5G Technology has to be stopped5G-apocalyps – (Documentaire van Sacha Stone) | www.kla.tv/14619.Claire Edwards: The Madness of Putting 53,000 5G Satellites in SpaceShocking News from the United Nations 5G Radiation Alert5G Technology has to be stopped


Beste mensen,

Als U wilt weten aan welke gevaren van mobiele straling U volgens duizenden artsen en wetenschappers en organisaties van over de hele wereld al vele jaren bent blootgesteld, en als U wilt weten welke nadelen en schade het nieuwste mobiele netwerk 5G met zich mee kan  brengen,  bekijk dan ter introductie,  de documentaire “5G-apocalyps” in zijn geheel van Sacha Stone, en de insprerende lezing van Claire Edwards: The Madness of Putting 53,000 5G Satellites in Space.

Vorm uw eigen mening door het bestuderen van het op deze pagina gepubliceerde RF en 5G dossier met een schat aan informatie, getuigenissen van wetenschappers,  nieuws, videos en de bijgevoegde link- en bronvermelding. Regelmatig word dit dossier aangevuld met nieuws op het gebied van mobiele straling etc. Het dossier is wegens de enorme hoeveelheid ínformatie, niet altijd even goed geordend en dient als een naslagwerk en bron van informatie voor organisaties, wetenschappers etc

Het  RF 5G mobiele straling dossier word regelmatig aangevuld en bijgewerkt met de nieuwste bevindingen en updates uit de wereld van wetenschappers en mensen uit alle lagen van de bevolking van de hele wereld.  Bij alle items zijn links vermeld, bewijs stukken, en de ethische verantwoording. Het dossier is bedoeld als bron en als studie-dossier ten dienste van  iedereen, voor een beter begrip, inzicht, en voor een betere gezonde en liefdevolle samenleving.

Informeer U goed, in het belang van Uzelf, en  in het belang  van uw dierbaren, de kinderen en de komende generaties,  voor de vrijheid, veiligheid en de gezondheid van alles dat leeft en bloeit op Moeder Aarde,  dat door Natuur vernietigende overheden, multinationals en schatrijke figuren met hun levensgevaarlijke technieken  zoals bio-wapens  dreigt verloren te gaan.!

Voor de mensen die liever een korte samenvatting wensen, zal ik binnenkort een inhoudsopgave, en  de eindconclusie met aanbevelingen publiceren. Komende periode word ook het een en ander beter gerangschikt en aangevuld met Podcasts, PDFs, en commentaren.

Ik wens U allen inspiratie, veel liefde, geluk en een goede gezondheid toe,

Met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam,  30 04 2022Stop-5G

 

Wanneer je zonder jouw toestemming wordt blootgesteld aan een 5G experiment waarvan op korte en lange termijn geen 100% veiligheid garantie gegeven kan worden voor de schadelijke effecten voor lichaam, geest, privacy en natuurlijke omgeving, wordt er een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding zoals Art. 6.162 BW.

Stel via juristen de regering, providers, burgemeesters en directeuren van de telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom.

Zonder uw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW).

Het uitrollen van 5G is in strijd met het Verdrag van Helsinki en de VN Mensenrechten

5G Causes cancer, braincancer, leukemia, abnormal blood cells, Non-ionizing radiation health effects Toxic Synergistic effects Combined effects Systemic effects, Tinnitus, Heart deseases, damage to DNA and blood cells, headaches, depression, feaver, hair loss, high blood pressure, sleepnessless, visual impairment

 


bio hazzard


Internationaal EMF 5G  Rapport Conclusies


*De zeer grondige bestudering van onderzoekrapporten,aangiftes, rapporten en dossiers uit de hele wereld, heeft geleid tot de volgende conclusies:

*Mobiele Telefonie, zoals EMF straling 1G 2G 3G 4G 5G en ook Wifi, blijkt in de praktijk beslist niet ongevaarlijk te zijn voor de gezondheid

*Het grote publiek (U de burger) werd nimmer door de Overheden duidelijk op de hoogte gebracht van de gevaren voor de gezondheid door EMF straling

*Publieke Media, Staatsomroepen, en de meeste politici hebben U nimmer ingelicht over de gevaren van EMF, en over de reden van protesten tegen EMF, omdat zij of niet goed op de hoogte waren, of omdat zij U willens en wetens hebben misleid met onwaarheden, leugens en nep-nieuws

*Door de EU Macht Elites gedane beloftes, zoals het laten doen van meer, beter en goed onafhankelijk EMF-onderzoek, werden nooit nagekomen

*De door FCC en ICNIRP en door de EU opgestelde Limieten (hoeveelheid straling die mag worden uitgezonden) via masten of telefoons deugen totaal niet, wegens de verkeerde aandacht, het omzeilen van gericht onderzoek, en o.a. het ontbreken van lange termijnonderzoek wegens omkoping en enorme geldbelangen

*FCC en ICNIRP  WHO en RIVM zijn wegens belangenverstrengeling met de TelecomIndustrie niet betrouwbaar wegens  het verwijtbaar misleiden van de consumenten.

*Zendmasten van alle Providers, en mobiele telefoons van bepaalde merken, stralen zoals uit tal van onderzoeken blijkt, veel meer straling uit, dan de door FCC en ICNIRP opgestelde Limieten. Iedereen kan dat zelf controleren zoals via stralingsmeters.

*Er is in de EU geen bindende wetgeving m.b.t. EMF Straling zoals van WiFi, 4G, 5G etc

*De EU doet helemaal niet aan handhaving en preventie m.b.t. EMF straling van WiFi, 4G, 5G en dat is verwerpelijk en crimineel wanbeleid

*De EU (Commissie, Raad en Parlement) brengt 450 miljoen Europeanen in groot gevaar door hun onkunde, verdeeldheid, ruzie, corruptie en wanbeleid

*Vele tienduizenden wetenschappers en artsen uit de wereld hebben aangetoond dat Mobiele Straling en 5G schadelijk is voor de gezondheid

* Nimmer hebben Overheden U helder ingelicht over de schadelijke effecten van straling van magnetrons, slimme meters en beeldschermen, WiFi 4G, 5G etc

*5G straling is vele malen schadelijker dan 4G, en schaadt alles dat leeft en bloeit

*5G veroorzaakt geen Corona, maar 5G heeft een versterkende invloed op bacterien en schimmels en kan volgens onderzoek mensen met TB, Griep of Corona, zieker maken wegens de door straling veroorzaakte sterkere groei van ziektekiemen en de afname van opname van zuurstof( zinkblok) in het bloed.

*Geen enkele wetenschapper ter wereld heeft kunnen aantonen dat EMF straling, en al helemaal de 5G gepulste micro straling, niet schadelijk is

*De WHO( World Health Organisation) heeft in 2015 bekend gemaakt dat EMF Straling bloedschade, oorsuizen, dna schade en bepaalde vormen van kanker (hersenkanker leukemie)  kan veroorzaken

*In de VS heeft de rechter bepaald dat providers Consumenten goed moeten inlichten over risico’s zoals via de bijsluiter.

*Producenten van Mobiele Telefoons geven in hun bijsluiters middels een clausule aan dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade a.g.v. straling

*Het gebruik van Mobiele telefoons is volgens tienduizenden wetenschappers voor iedereen, met name voor kinderen, levensgevaarlijk, wegens het significant hoge risico op leukemie, hersenkanker

*De Biodiversiteit, en de Voedselvoorziening worden volgens Natuurwetenschappers en Ecologen, door 5G niet alleen bedreigd, maar zeer ernstig aangetast

*Een aantal landen,waaronder Zweden en Polen hebben de uitrol van 5G gestaakt, of zelfs verboden. Steeds meer landen staken en verbieden 5G:  Check het nieuws

*In diverse landen zoals Rusland gelden veel strengere( zeer strenge) eisen en limieten mbt EMF

*Steeds meer mensen worden zich bewust van de schadelijkheid van EMF Straling, met name de grote gevaren van 5G

*In Brussel is 5G verboden wegens de significante gezondheidsrisico’s

*De toepassing van 5G vormt een significante bedreiging voor de gezondheid, en voor de vrijheid van de mens

*Het uitrollen van 5G, is in strijd met grondwetten, Internationale Verdragen zoals het Verdrag van Helsinki, en met de Mensenrechten

*Alle politici die 5G laten uitrollen en eenieder die eraan meewerkt van hoog tot laag, zoals Ministers, Statenleden, Burgemeesters en Providers, zijn strafbaar voor de wet, en dienen aangeklaagd en berecht te worden

* De wereld dient te stoppen met EMF Mobiele Telefonie omdat het schadelijk is

*5G dat is de realiteit, wordt ingezet voor Crowd Control zoals in China en in de nabije toekomst kan het zelfs als een wapen worden gebruikt.

* 5G moet in de hele wereld via unilateraal beleid, STRIKT verboden worden wegens de significante schade aan alles dat leeft en bloeit, en wegens de beperking van de vrijheid en het schenden van Internationale Verdragen en de Mensenrechten.

Update: Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralingsbelasting en met name over de nog onbekende gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk? En bent u, net als een groot aantal vakgenoten wereldwijd , van mening dat het hoog tijd is dat het voorzorgsprincipe (“better safe than sorry”) toegepast wordt? Teken dan allen het Manifest van Nederlandse Artsen

Update 2022: Tot ongeveer eenzelfde conclusie gekomen zie: https://signstop5g.eu/nl

20-10- 2020

Stan Rams


*Bewijsvoering zie hieronder het EMF 5GDossier

*Update 10 jan 2021

Nederlandse Vertaling 5G rapport van Martin Pall beschikbaar

door Fred Teunissen · 10 januari 2021

Prof dr. Martin Pall is emeritus hoogleraar Biochemie en Fundamentele Medische Wetenschappen aan de Washington State University. De wereldwijde introductie van 5G – zonder voorafgaande, uitgebreide gezondheistests – noemt hij “volslagen krankzinnig” en “het stomste idee uit de hele wereldgeschiedenis.”

Martin Pall schreef diverse wetenschappelijke werken over de gevaren van straling, waaronder het 90 pagina’s tellende rapport ‘5G: Great risk for EU, U.S. and International Health!’ dat in 2018 gepubliceerd werd.

In dit rapport worden acht niet-thermische gezondheidseffecten beschreven. Dit is van groot belang, omdat de ICNIRP-norm, waar overheid en telco’s zich steeds op beroepen, uitsluitend naar thermische effecten kijkt.

We laten hieronder de samenvatting volgen, waamee het document van Martin Pall begint.
Klik hier voor de NL-vertaling van het gehele document en hier voor de originele Engelse tekst.

Samenvatting

We weten dat er een enorme hoeveelheid aan vakliteratuur beschikbaar is, die wetenschappelijk elk van de acht pathofysiologische effecten, veroorzaakt door blootstelling aan niet-thermische microgolffrequente EMFs, onderbouwt. Dit blijkt uit de 12 tot 35 reviews per specifiek effect, waarbij elk review, vermeld in hoofdstuk 1, een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal bevat, over het bestaan van elk effect.
Dergelijke EMFs:

1. Vallen ons zenuwstelsel aan met inbegrip van onze hersenen wat leidt tot grote neurologische / neuropsychiatrische effecten en mogelijk vele andere effecten. Deze aanval op het zenuwstelsel geeft reden tot grote bezorgdheid.

2. Vallen ons endocriene (hormonale) stelsel aan. In deze context zijn de belangrijkste dingen, die ons functioneel verschillend doen zijn van eencellige organismen, ons zenuwstelsel en ons hormoonstelsel. Zelfs een eenvoudige Planaria worm heeft beide nodig. Dus de gevolgen van de verstoring van deze twee regulerende systemen is immens, dermate, dat het belachelijk is om deze bevindingen te negeren.

3. Veroorzaken oxidatieve stress en schade door vrije radicalen, die een centrale rol spelen in nagenoeg alle chronische ziekten.

4. Vallen het DNA van onze cellen aan, die enkelstrengs- en dubbelstrengsbreuken en geoxideerde basen in ons cellulaire DNA, veroorzaken. Deze op hun beurt veroorzaken kanker en mutaties in kiembaancellen die op hun beurt weer mutaties in toekomstige generaties veroorzaken.

5. Veroorzaken verhoogde mate van apoptose (geprogrammeerde celsterfte), dit is met name belangrijk bij het veroorzaken van zowel neurodegeneratieve ziekten als onvruchtbaarheid.

6. Vermindering van mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid, minder geslachtshormonen, minder libido en een toename van spontane abortussen en, zoals reeds vermeld, vallen het DNA in de spermacellen aan.

7. Veroorzaken buitensporig intracellulair calcium [Ca2 +]i en buitensporig calcium signalering.

8. Vallen onze lichaamscellen aan en veroorzaken hierdoor kanker. Dergelijke aanvallen worden veronderstelt op te treden door middel van 15 verschillende mechanismen bij het veroorzaken van kanker.

Er is ook een substantiële hoeveelheid aan vakliteratuur, die laat zien dat EMFs ook andere effecten veroorzaakt, met inbegrip van levensgevaarlijke effecten op het hart (Hoofdstuk 3).

Daarnaast laat substantieel bewijs zien dat EMF veroorzaker is van vervroegde dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, digitale en andere vormen van dementie (hoofdstuk 3); en er is bewijs dat EMF blootstelling in de baarmoeder en kort na de geboorte, ADHD en autisme kan veroorzaken (hoofdstuk 5).
Elk van deze effecten wordt veroorzaakt via het belangrijkste werkingsmechanisme van microgolf / laagfrequente EMFs, activering van spanningsafhankelijke calciumkanalen (VGCCs) (hoofdstuk 2).

Elk effect wordt veroorzaakt door wat genoemd wordt, het ‘downstream’-effect van VGCC-activatie. Hieruit blijkt dat we een goed inzicht hebben in niet alleen dat deze effecten optreden, maar ook hoe ze kunnen optreden.

De buitengewone gevoeligheid van de VGCC spanningssensor ten aanzien van de krachten van de EMFs, laat ons zien dat de huidige veiligheidsrichtlijnen toestaan dat we worden blootgesteld aan EMFs die om en nabij 7,2 miljoen keer te hoog zijn. De natuurkunde heeft deze gevoeligheid al voorspeld. Daarom wijzen zowel de natuurkunde als de biologie in de richting van hetzelfde werkingsmechanisme van niet-thermische EMFs.

De verschillende effecten die worden veroorzaakt zijn uiteraard zeer zorgwekkend. Ze gaan veel dieper en worden levensgevaarlijke bedreigingen wanneer men bedenkt dat een aantal van deze effecten zich opstapelen en uiteindelijk onomkeerbaar zijn.

Er is belangrijk bewijs voor de cumulatieve aard en de uiteindelijke onomkeerbaarheid van de neurologische / neuropsychiatrische effecten, van de effecten op de voortplanting, de effecten op DNA- mutaties, de effecten op het hart, van sommige hormonale effecten (hoofdstuk 3); en de oorzaken van ADHD en autisme leveren extra bedenkingen op (hierbij is de cumulatieve aard waarschijnlijk beperkt tot de perinatale periode).

Als we aannemen dat het aantal zaadcellen met meer dan 50% is gedaald, in de technologisch geavanceerde landen wereldwijd, dan is het moeilijk om niet de conclusie te trekken dat de overgrote meerderheid van de bevolking in die landen al aanzienlijke gevolgen hiervan ondervindt.

Dezelfde conclusie kan worden getrokken op basis van de wijdverspreide aard van de neuropsychiatrische effecten in die landen. Deze beide effecten zullen nog veel erger worden, zelfs als de huidige blootstelling niet toeneemt, vanwege de cumulatieve aard en de onomkeerbaarheid van deze effecten.

Ik verwacht dat we een enorme daling zullen zien in de menselijke voortplanting, tot bijna nul, zoals in het Magras en Xenos onderzoek met muizen te zien is. Die daling zal, naar mijn mening, binnen ongeveer 5 jaar optreden, ook als onze blootstelling niet toeneemt.

Uiteraard zal met 4G en 5G de situatie veel erger worden. Op dezelfde manier verwacht ik, dat de verslechtering van de hersenfunctie die we nu al zien, ons lot zal bezegelen, als we niet snel en krachtig optreden. Onze totale hersenfunctie zou wel eens niet in staat kunnen zijn om met zo een dergelijke mega-crisis om te gaan.

Nu kan worden verondersteld, dat sommige van deze effecten zich niet zullen ontwikkelen zoals ik die verwacht, ook al zijn die verwachtingen gebaseerd op het best beschikbare bewijs. Men kan dit zelfs voor alle verwachtingen veronderstellen. Echter, wanneer er een aanzienlijke risico bestaat op meervoudige existentiële bedreigingen, voor elk technologisch geavanceerd land ter wereld, betekent dit, dat als je nu niet krachtig optreedt, er een zeer grote kans bestaat op een volledige vernietiging van deze samenlevingen. En de chaos die onvermijdelijk hieruit zou kunnen voortvloeien, in een wereld die nog steeds kernwapens heeft, zou kunnen leiden tot uitsterven.

In het licht van dit soort risico’s, is de enige redelijke koers om verdergaande blootstelling hieraan te stoppen en de huidige blootstellingen te verlagen. Men kan nog steeds toegang hebben tot het internet, maar met behulp van bedrade verbindingen. En we kunnen de zendmasten en mobiele telefoonstraling aanzienlijk verlagen. Slimme meters, indien nodig, kunnen ook werken via bedrade verbindingen.

Meer dan 60% van dit document (hoofdstuk 5 en 6) is gericht op het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de verklaringen van het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (SCENIHR), de telecomindustrie, de Amerikaanse Federale Communicatie Commissie (FCC) en de Amerikaanse Dienst voor Voedings- en Geneesmiddelen (FDA). In hun verklaringen wordt herhaaldelijk veel weggelaten en vaak ontbreekt de meest belangrijke wetenschappelijke kennis in z’n geheel. Hun verklaringen zijn niet alleen doorspekt met ontbrekende kennis, maar ook met gemakkelijk aantoonbare onwaarheden en met onjuiste logica. Dit is al zo vaak voorgekomen, ook in tijden dat ze beter hadden kunnen weten.

Deze verklaringen gingen hand in hand met intensieve pogingen van de telecomindustrie om de wetenschap te corrumperen, door individuele wetenschappers aan te vallen, wiens enige fout is dat ze belangrijke bevindingen hebben ontdekt, die de industrie niet bevallen.
Deze aanvallen vonden plaats in combinatie met krachtige pogingen om twee overheidsinstellingen te corrumperen, die een belangrijke regulerende rol hebben.

Er zijn ook bedenkingen met betrekking tot de individuele industriegebonden onderzoeken.
Alle draadloze communicatie apparatuur zenden gepolariseerde EMFs uit, die informatie overdragen via pulsaties. Zowel de pulsaties als de polarisatie maken deze EMFs veel meer biologisch actief.

Er zijn nog drie andere factoren die het veroorzaken van effecten ook beïnvloeden. Verschillende industriegebonden onderzoeken kunnen deze factoren hebben gebruikt, samen met het gebruik van zeer kleine aantallen individuele dieren in hun onderzoeken, om juist onderzoeken te produceren die zijn ontworpen om te mislukken (hoofdstuk 5). Op dit moment is niet duidelijk of dit soort bedenkingen redelijk beperkt zijn of juist wijd verspreid.

De Europese Commissie heeft niets gedaan om de Europese burgers te beschermen tegen deze zeer ernstige gevaren voor de gezondheid en het Amerikaanse FDA, Milieubescherming Agentschap (EPA) en het Nationale Kanker Instituut hebben niets gedaan om de Amerikaanse burgers te beschermen. De Amerikaanse FCC maakt het nog veel bonter, hun krachtig optreden kenmerkt zich door buitensporige minachting voor onze gezondheid.

Tot zover de samenvatting.A L A R M  D O S S I E R  RF  5 G

A & M 2020.

Alle op deze website gepubliceerde gegevens mogen naar gelieve worden gedeeld  via sociale media. Aan de inhoud van het dossier en de website kunnen geen rechten worden ontleend.  Alle informatie op deze site is universeel en niets op de pagina is in strijd met wetgeving, waar ter wereld dan ook. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag inhoud worden gebruikt voor andere doelen dan voorlichting en waarheidsvinding.  Stukjes eruit knippen en uit het verband met de strekking elders publiceren, is verboden. Criminele Providers en liegende journalisten, corrupte politici en bankiers, maar ook Ruttes criminele handlangers zoals Arjen Lubach, Eva Jinek en de directie van leugenmedia NOS, worden door het Divisie Juristenteam aangeklaagd, zoals  wegens  dood door schuld,  landverraad, terrorisme, misdaden jegens de mensheid en lidmaatschap van de georganiseersde misdaad. De  website en het dossier kunnen afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Beste bezoekers,

Uit de publicaties op Internet blijkt dat meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu- organisaties en burgers uit 168 landen  de uitrol van het 5e generatie draadloze mobiele netwerk willen stoppen, met inbegrip van 5G met tienduizenden satellieten, omdat 5G straling volgens hen schadelijk  is voor mens en milieu. Het gebruik van mobiele RF  en 5G  straling leidt volgens de onderzoekers tot een significant hoger risico op o.a.leukemie en hersenkanker.

Per April 2020 hebben ook nog eens meer dan 227,433 mensen, artsen en organisaties uit 211 landen het 5GspaceAppeal  ondertekend.

Update:  Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) heeft op 14 mei  2020. een persbericht/brief uitgedaan waarin zij aangeeft zeer bezorgd te zijn over de uitrol van 5G. Zij roept op 5G niet uit te rollen zolang er geen onafhankelijk bewijs is voor de veiligheid van 5G-straling.

Stichting Stop5GNL is zeer verheugd dat AVIG achter het kort geding staat en oproept tot het stoppen van de uitrol van 5G

Ondanks enorme protesten, en de door enorm veel mensen ondertekende petities, en de duizenden bewijzen van hoogleraren,professors en artsen dat 5G schadelijk is,  heeft de krankzinnige EU en Rutte III  er toch voor gekozen om 5G massaal uit te rollen. MISDADIG!!!

Volgens tal juristen,  prominenten en hoogleraren Bestuursrecht betekent het beleid en de uitrol van 5G,  een zeer grove schending van tal van Internationale verdragen, het Verdrag van Helsinki, de grondwet, en de mensenrechten.  

In het komende dossier zult U leren dat de overheden  die 5G uitrollen, volgens de wet strafbaar zijn, en op zijn minst verwijtbaar crimineel nalatig,  wegens het ondanks alle kennis,  in groot gevaar brengen van de bevolking door het uitrollen van 5G en wegens andere illegale acties. 


Introductie


In honderden landen worden tegen de wil van het volk en tegen het dringend advies in van duizenden experts en wetenschappers en organisatie van over de hele wereld steeds meer bomen en onvervangbare wonderschone bossen weggekapt om te versnipperen en met SDK EU subsidie te verstoken in ziekmakende hout verstokende biomassacentrales, die veel meer CO2 en kankerverwekkend  fijnstof uitstoten( +20%)  dan het voor de energie opwekken door middel van het zeer schone in Duitsland fors gesubsidieerde aardgas. In veel steden en streken worden ook tegen de wil in van de bevolking, steeds meer  wonderschone  co2-opnemende en zuurstof producerende leven- en vreugde schenkende kerngezonde bomen, uit blinde hebzucht weggekapt, zoals ook wegens de aanleg van het als schadelijk aangemerkte 5G, omdat bomen het 5G signaal tegenhouden.

Rutte I II en III heeft o.a. met de top van Groen Links(zonder raadpleging van de leden en kiezers) tal van wetten geschrapt en kiesbedrog gepleegd, en men heeft als  een kip zonder kop, uit onkunde of  uit puur egoisme besloten tot een verbod op het schone aardgas,  om massaal over te gaan op de veel erger vervuilende door de EU zwaar gesubsidieerde Biomassa-energie, en o.a. op energie die word opgewekt door steeds meer oerlelijke, door de EU fors gesubsidieerde totaal niet  rendabele eveneens schadelijke en niet duurzame windmolens.  Daarom worden steeds meer bomen voor de winst met EU SDK subsidie verstookt, en dat betekent zoals onweerlegbaar is bewezen veel meer luchtvervuiling, waardoor steeds meer mensen ziek worden en steeds meer jongeren en ouderen komen te overlijden. Dat zijn de feiten.  Zie voor de gevolgen van het EU en Rutte III wanbeleid de bewijsvoering in het ruim gedocumenteerde  112Klimaat Dossier

De VS zijn zoals ook de EU ondanks aanhoudende protesten en hoorzittingen waarin de gevaren van  RF Straling duidelijk werden bekend gemaakt door wetenschappers, sedert 2018 begonnen met het uitrollen van 5G, dat volgens duizenden onderzoekers vele malen schadelijker is dan de reguliere RF Mobiele Straling zoals WiFi en 4G.

Merkels EU Elite (GROKO) met hun vrienden zoals Macron, Rutte, Junker en Timmermans zijn anno 2020 ism Providers,Multinationals en zeer rijke mensen zoals Elon Musk( Biolink en Space X),  Bill Gates(Microsoft, Spyware, Vaccin, RFID en Virus Vaccin Industrie),  zonder inspraak van de burgers, begonnen met in de ruimte brengen van duizenden 5G satellieten, en het uitrollen en/of  testen van het hoogfrequente spionage- en controle-netwerk 5G, dat volgens duizenden experts, artsen en organisatie uit de hele wereld, zeer schadelijk word betracht voor Flora en Fauna.


Wat Is 5G ?


5G staat voor de 5de Generatie  mobiele telefonie.  Het is echter zoals uit nader onderzoek is gebleken ook een wapen-technologie die  onder de deknaam “Operation Paperclip” reeds werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. 5G zenders  zijn van origine bedacht als militaire wapens, respectievelijk aanvalsfrequenties! Hier zijn meer dan genoeg bewijzen voor zoals van de US ARMY zelf, zoals te zien op You Tube Clips. Microgolf Straalwapens werden overigens ook al  decennia eerder door het VS leger  ingezet zoals gedurende oorlogen zoals  in o.a. Libanon. Anno 2020 word straling in VS- wapen-systemen  gebruikt om samenscholingen te verspreiden en/of om grote groepen mensen of soldaten ziek te maken. Het VS leger voorziet ook oorlogschepen en  tanks  met hypermoderne lasers en micr0golf-wapens die ook op langere afstand  trefzeker en dodelijk zijn.

EPRS info 5G ( note: Tekst word zsm vertaald)

Wat is er bekend over 5G bij de EU?

BRIEFING EPRS | European Parliamentary Research Service

*Microwave and millimetre wavelength radiation is non-ionising. Millimetre wave ranges from around 10 to 1 millimetre. This is a very effective spectrum with large bandwidth, but it is also very sensitive to external variables and can be subject to interference from walls, trees or even rain. For the first time, 5G will use millimetre waves in addition to the microwaves that have been used to date in 2G, 3G and 4G technology. Due to the limited coverage, to implement 5G, cell antennas will have to be installed very close to one another, which will result in constant exposure of the population to millimetre wave radiation. Use of 5G will also require new technologies to be employed, such as active antennas capable of beam-forming, massive inputs and outputs.8 With higher frequencies and shortened ranges, base stations will be more closely packed into an area, to provide complete coverage and avoid ‘not-spots’.

* This could mean possible ranges of 20-150 metres with smaller coverage areas per ‘small cell.9 A cell radius of 20 metres would imply about 800 base stations per square kilometre (or ‘small area wireless access points’ (SAWAPs), the term used in the EECC). This contrasts with 3G and 4G technologies, which use large or ‘macro’ cells, offering ranges of 2-15 kilometres or more, and therefore covering a larger area but allowing fewer simultaneous users since they have fewer individual channels.10Furthermore, 5G will employ higher frequencies11 than previous ‘G’ networks and greater bandwidth which will enable users to transfer wireless data faster.

Wat doet 5G?

Mobiele toepassingen gaan met het moderne  5G veel sneller. Snellere uploads, downloads, sneller gamen etc.  Via 5G zijn ook veel meer toepassingen ten dienste van de mensheid mogelijk zoals op medisch gebied. Dat word allemaal als een enorme vooruitgang gezien door de voorstanders, die echter deels of  in hun enthousiasme helemaal niet op de hoogte zijn van de gevaren en de schade van zowel WiFi, 4G  en 5G straling,  zoals deze in het RF 5G dossier ruimschoots worden aangevoerd.

5G micro golven dringen volgens wetenschappers het lichaam in via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke straling is volgens  onderzoekers een gevaar voor de huid, DNA, de hersenen, de ogen, het bloed etc.

5G is volgens natuuronderzoekers schadelijk voor mensen en een catastrofe voor bomen en planten, en voor vliegende insecten zoals bijen en hommels, die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen. De bijen sterfte is zo vreselijk erg, dat gevreesd word dat de gevolgen ervan leiden tot een niet te overzien onherstelbare schade aan het globale ecosysteem.

Door middel van bestuiving leveren met name honingbijen en  hommels,  de  essentiële ecosysteemdiensten bij de teelt van o.a. appels, peren, kersen, aardbeien, kasgroenten zoals bijvoorbeeld tomaten, aubergine, paprika, en voor de zaadteelt  zoals  bijvoorbeeld  van kool, sla, peen, en ui.

Denkt U nu  “5G, Bijensterfte? Och, het zal wel meevallen”, vergeet dan liever niet om de puzzelstukken  bij elkaar te krijgen, door verder te lezen en alles grondig te bestuderen zodat U exact weet wat er allemaal vreselijk mis is. Dat kost energie, en tijd, maar weet, het gaat om U, uw leven en de toekomst  van U en de komende generaties en weet goed, het gaat om de gehele Flora en Fauna die op het spel staan.

Als U liever beslist om lekker naar de TV  te kijken waar het merendeel van alles wat er word uitgezonden bestaat uit fantasie en onzin, en als U  steeds nog gelooft in de praatjes van de Khasaarsse satanisten Merkel, Trudeau, Biden, Jognson,  Macron en Rutte en zijn bende,  dan zult U nog eens  met de 5g corona dictatuur vies op de koffie komen, als het te laat is en U gaat huilen van de ellende ” Help, Vergeef mij , Vreselijk, ik wist het niet ” en dan is het te laat. Informeer U dan ook goed en doe uw plicht, voor een betere wereld van vrede en liefde en voor het behoud van alles dat U lief is dat agv het wanbeleid door de Macht Elites voorgoed verloren dreigt te gaan.

De  voor  “complotdenker” uitgemaakte toxicoloog Henk Tennekes heeft reeds tien jaar lang gewaarschuwd voor de catastrofale gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoals Glyfosaat. Hij heeft ook het significant verband tussen de bijensterfte en bestrijdingsmiddelen van Monsanto, aangetoond. Monsanto werd in de V S veroordeeld en moest 289 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan een Amerikaan die Kanker had,gekregen van o.a. Monsantos Round UP( met glyfosaat) .

Tennekes  werd genegeerd, of moedwillig  aan de kant geschoven en door de leugenpers voor een druktemaker uitgemaakt. Anno 2020 blijkt dat hij al die tijd gelijk had. De Wageningse Hoogleraar waterecologie Paul van den Brink verklaarde: “Er is  in het verleden ‘een beetje lacherig’ gedaan over de stelling van Tennekes, maar nu blijkt dat ‘hij gewoon gelijk had’.

Bayer-Monsanto probeerde steeds de dodelijke gevolgen van hun producten te ontkrachten, en verwees naar een achterhaald advies van Wageningen Universiteit uit 2012.  Bayer meent  steeds dat hun bestrijdingsmiddelen totaal niet schadelijk zijn voor de hommels en de honingbijen. Dat zou volgens Bayer blijken uit studies van Tjeerd Blacquière, die door Bayer betaald word om onderzoek te doen waaruit blijkt dat Bayers bestrijdingsmiddelen niet de oorzaak zijn van de bijensterfte. Blacquière verklaarde dat als het gaat om de bijensterfte in Nederland, de rol van de neonicotinoïden altijd is overdreven. Dat liet hij weten in het universiteitsblad Resource in november 2019.  Hoogleraar waterecologie Paul van den Brink  spreekt echter net zoals als de toxicoloog Tennekes met vele andere ecologen over een  niet te overziene catastrofe die zich in het Nederlandse milieu heeft voltrokken.

Ecologen en duizenden natuurwetenschappers hebben eerder reeds de noodklok geluid en verklaard dat door hoge doses mobiele straling honingbijen en hommels dood neervallen. (Zie verderop  in dit dossier  de analyse van diverse studies naar de massale bijensterfte)  Zij verklaarden dat ontelbare dieren dood gaan door  het landbouwgif van Bayer, en door windmolens  die jaarlijks ontelbare vogels en miljarden insecten dood slaan met de wieken van deze veelal SF6 Gifgas lekkende, lelijke, natuur en land ontsierende, lawaaierige,  niet duurzame en niet rendabele,  door de EU fors gesubsidieerde windmolen monsters.

Tal van vogelsoorten en diersoorten worden volgens de ecologen en natuuronderzoekers als gevolg van kankerverwekkende sproeistoffen zoals Bayers landbouwgif en RoundUp Glyfosaat,  en zoals door de door Rutte III goedgekeurde enorme giflozingen in de Natuurplassen en de Maas en de Rijn  en zoals o.a.  door de massa boomkap met de totale uitsterving bedreigd. Daar komt nog eens de enorme bedreiging van 5G bij, zodat het ergste valt te vrezen.

Er zijn volgens de onderzoekers nog maar  25 procent van de honingbijen en de hommels over.  Geen bijen, en doorgaan met het wanbeleid waarmee de EU en Ruttes Kartel bezig is, betekent volgens de ecologen de dood van ontelbare mensen en dieren in de wereld, zoals door vergiftiging, met Bayers landbouwgif, kankerverwekkend Glyfosaat, en als gevolg van de bijensterfte en de daardoor fors teruglopende voedselvoorziening, door uithongering.

Er zijn mensen die de zorgen en de angst en de schade en de gevaren ontkennen en die protesteren tegen burgers, organisaties en wetenschappers die hun grote zorgen zoals over landbouwgif, giflozingen, luchtvervuiling, chemtrails,  EMF radiatie en 5G uiten.

Zogenaamde trollen en ingehuurde wetenschappers proberen de mensen die zich tegen  Bayer-Monsanto, EMF straling en het levensgevaarlijke 5G keren, als opruiers af te schilderen, of als complotdenkers en angsthazen die wars zijn van, en bang voor de moderne techniek.

Zij die het hardste lachen of roepen dat er helemaal niks mis is met RF en 5G straling,  en zij die ook nog schaamteloos beweren dat de bijen en hommels niet met uitsterven worden bedreigd, en dat er helemaal niks mis is met Bayer-Monsanto en de verkoop van het kankerverwekkende Glyfosaat( Roundup), en zij die ontkennen dat Multinationals, vliegtuigen en grote zeeboten de lucht danig  verzieken, ja al die domme mensen en schurken zoals de lachende Marc Rutte en de bevende Angela Merkel, die  geen hart, en geen geweten hebben en ook al  geen bal verstand hebben van Moeder Natuur,  beweren ook nog eens dat er 5G niet schadelijk is en dat er geen vuiltje te zien is aan de door biomassa centrales en door chemtrails en nano grafeen vervuilde lucht, waardoor elk jaar  in de wereld honderdduizenden mensen, jongeren en ouderen ziek worden en door luchtvervuiling komen te overlijden.

Trollen blijken zoals de praktijk leert, veelal  ingehuurde leugenaars te zijn,  ten dienste van corrupte politici  zoals duur betaalde kletskousen  die bij praatshows  en op sociale media de discussie en een beter onderzoek en begrip van de materie,  en de nodige oplossingen proberen te ondermijnen door  het presenteren van onjuiste onderzoekresultaten, verkeerde statistieken, misselijke grappen en een valselijk geveinsd  optimisme, om ervoor te zorgen dat de waarheid  zoals door het knippen en verdraaien van uitspraken en door het weglaten van feiten, niet aan het licht komt.

Zulke bedriegers die U de burger als achterlijk en beschouwen,  trachten ook steeds weer om goudeerlijke mensen en klokkenluiders die voor hen goede recht en voor een betere wereld opkomen, neer te zetten als een demagoog (opruier), racist, populist, een zolderkamertjesgeleerde, een opschepper, een vrouwenhater,  een gek of als een complot-denker. Immers zullen de malafide belanghebbenden zoals  politici die misdaden plegen ter verantwoording worden geroepen,  en krijgen Providers die de wet schenden zoals in de VS,  niet alleen te maken met een lagere omzet, gezichtsverlies,  maar ook met dure rechtszaken en forse schadeclaims.

Gevaren van Wetenschap en Techniek

Er zijn wetenschappers die onderzoek hebben gedaan en  wegens de door  hun gedane uitvindingen een Nobel Prijs en Internationale erkenning kregen. Er zijn ook geniale wetenschappers die  schitterende uitvindingen  hebben gedaan en die nooit erkenning hebben gekregen of een Nobelprijs. Het is  ook een feit dat door wetenschappers gedane bevindingen, of uitvindingen die als een wonder werden betracht  in een later stadium toch niet zo goed of zelfs zeer slecht bleken te zijn.

Uitvindingen werden vaak ook anders begrepen, uitgelegd en ander aangewend dan de bedoeling was  zoals de  gruwelijke aanwending van de atoombom.  De aanwending van techniek blijk tevens levensgevaarlijk te zijn als men de regels niet kent, niet naleeft of de veiligheid in gevaar brengt door onoplettendheid en bijvoorbeeld het blindelings vertrouwen op verouderde computers hetgeen alles bij elkaar leidde tot de nucleaire ramp in Tsjernobile.

Wie zich verder verdiept in de wetenschap zal ook leren dat wetenschappers van alles onderzoeken en proberen te verklaren zoals via formules en rekenmodellen,  en dat zij zelf ook deel zijn van het experiment en bewust of onbewust, de uitkomst van een onderzoek in de richting van een door hen vooraf verondersteld resultaat beinvloeden.  Dit betekent dat uitkomsten van onderzoeken,  of het nu om oudere of nieuwe, en of nog onbekende technieken  en fenomenen gaat,  steeds weer vragen oproepen, zoals of de onderzoeken wel compleet zijn, of de resultaten juist zijn,  of alles goed  gemeten en berekend is en klopt  met de gehanteerde formules en rekenmethodiek binnen de limieten van het Newtoniaanse Tijdperk waarin de Wetenschap zich inclusief de Metafysica op een glad terrein begeeft.

Eveneens is het een feit dat agv het subsidieren van onderzoek, wetenschappers onderzoek doen naar een specifiek fenomeen, of een mogelijk gevolg, zoals een effect van WiFi 4G 5G warmte radiatie, waarvan de opdrachtgever, de sponsor, of de overheid  graag ziet dat het gevolg van straling niet word onderzocht, maar wel het gevolg van bijvoorbeeld mobiele warmte stralen op de hersenen,  zodat het  onderzoek aantoont  dat mobiele telefonie als niet schadelijk voor de gezondheid word bevonden.  Zo kan het dat er  geen deugdelijk onderzoek word gedaan naar de schadelijke gevolgen van straling, maar slechts een beperkt onderzoek naar mobiele telefonie zoals bij het door de KSS-er Bill Gates verziekte en door en door corrupte  FCC,  met als gevolg misleidende en valse onderzoekresultaten. Tevens kan onkunde, maar ook corruptie de oorzaak zijn, van verkeerde of verkeerd  gepresenteerde en/of verkeerd geinterpreteerde onderzoeken zoals ook dwalleer of een verkeerd rekenmodel.

In dit dossier komen dan ook de onderzoeken naar instituten zoals FCC, INCIRP, WHO (World Health Organisation) aan de orde,  omdat die organisaties  volgens duizenden artsen en geleerden uit de hele wereld van alles en nog wat beweerden en als waarheid verkondigden, op basis van ondeugdelijke  en onbetrouwbare onderzoeken. Uit onderoeken is gebleken dat er van alles als een sensationele ontdekking werd gepubliceerd, wat helemaal niet bewezen is.

Geleerden verklaarden overigens wel eens vaker dat zij zich hebben vergist of dat er per abuis een fout was gemaakt of zij kwamen met een niet bewezen uitermate complexe theorie die niet of  nauwelijks te begrijpen of te bewijzen valt. De wetenschap staat voor niets. De wetenschap heeft veel  schitterende “wonderen” vortgebracht en staat nooit stil. Geen mens is echter perfect en vergissen kunnen we ons allemaal, zoals de geniale Albert Einstein of een andere minder befaamde hoogbegaafde verstrooide professor.  Volgens geleerden van  de Universiteit van Harvard  is er bij instituten en tal van organisaties die de overheden adviseren  echter sprake van, onkunde,  vergissingen, rekenfouten, en niet complete en niet goed onderbouwde onderzoekresultaten en  gesubsidieerd bedrog door de overheid en miljardairs zoals Bill Gates.

Miljoenen mensen spreken  zich bijzonder fel uit zoals over de corruptie  bij o.a. de  FCC,  die de veiligheid limiet van mobiele straling in opdracht van Bill Gates  in het belang van mobiele providers, politici en de economie, heeft laten vaststellen uit geldzucht.

Harvard University  staat niet alleen in hun forse afwijzing van de onderzoeken door WHO, INCIRP en FCC.

Duizenden artsen en onderzoekers uit de hele wereld, willen namelijk absoluut geen uitrol van het door FCC als veilig verklaarde 5G,  omdat de gepulste 5G microgolfstraling volgens duizenden geleerden en volgens  Universiteiten van over de hele wereld  schadelijk is.

Dat blijkt ook uit Het Freiburger Appell, ondertekend door Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut en meer dan 1.000 Duitse artsen en 40.000 burgers.

Bovendien hebben per April 2020 meer dan 227,433 mensen, artsen,wetenschappers en organisaties uit 211 landen het 5GspaceAppeal tegen de uitrol van  5G ondertekend, omdat zij ervan overtuigd zijn dat 5G   schadelijk is, en dat er meer en beter onderzoek moet komen omdat het tegendeel, dat 5g niet schadelijk is, niet is bewezen.

qoute; “Zolang het tegendeel niet is bewezen, mag 5G onder geen enkele    voorwaarde worden uitgerold wegens de aangevoerde gevaren en de significant hogere risico  van 5G waaronder het veroorzaken van o.a. leukemie en hersenkanker.

qoute: “Het zonder inspraak van de bevolking testen en uitrollen van 5G, is een  levensgevaarlijk experiment dat niet anders gezien kan worden dan misdaad  wegens de schending van internationale verdragen, de grondwet en de mensenrechten”

Wat wil de EU?

Angela Merkel en haar handlangers zoals JC Junker, Hillary Clinton,  Marc Rutte,  Emanuel  Macron, Frans Timmermans en  zeer rijke op steeds meer geld en macht azende  figuren zoals  Bill Gates(Microsoft-Spyware- Virus-Vaccin Industrie) en  Elon Musk( Biolink en SpaceX), willen binnen 2 jaar 5G in de gehele EU en de wereld laten uitrollen  om daarmee alles draadloos te verbinden en de burgers te kunnen controleren en bespioneren zoals via het internet, van koelkast en wasmachine, telefoon, computer, haarborstel via antennes en microchips.

Men wil ook zoveel mogelijk gebruik maken van verplichte vaccins, en zogenaamde RFID chips, waarmee via 5G iedereen die gechipt is, getraceerd en gevolgd kan worden waar dan ook op aarde, volgens de plannen van Claus Swab van het WEF.

Wat betekent IOT?

Naar schatting zullen naast miljoenen nieuwe 5G- basisstations en 50.000 satellieten in de ruimte BILJOENEN 5g straling zendende objecten het  zogenaamde  ‘Internet of Things’ ( IOT) moeten gaan vormen. Check de krankzinnige plannen van Claus Swab van het WEF). De hele aarde word als het aan de Macht Elites ligt, gevangen in een kooi van schadelijke EMF straling. De EU trekt zich met hun veelal niet hoogopgeleide  parlementariers en onbenullen  die geen bal verstand hebben van bestuursrecht en techniek, vrijwel niets aan van de schade die word veroorzaakt door zeer extreem hoge doses 5g straling.  5G is volgens onderzoekers vele honderden malen sterker van 4G, en gevaarlijker en wegens de gepulste microgolven  ziekmakend en een groot gevaar voor alles dat leeft en bloeit op aarde.

Zeer grote zorgen over 5G

Wanneer je zonder jouw toestemming wordt blootgesteld aan een 5G experiment waarvan op korte en lange termijn geen 100% veiligheid garantie gegeven kan worden voor de schadelijke effecten voor lichaam, geest, privacy en natuurlijke omgeving, wordt er een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding Art. 6.162 BW.

U kunt op tal van gebieden actie tegen 5G ondernemen( zie legal activism een stuk verder in dit dossier) en het beste ook via juristen de regering aanklagen, en Burgemeesters en directeuren van de telecomproviders persoonlijk aansprakelijk stellen met een dwangsom van 1 miljoen Euro per dag per overtreding wegens het uitrollenvan 5G en het schenden van de grondwet en internationale verdragen , en het veroorzaken van ernstige gezondheidschade.

Nederlandse wet: 

Zonder uw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW). InNedderland geldt eenlagere schadevergoeding helaas, maar in de VS zijn schade claims van honderden miljoenen dollars geenuitzondering.

5G Causes cancer, braincancer, leukemia, abnormal blood cells, Non-ionizing radiation health effects Toxic Synergistic effects Combined effects Systemic effects, Tinnitus, Heart deseases, damage to DNA and blood cells, headaches, depression, feaver, hair loss, high blood pressure, sleepnessless, visual impairment

 

qoute: “We will all eventually become sick and more hypersensitive to EMF radiation and it is likely that those who stick their heads in the sand now will be too late when it comes to them, its the sadest most shocking innovation ever risked on our species. Lost for words……we must keep up the fight and win this battle somehow, but against the most powerful richest corporations in the world, we the people have got to win somehow.”

*Zie ook >>>What Do YOU Know about 5G?

Naast de gevaren en de effecten  van RF,  WiFi, 4G en 5G-straling die in dit dossier aan de orde komen,  zijn er meer vragen bij veel en bij steeds meer mensen, zoals wie er achter de knoppen zit? en of de techniek wel ten dienste word aangewend voor het welzijn en de vrede, en of de nieuwste technieken wel betrouwbaar en veilig zijn.

Velen vrezen dat vijandige overheden, hackers of grote bedrijven de systemen zouden kunnen hacken om misbruik te maken van 5G zoals misbruik van de door middel van 5G opgeslagen data. 

Groepen mensen kunnen door aan 5G verwante straalwapens zoals deze door het Amerikaans leger gebruikt worden, ziek gemaakt of uiteengejaagd worden.  

Zeer veel mensen zijn doodsbang voor 5G, omdat er ontzettend veel masten en zenders bij gaan  komen die  de hele aarde zoals gepland gaan bestralen met een straling waar mensen gek van kunnen worden,  en met een straling die mogelijk ook ziektes kunnen veroorzaken zoals leukemie en kanker.

Gezien de laatste ontwikkelingen, groeit het verzet tegen 5G in alle landen van de wereld zeer fors, omdat men niet wil dat er in de nabije toekomst geen enkele plek meer op aarde zal zijn, die niet door de 5G-satelliet-zenders  zal worden bestraald, met een door de wetenschap als schadelijk voor flora en fauna aangemerkte straling.

5G betekent ook het gevaar van het einde van de vrijheid van de mens, wegens steeds meer door  SpaceX gelanceerde satellieten,  die elekromagnetische- of gepulste micro golfstraling over de gehele aarde gaan uitstralen. De Macht Elite die aan de knoppen zit,  zou  zoals veel mensen vrezen namelijk een land, een regio of zelfs een huis via doses  5G of andere straling kunnen bestralen waardoor mensen met opzet ziek worden gemaakt of  zelfs worden gedood.

Voor de mensen die meer op de hoogte zijn van de modernste techniek,  zal het geen nieuws meer zijn dat 5G ingezet kan worden voor het besturen van bij de mens ingebrachte RFID chip( zenden en ontvangen) of  via een nano chip, die via een verplichte vaccinatie zouden kunnen worden ingebracht.

Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren. Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden.

Lees meer

Veel mensen  vrezen dat zij in de toekomst worden gedwongen om zich te laten vaccineren met een minuscule RFID, een Radio Frequency ID (identification). Dan is er geen electronisch medisch pasje meer nodig, noch een persoonlijk ID. De chip zend dan alles door, en wie weet ook nog eens wat de drager niet wil, zoals wat anderen allemaal  willen weten.  Al deze hypermoderne technieken betekenen hoe men het ook bekijkt, een enorm groot gevaar voor de mensheid, gezien de significante hoge risicos van EMF RFID straling en het implementeren van technieken zoals 5G en nano chips die door tienduizenden wetenschappers als schadelijk werden gekwalificeerd.

Overheden en de VN hebben de globale angst, en de globale afkeuring van de toepassing van  tienduizenden SpaceX  5G-stralende satellieten,  tot op heden niet op de agenda gezet als hoogste prioriteit.Dat dient echter zsm te gebeuren omdat het gebruik van de ruimte de gehele wereldbevolking aangaat.

Er dient een Unilateraal Verdrag gesloten te worden waarin bepaald word, dat de ruimte niet misbruikt mag worden, voor 5G Microgolf en Laserwapen Oorlogen en voor het schenden van de mensenrechten of voor welke andere praktijken dan ook,  die schadelijk zijn voor Flora en Fauna.

RFID chips, vaccinatie, injectie, crowd-control

De Macht Elites willen 5G-techniek gebruiken om controle te krijgen over iedereen zoals in China via een straf-systeem en via gezichtsherkenning op straat, zoals ook in de nabije toekomst via een gevaccineerde  RFID, of een microchip in je hand, die alles over je verteld. In de toekomst betekent dat, locaties, winkels, instellingen, banken, ziekenhuizen etc, waar je wel of geen toegang toe krijgt op basis van de RFID- informatie. Toont iemand slecht gedrag? dan kan men 5G gebruiken als een wapen. 

Heeft men of wil men geen  RFID chip? Dat betekent geen paspoort, geen sociaal nummer, geen bankrekening en geen cash en dan heeft  men niets meer.

5G betekent een groot gevaar voor de toekomst, nadat onze voorouders  en hele generaties zo hard gevochten en gewerkt hebben voor de opbouw,  voor de burgerrechten en voor de vrijheid, die anno 2020 steeds meer stapje voor stapje van de burger worden afgenomen.

Als er nu een betere techniek zou worden ontwikkeld, die bewezen niet gevaarlijk is, en die ten dienste van de mensheid en voor het welzijn van alles dat leeft en bloeit word aangewend, dan zou de wereld die techniek van harte omhelzen, als de vrees voor het onbekende eenmaal is weggenomen en alles ook naar behoren veilig en goed werkt.

Echter bestaat ook dan steeds de kans dat er storingen of fouten optreden in hypermoderne systemen doordat een onderdeel, hoe klein of groot dan ook, stuk gaat, en dan is het maar de vraag wat daar de vreselijke gevolgen van zijn.

Stelt U zich eens voor dat een in de toekomst uitgerold G netwerk, met tienduizenden satellieten in de ruimte stuk gaat, of het systeem op onverklaarbare wijze een eigen Artificieel  Intelligent leven gaat leiden, wat er dan niet allemaal op het spel staat, wie zal het zeggen, de redding van,  of het einde van de mensheid?

Helaas leven we in een wereld, waarin zoals gebleken is uit de geschiedenis, de modernste techniek en uitvindingen zoals de atoombom, en dodelijke virussen niet bepaald ten dienste van de wereld werden ingezet,  maar voor macht, oorlog, vernietiging en geldgewin.

Diverse landen stoppen met  5G

In diverse niet EU-landen en in steden zoals Brussel werd 5G wegens de significante gevaren verboden.  Er komen steeds meer landen zoals Zwitserland bij,  waar 5G niet word uitgerold, en er zijn landen zoals Belgie, waar de overheid zeer terughoudend is m.b.t. het uitrollen van het 5g straal-netwerk, en waar strengere veiligheid eisen gelden en waar de toegestane  hoeveelheid UMTS, limiet (zoals van FCC en ICNIRP) veel lager is dan  in Duitsland en Nederland.  Bovendien stralen tal van modellen mobiele telefoons en zendmasten,  zo als uit onderzoek is gebleken veel meer RF gepulste straling uit dan toegestaan is.  De EU en vele overheden weten  wegens gebrekkig onderzoek eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn en zij verzaken om de gevaarlijke experimenten te stoppen,  en de reguliere mobiele straling te controleren en te handhaven.

(* Zie ook verderop  het alarmerende artikel over Bill Gates macht bij FCC, ICNIRP, WHO(World Health Organisation).

Zwitserland, een van de  leiders van de wereld betreft de uitrol van 5G techniek, wil bij nader inzien wegens het onderzoek van meer dan 63 000 artsen, wetenschappers en organisaties uit de hele wereld die  beweren dat 5G schadelijk is, absoluut geen 5G uitrollen.

Zij willen  een grondig unilateraal onderzoek naar alle gezondheidsrisico’s. Dat onderzoek dient gericht te zijn op de korte termijn effecten, en op de lange termijn effecten van zowel RF en 5G straling op mensen, dieren, bomen en planten etc.

Ook moet onderzocht worden wat de  diverse vormen van straling doen met bacterien en schimmels, en of de mobiele straling schade berokkend aan het bloed en de zuurstofopname in de longen. Men dient te onderzoeken of  er een causaal verband bestaat tussen Corona en 5G.

Er dient ook  een globaal onderzoek te komen naar de effecten van WiFi  op kinderen, wegens het hogere  risico op leukemie en hersenkanker.

De Swiss Medical Association adviseerde  terughoudendheid en  uiterste waakzaamheid mbt 5G, wegens vele onbeantwoorde vragen over 5G en de  schadelijke invloed van 5G op het bloed en het zenuwstelsel en het mogelijk hoger risico op leukemie en hersenkanker .

Is mobiele straling  echt zo schadelijk ?


Het gebruik van Mobiele straling zoals 2G, 3G, 4G, WiFi , heeft een nadelig effect op de gezondheid, maar 5G is vele malen slechter. Veel mensen weten dat niet.

60 GHz 5G absorbeert zuurstof. Mensen worden duizelig en/of stikken letterlijk, doordat de cellen agv bloedcelwand schade geen zuurstof meer kunnen opnemen.

Onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, ontdekten in 2013 al dat wanneer 60 GHz-golven de huid binnendringen,  het risico op ontstekingen en kanker aanzienlijk groter maken.

In 2018 maakten onderzoekers Dr. Ben-Ishai, Dr. Yuri Feldman en Noa Betzalel aan de Hebreeuwse Universiteit, bekend dat de menselijke zweetkanalen in de huid inderdaad als geleider kunnen werken bij blootstelling van een organisme aan millimetergolven en sub-millimetergolven (terahertzgolven) die gebruikt worden bij 5G.

5g en slimme meers zijn schadelijk voor de gezondheid

Microgolven zoals van 5g en slimme meters zijn volgens wetenschappers schadelijk voor het bloed

Italy for some reason had to go behind the WHO’s back to get autopsies from Covid-19 deaths. What was discovered was blood clots cutting off circulation all over the body. Lungs are not getting enough oxygen to the body because of clots. Ventilators wrong protocol no wonder 8O% of those radiated by 5G in NY died from ventilation. Malpractice~!!  Doctors are effectively using an aspirin and antibiotic regiment to thin the blood thinking its a bacterial infection rather than viral or Radiation illness from 5G for that matter. But reality of the matter is 5G exposure can simulate the exact effects radiation has on our blood when we stand next to a smart meter for a few minutes. While Wuhan was the first city, Italy was the first country to be lit up by 5G!

Om de 57 tot 71 GHz-band te gebruiken voor 5G-services is geen vergunning meer nodig en dat maakte de weg  vrij voor de uitrol van de 60 GHz millimeter-golftechniek, in Europa.

Rond 60 gigahertz (GHz) band zit de band van vijfduizend megahertz (64-71 GHz) en de benodigde vergunning die hiervoor is eind 2019 afgeschaft. De 60 GHz band (een straalverbinding, ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd) wordt ingezet om buitengebieden (waar geen glasvezel mogelijk is) van snel internet te voorzien.

Bij deze hoogfrequente banden is een enkele antenne echter niet genoeg en moeten meerdere elementen samenwerken in een array. In juli 2019 werd op de Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT), aangestuurd door de lidstaten in het Europese communicatiecomité, de baanbrekende beslissing van de Federal Communications Commission aangenomen om officieel de beschikbare frequenties in de MMW-band (de millimeter band) te gebruiken voor de mobiele 5G-netwerken op de 28, 37, 39 en 64 tot 71 gigahertz (GHz).

60 GHz  5G veroorzaakt benauwdheid wanat 5g  verzwakt de enkelvoudige stof van het element zuurstof doordat waterdamp de straling absorbeert. Naarmate de elektromagnetische velden van de 60 GHz trillingen (van 24 GHz tot 184 GHz) hoger in de atmosfeer komen, veroorzaakt de zuurstof een significante demping. Er moet rekening worden gehouden met hoge atmosferische verzwakking tijdens de MMW (millimeterband of millimetergolfelementen)-overdracht in de vrije ruimte  waardoor  de opname van zuurstof door de longen word verzwakt en elk organisme met longen het steeds benauwder zal krijgen.

De uitrol van 5G  60 GHz veroorzaakt nare klachten bij veel mensen. De 60 GHz verlaagt het immuunsysteem (afweersysteem) van een levend organisme. Het immuunsysteem wat de trilling (elektromagnetische velden) detecteert als een lichaamsvreemd iets en de aanval inzet. Er wordt een ontstekingsreactie opgewekt met als doel om de afweer aan te zetten.

Het gevolg is het ‘griepgevoel’ en meerdere verschijnselen zoals koorts; overal in het lichaam spierpijn; hoofdpijn;oorsuizen; tintelvingers; atrose; lusteloosheid; hoesten; verstopte neus; stuiptrekkingen; slapeloosheid; jeuk; angstaanvallen; verschijnselen van een atypische longontsteking; kaak-botontsteking; caries; hogere kans op sterfte doot Influenza, TB,  door de toename van schimmels en bacteriën;  jeukende schilfers op de voeten en handpalmen; jeukende hoofdhuid; jeuk aan de oren;  vreemde rode vochtblaasjes die bij het kapot krabben de jeuk laten verdwijnen.

Eric Van Rongen, van de commissie EMV van de Gezondheidsraad en de van belangenverstrengeling beschuldigde voorzitter van de ICNIRP, verklaarde dat een verhoging van de stralingsintensiteit met de komst van 5G noodzakelijk is om de hogere 5G frequenties te kunnen gebruiken.

Van Rongen van ICNIRP heeft volgens de klokkenluiders veel geld verdiend, en hij zou zijn betaald om te liegen  zoals Eric, Wiebes, Hans Wiegel, Hugo de Jonge, Ed Nijppels, Paul Rosenmuller,  Rob Jetten, Sophie in ‘t Veld, Marc Rutte, Jesse Klaver,Tom van der Lee,  Ferd Grapperhaus, Ab Oosterhaus, Gert Jan Segers , Marion Koopmans, Diederik Gommers, Marc van Ranst, Femke Halsema, en vele anderen in het kader van het  5G vaccinatie corona marketingplan van de multimilardair Bill Gates en de zogenaamde KSS( een georganiseerde groep van uitermate rijke gekken die “satan” aaanbidden in de vorm van de Bertholemet (satan-duivelskop).  Een beeld  hiervan bevind zich overigens ook in het torentje te Den haag.

Hij beweerde dat straling van 5G niet ver in ons lichaam zal doordringen,  en dat er geen gezondheidsproblemen te verwachten zijn en dat alleen de stralingsabsorptie in de huid erg sterk is.  Eric Van Rongen wordt door  geleerden en klokkenluiders beschuldigd van corruptie en het in gevaar brengen van de bevolking door 5G zonder onderbouwing goed te praten, terwijl 5G levensgevaarljk en op zijn minst zeer schadelijk voor de gezondheid is.

De levensgevaarlijke 60 GHz-band in het bereik van consumentenelektronica gekomen, door de schalingswet van Moore.  5G is zoals velen denken, ook geen gewone straling zoals radio-golven of de straling die van de zon komt. 5G is veel intenser dan mobiele RFS ( Radio Frequentie Straling). De straling bevat meer energie en heeft daarmee zoals een kind van 10 reeds kan weten een hogere uitwerking zoals een microgolf-oven .

Geen normaal denkend mens behalve misschien een knettergekke raketgeleerde zoals Diederik Samsom of een geestelijk gestoorde sadist,  zal dan ook een goudvis in een vissen komt in een oven-magnetron plaatsen, want dan zal die vis niet overleven agv de micro-golfstraling, die zowel de vis als het water tot het kookpunt brengt, waardoor er honderd procent zeker geen sprake meer kan zijn van enig leven wegens de dodelijke dosis straling.

Door de EU ingehuurde experts, beweren dat  straling helemaal niet schadelijk is, en dat de straling die van de zon waarmee ze mobiele straling vergelijken ook niet dodelijk is. Vertel dat maar eens aan de slachtoffers van nucleaire radiatie zoals de straling van Tjernobile en de ontelbare slachtoffers van straling zoals kinderen met hersenkanker, agv het gebruik van mobiele telefoons die vele malen de toegestane FCC- INCIRP limiet aan RF straling bleken uit te zenden.

Nogmaals: De gepulste microgolfstraling is schadelijk, dat  blijkt o.a. uit Het Freiburger Appell, ondertekend door Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut en meer dan 1.000 Duitse artsen en 40.000 burgers.

qoute: “De VS en de EU hebben  tot op heden verzaakt deugdelijke studies te doen naar de gezondheid risicos van mobiele straling, en naar de gezondheid risicos van het nieuwe 5G,  daarom moet op zijn minst eerst de uitrol van 5G globaal gestaakt worden, wegens de significante risicos  op kanker enleukemie zoals deze al veel eerder door duizenden artsen en wetenschappers aangetoond werden  bij 4G en WiFi.”

Er is blijkens de openbare aanklagers door de EU geen enkel deugdelijk onderzoek gedaan dat aantoont dat  5G onschadelijk is.

Er zijn wel korte termijn testen gedaan met lage doses straling zoals op ratten. De resultaten  leren dat er veel meer onderzoek nodig is, zoals naar de lange termijn effecten.

Er is blijkens de stukken nooit onderzoek geweest, naar  de lange termijn gevolgen van actuele doses mobiele straling op mensen, en dus ook geen onderzoek bij kinderen die volgens  Het  Karolinska Instituut bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn en een hoog risico lopen kanker te krijgen door straling.

Duizenden artsen en onderzoekers willen geen 5G uitrol omdat gepulste microgolfstraling schadelijk is, dat staat allemaal in Het Freiburger Appell, ondertekend door Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut en meer dan 1.000 Duitse artsen en 40.000 burgers.

The EPRS | European Parliamentary Research

The EPRS | European Parliamentary Research Service 8 Italian Falcioni et al. study, which analyse the relationship between radio wave exposure and schwannoma of the heart in male rats.17  concludes that there is some inconsistency in the results between the two studies and that no new causal relationship between EMF exposure and health risks was established. It recommends that further research is important, particularly regarding long-term effects and especially since the entire population will be exposed. It points out that a possible relationship between radio wave exposure and oxidative stress should be a subject of further research, as well as the association between weak low-frequency magnetic fields and childhood leukaemia, as observed in epidemiological studies.

Hier word dus al gelijk duidelijk dat er bij het onderzoek naar ratten, mogelijk een causaal verband kan zijn  tussen radio wave exposure( radio-golfstraling)  en oxidative stress, en leukemie bij kinderen,  en dat betekent dat er mogelijk ook een negatieve invloed kan zijn met betrekking op oxidatie en de zuurstof opname in de longen. Dat laatste komt ook naar voren in de Firstenberg Files.

The scientific community reaction in response to this report, is illustrated in the recent ‘Commentaryon the utility of the National Toxicology Program study on cell phone radiofrequency radiation data for assessing human health risks despite unfounded criticisms aimed at minimizing the findings of adverse health effects.’

The author states that the NTP study was designed to test the hypothesis that, at non-thermal exposure intensities, mobile phone radiation could not lead to adverse health effects, and to provide data for assessment of health risks caused by any detected toxic or carcinogenic effects, as little was known about long-term exposure to mobile phone radiation health effects.

Regarding the NTP study results, among others, the author defends the use of animal studies that can eliminate the need to wait until enough human cancer data are available before implementing strategies to protect public health.

According to the author, the intensity of exposure in the brains of rats in the NTP study were similar to potential human mobile phone exposures.

Note:  Hoogleraren hebben eerder al bij andere onderzoeken bezwaar gemaakt tegen de zogenaamde extrapolatie, en het ungefundeerd vergelijken van de effecten van straling op ratten, met de effecten van straling op mensen.

Note: Ten tweede werden er zoals besproken is bij het  European Parliamentary Research  slechts korte termijn testen gedaan, met een stralinglimiet, waarvan aangenomen word dat deze gehanteerd en nageleefd  word in de dagelijkse praktijk, terwijl uit tal van onderzoeken zoals  de onderzoeken van o.a. The Chicago Tribune is gebleken dat de stralinglimiet van FCC en INCIRP  word overschreden zoals bij de meer dan 11 geteste  mobiele telefoons. Sommige toestelen straalden meer dan twee keer meer dan de toegestane Limiet.

ICNIRP is een uitermate onbtrouwbare organisatie met nauwe banden met de Telecom Industrie

Er werd in het door de EU betaalde onderzoek getest  op  korte termijn effecten van een lage doses straling, bij ratten. Dat  betekent  dat de EU onderzoek-resultaten niet compleet en niet representatief kunnen zijn en niet toerijken om zo ook de uitrol van 5G te kunnen rechtvaardigen.

Note: Ten derde is er nimmer  door de VS en de EU een van Providers, onafhankelijk deugdelijk empirisch onderzoek gedaan,  zoals naar de  korte termijn effecten, en de lange termijn effecten van alle vormen van mobiele straling op kleine kinderen.

Er is door de overheden nooit een deugdelijk officieel onderzoek gelast naar een causaal verband tussen( minder en hoger gedoseerde) RF en Wifi straling, en o.a. Diabetes, longinfecties, leukemie, en hersenkanker.

Die Deutsche Telekom, heeft verklaard dat er door wetenschappers die bezwaar maken tegen 5G,  geen  adequate en niet voldoende informatie werd aangerijkt  waardoor er geen noodzaak zou zijn voor  een betekenisvol assesment mbt de vragen over de niet thermische effecten van mobiele straling.

Volgens velen dienen de onderzoeken van de voorstanders van 5G slechts de belangen van de mobiele industrie zoals Deutsche Telekom. Telekom wil dus geen onderzoek omdat zij vrezen voor een uitkomst waaruit blijkt dat straling schadelijk is en leukemie en hersenkanker kan veroorzaken.

In turn, a 2019 review of 94 articles, funded by Deutsche Telekom, states that the ‘… available studies do not provide adequate and sufficient information for a meaningful safety assessment, or for the question about non-thermal effects.

“There is a need for research regarding local heat developments on small surfaces, e.g., skin or the eye, and on any environmental impact. There was no consistent relationship between power density, exposure duration, or frequency, and exposure effects’.

There is no noticeable increase in everyday EMF exposure since 2012, despite the increasing use of wireless communication devices, according to another review of studies from 2019.

It is unclear how well these studies of everyday exposure represent the population’s absorbed radiofrequency EMF dose, so there is an urgent need for better quantification of the population’s absorbed radiofrequency EMF dose from their own communication devices

Zie de pdf : Effects of 5G wireless communication on human health

Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut komt na zeer grondig onderzoek, tot de conclusie dat 5G onmiddellijk moet worden stopgezet.!

qoute: “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van ziekmakende draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.!”

Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut

 


Frank Clegg, Ex-President van Microsoft Canada


Michigan Safe Technology, Frank Clegg,  Ex-President van Microsoft Canada, maakt zich zorgen over 5G, zoals blijkt uit de volgende citaten.

“Ik ben bezorgd over 5G-technologie,”
“Hoe meer onderzoek ik doe en hoe meer experts ik spreek, hoe meer zorgen ik me maak,” “We moeten beseffen dat 5G niet zomaar een getal is dat op onze telefoon verschijnt.”

5G-zendmasten stralen hoge frequentie doses straling. Die straling  wordt opgenomen door het menselijk lichaam. 5G maakt gebruik van millimetergolven, die worden ook gebruikt door de Amerikaanse, de Israëlische en de Chinese overheid als wapen of voor voor crowd-control.

Frank Clegg,  de Ex-President van Microsoft Canada, is een top-specialist met een wereldreputatie  en beslist geen complot-denkerDuizenden artsen, en sprekers zoals de alom geprezen  Lord Barrie Trower  maken zich grote zorgen  over RF straling, omdat onderzoek heeft aangetoond dat RF straling en 5G straling gezondheidsklachten en ziektes kunnen veroorzaken, waaronder slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, hart-ritmestoornissen,  DNA-schade, onvruchtbaarheid, diabetes, leukemie en kanker.

Nieuw onderzoek

 


Dat de elektromagnetische velden van draadloos gebruik de cellen beschadigen door oxidatieve celstress, is bewezen door wat waarschijnlijk het meest uitgebreide onderzoek is tot nu toe. Het onderzoek werd gefinancierd door de Zwitserse regering en werd opgesteld aan de Universiteit van Bern. Zie: https://www.stop5gnl.nl/blog/2021/04/29/wetenschap-bewijst-celschade-door-elektromagnetische-velden/

 


Lord Barrie Trower“Rolling out 5G is a life-threatening experiment with humanity and the environment that is a crime under International Law and the European Convention of Human Rights” :

Lord Barrie Trower


Cell phones, Microwaves, EM frequencies CancerBovenstaande Hoorzitting, spreekt boekdelen.

Health Effects of Cell Phone Use: “It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers”.

Bestudeer a.u.b. ook de onderstaande film van de VNNader Onderzoek van Geleerden


Laten we het onderzoek naar schadelijkheid van RF en 5G na het bestuderen van de hierboven getoonde hoorzitting en de United Nations  film, voortzetten met de opinie van artsen, wetenschappers en organisaties van over de hele wereld, die zich allemaal zeer grote zorgen maken, en zich tegen de toepassing van EMF 5G uitspreken.

Schadelijk voor alle leven

Mensen, fauna en flora ondervinden schade van straling. De huidige blootstellingsnormen geven onvoldoende bescherming – met name voor kwetsbare mensen (zoals kinderen, zwangere vrouwen, zieken, elektrogevoeligen, ouderen), dieren, bestuivende insecten en planten.

Vernietiging van ons leefmilieu

Met 5G neemt het aantal aangesloten elektronische apparaten, antennes en satellieten explosief toe. Niet duurzaam energieverbruik, straling, schade door mijnbouw en milieuvervuiling zullen volgen, met een aantasting van de biodiversiteit en natuurlijke leefgebieden van planten en dieren.

Neurobioloog Hugo Schooneveld, voormalig onderzoeker van  de Universiteit te Wageningen,  ondertekende met 179 internationale academici reeds in 2017, een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan zoals naar de schadelijkheid van RF en 5G-straling.

De VS- norm,  en de Europese norm voor RF  straling,  blijkt volgens  het door de Universiteit van Harvard van corruptie beschuldigde  FCC en ( ICNIRP ) niet te deugen en gebaseerd te zijn op een korte termijn effect van slechts 1 graad temperatuurverhoging. 

Hier komt nog eens bij dat een onderzoek door o.a. The Chicago Tribune naar 11 populaire modellen telefoons, heeft aangetoond dat de telefoons veel meer straling uitzenden dan de door FCC in 1996 vastgestelde, toch al veel te lage limiet.

Er is nooit een goed onderzoek gedaan door overheden, of de fabrikanten van mobiele telefoons zich aan de regels en limiet houden. Zo blijkt dat agv het falende beleid en het ontbreken van toezicht en goede wetgeving van alles niet goed is en dat er dingen gebeuren waar geen mens op zit te wachten. Apple telefoons bleken volgens The Chicago Tribune zelfs twee keer meer dan de toegestane limiet aan straling uit te zenden.

qoute: “The phones exceeded the legal limit set by the FCC of 1.6 watts per kilogram averaged over 1 gram of tissue.  Radiofrequency radiation exposure from the iPhone 7  measured over the legal safety limit and more than double what Apple reported to federal regulators from its own testing

qoute: “The FCC’s standards were set in 1996 and reflected the typical amount of use during that time and on a 200-pound man. Now with unlimited games, applications, and social media, the average time spent on smartphones is now 3 hours and 10 minutes per day. And that’s from people of all ages, sizes and genders”

Ellie Marks,  hoofd-directrice van de  California Brain Tumor Association, was niet verbaasd over de alarmerende bevindingen door  het onderzoekteam van The Chicago Tribune. Bepaalde Iphones zenden twee maal meer straling uit dan de  door FCC vastgestelde limiet. 

Ellie Marks,  helpt mensen  die kanker kregen agv het gebruik van mobiele telefoons , met het indienen van schade-claims en rechtszaken zoals tegen Apple.  Zij heeft voor de Senaat tijdens een hoorzitting onder ede verklaard dat haar man hersenkanker kreeg, als gevolg van het langdurig gebruik van een Iphone.

Dr. Jeffrey Shuren, directeur van FDA’s Center for Devices and Radiological Health,  verklaarde met Trusted Source dat de FCC veiligheid limieten voor mobiele radio frequentie energie, aanvaardbaar waren voor het beschermen  van de volksgezondheid.

Dr. Santosh Kesari,  neuro-oncologist en voorzitter van  The department of translational neuro-oncology and neurotherapeutics van het John Wayne Cancer Institute at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica, California, verklaarde echter dat de door Dr. Jeffrey Shuren gedane uitspraken waren gebaseerd op testen met  ratten, welke niet geextrapoleerd kunnen worden naar mensen.

Cary Subel, die electromagnetische radiatie van mobiele telefoons  heeft bestudeerd bij Cal Poly San Luis Obispo,  kwam echter tot een andere conclusie en verklaarde: 

“Yes, we need new safety guidelines and experts have suggested them to no avail”, “As just because you can’t feel, see, smell, or hear it, does not mean that the emissions from your electronics are harmless,”

In an address to National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), Dr. Davis provides a state of the art science review and concluded that current evidence indicates that cellphone radiation has biological impacts. She summarized technical studies relying on lab specimens, animals and exposure modeling of children and adults. She also features case reports on young women with unusually located breast cancers who kept phones in their bras and developed tumors located under the phone antennas.

Het onderzoek van  het Nationale Instituut voor Gezondheid Wetenschappen (NIEHS),  de Universiteit van Harvard en Berkeley, California, hebben er voorts mede toe geleid dat er een wet werd aangenomen, die echter pas  later van kracht werd in 2016.  Retailers van mobiele apparaten moeten volgens die wet  de consument waarschuwen met de melding: “If you carry or use your phone in a pants or shirt pocket or tucked into a bra when the phone is ON and connected to a wireless network, you may exceed the federal guidelines for exposure to RF radiation.”

qoute: In 2016, the French government released cell phone radiation measurements of hundreds of cell phone models and found most of them violated RF limits when tested in body contact positions.”

qoute: “In 2019, a published analysis in IEEE (journal of the Institute of Electrical and Electronics Engineers) of the French cell phone tests found that some RF measurements exceeded FCC limits by 11 times.”

qoute:  “The analysis was performed by Professor Om Gandhi, an engineer who decades ago co-chaired the IEEE SCC 28.IV Subcommittee on the RF Safety Standards (the sub-committee that developed the standard on which the US FCC limits are based) “

In 2019, the FCC issued FCC-19-126 “FCC Maintains Current RF Exposure Safety Standards.”  

Voor meer informatie over de rechtszaken tegen de FCC  zie de updates van Environmental Health Trust

Uit de bovenstaande informatie blijkt niet alleen dat de veiligheidslimieten niet worden gecontroleerd en niet worden nageleefd, maar ook dat er geen deugdelijke actuele en ook geen bindende wetgeving is, omdat de RF straling limiet nimmer op een verantwoorde wijze met een op de actualiteit( huidige stand van zaken)  afgestemd OFFICIEEL onderzoek naar de effecten  van straling van mobiele telefoons, op korte en lange termijn, tot stand  is gekomen, en omdat er nimmer een deugdelijke Straling Wet van kracht is gegaan, en omdat er nergens gecontroleerd word en ook niet aan handhaving word gedaan. Dat is MISDADIG!

De gehanteerde veiligheidsmarges,  zijn gebaseerd op de door FCC in 1996 vastgestelde, toch al veel te lage limiet, en delimiet is nimmer deugdelijk bijgesteld(updated).

FCC werd als de meest corrupte organisatie van de VS verketterd, door prominenten van diverse Universiteiten zoals de Universiteit van Harvard. Het door rijke lui gesponsorde ICNIRP werd als zeer onbetrouwbaar gekwalificeerd net zoals de door Bill Gates met miljarden dollars gesponsorde WHO( World Health Organisation)/ EMA en RIVM

qoute: “Een alarmerend >>> onderzoek <<< van de Universiteit van Harvard  heeft de FCC  betiteld als een van de meest corrupte organisaties ter wereld.”

Ook het veel te korte slordige  Zweedse Onderzoek dat ertoe leidde dat overheden  groen licht gaven voor de globale introductie van de mobiele telefoon, werd als onbetrouwbaar en ondeugdelijk gekwalificeerd, omdat het niet goed en te beperkt was, omdat er geen onderzoek was gedaan naar o.a. alle korte en lange termijn effecten van straling. Men onderzocht  slechts  de gevolgen van een korte termijn opwarming van 1 graad Celcius en heeft de schadelijke gevolgen uit het raport weggelaten.

De aandacht moet volgens vele duizenden wetenschappers niet naar 1 graad opwarming uitgaan,  maar naar DNA- schade, onvruchtbaarheid, Alzheimer, Kanker, Diabetes, Tinnitus, hartritme-stoornissen, hoofdpijn, en tal van andere ziektebeelden( bloedschade) en andere aandoeningen die door RF straling volgens vele onderzoekers met grote waarschijnlijkheid worden veroorzaakt zoals leukemie/hersenkanker

De aanleiding tot de bezorgdheid en enorme protesten, vormen ook de onderzoeken van  ORSAA, IARC,  BioInitiative Rapport, Het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP), het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de Koninklijke Universiteit van Leuven,  Dr. Martin Blank, PhD of Columbia University, Harvard University, Berkely University, The Washington State University, University of Southern California, Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, de President  van de Österreichischen und der Wiener Ärztekammer, de onderzoeken van 63.000 wetenschappers en  179 internationale top-academici,  Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut en  duizenden andere wetenschappers die het  EMF Scientist Appeal en het Freiburger Appell hebben ondertekend.

Wereld protest tegen 5G

Per April 2020 hebben ook nog eens meer dan 227,433 mensen, artsen en organisaties uit 211 landen het 5GspaceAppeal  ondertekendorganisaties en wetenschappers van over de hele wereld >>> https://www.5gspaceappeal.org/


De waarheid over Mobiele StralingElizabeth Kelley, initiatiefnemer van het EMF Scientist Appeal en 240 wetenschappers, hebben de Verenigde Naties dringend gewaarschuwd dat een verhoogd risico op kanker werd aangetoond agv de Mobiele Straling , net zoals beschadiging van DNA en ’aantasting van de voortplantingsfuncties te weten, permanente onvruchtbaarheid.

Elizabeth Kelley word absoluut serieus genomen want  Het Amerikaanse National Toxicology Program (NTP) toonde in 2018 aan dat ratten en muizen kanker kregen bij blootstelling aan mobiele straling.

Hoofdonderzoeker Michael Wyde  concludeerde: „We kwamen erachter dat verhoogde aanwezigheid van hart-, brein- en bijniertumoren ontstond door radio-frequente straling.

Het Australische collectief van wetenschappers en gezondheidswerkers ORSAA heeft een databank met 2266  studies over ziekmakende straling. In 68 procent van die onderzoeken werden ’significante biologische of gezondheidseffecten’ gevonden.

Stop-5G

Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) concludeerde  volgens het onderzoek in 2011 dat RF straling met frequenties van 30 kHz tot 300 GHz kankerverwekkend kan zijn.

Zelfs voordat er sprake was van 5G! riepen duizenden natuurkundigen en artsen meermaals op, om draadloze telecommunicatie beslist niet verder uit te breiden maar zoveel mogelijk te beperken.

Onderzoek toont dus aan dat  straling  Leukemie,  Borstkanker, Botkanker, Alzheimer, Tinnitus, DNA-schade, Onvruchtbaarheid, Hartritme- stoornissen, hoofdpijn, stress, depressies kan veroorzaken.

5G radiatie is  schadelijker dan WiFi en 4G straling omdat 5G millimeter golven intenser zijn en diep in het lichaam dringen via de zenuwen, de aderen en andere elektrische geleidende structuren. De specifieke 5g straling kan volgens de biologen-toxicologen, toxische reacties( opeenhoping van gifstoffen) veroorzaken en celsterfte.

De mobiele straling is volgens onderzoekers  schadelijk voor het DNA, de huid, de organen en  de ogen. 

RF straling veroorzaakt  volgens wetenschappers onvruchtbaarheid en DNA schade, tumoren( hersenkanker, borstkanker),  onvruchtbaarheid, Alzheimer, Tinnitus (oorsuis), depressies, hartritme-stoornissen, stress, lusteloosheid( lethargie)

RF straling heeft zoals uit de videos en onderzoeken is gebleken een significante  impact op bacterien en schimmels.

MICRO Radiatie( micro golven) in hoge doses! veroorzaken schade aan het bloed. Zie het als een magnetron waarin hoge doses tot opwarming en het kookpunt leiden.

Volgens Arthur Firstenberg  heeft 5G microgolf straling mogelijk  een negatief  effect op het hart en de longen, zoals een verstoring van de opname van zuurstof  via het bloed.  Hij legt een verband tussen Corona en 5G, maar beweert dus helemaal niet dat 5G Corona veroorzaakt. 

5G straling kan net zoals RF straling een negatief effect hebben bij  gezonde mensen en al helemaal bij mensen met TB, Griep of een andere ziekte of  aandoening, waardoor een combinatie van meerdere factoren oorzaken van ziekte, herstel en/of sterfte kunnen zijn.

Mensen met een zwak hart, of met  goede of minder goede longen( COPD),  die een zeer zware griep te verduren krijgen,  en zullen hopelijk door een goede afweer van het imuun systeem herstellen. Velen zijn helaas overleden aan TB en/of  Influenza en/of Corona,  zoals in de periode  winter 2017 – voorjaar 2018,  in Nederland  waar gedurende de Griep epidemie,  10 000 mensen veelal ouderen agv de Mexicaanse Griep kwamen te overlijden.

Een combinatie van een ziektebeeld( TB, Diabetes, Aids), en/of  andere factoren, zoals, een verminderde weerstand,  hartzwakte, al dan niet besmetting met Griep, en/of het Corona-virus, een niet uit te sluiten verergering van een longinfectie en minder zuurstofopname in het bloed agv WiFi, 4G of  5Gstraling, dient  evenals de mogelijke aanwezigheid van gifstoffen( toxicologie) of  schimmels en bacterien( onder invloed van straling)  niet uitgesloten te worden bij de analyse van het overlijden. 

Het diagnosticeren en op basis van aannames kwalificeren van Corona, als doodsoorzaak bij mensen die agv een combinatie van meerdere oorzaken zijn komen te overlijden, zou betekenen dat er een totaal verkeerd beeld is ontstaan over de sterfte agv Corona.

Op basis van de gepubliceerde cijfers van het Hopkins Institute, dat de sterfte van Corona via You Tube voor de ogen van de hele wereld in beeld brengt, is de sterfte agv Corona, hoe erg het ook is voor eenieder die getroffen is door Corona, of door door het overlijden van een dierbare agv  Corona, vele malen lager dan de sterfte agv  Griep zoals gedurende de Griep-epidemie van 2017-2018.

De grote vraag is , of de toegepaste diagnostiek, en de aard en wijze waarop informatie word vergaard, door overheden en instituten, de ware aard, de oorzaken en de gevolgen van Corona, wel betrouwbaar in beeld en openbaar  worden, zodat U en de wereld weetn wat er precies aan de hand is. 

Uit  de onderzoeken blijkt dat langdurige directe blootstelling van (RF) mobiele straling voldoende is om schadelijk te zijn.

De schade agv EMF enG radiatie kan zich mogelijk in een later stadium, bijvoorbeeld eerst over 20 jaar, bij miljarden mensen mannifesteren in de vorm van een gigantische epidemie of pandemie. Hele generaties kunnen  o.a. wegens de beschadiging van het DNA door straling  getroffen worden. De gehele mensheid zou zelfs door straling ziek kunnen worden of dood gaan.

Grote bedrijven zoals Apple,  hanteren daarom een  ‘RF blootstelling’ waarschuwing in de instellingen zoals van de iPhone. Die RF waarschuwing is bij lange na ook niet deugdelijk wegens de achterhaalde FCC limiet. Gebruikers van mobiele telefoons lopen daardoor een significant hoger risico op het krijgen van o.a. hersenkanker.

Californische steden zoals Berkeley en San Francisco vaardigden de  aanbeveling uit, om afstand te bewaren tussen je telefoon en je lichaam wegens het risico op hersen-kanker, agv de RF straling  die mobiele telefoons gebruiken om informatie door te geven. 

De Californische gezondheidsdienst beklemtoonde dat RF straling sneller de hersenen van kinderen binnendringt dan de hersenen van volwassenen. Die blootstelling  kan  volgens hen blijvende gevolgen zoals permanente DNA-schade, leukemie, kanker en onvruchtbaarheid veroorzaken.

Belgische wetenschappers verklaarden dat RF straling invloed heeft op de aandachtsspanne, de mentale gezondheid en het slaappatroon van jong volwassenen.

Andere onderzoeken toonden aan dat veelvuldige blootstelling aan gsm-straling  zeer waarschijnlijk leidt tot DNA- beschadiging,  samenklontering en schade aan de celwand van bloed en tumoren zoals hersenkanker.

5G blijkt volgens artikelen in het goed gedocumenteerde BioInitiative schadelijk te zijn  voor mensen, en voor  bomen, planten en vliegende insecten zoals wespen en bijen, die al voor de invoering van 5G met 75% in aantal zijn afgenomen. ( zie verderop het BioInitiative 2012 Rapport)

Gaat U eens zelf op onderzoek uit, weet U nog hoeveel bijen er vroeger wel niet waren? en hoe weinig bijen er tegenwoordig nog maar zijn in de wijken, de bossen en de velden? cologen verklaren dat straling een negatieve invloed heeft op dieren, zoals de bijen.

Wegens het economische winstbeleid van de EU, corruptie en belangenconflicten bij de overheden en instituten zoals de door miljardairs zoals Bill Gates voor miljarden gesponsorde  ICNIRP, FCC, WHO en het Hopkins Institute( publiceert ook Corona sterfte), werden  belangrijke RF en 5G- onderzoeken opzettelijk bij de besluitvoering uitgesloten. De wereld is daardoor volgens de alarmerende berichten nooit helder ingelicht over de gevaren van mobiele straling.

Nieuwe standaardnormen zijn keihard nodig omdat er door de EU geen enkele rekening gehouden word met de schadelijke vervuiling van de ether (milieu) zoals door de Wifi, RF, 2G 3G 4G en de nog veel meer schadelijke hoog frequente 5 G micro straling.

De Europese Unie, de VS en nationale regeringen brengen de bevolking volgens beroemde sprekers in gevaar en  saboteren lokale gemeenschappen  die bezwaar willen maken tegen de invoering van het  5g  spionage-controle-netwerk.

Het uitrollen van 5G is volgens geleerden en tal van rechtsgeleerden uit de hele wereld een aanval op de vrijheid van de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.

Tal van  internationale verdragen worden niet alleen volgens de internationaal zeer geprezen Lord Barrie Trower  maar ook volgens tienduizenden artsen en miljoenen burgers geschonden,  omdat  de overheden  5G uitrollen zonder openheid en zonder instemming van de bevolking,  waarmee de mensenrechten worden geschonden door de  macht elites zoals Rutte III,  Merkels GROKO,  de EU en de VS.


 Call to Action !


(1) Onmiddellijke acties en maatregelen om de invoering van 5G te stoppen om de mensheid te beschermen en het milieu.

(2) Volg de VN Conventie over de Rechten van het kind en informeer de burgers over de gezondheidsrisico’s van de gevaarlijke  straling.

(3) Voer telecommunicatie in met draadverbinding in plaats van draadloos.

(4) Verbied de draadloze telecommunicatie industrie via lobby organisaties verdere uitbreiding van RF straling te realiseren.

(5) Benoem direct internationale groepen van onafhankelijke EMF en gezondheidswetenschappers die nieuwe internationale veiligheidsstandaarden voor RF straling vaststellen.

De Complete oproep lees je >>> hier <<<

Ook talloze waarschuwingen van (kinder)artsen in het Bio-Innovative rapport en het International EMF Scientist Appeal liegen er niet om.

De enorme impact van het BioInitiative Rapport (www.bioinitiative.org) is dat het is uitgevoerd onafhankelijk van regeringen en de telecom industrie. Het alarmerend rapport is uitsluitend gebaseerd op degelijke wetenschappelijke onderzoeken.

Gezien de schadelijkheid van 5G is het aan te raden jezelf in te dekken tegen de gevolgen van de tsunami van straling waaraan geen ontkomen mogelijk is, tenzij de heersende Elite een halt word toegeroepen zoals  via demonstraties,  het aanklagen van politici, providers  zoals Vodafone, KPN, Deutsche Telekom

Alle verantwoordelijke politici zoals  Angela Merkel,  Emanuel Macron, Justin Trudeau, GW Busch, Marc Rutte,  Guy Verhofstadt, Franz Timmermans,  ,  Hillary Clinton-Rodhamm etc, en multi-miljardairs zoals George Soros  en Bill Gates die reeds in 2005 het SARS  Corona virus als AI-nano-biowapen in Wuhan lieten ontwikkelen dienen oneervol van hun post verwijderd te worden, aansprakelijk gesteld, aangeklaagd en veroordeeld te worden, zoals o.a. door de VN, door het Internationale Strafhof en het Hoge Hof Voor de Mensenrechten.


Uitslag van Het BioInitiative 2012 Rapport


Onderzoeken van duizenden experts uit alle  alle delen van de wereld  geven aan dat RF en 5G ziektes kan veroorzaken zoals:


RF en G straling  schadelijker dan werd gedacht


Bomen en de mens ernstig bedreigd

“De werldbevolking zal stikken als er niet word ingegrepen”

qoute: “Niet alleen door de kap en verbranding van miljoenen bomen in kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassa-centrales, de vergiftiging van  flora en fauna door Multinational giflozingen, maar ook door de steeds erger wordende ziekmakende EMF straling verdwijnt steeds meer groen hetgeen een catastrofe betekent van wereldformaat zoals de uitsterving van miljarden mensen agv zuurstofgebrek/  leukemie/hersenkanker/COPD/ longkanker”

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven: “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniek-hoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Een syndroom dat in de voormalige Sovjet-Unie radiogolven ziekte genoemd werd en nu over de wereld bekend is als elektrohypersensitiviteit (EHS) kan zowel acuut als chronisch zijn. Professor Dr. Karl Hecht heeft een gedetailleerd overzicht van deze syndromen gepubliceerd dat werd samengesteld uit meer dan 1.500 Russische wetenschappelijke publicaties en de klinische geschiedenis van meer dan 1.000 van zijn eigen patiënten in Duitsland. Objectieve bevindingen waren onder meer slaapstoornissen, abnormale bloeddruk en hartslag, spijsverteringsstoornissen, haaruitval, tinnitus (oorsuizen) en huiduitslag, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn,  botontsteking,  geheugenverlies, concentratieproblemen, moeheid, griep- symptomen en pijn in de hartstreek.

Neurobioloog Hugo Schooneveld, voormalig onderzoeker van  de Universiteit te Wageningen,  ondertekende met 179 internationale academici reeds in 2017, een brief aan de Europese Commissie waarin zij betoogden dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid van 5G-straling.

Hugo Schooneveld:  ‘De huidige onderzoeken zijn absoluut irrelevant’ ‘De huidige onderzoeken zijn gedaan door techneuten. Zij doen erg lacherig over de straling van 5G, maar dat is onterecht.”

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven:  “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het  BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”

DR Antony Miller, WHO Advisor: “Tests show RF Radiation causes tumors”

Prof. Dr. Adlkofer rapporteerde alreeds in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie: “DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel gevaarlijker dan 2G.”   (Destijds werd ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G) 

Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L.: “Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”

Edward Snowden Ex-NSA Analyst / Whistleblower, William Binney (Ex-NSATechnical Director / Whistleblower), Dr. James Giordana (DARPA Neurologist/Weapens Expert), Nick Begich Mind control Science Researcher and Educator schetsen een alarmerend toekomst beeld als de levensgevaarlijke 5g  biowapen-techniek niet word  verboden.

Dr.Blank!  is representing 190 international scientists in an Appeal to the UN, UN Member States and the WHO on the risks of electromagnetic fields emitted by telecommunications and utility technologies

Dr. Martin Blank, PhD of Columbia University: “The time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. To protect our children, ourselves and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines.”

Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry & Basic Medical Sciences at Washington State University. “De uitrol van 5G is krankzinnig”

Barrie Trower voormalig Britse geheime dienst (MI5) & Royal Navy Microwave Scientist / Whistleblower

Scientific American: ‘We Have No Reason to Believe 5G Is Safe’

Dr. Sharon Goldberg, internal medicine physician & professor

Dr. Marin Blank, Columbia University medical center: ‘We have created something that is harming us, and it is getting out of control.’

VN Straling Expert : ”5G is een aanslag op de bevolking’’

The Emergency Appeal to the World’s Governments by Scientists, Doctors, Environmental Organizations and Others

Lauraine Margaret Helen Vivian, PhD, Anthropology and Psychiatry; Honorary Research Associate, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, Denmark.

We must be aware that the Green New Deal ( which Canada is pretending will be “Canadian” ((bs)), will be bringing in SMART cities. These “sustainable” cities will be run on 5G. We must NOT allow the Green New Deal to be rolled out in Canada.

Urgent 5G Warning  Media Release: Ontario Doctors

The UN is trying to bring in a One World Order and the GND is part of the agenda. 5G is illegal in australia laws, when people start dying there lock up those who approved it, and those corrupt companies and goverments who failed to protect the people.

Girish Kumar, PhD, Professor, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai, India

Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania, Australia

Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Valladolid,

Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP –Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München

Daniel Favre, Dr. phil. nat., Biologist, A.R.A. (Association Romande Alerte aux Ondes Electromagnétiques),

Annie Sasco, MD, DrPH, SM, HDR, former Chief of Research Unit of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon; former Acting

Arthur Firstenberg, Appeal Administrator: info@5gspaceappeal.org  (zie ook verderop het Firstenberg Dossier over Corona, Griep en Straling)

5G  word gebruikt als wapen in militaire operaties en  het observeren en in bedwang houden van grote groepen mensen.

David Icke on 5G Technology :  “It Will Be Bigger Than Chernobyl Disaster, This 5G is all about Mind Control, Manipulate, and Health Hazard,the amount of EMF Electric Magnetic Frequencies that will be released is insane! Not only scary but the risk of cancer w/5G is phenomenal.5G makes oxygen molucles spin, hense the pneumonia symptoms of the so called corona virus, wuhan got 5G first-hand at the start of December 19. 5g technology must be stopped and destroyed.”

Dr. Ronald B. Herberman, former director of the University of Pittsburgh Cancer Institute and Chairman of the Environmental Health Trust: “It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers. “Learn more at http://ehtrust.org/

Olga Sheean : Voormalig Verenigde Naties medewerker over de WHO 5g cover up

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen willen de uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk stoppen met inbegrip van 5G met duizenden satellieten, omdat RF straling schadelijk word geacht voor mens en milieu.

As of April 7, 2020,  227,433 people and organizations from 211 nations and territories also have signed the 5GspaceAppeal >>> organisaties en wetenschappers van over de hele wereld >>> https://www.5gspaceappeal.org/

5g is Schadelijk voor alle leven/ betekend de Vernietiging van ons leefmilieu/Bedreiging van onze privacy en ons leven

Zie ook Facebook >>> https://www.facebook.com/Stop-5G-Stay-Connected-but-Protected-247379643832902


Corona Virus Covid-19 en 5G?David Icke heeft ook zeer uitvoerig aandacht besteed aan de angstaanjagende technologische revolutie en de ontwikkelingen die er in de wereld gaande zijn.

Note: De  Davis Icke video is blijkbaar door you tube geblokt of verwijderd. Waarom?

Is Covid-19 really 5G – 60 Gigahertz? Are the unhealthy waves of 5G – 60 Gigahertz possible fatalities and than relabeled as Covid-19 fatalities, which could lead to Bill Gates mandatory vaccines?  Is Covid-19 the distraction?They say: If you walk into a 5G – 60 Gigahertz’ invisible wave, it will be so strong that it will suck the oxygen out of the air and people won’t be able to breath properly? I hope this is not true. But people need to know the possibilities for what their grandchildren are up against. We the people are stronger than this! David Icke.


Er zijn  zoals U ziet nu reeds meer dan genoeg redenen voor een globaal verbod op 5g en een diepgaand onderzoek naar de gevolgen van straling met name 5g, ook omdat 5G elektromagnetische straling het immuunsysteem van de mensen verzwakt, om nog maar te zwijgen van de mogelijk versterkende werking op virussen zoals Covid-19 ( SARS-CORONA).

Eerdere onderzoeken toonden namelijk aan dat draadloze straling schadelijk is en invloed heeft op bacterien, schimmels en het immuunsysteem

Wuhan.

In Wuhan werden  10.000 5G-antennes geïnstalleerd en ingeschakeld  om nog maar te zwijgen van  de  130.000 5G-antennes die in heel China zijn geïnstalleerd. Er werden ook  ontelbare 5G-systemen geïnstalleerd in ziekenhuizen in China, om nog maar te zwijgen van de nieuwe COVID-19 ziekenhuizen waar veel mensen agv Corona zijn overleden. China is uiterst terughoudend in het bekend maken van de werkelijke sterfte, en de Chinese Overheid zwijgt in alle talen over de catastrofale gevolgen van het massaal uitrollen van het omvangrijke ziekmakende mobiele 5g spionage- en controle-netwerk.

Bericht uit Italie

Het volgende bericht dient tot op de bodem te worden uitgezocht door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Arthur Firstenberg dossier.

5G Oorzaak sterfte en niet het Corona-virus?

Beste mensen,  de waarheid is dat de sterfte die in Italie,  word toegeschreven aan het Corona-virus, in werkelijkheid werd veroorzaakt door 5G straling.

5 G tot 60 GHz resoneert met het zuurstofmolecuul en geeft zuurstof een omgekeerde polariteit waardoor het veel minder bruikbaar is voor het menselijk lichaam. Bij hoge gebruiksconcentraties van 5 G krijg je verstikking van mensen op straatniveau. En bij lagere doses krijg je griepachtige symptomen, die precies dezelfde symptomen zijn als griep met deze daling van zuurstofabsorptie door het lichaam. Maar de manier waarop 5 G doodt is veel interessanter.

Onze lichamen hebben biljoenen parasitaire organismen die zich met ons voeden en sommigen zeggen dat ze ons helpen leven door vele nuttige functies te doen. Maar wanneer deze bacteriën, schimmels en parasieten onderhevig zijn aan elke WIFI magnetron straling, raken ze beschadigd en beginnen ze gifstoffen te reproduceren uit zelfverdediging. Deze organismen beginnen zich snel te reproduceren om te overleven. En dan hebben we griepachtige symptomen van deze innerlijke parasitaire organismen die worden aangevallen door de snel voortplanting van magnetron straling en het uitscheiden van gifstoffen.

2 G heeft tien magnetron frequenties toegewezen, 3 G heeft ook tien, 4 G heeft vijf frequenties met enkele overlappingen, maar 5 G heeft 3000 magnetron frequenties toegewezen door de FCC. Waarom zoveel? Dus 5 G zou echt 297 G moeten heten, geen 5 G. Met deze 5 G lancering in China, Korea, Italië, Iran en cruises hebben we de hoogste 5 G-gebruikconcentraties en de grootste concentraties van ziekten en sterfgevallen ter wereld. Onze innerlijke parasieten zijn als kanaries in een mijn en worden snel verwijderd uit dit 5 G gebruik.

Wanneer dit te snel gebeurt, kan het lichaam niet van de toename van gifstoffen af en sterft de gastheer (je) aan toxemie. Al onze menselijke cellen zijn verenigd en vormen een veel sterkere unie, maar onze vele parasitaire huurders in ons zijn veel meer geïsoleerd in ons en zijn veel kwetsbaarder voor WIFI-magnetron straling. Ze proberen te overleven door zich snel te vermenigvuldigen en gifstoffen te produceren om ze te beschermen tegen schade, maar het is nutteloos en sterven met 5 G. En met hun snelle dood worden onze lichamen (in ieder geval de oudste en minst gezonde mensen) heel snel overweldigd door gifstoffen en sterven aan de gecombineerde effecten van verminderde zuurstofverbruik van 5 G en ook door overbevolking massaal en sterven dan aan onze interne biomassa van bacteriën en parasieten die zorgen voor overweldigende toxemie.

Toen de Chinezen mensen in Wuhan opsloten, gingen ze gebruik van hun nieuwe 5 G telefoons en internetverbindingen, dus overspoelde de stad met nog veel meer WIFI 5 G straling en maakte nog veel meer mensen ziek en overleden. Veel mensen werden zelfs direct ziek op straatniveau door zuurstoftekort. Een enorme wolk van 5 G 60 Ghz magnetron straling zorgde ervoor dat zuurstof in de lucht onder de niveaus daalde om te kunnen overleven. Gisteren zette heel Azië zijn 5 G uit en liet alleen zijn 3 G-en 4 G systemen achter om te communiceren omdat men weet dat 5 G de echte oorzaak van de sterfte is.

Zet je smartphones uit of stop ze in een aluminium tas totdat je ze moet gebruiken om stralingsblootstelling voor jou en alle anderen te verminderen. En als je kinderen,  ouderen en grootouders  wil helpen, zorg er dan voor dat de uitrol van 5G gestopt en overal verboden word, door dit massaal te eisen bij het parlement en de Eu.  Eis ook een goede betaalbare zorg voor alle mensen en het ontslag en de berechting van politici die corrupt blijken te zijn en de grondwet en het Verdrag van Helsinki, en de mensenrechten hebben geschonden. Alleen dan zal de wereld beter worden.

Onderzoek door Bartomeu Payeras i Cifre, gespecialiseerd in microbiologie, werkzaam aan de Universiteit van Barcelona.

Bevindingen

De resultaten tonen een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-antenne.

Deze studie wijst op een mogelijk oorzaak-gevolg bij de huidige pandemie.

Een ‘grenseffect’ is significant, origineel en uniek voor deze pandemie: het vertoont duidelijke verschillen tussen aangrenzende staten met en zonder 5G-installatie. Het is bijzonder belangrijk dat de landen die grenzen aan China een zeer lage besmettingsgraad hebben. Men kan ook vergelijken tussen Mexico en de VS, of tussen Portugal en Spanje, enz.

De zaak San Marino is bijzonder belangrijk. Het was de eerste staat ter wereld die 5G installeerde en daarmee de staat waarvan de burgers het langst – en vermoedelijk de eerste staat ter wereld met infecties – zijn blootgesteld aan 5G-straling. De kans dat dit gebeurd is 1 op 37.636.  In  Madrid, Barcelona en New York wordt deze correlatie ook waargenomen. Uit de studie van de stad Barcelona blijkt dat de sociaal-economische factor een belangrijke rol speelt.

Het is van groot belang dat op het Afrikaanse continent, met schaarse gezondheidsmiddelen maar zonder 5G, het besmettingspercentage erg laag is, behalve voor enkele antennes in Zuid-Afrika, dat ook de hoogste besmettingspercentages in Afrika vertoont. De infectiepercentages zijn verwaterd. De vergelijkingen van sommige regio’s worden beïnvloed door steden met 5G, maar de infectiepercentages van deze steden worden verwaterd door die van de regio waartoe ze behoren.

Het is belangrijk, zoals in het geval van Spanje, om uniprovinciale autonome regio’s te vergelijken dan die welke worden gevormd door 3 of meer van de oude provincies. We zien  dat sommige regio’s met 5G, zoals Rioja, Madrid en Navarra, waarden hebben die 4 tot 8 keer hoger zijn dan andere zonder 5G. Hetzelfde geldt voor andere steden over de hele wereld waar het 5G-netwerk niet het hele grondgebied van de staat of regio bestrijkt.

Deze resultaten hebben de waarde dat ze “in vivo” worden genomen, niet gebaseerd op prospectieve of laboratoriumstudies. Nooit eerder hadden we zoveel epidemiologische informatie over een ziekte bij de mens om wetenschappelijke studies te kunnen maken.

Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, althans als een preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus.

Zo zou je het besmettingspercentage kunnen onderzoeken van een staat die een 5G-moratorium aankondigde nadat de pandemie was begonnen, en onderzoeken of de statistieken zouden veranderen.

Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal moeten de gegevens en conclusies van dit onderzoek dringend in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie, hebben de media en de politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen. Een nalatigheid in het licht van de bevindingen van deze studie kan op zijn minst als nalatig en zeer mogelijk als crimineel worden beschouwd.

Studie van de correlatie tussen gevallen van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) [acute ademhalingsproblemen] en de aanwezigheid van 5G netwerken.

De correlatie tussen coronavirus en de aanwezigheid van 5G-netwerken is belicht in alternatieve media en sociale netwerken. Het is opmerkelijk dat, althans in Spanje, de media de wetenschappelijke studies over het onderwerp 5G niet hebben besproken, en de regering geen vragen hebben gesteld hierover tijdens de dagelijkse persconferenties die zij organiseert om verslag uit te brengen over de toestand van de situatie. Het team van wetenschappers dat de Spaanse regering adviseerde, heeft deze kwestie ook niet aan de orde gesteld.

De studie heeft gebruik gemaakt van het officiële statistische materiaal dat dagelijks wordt gepubliceerd, wat een eenvoudig en waardevol hulpmiddel is. Opgemerkt moet worden dat in deze publicaties de methodologie die wordt gebruikt voor het tellen van gevallen van coronavirusinfecties over het algemeen geen echte gegevens oplevert. In Spanje en veel andere landen is het niet berekend omdat er niet voldoende tests zijn voor dergelijke analyses.

Dit verandert de resultaten van dit onderzoek echter niet, aangezien het gebaseerd is op de vergelijkende en niet op de absolute infectiemethode. Om statistische fouten te voorkomen, zullen we daarom de dichtheidswaarde van bevestigde gevallen van coronavirus (uitgedrukt in aantal gevallen per 1000 inwoners) vergelijken in plaats van absolute waarden. Aangezien het door de gezondheidsautoriteiten gehanteerde telcriterium binnen dezelfde staat of stad hetzelfde is, zal de vergelijking van gepubliceerde waarden voor verschillende steden of regio’s even betrouwbaar zijn voor statistieken.
Vergelijkingen tussen verschillende landen van bevestigde gevallen, met uitzondering van asymptomatische gevallen, zullen even betrouwbaar zijn. De mogelijke uitzondering van een niet-transparant land dat de publicatie van zijn gegevens zou kunnen manipuleren, valt buiten de controle van deze studie.

De gebruikte methode was om de incidentie (aantal gevallen per 1000 inwoners) te vergelijken

tussen landen met en zonder 5G-technologie
tussen regio’s van hetzelfde land met en zonder 5G-technologie
tussen steden van dezelfde staat met en zonder 5G-technologie
tussen verschillende buurten van dezelfde stad met de 5G-netwerkkaart van die stad
tussen staten met gemeenschappelijke grenzen met en zonder 5G-technologie
tussen gevallen van de ene staat binnen een andere, zoals het geval is bij San Marino.

De gegevens voor elke grafiek zijn op dezelfde dag genomen. Grafische resultaten en hieronder gepubliceerde gegevens:

1.Grafiek van de 9 landen met de meeste infecties wereldwijd.

2.Grafiek en graad van infectie van de 5 landen met de hoogste incidentie in Europa.

3.Grafiek en graad van infectie van 4 nabijgelegen landen op dezelfde breedtegraad: Portugal, Spanje, Italië, Griekenland.

4.San Marino: vergelijking van besmettingspercentages met Italië en Kroatië.

5.Italië: incidentie-overzicht en 5G-netwerk.

6.Spanje: 5G-dekkingsschema en graad van infectie.

7.Barcelona: Grafieken met 5G-dekking en graad van infectie.

8.Madrid: 5G-dekkingstabellen en graad van infectie.

9.New York: coronavirus-incidentie-diagram en 5G-netwerk.

10.’Grenseffect’ tussen Mexico en de VS.

11.Canada, VS en Mexico: grafiek van 5G-netwerken en graad van infectie.

12.Afrika: 5G-netwerkgrafiek.

13.Perzische Golf: 5G-netwerk en Amerikaanse militaire bases.
14.Grafiek en graad van besmetting van China en de buurlanden.
1.GRAFIEK VAN DE 9 LANDEN MET DE MEESTE INFECTIES WERELDWIJD
2.GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE VAN DE 5 LANDEN MET DE HOOGSTE INCIDENTIE IN EUROPA

3.GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE VAN 4 LANDEN IN DE BUURT VAN DEZELFDE LATITUDE: PORTUGAL, SPANJE, ITALIË, GRIEKENLAND
Het gemiddelde voor Spanje en Italië is 2,4. Het gemiddelde voor Portugal en Griekenland is 1,09.
Conclusie: de twee landen met 5G hebben 220% meer infecties.

4.SAN MARINO: VERGELIJKING VAN DE GRAAD VAN INFECTIE MET ITALIË EN KROATIË

Resultaat: San Marino – de eerste Europese staat met 5G technologie – is de staat met het hoogste aantal gevallen per 1000 inwoners. 4,07 maal meer dan Italië en 27 maal meer dan Kroatië, die geen 5G heeft.

‘Waarom San Marino? Vanwege het op zichzelf staande karakter van de staat en de relatief geringe beperkingen op het gebruik van radiofrequentie, is het de ideale plek om de nieuwste ontwikkeling op het gebied van 5G te testen.

‘Telecom Italia is van plan het aantal mobiele sites in het land te verdubbelen en zal daarnaast een netwerk van kleine cellen installeren in het centrum van San Marino

San Marino test zijn gehele populatie waar de microstaat de werelds hoogste graad van coronavirus doden heeft na Italië. Nick Pisa, 9 april 2020.

Het KLEINE San Marino test zijn gehele bevolking op coronavirus nadat het omhoog is geschoten door een van de hoogste dodenaantallen door de uitbraak in de wereld. Tot dusver zijn 34 personen overleden van de 308 bevestigde gevallen, hetgeen een dodelijkheidsgraad is van meer van 11% – bijna 3x hoger dan het officiële getal van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

San Marino ging op 1 maart over tot onmiddellijke lockdown – 10 dagen voordat buurland Italië dat deed, en alle verkeer in of uit het land is verboden tenzij het is voor buitengewoon werk of gezondheidsredenen.

5.ITALIË: INCIDENTIETABEL EN 5G-NETWERk

Voor een betrouwbare studie moeten de aantallen van infecties per 1000 inwoners van Turijn, Milaan, Bologna, Rome en Napels worden vergeleken met die van andere steden die geen 5G hebben (alleen data van Vodafone)

6. SPANJE: 5G-DEKKINGSTABEL EN GRAAD VAN INFECTIE

Gegevens voor steden met 5G moeten gerelateerd zijn aan het aantal infecties in die steden. Aangezien er geen gegevens per stad beschikbaar zijn, is de vergelijking gemaakt met gegevens voor autonome regio’s. Hierdoor worden de gegevens van de hoofdsteden verdund met die van hun regio.

Daarom is de vergelijking in autonome regio’s met één of twee provincies belangrijker: Extremadura, Murcia, Madrid, Navarra, Rioja, Balearen, Asturië of de Canarische Eilanden. Ook in Euskadi aangezien de drie hoofdsteden 5G hebben.

7.BARCELONA: GRAFIEKEN MET 5G-DEKKING EN GRAAD VAN INFECTIE

Notitie: de dekking van 4G is algemeen en dient in dit geval daarom niet om gebieden van incidentie van coronavirus te vergelijken. Echter, de kaart van 5G is degene die het best map A matched. Dit laat zien dat de 5G factor doorslaggevend is. Data 21 april 2020.

8.MADRID: 5G-DEKKINGSSCHEMA’S EN GRAAD VAN INFECTIE

9.NEW YORK: CORONAVIRUS-INCIDENTIETABEL EN 5G-NETWERK

10.’GRENSEFFECT’ TUSSEN MEXICO EN DE VS.

Het gemiddelde voor de 4 Amerikaanse staten is 0,242, wat meer is dan 2000% meer dan Mexico. Het gemiddelde voor de VS is 0,814 of 7.000% meer dan Mexico.

11.CANADA, VS EN MEXICO: GRAFIEK VAN 5G-NETWERKEN EN GRAAD VAN INFECTIE

12.AFRIKA: 5G NETWERKKAART

Het Afrikaanse land met de meeste gevallen van coronavirus is Zuid Afrika, het enige Afrikaanse land dat 5G heeft.

13.PERZISCHE GOLF: 5G-NETWERK EN MILITAIRE BASIS IN DE VS.

14.CHINA EN OMGEVING LANDEN: GRAFIEK EN GRAAD VAN INFECTIE

De buurlanden van China hebben ongeveer 10 maal minder gevallen per 1000 inwoners.

Om te weten of het verkregen resultaat al dan niet een willekeurig fenomeen is, moet een statistische analyse van de resultaten van een experiment worden uitgevoerd om de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis te berekenen. De kansberekening wordt verkregen door het aantal gunstige gevallen te delen door het aantal mogelijke gevallen. Als het resultaat aantoont dat het geen willekeurig fenomeen is, toont het voldoende causale redenen om de oorzaken te analyseren.

Om eventuele opwaartse fouten te voorkomen, kiezen we altijd voor de meest conservatieve numerieke optie. Laten we daarom de waarschijnlijkheid van drie van de hierboven geanalyseerde voorbeelden berekenen.
(a) Waarschijnlijkheid dat de 9 meest besmettelijke landen ter wereld landen zijn met 5G-netwerken.

Er zijn 194 landen op de planeet. Volgens GSMA zijn er vanaf 6 maart 2020 24 landen met 5G-technologie.

Pr = 24/194 x 23/193 x 22/192 (negen keer in totaal) = 0,1237 x 0,1191 x 0,1145 x 0,1099 x 0,1052 x 0,1005 x 0,0957 x 0,0909 x 0,0860 = = 1,47 x 10 (hoog -9).
De kans is 1 op 680.000.000.

Als we Japan meenemen, dat ook 5G heeft en infectiepercentages vergelijkbaar met die van Zuid-Korea … is de kans 1 op 8500.000.000.

(b) Waarschijnlijkheid dat de 5 meest besmettelijke landen in Europa 5G-netwerken hebben.

Er zijn 49 landen in Europa, waarvan het momenteel moeilijk is om te weten of ze momenteel 5G inzetten, aangezien er vijf een moratorium hebben afgekondigd, en vele andere hebben geen operationele netwerken, hoewel bedrijven publiceren alsof ze al operationeel waren toen ze overeenkomsten hebben ondertekend. We zullen het naar beneden berekenen, als conservatieve optie gaan we ervan uit dat ongeveer 15 landen operationele 5G-systemen hebben.
Pr = 15/49 x 14/48 x 13/47 x 12/46 x 11/45 = 0,00157.
De kans is 1 op 637.

(c) Het geval van San Marino is zeer belangrijk. Het bevindt zich op het Italiaanse grondgebied, met een vergelijkbare cultuur, economie en sociaal niveau, maar vertoont een veel hoger infectiepercentage. Het enige verschil is de tijd van blootstelling van zijn burgers aan 5G-straling, omdat het de eerste staat ter wereld was die dergelijke technologie op 4 september 2018 implementeerde, terwijl het in Italië 5 juni 2019 was. Dit opent de deur om te debatteren over de waarschijnlijke invloed van 5G op de toename van de mate van infectie.
Pr = 1/194 x 1/194.
De kans is 1 op 37.636.

Deze cijfers zijn welsprekend genoeg om de berekening van de andere gevallen overbodig te maken. De resultaten voor de stad Barcelona (pp. 7-8) geven aan dat sociologische factoren geen significante invloed hebben op de mate van infectie, maar als we een duidelijke relatie zien met de 5G-dekkingskaart, die bijdroeg aan de 4G-dekking, geeft het ons een correlatie tussen mobiele dekking en het aantal gevallen van coronavirus. Als er meer gegevens beschikbaar waren, zou dit onderzoek moeten worden uitgebreid tot andere steden.

Bevindingen

De verkregen resultaten tonen een duidelijke en nauwe relatie aan tussen het aantal coronavirusinfecties en de locatie van de 5G-antenne.

Deze studie analyseert niet de gunstige of schadelijke effecten op mensen van 5G elektromagnetische straling. Het wijst echter wel op een mogelijk oorzaak-gevolg bij de huidige pandemie.

Een ‘grenseffect’ is significant, origineel en uniek voor deze pandemie: het vertoont duidelijke verschillen tussen aangrenzende staten met en zonder 5G-installatie. Het is bijzonder belangrijk dat de landen die grenzen aan China een zeer lage besmettingsgraad hebben. Men kan ook vergelijken tussen Mexico en de VS, of tussen Portugal en Spanje, enz.

De zaak San Marino is bijzonder belangrijk. Het was de eerste staat ter wereld die 5G installeerde en daarmee de staat waarvan de burgers het langst – en vermoedelijk de eerste staat ter wereld met infecties – zijn blootgesteld aan 5G-straling. De kans dat dit gebeurd is 1 op 37.636.

In de onderzochte steden, Madrid, Barcelona en New York wordt deze correlatie ook waargenomen. Uit de studie van de stad Barcelona (pp. 7-8) blijkt dat de sociaal-economische factor een belangrijke rol speelt.

Het is van groot belang dat op het Afrikaanse continent, met schaarse gezondheidsmiddelen maar zonder 5G, het besmettingspercentage erg laag is, behalve voor enkele antennes in Zuid-Afrika, dat ook de hoogste besmettingspercentages in Afrika vertoont.

De infectiepercentages zijn verwaterd. De vergelijkingen van sommige regio’s worden beïnvloed door steden met 5G, maar de infectiepercentages van deze steden worden verwaterd door die van de regio waartoe ze behoren. Het is dus belangrijker, zoals in het geval van Spanje, om uniprovinciale autonome regio’s te vergelijken dan die welke worden gevormd door 3 of meer van de oude provincies. We zien dus dat sommige regio’s met 5G, zoals Rioja, Madrid en Navarra, waarden hebben die 4 tot 8 keer hoger zijn dan andere zonder 5G. Hetzelfde geldt voor andere steden over de hele wereld waar het 5G-netwerk niet het hele grondgebied van de staat of regio bestrijkt.

Deze gegevens en resultaten hebben de waarde dat ze “in vivo” worden genomen, niet gebaseerd op prospectieve of laboratoriumstudies. Nooit eerder hadden we zoveel epidemiologische informatie over een ziekte bij de mens om wetenschappelijke studies te kunnen maken. Een manier om de vraag naar oorzaak en gevolg te beantwoorden, zou zijn om de 5G-netwerken los te koppelen, althans als een preventieve maatregel, en de resultaten te bekijken van de evolutie van gevallen van coronavirus. Zo zou je het besmettingspercentage kunnen onderzoeken van een staat die een 5G-moratorium aankondigde nadat de pandemie was begonnen, en onderzoeken of de statistieken zouden veranderen.

Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal moeten de gegevens en conclusies van dit onderzoek dringend in overweging worden genomen. Gezien de huidige ernst van de pandemie, hebben de media en de politieke en gezondheidsautoriteiten de verantwoordelijkheid om dringend actie te ondernemen. Een nalatigheid in het licht van de bevindingen van deze studie kan op zijn minst als nalatig en zeer mogelijk als crimineel worden beschouwd.

Bartomeu Payeras i Cifre, 14 april 2020
Noot van de vertaler (Engels-Nederlands): de titel doet bij sommige mensen veronderstellen dat corona wordt veroorzaakt door 5G,  de titel zou moeten zijn “Studie van de correlatie tussen gevallen van Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) [acute ademhalingsproblemen] en de aanwezigheid van 5G netwerken”.

Bartomeu Payeras i Cifre is een bioloog, gespecialiseerd in microbiologie, werkzaam aan de Universiteit van Barcelona, die verschillende onderzoeksartikelen heeft gepubliceerd. Hij werkte aan en onderzocht pokkenbacteriën en virussen in de Hubber farmaceutische laboratoria in Barcelona. Hij creëerde en werkte bij de afdeling Mariene Microbiologie van het Oceanografisch Laboratorium van Palma de Mallorca. Klinische analyse in Centre d’Analisis Clinicos in Palma. Genetische manipulatie: episodische uitwisseling tussen Paracolobacter en Citrobacter C-3 met bacteriofaag. Biogram, methode voor het beoordelen van vitamine B12-activiteit. Onderzoek naar bacteriële besmetting van de zee in de haven van Maon. Hoogleraar wiskunde, natuurkunde en scheikunde en biologie aan IEM. Ontdekker van de Dali-code waarmee hij zijn gaven in zijn schilderijen versleutelde.


Duitse petitie tegen 5G


stoppen-sie-5g-jetzt-aus-gesundheitsgruenden

Direkt nach der Petition  >

Stoppen Sie 5G JETZT aus Gesundheitsgründen

*****************************************************

An die Bundesregierung

Sehr geehrte Damen und Herren,

jetzt wollen Sie bis 500 Milliarden € oder mehr für Soforthilfen wegen der Coronakrise ausgeben.

Mein Vorschlag für die Beseitigung eines großen Gesundheitsrisikos: Geben Sie den vier großen Mobilfunkanbietern, die die Frequenzen für 5G ersteigerten und vielerorts bereits 5G installieren, ihre 6 Milliarden Euro zurück, damit sie den Ausbau von 5G stoppen und die bereits laufenden 5G Sendeanlagen sofort abschalten.

Warum? Weil Mobilfunkstrahlung für unsere Gesundheit schädlich ist, auch für die Tiere und die Natur. Dies wurde vielfach erforscht (1,2,3,4,5,10,12) und die Argumente finden sich auch in ca. 40 online-Petitionen gegen 5G. (8)

Mobilfunk schwächt unser Immunsystem und das macht uns anfällig für solche Viren wie Corona (4,5). Die Bunderegierung schreibt selbst, dass 5G zu einer insgesamt höheren Belastung der Bevölkerung führen wird. (6) 5G wird weltweit flächendeckend (auch per Satellit) rund um die Uhr Mensch und Natur belasten. Es wird keinen Schutz gegen diese Technologie geben. Die explodierende Elektrosmog-Belastung könnte weitere Pandemie-Ausbrüche begünstigen. Revidieren Sie die Grenzwerte des BFS, denn sie schützen uns nicht. (7)

Auch die Grünen haben am 15.1.2020 eine „Kleine Anfrage“ mit dem Titel Auswirkungen von hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung auf die menschliche Gesundheit und Umwelt gestartet, die diese Problematik deutlich anspricht. dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/179/1917939.pdf

Der Vorstand der Verbraucherschutzorganisation diagnose:funk fordert eindringlich: Corona – Regierung muss Gesundheitsschutz und Vorsorgeprinzip endlich ernst nehmen! www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1541

Klartext: Die Bundesregierung muss endlich begreifen, dass ein großer Teil der Bevölkerung 5G ablehnt. Die Menschen fühlen sich durch diese Technik bedroht, gesundheitlich und psychisch. Zigtausende sind elektrosensibel und wollen fliehen, wissen aber nicht wohin. Sie haben auch nicht das Geld alles aufzugeben. (8,9)

Jetzt liegt es an Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren der Bundesregierung Deutschland, wirklich Verantwortung für die Gesundheit unseres Volkes tragen und das im Grundgesetz verankerte Vorsorgeprinzip auch in Bezug auf den Mobilfunk, insbesondere 5G, JETZT anzuwenden. (11) Schalten Sie 5G sofort ab. Sie haben das Geschick unserer Nation in Ihren Händen. Danke.

Unser Recht auf körperliche Unversehrtheit: www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html

Weiterführende Informationen für Interessierte finden sich in dieser Datenbank: www.emfdata.org/de

REDEN:

(1) Gesundheitsschädigende Effekte der Strahlenbelastung kompetenzinitiative.com/forschungsberichte/gesundheitsschaedigende-effekte-der-strahlenbelastung/

(2) Elektrosmog für Tier und Pflanzen kompetenzinitiative.com/forschungsberichte/elektrosmog-risiko-fuer-tiere-und-pflanzen/

(3) M. Pall: 5G als ernste globale Herausforderung – gesundheitliche Gefährdungen des Mobilfunks kompetenzinitiative.com/broschuerenreihe/

(4) Pressemitteilung von Prof. Dr. Klaus Buchner, MdEP am 24.03.2020: 5G als Brandbeschleuniger der Pandemie: 5G schwächt das Immunsystem in Zeiten der Corona- Krise “Die Corona-Pandemie ging von der chinesischen Stadt Wuhan aus, die als eine der ersten Städte weltweit mit allen drei Frequenzbändern für 5G ausgestattet wurde. Daher sind die Einwohner einer sehr starken Strahlung ausgesetzt. (…) Funk öffnet die Kalzium-Kanäle und erzeugt oxidativen Stress. Es liegt nahe, dass dadurch die Replikation der Viren begünstigt wird.” klaus-buchner.eu/5g-schwaecht-das-immunsystem-in-zeiten-der-corona-krise/ Prof. Buchner empfiehlt, die Belastung durch Funkstrahlung so weit wie möglich zu verringern, auf Schnurlostelefone, WLAN, Bluetooth sowie Smart Meter zu verzichten, und Smartphones so oft wie möglich in den Flugmodus zu schalten.

Siehe z.B. El-Gohary OA, Said MA: Effect of electromagnetic waves from mobile phone on immune status of male rats: Possible protective role of vitamin D. Can J Physiol Pharmacol 2017, 95, 151-156. doi:10.1139/cjpp-2016-0218. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27901344 Früher Überblicksartikel: Szmigielski S.: Reaction of the immune system to low-level RF/MW exposures. Science of the Total Environment 2013; 454-455:393-400. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.03.034

(5) Die Forschung weist seit Jahren nach, dass das Immunsystem durch nichtionisierende Mikrowellenstrahlung, wie sie im Mobilfunk genutzt wird, geschwächt wird. Bereits 2009 legten Prof. Olle Johansson (Stockholm), dann 2013 Stanislaw Szmigielski (Warschau) Reviews vor, 2017 erschien die Studie von El-Gohary/Said zur Schwächung des Immunsystems durch elektromagnetische Felder bei 900 MHz. Joel M. Moskowitz, Ph.D., School of Public Health, University of California, Berkeley, hat aus gegebenem Anlass dazu eine Zusammenstellung von Studien vorgelegt. Das Immunsystem wird v.a. durch Oxidativen Zellstress, ausgelöst durch nicht-ionisierende Strahlung, angegriffen, einer Ursache vieler entzündlicher Erkrankungen. Dies wurde durch zahlreiche Studien nachgewiesen: Ukrainische Forschergruppe legt Review vor www.diagnose-funk.org/download.php?field=filename&id=311&class=DownloadItem

(6) Drucksache 19/6270

(7) Broschüre zum download: Warum Grenzwerte schädigen, nicht schützen – aber aufrechterhalten werden kompetenzinitiative.com/broschuerenreihe/

(8) Siehe die ca. 40 Petitionen zum Thema 5G auf verschiedenen Online-Plattformen wie open petition, Weact, change.org . Alleine unter meiner Petition „Kein 5G in NRW“ mit mehr als 10.000 Unterzeichnern finden sich über 2000 Kommentare, die die Situationen von vielen Betroffenen schildern. Oft bekomme ich Zuschriften von Menschen, die durch Elektrosmog erkrankt sind.

(9) Die meistgezeichnete Petition hat ca. 95.000 Mitzeichner www.change.org/p/bundesnetzagentur-stop-5g-netzausbau

und auch diese Petition hat ca. 72.000 Mitzeichner. weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g

(10) Es ist das Zusammenspiel vieler Umweltbelastungen, in einer toxischen Gesamtsituation, das die Menschen immer anfälliger für äußere Einflüsse macht. Die Überlagerung einer bereits vorhandenen toxischen drahtlosen Strahlungsumgebung mit 5G-Strahlung wird die bereits nachgewiesenen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit noch verstärken. (Kostoff et al. 2020.) Download: www.avaate.org/IMG/pdf/toxicology_letters_pre_proof.pdf

(11) “Der Klimawandel schreitet voran, Lebensräume verschwinden und Arten sterben aus: Ein gutes Leben in einer intakten Umwelt wird mittelfristig auch in Deutschland und Europa keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Zentrale Bereiche unseres Lebens werden sich wandeln müssen. Wirtschaft, Arbeit, unser gesamter Alltag stehen vor einem sozial-ökologischen Umbau. Die Weichen dafür stellt der Mensch in diesem Jahrzehnt. Ob der Weg in eine lebenswerte, treibhausgasneutrale Zukunft führt, hängt auch von der Gestaltung der Digitalisierung ab … Damit die Digitalisierung nicht zum Brandbeschleuniger ökologischer Zerstörung wird, braucht es Leitplanken.” Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2020) www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/broschuere_digitalagenda_bf.pdf

(12) Neue Studie aus USA zeigt Gefährlichkeit der Handystrahlen, von Prof. Dr. Klaus Buchner, MdEP klaus-buchner.eu/neue-studie-aus-usa-zeigt-gefaehrlichkeit-der-handystrahlen/Unilateraal Onderzoek dringend nodig!


De door wetenschappers naar buiten gebrachte feiten wijzen er nu wel op dat er meer aan de hand is dan een gerucht, of een complot-theorie. 

Er zijn hoge aantallen COVID-19 infecties in plaatsen zoals Wuhan,  Hangzhou en Wenzhou, om nog maar te zwijgen van Zuid-Korea, en Spanje waar ook al veel 5G-antennes werden geïnstalleerd en zonder aankondiging of deugdelijk onderzoek werden ingeschakeld.

Er werden in al die regios geen deugdelijke tests gedaan om de biologische gevolgen van blootstelling van levensvormen aan de gevaarlijke straling te achterhalen. 5G en de 60 Ghz techniek die oa. in Wifi gebruikt word (https://fossbytes.com/difference-2-4-ghz-5-ghz-wireless/), lijkt de opname van zuurstof in de cellen te ondermijnen. Het bloed word beschadigd (celwand-schade), en gaat agv straling klonteren zoals uit het onderzoek blijkt van Lena Pu , September 19 , 2019  Silicon Valley Health Institute in Palo Alto, CA.

26 Ghz veroorzaakt volgens  wetenschappers schade aan DNA en watermoleculen, die gaan heel snel occileren. Omdat mensen grotendeels uit water bestaan kan dergelijke straling in combinatie met Corona, tot de dood leiden zoals bij  TB, Influenza en andere ziektes zoals Diabetes en/of een combinatie van aandoeningen.

De epidemioloog dr. Magda Havas heeft een voorzet gegeven voor een niet uit te sluiten verband tussen straling en corona-achtige klachten. Zij betrekt ook  2G, 3G en 4G bij het mogelijk verband want er is meer dan genoeg wetenschappelijk bewijs dat straling een negatief effect heeft op het immuunsysteem, het DNA , en dat het effect kan hebben op het hart, de rode bloedcellen en daarmee op de zuurstofvoorziening van het bloed. Er zijn ook aanwijzingen dat zuurstof een absorptiepiek heeft op 60 Ghz, één van de 5G frequenties die wel in Wuhan, maar voorlopig nog niet in Nederland werden gebruikt.  Alles moet dus grondig tot op de bodem toe worden uitgezocht door goed onafhankelijk ondezoek, zoals of het inhaleren van zuurstof gestimuleerd door de 60 Ghz frequentie kan leiden tot zuurstoftekort en bij een zware longinfectie (pneumonie) tot VERSTIKKING doordat zuurstofmoleculen zich minder goed kunnen binden aan hemoglobine. Zoals U weet werden gelukkig veel mensen met Corona, en mogelijk met andere aandoeningen, in ziekenhuizen beademd en gered met zuurstofmaskers wegens zuurstoftekort.

Het is ook niet ondenkbaar dat mensen die gediagnosticeerd werden met het coronavirus in de gebieden waar de 5G frequentie 60 Ghz actief is, een verkeerde diagnose kregen via een afvinklijstje met symptomen, een CT-scan. Ondanks corona-achtige klachten,  kan er zonder Corona infectie, toch sprake zijn van een combinatie van biologische effecten zoals ook van de 60 Ghz 5G straling. Dat is nooit duidelijk onderzocht of naar buiten gekomen en roept tal van vragen op, zoals of de diagnose( de test) wel deugt? en waardoor zoveel mensen met Corona, en zonder Corona zijn overleden.

Het naar de prullenbak verwijzen van een  correlatie tussen straling en corona als  conspiracy- theorie is  onverantwoord en dat kan gevaarlijk zijn. Het onderzoek naar de microbiologische effecten van 5G straling, moet unilateraal worden uitgebreid, en de uitrol van 5G moet worden verboden, want er zijn meer dan genoeg redenen voor ongerustheid en er zijn meer dan ruimschoots voldoende aanleidingen zoals wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt welke gevaren , en welke de schade  de straling zoals van WiFI, 2G, 3G, 4G en al helemaal  het veel sterkere 5G veroorzaakt.


Arthur Firstenberg over 5G en Corona


De relatie tussen corona en Millimetergolven (5G):

(Onderstaande is vrij vertaald naar de bijgaande tekst van Arthur Firstenberg; bronvermeldingen in de bijlage)

We hebben de afgelopen weken veel geleerd hoe de wereld op het internet is aangesloten, en dat miljardenindustrieën zijn gebouwd op vaak onbewezen theorieën die we klakkeloos geloven. Blijven we niet de verkeerde vragen stellen? ”Hoe kan ik mijn immuunsysteem versterken” lijkt belangrijker dan de vraag : ”Hoe kan ik ophouden me bloot te stellen aan de giftige stoffen die me ziek maken” (waarbij ik constateer dat virussen niet de bron van de ziekte zijn, maar een symptoom). Hoe gemakkelijk we geconditioneerd worden om te accepteren wat het scherm ons vertelt , en onszelf dan wijsmaken dat we goed geïnformeerd zijn.

Achter alle hysterie gaat de angst schuil dat een catastrofe als de “Spaanse Griep” van 1918-1921, zich zal herhalen. De griep van 1918 maakte immers een derde van de wereldbevolking ziek en doodde naar schatting vijftig miljoen mensen. Maar er zijn een aantal belangrijke feiten over de griep van 1918 die niet algemeen bekend zijn:

* De griep van 1918 werd niet veroorzaakt door een virus.

* De griep van 1918 was niet besmettelijk en verspreidde zich niet door direct menselijk contact.

* De griep van 1918 begon op Amerikaanse militaire bases waar soldaten werden getraind in draadloze telegrafie.

De griep verspreidde zich over de hele wereld op tienduizend schepen van de Amerikaanse marine die waren uitgerust met ultramoderne draadloze stations.
Het werd veel dodelijker in september 1918 toen het eerste 24-uurs radiostation in gebruik werd genomen. Dit was krachtig genoeg om in de meeste delen van de wereld te worden ontvangen, en daarmee het moderne tijdperk van de radiocommunicatie inluidde.

De inspanningen van de artsen die voor de Amerikaanse gezondheidsdienst werkten om het besmettelijke karakter van de griep van 1918 te bewijzen, waren heroïsch en resulteerden in een herhaalde mislukking.

In november en december 1918 en in februari en maart 1919 probeerden ze honderd gezonde vrijwilligers te besmetten met de griep op de volgende manieren:

* Ze deden afscheidingen uit mond, neus, keel en bronchiën van grieppatiënten in de neus, keel en ogen van vrijwilligers;

*Ze injecteerden bloed van zieke patiënten in vrijwilligers;

* Ze filteren slijm van zieke patiënten en injecteren het onder de huid van vrijwilligers;

* Zij lieten vrijwilligers handen schudden met zieke patiënten, vijf minuten met hen praten met de gezichten dicht bij elkaar, waarna de patiënt zo hard mogelijk uit moest ademen, terwijl de vrijwilliger, op twee centimeter afstand inademde, daarna moest de patiënt de vrijwilliger vijf keer in het gezicht hoesten.

Geen van de vrijwilligers in een van deze experimenten werd ziek op welke manier dan ook.  Gelijkaardige pogingen om gezonde paarden te besmetten met afscheidingen van een ziek paard met griep resulteerde in dezelfde mislukking.

Wat het moeilijkst is voor mensen om los te laten is het idee, dat een ziekte hetzelfde is als een bacterie of een virus.

Kijken naar de wereld als een slagveld in plaats van een gemeenschap, is verkeerd.
Ja, er is een respiratoir virus geassocieerd met griep.
Nee, het virus veroorzaakt de ziekte niet.

Influenza is een neurologische ziekte die bijna elk orgaan kan aantasten, met of zonder ademhalingssymptomen. Het wordt veroorzaakt door elektriciteit.

Juist nu, moet de wereld deze dingen weten. Zodra men begrijpt dat de griep van 1918 niet door een virus werd veroorzaakt en niet werd verspreid door besmetting, maar werd veroorzaakt door de plotselinge verspreiding van radiocommunicatie over de hele wereld.

Radiogolven hebben in de afgelopen eeuw meer mensen ziek gemaakt en gedood dan alle bacteriën en virussen samen. Ook hartziekten, diabetes en kanker worden voornamelijk veroorzaakt door de zee van straling waarmee onze mobiele telefoons, mobiele torens, radiotorens, radarstations, beveiligingssystemen, babyfoons, draadloze computers en andere draadloze apparaten en infrastructuur onze kostbare en kwetsbare wereld hebben overspoeld.

Aan mij (Arthur Firstenberg, auteur, The Invisible Rainbow) is gevraagd of ik denk dat de coronavirusziekte wordt veroorzaakt door 5G, en mijn antwoord is: niet direct. Maar de parallellen met 1918 zijn opvallend.

5G escaleert de frequentie aanval op onze planeet naar een nieuw niveau, met behulp van veel hogere frequenties, veel grotere bandbreedte, en veel grotere vermogensniveaus.

Een aanwijzing voor de elektromagnetische aard van de huidige pandemie komt uit een interessante observatie: Maar liefst tweederde van de mensen die positief testen op het coronavirus, hebben hun reukzin verloren, en vaak is dat hun enige symptoom en zijn ze verder niet ziek.  Verlies van reukzin is een klassiek teken van de ziekte die in de voormalige Sovjet-Unie radiogolfziekte werd genoemd, en die vandaag de dag elektrische gevoeligheid wordt genoemd; vaak is het het enige symptoom van blootstelling aan radiogolven bij verder gezonde personen.

Een andere aanwijzing is de vaak gerapporteerde effecten van het coronavirus op het hart- en vaatstelsel, waaronder “ritmestoornissen, hypotensie, tachycardie en een hoog percentage van gelijktijdige hart- en vaatziekten bij geïnfecteerde personen”.
Dit werd gemeld op 6 maart 2020 in het tijdschrift Cardiologie.Dit zijn ook klassieke effecten van blootstelling aan radiogolven.

Een derde aanwijzing is een verbazingwekkende variatie in de ernst van de pandemie, ongeacht de maatregelen die de regeringen nemen om persoonlijk contact te voorkomen. Zo is er bijvoorbeeld in Italië sprake van 74.000 gevallen van coronavirus, en in Japan slechts 1200?

Tachtig procent van de in Japan geïdentificeerde gevallen hebben de infectie niet aan iemand anders doorgegeven.

Tokio, een van de meest dichtbevolkte stedelijke gebieden ter wereld met een bevolking van 38 miljoen inwoners, heeft bijna geen ziekte. Dit ondanks een landelijke quarantaine en een sluiting van de maatschappij in Italië, en weinig maatregelen tegen de ziekte in

Japan heeft nauw contact met China en heeft zelfs de inkomende vluchten van Hubei pas op 1 februari stopgezet. Japan heeft een oudere bevolking dan Italië, en een hogere graad van tabaksgebruik.

De elektrische aard van de ziekte zou dit ook verklaren. Bijna heel Japan is vulkanisch en de elektrische geleiding van de aarde onder Japan is hoger dan onder het grootste deel van Italië. Inwoners van Japan zijn daarom beter geaard dan inwoners van het grootste deel van Italië en hebben minder last van de radiogolven om hen heen. De vulkanische regio’s van Italië – Sicilië en Campanië – hebben veel lagere aantallen coronavirus slachtoffers dan de rest van Italië.

Ongeacht de oorsprong of de ernst van het respiratoire virus dat COVID-19 wordt genoemd, speelt de uitrol van 5G een grote rol in de huidige pandemie.

Angst, sociaal isolement en het stilleggen van de samenleving brengen veel meer schade toe aan het weefsel van het leven dan het virus ooit zou kunnen.

Het is tijd dat de samenleving haar obsessie met dit micro-organisme overwint en zich richt op de noodtoestand van de draadloze technologie, op aarde en in de ruimte.

Arthur Firstenberg,

Appeal Administrator: info@5gspaceappeal.org

Note:  Freiburger Appeal: RF Straling is bewezen schadelijk zoals 5G, een significante impact heeft op de ontwikkeling van bacterien( TB)  en schimmels, het bloed (DNA-schade,  klontering en minder  zuurstofopname) zoals door wetenschappelijk onderzoek werd aangetoond.


Het Freiburger Appell


EMF straling zoals WiFI, 4G en 5G is volgens onderzoeken gevaarlijk voor kleine kinderen wegens een verhoogd risico op leukemie en kanker.Volgens de onderzoekster Lena Plu, heeft RF straling ook een schadelijke invloed op het bloed zoals angetoond bij haar onderzoeken.Wat blootstelling aan straling doet, legt de bloedanaliste Lena Pu uit met de levend bloed analyse tijdens blootstelling zoals aan Wifi.

rf 5g dangers

Zie ook de links naar wetenschappelijke onderzoeken: Effects of high frequency electromagnetic fields in the microwave range on red blood cells >> onderaan dit dossier.

Vrijwel alle Universiteiten  in Nederland, zijn  geinformeerd nav de bevindingen van Freiburger Appell en o.a. van het Silicon Valley Health Institute in Palo Alto, CA.  De Universiteiten werden per april 2020 ook vriendelijk verzocht door empririsch onderzoek vast te stellen of te bevestigen, of te weerleggen, of als zij al onderzoek hebben gedaan, uitsluitsel te geven, of straling bloedschade, celschade of welke andere gevolgen of schade dan ook veroorzaakt.

Het Freiburger Appell, werd niet zomaar, maar met grote bezorgdheid en goede redenen, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers:

“Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken , jongeren en ouderen, ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.”

(Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut)

stop 5g it kills you

stop 5g it kills you

Präsident der Österreichischen Ärztekammer: Klare Worte zu 5G

Statement ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer

Auf Basis der bisherigen Informationen ist durch den Aufbau von 5G mit einer weiteren, und zwar erheblichen, schon derzeit vielerorts zu intensiven Hochfrequenzexposition der Bevölkerung zu rechnen. Riesige Datenmengen mittels Mikrowellentechnik im unmittelbaren Lebensbereich des Menschen zu übertragen, ist aus ärztlicher Sicht als eine Fehlentwicklung zu sehen.

Ich fordere von unseren Politikern daher entsprechend des Prinzips der Vorsorge eine genauere Überprüfung der 5G-Technologie. Jede Technologie muss in der EU hinsichtlich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit für die Menschen geprüft werden, und das von der elektrischen Zahnbürste bis hin zum Kaugummi. In der Mobilfunktechnologie ist man manchmal jedoch etwas schneller bei der Beurteilung, vielleicht zu schnell.

Sie sehen, sehr geehrte Damen und Herren, das Problem ist vielschichtig und es ist wichtig, dass wir diese Problemstellung eher heute als morgen lösen. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion und hoffe, dass wir vielleicht die eine oder andere Lösung heute andenken können.


Universiteit van Lund


Prof. Dr. Leif Salford, diensthoofd neurochirurgie van de Universiteit van Lund: “De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is”. “Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking gezondheidsklachten hiervan heeft.”


ARTAC Onderzoek naar Kanker


Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)): “We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.”


Dokter Robert Herbermann, Director Cancer Instutute, University of Pittsburgh, Chairman of the Environmental Health Trust.

It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers.


5G Space Appealwww.5gspaceappeal.org/the-appeal
In het 5G Space Appeal vindt staat de uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing van de schadelijkheid van de straling van wireless technologie. Het appèl  werd op  11 januari 2019 door maar liefst 31.291 personen en organisaties ondertekend en werd aangeboden aan VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen.


Appeal aan WHO en UN door 221 verontruste wetenschappers in 2015: www.iemfa.org/


De politieke resolutie uit 2011 met aanbevelingen op grond van de toenmalige wetenschappelijke bewijslast. Die is alleen maar gegroeid sindsdien terwijl het beleid de andere kant op is gegaan

Stuttgarter Nachrichten Duitse artsen  bij het Ministerie in Stuttgart eisen preventie-strategieën om de bevolking te beschermen, verder onderzoek en een moratorium op de uitrol van 5G.

Diverse  landen zoals Belgie hebben expliciet geweigerd om 5g te testen. Die testen werden door de rechter in Brussel verboden! Maar wat doet de EU, Merkel, Macron en  Rutte III? Alles zomaar tegen dringend advies van duizenden wetenschappers uitrollen !


Bijensterfte – insecten sterfte door 5g


De 5g micro golven van zendmasten vormen een significante bedreiging voor honingbijen. Volgens het internationale persbureau Press Trust van India verstoren de elektromagnetische golven de navigatiecapaciteit van insecten zoals bijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenpopulatie te onderhouden. Als een zendmast in de buurt van een bijenkorf stond, konden de werkbijen niet terugkeren volgens het onderzoek onder leiding van de milieudeskundige Sainuddin Pattazhy.

Bijen zijn onmisbaar voor het bestuiven van bloemen en planten. Volgens onderzoeker Pattazhy kan de bijenpopulatie en een groot deel van de flora (bomen, planten en bloemen) binnen tien jaar verdwenen zijn als het aantal zendmasten verder toeneemt. Zie Geen bijen= Geen mensen https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3078297/Het-wemelt-straks-van-de-5G-antennes-in-Brabant-Om-de-150-meter-is-er-eentje-nodig (anp/mvl)Onderzoeken Onderzoeken


Bijjen

Er zijn volgens ecologen en natuuronderzoekers nog maar 25 procent van de honingbijen en de hommels over. Geen bijen, en doorgaan met het wanbeleid waarmee de EU en Ruttes Kartel bezig is, betekent volgens de ecologen de dood van ontelbare mensen en dieren in de wereld, zoals door vergiftiging, met Bayers landbouwgif, kankerverwekkend Glyfosaat, en als gevolg van de bijensterfte en de daardoor fors teruglopende voedselvoorziening.

Voor de goede orde volgen er een aantal test cases  die meer licht werpen op de methodiek  en ethiek met betrekking tot wetenschappellijk onderzoek zoals naar de bijensterfte en andere fenomenen en ziektes zoals celmutaties.


Bijentest 1   4G

Bijen en hommels uit een levendige kolonie werden gevangen en aangewend voor onderzoek. Bij de  bijentest  werden honingbijen en hommels bestraald met een vrij lage dosis EMF straling 4G.

Gedurende de korte tijd dat de bijen werden bestraald vlogen ze zoemend rond in de proefopstelling.Geen een bij ging dood. Gedurende de fase na de test bleek er geen significante verandering waarneembaar te zijn bij de bijen, wat de vitaliteit  en het gedrag betreft.

De bijen gedroegen zich waarneembaar hetzelfde, voor, gedurende en na de test.

Ook bij de dubbele kruistest, werd proefondervindelijk vastgesteld dat alle bijen en hommels zich precies eender gedroegen en dat geen een bij kwam te overlijden agv EMF straling

Casus

Conclusie Toxicoloog Professor B.I.J.  Honingman: Wetenschappellijk onderzoek toonde aan dat Emf straling absoluut niet gevaarlijk is voor bijen en hommels


Bijentest 2  Zendmast met hoge dosis gepulste micro straling


De bijen werden gedurende langere tijd in de proefruimte bestraald met 5G en gedroegen zich naarmate de dosis EMF straling werd opgevoerd al snel vreemd, gedesorienteerd en vielen ineens vrijwel allemaal dood neer. Geen een bij, ook de laatste die nog leefde oveleefde de overdosisis aan straling. Zo bleek dat de laatst nog levende hommel, die als vleugelloos was neergevallen ineens niet meer bewoog en dood bleek te zijn.

Ook bij de dubbele kruistest,( meerdere placebo testen) werd proefondervindelijk vastgesteld dat alle bijen en hommels zich precies eender gedroegen onder invloed van EMF en dat alle bijen kwamen te overlijden agv 5G  EMF straling

Conclusie Professor Brillermans: EMF 5G microgolf  straling in hogere doses, gedurende langere tijd blijkt proefondervindelijk dodelijk te zijn voor honingbijen en hommels. Extrapollatie naar mensen is niet aanbevolen omdat er meer onderzoek nodig is om te bepalen of EMF straling schadelijk is voor mensen. Meer onderzoek word  zeer dringend aanbevolen.


Bijentest 3 Bayer-Monsanto en 5G


Bij het onderzoek naar de dood van duizenden bijen en hommels die aangetroffen werden nabij een 5G zendmast, kwam een bioloog-toxicoloog die gefinancierd werd door een producent van landbouwgif tot de volgende conclusies:

Dat er geen causaal verband kon worden vastgesteld tussen de dood van de bijen en EMF 5G straling
Dat niet bewezen kon worden dat de zendmast 5G EMF uitstraalde
Dat niet kon worden bewezen dat de bijen waren overleden agv Bayer-Monsanto landbouwgif(Glyfosaat)
Dat de bijen mogelijk waren overleden door een microbe (bijenziekte)
Dat er meer onderzoek nodig was, en meer subsidie om een beter Microbe-onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de bijen sterfte

Aandachtpunten mbt de conclusies:

Er heeft door de bioloog-toxicoloog geen onderzoek plaats gevonden naar het effect van 5G op de bijen noch het effect van 4G of Wifi op bijen
De bioloog-toxicoloog, heeft sterfte van dieren(muizen) vastgesteld agv landbouwgif van Bayer en van een andere producent dan Bayer, maar dat niet vermeld in zijn rapport, omdat hij anders geen subsidie meer zou krijgen voor onderzoek en “weggewerkt” zou worden zoals door een laster campagne
Bayer-Monsanto  geeft doorgaans veel geld aan onderzoekers, die moeten aantonen dat Bayers landbouwgif totaal niet schadelijk is voor mensen en dieren
Bayer heeft steeds weer verklaard dat uit onderzoek blijkt hun landbouwgif zoals ook Glyfosaat( Roundup) niet schadelijk is voor mensen en dieren
Regionale bladen hebben melding gemaakt van vandalisme zoals het vernielen van bijenkorfen van imkers in de betreffende regio
Een  tipgever wist te melden dat onbekenden duizenden dode bijen vlakbij een 5G zendmast hadden neergelegd
In de buurt van de zendmast werden geen dode vogels en ook geen andere overleden dieren aangetroffen
Er bestaat de mogelijkheid dat dode dieren, zoals vogels, muizen, en vogels door een boer waren weggehaald, en dat zieke muizen, zo ook andere dieren,  door andere dieren zoals een wolf of een vos waren opgegeten
Er is niet duidelijk of de zendmast tijdelijk 5G gepulste microgolven heeft uitgestraald in hoge doses waardoor de bijen, al dan niet in combinatie met een andere oorzaak ( microbe) zijn komen te overlijden
Meer factoren kunnen een rol kunnen spelen bij de bijensterfte, zoals DNA- schade agv straling, of een gemuteerd virus, of een bijenziekte(microbe)

Volgens het internationale persbureau Press Trust van India verstoren de elektromagnetische golven van zendmasten de navigatiecapaciteit van insecten zoals bijen die nectar uit bloemen verzamelen om de bijenpopulatie te onderhouden. Als een zendmast in de buurt van een bijenkorf stond, konden de bijen niet terugkeren volgens het onderzoek onder leiding van de milieudeskundige Sainuddin Pattazhy.

Uit andere onderzoeken  is gebleken dat straling dieren ziek kan maken (DNA en celschade), zoals dat aangetoond werd bij de onderzoeken naar de gevolgen van WiFi en G straling op ratten.


Onderzoek: mutaties van het bloed van kinderen door WiFi


Bij een aantal kinderen werd bloed afgenomen. Die kinderen begaven zich gedurende langere tijd in een omgeving waar continue gebruik werd gemaakt van WiFI, te weten een schoolgebouw.

Uit het laboratorium onderzoek van het bloed door een ervaren gekwalificeerde bloedanaliste, bleek dat de bloedcellen zich anders hadden geordend dan normaal bij gezonde kinderen, en dat de wanden van de bloedcellen beschadigd waren.

WiFi schadelijk voor kleine kinderen

De onderzoekster presenteerde de bewijzen zoals de fotos van de bloedschade en verklaarde dat uit haar onderzoek duidelijk bleek dat WiFI schadelijk is voor kinderen

Het onderzoek werd wereldkundig gemaakt, maar het werd door gesubsidieerde wetenschappers, providers en voorstanders van Mobiele Telefonie WiFi, en door een aantal wetenschappers niet als een legitiem geaccepteerd om diverse redenen

A Er werd gesteld dat de bloedcelschade ook een andere oorzaak kon hebben
B Er zou te weinig onderzoek hebben plaatsgevonden
C Er werd beweerd dat de interpretatie en de celanalyse niet deugden
D Er zou sprake zijn van een technisch mankement aan de  microscoop
E Er zou sprake zijn van een dwaling
F Er zou sprake zijn van misleiding en bedrog


Onderzoek:  5G straling en Koeien


In tal van publicaties en kranten werd beweerd werd dat koeien ziek werden, of zich anders gedroegen dan normaal en in paniek raakten,  doordat zij blootgesteld werden aan ziekmakende 5G straling van een zendmast.

Bij het  onderzoek naar fenomenen, werd rekening gehouden met de volgende aandachtspunten

A zolang niet duidelijk is of er inderdaad , en hoelang en welke doses straling( soort van EMF en de frequentie) er werden getest in het testgebied, een wei,of een stal, kunnen er geen conclusies getrokken worden
B  door de aanwezigheid van mensen die de test uitvoerden, gedroegen de koeien zich wellicht vreemd in de wei, en raakten ineens in paniek
externe factoren dienen uitgesloten te worden zoals bijvoorbeeld lawaai, van een machine of een overvliegend vliegtuig, of door een lichte aardbeving
D  het testgebied dient vooraf onderzocht te worden zoals bijvoorbeeld of daar landbouwgif van Bayer aanwezig is, wat de ziekte van de dieren en hun paniekerig gedrag zou kunnen verklaren
het analyseren van het bloed van de koe, en koemelk,is vereist om te onderzoeken of er bij de koeien sprake is van aanwezigheid van gif, of hormonen die niet thuis horen in het lijf, die het nerveuze gedrag van de koeien kunnen verklaren
F  een enkele reden of een combinatie van een of meer factoren, of een onbekende oorzaak, of een bekende oorzaak en een of meer onbekende oorzaken, kunnen de oorzaken zijn van het fenomeen
G  het fenomeen kan niet verklaard worden, naar de huidige stand van kennis van de wetenschap mbt het gedrag van dieren en het effect van straling etc
het fenomeen is te wijten aan een totaal andere oorzaak, dan naar waar door vakspecialsten gezocht werd
I  het fenomeen word als een natuurlijk gegeven beschouwd bij koeien, zodra mensen zich in de nabijheid van de kudde begeven
het fenomeen word wel of niet als natuurlijk beschouwd, bij bepaalde soorten koeien, zoals bijvoorbeeld bij stamboekvee
K het fenomeen word als natuurlijk beschouwd bij dieren die ziek zijn agv Bayer landbouwgif, of door een andere oorzaak zoals bijvoorbeeld (BSE) gekke koeienziekte.
K2 het fenomeen word niet als natuurlijk noch als onnatuurlijk beschouwd, of als onverklaarbaar wegens gebrek aan kennis,en/of wegens het ontbreken van meer en beter onderzoek
L het fenomeen kan verklaard worden door een totaal over het hoofd geziene oorzaak, uit het verleden, zoals bijvoorbeeld inteelt.
M het fenomeen kan verklaard worden door erfelijke factoren, door aantasting van het DNA agv zendmast straling of door andere factoren zoals de aanwezigheid van gifstoffen of hormonen in veevoeder
N een als geldig beschouwde verklaring van een fenomeen kan eerst veel later bij nader inzien deels of in zijn geheel verkeerd en onjuist blijken te zijn
O een als ongeldig of niet als correct verklaarde uitleg van de oorzaak van een fenomeen, kan in een later stadium van onderzoek, voor geldig en juist worden verklaard, of ondanks verificatie met bewijzen, toch weer worden afgewezen om tal van redenen
P het fenemoon, koeien en mensen die zich anders gedroegen, bang werden en in paniek raakten, kan zijn veroorzaakt door een storing in het electromagnetisch veld van de aarde, of door forse errupties van de zon( zonnestorm)
Q dat een hele kudde koeien agv straling in paniek raakte, kan veroorzaakt worden doordat slechts een enkele hoog sensitieve koe in paniek raakte, en dat agv het gedrag van een enkele HS koe, de gehele kudde ook in paniek raakte
R dat een kudde koeien in paniek raakte, kan zijn veroorzaakt zijn door angst als gevolg van een bliksemschicht, naderend onweer en opkomende storm, wat men allemaal over het hoofd heeft gezien
S het fenomeen kan zijn veroorzaakt doordat er een maansverduistring op komst was
T het gedrag van de kudde koeien, de stress en paniek, werd veroorzaakt doordat zij ziek waren agv een gemuteerd BSE virus of door SARS(Corona Covid-19) en/of door een combinatie van meerdere oorzaken zoals vervuild gras/glyfosaat/EMF zendmaststraling
U het fenomeen kan zijn veroorzaakt door schimmels en/of bacterien die zich als gevolg van straling en/of veranderingen in het Klimaat vermeerderen
V het fenomeen is het gevolg van afweercellen, als gevolg van een auto-imuun ziekte, die werd getriggerd door EMF straling en/of door andere oorzaken
W het fenomeen kan worden verklaard door een sprongmutatie in het DNA van de koeien
X het fenomeen kan door EMF straling zijn veroorzaakt doordat de koeien zieker werden, doordat zij eerder alreeds blootgesteld waren aan EMF en leden aan een vorm van kanker
Y het op hol slaan van de koeien, en het in paniek keihard wegrennen van de dieren werd veroorzaakt door lawaai of  brandlucht afkomstig van een bosbrand in de omgeving
Z het als dusdanig beschreven fenomeen, dat een kudde koeien agv 5G of 4G zendmast straling ziek werd, en in paniek op hol sloeg, kan berust zijn op aannames. Het fenomeen vond misschien niet eens zoals beschreven plaats, en kan om een of meerdere redenen overdreven of zelfs verzonnen zijn zoals pro 5g activisten die de actievoerders belachelijk proberen te maken met onzin verhalen door framing.

Koeien zijn sensitieve dieren, die net zoals varkens of mensen danig door de war kunnen raken, ziek kunnen worden en in paniek kunnen  raken door bijvoorbeeld hoge doses straling.

Het is sterk aan te bevelen  om niet uit te sluiten dat de dieren agv 5G straling, in paniek raakten en/of ziek werden, omdat het tegendeel door geen enkel onderzoek  bewezen is.

Na het afvinken van alle aandachtspunten is de conclusie dat 5G schadelijk is op zijn minst plausibel.

Het is volgens tal van getuigen glashelder dat 5G straling de gezondheid van mensen en dieren aantast en dat schadelijke effecten worden verzwegen door de overheden. Zie https://www.youtube.com/watch?v=5ni_8JwHCHs

Bovendien zijn er tienduizenden wetenschappers  en artsen die  5G als gevaarlijk kwalificeren zoals  Professor Emeritus  Martin L. Pall  van de Washington State University.

“The rollout of 5G is insane”

Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry & Basic Medical Sciences at Washington State University.

Electromagnetic radiation harms our brain waves. Our genetic information gets destabilized and our sperms are damaged. Mobile  Radiation causes Cancer, Alzheimer, Headaches,  Tinnitus (ringing in the ears) DNA-damage and Infertility.

In an interview with  Herr Prof. Kühling (Head of the scientific board of advisers of BUND, the German branch of  “Friends of the Earth”  he referred to two large-scale studies from the US and Italy, which are known worldwide.

They showed the development of tumours in animals through electromagnetic radiation. There are also two German studies, which showed the development of tumours in rats. 

In a more recent published report 400 physicians and natural scientists warn:“The implementation of 5G carries the danger of serious, irreversible effects on humans.”

Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven verklaarde:  “De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het  BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”

Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut komt na zeer grondig onderzoek, tot de conclusie dat 5G onmiddellijk moet worden stopgezet.!

qoute: “Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,” de uitbouw van ziekmakende draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddellijk stopgezet worden.!”

Prof. Dr. Olle Johansson van het Karolinska Instituut


BELGIE : 200 artsen eisen verbod op 5G


Huisarts Kris Van Kerckhoven uit Wilrijk wil met duizenden andere artsen de uitrol van 5G tegenhouden. Hij waarschuwt de bevolking voor de gevaren van de 5G straling. Volgens Van Kerckhoven kan hij duidelijk aantonen dat patiënten ziek worden door stralingen.

“Als arts heb ik maar één doel en dat is de gezondheid van de mensen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat de uitrol van 5G schadelijk is. Als arts wil ik de mensen waarschuwen en hoop ik dat de politiekers politieke moed durven tonen om financieel en economisch minder aantrekkelijke maatregelen te nemen maar die wel de volksgezondheid ten goede komen.”

“Bekabel opnieuw meer. Zet de WIFI uit. Schakel het 4G-netwerk van je gsm uit wanneer je het niet nodig hebt. Aan scholen geef ik de raad om hun draadloos netwerk opnieuw op te bergen en hun smartboards te bekabelen.”

Er bestaat volgens wetenschappers( check You Tube) ook een verband tussen 5G en hetcoronavirus waar in China duizenden mensen aan overleden. Feit is dat toen per 26 februari 2019 een honderdtal 5G zendmasten in gebruik werd gesteld in en rond het sterk vervuilde(luchtvervuiling) Wuhan, waar het corona-virus virus uitbrak, veel mensen ziek werden en door verstikking overleden. Volgens de wetenschappers breekt 5g straling zuurstof af in de longen, waardoor duizenden mensen met corona zoals in Wuhan, door verstikking, en ook mede door ander oorzaken zoals door luchtvervuiling, en TB om het leven kwamen.

Omdat door tienduizenden wetenschappers is vastgesteld dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid mogen we als burgers niet blootgesteld worden aan de 5g straling. Help dus ook mee, laat van je horen en zorg ervoor dat 5g word verboden. Het is de hoogste tijd om de krachten te bundelen en als één front te opereren.

Het uitrollen van 5G is een levensgevaarlijk experiment met de mensheid en het milieu dat onder het internationaal recht een misdaad is.De wereld van de Wetenschap


Universiteit van Lund


Prof. Dr. Leif Salford, diensthoofd neurochirurgie van de Universiteit van Lund verklaarde dat de beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling  het ‘grootste biologisch experiment ooit is. Volgens de professor is het hedendaagse niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan dat het ooit geweest is.

“Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het voor het eerst werd vastgelegd. De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat minstens 50% van de bevolking gezondheidsklachten hiervan heeft.”

Prof. Dr. Leif Salford


Artac


Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)):

“We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.”

Prof. Dr. Belpomme


Cancer Instutute, University of Pittsburg


“It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers.”

Dokter Robert Herbermann,

Director Cancer Instutute, University of Pittsburgh, Chairman of the Environmental Health Trust.:


Oostenrijkse artsenorganisatie  OAK


In 2012 eiste de Oostenrijkse artsenorganisatie, OAK, dat SBM(Standard der Baubiologische Messtechnik) normen voor EMF straling moesten worden ingevoerd. Deze normen werden opgesteld door biologen, artsen en wetenschappers. De SBM normen zijn een miljoen maal strenger dan de ICNIRP- veiligheidnormen voor mobiele straling.


Onderzoek  onder de loep


Door zeer rijke mensen gesponsorde onderzoeken, tonen in de praktijk aan dat EMF en G straling niet schadelijk is zoals voor muizen, ratten en bijen.

Onafhankelike niet gesubsidieerde onderzoeken tonen echter aan dat EMF straling in hoge doses en gedurende langere tijd dodelijk is voor dieren zoals bijen.

Geleerden hebben in laboratoria geen EMF testen op mensen( proefpersonen) gedaan zoals op kinderen, om te bestuderen of zij leukemie of hersenkanker kregen van mobiele straling
.
Onderzoekers hebben het bloed van kinderen die zich in een WiFI omgeving bevonden onderzocht, en verklaren dat EMF straling zeer schadelijk is voor het bloed, zoals celwand schade

Duizenden onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat EMFstraling schadelijk kan zijn voor mensen, voor dieren,en voor de gehele Flora enFauna

Er is geen enkel wetenschappellijk bewijs, dat aantoont dat EMF straling niet schadelijk is.


Aandachtpunten


Het resultaat van onderzoek, hangt af van de aard en wijze waarop, met welk doel en hoe, hoelang en waarmee, en waarop getest word, en door wie of welke personen getest word.

Onderzoekresultaten kunnen verschillen omdat een resutaat van een onderzoek anders word geinterpreteerd, of verkeerd word begrepen zoals door anderen (derden) die er weinig verstand van hebben zoals ook bijvoorbeeld door de sensatie pers, onbekwame vakpers, of niet hoogopgeleide parlementarers van de EU.

Door het veelal niet samenwerken en het ontbreken van multidisciplinair onderzoek,( onderzoek op meerdere vakgebieden) kunnen onderzoeksresulaten niet compleet en niet betrouwbaar of verkeerd zijn, hetgeen kan leiden tot zeer nare en noodlottige gevolgen

De uitvinding van de brandstof motor( Benzine Diesel) is een van de meest schadelijke uitvindingen die er ooit zijn gedaan omdat de uitstoot van brandstofmotors funest is voor Flora en Fauna en het hele Klimaat

Soms beweren geleerden dat als er niets te zien is, niets bewezen is en of als er geen alarm word geslagen,en als er geen sprake is van een epidemie, dat er dan ook geen reden tot paniek is.

Dingen die zo klein zijn dat wij ze met het blote oog niet kunnen echter, zoals een virus of onzichtbare EMF straling schadelijk te kunnen zijn, en die kunnen zelfs de dood van vele miljoenen mensen teweeg brengen zoals in de rec ente eschiedenis door de pest, de spaanse griep,Polio en AIDS.

Competitieijver kan de oorzaak zijn dat geleerden die de mensheid dienen en ook internationale erkenning zoeken, en die graag de Nobelprijs winnen, hun onderzoek ,of het resultaat van hun onderzoek dusdanig presenteren en uitleggen dat de kans op erkenning, en het winnen van bijvoorbeeld de Nobelprijs groter word. Het kan zijn dat al dan niet bewust of met opzet rekenfouten worden gemaakt, berekeningen niet kloppen, en dat de interpretatie van statistieken, of de presentatie ervan, een verkeerd en onjuist beeld geven van de uitkomst van een onderzoek.

Het is echter ook niet ondenkbaar dat juist door het maken van fouten, een totaal nieuw inzicht tot stand komt als gevolg van een mislukt experiment, dat een nieuwe tak van wetenschap inluid.

Geleerden die uitermate complexe studies doen, kunnen om tal van redenen van mening verschillen met de bevindingen en de uitleg van andere geleerden en deskundigen. Er kan zelfs sprake zijn van disputen en verhitte discussies die in jarenlange ruzies en strijd om het gelijk uitmonden.

Thomas Alva Edisson en zijn kringen waaronder miljonairs en bankiers, hebben uit pure hebzucht het geniale werk van de geleerde Nicolai Tesla gesaboteerd, zoals door omkoping van politici, voor het weigeren van overheidsubsidies en door massieve lastercampagnes via de door Edisson en zijn kringen betaalde pers en media.

De geschiedenis leert dat baanbrekende ontdekkingen en uitvindingen, of wetmatigheden (formules) niet altijd, of pas veel later werden erkend,en dat intellectuele eigendomsrechten van tal van uitvinders, door concurrenten werden gestolen zoals de diefstal van uitvindingen van de geniale Nicolai Tesla.

Ook anno 2020 zijn er helaas mensen die het geniale en levensreddende werk van andere geleerden proberen te imiteren, te stelen of te saboteren, uit pure jaloezie, machtswellust en hebzucht. Dat gebeurd bijvoorbeeld door spionage of hacken of door het niet ter beschikking stellen van subsidies en geld enmiddelen door de overheid bijvoorbeeld omdat politici.met aandelen liever geld willen zien, dan dat zij met hun aandelen verlies leiden op de aandelenbeurs

Er zijn politici die niet willen dat levensreddende vaccins op grote schaal worden toegediend zoals in Afrika, omdat men sterfte als een oplossing ziet voor de enorme toename van de bevolking, zoals de verdubbeling van de Afrikaanse bevolking naar 1 miljard mensen de komende jaren

De meeste politici voeren een beleid, dat zij menen te kunnen rechtvaardigen door de uitspraken van wetenschappers en instituten zoals FCC, ICNIRP WHO RIVM KNMI CBS World Weather Org, en de Europese Raad etc, die van alles en nog wat beweren dat zij menen te kunnen weten, of leugens.

Vaker alreeds werd aangetoond dat politici, wetenschappers en instituten zoals FCC, ICNIRP WHO RIVM KNMI en de Europese Raad zich vergist hadden,blunders en/of meet- en rekenfouten hadden gemaakt.Zulke fouten bleken veelal zeer schadelijk en volgens velen catastrofaal, en dodelijk te zijn.


Bill Gates:  het vaccinatie monster


De door zeer rijke mensen zoals Bill Gates gesponsorde wetenschappers en instituten zoals de WHO, FCC en RIVM kunnen om tal van redenen een goed, een verkeerd, of een imcompleet beeld geven zoals over 5G straling, HIV, Ebola, SARS(Corona) en andere ziektes.

De Amerikaanse Overheid( Donald Trump) heeft besloten om de jaarlijkse 450 miljoen dollar subsidie voor de WHO te staken, wegens de door de WHO gemaakte blunders en vergissingen. Bill Gates heeft zeer fel geprotesteerd tegen de beslissing van Donald Trump om de WHO subsidies te staken. Het is over de hele wereld bekend dat Bill Gates die FCC en de WHO (World Health Organisation) met miljarden sponsort, niet de uitvinder is van het Windows besturingssysteem en dat hij heeft getracht om de rechten op de uitvinding van de adresbar,(surfen) te stelen. Bill Gates sponsorde de ontwikkeling van SARS virusssen waaronder Corona(SARS COVID-19) zoals in laboratoria te Wuhan.

Bill Gates wil miljarden dollars verdienen met de verkoop van door hem ontwikkelde vaccins. Gates heeft ook verklaard dat hij de wereldbevolking wil reduceren met 20 procent,zoals te zien is op de film die op You Tube openbaar zijn. In India is de sterfte agv Polio bij kinderen 12 keer hoger, als gevolg van de vaccinatiecampagnes van Bill Gates, die meer dan 2 miljard dollar incasseerde voor de onder zijn leiding uitgevoerde vaccinatie campagnes.

Bill Gates word op internet door zeer veel en door steeds meer ongeruste, boze en woedende  mensen  beschuldigd dat hij met kwade opzet vaccins heeft gemaakt met  ziekmakende virussen, waardoor miljoenen gezonde mensen agv de vaccins ziek werden, en zieke mensen met name honderdduizenden kinderen niet beter werden, maar zieker werden en overleden zoals aan Aids en Polio ( Afrika India).

Gates en de door Gates en Soros aangestuurde politici, instituten( zoals WHO FCC RIVM) en de door  miljardairs aangestuurde media, worden gezien als  de aanstichters van de Corona Crisis en medeplichtig of schuldig geacht aan de dood van ontelbare mensen

Over de hele wereld zijn er dan ook niet zomaar  enorme protesten tegen politici zoals Clinton, Merkel, Rutte, Macron, Bill Gates en George Soros zoals ook tegen 5G en de zeer te vrezen verplichte vaccinaties in verband met Corona.


Aanbevolen ACTIES

 


Elke Gemeenteraad, college van B&W en elke ambtenaar op Rijks-, Provinciaal- en Gemeentelijk moet aangetekend op de hoogte gebracht worden van  het gevaarlijke karakter van 5g en aansprakelijk gesteld worden voor alle door 5g straling  veroorzaakte gezondheidsklachten en letselschade.

Alle Gemeentes dienen de uitrol en ingebruikname van 5g te verbieden wegens de levensgevaarlijke gezondheid schade die word veroorzaakt door 5g.

5g word in 2020 in steden zoals Amsterdam en Maastricht getest in de zgn ‘5g live testen’. De overheid en alle Gemeentes en afdelingen voor milieu – die hier niet tegen optreden zijn bij de wet strafbaar omdat zij de plicht niet nakomen om de bevolking te beschermen tegen de schadelijke straling.

In de Verklaring van Helsinki  https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verklaring_van_Helsinki en https://wetten.overheid.nl/BWBR0009408/2019-04-02 staat dat burgers op de hoogte dienen te zijn van welke test dan ook waaraan zij deelnemen en dat zij daarmee vooraf in dienen te stemmen.

De bevolking van Amsterdam en van diverse steden zoals Maastricht waar 5 G werd getest, werden niet adequaat, niet,  of niet tijdig, ingelicht over de gevaren van 5g, door bestuurders die de eed hebben afgelegd hen gezond, veilig, vrij en welvarend te houden.

De SAN heeft voorbeeldbrieven gemaakt waarmee iedere mobiele telefoonbezitter zijn provider of de gemeente kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de schade aan de gezondheid die 5G veroorzaakt en waarvoor geen dekking van de verzekeraars is.

Er dient massaal aangifte gedaan te worden van mishandeling en/of poging van mishandeling en “dood door schuld ( 5g-corona gerelateerde sterfte)”  agv  de uitrol annex  5G  microgolf- straal testen.

Alle B&Ws  zijn  verplicht 5g te verbieden, aangezien deze straling illegaal op order van de EU en EZ, werd toegestaan. Voortschrijdend inzicht leert dat het door B&W s  impliciet, cq op orders van EZ, toestemmen met de 5G uitrol, vermijdbaar en verwijtbaar ! strafbaar ! is volgens bij de wet, Internationale Verdragen zoals Het Verdrag van Helsinki en de Mensenrechten.

Alle overheden zijn verantwoordelijk voor het gezond, veilig, vrij en welvarend houden van de burgers.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Garantenstellung

De EU en Rutte III zijn verantwoordelijk en verplicht om daden bij woorden te voegen: Zij weigeren allen, dus klaag De EU en alle corrupte overheden zoals  RUTTE III en  Providers zoals Vodafone, Deutsche Telecom en KPN  aan,  wegens het illegaal laten uitrollen van 5g en  het bestralen van de bevolking met ziekmakende 5g straling.


Stop 5G  Legal Activisme


Practical Tips Stop 5G Activism you can do yourself:

01. Helping people how to Protect Yourself Against Microwave Radiation!
02. Inform principals at your child’s schools, PTA meetings, etc to get WiFi out of schools. Get wired forget wireless
03. Interviewing Top Activists in the Stop5G World!
04. Making Short Stop5G Quotes To Make People Think including added Hashtag: #Stop5G
05. Organizing a new Stop5G Petition or Signing one!
06. Making Stop5G Flyers & Spreading It in your neighborhood.
07. Protesting and or Speaking Local City Council!
08. Organizing Meetups to Brainstorm Future Stop5G Activism!
09. Commenting on Big 5G Propaganda Articles & Videos! (Like “Research Stop5G.net”)
10. Filming, documenting the installment of the 5G Slow Death Towers, asking them questions!
11. Building Website Exposing 5G Agenda!
12. Making Informative Stop5G Videos
13. Chalking on footpaths, etc, and putting sticky notes on toilet walls, in library books, etc, with Stop5G
14. Satirical but very informative  Stop5G T-Shirts,  and humor, as a weapon against Tyranny)
15. Running a Stop5G FB Group and Page!
16. Creating Unique Informative Stop5G Picture or Video Memes
17. Legal based actions on whatever fits! with a prime focus on pushing the precautionary principle!
18. Talking to family & friends about my concerns about 5G
19. Shared 5G information on “my wall” to Facebook or other social platforms about 5G
20. Purchase or borrow a RF Tri-Field EMF meter to take readings and report it on multiple video-platforms! Best is: EMF Meter, Advanced GQ EMF-390 Multi-Field Electromagnetic Radiation 3-in-1 EMF ELF RF meter, Cell Tower Smart meter Wifi Signal Detector RF up to 10GHz with Data Logger
21. I have written to MP’s and local Councillors trying to hold them to account. Trying to get them to do something, anything.
22. Handed out / distributed printed material in my local area
23. Attended presentation and interest group meetings, off line.
24. Interact with your local radio tv & new papers!
25. Presenting local Stop5G presentation sessions (lectures).
26. Draft a technical letter laying out the concerns and what is demanded before deployment for all members to use to send to their MPs
27. Make a brief, informative “what you need to know about 5G” PDF to distribute across various platforms.
28. Making overview of all Local, Sate or National Stop5G Activism Victories worldwide!
29. Stop using a Mobile Phone or use it only during emergency or very important moment then turn it off again.
30. Start petitions on a EU scale and on a world scale through best well-known petition sites to force the 5G STOP
31. Create your own Local Stop 5G group & page!
32. Send a F.O.I.A. Requests about who is behind 5G agenda, be specific who is responsible & accountable when things go wrong. Foia.gov/how-to.html

John Kuhles

Founder Fb.com/groups/Stop5G
Stop5G.net & Twitter.com/Stop5G


Use Protest Letters


Dear _______,

You are my elected representative. This legal notice of liability is designed to be used as evidence in court if needed and intends to enlighten you and to protect you from attracting civil and criminal liability in relation to your actions and/or omissions surrounding the deployment of 5G technology within your constituency. 4G/LTE small cells form an integral part of the 5G deployment. This 5G technology will cause me to be exposed to wireless non-ionizing electromagnetic radiation against my consent and in my home.

Contamination of my home with 5G may cause damage to my home if it becomes a health risk to me and thus render my home uninhabitable. Irradiating me with wireless non-ionizing electromagnetic radiation against my consent would be an application of force against my person and which causes fear of bodily injury and could be classed as a civil trespass and/or a criminal assault.

Any level of exposure of man-made non-ionizing electromagnetic radiation can be diagnosed by my medical practitioner as an adverse health effect pursuant to the WHO’s International Classification of Diseases ICD-10, code W90 thus rendering any safety limit as set by the government safety standards obsolete as to protecting my health. As needed, I may see my doctor for advice on the 5G issue.

If 5G technology is deployed within your constituency, I expect that you as my elected representative will exercise due diligence to certify that all parties deploying 5G technologies have sufficient insurance cover to compensate for damage or harm caused by the emission of wireless non-ionizing electromagnetic radiation. Please note that this could be a problem, since underwriters such as Lloyds of London do not insure for such harm and damage.

I urge you, as my elected official, to act in the public interest by addressing the potential cumulative harms of densification (the crowding of small cells into a limited area to enable 5G) and insisting that public safety regulatory authorities need to prove that such densification of 5G technology is safe and that any deployment of 5G, Artificial Intelligence (AI), and/or the Internet of Things (IoT), is regulated appropriately to ensure that the national security and the safety and privacy of the public and myself is not compromised.

You need to protect the public from other harmful wireless technologies such as Wi-Fi in schools, “smart” meters on dwellings, and the like, and to replace those technologies with safe and efficient wired technologies, such as Ethernet and/or fiber optics, as the end-nodes of internet delivery systems to dwellings, schools and commercial buildings. Forward-thinking cities are already doing this.

I implore you, as my elected official, to act in the public interest by protecting the public and myself from being persecuted by the passing of laws that restrict the Courts, law enforcement agencies, municipal councils and local governments from taking action to protect the public from harm to health and damage, caused by 5G and other wireless technologies.

I am genuinely concerned for your welfare, the general public and mine, and this is a situation of the utmost urgency. I have studied the relevant facts and am thus aware of the danger. As a result I am in fear and I take the risk of harm and damage to me very seriously.

To help bring you up to speed on this extremely important topic, please go to the5Gsummit.com, and listen for free to what 40 highly regarded experts inclusive of scientists, medical practitioners and lawyers from around the world have to say on the 5G subject. Experts who are not censored by the telecommunications industry, nor their captured governments, nor the captured media. Further, to assist with your education, please look at the Bio-initiative Report 2012 (updated 2017) – A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF) bioinitiative.org and Physicians for Safe Technology – 5G Mobile Communications mdsafetech.org.

I implore you as my civic leader, and as my elected representative to get educated on this important topic, and show me by your decisions, actions and omissions that you are taking precautionary steps to address the risk of harm to me and all the people within your constituency.

As an elected official I believe you are at risk of being liable if you do not take appropriate action to attempt to abate, or prevent such harm to me or the public.

Your people are rising up and I implore you to take leadership and be a champion for the health and safety of all of us. If you do, many voters, legislators and I will wholeheartedly support and campaign for you.

Sincerely,
[Your Name]


ICNIRP Limiet Levensgevaarlijk


De Veiligheidslimiet van straling die in de VS en in Europa word gehanteerd, werd bepaald door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). De norm van ICNIRP werd  bepaald door met name  warmte onderzoek. Dat betekent een uitermate onzorgvuldig nalatig en ondeugdelijk onderzoek,  want  er werd verder geen empirisch onderzoek gedaan  naar de korte termijn schade,  en naar  de lange termijn schade  zoals DNA schade, bloedarmoede, celschade, Kanker, Alzheimer, Tinnitus, onvruchtbaarheid en veel andere schadelijke effecten zoals deze glashelder werden aangetoond  in het BioInitiative 2012 Rapport

De feiten liegen er niet om. Het ICNIRP  bepaalde: ‘Een plastic hoofd gevuld met water mag niet meer dan 1 graden opwarmen in korte tijd’.   ICNIRP deed geen enkel  onderzoek naar de effecten op genetisch (DNA) en biologisch niveau terwijl  wetenschappelijk onderzoek van duizenden artsen en geleerden van over de hele wereld  glashelder aantoonde dat er veel meer schadelijke effecten zijn.

De ICNIRP  norm werd vastgelegd dmv richtlijnen in 1998 en is ondanks meer dan voldoende bewijs dat de norm niet deugt, nooit aangepast. De als deugdelijk gekwalificeede ICNIRP  norm werd  door heel Europa door overheden  klakkeloos overgenomen.

In de VS werd eenzelfde soort norm gehanteerd, op basis van de wegens corruptie slecht bekend staande instantie  FCC.

Ook de WHO, ligt na forse kritiek en na gebleken blunders en fouten zoals mbt de Mexicaanse griep en mbt Corona, onder vuur.

De Amerikaanse President Donald Trump heeft een onderzoek gelast naar de WHO, en overweegt om de jaarlijkse bijdrage van 400 miljoen dollar aan de WHO in te trekken.

Een alarmerend onderzoek van de Universiteit van Harvard  heeft de FCC  betiteld als een van de meest corrupte organisaties ter wereld.

De FCC en ICNIRP  werden als zeer onbetrouwbaar aangemerkt wegens de door hen verstrekte gebrekkige informatie en het in de doofpot stoppen van  onderzoek resultaten. 

Zij dienen volgens de aanklagers de telecom industrie,  zoals o.a. blijkt uit de documentaire “Microwaves Science And Lies” over omkoping en belangenverstrengeling.

De Russische straling-normen (RRN) bestaan meer dan veertig jaar. Deze zijn gebaseerd op de schadelijke effecten van straling die al voor 1976 bekend waren uit talrijke Russische epidemiologische studies.  De Russische normen zijn honderd maal strenger dan de  ICNIRP  normen en worden in ruim 21 landen gehanteerd.

In  2012  eiste de Oostenrijkse artsenorganisatie, OAK,  dat  SBM(Standard der Baubiologische Messtechnik) normen moesten worden ingevoerd. Deze normen werden  opgesteld door biologen, artsen en wetenschappers. De SBM normen zijn een miljoen maal strenger dan de ICNIRP- normen.


 

Watch the  Stop 5G Alert Playlist


Wie zijn volgens de  reacties de boosdoeners?


De uitrol van 5g, de vreselijke natuur-lucht-bodem-water-ether-vervuiling, klimaat bedrog, bangmakerij, vrijheidsbeperking, corruptie, onrecht, genocide oorlogen, gigantische giflozingen, massa boomkap en Natuurvernietiging, worden toegeschreven aan politici zoals Marc Rutte, Ed Nijppels, Hans Wiegel, Klaas Dijkhof, Ab Oosterhaus, Lodewijk Asscher, Diederik Samsom, Paul Rosenmuller A. Pechtold, Rob en vele andere uitermate onbetrouwbare leugenachtige figuren van het Rutte III Bilderberger Kartel, evenals de EU, GROKO en Deep State Wall Street Bankiers. De toenemende ellende in Europa en oorlog in de wereld, word met name gefinancierd en veroorzaakt door met name de Khasaarse Macht Elite (NWO) waaronder George W. Busch, Angela Merkel, J.C Junker, Christine La Garde, Annegret Kramp-Karrenbauer, Gerrit Zalm, Jaap de Hoop Scheffer, Robert Habeck, Anton Hofreiter, Frans Timmermans, Frank-Walter Steinmeier, Volodymyr Zelensky, Charles Michel, Guy Verhofstadt, Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg, JP Balkenende, Victor Halberstadt, Bill Clinton, Hillary Clinton-Rodhamm, Jerry Nadler (Satanist), Peter Strzok, Michael Bloomberg, Henry Kissinger, John Kerry, Shuck Shumer, Elizabeth Warren, Iris Weinshall, Jo Biden, Hunter Biden, Jacob Rothshild, Barack Hussein Obama( Rothshild), Hilary Clinton, Eric Shmidt, John O. Brennon, Warren Buffet, James Comey, Andrew McCabe, James Clapper, George Soros, The Rockefellers, Justin Trudeau, WHO (Tedros Adhanom Ghebreyesus) , Bill Gates, Elon Musk( Space X), Nanci Pelosi, De Clinton Foundation, Marc Zuckerberg, Steve Cohen, Dietrich Mateschitz, Larry Ellison, tal van bankdirecties, directies van Multinationals, Google L.L.C, Facebook, Inc, DeepMind Inc, Alphabet Inc, The World Bank, WHO (World Health Organisation), Neuralink Inc, Lockhead, Tesla Inc, Larry Page, Sergey Brin, Sundar Pichai, Amazon, Jeff Bezos, Microsoft, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Adam Schiff, Wyss Institute, Darper, Qualcomm, Soros Fund Management, Open Society Foundations, University of Vermont, Joshua Bongard and Sam Kriegman, Rockefeller Foundation, Huawei, Boston Dynamics, Hanson Robotics, Didi Chuxing, Megvii Face++, Alibaba, Sensetime, ICarbon X, Festo, Chinese Communist Party, & John Doe’s 1-Unlimited, Het Bilderberger Oranjehuis en hun Vrijmetselaars Loge, Robert B Shapiro en de nr1 heroine-fabrikant en chemie-gifmenger vd wereld Bayer-Monsanto, en de door de NWO beheerde globale valse propaganda meda zoals: MSNBC, The New York Times, CNN, CBS, NBC, Time Magazine, Associated Press, CISON PR NewsWire, Anderson Cooper, Don Lemon, Rachel Maddow, The Washington Post, USA Today, Bloomberg, Reuters, AP, ARD, RTL,BRT, Fortune, BBC, en vele andere valse propaganda media zoals in Nederland, de NOS en diverse paganisten zenders van de NPO.

Wie is er toch allemaal verantwoordelijk voor de vreselijke toestand van de wereld zoals de alsmaar groter wordende kloof tussen arm en rijk, de vreselijke massa-boomkap, natuurvernietiging, giflozingen, onrecht, geweld, intollerantie, en de vreselijke oorlogen om olie, geld en macht en vergelding uit geloof,  wraak? ? ?

qoute: “When governments fear the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny.”  “If people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.”

Thomas Jefferson

qoute: “De Macht Elite (NWO) teistert de wereld met een ongekende geldzucht, corruptie, vernietigingsdrang, grootheidswaanzin, Satanisme, Nazisme, Machtswellust en gruwelijke misdaden zoals het in de naam van vrede voeren van genocide oorlogen zoals in Irak, Libie, Syrie, Yemen, mensenhandel, drugshandel, het vermoorden van politieke tegenstanders,journalisten en getuigen, rituele kindermoorden, en het zoals Jeffrey Eppstein runnen van internationale chantage- en pedofielen-netwerken. ”

qoute: “Anno 2020 is de NWO o.a. bezig met o.a. Bill Gates plan om via AI- virussen en RFD Vaccins, en via 5G sponage-controle-biowapen-techniek ontelbaar veel mensen te traceren en te controleren in grote delen van de wereld. Men wil met de nieuwste 5G techniek en RFID-vaccins de volkeren van de aarde bespioneren en controleren zoals dat reeds in de grote steden van China via 5G gebeurd.”

oute: “Het grootste gevaar voor de mensheid voor de nabije toekomst bestaat eruit dat een kleine groep zeer rijke  politici met  zoals door Bill Gates en Elon Musk( SpaceX- Biolink) ontwikkelde technieken,  miljarden mensen als verdienmodel ziek, en onvruchtbaar kan maken, en zelfs kan doden, via 5g-bio-wapen techniek en nano-RFD technologie.”

qoute: “NWO miljardairs zoals George Soros en Bill Gates financierden zoals uit de openbaar gemaakte bewijzen blijkt, de ontwikkeling van AI-Virussen (SARS) in Wuhan. Gates heeft de WHO gefinancierd( smeergelden)  en Gates heeft miljarden besteed aan het opzetten van  laboratoriums waar ziekmakende virussen en met virussen geinfecteerde vaccins worden gemaakt.

qoute: “Corrupte politici en NWO Miljardairs zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van AIDS, SARS, ZIKA, EBOLA, BSE, Spaanse Griep, Mexicaanse Griep, Varkensgriep, Vogelgriep, HANTA, COVID-19 en tal van andere besmettelijke ziektes zoals de slaapziekte( Afrika),  die zouden zijn veroorzaakt zoals door  Bill Gates en George Soros ontwikkelde  biologische wapens  waaronder CORONA SARS (Covid) virussen in het door Bill Gates gesponsorde laboratorium te Wuhan.”

qoute: “5G betekent, hoe men het ook bekijkt  de allergrootste bedreiging van de vrijheid en de burgerrechten, en van de gehele flora en fauna, die er ooit in de geschiedenis van Moeder Aarde is geweest. De uitrol van 5G en de ontwikkeling en de verspreiding van AI-virussen zoals SARS en CORONA(COVID-19) moeten met vereende krachten gestopt, en voorgoed voorkomen en door alle overheden verboden worden in heel de wereld.”


* * * The Global Appeal * * *


stop 5g

Dear readers,

How many of you have been suffering from 5g? How many suffer from radiotion and  ringing in the ears? commonly considered an ascension symptom? Anyone saying that 5G is fine and/or that 5G has nothing to do with this doesn’t have a leg to stand on. We are essentially used as lab rats now, as the brand new 5g war technology has not been tested on anything close to the scale they have unleashed upon the world. While living in a 5G area we are electric beings.

You all need to do research. It’s a day of reckoning and we’ve put ourselves here with our blatant disregard for Mother Gaia and our own nature, this is a time to sit with that and decide what kind of life one wants to live when we come out the other side. We chose to be here for this, we have the power to take our lives and freedom back, let’s use our opportunity well.

We are running out of time, 5G will be the end of our freedom and good health. Our children are being sterilised through vaccines and EMF damage, this is truly a genocide in the making.

You have to  know  that 5G uses weaponized frequencies. Not the same as 4G (like they want you to think). The most people have  NO clue how dangerous 5g is. They will leave the big towers and install the new ones every few hundred feet. Please research 5G! They want nasty things for you and your family. Population Control is a big one. The government refuses to show research for 5G.  Don’t listen to the government paid fools (mainstream media). It’s NOT about faster internet, they could run a fiber optic cable to your home safer and cheaper (5G antennas require a lot of power). They will be cutting down a lot of trees and bushes too, so you get maximum power (bad for your health, big time).

Martin L. Pall, PhD, Professor Emeritus of Biochemistry & Basic Medical Sciences at Washington State University. “The rollout of 5G is insane”

Electromagnetic radiation harms our brain waves. Our genetic information gets destabilized and our sperms are damaged. Mobile  Radiation causes Cancer, Alzheimer, Headaches,  Tinnitus (ringing in the ears) DNA-damage and Infertility. In an interview with  Herr Prof. Kühling (Head of the scientific board of advisers of BUND, the German branch of “Friends of the Earth”)  he referred to two large-scale studies from the US and Italy, which are known worldwide. They showed the development of tumours in animals through electromagnetic radiation. There are also two German studies, which showed the development of tumours in rats.  In a more recent published report 400 physicians and natural scientists warn: “The implementation of 5G carries the danger of serious, irreversible effects on humans.“

It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers. Children using a cell phone are at a higher risk getting brain cancer. Very few know to NOT use the phone nor store the phone in ANY POCKET on the body! For Heavens sake!  WAKE UP! 5G Need to be banned as it’s going to kill humanity. 5G WILL CAUSE CANCER IN EVERYONE BY 2025 IF YOU DONT TELL AND WARN EVERYONE!  THE WORLD  MUST BE INFORMED AND STOP 5G.

Especially for sensitive groups of the population, such as children, teenagers or older people, who may already be chronically ill, the expected increased radiation will be catastrophic. For electrohypersensitive people, who already suffer extremely from the nearly ubiquitous coverage with mobile phone radiation, there will no longer be any areas without radiation exposure.

In this context, Switzerland has taken specific protective measures: In places, where people stay for a prolonged period, e.g. child nurseries, old people’s homes or similar institutions, the radiation exposure must not exceed 10% of the regular exposure in the EU.

There is clear evidence that previous generations of wifi, as well as cell phone usage, cause health damage. The initial tests of 5G technology have shown mass bird deaths, trees dying, and people showing ill health effects like headache and fatigue.

Regardless of the evidence that shows EMF health damage, there is ZERO evidence to show that 5G is safe. No long-term testing has been done to determine its safety on human, animal, or plant life.

Irradiating citizens with 5G is a pretty big risk to take when you have no evidence to suggest that this massive increase in electromagnetic radiation will be safe or that it will have no long-term health dangers.

We  discovered that lots of  so called specialists with a technology background are often paid by Telecom Providers to cover up the very real dangers of  technology like 5G and WiFi.

This is no “fake news.” Twenty six thousand world scientists, as well as thousands of medical doctors, would not be sounding the alarm on the rollout of 5G if this were “fake news.” The ex-head of Microsoft Canada would not be sounding the alarm on the rollout of 5G if this was “fake news.”

Angela Merkels Deutsche Telekom (one of the main mobile phone operators in Germany) has ordered that 99% of the surface of Germany must have 5G coverage by 2025. This  criminal order means that instead of the current 70,000 mobile phone transmitters, there will be 700,000 or 800,000 transmitters. Per square meter there is currently one mobile phone transmitter. In future there will be 150 mobile phone transmitters per square meter.

Rolling out 5G is a life-threatening experiment with humanity and the environment that is a crime under International Law and the European Convention of Human Rights.

qoute: “On the basis of the information available so far, the development of 5G means that the population is likely to be exposed to a further, and considerable, high-frequency exposure that is already too intensive in many places. From a medical point of view, transferring huge amounts of data in the immediate area of human life by means of microwave technology can be seen as an undesirable development.  I therefore ask our politicians to examine the 5G technology more closely in accordance with the precautionary principle.

Every technology in the EU has to be tested for its harmlessness to human health, from the electric toothbrush to the chewing gum. In mobile phone technology, however, it is sometimes a little quicker to assess, perhaps too quickly.  As you can see, ladies and gentlemen, the problem is complex and it is important that we solve this problem today rather than tomorrow. I’m looking forward to an exciting discussion and hope that maybe we can think of one or the other solution today.”

Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer

Docters prooved that wireless radiation causes cancer. This is no longer a subject for debate when you look at PubMed and the peer-review literature. The biological effects of radiation are seen in all life forms; plants, animals, insects and microbes. In humans, there is clear evidence of cancer now, there is no question. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects.

5G is a technology that we know is harmful; we know it from the science but it’s all about greed and Corruption belonging to the NWO and their corrupt corporations. In academics, this is called human subjects research.” encouraging to see the massive amounts of awareness being created around this issue. Aside from all of the scientists stepping up and putting out peer-reviewed research on the topic, we also need more people to protest, as over 60 000  doctors started raising their voice and  more scientists continue the education beyond their medical education with regards to the EMF dangers.

AT&T (Dallas, Atlanta, Waco, Charlotte, Raleigh, and Oklahoma City) and Verizon (Houston, Indianapolis, Los Angeles, and Sacramento) started rolling out 5G VR-WIFI in 2019 , at the start of the full nationwide deployment. This is not the 30 year old 5g on your home wireless phone & anyone using 5G outside of these locations is using Frequency range 1 which is less than 6 GHz.

You have to understand that all previous cellular services were labeled according to their Radio Frequency location on the Radio Spectrum. I.E. 3G/3rd generation = 3GHZ & 4G/4th gen = 4GHz. This was done deliberately for the purpose of concealing the fact that 5G/5th gen, using frequency range 2, is 24GHz – 90GHz at ground level. Frequency range 4? (couldn’t find it’s label) is 200Ghz and above from satellites. This is the millimeter wave (based on length of waves) section of the spectrum. It is classified as Extremely High Frequency Non-Ionizing Radiation. 24GHz = 24 billion electromagnetic waves per second.  Sp 5G hits every cell in your body with amplitudes that are exponentially stronger than 4G. The frequency at which 5G operates is instantly adjustable.

The compact nature of millimeter waves results in heavy interference from just about everything. This limits the distance a signal can travel as well as being line of sight only. Water molecules in the air, for example, can cause heavy loss in signal strength. The only way to compensate for these issues & still deliver the band width promised with the Internet Of Things, is to have 5G transmitters on every telephone pole in the country, in every room of every public building in the country, smart meters AND Space-x’s Starlink 40,000 5G satellites and their competitors. In order to combat penetration and line of site issues, the new (Small Cell) transmitters have the ability to engage multiple, focused beams (Beam Forming) that automatically tracks every WIFI receiving device that comes into its signal range for the purpose of connectivity (MIMO Multiple Input, Multiple Output).

Uploading and downloading happens simultaneously on the same beam (Full Duplex). The result being, the “micro”wave radiation that cooks your food at 2.5Ghz, modified, focused & amplified, for data, distance & bandwidth, into “milli”wave radiation beams that start at 24Ghz and can bounce off walls around corners. I cannot find info on how beam forming affects tissue penetration, but it sounds like it was designed for it. These are the same bunch who tested nuclear bombs while contemplating weather or not they would set the atmosphere on fire while doing so. Every living thing uses electromagnetic signals to manage bodily functions.

Every living thing is harmed by that  level of Non-Ionizing Electro Magnetic Frequency (EMF) radiation. As the densely packed waves bounce off cells in your body they cause damage, as your body repairs this damage, the process occasionally results in cancer. It physically breaks strands of DNA. It punches holes in the blood brain barrier. It causes…abnormal heart rhythms, cardiac arrest, fainting, strokes, cancers and tumors, seizures, headaches and migraines, nausea and vomiting, nosebleeds and ear bleeding, insomnia and sleep abnormalities, rashes, burns, or other skin reactions, eye problems, dizziness, flu-like symptoms, ear, eye, or heart pain, edema, hearing ringing or buzzing, memory and concentration problems, high blood pressure, difficulty regulating blood sugar, spontaneous abortions, higher than normal rates of birth defects, mental health problems including depression, anxiety, agitation, and suicidal thoughts, muscle weakness and loss of energy (due to mitochondrial dysfunction), paralysis, joint pain, urinary urgency, and electromagnetic sensitivity (intolerance to microwave or EMF emissions — recognized by the U.S. Access Board in 2002).”

The radiation safety limit used in the US and Europe has been determined by the ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). The ICNIRP standard was determined by heat research in particular. Virtually no research has been done on the short-term effects, and on the long-term damage such as DNA damage, anemia, cell damage, Cancer, Alzheimer’s, Tinnitus, infertility and many other harmful effects such as these were crystal clear in the BioInitiative 2012 Report

The ICNIRP determined: “A plastic head filled with water should not heat more than 1 degrees in a short time.” ICNIRP did not do any research on the effects on the genetic (DNA) and biological level, while scientific research by thousands of doctors and scientists from all over the world showed crystal clear that there are many more harmful effects.

The ICNIRP standard was established by guidelines in 1998 and has never been amended. The faulty standard was adopted indiscriminately by governments throughout Europe without further investigation. The same type of standard is used in the US, based on the  FCC, which is not well known for corruption. An alarming study from Harvard University has identified the FCC as one of the most corrupt organizations in the world. The ICNIRP  serves the telecom industry, as evidenced as proven by independent investigations such as shown in the documentary “Microwaves Science And Lies about bribery and conflicts of interest”.

Russian radiation standards (RRS) have been in existence for more than forty years. These are based on the harmful effects of radiation that were known before 1976 from numerous Russian epidemiological studies. The Russian standards are a hundred times stricter than the ICNIRP standards and are used in more than 21 countries.

In 2012, the Austrian physician organization, OAK, required SBM (Standard der Baubiologisch Messtechnik) standards to be introduced. These standards were formulated by biologists, doctors and scientists. The SBM standards are a million times stricter than the ICNIRP standards.

The California Senate Bill 649, passed in 2017, exempts fire stations from 4G/5G “small cell” infrastructure due to the health effects, and granted ADA accommodation at hearings for those disabled by electromagnetic sensitivities. We are exposed every day to harmful radiation from both natural & man made sources. Unless you live under a cell tower or high power lines, that radiation amounts to a misting in most cases, in order for 5G to work, it will be like jumping in the ocean. The reason they put a lead vest on when you get an X-ray is EXACTLY the reason the FCC refused to do any safety testing on 5G. They didn’t need to, they know 5th generation Pulsed Microwave Radiation Frequencies at ranges from 24GHz – 200GHz will not-so-slowly kill you, especially at the levels of signal saturation required to reach everywhere.The pulsing seems to exacerbate everything. For this purpose, the FCC has long held that only Electro Magnetic Frequency radiation that produces heat is a danger, this is blatantly dishonest. Consumer microwave ovens usually use 2.45GHz, they would have you believe multiplying the frequency output by a minimum of 1000% is safe because it no longer produces heat!

The MRI, CAT Scan & X-ray machines don’t produce heat either, how awkward do you feel every time you get under one of these machines & everybody else runs for cover leaving you to face the radiation onslaught alone. Microwatts per square meter is how they measure Electro Magnetic Frequency Exposure & 2.5 is the highest amount reported to be safe as of 2013. The amount measured when laying a meter on a new ATT residential 5G router was 1800+. Now make that commercial & Imagine the overlap & omni-directional Milli-beam bombardment of walking through a mall, school, city street & your 1000+ living room doesn’t seem so bad anymore. This is the technology they use at airports to see through your clothes.

The military has been using millimeter waves for at least 40 years & they can put you to sleep, or stop you from absorbing oxygen. The frequency the electron spins at in the oxygen atom is 60Ghz. Ground based 5G operates between 24Ghz and 90Ghz. If they operate it at 60Ghz, they can spin the electron in such a way that the atom can no longer be absorbed by the body.  They could literally boil the water in your skin by exciting the water molecules, but they don’t need to because at 130 degrees, it feels like you are on fire and instantly neutralizes any human threat. The truth is a shock. You are going to be mentally tortured day and night by 5G and WiFi radiation.

Be warned for what it does  to your brain. Your brain tells your body to function with an electro magnetic signal.  Look up the Hutchison effect. Nikola Tesla was just too soon, they weren’t ready to use his technology  against us yet.  We also  know they use vaccines  to cause autism, and its quite possible they work in tandem with EMFs. At any rate… Wireless Cellular in the USA. 1G in 1970, Autism rate, 1 in 10,000. 2G in 1990, 1 in 1.000. 3G in 2004, 1 in 166. 4G in 2010, 1 in 100. 5G now, 1 in 59.

At the current rate of increase, in 24 years, 50% of US children will have Autism by the time they are 12. The EMF’s penetrate the cellular wall and put the mitochondria into defensive mode and keep them there. The damage to mitochondrial DNA by EMFs is exponentially worse in a human that is being formed than it is to an adult.

Please understand that everytime the world gets a man-made technological upgrade it distorts the earth’s natural magnetic fields and everything living organism in it.

Our bodies are electric and every tiny movement you make conscious or otherwise is from an electrical signal produced by your brain and transported by your nervous system. Who do you know wears magnets for pain relief?

The 1000s of satellites pointing at this planet are sending everything from radio signals to microwave radiation towards the whole planet which is causing the distortion of the earth’s natural magnetic balance globally.

Our bodies see this imbalance as a sickness and tries to fight it off in an attempt at self-preservation.

All life is feeling this and not just humans ? It’s not just 5G, it’s everytime we electrically upgrade the planet. 5G is just another much more stronger layer of distortion.
There’s evidence that as far back as when electric street lights were first induced made illness happen across the planet. Same with radio, then radar, and so on. The biggest man made problem is the electricity we produce to consume.

Some of you might now be wondering how the earth has a natural magnetic field?

The ionosphere which surrounds our planet is electrically charged and is naturally produced, the best evidence of this is the Aurora (Northern Lights).
Nikola Tesla tapped into this knowledge but was shut down by JP Morgan and Thomas Edison, as Tesla’s method of electrification didn’t make money and could have unified the world with equal and free energy opportunities, and without the destruction of people or the planet.

Also, pre-dynastic civilisations knew about this energy and tapped into it using the pyramids built on ley lines across the world.
Ley lines are concentrated lines of energy which create an invisible web around globe. If you live in the UK, Stone Henge is positioned on one of the lines, and in America, Tesla set up the Wardenclyffe Tower on these same lines of energy.

Please take a look in to this as there’s an awful lot to see and I don’t want to condense this any further.

We don’t need to use the type of electricity we have produced and are behind over 100 years. The planet is sick because of it ??

The start of a solution to our problem that we’ve created would be to make public Nikola Tesla’s patents and put them in the hands of our brightest engineers and scientists to replace our current energy needs and balance the earths natural frequencies using what is naturally made available by our planet.

The universe is electrical, the physical world is frequency and the spiritual world is vibration. 5G allows for frequency manipulation of the physical world.

Imagine there are ways of  killing, they have discovered & have kept from us.

qoute: “In combination with the introduction of 5G, people could be totally monitored and monitored remotely in the near future. The technology to activate and / or manipulate certain proteins introduced into humans by vaccines, with which the DNA of humans can be modified and genes can be removed or added, has already been established (CRISPR / Cas). In the future, this will enable governments to intervene directly in people’s health, body and even behavior”.  Dr J.P.L. Laurence

Ignorance is bliss until cancer comes to your family, your children. It is a crime  what is happening in the world today.

Money and greed,  the root of evil. The NWO,wants even more and tries to enslave  and dominate the whole world. God warned us. Nothing short of fascism across the world. Goverments ignore the truth worldwide.  It is blatantly obvious the NWO  controls lots of corporations and governments, what we created to serve our interest’s has become the over reaching, self preserving parasite only existing now to pillage and plunder, enslave, control and dictate to the people it once represented in good faith.

5G is a killing machine. Children are most at risk.  Bill Gates and other sick persons such as Angela Merkel, who are part of the Khasarian NWO,  have ordered that 5G must be rolled out all over European countries and all over the world.  These  criminal Khasarians must be stopped and prosecuted because they plan to use 5G as it was developed,  as a weapon of war and genocide.

We are no mice. “Their experiment” is criminal, sickening, the FCC and all these alphabet soups and all NWO and EU politicians such as Macron and Merkel and their financers such as Bill Gates and George Soros  should be in prison!

Article 191 of the EU Treaty must be complied with, and therefore the precautionary principle must also apply for the new mobile phone technology of 5G.According to this article, as a matter of principle, citizens are to be protected from products that have not yet been proven harmless.

There’s only one way to stop this torture that’s to inform an mass that whatever these companies are producing will be boycotted by millions of people untill 5G is stopped forever!  Same with representatives who want our votes! Unless 5G is stopped they don’t get voted into office by we the people.

Because of this, never before in the history of wireless development has the introduction of a particular dangerous technology created such massive resistance by people and scientists from all over the world. After all, who wants to suffer or get killed by a cluster of close proximity, high voltage equipment, microwave-emitting cell antennas placed on a simple light pole right in front of their house every hundred(s) of feet?

“5G represents the greatest threat to freedom and civil rights and  the greatest threat to the entire flora and fauna that has ever existed in the history of Mother Earth. The roll-out of 5g, and the development and spread of AI viruses such as SARS and CORONA (COVID-19) by Bill Gates must therefore be brought to a united end, prevented and prohibited for ever all over the world”.

They put 4G at 2.3Ghz which alters the spin of water molecules and their electrons, producing headaches, cancer, muscle aches and other health affects in humans. 5G is being put forth at 60ghz, the wavelenth that alters the bonds between oxygen molcules making it difficult to bind to hemoglobin, that allows us to breathe! So one affects water and the other the very oxygen carrying capabilites of us all! This is evil!! Spread this to all you know!

The roll-out of 5G is fully under way, despite grave reservations and many warnings from scientists and physicians all over the world! As far back as 2007, the European Environment Agency warned of potential cancer risks.

There must not be any large-scale field tests on the population of Europe! We do not accept to roll it out first and then to wait for any effects to happen afterwards!

Qoute:  “get a metal cutting saw and cut it down and then scrap the precious metals from it.or hire a digger to knock it down. People need to take action and not wait for other people to give you the run around while it’s harming you”

START THE SIDEWALK CHALK CAMPAIGN: use colourful chalk to write Stop 5G slogans on the sidewalk in your town or city.

qoute: “We The People have the power and intelligence to say no and then make them stop! Do not hesitate to get your balks on and stop cowering like children. NorCal is the first to feel the effects of the fiery inferno capabilities! Want to rise up as a Phoenix after being burned? That’s their plan! Burning us up and the environment we live in!  We suffer buggers of concrete in our noses while we suffer dump loads of chemicals dumped upon us! They plan to kill as many folks as WE THE PEOPLE ALLOW! ReMember?”

The implementation of 5G  is a totally different “animal” than 4G; the implementation of Agenda 21 that is now Agenda 2030, and beyond that there’s Agenda 2050 and the numerous mandates that are components of these agendas; e.g., universal biometric I.D. for the entire planet; the Green New Deal; electronic pollution; environmental crises and Geoengineering are just a few examples of myriad that are all delivering the same message. And that message is…”You have no vote. You have no say in what We decide to do on this planet. We have control you don’t. You have the numbers but We have spent many years training you into mental states that are impotent. You are like cattle to us. You can talk all you want, you can expose all the “hidden truth” and “hidden agendas” you want; it doesn’t matter. You have no power. We have the power.” Whoever you might believe the “We” is, that is not the “We.” The actual “We” is well hidden within hierarchical the khasarian structures of power on levels that are far removed from the “battlefield.”

Dr. Martin Blank, Ph.D., from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Colombia University,  and lots of scientists from around the world mad an international appeal to the United Nations regarding the dangers associated with the use of electromagnetic emitting devices like cell phones Wi-Fi and 5g.  He and hundreds of other scientists around the world are currently petitioning the UN and have been for quite some time, regarding the dangers associated with these devices.

Their effort will be useless dealing with the United Nations, which is controlled by the Rockefellers and AT&T is owned by the Illuminati, who is leading the way with 5G. AT&T in the USA is currently leading the way on 5G. The dangers are real. DNA single and double strand breaks, cancer, oxidative damage, disruption of cell metabolised increased blood brain barrier permeability, melatonin reduction, disruption to brain glucose metabolism, generation of stress proteins.

Let’s not forget that in 2011 the World Health Organization (WHO) classified radio frequency radiation as a possible 2B carcinogen.

The WHO never alarmed the world on the dangours and deadly effects from radiation.  The list goes on and on. AT&T is the leader in RFID CHIPS The RFID CHIPS is set up on the barcode system if you research Lucent Technologies. In which their logo is the snake chasing its tail which is a ancient symbol for Lucifer the company is owned by AT&T we deliver the world slogan. Recently, it was announced that AT&T has split into 3 seperate companies. One of the three, the company formerly known as Bell (Bel / Belus) Laboratories, has been fresly renamed Lucent Technologies, Lucent’s software. Their formal Main office for years was 666 5th Avenue New York owned by the Khasarian Rockefellers. The Bill Gates chip is based on a new  monetary system to enslave the world population.  They want to force everyone to let the chip be implanted between the right thumb and  the index finger.

They finally completed the technology in which the chip also has a GPS system. If the RFID chip is removed once it receives oxygen the monetary system is shut off but the GPS will continue to operate. In the Bible, Lucifer is bequeathed the title, the “son of the morning.” He is said to often come disguised as an “angel of light.” He was anciently worshipped by pagans as “the Sun God, the Illuminated One, the God of Light.” The circle itself represents their satanic deity, the great and fearsome Solar Serpent who is pictured biting his own tail in a circle.

Lucent’s logo The fiery, red sun or circle, is his image. The Holy Scriptures reveal him as the “great red dragon” and his global system as the scarlet beast. How interesting that the logo for Lucent Technologies is a red circle. Modern day New Age and Freemasonry groups continue this ancient glorification of Lucifer. One prominent New Age organization is the Lucis Trust’. Its latge founder, Alice Bailey, hailed the horned one as “bringer of light,” the “shining one.” he is, she trumpeted, the “Illuminator of mankind. Since Bailey’s global occult group, the Lucis Trust, reveres Lucifer and the Illuminator of mankind and also promotes Freemasonry, Illuminati with its Egyptian religion. That Lucis Trust was first incorporated in 1922 as Lucifer Publishing. Revelation 14:9-11 reads: And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand, The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb: And the smoke of their torment ascendeth up for ever and ever:and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image and whosoever receiveth the mark of his name.

5G at its lowest frequency uses 24Ghz  but the higher the frequency, the worse the effects are. Now, they are claiming these frequencies don’t penetrate things.  Research fromall over the world prooved their claim is false.  Thank a 1996 FCC law(and continuing campaign contributions from cell phone companies-to the tune of up to $20million/year per carrier) that doesn’t allow anyone, including states and cities, to deny cell phone tower construction due to health reasons, for the lack of research on WIFI, as people would probably have to prove this technology caused their health problems. This was passed by Congress.

Putting it bluntly they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely  So we have to ask ourselves, with known health impacts, why and how are these companies allowed to roll out these technologies without any appropriate safety concerns being addressed?  How is it possible that we’re part of one massive genocide experiment when it comes to how their techs harm us. Experts in this field warned that RF causes cancer. Lots of docters compared it to tobacco, once thought to be perfectly safe, despite companies knowing that it wasn’t. Do you want to repeat that process?

In many European countries, citizens protest against the dangerous technology 5G being introduced, before it  even has been proven harmless. Only if the population of Europe protest against the introduction of 5G, the European Parliament and the President of the European Commission must  deal with this matter. In the German state of Bavaria 1.7 million citizens have voted for the protection of the bees in a referendum. As a consequence the politicians were quick to respond and accepted the demands. This should serve as an example for us.

What to do? Step forward, rise up, step up, express yourself, demonstrate, fight against corruption, vote!

Communicate your vote via a simple statement; e.g., something like…NO 5G FOR ME! and broadcast it everywhere in whatever way you can think of.

Make your vote ubiquitous.  This will save the world  as we, the people still have  the power to fight against suppression with the tremendous  power of LOVE to unite and bring peace, health and prosperity to the whole world.

Alone, we are powerless, but together we are strong. Therefore, every vote counts. We demand of the European Parliament and the President of the European Commission to see to it that the introduction and roll-out of the new mobile phone technology in the European Union be immediately halted. Moreover, they are to appoint independent scientists who carry out objective and well-founded scientific research into the health risks.

 “The roll out of 5G makes all those involved in the roll-out criminals, who must be stopped and  punished by law. If they are ready to ignore scientific evidence,  justice must be done.  After all, at stake are our lives and the future for our offspring!

Over 12000  communities around the world have passed ordinances to stop the rollout of 5G in their town or city.This is just the beginning of the worldwide revolution to stop the NWO.

Send an email to your town or city councilor requesting the same or to remove 5G if it already exists where you live. 

SEND LETTERS  TO TOWN OR CITY COUNCILORS (feel free to copy and paste any or all of it):

Volunteer to deliver the 5gspaceappeal in person to your government. Send an email to info@cellphonetaskforce.org if you want to volunteer.

Please also read one of the best docs to date with all you need to know how to STOP 5G

The Global Stop 5G comité

New York 08-05 2020


* * * THE NEXT GLOBAL 5G Protest * * *


Sinds de wereld werd geconfronteerd met de  Corona Crisis en Quarantaine  zijn er overweldigend veel rapporten van bezorgde burgers en ouders die getuige zijn geweest van de agressieve uitbreiding van 5g mobiele antenne-installaties in hun  stad. De uitrol van 5g vindt plaats zonder de kennis of toestemming van burgers en is zonder toezicht op lokaal bestuur, zonder goedkeuring van het publiek,  toetsing  of milieubeoordeling en zonder  transparantie. De uitrol van 5g dient volgens gerenommerde sprekers gezien te worden als een misdaad tegen de mensheid.

Het is duidelijk dat de telecombedrijven misbruik maken van de  COVID-19 crisis om het  door  tienduizenden wetenschappers  voor de volksgezondheid schadelijke aangemerkte 5g  netwerk, uit te breiden. Om deze levensgevaarlijke activiteit te stoppen , heeft het juridisch team voor kinderen een juridische oplossing bedacht.

Meer dan 63.000 wetenschappers, dokters, milieu-organisaties en burgers uit 168 landen willen absoluut  geen uitrol van het 5e generatie draadloze netwerk omdat er meer dan genoeg bewijzen zijn, dat 5G schadelijk is voor mens en milieu.

Daarnaast tekenden   227,433 mensen en organisaties uit 211 landen en regios het  5gspaceappel.  As of April 7, 2020,  227,433 people and organizations from 211 nations and territories have signed the 5GspaceAppeal >>> organisaties en wetenschappers van over de hele wereld >>> https://www.5gspaceappeal.org/

In navolging van de Homeland Security en de FCC-orders hebben lokale autoriteiten noodbevoegdheden om een moratorium te plaatsen op niet-essentiële activiteiten, waaronder om alle lopende draadloze bestemmingen te pauzeren en toepassingen en nieuwe draadloze constructie uit te sluiten.”


JOIN THE NEXT 5G GLOBAL PROTEST  2020


Our aim is to gather people who oppose the introduction of non-transparent/harmful/non-verified 5G wireless technology. Electro-Magnetic Radiation (EMR) has been proven harmful to humans and the environment. Numerous peer-reviewed studies have shown harmful biological effects on Public Health and Ecology. At the same time, the industry has provided no evidence that it is safe. The International Appeal – Stop 5G on Earth and in Space* has by now gathered almost 160 000 signatories from 208 countries and territories. It has been signed by thousands of Scientists who have performed independent studies showing clear harm from EMR.

They are the ones we should listen to. Not what telecommunication companies say. Measures must be taken to protect humanity and the environment, in accordance with ethical imperatives and international agreements. To roll out 5G without independent Health or Environmental impact Assessments (i.e. without Due Dilligence) and without Public Consultations goes directly against the Precautionary Principle, enshrined in EU Law, as well as the Right to informed Public Consent, enshrined in UN Law. People have not given their consent to 24/7 pulsed high frequency radiation.

WE WILL STAND UP FOR OUR RIGHTS AND SHOW THAT WE HAVE THE RIGHT TO DECIDE OVER OUR OWN LIVES.

This is a politically independent action. We are searching for reliable people who will organize, coordinate and share information about this action in their cities and areas. Please share so we can organise 5G Protests worldwide. We have enough time to prepare for this day so please share your thoughts, ideas and positive approach.

HEALTH AND ENVIRONMENT*** ARE MORE IMPORTANT THAN THE DEVELOPMENT OF NEW UNVERIFIED TECHNOLOGIES. 5G TECHNOLOGY SHOULD NOT BE PUT INTO COMMERCIAL USE WITHOUT INDEPENDENT VERIFICATION. NO INDEPENDENT STUDIES – NO 5G TECHNOLOGY #SHARETHIS #LOVETHIS #5GGPD #5GBANWORLDWIDE #WEDONOTCONSENT *INTERNATIONAL APPEAL To the UN, WHO, EU, Council of Europe and governments of all nations:

The December 2018 issue of The Lancet stated “A recent evaluation of 2266 studies (including in-vitro and in-vivo studies in human, animal, and plant experimental systems and population studies) found that most studies (n=1546,68.2%) have demonstrated significant biological or health effects associated with exposure to anthropogenic electromagnetic fields.”

POSTERING CAMPAIGN ON COMMUNITY BULLETIN BOARDS: print the Stop 5G graphic attached (thank-you to the artist who made this – I forgot to write down your name) and put it up on community bulletin boards or lampposts in your city. You can find more posters here (click ‘shrink to fit’ to get them to print on standard paper)

Afsluitend treft U hieronder  een schat aan bronnen en links zodat U zelf op onderzoek uit kunt gaan om meer te weten  over de materie, zodat U met een gedegen kennis en verdieping Uw mening goed kunt onderbouwen en niet zomaar klakkeloos de informatie die word gepresenteerd via MSM aanneemt, omdat een goede kijk op de ontwikkelingen, en waakzaamheid meer dan aanbevolen zijn in deze tijden waarin de toekomst van de mensheid, vrijheid, veiligheid, welzijn, de toepassing van techniek evenals Uw burgerrechten meer dan ooit in de geschiedenis onder druk zijn komen te staan

U sterkte wijsheid gezondheid en veel liefde toewensend,

Het  RF 5G dossier team

Amsterdam

14 -04 2020

 Bronnen/Referenties/Links/ Stop 5g  International/


Aan de Verenigde Naties (UN), Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Europese Unie (EU), Raad van Europa en de regeringen van alle landen,

Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 204landen, dringen aan op een stop op de uitrol van het 5G (vijfde generatie) draadloos netwerk, inclusief 5G via satellieten in de ruimte. 5G zal onze blootstelling aan radiofrequente (RF) straling enorm verhogen, bovenop de reeds bestaande 2G, 3G en 4G netwerken voor telecommunicatie. De schadelijkheid van RF straling voor mensen en het milieu is bewezen. De toepassing van 5G is een experiment op de mensheid en het milieu, wat onder internationaal recht als een misdaad wordt beschouwd.>>>

INTERNATIONAL APPEAL
Stop 5G on Earth and in Space

In 2015, 215 scientists from 41 countries communicated their alarm to the United Nations (UN) and World Health Organization (WHO). They stated that “numerous recent scientific publications have shown that EMF [electromagnetic fields] affects living organisms at levels well below most international and national guidelines”. More than 10,000 peer-reviewed scientific studies demonstrate harm to human health from RF radiation.

The deployment of 5G satellites must be prohibited

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties

130 wetenschappelijke bewijzen dat 5G slecht voor u is.

World governments are failing in their duty of care to the populations they govern

Stralingsinfo FB >>>  https://www.facebook.com/stralingsinfo/posts/2668675376746721?__tn__=K-R

5G is niet oke >>> 5Gisnietoké.

Petition  >>> stop 5g  https://www.openpetition.eu/petition/online/stop-the-new-mobile-phone-technology-of-5g

Petition >>> EMF Scientist appeal https://emfscientist.org/

Petition >>> 5G Space Appeal https://www.5gspaceappeal.org/

5g  Info >>> https://www.5gcrisis.com/

Stop Electro Smog >>> https://www.verminder-electrosmog.nl/

Stop5ginternational >>> https://stop5ginternational.org

Leefbewust >>> https://leefbewust.nu/artsen-en-wetenschappers-5g-krankzinnig/

Artikel Scientific American van 17 oktober 2019, “We have no reason to believe 5G is safe”

Joel M. Moskowitz, PhD, is director of the Center for Family and Community Health in the School of Public Health at the University of California, Berkeley. He has been translating and disseminating the research on wireless radiation health effects since 2009 after he and his colleagues published a review paper that found long-term cell phone users were at greater risk of brain tumors. His Electromagnetic Radiation Safety website has had more than two million page views since 2013. He is an unpaid advisor to the International EMF Scientist Appeal and Physicians for Safe Technology.

To bee, or not to bee, that is the five “G” question – Olle Johansson – News voice

 

Resources to Take Action on 5G Streamlining Bills

Landelijke petitie tegen EMV >>> www.verminder-electrosmog.nl

Heldere uitleg over 5G >>> https://5gisnietoke.nl/

What Do YOU Know about 5G? Gezondheidrisicos

5G Safe Zone  straling van wifi, mobieltjes en zendmasten heeft een effect op de groei van bacterien en schimmels.

Landelijke Vereniging voor mensen die gezondheidsklachten ondervinden van straling van zon en (kunst)licht, ultraviolet (UV) licht en (overige) elektromagnetische velden (EMV):
www.cpld.nl

Video lezing dr. Hans Moolenburgh mbt gezondheidsrisico’s van zendmasten.

Overzicht van adviezen en voorzorgsmaatregelen in andere landen Compilatie van maatregelen, adviezen en uitspraken vanoverheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassingvan elektromagnetische(EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT)telefoonsen WiFi

Actueel nieuws over de gevaren van straling via de site stralingsbewust.info

Studies that show WiFi and Devices Health Effects76 pagina’s aan informatie

De gevaarlijke vervuiling van de Ether >>> https://www.cellphonetaskforce.org/wp-content/uploads/2020/03/Is-the-Sky-Really-Falling.pdf

Verzamelpunt  informatie, nieuws en acties over EMV www.stralingsbewust.info

Nederlands kort geding tegen uitrol 5G en andere (internationale) rechtszaken
https://letstalkabouttech.nl/2020/02/nederlands-kort-geding-tegen-uitrol-5g-en-andere-internationale-rechtszaken/

US  Government >>>  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=5g radiation

5g is not safe >>> https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

Oproep aan de VN, WHO, EU, Raad va Europa en de regeringen van alle naties


Stop 5G !

Talrijke Regeringen, De VS, EU en Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken & Klimaat hebben echter besloten , het als zeer schadelijk aangemerkte 5g experiment op grote schaal op de bevolking los te laten.

Stop de WAANZIN >>

Teken allen de Petitie STOP 5G

observe

  • Wij burgers willen niet dat er tegen onze wil in Nederland een schadelijk 5G-netwerk wordt uitgerold.
  • Zolang het niet onomstotelijk vaststaat dat de straling ongevaarlijk is voor de volksgezondheid, is het uitrollen van het 5G netwerk onverantwoord en ongewenst.

request

Wij vragen aan de overheid om minimaal 2 onafhankelijke onderzoeken te laten uitvoeren over het gevaar van de straling bij toepassing van 5G netwerken in Nederland.


Charles Malki, Biologist & Plant Expert for http://ivorganics.com/ has an educated discussion with Judy Frankel of https://www.judyshomegrown.com/ on the several studies on 5G (5th Generation) Cellphone Towers, and the approximately 10x more powerful (than the 4G Cell Tower) electromagnetic fields (EMF), and its effects on bees, birds, plants & people. For more sources on this topic, here are some supporting links: Dr. Martin Pall To The NIH: “The 5G Rollout Is Absolutely Insane. https://www.youtube.com/watch?v=lulKq… Dr. Sharon Goldberg Testifies at Michigan’s 5G Small Cell Tower Legislation Hearing October 4, 2018 https://www.youtube.com/watch?v=CK0Al… 5G and Health: Vermont Deserves Better – Iishana Artra, PhD https://www.youtube.com/watch?v=UwY7U… Environmental Health Trust https://ehtrust.org/ IV Organic products can be found in 100+ stores nation-wide. Contact your local nursery to find out if they stock our product. If not, please ask the manager of your local nursery to call or e-mail us directly; contact (e-mail and toll-free phone) can be found at http://ivorganics.com/

Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart – Hoog tijd voor actie in Nederland!

Lena Pu is a mother of two teenage children, her past work involved restoring sensitive environmental habitat for the US Army Corps of Engineers. As project manager she worked with all the alphabet agencies for several years and took that experience and training as well as knowledge of environmental toxicology into her new line of work and passion – promoting the health of all life by preserving our natural electromagnetic earth through the use of safe technologies, WIRED tech. She is currently the Environmental Health Consultant for the ‘National Association for Children and Safe Technologies’ (NACST.org). She is spearheading her own website starting the new year called FabulousFrequencies.com.

Lena Pu onderzoek naar staling schade aan het bloed bij kinderen , September 19 , 2019  Silicon Valley Health Institute in Palo Alto, CA.

Het Californische gezondheidsministerie heeft de bevolking aaanbevolen om de mobiele telefoon ’s nachts op een veilige afstand te houden om zo de blootstelling aan straling en de gezondheidsrisico’s  zoals  Kanker, tumoren en onvruchtbaarheid die daaraan verbonden zouden kunnen zijn zoveel mogelijk te beperken.

Stop5G  The University of Southern California: https://www.usc.edu

Communication towers kill about 6.8 million birds every year

Next 5G Global Protest Facebook page: https://www.facebook.com/groups/548912049259423/

International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space

https://static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dc31719e269c46ad6dad622/1573066586280/Organizations_11-5-2019_1835_signatures.pdf

http://morning-briefing.gaborsteingart.com/go/tzxnfdqpccfw1v0l86rt28fjp4ccpgbuqrckkwok87hh/18

http://morning-briefing.gaborsteingart.com/go/tzxnfdqpccfw1v0l86rt28fjp4ccpgbuqrckkwok87hh/18

http://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/mobilfunk-wie-gesundheitsschaedlich-ist-5g-wirklich/23852384-all.html

http://www.golem.de/news/funkloecher-telekom-bietet-freiwillig-hohe-5g-netzabdeckung-an-1810-137070.html

http://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/mobilfunk-wie-gesundheitsschaedlich-ist-5g-wirklich/23852384-all.html

http://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Mobile Phone Radiation Dangers: Dr Devra Davis Fox Interview

Environmental Health Trust   
Dr. Ronald B. Herberman was director of the University of Pittsburgh Cancer Institute and Chairman of the Environmental Health Trust. Learn more at http://ehtrust.org/ This is excerpt from the 2008 US Congressional Hearing on Cell Phone Radiation found at http://www.c-span.org/video/?281358-1…
It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers.

Dr. Ronald B. Herberman, former director of the University of Pittsburgh Cancer Institute and Chairman of the Environmental Health Trust: “It is scientifically established that cell phones, microwaves, EM frequencies damage the human organism, and particularly the brain, when cell phones are held close to the head. Studies have indicated that long use of cell phones close to the brain cause brain cancers.

Regulation of electromagnetic fields and 5G exposure

https://www.corbettreport.com/and-now-for-the-100-trillion-dollar-bankster-climate-swindle/

Wi-Fi is an important threat to human health, It turns out that there ARE a ton of studies out there that indicate that it looks bad.  There is also the SAR “heating effect” argument, which is part of the problem as we’ll see… Now, as bad as this stuff sounds, the fact is we need more studies – or rather, a thorough, long-term study with control groups, the proper consideration of other toxins, and so on. : https://www.sciencedirect.com/science…

Learn more at: http://ehtrust.org/

2008 US Congressional Hearing on Cell Phone Radiation found at https://www.c-span.org/video/?281358-1/health-effects-cell-phone-use

David CarpenterDirector State University of New York, Albany;Institute of Health and Enviroment

Various, including: 5G Wireless Technology: Is 5G Harmful to Our Health? https://www.saferemr.com/2017/09/5g-w…

Ronald B. Herberman M.D.Director University of Pittsburgh Cancer Institute
people”

Robert HooverDirector National Cancer Institute Epidemiology and Genetics Research Program

Darrell IssaU.S. Representative[R] California

Julius P. Knapp IIChief Federal Communications Commission-Office of Engineering and Technology

Ellie Marks Spouse

Dan BurtonU.S.Representative[R] Indiana

Dennis KucinichU.S. Representative[D] Ohio

CommonSenseTV
Meer op ons kanaal over 5g:
https://www.youtube.com/watch?v=TX-Nk_-_rzI

Voor de hand liggende gevaren van 5G genegeerd
https://www.youtube.com/watch?v=OOaTbx7-bBw

Wat is 5g? Is het gevaarlijk? Wat is waar?
https://www.youtube.com/watch?v=fsVq4Gcu2M8.

GEHEIME WAPENS  Silent weapons for Quit wars:
http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf

Cestui Que Vie Act 1666:
https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11

Bundestag Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz Dokument (pag.55):
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

Disinfectie Dokument (pag.10/15):   Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

http://stralingsleed.nl/blog/60-ghz-zonder-licentie-wordt-gebruikt-voor-o-a-5g/

https://www.emfsa.co.za/research-and-studies/review-biological-and-pathological-effects-of-2-45-ghz-radiation-on-cells-fertility-brain-and-behavior/

http://stralingsleed.nl/wp-admin/post.php?post=1422&action=edithttps://bits-chips.nl/artikel/samenwerkende-antennes-brengen-60-ghz-in-bereik/

Effects of high frequency electromagnetic fields in the microwave range on red blood cells

door THP Nguyen – ‎2017 – ‎Geciteerd door 9 – ‎Verwante artikelen

7 sep. 2017 – The effect of red blood cells (RBC) exposed to an 18 GHz electromagnetic field (EMF) was studied. The results of this study demonstrated for …


Electromagnetic fields and the blood-brain barrier. – NCBI

www.ncbi.nlm.nih.gov › pubmed
door R Stam – ‎2010 – ‎Geciteerd door 105 – ‎Verwante artikelen

Brain Res Rev. 2010 Oct 5;65(1):80-97. doi: 10.1016/j.brainresrev.2010.06.001. Epub 2010 Jun 13. Electromagnetic fields and the blood-brain barrier.


Disturbance in haematological parameters … – MedCrave

medcraveonline.com › HTIJ › HTIJ-06-00193 PDF
door JM Jbireal – ‎2018 – ‎Geciteerd door 2 – ‎Verwante artikelen

28 dec. 2018 – decrease in white blood cell (WBCs) count and lymphocytes count after prolonged exposure to microwave radiation.10 Rats exposed to EMF …


EMFs and Blood

www.next-up.org › pdf › EMFs_and_changes_in_…
PDFThe radiation in both natural and artificial EMFs (electromagnetic fields) emits energy in quanta, the smallest unit of energy in movement. This is the central …

 Does Exposureof  of Electromagnetic Fields Affect Blood …

link.springer.com › chapter door S Ghione – ‎1999 – ‎Geciteerd door 2 – ‎Verwante artikelen
Magnetic Field Electromagnetic Field Geomagnetic Activity Ambulatory Blood Pressure Monitoring Daytime Blood Pressure. These keywords were added by …

Electromagnetic fields  and blood–brain barrier

www.researchgate.net › publication › 44675968_Electromagnetic_fields…
Download Citation | Electromagnetic fields and the blood–brain barrier | The mammalian blood-brain barrier (BBB) consists of endothelial cells, linked by tight …

Biological effects of non-ionizing electromagnetic fields: Cancer …www.sciencedirect.com › science › article › pii  door T Saliev – ‎2019  ‎Geciteerd

The main focus was on EMF-induced effects on DNA, reproduction and blood cancer. The studies on the impact of EMF on other organs and systems were …

Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant …

www.sciencedirect.com › science › article › pii
door EG Kıvrak – ‎2017 – ‎Geciteerd door 52 – ‎Verwante artikelen

Low frequency (0–300 Hz) and RF (10 MHz–300 GHz) EMF has also been reported to alter the permeability of the blood–brain barrier [61], [62], [63]. At the same …


Radiation from wireless technology affects the blood … – FCC

ecfsapi.fcc.gov › file PDF
door M Havas – ‎2013 – ‎Geciteerd door 45 – ‎Verwante artikelen

13 nov. 2013 – clumping (rouleau formation) of the red blood cells, heart palpitations … people exposed worldwide to RF electromagnetic fields. In this article …


Blood-Brain-Barrier (Research Foundation for Electricity and …

www.emf.ethz.ch › knowledge › topics › health
Amongst other things, it could be shown that very strong EMFs (field strength above the applicable limit values) make the blood-brain-barrier more permeable as …

Debbie Lane, Manager of the Animal House, Monash University, Melbourne, Australia for technical assistance.

The Australian Microscopy & Microanalysis Research Facility at the RMIT University Microscopy & Microanalysis Facility (RMMF).

The Australian Centre for Electromagnetic Bioeffects Research (ACEBR),

The National Health & Medical Research Council Centre of Research Excellence (NHMRC).

EPRS | European Parliamentary Research Service >>>

5G Deployment: State of Play in Europe, USA and Asia, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Directorate-General for Internal Policies, European Parliament, June 2019.

Di Ciaula A., Towards 5G communication systems: Are there health implications?, International Journal of Hygiene and Environmental Health, Volume 221, Issue 3, pp. 367-375, April 2018.

Negreiro M., Towards a European gigabit society Connectivity targets and 5G, EPRS, European Parliament, June 2017.

Russel C., 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications, Environmental Research, Volume 165, pp. 484-495, 2018.

Simko M. and Mattsson M.-O., 5G Wireless Communication and Health Effects – A Pragmatic Review Based on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(18), September 2019.

Scholz N., Mobile phones and health: Where do we stand?, EPRS, European Parliament, March 2019.

<<< EPRS 

More References

1. Le Quément C, et al. Whole-genome expression analysis in primary human keratinocyte cell cultures exposed to 60GHz radiation. Bioelectromagnetics. 2012;33:147–158. doi: 10.1002/bem.20693. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2. Aitken RJ, Bennetts LE, Sawyer D, Wiklendt AM, King BV. Impact of radio frequency electromagnetic radiation on DNA integrity in the male germline. Int. J. Androl. 2005;28:171–179. doi: 10.1111/j.1365-2605.2005.00531.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Li, G. et al. Genetic effects of radio-frequency, atmospheric-pressure glow discharges with helium. Appl. Phys. Lett. 92 (2008).

4. Ruediger HW. Genotoxic effects of radiofrequency electromagnetic fields. Pathophysiology. 2009;16:89–102. doi: 10.1016/j.pathophys.2008.11.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Ruiz-Gómez MJ, Martínez-Morillo M. Electromagnetic fields and the induction of DNA strand breaks. Electromagn. Biol. Med. 2009;28:201–214. doi: 10.1080/15368370802608696. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. George DF, Bilek MM, McKenzie DR. Non-thermal effects in the microwave induced unfolding of proteins observed by chaperone binding. Bioelectromagnetics. 2008;29:324–330. doi: 10.1002/bem.20382. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Bohr H, Bohr J. Microwave enhanced kinetics observed in ORD studies of a protein. Bioelectromagnetics. 2000;21:68–72. doi: 10.1002/(SICI)1521-186X(200001)21:1<68::AID-BEM10>3.0.CO;2-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

8. Laurence JA, French PW, Lindner RA, McKenzie DR. Biological effects of electromagnetic fields – Mechanisms for the effects of pulsed microwave radiation on protein conformation. J. Theor. Biol. 2000;206:291–298. doi: 10.1006/jtbi.2000.2123. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Gurisik E, Warton K, Martin DK, Valenzuela SM. An in vitro study of the effects of exposure to a GSM signal in two human cell lines: Monocytic U937 and neuroblastoma SK-N-SH. Cell Biol. Int. 2006;30:793–799. doi: 10.1016/j.cellbi.2006.06.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Bohr H, Bohr J. Microwave-enhanced folding and denaturation of globular proteins. Phys. Rev. E, Stat. Phys. Plasmas. Fluids. Relat. Interdiscip. Topics. 2000;61:4310–4314. [PubMed] [Google Scholar]

11. Inhan-Garip A, et al. Effect of extremely low frequency electromagnetic fields on growth rate and morphology of bacteria. Int. J. Radiat. Biol. 2011;87:1155–1161. doi: 10.3109/09553002.2011.560992. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

12. Cohen I, Cahan R, Shani G, Cohen E, Abramovich A. Effect of 99GHz continuous millimeter wave electro-magnetic radiation on E. coli viability and metabolic activity. Int. J. Radiat. Biol. 2010;86:390–399. doi: 10.3109/09553000903567912. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Celandroni F, et al. Effect of microwave radiation on Bacillus subtilis spores. J. Appl. Microbiol. 2004;97:1220–1227. doi: 10.1111/j.1365-2672.2004.02406.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

14. Shamis Y, et al. Specific electromagnetic effects of microwave radiation on Escherichia coli. Appl. Environ. Microbiol. 2011;77:3017–3022. doi: 10.1128/AEM.01899-10. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. Banik S, Bandyopadhyay S, Ganguly S. Bioeffects of microwave – A brief review. Bioresour. Technol. 2003;87:155–159. doi: 10.1016/S0960-8524(02)00169-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

16. Rai S, et al. Effect of modulated microwave frequencies on the physiology of a cyanobacterium. Anabaena doliolum. Electromagn. Biol. Med. 1999;18:221–232. [Google Scholar]

17. Nguyen THP, et al. 18 GHz electromagnetic field induces permeability of Gram-positive cocci. Sci. Rep. 2015;5:10980. doi: 10.1038/srep10980. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

18. Nguyen THP, et al. The bioeffects resulting from prokaryotic cells and yeast being exposed to an 18 GHz electromagnetic field. PLoS ONE. 2016;11:e0158135. doi: 10.1371/journal.pone.0158135. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

19. Stoll C, Wolkers WF. Membrane stability during biopreservation of blood cells. Transfus. Med. Hemother. 2011;38:89–97. doi: 10.1159/000326900. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Magnani, M. Erythrocyte engineering for drug delivery and targeting. (Springer US, 2003).

21. Tan S, Wu T, Zhang D, Zhang Z. Cell or cell membrane-based drug delivery systems. Theranostics. 2015;5:863–881. doi: 10.7150/thno.11852. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Bourgeaux V, Lanao JM, Bax BE, Godfrin Y. Drug-loaded erythrocytes: on the road toward marketing approval. Drug Des. Dev. Ther. 2016;10:665–676. doi: 10.2147/DDDT.S96470. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Vodyanoy V. Thermodynamic evaluation of vesicles shed by erythrocytes at elevated temperatures. Colloids. Surf. B. Biointerfaces. 2015;133:231–238. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.06.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Ivanov IT, Brähler M, Georgieva R, Bäumler H. Role of membrane proteins in thermal damage and necrosis of red blood cells. Thermochim. Acta. 2007;456:7–12. doi: 10.1016/j.tca.2007.01.020. [CrossRef] [Google Scholar]

25. Parshina EY, et al. Thermal inactivation of volume-sensitive K+, Cl cotransport and plasma membrane relief changes in human erythrocytes. Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 2013;465:977–983. doi: 10.1007/s00424-013-1221-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Zarkowsky HS. Heat-induced erythrocyte fragmentation in neonatal elliptocytosis. Br. J. Haematol. 1979;41:515–518. doi: 10.1111/j.1365-2141.1979.tb05889.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Pogodin S, Werner M, Sommer J-U, Baulin VA. Nanoparticle-induced permeability of lipid membranes. Acs Nano. 2012;6:10555–10561. doi: 10.1021/nn3028858. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

28. Liu F, Burgess J, Mizukami H, Ostafin A. Sample preparation and imaging of erythrocyte cytoskeleton with the atomic force microscopy. Cell Biochem. Biophys. 2003;38:251–270. doi: 10.1385/CBB:38:3:251. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

29. Verma A, Stellacci F. Effect of surface properties on nanoparticle–cell interactions. Small. 2010;6:12–21. doi: 10.1002/smll.200901158. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Shamis Y, Croft R, Taube A, Crawford RJ, Ivanova EP. Review of the specific effects of microwave radiation on bacterial cells. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2012;96:319–325. doi: 10.1007/s00253-012-4339-y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Harisa GD, Ibrahim MF, Alanazi FK. Characterization of human erythrocytes as potential carrier for pravastatin: an in vitro study. Int. J. Med. Sci. 2011;8:222–230. doi: 10.7150/ijms.8.222. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Ohvo-Rekila H, Ramstedt B, Leppimaki P, Slotte JP. Cholesterol interactions with phospholipids in membranes. Prog. Lipid Res. 2002;41:66–97. doi: 10.1016/S0163-7827(01)00020-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Muzykantov VR. Drug delivery by red blood cells: vascular carriers designed by mother nature. Expert Opin. Drug Deliv. 2010;7:403–427. doi: 10.1517/17425241003610633. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Hansen JC, Skalak R, Chien S, Hoger A. Influence of network topology on the elasticity of the red blood cell membrane skeleton. Biophys. J. 1997;72:2369–2381. doi: 10.1016/S0006-3495(97)78882-9. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. English NJ, MacElroy JMD. Molecular dynamics simulations of microwave heating of water. J. Chem. Phys. 2003;118:1589–1592. doi: 10.1063/1.1538595. [CrossRef] [Google Scholar]

36. Adair RK. Vibrational resonances in biological systems at microwave frequencies. Biophys. J. 2002;82:1147–1152. doi: 10.1016/S0006-3495(02)75473-8. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Shamis Y, Ivanova E, Alex T, Croft R, Crawford R. Influence of 18 GHz microwave radiation on the enzymatic activity of Escherichia coli lactate dehydrogenase and cytochrome c oxidase. J. Phys. Sci. Appl. 2012;2:143–151. [Google Scholar]

38. Soghomonyan D, Trchounian A. Comparable effects of low-intensity electromagnetic irradiation at the frequency of 51.8 and 53 GHz and antibiotic ceftazidime on Lactobacillus acidophilus growth and survival. Cell Biochem. Biophys. 2013;67:829–835. doi: 10.1007/s12013-013-9571-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Torgomyan H, Ohanyan V, Blbulyan S, Kalantaryan V, Trchounian A. Electromagnetic irradiation of Enterococcus hirae at low-intensity 51.8- and 53.0-GHz frequencies: changes in bacterial cell membrane properties and enhanced antibiotics effects. FEMS Microbiol. Lett. 2012;329:131–137. doi: 10.1111/j.1574-6968.2012.02512.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Torgomyan H, Tadevosyan H, Trchounian A. Extremely high frequency electromagnetic irradiation in combination with antibiotics enhances antibacterial effects on Escherichia coli. Curr. Microbiol. 2011;62:962–967. doi: 10.1007/s00284-010-9811-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Torgomyan H, Trchounian A. Escherichia coli membrane-associated energy-dependent processes and sensitivity toward antibiotics changes as responses to low-intensity electromagnetic irradiation of 70.6 and 73 GHz frequencies. Cell Biochem. Biophys. 2012;62:451–461. doi: 10.1007/s12013-011-9327-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Ginn FL, Hochstein P, Trump BF. Membrane alterations in hemolysis: Internalization of plasmalemma induced by primaquine. Science. 1969;164:843–845. doi: 10.1126/science.164.3881.843. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43 Panagopoulos DJ, Johansson O, Carlo GL. Evaluation of specific absorption rate as a dosimetric quantity for electromagnetic fields bioeffects. PLoS ONE. 2013;8:e62663. doi: 10.1371/journal.pone.0062663. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Nog meer links naar wetenschappelijk onderzoek( van over de  hele wereld)

Onderzoeken bewijzen : HF LF EMV WIFI 4g 5g veroorzaken ziektes bij mensen dieren en levende organismen

BRON >>> https://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/6040/brief_van_een_stralingsslachtoffer_aan_de_tweede_kamer___geen_vrijheid_maar_gevangenschap__.

Citaat:  “Ik wil u bij deze ook graag wijzen op de resolutie van de Europese Raad van 6 mei jl., waarin alle lidstaten met klem geadviseerd wordt de belasting door EMV’s drastisch te verlagen en stralingsvrije zones in te richten ten behoeve van mens, flora en fauna.” (Zie ook assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12608.pdf).

26/08/2011 Interphone: Mogelijk verhoogd risico acoustisch neuroom bij veel gebruik mobieltje.

26/08/2011 Iran: Electromagnetische velden veroorzaken hersenschade bij kippenembryo’s.

25/08/2011 Ukraine: Dramatische aanwijzingen dat straling mobiele telefonie kankerbevorderend werkt.

23/08/2011 India: Langdurig gebruik mobiele telefoon leidt tot gehoorschade.

08/08/2011 Spanje: Effect UMTS op activiteit hypothalamus (bij ratten) onder thermisch veiligheidsniveau.

05/08/2011 Australië: Persoonsgebonden effecten op slaap bij blootstelling mobiele telefonie vergt omdenken.

03/08/2011 Japan: Verband tussen verstoringen slaappatroon en gebruik van mobiele telefonie.

02/08/2011 USA: Bewijs voor nieuw neurologisch syndroom Electromagnetic Hypersensitivity EHS (Upd)

02/08/2011 USA: Verband tussen blootstelling aan magnetische velden gedurende zwangerschap en astma.

02/08/2011 Metastudie: Ernstige verstoring mannelijke vruchtbaarheid door blootstelling aan mobiele telefonie.

28/07/2011 Egypte: Sterke effecten op aminozuren in rattenhersenen na 1 uur blootstelling aan EMV

24/07/2011 Brazilië: Epidemiologische studie bevestigt relatie telecomzendmasten, dood door tumoren.

22/07/2011 Nederland: Lid Cie. EMV van de Gezondheidsraad pleit voor aanscherping ICNIRP normen.

21/07/2011 Secretaris Cie. EMV Gezondheidsraad zoekt steun bij psychiatrie.

20/07/2011 Zweden: Mogelijk verband tussen melanoma en gebruik mobiele telefoon.

19/07/2011 Griekenland: Wifi beïnvloedt hersenactiviteit bij jonge volwassenen.

17/07/2011 Italië: Overzicht gecombineerde effecten van EMV en andere chemische of fysische stoffen.

13/07/2011 Zwitserland: Effect van UMTS signaal op bloedcirculatie in de hersenen en op de hartslag.

09/07/2011 Turkije: De gentoxische effecten van RF straling bij hersenen van muizen.

07/07/2011 Spanje: Risico van hersentumoren bij mobiele telefonie.

05/07/2011 Duitsland: Up-to-date lijst van studies die de gevaren aantonen van draadloze technologie.

05/07/2011 Ukraine: Langdurige blootstelling aan microwave straling bevordert kankergroei.

01/07/2011 Griekenland: Effect van wifi op neurale hersenactiviteit geslachtsafhankelijk.

28/06/2011 Zwitserland: Invloed UMTS EMV op bloedcirculatie hersenen en hartritme.

20/06/2011 UK: Verband tussen babyfoons en autisme. Een serieuze waarschuwing voor jonge ouders.

18/06/2011 China: Correlatie gebruik mobiele telefoon en kwaadaardige speekselklier afwijkingen.

18/06/2011 Italië: Meta-analyse, risico hersentumoren verdubbelt bij langdurig gebruik mobiele telefonie.

16/06/2011 België: Veranderingen in protozoa bij een in gebruik zijnde GSM mast. Nocebo? Attributie?

12/06/2011 Israël: Eenvoudige standaardtest voor bepaling celstress bij planten in radiofrequente straling.

10/06/2011 Intenationaal onderzoek over het risico op hersentumoren en mobiele telefonie.

10/06/2011 Interphone: Opname van radiofrequente (HF) energie door de hersenen.

07/06/2011 Nederlandse en Oostenrijkse wetenschappers diametraal tegenover elkaar.

31/05/2011 Italië: Invloed GSM straling op bloedlymfocyten

30/05/2011 Australië: Invloed van GSSm en UMTS op cognitieve functies.

28/05/2011 Turkije: Straling GSM veroorzaakt bij ratten oxidative stress in hart, longen, testis en lever.

27/05/2011 Saoedi-Arabië: Langdurige blootstelling aan mobiele telefonie beïnvloedt zaadkwaliteit ratten.

26/05/2011 Duitsland: Effecten van UMTS op hersenen en hormoonafscheiding.

23/05/2011 Cie. EMV Gezondheidsraad volhardt in haar standpunt: alleen thermische effecten zijn schadelijk.

18/05/2011 Groningen: Stralingonderzoek naar gezondheidsschade bomen stadssingel.

18/05/2011 Australië/Spanje: Mobiele telefonie beïnvloedt cognitief functioneren.

13/05/2011 India: Straling mobiele telefonie beïnvloedt wortelgroei door beschadiging biochemische processen.

13/05/2011 Zwitserse studie: Straling mobiele telefonie beïnvloedt biologische processen.

10/05/2011 Zweden: Risico hersentumor door mobiele telefoon neemt toe met gebruik, vooral voor 20e levensjaar.

05/05/2011 Zwitserland: Bijen in paniek door straling mobieljes. (Update 5 mei 2011 met Duitse bevestiging)

02/05/2011 USA: ”Telefoonstraling schadelijk vanwege samenwerkende fotonen”.

15/04/2011 Zwitserland: Invloed RF elektromagnetische velden op EEG tijdens de slaap.

15/04/2011 Canada/Oostenrijk: Gebruik mobiele telefonie heeft negatieve invloed op de zaadkwaliteit bij mannen.

11/04/2011 Finland: Onbekende (?) milieu-oorzaak voor teruglopende zaadkwaliteit Finse mannen.

08/04/2011 Zuid-Afrika: Effect van GSM op vruchtbaarheid zaadcellen.

08/04/2011 USA: DNA is een antenne in een elektromagnetisch veld.

05/04/2011 Iran: Wonen nabij hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

05/04/2011 Brazilië: Degeneratie testes door LF elektromagnetische velden bij ratten.

02/04/2011 USA: Mobiele telefonie verstoort hersenmetabolisme.

31/03/2011 Argentinië: Heupbot aandoeningen onder gebruikers en dragers van mobiele telefoons.

28/03/2011 Rusland: Effecten straling zendmasten mobiele telefonie op auto-immuunsysteem van ratten.

26/03/2011 Elektromagnetische straling van mobiele telefoons kan invloed hebben op de botsterkte.

26/03/2011 Biochemische veranderingen in werkbijen bij blootstelling aan straling mobiele telefonie.

22/03/2011 India: Wederom bevestigd, straling mobieltje beïnvloedt vruchtbaarheid ratten.

16/03/2011 Australië: Afname overlevingskans kinderleukemie gerelateerd aan nabijheid TV zenders.

13/03/2011 Duitsland: Veranderingen neurotransmitters onder invloed velden zendmast mobiele telefonie.

13/03/2011 India: Bestraling ratten met GSM leidt tot onvruchtbaarheid.

06/03/2011 Duitsland: Beierse studie over de invloed van zenders mobiele telefonie op gezondheid omwonenden.

03/03/2011 Turkije: Umts en oxidatieve stress in rattenharten, beschermende werking selenium en L-carnitine.

22/02/2011 Zweden: Risico op hersentumor neemt toe met gebruiksduur en beluren.

14/02/2011 Turkije: Wederom, straling UMTS veroorzaakt celdood bij spermatogenese in ratten.

04/02/2011 Intensief gebruik mobiele telefoon risicofactor voor geestelijke gezondheid van jongeren.

29/01/2011 Topwetenschappers verbonden aan het WHO Interphone-onderzoek doen dramatische oproep.

21/01/2011 Verandering in bloedwaarden na aanschakeling zendmast bevestigd.

13/01/2011 Verschillende artikelen over de niet-thermische effecten en werkingsmechanismen van EMV.

13/01/2011 China: Overzicht invloed van mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.

06/01/2011 UK: Het risico op leukemie in verband met het gebruik van mobiele telefonie.

06/01/2011 India: Het officiële onderzoeksrapport over de schadelijkheid van mobiele telefonie.

31/12/2010 Het risico van hersentumoren bij draadloze telefonie. Samenvattend artikel in Journal Tomography.

30/12/2010 UK: C2000 veroorzaakt gezondheidssymptomen maar is er niet verantwoordelijk voor. (!)

24/12/2010 Israël: Incidentie speekselklierkanker sterk gestegen in algehele bevolking, vooral na 2001. (Upd)

20/12/2010 Duitsland: Het effect van microwaves op het centrale zenuwstelsel. Een studie uit 1965.

19/12/2010 Nederland: Sterke toename zaadbalkanker onder jonge mannen. (Upd. + Opm Stopumts).

18/12/2010 Zweden: Resultaten Hardell groep betreffende hersentumoren corresponderen met Interphone.

13/12/2010 Oostenrijk: Samenvatting onderzoeksresultaten gentoxiteit mobiele technologie.

12/12/2010 WHO: Melatoninegebrek waarschijnlijk carcinogeen.

11/12/2010 USA: Mobiele telefonie en gedragsproblemen bij kinderen.

07/12/2010 Duitsland: Gezondheidsrisico elektrosmog in de huisartsenpraktijk.

03/12/2010 Duitsland: Gezondheidsklachten en de afstand rond zendmasten voor mobiele telefonie.

02/12/2010 Japan: Onderzoekers zien (wederom) verband tussen mobieltjes en hersenttumoren.

02/12/2010 Griekenland: Kortetermijngeheugen bij muizen aangetast door straling mobiele telefonie. Nocebo?

29/11/2010 Interactie tussen elektromagnetische velden en levende materie. ICEM’s monograph.

25/11/2010 Turkije: Afname hersencellen na blootstelling aan GSM bij ratten.

23/11/2010 Nederland: Laboratoriumonderzoek naar negatieve invloed op gezondheid van planten. Rapportage.

23/11/2010 Zweden: Mogelijk verklarend mechanisme voor gerapporteerde slapeloosheid door EMV.

18/11/2010 Griekenland: Blootstelling aan straling mobiele telefonie beïnvloedt gehoorsysteem.

18/11/2010 Kennisplatform EMV publiceert eerste indruk onderzoek hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

17/11/2010 Frankrijk: Aanwezigheid hoogspanningsleidingen kan rol spelen bij voorkomen hersentumor.

06/11/2010 Canada: Vermindering van libido in nabijheid zendmasten voor mobiele telefonie.

05/11/2010 Journal Computer Assisted Tomography: Best beschikbaar onderzoek linkt mobieltjes met hersentumoren.

04/11/2010 Japan: Toegenomen risico voor acoustisch neuroom al mogelijk bij meer dan 20 min. bellen per dag

04/11/2010 USA: Big Telecom manipuleert structureel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

02/11/2010 Rusland: 40 jaar oude studie over de invloed van microwavestraling op mens en dier.

30/10/2010 USA: Elektromagnetische velden zouden allergische reacties versterken.

21/10/2010 ”A few studies suggest that biological effects can be seen at low levels of exposure”.

20/10/2010 India: Invloed GSM op hartritme en bloeddruk bij gezonde medische studenten.

17/10/2010 UK: Effecten van Tetra (C2000).

08/10/2010 Oostenrijk: Stressenzymen bij blootstelling aan zendmasten voor mobiele telefonie.

04/10/2010 Zuid Korea: Chronische blootstelling aan GSM straling en hersenbeschadiging bij ratten.

23/09/2010 Turkije: Gezondheidsschade bij schildklier na blootstelling aan GSM straling (bij ratten).

22/09/2010 Duitsland: Langdurige GSM blootstelling beïnvloedt gezondheid en verkort levensduur ratten.

22/09/2010 Zweden: GSM blootstelling be�nvloedt EEG en slaapkwaliteit.

22/09/2010 Rusland: Onderzoeken effecten op immuunsysteem door RF EMV in replica bevestigd.

20/09/2010 Finland: Opmerkelijke temperatuurstijgingen bij implantaten o.i.v. geringe RF straling.

19/09/2010 India: Genetische veranderingen bij ratten na blootstelling aan microwaves.

08/09/2010 USA: Elektromagnetische velden en de kosten van een toenemend aantal kankergevallen. Upd.

07/09/2010 Duitsland: Donkerogige vrouwen lopen waarschijnlijk meer risico op oogkanker door EMV.

04/09/2010 Turkije: Pathalogische veranderingen schildklier bij blootstelling straling mobiele telefonie.

04/09/2010 Turkije: Nadelige effecten straling mobiele telefonie op lever is duurafhankelijk.

01/09/2010 Turkije: Invloed straling mobiele telefonie op hersenweefsel ratten, preventieve werking vitamine C.

31/08/2010 Australië: Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico zendmasten mobile telefonie.

27/08/2010 Nederland: Grutto’s leggen geen eieren door zendertje.

24/08/2010 India: Effect van straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.

19/08/2010 Saoedi-Arabië: Straling mobiele telefonie kan ”verwoestend” zijn voor algehele gezondheid.

10/08/2010 Turkije: Afname van essentiële hersencellen bij ratten na blootstelling straling mobiele telefonie.

10/08/2010 Ukraine: Risico op kanker door elektromagnetische straling van draadloze apparatuur.

31/07/2010 Australië: Proefschrift oprichter EMFacts over manipulatie emissienormen overheid en industrie.

30/07/2010 Korea: Beschermende werking van catechin in groene thee tegen UMTS straling.

16/07/2010 Armenië: Niet-thermische effecten op watermoleculen door millimeter wave straling.

15/07/2010 USA: Pas op voor mobieltjes in uw broekzak in combinatie met blue-tooth: afname vruchtbaarheid.

15/07/2010 Israel: Beschermend effect L-Carnitine op oxidatieve stress bij bestraling van ratten.

13/07/2010 Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s van zendmasten voor mobiele telefonie.

07/07/2010 Zweden: Mogelijke verklaring voor slaapstoornissen gerapporteerd bij RF EMV.

05/07/2010 USA: Invloed RF EMV op populierbossen.

02/07/2010 USA: Direct lineair verband tussen abonnementen op mobiele telefonie en hersentumoren.

01/07/2010 Oostenrijk: Na meer dan 4 jaar gebruik mobiele telefoon wordt tinnitus een mogelijke risicofactor.

28/06/2010 India: Gebruik mobiele telefonie kan leiden tot oogbeschadiging.

24/06/2010 Spanje: Deasastreuze uitwerking zendmast mobiele telefonie op omgevingsfauna.

21/06/2010 Zweden: Nieuwe studie van Hardell bevestigt het verband tussen mobieltje en kwaadaardige tumoren

17/06/2010 Griekenland: Voortplantingsvermogen neemt lineair af met cumulatieve korte GSM bestraling.

14/06/2010 Zwitserland: Veterinaire studie bewijst samenhang zieke kalveren en zendmast mobiele telefonie.

11/06/2010 Straling mobiele telefonie heeft wel degelijk invloed op wereldwijde sterfte bijenpopulaties.

29/05/2010 Interphone Commentaar: Bel me op mijn mobieltje – of toch maar liever niet?

28/05/2010 Zweden: Stamcellen gevoeliger voor RF straling, mogelijk verband met kankerrisico.

25/05/2010 Israël: Schadelijke Invloed mobieltje op speekselklieren.

25/05/2010 Griekenland: Schadelijke invloed van mobieltje op geheugenfuncties bij muizen.

22/05/2010 Griekenland: 6 min. blootstelling mobiele telefonie; grote afname vruchtbaarheid bij insecten.

12/05/2010 Canada: De noodzaak om blootstellingslimieten EM straling te herzien is urgent.

08/05/2010 WIFi camera legt elektromagnetische golven vast.

06/05/2010 Oostenrijk: Mensen in de omgeving van zendmasten tonen meer stress en afwijkende speekselwaarden.

01/05/2010 UK: Review van recente studies naar de effecten van elektromagnetische velden.

29/04/2010 UK: Herhaaldelijke blootstelling aan microgolven heeft effect op hersenfunctie van ratten.

22/04/2010 Frankrijk: Straling mobiele telefonie veroorzaakt schade aan rattenhersens.

21/04/2010 Griekenland; Insecten reageren op straling mobiele telefonie binnen bepaalde ”windows”.

21/04/2010 Griekenland: Voortplantingscapaciteit insecten neemt lineair af bij toenemende stralingsbelasting.

20/04/2010 India: Gedragsverandering bij ratten onder invloed van straling mobiele telefonie.

17/04/2010 Duitsland: Studie bepleit alternatief voor draadloze systemen op school, in ieder geval geen Wifi.

16/04/2010 India: Langdurig intensief mobiel bellen (>60 min/dag) kan leiden tot schade aan het inwendige oor.

16/04/2010 Zwitserland: Rapport over EM velden bij spaarlampen.

13/04/2010 Japan: Straling mobiele telefonie beïnvloedt seksueel gedrag van konijnen.

07/04/2010 India: Straling mobiele telefonie leidt tot nadelige biochemische veranderingen boonplanten. Nocebo?

02/04/2010 India: Chronische blootstelling UMTS straling leidt tot significante hersenbeschadiging bij ratten.

30/03/2010 UK: Debat over omstreden studie van de psycholoog Rubin (Electromagetic Hypersensitivity and Nocebo)

26/03/2010 Duitsland: Bericht over trage zaadcellen door mobieltjes.

19/03/2010 Zuid-Afrika: Invloed straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid bevestigd.

18/03/2010 Duitsland: Verband tussen blootstelling straling mobiele telefonie en gedragsproblemen.

05/03/2010 USA: Pulsen van mobiele telefonie beïnvloeden hersenen door ”evoked potentials”.

04/03/2010 China: Schadelijke invloed van GSM straling op mtDNA. Herstellende werking melatonine.

04/03/2010 Japan: Invloed van mobieltje in standby modus op beweeglijkheid van rattensperma.

02/03/2010 Zweden: Verschil tussen mensen met EHS en mensen met klachten mobiele telefonie.

25/02/2010 Zuid-Afrika: Blootstelling aan EMV en abnormaal gedrag c.q. functionering der hersenen bij ratten.

25/02/2010 Italië: Negatieve invoed ELF-EMV op vruchtbaarheid bij dieren.

17/02/2010 Servië: Gecombineerde blootstelling aan Atrazine en EMV mogelijk ernstig gezondheidsgevaar.

12/02/2010 Turkije: Oxidatieve schade bij blootstelling van ratten aan GSM straling.

12/02/2010 Oostenrijk: Toename eiwitsynthese door cellen blootgesteld aan GSM straling.

10/02/2010 India: 50 Ghz straling kan leiden tot onvruchtbaarheid bij mannelijke ratten.

09/02/2010 Zweden: Zwakke straling van mobiele telefonie verhindert proces DNA reparatie menselijke stamcellen.

05/02/2010 India: Intensief mobiel telefoongebruik leidt tot schade aan het binnenoor.

02/02/2010 Finland: Betrouwbaarheid van huidige veiligheidslimieten mobiele telefonie is onvoldoende.

01/02/2010 USA: Straling mobiele telefonie en schade aan zenuwbanen, grote kans op toename tumoren bij ratten.

29/01/2010 Sterke concrete waarschuwingen van wetenschappers. Speciale uitgave Pathophysiology.

27/01/2010 India: Straling mobiele telefonie verandert gedrag en beïnvloedt hersenen bij ratten.

26/01/2010 Duitsland: Biotrope factoren en meteorologie. Wisselwerkingen weer- en elektrogevoeligheid.

24/01/2010 Israël: Straling bodyscanners schadelijk voor de gezondheid.

21/01/2010 China: Straling van UMTS heeft invloed op cellen van het centrale zenuwstelsel.

17/01/2010 USA: Toename schildklierkanker plaatst onderzoekers voor een raadsel.

14/01/2010 China: Effecten van gepulste EM velden bij onderzoek aan ratten.

12/01/2010 Transthyretin in bloed van mensen die veel mobiel bellen.

06/01/2010 Italië: DNA beschadiging door GSM signaal bevestigd.

05/01/2010 Italië: Mobiele telefonie beïnvloedt hersengolven bij ouderen op andere wijze dan bij jongeren.

31/12/2009 Turkije: Gunstige werking Carnitine en selenium bij blootstelling aan EMV.

22/12/2009 Zweden: Studie over elektrogevoeligheid.

22/12/2009 Duitsland: Een op de drie huisartsen associeert EMV met gezondheidsklachten.

18/12/2009 Italië: Duidelijk verschil tussen jongeren en ouderen wat betreft invloed EMV op hersengolven.

16/12/2009 Spanje: Elektromagnetische milieuvervuiling bij wilde zoogdieren: een nieuw langzaamwerkend vergif ?

14/12/2009 Japan: Oogschade veroorzaakt door 60 GHz straling.

11/12/2009 Gezondheidsraadrapport Wie betaalt, bepaalt.

10/12/2009 Zuid Korea: Invloed van straling mobiele telefonie op hippocampus bij muizen.

09/12/2009 Korea: Het gebruik van mobiele telefonie en het risico op tumoren, een meta-analyse.

08/12/2009 Duitsland: Gedragsproblemen bij kinderen in Beieren en elektromagnetische velden.

07/12/2009 Griekenland: GSM beïnvloedt geheugen bij muizen.

07/12/2009 Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003

04/12/2009 Duitsland: Vogels navigeren op het oog en niet de snavel. Invloed EMV op de mens?

27/11/2009 Japan/Egypte: Invloed van straling mobiele telefonie op seksueel gedrag.

27/11/2009 Japan: Onderzoek invloed straling mobiele telefonie op zaadkwaliteit bij konijnen.

13/11/2009 Zweden; Bloed-hersen barrière extra doorlaatbaar 7 dagen na bestraling door mobiele telefonie.

10/11/2009 Zwitserland: Invloed van ELF EM velden op het mechanisme van reproduceerbare DNA schade.

06/11/2009 Turkije: Effect van straling van mobiele telefoons op ovarian follicles bij ratten.

04/11/2009 Canada: Hartonregelmatigheden door DECT-telefoon bij daarvoor gevoelige personen.

04/11/2009 Duitsland: Bij borstkanker wordt positieve werking van melatonine negatief beïnvloed door EM velden.

04/11/2009 China: Oxidative damage to mtDNA may account for the neurotoxicity of RF radiation in the brain.

02/11/2009 Turkije: Samenstelling heupbot verandert mogelijk bij dragen mobiele telefoon in broekzak.

27/10/2009 Griekenland: Misgeboorten bij muizen na bestraling met mobiele telefonie.

22/10/2009 China: Verstoring overdracht hersensignalen door straling mobiele telefonie.

22/10/2009 USA: Telefoneren met mobieltje ook gevaarlijk voor voetgangers.

15/10/2009 Australië: Electromagnetische straling kan leiden tot afwijkend hersenfunctioneren.

15/10/2009 USA/Korea: Meta-analyse toont wederom aanwijzingen verhoogd hersentumorrisico bij >10 jaar bellen

12/10/2009 Nigeria: Alweer een studie over aantasting van sperma door straling mobiele telefonie.

01/10/2009 Rusland: Ernstige functionele ontregeling van protozoa bij straling mobiele telefonie.
29/09/2009 Zwitserland: Kalverblindheid en de nabijheid van zendmasten voor mobiele telefonie.

24/09/2009 Duitsland: Borstkanker en (laagfrequente 50 HZ) elektromagnetische velden.

24/09/2009 Italië: Blootstelling aan mobiele telefonie beïnvloedt frontale cortex.

19/09/2009 Elektromagnetische Interferentie en de invloed op ons zenuwstelsel.

18/09/2009 Het effect van straling mobiele telefoon op bloedlichaampjes. Geldrollenbildung (3. Upd)

18/09/2009 België: Zendmasten voor mobiele telefonie en elektro-overgevoeligheid, BBEMG publicatie

16/09/2009 Mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s voor werknemers. Enquete bedrijfsartsen.

15/09/2009 Israël: Invloed mobieltje op speekselklieren: voortdurende overbelasting. Afname proteinegehalte.

11/09/2009 IEEE, ICNIRP en WHO houden gelederen gesloten.

11/09/2009 DNA schade bij langdurige (?) blootstelling van ratten aan GSM straling. Mogelijke mechanismen.

08/09/2009 Schade aan het oororgaan bij konijnen door GSM straling.

05/09/2009 Duitsland: Interview met Prof. Dr. med. Franz Adlkofer.

04/09/2009 Kankerclusters rond zendmasten?

01/09/2009 Duitsland: Observations from a Psychotherapy Practice on Mobile Telecommunications. (upd+ext.)

01/09/2009 Gsm-straling tast sperma aan.

28/08/2009 Studie: ”15 Reasons for Concern”; operators bagatelliseren risico’s mobiel bellen.

27/08/2009 Turkije: Verlies van hersencellen bij pasgeboren ratten door prenatale bestraling met GSM.

27/08/2009 Kroatië: Schade aan DNA in vivo door langdurige GSM straling.

19/08/2009 India: Straling mobiele telefoon beïnvloedt wortelgroei van boongewas.

18/08/2009 Australië: Mobiele telefonie en hersentumoren. (Upd + volledig artikel in PDF)

18/08/2009 Australië: Straling mobiele telefoon heeft grote gevolgen voor vruchtbaarheid van de man (3. Upd)

14/08/2009 Australië: Snel en slordig; gebruik mobiele telefonie verandert cognitieve functies bij jongeren.

12/08/2009 Turkije: Invloed van EM straling op eigenschappen beenderen bij ratten.

12/08/2009 Duitse Strahlenschutzkommission vindt het niet nodig SAR waarden te verlagen.

06/08/2009 Zweden: Slapen op je rechterzijde – kanker aan de linkerkant?

06/08/2009 Tsjechië: Centraal zenuwstelsel bij muizen kwetsbaarder voor schade oiv straling mobiele telefonie.

05/08/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.

19/07/2009 Oostenrijk: Nieuw onderzoek toont a-thermische effecten bij EM velden van mobiele telefonie.

16/07/2009 Turkije: Doorlaatbaarheid van Bloed-Hersenbarrière o.i.v. EMvelden wederom bevestigd.

11/07/2009 Verband tussen diabetes en blootstelling aan elektromagnetische velden.

09/07/2009 India: GSM heeft negatieve invloed op de vruchtbaarheid van de man.

02/07/2009 Discussiebijdrage Dr. Goldberg over Autisme en EMvelden

26/06/2009 Zweden: Mobiele telefoons, draagbare huistelefoons (DECT) en het risico op hersentumoren. (Upd+ext)

23/06/2009 Hoogtepunten van het BEMS/EBEA congres te Davos, Zwitserland 14-19 juni 2009

17/06/2009 USA: Chemische- en elektromagnetische blootstelling in arbeidssociale context.

10/06/2009 Nokia maakt mobiel die geen oplader nodig heeft.

09/06/2009 China: GSM straling versterkt de schadelijke effecten van gammastraling.

08/06/2009 Italië: Invloed van EMV op membraameiwitten in voorstadium van zwangerschap.

06/06/2009 Finland: Beschadiging DNA o.i.v. elektromagnetische velden wederom bevestigd.

04/06/2009 Turkije: Gehoorschade bij vooral vrouwelijke volwassen konijnen na blootstelling aan GSM. (upd+corr)

01/06/2009 Duitsland: Kanker-incidentie in de nabijheid van een zendmast voor mobiele telefonie.

29/05/2009 Zwitserse studie: Zendmasten voornaamste stralingsbelasting voor burgers in stedelijke gebieden.

24/05/2009 USA: Meeste kankergevallen brandweerlieden gevolg van RF straling; niet door ingeademde stoffen.

20/05/2009 Duitsland: Mechanisme van biologische invloeden door zwakke EM velden op planten aangetoond.

13/05/2009 Italië: Invloed van ononderbroken GSM straling op zenuwcellen.

13/05/2009 Zweden: Onderzoek bij vrijwillers op doorlaatbaarheid bloed-hersen barrière.

11/05/2009 Israël: Cognitieve effecten bij gebruik mobiele telefonie wederom bevestigd. (Upd+Ext)

09/05/2009 Zwitserland: Kalverblindheid op boerderijen met een zendmast voor mobiele telefonie

08/05/2009 Vogels, bijen en elektrosmog. Publicatie Engelse bioloog

07/05/2009 Duitsland: Mobiel bellen van omstanders is te vergelijken met het meerookeffect.

06/05/2009 USA: Effecten van mobiele straling op dierlijke embryo’s en foetussen.

06/05/2009 Spanje: Gepulste GSM straling en veranderingen in hersenactiviteit.

01/05/2009 Invloed van microgolfstraling op chromatine.

01/05/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.

30/04/2009 Zweden: Verband tussen gebruik mobiele telefonie en samenstelling cerebrospinale vloeistof.

28/04/2009 Overzicht vogelstudies en mogelijke invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefonie

21/04/2009 Kroatië: Verstoring van celdeling als reactie op straling van mobiele telefonie.

20/04/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Gautier

15/04/2009 Australië: Biologisch effect van RF straling op enzymsysteem bevestigd.

12/04/2009 Effect op genen door straling RF elektromagnetische velden wederom bevestigd.

09/04/2009 Zweden: Doorlaatbaarheid van bloed-hersenbarrière o.i.v. EM velden opnieuw aangetoond.

05/04/2009 Gerubriceerd Engelstalig up-to-date overzicht van wetenschappelijke studies

04/04/2009 Zweden: Verband introductie mobiele telefonie en slapeloosheid c.q. ADHD.

03/04/2009 Gepulste straling van mobiele telefonie veroorzaakt cellulaire stress en pijn.

03/04/2009 Straling van zendmasten bereikt maximum waar hoofdbundel de grond treft.

02/04/2009 Geheugen en ruimtelijke oriëntering bij ratten aangetast door straling mobiele telefonie.

01/04/2009 Elektro-overgevoeligheid en tinnitus: psychosomatisch of somapsychisch?

28/03/2009 Invloed van straling mobile telefonie op het bloed. Dosis-response relatie vastgesteld.

25/03/2009 Pathophysiology Maartnummer 2009: alle artikelen.

25/03/2009 Slowakije: Bezorgdheid over de gezondheidsaspecten van EM velden mobiele telefonie gerechtvaardigd.

18/03/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Ruzicka.

17/03/2009 Tijdschrift Pathophysiology besteedt hele maart uitgave aan elektromagnetische velden.

11/03/2009 USA: Studie toont aan dat emissienormen voor EM velden herzien dienen te worden.

11/03/2009 Zweden: Opnieuw bevestiging van het verband tussen mobiele telefoon en hersentumoren.

11/03/2009 Finland: FM radio en TV signalen veroorzaken spontane spierbewegingen.

09/03/2009 Iran: Effecten van radiofrequente mobile telefonie op hemoglobine.

03/03/2009 Universiteit Wageningen: Rapport analyse boomaantastingen Gemeente Alphen aan de Rijn.

02/03/2009 Pakistan: Verstoring netvliesontwikkeling kippenembryo’s door EM velden van mobiele telefonie.

28/02/2009 Effect of microwave emission of mobile phones on neuron survival in rat central nervous system.

25/02/2009 Saudi Arabië: Nadelige effecten van excessief gebruik van mobiele telefonie.

25/02/2009 Turkije: Verlies van hersencellen door GSM bestraling bij ratten. Chronische effecten bij teenagers?

24/02/2009 Zwitserse bijenstudie: volledige presentatie nu beschikbaar. (Upd/ext)

23/02/2009 Zweden: Scherpe daling gezondheidsindicatoren na 1997 en blootstelling aan RF HF straling.

18/02/2009 Mogelijk verband tussen autisme en prenatale blootstelling aan EM velden.

13/02/2009 SCENHIR (Scientific Com. on Emerging and Newly Identified Health Risks) actualiseert haar opinie.

09/02/2009 Franse hoogleraar onderzoekt ‘Syndroom van Intolerantie voor Elektromagnetische Velden’ (SIEM)

03/02/2009 Bijenstudies en elektromagnetische velden.

03/02/2009 Iran: Invloed van EM velden op de ontwikkeling van eicellen,

03/02/2009 Australië: Invloed op enzymactiviteit bij microgolfstraling van 500 en 900 MHz.

26/01/2009 Australische studie over het effect van GSM op (de alphafrequenties) van EEG.

17/01/2009 Zwitserse Studie: Huidige veiligheidsrichtlijnen voor RF EM velden dienen herzien te worden.

14/01/2009 Finse studie: DNA schade en straling van mobiele telefonie.

07/01/2009 India: Blootstelling aan mobiele telefonie en DNA schade.

06/01/2009 Conclusie Turkse studie: Kinderen moeten worden beschermd tegen radiofrequente (GSM) straling.

18/12/2008 België: Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden.

18/12/2008 Japan: Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen.

16/12/2008 China: Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen).

15/12/2008 Zweden, Universiteit Lund: Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten. (upd+ext.)

12/12/2008 Oostenrijk: Studie Hogeschool Salzburg, WLAN kan het hart beïnvloeden.

11/12/2008 IARC Lyon: Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie.

09/12/2008 Zweden: Orienterende studie over het gebruik van mobieltjes bij teenagers.

04/12/2008 Veelbesproken Belgische rattenstudie van Adang (Volledige tekst).

01/12/2008 Electrohypersensitivity in the Netherlands: ”A survey”.

26/11/2008 Cognitieve effecten van RF straling; studie toont verband mobiele telefonie en reactietijden.

22/11/2008 Duitsland: Gezondheidsklachten zendmasten niet volledig verklaarbaar door bezorgdheid omwonenden.

16/11/2008 Zweden: Opnieuw een studie over de doorlaatbaarheid van de bloed hersen barrière. (Upd+Ext)

15/11/2008 Zwitserland: Dosis-response relatie Alzheimer en ELF EM velden.

10/11/2008 Studie over passief meebellen bij mobiele telefonie.

08/11/2008 Zwitsers onderzoek: Wonen bij hoogspanning verdubbelt kans op Alzheimer.

06/11/2008 Extremely low frequency magnetic fields cause oxidative DNA damage in rats.

06/11/2008 Zweedse studie: Straling van GSM/UMTS telefoon en de invloed op witte bloedcellen.

03/11/2008 Franse studie: Niet overmatig opwarmende radiofrequente straling geeft verandering DNA sperma.

03/11/2008 Zweedse studie: ”Cell membrane is an important target for electromagnetic field effects”

31/10/2008 Gerenommeerd Engels bioloog waarschuwt opnieuw voor Wifi en EM velden.

20/10/2008 Britse Vereniging van Dermatologen: mobieltje veroorzaakt huidallergieen (Upd+Ext)

17/10/2008 Zwangere vrouwen: Blootstelling aan mobiele telefonie verhoogt hartritme en verlaagt cardiac output.

14/10/2008 Interphone studie gepubliceerd.

10/10/2008 Zweden: UMTS grotere biologische invloed op DNA dan GSM signaal, mogelijk gtroter gezondheidsrisico.

07/10/2008 Melatonine en langdurige blootstelling aan mobiele telefonie.

06/10/2008 India: Vogelsterfte door zendmasten.

06/10/2008 Alarmerende verandering van bloedwaarden na plaatsing zendmast Kempten.

05/10/2008 Invloed electromagnetische velden op hersenfuncties. Voordracht Prof. Salford.

02/10/2008 Kwik uit amalgaamvullingen en mobiel bellen.

01/10/2008 Noorwegen: Onvrijwillige kinderloosheid en blootstelling aan HF EM velden.

01/10/2008 Zweden: Beschadigde hersenneuronen en de permeabiliteit van de Bloed-Hersen Barrière

24/09/2008 Provocatieve studie in Oostenrijk: GSM zendmasten kunnen welbevinden beïnvloeden.

24/09/2008 Alweer een onderzoek dat aanbeveelt geen mobieltjes te dragen in broekzakken.

22/09/2008 Amerikaanse specialist: Gebruik mobiel met oortje beïnvloedt vruchtbaarheid bij mannen.

17/09/2008 Oostenrijk: Aantal personen met overgevoeligheid voor EM velden gestegen naar 3,5% (upd + ext)

14/09/2008 Eerder onderzoek van Salford et.al. inzake Brain Blood Barrier niet bevestigd.

13/09/2008 Straling van invloed op bacteriën.

13/09/2008 Chinese studie over invloed HF EM velden op vrouwelijke arbeiders.

05/09/2008 10 studies die DNA schade aantonen door Electromagnetische Velden van mobiele telefonie

03/09/2008 EMV en de invloed op de embryonale ontwikkeling van ratten.

27/08/2008 Significant meer oogproblemen bij > 2 jaar mobiel bellen.

26/08/2008 Reguliere blootstelling aan mobiele telefonie kan leiden tot neurologische schade bij ratten.

24/08/2008 Mogelijk effect op verandering in hartslagritme door mobiel bellen.

24/08/2008 EMV en de doorlaatbaarheid van de bloed-zaadbal barrière bij muizen.

22/08/2008 EM velden en het risico voor hart- en bloedvaten voor medisch personeel.

21/08/2008 Boomaantastingen en EM velden.

20/08/2008 Mobiel bellen en kwaadaardige tumor van de oorspeekselklier.

10/08/2008 Mobiele telefoon beschadigt proteïnen.

19/07/2008 Overzicht onderzoeken ‘blood brain barrier’.

05/07/2008 Verhoogde concentratie van gifstoffen bij mensen met electromagnetische hypergevoeligheid.

05/07/2008 Artikel over effecten straling.

05/07/2008 Biologische effecten op fruitvliegjes.

01/06/2008 Gedragsproblemen bij kinderen.

19/05/2008 Relatie tussen problemen van kinderen en mobiele telefoons.

17/05/2008 EEG verandert bij mobiel bellen.

12/04/2008 Franse Nationale Bibliotheek: géén WiFi.

06/04/2008 Significante verschillen tussen controlegroep en mensen met EHS.

22/03/2008 Verandering eiwitten in vivo.

17/03/2008 Onderzoeksprotocol TNO COFAM 1 openbaar gemaakt.

24/02/2008 Artikel Grigoriev.

11/02/2008 Mobiele telefoon schaadt ongeboren kind.

11/02/2008 Verminderde vruchtbaarheid door elektromagnetische velden.

04/02/2008 5x tot 8x zoveel kanker bij meer dan 1.000 uW/m2.

22/01/2008 (Update 2) Slecht slapen door straling.

15/01/2008 International Association of Firefighters wil geen zendmasten op kazernes.

15/01/2008 Literatuurstudie Oberfeld.

12/01/2008 Celdood in het laboratorium.

11/01/2008 Nader onderzoek nodig, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.

18/12/2007 Gemoduleerd 450 MHz HF-signaal beinvloedt hersengolven.

12/12/2007 Speekselkliertumor en gebruik mobiele telefoon: correlatie gevonden.

20/11/2007 Autisme, zware metalen detoxificatie en elektromagnetische velden.

09/11/2007 Slaapstoornissen en hoofdpijn.

10/09/2007 Mobiele telefoon vertraagt hersenen.

07/09/2007 (upd) Mobiele telefoon stoort in ziekenhuis.

04/09/2007 Mobiel bellen maakt moe.

03/09/2007 ICNIRP-lid concludeert dat straling effect heeft.

02/09/2007 GSM-signaal beinvloedt EEG en cognitieve prestaties met een dosis-afhankelijke relatie.

27/07/2007 Uitgebreid WiFi-analyse van Trent University, Canada.

27/07/2007 Gigantisch overzicht onderzoeken m.b.t. hoogfrequente electromagnetische straling.

26/07/2007 Ook ratten minder vruchtbaar door straling.

26/07/2007 Hersenfunctie van ratten beïnvloed door straling.

19/07/2007 Stewart Rapport 2000: Mobile Phones and Health.

16/07/2007 Gen-expressie verandert door radiofrequente straling.

15/07/2007 Verhoogd risico bij AM zenders.

02/07/2007 Invloed GSM op in slaap vallen en EEG.

01/07/2007 Afname huismussen: mogelijke relatie met straling.

16/06/2007 100 en 200 kHz velden remmen kankergroei bij 100 Volt per meter.

19/05/2007 Cataract bij kalveren.

19/05/2007 Geheim legeronderzoek openbaar gemaakt.

10/05/2007 Kwaliteit sperma neemt sterk af bij gebruik mobiele telefoon.

10/05/2007 Biologische effecten van zwakke EM-velden, Andrew Goldsworthy, 2007.

08/05/2007 Cognitieve en EEG effecten door gepulste 900 MHz signalen.

08/05/2007 Oxidatieve stress in ogen door straling mobiele telefoon.

07/05/2007 (upd) Werkingsmechanisme aangetoond.

22/04/2007 GSM telefoon beïnvloedt elektrische signalen in hersenen.

21/04/2007 Levensverwachting neemt drastisch af nabij zendmast.

19/04/2007 Mussen en GSM-straling: negatieve relatie.

19/04/2007 Bijen en DECT straling: negatieve relatie.

06/04/2007 Verhoogd risico op hersentumoren na 10 jaar GSM-gebruik.

04/04/2007 500 uW/m2 verhoogt stress in lichaam meetbaar.

29/03/2007 Extra gezondheidsklachten na komst van zendmast (Zierikzee).

28/03/2007 How shall we cope with the increasing amounts of airborne radiation?, Johansson.

23/03/2007 Tomatenplanten reageren op electromagnetische straling met zeer laag vermogen.

20/03/2007 Altered cortical excitability in subjectively electrosensitive patients.

16/03/2007 Radarstations jagen vleermuizen op de vlucht.

25/02/2007 Effecten microgolven al in 1929 bekend, Kurzwellentherapie.

07/02/2007 Studie bevestigt voorzorgsbeginsel van Bundesamt fur Strahlenschutz.

06/01/2007 9x vaker geen effect gevonden bij door industrie gesponsorde onderzoeken.

22/12/2006 De invloed van GSM/UMTS straling op bomen en planten.

23/11/2006 Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation.

29/10/2006 Verhoogde kans op acoustisch neuroma en kwaadaardige hersentumoren.

24/10/2006 Men beware! Heavy mobile use may decrease sperm count, ChinaView.

24/09/2006 Bewoners onder en tegenover zendmasten lopen risico.

27/08/2006 Kritiek op het Zwitserse onderzoek samengebracht.

02/07/2006 Hersenfrequenties beinlvoed door GSM.

02/07/2006 Kwaliteit sperma minder bij regelmatig gebruik mobiele telefoon.

02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt bloedstroom en metabolisme in de hersenen.

02/07/2006 Mobiel telefoneren geeft tijdelijke verlaging melatonine.

02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt zenuwstelsel.

02/07/2006 Verhoogde testosteron bij GSM-bestraalde ratten.

02/07/2006 Gehoor verslechtert bij regelmatig mobiel telefoneren.

02/07/2006 GSM straling beinvloedt hersenexcitatie.

02/07/2006 CDMA straling: Meer transpiratie bij jongeren.

02/07/2006 Cognitief functioneren verandert tijdens mobiel bellen.

02/07/2006 Cardiovasculaire conditie negatief beinvloed door elektromagnetische straling.

02/07/2006 Invloed hersengroei en -ontwikkeling bij langdurige blootstelling.

02/07/2006 Verhoogde testosteron en invloed op rode bloedcellen bij bestraalde muizen.

02/07/2006 Mobiel bellen beinvloedt de REM-slaap en hersenfrequenties.

02/07/2006 Ratten ontwikkelen eerder kanker bij blootstelling aan HF straling.

02/07/2006 Risico op non-Hodgkin lymfomen neemt toe bij gebruik mobiele/draadloze telefoons.

02/07/2006 Toename oxidative stress in nieren ratten door GSM telefoon.

02/07/2006 Spermakwaliteit slechter bij mobiele telefoon in broekzak.

28/06/2006 Birgit Stricker over ‘elektrogevoeligheid’.

06/06/2006 Tekortkomingen van het Zwitserse onderzoek.

06/06/2006 Opnieuw huismussen.

02/06/2006 In Vivo significante DNA-schade gevonden.

31/05/2006 Huismussen.

30/05/2006 Study: Cell Phones ‘Excite’ the Brain, Discovery News.

25/05/2006 WHO factsheet over basisstations en draadloze netwerken.

24/05/2006 Santini: Voorzorgsbeginsel toepassen, voldoende aanwijzingen.

14/05/2006 ICNIRP en WHO houden voet bij stuk.

28/04/2006 Alle epidemiologische onderzoeken naar de gezondheidseffecten van zendmasten.

27/04/2006 Achtste epidemiologisch onderzoek: Weer effecten gevonden.

23/04/2006 Neuropsychologische gevolgen van mobiel bellen.

08/04/2006 Consensus over risico mobiele telefonie.

07/04/2006 Factsheet EHS.

02/04/2006 Risico op kanker stijgt tot 240% door mobiel bellen.

02/04/2006 Planten groeien slechter naast mobiele telefoon.

28/03/2006 Mate van uitdrukking genen verandert in rattenhersenen bij 915 MHz GSM.

13/03/2006 Magnetische velden verhogen kans op leukemie met factor 2.6 tot 4.3.

24/02/2006 The effects of microwaves on the trees and other plants, Spanje 2003.

24/02/2006 The effects of microwave radiation on the wildlife, preliminary results, Spanje 2003.

23/02/2006 Overzicht Russische studies naar effecten H.F. E.M. straling.

27/01/2006 Verhoogd risico op glioma na tien jaar mobiel bellen.

19/01/2006 Veel meer dementie bij gebruik mobiele telefoon op platteland?

07/01/2006 900 MHz electromagnetische velden beinvloeden neuronen op non-thermische manier.

25/12/2005 Mobiele telefoongebruik beinvloedt ogen en oren.

19/11/2005 Blootstelling aan 7,7 GHz straling geeft chromosoom veranderingen.

07/11/2005 Rode bloedcellen klonteren als gevolg van 1,8 GHz blootstelling.

05/11/2005 De telecomindustrie en wetenschappelijke onderzoeken.

24/10/2005 Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van UMTS.

30/09/2005 Opnieuw: DNA-schade door mobiele telefoon.

28/09/2005 Langdurige blootstelling aan straling lager dan de ICNIRP normen geeft effecten.

13/09/2005 Hoogfrequente elektromagnetische straling op 2,45 GHz beinvloedt genetisch materiaal.

12/09/2005 Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek.

12/09/2005 Werkingsmechanisme volgens Ruzicka, Verschaeve, Williams.

26/08/2005 Klontering van rode bloedcellen na 20 seconde bellen met GSM mobieltje.

14/08/2005 Mobiele telefoon beinvloedt hersengolven, 2000.

07/08/2005 Risico op kwaadaardige hersentumor neemt toe door gebruik draadloze/mobiele telefoons.

06/08/2005 Enkele en dubbele DNA breuken door blootstelling aan straling van GSM/DCS 1800 MHz.

06/08/2005 Dubbele DNA breuken in hersencellen van ratten bij blootstelling aan 2450 MHz straling.

06/08/2005 Antioxidanten voorkomen DNA breuken veroorzaakt door hoogfrequente EM straling.

06/08/2005 Blootstelling aan GSM straling resulteert in biologische effecten (2002).

06/08/2005 UMTS beinvloedt menselijke lymfocieten sterker dan GSM straling.

05/08/2005 Isreali Research: Cell phone radiation may cause visual damage.

05/08/2005 Straling van GSM telefoon beinvloedt hormoonwaarden in het bloed, juli 2005.

17/07/2005 Radiofrequente straling imiteert pesticiden, verlaagt cholinesterase.

08/07/2005 Straling van mobiele telefoons beinvloedt bloedlichamen mens.

22/05/2005 Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten, Oostenrijk 2002.

18/05/2005 Mobiel telefoneren maakt vroeg oud, Cairo University.

17/05/2005 Meer hersentumoren bij gebruik mobiele telefoon op grote afstand van zendmast.

15/05/2005 Hersenen beïnvloed, DNA beschadigd, neuronale activiteit verhoogd.

13/05/2005 Verklaring voor ADHD? Straling beinvloedt enzymwerking die verband houden met ADHD.

07/05/2005 Directe relatie gevonden tussen belminuten en afwezigheid werk.

07/05/2005 Univ. of Vienna: DNA breuken (niet door warmte) door GSM 1800 MHz telefoon.

07/05/2005 Long-Term Cell Phone Use Spurs Tumor Growth.

01/05/2005 Zendmasten veroorzaken veranderingen in EEG, Salzburg.

15/04/2005 915 MHz microwaves affect chromatin conformation and 53BP1 foci in human lymphocytes.

02/04/2005 Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations.

12/12/2004 Gepulste straling beinvloedt EEG, terwijl ongepulste straling dat niet doet.

28/11/2004 Straling gemeten op studentencomplex IBB Utrecht.

19/11/2004 Naila studie is gepubliceerd in november 2004.

03/11/2004 Telefoneren in de bus: Zeer hoge stralingsblootstelling.

01/11/2004 EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan.

28/10/2004 Cluster of testicular cancer in police officers exposed to hand-held radar.

18/10/2004 Bewijs voor schadelijkheid elektromagnetische straling.

17/10/2004 Epidemiologische onderzoeken.

17/10/2004 Biologische onderzoeken.

17/10/2004 Analyse van het TNO COFAM onderzoek.

17/10/

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Petities, Video and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties