vaccinatie is zeer schadelijk volgens tal van geleerden
Kindersterfte door prikUit de hele wereld komen steeds meer berichten over Vaccinatieschade en oversterfte door vaccins. De media melden iedere dag cijfers over besmettingen en ziekenhuis en IC opnames maar zij hebben geen bewijs dat wat ze verkondigen waar is en ze verzwijgen de vaccinschade. De Media komen aanzetten met cijfers, maar er zijn geen testen en autopsie rapporten voorhanden die aantonen dat de cijfers over griep en corona juist zijn. Volgens tal van hoogleraren en professors kondigen politici en media leugens en nepnieuws. Er word van alles gepubliceerd en beweerd,zonder dat er deugdelijke bewijzen zijn dat de informatie klopt. Als een kip zonder kop word het levensgevaarlijke vaccin – experiment, op een schandalige wijze door Rutte, de Jonge en de leugenmedia gepromoot. Waarom horen we niets van NOS over de vele tienduizenden meldingen over bijwerkingen en waarom verzwijgt men de dringende waarschuwingen van top wetenschappers zoals over het door vaccins veroorzaken van ziekte en dood zoals “het afsterven van witte bloedlichaampjes”, dodelijke hartspierziekte en trombose? Rutte,de Jonge en vaccinhandelaars zoals Oosterhaus, Koopmans, van Ranst en Gommers maken mensen doodsbang en zij kondigden onzin en vaccinpropaganda. Bent U zich er bewust van dat Rutte, de Jonge en Big Pharma handelaars zoals Oosterhaus bezig zijn met het “in georganiseerd misdaadverband” inperken van onze burgerrechten en de vernietiging van onze bedrijven, en weet U dat zij de IC en ziekenhuiscapaciteit niet willen opschalen? Weet dan goed, dat er hoe dan ook een dag gaat komen, dat alle corrupte politici en hun handlangers die bij de vreselijke vaccinzwendel betrokken zijn, voor het tribunaal zullen worden gesleept, en stuk voor stuk berecht zullen worden wegens dood door schuld, zeer ernstig machtsmisbruik, en het schenden van de code van Neurenberg.


Update:  Testen zeggen helemaal niets. U bent door de regering en RIVM/OMT bedrogen.

Door vaccineren worden de geprikten als ze nog niet besmet zijn,  besmet met rhyno of o.a. Covid sars line b.

2 weken na infectie kan een corona test specifieke door vaccins opgeroepen bijvoorbeeld sars line b antistoffen aantonen, echter zegt de test helemaal niets over ziekte, een bacterie, ziektekiem, gifstof, allergie, en er is geen enkel bewijs voor immuniteit voor welk een virus dan ook.

De “corona-samenzweerders” praten over “besmettingen”, dat is misleidend, het gaat in deze om testen en specifieke antistoffen die opkomen na besmetting door het vaccin met rhyono of sars,  en die specifieke antistoffen zeggen helemaal niets over symptomen, ziekte, een bacterie, ziektekiem en er is geen bewijs voor immuniteit.  zie de bron BMJ.com


fbvideo:  Hoogleraar Interview   Reserve Film zie IHVA Blog


Update 2 Vaccin fraude: Pfizer veroordeeld tot betalen hoogste boete aller tijden wegens zware criminaliteit.#PFIZER moet 2,3 biljoen Dollar schade vergoeding betalen wegens bedrog en het verslaafd maken van grote groepen Amerikaanse patiënten. Er is ook gefraudeerd met corona-vaccin testen. RUTTE en DE JONGE weigerden zoals Jinek en Nieuwsuur het nieuws te melden over de ziekmakende medicijnen en het vaccin/testbedrog door Pfizer.“Pfizer has agreed to pay $2.3bn, the largest healthcare fraud settlement in the history of Dept of Justice, within that $2.3bn, is a criminal fine of $1.195bn, which makes it the largest criminal fine in history” Sure you trust Pfizer & its products?STOP MET DRAGEN KAPJES

Het gebruik van mondmaskers binnen of buiten is schadelijker dan te vrezen, het is bekend dat natte bacteriën achter het masker groeien, dit zal een mate van kooldioxidevergiftiging, bacteriële longinfectie (pneumonie) ademhalingsproblemen, bloedstoornissen en gebrek aan zuurstof naar de hersenen veroorzaken. Bovendien worden zeer veel mondkapjes gefabriceerd in lage loon landen. Miljarden kapjes werden bij de import niet gecontroleerd op de aanwezigheid van bacterien, schimmels en parasieten, schadelijke fibers. De zgn blauwe medicinale mondkapjes bevatten ook nog kankerverwekkend Ethelyne Oxide (zie het mondkapjes dossier)

Hoe ziet de balans na maanden van coronavaccinaties er uit? Deze alarmerende documentaire laat zien wat er in Duitse verpleegtehuizen gebeurde na de coronavaccinaties. De officiële cijfers van het Paul-Ehrlich-Instituut en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn uiterst alarmerend. Aangezien deze cijfers door de massamedia worden verzwegen of gebagatelliseerd, is deze “Dringende oproep” een oproep aan alle mensen om de schokkende feiten van dit programma in de openbaarheid te brengen! Zie KLA TV

Wij maken de balans op van de coronavaccinatie in de praktijk. Iedere 4e bewoner sterft na vaccinatie!Leverkusen: 18 doden na vaccinatie! Nog meer schokkende meldingen: Een in vergelijking met de jaren daarvoor meer dan 100voudige sterfte na vaccinatie vanaf het begin van de coronavaccinaties 49-jarige lerares sterft enkele dagen na de coronavaccinatie 244 Britten sterven korte tijd na de vaccinatie Daarom moet dit onverantwoordelijke experiment aan de gehele mensheid onmiddellijk worden gestopt. Draagt u uw steentje bij, zodat deze dringende oproep alle mensen bereikt.


Er zijn duizenden vaccinatiedoden gemeld in NL, binnen 2 weken na vaccinatie. Doorgaans wordt in het gunstigste geval 10% aangemeld. Per 1 oktober 2021 werden in de EU 25.969 sterfgevallen gemeld na coronavaccinatie. Daarnaast is er melding gemaakt van bijna twee miljoen gevallen van “zwaar letsel” na een van de vier COVID-19 vaccins (Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca), waarvan 677.423 nog niet waren hersteld per 1 oktober. Dat blijkt uit cijfers van EUdraVigilance, de instantie die de bijwerkingen van geneesmiddelen bijhoudt. Deze aantallen zijn nooit eerder voorgekomen bij eerdere vaccinatiecampagnes.


Dr W.Wodarg, waarschuwt voor wat er kán gaan gebeuren deze herfst en winter. Neem zijn woorden serieus, deze man heeft er in 2010 in de Europese Raad,bijna in zijn eentje voor gezorgd dat de wereldwijde vaccinatiecampagne tegen de varkensgriep werd gestopt. De mensen die gevaccineerd zijn lopen een groot risico agv het verstoorde immuunstelsel ernstig ziek te worden door reguliere ziektekiemen.  Bovendien heeft Nobelprijswinnaaar Luc Montagnier verklaard dat door meerdere prikken allerlei varianten ontstaan en dat prikken daardoor levensgevaarlijk is.


DR.PETER MC CULLOUGH.. Spike protein creates myocarditis. .is deadley…Er is ook nimmer onderzoek gedaan naar de  gevolgen van meerdere prikken( al dan niet van eenzelfde producent) en er is nimmer onderzocht of de vaccins een negatief of dodelijk effect veroorzaken agv andere ingenomen medicijnen. Zie ook een stuk verder op deze pagina: Spyke in vaccins verwoest witte bloedlichaampjes en beschadigt het immuunstelsel: Prof. Dr. Theo SchettersDr Stillwagon herhaalt de waarschuwing van nobelprijswinaar Luc Montagnier


Boosters en meer prikken zorgen ervoor dat Spyke de dood veroorzaakt
AstrazenicaVaccins cause death

Ruttes kartel wilde niet stoppen met het dodelijk vaccinatiebeleid terwijl de Noord-Europese landen IJsland, Zweden, Noorwegen en Finland zijn gestopt met het prikken met #Moderna vanwege een groot risico op ontstekingen aan de hartspier en het hartspierzakje. Per 1 oktober 2021 werden in de EU 25.969 sterfgevallen gemeld na coronavaccinatie. Daarnaast is er melding gemaakt van bijna twee miljoen gevallen van “zwaar letsel” na een van de vier COVID-19 vaccins (Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca), waarvan 677.423 nog niet waren hersteld per 1 oktober. een woordvoerder van GGD-GHOR is #Moderna echter “een prima vaccin”.

#spyke in vaccins blijkt volgens experts giftig en veroorzaakt bij ontelbaar veel mensen volgens hoogleraren en nobelprijs-winnaars trombose en hartspierziekte en andere ziektes waardoor ontelbaar veel mensen sterven.
Pierre Capel Hoogleraar Immunologie  is tegen het nep-vaccin annex de experimentele gifprik

Rutte, de Jonge, OMT/RIVM/GGD en andere handlangers maken zich volgens velen schuldig aan:

Het veroorzaken van sterfte door prikken,  crimineel wanbeleid, dood door schuld.
Schending gelijkheidsbeginsel art.1 GW.
Schending privacywet AVG.
Schending Neurenberg code.
WOB aanvragen weigeren.
Gegevens ziekenhuisopnames weigeren.
Vaccinzwendel, 5 miljard gemeenschapsgeld verdwenen.
Levensreddende medicijnen verbieden.
Het volk middels angst- en leugencampagnes,  oplichten, middels corona-maatregelen dwingen mee te doen aan een levensgevaarlijk en voor velen dodelijk medisch experiment.

Teken de Petities


Deze petitie is tevens een aanklacht van het Nederlandse Volk tegen politici en het RIVM en OMT. We eisen een parlementair onderzoek. Wij de Nederlandse burgers zijn de regeerders van Nederland en eisen dat er naar het handelen van alle betrokkenen word gekeken. Dit wegens het schenden van mensenrechten en het vals voorlichten van de bevolking.

Wij eisen dat de voormalige Regering en de gehele directieraad van het R.I.V.M plus het O.M.T onmiddellijk uit hun functies worden gezet voordat ze nog meer schade aan de maatschappij aanrichten. Gebleken is ook dat de RIVM- en OMT-leden uit eigen winstbejag handelen of ze hebben andere motieven. Ab Osterhaus bekende in de media dat hij € 5,6 miljoen heeft verdiend dankzij het vaccinbedrijf Viroclinics.

Arts-microbioloog Jan Kluytmans verdient nog steeds aan de coronatesten. Jaap van Dissel en het Erasmus MC Department of Public Health Rotterdam zijn ook niet van onbesproken gedrag. Prof. Dr. Jan Grandjean zegt hier is sprake van Mind Control!”teken de petitie Verhoor het #RIVM en alle betrokkenen onder ede https://verhoorivmonderede.petities.nl

Schaf het coronatoegangsbewijs af

Er met dwang en plicht een corona vaccinatiebewijs, bewijs van recente besmetting (genezing) of testbewijs (binnenkort tegen betaling) overlegd moet worden. Dit is vrijheid en privacy belemmerend en past niet in onze samenleving. Dit moet stoppen! https://geentoegangsbewijs.petities.nl/


OostenrijkDr Gunter Frank About ‘vaccinations’ for children and adolescents + consequences. Kerngezonde Kinderen sterven door vaccinatie.


Eva Maria Holzleitner (28 jaar), een parlementslid van de Sociaal-Democratische Partij van Oostenrijk en een vaccin-pusher, stort plotseling in. Ze is volledig gevaccineerd.


Australie totale dictatuurRT Benelux – Report Aanklacht bij het ICC in Den Haag. De 2 heren zijn echt gefilmd en doen hun verhaal. Willem Engel heeft met een aantal nabestaanden van Holocaustslachtoffers en Tamir Turgal een Israëlische mensenrechtenadvocaat een klacht gedaan bij het ICC namens onder meer een aantal Auschwitzoverlevenden en Israëlische rabbi’s. Tegelijkertijd biedt Viruswaarheid een klacht aan tegen de leden van de Gezondheidsraad.Bijdrage: Dwight Sergio SamsonMassa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig volgens Prof. Dr. Theo SchettersPost vaccine myocarditis death update. Deskundigen als Robert Malone, Luc Montagnier, Pierre Kapel, Peter Borger etc. geven aan dat mRNA vaccins je immuunsysteem verzwakken. Het is dus logisch dat de zorg overbelast gaat raken door allerlei virussen. Naast alle bijwerkingen van de gifprikken. De Zweedse gezondheidsinstantie heeft besloten te stoppen met het geven van het vaccin aan degenen die in of na 1991 zijn geboren. Denemarken stopte eerder al met het vaccin voor iedereen onder de 18 wegens een verhoogd risico op hartontsteking, wanneer gevaccineerd wordt met Moderna.Dr. Peter McCullough legt uit wat het verschil is tussen myocarditis via natuurlijke infectie en via het vaccin.

Hard bewijs dat de vaccins ernstige weefselschade veroorzaken. Twee Duitse professoren pathologie, Arne Burkhardt en Walter Lang, hebben de resultaten bekend gemaakt van autopsies. Hier volgt een kort uittreksel over wat zij hebben gevonden:


Spyke verwoest witte bloedlichaampjes en beschadigt het immuunstelsel volgens Prof. Dr. Theo Schetters
Hartspier ziekte door vaccins: Liegende de Jonge denkt dat hij alles beter weet dan de geleerden


Interview over Meldpunt Vaccinatie – Door Ab GietelinkImmuunstelsel stoornissen/trombose door vaccinatie en bij velen ontsteking van het hartspierzakjeVaccins cause deathMyocarditis caused by vaccination  dr Scott JensenDR Robert Malone testifiesVirus is nooit geisoleerdImpf Genozid25.969 sterfgevallen

Update: Testen zeggen in feite niets over immuniteit.

dmv vaccins worden de geprikten besmet met rhyno of sars line, 2 weken na infectie kan een test specifieke door vaccins opgeroepen sars antistoffen aantonen, echter zegt de test helemaal niets over ziekte, een bacterie,ziektekiem, gifstof en immuniteit. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3325
de corona-samenzweerders praten over besmettingen,dat is onjuist, het gaat om specifieke antistoffen die opkomen na besmetting door het vaccin met rhyono/sars line b.  en die antistoffen zeggen helemaal niets over ziekte, immuniteit, een bacterie ziektekiem en immuniteit etc zie de bron BMJ.com

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Gezondheid, Nieuws, Petities and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.