Kappen met kappen bij de Lemelerberg

Stop de Kap bij de LemelerbergBeste bezoekers,

De Provincie Overijssel kapt met subsidie  150 hectare aan onvervangbaar natuurbos op de Lemelerberg bij Ommen.

Wegens de schadelijke gevolgen voor de Volksgezondheid agv de kap en het verbranden van het gekapte hout in absoluut niet duurzame en vervuilende  biomassa-centrales die tot viermaal zoveel  co2,  longkanker veroorzakend fijnstof en tal van andere schadelijke gassen uitstoten(dan gascentrales), moet de kap en houtstook per direct verboden worden.

Er zijn  nog veel meer grondige redenen waarom de kap ZSM moet stoppen.

De Kap moet stoppen omdat:

  • Omdat het kapbeleid en het verstoken van het gekapte hout in vervuilende biomassa-centrales onrechtmatig is en zeer  schadelijk voor het Leefklimaat, Volksgezondheid
  • Omdat in Het Klimaatakkoord en in de EU wetten bepaald is de CO2 uitstoot moet worden gereduceerd en het leefklimaat schoner moet worden gemaakt. Kappen en verstoken betekent alsmaar meer co2 uitstoot en dat is  illegaal.
  • De Natura2000/PAS-plannen voor de Lemelerberg, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing en verbinding van een natuurgebied, leveren géén positieve bijdrage aan de oplossing van de biodiversiteitsproblemen.
  • Dat Landschap Overijssel ingaat tegen wetsartikel 4.4.2.D, wat strafbaar is. (verarming grond)
  • De overheid de kap buiten de inspraak heeft gehouden door te kiezen voor een melding in het kader van de Boswet. Hiertegen kunnen bewoners geen bezwaar maken.
  • Omdat er ook geen vervangend bosgebied wordt aangekocht of herplant.
  • Heide en stuifzand, die het bos vervangen, géén origineel Hollands landschap is, en veel minder variëteit levert dan combinatie bos/heide.
  • Toeristen in deze omgeving wegblijven waardoor veel bedrijven inkomsten zullen verliezen, dus economische belangen door deze rigoureuze ingrepen juist verdwijnen.

 De Provincie Overijssel word daarom dringend verzocht !

Direct te stoppen ! met het kappen van 150 hectare bos in het natuurgebied Lemelerberg

Het huidige natuurgebied te behouden.

Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden dringend verzocht om een reflectieperiode / kappauze in te voeren, (van ±4 jaar) om het VN-rapport nadrukkelijk in hun beleid te betrekken, en om met nieuwe oplossingen te komen.

Teken en deel de Petitie a.u.b  > > > Kappen met kappen bij de Lemelerberg

Zie deel en teken aub tevens de petitie >>>

Geen massale bomenkap langs de A28!

Volgens Gemeentebelang zijn de huidige plannen van Rijkswaterstaat om massaal langs de A28 bomen te kappen écht te rigoureus. Dit gaat ten koste van het visitekaartje van de Noord-Veluwe en kan en moet anders! Om dit signaal af te geven vragen wij uw steun middels een petitie. Vul onderstaand formulier om uw ongenoegen kenbaar te maken, zodat we een duidelijk geluid kunnen laten klinken!

Waarom tekenen?

Als de huidige plannen doorgang vinden zal tussen Oldebroek en strand Nulde alle groene, beboste middenbermen verdwijnen. Daarnaast zal aan weerszijden 13 meter volledig gekapt worden. Daarnaast zal nog tientallen meters van de weg al het naaldbos weggekapt worden. Gemeentebelang is van mening dat veiligheid voorop staat, maar om zowel verkeersveiligheid als het risico op natuurbrand goed te beheersen zijn zulke vergaande maatregelen, zonder maatwerk, volstrekt onnodig. We roepen Rijkswaterstaat dan ook op om beter te kijken naar alternatieven, doel en effect beter tegen elkaar af te wegen en elk stukje weg apart te bekijken, in plaats van één maatregel doorvoeren over de hele Noord-Veluwe. Ondertekent u ook?

 

Geplaatst in Petities | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

Teken de petitie STOP DE MASSA BOMENKAP door Rutte III

Teken de petitie  STOP DE RUTTE III MASSA BOMENKAP

kapppp

beste mensen,

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen a.g.v. het wanbeleid van Rutte III  gekapt, zoals door SBB om de bomen met EU  subsidie te versnipperen en te stoken in biomassa-energiecentrales die 15 procent meer vervuilend zijn dan gascentrales.Dit is volledig in strijd met artikel 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna) en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

Nederland ontbost agv massa bomenkap sneller dan het Amazonegebied.

Nederland heeft  agv RUTTE  I II III  beleid het minste bos (8 %) van alle EU landen !

Er is sinds Rutte aan de macht kwam al meer dan 30 000 hectare bos weggekapt. Rutte III wil nog veel meer  onvervangbare bossen wegkappen. Dat moet stoppen !

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organization) , Greenpeace  en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen dringend voor de gevolgen van de vervuilende biomassacentrales zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD en hart-en vaatziekten.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is 15 % meer vervuilend, met meer CO2 roet en fijnstof uitstoot, dan stoken op gas of olie

De biodiversiteit word op grote schaal door Ruttes massa-bomenkap vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met de mensenrechten, en artikel 191(1) van het EU verdrag!

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het totaal verbod op de massa bomenkap en biomassa-ovens in Nederland

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
Stop deze subsidie ook wel SDE+ genoemd per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Aanplant van minstens 30 000 hectare aan nieuwe bossen, ter vervanging van de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 35000 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken aub hier de Petitie !

Geplaatst in Column, Gezondheid, Petities | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Stop de opening van de biomassa-installatie van Veolia op de Kleefse Waard in Arnhem

Stop de opening van de biomassa-installatie van Veolia op de Kleefse Waard in Arnhem

‘Zonder enig overleg met omwonenden of omgevingspartijen heeft Provincie Gelderland Veolia een omgevingsvergunning verleend voor de ‘Milieuneutrale verandering door plaatsing ketel 14 en bouw opslaggebouw biomassa’ op de Kleefse Waard.’ Veolia strijkt maar liefst 79 miljoen euro subsidie op!

Teken hier de petitie >>> Wij eisen sluiting van de biomassa-installatie.

Om je een indruk te geven hoeveel Veolia wil gaan verbranden in de biomassacentrale op de Kleefsewaard:

Er worden dagelijks 8 vrachtwagens met houtsnippers geleverd. Doorberekend wordt in nog geen 4 weken wordt een gebied zo groot als het Sonsbeekpark in Arnhem opgefikt.

En als je dat weer doorrekent is dit een gebied dat meer dan twee keer zo groot is dan de Hoge Veluwe in de 12 jaar dat deze houtkachel gaat draaien. En van deze centrales komen er honderden van in Nederland als  gevolg  van  het krankzinnige Klimaat Wanbeleid  van Rutte  III  (aandelenzwendel  met  EU SDE Subsidies)

Teken a.u.b.  de petitie GEENBIOMASSA-CENTRALE  en stop RUTTE III  !

Geplaatst in Column | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Stan Rams Piano Live

Stan Rams Piano liveMaria Rosa, Queen of Roses


Mother Mary, Queen of Roses.  Een muzikaal gebed ter ere van Moeder Maria en alle moeders en kinderen van de wereld. De muziek werd in februari 2009  te Landgraaf ( Limburg Nederland) met een Lumix camera opgenomen.  Het “Wees gegroet”in het Nederlands, Engels en Latijn is ontleend aan een boodschap van Maria bij de Heilige Moeder Maria Kapel in het Kapellerbos te Landgraaf, Limburg Nederland,  in 1989.


U kunt 2 mp3 versies van de muziek  hieronder gratis downloaden.


Maria Rosa >>> Maria Rosa, Queen of Roses.  (Viool)

Klik op de link, en plaats de muisaanwijzer op de speler en klik rechter-muis click om de mp3 op uw computer te downloaden.


Maria Rosa  >>> Maria Rosa Queen of Roses   (Violin, Horn & Clarinet)

Click the link, put the mouse arrow on the player,  right-mouse click to download the mp3 on  your computer.


Flowers Stan Rams oilpainting 2004 HPIM0765

“Flowers” by Stan Rams A2 oil on canvas, Hoeve de Baak, Heerlen Limburg (NL) 1997

GB   lots of Love to You all

Stan Rams

Note: All mp3 downloads  are available for free at : http://www.stanrams.com/downloads/

Geplaatst in Love, mp3, Music video, Video, worldpeace | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen