de analyse van de PCR-testen door RIVM deugt niet

We komen niet uit de coronahoax als het vals testen niet op de schop gaat!Biochemicus Drs. Mario Ortiz Martinez  legt haarfijn het bedrog uit met de PCR-test  en de rampzalige gevolgen van het wanbeleid van RUTTE III

Een verkeerde analyse van een PCR-test is volgens RIVM een positieve PCR-test. Wat nu vertaald wordt naar ‘besmet zijn’.  Duidelijk is dat bij een ct-waarde boven de 29m,  men dus ook geen Covid-19 virus heeft weten te kweken. DE CPR test deugt niet.

“DE PCR-TEST KAN HELEMAAL GEEN LEVENDE VIRUSSEN OPSPOREN”, ZEGT UITVINDER/NOBELPRIJSWINNAAR KARY MULLIS! DUS DE CORONA-TEST SPOORT GEEN CORONA OP, WEL RESTJES VAN VROEGERE VERKOUDHEDEN/GRIEPJES! 

‘RUTTES KLIEK  WIL DE TEST NIET LATEN ONDERZOEKEN TERWIJL ER WEL 90% FOUT-POSITIEF ZIJN!

Dit betekent dat ruim 90 procent van alle testresultaten vals positief is, en dat er sprake is van een totaal verkeerde test en analyse, zoals dat ook in andere landen werd geconstateerd.

Viroloog Jaap van Dissel moet zich vandaag op 23 oktober 2020 melden bij het Paleis van Justitie.

De aanklacht luidt:

Er gaan veel en veel meer levens verloren door de lockdown dan er ooit mee gered zullen worden. De eed van Hippocrates is daarmee overschreden: Primum non Nocere.

Deel dit bericht massaal want dit is een doorbraak. Bekijk via onderstaande link het gehele interview:  https://lnkd.in/dUmz2uF

RIVM-baas Jaap van Dissel, burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van de veiligheidsregio’s en  Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn doodsbang wegens  hun posities die op het spel staan want tienduizenden artsen en juristen protesteren tegen Rutte en het RIVM wegens wanbeleid.

Vrijdag werd er een  extra ministerraad ingelast wegens de protesten tegen het door Rutte en  zijn kliek schenden van de wet, het stelselmatig liegen over Corona, en wegens de valse CPR- testresultaten.

De veroorzakers van de ellende zoals Marc Rutte, Hugo de Jonghe, Kim Putters, Hubert Bruls, Ab Osterhaus en Jaap van D, zochten elkaar op,  om zich via valse propaganda(NOS)  en nep-wetenschap tegen de Grondwet en de medische wereld te keren en Nederland door valse testen in de crisis te houden.

Duizenden artsen en juristen voelen zich niet serieus genomen door Rutte die de wet en de geneeskunde aan zijn laars lapt.Ruttes handlangers bedreigen  artsen zoals met ontslag. Praten voor artsen betekent een risico voor hun baan. Artsen die opstaan worden door Ruttes Bende  gecensureerd. Denk aan Rob Elens en David Prins. De RT-PCR test is  volgens de maker van de test Mullis totaal niet geschikt voor diagnose van Corona virale effecten. In deze video worden meer  misstanden aan de orde gesteld.

Rutte wil een spoedwet maar het invoeren van een wet heeft een legitiem doel nodig. In dit geval wordt er gesproken over een klasse A epidemie op basis van de classificatie van de WHO uit maart 2020. Inmiddels is de mortaliteit van het virus 0,23 wereldwijd en kan onmogelijk nog van een klasse A epidemie worden gesproken. Rutte is dus totaal verkeerd bezig.

Nederland moet per direct haar eigen beslissing nemen en zorgen voor het oneervol ontslag van Rutte III wegens wanbeleid. Er word namelijk steeds nog gewerkt met een indicator PCR test. Die test is hoog sensitief en geeft niet aan of er ook daadwerkelijk een besmetting met het COVID-19 virus heeft plaatsgevonden, laat staan dat dit patiënten zijn en zij opgenomen moeten worden.

De CPR-test geeft daarom een hoog percentage fout positieven en deze worden besmettingen en COVID verdachten genoemd en ook als zodanig in de ziekenhuizen behandeld. Dit levert een enorme druk op in de capaciteit. Tevens worden op basis van deze ondeugdelijke test ook zorgpersoneel getest met dezelfde foutmarge waardoor gehele teams 3-7 dagen thuis in quarantaine zitten. We spreken hier van een capaciteit probleem in de ziekenhuizen dat na 7 maanden nog steeds niet geregeld is. Rutte hanteert een verkeerde testmethode. Er is inmiddels een specifieke ademtest beschikbaar die binnen enkele minuten resultaat geeft. Deze crisis is dus een management crisis en een testcrisis en er is dan ook  geen enkele reden om wetgeving te implementeren die ons democratisch bestel ondermijnd en de Kamers buiten spel zet.

In elke afweging van wetgeving moet gekeken worden of er alternatieve en minder zwaarwegende middelen zijn om het doel te bereiken. Het lijkt ons duidelijk dat deze er zeker zijn en vooral gezocht moeten worden in het regelen van capaciteit (aanvullend in Duitsland en de VS en wellicht China) alsmede het direct stoppen met de PCR test op de gehele populatie. Vervolgens zal er dan specifiek en gedifferentieerd beleid ingezet kunnen worden op de kwetsbare groepen, in overleg met deze groepen zelf.

Bij elk wetsvoorstel zal een volledige bevoegdheid van de Eerste en Tweede Kamer van toepassing moeten zijn op de ingang en stop van de wet en de onderliggende ministeriele regelingen. Bij ministeriele regelingen die (in)direct impact hebben op grondrechten zal de Eerste Kamer met een ruime meerderheid van minimaal 2/3 van de stemmen moeten instemmen. Tevens zullen de criteria zeer duidelijk vastgelegd moeten worden inzake type en mate van noodsituatie.

Steeds meer artsen beseffen dat er iets vreselijk mis is met het RUTTE beleid rond de coronacrisis. Dat werd ook duidelijk bij een congres op 11 september in Driebergen. Daar vond een congres plaats onder de titel Medical and Ethical Emergency Deliberation (M.E.E.D.)” Medisch en Ethisch Spoed Overleg

Petitie

Wij kritische burgers  constateren

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.
  •  Teken de Petitie
Geplaatst in Nieuws, Petities | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

LIVE het laatste debat tussen donald trump en jo bidden in Nashville


Het overgrote deel van de kiezers zal op Donald Trump stemmen. Meer dan 30 miljoen Amerikanen hebben dat zelfs al gedaan.


US President Donald Trump and Democratic presidential nominee Joe Biden take part in their last 90-minute debate, at the Belmont University in Nashville on Thursday. The US presidential election will be held on November 3, with early voting already underway in several states.

Geplaatst in Nieuws | Getagged , | Een reactie plaatsen

Horecabedrijven procederen tegen de Staat om vreselijk onrechtvaardige corona-maatregelen

Horecabedrijven  vies bedrogen door Rechter Hoekstra in kort gedicht tegen de Staat Der NederlandenAmsterdam – Den Haag, 20 10 2020

Een partijdige voorzieningenrechter van De rechtbank Den Haag, heeft de vordering om de Horeca helemaal open te doen,  met slappe praatjes en via een kromme methodiek en zonder een logische onderbouwing afgewezen, en dat betekent dat honderd duizenden horecabedrijven hun deuren dicht moeten houden met schulden en huisuitzettingen als gevolg.

Deze rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, werd aangespannen door Bodega De Posthoorn te Den Haag en meer dan zestig ondernemers, maar er zijn nog veel meer mensen die hun recht willen halen en nog veel meer mensen zijn woedend op Rutte en de Jonghe,  wegens hun vuile leugens en de door hen en het Kartel gepleegde misdaad jegens het Volk der Nederlanden

De Vakbonden zijn in tegenstelling tot wat Ruttes handlanger, Hans de Boer voorzitter van VNO-NCW  met zijn via vriendjespolitiek via KPMG en Nijppels bijeen gegraaide miljoenen allemaal beweerde,  helemaal en totaal niet tevreden met Rutte, want ze voelen zich door Rutte en zijn bende waardeloze figuren bedrogen zoals de gepensioneerden, de ZZP-ers en de Jeugd, net zoals, 16,9 miljoen Nederlanders en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wegens de vreselijke, domme, slechte, nutteloze  rampzalige en illegale maatregelen van Rutte en zijn crimineel prutskartel.

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet weten: “Dit laat zien hoe nijpend de situatie in de horeca is”.

Rutte heeft met de Jonghe  lak aan de wetenschap en aan de wet.  Hotels mogen vanaf acht uur ’s avonds geen druppel alcohol meer schenken in hun bars en restaurants en de drank mag ook niet meer worden geleverd via roomservice. Rutte  eiste eerder al het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur. De horeca is zoals U weet, sinds vorige week voor minstens vier weken gesloten en voor winkels is de verkoop van alcohol na acht uur ’s avonds niet toegestaan. De enige uitzondering waren de hotels en die mochten hun restaurant en bar wel openhouden, omdat het voor hotelgasten niet mogelijk is zelf in de kamer voor eten of drinken te zorgen. De hotels mochten na acht uur ’s avonds alcohol schenken aan hun gasten maar daar komt nu dus een einde aan. Ruttes  maatregelen gaan meteen vrijdagavond in. Aanleiding is de veroorzaakte verwarring angst en chaos wegens het nep aantal toegenomen besmettingen op basis van valse positief testen.

KHN  is boos. „Je reinste symboolpolitiek”, vindt directeur Dirk Beljaarts. „Welk probleem lossen we hiermee op?” Ja, er waren ’incidenten’ met feestende jongeren in hotelkamers en -bars. „Maar die incidenten zijn op één hand te tellen. En daarom moeten 2500 hotels in heel Nederland worden gestraft? Hotels hebben nu een lage bezettingsgraad en veel vierkante meters, dus het zijn de veiligste plekken die er zijn.”

Het beleid van die K Rutte  is gebaseerd op leugens en bedrog met valse testresultaten dus is het dan ook 10000000 keer  beter om alle corona-maatregelen  ongeldig te verklaren en op te heffen. De vuile leugenaar Rutte zal evenals zijn handlagers die  zulk een vreselijk bedrog hebben gepleegd dan ook  oneervol moeten worden ontslagen en berecht.

Het geknoei va RUTTE III werkt in de ogen van de branches weerzin en woede op. Door Ruttes angst en paniekzaaierij heeft de alcoholconsumptie zich naar de straat of privésfeer verplaatst en dat leid tot meer zorgen want Cafés, restaurants en hotels boden juist een veel veiliger en beter alternatief voor de door Rutte aangemoedigde huisfeestjes en drankbijeenkomsten.

De Horeca gaat kapot door Ruttes doelgerichte diefstal beleid, en dat geschied met kwade opzet. Het spaargeld van de Horeca ondernemers raakt namelijk op,  het word uitgegeven  en dat is precies wat Rutte wil zodat veel zaken op den duur  geld gaan lenen tegen hoge rentes en dan alsnog bankroet gaan. Het Rutte beleid is in feite een grote Kapitaalroof en Zwendel voor wie dit door heeft.

69 procent van de horecaondernemers ziet geen perspectief meer. De meeste cafés en restaurants in Breda zullen failliet gaan als ze in december nog dicht zijn.

“Ik denk dat sommigen psychische problemen krijgen van de uitzichtloosheid”, zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. “Ze zien groeiende financiële problemen en vooral geen perspectief meer.”

Het land is het werkelijk meer dan zat. Steeds meer mensen  komen  in levensbedreigende situaties terecht. De KHN heeft daarom ook, net zoals duizenden artsen,  de Rechtspraak  ingeschakeld om tegen Ruttes Kartel te procederen zoals in Berlijn. Daar spanden horecazaken met succes een kort geding aan, tegen Merkels Groko, om de sluitingstijd van 23.00 uur van tafel te vegen.

Duitse Rechter versus  Nederlandse Rechter.

Het was volgens de Duitse Rechter niet juridisch te onderbouwen, dat het sluiten van de horeca een bijdrage levert aan de bestrijding van het virus. De horeca bedrijven die hadden geprocedeerd, mochten weer tot later open.

De Haagse Rechter heeft ook helemaal niet kunnen hard kunnen maken, dat het sluiten van de horeca een bijdrage levert aan de bestrijding van het virus, en tegen elk rechtsprincipe in, heeft deze Slinkse Rechter  de vordering afgewezen.

De landsadvocaat beweerde dat de coalitie onder leiding van Rutte, wil voorkomen dat er meerdere contactmomenten en groepsvormingen zijn. Alsof in een supermarkt of in een tankstation deze contactmomenten niet voorkomen. Alleen al door dit gegeven is de evenredigheid van de horeca sluitingen op geen enkele wijze goed te praten.

Wat zien we nu gebeuren? Rutte heeft het volk al sinds zijn aantreden  gedupeerd en bedrogen en deze Khasaarse indringer schendt schaamteloos de Grondwet en richt een steeds grotere niet te overziene schade aan in heel Nederland.  De door Rutte en Khasaren bende verziekte Haagse Rechtspraak is in verval en staat haaks op het Recht in landen zoals Duitsland, Frankrijk Belgie, Oostenrijk, Zweden, Hongarije en vele andere landen.

De belastingdruk in Nederland is door de schuld van Rutte en zijn handlangers de hoogste van alle landen van de wereld. Ruttes bende heeft Nederland rechtskundig en economisch afgescheiden en gediskwalificeerd tot het niveau van een derderangs bananenrepubliek, waar de misdaad bij de overheid weliger tiert dan bij de Maffia en waar het recht wel heel erg ver weg te zoeken is.

Het feit dat 1 Duitse rechter te Berlijn,  horeca- ondernemers gelijk gaf,  betekent evenwel een precedent en de aanleiding voor de Grote Transformatie annex Revolutie, maar dat betekent geenszins dat Duitsland gelijk ook een betere rechtspraak heeft omdat Merkels GroCo net zoals Rutte III GL  meer weg heeft van een bende radicale gekken, dan van een democratisch gekozen regering ten dienste van de burgers en de wereldvrede.

Nederland zal wegens Ruttes criminele handelswijze en wegens tal van moverende redenen daarom ook nooit en te nimmer bij de EU kunnen inpassen, al zouden de leugenaar Rutte en zijn Khasaarse  Bendeleden dat nog zo graag en zelfs met geweld willen gaan afdwingen. De grote clash is ook niet te voorkomen doordat de Nederlandse Rechtspraak niet strookt met de Rechtspraak zoals in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Hongarije en veel andere Europese landen en omdat een steeds groter wordende massa van door Rutte en de EU gedupeerden, uit de EU weg wil en voor de NEXIT  kiest.

De grote meerderheid weet drommels goed, dat samenwerking en het oneervol ontslag van  RUTTE III en het wegzuiveren van  de criminele Khasaarse politici en handlangers zoals valse rechters, stelende bankiers, de directie van de Leugen Omroep Stichting NOS en tal van andere criminelen bij  RIVM, RVS, en het OM(Grapperhaus en de Demmink Pedo Kliek) een absolute voorwaarde is  voor de redding van Nederland en voor een betere gezonde, veilige, vrije, en rijkere toekomst van de huidige en de komende generaties.

Rechter in Opspraak

De Haagse Rechter Hoekstra werd meer dan eens van omkoping, belangenverstrengeling,  ambtsverzuim,  doofpot praktijken en van blasfemie beticht, en deze heeft totaal niet aangetoond, dat het sluiten van de horeca ook maar een bijdrage betekent aan de bestrijding van een virus.

Het feit is evenwel dat deze “voorzieningenrechter” niet zomaar kwam opdraven en velen weten dat deze volgens insiders vaak akelige termen vloekende stampvoetende figuur  gezien  haar extremisme en partijdigheid gewraakt diende te worden, omdat deze Vrouwe Justitia hatende heks, net zoals Broekers-Knol, Marc R, Hugo de J, en Wopke Hoekstra(familie van Rechter Hoekstra) steeds weer van alles uitvreet,  dat niet door de beugel kan  en omdat zij volgens Hoogleraren Bestuursrecht de criminele Corona Maatregelen van Rutte III en GL goed heeft gekeurd,  hetgeen zeer beslist niet strookt met de Ethiek en de Wet.

De feiten liegen er niet om. Volgens tal van Hoogleraren Bestuursrecht en Internationaal  Recht en andere hoogleraren, zijn de Corona Maatregelen niet legaal,  zoals het door Ruttes Kartel geheel of gedeeltelijk sluiten van Horeca Gelegenheden en van welke andere zaken of gelegenheden dan ook. De voorzieningenrechter  heeft geen rechtvaardig oordeel uitgesproken, zoals de Grondwet en Internationaal Recht dat expliciet voorschrijft,  en deze is daarmee zoals Rutte  schuldig aan verwijtbare schending,  coronabedrog, ambtsmisbruik en crimineel plichtsverzuim.

Pierre Capel Hoogleraar en immunoloog

Ruttes Kartel veroorzaakt de dood van steeds meer ouderen. Hoogleraar Pierre Capel pakt uit: “Mensen! Word eens wakker!,wij worden niet gevaccineerd, maar genetisch gemodificeerd. De dierproeven slaan we over, zo’n haast wordt er gemaakt. De PCR test veroorzaakt de tweede golf, maar er is niets aan de hand. Het is een najaarsgriep, zoals ieder jaar. En we krijgen een voorjaarsgriep, ook zoals ieder jaar. De maatregelen hebben geen enkel effect, behalve op de verwoesting van mens en maatschappij. Afstand houden, opsluiten en zuurstof afknijpen, het werkt allemaal tegendraads.”

Pierre Capel: “We worden belazerd en bedonderd, angstig en paranoïde vanwege”vervalste statistieken en een totaal gelijkgeschakelde pers, de nazi-tijd gelijk”


Hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot


De corona-maatregelen zijn erger dan het virus zelf. Dat heeft hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot gezegd. Hij vindt dat cijfers te weinig in context worden geplaatst”. Hoogleraar Helsloot vindt Ruttes maatregelen ook vreselijk en veel te heftig: ‘Het negatieve effect is zo veel groter dan het positieve. Dan zou je als samenleving moeten constateren dat je de maatregelen die we nu hebben ingezet niet zou moeten nemen.’

Ruttes Kartel heeft Leugen Media zoals NOS  ingezet om angst en verdeeldheid te zaaien door valse propaganda. Volgens Helsloot zijn we beland in een massapsychose, en zelfs de media zijn weinig kritisch. ‘De NPO en bijvoorbeeld Op1 hebben gezegd dat ze het overheidsbeleid niet willen bekritiseren. En dat is bij krantenredacties hetzelfde.’


Jean-Luc Gala, hoogleraar infectieziekten


Jean-Luc Gala, hoogleraar infectieziekten en diensthoofd in het Saint-Lucziekenhuis in Brussel, vindt de zogenaamde corona-experts maar een stel paniekzaaiers zoals de door Rutte uitgekozen gewetenloze vaccinhandelaar Ab Oosterhuis en de uitgerangeerde kwakzalver van Dissel.

Jean-Luc Gala: “We reageren overdreven. De horeca sluiten is bullshit, de toestand is minder erg dan men doet uitschijnen” “De sluiting van Horeca is niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens”, zo verduidelijkt hij.

RIVM knoeit bovendien ook met de legenda

rivm bedrog

Bij de rechtszaak werden ook grafieken RIVM gebruikt! Nu de hebben ze bij RIVM sinds deze week ook alweer Legenda aangepast om daarmee een verkeerd beeld te geven!


De Nederlandse Brancheverenigingen, Hoogleraren en de juristen weten dat Nederland door Ruttes Kartel en leugenmedia zoals NOS word bedrogen. Men is zich daarom aan het verenigen, om Rutte  en zijn  medeplichtigen  bij  NOS  en RIVM af te straffen via Het Europese Hof,  wegens het schenden van Internationale Verdragen, De Universele Mensenrechten en corona-fraude

De horeca en alle andere door bedrog gedupeerde sectoren moeten weer helemaal open kunnen gaan, zoals het moet en hoort in een deugdelijke rechtstaat.  Alle criminelen zoals Rutte en de Jonghe  moeten worden berecht en veroordeeld wegens corona fraude en crimineel wanbeleid


Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden


Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht: “Als je als overheid vrijheidsbeperkende maatregelen wilt nemen, grondrechten wil beperken, dan moet dat met toestemming van het parlement. Dat is mijn bezwaar tegen de coronamaatregelen in de huidige vorm. Met de nieuwe coronawet komt die basis er wel. Het is de vraag of je zover moet gaan. Want meer in het algemeen geldt, volgens grote vrijheidsdenkers zoals Stuart Mill, dat je meer bereikt bij burgers door een beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid dan door dwingend op te treden.”

De 75.000 huisartsen in dit land dienen zich volgens de Artsen Loge dan ook af te keren van Rutte en van de farmaceutische industrie om collectief in opstand te komen tegen Ruttes Kartel. Dat zijn ze namelijk aan zichzelf verplicht en om hun eed gestand te kunnen doen.


Internationale acties tegen Overheden en Multinationals:

Het valt volgens tal van andere Hoogleraren sterk aan te bevelen om Rutte en zijn Khasaarse  handlangers zoals Hugo de Jonghe aan te klagen bij het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) wegens genocide(illegale corona maatregelen die lijden tot de dood van ontelbare ouderen), misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.

Ruttes Criminele  Bende zal met hun waslijst aan misdaden niet hoeven te rekenen op een vrijspraak door het Internationaal Strafhof,  omdat er meer dan genoeg onweerlegbare bewijzen zijn voor een snoeiharde veroordeling.

============================================================

DE GEVOLGEN VAN  RUTTE III GL MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN COVID19:
============================================================

1.  Afname informele zorg
2.  Toenemend isolement ouderen
3.  Toename genderongelijkheid
4.  Stijgend aantal zelfmoorden
5.  Afnemende baanzekerheid
6.  Afnemende werkgelegenheid
7.  Toename huiselijk geweld
8.  Hogere infectie- & sterfte cijfers gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
9.  Hogere infectie- & sterftecijfers in gebieden waar mensen met kwetsbare gezondheid     wonen
10. Hogere mortaliteit
11. Hogere mobiliteit
12. Toename alcoholgebruik
13. Toename werkende armen
14. Toename honger & voedsel- en brandstofonzekerheid
15. Toename vermijdbare ziekenhuisopnames
16. Werkloosheid loopt sterk op en blijft dan hoog
17. Explosieve toename geestelijke gezondheidsproblemen
18. Toename criminaliteit en geweld
19. Toename faillissementen & mislukte ondernemingen
20. Wegvallen sociale cohesie
21. Langdurige slechte gezondheid
22. Verlaagd herstel & groeiende regionale verschillen van economie en gezondheid
23. Verdere toename ongelijkheid
24. Langdurige werkloosheid, stigmatisering en xenofobie
25. Slechte jeugdervaringen
26. Toename schooluitval kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen
27. Toename stress & wanhoop
28. Criminele uitbuiting, misdaden tegen de mensheid
29. Woekeraars, ondernemers raken hun werk en spaargeld kwijt
30. Aanwerving georganiseerde criminaliteit
31. Toenemende onzekerheden
32. Toename dakloosheid
33. Toename van mensen zonder onderwijs, werk en opleiding

============================================================

“There seemed no end to it, it went on for a very long time so be happy as now it is the time of change”.

aerosol

Rutte probeert nu alweer anderen de schuld te geven. VWS en RIVM  RUTTE III GL zijn schuldig aan dood door schuld.  De opmerking: mensen blootstellen aan aerosols met SARSCOV2 mag niet? maar experimenteren met mondkapjes en anderhalve meter en levensgevaarlijke vaccines geen probleem? Dus nu dan toch maar massaal aan de ventilatie, of is nu het geld op. Levensgevaarlijk Rutte, De Jonghe, pseudo-wetenschappers en nep-ministers en de valse liegende NOS en de rest.

Steeds meer artsen klagen Ruttes Kartel en RIVM aan

Verzekeringsarts Koert van Rijn heeft ook een tuchtklacht ingediend tegen RIVM-hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel. Volgens Van Rijn schaadt Van Dissel met zijn lockdownadviezen het niet-schadeprincipe waar artsen aan zijn gebonden.

Internationaal gebeurt er veel meer, dan wat de Leugen Media zoals NOS, de kijkers voorschotelen, die men nog steeds als goedgelovige sufferds en stomkoppen beschouwd.

Het door Ruttes Staatsmedia achtergehouden nieuws, is bijvoorbeeld dat advocaat Reiner Fuelmich tegen frauduleuze multinationals vecht zoals Astrazenica waarmee Rutte en de Jonghe voor enorm veel geld zaken doen. Reiner Fuelmich geeft samen met topjuristen de strijd niet op, zodat de corona- en vaccinfraudeurs en de financiers zoals Rutte en de Jonghe en  hun gewetenloze handlangers zoals Tedros Adhanom Ghebreyesus (Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie), Bill Gates, Ab Oosterhaus en Jaap van Dissel die op de zwarte lijst van Artsen staat, zullen worden aangeklaagd en veroordeeld. Reiner Fuelmich is een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’.

Reiner Fuelmich:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Overheden plegen volgens rechtsgeleerden corona misdaad tegen de mensheid

Reiner Fuelmich, is een zeer ervaren advocaat. Hij vecht al meer dan 26 jaar met succes tegen frauduleuze multinationals zoals Astrazenica. Hij is een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’. Hij heeft hij een groot aantal getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te vinden op de vele vragen over de Corona-crisis.

Reiner Fuelmich:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”


De oorspronkelijke video is geblokkeerd door fb censuur. Dit is de you tube video.


Officiële verklaring. Covid is griep en PCR test WERKT NIET!


Lieve mensen.. er is geen pandemie, het is een plandemie gepland door de elite . Zie dit filmpje van artsen. Steeds meer dokters spannen een rechtszaak aan tegen Ruttes liegende bende!


SVN Corona Wereld Alarm. Belangrijke Informatie. De waarheid en niets dan de waarheidBewijsvoering tegen de criminelen Rutte en de Jonghe: HCQ: Free Download 69 pagina’s bewijs dat HCQ werkt in eerste lijn >>>PDF2-De-Grootste-Bedreiging-Voor-De-Menselijke-Samenleving-Is-De-Ontkenning-Van-HCQ

Dankzij de aanklacht van verzekeringsarts Dr. van Rijn mag Jaap van Dissel zich over 6 dagen verantwoorden voor het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Op 23 oktober 2020, om precies te zijn.

Er gebeurt veel. Heel veel. De WHO verandert van koers en keurt lockdowns nadrukkelijk af. Wereldwijd verzamelde artsen met steun van 87.000 collega´s gaan het opnemen, via het gerecht, tegen o.a. de Nederlandse Staat.


Geplaatst in Gezondheid, Internet, Nieuws | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Nederland gaat kapot door de rotte wortels van de EU en Rutte III


In een tijd waarin de EU en Ruttes Kartel als een georganiseerde bende volslagen gekken, het klimaat alsmaar erger vervuilt en vernietigt door massa’s bomen te verbranden in zwaar vervuilende biomassa centrales en door middel van het zeer slechte peperdure klimaat-akkoord, blijkt deze roverheid zich te bedienen van een aloude nazie tactiek. Economische belangen, repressie en onvrijheid worden ons opgedrongen verpakt in een groen liberaal jasje , zoals door de liegende landverraders Merkel, Macron, Rutte, De Jonghe en tal van andere NWO criminelen, die wegens de openbaringen van de door hen gepleegde misdaden, als een wild beest om zich heen slaan en de een na de andere rotstreek, zoals de criminele corona spoedwet, uithalen  om het Volk de mond te snoeren en van de goede burgerrechten, de vrijheid, pensioen en inkomen te beroven, omdat zij zich schaamteloos en onbestraft menen te kunnen blijven verrijken, zoals het onvoorstelbaar rijke alsmaar meer geld eisende vrekkige Engelse en Nederlandse Koningshaus.

Een Oorlog Reeds Verloren is de podcast van Sven-Ake Hulleman, waarin hij de systeemcrisis en de rotte wortels van de EU en Ruttes Corrupte Kartel bespreekt en onderzoekt.

Teken en deel aub de Petitie: “Stop de massa bomenkap!”In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt om te verstoken in ziekmakende biomassa centrales. Teken en deel de petitie: Stop de massale bomen kap , voor een duurzaam boom- bos- natuurbeleid voor ons en de komende generaties!

Geplaatst in Column, Nieuws, Petities, Podcasts | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Baudet in Energiedebat Dit is waarom we niet zonder aardgas kunnen


Natuurlijke brandstoffen zoals aardgas blijven noodzakelijk. Het gasverbod van Ruttes Krankzinnige Kwaadaardige Kartel en de Groen Linkse door en door rotte top, is totaal zinloos, peperduur, niet duurzaam en wegens de toename aan sterfte die hun wanbeleid veroorzaakt, naar Internationaal Recht strafbaar crimineel.

FVD heeft betere plannen en wil volop voor kernenergie gaan, maar dat kan het veel schonere minder vervuilende aardgas, de komende decennia helaas nog niet helemaal vervangen.


Artikel >>> Zie Het Klimaat Dossier

Teken en deel aub de Petitie: “Stop de massa bomenkap!”


In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt om te verstoken in ziekmakende biomassa centrales. Teken en deel de petitie: Stop de massale bomen kap, voor een duurzaam boom- bos- natuurbeleid voor ons en de komende generaties!


Amsterdam ontbossing anno 2020. Door de schuld van de natuur vernietigende bende  Rutte III en GroenLinks.
amsterdam kap

Geplaatst in Gezondheid, Natuur, Nieuws | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Corona is a hoax mp3

geetesBill-Gates-Rutte

vaccin rotzooi


rutte monsterOfficiële verklaring. Covid is griep en PCR test WERKT NIET!


Corona is dus geen pandemie, het is een plandemie gepland door de elite . Zie dit filmpje van artsen. Steeds meer dokters spannen een rechtszaak aan tegen de Staat der Nederlanden!

Reiner Fuelmich, is een zeer ervaren advocaat. Hij vecht al meer dan 26 jaar met succes tegen frauduleuze multinationals zoals Astrazenica. Hij is een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’. Hij heeft hij een groot aantal getuigenissen afgenomen bij wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te vinden op de vele vragen over de Corona-crisis.


Reiner Fuelmich:


“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

rutte ravage


Belangrijke Corona Wereld Alarm Podcast, met wat er werkelijk aan de hand isFree Download 69 pagina’s bewijs dat HCQ werkt in eerste lijn >>>PDF2-De-Grootste-Bedreiging-Voor-De-Menselijke-Samenleving-Is-De-Ontkenning-Van-HCQ


Corona Dance


Geplaatst in Gezondheid, mp3, Nieuws, Podcasts | Getagged , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Stan Rams Healing Rains mp3 6-10-2020 release music.apple.com

stan rams healing rains MP3 worldwide release

Beste muziekliefhebbers,

Nu dan is het goede nieuws, dat een van mijn laatste mp3 clips, live opgenomen in Stan Rams Studio te Amsterdam,  een instrumentaal avontuur van bijna 10 minuten dat eindigt met helende frisse regens,  vanaf 6 oktober verkrijgbaar is bij Music Apple en, dat is leuk om te weten:  deze zonder ook maar een noot te oefenen in gespeelde improvisatie clip  waarin het Sagittarius signaal (opgevangen en gedetecteerd door  Ohio State University) en een lekker klinkende Tibetaanse Dalai Lama Belschaal werd gemixed,  is verkrijgbaar bij apple en in Japan en om helemaal blij van te worden ook in China, Tibet, Casa Blanca  en in tal van andere delen en verre uithoeken van de door coronahoax getroffen planeet Aarde.

Spannend. Ik ben zeer blij met de  reacties en mails.  Ik hoop wel dat een tolk me kan helpen met vertalen, want  ik ik lees wel Engels, Duits en een leuk woord Frans,  maar ik versta en lees dan ook  geen een woord Japans of Chinees  of een andere taal waardoor ik dan ook geen seconde tijd heb om mij anders uit te drukken, dan in de muziek.

HR  Instrumentaal bevat: bass, drums, orgel, blaasinstrumenten, gitaar, violen, Tibetaanse Dalai Lama Belschaal, en het Sagittarius Signaal

Anyway. Ik wens U toe dat het luisteren naar HR  een ontspannende helende uitwerking heeft…

Reacties zijn van harte welkom op:  stan@stanrams.com

Voor de apple liefhebbers  >>> de link naar  Healing Rains  music.apple

Gratis download voor bezoekers op deze site/vrienden  >>>  Healing Rains

Veel liefde, geluk en gezondheid en veel plezier met de muziek !

CYH

Stan Rams

Geplaatst in mp3, Music video | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen