World Premiere: Died Suddenly


The Stew Peters Network  DIED SUDDENLY  from the award winning filmmakers, Matthew Skow and Nicholas Stumphauzer.  They are the minds behind WATCH THE WATER and THESE LITTLE ONES, and now have a damning presentation on the truth about the greatest ongoing mass genocide in human history.


UpdateState of Control’: Belangrijke docu over het thema waar iedereen het over zou moeten hebben

Zie voor meer info:

CBDC

CBDC is digitaal geld. Anoniem aankopen word met een digitale centrale munt onmogelijk, omdat iedere transactie volledig traceerbaar is.  De elite machthebbers kunnen mensen die kritiek hebben op de overheid,  met een muisklik alle geld afpakken, volgens critici.  Uw geld kan via CBDC op afstand door  “Elite Tirannen”  zo geprogrammeerd worden dat het alleen aan bepaalde zaken uitgegeven kan worden en er kunnen geografische beperkingen opgelegd worden, waarmee  uw geld alleen in bepaalde gebieden of gelegenheden geldig is. Elites willen volgens klokkenluiders al het spaargeld en de pensioengelden volledig controleren en zelfs stelen.  Er word gevreesd voor een vreselijk kredietsysteem,  uitgerold door Maxima en WEF, wat neerkomt op de totale onderdrukking in het kader van de “great reset”

State of Control is geproduceerd door Debunk Productions van Max von Kreyfelt, die eerder Café Weltschmerz oprichtte.

Posted in Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , | Leave a comment

rutte macron must be arrested for crimes against humanity

Museumplein Amsterdam

 

Volgens Amnesty hebben meerdere agenten met wapenstokken op het hoofd van demonstranten geslagen. “Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen”, stelde de mensenrechtenorganisatie op Twitter  bron: Telegraaf

France.

 

 

All those WEF fascist criminals  such as swab rutte de jonge kaag macron stolz lauterbach blair biden  busch obama trudeau ardern verhofstadt fauci gates tedros soros gates kissinger pelosi  a.s.o. who commited crimes against humanity/ warcrimes/jabgenocide must be brought to justice.

Posted in Gezondheid, worldpeace | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

er is geen enkel bewijs dat prikken ziekenhuisopnames voorkomen

Er is mondiaal geen enkel bewijs dat een coronaprik ook maar ergens goed voor is. Globaal komt er steeds meer aan het licht, zoals dat prikken  schadelijk is, en dat veel mensen agv en/of mede door de prik veroorzaakte trombose/myocarditis zijn komen te overlijden en mede door de schadelijke coronamaatregelen/crimineel wanbeleid door de overheid.

Beste lezers,  als u meer wilt weten over deze materie, gelieve de onderstaande tekst dan niet in 1 keer uit te lezen,  maar deze stap voor stap goed te bestuderen en de kennis en kunde die u zelf heeft aan te wenden en meer dan 1 bronnen te raadplegen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen mbt de corona plandemie. Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen.

Geloof  niet alles wat u leest,  want van alles dat uit de wereld van politiek/media/wetenschap/Big Pharma word beweert, blijkt veelal om meer dan 1 reden van alles niet te kloppen, zoals zogenaamde  “waarheden”,  verkeerde metingen, valse tests, onbetrouwbare rekenmethodes en rekenfouten,  en er is sprake van aannames, meningen, interpretaties, onbewezen stellingen, of er is sprake van onzin, verzonnen verhalen en klinkklare leugens en zelfs van  met een nobel-prijs beloonde ontdekkingen waar voor, of ten tijde van de uitreiking of later niets van bleek te deugen.

Met de volgende informatie word de “puzzel” een stukje completer waardoor u meer inzicht krijgt in de complexiteit van de materie op een bepaald terrein of vakgebied. Hiermee komen we gelijk op het gebied van de wetenschappen. En wat is wetenschap?

De wetenschap omvat o.a.het proces van een combinatie van o.a.:

waarneming/zien/voelen/proeven/ervaren
leren/denken/redeneren/analyseren/combineren/rekenen/meten
toepassen van wetmatigheden/formules zijnde newtoniaans
kennis, techniek, vaardigheden
onderzoeken, experimenteren/uitvinden,ontdekken of(her)ontdekken
empirisch onderzoek,wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt.
het opdoen, en/of vastleggen, toepassen of aanwenden van “kennis”
het openbaren/corrigeren van fouten en overdragen van gecorrigeerde kennis

Over welke wetenschap hebben we het?  Over welk beeld hebben we het als een  beeld zichtbaar is van puzzels die op basis van een techniek van ordening wel of niet passen? Bovendien zullen er altijd weer puzzels bijkomen bij de grote puzzel van het wonder van het leven,  een “niet definieerbaar groter wordend “totaal”.  De wetenschap gaat door en staat voor niets, maar het is ook maar de vraag  over welke wetenschap we het hebben, en welke kennis “waar” is, hoe en of en door wie of welke macht of machten deze ten dienste van het welzijn, de vrede en de gezondheid van de mensheid word toegepast.

Prikken en ziekenhuisopname?

Ziekenhuis en IC Opname

per ambulance na ongeluk/misdrijf
vergiftiging/overdosis/pillen/medicatie/drugs/alcohol
ziekte/hartaanval/beroerte etc
doorverwijzing(en) arts
diagnostiek scan bloed weefsel onderzoek
controle onderzoeken
bezoek van familie
plastische chirurgie
spoedopname ivm bijwerkingen van prikken

Prikken voorkwam geen 1 opname

De stelling van politici/wetenschappers of van wie dan ook dat “prikken” in algehele zin ziekenhuisopnames voorkomen of dat een of meerdere prikken ook maar 1 ziekenhuisopname voorkomt , is totaal onjuist, een dwaling of onkunde, een misleiding of een leugen, datzelfde geld ook voor medicijnen omdat de volgende groepen mensen in het ziekenhuis wel of niet kunnen zijn opgenomen:

a)mensen die wel of geen medicijnen gebruiken, te weinig of teveel, de juiste of verkeerde(of verkeerde combinatie met of zonder andere middelen), of mensen die te vroeg of te laat medicijnen gebruikten etc
b)mensen die wel of niet geprikt waren met 1 of meerdere prikken of soorten prikken
c)mensen die wel of niet geprikt en wel of geen medicijnen en of andere middelen gebruiken zoals beschreven bij a)
c)mensen met een overdosis bv /medicijnen/alcohol/drugs/
d)mensen die tijdig werden opgenomen na een ongeval of misdrijf
e)mensen met 1 en/of meerdere aandoeningen
f)mensen die voor een onderzoek zoals een scan in het ziekenhuis werden opgenomen
g)mensen die ziek zijn, voor een controle onderzoek, of voor een andere aandoening, opgenomen voor diagnose en/of behandeling
h)mensen werden niet of niet tijdig opgenomen, wegens een wachtlijst, mede door de corona maatregelen, daardoor bleef opname/diagnostiek of een mogelijk levensreddende behandeling uit en overleden deze mensen
i)mensen die agv een verkeerde diagnose, een verkeerde behandeling en/of door een verkeerde of onjuist toegepaste medicatie thuis overleden, dan wel geprikt of niet en/of mogelijk door 1 of meerdere onderliggende aandoeningen
j)gezonde mensen die ineens ziek werden (bijvoorbeeld door vergiftiging) of door een hartaanval( door bijv schrik, doodsangst)die tijdig opgenomen werden
k)mensen met geen, 1 of meerdere aandoeningen, die TIJDIG agv bijwerkingen van prikken en/of medicijnen in het ziekenhuis werden opgenomen
l)mensen die geen opname wilden, of konden realiseren wegens afwijzing verwijskaart door huisarts of uitbehandelde patienten
m)mensen wel of niet buiten het medisch traject, niet gedocumenteerden, zwervers, daklozen, ontheemden, dolende mensen
n)ouderen in de laatste levensfase op de verpleegafdeling of in een zorginstelling
o)mensen die in de ambulance overleden en niet gered konden worden, mogelijk wegens het uitblijven van tijdige en de juiste hulpverlening en/of wegens 1 of meerdere oorzaken
p)zwerfkinderen zonder medische zorg
q)anders

Opmerkingen

Patienten bij wie een specifieke aandoening werd vastgesteld via onderzoek, kunnen in een later stadium of eerder (terecht) zijn gediagnosticeerd voor 1 of meerdere aandoeningen.  Er zijn patienten die deels of helemaal niet werden gediagnosticeerd omdat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden zoals o.a. wegens, niet doorverwezen zijn, of nog niet onderzocht wegens een wachtlijst e.a.

Bij het vaststellen van de oorzaak van overlijden, zoals  o.a. via bloedonderzoek, orgaanonderzoek, en via obductie dient rekening gehouden te worden met het feit dat mensen aan 1 of aan een combinatie van meerdere aandoeningen kunnen zijn komen te overlijden.  Obductie rapporten dienen volledig te zijn met daarin o.a. de analyse van het bloed,  en onderzoek naar eventueel gebruikte medicijnen/prikken/ of andere stoffen of een combinatie daarvan.

Prikken? Er is geen bewijs dat de Pfizer prik weke infectie overdracht dan ook stopt. Er is over de gehele wereld geen enkel bewijs geleverd dat prikken in algehele zin per definitie ziekenhuisopnames voorkomen. Dat alles word haarfijn hieronder uitgelegd.

In 2022 werd door Pfizer duidelijk gemaakt dat  zij nooit  hebben beweerd dat er bewijs is dat het prikken met pfizer de overdracht van wat dan ook zou tegenhouden.

Pfizer

 

Stop de WEF/technocraten tirannie

Pfizer plandemie?

Vraag? Hoe is het mogelijk dat Pfizer lang voordat er sprake was van een pandemie, bezig was met de zogenaamde coronatests en prikken?

Pfizer werd gekwalificeerd als zwaar crimineel en is meer dan 71 keer door rechters veroordeeld. Zoals wegens medisch/bijsluiterbedrog en 4.6 miljard  wegens hun medicijnen  die o.a. /autisme/onvruchtbaarheid/ziekte/en de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Geen bewijs dat prikken ziekenhuisopnames voorkomt

Er is geen enkele organisatie/arts of geleerde ter wereld die kan aantonen dat “coronaprikken”  ziekenhuisopnames voorkomen van mensen met  o.a. ->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

COPD/Kanker/TB/ en o.a.parasitaire long darm maag infecties werden per abuis of met opzet gerekend tot Corona of Covid-19.  Dat deed men volgens klokkenluiders om de indruk te wekken dat er sprake zou zijn van een corona of covid-19 pandemie. Uit WOB-stuk ken van Ferdi Tuinman blijkt dat Hugo de Jonge in staat bleek om het RIVM (door het ministerie van VWS betaald) zover te krijgen dat zij cijfers manipuleerden zonder vermelding.

Update 21 11 2022:  Tal van bronnen op twitter meldden dat er parasieten zijn aangetroffen in de prikken.

->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

De o.a. door de door Bill Gates fors gesponsorde Oxford University aan WHO/FDA/EMA/LAREB/RIVM gepresenteerde  “mondiale  coronacijfers ” uit alle landen vd wereld,  zijn volgens diverse bronnen verzonnen, of het resultaat van een computerprogramma dat al in 2009 was ontworpen en later werd geupdated. De  “coronacijfers” zoals Oxford deze heeft gepresenteerd kunnen volgens de analyse niet kloppen en ook niet op juistheid zijn gecontroleerd zijn omdat:

a)er geen internationaal betrouwbaar diagnostische stelsel met overheidsorganen bestaat dat al die gegevens zou kunnen verzamelen en/of bijhouden als die gegevens uberhaupt zouden kunnen zijn verzameld. De vraag is  op welke wijze waarmee precies getest zou zijn, en wie, welke artsen, en welke organisatie of bedrijven(Big Pharma)  en op basis waarvan “resultaten” werden verkregen zoals uitslagen of interpretaties van zgn testuitslagen. Bovendien kan er gefraudeerd zijn door organisaties en door wetenschappers etc.

b)omdat bij het vaststellen van een infectie of meerdere bestaande of nieuwe vormen van infecties(bij mutaties), meerdere tests nodig zijn, als deze uberhaupt al bestaan of erden ontwikkeld, en  omdat grondig onderzoek bijvoorbeeld bloedonderzoek(serologie)  nodig is om vast te stellen welke infectie ziekte en/of  welke  aandoening(en) men heeft of waar iemand aan is komen te overlijden.

c) om de oorzaak of oorzaken van overlijden vast te stellen is een obductie en goed onderzoek nodig. Bij het presenteren van de gegevens van Oxford ontbreken de obductie rapporten. Die zijn er niet. Bovendien is het maar de vraag of, als er obductie rapporten zouden zijn gemaakt, of deze kloppen, waar in welk land en door wie de obductie  is gedaan, hoe men te werk ging en op basis waarvan een doodsoorzaak werd vastgesteld. Het is mogelijk dat iemand agv Kanker is overleden en dat zonder/of na obductie  “Corona” als doodsoorzaak werd vermeld in een medisch rapport, bij een gebleken Griep( Influenza A/B) of andere aandoening van de overledene.  Bovendien werden mensen die leden aan /COPD/TB/ HIV (of  een combinatie daarvan) en/of mensen met een parasitaire long maag darm infectie,  in statistieken gerekend tot Longcovid of Corona.

d) mensen die thuis overleden agv of mede door de prik of prikken, werden niet naar een ziekenhuis gebracht maar naar een Mortuarium.  Er zijn door de overheid geen cijfers bekend gemaakt over mensen die werden opgenomen met vaccinatie schade. De regering heeft de gegevens van de veronderstelde toename van opnames  van mensen met zgn corona niet, en als er cijfers zouden zijn, dan zijn deze niet betrouwbaar wegens het ontbreken van diagnostiek en obductie rapporten. Wel staat vast dat mede door  de prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals aan de bijwerkingen trombose en myocarditis. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen kunnen overlijden aan natuurlijke myocarditis, en/of aan de door de prik veroorzaakte myocarditis of beide en een andere aandoening. Mensen met of zonder trombose/myocarditis,  kunnen zijn overleden door, of mede door, de door de prik of prikken veroorzaakte priktrombose/ prikmyocarditis.

Coronatest zegt niets

De pcr-test kan resten mrna van een eerder griepvirusvariant aantonen maar door het veranderen van de zgn R waarde, kan in feite iedereen die gezond is ook positief worden getest. Van de test en van het testen met ook andere testen, en de conclusies die men trok,  klopt dan ook helemaal niets.

Veel meer onderzoek zoals  bloedonderzoek/een scan/weefselonderzoek is nodig om vast te stellen welke aandoening(en) iemand  heeft. Bovendien is inzage in het medisch dossier nodig en anamnese. Zonder obductie, kan ook niet vastgesteld worden waar iemand aan is komen te overlijden.

Anamnese(ziektegeschiedenis) Hieronder word verstaan wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan (*of wil) vertellen. Een goede anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt.

(*of wil): Er zijn mensen die “alles” aan een arts willen of kunnen vertellen. Maar er zijn ook mensen (zowel artsen en patienten) die dat niet kunnen of misschien zelfs niet willen. Men kan bijvoorbeeld in een ontkenningsfase verkeren. Het is ook niet ondenkbaar dat bij een andere arts( die niet over alle medische gegevens beschikt) niet word gesproken over eerdere bevindingen of onderzoekresultaten door een andere arts of specialist of omdat die te ingewikkeld zijn, en de ene specialist kan op een bepaald vakgebied ook nog eens een andere of totaal andere opinie hebben mbt de interpretatie van een onderzoek. Bovendien zijn er specialisten met een jarenlange ervaring die meer ervaring hebben en meer weten dan een pas afgestudeerde, en het kan ook zijn dat een pas afgestudeerde arts of  nog jong en minder ervaren specialist juist wel een betere diagnose stelt bij specifieke doelgroepen,  die leid tot een tijdige behandeling en hopelijk ook de gewenste genezing wegens o.a. nieuwe opgedane kennis, immers specialisten die heel druk bezig zijn met bijvoorbeeld operaties op een bepaald vakgebied, kunnen ook niet alles bijhouden wat er in de wereld van de wetenschap allemaal bij word geleerd, gepubliceerd en gedoceerd.

Er  zijn ook mensen die bijvoorbeeld  liever zwijgen over een bepaald gebrek of een aandoening ( bijvoorbeeld slecht zien of een verslaving) om door een medische keuring te komen. Te denken valt ook aan mensen die liever niet praten over bijvoorbeeld een SOA.

Het is ook mogelijk dat mensen klagen over een aandoening die men niet ziet, die er niet is of niet of (nog niet) valt te bewijzen, en er kan sprake zijn van wanen, of ingebeelde ziekten,  en het is mogelijk dat men denkt dat men ernstig ziek is en dood gaat, als gevolg van de angstcampagnes door politici, medici/media. Bovendien zijn er mensen die agv de door politiek/wetenschappers/pers en media veroorzaakte doodsangst( hartaanval) kwamen te overlijden

Karry Mullis

De uitvinder van de pcr test Karry Mullis,  een Amerikaans biochemicus. In 1993 won hij samen met Michael Smith de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn ontdekking van de polymerasekettingreactie.

Luc Montagnier

Luc Antoine Montagnier was een Franse viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 2008.

Luc Montagnier zegt zoals in de film duidelijk is vastgelegd, dat het prikken allerlei varianten veroorzaakt en mensen ziek maakt.

“the curve of vaccination is followed by the curve of deaths”

“for the China virus, there are antibodies created by the vaccine”

“I will show you that they are creating the variants that are resistant to the vaccine”

“the new variants are a production and result from vaccination”

“its the antibodies produced by the virus that enable an infection to be stronger”

“we call this Antibody Dependant Enchantment. The antibody attaches to the virus, from that moment it has the receptors, it pokes the virus not accidentially but because of the fact they are linked to the antibodies, it is clear that the new variants are created by antibody-mediated selection due to the vaccination”

Tip: Bekijk de clip en analyseer de inhoud a.u.b.

Montagnier stelde : “the new variants are a production and result from vaccination” dus, de nieuwe varianten zijn een product van de vaccinatie, maar hij vertelde niet

a) welke  “the new variants” dat dan zijn? Dat zegt hij niet.

b) hij zegt ook niet dat er altijd weer nieuwe varianten zijn van griep en mensen van een bepaalde griep herstellen dmv het immuunstelsel , behalve de mensen die agv een griepaanval/ in combinatie met 1, of meerdere onderliggende aandoeningen overlijden en/of wegens de gevolgen van o.a. ongezonde/leefstijl/de genomen medicatie en hoeveelheid daarvan/overdoses/vergiftiging/ en bijwerkingen van medicijnen en prikken etc

c)evenmin zegt Montagnier iets over de parasitaire long maag darminfecties waarvan sommige (worm infecties)  dodelijk kunnen zijn, en hij zwijgt over Tubercoluse

d) Een tuberculosepatiënt kan in principe volledig genezen met antibiotica. Gedurende minstens 6 maanden moeten dan 3 à 4 geneesmiddelen ingenomen worden, zogenaamde tuberculostatica.

e)  Tuberculose of tbc is een ernstige  bacteriële infectieziekte, meestal veroorzaakt door de tuberkelbacil Mycobacterium tuberculosis die  in 1882 door Robert Koch werd ontdekt. Door het gebruik van verschillende daartoe geschikte antibiotica tegelijkertijd is tuberculose tegenwoordig meestal goed te behandelen. Tuberculose behoort wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken.  De meest voorkomende vorm van tuberculose onder mensen is longtuberculose.   De bacterie (Mycobacterium tuberculosis) zich nestelt zich in de longen of in andere delen van het lichaam. Besmettelijke tbc wordt overgedragen via kleine druppeltjes in de lucht (aerosols), vooral door hoesten of niezen.

e) Omdat ziekteverwekkers muteren, zijn er ook steeds weer nieuwe griepvarianten, zoals een Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Japanse variant waren er bij UMC aanwijzingen dat de Zuid-Afrikaanse variant minder goed afgevangen werd door het immuunsysteem. Er ontstaan steeds weer nieuwe mutaties. Anne Wensing, arts microbioloog en viroloog in het UMC Utrecht verklaarde : “Hoewel coronavirussen minder makkelijk muteren dan bijvoorbeeld HIV of influenza, zijn er nu zoveel mensen met het SARS-CoV-2 virus geïnfecteerd, dat we het aantal mutaties zien toenemen.

De rol van witte bloedcellen of  leukocyten in het bloed en lymfeweefsel en in de rest van het lichaam  is niet adequaat onderzocht en er is op tv niets over bekend gemaakt. 

Leukocyten  beschermen tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten.

Waarom? hebben WHO RIVM EMA LAREB OMT GGD  etc Niet bekend gemaakt dat er kankerverwekkend fijnstof met toxinen in de lucht zit( zoals door uitstoot van multinationals/zeeboten/kankerverwekkende biomassa-centrales)  waar mensen COPD/longkanker van kregen en waarom werd er geen media aandacht gegeven aan aerosols/prikchemo(o.a.de uitwerking van bepaalde mixes aan chemo dmv diverse prikken) en waarom heft men gezwegen over de pandemie aan parasitaire long maag darm infecties en pathogene wormen,  en Kanker die in CBS statistieken werden vermeld als longcovid?

Waarom werd er een gigantisch vermogen besteed aan trolleys( voor de patient zeer schadelijke beademingsapparatuur) en waarom  werd niet ingezet op bloedtransfusies? zoals  met  bloed met witte bloedcellen? Deze bloedcellen (leukocyten) zitten in het bloed en lymfeweefsel, maar er zijn er ook in de rest van het lichaam en die beschermen het lichaam tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten en ze helpen ze bij het opruimen van afgestorven cellen in het lichaam.  Witte bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg of lymfeweefsel. Witte bloedcellen zijn kleurloos en groter dan rode bloedcellen en ze hebben een celkern en bevatten DNA.

Welk effect heeft het prikken op het DNA van de witte bloedcelen? Kunnen witte bloedlichamen nog wel werken als er geprikt is? Welk effect heeft prikken op fagocytose? Dat alles is helemaal niet door  de WHO  en door prikfabrikanten zoals Pfizer onderzocht.

Neutrofiele leukocyten worden opgedeeld in 2 categorieën: granulocyten en agranulocyten. Granulocyten bevatten blaasjes, gevuld met stoffen die belangrijk zijn voor de afweer. Bij agranulocyten ontbreken deze. Het grootste gedeelte van de witte bloedcellen bestaat uit neutrofiele granulocyten die belangrijk zijn voor  de immuunrespons en het opnemen/opeten van o.a. bacteriën en schimmels.

Eosinofiele granulocyten zijn betrokken bij de vernietiging van parasieten en bij allergische reacties en de basofiele granulocyten zorgen voor een ontstekingsreactie, waardoor schadelijke stoffen en weefselschade worden opgeruimd.

Agranulocyten(Lymfocyten) zijn betrokken bij het herkennen en afweren van niet-lichaamseigen stoffen. Bekende lymfocyten zijn de B-cellen en T-cellen.  Monocyten kunnen geïnfecteerde cellen doden en beschadigd of dood weefsel opruimen.

Dendritische cellen van het immuunsysteem vormen de eerstelijnsverdediging van het afweersysteem en verdedigen tegen vreemde stoffen en ze sturen andere immuuncellen aan.

Fagocytose (v. Gr. phagein = eten; kytos = holte, thans: cel) is het proces waarbij het membraan van een cel vaste deeltjes, zoals andere cellen, omsluit en zo een holte (fagosoom) binnen de cel vormt waarin de omsloten deeltjes buiten het cytoplasma veilig opgeslagen worden. Door secretie van proteases naar het fagosoom kunnen eiwitten worden afgebroken zodat de onderdelen door de cel kunnen worden hergebruikt. De fagosoom heeft de vorm van een kleine ovaal. Het proces van fagocytose is ontdekt door de Russische microbioloog Ilja Iljitsj Metsjnikov, die voor deze ontdekking in 1908 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde ontving. Het opnemen van vloeistoffen wordt pinocytose genoemd. Fagocytose en pinocytose zijn vormen van endocytose.

Voorbeelden van fagocytose:

  • Witte bloedcellen omsluiten bacteriën, schimmels en andere indringers om ze buiten gevecht te stellen en vervolgens af te breken.
  • Contractiele vezelcellen fagocyteren algen om aan voeding te komen.
  • Amoeben fagocyteren om aan voeding te komen.
  • Fagocytose van fotoreceptoren door het retinale pigmentepitheel.

De grootste groep fagocyten zijn de macrofagen die uit witte bloedcellen ontstaan genaamd monocyten. Vrije macrofagen ‘wandelen’ door de weefselruimtes van de organen zoals de longen. Cellen zoals Kupffercellen zijn permanente bewoners van de verschillende organen.  Bron Wikipedia

> Er zijn gezonde mensen met een goede afweer, en met  relatief onschuldige Sars infectie die daar zoals bij een milde verkoudheid niet ziek door worden en niet door komen te overlijden. Bij griep kunnen oudere en jongere mensen erg ziek worden en overlijden in combinatie met 1 of meerdere onderliggende aandoeningen. Er zijn mensen die agv een infectieziekte komen te overlijden zoals TB, een parasitaire long maag darm infectie, of door 1 of meerdere andere onderliggende aandoeningen(COPD/Kanker/Diabetes/Trombose en/of 1 of meerdere oorzaken zoals door ouderdom, een ongeluk of misdrijf.

Nederland had in het jaar 1900 ongeveer vijf miljoen inwoners, jaarlijks stierven er toen ongeveer 10.000 mensen aan tuberculose, terwijl in totaal jaarlijks 90.000 mensen kwamen te overlijden.Dit is relatief gezien ongeveer driemaal de huidige sterfte aan longkanker.

Multi Drug Resistant Tuberculosis MDR-TB

Een MDR-TB Multi Drug Resistant Tuberculosis is resistent voor ten minste INH en rifampicine, ongeacht andere resistenties.

MDR-TB wordt vooral gevonden in gedeelten van Oost-Europa, Kazachstan, Kirgizië, in Israël door immigratie uit Rusland, Zuid-Afrika, China en onder meer Haïti en India. Gevangenissen zijn in veel landen berucht vanwege de grote aantallen tbc-patiënten. Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 500.000 nieuwe MDR-TB-patiënten, dit is 5% van alle nieuwe tuberculosegevallen per jaar.Wereldwijd krijgt maar een op de vijf MDR-TB patiënten de juiste behandeling. In 2009 zouden er in Kirgizië 1400 lijders aan MDR-TB zijn geweest, van wie er slechts 600 onder behandeling waren en van wie er 300 gevangenen waren. De behandeling kostte daar ongeveer 7000 Amerikaanse dollar per patiënt, een groot bedrag in een land waar het gemiddeld jaarloon 1600 dollar bedraagt.

Het totaal aantal tussen 1993 en 2007 gemelde patiënten bedroeg in Nederland met MDR-TB honderdrieënvijftig.De behandelduur bedroeg meestal 18-24 maanden. De behandeling was tot 100 maal zo duur als die van gewone tuberculose. Het bestrijden van een vrij beperkte uitbraak van MDR-TB in New York in 1993 kostte 4,2 miljard dollar.

lees meer over TB >>> wikipedia

Muterende Virussen?

Maar als er sinds mensenheugenis steeds weer muterende virussen zijn, dan betekent dat ook dat  men steeds weer een nieuw “middel” dient te ontwikkelen,  en het is maar de vraag of zulk een middel of een prik(en wat zit er dan precies in?) kan werken tegen de muterende virussen.

”(Bron: UMC Utrecht)

f)Als antibiotica  tegen bacteriele infecties vaak worden gebruikt, kan een bacterie resistent worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig en antibiotica helpen dan niet niet waardoor mensen niet genezen,  ziek worden en kunnen komen te overlijden. Antibiotica zijn het wondermiddel tegen een aantal infecties. Dankzij dit middel zijn diverse infectieziekten niet langer dodelijk.

Antibiotica kunnen bijwerkingen hebben en er zijn antibiotica die alle bacteriën doden, dus ook de nuttige of goede bacteriën. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld last krijgen van diarree of een schimmelinfectie. Antibiotica voorschrijven aan patiënten die het niet nodig hebben, werkt bovendien antibioticaresistentie in de hand.

g)het dragen van mondkapjes is niet alleen nutteloos omdat het het indringen van aerosols niet stopt, of tegenhoud, maar het is ook schadelijk om meer redenen. Anearobe bacterien vermeerderen zich sneller in een masker met hogere temperatuur en vochtigheid zoals ook schimmels/pollen die mensen ziek of heel erg ziek kunnen maken. Bovendien zijn de kapjes steriel gemaakt met (op langere duur )kankerverwekkend EO (Ethylene Oxide).En de fabricage, de aanwending en het weggooien van kapjes is zeer slecht voor het klimaat. Anno 2020 zijn meer dan 50 miljard kapjes verbruikt, en dat betekent een directe aanslag op het leefklimaat want het kankerverwekkend EO is niet afbreekbaar, ook niet door verbranding. Note: meer over mondkapjes zie onderaan deze pagina de podcast.

Afbeeldingsresultaat voor ethylene oxide Lymphoma and leukemia are the cancers most frequently reported to be associated with occupational exposure to ethylene oxide. Stomach and breast cancers may also be associated with ethylene oxide exposure

h)Montagnier zei ook niets over de Habitat? habitat, van Lat. habitare = wonen] (biol.) plaats waar een plant of dier of levensgemeenschap van nature thuis is (bijv. de habitat van de ijsbeer is het Noordpoolgebied); of het samenstel van milieufactoren inwerkend op organisme of levensgemeenschap.

Hieronder kan men verstaan de leefomgeving, die per land en per regio sterk kan verschillen mbt  het klimaat( weersomstandigheden/temperatuur/luchtvochtigheid en aard en soort van het landschap bijv bebossing, bergen vulkanen geisers, rivieren moeras  etc),  en de leefwijze, aard, samenstelling en omvang vd bevolking, bevolkingsdichtheid/ agglomeraties, verstedelijking, infrastructuur/multinationals/klimaatvervuilers/giflozingen/ aanwending van pesticiden of bestrijdingsmiddelen/ fijnstof uitstotende vliegtuigen/autos/zeeboten/ en de soort en mate van chemtrails (o.a. aluminium barium partikels en andere toxinen in de lucht) etc.

Bij  de Volksgezondheid, van een habitat , speelt hygiene, de beschikbaarheid van en kwaliteit van het drinkwater,  de staat, aard, hoeveelheid en kwaliteit van medische zorg inclusief medicijnen een rol en  bijvoorbeeld specifiek veel voorkomende of juist niet veel of niet voorkomende infectieziekten en  de aard en kwaliteit van preventie zoals bij een geslachtsziekte of venerische ziekte.  Dat is een besmettelijke Seksueel overdraagbare aandoening(SOA), die men doorgaans kan krijgen als men in contact komt met iemand die de geslachtsziekte al heeft in tegenstelling tot andere infectieziektes, die verspreid kunnen worden door bijvoorbeeld niezen, worden geslachtsziektes in het algemeen door seksueel contact overgebracht

In een habitat  met hoge temperaturen en meer water of moeras zoals in oerwouden komen  specifieke diersoorten voor, zoals krokodillen, slangen, reptielen, spinnen, steekvliegen zoals de muskiet.  Insecten spelen een rol mbt de Volksgezondheid van een specifieke habitat.  Malaria wordt veroorzaakt door parasieten die het lichaam o.a. binnenkomen tijdens een muggenbeet. Symptomen van de infectie zijn o.a.Koorts, koude rillingen, hoofdpijn en soms ook diarree en misselijkheid. Als men niet op tijd is met behandelen kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Malaria kan men meerdere keren krijgen. In Afrika krijgen veel mensen ieder jaar malaria.

In elke habitat zijn er periodes van  meer of minder infecties na eerdere of zeer lang geleden en/of uitgedoofde epedemien. Specifieke in het DNA opgebouwde of vastgelegde “identificators” stellen het afweersysteem in staat om specifieke “bekende” ziekteverwekkers onschadelijk te maken. De mens is dan resistent voor die specifieke bacterie of ziekteverwekker. Door overerving kan resistentie tegen bepaalde infecties worden doorgegeven. In gebieden waar malaria voorkomt kan vrijwel iedereen malaria krijgen. Continue herinfectie of langdurige infectie kan leiden tot een mate van verworven immuniteit, deze noemt men semi-immuniteit  en beschermt tegen ziekte, niet tegen asymptomatische infectie.  ( Binnenkort op deze pagina meer  informatie over bacterien , statistische dwaling, meetbedrog, HIV/TB, Joep de lange, resistentie, chemo vergiftiging, mortaliteit.)

In het bloed van de mens ( en dier) kunnen parasieten en bacterien en andere stoffen zoals fijnstoffen  zitten, dus als er bloedtransfusies plaatsvinden dient het bloed goed gecontroleerd te zijn via sereologie om besmetting te voorkomen

Ter verduidelijking

Dr. Charles Hoffe; “in a single dose of a Moderna vaccine there are 40 Trillion mRNA molecules. The mRNA is fed into your circulatory system. It’s inevitable that blood clots will form.
“January 2021, 2 weeks after the rollout, the health authority accidentally did their job and detected a problem with a Moderna batch in Orange County,LA This particular batch k*lled 60 people at least and caused over 3,000 injuries which were reported to VAERs” ~Sasha Latypova

Zoals u allen weet is er in de hele wereld sprake van een reeks aan dodelijke bijwerkingen zoals Trombose(bloedproppen), en Myocarditis (hartspierinfectie)

De Deense professor Volksgezondheid Christine Stabell Benn heeft artikelen over corona gepubliceerd met het verzoek op reacties en aanvullingen vanuit de wetenschap. Karianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel, antwoordde met een MENING die viraal ging op LinkedIn.  LinkedIn verwijderde haar publicatie én haar LinkedIn-profiel, met ruim 1000 publicaties maar dat zegt niets over de strekking of inhoud van haar verhalen.

MP Christine Anderson

“It will be known as the biggest crime ever committed on humanity” Christine Anderson MEP

NOTE:  ! Er is helemaal geen bewijs dat een prik een opname in een ziekenhuis voorkomt. Pfizer zelf heeft ook duidelijk gemaakt dat er geen enkel bewijs is geweest dat hun prikken overdracht voorkomen van welk een virus dan ook.

Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen.

Het experimenteren met totaal nieuwe middelen waarvan men de uitwerking niet kent, kan helemaal niet getest zijn ten eerste. Daarvoor is onderzoek op langere duur nodig en zelfs dan is het maar de vraag wat er in de prik zit, en welke gevolgen het prikken heeft. Echter zijn er uit de hele wereld steeds meer meldingen over door de prik of prikken veroorzaakte Trombose(bloedprop) en Myocarditis(hartspierinfectie).

Ziekenhuisopnames?  Er zijn mensen met een of meerdere aandoeningen,  zowel geprikten en niet geprikten die wegens 1 of meerdere oorzaken naar het ziekenhuis moeten gaan.

Van de stellingen van diverse  wetenschappers klopt dus geen malle moer, Men presenteert aannames, meningen, zonder bewijs, en presenteert stukjes “waarheid” om vervolgens via dwaalleer en leugens de prik te gaan promoten of  om chaos te veroorzaken als middel voor het toedekken van de gepleegde medische misdaden.

Corona Misdaden Tegen de Mensheid zijn gepleegd door:

a prikkers en de prikpromotors zoals politici/medici/pers-en media/bekende of beroemde personen/artiesten
b de betreffende vaccinbedrijven en besturen van de betreffende Big Pharma zoals pfizer en moderna
c organisaties en instellingen zoals WHO LAREB EMA GGD CBS RIVM FDC FDA
d de Universiteit van Oxford, Harvard en andere waaronder Rockefeller Universiteiten
e Erasmus BV te Rotterdam(koopmans oosterhaus fouchier) ism Oldenberg Duitsland e.a./  De Bill en Melinda Gates Foundation
f reclamebedrijven,adverteerders e.a.

Gepleegde corona-misdaden tegen de mensheid:

A

Gain of functions misdaad, het ontwikkelen van dodelijke ziekteverwekkers in laboratoria met als doel deze aan te wenden als massavernietigingswapens
Het experimenteren met kinderen in een premature fase,(Foetus)/ directe moord op ongeboren kinderen/ pasgeborenen dmv prikken en door MRNA/DNA muterende preparaten
Verboden experimenten, het ziek maken, verminken, misvormen/ vermoorden van mensen en dieren dmv experimentele prikken met ziekteverwekkers

B

a prikken met experimentele middelen wegens opbrengst/geld/ door vaccinbedrijven/aandeelhouders/prikkers/promotors etc
b al dan niet in combinatie met het genoemde onder a, prikken om mensen te schaden, ziek of zieker te maken, vrouwen onvruchtbaar maken/ mensen op korte/langere termijn te doden
c het tegen beter weten in prikken met experimentele vloeistoffen, waarvan de schadelijke/dodelijke uitwerking op korte of langere termijn niet was getest
d schenden van de Code van Neurenberg en de Eed van Hypocrates en tal van artikelen vd Grondwet en UVVRM
e ernstig verwijtbare nalatigheid, het opvolgen van instructies en niet informeren of op de hoogte zijn van de gevaren/bijwerkingen van prikken zoals trombose/myocarditis/hypo’s etc
f het vervalsen/en presenteren van onjuiste gegevens(Oxford/WHO) zoals mbt besmettingen/mortaliteit/en bijsluiterfraude zoals door Pfizer
g het zaaien van doodsangst zoals via de door Van Ranst aan velen van WEF aanbevolen en door WEF uitgevoerde angstcampagnes/aanzetten tot zelfmoord
h het opleggen van uitermate schadelijke coronamaatregelen zoals mondkapjesplicht/lockdowns/isolatie van eenzame oudere mensen die (mede) daardoor kwamen te overlijden
i het verbieden van ivermectine als middel tegen parasitaire long maag en darminfecties( deze valselijk corona of longcovid noemen zoals ook COPD en Longkanker)
j het toepassen van voor de longen schadelijke trolleys en het met kwade opzet  beperken van IC capaciteit zoals door Rutte4
k het bedreigen van artsen en van burgers zoals door hugo de jonge/ emotionele chantage/afpersing/demoniseren van artsen en anderen die kritiek uitten
l het bevel geven tot hanteren excessief geweld door politie/me/ weerloze demonstranten met excessief geweld neerslaan/inzet bijthonden
m voor enorme bedragen handelen in aandelen( vaccinindustrie) met voorkennis zoals Ursula vd leyen
n samenzwering in georganiseerd NWO verband door WEF en (Koningshuizen waaronder Huis van Oranje) om de bevolkingen te decimeren en onderwerpen aan een totalitaire prikdictatuur zoals in China

De wereldbevolking dient vereend ervoor te zorgen dat allen die coronamisdaden hebben gepleegd ter verantwoording worden geroepen/ aangeklaagd en berecht worden in het belang van het welzijn, de gezondheid, de veiligheid, het recht en omwille een betere toekomst voor allen en de komende generaties

Einde

(bijlage)

Marianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel heeft expliciet verwezen naar  artikel 32 van de Grondwet,  deelname aan medische proeven mag nooit zonder toestemming.   De rechter stelde dat er geen toestemming gegeven kan worden zonder alle ingrediënten van het vaccin te kennen. Een rechter in Uruguay had eerde  geoordeeld dat kinderen niet meer gevaccineerd mogen worden zolang niet alle ingrediënten van het vaccin bekend zijn.

Op 7 juli 2022 vernietigde een Italiaanse rechter de schorsing van een niet-gevaccineerde psycholoog. Criminoloog Karianne Boer bestudeerde het vonnis en zegt: “Het is een zeer uitgebreid vonnis dat ingaat op zowel arbeidsgerelateerde als medische aspecten van het geschil; in feite toetst de rechter de proportionaliteit, zonder dit zo te verwoorden.”

 

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van Abortus 

Posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Oproep voor de Redding van Flora en Fauna

Oproep vd Redding van Flora en Fauna

 

beste mensen,

ik hoop dat u met de volgende informatie meer inzicht krijgt in de complexiteit van de materie, aldus meer duidelijkheid omdat zeer veel belangrijke informatie niet aan de orde is gekomen of besproken door politici, medici en pers en media.

Waarom noemde men een reeks aandoeningen Corona/Covid?

Influenza A/B/ en SARS griep/COPD/Kanker/TB/parasitaire infecties werden door WHO/overheidsinstellingen/wetenschappers, politici, pers en media  Corona of Covid-19 genoemd.

waarom  noemde men al die aandoeningen “Corona/Covid”?

waarom werd het gebruik van Ivermetine, dat helpt tegen bepaalde infecties door parasieten/wormen verboden?

door het gebruik van ivermectine zijn volgens artsen patienten genezen en van de dood gered. Het is evenwel niet duidelijk hoeveel mensen met of  zonder onderliggende aandoeningen en met of zonder een parasitaire/wormen infectie werden gered van de dood,  door een tijdige  diagnose, de juiste behandeling met de juiste, en de juiste hoeveelheid medicijnen zoals ivermectine en of zij na een bepaalde periode nog leven, dit is namelijk niet bekend gemaakt of (nog niet) onderzocht.

onderzoek is nodig om vast te stellen hoeveel mensen met een parasitaire infectie en geen onderliggende aandoening werden genezen door ivermectine. Door middel van Obductie kan worden vastgesteld  waaraan en of  mensen door een parasitaire infectie zijn komen te overlijden, of door een of meerdere  oorzaken

bepaalde ziekten/aandoeningen kunnen als men er op tijd bij is, goed behandeld worden, daarom is de factor tijd een bepalende factor, zoals de aard en het verloop van een specifieke ziekte, zoals de leefstijl, hygiëne, voeding, beweging, kwaliteit vd lucht, leeftijd, de staat van het immuunstelsel en resistentie tegen bepaalde ziekteverwekkers, de aard en kwaliteit van beschikbare en gegeven medische zorg en behandelmethodes en welke medicijnen/o.a. (nog werkzame) antibiotica/en soorten  prikken er worden gebruikt. Van belang zijn ook , de soort of soorten van infectie(s), de mate waarin en de wijze waarop een infectie word veroorzaakt en overgebracht. Mede bepalende factoren die men niet mag onderschatten zijn de psychische en emotionele gesteldheid, het gebruik van verslavend makende pillen/alcohol/drugs/medicijnen en de uitwerking van angst zaaiende leugen Media en de leefomgeving (Gezin, Geloof en Onderwijs), en het slachtoffer worden van onrecht en geweld, die het fysiek functioneren, het denken, voelen en handelen zodanig beïnvloeden dat men niet meer kan functioneren, ziek of zieker word en depressief/suicidaal.

ivermectine werkt tegen bepaalde parasieten/wormen. Mensen met of zonder een parasitaire long maag darm infectie kunnen echter zijn overleden wegens  1 of meer andere aandoeningen met of zonder prik en met of zonder een behandeling met ivermectine

door een hoofdoorzaak of door een combinatie van 1 of meerdere oorzaken komen mensen te overlijden

obductie, omvat o.a. het onderzoeken van bloed, en de organen van overleden personen, daarbij probeert een schouwarts de oorzaak van het overlijden vast te stellen, zoals bv een  hartafwijking, Trombose, Myocardites, Kanker, een parasitaire infectie. Men onderzoekt of er wonden zijn, en  dmv serologie kan men vaststellen of gifstoffen zoals chemicalien en/of opiaten/drugs/alcohol in het bloed aanwezig zijn of  dat er sprake is van bloedziekte

oudere gezonde mensen die volgens een arts overleden door een natuurlijk dood  “hartstilstand”  kunnen op hoge leeftijd  zijn overleden door verkeerde medicijnen/overdosering/een of meerdere prikken/vergiftiging/ of door een andere oorzaak zoals door eenzaamheid, verdriet, doodsangst/door een misdrijf.

obductie word o.a.toegepast voor het vaststellen van de doodoorzaak bij o.a. het oplossen van een misdrijf/moord. In de wereld word in een zeer beperkte mate onderzoek gedaan naar de oorzaak of oorzaken van overlijden bij overledenen. Er is weinig goed opgeleid personeel en/of  voldoende expertise. Obducties vinden niet op grote schaal plaats. De mate waarin en hoe en waarom is niet bekend, of niet betrouwbaar zoals de testuitslagen uit proeflaboratoria waar getest word op het gebruik van medicijnen/prikken etc. Bovendien is het maar de vraag of  testen beschikbaar zijn die de effecten van “experimentele medicijnen of prikken”  op korte of langere duur kunnen aantonen. Hoe kan men iets testen, waarvan men totaal niet weet waarmee men mee  bezig is, een experiment?

het is maar de vraag  hoe en of WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie, of welke andere organisatie te wereld dan ook,  beschikt of kan beschikken over zogenaamde globale cijfers mbt mortaliteit( oorzaak of oorzaken van de sterfte per land of regio) en of de zgn “coronacijfers” van o.a Oxford University verkregen werden door medisch onderzoek (obductie) en het is maar de vraag hoe de cijfers dan zouden zijn verkregen en verzameld en of ze echt zijn en compleet en wie kan dat controleren? Per land waren er  overigens ook significant grote  verschillen mbt de zgn besmettingen/mortaliteit per leeftijdsgroep en die verschillen gaven een indicatie dat er niets van de gepresenteerde cijfers kon kloppen.

er zijn mensen met een parasitaire infectie die werden genezen van een specifieke infectie  door ivermectine. Het is niet duidelijk hoeveel wel of niet met ivermectine behandelde mensen alsnog zijn overleden als gevolg  van een niet tijdige diagnose/en behandeling of door COPD/TB/Kanker, een zware griep, hartfalen, myocardites, of een niet natuurlijke door de prik veroorzaakte hartspierinfectie, en/of trombose/bloedprop/bijwerking of een andere doodoorzaak.

meerdere overheden zoals de duitse en de nederlandse regering  hebben  het gebruik van het levensreddende ivermectine verboden, en artsen zoals dr. Vingerhoets die patienten met een parasitaire infectie met succes zouden hebben behandeld, werden via  een ondeugdelijke en criminele rechtsgang bestraft. Het behandelen van mensen met een parasitaire long maag of darm infectie (parasieten en bepaalde soorten dodelijke wormen) werd namelijk door politici medici rechters juristen, pers en media beschouwd als een behandeling tegen Corona of Covid-19. De genoemde parasitaire infecties heeft men totaal ongegrond “Corona” of Covid-19 genoemd . Die infecties zijn geen Corona of Covid-19,  maar parasitaire long maag darm infecties dus had het gebruik van het levensreddende ivermectine( werkt tegen een veelheid aan ziekmakende en pathogene wormen/dodelijke parasieten)  nimmer  verboden mogen worden, en het was voorheen ook in de meeste landen van de wereld niet verboden.

Ivermectine verbieden is naar Internationaal Volkeren Recht onmiskenbaar dodelijk en betekent gepleegde misdaad  tegen de mensheid in welk land dan ook,  te weten het indirect vermoorden van mensen  door levensreddende medicaties te verbieden of te onthouden door sabotage van de verstrekking.

Elke politicus, medicus en of rechter die ivermectine heeft verboden, dient in de hele wereld opgespoord, gearresteerd en berecht te worden wegens misdaden tegen de mensheid met strafeisen vanaf  30 jaar cel tot maximaal levenslang zonder parool, en onteigening van alle bezittingen, geld en tegoeden etc van de betreffende coronamisdadigers/prikkers en alle handlangers  zoals  de “indirecte moordenaars “die  levensreddend  ivermectine hebben verboden waardoor miljoenen mensen zijn overleden

miljoenen mensen mensen met of zonder griep of een andere aandoening, zijn door een parasitaire long maag darm infectie (pathogene wormen) overleden, zowel geprikten/ niet geprikten, (door infectie/combinatie), en merendeels omdat zij niet waren behandeld met ivermectine.

hoe is het mogelijk dat Ab Oosterhaus, Marion Koopmans, Marc Bonten, Ernst Kuipers, Hugo de Jonge, zoals pers en media, politiek/OMT/EMA/RIVM/LAREB/GGD en WHO/FDA/ Anthony Fauci/en Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-generaal van Wereldgezondheidsorganisatie de pandemie van parasitaire long maag en darminfecties niet hebben benoemd en hoe kan het zijn dat de parasitaire infecties werden gekwalificeerd als Corona of Covid-19?

het op basis  van coronatesten, die vrijwel niets te zeggen hebben behalve misschien de aanwezigheid van resten van een MRNA variant van griep(ook nog een idioot verlaagde R waarde),  beweren dat iemand “corona” zou hebben, dat is op basis van een PCR- test helemaal niet  juist en een regelrechte misleiding/misdaad.

coronatesten zeggen namelijk niets, dat heeft ook de uitvinder van de PCR test dhr Kerry Mullis zoals onder meer Luc Montagnier, een beroemde Franse viroloog die samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 2008 kreeg.  Meer onderzoek om te bepalen wat men precies heeft, is volgens organisaties/artsen/experts uit de hele wereld een noodzaak zoals bloedonderzoek naar bijvoorbeeld antistoffen/witte bloedlichaampjes/rode bloedcellen/ziekteverwekkers/parasieten/gifstoffen etc

volgens een bijsluiter werkt ivermectine  bij specifieke wormen/parasieten en niet bij bepaalde oudere grote soorten wormen. Er bestaan, u kunt dat allen onderzoeken door op Internet de medische informatie te raadplegen,  ook dodelijke infecties door bepaalde parasieten/wormen. Er zijn  volgens medici ( controleer de informatie van experts op Internet) relatief onschadelijke maar ook dodelijke parasitaire- en worminfecties. Waarom heeft de overheid geen onderzoek gedaan of gepubliceerd  mbt sterfte  door parasitaire infecties/wormen en waarom werden medicijnen tegen ziekmakende parasieten/en ziekmakende en mogelijk dodelijke wormen verboden?

->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties  werden  in de statistieken  gerekend tot Corona Covid <-

Update: Tal van bronnen op twitter meldden dat er parasieten zijn aangetroffen in diverse zgn  “experimentele prikken”

door ivermectine als genezen beschouwde mensen overlijden aan een andere aandoening, direct of na een bepaalde fase of stadium van een ziekte zoals Kanker

huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als behandeling bij COVID-19 volgens  de media. Wat in de pers en bij de politiek en bij vrijwel media fout gaat?  Men  heeft de parasitaire long maag en darminfecties dus de infecties met ziekmakende parasieten/wormen gerekend tot Corona of COVID-19 en de sterfte door parasieten en door steekvliegen zoals muskieten overgebrachte ziekten ook niet benoemd

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in vrijwel alle landen van de wereld een effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is dat werkt  tegen bepaalde parasitaire infecties/parasieten/wormen

elke veroordeling door welke rechter dan ook, van artsen die ivermectine hebben voorgeschreven  bij de behandeling van een parasitaire infectie is onjuist en illegaal en in de zin van volkerenrecht zijn politici/rechters die ivermectine verboden hebben strafbaar en schuldig aan misdaden tegen de mensheid/indirect vermoorden van patienten door hen levensreddende medicaties te onthouden. Allen verdienen minstens levenslang.

overheden/instanties/organisaties/pers en media hebben de plicht verzaakt onderzoek te doen en er is op grote schaal gelogen door velen, er is grootschalig bedrog gepleegd met noodlottige gevolgen

er is geen of geen overtuigend onderzoek gedaan naar het effect of effecten vd gezondheid op korte duur en op de langere duur per specifieke bevolkingsgroep/per land van afkomst per leeftijd van het verplaatsen van miljoenen  mensen naar een totaal andere habitat

Citaat:

Viruses that were identified at the Virus Research Institute in Entebbe included Rift Valley Fever virus, Mengo encephalomyelitis, and Semliki Forest virus. Much like with Zika, in a day and age where all it takes is person who has been bitten by one infected mosquito to board an airplane and carry a debilitating or fatal disease from one continent to another, it is likely only a matter of time until largely unknown viruses, or new and deadly pathogens (think SARS or MERS),  making headlines. Meer informatie SARS-CoV-2 and Patent Activity

Christine Anderson

de effecten van immigratie/emigratie en (mensen die latent ziek zijn met wel of geen  specifieke immuniteit/voor infecties/ latent of zichtbaar) zijn ook niet door WHO  onderzocht en/of bekend gemaakt,  en geen enkele politicus  hoogleraar immunologie  en vrijwel geen enkele expert op het gebied van de infectieleer heeft via pers en media  aandacht gekregen of geschonken aan al het bovenstaande

hoeveel mensen met een parasitaire long darm maag infectie zijn er bijvoorbeeld in nederland met 1 of meerdere aandoeningen en/of griep? Welke is de mortaliteit bij deze groepen uitgesplitst naar wel of niet gevaccineerd/per soort prik/prikken/per leeftijd/ en wel of niet behandeld met ivermetine?

er dient grondig bilateraal onderzoek plaats te vinden per land van geboorte/herkomst

in twee derde v Afrika en in div andere landen is sprake is van een pandemie van  parasitaire long maag darm infecties

Zuid Afrika heeft de hoogste sterfte agv TB/ HIV

Omdat ziekteverwekkers muteren, zijn er steeds weer nieuwe varianten, zoals een Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Japanse variant.  Medici gingen ervan uit dat deze varianten ook zeer besmettelijk zijn.  Er zijn aanwijzingen dat de Zuid-Afrikaanse variant minder goed afgevangen wordt door het immuunsysteem.  In de tussentijd zullen weer nieuwe mutaties ontstaan. Dat proces zal steeds blijven doorgaan. Zo is er nu ook sprake van een nieuwe Amerikaanse variant en misschien ontdekken we morgen een Utrechtse variant. (Bron: UMC Utrecht)

er zijn landen waar pandemien zijn, en specifieke venerische ziektes, en bijvoorbeeld malaria

er dient rekening gehouden te worden met significante verschillen per bevolkingsgroep per land mbt infectiegraad/mortaliteit/immuniteit  en de aard en kwaliteit van en of het beschikbaar zijn van medicijnen en en behandelingen voor specifieke ziekteverwekkers, zo ook de  gevolgen van de gevoerde prikcampagnes met diverse soorten prikken, aldus de gevolgen voor alle mensen in alle landen

er zijn ziekten die worden overgedragen door insecten: Rift Valley fevervirus Blauwtong Zika Malaria Schmallenberg West Nile virus ect.

muskieten veroorzaken o.a. Malaria,  steekmuggen, soorten uit deze familie worden vaak muskieten genoemd. De vrouwtjes zuigen bloed met de monddelen en beschikken niet over een angel.

het eten van insecten is gevaarlijk want het kan ziekten veroorzaken,het menselijke spijsverteringsstelsel en het immuunstelsel zijn gedurende de eeuwen gevormd door voeding en niet door het eten van insecten. Overgaan op het eten van insecten kan op korte en langere duur tot de dood leiden en zelfs tot massa sterfte.

sprinkhanen bevatten een parasiet(die leeft via symbiose), zelfs na de dood van de sprinkhaan kan de parasiet nog leven. Gekookte of gefrituurde sprinkhanen en andere insecten eten kan zeer schadelijk en dodelijk zijn en word ten zeerste afgeraden.

parasitaire infecties werden door WHO en door overheden met opzet gerekend tot Covid-19 of Corona. Men wilde de sterfte die word veroorzaakt door parasieten/wormen en steekinsecten zoals muskieten, niet benoemen en rekende alle parasitaire infecties tot Corona, om via bedrog te kunnen spreken van een Corona-pandemie, op basis waarvan  men vervolgens prikcampagnes met experimentele prikrotzooi voerde in grote delen van de wereld.

Influenza A /B  TB  HIV  COPD  en SARS (al dan niet of wel door prikken veroorzaakte SARS), longkanker en COPD werden door de overheid/RIVM gerekend tot Corona(Covid.

dat deed men om het aantal zogenaamde “corona besmettingen” in de statistieken op te voeren om daarmee de prikken en invoering vd noodwet te rechtvaardigen door  bedrog. Het beoogde doel was het uitrollen van een totalitaire prikdictatuur zoals in China, met een  massa -controle systeem incl het social credit stelsel en een stelsel waarbinnen mensen  tot rechteloze slaven zijn gereduceerd en waarbinnen miljoenen mensen zogenaamd wegens corona, worden gedeporteerd naar gevangeniskampen.

Big Pharma Virologen en WHO en Regeringen, pers en Media etc hebben de Code van Neurenberg geschonden of daaraan meegewerkt.

de aard en wijze waarop Overheid en RIVM OMT CBS EMA WHO en Media en figuren zoals v Ranst, Bonten, Kuipers, Oosterhaus, Koopmans  en J v Dissel zijn omgegaan met de “pandemie” is zeer ernstig nalatig en crimineel omdat men van alles heeft verkondigd dat totaal niet juist bleek te zijn. Men heeft gelogen, willens en wetens angst gezaaid en levensreddende medicijnen verboden, zeer schadelijke corona maatregelen getroffen en ondeugdelijk experimentele prikken met schadelijke en dodelijke bijwerkingen gepromoot /gezet die die de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt zoals ook door het verbieden van levensreddende middelen(ivermectine).

Nederland heeft binnen de EU de hoogste mortaliteit mbt Kanker.

de bende rutte4 en handlangers  hebben  de oorzaken waardoor steeds meer mensen kanker krijgen in de doofpot gestopt  en men geeft de boeren de schuld dat zij het klimaat zouden verzieken door co2 uitstoot

vrijwel alle medici verklaren dat meer mensen COPD Longkanker krijgen door het inademen van fijnstof en gifstoffen zoals die bijvoorbeeld vrijkomen bij de verbranding van massas hout in bio-massa centrales.  Zeeboten/vliegtuigen stoten gigantisch veel fijnstof en toxinen uit, en in Nederland word aanzienlijk veel ziekmakend gif geloosd in de bodem met gedoogsteun en zelfs met subsidie door de regering Rutte en handlangers

Rutte4 en handlangers hebben  600 fijnstof uitstotende biomassa-centrales in Nederland uitgerold terwijl men wist dat de volksgezondheid daardoor steeds erger achteruitging

Rutte4 en handlangers hebben een vreselijk pakket aan  op zijn minst schadelijke  maatregelen getroffen, die de dood hebben veroorzaakt van ontelbaar veel landgenoten

de zogenaamde “oversterfte” is deels herleidbaar tot de prikcampagne van big pharma, maar er zijn meer oorzaken, zoals het structureel wanbeleid van de regeringen Rutte en de voorgaande regeringen  Balkenende, Lubbers, Kok dat heeft geleid tot een significante stijging van de sterfte waaronder door Kanker .

meer mensen overlijden agv uitgestelde zorg, agv de vergrijzing, en er is een toename mensen met kanker en diabetes. Steeds meer mensen overlijden wegens verkeerd medicijnen gebruik, bijwerkingen, verkeerde diagnoses, medische blunders etc

Rutte4 kartelleden en handlangers  willen de vrije pers, Omroep Ongehoord,  en vele anderen de mond snoeren en de vrije meningsuiting beknotten, dat is je reinste misdaad

Politiek/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media en zgn influencers hebben de parasitaire long maag en darminfecties gepresenteerd als Corona of COVID-19. Er is bij allen in meer of mindere mate sprake van onkunde, het klakkeloos overnemen van leugens en er is bij velen sprake van crimineel wanbeleid/misdaad   zoals het willens en wetens liegen en schenden van de Grondwet, De eed van Hypocrates en de Code van Neurenberg.

de aanstichters van de zgn plandemie hebben de mensen met een parasitaire infectie en of /TB/Kanker/COPD gerekend of Covid-19/Corona. Dit deed men volgens velen met opzet om het aantal zgn “corona  besmettingen” op te voeren en om via  gefingeerde  “coronastatistieken” en angstcampagnes aan te tonen dat er sprake zou zijn van een coronapandemie

de door Oxford aan WHO gepresenteerde corona besmettingen werden volgens klokkenluiders gefabriceerd door een computerprogramma dat begin 2009 was ontworpen en gedurende de tijd verder was geoptimaliseerd. Volgens de klokkenluiders zijn er helemaal geen “coronagegevens” uit de wereld verzameld en waren alle cijfers nep zoals deze aan /WHO/EMA/Lareb  en een veelheid aan andere organisaties werden doorgegeven.  Het Amerikaanse FDA word gerekend tot een grote corrupte bende die in handen is van de vaccinhandelaar multimiljardair Bill Gates, die  bij de WHO en duizend en een andere organisaties zo goed als de dienst uitmaakt.

de samenzweerders wilden volgens  M via een permanente noodwet, een prikdictatuur zoals in China invoeren. Dat betekent dat mensen de rest van hun leven jaarlijks geprikt zouden moeten worden  met als doel  dat de burgers  via moderne 5 G technieken gevolgd en gescand worden en zouden moeten leven als tot rechteloze slaven gereduceerde robots  in een zogenaamd  “social credit slaven system” zoals dat in China is uitgerold. Zeer veel bronnen en informatie en bewijzen wijzen op een jaren geleden al geplande pandemie zijnde de grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft kunnen worden, omdat ivermectine  in de meeste landen van de wereld een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is tegen parasitaire infecties en wormen.  Iedereen die een verbod mede mogelijk heeft gemaakt,  en de betreffende rechters, dienen aangeklaagd en berecht te worden wegens het schenden van de Code van Neurenberg, de Grondwet en de Eed van Hypocrates

het is duidelijk dat mensen die door ivermectine genezen waren van een bepaalde parasitaire infectie(long maag of darm infectie)  later kunnen zijn overleden aan TB copd/kanker een zware griep of andere aandoeningen zoals bv diabetes hartfalen of  door een hoge leeftijd e.a.

er is sprake van meer sterfte  door een verzwakt immuunstelsel al dan niet of wel direct door de prik en wegens de door de prik of prikken in combinatie met geen of meerdere medicijnen veroorzaakte niet natuurlijke myocarditis en bloedklontering e.a.

door de prik overleden volgens steeds meer bronnen,  jongeren en ouderen agv trombose/prik-myocardtis en/of  door andere bijwerkingen.

het is mogelijk dat een arts  zonder nader onderzoek/obductie spreekt van een hartstilstand of een natuurlijke dood  zoals op hoge leeftijd

als er al obductie plaatsvind, wie met welke kennis van zaken en middelen kan het onderzoek goed doen? Hoeveel tijd en (het moet gezegd worden) hoeveel kosten gaan ermee gepaard.  Hebben ziekenhuizen een bepaald budget en genoeg opgeleid personeel  om obductie te kunnen verrichten?  Welk overheidsorgaan  zoun de gegevens moeten beheren en aan wie presenteren?, en welke organisatie zou  kunnen controleren of de  gegevens juist zijn?

waarom is er door politiek en door media  zo weinig bekend gemaakt over obducties? waarom is de exacte inhoud  van  prikken niet bekend gemaakt? Waarom hebben overheden het gebruik van het in de wereld veel toegepaste wettelijk goedgekeurde ivermectine verboden? Waarom weigerde de overheid met alle geweld om serologisch onderzoek te doen bij o.a. mensen die geprikt waren en overleden?

volgens artsen overlijden jaarlijks 30 000 mensen in Nederland  agv verkeerde diagnoses, verkeerde medicijnen/overdosering/ medische blunders, personeelstekorten,  wachtlijsten/uitgestelde zorg agv de bezuinigingen

de sterfte door o.a. kanker neemt  exponentieel toe in Nederland, dit komt o.a. door de slechte kwaliteit vd lucht zoals de aanwezigheid van  kankerverwekkend fijnstof  toxinen van biomassa- centrales, door zeeboten en vliegtuigen/multinationals en o.a. aluminium barium door chemtrails en andere vergiftigingen

eveneens speelt ook de mobiele straling EMF en WIFI en 5G een rol, en al hebben bijvoorbeeld WHO en FDA verklaard dat straling niet gevaarlijk zou zijn op basis van matig en slecht onderzoek, honderd duizenden mensen en ontelbaar veel organisaties en geleerden/artsen zeggen dat straling wel degelijk schadelijk is en dat er veel meer en beter onderzoek gedaan moet worden en dat de toepassing van o.a. 5g en wifi moet worden gestopt

de WHO heeft de effecten van straling op dna en op bloed zoals de bloedcelwand niet bekend gemaakt. Straling beschadigt volgens diverse onderzoekers DNA en bloed,  en veroorzaakt een storing in de groepering van bloedcellen. Straling heeft onmiskenbaar een stimulerend effect op de aanwas van bacterien die infecties veroorzaken,

omdat er veel meer aan de hand is dan 1 oorzaak en een combinatie van meerdere oorzaken en gevolgen is het verstandig om te weten dat het trekken van allerlei conclusies zonder meer en beter en deugdelijk onderzoek, in algehele in niet verstandig is.

we kunnen gezien de ontwikkelingen in meer landen en de reacties van overheden en verklaringen van geleerden evenwel  stellen dat er door prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals door myocarditis/bloedklontering en een verzwakt immuunstelsel,  en dat mogelijk in combinatie met geen, 1 of meerdere aandoeningen en de eerder genoemde oorzaken zoals bijv kankerverwekkend fijnstof of een andere vergiftiging en/of gevolgen van straling

artsen uit de hele in de wereld  meldden dat geprikte mensen zijn overleden agv een niet natuurlijke hartspierinfectie(Myocardites) en/of door bloedklontering (Trombose)

Wob-documenten tonen het schuiven met getallen en weglaten van termen door RIVM, op bestelling van o.a. Hugo de Jonge. Het doel was het aantal ongevaccineerde ziekenhuis patiënten op te hogen. Deze vervalste statistieken werden destijds door pers en Rijk gebruikt om ongevaccineerde burgers op te jagen. Er is angst gezaaid, geknoeid, gelogen zoals ook over de voor velen schadelijke en zelfs dodelijke bijwerkingen

het valt niet te ontkennen dat er  sprake  is van een toegenomen sterfte als gevolg van de coronamaatregelen, de handelswijze van liegende overheden/instellingen/ WHO en handlangers zoals medici big pharma/ media en influencers waardoor veel meer mensen zijn komen te overlijden en waardoor ook meer mensen komen te overlijden waaronder babies (sterke toename doodgeborenen bij geprikte moeders)

er word aantoonbaar gelogen door politici en media en door wetenschappers en geknoeid met onderzoek en statistieken.  Politici en gekken zoals gates/swab en miljardairs en WEF leden( het staat allemaal op film)  willen dmv prikken miljarden mensen decimeren, vouwen onvruchtbaar  maken, omdat men zoals Swab/Harari denkt dat de wereld overbevolkt is en mensen nutteloze rechteloze “eters”zijn die moeten worden uitgeroeid.

de macht/misdaad  door Politici,  Big Pharma en Leugenmedia en Huis v Oranje dient met vereende krachten te worden bestreden. Zij zijn de oorzaak  van de catastrofale gevolgen zoals de dood van ontelbaar veel mensen agv ziekmakende/verslavende medicijnen en prikken met schadelijke en voor velen dodelijke bijwerkingen en zij de aanstichters van de door hen  veroorzaakte genocide oorlogen zoals in Irak, Afghanistan, Libie, Syrie, Yemen en Oekraiene

de koning en maxima en  velen van De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Raad van State en de bestuurders van/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media hebben zoals velen van WEF  meegedaan met de op zijn minst schadelijke coronamaatregelen en de noodlottige prikcampagnes. Alle aanslagplegers dienen zonder pardon aangeklaagd en berecht te worden wegens misdaden tegen de mensheid, schenden van de Code van Neurenberg en misdaden zoals landverraad/het financieren van en aanstichten en/of meewerken  aan VS/NATO genocide oorlogen zoals in de Balkan,  Irak, Afghanistan, Syrie, Yemen, Oekraine etc

NATO/VS en diverse EU regeringen zijn onmiskenbaar schuldig aan het aanstichten financieren en het voeren van een reeks genocide oorlogen met als gevolg totaal kapot gemaakte landen en miljoenen doden

De wereld vreest voor  WO III, met allesvernietigende atoombommen waardoor het leven op de planeet Aarde compleet zou  worden vernietigd.

De overheden en hun handlangers bankiers multimiljonairs en de Koningshuizen hebben de volkeren bedrogen en ze zijn  uit hebzucht en machtswellust ism media en corrupte medici  en technocraten bezig met  het voeren van oorlogen en het vernietigen van Flora en Fauna.

De KSS Elite maar ook andere Elites willen de totale heerschappij en de zgn vierde revolutie versnellen, met o.a. robotisering, het ontmenselijken en onteren van het leven, crowd-control, het invoeren van een totalitaire prikslaven dictatuur met een sociaal credit systeem, en men wil miljarden mensen decimeren.

Het invoeren van een totalitaire prikslaven staat zoals in  China, leidt vroeg of laat tot bloedige revoluties en WO III.  Het robotiseren van mensen tot slaven en het vertrouwen in computers, clouds, drones en AI, vormt met het levensgevaarlijke genetisch experiment,en met het ontwikkelen van ziekteverwekkers en nano-bots, de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid

En wie zijn er nog meer medeplichtig? De kiezers, die op partijen en politici zijn blijven stemmen, de eigenwijzen, de door leugens misleidde mensen en de slechteriken.

De Volkeren der Aarde  dienen op te staan en vereend een einde te maken aan het gruwelijke vernietigingsbeleid en de oorlogen van de criminele Overheden, Elites, Hoge Adel en al hun handlangers !

Stan Rams

Amsterdam, 29 10 2022

Ivermectine

 

Vingerhoets

Huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als vroegbehandeling bij COVID-19. Wat in de pers en bij de politiek en bij alle Media fout is, dat is dat men de parasitaire long maag en darminfecties heeft gerekend Corona of COVID-19 noemde.

Het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in alle landen van de wereld altijd een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn was tegen parasitaire infecties.

David Icke

De KSS regering Rutte  heeft zonder juridische onderbouwing David Icke de toegang tot Nederland verboden. Dat David Icke wordt VERBANNEN is niet omdat hij een aanslag heeft gepleegd! Het is omdat hij de de globalisten sinds de jaren 90 EXPOSED & veel mensen bewust maakt! Ze zijn bang, de waarheid is aan het WINNEN!

David Icke is voor twee jaar verbannen uit landen van de Europese Unie – zo DOODSBANG IS DE SEKTE VAN HEM. Dit is de brief die Icke zojuist heeft ontvangen van de Nederlandse immigratiedienst…

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van AbortusSummum

De misdadige wijze waarop de door de Satanisten Sekte KSS bestuurde  Overheid en RIVM OMT CBS EMA WHO en Media en figuren zoals v Ranst, Bonten, Kuipers, Oosterhaus, Koopmans  en J v Dissel zijn omgegaan met de “pandemie” is zeer ernstig nalatig en uitermate crimineel omdat men van alles heeft verkondigd dat totaal niet juist bleek te zijn. Men heeft gelogen, angst gezaaid en levensreddende medicijnen verboden, en zeer schadelijke corona maatregelen getroffen en levensgevaarlijke experimentele prikken met bijwerkingen gepromoot /gezet die die de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Het Volk dient zich te verenigen en af te rekenen met Ruttes bende  en  de handlangers van Big Pharma,  OMT, pers en media,  die liegen, bedriegen, en meewerken aan het financieren en voeren van genocide oorlogen en het vernietigen van Moeder Aarde.

De overheden en hun handlangers bankiers multimiljonairs en de Koningshuizen hebben de volkeren bedrogen. Ze  zijn uit hebzucht en machtswellust en waanzin bezig met  het voeren van oorlogen en het vernietigen van Flora en Fauna

De Volkeren dienen op te staan en vereend een einde te maken aan het vernietigingsbeleid en de oorlogen van de criminele overheden, Hoge Adel en hun handlangers !

Stan Rams

Amsterdam, 29 10 2022

Studie object

Ivermectin and COVID 19 Dr. John Campbell

 

*Meer over Ivermectine

Ivermectine verlamt de spieren van bepaalde parasieten. Het is te gebruiken bij schurft en bij verschillende worminfecties, zoals filaria, mijnwormen en de worminfectie strongyloidiasis. Ook is het te gebruiken bij andere worminfecties, die vooral in de tropen voorkomen.

Opgepast: Er zijn tal van worminfecties die wel dodelijk zijn, en onthou dat bijsluiters niet altijd deugen of compleet kunnen zijn, en dat er van alles in kan staan dat niet klopt. Vaccinproducenten hebben in de VS miljarden dollars aan schadeclaims moeten betalen wegens bijsluiterbedrog.

IVERMECTIN SUBSTIPHARM bevat een medicijn dat ivermectine wordt genoemd. Het wordt gebruikt tegen infecties door bepaalde parasieten. Het wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van:

een infectie in het maag-darmkanaal die intestinale strongyloidiasis (anguillulosis) wordt
genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een soort rondworm die ‘strongyloides stercoralis’ wordt genoemd.

een infectie van het bloed, microfilaremie genaamd, als gevolg van ‘lymfatische filariasis’.

Dit wordt veroorzaakt door een onvolwassen worm die ‘Wuchereria bancrofti’ wordt genoemd. Dit medicijn werkt niet tegen volwassen wormen, alleen tegen onvolwassen wormen. Huidmijten (schurft). Daarbij nestelen zich kleine mijten onder uw huid. Dit kan ernstige jeuk veroorzaken. Dit medicijn mag alleen worden gebruikt als uw arts vaststelt of vermoedt dat u schurft heeft. note: zie voor meer informatie de betreffende medische dossiers en informatie op Internet

Aanbevolen:

Deprivatisering Publieke Sector

Meer Hierover zie >>> Publieke Sector Dossier  Het  centraal  besturen van de publieke sector, dus het terugdraaien van de privatisering van o.a. de woekerwinst zorgsector en energiesector, kan alleen maar goed zijn als het centrale bestuur goed is en niet corrupt en als er genoeg personeel is voor de diensten en deze van een goede kwaliteit zijn en liefst tegen de kostprijs,  betaalbaar voor alle mensen.

InterNationaal Klimaat Dossier

Flora en Fauna worden met kwade opzet vernietigd door de heersende KSS Elite. Zie voor een overzicht  van het gigantische bedrog: Internationaal Klimaatbedrog Dossier  IKD

Posted in Column, Gezondheid, Natuur, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Schamen jullie je kapot mp3 Stan Rams


Note: plaats de muisaanwijzer op de speler en klik rechtermuis om gratis te downloaden

Schamen jullie je kapot

als rutte weer komt met zijn vuile leugens, dan zeg ik rutte rot toch op
als de jonge komt met zijn vuile prik, zeg ík steek hem maar in je kont
als de deurwaarder namens de koning komt, zeg ik graaiers donder op

steeds meer armen, miljoenen gedupeerden wensen jullie verrot
wat de harten allemaal joelen, schaam jullie je helemaal kapot

als de media weer beginnen met hun vuile leugens dan zeg ik hou toch je rot kop
als kaag en jetten weer komen zeuren, zeg ik was eerst maar eens je mond en kont
als het huis van oranje weer komt graaien zeg ik, wij zijn het helemaal zat

steeds meer armen, steeds meer gedupeerden wensen jullie verrot
wat de harten allemaal voelen, schaam jullie je helemaal kapot
Joelen de burgers van Nederland

Tekst thema: “Tulpen  uit Amsterdam”

Versie en Zang: Stan Rams

Opname: Iphone 10/ Mp3 mix Audacity

Stan Rams

Amsterdam,  26 10 2022

Oproep vd Redding van Flora en Fauna

beste mensen,

ik hoop dat u hiermee inzicht krijgt in de complexiteit van de materie,

Influenza A/B/ en SARS griep/COPD/Kanker/TB/parasitaire infecties werden door WHO/overheidsinstellingen/ wetenschappers, politici, pers en media  Corona of Covid genoemd. Waarom  noemde men al die aandoeningen “Corona”?

door het gebruik van ivermectine zijn volgens artsen mensen gered. De vraag is echter of deze mensen met of  zonder onderliggende aandoeningen of met  een parasitaire infectie of  meerdere aandoeningen werden gered van de dood en of zij na een bepaalde periode inderdaad nog leven, dit is namelijk niet bekend geworden of onderzocht

ivermectine werkt tegen parasieten/wormen maar mensen met of zonder een parasitaire long maag darm infectie kunnen wegens meer aandoeningen met of zonder prik en met of zonder een behandeling met ivermectine komen te overlijden

door een hoofdoorzaak of door een combinatie van 1 of meerdere oorzaken komen mensen te overlijden

obductie, omvat o.a. het onderzoeken van bloed, en de organen van overleden personen, daarbij probeert een schouwarts de oorzaak van het overlijden vast te stellen, zoals bv een  hartafwijking, Trombose, Myocardites, Kanker, een infectie. Men onderzoekt of er wonden zijn, en  dmv serologie kan men vaststellen of gifstoffen zoals chemicalien en/of opiaten/drugs/alcohol in het bloed aanwezig zijn of  dat er sprake is van bloedziekte

oudere gezonde mensen die volgens een arts agv een natuurlijk dood  “hartstilstand” zijn komen te overlijden, kunnen op hoge leeftijd evenwel zijn overleden door medicijnen/een of meerdere prikken/vergiftiging of door een andere oorzaak zoals door eenzaamheid, verdriet, angst

in de wereld word in een zeer beperkte mate onderzoek gedaan naar de oorzaak of oorzaken van overlijden bij de meeste overledenen. Er is nauwelijks personeel en/of  voldoende expertise. Obducties vinden niet op grote schaal plaats. De mate waarin en hoe is niet bekend, zoals in laboratoria.  Obductie word toegepast voor het vaststellen van de doodoorzaak bij o.a. het oplossen van een misdrijf.

het is maar de vraag of WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie, of welke andere organisatie te wereld dan ook,  beschikt of kan beschikken over de globale cijfers mbt mortaliteit( oorzaak of oorzaken van de sterfte per land of regio) verkregen door deugdelijk onderzoek en het is maar de vraag hoe de cijfers kunnen worden verkregen en verzameld of ze echt zijn en compleet en wie kan dat controleren?

het is mogelijk dat mensen die van de parasitare infectie genezen werden met ivermectine, nog steeds leven en het is mogelijk dat wel of niet  met ivermectine behandelde  mensen zijn overleden als gevolg  van een niet tijdige diagnose en  behandeling( parasitaire infectie) of door  COPD/TB/Kanker, een zware griep, hartfalen, myocardites, of  een niet natuurlijke door de prik veroorzaakte hartspierinfectie, en/of trombose/bloedprop.

meerdere overheden zoals de nederlandse regering  hebben  het gebruik van ivermectine verboden, en artsen  zoals dr. Vingerhoets die patienten met een parasitaire infectie met succes zouden hebben behandeld, via ondeugdelijke wetgeving bestraft

volgens een bijsluiter werkt ivermectine  bij specifieke wormen/parasieten en niet bij bepaalde oudere grote soorten wormen. Er zijn  volgens medici ( controleer de informatie van experts op Internet) ook dodelijke worminfecties. Waarom heeft de overheid geen onderzoek gedaan of gepubliceerd  mbt sterfte  door parasitaire infecties/wormen en waarom werden medicijnen tegen parasieten/en ziekmakende en mogelijk dodelijke wormen verboden?

door ivermectine als genezen beschouwde mensen kunnen overlijden aan een andere aandoening, direct of na een bepaalde fase of stadium van een ziekte zoals Kanker

huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als behandeling bij COVID-19 volgens  de media. Wat in de pers en bij de politiek en bij alle Media fout gaat?  Men  heeft de parasitaire long maag en darminfecties dus ook de infectie met ziekmakende wormen  gerekend tot Corona of COVID-19 en de sterfte door parasieten niet benoemd

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in vrijwel alle landen van de wereld een  voor parasieten/wormen effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is dat werkt  tegen bepaalde parasitaire infecties/parasieten/wormen

Politiek/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media en zgn influencers hebben de parasitaire long maag en darminfecties gerekend tot  Corona of COVID-19. Er is bij allen in meer of mindere mate sprake van onkunde, leugens  en crimineel wanbeleid/misdaad   zoals het willens en wetens liegen en schenden van de Grondwet en de Code van Neurenberg.

de aanstichters van de zgn plandemie hebben de mensen met een parasitaire infectie en of /TB/Kanker/COPD gerekend of Covid-19/Corona. Dit deed men volgens velen met opzet om het aantal zgn “corona  besmettingen” op te voeren en om in uitermate bedenkelijke “coronastatistieken” aan te tonen dat er sprake zou zijn van een coronapandemie

de door Oxford aan WHO gepresenteerde corona besmettingen werden volgens klokkenluiders gefabriceerd door een computerprogramma dat begin 2009 was ontworpen en gedurende de tijd verder was geoptimaliseerd. Volgens de klokkenluiders zijn er helemaal geen “coronagegevens” uit de wereld verzameld en waren alle cijfers nep zoals ze aan EMA/WHO/Lareb  en een veelheid aan andere organisaties werden doorgegeven

de corona samenzweerders wilden volgens  M via een permanente geworden noodwet, een prikdictatuur zoals in China invoeren. Dat betekent dat mensen de rest van hun leven jaarlijks geprikt zouden moeten worden  met als doel  dat de burgers  via moderne 5 G technieken gevolgd en gescand worden  en zouden moeten leven als tot rechteloze slaven gereduceerde mensen in een zogenaamd  “social credit slaven system” zoals dat in China is uitgerold. Zeer veel bronnen en informatie wijzen op een jaren geleden al geplande pandemie zijnde de grootste medische misdaad aller tijden

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft kunnen worden, omdat ivermectine  in de meeste landen van de wereld een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is tegen parasitaire infecties en wormen.  Iedereen die een verbod mede mogelijk heeft gemaakt, dient aangeklaagd en berecht te worden wegens het schenden van de Code van Neurenberg, de Grondwet en de Eed van Hypocrates

het is duidelijk dat mensen die door ivermectine genezen waren van een bepaalde parasitaire infectie(long maag of darm infectie)  overleden aan TB copd/kanker een zware griep of andere aandoeningen zoals bv diabetes hartfalen of  door een hoge leeftijd e.a.

er is sprake van sterfte  door een verzwakt immuunstelsel al dan niet of wel direct door de prik en wegens de door de prik of prikken in combinatie met geen of meerdere medicijnen veroorzaakte niet natuurlijke myocarditis en bloedklontering

door de prik overleden  volgens steeds meer bronnen meer mensen/ jongeren en ouderen agv trombose/myocardtis of door andere bijwerkingen.

bij velen is volgens een veelheid aan bronnen sprake van overlijden agv een hartspierinfectie door de prik, echter kan alleen door een zeer grondig onderzoek naar het bloed en via obductie worden aangetoond waar iemand aan is komen te overlijden, zoals aan een natuurlijke hartspierinfectie en wegens de door de prik veroorzaakte hartspierinfectie in combinatie met een of meerdere oorzaken

het is mogelijk dat een arts  zonder nader onderzoek/obductie spreekt van een hartstilstand of een natuurlijke dood  zoals op hoge leeftijd

als er al obductie plaatsvind, wie met welke kennis van zaken en middelen kan het onderzoek goed doen? Hoeveel tijd en (het moet gezegd worden) hoeveel kosten gaan ermee gepaard.  Hebben ziekenhuizen een bepaald budget en genoeg opgeleid personeel  om obductie te kunnen verrichten?  Welk overheidsorgaan  zoun de gegevens moeten beheren en aan wie presenteren?, en welke organisatie zou  kunnen controleren of de  gegevens juist zijn?

waarom is er zo weinig bekend over obducties? waarom is de exacte inhoud  van  prikken niet bekend gemaakt? Waarom hebben overheden het gebruik van het in de wereld veel toegepaste wettelijk goedgekeurde ivermectine verboden?

volgens artsen overlijden  jaarlijks 30 000 mensen in Nederland  agv verkeerde diagnoses, verkeerde medicijnen/overdosering/ medische blunders, personeelstekorten, en de enorm lange wachtlijsten/uitgestelde zorg agv de bezuinigingen

de sterfte door o.a. kanker en diabetes neemt  exponentieel toe in Nederland

van belang is ook de sterfte door o.a. de slechte kwaliteit vd lucht bv kankerverwekkend fijnstof uit biomassa- centrales en o.a. aluminium barium door chemtrails en andere vergiftigingen

eveneens speelt ook de mobiele straling EMF en WIFI en 5G een rol, en al hebben bijvoorbeeld WHO en FDA verklaard dat straling niet gevaarlijk zou zijn op basis van matig en slecht onderzoek, honderd duizenden mensen en ontelbaar veel organisaties en geleerden/artsen zeggen dat straling wel degelijk schadelijk is en dat er veel meer en beter onderzoek gedaan moet worden en dat de toepassing van o.a. 5g en wifi moet worden gestopt

de WHO heeft de effecten van straling op dna en op bloed zoals de bloedcelwand niet bekend gemaakt. Straling beschadigt volgens diverse onderzoekers  DNA en bloed,  en veroorzaakt een storing in de groepering van bloedcellen.  Straling heeft onmiskenbaar een stimulerend effect op de aanwas van bacterien die infecties veroorzaken,

omdat er veel meer aan de hand is dan 1 oorzaak en een combinatie van meerdere oorzaken en gevolgen is het verstandig om te weten dat het trekken van allerlei conclusies zonder meer en beter en deugdelijk onderzoek, niet verstandig is.

we kunnen gezien de ontwikkelingen in meer landen en de reacties van overheden en verklaringen van geleerden evenwel  stellen dat er door prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals door myocarditis/bloedklontering en een verzwakt immuunstelsel,  en dat mogelijk in combinatie met geen, 1 of meerdere aandoeningen en de eerder genoemde oorzaken zoals bijv kankerverwekkend fijnstof barium of een andere vergiftiging en/of gevolgen van straling

het valt niet te ontkennen dat er  duidelijk sprake  is van een toegenomen sterfte als gevolg van de coronamaatregelen, de nalatige leugenachtige en criminele handelswijze van liegende overheden/instellingen/ WHO en handlangers zoals medici big pharma/ media en influencers waardoor veel meer mensen zijn komen te overlijden en waardoor ook meer mensen komen te overlijden waaronder babies ( toename doodgeborenen bij geprikte moeders)

er word gelogen door politici en media en door wetenschappers en geknoeid met onderzoek en statistieken.  Belangen spelen een rol zoals geld, macht of  andere intenties zoals het door politici en gekken zoals gates/swab en miljardairs zo ook door WEF leden( het staat op film) willen decimeren van miljarden mensen, omdat men zoals Swab/Harari denkt dat de wereld overbevolkt is en mensen nutteloze rechteloze “eters”zijn die moeten worden weggewerkt/uitgeroeid

De macht/misdaad  door politiek en Big Pharma dient  te worden bestreden  wegens de enorme belangenverstrengelingen en de catastrofale gevolgen zoals de dood van ontelbaar veel mensen agv ziekmakende/verslavende medicijnen en prikken met schadelijke en voor veen dodelijke bijwerkingen

het Koninklijk paar en de meerderheid van De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Raad van State en de bestuurders van/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media hebben zoals velen van WEF  meegedaan met de mensonterende en schadelijke coronamaatregelen en de voor velen noodlottige prikcampagnes. Zij dienen zonder pardon aangeklaagd en berecht te worden wegens misdaden tegen de mensheid, schenden van de Code van Neurenberg en tal van misdaden zoals landverraad/ het financieren van en aanstichten en/of meewerken  aan VS/NATO genocide oorlogen zoals in de Balkan,  Irak, Afghanistan, Syrie, Yemen, Oekraine etc

NATO/VS en diverse EU regeringen zijn onmiskenbaar schuldig aan het aanstichten financieren en het voeren van een reeks genocide oorlogen (zogenaamd vd vrede.) met als gevolg totaal kapot gemaakte landen en  miljoenen doden

De wereld vreest voor  WO III, met allesvernietigende atoombommen waardoor het leven op de planeet Aarde compleet zou  worden vernietigd.

De overheden en hun handlangers bankiers multimiljonairs en de Koningshuizen hebben de volkeren bedrogen en ze zijn  uit hebzucht en machtswellust  bezig met  het voeren van oorlogen en het vernietigen van Flora en Fauna

De Volkeren dienen op te staan en vereend een einde te maken aan het vernietigingsbeleid en de oorlogen van de criminele overheden, Hoge Adel en hun handlangers !

Stan Rams

Amsterdam, 29 10 2022

Ivermectine

 

Vingerhoets

Huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als vroegbehandeling bij COVID-19. Wat in de pers en bij de politiek en bij alle Media fout is, dat is dat men de parasitaire long maag en darminfecties heeft gerekend Corona of COVID-19 noemde.

Het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in alle landen van de wereld altijd een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn was tegen parasitaire infecties.

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van AbortusExtra informatie

overheden/instanties/organisaties/pers en media hebben de plicht verzaakt onderzoek te doen en er is op grote schaal gelogen door velen, er is grootschalig bedrog gepleegd

hoeveel mensen met een parasitarie long darm maag infectie zijn er bijvoorbeeld in nederland met 1 of meerdere aandoeningen en/of griep?

wat is de mortaliteit bij deze groepen uitgesplitst naar wel of niet gevaccineerd/per soort prik/prikken/per leeftijd/ en wel of niet behandeld met  ivermetine?

er is geen onderzoek gedaan naar het effect of effecten op korte duur en op de langere duur per specifieke bevolkingsgroep/per land van afkomst per leeftijd van het verplaatsen van massas mensen naar een totaal andere habitat

de effecten van immigratie/emigratie en (mensen die latent ziek zijn met wel of geen  specifieke immuniteit/voor infecties/ latent  of  zichtbaar) zijn ook niet door WHO  onderzocht en/of bekend,  en geen enkele politicus  hoogleraar immunologie  en vrijwel geen enkele expert op het gebied van de infectieleer heeft via pers en media  aandacht gekregen of geschonken aan al het bovenstaande

er dient grondig bilateraal onderzoek plaats te vinden per land van geboorte/herkomst

in twee derde v Afrika is sprake is van een pandemie van  parasitaire long maag darm infecties

Zuid Afrika heeft de hoogste sterfte agv TB/ HIV

er zijn landen waar pandemien zijn, en specifieke venerische ziektes, zo ook malaria

er dient rekening gehouden te worden met significante verschillen per bevolkingsgroep per land mbt infectiegraad/mortaliteit/immuniteit  en de aard en kwaliteit van en of het beschikbaar zijn van medicijnen en en behandelingen voor specifieke ziekteverwekkers, zo ook de  gevolgen van de gevoerde prikcampagnes met diverse soorten prikken, aldus de gevolgen voor alle mensen

er zijn ziekten die worden overgedragen door insecten zoals: Rift Valley fevervirus Blauwtong Zika Malaria Schmallenberg West Nile virus ect.

het eten van insecten is gevaarlijk want het kan ziekten veroorzaken, sprinkhanen bevatten een parasiet(die leeft via symbiose), zelfs na de dood van de sprinkhaan kan de parasiet nog leven

parasitaire infecties werden door WHO en door overheden met kwade opzet gerekend tot Covid of Corona

Influenza A /B  TB  HIV  COPD  en SARS (al dan niet of wel door prikken veroorzaakte SARS), longkanker en COPD werden door de overheid/RIVM gerekend tot Corona(Covid.

dat deed men om het aantal zogenaamde “corona besmettingen” in de statistieken op te voeren om daarmee de prikpromotie en invoering vd noodwet te rechtvaardigen door  bedrog. Het beoogde doel was het uitrollen van een totalitaire prikdictatuur zoals in China, met een  massa -controle slaven systeem incl het social credit stelsel en een stelsel waarbinnen mensen via de prik worden vermoord.

Big Pharma Virologen en WHO en Regeringen etc hebben verzaakt de verbanden tussen besmetting prikken medicaties en mortaliteit te onderzoeken zoals in bovenstaande tekst staat beschreven. Velen hebben de code van neurenberg geschonden

de aard en wijze waarop Overheid en RIVM OMT CBS EMA WHO en Media en Virologen zoals v Ranst en J v Dissel zijn omgegaan met de “pandemie” als zeer ernstig nalatig en bij velen als zwaar crimineel omdat men van alles heeft verkondigd dat totaal niet juist bleek te zijn en men heeft gelogen en levensreddende medicijnen verboden, zeer schadelijke corona maatregelen getroffen en ondeugdelijk geteste prikken met bijwerkingen gepromoot /gezet die die de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Nederland heeft binnen de EU de hoogste mortaliteit mbt Kanker.

de bende rutte4  heeft de oorzaken waardoor steeds meer mensen kanker krijgen in de doofpot gestopt  en men geeft de boeren de schuld dat zij het klimaat zouden verzieken door co2 uitstoot

medici verklaren dat meer mensen COPD Longkanker krijgen door het inademen van fijnstof en gifstoffen zoals die bijvoorbeeld vrijkomen bij de verbranding van massas hout in bio-massa centrales.

Rutte4 en handlangers hebben  600 fijnstof uitstotende biomassa-centrales in Nederland uitgerold

Rutte4 en handlangers hebben een vreselijk pakket aan voor velen  op zijn minst schadelijke  maatregelen getroffen

de oversterfte is deels herleidbaar tot de gifcampagne van big pharma, maar er zijn meer oorzaken.

meer mensen overlijden agv uitgestelde zorg, agv de vergrijzing, en er is een toename mensen met kanker en diabetes. Steeds meer mensen overlijden wegens verkeerd medicijnen gebruik, bijwerkingen, verkeerde diagnoses, medische blunders etc.

Rutte4 kartelleden en handlangers  willen de vrije pers, omroep ongehoord,  en vele anderen de mond snoeren en de vrije meningsuiting verbieden

Het Volk dient zich te verenigen en af te rekenen met  Ruttes bende  en  de handlangers van OMT, pers en media,  die liegen, bedriegen, en meewerken aan het financieren en voeren van genocide oorlogen en het vernietigen van Moeder Aarde.

Meer over Ivermectine

Ivermectine verlamt de spieren van bepaalde parasieten. Het is te gebruiken bij schurft en bij verschillende worminfecties, zoals filaria, mijnwormen en de worminfectie strongyloidiasis. Ook is het te gebruiken bij andere worminfecties, die vooral in de tropen voorkomen.

Opgepast: Er zijn tal van worminfecties die wel dodelijk zijn, en onthou dat bijsluiters niet altijd deugen of compleet kunnen zijn, en dat er van alles in kan staan dat niet klopt. Vaccinproducenten hebben in de VS miljarden dollars moeten betalen wegens bijsluiterbedrog.

IVERMECTIN SUBSTIPHARM, waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

IVERMECTIN SUBSTIPHARM bevat een medicijn dat ivermectine wordt genoemd. Het wordt gebruikt tegen infecties door bepaalde parasieten.

Het wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van:

een infectie in het maag-darmkanaal die intestinale strongyloidiasis (anguillulosis) wordt
genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een soort rondworm die ‘strongyloides stercoralis’ wordt genoemd.

een infectie van het bloed, microfilaremie genaamd, als gevolg van ‘lymfatische filariasis’.

Dit wordt veroorzaakt door een onvolwassen worm die ‘Wuchereria bancrofti’ wordt genoemd. Dit medicijn werkt niet tegen volwassen wormen, alleen tegen onvolwassen wormen.

huidmijten (schurft). Daarbij nestelen zich kleine mijten onder uw huid. Dit kan ernstige jeuk veroorzaken. Dit medicijn mag alleen worden gebruikt als uw arts vaststelt of vermoedt dat u schurft heeft.

Deprivatisering Publieke Sector

Meer Hierover zie >>> Publieke Sector Dossier

het  weer centraal  besturen van de publieke sector, dus het terugdraaien van de privatisering van o.a. de woekerwinst zorgsector en energiesector, kan alleen maar goed zijn als het centrale bestuur goed is en niet corrupt en als er genoeg personeel is voor de diensten en deze van een goede kwaliteit zijn en liefst tegen de kostprijs,  betaalbaar voor alle mensen.

Posted in mp3, Nieuws | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

mensen dieren bossen insecten vogels sterven door wanbeleid rutte4

KSS is de naam voor de flora en fauna vernietigende kliek of sekte die alles met voorbedachte rade in het kader van de Great Reset  kapot wil maken waar wij mensen van houden zoals tradities, provinciale en gemeentelijke culturen, onze goede burgerrechten, de welvaart,het sociale stelsel, de zorg,  prive bezit, ons land, de vrijheid,  vrede, de bossen bomen vogels insecten biodiversiteit de mooie weilanden de duurzame boeren MBK/tuinders/horeca/visserij de dieren de wonderschone natuur etc.

KSS is de vijand van flora en fauna.  KSS wil alles kapot maken in het teken van de “great reset”

De door KSS  met oa. o.a. rutte  klaver timmermans kuiken samsom halsema bromet otte rosenmuller vd lee nijppels wiebes pechtold kaag de jonge kuipers bonten van agt jetten paternotte sjoerdsma tsjeerd de groot jetten schouten seegers joba vd berg wiegel swab en velen van wef waaronder ook o.a.maxima met haar biochiip plannen) bedachte klimaatwetten,  en de door deze kss-ers uit blinde hebzucht, machtswelust en vernielzucht uitgerolde smerige biomassa centrales en door het verstoken van ontelbaar veel bomen en door het opvoeren van de ziekmakende  uitstoot zoals van Schiphol, sterven miljarden insecten/ontelbaar veel zeldzame vogels en steeds meer mensen jong en oud  komen te overlijden zoals door de kankerverwekkende uitstoot van biomassa-centrales/zeeboten/multinationals/ en door een veelheid aan andere zeer schadelijke maatregelen zoals bv  het lozen van gifstoffen in de rivieren en de uitrol van onduurzame vervuilende (wegens o.a sf6 onderhoud kankerverwekkende) made in china windmolens.

KSS sproeit bovendien sinds jaar en dag rotzooi uit over de steden in de vorm van chemtrails  en met alles wat KSS  doet komt ook door ruttes oorlogspelletjes  en het financieren van oorlogmisdadigers ism NATO  WO III en de vernietiging van de planeet aarde steeds dichterbij.

DAT MOET STOPPEN !!!

Onthoud op deze #InternationalActionDay tegen biomassaverbranding dat wanneer we #hout verbranden voor #energie, we niet alleen de lucht vervuilen en bossen vernietigen maar ook #dieren hun leefgebied afnemen. #biomassa

Posted in Natuur, Politiek | Tagged , , , , | 2 Comments

Wise men say, do not take the jabWise men say, do not take the jab

Wise men say
Only misled take the jab
So I can’t help warning because I love  all
Shall I obey?
No, That Would be a sin
If I would not help warning you with love to save

Like the elite lied
Surely they deserve hell
Angels know, so it goes
Demons are meant to be

Take my hand
Do not take the jab to survive, too
For I  help warning with love to save

Like the media lied
Surely they all deserve hell
Angels know, so it goes
So demons are meant to be

Take my hand
Do not take the jab to survive, too
For I can’t help warning with love to save

For I  help warning with love for all
For I  help warning with love for all

23 10 2022

Amsterdam

Free download: put mouse arrow on the player and click right mouse to download for free

Attribution: non commercial/private use only

Tekst thema:  Wise men say van Elvis Presley

Muziek thema: Haley Reinhart

Lyrics version of  “Wise men say” by Elvis

Vocals: Stan Rams

Note: “fools” has been replaced by “misled” in the tekst as criminal polticians, scientists and media lied that the jab was safe, even when they knew that lots of people died form the jabs that cause f.e. myocardites/trombosis/heart faillure.

Corona bedrog: “misdaad tegen de mensheid”

Posted in Gezondheid, Love | Tagged , , , , | Leave a comment

Koning WA heeft volgens velen Nederland verraden

WA heeft volgens velen Nederland verraden met o.a. Rutte, Gates, Kaag en Swab

Het Huis van O,  doet, terwijl men weet dat er sprake is van schending art 97 van het WBVSR door de regering Rutte, mee met Claus Swab/WEF, en dan is er volgens velen, waaronder rechtsgeleerden sprake van landverraad.

Mateloze hebzucht

Het zich onschendbaar en “boven het volk verheven” wanende Huis van O  kost U de burgers volgens diverse onderzoekers jaarlijks meer dan 400 miljoen euro, via allerlei vreemde constructies. Het Huis van O is onmetelijk rijk en  heeft  uit pure hebzucht in 2022 ook nog eens in  €450.000,00 extra gegraaid ten koste van noodlijdend Nederland,  de mensen die bijna niets te eten hebben! De meest rijke en meest vrekkige  “Koning” van de wereld WA,  verrijkt zich schaamteloos ten koste van U de Burgers samen met  een  in de volksmond genoemd “ijskonijn” aan zijn zijde, dat zich met krokodillen traantjes zielig voordoet, alsof men bibberend onder een dekentje  met de armen in de kou,  meeleeft, en zelf ook van alles te kort komt.

Waardeloos Peperduur Toneelspel

De Troonrede en de  optredens van Oranje zijn een vreselijk duur nutteloos toneelspel van list en bedrog. Er worden sinds jaar en dag ook nog eens vreselijk dure en ook nog eens zeer klimaatonvriendelijke Koninklijke  schranspartijen gehouden op kosten van de burger. Men draagt peperdure juwelen en malle hoeden en men pronkt met pluimen en allerlei eretekens en eretitels die geen enkele waarde hebben omdat die nergens dan op eerzucht en hebzucht gebaseerd zijn en niet op goede daden of bewezen diensten. Men loopt er als een pauw apetrots bij met opgeheven kin en probeert voortdurend te bewijzen dat men rijker, mooier, beter, machtiger is dan een ander. En de keihard werkende lakeien worden zoals de afgeperste burgers als voetvegen annex minderwaardige knechten of als onderdanige domme en minderwaardigen behandeld. Dat is in dergelijke “verheven” hoogmoedige kringen allemaal vrij “normaal” want de Koningen en de Koninginnen gedragen zich al eeuwen zo vreselijk hebzuchtig, oorlogszuchtig en vreselijk asociaal.  Wat we zien gebeuren is crimineel abnormaal voor een humane samenleving,  en dus dient het maar eens afgelopen over en uit te zijn met de Tirannie van de Hoge Adel. Gelijkheid, Recht aan Allen!

Het Huis van Oranje aanhouden is in strijd met artikel 1 van de grondwet

De  graaiende Koninklijke multimiljardairs proberen zich met ingestudeerde poses voor te doen als rechtschapen, meelevend, en als gulle weldoeners en bescheiden en  mateloos populair. Men gaat lachen en zwaaien en vaak ook voor de show “ingetogen” doen en dan draagt men voor de show “goedkopere kleding” om dan via een uitgekiende pr-campagne via de hielenlikkers van de  NPO en de daarvoor fors betaalde roddel en promotie bladen maar net te doen alsof men “een burger” is die niet het niet zo breed heeft, en die een warmt hart toedraagt aan de armen en hulpbehoevenden door aalmoezen te geven etc,  maar de Nederlanders zijn niet dom, ze zijn het helemaal zat om uitgebuit te worden door de jakhalzen van Oranje en Ruttes Kartel.

Op  Prinsjesdag werd het paar in heel het land uitgejouwd. Hun innige band met o.a. de oud nazie  Claus Swab van het WEF, wekte zoals de ziekelijke hebzucht en arrogante houding, bij het Volk der Nederlanden en daarbuiten afschuw en afkeer op. En zij die nog juichen? dat zijn bevoordeelden, hielenlikkers, ingehuurde  figuranten, of een handjevol verwarden die nog leven in een psychose van persoonsverheerlijking en het zichzelf vernederen door zich als minderwaardige domme onderdaan slaaf te gedragen.

Huis van Oranje  illegaal en abnormaal

Dat het HVO uberhaupt bestaat is in principe een directe  schending van artikel 1 van de Grondwet. Er  bestaat volgens de rechtsgeleerden ook al sinds de abdicatie van Wilhemina (wegens wegvluchten), sinds 1940 geen enkel recht op de Troon.

Referendum voor afschaffing/onteigening van het HVO

Moeten referenda een plaats krijgen in de Nederlandse politiek? Diverse polls tonen dat 97 procent van de ondervraagden voor bindende referenda zijn.

Het is hoognodig dat er een referendum komt over de naar de letter van de wet  en naar de wens van de burgers,  noodzakelijke afschaffing en onteigening van het mateloos vrekkig en impopulaire Huis van Oranje, en dan ook een diepgaand onderzoek inzake landverraad en o.a. kunstdiefstal, diefstal van het land van de boeren, en het innen van allerlei gelden waar het Huis v Oranje geen enkel recht op heeft.

Bovendien heeft de hebzuchtige Koning die van veel zaken geen bal verstand heeft, zijn handtekening gezet en meegewerkt aan de vreselijke Corona Maatregelen, die door zeer veel mensen op zijn minst als “uitermate crimineel” worden beschouwd.

Gezien de toenemende dreiging van WO III wegens o.a. de handelswijze van VS/WEF/NATO en de regering Rutte, betekent de hechte band van Oranje met o.a. Claus Swab en George Sorros, ook een significante bedreiging van de vrede.

Wie de geschiedenis kent, weet dat door allerlei twisten en de strijd om geld en macht en “eer”, door de Hoge Adel en hun bankiers, zeer veel gruwelijke oorlogen werden aangesticht en gevoerd. Het Huis van O  bezit ook een enorm vermogen aan aandelen Royal Dutch Shell, een van de grootste oliemaatschappijen van de wereld, die een zeer belangrijke rol vervult m.b.t. de na de coupe van 2014 geplande oliewinning in de Oekraiene. Het zal duidelijk zijn dat het HVO wegens hun enorme aandelenvermogen en invloed, beslist niet onpartijdig is, en met de regering Rutte en WEF/NATO/EU/VS de vreselijke ontwikkelingen op gang hebben gebracht, die hebben geleid tot de oorlog in de Oekraine.

De Afschaffing van het Huis van O  is dan ook meer dan  wenselijk om te komen tot een betere wereld van vrede, vrijheid, gelijkheid en voorspoed.


Destijds werd door Oranje steeds gefeest met de nazie vlag gehesen

Weg met Rutte4 en Oranje, Leve de Republiek

Het vrekkige en fenomenaal steenrijke “Oranje Huis” met hun peperdure malle hoedjes, en hun mensonterende discriminerend “oranje boven” gebeuren, is een verwerpelijke vorm van psychose, een aangeleerde ziekte van discriminatie, materialisme, egoisme, mateloze hebzucht, en door u zuur betaalde bekrompen koekjes hap feestelijkheden, zoals ook de persoonsverheerlijking en abnormale verheerlijking afgoderij van Het Gouden Kalf, aldus alsmaar meer geld eisende vrekken die het Volk verraden door te liegen, graaien, lachen en maar  zwaaien, en door het hele jaar op uw kosten op vakantie te gaan en zich niets aantrekken van de grote noden en zorgen van de in hun ogen minderwaardige onderdanige onderdanen.

Zij wanen en menen door een abnormale traditie dat ze door “God Almachtig” verheven zijn boven de Volkeren der Nederlanden hetgeen neerkomt op blasfemie en een vreselijke vorm van discriminatie aldus  “denken dat men alle rechten heeft en meer waard is, dan de door hen afgeperste onderdaan” of  zoals Swab U de burgers kwalificeert als “nutteloze waardeloze eters”

Waartoe dient een Koningshuis dat alleen maar op vakantie gaat en niks doet voor de burgers dan arrogant gedoe, lachen, graaien en zwaaien? Een Koning die meer zin heeft in een krat Heineken en het hele jaar door met vakantie,  dan zich met hart en ziel in te zetten voor de burgers. Daarboven op komt ook nog eens Maxima die de vreselijke agenda 2030  zoals ook het chippen en prikken probeert te promoten van de NWO/KSS en dat is omdat men denkt daarmee de onmetelijke rijkdom te kunnen vergoten en de bevolking tot gerobotiseerde slaven te kunnen reduceren.

“Maxima pleit openlijk voor programmeerbaar geld; macht bij centrale banken, zonder parlementaire verantwoording. En dat voor een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk buiten de politiek staat. Dit is een ernstige aantasting van de democratie,” stelt financieel journalist Arno Wellens.

Charles Walton

WEF/KSS/HOGE ADEL Technocraten en Big Pharma willen de microchip inzetten om alle mensen tot rechteloze bezitloze slaven te reduceren/misdaden op grote schaal

Abnormaal

Het Huis van O en van Ruttes Kartel zijn werkelijk te  schandalig voor woorden. Zelfs in deze tijd van extreme nood, waar straatarme kinderen zonder eten met een rammelende maag in oude kledij met kapotte schoenen naar school gaan, en ontelbaar veel hardwerkende mensen die hun bedrijf en werk verliezen, en een tijd waarin veel ouderen geen zorg krijgen en op wachtlijsten eenzaam wegkwijnen en dood gaan,  graaien zij nog eens 450 000 euro voor de lol erbij en dat terwijl zij al weer nog meer miljarden extra erbij hebben verdiend zoals het aandelen shell en sowieso al tot de rijksten der aarde behoren, en dan gunnen ze de noodlijdende burgers nog geen euro of slechts een aalmoes voor de show. Het is krankzinnig abnormaal. Zogenaamd liefdadigheidswerk gaan doen, zich “volks” kleden, en maar net doen alsof men het koud heeft en meeleeft, en doen alsof men gul en goed is voor de burgers,  neen , dat zal voor hen beslist niet helpen omdat alles nep is, en voor de schone schijn. Ze proberen vergeefs hun  mateloze hebzucht  te verdoezelen en trachten nog wat zieltjes te winnen door middel van een dure pr-campagne en door zielig te gaan doen dat ze niet “veilig” over straat kunnen gaan zonder bewaking.

Ze hebben  zoals vele “misleiders” ook nog een riedeltje uit het hoofd geleerd  over democratie en vrijheid, welke democratie? en wie is er in hemelsnaam anno 2022 vrij? Geen enkele burger is vrij en kan veilig op straat in een wereld waar de onderdrukking en de criminaliteit erger is geworden dan ooit, en een wereld waarin WO III steeds dichterbij komt agv het levensgevaarlijke expansie-oorlogen beleid van de WEF/Globalisten en de Koningshuizen met hun bankiers.

Ze menen ook nog dat de wegens de onbetaalbaar dure op bankroet staande  Bakkerij  met het het predikaat “Koninklijk”, nog eens even snel gratis op hun verzoek met een diepe buiging een vermogen aan slagroom taarten bij hun paleis laat bezorgen. De vreselijke waarheid is dat de vreselijk verwende en verpeste Oranjes nog een “brood” aan  de honger lijdende medemens hebben geschonken en als er ooit iets is geschonken, deed men dat voor de schone schijn of om de uitverkoren hielenlikkers te spekken met wat aalmoezen.

De Koning en zijn vrouw hebben onmiskenbaar verzaakt hun eed na te komen en hun plicht te doen die men van een humaan mens mag verwachten en uit hoofde van hun positie te gelasten dat alle  meer dan 1675 ontvoerde kinderen zsm worden herenigd met de ouders die hen kinderen zozeer missen.

Derhalve dient van harte en van rechtswege in het kader van de Universele Verklaring van de Mensenrechten in de naam van de Volkeren, en wegens het door Oranje schenden van artikel 1 van onze grondwet,en wegens het met Rutte4 & Co schenden van de Code van Neurenberg, en wegens de vreselijke diefstal van burgers gelden, wegens het roven van onbetaalbare kunst meesterwerken, en wegens het met vreemde machten zoals WEF/Swab meedoen aan de stiekeme en laffe aanval op ons land en de duurzame boeren, de vissers, MKB, de economie, en op u de burger, zijnde landverraad, een hartsgrondig einde te worden gemaakt aan de verschrikkelijke tirannie van Ruttes Kartel & Co en het Huis v Oranje door oneervol ontslag van Rutte4 en de totale afschaffing van het oorlogszuchtige Huis van O, en de onteigening ervan, zodat alle pronkpaleizen, alle bijeen gegraaide en gestolen bezittingen, de bergen geld goud en juwelen en gestolen meesterwerken in hun propvolle kluizen, volledig en eerlijk zoals het hoort, ten goede zullen komen aan de rechtmatige eigenaars zijnde U de burgers der Nederlanden en andere door Oranje gedupeerde Volkeren.  Bovendien is het van de hoogste prioriteit dat de door U allen ZEER gewenste vrede word bewerkstelligt door het  stoppen van  het  “In de Naam van de Koning” financieren van oorlog en leveren van wapens zoals aan Oekraiene .

Doet goed en recht aan allen,

voor vrijheid lief en vrede,

Leve de Republiek

Note: Het is absoluut niet persoonlijk bedoeld, maar WA en Maxima weten waar ze mee bezig zijn, namelijk WEF/oorlogzaaiers). Het is niet anders zoals het is, er is verraad gepleegd en het Huis van Oranje aanhouden is door het Volk niet gewenst want het is abnormaal en betekent een significante bedreiging vd vrede. Het Huis is wegens  hun vlucht in 1940 ( dat betekent simpelweg abdicatie) ook al sinds 1945 illegaal. Wij de burgers zijn voor de Vrede en tegen oorlog! Nederland is bij de afschaffing van het HVO meer dan zeer gebaat want het Huis kost een gigantisch fortuin van 450 miljoen per jaar, en het Huis brengt niets dan kosten en extreem grote problemen. Wat heeft de burger aan een paar feestjes die u, de burger ook nog moet betalen.Van een gewisse “oranje eenheid” is geen  sprake onder het Volk, waarvan de mateloze impopulariteit getuigt.Het  HVO  zit qua machtspolitiek en hun Shell belangen( zij cashen miljarden per jaar aan winst), zoals Ruttes Kartel danig in de weg voor de bevordering van samenwerking, gelijkheid, eenheid, welzijn, redding en vrede die wij allen meer dan eens nodig hebben. Het afschaffen en onteigenen( alle gestolen geld gaat naar de burgers) van het Huis van Oranje is niet alleen zeer wenselijk en ook veel beter voor de Koninklijke Familie, en  dus ook voor de van meet af aan verkeerde en zeg maar abnormale traditie van hebzucht en drang opgevoede kinderen,  dat zij uit hun gouden kooi van glitter pracht schone schijn, waan en drang bevrijd worden, zodat zij allen na abdicatie en onteigening van al het illegale verworven bezit, voortaan een “normaal” en geen “abnormaal luxe”  leven ten koste van U de burgers  kunnen leiden en net zoals alle burgers kunnen bijdragen op welk een wijze dan ook aan een betere wereld van liefde vrijheid eenheid welzijn en bovenal vrede.


Club van Rome met Hoge Adel planden uitroeing vd bevolking


Londen 1969 – De mondiale elite wil al heel lang de bevolkingsgroei terugdringen. Club van Rome oprichter Aurelio Peccei geeft in 1969 drie oplossingen:

1. Biologische “kiem of virus”
2. “Massale sterilisatie”
3. “Eliminatie van alle overtollige mensen”Informeer U Goed : Vastgelegd op film, Gates wil kleine kinderen met geweld dood laten prikken >>>Misdaden tegen de mensheid >>>

 


Prik Massamoord

They aprove baby murder for making vaccins from living aborted fetuses


rutte en bill gatesEvil Gates


 

De Khasaarse Satanist Bill Gates (KSS) en MIT willen dmv quantum dot-technologie de huid van kinderen te markeren, zodat ze kunnen worden gescand op naleving van vaccinatie. MIT-onderzoekers, gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation en het National Cancer Institute, hebben een totalitair ‘mark of the beast’-vaccinvolg- en scansysteem bedacht

softanon babies

De kans op afwijkingen bij baby’s is afwezig als moeder het covid vaccin heeft gehad zegt de gewetenloze vaccin dealer Ab Osterhaus.. Herinnert u zich de Softenon baby’s nog?

Corona Vaccins onveilig volgens top experts

 

vaccinatie misdaad

De technologie maakt gebruik van nanokristalkleurstoffen die quantum microdots worden genoemd. Dit kleurstofpatroon wordt onder de huid ingebed. De kleurstof gaat ongeveer vijf jaar mee, waardoor het een onbetrouwbare indicator is voor de naleving van het vaccin op de lange termijn. Dit zal leiden tot nog meer sterfte  zoals wegens Kanker en hartspierinfecties(Myocarditis).

Menselijke toestemming, persoonlijke overtuigingen, eerdere immuniteit, medische familiegeschiedenis en contra-indicaties doen er niet toe voor de medische fascisten, zolang elke persoon wordt gemarkeerd, gevolgd en gescand op naleving van alle vaccins.

“In gebieden waar papieren vaccinatiekaarten vaak verloren gaan of helemaal niet bestaan, en elektronische databases ongehoord zijn, kan deze technologie de snelle en anonieme detectie van de vaccinatiegeschiedenis van patiënten mogelijk maken om ervoor te zorgen dat elk kind wordt gevaccineerd”, zegt Kevin McHugh, een voormalig postdoc van het MIT die nu assistent-professor bio-engineering is aan de Rice University.

Aangezien de patenthouders zoals gates, rockefeller en harari eigendom claimen over elk menselijk wezen met deze sporen onder de huid, wordt het duidelijk dat de “redder” (vaccinwetenschap) niets meer is dan een “antichrist” die niets anders zoekt dan onderwerping en gedwongen naleving van de bevelen van de Khasaarse Satanisten Sekte.

De uitvinder van de microchip heeft reeds gewaarschuwd dat het chippen de grootste bedreiging is  aller tijden omdat de elite-technocratie daar op alle gebieden misbruik van gaat maken zoals voor het track and tracen,  het stelen van banktegoeden en het  ontvoeren en vermoorden van mensen. Er gaat een  gruwelijk  kwaad schuil  achter de methodologie van de coronavaccinaties en het chippen. Het gaat niet om gezondheid; het gaat over controle, eigendom en uiteindelijk om het vermoorden van miljarden mensen.

THALIDOMIDE

vaccinatie misdaad

Toen het middel thalidomide, van de Duitse firma Chemie Grünenthal, op 1 oktober 1957 op de markt gebracht werd, leek het een wondermiddel te zijn. Thalidomide, dat in Duitsland als Contergan en in Nederland als Softenon verkocht werd, werkte effectief als slaapmiddel.  De hoge slachtofferaantallen van misvormde babies verhoogden de noodzaak om snel op onderzoek uit te gaan. In de Verenigde Staten, waar thalidomide niet verkocht werd, waren geen baby’s met afwijkende ledematen geboren. Op 18 november 1961 legde de Hamburgse arts Widukind Lenz het verband tussen thalidomide en focomelie vast. De moeders van de misvormde kinderen gaven allemaal aan Contergan gebruikt te hebben.  Onderzoek wees uit dat als een vrouw in het eerste trimester van haar zwangerschap, tussen dag 35 en 49 na de laatste menstruatie thalidomide had gebruikt, dan was focomelie bij haar ongeboren baby onvermijdbaar.

thalidomide

THALIDOMIDE werd net zoals de Coroana Prikken zelfs nadat heel wat proefpersonen door de Pfizer-prik waren overleden in de eerste fase,  SNEL GOEDGEKEURD .  Het betreft een medicijn dat in 1957 werd geïntroduceerd om misselijkheid en slapeloosheid bij zwangere vrouwen tegen te gaan. Het werd in 50 landen op de markt gebracht voordat het in 1962 werd stopgezet vanwege misvormingen bij pasgeborenen.

Wees heel voorzichtig met wat er zich misschien gaat herhalen!

foetus

Bronnen: News.MIT.edu, STM.ScienceMag.org


vaccin rotzooi

In de eerste jaren dat je kind wordt gevaccineerd krijgt het de volgende stoffen geïnjecteerd:
•17,500 mcg 2-phenoxyethanol (antivries)
•5,700 mcg aluminium (neurotoxine)
•Onbekende hoeveelheden foetaal kalfsserum ( bloed van geaborteerde kalfjes)
•801,6 mcg formaldehyde (carcinogeen, balsemmidel)
•23,250 mcg gelatine (vermalen slachtafval)
•500 mcg albumine (menselijk bloed)
•760 mcg monosodium L-glutamaat (veroorzaakt diabetes & obesitas)
•Onbekende hoeveelheden WI-38 cel residuen (geaborteerde cellijnen van embryo meisje)
•meer dan 10 mcg neomycine (anti-biotica)
•meer dan 0,075 mcg polymyxine B (anti-biotica)
•meer dan 560 mcg polysorbaat 80 (carcinogeen)
•116 mcg kaliumchloride (wordt gebruikt in dodelijke injectie)
•188 mcg kaliumfosfaat (vloeibare meststof)
•260 mcg natriumbicarbonaat (baking soda)
•70 mcg natriumtetraboraat (Borax, gebruikt als bestrijdingsmiddel insecten)
•54,100 mcg natriumchloride (tafelzout)
•Onbekende hoeveelheden natriumcitraat (voedingsadditief)
•Onbekende hoeveelheden natriumhydroxide (gevaarlijk)
•2,800 mcg natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
•Onbekende hoeveelheden monobasisch natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
•32,000 mcg sorbitol (niet voor injectie gebruiken)
•0,6 mcg streptomycin (anti-biotica)
•Meer dan 40,000 mcg sucrose (rietsuiker)
•35,000 mcg gisteiwit
•5,000 mcg ureum (afvalproduct van menselijk urine)
•Andere chemische residuen
Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccinaties de volgende chemicaliën, hulpstoffen,conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen kunnen bevatten:
* aluminum hydroxide
* aluminum phosphate
* ammonium sulfate
* amphotericin B
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen
* arginine hydrochloride
* hondennier en/of apennier
* tweebasich kaliumfosfaat.
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.
* kalfs (bovine) serum
* betapropiolactone
* foetaal runderserum
* formaldehyde
* formalin
* gelatine
* gentamicin sulfate
* glycerol
* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal weefsel)
* hydrocortisone
* gehydroliseerde gelatine
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)
* eenbasisch kalium fosfaat
* neomycine
* neomycine sulfaat
* nonylphenol ethoxylate
* octylphenol ethoxylate
* octoxynol 10
* phenol red indicator
* phenoxyethanol (antivries)
* kalium chloride
* kalium difosfaat
* kalium monofosfaat
* polymyxine B
* polysorbaat 20
* polysorbaat 80
* porcine (varkens) pancreas-hydrolysaat van caseïne
* resten van MRC5 eiwitten ( embryo jongetje)
* natrium deoxycholaat
* sorbitol
* tri(n)butylfosfaat
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en
* gewassen rode bloedcellen van schapen


zie ook Corona Sam Vaccin en nadere uitleg over de Corona Crisis


Pateo TV presenteert: Openheid over Oranje


Een van de vele tweets die tonen hoe de burgers van Nederland erover denken en voelen.

Posted in Gezondheid, Nieuws, Scrooges | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

prikken levert criminele artsen een fortuin op

https://twitter.com/IkNet/status/1579456289314570241/photo/1

Als een huisarts (die de eed van hypocrates daarmee schendt en misdaad tegen de mensheid pleegt  door met als ziekmakend bewezen rotzooi te  gaan prikken, dient deze arts daarvoor aangeklaagd en berecht te worden net zoals Rutte De Jonge en alle andere handlangers die aan de prikmisdaad hebben meegedaan..

2009. Pfizer krijgt een boete van 2,3miljard dollar. De hoogste boete ooit. Ze gaan niet eens in beroep. Ze betalen, en doen gewoon verder zoals ze bezig waren.

Een arts die naar een instelling gaat om te prikken ontvangt per prik €92. Prik daar 50 mensen in 2 uur = €4.600. Een uurloon van €2.300 #zorgkosten $prikmisdaad #griepprik #Boosterdodenprik #herhaalprik

PFIZER WERELDNIEUWS

Watch as Pfizer executive Janine Small admits to EU parliament that Pfizer did not test the vaccine for preventing transmission of Covid prior to it being made available to the public.

De partijen die tegen een debat en verder onderzoek stemden worden beschouwd als medeplichtig aan kartel misdaad/doofpot/en de voor velen noodlottige gevolgen van het prikken. Het Vaccin dat MRNA muteert waardoor volgens geleerden het immuunstelsel kapot  word gemaakt, was nooit getest, en er werd niet verteld dat de bijwerkingen bij velen de dood veroorzaakten

 

De Jonge heeft u allen bedrogen, hij heeft gelogen

Posted in Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

De integrale toespraak van Vladimir Putin

De historische toespraak van Poetin van 30 sept 2022.

Live gestreamd op 30 sep. 2022 Vladimir Putin, the Russian President, called for peace talks with Kyiv as he announced the formal annexation of four Ukrainian regions on Friday. Speaking to hundreds of Russia’s top politicians in the Kremlin’s lavish St George’s Hall, Putin said voters in the referendums had made “an unequivocal choice” to join the Russian Federation. “We suggest returning to the talks but we’re not going to discuss the choice that people there have made, and Russia is not going to betray it,” he said. Kyiv and the West have dismissed the votes in Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia and Kherson as a sham, but Putin said those living in the four regions “are becoming our citizens for good”.

Hieronder de volledige tekst van de toespraak van Vladimir Poetin, gepubliceerd op de officiële website van het Kremlin:

Burgers van Rusland, burgers van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk, inwoners van de regio’s Zaporozhye en Cherson, afgevaardigden van de Doema, senatoren van de Russische Federatie,

Zoals u weet, zijn er referenda gehouden in de volksrepublieken Donetsk en Lugansk en in de regio’s Zaporozhye en Cherson. De stemmen zijn geteld en de uitslag is bekend. Het volk heeft een ondubbelzinnige keuze gemaakt. Vandaag zullen we verdragen ondertekenen over de toetreding van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Lugansk, de regio Zaporozhye en de regio Cherson tot de Russische Federatie. Ik twijfel er niet aan dat de Federale Vergadering de grondwettelijke wetten inzake de toetreding tot Rusland en de oprichting van vier nieuwe regio’s, onze nieuwe samenstellende entiteiten van de Russische Federatie, zal steunen, want dit is de wil van miljoenen mensen.

Het is ongetwijfeld hun recht, een inherent recht dat is verzegeld in artikel 1 van het VN-Handvest, dat rechtstreeks het beginsel van gelijke rechten en zelfbeschikking van volkeren vastlegt.  Ik herhaal, het is een inherent recht van de mensen. Het is gebaseerd op onze historische affiniteit, en het is dat recht dat generaties van onze voorgangers, degenen die Rusland sinds de periode van het oude Rusland eeuwenlang hebben opgebouwd en verdedigd, naar de overwinning heeft geleid.

Hier in Novorossiya vochten [Pjotr] Rumyantsev, [Alexander] Suvorov en [Fyodor] Ushakov hun strijd, en Catharina de Grote en [Grigori] Potemkin stichtten nieuwe steden. Onze grootvaders en overgrootvaders hebben hier tijdens de Grote Vaderlandse Oorlog tot het bittere einde gevochten.

We zullen altijd de helden van de Russische lente herinneren, degenen die weigerden de neonazistische staatsgreep in Oekraïne in 2014 te accepteren, al degenen die stierven voor het recht om hun moedertaal te spreken, om hun cultuur, tradities en religie te behouden , en voor het recht om te leven.

We herinneren ons de soldaten van Donbass, de martelaren van de “Odessa Khatyn”,de slachtoffers van onmenselijke terroristische aanslagen door het regime van Kiev. We herdenken vrijwilligers en schutters, burgers, kinderen, vrouwen, senioren, Russen, Oekraïners, mensen van verschillende nationaliteiten; populaire leider van Donetsk Alexander Zakharchenko; militaire commandanten Arsen Pavlov en Vladimir Zhoga, Olga Kochura en Alexei Mozgovoy; aanklager van de Lugansk Republiek Sergei Gorenko; parachutist Nurmagomed Gadzhimagomedov en al onze soldaten en officieren die tijdens de speciale militaire operatie een heldendood stierven. Het zijn helden. Helden van het grote Rusland. Sluit u alstublieft bij mij aan in een minuut stilte om hun nagedachtenis te eren.

Achter de keuze van miljoenen inwoners van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk, in de regio’s Zaporozhye en Cherson, ligt onze gemeenschappelijke bestemming en duizendjarige geschiedenis. Mensen hebben deze spirituele verbinding doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Ondanks alle beproevingen die ze doorstonden, droegen ze de liefde voor Rusland door de jaren heen. Dit is iets wat niemand kan vernietigen. Daarom hebben zowel oudere generaties als jonge mensen – zij die zijn geboren na de tragische ineenstorting van de Sovjet-Unie – voor onze eenheid, voor onze gemeenschappelijke toekomst gestemd.

In 1991 in Belovezhskaya Pushcha namen vertegenwoordigers van de partijelite van die tijd een besluit om de Sovjet-Unie te beëindigen, zonder de gewone burgers te vragen wat ze wilden, en mensen merkten plotseling dat ze afgesneden waren van hun thuisland. Dit verscheurde en verscheurde onze nationale gemeenschap en veroorzaakte een nationale catastrofe. Net zoals de regering stilletjes de grenzen van de Sovjetrepublieken afbakende en achter de schermen handelde na de revolutie van 1917, vernietigden de laatste leiders van de Sovjet-Unie, in tegenstelling tot de directe wil van de meerderheid van de mensen in het referendum van 1991, onze groot land, en deed de mensen in de voormalige republieken dit gewoon als een voldongen feit onder ogen zien.

Ik moet toegeven dat ze niet eens wisten wat ze deden en welke gevolgen hun acties uiteindelijk zouden hebben. Maar het maakt nu niet uit. Er is geen Sovjet-Unie meer; we kunnen niet terug naar het verleden. Eigenlijk heeft Rusland het tegenwoordig niet meer nodig; dit is niet onze ambitie. Maar er is niets sterker dan de vastberadenheid van miljoenen mensen die zichzelf door hun cultuur, religie, tradities en taal beschouwen als een deel van Rusland, wiens voorouders eeuwenlang in één enkel land hebben gewoond. Er is niets sterker dan hun vastberadenheid om terug te keren naar hun ware historische thuisland.

Acht jaar lang werden mensen in Donbass onderworpen aan genocide, beschietingen en blokkades; in Cherson en Zaporozhye werd een crimineel beleid gevoerd om haat tegen Rusland te cultiveren, voor alles wat Russisch was. Ook nu, tijdens de referenda, dreigde het regime in Kiev onderwijzers, vrouwen die in verkiezingscommissies werkten, met represailles en de dood. Kiev bedreigde miljoenen mensen die kwamen om hun wil te uiten met repressie. Maar de mensen van Donbass, Zaporozhye en Kherson waren niet gebroken, en ze hadden hun zegje.

Ik wil dat de autoriteiten van Kiev en hun ware begeleiders in het Westen me nu horen, en ik wil dat iedereen dit onthoudt: de mensen die in Lugansk en Donetsk, in Cherson en Zaporozhye wonen, zijn voor altijd onze burgers geworden.

We roepen het regime van Kiev op om het vuren en alle vijandelijkheden onmiddellijk te staken; om de oorlog die het in 2014 ontketende te beëindigen en terug te keren naar de onderhandelingstafel. We zijn er klaar voor, zoals we meer dan eens hebben gezegd. Maar de keuze van de mensen in Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Cherson zal niet worden besproken. Het besluit is genomen en Rusland zal het niet verraden. De huidige autoriteiten van Kiev moeten deze vrije uiting van de wil van het volk respecteren; er is geen andere weg. Dit is de enige weg naar vrede.

We zullen ons land verdedigen met alle strijdkrachten en middelen die we hebben, en we zullen er alles aan doen om de veiligheid van onze mensen te waarborgen. Dit is de grote bevrijdende missie van onze natie.

We zullen zeker de verwoeste steden en dorpen, de woongebouwen, scholen, ziekenhuizen, theaters en musea herbouwen. We zullen industriële ondernemingen, fabrieken, infrastructuur herstellen en ontwikkelen, evenals de sociale zekerheid-, pensioen-, gezondheidszorg- en onderwijssystemen.

We zullen zeker werken aan het verbeteren van het beveiligingsniveau. Samen zullen we ervoor zorgen dat de burgers in de nieuwe regio’s de steun kunnen voelen van alle mensen van Rusland, van de hele natie, alle republieken, territoria en regio’s van ons uitgestrekte moederland.

Vrienden, collega’s.

Vandaag wil ik mij richten tot onze soldaten en officieren die deelnemen aan de speciale militaire operatie, de strijders van Donbass en Novorossiya, degenen die naar militaire rekruteringsbureaus zijn gegaan na ontvangst van een oproepbrief in het kader van het uitvoerend bevel over gedeeltelijke mobilisatie, en degenen die dit vrijwillig deden, gehoor gevend aan de roep van hun hart. Ik zou graag hun ouders, echtgenotes en kinderen willen toespreken om hun te vertellen waar onze mensen voor vechten, tegen wat voor soort vijand we het opnemen, en wie de wereld in nieuwe oorlogen en crises drijft en hier bloedige voordelen uit haalt. tragedie.

Onze landgenoten, onze broeders en zusters in Oekraïne die deel uitmaken van ons verenigde volk hebben met eigen ogen gezien wat de heersende klasse van het zogenaamde Westen heeft voorbereid voor de mensheid als geheel. Ze hebben hun maskers laten vallen en laten zien waar ze echt van gemaakt zijn.

Toen de Sovjet-Unie instortte, besloot het Westen dat de wereld en wij allemaal permanent zouden toetreden tot haar dictaten. In 1991 dacht het Westen dat Rusland nooit zou opstaan ​​na zulke schokken en uit zichzelf zou instorten. Dit is bijna gebeurd. We herinneren ons de verschrikkelijke jaren negentig, hongerig, koud en hopeloos. Maar Rusland bleef staan, kwam tot leven, werd sterker en nam zijn rechtmatige plaats in de wereld in.

Ondertussen ging het Westen door en blijft zoeken naar een nieuwe kans om ons een slag toe te brengen, om Rusland te verzwakken en te breken, waarvan ze altijd hebben gedroomd, om onze staat te verdelen en onze volkeren tegen elkaar op te zetten, en hen tot armoede te veroordelen en uitsterven. Ze kunnen niet gerust zijn, wetende dat er zo’n geweldig land is met dit enorme gebied in de wereld, met zijn natuurlijke rijkdom, hulpbronnen en mensen die niet kunnen en willen doen wat iemand anders wil.

Het Westen is klaar om elke grens te overschrijden om het neokoloniale systeem te behouden dat het mogelijk maakt van de wereld te leven, het te plunderen dankzij de overheersing van de dollar en de technologie, om een ​​daadwerkelijk eerbetoon van de mensheid te innen, om zijn primaire bron te onttrekken van onverdiende welvaart, de huur die aan de hegemon wordt betaald. Het behoud van deze lijfrente is hun belangrijkste, echte en absoluut egoïstische motivatie. Daarom is totale de-soevereinisering in hun belang. Dit verklaart hun agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke culturen, hun pogingen om internationale en integratieprocessen te ondermijnen, nieuwe mondiale valuta’s en technologische ontwikkelingscentra die ze niet kunnen beheersen.

Het is van cruciaal belang voor hen om alle landen te dwingen hun soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten. In bepaalde landen gaan de heersende elites vrijwillig akkoord om dit te doen, vrijwillig akkoord om vazallen te worden; anderen worden omgekocht of geïntimideerd. En als dit niet werkt, vernietigen ze hele staten, met achterlating van humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen vernielde en verminkte mensenlevens, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, koloniën en semi-kolonies. Het maakt ze niet uit. Het enige waar ze om geven is hun eigen voordeel.

Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te behouden de echte oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve Westen tegen Rusland voert. Ze willen niet dat we vrij zijn; ze willen dat we een kolonie zijn. Ze willen geen gelijkwaardige samenwerking; ze willen plunderen. Ze willen ons geen vrije samenleving zien, maar een massa zielloze slaven.
Ze zien ons denken en onze filosofie als een directe bedreiging. Daarom richten ze zich op onze filosofen voor moord. Onze cultuur en kunst vormen een gevaar voor hen, dus proberen ze ze te verbieden. Onze ontwikkeling en welvaart zijn ook een bedreiging voor hen omdat de concurrentie toeneemt. Zij willen of hebben Rusland niet nodig, maar wij wel.

Ik wil u eraan herinneren dat in het verleden de ambities van wereldheerschappij herhaaldelijk zijn verbrijzeld tegen de moed en veerkracht van ons volk. Rusland zal altijd Rusland blijven. We zullen onze waarden en ons moederland blijven verdedigen.
Het Westen rekent op straffeloosheid, dat het overal mee wegkomt. Overigens was dit tot voor kort ook het geval. Strategische veiligheidsovereenkomsten zijn vernield; afspraken die op het hoogste politieke niveau zijn gemaakt, zijn tot grote verhalen verklaard; vaste beloften om de NAVO niet naar het oosten uit te breiden, maakten plaats voor smerige misleiding zodra onze voormalige leiders zich in hen stortten; raketverdedigingsverdragen, verdragen voor middellange afstand en Korte afstand ballistische raketten zijn eenzijdig ontmanteld onder vergezochte voorwendselen.

En alles wat we horen is dat het Westen aandringt op een op regels gebaseerde orde. Waar kwam dat trouwens vandaan? Wie heeft deze regels ooit gezien? Wie stemde ermee in of keurde ze goed? Luister, dit is gewoon een hoop onzin, volslagen bedrog, dubbele standaarden, of zelfs drievoudige standaarden! Ze moeten denken dat we dom zijn.
Rusland is een grote duizend jaar oude macht, een hele beschaving, en het zal niet leven volgens zulke geïmproviseerde, valse regels.

Het was het zogenaamde Westen dat het principe van de onschendbaarheid van grenzen met voeten trad, en nu beslist het naar eigen goeddunken wie het recht op zelfbeschikking heeft en wie niet, wie het onwaardig is. Het is onduidelijk waarop hun beslissingen zijn gebaseerd of wie hen het recht heeft gegeven om te beslissen. Ze namen het gewoon aan.
Daarom maakt de keuze van de mensen op de Krim, Sebastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye en Cherson hen zo woedend. Het Westen heeft geen enkel moreel recht om mee te wegen, of zelfs maar een woord te uiten over vrijheid van democratie. Dat doet het niet en dat heeft het ook nooit gedaan.

Westerse elites ontkennen niet alleen nationale soevereiniteit en internationaal recht. Hun hegemonie heeft uitgesproken kenmerken van totalitarisme, despotisme en apartheid. Ze verdelen de wereld brutaal in hun vazallen – de zogenaamde beschaafde landen – en al de rest, die volgens de ontwerpen van de hedendaagse westerse racisten aan de lijst van barbaren en wilden moeten worden toegevoegd. Valse labels zoals ‘schurkenland’ of ‘autoritair regime’ zijn al beschikbaar en worden gebruikt om hele naties en staten te stigmatiseren, wat niets nieuws is. Daar is niets nieuws aan: diep van binnen zijn de westerse elites dezelfde kolonisatoren gebleven. Ze discrimineren en verdelen volkeren in de bovenste laag en de rest.

We hebben nooit ingestemd met dergelijk politiek nationalisme en racisme en zullen dat ook nooit eens zijn. Wat anders, zo niet racisme, wordt de Russofobie over de hele wereld verspreid? Wat is, zo niet racisme, de dogmatische overtuiging van het Westen dat zijn beschaving en neoliberale cultuur een onbetwistbaar model is voor de hele wereld om te volgen? “Je bent voor of tegen ons.” Het klinkt zelfs vreemd.

Westerse elites schuiven zelfs het berouw voor hun eigen historische misdaden op iedereen af ​​en eisen dat de burgers van hun land en andere volkeren dingen bekennen waar ze helemaal niets mee te maken hebben, bijvoorbeeld de periode van koloniale veroveringen.

Het is de moeite waard om het Westen eraan te herinneren dat het zijn koloniale beleid al in de Middeleeuwen begon, gevolgd door de wereldwijde slavenhandel, de genocide op indianenstammen in Amerika, de plundering van India en Afrika, de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China, zoals waardoor het gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de opiumhandel. Wat ze deden was hele naties verslaafd maken aan drugs en doelbewust hele etnische groepen uitroeien om land en hulpbronnen te grijpen, op mensen jagen als dieren. Dit is in strijd met de menselijke natuur, waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

Terwijl wij – we zijn er trots op dat ons land in de 20e eeuw de antikoloniale beweging leidde, die voor veel mensen over de hele wereld kansen opende om vooruitgang te boeken, armoede en ongelijkheid te verminderen en honger en ziekte te verslaan.
Om te benadrukken, een van de redenen voor de eeuwenoude Russofobie, de onverholen vijandigheid van de westerse elites jegens Rusland, is precies het feit dat we hen niet hebben toegestaan ​​ons te beroven tijdens de periode van koloniale veroveringen en de Europeanen dwongen om met ons handel te drijven op wederzijds voordelige voorwaarden. Dit werd bereikt door een sterke gecentraliseerde staat in Rusland te creëren, die groeide en sterker werd op basis van de grote morele waarden van het orthodoxe christendom, de islam, het jodendom en het boeddhisme, evenals de Russische cultuur en het Russische woord die voor iedereen openstonden.

Er waren talloze plannen om Rusland binnen te vallen. Dergelijke pogingen werden ondernomen tijdens de tijd van moeilijkheden in de 17e eeuw en in de periode van beproevingen na de revolutie van 1917. Ze zijn allemaal mislukt. Pas aan het einde van de 20e eeuw, toen de staat was vernietigd, slaagde het Westen erin om de rijkdom van Rusland in handen te krijgen. Ze noemden ons vrienden en partners, maar ze behandelden ons als een kolonie en gebruikten verschillende regelingen om biljoenen dollars het land uit te pompen. Wij herinneren. We zijn niets vergeten.

Een paar dagen geleden hebben mensen in Donetsk en Lugansk, Cherson en Zaporozhye hun steun uitgesproken voor het herstel van onze historische eenheid. Dank je!

Westerse landen zeggen al eeuwenlang dat ze vrijheid en democratie naar andere naties brengen. Niets is verder van de waarheid verwijderd. In plaats van democratie te brengen, onderdrukten en exploiteerden ze, en in plaats van vrijheid te geven, maakten ze slaven en onderdrukten ze. De unipolaire wereld is inherent antidemocratisch en onvrij; het is door en door vals en hypocriet. De Verenigde Staten zijn het enige land ter wereld dat twee keer kernwapens heeft gebruikt en de steden Hiroshima en Nagasaki in Japan heeft vernietigd. En ze creëerden een precedent.

Bedenk dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Dresden, Hamburg, Keulen en vele andere Duitse steden tot puin hebben teruggebracht, zonder de minste militaire noodzaak. Het werd ostentatief gedaan en, nogmaals, zonder enige militaire noodzaak. Ze hadden maar één doel, zoals bij de nucleaire bombardementen op Japanse steden: ons land en de rest van de wereld intimideren.
De Verenigde Staten hebben met hun tapijtbombardementen en het gebruik van napalm en chemische wapens een diep litteken achtergelaten in de nagedachtenis van de bevolking van Korea en Vietnam.

Het blijft Duitsland, Japan, de Republiek Korea en andere landen bezetten, die ze cynisch gelijken en bondgenoten noemen. Kijk nu, wat voor soort alliantie is dat? De hele wereld weet dat de topfunctionarissen in deze landen worden bespioneerd en dat hun kantoren en huizen worden afgeluisterd. Het is een schande, een schande voor degenen die dit doen en voor degenen die, als slaven, stil en gedwee dit arrogante gedrag slikken.

Ze noemen de bevelen en dreigementen die ze aan hun vazallen maken Euro-Atlantische solidariteit, en het creëren van biologische wapens en het gebruik van menselijke proefpersonen, ook in Oekraïne, nobel medisch onderzoek. Het is hun destructieve beleid, oorlogen en plunderingen die de massale golf van migranten van vandaag hebben losgelaten. Miljoenen mensen ondergaan ontberingen en vernedering of sterven bij duizenden die Europa proberen te bereiken.Ze exporteren nu graan uit Oekraïne. Waar brengen ze het naartoe onder het mom van het waarborgen van de voedselzekerheid van de armste landen? Waar gaat het heen? Ze brengen het naar dezelfde Europese landen. Slechts vijf procent is geleverd aan de armste landen. Weer meer bedrog en naakt bedrog.

In feite gebruikt de Amerikaanse elite de tragedie van deze mensen om haar rivalen te verzwakken, om natiestaten te vernietigen. Dit geldt voor Europa en voor de identiteiten van Frankrijk, Italië, Spanje en andere landen met een eeuwenlange geschiedenis.
Washington eist steeds meer sancties tegen Rusland en de meerderheid van Washington eist steeds meer sancties tegen Rusland en de meerderheid van de Europese politici gaat gehoorzaam mee.

Ze begrijpen heel goed dat de Verenigde Staten, door de EU onder druk te zetten om Russische energie en andere hulpbronnen volledig op te geven, Europa praktisch in de richting van deïndustrialisatie duwen in een poging om de hele Europese markt in handen te krijgen. Deze Europese elites begrijpen alles – dat doen ze, maar ze dienen liever de belangen van anderen. Dit is niet langer slaafsheid maar direct verraad aan hun eigen volkeren.

God zegene, het is aan hen.

Maar de Angelsaksen zijn van mening dat sancties niet langer voldoende zijn en zijn nu overgegaan op subversie. Het lijkt ongelooflijk, maar het is een feit – door explosies te veroorzaken op de internationale gaspijpleidingen van Nord Stream die langs de bodem van de Oostzee lopen, zijn ze feitelijk begonnen met de vernietiging van de gehele energie-infrastructuur van Europa. Het is duidelijk voor iedereen die er baat bij heeft. Degenen die er baat bij hebben, zijn natuurlijk verantwoordelijk.

De dictaten van de VS worden ondersteund door grof geweld, volgens de wet van de vuist. Soms is het prachtig verpakt, soms is er helemaal geen verpakking, maar de essentie is hetzelfde: de wet van de vuist. Vandaar de inzet en het onderhoud van honderden militaire bases in alle uithoeken van de wereld, de uitbreiding van de NAVO en pogingen om nieuwe militaire allianties aan te gaan, zoals AUKUS en dergelijke. Er wordt veel gedaan om een ​​militair-politieke keten Washington – Seoul -Tokyo te creëren. Alle staten die echte strategische soevereiniteit bezitten of ernaar streven en in staat zijn de westerse hegemonie uit te dagen, worden automatisch tot vijanden verklaard.
Dit zijn de principes die ten grondslag liggen aan de militaire doctrines van de VS en de NAVO die totale overheersing vereisen.

Westerse elites presenteren hun neo-koloniale plannen met dezelfde hypocrisie, beweren vreedzame bedoelingen, praten over een soort van afschrikking.

Dit ontwijkende woord migreert van de ene strategie naar de andere, maar betekent eigenlijk maar één ding: alle soevereine machtscentra ondermijnen.
We hebben al gehoord over de afschrikking van Rusland, China en Iran. Ik denk dat de volgende in de rij zijn andere landen van Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten, evenals de huidige Amerikaanse partners en bondgenoten. We weten immers dat wanneer ze ontevreden zijn, ze ook sancties invoeren tegen hun bondgenoten – tegen deze of gene bank of bedrijf. Dit is hun praktijk en ze zullen het uitbreiden. Ze hebben alles in het vizier, ook onze buren, de GOS-landen.

Tegelijkertijd is het Westen duidelijk al lange tijd bezig met wishful thinking. Bij het lanceren van de sancties blitzkrieg tegen Rusland, bijvoorbeeld, dachten ze dat ze weer de hele wereld op hun bevel konden opstellen. Het blijkt echter dat zo’n rooskleurig vooruitzicht niet iedereen opwindt – behalve complete politieke masochisten en bewonderaars van andere onconventionele vormen van internationale betrekkingen. De meeste staten weigeren “een groet te brengen” en kiezen in plaats daarvan voor de verstandige weg van samenwerking met Rusland.

Het Westen had zo’n insubordinatie duidelijk niet verwacht. Ze raakten er gewoon aan gewend te handelen volgens een sjabloon, om te grijpen wat ze wilden, door chantage, omkoping, intimidatie, en overtuigden zichzelf ervan dat deze methoden voor altijd zouden werken, alsof ze in het verleden waren versteend.

Een dergelijk zelfvertrouwen is niet alleen een direct product van het beruchte concept van uitzonderlijkheid – hoewel het nooit ophoudt te verbazen – maar ook van de echte ‘informatiehonger’ in het Westen. De waarheid is verdronken in een oceaan van mythen, illusies en vervalsingen, met behulp van extreem agressieve propaganda, liegend als Goebbels. Hoe ongeloofwaardiger de leugen, hoe sneller mensen het zullen geloven – zo werken ze volgens dit principe.

Maar mensen kunnen niet gevoed worden met gedrukte dollars en euro’s. Je kunt ze niet voeden met die stukjes papier, en de virtuele, opgeblazen kapitalisatie van westerse socialemediabedrijven kan hun huizen niet verwarmen. Alles wat ik zeg is belangrijk. En wat ik net zei is niet minder zo: je kunt niemand voeden met papier – je hebt voedsel nodig; en je kunt niemands huis verwarmen met deze opgeblazen hoofdletters – je hebt energie nodig.

Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers overtuigen om minder te eten, minder vaak te douchen en zich thuis warmer te kleden. En degenen die eerlijke vragen beginnen te stellen als “Waarom is dat eigenlijk?” worden onmiddellijk tot vijanden, extremisten en radicalen verklaard. Ze wijzen terug naar Rusland en zeggen: dat is de bron van al je problemen. Meer leugens.

Ik wil speciaal opmerken dat er alle reden is om aan te nemen dat de westerse elites niet zullen zoeken naar constructieve manieren om uit de wereldwijde voedsel- en energiecrisis te komen waar zij en zij alleen de schuld van hebben, als gevolg van hun langetermijnbeleid, dat dateert van lang voor onze speciale militaire operatie in Oekraïne, in Donbass. Ze zijn niet van plan de problemen van onrecht en ongelijkheid op te lossen.

Ik ben bang dat ze liever andere formules gebruiken waar ze zich prettiger bij voelen.
En hier is het belangrijk om te onthouden dat het Westen zichzelf uit de problemen van het begin van de 20e eeuw heeft gered met de Eerste Wereldoorlog. De winsten van de Tweede Wereldoorlog hielpen de Verenigde Staten om eindelijk de Grote Depressie te overwinnen en de grootste economie ter wereld te worden, en om op de planeet de macht van de dollar als mondiale reservevaluta. En de crisis van de jaren tachtig – de zaken kwamen weer tot een hoogtepunt in de jaren tachtig – het Westen kwam er ongeschonden uit, grotendeels door zich de erfenis en middelen van de ingestorte en ter ziele gegane Sovjet-Unie toe te eigenen. Dat is een feit.

Om zichzelf te bevrijden van het nieuwste web van uitdagingen, moeten ze Rusland ontmantelen, evenals andere staten die koste wat kost een soeverein ontwikkelingspad kiezen, om de rijkdom van andere naties verder te kunnen plunderen en te gebruiken om hun eigen gaten dichten. Als dit niet gebeurt, kan ik niet uitsluiten dat ze zullen proberen een ineenstorting van het hele systeem teweeg te brengen, en daar alles de schuld van geven, of, God verhoede, besluiten om de oude formule van economische groei door oorlog te gebruiken. Rusland is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens de internationale gemeenschap en zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat koelere hoofden de overhand krijgen.

Het huidige neokoloniale model is uiteindelijk gedoemd te mislukken; zoveel is duidelijk. Maar ik herhaal dat zijn echte meesters zich er tot het einde aan zullen vastklampen. Ze hebben de wereld gewoon niets anders te bieden dan hetzelfde systeem van plundering en afpersing in stand te houden.

Ze geven niets om het natuurlijke recht van miljarden mensen, de meerderheid van de mensheid, op vrijheid en gerechtigheid, het recht om hun eigen toekomst te bepalen. Ze zijn al overgegaan tot de radicale ontkenning van morele, religieuze en gezinswaarden.
Laten we een paar heel eenvoudige vragen voor onszelf beantwoorden. Nu wil ik terugkomen op wat ik heb gezegd en ik wil ook alle burgers van het land toespreken – niet alleen de collega’s die in de zaal zitten – maar alle burgers van Rusland: willen we hier, in ons land, in Rusland , “ouder nummer één, ouder nummer twee en ouder nummer drie” (ze zijn het helemaal kwijt!) in plaats van moeder en vader? Willen we dat onze scholen onze kinderen, vanaf hun vroegste dagen op school, perversies opleggen die leiden tot degradatie en uitsterven? Willen we het idee dat bepaalde andere geslachten naast vrouwen en mannen bestaan ​​in hun hoofd trommelen en hen een geslachtsaanpassende operatie aanbieden? Is dat wat we willen voor ons land en onze kinderen? Dit is voor ons allemaal onaanvaardbaar. We hebben zelf een andere toekomst.

Laat me herhalen dat de dictatuur van de westerse elites zich richt op alle samenlevingen, inclusief de burgers van westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Deze volledige afstand doen van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een “religie in omgekeerde richting” – puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult u hen kennen.” Deze giftige vruchten zijn voor de mensen al duidelijk zichtbaar, en niet alleen in ons land, maar ook in alle landen, ook veel mensen in het Westen zelf.

De wereld is een periode ingegaan van een fundamentele, revolutionaire transformatie. Er ontstaan ​​nieuwe machtscentra. Zij vertegenwoordigen de meerderheid – de meerderheid! – van de internationale gemeenschap. Ze zijn niet alleen bereid om hun belangen kenbaar te maken, maar ook om ze te beschermen. Ze zien in multipolariteit een kans om hun soevereiniteit te versterken, wat betekent het verkrijgen van echte vrijheid, historische vooruitzichten en het recht op hun eigen onafhankelijke, creatieve en onderscheidende vormen van ontwikkeling, op een harmonieus proces.

Zoals ik al zei, we hebben veel gelijkgestemde mensen in Europa en de Verenigde Staten, en we voelen en zien hun steun. In de meest uiteenlopende landen en samenlevingen krijgt een in wezen emancipatorische, antikoloniale beweging tegen de uni-polaire hegemonie vorm. Zijn kracht zal alleen maar groeien met de tijd. Het is deze kracht die onze toekomstige geopolitieke realiteit zal bepalen.

Vrienden,

Vandaag strijden we voor een rechtvaardig en vrij pad, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, om dictatuur en despotisme in het verleden achter te laten. Ik ben ervan overtuigd dat landen en volkeren begrijpen dat een beleid dat gebaseerd is op het uitzonderlijkheid van wie dan ook en de onderdrukking van andere culturen en volkeren inherent crimineel is, en dat we dit beschamende hoofdstuk moeten afsluiten. De voortdurende ineenstorting van de westerse hegemonie is onomkeerbaar. En ik herhaal: dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Het slagveld waartoe het lot en de geschiedenis ons hebben geroepen, is een slagveld voor ons volk, voor het grote historische Rusland. Voor het grote historische Rusland, voor toekomstige generaties, onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We moeten ze beschermen tegen slavernij en monsterlijke experimenten die zijn ontworpen om hun geest en ziel te verlammen.

Vandaag vechten we zodat het nooit bij iemand opkomt dat Rusland, ons volk, onze taal of onze cultuur uit de geschiedenis kunnen worden gewist. Vandaag hebben we een geconsolideerde samenleving nodig, en deze consolidatie kan alleen gebaseerd zijn op soevereiniteit, vrijheid, schepping en rechtvaardigheid. Onze waarden zijn menselijkheid, barmhartigheid en mededogen.

En ik wil afsluiten met de woorden van een echte patriot Ivan Ilyin: “Als ik Rusland als mijn moederland beschouw, betekent dat dat ik als een Rus liefheb, nadenk en denk, zing en spreek als een Rus; dat ik geloof in de spirituele kracht van het Russische volk. Zijn geest is mijn geest; zijn lot is mijn lot; zijn lijden is mijn verdriet; en zijn voorspoed is mijn vreugde.”

Achter deze woorden staat een glorieuze spirituele keuze, die gedurende meer dan duizend jaar van Russische soevereiniteit werd gevolgd door vele generaties van onze voorouders.
Vandaag maken we deze keuze; de burgers van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de inwoners van de regio’s Zaporozhye en Cherson hebben deze keuze gemaakt. Ze hebben de keuze gemaakt om bij hun volk te zijn, om bij hun moederland te zijn, om te delen in zijn lot en om samen te overwinnen.

De waarheid is bij ons, en achter ons staat Rusland!”


En de oorlog ophitser Rutte?\

Rutte blijft maar stoken, ophitsen, poetin aanvallen, en Rutte zei dat het onze oorlog is…waardoor hij de bevolking gevaar laat lopen. Rutte is volgens velen strafbaar, hij heeft een hele reeks aan misdaden gepleegd tegen de volkeren.

Posted in Column, Nieuws | Tagged | Leave a comment