5G Technology has to be stopped


5G-apocalyps – het verdelgingsgebeuren (Film van Sacha Stone) | www.kla.tv/14619.Wat doet 5G echt?   5G-technologie werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. 5G  zenders  zijn militaire wapens, respectievelijk aanvalsfrequenties! Het is dezelfde straling die in de VS wapensystemen wordt gebruikt om samenscholingen te verspreiden en grote groepen mensen ziek te maken.

Bekijk de alarmerende en wakker schuddende documentairefilm: “5G-apocalyps: het verdelgingsgebeuren” in zijn geheel  van Sacha Stone,  en vorm uw eigen mening.


Beste bezoekers,

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat de 5g  RF straling schadelijk is bewezen  voor mens en milieu.


Stop 5G !!!

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, het 5g experiment op grote schaal op de bevolking los te laten.  Stop die WAANZIN >>>

Teken allen de Petitie   STOP 5G

observe

 •  Wij willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een schadelijk 5G-netwerk wordt uitgerold.
 • Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van  het  5G netwerk onverantwoord en ongewenst.

request

Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.

Motivatie >>>Bewijzen >>> 5g is  schadelijk voor de gezondheid >>>

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)

5g gevaarlijk

In  Nederland worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers van over de hele wereld zoals ook van de WHO (World Health Organisation en Greenpeace) steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone bossen weggekapt om te versnipperen en  in ziekmakend  fijnstof uitstotende biomassa-centrales te verbranden zoals met SDK EU subsidie.

Tegelijkertijd is Merkels EU Elite met hun handlangers zoals Macron en Rutte ten dienste van Multinationals en Wallstreet EU Bankiers bezig, met het uitrollen van het mobiele hoogfrequente mobiele  spionage en controle netwerk 5G, dat volgens duizenden  experts en artsen van over de hele wereld  schadelijk is voor de Volksgezondheid.

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat RF straling schadelijk word geacht voor mens en milieu.

Geleerden van over de hele wereld waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van 5G, zoals neurobioloog Hugo Schooneveld, voormalig onderzoeker van  de Universiteit te Wageningen.

Hugo Schooneveld  van de Universiteit te Wageningen ondertekende met 179 internationale top-academici in 2017 een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van 5G-straling.

Hugo Schooneveld:

‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’ ‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht.

‘De Europese normen zijn alleen gebaseerd op temperatuurverhoging, maar om de echte gevolgen te kunnen constateren is veel meer biologisch vernuft nodig. Zo zou de aandacht moeten gaan naar veranderingen in non-thermische (niet aan warmte gerelateerd, red.) celfysiologische processen. De  techneuten houden dat af omdat ze de productie daarmee vertragen.

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat RF straling schadelijk is voor mens en milieu.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

5G millimeter golven dringen het lichaam in via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke straling is zowel een gevaar voor de huid, DNA, de hersenen, de ogen.  5G is ook een catastrofe voor vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.

De op een topfunctie bij de EU azende Bilderberger, Marc Rutte en de Telecommunicatie kartels willen binnen 2 jaar  5G  in Nederland installeren om alles draadloos te verbinden en zo ook de burgers te kunnen controleren en bespioneren via het internet, van koelkast en wasmachine, telefoon, computer, haarborstel via antennes en microchips.

Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G basisstations en 20.000 satellieten in de ruimte 200 miljard zendende objecten het ‘Internet of Things’ moeten gaan vormen in de nabije toekomst en de regeringen trekken zich helemaal niets aan van de gevaren en schade van 5g straling. Overigens zijn er wel meer landen zoals Belgie, waar de overheid zeer terughoudend is mbt het uitrollen van het 5g netwerk, en waar strengere veiligheid eisen gelden en waar de toegestane hoeveelheid UMTS straling ( Limiet) veel lager is dan in Nederland.

De uitrol van 5g,  natuur-lucht-bodem-water-ether-vervuiling, bedrog, bangmakerij, vrijheidsbeperking, corruptie, onrecht, oorlogen, depopulatie, valse propaganda  worden veroorzaakt door  samenzweerders zoals  Marc Rutte, Rob Jetten, Paul Rosenmuller, Ed Nijppels en  hun aandeelhouders van het Rutte III  Bilderberger Kartel,  evenals door Merkels EU  geleid door  GROKO NAZIES en met name de Rothshild & Wall Street Bankiers.  De  toenemende ellende in  Europa en de wereld,  valt met  name  te wijten aan  de Khasaarse Macht Elite( Busch, Merkel, La Garde, Clinton, Obama, Rothshild, Rockefeller, Trudeau etc)  met  hun zieke geesten die de wereld teisteren met een ongekende  geldzucht, corruptie, vernietigingsdrang,  grootheidswaanzin, afgoderij , Satanisme, Nazisme, Machtswellust.

Uit 10.000 onderzoeken blijkt namelijk dat de voornaamste ziekten van de moderne samenleving —kanker, hart aandoeningen en diabetes— grotendeels worden veroorzaakt door elektromagnetische vervuiling.

Duizenden wetenschappelijke artikelen bewijzen dat elektromagnetische velden schadelijk zijn.  Elizabeth Kelley, initiatiefnemer van het EMF Scientist Appea en 240 wetenschappers hebben de Verenigde Naties  dringend gewaarschuwd dat een verhoogd risico op kanker is aangetoond, net als beschadiging van dna en ’aantasting van de voortplantingsfuncties.

Het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) toonde in 2018 aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan mobiele straling. Hoofdonderzoeker Michael Wyde  concludeerde: „We kwamen erachter dat verhoogde aanwezigheid van hart-, brein- en bijniertumoren ontstond door radiofrequente straling.

Het Australische collectief van wetenschappers en gezondheidswerkers ORSAA heeft een databank met 2266 peer reviewed studies over ziekmakende straling. In 68 procent van die onderzoeken werden ’significante biologische of gezondheidseffecten’ gevonden.

Stop-5G

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde al in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz kankerverwekkend kan zijn. Zelfs voordat er sprake was van 5G riepen duizenden natuurkundigen en artsen al op om draadloze telecommunicatie niet verder uit te breiden en te verbieden.

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen (stand eind maart 2019) roepen op om de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk te stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten. Het 5G netwerk zal een enorme toename van blootstelling aan radio frequente straling (radiogolf) geven bovenop die van de 2G, 3G en 4G netwerken. RF straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu. Het uitrollen van 5G is een experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is. >>> Oproep / Appeal 

Duizenden wetenschappers geven glashelder  aan dat  het veel sterkere 5G een alarmerende bedreiging voor de gezondheid van de mensheid is. De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G zal gaan veroorzaken en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.

Leukemie,  Borstkanker, Botkanker, Alzheimer, Tinnitus, DNA-schade, Onvruchtbaarheid, Hartritme- stoornissen, hoofdpijn, stress, depressies.

5 G  straling is schadelijker dan 4g  straling omdat 5G millimeter golven intenser zijn en diep in het lichaam dringen via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke 5g straling kan toxische reacties( opeenhoping van gifstoffen) veroorzaken( weefselsterfte) en is schadelijk voor de huid en voor de ogen.  5g veroorzaakt zoals uit diepgaand onderzoek is gebleken  onvruchtbaarheid en DNA schade, tumoren( hersenkanker, borstkanker),  onvruchtbaarheid en aandoeningen zoals Alzheimer, Tinnitus ( oorsuisen), depressies, hartritme-stoornissen en lusteloosheid( lethargie).

5G zal een catastrofe betekenen voor de vliegende insecten die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen.

Wegens  het wanbeleid  bij de EU en belangenconflicten  bij de door corruptie verziekte nationale verheden zijn de belangrijke onderzoeken opzettelijk bij de besluitvoering uitgesloten en niet in de openbaarheid  gekomen.

Nieuwe standaardnormen zijn keihard nodig omdat er door de EU  geen enkele rekening gehouden word met de zeer schadelijk vervuiling van  de ether (milieu)  zoals door  electro smog,  en door de gevaarlijke hoog frequente 5 g micro straling.

De Europese Unie, de VS en nationale regeringen brengen de bevolking in gevaar en  saboteren lokale gemeenschappen  die bezwaar willen maken tegen de invoering van het  5g   spionage – controle – mobiele – netwerk.

Tal van  internationale verdragen worden geschonden,  zoals het invoeren van 5g  zonder  instemming van de bevolking waarmee de mensenrechten worden geschonden door de corrupte macht elites zoals Rutte III,  Merkels GROKO, de EU,  de VN en WHO.


Call to Action. Wat moet er gebeuren?


(1) Onmiddellijke acties en maatregelen om de invoering van 5G te stoppen om de mensheid te beschermen en het milieu.

(2) Volg de VN Conventie over de Rechten van het kind en informeer de burgers over de gezondheidsrisico’s van de gevaarlijke  straling.

(3) Voer telecommunicatie in met draadverbinding in plaats van draadloos.

(4) Verbied de draadloze telecommunicatie industrie via lobby organisaties verdere uitbreiding van RF straling te realiseren.

(5) Benoem direct internationale groepen van onafhankelijke EMF en gezondheidswetenschappers die nieuwe internationale veiligheidsstandaarden voor RF straling vaststellen.

De Complete oproep lees je >>> hier <<<

OOk de talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De enorme impact van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Het alarmerend rapport is uitsluitend gebaseerd op degelijke wetenschappelijke onderzoeken.

Gezien de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is, tenzij de heersende Elite een halt word toegeroepen zoals  via demonstraties,  het aanklagen van providers  zoals Vodafone, KPN, Deutsche Telekom, en  verantwoordelijke politici zoals Rutte, Merkel, Macron, Trudeau,Verhofstadt, Timmermans,  Busch, Bill Gates, Rothshild, de beurszwendelaar Soros, Hillary Clinton-Rodhamm  etc, en  via een veroordeling door het Internationale Strafhof en het Hoge Hof Voor de Mensenrechten.


BioInitiative 2012 Rapport


Dit zijn de voornaamste conclusies uit het BioInitiative 2012 Rapport (inclusief updates van 2014/2017), de straling kan veroorzaken:

 • DNA-schade;
 • verlies van DNA-herstelcapaciteit in menselijke stamcellen;
 • reductie van vrije radicalen-wegvangende middelen – met name melatonine;
 • giftig voor het zenuwstelsel van mens en dier,
 • Alzheimer,  tinnitus, oorsuizen, vergeetachtigheid, concentratie-stoornissen
 • kankerverwekkend bij mensen (leukemie, borstkanker)
 • ernstige gevolgen voor de morfologie en functie van sperma van mens en dier (voortplanting);
 • effecten op het gedrag van de nakomelingen;
 • en effecten op de hersen- en schedelbotontwikkeling bij de nakomelingen van dieren die tijdens de zwangerschap worden blootgesteld aan straling van mobiele telefoons.

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.” *

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Een syndroom dat in de voormalige Sovjet-Unie radiogolven ziekte genoemd werd en nu over de wereld bekend is alselektrohypersensitiviteit (EHS) kan zowel acuut als chronisch zijn. Professor Dr. Karl Hecht heeft een gedetailleerd overzicht van deze syndromen gepubliceerd dat werd samengesteld uit meer dan 1.500 Russische wetenschappelijke publicaties en de klinische geschiedenis van meer dan 1.000 van zijn eigen patiënten in Duitsland. Objectieve bevindingen waren onder meer slaapstoornissen, abnormale bloeddruk en hartslag, spijsverteringsstoornissen, haaruitval, tinnitus (oorsuizen) en huiduitslag, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn,  botontsteking,  geheugenverlies, concentratieproblemen, moeheid, griep- symptomen en pijn in de hartstreek.

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven:  “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”

Prof. Dr. Adlkofer rapporteerde alreeds in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie: “DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.”   (Destijds werd ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G) 

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan
40.000 burgers : “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)

stop 5g it kills you

stop 5g it kills you

Präsident der Österreichischen Ärztekammer: Klare Worte zu 5G

Statement ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer

Auf Basis der bisherigen Informationen ist durch den Aufbau von 5G mit einer weiteren, und zwar erheblichen, schon derzeit vielerorts zu intensiven Hochfrequenzexposition der Bevölkerung zu rechnen. Riesige Datenmengen mittels Mikrowellentechnik im unmittelbaren Lebensbereich des Menschen zu übertragen, ist aus ärztlicher Sicht als eine Fehlentwicklung zu sehen.

Ich fordere von unseren Politikern daher entsprechend des Prinzips der Vorsorge eine genauere Überprüfung der 5G-Technologie. Jede Technologie muss in der EU hinsichtlich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit für die Menschen geprüft werden, und das von der elektrischen Zahnbürste bis hin zum Kaugummi. In der Mobilfunktechnologie ist man manchmal jedoch etwas schneller bei der Beurteilung, vielleicht zu schnell.

Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, das Problem ist vielschichtig und es ist wichtig, dass wir diese Problemstellung eher heute als morgen lösen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und hoffe, dass wir vielleicht die eine oder andere Lösung heute andenken können.

Quelle: https://www.bau-biologie.at

Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund): “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.”

Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.”

5G Space Appeal www.5gspaceappeal.org/the-appeal
In het 5G Space Appeal vindt u uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie. Het appèl is d.d. 11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en zal officieel worden aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.

Zie ook Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: www.iemfa.org/

De politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan

Zie  >>> http://www.radiationdangers.com/5g/is-the-coronavirus-actually-microwave-illness

Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten

Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken vanoverheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassingvan elektromagnetische(EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT)telefoonsen WiFi

Actueel nieuws over de gevaren van straling via de site stralingsbewust.info/

Studies that show WiFi and Devices Health Effects 76 pagina’s aan informatie

Lectori Salutem,

Vodafone test met DNA ziekmakend 5G te Maastricht

Vodafone heeft aangegeven dat met 3,5 Ghz tegenover het Gouvernement testen werden gedaan. De Volksgezondheid kwam volgens de experts  in gevaar. Vodafone zou  illgeaal via  EZ een vergunning hebben gekregen op voorwaarde dat EZ de betreffende gemeente zou informeren. EZ  blijkt die gang van zaken niet op prijs stellen want er is niet geinformeerd en daarover word breeduit gelogen. Dit schandaal word glashard ontkend door de 5g promotors  zoals Wiebes, Zijlstra, Nijppels en  Marc Rutte van de VVD. 

Er zijn volgens tienduizenden  wetenschappers een groter aantal gevaren en  bezwaren  van fundamenteler aard en daarom dienen de Vodafone KPN en andere 5g testen per direct gestaakt te worden. Rutte III  weigert  echter wegens  (miljarden investeringen, geldgewin, belangenverstrengeling) de levensgevaarlijke 5G praktijken in Nederland per direct te staken.

Zie  5G plein Facebook

Stuttgarter Nachrichten Duitse artsen  bij het Ministerie in Stuttgart eisen preventie-strategieën om de bevolking te beschermen, verder onderzoek en een moratorium op de uitrol van 5G.

Diverse  landen zoals Belgie hebben expliciet geweigerd om 5g te testen. Die testen werden door de rechter verboden! Maar wat doet Rutte III? Alles zomaar uitrollen, vandaar onderstaande dringende boodschap !

Nu

1. elke Gemeenteraad, college van B&W en elke ambtenaar op Rijks-, Provinciaal- en Gemeentelijk niveau op de hoogte is / zich op eenvoudige wijze op de hoogte kan stellen van het problematische en gevaarlijke karakter van 5g, zijn allen extra verantwoordelijk geworden in het gezond, veilig, vrij en welvarend houden van de mensen die hen vertrouwen; zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Garantenstellung

2. B&W Maastricht heeft  goede gronden om op zijn minst zeer terughoudend zijn met de uitrol en ingebruikname wegens gezondheidschade op lange-termijn door 5g.

3. 5g  word sinds enkele maanden gebruikt in zgn ‘live test’

4. de afdeling milieu – handhaving zijn verplicht te handhaven

5. in https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_Helsinki en https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2019-04-02 staat dat mensen op de hoogte dienen te zijn van aan welke test ze deelnemen en daarmee in dienen te stemmen

6. de mensen in Maastricht werden niet adequaat, tijdig, ingelicht door bestuurders die zij vertrouwen om hen gezond, velig, vrij en welvarend te houden

7. Er dient zsm  aangifte van mishandeling en/of poging van mishandeling en “dood door schuld” te worden gedaan wegens de gevaarlijke  5G  live test

8. B&W moet de live test verbieden, aangezien deze illegaal op order van EZ, werd toestaan. Voortschrijdend inzicht bij B&W maakt verder impliciet, cq op orders van EZ, toestemmen met de live test vermijdbaar en daarmee verwijtbaar

9. de minister is geïnformeerd , middels onderstaande bericht is het tijd is om daden bij woorden te voegen: maan RUTTE III en Providers zoals Vodafone publiekelijk de live test en zenden met 5g per direct te stoppen

Bron >>> 5G Plein

 

Bijensterfte – insecten sterfte door 5g


De  5g golven van zendmasten vormen een bedreiging voor honingbijen. volgens het internationale persbureau Press Trust van India verstoren de elektromagnetische golven de navigatiecapaciteit van insecten zoals bijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenpopulatie te onderhouden. Als een zendmast in de buurt van een bijenkorf stond, konden de werkbijen niet terugkeren volgens het  onderzoek onder leiding van de milieudeskundige Sainuddin Pattazhy. Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van bloemen en planten. Volgens onderzoeker Pattazhy kan de bijenpopulatie en een groot deel van de flora (bomen, planten en bloemen)  binnen tien jaar verdwenen zijn als het aantal zendmasten verder toeneemt. Zie : Geen bijen= Geen mensen https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3078297/Het-wemelt-straks-van-de-5G-antennes-in-Brabant-Om-de-150-meter-is-er-eentje-nodig (anp/mvl)


WETENSCHAP WAARSCHUWT VOOR 5G   

Corona virus Covid-19 en 5G


‘We kunnen concluderen dat het probleem misschien wel ligt in het feit dat de 5G elektromagnetische straling het immuunsysteem van de mensen verzwakt, om nog maar te zwijgen van de mogelijk versterkende werking op het virus zelf. En als dit waar is en als China niet van koers verandert, zou 5G heel goed de Titanic van de wereld kunnen worden met de COVID-19 en andere ijsbergen.

1. we hebben bewijzen die aantonen dat draadloze straling het immuunsysteem beïnvloedt;
2. we hebben talrijke patiënten buiten de 5G-zone die geen of slechts milde symptomen vertonen,
3. er zijn onlangs 10.000 5G-antennes geïnstalleerd en ingeschakeld in Wuhan, om nog maar te zwijgen van de 130.000 5G-antennes die in heel China zijn geïnstalleerd;
4. er zijn onlangs 5G-systemen geïnstalleerd in tal van ziekenhuizen in China, om nog maar te zwijgen van de nieuwe COVID-19 ziekenhuizen;
5. we zien hogere aantallen COVID-19 infecties in plaatsen als Hangzhou en Wenzhou, om nog maar te zwijgen van Zuid-Korea, waar veel 5G-antennes werden geïnstalleerd; en
6. Er zijn  door de overheden geen deugdelijke tests gedaan om de biologische gevolgen van blootstelling van levensvormen aan deze straling te achterhalen;

Met name de 60 Ghz die oa. in Wifi gebruikt kan worden (https://fossbytes.com/difference-2-4-ghz-5-ghz-wireless/) , lijkt de opname van zuurstof in de cellen te ondermijnen en daarnaast gaat oa. je bloed klonteren.

26 Ghz knoeit met watermoleculen, die gaan heel snel occileren. Omdat we grotendeels uit water bestaan is dat gevaarlijk en zeer onwenselijk.

Wat blootstelling aan straling  doet, legt Lena Pu uit met levend bloed analyse tijdens blootstelling zoals aan Wifi. Zie deze video van ca. min. 25 tot min. 42 https://www.youtube.com/watch?v=D1pzeTFmCn8


BELGIE 200 artsen eisen 5G verbod


Huisarts Kris Van Kerckhoven uit Wilrijk wil met duizenden andere artsen de uitrol van 5G tegenhouden. Hij waarschuwt de bevolking voor de gevaren van de 5G straling. Volgens Van Kerckhoven kan hij duidelijk aantonen dat patiënten ziek worden door stralingen.

“Als arts heb ik maar één doel en dat is de gezondheid van de mensen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de uitrol van 5G schadelijk is. Als arts wil ik de mensen waarschuwen en hoop ik dat de politiekers politieke moed durven tonen om financieel en economisch minder aantrekkelijke maatregelen te nemen maar die wel de volksgezondheid ten goede komen.”

“Bekabel opnieuw meer. Zet de WIFI uit. Schakel het 4G-netwerk van je gsm uit wanneer je het niet nodig hebt. Aan scholen geef ik de raad om hun draadloos netwerk opnieuw op te bergen en hun smartboards te bekabelen.”

Er bestaat volgens wetenschappers( check You Tube) ook een verband tussen 5G en het coronavirus waar in China duizenden mensen aan overleden. Feit is dat toen per 26 februari 2019 een honderdtal 5G zendmasten in gebruik werd gesteld in en rond Wuhan, waar het corona-virus virus uitbrak, veel mensen ziek werden en door verstikking overleden. Volgens de wetenschappers breekt 5g straling zuurstof af in de longen, waardoor duizenden mensen met corona zoals in Wuhan, door verstikking, en ook mede door andere oorzaken zoals door luchtvervuiling, om het leven kwamen.

Omdat duidelijk is vastgesteld dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid mogen we als burgers niet blootgesteld worden aan de ziekmakende 5g straling. Help dus ook mee, laat van je horen en zorg ervoor dat 5g word verboden. Het is de hoogste tijd om de krachten te bundelen en als één front te opereren.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Stop 5G !!!

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft besloten om zonder echt onafhankelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico`s te laten doen, het 5g experiment op grote schaal op de bevolking los te laten. Stop die WAANZIN >>>

Teken allen de Petitie STOP 5G


Check please.


US Senator Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology Health Risks at Senate Hearing

Doctors call for delaying deployment of 5G Due to SEVERE Health Risks


5g technology must be stopped and destroyed.David Icke on 5G Technology “It Will Be Bigger Than Chernobyl Disaster

This 5G is all about Mind Control, Manipulate, and Health Hazard⚠️📵☣ the amount of EMF Electric Magnetic Frequencies that will be released is insane! Not only scary but the risk of cancer w/5G is phenomenal.5G makes oxygen molucles spin, hense the pneumonia symptoms of the so called corona virus, wuhan got 5G first-hand at the start of December 19. 5g technology must be stopped and destroyed.


Voormalige President van Microsoft waarschuwt dat 5g zeer schadelijk isDr. Thomas Cowan, M.D.  also warned the world on 5G, at the Health And Human Rights Summit in Tucson, Arizona on March 12, 2020.


So, how many of you have been having ringing in the ears commonly considered an ascension symptom? Anyone saying that 5G is fine and/or that 5G has nothing to do with this doesn’t have a leg to stand on bc the fact is nobody actually knows. We are essentially lab rats now, this brand new war technology has not been tested on anything close to the scale they have unleashed upon the world. While living in a 5G area we are electric beings. 5g is dangerous. You all need to do research.  It’s a day of reckoning and we’ve put ourselves here with our blatant disregard for Mother Gaia and our own nature, this is a time to sit with that and decide what kind of life one wants to live when we come out the other side. We chose to be here for this, we have the power to take our lives and freedom back, let’s use our opportunity well.

We are running out of time, 5G will be the end of our freedom and good health. Our children are being sterilised through vaccines and EMF damage, this is truly a genocide in the making.

5G uses weaponized frequencies. Not the same as 4G (like they want you to think). The public has NO clue how dangerous 5g is. They will leave the big towers and install the new ones every few hundred feet. Please research 5G! They want nasty things for you and your family. Population Control is a big one. They government refuses to show research for 5G, they know the truth (all on your dime.). Don’t listen to the government paid fools (mainstream media). It’s NOT about faster internet, they could run a fiber optic cable to your home safer and cheaper (5G antennas require a lot of power). They will be cutting down a lot of trees and bushes too, so you get maximum power (bad for your health, big time).

The love of money is the root of all evil. God warned us.  Ignorance is bliss until cancer comes to your family, your children. It is a crime  what is happening in the world today. Nothing short of fascism across the world. We now get what corporations decide for the people whether they like it or not. It is now blatantly obvious the corporations control our governments, what we created to serve our interest’s has become the over reaching, self preserving parasite only existing now to pillage and plunder, enslave, control and dictate to the people it once represented in good faith.

Get a metal cutting saw and cut it down and then scrap the precious metals from it.or hire a digger to knock it down.people need to take action and not wait for other people to give you the run around while it’s harming you!

5g is a killing machine. 5g causes cancer. Children are most at risk.  The EU has announced that 5G will be rolled out all over European countries. Seems this 5G was a done deal with most western goverments, so who runs our goverments? Who checked for safety reasons? Who are these scientists? Who do they work for? We know that 5G was developed as a weapon of war. Check Barry Trower who has spoken out against the use of 5G reporting all the harmfull sideffects on the human body.

Goverments ignore the truth to comply with big corporations who insist this 5G will aid their business? So children are to be mentally tortured day and night in their own homes because big business want faster WiFi? ?

There’s only one way to stop this torture that’s to inform an mass that whatever these companies are producing will be boycotted by millions of people untill 5G is stopped forever!  Same with representatives who want our votes! Unless 5G is stopped they don’t get voted into office by we the people. Take action!

 


*Bronnen/Referenties/Petities/Stop 5g  International


Aan de Verenigde Naties (UN), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Unie (EU), Raad van Europa en de regeringen van alle landen,

Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 204landen, dringen aan op een stop op de uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via satellieten in de ruimte. 5G zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie. De schadelijkheid van RF straling voor mensen en het milieu is bewezen. De toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu, wat onder internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd.>>>

INTERNATIONAL APPEAL
Stop 5G on Earth and in Space

In 2015, 215 scientists from 41 countries communicated their alarm to the United Nations (UN) and World Health Organization (WHO). They stated that “numerous recent scientific publications have shown that EMF [electromagnetic fields] affects living organisms at levels well below most international and national guidelines”. More than 10,000 peer-reviewed scientific studies demonstrate harm to human health from RF radiation.

The deployment of 5G satellites must be prohibited

Regeringen spelen een dobbelspel met het leven. Albert Einstein:  “God dobbelt niet”.

5G  word gebruikt als wapen in militaire operaties en  het observeren en in bedwang houden van grote groepen mensen.  Regeringen spelen wereldwijd een dobbelspel met de toekomst van al het leven op aarde.

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

130 wetenschappelijke bewijzen dat 5G slecht voor u is.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=5g radiation

https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/03/Is-the-Sky-Really-Falling.pdf

World governments are failing in their duty of care to the populations they govern

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=5g radiation

https://www.facebook.com/stralingsinfo/posts/2668675376746721?__tn__=K-R

Petition >>>EMF Scientist appeal https://emfscientist.org/

Petition >>>5G Space Appeal https://www.5gspaceappeal.org/

5g  Info >>>https://www.5gcrisis.com/

Stop Electro Smog >>> https://www.verminder-electrosmog.nl/

Artikel Scientific American van 17 oktober 2019, “We have no reason to believe 5G is safe”

Joel M. Moskowitz, PhD, is director of the Center for Family and Community Health in the School of Public Health at the University of California, Berkeley. He has been translating and disseminating the research on wireless radiation health effects since 2009 after he and his colleagues published a review paper that found long-term cell phone users were at greater risk of brain tumors. His Electromagnetic Radiation Safety website has had more than two million page views since 2013. He is an unpaid advisor to the International EMF Scientist Appeal and Physicians for Safe Technology.

https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

Resources to Take Action on 5G Streamlining Bills

Grootste landelijke petitie tegen het huidige beleid voor EMV:
www.verminder-electrosmog.nl

Heldere uitleg over 5G https://5gisnietoke.nl/

Landelijke Vereniging voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling van zon en (kunst)licht, ultraviolet (UV) licht en (overige) elektromagnetische velden (EMV):
www.cpld.nl

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

Verzamelpunt van informatie, nieuws en acties over EMV www.stralingsbewust.info

Nederlands kort geding tegen uitrol 5G en andere (internationale) rechtszaken
https://letstalkabouttech.nl/2020/02/nederlands-kort-geding-tegen-uitrol-5g-en-andere-internationale-rechtszaken/

Lezing 2011. Prof Lucas Reijnders onafhankelijke lezing op TU Delft
https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/bb4f9142b45549baa4526cf725b65a431d

Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart – Hoog tijd voor actie in Nederland!

Geplaatst in Gezondheid, Nieuws, Petities, Video | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

de wereld natuur word verwoest door de schuld van merkel rutte jetten en klaver van groenlinks

In de VS wordt in razend tempo bos gekapt om te voorzien in de groeiende vraag naar biomassa zoals in Nederland.  Het criminele kabinet Rutte houdt echter vast aan de gesubsidieerde energie uit biomassa als duurzame oplossing, terwijl energie uit biomassa veel slechter is voor het klimaat dan stoken op  het schone aardgas.

ecocide


Rita Frost, een lokale milieuactiviste die zich verzet tegen de biomassa industrie, is er ontdaan van. “Het landschap hier is volledig verwoest vanwege biomassa. Als je om je heen kijkt op de plekken waar bomen worden gekapt dan is het alsof er een bom is ontploft.”

Wij luiden de noodklok

Honderd duizenden  bomen wil  SBB met de  RUTTE III  EU ( SDK)  subsidie verstoken in  STEEDS MEER vervuilende biomassa centrales die kankerverwekkende fijnstof uitstoten, waar steeds meer mensen ziek van worden . Anno 2019 zijn er  30 000 doden elk jaar agv Luchtvervuiling. De sterfte zal drastisch toenemen als  de plannen van RUTTE III en GL doorgaan zullen meer dan 624 biomassa-centrales in werking treden met NOODLOTTIGE GEVOLGEN !!!

Uit vrijwel de gehele wetenschappelijke wereld klinkt zeer forse kritiek. Invloedrijke Europese wetenschappers stellen dat biomassa-houtstook helemaal niet duurzaam is maar levensgevaarlijk. Wiebes, Rutte en Klaver van GroenLinks beweren liegen de stukken ervan af.  Het verstoken van bomen  betekent namelijk veel meer  CO2-en kankerverwekkende fijnstof uitstoot dan door stoken op kolen of  gas en er word door Rutte III ook al geen rekening gehouden met het feit dat het tientallen jaren kost voor er nieuwe bomen zijn gegroeid als die al aangeplant worden hetgeen in de praktijk, ondanks de mooie beloftes van Rutte en Wiebes totaal niet gebeurd. Ook wordt er niet gekeken naar de  ziekmakende  kankerverwekkende uitstoot die vrijkomt bij het vervoeren van de biomassa naar Europa.

Volgens de Europese koepel van wetenschappers EASAC, die de Europese Commissie adviseert over klimaat- en energiebeleid, zijn de biomassa-centrales schadelijk voor het klimaat (flora en fauna)  en een slechte besteding van publiek geld.


Petitie Stop de massa bomenkap in Nederland


In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en complete bossen weggegekapt, om te verstoken in vervuilende bio-energie centrales. Dit is in strijd met de mensenrechten. Ruttes vuile leugens en de massa bomenkap en biomassa industrie zijn funest voor mens en dier. Stop de boomkap en de EU SDK subsidie op houtstook !!!

Wij

burgers van Nederland

constateren

 • Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied
 • Er is sinds de criminele bende Rutte I  aan de macht kwam  meer dan 130.000 hectare bos in Nederland weggekapt, daardoor heeft Nederland het minste bos( 7 procent) van alle EU Landen.
 • Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is 15% meer vervuilend dan stoken op gas of olie.
 • Jaarlijks overlijden  in Nederland  35000 mensen, jong en oud, door luchtvervuiling, er zullen steeds  mensen ziek worden en overlijden agv RUTTE III en GLwanbeleid
 • De bio-diversiteit word op grote schaal door Rutte III en GL , Staatsbosbeheer en anderen zoals Natuurmonumenten vernietigd.
 • De massa bomenkap is volledig in strijd met de mensenrechten en met de grondwet.

 

en verzoeken

 

Geplaatst in Natuur, Nieuws, Petities | Getagged , , , , , , , , | Een reactie plaatsen