de aanwending van hypermoderne Thorium Centrales is bovendien zeer aan te bevelen. In een groot aantal landen vd wereld word sinds jaar en dag trouwens rijkelijk gebruik gemaakt van (en steeds meer) Kernenergie zoals bijvoorbeeld in Frankrijk en de Oekriene.

Toelichting

 

#Fortuyn zag het aankomen dat de olv Milton Friedmann in Nederland door  Kok en Zalm met hulp van Kapitalisten zoals Frans  Timmerman, Diederik Samsom, Paul Rosenmuller, geprivatiseerde eens nog geweldig goed functionerende publieke sector (water energie vervoer zorgsector post vervoer onderwijs etc) vermaakt zou worden tot een wanstaltig schandalig woekerwinst KARTEL stelsel dat  zou gaan dienen als een geldmolen ten behoeve van de Kapitalisten Elite (NATO/VS) om daarmee oorlogen te financieren waar christenen en moslims het slachtoffer worden zoals in de Balkan, Yemen, Irak, Afghanistan,  Syrie  Libie en Oekraiene en meer dan 40 andere landen.

Milton Friedman, die he Vrijmarkt stelsel kwam aansmeren,  kreeg zoals wel meer graaiers die de boel bedonderden, van het merendeels door Kapitalisten bestuurde Nobel Committee een prijs zoals ook Obama de prijs vd vrede, en dat voor een president onder wiens leiding 7 miljoen weerloze Irakezen en 500 000 kinderen in Irak koelbloedig werden vermoord. VS/NATo hebben ontelbaar veel miljoenen mensen de dood ingejaagd   in meer dan 40 andere landen waar NATO>VS  oorlog had aangesticht en gevoerd.

Naturalisatie Noodwet Oplossing tegen Vrijmarkt Kartel Misdaad

De Naturalisatie Wet zou een oplossing zijn tegen de woekerwinst praktijken van de Vrijmarkt  Kapitalisten. De Naturalisatiewet omvat de totale afkoop van de  door list en bedrog geprivatiseerde publieke sector, de zorgsector van a tm z,  de energie sector en de rest en het aldus onder (GOED)  staatstoezicht brengen van alle publieke diensten om te komen tot een winstvrije voordelige en voor iedereen betaalbare publieke dienstverlening tegen de kostprijs.

Groter onder een kap inkopen en het stelsel via goed management besturen is goedkoper en veel effectiever en gunstiger zoals economen allemaal weten. Een woud van aanbieders die de prijs opdrijven via kartel- misdaad word door het onder Staats Toezicht brengen van de Publieke Sector verleden tijd.  De  Naturalisatie  omvat ook ambtenaren bezoldiging van al het Publieke Sector Personeel volgens het schalen systeem en de afschaffing van miljoenenbonussen voor zich verrijkende  hebzuchtige criminele bestuurders en directies die al dan niet of wel handelen met voorkennis.  Al het personeel zal door de Overheid bestuurd onder betere omstandigheden door een goed management en met meer en beter opgeleid personeel voortreffelijk zoals in de goede oude tijden functioneren”.

Het vervoer zoals het treinverkeer en het openbaar vervoer dient slim bestuurd te worden door de overheid en de diensten dienen tegen de kostprijs te worden aangeboden.  Het valt overigens bij de hervorming sterk aan te raden om de term “Koninklijk” of “Koninklijk Nederlandse  Spoorwegen” uit het hoofd te laten wegens de mateloze impopulariteit van het vrekkig Huis van Oranje en hun hebzuchtige handelswijze tav de Volkeren der Nederlanden en andere volkeren.

De Staat dient alle aandelen te kopen in de luchtvaart en zich te ontdoen van de steeds weer problemen veroorzakende graaiers van Air France. Er dient een einde te komen aan de voor Nederland  onvoordelige holding Air France-KLM.  Nederland zal zeer gebaat zijn met een door de Overheid bestuurde  hypermoderne allround Nederlandse Luchtvaart met bijvoorbeeld de naam “Dutch Air” en vervoer tegen veel lagere en redelijke prijzen

“wonen, vervoer, onderwijs, energie, zorg etc zijn  humane rechten.  De privatisering van de publieke sector is in strijd in strijd met de mensenrechten.  Politici hebben er met Kapitalisten een woekerwinst model van gemaakt dat via kartel monopolisering en  via BIG-Pharma gigantisch veel geld opslokt voor het spekken van de rijksten en zelfs via de schatkist voor de financiering van oorlogen en dat is verwerpelijk onacceptabel”

“Het kopen van aandelen zoals in de zorgsector al dan niet met voorkennis en het zich middels bedrog ten koste van de burgers verrijken door  Politici, medici, Big Pharma en Hoge Adel dient strafbaar gesteld te worden bij de Wet.  Zeer aan te bevel is een maximale preventie via dubbele controles en het toepassen van hoge straffen  waaronder 10 -30 jaar celstraf zonder vroegtijdige vrijlating en een boete van minstens 100 miljoen euro voor politici die het land verraden en de burgers extreem onrecht aandoen zoals Rutte en zijn handlangers Groot Kapitalisten”.

* Deel van concept : Naturalisatie Wetgeving  24  dec 2009

Update  29 09 2022 de Nord Stream Gaspijplijn van 25 miljard Euro is niet door Rusland maar zeer waarschijnlijk verwoest door de VS.

Zou Biden opscheppen met zijn “Europe is finished” of zou hij bedoelen dat ‘de mars door de instituties’, de LHBTQPedo ontwrichting, de omvolking, de inflatie, de gasprijzen, de pre-aanval op #NordStream2 en de KSS/VS  oorlog tegen de Russen en Europa gelukt is?

“its all about the KSS Government of the USA harming Europa/increae US export and stealing billions from the occupied( and never liberated) EU countries as well as commiting genocides on christians and muslims in lots of other countries.”

blckbx today: Nord Stream belang USA

Nord Stream

De sabotage van de pijpleidingen Nord Stream (NS) en Nord Stream 2 (NS2) in de Oostzee heeft het “rampenkapitalisme” naar een nieuw, levensgevaarlijk
niveau gebracht. De Duitse Wintershall Dea AG en PEG/E.ON; de Nederlandse N.V. Nederlandse Gasunie; en het Franse ENGIE hebben het Nord Stream gas nodig. De financers van NS2 zijn Wintershall Dea en Uniper, het Oostenrijkse OMV, ENGIE en het Brits-Nederlandse Shell. Wintershall Dea en ENGIE zijn beide mede-eigenaar en schuldeiser. Zij allen zijn vreselijk gedupeerd en hun woedende aandeelhouders willen dat duidelijk word wie de pijpleidingen heeft gesaboteerd, en ze willen de schade van 25 miljard euro vergoed krijgen. De Nord Stream pijpleiding is gesaboteerd door enorme explosies.

Op twitter stond te lezen in delen:

“Uit advies van “topambtenaren” aan Sigrid Kaag zou als we de leugenmedia mogen geloven, blijken dat ze vinden dat bakkerijen, slagers, cafetaria’s en mkb-bedrijven gewoon failliet kunnen gaan. ‘Gezonde marktwerking’, zeggen ze zogenaamd maar is het niet zo dat alle ambtenaren de voorschriften/bevelen opvolgen van de ministeries. En de zogenaamde groep (maar niet alle “topambtenaren” ) die van alles rondbazuinen zijn volgens de klokkenluiders gedurende vele jaren via nepotisme en bedrog aan hun zeer goed betaalde topfuncties gekomen, aldus een groepje KSS-ers die onder het gezag staan van KSS kapitalisten zoals Rutte en Kaag.

En waarom doen die zgn “topambtenaren” dan  zulke statements? Om Rutte en Kaag natuurlijk uit de wind te houden, zelf kan hun immers niets gebeuren en Rutte/Kaag wel, als men erachter komt dat Rutte/Kaag en andere Kss-ers de agenda 2030 (met onder meer de totale vernietiging van het MKB) uitrollen in het kader van de Great Reset van het WEF onder leiding van Claus Swab en de Groot Kapitalisten(KSS-ers)die de dienst uitmaken in Amerika.

KSS/Grootkapitalisten vijanden van een humane wereld

MEP Marcel de Graaff(FvD), zeer overtuigend: “De mensen worden beroofd van een menswaardig bestaan door het opjagen van voedsel- en energieprijzen, door het heffen van crimineel hoge belastingen … dit heet fascisme, dit heet totalitaire staat en dit heet dictatuur.”

Het bewijs dat de V.S. zeer waarschijnlijk achter de aanslag op Nordstream zit. Senator Johnson in gesprek met Victoria Nuland. Luister en huiver. Dit is een soort moord met voorbedachte rade.

Opmerkingen:

KSS is de afkorting van een geplande(Wereldregering) geleid door de “Captitalists Sun Sect”

KSS word ook wel Nieuwe Wereld Orde genoemd of NWO.

“Biden is helemaal niet dom of compleet van de wijs zoals de media en spindocters de wereld willen wijsmaken. Biden speelt alsof hij dom is en verward, en hij voert exact het plan van de KSS Groot Kapitalisten uit, dat niet bepaald vrede en welzijn brengt zoals in Europa, omdat Bidens KSS-tactiek bedoeld is voor de verrijking van de VS middels afpersing van de EU landen en voor de expansie dmv de oorlog in de Oekriene tegen Rusland”

“Pijplijningenieur: “het is zeer onwaarschijnlijk dat de Russen die miljarden hebben geïnvesteerd in hun pijplijn deze zouden saboteren terwijl ze gewoon de kraan kunnen dichtdraaien, dit moet wel het werk van Biden zijn die de EU wil afpersen en economisch verwoesten”

“Het denkpatroon  bij bepaalde mensen achter het creëren van chaos en ellende  heeft zich duizenden jaren kunnen ontwikkelen”

“Hoe meer inzicht je krijgt in de veelheid aan methodieken hoe simpeler het overzicht wordt. Als kind luisterend naar een grote mensen-wereld taal: “de wereld is mooi maar “sommige” mensen zo wreed”. 

“Not he people of the USA are vile but the Khasarian Kapitalist Sect ruling the States since the founding fathers (partly fake puritins) started the area of the most criminal US governments of the whole world causing WO I WO II and over 50 other wars”

“But there were other  and lots of war criminals too, warlords and regimes causing wars such as the Royals and Religious KSS Fanatics f.e.”

“Niet begrepen als kind en pas vele lange jaren later ga je het steeds en meer doorzien wat er in de wereld aan de hand is.”

Posted in Column, Nieuws | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Green Deal betekent niets dan natuurvernietiging en het financieren van oorlogen

Rutte 4 should be be brought to justice 2.0 for the  antidemocratic WEF agenda/Timmermans EU for destroying forests worldwide in the name of the GreenDeal and spending billions on warmongering and financing warcrimes such as in Oekraiene

Renewable energy ‘creates more pollutants than fossil fuel’: Bernardi

Posted in Natuur, Nieuws | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Giorgia Meloni pleit voor een humane samenleving van vrede en liefde

Italy’s new Prime Minister Giorgia Meloni. Watch this. It’s pretty hard to disagree with her words here. We are not numbers. We are all individuals.

 

Meloni  tegen oorlogzaaiers zoals Macron Vd Leyen Rutte etc

NOTE:

Volgens de Universele Verklaring vd  Rechten van  de Mensen heeft elk mens  o.a. recht op een Nationaliteit, en dienen Alle Culturen en dus ook de Landen met grenzen en een veelheid aan tradities, religies en gebruiken( divers per land gezien historische ontwikkelingen)  gerespecteerd en beschermd te worden.

Door de “verplaatsing” in algehele zin van miljoenen en steeds meer mensen uit andere culturen en door het aanhouden van  zgn “open grenzen beleid” is gezien de wijze waarop de massale toestroom tegenwoordig plaats vind, een ontwikkeling van verrijking en bevolkingsaanwas  die echter ook  leidt tot spanningen en grote zorgen zoals ontwrichting van de culturele identiteit voor zowel allochtonen en voor nieuwe bevolkingsgroepen.  Alle  culturen worden door de massale toestroom qua identiteit geschaad vinden velen.

De  “melting pot” is de term die gehanteerd werd in de VS  voor het beoogde  samengaan van de oorspronkelijke immigranten bevolking( die de indianen o.a. van hun land hebben beroofd),en nazaten van kolonisten etc en later de toestroom van miljoenen immigranten via o.a. Elis Island.  Het betrof de toestroom van miljoenen immigranten uit een diversiteit van met name Westerse landen destijds,maar ook uit bijvoorbeeld Mexico en China. Er bestaan evenwel verschillen met de huidige toestroom naar de afzonderlijke EU landen omdat de meeste immigranten uit met name Afrikaanse en Oosterse landen komen waaronder een aantal door oorlog getroffen landen zoals Syrie.

Gedurende vele eeuwen zijn er qua samenstelling vd bevolking, bestuur en inrichting van de landen grote overeenkomsten maar ook velerlei verschillen. Er is een diversiteit aan Europese volkeren waar elk land gezien historische en culturele ontwikkelingen en wegens gevoerde interne en externe eoorlogen en daarop vredesverdragen, weer een andere kijk en visie heeft over Europa en over het gevoerde EU-beleid. Ook wegens de door de EU opgelegde verplichtingen en de mede door de vrij grote toestroom ontstane zorgen voor de samenleving, zoals  in Griekenland, Engeland, Italie, Frankrijk en Zweden,  vinden steeds meer mensen dat het beleid op een democratische wijze en niet door EU drang  moet worden afgestemd op de wensen van alle burgers in de betreffende lidstaten. Bovendien zijn de volkeren voor de vrede en tegen  het vreselijke EU/VS/NATO beleid van expansie en het voeren van oorlogen, zoals deze werden gevoerd in Irak, Libie, Afghanistan, Irak en meer dan 50 andere landen en sedert 2014  in de Oekraiene

Giorgia Meloni wint met haar partner partijen de Italiaanse verkiezingen. Deze behoren tot gematigd links en rechts en in feite is daar geen of nauwelijks verschil. Meloni is geen radicale extremist, zoals Leugen Media de kijkers willen wijsmaken, want zij en haar partners zijn allemaal vd vrede en respect voor alle culturen en religies.!

Meloni klaagt Macron aan wegens uitbuiting van Afrikaanse landen door Frankrijk

Niet Georgia Meloni,  maar Rutte Swab en co/WEF  zijn bezig met expansie  en oorlogen voeren en dat moet stoppen ! Weg met Rutte Swab/WEF !

Posted in Column, Love, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , | Leave a comment

de door Gates gesponsorde FDA keurde schadelijk potassium toe in pfizer-biontech prikken

Belangrijke informatie over de prikken!

Wist U dat er ook een chemisch stof gebruikt word  in covidprikken? een stof die bij bepaalde hoeveelheden dodelijk is zoals deze voor de zgn Lethal injecties word gebruikt.

Artsen, HA, Medici etc moeten toch weten dat dit helemaal niet goed kan zijn !

Bij hoge doses dodelijke zoutoplossing in prikken

 

* Erasmus MC Holding BV

Erasmus/RIVM betrokken bij de uitrol van de agenda 2030/WEF

De Universiteit van Oldenberg werkt al vele lange jaren samen met RIVM/ERASMUS aan 5 g crowdcontrol dmv ai-nano-techniek. Het betreft een systeem om mensen jaarlijks steeds een of meerdere keren in te enten met experimentele vloeistoffen en geavanceerde nano-micro-robots, die signalen ontvangen en uitzenden dmv 5G.  De bedoeling is via 5g techniek de  controle samenleving annex prikdictatuur te vestigen met o.a. het track and tracen van de geprikte bevolking.

Koopmans, Oosterhaus Van Dissel, Daszak,  Fouchier en o.a. de prik promotor Femke Nnijboer(is dat wel haar echte naam?)  vd Universiteit van Twente met ook in haar en alle eerder genoemden uitgebreid netwerk van geleerden waaronder professors, werken dus ook samen met o.a. Oldenberg aan de 5g crowd control techniek en neuro-brain-control,  dat is het via EMF of 5G straling manipuleren van de hersenen en het controleren van de menselijke geest. Ander gezegd:  men is zoals de wetenschappers die betaald worden door de excentrieke multimiljardairs Elon Musk  en Bill  Gates met  het ontwikkelen van een techniek om mensen te reduceren tot “bevelen opvolgende empathie-loze robots”

Erasmus MC Holding BV

Osterhaus of Oosterhype? oktober 2009): de niet-transparante financiële belangen van ErasmusMC en Ab Osterhaus. CoroNovative B.V (Coronavirus patent en vermarkten daarvan)

zie o.a. ook  https://twitter.com/Wftproof/status/1472699498413625345/photo/1

Het, zogenaamde “Coronavirus” patent uit 2003 !

Erasmus MC Holding BV Oosterhaus

Ab Osterhaus (Oosterhuis)Patent

Oosterhuis patent

Het is bizar dat sindsdien (2009) alleen FTM_nl uitvoerig onderzoek zou hebben gedaan naar de miljoenen winsten van Jaap v Dissel en Ab Osterhaus en dat ook nu niet bekend is wat hun financiële belangen zijn en/of die van Erasmus MC Holding  BV bij patenten Corona-virus.

Dat ook het humane vaccin van Isconova  er  gekomen is blijkt uit  een persbericht (na FTM).  Isconova werd  in 2013 overgenomen door Novavax.  Welk bedrag heeft Osterhaus voor zijn aandelen Isconova gekregen? Heeft Oosterhaus  belangen in SLU? Novavax betaalde waarschijnlijk een forse “kickback” fee per vaccin aan Ab Osterhaus. Dergelijke  constructies zie je wel vaker bij zulke overnames.

Abraham Osterhaus zoals u allen kunt checken bij het patentbureau, heeft o.a. Sars-line b met o.a. Ron Fouchier het Betacoronavirus  lineage c ontwikkeld met als doel daar veel geld aan te verdienen.  Dat de ziekteverwekker (SARS Of Coronabeta) in alle prikken zou zitten, dat is echter niet duidelijk omdat bijsluiters( met daarin de vermelding sars-line b en andere informatie)  die eerst was te vinden spoorloos verdwenen is en andere  bijsluiters ook weer me de tijd werden veranderd, en omdat bijvoorbeeld Pfizer en  Astrazeneca/Moderna totaal niet te vertrouwen zijn. Pfizer werd namelijk door de rechter tot een van de hoogste boetes aller tijden in de orde van miljarden dollars veroordeeld zoals wegens bijsluiterbedrog (uitermate crimineel onzorgvuldig gemaakte bijsluiters waar ernstige en dodelijke bijwerkingen waren weggelaten o.a.)

Wat er exact in de overigens diverse soorten prikken zat en wat er nu in zit, dat is op dit moment bij ons team, althans  niet duidelijk en dat zal door goed nationaal en internationaal  onderzoek aan het licht moeten worden gebracht.

Fact check: Pfizer settled allegations of bribery, illegal marketing

Ivolving criminal activities Pfizer in which the company pleaded guilty to a federal criminal charge relating to the marketing of drugs. The company agreed to pay $2.3 billion as part of the settlement.

Note: Moderna werd opgericht door Bill Gates en Anthony Fauci. Bill Gates is niet de eígenaar van Pfizer Inc. De Bill en Melinda Gates Foundation heeft gigantisch veel geld  aan Pfizer gegeven voor onderzoek en het ontwikkelen van ziekteverwerkers en medicijnen etc. Gates bezit  volgens  diverse bronnen wel aandelen in Pfizer.

Koopmans heeft lak aan de Code van Neurenberg.

Marion Koopmans behoort onder ede ondervraagd te worden over de teleconferentie met de KSS-er Fauci. Want zij was met Oosterhaus bezig in Erasmus met het coronabetavirus en 5g nano tech crowd control ism  Oldenberg. Alle biolabs dienen omwille de veiligheid per direct gesloten worden.

zet hiermee aan tot het schenden van en/of overtreedt zelf de code van Neurenberg.

Nu dan ook een Bijsluiter onderzoek

Als voorbeeld nemen wij de op 25 09 2022 online staande bijsluiter v Moderna Spikevax

Spikevax Moderna

Men publiceert:

Over dit geneesmiddel:

Werkzame stof: ELASOMERAN

1,2-DIMYRISTOYL-RAC-GLYCERO-3-METHOXYPOLYETHYLEENGLYCOL-2000
1,2-DISTEAROYL-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
AZIJNZUUR (E 260)
CHOLESTEROL
HEPTADECAAN-9-YL 8-((2-HYDROXYETHYL)(6-OXO-6-(UNDECYLOXY) HEXYL) AMINO) OCTANOAAT
NATRIUMACETAAT 3-WATER (E 262)
SACCHAROSE
TROMETAMOL
TROMETAMOLHYDROCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE

Opmerkingen:

Het door Bill Gates vriendin, de corrupte Pfizer lobyiste Emer Coock,  directrice van  EMA, geeft op de site van EMA  informatie  over de bijwerkingen waaronder hartspierinfectie.

“Myocarditis (inflammation of the heart muscle) and pericarditis (inflammation of the membrane around the heart) may occur in up to 1 in 10,000 people.”

Uitgaande van met kwade opzet naar  beneden gedrukte cijfers, zoals we gates vaccin-bedrijven Moderna en Pfizer wel kennen, zijn er veel meer mensen ziek geworden en overleden agv de prik door een of meerdere bijwerkingen al dan niet in combinatie met met 1, of meerdere onderliggende aandoeningen.

Het zal duidelijk zijn dat er een significant hoger risico  is op overlijden bij bijvoorbeeld mensen die een prik- hartinfectie( Myocarditis) kregen in combinatie met de door een of meerdere prikken veroorzaakte bloedproppen( Trombose).

Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen met Trombose aldus voor dat zij een prik kregen, met of zonder griepklachten, ziek of zieker konden worden en  overleden agv de toegenomen Trombose, en/of mede agv de door de prik of prikken veroorzaakte hartspierinfectie, en mogelijk door de prik of prikken die een schadelijke uitwerking kunnen hebben op reguliere medicijnen zoals bv medicijnen voor Trombose of voor een hartkwaal.

Er is op de hele wereld nog geen enkel multidisciplinair onderzoek gedaan, en met de huidige stand van zaken zoals een veelheid aan liegende wetenschappers, alom corruptie, ruzie om het gelijk en ook een chaos van desinformatie en elkaar tegensprekende wetenschappers en ook gezien de complexiteit van de MNRA technieken etc, is het vrijwel onmogelijk om dit alles binnen een paar jaar in kaart te kunnen brengen.

Dit is onmiskenbaar een zeer goede reden om direct te stoppen met alle prik campagnes wereldwijd!

Minstens  200 000 geprikten Europeanen kregen een hartspierinfectie

Ervan uitgaand dat bijvoorbeeld 40 miljoen mensen geprikt werden met Moderna, zou dat betekenen dat 1000 X  40 = 40 000 geprikten een hartspierinfectie kregen door de Moderna prik of prikken.

Omdat andere prikken  en die van BIONTECH/PFIZER ook tal van bijwerkingen hebben waaronder Trombose en Myocarditis, valt niet uit te sluiten dat als er inderdaad 200 miljoen Europeanen werden geprikt( zoals word beweerd),  en dat een of meerdere keren, dat minstens 200 000 Europeanen een hartspierinfectie kregen door een of meerdere prikken.

Samen met de VS en andere NWO- landen, komt dit  ongeveer neer op het minstens  door  overigens meer  dan 1 wetenschappers gemelde aantal van 500 000 mensen ! die een hartspierinfectie kregen direct door de prik en/of door de prikken.

Echter dient ook rekening gehouden te worden met het aantal mensen met een niet door een prik veroorzaakte reeds aanwezige hartspierinfectie, en met het aantal mensen met een latente, of een al dan wel of niet ( tijdig) behandelde hartspierinfectie, die ook de niet natuurlijke Myocarditis erbij kregen en wel door de prik of door meerdere prikken.

Hoeveel mensen  in de NWO landen direct door Myocarditis agv de prik of prikken zijn komen te overlijden is niet met zekerheid te zeggen, maar het zal voor iedereen glashelder duidelijk zijn dat er per direct in alle landen gestopt moet worden met de prik campagnes gezien het enorm hoge aantal mensen die ziek werden door bijwerkingen en al dan niet wegens 1 of meerdere onderliggende aandoeningen kwamen te overlijden.

 

 

Posted in Gezondheid, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Waarom energie en publieke sector steeds duurder worden – The Shock Doctrine

 

 

#Fortuyn zag het aankomen dat de olv Milton Friedmann in Nederland door  Kok en Zalm met hulp van Frans Zimmerman, Diederik Samsom en Paul Rosenmuller, geprivatiseerde eens nog geweldig goed functionerende publieke sector (water energie vervoer zorgsector post vervoer onderwijs etc) vermaakt zou worden tot een wanstaltig schandalig woekerwinst KARTEL stelsel dat  zou gaan dienen als een geldmolen ten behoeve van de rijke elite en  (NATO/VS) om daarmee genocide oorlogen te financieren tegen christenen en moslims zoals in de Balkan, Yemen, Irak, Afghanistan,  Syrie  Libie en Oekraiene en meer dan 40 andere landen.

De KSS-er Milton Friedman kreeg zoals wel meer graaiers die de boel bedonderden, van het merendeels door Kapitalisten bestuurde Nobel Committee een prijs zoals ook Obama de prijs vd vrede, en dat voor een massamoordenaar president onder wiens leiding 7 miljoen weerloze Irakezen en 500 000 kinderen in Irak koelbloedig werden vermoord en ontelbaar veel miljoenen weerloze christenen in meer dan 40 andere landen waar NATO>VS  oorlog had aangesticht.

Naturalisatie Noodwet Oplossing tegen Vrijmarkt Kartel Misdaad

De Naturalisatie Wet zou een oplossing zijn tegen de woekerwinst praktijken van de vrijmarkt criminelen. De Naturalisatiewet omvat de totale en gedwongen afkoop van de  door list en bedrog geprivatiseerde publieke sector, de zorgsector van a tm z,  de energie sector en de rest en het aldus onder (GOED)  staatstoezicht brengen van alle publieke diensten om te komen tot een winstvrije voordelige en voor iedereen betaalbare publieke dienstverlening tegen de kostprijs.

Groter onder een kap inkopen en het stelsel via goed management besturen is goedkoper en veel effectiever en gunstiger zoals economen allemaal weten. Een woud van aanbieders die de prijs opdrijven via kartel- misdaad word door het onder Staats Toezicht brengen van de PS verleden tijd.  De  Naturalisatie Noodwet  omvat ook ambtenaren bezoldiging van al het PBS- personeel volgens het schalen systeem en de afschaffing van miljoenenbonussen voor zich verrijkende wanstaltige en aartsluie hebzuchtige criminele bestuurders en directies die al dan niet of wel handelen met voorkennis.  Al het personeel zal door de Overheid bestuurd onder betere omstandigheden door een goed management en met meer en beter opgeleid personeel voortreffelijk zoals in de goede oude tijden optimaal functioneren”.

Het vervoer zoals het treinverkeer en het openbaar vervoer dient slim bestuurd te worden door de overheid en de diensten dienen tegen de kostprijs te worden aangeboden.  Het valt overigens bij de hervorming sterk aan te raden om de term “Koninklijk” of “Koninklijk Nederlandse  Spoorwegen” uit het hoofd te laten wegens landverraad, en de mateloze impopulariteit van het vrekkig Huis van Oranje en hun criminele handelswijze tav de Volkeren der Nederlanden.

De Staat dient alle aandelen te kopen in de luchtvaart en zich te ontdoen van de steeds weer problemen veroorzakende graaiers van Air France. Er dient een einde te komen aan de voor Nederland rampzalige holding Air France-KLM.  Nederland zal zeer gebaat zijn met een door de Overheid bestuurde voordelige allround hypermoderne Nederlandse Luchtvaart met bijvoorbeeld de naam “Dutch Air”

“wonen, vervoer, onderwijs, energie, goede zorg etc zijn  humane rechten.  De privatisering van de publieke sector is volledig in strijd in strijd met de mensenrechten.  Politici zijnde samenzweerders/criminelen hebben er een woekerwinst model van gemaakt dat via kartel monopolisering en  via BIG-Pharma gigantisch veel geld opslokt voor het spekken van de rijksten en zelfs via de schatkist voor de financiering van genocide oorlogen”

“Het kopen van aandelen zoals in de zorgsector al dan niet met voorkennis en het zich middels bedrog ten koste van de burgers verrijken door  Politici, medici, Big Pharma en Hoge Adel dient strafbaar gesteld te worden bij de Wet.  Zeer aan te bevel is een maximale preventie via dubbele controles en het toepassen van hogere straffen  waaronder 10 jaar celstraf zonder vroegtijdige vrijlating en een boete van minstens 10 miljoen euro voor liegende politici die het land verraden en de burgers extreem onrecht aandoen zoals Rutte en zijn bende”.

* Deel van concept : Naturalisatie Wetgeving  24  dec 2009

Info Nieuws: Motie afgewezen door landverraders

M

*De door Bill Gates gesponsorde Universiteit van Oxford,  heeft volgens M via een rond 2004 ontworpen simulatieprogramma de nep coronabesmettingen gepresenteerd aan WHO/ EMA (directrice Emer Coock is lobyiste van Gates) en aan LAREB en het door Gates gesponsorde RIVM/Erasmus die samen met de Universiteit van Oldenberg werken aan de 5g crowdconrol prikdictatuur zoals die in grote steden van China alreeds is uitgerold

*Koopmans Oosterhuis Fouchier Daszak Kaag hebben zoals van Ranst, Jaap van Dissel, Isaac Marcus RUTTE en de Koning en vele anderen volgens M meegedaan met de uitrol van de eerste fase van de realisatie van de 5g crowd-control priksamenleving  en zij zijn allen onmiskenbaar medeverantwoordelijk voor de noodlottige gevolgen van de gevoerde prikcampagnes.

*De toren van Babel stortte in  wegens een snel zeer slecht gebouwd fundament. Kapitalisten gaven de schuld aan de “Allerhoogste”. De onzorgvuldig met hoogmoed gebouwde Twin-Towers werden door Rijke Beleggers op 0911 neergehaald met thermiet omdat ze aan het verzakken waren. De eigenaar Silverstein kreeg een gigantisch vermogen via de verzekering. Op 09 11 verdween via de TT ook een bedrag in de orde van 9 triljoen dollar.

*J van dissel koopmans oosterhaus bonten van ranst en vele anderen zoals kaag en rutte zijn volgens M betrokken bij de geplande 5g-crowd control prikdictatuur zoals die in China in veel grotere steden werd uitgerold.

* De door Bill Gates gesponsorde #Oxford Universiteit presenteerde volgens M de alreeds in 2004 en later geoptimaliseerde COVID-19 simulatie-software die de globale nep corona besmettingen doorgaf aan WHO>EMA>LAREB> CBS>pers en media. Volgens M werd  Kaag te Oxford volledig op de hoogte gebracht van de plannen en de verdere uitrol van de prikdictatuur.

* COVID 19 is volgens M een codenaam voor “certification of verification id”, de hoax en prikcampagnes waren volgens M een geheime operatie geleid door VS/CIA en de leiders van de zgn Great Reset waaronder Claus Swab van WEF.

* Over de prik…om eens goed over na te denken ?

Er is influenza a of b  genaamd de griep en er bestaat ook de besmettelijke variant sars line-b die milde griepklachten geeft. Sars line b werd volgens M door ab oosterhaus ontwikkeld. Wat nu als men een prik krijgt met sars line b erin?

Als er Sars line b in de prik zit en een geprikte de test doet zal men pos testen, ook een niet- geprikte die een tijd terug griepklachten agv een Sars line b besmetting had. Als men griep heeft met Influenza A/B en een test doet zal de geprikte wegens de Sars line b prikbesmetting in ieder geval pos testen.

Men kan griep hebben met of zonder Coronabeta, sars line b. Bij een gewone griep test kan influenza via een lab worden aangetoond via serologie. Echter test men in het lab niet op sars line b maar op Influenza/a/b.

Er werd nauwelijks of geen  serologisch onderzoek gedaan. Men kan evenwel besmet worden door een wel of niet geprikte met influenza a/b  en/of sars line b of met TB of HIV e.a.

Een geprikte met sars line b en/of influenza a/b kan ook weer anderen aansteken met sars line b en/of  influenza a/b en zelfs als men drager is met iets anders zoals bijvoorbeeld TB of  HIV.

Afsluitend een niet geprikte met Influenza a/b (maar geen sars) kan een geprikte aansteken met Influenza a/b/ als deze nog geen Influenza a/b heeft maar wel besmet is met Sars-line b agv de prik.

Een niet geprikte met Sars line b maar zonder Influenza a/b kan een geprikte niet meer aansteken want de geprikte heeft hoe dan ook al sars line b wegens de prikbesmetting. Niet geprikten die werden besmet door geprikten kunnen elkaar aansteken met sars line b en/of influenza a/b/ of iets anders zoals HIV of TB of met een parasiet die parasitaire long- maag- darminfecties veroorzaakt en die door de samenzweerders zoals men deed met COPD/Longkanker, werden gerekend tot Corona of Covid.

Er kunnen diverse soorten prikken zijn geweest, met telkens per land of regio een aparte batch met een andere samenstelling, en er word al helemaal niet uitgesloten en het is zo goed als zeker dat betreffende vloeistoffen per soort prik milde, of zelfs zeer ernstige bijwerkingen veroorzaakten zoals de niet natuurlijke vorm van myocarditis( hartspierinfectie), trombose(bloedproppen), hartfalen met de dood tot gevolg al dan niet  mede wegens 1 of meerdere onderliggende aandoeningen.

Overwegende:

In Nederland is sprake van een toename van met een infectieziekte besmette personen, en van niet met een infectieziekte besmette personen,  die komen te overlijden aan 1 of meerdere aandoeningen zoals Kanker en COPD, (veroorzaakt door o.a. gifstoffen(toxinen) en fijnstof) die door  biomassa-centrales, autos maar met name door grote zeeboten en vliegtuigen en door gif lozende Multinationals in toenemende mate worden uitgestoten.

Er is sprake van een stijgende lijn in de toename vd sterfte agv Obesitas en Diabetes, en er is sprake van een toename van de sterfte wegens de toename vd vergrijzing wegens de  in algehele term uitgedrukte “ouderdom aandoeningen” en mede als gevolg van de enorm lange wachtlijsten en een minder goede kwaliteit van de zorg en ziekmakende pharmacie (medicijnen, antidepressiva en prikken).

Note: In het RIVM rapport over mondkapjes ontbreekt volgens M  de sterkere groei van anearobe bacterien( ziekteverwekkers)  in mondkapjes etc en EO of Ethyleen Oxide, dat is een niet afbreekbaar bij hogere doses  kankerverwekkend goedje, het EO merkteken staat zelfs op de verpakking, zie hiervoor het Mondkapjes Artikel op deze site.

RIVM meldde in hun rapport wel o.a. dat  in mondkapjes aanwezige  zilver-nanodeeltjes “mogelijk” een toxisch effect laten zien op de huid en zilver door de huid kan  penetreren, en zich kan ophopen in verschillende organen. Nanozilver wordt toegepast in mondkapjes en  dat maakt dat er een zorg is voor de toepassing van nanozilver in mondkapjes.

Ook is er sprake van niet of nog niet eens gedaan onderzoek. Waarom niet?  Is hier dan niet sprake van  ernstige nalatigheid door het door Bill Gates gesponsorde  RIVM!

Bovendien werden er in de jaren 80 onderzoeken naar schadelijke effecten van het dragen van mondkapjes gedaan, dat is door goed zoeken op internet te vinden. De expertise en bevindingen zoals over kankerverwekkend EO in medische kapjes  maar ook boekwerken over de schadelijkheid van kapjes  van o.a. Anthony Fauci ! heeft RIVM aan de laars gelapt en er helemaal niets en geen donder mee gedaan!

Voor nog meer info over Mondkapjes zie: Mondkapjes Dossier

Note:  Voor meer Podcasts beluister de podcasts over mondkapjes/oversterfte

Posted in Column, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment