Onnatuurlijke hartspierinfecties veroorzaakt door de prikkenBeste mensen.

Bestudeer alle clips goed, ga zelf op onderzoek uit, geloof de staatsmedia niet met hun valse propaganda.

Bij de NOS/StaatsMedia kondigt men valse propaganda, angstverhalen, leuterpraat en klimaatonzin door steeds weer dezelfde ingehuurde trollen, klimaat-subsidie-slurpers, liegende influencers, notoire pseudo-kwakzalvers zoals de uitermate onbetrouwbare en vreselijk arrogante  Hugo De Jonge, Marc Rutte, Sigrid Kaag, Ernst Kuipers, Marion Koopmans, Jaap van Dissel, Ab Oosterhaus etc, die allemaal direct of indirect enorme belangen hebben bij WEF/Big Pharma,  en het land verraden en onverwoordbare schade en leed berokkenen.

Wat zijn de feiten die men U verzwijgt?

Om dat te weten te komen is goed onderzoek nodig zoals het bestuderen van veel andere nieuwsbronnen, tv-zenders, artikels en films, die men U bij NOS/staatsmedia niet toont omdat men altijd weer dezelfde Kartel Propaganda verkiest in plaats van dat men objectief nieuws brengt zoals door een goede onderzoekjournalistiek.

Welk nieuws toont men U niet?

Steeds meer gevaccineerde mensen werden niet beter, maar zij werden ziek of zieker door de bijwerkingen van zogenaamde “vaccinaties”, en dan hebben we het nu althans niet, over schadelijke- of wel goede reguliere vaccins, maar we hebben het nu over de experimentele corona-prikken.

Alle Corona-Prikken zijn namelijk geen gewone of reguliere “vaccins” en geven onmiskenbaar geen  garantie op beterschap of bescherming tegen welke ziekteverwekker of bacterie dan ook, ook niet tegen Influenza A B, een griepvariant, Tuberculose, Sars-varianten zoals (line b) en ook niet tegen een parasitaire- of een schimmelinfectie van welke aard dan ook.

Omdat in de  corona-prik  spyke zit, reageert het lichaam op de spyke vergiftiging, door het aanmaken van specifieke antistoffen. Die antistoffen vormen geen garantie op bescherming of genezing van welke ziekte dan ook. Eveneens bevatten diverse coronaprikken o.a. rhyno/apenvirus/sars/ en van embryonaal weefsel afgeleide substanties en o.a. een zoutoplossing. Het lichaam word via de injectie  “ziek” gemaakt  waarbij als reactie antistoffen aangemaakt zouden moeten worden die een zogenaamd “coronavirus” zouden moeten elimineren.  Volgens tal van geleerden veroorzaakt spyke niet alleen een vergiftiging en de aanmaak van specifieke antistoffen, maar ook een onherstelbare schade aan weefselcellen en aan het immuunstelsel.

Bij het vaststellen van de oorzaak of oorzaken van overlijden werd geen inhoudelijk grondig onderzoek zoals via serologie en toxicologie  gedaan naar overlijden door welke vorm van vergiftiging dan ook, zoals door spyke, en andere toxinen.

In Italie heeft de overheid bekend gemaakt dat het merendeel van de als “coronadoden” in de statistieken gemelde overledenen, niet zijn komen te overlijden door “corona” maar door met name een of meerdere onderliggende aandoeningen.

Er zin zeer veel landen die een totaal ander beleid voeren of zelfs helemaal geen corona maatregelen hebben ingevoerd.

Veel meer mensen (met geen, een of meerdere onderliggende aandoeningen), overlijden zoals de statistieken glashelder tonen,  in combinatie met/en door bijwerkingen van de prikken en in combinatie met een, geen, of meerdere onderliggende aandoeningen en/of met of zonder  griep.

Door de corona maatregelen zijn de ziekenhuizen( per regio ook mede door verschillen op het gebied van vraag/aanbod/beleid/bezetting/Know How) minder toegankelijk en er is sprake van enorm lange wachtlijsten.

Als er gedurende een bepaalde periode minder of meer mensen in een ziekenhuis of op een IC liggen, kan dat veroorzaakt zijn door niet 1 maar door meerdere oorzaken.

Er is onder meer sprake van minder opnames in ziekenhuizen door de corona-maatregelen. Gedurende bepaalde periodes zoals het griepseizoen waarin meer mensen, zoals jaarlijks in de koude maanden getroffen worden door een zware griep, zouden meer mensen in ziekenhuizen en op de ICs liggen.

Juist door de corona-maatregelen komen minder mensen in een ziekenhuis, omdat immers aan de mensen werd gevraagd (en strikt verzocht)  om bij klachten thuis te blijven, en wegens de lange wachtlijsten en het minder toegankelijk zijn van de zorg in het geheel zijn er zoals iedereen die dit nader onderzoekt ook minder opnames

Voor meer  informatie dient U  goed op onderzoek uit te gaan. Iedereen die de gang van zaken enigszins snapt, zal duidelijk zijn dat het aantal opnames in ziekenhuizen als maatstaf nemen om daaruit conclusies te trekken, een zeer slecht idee is. Bovendien is het als positief getest ziek  of besmet verklaren, van mensen totale waanzin, aangezien de testen geen  beeld geven over ziekte, besmetting met welke bacterie of ziekteverwekker dan ook wegens het feit dat de test zoals PCR, alleen restdeeltjes van griep kan aantonen en omdat de zgn corona zelftesten verder ook niets anders betekenen dan dat antigenen aanwezig zijn, en de oorzaak daarvan en of iemand ziek is,weet men helemaal niet door zulke testen.

Bloedonderzoek, en specifiek onderzoek( bijvoorbeeld onderzoek van organen en een CET/MRI etc ) en het bestuderen van de anamnese zijn een absolute voorwaarde voor het verantwoord kunnen stellen van een diagnose. Als onderzoeken geen oorzaak van een  ziekteverschijnsel aantonen, dan is  meer onderzoek en meer Know How noodzakelijk om te weten wat de oorzaak, of de oorzaken van een of meer ziekte-verschijnselen zijn.

Zoals het er in met name VS/USA/Canada en tal van Europese landen aan toe gaat, spreken de machthebbers en de allerlei medici met belangen in de vaccin-industrie zoals tal van figuren van het OMT  zoals MSM,  als een kip zonder kop over besmettingen, ziekenhuisopnames , covid, corona etc, hetgeen absoluut onverantwoord en zeer misleidend is, omdat er een totaal verkeerd beeld word geschapen dat gebaseerd is op angst, onvoldoende en gebrekkige gegevens en hoogst onbetrouwbare en nietszeggende testen en verkeerde analyses etc. Bovendien is het maar de vraag of de gepresenteerde cijfers verkregen zijn door betrouwbare metingen en of deze zonder geknoei  correct werden verwerkt in de statistieken OF  een of meerdere keren gedurende hun leven werden gevaccineerd, waarmee? en waartegen? Wat zijn daar de gevolgen van?

Alle Corona-maatregelen zoals testen, prikken, dragen mondmaskers, lockdowns, veroorzaken onmiskenbaar onnoemelijk veel schade, meer ziekte, dood en ellende. Er is  sprake van duizenden meldingen over bijwerkingen bij LAREB per dag.

Geleerden, hoogleraren, professors en artsen uit de hele wereld  hebben gedurende langere tijd voor de schadelijke bijwerkingen gewaarschuwd, maar zij werden voor gek verklaard en door de MSM en door politici genegeerd of gescencueerd.

In de Amerikaanse Senaat is door senator Rand Paul, aangevoerd dat een groot bedrag door dr Fauci(directeur NIAID) is uitgegeven, bestemd voor laster campagnes tegen wetenschappers die het niet eens waren met het gevoerde beleid. Tijdens de hearings werden eerder al bewijzen getoond van fraude en bedrog door Big Pharma, zoals Pfizer en Astrazeneca (beide bedrijven zijn veroordeeld door de rechter) en de relatie met de vaccin-industrie, dr Fauci en Bill Gates die beiden eigenaars zijn van o.a. het omstreden vaccinbedrijf “Moderna”20 ooo doden door vaccins, geschat op 1 procent van totale vaccin-sterfte (Clips hieronder zijn delen 1, 2 , 3 zie voor meer delen o.a. https://twitter.com/AutredameN

Dit is bewijs dat men doorgaat, terwijl dokters duidelijk aangeven dat het onverantwoord is.  Ernst Kuipers was er volgens “twitters” ook bij”.


Dr Genocide Fauci
De beelden op internet tonen dat meer dan 170 kerngezonde topsporters, en als  kerngezond bekend staande reporters en tv sterren, jong en oud,  ziek werden,  en ineens doodziek instortten.

Beelden van piloten, agenten, soldaten, artsen, leraren en mensen uit andere beroepsgroepen, die plotseling ziek werden en zich ziek meldden, zijn op Internet niet zoals de op het veld ineenstortende sporters door de MSM onder de aandacht gebracht.

Het is bekend dat sporters door een hartaanval/hartspierinfectie en door andere redenen kunnen instortten. Het is inmiddels overduidelijk dat veel mensen ziek werden en nu steeds meer mensen ziek worden door de prik-bijwerkingen,  al dan niet in combinatie met andere prikken, vaccins, medicijnen, drugs of andere middelen,  in combinatie met een of meerdere onderliggende aandoeningen en oorzaken.

Het Rutte-Kartel en NOS/Staatsmedia verzwijgen een mogelijk causaal  verband tussen prikken/coronamaatregelen en de toename aan zieken en sterfte (oversterfte). Bovendien word er door Ruttes Kartel en NOS/staatsmedia niets gemeld over de forse toename van mensen met Tuberculose(TB), een parasitaire long- en darminfectie, en de enorme toename aan sterfte door Kanker en Diabetes in Nederland, het meest dichtbevolkte land van de EU, met de hoogste graad van vervuiling van de lucht, de bodem en het water van de EU. U de burger word niet voorgelicht over tal van belangrijke en alarmerende ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Niet een paar,  maar veel meer hoogleraren, professors, virologen en beroemde wetenschappers zoals artsen en virologen die een  Nobelprijs kregen, hebben een  verband gelegd en zij verklaarden dat Trombose (bloedklontering), een door spyke verwoest afweersysteem en een niet natuurlijke vorm van  Myocarditis (hartspierinfectie) worden veroorzaakt door Corona Prikken.

Geert Vanden Bosche


Geer van den Bossche


Dr Gunther Frank

Hoogleraar Pierre Capel

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier

Pfizer veroordeeld tot hoogste boete aller tijden wegens extreem crimineel bedrog

Bovenstaande videos zijn een selectie uit veel meer clips.  Er zijn duizenden medici die tegen de prikexperimenten zijn zoals professors, hoogleraren, virologen, artsen en Nobel-prijswinnaars  zoals Robert Malone en Luc Montagnier, Epidemioloog-Cardioloog en internist dr.Peter McCullough,  Prof.Kulldorf, Prof. M.Levitt , Prof. S. Gupta, Prof.J.Bhattacharya en Professsor Bergholz etc.Dr Robert malone, MRNA vaccin-specialist,medical affairs as well as regulatory affairs including writing, developing, reviewing and managing vaccine, bio-threat and biologics:

Dr Robert Malone,the original inventor of mRNA vaccine technology, sounds the alarm on the manner in which “experimental vaccines” which have not been subjected to proper trials,are being used in a mass vaccination program under emergency use authorisation

Before you vaccinate your child, which is irreversible and potentially permanently damaging, find out why 15,000 physicians and medical scientists around the world signed a declaration publicly declaring that healthy children should NOT be vaccinated for COVID-19. On behalf of these MDs and PhDs, Dr. Robert Malone, who has devoted his career to vaccine development, provides parents a clear statement outlining the scientific facts behind this decision

Heeft U wetenschappers die grote bezwaren hebben tegen het beleid, zoals Robert Malone, Luc Montagnier, Geert vanden Bossche, en nog veel meer hoogleraren, professors, Nobelprijswinnaars, virologen, immunologen ooit bij NOS/NPO gezien?

Geen een van de 15000 geleerden die tegen de experimentele prik zijn, kwamen aan bod bij NOS en andere Staatsleugenmedia.

Onderzoek het zelf, dan zult u te weten komen NOS/StaatsMedia altijd weer dezelfde eenzijdige propaganda kondigden met figuren die direct of indirect belangen hebben in Big Pharma, zoals Marc Rutte, Hugo de Jonge,  Ernst Kuipers, Sigrid Kaag, Jan kluytmans, Marion Koopmans, Jaap van Dissel,  Diederik Gommers, Jaap v Dissel, Marc v Ranst, en Ab Oosterhaus etc.


UItgelekt: Dieren gingen allemaal dood door proef vaccinsOMT crimineel gedrocht

OMT-lid en kinderarts Károly Illy heeft ondanks de alarmerende waarschuwingen van wereldberoemde geleerden uit de hele wereld,  zoals de ex-leraar  De Jonge opgeroepen om kinderen te vaccineren:

‘Met het vaccineren van kinderen maak je kans op schoolsluiting zo klein mogelijk’

Bron ad.nl

Vanaf de derde week van januari 2022 worden in Nederland 1,3 miljoen prikoproepen door de bus geduwd bij de ouders van 5 tot en met 11 jaar. In die vreselijke onverantwoorde en misleidende brief die men de burger opdringt, staat dat zij telefonisch een afspraak kunnen maken bij de GGD voor het laten “vaccineren” van de kinderen.

Het gaat niet om vaccineren met vaccins, het betreft hier prikken, waarvan bekend is dat het een experiment is met niet deugdelijk geteste technieken die al helemaal niet op een reguliere wijze als een “veilig  medicijn” goed gekeurd konden worden.

OMT-lid Károly Illy, is dan wel een kinderarts maar beslist geen viroloog. Illy  adviseert op eigen houtje zonder kennis van zaken, de ouders om hun kerngezonde kinderen te laten vaccineren met  een levensgevaarlijke experimentele corona-prik,  die bij ontelbaar veel mensen door bijwerkingen enorme schade heeft aangericht en bij ontelbaar veel mensen de dood heeft veroorzaakt of heeft mede-veroorzaakt.

Károly Illy schendt zoals  Kuipers en het gehele OMT de eed van Hypocrates, de wet (zo ook via etiket- en bijsluiterfraude) en de Code van Neurenberg.

OMT misbruikt de term “vaccin”

Men misbruikt de term “vaccineren” want de prikken zijn helemaal geen “reguliere en veilige vaccins”, maar een experimentele niet volledig gekeurde experimentele Mrna-therapie, die onder geen enkel geval de naam “veilig vaccin” mag dragen, omdat het volgens zeer veel geleerden en per definitie  beslist en totaal geen vaccin is, en levensgevaarlijk wegens de schadelijke en bij zeer veel mensen tot de dood leidende bijwerkingen.

Belangenverstrengeling/corruptie

Amerikaanse Overheid Gezondheid Instituten zoals CDC/FDA en het Europese EMA, die het experimenteel prikken adviseerden, verkeren  in opspraak wegens de enorme belangenverstrengeling met Big Pharma en wegens de vervalste bijsluiters en valse rapporten over bijwerkingen zoals door Astrazeneca en Pfizer.

Ontelbaar veel meldingen over bijwerkingen

De meldingen bij WHO /EMA en bij het enigszins onafhankelijke LAREB en bij andere organisaties over schadelijke en dodelijke bijwerkingen van de prikken, zijn per januari 2022 niet meer te tellen. Het gaat om vele honderdduizenden.

Bezint, voordat U zich laat prikken,

Laat uw kinderen dus niet prikken want dat is levensgevaarlijk!

Controleer goed wat hieronder staat.

OMT bestaat uit tal van lieden die financiele belangen hebben met Big Pharma. OMT heeft zoals WHO/FDC/CDC/EMA/RIVM geen enkel bewijs kunnen overleggen, dat het prikken veilig is en geen schadelijke en geen dodelijke bijwerkingen veroorzaakt zoals trombose, een door spyke  kapot gemaakt immuunstelsel en hartspierinfecties.

Er is geen sprake van een goed gekeurd, “veilig corona vaccin”!

De gevolgen van prikken, in combinatie met andere prikken,  reguliere vaccins, medicijnen, pillen en andere middelen zijn tot op de dag van heden niet eens onderzocht door WHO/CDC/FDA/EMA/RIVM etc.

Google Pfizerleaks

Pfizer heeft rapporten over bijwerkingen vervalst, dat zijn de feiten.

Pfizer is  door de rechter veroordeeld tot het betalen van MILJARDEN dollars aan schadevergoeding aan de slachtoffers.

Google Asstrazeneca

Astrazeneca  is  door de rechter veroordeeld wegens o.a. bijsluiterfraude tot het betalen van enorme bedragen schadevergoeding aan de slachtoffers.

Crimineel Medisch Experiment.

Controleren van wat dan ook is zeer lastig in dit stadium en zal pas na zeer grondig onderzoek als dat ook maar mogelijk is met de beperkte kennis van de materie,  slechts enige uitkomst kunnen bieden gezien de aard en complexiteit van de prik-experimenten, en gezien de realiteit waarin sprake is van een mondiale Media- en AI-biowapenoorlog die deel uitmaakt van een oorlog tegen de volkeren der aarde,  om de totale werelddominantie, zoals deze word uitgerold door een gewetenloze WEF/NWO/Big-Pharma Elite van extreem gestoorde machtswellustelingen

Er bestaat voor de goedgelovigen die menen dat de prikken nodig en goed zijn, geen enkele garantie op bescherming of genezing,  en er is geen deugdelijke controle op wie, welke organisatie, overheidsinstelling en welk bedrijf dan ook, welke batches met “vaccins” per locatie, stad, regio, per land  worden aangewend. Het is maar de vraag waar en wat er precies in de flesjes met prikvloeistoffen  zit en of er iets bij werd gedaan of ontbreekt.

Het is ook vrijwel onmogelijk om productiefouten of een mate van werkzaamheid te detecteren of te bewijzen gezien de enorme complexiteit en de significante onvoorspelbaarheid van de gehanteerde experimentele MRNA- en spyke-gen-techniek en dat ook in verband met de fouten en hiaten in het proces van / fabricage/opslag/logistiek/zorg/prikzettingen en de afvalverwerking.

Welke gekken /criminelen promoten zulke rotzooi?

Het kan niet anders. Men is totaal ondeskundig, gewetenloos, knettergek, omgekocht of gedwongen (bedreigd), of handelt uit een angst-psyhose of  er word bewust gekozen uit egoisme ( triljoenen winst voor Big Pharma) om te experimenteren of te decimeren met levensgevaarlijke prikken, waarvan de schadelijke en de dodelijke bijwerkingen schrikbarend  hoog zijn.

Het is ronduit mensonterend en extreem crimineel om experimentele rotzooi in een lichaam te prikken, of ook maar 1 experimentele prik aan te bevelen door massa reclame en door deze op te dringen door emotionele chantage en door massieve dwang en middels extreem geweld zoals in China.

 

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Corona Time mp3 release 02 02 2022 by Stan RamsCorona Time Lyrics


corona time
and life is not easy
media keep lying and the rulers play with fire
big pharma is a bitch and bill is a madman
so stand up dear people, dont be afraid

these are the days
we rise up for freedom
we come together and make the big change
till the day of liberation
nothing can stop us
we shall overcome, with the angels on our side
(with the endless powers of hearts)

we never give up
together we stand strong
we break the chains, united by love
darkness wont harm us, the sun rises
so keep on shining, the future is yours

the future is yours

the future is yours

the future is yours

Stan Rams

Amsterdam 02 01 2022De clip is royalty free en mag overal gespeeld worden.

Download:plaats de muisaanwijzer op de speler, rechtermuisklik om de mp3 op uw computer te downloaden.

Veel inspiratie, liefde en goede gezondheid

Stan Rams


S Time muziekband (instrumentaal – relaxation)Summertime songNow is the Time

met: martin david freddie bowie luther mercuryHammond Jive Session b3y Stan Rams on Casio WK 3300 Amsterdam Live sessionsMuziek Improvisatie Sessie : jive met hammond viool lead guitar fluit : Stan Rams 2022 Amsterdam Centre

Note:  De “Now is the Time” clip mix is uitsluitend voor niet commercieel gebruik toegestaan, voor spelen in openbare gelegenheden gelieve contact op te nemen via het contactformulier ivm de muziek rechten.


Geplaatst in Column | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

ik wens u een gelukkig 2022 toe veel liefde geluk goede gezondheid

Robert Wallace Malone  Inventor of mRNA vaccines and DNA vaccines; world-wide expert in RNA technologies RW Malone MD, LLC, The Unity Project and The Malone Institute. MD, MS, GCSRT Harvard


beste mensen,

“ik wens u  beste mensen een gelukkig 2022 toe, veel liefde, geluk, gezondheid”

“houd moed, werk samen aan de grote zuivering,  sla de handen ineen voor een betere toekomst voor de huidige en voor de komende generaties, met liefde als het sterkste fundament is niets onmogelijk”

Stan Rams

Note : Zie voor het nieuws >>> Koffie Bevrijding Dam/Museumplein

Amsterdam

1 januari 2022

Geplaatst in Column | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Melissa Cuimmei slaat alarm over het nieuwe geldsysteem en het vaccinatiepaspoortBron: Stichting Vaccinvrij Voor transparante voorlichting en het behoud van een vrije vaccinatiekeuzeBoosters verergeren de zaak” legt Viroloog & Vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche uit. Afgelopen week reisde programmamaker Flavio Pasquino samen met een cameraploeg af naar België om een tweeluik op te nemen met  viroloog & vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche.


Epidemioloog-Cardioloog en internist dr.Peter McCullough werd net zoals Prof.Kulldorf, Dr.R.Malone, Prof. M.Levitt , Prof. S. Gupta, Prof.J.Bhattacharya en vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche en Viroloog Luc Antoine Montagnier belachelijk gemaakt en door de Main Stream Media GECENSUREERD.


Kapjes dragen is meer dan schadelijk


Update zie: Fauci, Walensky testify in Senate on the federal response to new COVID-19 variants

Fauci en Collins hebben vooraanstaande wetenschappers zoals Prof.Kulldorf, Viroloog Luc Antoine Montagnier, Dr. Satoshi Umara,  Prof.M.Levitt, Epidemioloog-Cardioloog en internist dr.Peter McCullough, Prof.Kulldorf, Dr.R.Malone, Prof. M.Levitt , Prof. S. Gupta, Prof.J.Bhattacharya, vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche en tal van andere geleerden, door lastercampagnes in diskrediet proberen te brengen om het covid-beleid te rechtvaardigen.

Door Fauci aangestuurde factcheckers hebben claims van Luc Montagnier en andere geleerden afgewezen, terwijl zij niet over de expertise, kennis en ervaring en over glasheldere bewijzen beschikken, en geen deugdelijk bewijs getoond hebben, wat wel nodig is om dergelijke complexe claims goed te kunnen keuren of af te wijzen.

Luc Antoine Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen, kregen de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde in 2008. Luc Montagnier ontving de Amsterdamse Prijs voor de Geneeskunde 1994 voor zijn ontdekking van zowel het virus (HIV) dat de ziekte AIDS veroorzaakt.

Fauci ontkent de met bewijzen aangetoonde door hem gedane leugens en beroept zich op het CDC. Fauci heeft ook een boek geschreven waarin word beschreven hoe schadelijk gasmaskers en mondmaskers zijn. Zoveel jaren later geeft Fauci adviezen die totaal in strijd zijn met wat hij allemaal eerder beweerde. Fauci adviseert het dragen van ziekmakende mondmaskers, hetgeen niet anders gezien kan worden dan onverantwoord en uitermate schadelijk advies geven en de boel bedriegen, omdat het dragen van maskers de volksgezondheid ten zeerste schaadt, zoals dat door hemzelf en door veel andere geleerden goed onderbouwd is aangetoond.

OMT waardeloos, zeer schadelijk en corrupt

Het gehele OMT, dat het prikken met schadelijke vloeistoffen met giftig spyke adviseerde   zoals Fauci, dient dan ook om meer redenen dan corruptie en belangenverstrengeling met Big Pharma, per direct te worden ontbonden en aangeklaagd, wegens het geven van aantoonbaar crimineel advies dat de Volksgezondheid, U de burger een niet te verwoorden schade en de dood van ontelbaar veel mensen heeft veroorzaakt.

Fauci geniet na zijn ontmaskering dan ook geen enkel vertrouwen meer want met onweerlegbaar bewijs werd aangetoond dat hij tegen de Senaat onder ede gelogen heeft over( Gates en Fauci zijn eigenaars van o.a. Moderna), over de financiering van levensgevaarlijk “gain of functions” onderzoek te Wuhan en (via Gates) bij het Erasmus/RIVM laboratorium waar o.a. ron fouchier, ab oosterhaus en marianne koopmans ism Oldenberg experimenteerden met SARS en nano-vaccins voor 5G crowd control.


“Afgezien van de ineffectiviteit van medische en niet-medische mondmaskers in het verspreiden van virussen, zijn er dus de risico’s van co-infecties door bacteriën, schimmels en CO2 toename, waardoor het immuunsysteem ernstig verzwakt kan raken”, aldus Peeters, die pleit voor de afschaffing van de mondmaskerplicht. “Zeker bij kinderen is dit een probleem omdat zuurstof belangrijk is voor de groei en herstel”.

Hier is een link naar de publicaties van Carla Peeters in HP de Tijd

UK health Security Nieuws

UKHS  verklaarde dat vaccins geen volledige immuniteit geven tegen Covid.  Gevaccineerde mensen maken volgens tal van onderzoeken minder of zelfs geen antilichamen aan tegen het nucleocapside-eiwit, de omhulling van het virus. Volgens Viroloog & Vaccinoloog Dr. Geert Vanden Bossche en de nobel-prijswinnaar Luc Montagnier zijn gevaccineerden op de langere termijn veel meer vatbaarder voor mutaties wegens de schadelijke invloed van spyke, en omdat variaties ontstaan door vaccinatie. Niet-gevaccineerde mensen hebben volgens tal van hoogleraren en professors,  significant meer kans op  bescherming tegen varianten, door een natuurlijke immuniteit.

Bron: COVID19 vaccine surveillance report week 42

ZEER Dringend ADVIES

Het eten van vers fruit, groenten – natuurlijke vitaminen- heilzame kruiden, en sport en beweging zijn de beste remedies en oplossingen voor een betere gezondheid. De Corona maatregelen zijn daarentegen allemaal ziekmakend en dodelijk.

Het gebruik van chemische medicijnen, drugs en vaccins is dodelijker dan valt te vrezen.

Beelden tonen: Ongekend veel kerngezonde sporters vielen na vaccinatie ineens dood of vreselijk ziek  neer met o.a. een hartspierinfectie/hartaanval. Er zijn geen beelden van een agent,soldaat of piloot die ineens neerviel al dan niet door vaccinatie. Werden de beelden weggehouden voor het grote publiek?

De feiten liegen er niet om. In het verkeer verongelukten meer mensen dan ooit, agv drank- en drugs misbruik, door hardrijders en wegpiraten,  wegens onveilige wegen en   door plotselinge bewusteloosheid  agv een hartspierinfectie/hartaanval/mede toe te schrijven aan de bijwerkingen van vaccinatie(s).

ZEER Dringend ADVIES

Er is  zeer dringend behoefte aan een grondig onafhankelijk en eerlijk onderzoek naar de ziekmakende/ dodelijke bijwerkingen van vaccinatie/  in combinatie met andere vaccins, medicijnen/ drugs en andere middelen bij mensen met geen, een of meerdere onderliggende aandoeningen.

De gehele vaccinatie campagne dient per direct te stoppen ~evenals alle corona – maatregelen die onmiskenbaar een niet te verwoorden schade, meer ziekte en agv de bijwerkingen  de dood van steeds meer mensen veroorzaken.

Zie ook, het zal mensenlevens redden >>>: Mondkapjes Dossier

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bloedonderzoek bij gevaccineerden en niet gevaccineerden>>> Video

BLOEDONDERZOEK bij GEVACCINEERDEN en NIET GEVACCINEERDEN

 

Beste mensen,

Het is van levensbelang dat laboranten uit heel de wereld het bloed gaan onderzoeken, van mensen die wel en die niet gevaccineerd zijn,  liefst live met een notaris erbij en getuigen zodat er geen bedrog kan plaatsvinden.

Bij het laboranten onderzoek en mogelijke gevolgtrekkingen dient men wel rekening te houden met o.a. de volgende factoren:

a. Duidelijk  bewijs dat de test- personen wel of niet gevaccineerd zijn,  en met welke vaccins, en het tijdstip van vaccineren. Tevens de reden van vaccinatie en melding van bijwerkingen. Helderheid over aanwezigheid van antistoffen of specifieke antistoffen/ oorzaak/reden.

b Het medisch dossier van de testpersonen dient meegenomen te worden, dus o.a. de conditie, de leeftijd, ziekte geschiedenis, medicijnengebruik, leefstijl, eventuele opnames, dus een volledige anamnese.  IVM Tuberculose en parasitaire long- en darminfecties en venerische ziektebeelden en malaria, zoals deze in delen van Afrika en in andere landen waar oorlog en grote armoede is,  in hoge mate voorkomen, is het noodzakelijk dit ook zeer zorgvuldig en nauwkeurig in kaart te brengen.

c  Identiteit- en medische documenten of verklaringen dienen op geldigheid/echtheid gecontroleerd te worden om fraude zo goed als het kan, uit te sluiten.

d De onderzoeken dienen te worden gedaan door daartoe goed opgeleid medisch personeel zoals laboranten, deskundigen op het gebied van bloed, en zo ook infectie-ziekten etc maar niet door onbetrouwbare personen zoals ab oosterhuis, marion kaufmann, jan kluytmann en andere OMT figuren etc die belang hebben in de Big Pharma- industrie of lieden die subsidies ontvangen van de overheid of van criminele   multimiljardairs zoals Bill Gates of een van zijn vele duizenden “bedrijven” en de B&M Gates foundation, Oxford/Harvard/Rockefeller/Hopkins etc.

e  Omdat er de laatste periode, sinds de vaccinaties begonnen,  veel mensen ineens ziek werden, of overleden, zoals kerngezonde jongere en oudere sporters die op het veld dood neervielen, is onderzoek noodzakelijk naar  de oorzaak of (oorzaken) van overlijden dmv autopsie, inclusief specialistisch onderzoek van de organen en het bloed.

f Het gericht naar 1 enkele oorzaak zoeken, is niet aan te bevelen, aangezien 1 of meerdere oorzaken of onderliggende aandoeningen, zoals ook een combinatie van 1 of meerdere vaccins in combinatie met geen, een of meerdere onderliggende aandoeningen of infecties, de oorzaken van overlijden kunnen zijn.

g Bij het onderzoek mag ook de leefomgeving van de testpersonen niet buiten beschouwing gelaten worden zoals of men in de buurt woont, van vervuild Schiphol,  of in de buurt van  een biomassa-centrale die kankerverwekkende stoffen(toxinen) en fijnstof uitstoot,  zoals ook afvalverbrandingscentrales die  enorme hoeveelheden troep en  medisch afval uit het VK en andere landen in Nederland verbranden. Tevens dient men te onderzoeken of er sprake is van vergiftiging zoals  in gebieden waar Multinationals actief zijn zoals  Shell, NAM, Dupont, Tata Steel, Vatenfall, AEB, Monsanto (landbouwgif)  en anderen. Tevens is er een nationaal onderzoek nodig naar  de kwaliteit van het drinkwater in ALLE STEDEN en wegens de enorme giflozingen van miljoenen kuubs vervuilde slib en bagger(o.a. uit Belgie)  in de Roer en Overmaas olv Ruttes Kartel ism Gl.  Globaal onderzoek is sterk aan te bevelen  omdat bij de medische onderzoeken  ook vergiftiging zoals door Multinationals in welk land en welke regio dan ook niet mag ontbreken voor een compleet beeld en een optimale analyse.

h De kwaliteit van de lucht/de mate van bodem-water-luchtvervuiling in de woonomgeving van de geteste personen dient nauwkeurig in kaart gebracht te worden door deugdelijke metingen zoals ook de intensiteit(doses) van G straling door zendmasten(mobiele telefonie)  ivm radiatieschade zoals bloed-celwandschade, trombose, hersenkanker/leukemie en de door radiatie toenemende groei van schimmels en bacterien die longinfecties en hypo/allergeen shocks(ook bij pollen allergie) veroorzaken etc.

i Volledige analyse van de vaccins, wat zit er allemaal in de prikken?  en welke werking en welke bijwerkingen hebben deze zogenaamde “vaccins” die volgens top-experts uit de hele wereld geen regulier vaccin zijn maar een experimentele injectie met o.a. giftig spyke en onder meer afgezwakt Sars-line b? Hoe dodelijk zijn de bijwerkingen?   Welke effecten  en gevolgen heeft regulier medicijngebruik ism de vaccinaties? Dat alles is overigens nimmer onderzocht.

j Onderzoek naar de aanwezigheid van fiber, morgelons, bacterien, parasieten, schimmels of niet eerder gekwalificeerd allergie of ziekmakend spul(o.a. made in china) in mondkapjes. Tevens een grondige analyse van in mondkapjes aanwezig kankerverwekkende Ethyleen Oxide en andere chemicalien zoals zilveroxide die zoals door het dragen van de kapjes  de gezondheid schade en zelfs zeer ernstige schade kunnen toebrengen.

k Publiek maken van de ware en geen fake statistieken mbt COPD/Longkanker/Diabetes/Parasitaire long- en darminfecties etc

l De beschikbaarheid van goed opgeleid medisch personeel, en medicijnen per land en per regio in kaart brengen en andere factoren die een rol spelen bij de volksgezondheid zoals  dan wel geen, of wel aanwezige natuurlijke antistoffen en resistentie voor bepaalde  infectieziekten per land en per regio.

l overige factoren zoals  ( zonnestormen/ klimaat gerelateerd zoals ook vulkanische gif-uitstoot) afname van de hoeveelheid zuurstof  in de dampkring en leefklimaat wegens o.a. de massa- boomkap en toenemende vuilverbranding en elektro-smog,  HAARP en Chemtrails.

m De  “relativiteit” van steekproeven en dubbelblind onderzoek en plotselinge of onverwachte “fouten” afwegen m.b.t.  extrapolatie( lange termijn effecten voorspellen valt niet aan te raden). Meten is weten,  als men de juiste instrumenten en de juiste techniek gebruikt, maar statistiek is zeker ook niet allesbepalend wegens de mogelijkheid van verschillende en  afwijkende interpretaties en wegens bijvoorbeeld sprongmutaties.

n Bij de “weging” van meetresultaten dient men alle aspecten meenemen en niet het een of het ander uit ondeskundigheid of in de haast weglaten zodat er een zo goed als het maar kan compleet beeld ontstaat en niet slechts een  beperkte of voorbarige of totaal verkeerde conclusie word getrokken zoals door het weglaten of niet of verkeerd of frauduleus in kaart brengen van  meetresultaten en oorzaken.

o andere factoren (nanotech-oorlog met AI biowapens/niet gespecificeerde fysica)

Oproep

Ik roep dan ook Medisch Nederland en alle Medici vd Wereld op,  om per direct te beginnen met een grondig onderzoek zoals van de organen, luchtwegen,  het bloed van gevaccineerden en niet gevaccineerden, en de resultaten van het onderzoek inclusief Toxicologie via sociale media en alle andere media en sites wereldkundig te maken.

De waarheid moet boven water komen !

De levens van ontelbaar veel mensen staan op het spel.

De tekenen aan de wand,  tonen dat de burgers onjuist werden voorgelicht en voorgelogen over de testen, de kapjes en de vaccins, door o.a. WHO/FDA/EMA/RIVM/OMT, Tedros, Gates, Merkel, Macron, Trudeau, Von der Leyen, Fauci, Rutte, De Jonge, Oosterhaus, Koopmans, Peter Daszak, Ron Fouchier, Emer Coock en tal van anderen die belangen hebben in Big Pharma, en enorm veel geld verdienen dmv de zogenaamde corona-plandemie

Laat het licht vd waarheid schijnen.

Stan Rams

Amsterdam

13 12 2021

note: Onder meer per chatmail,  werden in december 2021 tientallen ziekenhuizen, laboratoria en instituten in tal van landen van de wereld geinformeerd. Zij werden verzocht om z.s.m. te starten met het laboratorium -onderzoek en de resultaten te publiceren op Internet.

Update : Tevens is onderzoek noodzakelijk naar teststaafjes, mondkapjes ivm kankerverwekkende stoffen op advies van o.a,  Prof.Dr. Werner Bergholz

Prof. Dr. Werner Bergholz im größten Netzwerk der Welt an. … Professor of Electrical Engineering bei Jacobs University Bremen.

Advies mbt aanbevolen onderzoek

Te onderzoeken ziektebeelden:

Tuberculose
Parasitaire long- darm infecties
Diabetes en Obesitas
Hart en hartspierinfecties
Trombose
Kanker/ Leukemie/ COPD
Allergeen Hypo Shock
SARS line-b of variant
Influenza A B en variaties
Bloedarmoede/ witte bloedlichaampjes/trombosieten/lymphocieten
Ribosomen/cytoplasma/endoplasmatisch reticulum kernmembraan.
Bloedcelwand-schade/ Alzheimer/AIDS

Controle Aanwezigheid  in het bloed van:

bacterien
fibers/teststaafvezels/ethyleenoxide
nano partikels
schimmels
parasieten
toxinen en o.a. allergeen hypo-shock oproepende pollen of nanodeeltjes
metalen zoals zink, ijzer, aluminium/ dan ook Strontium/olie-substracten etc
vitaminen zoals b12, d en c/cholesterol/ hormonen zoals SH

Ingespoten vloeistoffen

zoutoplossing/ spyke/ cross over wisselwerking/reguliere medicaties/ correlatie met vaccins-bijwerkingen

de gevolgen van regulier gebruik EN (over) dosis medicijngebruik en o.a.
antidepressiva (opiaten en uit  olieafval gemaakte tranquilizers) in combinatie met vaccins en  andere middelen

SSRI’s en aanverwante soorten en Tricyclische Antidepressiva (TCA’s).

Omgevingsfactoren per land en regio

aard en staat vd bodem – water -luchtvervuiling/gemeten zuurstof/koolstoffen Co2/ CO /fijnstof
intensiteit radiatie zendmasten (5G) in woonwijken, steden, bij bejaarden-huizen, universiteiten, scholen en sportvelden etc


Oproep van  Viroloog & Vaccinoloog Dr. Geert Vanden BosscheBoosters verergeren de zaak Op de vraag “wat moeten mensen doen die al dubbel gevaccineerd zijn, nu ze een booster krijgen aangeboden?” Vanden Bosche is glashelder:  “Boosters verergeren de zaak en zijn uit den boze! Ten eerste ga je de kwaliteit van je antistoffen niet verbeteren. Ten tweede lopen mensen opnieuw gevaar op bijwerkingen. Ten derde wordt er wederom een nieuwe variant gestimuleerd om te gaan domineren. We houden daarmee de pandemie in stand!”

Bron: blckbx.tv

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Neurenberg Code OvertredingenHierbij een vertaling van de volledige tekst van de Code van Neurenberg zoals vastgelegd in de uitspraak van het Artsenproces:

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk
  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment.
  De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.
 2. Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.
 3. Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.
 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.
 5. Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.
 6. Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.
 7. Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.
 8. Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.
 9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.
 10. Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Bron: Wikipedia

Geplaatst in Column | Getagged , | Een reactie plaatsen

Reiner Fuellmich Dr. David Martin – Corona Ausschuss


Zie de video op deze site >>> Corona Ausshuss

Zie voor de Nl ondertitelde film >>> https://commonsensetv.nl/uw-belangrijkste-video-ooit-de-grootste-leugen-is-ontmaskerd

Citaten:

“We moeten het begrip bij het publiek verhogen van de noodzaak voor medische tegenmaatregelen zoals een pan-coronavirus vaccin. De belangrijkste aanjager is de media en de economie zal de hype volgen. We moeten die hype in ons voordeel gebruiken om bij de echte kwesties uit te komen. Investeerders zullen reageren wanneer ze profit zien aan het einde van het proces.” -Peter Daszak

“Het coronavaccin stond in 2005 al bekend als biowapen.”, Dr. David Martin

“Miljoenen mensen zijn nu al geïnjecteerd met een spike eiwit dat ze verslaafd maakt en ziekteverwekkers stimuleert.” Dr. David Martin

Tijdens deze zitting komt ook Dr. Malone, de uitvinder van de mRNA techniek, aan het woord.

Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher Kreis

Oberkategorien

Englisch, Medien, Recht & Rechtsstaat, Impfungen, Maßnahmen, PCR-Test & Diagnostik, Politik, Rückblicke, Blick ins Ausland, Virologie, Medien, TheGreatReset

Gäste:

Dr. Wolfgang Wodarg (Lungenfacharzt/Internist/Pneumologe/Sozialmediziner)
Wolfgang Effenberger (ehemaliger Zeitoffizier der Bundeswehr, pensionierter Lehrer, Politologe und Sachbuchautor)
Ulrich Mies (Sozialwissenschaftler und Friedensforscher)
Robert Malone (USA)
Dr. Gary Sidley (UK)
Dr. David E. Martin (Vorsitzender von M-CAM International , USA)
Prof. Dr. Martin Schwab (Professor für Rechtswissenschaften in Bielefeld)


Geert Vanden Bossche: “laat je onder geen enkele voorwaarde vaccineren”.Zeg NEE tegen de experimentele injecties en NEE tegen het gebruik van 2G en QR-code!

Zie voor meer bewijzen >>>”Corona injecties zijn zeer schadelijk volgens topgeleerden

U zult uw ogen en uw oren niet geloven. U  zult te weten te komen en begrijpen waarom steeds meer burgers, artsen, wetenschappers, virologen, en noem alles maar op, aan de alarmbellen trekken.

Videos: Corona Ausschuss 220tube

Website: Corona Auschuss

Geplaatst in Column | Getagged , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen