Onnatuurlijke hartspierinfecties veroorzaakt door de prikkenBeste mensen.

Bestudeer alle clips goed, ga zelf op onderzoek uit, geloof de staatsmedia niet met hun valse propaganda.

Bij de NOS/StaatsMedia kondigt men valse propaganda, angstverhalen, leuterpraat en klimaatonzin door steeds weer dezelfde ingehuurde trollen, klimaat-subsidie-slurpers, liegende influencers, notoire pseudo-kwakzalvers zoals de uitermate onbetrouwbare en vreselijk arrogante  Hugo De Jonge, Marc Rutte, Sigrid Kaag, Ernst Kuipers, Marion Koopmans, Jaap van Dissel, Ab Oosterhaus etc, die allemaal direct of indirect enorme belangen hebben bij WEF/Big Pharma,  en het land verraden en onverwoordbare schade en leed berokkenen.

Wat zijn de feiten die men U verzwijgt?

Om dat te weten te komen is goed onderzoek nodig zoals het bestuderen van veel andere nieuwsbronnen, tv-zenders, artikels en films, die men U bij NOS/staatsmedia niet toont omdat men altijd weer dezelfde Kartel Propaganda verkiest in plaats van dat men objectief nieuws brengt zoals door een goede onderzoekjournalistiek.

Welk nieuws toont Ruttes bende, en Kuipers U niet

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er momenteel geen bewijs dat gezonde kinderen en adolescenten een booster tegen het coronavirus nodig hebben.

Men liegt over alles.

Steeds meer gevaccineerde mensen werden niet beter, maar zij werden ziek of zieker door de bijwerkingen van zogenaamde “vaccinaties”, en dan hebben we het nu althans niet, over schadelijke- of wel goede reguliere vaccins, maar we hebben het nu over de experimentele corona-prikken.

Alle Corona-Prikken zijn namelijk geen gewone of reguliere “vaccins” en geven onmiskenbaar geen  garantie op beterschap of bescherming tegen welke ziekteverwekker of bacterie dan ook, ook niet tegen Influenza A B, een griepvariant, Tuberculose, Sars-varianten zoals (line b) en ook niet tegen een parasitaire- of een schimmelinfectie van welke aard dan ook.

Omdat in de  corona-prik  spyke zit, reageert het lichaam op de spyke vergiftiging, door het aanmaken van specifieke antistoffen. Die antistoffen vormen geen garantie op bescherming of genezing van welke ziekte dan ook. Eveneens bevatten diverse coronaprikken o.a. rhyno/apenvirus/sars/ en van embryonaal weefsel afgeleide substanties en o.a. een zoutoplossing. Het lichaam word via de injectie  “ziek” gemaakt  waarbij als reactie antistoffen aangemaakt zouden moeten worden die een zogenaamd “coronavirus” zouden moeten elimineren.  Volgens tal van geleerden veroorzaakt spyke niet alleen een vergiftiging en de aanmaak van specifieke antistoffen, maar ook een onherstelbare schade aan weefselcellen en aan het immuunstelsel.

Bij het vaststellen van de oorzaak of oorzaken van overlijden werd geen inhoudelijk grondig onderzoek zoals via serologie en toxicologie  gedaan naar overlijden door welke vorm van vergiftiging dan ook, zoals door spyke, en andere toxinen.

In Italie heeft de overheid bekend gemaakt dat het merendeel van de als “coronadoden” in de statistieken gemelde overledenen, niet zijn komen te overlijden door “corona” maar door met name een of meerdere onderliggende aandoeningen.

Er zin zeer veel landen die een totaal ander beleid voeren of zelfs helemaal geen corona maatregelen hebben ingevoerd.

Veel meer mensen (met geen, een of meerdere onderliggende aandoeningen), overlijden zoals de statistieken glashelder tonen,  in combinatie met/en door bijwerkingen van de prikken en in combinatie met een, geen, of meerdere onderliggende aandoeningen en/of met of zonder  griep.

Door de corona maatregelen zijn de ziekenhuizen( per regio ook mede door verschillen op het gebied van vraag/aanbod/beleid/bezetting/Know How) minder toegankelijk en er is sprake van enorm lange wachtlijsten.

Als er gedurende een bepaalde periode minder of meer mensen in een ziekenhuis of op een IC liggen, kan dat veroorzaakt zijn door niet 1 maar door meerdere oorzaken.

Er is onder meer sprake van minder opnames in ziekenhuizen door de corona-maatregelen. Gedurende bepaalde periodes zoals het griepseizoen waarin meer mensen, zoals jaarlijks in de koude maanden getroffen worden door een zware griep, zouden meer mensen in ziekenhuizen en op de ICs liggen.

Juist door de corona-maatregelen komen minder mensen in een ziekenhuis, omdat immers aan de mensen werd gevraagd (en strikt verzocht)  om bij klachten thuis te blijven, en wegens de lange wachtlijsten en het minder toegankelijk zijn van de zorg in het geheel zijn er zoals iedereen die dit nader onderzoekt ook minder opnames

Voor meer  informatie dient U  goed op onderzoek uit te gaan. Iedereen die de gang van zaken enigszins snapt, zal duidelijk zijn dat het aantal opnames in ziekenhuizen als maatstaf nemen om daaruit conclusies te trekken, een zeer slecht idee is. Bovendien is het als positief getest ziek  of besmet verklaren, van mensen totale waanzin, aangezien de testen geen  beeld geven over ziekte, besmetting met welke bacterie of ziekteverwekker dan ook wegens het feit dat de test zoals PCR, alleen restdeeltjes van griep kan aantonen en omdat de zgn corona zelftesten verder ook niets anders betekenen dan dat antigenen aanwezig zijn, en de oorzaak daarvan en of iemand ziek is,weet men helemaal niet door zulke testen.

Bloedonderzoek, en specifiek onderzoek( bijvoorbeeld onderzoek van organen en een CET/MRI etc ) en het bestuderen van de anamnese zijn een absolute voorwaarde voor het verantwoord kunnen stellen van een diagnose. Als onderzoeken geen oorzaak van een  ziekteverschijnsel aantonen, dan is  meer onderzoek en meer Know How noodzakelijk om te weten wat de oorzaak, of de oorzaken van een of meer ziekte-verschijnselen zijn.

Zoals het er in met name VS/USA/Canada en tal van Europese landen aan toe gaat, spreken de machthebbers en de allerlei medici met belangen in de vaccin-industrie zoals tal van figuren van het OMT  zoals MSM,  als een kip zonder kop over besmettingen, ziekenhuisopnames , covid, corona etc, hetgeen absoluut onverantwoord en zeer misleidend is, omdat er een totaal verkeerd beeld word geschapen dat gebaseerd is op angst, onvoldoende en gebrekkige gegevens en hoogst onbetrouwbare en nietszeggende testen en verkeerde analyses etc. Bovendien is het maar de vraag of de gepresenteerde cijfers verkregen zijn door betrouwbare metingen en of deze zonder geknoei  correct werden verwerkt in de statistieken OF  een of meerdere keren gedurende hun leven werden gevaccineerd, waarmee? en waartegen? Wat zijn daar de gevolgen van?

Alle Corona-maatregelen zoals testen, prikken, dragen mondmaskers, lockdowns, veroorzaken onmiskenbaar onnoemelijk veel schade, meer ziekte, dood en ellende. Er is  sprake van duizenden meldingen over bijwerkingen bij LAREB per dag.

Geleerden, hoogleraren, professors en artsen uit de hele wereld  hebben gedurende langere tijd voor de schadelijke bijwerkingen gewaarschuwd, maar zij werden voor gek verklaard en door de MSM en door politici genegeerd of gescencueerd.

In de Amerikaanse Senaat is door senator Rand Paul, aangevoerd dat een groot bedrag door dr Fauci(directeur NIAID) is uitgegeven, bestemd voor laster campagnes tegen wetenschappers die het niet eens waren met het gevoerde beleid. Tijdens de hearings werden eerder al bewijzen getoond van fraude en bedrog door Big Pharma, zoals Pfizer en Astrazeneca (beide bedrijven zijn veroordeeld door de rechter) en de relatie met de vaccin-industrie, dr Fauci en Bill Gates die beiden eigenaars zijn van o.a. het omstreden vaccinbedrijf “Moderna”20 ooo doden door vaccins, geschat op 1 procent van totale vaccin-sterfte (Clips hieronder zijn delen 1, 2 , 3 zie voor meer delen o.a. https://twitter.com/AutredameN

Dit is bewijs dat men doorgaat, terwijl dokters duidelijk aangeven dat het onverantwoord is.  Ernst Kuipers was er volgens “twitters” ook bij”.


Dr Genocide Fauci
De beelden op internet tonen dat meer dan 170 kerngezonde topsporters, en als  kerngezond bekend staande reporters en tv sterren, jong en oud,  ziek werden,  en ineens doodziek instortten.

Beelden van piloten, agenten, soldaten, artsen, leraren en mensen uit andere beroepsgroepen, die plotseling ziek werden en zich ziek meldden, zijn op Internet niet zoals de op het veld ineenstortende sporters door de MSM onder de aandacht gebracht.

Het is bekend dat sporters door een hartaanval/hartspierinfectie en door andere redenen kunnen instortten. Het is inmiddels overduidelijk dat veel mensen ziek werden en nu steeds meer mensen ziek worden door de prik-bijwerkingen,  al dan niet in combinatie met andere prikken, vaccins, medicijnen, drugs of andere middelen,  in combinatie met een of meerdere onderliggende aandoeningen en oorzaken.

Het Rutte-Kartel en NOS/Staatsmedia verzwijgen een mogelijk causaal  verband tussen prikken/coronamaatregelen en de toename aan zieken en sterfte (oversterfte). Bovendien word er door Ruttes Kartel en NOS/staatsmedia niets gemeld over de forse toename van mensen met Tuberculose(TB), een parasitaire long- en darminfectie, en de enorme toename aan sterfte door Kanker en Diabetes in Nederland, het meest dichtbevolkte land van de EU, met de hoogste graad van vervuiling van de lucht, de bodem en het water van de EU. U de burger word niet voorgelicht over tal van belangrijke en alarmerende ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.

Niet een paar,  maar veel meer hoogleraren, professors, virologen en beroemde wetenschappers zoals artsen en virologen die een  Nobelprijs kregen, hebben een  verband gelegd en zij verklaarden dat Trombose (bloedklontering), een door spyke verwoest afweersysteem en een niet natuurlijke vorm van  Myocarditis (hartspierinfectie) worden veroorzaakt door Corona Prikken.

Geert Vanden Bosche


Geer van den Bossche


Dr Gunther Frank

Hoogleraar Pierre Capel

Nobelprijswinnaar Luc Montagnier

Pfizer veroordeeld tot hoogste boete aller tijden wegens extreem crimineel bedrog

Bovenstaande videos zijn een selectie uit veel meer clips.  Er zijn duizenden medici die tegen de prikexperimenten zijn zoals professors, hoogleraren, virologen, artsen en Nobel-prijswinnaars  zoals Robert Malone en Luc Montagnier, Epidemioloog-Cardioloog en internist dr.Peter McCullough,  Prof.Kulldorf, Prof. M.Levitt , Prof. S. Gupta, Prof.J.Bhattacharya en Professsor Bergholz etc.Dr Robert malone, MRNA vaccin-specialist,medical affairs as well as regulatory affairs including writing, developing, reviewing and managing vaccine, bio-threat and biologics:

Dr Robert Malone,the original inventor of mRNA vaccine technology, sounds the alarm on the manner in which “experimental vaccines” which have not been subjected to proper trials,are being used in a mass vaccination program under emergency use authorisation

Before you vaccinate your child, which is irreversible and potentially permanently damaging, find out why 15,000 physicians and medical scientists around the world signed a declaration publicly declaring that healthy children should NOT be vaccinated for COVID-19. On behalf of these MDs and PhDs, Dr. Robert Malone, who has devoted his career to vaccine development, provides parents a clear statement outlining the scientific facts behind this decision

Heeft U wetenschappers die grote bezwaren hebben tegen het beleid, zoals Robert Malone, Luc Montagnier, Geert vanden Bossche, en nog veel meer hoogleraren, professors, Nobelprijswinnaars, virologen, immunologen ooit bij NOS/NPO gezien?

Geen een van de 15000 geleerden die tegen de experimentele prik zijn, kwamen aan bod bij NOS en andere Staatsleugenmedia.

Onderzoek het zelf, dan zult u te weten komen NOS/StaatsMedia altijd weer dezelfde eenzijdige propaganda kondigden met figuren die direct of indirect belangen hebben in Big Pharma, zoals Marc Rutte, Hugo de Jonge,  Ernst Kuipers, Sigrid Kaag, Jan kluytmans, Marion Koopmans, Jaap van Dissel,  Diederik Gommers, Jaap v Dissel, Marc v Ranst, en Ab Oosterhaus etc.


UItgelekt: Dieren gingen allemaal dood door proef vaccinsOMT crimineel gedrocht

OMT-lid en kinderarts Károly Illy heeft ondanks de alarmerende waarschuwingen van wereldberoemde geleerden uit de hele wereld,  zoals de ex-leraar  De Jonge opgeroepen om kinderen te vaccineren:

‘Met het vaccineren van kinderen maak je kans op schoolsluiting zo klein mogelijk’

Bron ad.nl

Vanaf de derde week van januari 2022 worden in Nederland 1,3 miljoen prikoproepen door de bus geduwd bij de ouders van 5 tot en met 11 jaar. In die vreselijke onverantwoorde en misleidende brief die men de burger opdringt, staat dat zij telefonisch een afspraak kunnen maken bij de GGD voor het laten “vaccineren” van de kinderen.

Het gaat niet om vaccineren met vaccins, het betreft hier prikken, waarvan bekend is dat het een experiment is met niet deugdelijk geteste technieken die al helemaal niet op een reguliere wijze als een “veilig  medicijn” goed gekeurd konden worden.

OMT-lid Károly Illy, is dan wel een kinderarts maar beslist geen viroloog. Illy  adviseert op eigen houtje zonder kennis van zaken, de ouders om hun kerngezonde kinderen te laten vaccineren met  een levensgevaarlijke experimentele corona-prik,  die bij ontelbaar veel mensen door bijwerkingen enorme schade heeft aangericht en bij ontelbaar veel mensen de dood heeft veroorzaakt of heeft mede-veroorzaakt.

Károly Illy schendt zoals  Kuipers en het gehele OMT de eed van Hypocrates, de wet (zo ook via etiket- en bijsluiterfraude) en de Code van Neurenberg.

OMT misbruikt de term “vaccin”

Men misbruikt de term “vaccineren” want de prikken zijn helemaal geen “reguliere en veilige vaccins”, maar een experimentele niet volledig gekeurde experimentele Mrna-therapie, die onder geen enkel geval de naam “veilig vaccin” mag dragen, omdat het volgens zeer veel geleerden en per definitie  beslist en totaal geen vaccin is, en levensgevaarlijk wegens de schadelijke en bij zeer veel mensen tot de dood leidende bijwerkingen.

Belangenverstrengeling/corruptie

Amerikaanse Overheid Gezondheid Instituten zoals CDC/FDA en het Europese EMA, die het experimenteel prikken adviseerden, verkeren  in opspraak wegens de enorme belangenverstrengeling met Big Pharma en wegens de vervalste bijsluiters en valse rapporten over bijwerkingen zoals door Astrazeneca en Pfizer.

Ontelbaar veel meldingen over bijwerkingen

De meldingen bij WHO /EMA en bij het enigszins onafhankelijke LAREB en bij andere organisaties over schadelijke en dodelijke bijwerkingen van de prikken, zijn per januari 2022 niet meer te tellen. Het gaat om vele honderdduizenden.

Bezint, voordat U zich laat prikken,

Laat uw kinderen dus niet prikken want dat is levensgevaarlijk!

Controleer goed wat hieronder staat.

OMT bestaat uit tal van lieden die financiele belangen hebben met Big Pharma. OMT heeft zoals WHO/FDC/CDC/EMA/RIVM geen enkel bewijs kunnen overleggen, dat het prikken veilig is en geen schadelijke en geen dodelijke bijwerkingen veroorzaakt zoals trombose, een door spyke  kapot gemaakt immuunstelsel en hartspierinfecties.

Er is geen sprake van een goed gekeurd, “veilig corona vaccin”!

De gevolgen van prikken, in combinatie met andere prikken,  reguliere vaccins, medicijnen, pillen en andere middelen zijn tot op de dag van heden niet eens onderzocht door WHO/CDC/FDA/EMA/RIVM etc.

Google Pfizerleaks

Pfizer heeft rapporten over bijwerkingen vervalst, dat zijn de feiten.

Pfizer is  door de rechter veroordeeld tot het betalen van MILJARDEN dollars aan schadevergoeding aan de slachtoffers.

Google Asstrazeneca

Astrazeneca  is  door de rechter veroordeeld wegens o.a. bijsluiterfraude tot het betalen van enorme bedragen schadevergoeding aan de slachtoffers.

Crimineel Medisch Experiment.

Controleren van wat dan ook is zeer lastig in dit stadium en zal pas na zeer grondig onderzoek als dat ook maar mogelijk is met de beperkte kennis van de materie,  slechts enige uitkomst kunnen bieden gezien de aard en complexiteit van de prik-experimenten, en gezien de realiteit waarin sprake is van een mondiale Media- en AI-biowapenoorlog die deel uitmaakt van een oorlog tegen de volkeren der aarde,  om de totale werelddominantie, zoals deze word uitgerold door een gewetenloze WEF/NWO/Big-Pharma Elite van extreem gestoorde machtswellustelingen

Er bestaat voor de goedgelovigen die menen dat de prikken nodig en goed zijn, geen enkele garantie op bescherming of genezing,  en er is geen deugdelijke controle op wie, welke organisatie, overheidsinstelling en welk bedrijf dan ook, welke batches met “vaccins” per locatie, stad, regio, per land  worden aangewend. Het is maar de vraag waar en wat er precies in de flesjes met prikvloeistoffen  zit en of er iets bij werd gedaan of ontbreekt.

Het is ook vrijwel onmogelijk om productiefouten of een mate van werkzaamheid te detecteren of te bewijzen gezien de enorme complexiteit en de significante onvoorspelbaarheid van de gehanteerde experimentele MRNA- en spyke-gen-techniek en dat ook in verband met de fouten en hiaten in het proces van / fabricage/opslag/logistiek/zorg/prikzettingen en de afvalverwerking.

Welke gekken /criminelen promoten zulke rotzooi?

Het kan niet anders. Men is totaal ondeskundig, gewetenloos, knettergek, omgekocht of gedwongen (bedreigd), of handelt uit een angst-psyhose of  er word bewust gekozen uit egoisme ( triljoenen winst voor Big Pharma) om te experimenteren of te decimeren met levensgevaarlijke prikken, waarvan de schadelijke en de dodelijke bijwerkingen schrikbarend  hoog zijn.

Het is ronduit mensonterend en extreem crimineel om experimentele rotzooi in een lichaam te prikken, of ook maar 1 experimentele prik aan te bevelen door massa reclame en door deze op te dringen door emotionele chantage en door massieve dwang en middels extreem geweld zoals in China.

 

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.