Mondkapjes en pcr neustest bevatten schadelijk Ethylene Oxide


Beste mensen,

DRINGENDE WAARSCHUWING !

Het is sterk aan te bevelen om geen mondkapje om te doen.

Het is van levensbelang om GEEN Corona test te doen

Er zit namelijk zoals iedereen kan controleren kankerverwekkend ETHYLENE OXIDE  in de mondkapjes en de corona test.
steriel

Waarschuwing

eo test

De Pcr test en sneltesten zijn gesteriliseerd met E.O. = ethyleen oxide en dat is  giftig en veroorzaakt bij mensen( bij  veel meer meer dan bij 2 op de 1000) kanker.

Ethylenoxid an PCR Teststäbchen/ Nurse Declaration


EMA corruptie


EMA,  het Europees Geneesmiddelenbureau dat zgn waakt over de kwaliteit van medicijnen en die een tijdelijke goedkeuring gaf voor experimentele corona vaccins, is in duitsland en oostenrijk in opspraak wegens belangenverstrengeling onder  ernstige verdenking van vaccin fraude door Big Pharma. Binnen de CDU, partij van Angela Merkel is bovendien een groot schandaal. CDU partij-genoten waren betrokken bij de zeer lucratieve handel in mondkapjes en testen. Bron:  COVID corruption

Het zogenaamde europees hof vd mensenrechten heeft verplicht vaccineren als niet strafbaar gekenmerkt. Dit is absoluut fout en onacceptabel wegens het feit dat verplicht vaccineren volledig indruist tegen de code van neuremberg, de eed van hypocrates, de grondwet en de universele rechten vd mensen. Er is nu zoals bij EMA ook bij Het europees hof vd mensenrechten sprake van omkoping, bedrog op grote schaal zoals door de inmenging en enorme invloed van de biljonair george soros.

Onderzoek naar causaal verband kanker en dragen mondkapjes


De sterfte agv kanker door vergiftiging met EO  is alreeds onderzocht in de jaren 80 zoals beschreven in het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

qoute:  “Voor blootstelling van werknemers, zoals sterilisatiepersoneel, gedurende 40 jaar in werktijd aan gemiddeld 1 ppm: 1-8 extra gevallen van leukemie per 1000 werknemers.”

Qoute: “Zeer te vrezen is dat de sterfte agv kanker veroorzaakt door EO vele malen hoger is, dan in de medische publicaties werd vermeld omdat men geen paniek wilde veroorzaken”

Franse Nationale Academie Geneeskunde:

COVID neusswabs geassocieerd met verhoogd risico op #hersenvliesontsteking Pijn, bloedingen, ongemak, “goedaardige complicaties” volgens de TV #OMT #RIVM #GGD deskundologen. En nu ook nog kanker en hersenvliesontsteking.

Nasofarynxswabs gevolgd door detectie van het viraal genoom met RT-PCR is de gouden standaard voor de valse diagnose van SARS-CoV-2-infectie. Een neus-swab gebruikt men voor antigeen-tests. Gezien de veelvuldigheid en herhaling van deze procedure voor het verkrijgen van monsters, die soms onder ongeschikte omstandigheden wordt uitgevoerd, is het van belang de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen en de risico’s in herinnering te brengen. Hoewel sommige complicaties als goedaardig kunnen worden beschouwd (ongemak, pijn of bloedingen), zijn in de medische literatuur de laatste weken ernstige complicaties beschreven, met name breuken van de voorste schedelbasis die gepaard gaan met een verhoogd risico op meningitis  Bron: Herstelderepubliek

Anno 2021  zijn er veel soorten en maten mondkapjes van allerlei producenten waar dus wel degelijk kankerverwekkend EO in zit.  Merken mondkapjes, zijn zoals U zelf kunt checken, zijn gesteriliseerd met E.O = ethyleen oxide en dat is onmiskenbaar een giftige stof die bij een bepaalde dosis door veelvuldig gebruik leukemie (kanker) veroorzaakt.

In de EU geldt overigens een volledig verbod op het gebruik van ethyleenoxide in gewasbeschermingsmiddelen. Bij inademing veroorzaakt de chemische stof vergiftigingsverschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid en braken. Onderzoek heeft zoals U allen zelf kunt checken, aangetoond dat ethyleenoxide kankerverwekkend is.

Ook ziekmakend Zilver in kapjes

België heeft heeft voor de gehele bevolking 15 miljoen stoffen en wasbare mondkapjes gekocht, maar raadt het gebruik ervan af. Onderzoekers hebben nanozilver en titaandioxide gevonden die je kunt ’binnenkrijgen als het masker regelmatig wordt gewassen en verslijt’, zo waarschuwde toxicoloog Alfred Bernard (UCLouvain) in Vlaamse media.  Nanozilver en titaandioxide  in  mondkapjes komt na enkele was- of spoelbeurten los, zegt professor toxicologie Paul Borm van de Universiteit te Düsseldorf

Nederland kent geen speciale wetgeving voor mondkapjes want ze vallen onder de verouderde Warenwet. Daarmee gelden dezelfde regels als voor kleding.  Toxicologen zoals Alfred Bernard (UCLouvain) en Paul Borm van de Universiteit te Düsseldorf raden het dragen van mondkapjes sterk af  wegens de gevaren voor de gezondheid.

Europees wanbeleid is misdaad tegen de mensheid

De  EU en de afgetreden regering Rutte  hebben ondanks dringende oproepen uit de medische wereld, steeds nog niets ondernomen tegen de verkoop van de ziekmakende mondkapjes  en het testen op corona met wattenstaven met ethyleenoxide.

DE EU en de afgetreden regering Rutte moedigen tegen beter weten in het dragen van ziekmakende kapjes en het testen met de levensgevaarlijke corona-neustesten zelfs aan,  hetgeen niet anders gezien kan worden dan crimineel wanbeleid annex misdaden tegen de mensheid.

Professor Dolores Cahill

This is Professor Dolores Cahill, from University College Dublin. She has a degree in Molecular Genetics from Trinity College Dublin and her PhD in Immunology from Dublin City University. Here predicts ppl that take the v*.c will be dead in 5 to 10 years

Het omvangrijke mondkap en corona dossier op deze website bestaat uit bijdrages uit de gehele wereld. Het is sterk aan te bevelen dit dossier zeer grondig te bestuderen en uw eigen onderzoek te doen, en uw bevindingen te delen met iedereen ,want daarmee red u mensenlevens.

Dossier stuk nr 222: Blauwe zogenaamde medische Mondkapjes vervaardigd in lage loon-landen die naar Europa worden geexporteerd met de miljoenen, zijn niet bepaald schoon en ze veroorzaken ziektes wegens de onhygienische toestanden  waaronder ze worden gefabriceerd.

Zie de film hoe in lage loon landen de zogenaamde medicinale blauwe kapjes worden gemaakt/ de kapjes worden door tien duizenden kapjesmakers gemaakt, en dan via via verscheept naar het WestenSchimmels en oa anaerobe bacterien gedijen door het dragen van kapjes

uwkap

WAARSCHUWING door Arjen Pasma Homeopaat

Blijf uit je neus met zo’n teststok. Die is gesteriliseerd met ethyleenoxide. Van deze stof is geen veilige onderwaarde (grenswaarde) vastgesteld (RIVM). De uitwerking is zeer ernstig. Blijf uit je neus met die teststokken. D’r zijn mensen die zichzelf wekelijks testen. Dat is vragen om hersenkanker. Denk niet: “Het is maar een klein beetje. Zal wel meevallen……..” Homeopaten weten van het effect van ‘kleine beetjes’.
Aanvulling: Als DNA wordt beschadigd komen er fragmenten C8 vrij, dit chromosoom C8 is precies waar een PCR test op aanslaat.

Arjen Pasma

Het dragen van kapjes is ook om andere redenen slecht want dat versterkt o.a wegens de toename an CO2 in de kap en het bloed,  de groei en verspreiding van ziektekiemen, schimmels en anearobe bacterien. Het is algemeen bekend dat  ziektekiemen, schimmels en anearobe bacterien  sneller groeien bij een hogere CO2 en bij een lager zuurstof gehalte.

Tuberculose Bacterie

mondkap fauci

Doodsoorzaak nummer 1 onder de gekleurde bevolking van Zuid-Afrika is nog steeds tuberculose, gevolgd door hiv, ziekten. BRON >>>GGD Groningen

Mensen met TB(Tuberculose) en dat is een van de top 10 doodsoorzaken in de wereld( check o.a. ook Wikipedia over de toenemende sterfte agv  TB in Zuid Afrika en in andere landen) kunnen beter ook geen kapje dragen, omdat  door het dagen van  kapjes de kans op verspreiding van de bacterie Mycobacterium tuberculosis niet afneemt maar toeneemt.

Tuberculose (TBC) is nog altijd de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Bijna 1,5 miljoen mensen overlijden jaarlijks aan Tuberculose, de infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis.

blauwe pandemie

Onder gunstige omstandigheden bv; vocht en voedingsbodem, vermenigvuldigd 1 bacterie in 24 uur tot 1 triljard. Zal het voor U uitschrijven 1.000.000.000.000.000.000.000. Vraag; hoeveel bacteriën schat U dat er ongeveer op deze fantastisch mooie mondkapjes berg zitten 1 week na storten?

Met TB en een veelheid aan bacterien en schimmels en parasieten besmette kapjes,  worden her en der gedumpt, en dat gebeurt met enorm grotere hoeveelheden. Huisdieren, die in perkjes snuffelen kunnen door het contact met de besmette kapjes een virus of bacterie zoals Mycobacterium tuberculosis  meenemen en dat vergroot het gevaar op verspreiding.  Er zijn meer voorbeelden van dit beslist niet te onderschatten gevaar en de verspreiding van besmetting.

Wegens de  globale corona hoax, en de door overheden opgedrongen kapjes, komen er elke dag steeds meer besmette kapjes bij,  de honderden miljoenen kapjes waar zich bacterien en schimmels in ophopen. Sinds  maart 2020  zijn over de hele wereld ruim 1 miljard nen kapjes gebruikt en na gebruik  weggeworpen of in de afvalcirculatie recycling terechtgekomen waar ze niet thuishoren maar in aparte veilige verzamelbakken voor de vuilverbranding. Het massale gebruik van kapjes  is onmiskenbaar zeer schadelijk voor mens en dier, voor het klimaat, de natuur.

Het gebruik van medische katoenen, zoals door koken steriel gemaakte kapjes,  is overigens wel, en alleen zinvol voor artsen en verplegend personeel in een IC of operatieruimte omdat daarmee de verspreiding van bacterien of ziektekiemen, via druppels, die in open wonden bij patienten terecht kunnen komen, aanzienlijk word verminderd.

Het dragen van veilige steriele stof-werende kapjes of maskers op bouwlocaties of op plekken waar veel ziekmakend fijnstof en andere troep in de lucht hangt zoals in de omgeving van biomassacentrales waar enorm veel bomen worden verstookt, is  sterk aan te raden evenals een verbod op de massa bomenkap en hout-stook in biomassa-centrales wegens de ziekmakende biomassacentrale uitstoot en omdat stoken op gas tot 20 procent schoner en duurzamer is, dan het verstoken van bomen in biomassacentrales voor de opwekking van energie . Gas is duurzaam, Dat heeft de EU echter eerst per maart 2021 verklaard.

Parasieten in Mondmaskers

Schadelijk Fiber in Corona test

Fiber kan zoals onderzoeken aantonen voorkomen in de kapjes en in de neustest (wattenstaaf corona test) en dat is  ook gevaarlijk omdat fiber allergie en  longinfecties veroorzaakt.

SWAB Test zeer schadelijk

 

Morgellons

 

 

Morgellons zijn minuscule, spinragachtige structuren die zich in ons lichaam nestelen met behulp van bouwstoffen uit cellen. Ze veroorzaken voortvloeiende fysieke, mentale en sociale narigheid. Morgellons zijn gevaarlijk, ze veroorzaken infecties en ziektes. Door de ontstekingen en auto-imuunziektes die morgellons veroorzaken, neemt de sterfte toe zoals door een ernstie griep,  een zware infectie in de longen en  een of meerdere aandoeningen zoals TB, hartritmestoornissen, COPD, taaislijm.

Nog een clip met een ziekmakende worm, die ook in de wattenstaaf kan nestelen.

Wattenstaaf ziekmakend

Het door artsen of door wie dan ook inbrengen van een corona-wattenstaaftest, tot zeer diep in de neus, dient wegens het beschadigen van vitale delen in de schedel, en wegens het kankerverwekkende Ethyleen Oxide in de teststaaf,  als levensgevaarlijk beschouwd te worden en  als een misdaad.

Er zijn uit de hele wereld meldingen op twitter  dat mensen als gevolg van de met Ethyleen Oxide  bewerkte testen, zeer ernstig ziek werden, en na enige, of na langere tijd aan hersenkanker of aan een hersenbloeding kwamen te overlijden.

Spiraal fiber parasieten zitten ook in tandenborstels

Dringende waarschuwing ! Informeer U hierover goed, deel uw informatie, een gewaarschuwd mens telt voor 2, voorkomen is beter dan genezen, als genezen dan nog mogelijk is.

Zie voor verder de recente publicaties en zo ook  een ouder artikel  van J.A.A.M. van Asten, J. van der Kolk en P.G.N. Kramers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

e oxide

Als de overheid je dwingt om jezelf te injecteren met een stof tegen je wil – of ze het nu daadwerkelijk doen door de wet, of dat ze het doen door het leven een hel te maken voor iedereen die weigert – dan ben je volledig ontmenselijkt, ben je effectief gedwongen om te erkennen dat je een slaaf bent zonder de vrije wil om je eigen keuzes te maken.
Er zijn verschillende vormen van overheidsbemoeienis, maar het ontdoen van iemand van zijn lichamelijke autonomie is de meest extreme denkbare schending van de vrijheid.

Waarom werd het kankerverwekkende ETHYLENE OXIDE, niet al veel eerder verboden? Waarom geld er in steeds nog veel landen een mondkapjesplicht, als het dragen ervan schadelijk is?

Over de hele wereld zijn naar schatting sinds het begin van de corona crisis in 1 jaar 1 MINSTENS 52 miljard kapjes in omloop gebracht, waarvan de meeste met een bepaalde dosis ETHYLENE OXIDE. Wat gebeurt er dan met dat spul? in de recycling annex na het dumpen of wegdoen met de vuilnis? Is er ooit onderzoek gedaan naar de gevaren en de gevolgen van zulk een enorme hoeveelheid EO?  Het antwoord is NEE.

52 miljard ziekmakende kapjes in omloop

In 2020 zullen naar schatting 1,56 miljard wegwerp mondmaskers in onze oceanen terechtgekomen zijn.  Bij een wereldwijde productieschatting van 52 miljard maskers die in 2020 worden geproduceerd, gaat men uit van een conservatief verliespercentage van 3% en het gemiddelde gewicht van 3 tot 4 gram voor een polypropyleen chirurgisch gezichtsmasker met kankerverwekkend EO.

“De 1,56 miljard gezichtsmaskers die waarschijnlijk in 2020 onze oceanen zullen binnendringen, zijn slechts het topje van de ijsberg”, zegt Dr. Teale Phelps Bondaroff, Directeur Onderzoek bij OceansAsia, en hoofdauteur van het rapport. “De 4.680 tot 6.240 ton gezichtsmaskers is slechts een kleine fractie van de naar schatting 8 tot 12 miljoen ton plastic die jaarlijks onze oceanen binnenkomt.” bron:  Artsen vd Vrijheid

Studie naar de gevaren van maskers en kapjes

Dr Anthony Fauci, een in opspraak geraakte topadviseur op medisch gebied van de Amerikaanse Overheid en een belangrijke influencer van de WHO  heeft in 2008 een boek met een grondige wetenschappelijke studie gepubliceerd, waarin haarfijn word uitgelegd hoe schadelijk de mondkapjes wel niet zijn.

Waarom heeft dr Fauci afgelopen jaar 2020 zoals de WHO en RIVM geen enkel bezwaar aangetekend bij de Overheid tegen de mondkapjesplicht wegens de zeer schadelijke gevolgen van het dragen van kapjes, zoals dat uitvoerig in zijn boekwerk werd gedocumenteerd?

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci  werd in 2021 bekritiseerd door o.a. Donald Trump.  Fauci heeft van alles beweerd dat in tegenspraak is met zijn eerdere statements en hij heeft tegen beter weten in het gebruik van kapjes niet afgeraden.  Hij heeft net zoals  de onbetrouwbare  Jaap van Dissel, directeur van het RIVM,  de onderzoeken en de gevaren van het dragen van kapjes niet bekend gemaakt,verzwegen of hij heeft tegen beter weten in en zonder enige medische onderbouwing zomaar gesteld, dat het dragen van kapjes zelfs nuttig is en effectief.

Nadat artsen van over de hele wereld bezwaar hadden gemaakt tegen de schadelijke mondkapjes en tal van corona regels, en nadat dr Fauci net zoals Tedros(directeur WHO) werden ontmaskerd als gewetenloze kwakzalvers met financiele belangen in Big Pharma, werden in 2021 in meerdere landen  de coronamaatregelen deels of sterk versoepeld en de mondkapjesplicht afgeschaft.

Texas schaft corona regels af

Nadat de media een catastrofe voorspelde als gevolg van het opheffen van het mondmaskermandaat in Texas en waarvan Joe Biden de beweging bestempelde als ‘neanderthaler denken’, zijn de COVID-gevallen in Texas gedaald tot een dieptepunt, terwijl de ziekenhuisopnames het laagst zijn sinds oktober.  Eerder in maart 2021 kondigde de gouverneur van Texas, Greg Abbott, een einde aan de mandaten en een 100% heropening van de staat op 10 maart.  Bron: AVV

16 staten schaffen div corona regels en de mondkapjes plicht af

In 2021 werd na dringende verzoeken van organisaties en duizenden artsen diverse corona maatregelen en de mondkapjes-plicht in grote delen van de VS afgeschaft. Inmiddels zijn er al 16 staten in Amerika waar geen mondkapjesplicht meer is zoals in Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee en Texas. California heeft zich daar zich daar in maart 2021 ook bij aangesloten. Meerdere staten zullen volgen. Bron: FVD

Dr Anthony Fauci

BACTERIE-, EN SCHIMMELGROEI IN MONDKAPJES DOOR LANGDURIG EN MEERVOUDIG GEBRUIK VEROORZAAKT LONGONTSTEKINGEN EN OVERLIJDEN

Hugo de Jonge dient ook aangeklaagd en berecht te worden wegens liegen, dood door schuld,  ontkennen van de gevaren van vaccinatie zoals met Astrazeneca

Het Verplichten van ziekmakende en dodelijke mondkapjes, testen en  vaccins opdringen is Strikt Verboden in Artikel 6 van het Verdrag van NEURENBERG, en een oorlogsmisdaad.

hugo de jonge schuldig aan ontkennen gevaren van vaccinatie

Het Verplichten van een mondkapje is Verboden in Artikel 6 van het Verdrag van NEURENBERG en is een oorlogsmisdaad. Zoek het maar op.

De wetten kennende, concluderen Juristen dat iedereen die mondkapjes verplicht of als huisregel  opdringt zoals in Overheidsgebouwen, scholen,winkels, horeca en binnen het vervoer, de wet schendt.

Rutte III  gaf een dringend Mondkapjes advies af, en binnen de Kamer worden kapjes gedragen als huisregel wat 100 procent in strijd is met de wet en tal van Internationale verdragen.

Rutte III heeft met RIVM/OMT  volgens een onderzoek-commissie een bij de wet strafbaar wanbeleid gevoerd, stelselmaig werd de grondwet geschonden, dat heeft geleid  tot de dood van ontelbaar veel jongeren, ouderen. Geen enkele arts die de eed van Hypocrates naleeft,  kan dat ontkennen

De redenen liggen vast in onze grondrechten (GW), Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Doe ook aangifte tegen Rutte en zijn handlangers:

De genoemde misdrijven in de aangifte zijn onder andere
– Deelneming aan een criminele organisatie met het oogmerk van het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid (Art. 140, Wetboek van Strafrecht)
– Schending van het internationale humanitaire recht (Art. 4, Wet Internationale Misdrijven)
– Moord met voorbedachte rade, tevens georganiseerd in groepsverband (Art. 289, Wetboek van Strafrecht)
– Veroorzaken van dood door schuld (Art. 308, Wetboek van Strafrecht)
– Systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de NL staat en haar burgers (Art 83A, Wetboek van Strafrecht)
– Handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (Art. 93, Wetboek van Strafrecht)  Landverraad-Hoogverraad
– Samenspannen met derden met het oogmerk zie hiervoor (Art. 96 lid 1, Wetboek van Strafrecht)
– Handelen met het oogmerk ter voorbereiding van het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (Art. 96 lid 2, sub 1,2 en 5,Wetboek van Strafrecht)
– In verbinding stellen met een buitenlandse mogendheid om vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, het daartoe opgenomen voornemen te versterken, daartoe hulp te verlenen (Art. 97 lid 1, Wetboek van Strafrecht)
–  Het plegen van allerlei handelingen ter voorbereiding van een misdrijf (Art. 97 lid 2, Wetboek van Strafrecht)
– Misbruik van gezag en daarbij het vrije volk dwingen iets te doen, na te laten of te dulden (Art. 365, Wetboek van Strafrecht)

Zie voor meer informatie over aangifte tegen Rutte en zijn handlangers:  Dimplus

Grondwet

GW artikel 10: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

GW artikel 10: houdt in dat niemand onze persoonlijke levenssfeer mag schenden, behoudens enkele zeer scherpe randvoorwaarden. Het verplicht stellen van het dragen van een mondmasker is daar een directe inbreuk op.

GW artikel 11: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Volgens dit artikel mag niemand ons lichaam aantasten, op welke wijze dan ook. Er zijn vele onderzoeken beschikbaar die aantonen dat een mondmasker schadelijke gevolgen voor het lichaam, voor de gezondheid, heeft. Hierdoor tast u het lichaam van uw patiënten aan met uw huisregel.

EVRM

In het EVRM gelden zeer kritische regels die onder de werking van artikel 94 uit onze grondwet zijn verheven tot wet boven onze nationale wetten. In het EVRM kennen wij ook artikel 8: Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven.

GW artikel 8: “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”

De regels uit het EVRM zijn gestoeld op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het UVRM.

Het is totaal onverantwoord en crimineel wat overheden en instanties zoals WHO en RIVM de burgers aansmeren, omdat het gehele coronabeleid waaronder de mondkap-plicht meer dan schadelijk is en leid tot niet minder, maar tot steeds meer ellende, schade en ziekte onder de bevolking.

Dat moet echt ZSM stoppen !

Betreft: Mondkapjesplicht   Te adresseren door U aan de betreffende scholen, politici etc

Geachte bestuurders.

Daar wij ernstig twijfelen aan het nut en de bijdrage aan de gezondheid van mondkapjes en zelfs overtuigd zijn dat mondkapjes de gezondheid ernstig schaden en een mondkapjesplicht de universele rechten van de mens met voeten treedt; vragen wij hieronder aandacht voor het volgende.

De overheid, het RIVM en de WHO hebben in eerdere berichtgeving duidelijk aangegeven dat mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes slechts schijnveiligheid bieden en (bij verkeerd gebruik) de gezondheid kunnen schaden.

NU geven ze aan dat het experimenten zijn tbv gedragsverandering en eventueel MOGELIJK kunnen bijdragen aan de gezondheid. Derhalve zijn wij overtuigd dat mondkapjes niet of nauwelijks bijdragen aan de gezondheid van ons kind en anderen en deze de gezondheid van ons kind zelfs zeer ernstig kunnen schaden.

Om die reden en ook omdat wij van mening zijn dat door de mondkapplicht verschillende wetten worden overtreden en deze de universele rechten van de mens schendt vragen wij u de volgende stukken binnen onderstaande termijn aan ons te overleggen.

1- Wij vragen u, binnen onderstaande termijn, ons een juridisch geldend en medisch getoetst stuk van het ministerie van VWS/ GGD/ RIVM te zenden waarin aangegeven wordt:

a- Waartegen, in welke mate en hoe; mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes bescherming bieden aan ons kind en anderen.

b- Dat mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van ons kind niet schaden OF bij welk gebruik en in welke mate mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van ons kind kunnen schaden.

c- Hoe ons kind om zou moeten gaan met mondkapjes zodat verkeerd gebruik uitgesloten en de gezondheid van ons kind niet geschaad wordt.

d- Welk gedrag er beïnvloed zou moeten worden.

f- Wat het doel is van experimenten tbv gedragsbeinvloeding.

g- Wat een eventueel psychisch gevolg kan zijn van deze experimenten tbv gedragsbeinvloeding.

2- Wij vragen u ook om een juridisch geldende verklaring af te geven waarin uw scholengemeenschap verantwoordelijkheid neemt en aansprakelijk is voor onderstaande:

a- Schade aan de gezondheid van ons kind door het dragen van mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes, nu en in de toekomst, ten gevolge van de door u opgedragen mondkapjesplicht.

b- Fysieke en/of psychische schade van ons kind, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten tbv gedragsbeinvloeding.

c- Psychische schade mbt de rest van ons gezin, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten tbv gedragsbeinvloeding van ons kind.

3- Daar de mondkapjesplicht de onderstaande wetten overtreedt vragen wij u ook om de hieronder gevraagde juridisch geldende stukken cq. gerechtelijke bevelen aan ons te zenden; waarmee u aantoont dat u gerechtigd bent een mondkapjesplicht in te voeren en waarmee u, en daarmee ook wij, gevrijwaard zijn van juridische gevolgen ivm het overtreden van onderstaande wetten:

a- Een juridisch geldende vrijwaring van het ministerie van justitie tbv juridische gevolgen ivm het overtreden van de wet; verbod op gezichtsbedekkende kleding

b- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de wet op vrijheid van kledingkeuze te overtreden.

c- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel tot mondkapjesplicht uit te vaardigen.

d- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel uit te vaardigen waarmee u dus bevoegd bent de grondwet te overtreden en bevoegd bent de grondrechten en de Europese rechten van ons kind aan te tasten.

e- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is experimenten tbv gedragbeinvloeding, die eventueel psychische dan wel fysieke schade aan de gezondheid toe zouden kunnen brengen, met ons kind uit te voeren.

f- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de code van Neurenberg, die bovenstaande experimenten verbiedt, te overtreden.

4- Wij vragen u ook schriftelijk aan te geven welke sancties u bereid bent op te leggen:

a- Wanneer de door uw scholengemeenschap opgelegde mondkapjesplicht niet opgevolgd wordt.

Daar wij van mening zijn dat uw scholengemeenschap, partij, bedrijf of organisatie door bovenstaande maatregel de gezondheid van ons kind schade zou kunnen toebrengen, de grondwet en andere wetten overtreedt en de grondrechten en de universele rechten van de mens schendt kunnen wij niet anders dan  U ter verantwoording roepen en aansprakelijk te stellen ivm al het bovenstaande. Daar wij er van uitgaan dat U deze maatregel al lang getoetst heeft aan de medische waarde en noodzaak, de (grond-)wet, de grondrechten, de rechten van de mens en de code van Neurenberg en u dus alle gevraagde stukken in uw bezit heeft, of zou moeten hebben, gaan wij er van uit dat het toezenden van deze stukken niet langer dan VEERTIEN dagen na dagtekening hoeft te duren. Tevens gaan wij er van uit, dat wanneer u 100% achter het gebruik staat van mondkapjes cq. NIET- beschermende mondkapjes en dus overtuigd bent van de veiligheid, u geen bezwaar heeft de aansprakelijkheid uit punt 2/a, 2/b en 2/c op u te nemen.

Wij laten ons kind vrij in zijn keuze mbt het opvolgen van de door u opgelegde maatregelen, maar houden ons, als burgers, ouders, het recht voor, tot ontvangst van ALLE bovenstaande stukken, ons en de kinderen te vrijwaren van bovenstaande door u opgelegde mondkapjesplicht. Tevens gaan wij ervan uit dat dit schrijven op geen enkele manier ten nadele van wie dan ook behandeld wordt. Ook vragen wij aan u dit schrijven niet aan kinderen te overleggen en communicatie enkel via ons, de burgers.

Wij behouden ons het recht voor om dit schrijven en al uw, aan ons gestuurde, stukken aan onze advocaat toe te zenden om deze juridisch te toetsen.

Wij willen u nogmaals danken voor uw tijd en vertrouwen er op dat u dit schrijven uiterst zorgvuldig zult behandelen en de gevraagde stukken en uw antwoord op korte termijn doch binnen VEERTIEN dagen na dagtekening aan ons zult zenden.

Hoogachtend

Corona Great Reset Samenzweerders

complot

Boven:  Landverraders van WEF die de Great Reset uitvoeren

Regeringsleiders, ministers, kamer-leden. burgemeesters, bedrijfsleiders, schooldirecteurs, artsen, virologen, iedereen die anderen gedwongen heeft kankerverwekkende mondkapjes met Ethylene Oxide te dragen, en iedereen die jongeren en ouderen een niet deugdelijk levensgevaarlijk experimenteel rna muterend vaccin met gifstoffen heeft ingespoten zoals op straffe van uitsluiting, en iedereen die corona neustesten heeft afgenomen waarin kankerverwekkend Ethylene Oxide zit, zal worden aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor genocide/georganiseerde misdaad tegen de mensheid. NOS en alle andere Pers en media zoals liegende journalisten en omgekochte artiesten en zgn BNNers influencers, die willens en wetens gelogen hebben om tegen betaling om reclame te maken voor zeer schadelijke corona vaccins, vergiftigde coronatesten en vergiftigde mondkapjes, worden allemaal aangeklaagd wegens dood door schuld/ genocide/ georganiseerde misdaad tegen de mensheid.

Alle leden en partners van het WEF waaronder bill gates, angela merkel, justin trudeau, emmanuel macron, boris johnson, claus swab,  marc rutte, kajsa ollonren, wopke hoekstra, ferdinand graperhaus, hugo de jonghe, ab oosterhuis, marion koopmans, jaap van dissel, en de meewerkende samenzweerders/ vaccinhandelaren/ Pfizer, Moderna, Astrazeneca en het Britse Koningshuis en het Huis van Oranje Oranje dienen te worden aangeklaagd en  te worden berecht wegens georganiseerde misdaad,  georganiseerde misdaad tegen de mensheid.

Independant Jurist Assocciation

Literatuur 

Zie:  mondkapjes zijn schadelijk

Dossier met films en artsenverklaringen: Dragen mondkapje levensgevaarlijk voor kinderen

 Conclusion 2013 pdf Ethylene oxide

Umweltbundesamt GmbH on behalf of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Conclusion pdf2 Ethylene oxide: Concern clarified: Need for risk management measures

This substance evaluation underlines the need for a discussion of acceptable risk levels for workers and the general population. Political agreement is needed at Community level. As a consequence no final conclusion on the appropriate DMEL for ethylene oxide can be drawn. Hence, the level of risk cannot be substantiated at this point of time.

Anonymus. Ethylene oxide – a human carcinogen?Lancet 1968; ii: 201-2.

Snellings WM, Weil CS, Maronpot RR. A two year inhalationstudy of the carcinogenic potential of ethylene oxide in Fischer 344 rats.Toxicol Appl Pharmacol 1984; 75: 105-17.

World Health Organisation. Ethylene oxide. EnvironmentalHealth Criteria 55. Geneva: WHO, 1985.

Hogstedt C, Aringer L, Gustavsson A. Epidemiologic supportfor ethylene oxide as a cancer-causing agent. JAMA 1986; 255:1575-8.

Gezondheidsraad. Advies inzake carcinogeniteit vanchemische stoffen; verslagen, adviezen, rapporten, nr 4. Rijswijk: Ministerievan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1979.

Gezondheidsraad. Advies inzake mutageniteit van chemischestoffen; verslagen, adviezen, rapporten, nr 47. Rijswijk: Ministerie vanVolksgezondheid en Milieuhygiëne, 1981.

Stark WJ, Rosenblum P, Maumenec AE, Cowan CL.Postoperative inflammatory reactions to intraocular lenses sterilized withethylene oxide. Ophthalmology 1980; 87: 385-9.

Bommer J, Barth HP, Wilhelms OM, Schindele H, Ritz E.Anaphylactoid reactions in dialysis patients: role of ethylene oxide. Lancet1985; ii: 1382-4.

Rumpf KW, Seuber A, Valentin R, et al. Association ofethylene-oxide-induced IgE antibodies with symptoms in dialysis patients.Lancet 1985; December 2128: 1985-7.

https://www.ademvrij.nu

Door veelvuldig dragen van mondkapjes neemt het risico op nadelige gevolgen door het inademen van maskervezels en biologische en niet-biologische verontreinigingen wereldwijd voor honderden miljoenen mensen alleen maar toe. Dit moet de alarmbellen doen afgaan bij artsen en epidemiologen die kennis hebben van en betrokken zijn bij werkgerelateerde gevaren (beroepsrisico’s). Vertaald en van aanvullende verklarende voetnoten voorzien door E. W. J. Maatkamp. De oorspronkelijke Engelstalige versie van het artikel bevat een bijlage met foto’s gemaakt door een elektronenmicroscoop.

[1] Quati Makeeta (DC) is chiropractor.

[2] http://eddymaatkamp.nl/articles/mondkapjes.pdf

[3] De Amerikaanse versie van de Nederlandse Inspectie SZW (in 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

[4] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), US Department of Labor. Besloten ruimten en andere atmosferisch gevaarlijke ruimten.

https://www.osha.gov/SLTC/etools/shipyard/shiprepair/confinedspace/oxygendeficient.html.

[5] De maximale hoeveelheid gas die bij een frequentie f per minuut kan worden in – en uitgeademd. Soms wordt de benaming MAMV (maximaal ademminuutvolume) of MBC (maximal breathing capacity) gebruikt. Het is een belangrijke parameter in de ademhalingsgeneeskunde vanwege de relatie met het kooldioxidegehalte in het bloed. Het kan worden gemeten met apparaten zoals een Wright-ademhalingsmeter of kan worden berekend op basis van andere bekende ademhalingsparameters. Hoewel het minuutvolume kan worden gezien als een volume-eenheid, wordt het in de praktijk meestal behandeld als een stroomsnelheid (aangezien het een volumeverandering in de tijd vertegenwoordigt).

[6] De maximale inspiratoire druk (Pimax) is een maat voor de inademingsspierkracht en wordt gemeten door na een diepe uitademing zo krachtig mogelijk in een gesloten cilinder in te ademen.

[7] S. Sharma, B. Brown, Spirometry and respiratory muscle function during ascent to higher altitudes. Lung, maart-april 2007. 185 (2): 113-21. doi: 10.1007/s00408-006-0108-y – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17393241.

[8] S. L. Malik, I. P. Singh, Ventilatory Capacity among Highland Biochemical Oxygen Demands (BODS): a Possible adaptive mechanism at high altitude, Annals of Human Biology, sept-okt 1979. 6 (5) 471-6. doi: 10.1080/03014467900003851 – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/533244/.

[9] Het gedeelte van de hersenen dat de hersenstam met het ruggenmerg verbindt. Het bevat o.a. centra die de hartslag, ademhaling, spijsvertering en bloeddruk reguleren.

[10] Kort gezegd: chemoreceptoren die de ademhaling stabiel houden. Zij bevinden zich ter hoogte van de gemeenschappelijke halsslagader. Zij geven een signaal af als de partiële zuurstofspanning (PaO2) in arterieel (slagaderlijk) bloed onder de 60 mm Hg daalt. Hierop volgt een reactie van het lichaam door de koolstofdioxidespanning (PaCO2) in arterieel bloed te verhogen of de arteriële pH te verlagen. Dit is puur het geval bij hypoxie (een gebrek aan zuurstof).

[11] De verplaatsing van lucht in en uit de longen door het ademhalingsstelsel.

[12] W. Williams, Physiological response to alterations in [O2] and [CO2]: relevance to respiratory protective devices, The International Society for Respiratory Protection, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 27 (1): 27-51. 2010.

http://www.isrp.com/the-isrp-journal/journal-public-abstracts/1154-vol-27-no-1-2010-pp-27-51-wiliams-open-access/file (via deze website).

[13] I. Holmer, K. Kuklane, C. Gao, Minute Volumes and Inspiratory Flow Rates During Exhaustive Treadmill Walking Using Respirators, The Annals of Occupational Hygiene, dl. 51, nr. 3, april 2007, pag. 327-335. https://doi.org/10.1093/annhyg/mem004.

https://academic.oup.com/annweh/article/51/3/327/139423.

[14] Dat is onder het longvlies.

[15] Matglasachtige vlekken, of ondoorzichtigheid van het grondglas.

[16] De term ‘centrilobulair’ betekent dat de ziekte of kwaal voorkomt in het centrum van de functionele eenheden van de longen (in de secundaire longkwabben).

[17] Rond de bronchiën en bloedvaten.

[18] Interstitieel betekent tussenliggend. In dit geval verwijst het naar de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten.

[19] H. Kobayashi, S. Kanoh, K. Motoyoshi, S. Aida. Diffuse lung disease caused by cotton fibre inhalation but distinct from byssinosis. Thorax.

https://thorax.bmj.com), nov. 2004. 59 (12), https://thorax.bmj.com/content/59/12/1095.

[20] Peggy S. Lai, David C. Christiani, Long-term respiratory health effects in textile workers, Current Opinion in Pulmonary Medicine, mrt 2013. 19 (2): 152-157. https://doi.org/10.1097/mcp.0b013e32835cee9ahttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725301/.

[21] Gesmolten polymeer wordt door een rij spuitmonden geperst. Een sterke stroom hete lucht wordt langs de spuitmonden geblazen, waarna de ontstane vezels naar een collectorband geblazen worden. De aselect gedeponeerde vezels vormen een laagje met een non-woven structuur. Smeltgeblazen vezels kunnen tot wel 36 nanometer klein zijn.

[22] O. Fadare, E. Okoffo, Covid-19 face masks: A potential source of microplastic fibers in the environment, Science of the Total Environment (Elsevier), 1 okt. 2020. 737:140279. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140279, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7297173/.

[23] Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie is een alternatieve manier om infraroodspectra op te nemen. Het infraroodlicht wordt door een interferometer geleid. Het gemeten signaal is direct de fouriertransformatie van het infraroodspectrum. Hieruit wordt met behulp van een computer het infraroodspectrum berekend en weergegeven.

[24] Ibid. O. Fadare, E. Okoffo.

[25] Uit deze verwijde luchtwegen kan het slijm niet goed afgevoerd worden, zodat de luchtwegen geïnfecteerd kunnen raken.

[26] Focaal is het tegenovergestelde van verspreid.

[27] Beschadigingen van het weefsel.

[28] Ophopingen van de eigen afweercellen in het weefsel.

[29] Een zeldzame en ernstige longziekte waarbij rondom de longblaasjes fibrose (littekens) wordt gevormd.

[30] J. Cortez Pimentel, Ramiro Avila, A. Galvão Lourenço. Respiratory disease caused by synthetic fibres: a new occupational disease, Thorax.

https://thorax.bmj.com) 1975, 30 (204): 205-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC470268/.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC470268/pdf/thorax00140-0084.pdf.

[31] De bioburden is de mate van microbiologische besmetting van een voorwerp vóór sterilisatie.

[32] Z. Liu, D. Yu, e.a., Understanding the factors involved in determining the bioburdens of surgical masks, Annals of Translational Medicine, dec. 2019. 7 (23). http://atm.amegroups.com/article/view/32465/html (directe download).

[33] W. A. Wuyts, C. Agostini, The pathogenesis of pulmonary fibrosis: a moving target, European Respiratory Journal, 2013 41: 1207-1218.

https://doi.org/10.1183/09031936.00073012, https://erj.ersjournals.com/content/41/5/1207.

[34] Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen in de cel gevormd wordt of aanwezig is.

[35] G. Oberdörster, E. Oberdörster, J. Oberdörster, Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles, Environmental Health Perspectives, juli 2005; 113(7): 823-839. https://dx.doi.org/10.1289/ehp.7339, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257642/.

[36] Kleinere deeltjes hebben bij dezelfde massa een groter oppervlak dan grotere deeltjes, wat ervoor zorgt dat ze veel reactiever zijn dan grotere deeltjes met dezelfde massa en bijvoorbeeld ook meer ionen afgeven. De hoge reactiviteit kan lichaamscellen aanzetten tot het produceren van grote hoeveelheden chemisch-reactieve moleculen, waaronder vrije zuurstofradicalen en ontstekingsboodschappers. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld weefselschade en een verstoring van de normale lichaamsfuncties. Bron: Nanocentre – http://www.nanocentre.nl/index.aspx?id=158.

[37] Het stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte.

[38] Idiopathisch is zonder bekende, aanwijsbare oorzaak.

[39] Zie voor meer informatie over dit type cellen: https://nl.qaz.wiki/wiki/Pulmonary_alveolus.

[40] Eenvoudig gezegd is dit een een dunne, doorlopende, beschermende laag cellen.

[41] C. J. Scotton, R. C. Chambers, Molecular targets in pulmonary fibrosis: the myofibroblast in focus, Chest Journal, okt. 2007; 132(4):1311-21.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17934117https://doi.org/10.1378/chest.06-2568.

[42] J. D. Byrne, J. A. Baugh, The significance of nanoparticles in particle-induced pulmonary fibrosis, McGill Journal of Medicine. jan. 2008. 11(1): 43-50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2322933.

[43] Dit is een type transcellulair transport waarbij moleculen door het inwendige van een cel worden getransporteerd. Hoewel transcytose het meest wordt waargenomen in epitheelcellen, is het proces ook elders aanwezig.

[44] Het endotheel is een bedekkend eencellig laagje aaneengesloten cellen dat onder andere de binnenkant van hart, bloedvaten en lymfevaten bekleedt.

[45] Een axon of zenuwvezel is een uitloper van een neuron die elektrische impulsen geleidt.

[46] Dendrieten zijn de vertakte uitlopers van een zenuwcel (neuron). Ze geleiden elektrische impulsen die afkomstig zijn van andere neuronen van en naar het cellichaam van het neuron waar ze zelf toe behoren.

[47] D. Bodian, H. A. Howe, Experimental studies on intraneural spread of poliomyelitis virus, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 1941 dl. 68 nr.3 pp.248-267. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19422700792.

[48] International Commission on Radiological Protection. Human respiratory model for radiological protection. Ann ICRP. 1994. 24: 1-300. Het oorspronkelijke artikel lijkt niet beschikbaar te zijn. Het werd hier geupdated: https://www.researchgate.net/publication/5658235_Updating_ the_ICRP_human_respiratory_tract_model. (directe PDF download: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_24_1-3).

Leestip : Voormalige Vice- President van Pfizer waarschuwt voor massa besmetting die  mogelijk optreed door vaccinaties en mutaties

America’s Frontline Doctors (AFLDS) spoke to former Pfizer Vice President and Chief Science Officer Dr. Mike Yeadon about his views on the COVID-19 vaccine, hydroxychloroquine and ivermectin, the regulatory authorities, and more.

 

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column, Gezondheid, Politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties