Dossier Virus

steiner

Rudolf Steiner

In 1918, na de Spaanse Griep pandemie,  vroeg men aan Rudolf Steiner,  (esotericus, filosoof en grondlegger van de antroposofie, 1861-1925) of een virus de oorzaak van de grieppandemie was.

Rudolf Steiner: “De wetenschap  heeft  virussen ontdekt maar dat zijn geen ziekteverwekkers maar afscheidingen die zijn ontstaan doordat cellen virussen als afvalproducten uitscheiden.”

*Excretie- is volgens de Medische Wetenschap het  uit de cel of het lichaam verwijderen van niet meer bruikbare of toxische afvalstoffen van het metabolisme en virussen zijn excreties van giftige cellen. Virussen zijn stukjes DNA of RNA met een paar andere eiwitten die ze uit de cel hebben gehaald. Dit gebeurt wanneer de cel wordt vergiftigd.

Steiner: “Virussen zelf zijn nergens de oorzaak van. Je kunt alleen ziek worden als je lichaam wordt vergiftigd. Dan worden de cellen beschadigd. Dat is ook één van de redenen waarom vaccinaties, euhm… dat sla ik nu even over.”

Corona Virus Test Waardeloos

kary-mullis

Coronavirustest” volstrekt waardeloos, zelfs schadelijk volgens uitvinder Kary Mullis

“Scientists are doing an awful lot of damage to the world in the name of helping it. I don’t mind attacking my own fraternity because I am ashamed of it.” – Kary Mullis, Inventor of Polymerase Chain Reaction (PCR test)

De PCR test is niet alleen waardeloos, maar zelfs schadelijk door het oneigenlijke gebruik ervan.  Wat wij nu echter meemaken is, dat er een complete, wereldwijde economische catastrofe wordt gebaseerd op een volgens de uitvinder waardeloze en voor de wereldgemeenschap zelfs schadelijke PCR test. Hij  heeft postuum gelijk gekregen.

Vrijwel alle deskundigen die op de staatstelevisie verschijnen, moesten uiteindelijk toegeven  dat 80% van de positief getesten op COVID-19 geen enkel symptoom hebben vertoond terwijl steeds werd beweerd, dat deze “symptomatische niet-besmette mensen” wel degelijk het virus kunnen verspreiden.  Dat was een van de hoofdargumenten om de hele wereld in een lockdown te storten, met alle catastrofale en langdurige gevolgen van dien.

Volgens meerdere publicaties uit de medische wereld geeft de PCR test in 90 procent van alle gevallen  een vals positief resultaat. Hoe kan het dan zo zijn, dat 10 procent dan wel goed zou zijn als de PCR test niet geschikt is?  Eerder al in maart 2020 lekte in Nederland een brief uit van het OMT, waarin staat dat alle 16 verschillende corona-testen niet voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid.

Als zowel de testen onbetrouwbaar zijn, en de analyse en de presentatie van de testresultaten niet deugt, waar zijn Rutte en de Jonghe, Jaap van Dissel,  RIVM en Tedros van de WHO dan in hemelsnaam mee bezig?

Onderzoek >>>

Marie Curie

Maria Salomea (Marie) Skłodowska-Curie (Warschau, 7 november 1867 – Passy, 4 juli 1934) was  een pionier op het gebied van de radioactiviteit.

Marie bestudeerde radioactieve materialen, met name uraniumerts, ook wel uraniniet of pekblende genoemd. Pekblende bleek sterker radioactief te zijn dan het uranium en thorium dat eruit werd gewonnen. Door verscheidene jaren van onophoudelijk werk isoleerde  Marie Curie  uit een aantal ton erts uiteindelijk twee nieuwe scheikundige elementen. Zij ontving twee Nobelprijzen en ontdekte de elementen polonium en radium. Het element polonium werd genoemd naar Maries vaderland en het tweede radium, vanwege de intense radioactiviteit van het element. Marie heeft het achteraf betreurd dat het minder gevaarlijke polonium veel minder werd toegepast dan het schadelijke radium.

In haar tweede vaderland Frankrijk is ze bekend geworden als Marie Curie en ze wordt vaak aangeduid als Madame Curie, wat ook de titel is van haar biografie geschreven door haar dochter Ève.  Ze overleed in 1934 in het Franse sanatorium Sancellemoz op 66-jarige leeftijd aan leukemie, vrijwel zeker ontstaan doordat zij door haar werk aan een enorme stralingsdosis was blootgesteld

Robert Koch

Heinrich Hermann Robert Koch (Clausthal, 11 december 1843 – Baden-Baden, 27 mei 1910) was een Duits medicus en ontdekker van de tuberculose-bacterie.

Robert Koch werd beroemd met de ontdekking dat bacteriën de veroorzakers zijn van ziektes zoals smiltvuur (Bacillus anthracis) in 1877, tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) in 1882 en, op een expeditie naar Egypte en Calcutta, cholera (Vibrio cholerae)

In 1883 presenteerde Kochs door hem ontwikkelde postulaten. Dat zijn een aantal regels (postulaten) om uit te kunnen maken of een bepaalde ziektekiem de oorzaak van een bepaalde ziekte is. Koch was de eerste arts die ontdekte dat één specifieke ziektekiem te maken had met één specifieke ziekte.

Tuberculose

De naam tuberculose komt van de tuberkels, knolvormige lichaampjes, ook wel granulomen genaamd, die kenmerkend zijn voor ontstekingen veroorzaakt door deze bacteriegroep.

Mycobacterium tuberculosis die tuberculose veroorzaakt werd in 1882 ontdekt door Robert Koch.Voor de ontdekking van de Mycobacterium tuberculosis bacterie ontving hij in 1905 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde.

In 1906 werd Koch  opgenomen in de exclusieve Orde “Pour le Mérite”. Robert Koch werd  hoog onderscheiden. Hij ontving de Wilhelm Orde, de Kroonorde, het Grootkruis van de Orde van de Rode Adelaar (De IIe Klasse met ster) en Turkse en Russische onderscheidingen.

Gedurende 1896 deed Koch in Zuid-Afrika onderzoek naar de bestrijding van runderpest en in de periode 1898-1899 deed Koch onderzoek naar malaria in Italië, op Java en Nieuw-Guinea, en in latere jaren naar verscheidene infectieziekten in Zuidelijk Afrika.

In 1906 ging Koch  als leider van een Duitse slaapziekte-expeditie naar Duits Oost-Afrika om onderzoek te doen naar de verwekker van de slaapziekte.

Medic Journals:

Tuberculose behoort wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken”.

Waarom heeft de Nederlandse Overheid geen statistieken over TB?

“Door het gebruik van meerdere daartoe geschikte antibiotica tegelijk is de door Koch ontdekte Mycobacterium tuberculosis anno 2020  meestal goed te behandelen”.

“In de tijd dat Koch zijn ontdekking deed, werd eigenlijk iedereen er uiteindelijk mee besmet,[bron?] maar de meeste mensen genazen van de eerste besmetting zonder er zelf merkbaar ziek van te zijn geworden. Wel hadden ze vaak in hun longen of elders nog diep ingekapselde, levende tbc-bacteriën, die bij een ernstige vermindering van de weerstand nog gereactiveerd zouden kunnen worden”. Note: bij dit citaat wordt door Wikipedia gemeld dat er geen bronvermelding is gegeven zoals gewenst is per 8 juli 2015 door Wikipedia.

“Voor de Tweede Wereldoorlog had tbc een status die vergelijkbaar is met de behandeling van aids van enige jaren geleden: een vaak fataal verlopende, nauwelijks behandelbare ziekte. De behandeling bestond uit rust en kuren in sanatoria in gebieden met ‘gezonde lucht’, bijvoorbeeld op de Veluwe of in het hooggebergte.”

“Over het algemeen wordt tuberculose veroorzaakt door een lid van het Mycobacterium tuberculosis-complex (MBTC), meestal gaat het dan om de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Andere leden van het M. tuberculosis-complex zijn Mycobacterium bovis, de Bacillus Calmette-Guérin-stam (de bacterie uit het vaccin tegen tbc), Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium pinnipedi, Mycobacterium caprae en Mycobacterium canetii. Mycobacteriën zijn bepaalde typen bacteriën, vaak aangeduid als zuurvaste staven, zo genoemd naar de eigenschap dat ze bij de Ziehl-Neelsen-kleuring niet door zuur worden ontkleurd zoals andere bacteriën. Tuberculose bij de mens die niet door een mycobacterie uit het MBTC wordt veroorzaakt, wordt ‘atypische tuberculose’ genoemd, dus geen ‘echte’ tuberculose. ”

“Veruit de belangrijkste wijze van besmetting vindt plaats door het inademen van kleine, in de lucht zwevende tuberculosebacteriën bevattende druppeltjes die door longtuberculosepatiënten worden verspreid. Vooral bij hoesten worden zeer veel infectieuze druppeltjes verspreid. Een andere manier waarop mensen kunnen worden geïnfecteerd is door consumptie van voedsel dat tuberculosebacteriën bevat. Zo kunnen mensen besmet raken door het drinken van melk van koeien die lijden aan rundertuberculose. Rundertuberculose wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis. In Nederland kwam deze wijze van besmetting vroeger veel voor, maar dit werd met succes bestreden door het invoeren van gepasteuriseerde melk en het tbc-vrijmaken van de veestapel”. 

“Wereldwijd komt 80% van de tuberculosepatiënten het meeste voor in  China, India, Zuid-Afrika, Nigeria, Indonesie en Pakistan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2015 wereldwijd 10,4 miljoen mensen tuberculose kregen en dat 1,8 miljoen mensen overleden ten gevolge van TB. Dit zijn circa 5000 tuberculose-doden per dag. Ongeveer 1/3 van de wereldbevolking is besmet met tbc-bacteriën, zonder ziek te zijn. Deze mensen hebben een zogenaamde “latente tuberculose infectie”, vaak afgekort tot LTBI. Het is van belang dit te onderscheiden van de zogenaamde “actieve tuberculose”, de tuberculose als ziekte. Het is niet altijd even duidelijk of een tbc actief is of dat het gaat om een oude infectie met tbc-bacteriën.”

“In (2017) waren er nog steeds minstens  900 tbc-patiënten per jaar in Nederland,waarvan 50 procent in de vier grote steden. Iets minder dan twee derde van de Nederlandse patiënten is van buitenlandse afkomst aangezien tbc vooral buiten de westerse landen voorkomt en toeneemt.  Ongeveer 35% van de tbc-patiënten wordt buiten het ziekenhuis gevonden, meestal door de GGD.”

“Tuberculose kan in de longen maar ook overal in het lichaam ontstaan. Tuberculose is daarom een systeemziekte, het verwijderen van alleen het deel waar de tuberculose tot uiting komt (bijvoorbeeld een longkwab) is niet voldoende. Meestal treedt ziekte binnen een jaar of 2 na de besmetting op, maar het kan ook 60 jaar of langer duren. Bij mensen met een verlaagde afweer of jonge kinderen is de kans groter dan ca. 10% op het ontwikkelen van tuberculose. Bij met hiv geïnfecteerde mensen die niet hiertegen worden behandeld, is de kans op het krijgen van tbc na besmetting ongeveer 10% per jaar. In landen waar veel HIV wordt gevonden is daarom vaak ook veel tuberculose. In  Zuid-Afrika en ten zuiden van de Sahara zullen de meeste tbc-patiënten ook HUV-positief zijn. TBC verslechtert het verloop van een HIV-infectie en omgekeerd bespoedigt een HIV-infectie het ontstaan en ontwikkelen van tuberculose.”

“Vroeger werd vrijwel iedereen op jonge leeftijd al besmet met de bacterie maar tegenwoordig is dit in de meeste westerse landen een zeldzaamheid. Bij jonge mensen die zijn geboren in een land dat al geruime tijd relatief weinig tuberculosepatiënten kent, komt een positieve mantoux door een besmetting met tuberculosebacteriën dus niet veel voor; bij hoogbejaarden is het eerder regel dan uitzondering, omdat zij in hun jeugd, toen tuberculose meer voorkwam, besmet zijn. Dit geldt ook voor veel allochtonen die jarenlang in een land hebben gewoond waar veel tuberculose voorkomt. In de praktijk zijn dat vaak niet-westerse landen. Dit maakt de test in landen waar al langere tijd weinig tuberculose voorkomt geschikt als screenend instrument voor het opsporen van mensen die door een besmettelijke tuberculosepatiënt zijn geïnfecteerd. ”

De bacterie is de laatste jaren wereldwijd voor sommige medicamenten minder gevoelig of zelfs resistent geworden. Als een tbc-bacterie resistent wordt, is dat meestal het gevolg van een verkeerde behandeling: de arts schrijft verkeerde medicijnen voor, de apotheek kan ook de verkeerde medicijnen afleveren, de medicijnen zijn van een slechte kwaliteit en/of de patiënt kan de medicijnen verkeerd of niet eens meer innemen.”

“Als een patiënt wordt besmet met een al resistente bacterie heet dit een primaire resistentie. Als de bacterie pas tijdens de behandeling resistent wordt, gaat het om een secundaire resistentie.”

“In 2005 was in België 1,5% van alle tuberculosepatiënten met positieve sputumcultuur en beschikbaar antibiogram, besmet met de multidrug-resistente tuberkelbacil (resistent tegen ten minste Isoniazide (INH) en Rifampicine) en 5,5% was isoniazide-resistent.”

“In Nederland is al sinds jaren ongeveer 6,5% van alle gekweekte tuberculosebacteriën resistent tegen INH en 0,8% viel onder de definitie van MDR-TB”

“Een MDR-TB (Multi Drug Resistant Tuberculosis) is resistent voor ten minste INH en Rifampicine, ongeacht andere resistenties. MDR-TB wordt vooral gevonden in gedeelten van Oost-Europa (de drie Baltische staten (10-20%)), Kazachstan (25%, >50% bij TB-recidieven), Kirgizië, in Israël (door immigratie uit Rusland), Zuid-Afrika, China en onder meer Haïti en India. Gevangenissen zijn in veel landen berucht vanwege de grote aantallen tbc-patiënten. Wereldwijd zijn er jaarlijks circa 500.000 nieuwe MDR-TB-patiënten, dit is 5% van alle nieuwe tuberculosegevallen per jaar. Wereldwijd krijgt slechts 1 op de 5 MDR-TB patiënten de juiste behandeling.”

“In 2009 zouden er in Kirgizië 1400 lijders aan MDR-TB zijn, van wie er slechts 600 onder behandeling waren en van wie er 300 gevangenen waren. De behandeling kost ongeveer 7000 Amerikaanse dollar per patiënt – een groot bedrag in een land waar het gemiddeld jaarloon 1600 dollar bedraagt.”

“In Nederland was de laatste jaren volgens RIVM geen grote toename te zien in het voorkomen van resistentie. Verwacht wordt dat het voorkomen van resistentie gaat toenemen. De behandelduur is meestal 18-24 maanden en de behandeling kan wel 100 maal zo duur uitpakken als de behandeling van een gewone tuberculose.”

“Bij de behandeling worden naast modernere medicijnen ook vaak medicijnen gebruikt uit de jaren veertig of vijftig die niet meer gebruikt werden vanwege hun geringe effectiviteit of omdat ze veel bijwerkingen hadden. Voorbeelden hiervan zijn PAS, ethionamide, clofazimine, cycloserine en capreomycine. Het bestrijden van een vrij beperkte uitbraak van MDR-TB in New York in 1993 kostte 4,2 miljard dollar “.

“Bij XDR-TB (Extensively Drug Resistant Tuberculosis) bestaat er naast de resistenties die voorkomen bij de MDR-TB óók resistentie tegen ten minste een van de fluorchinolonen en tevens tegen minimaal een van de drie “Injectable Agents” uit de tweedelijnsmedicatie tegen tuberculose (Amikacine, Kanamycine of Capreomycine). Deze variant is nog moeilijker te behandelen dan de MDR-TB; ze wordt vooral gevonden in Oost-Europa en Rusland. Onlangs was er echter ook een explosie van XDR-TB in KwaZoeloe-Natal (Zuid-Afrika), waar 52 van de 53 XDR-TB-patiënten zijn overleden. De mediane overleving na het stellen van de diagnose was bij deze groep patiënten slechts 16 dagen. Zelfs onder goede omstandigheden en met de juiste voorzieningen en medicatie kan XDR-TB maar bij een minderheid van de patiënten worden genezen.”

“In Letland valt inmiddels 9% van de MDR-TB-patiënten ook onder de definitie van XDR-TB. In een aantal voormalige Sovjet-republieken zal dit aandeel hoger liggen, precieze cijfers ontbreken daar door de afwezigheid van goede tbc-bestrijding ter plaatse. Hoe langer wordt gewacht met ingrijpen in de brandhaarden met XDR-TB hoe duurder het wordt.”

“In Zuid-Afrika lijkt de HIV en TB en de XDR-TB-explosie groter dan gedacht, maar ook hier ontbreken goede gegevens. XDR-TB lijkt zich in Zuid-Afrika vooral binnen ziekenhuizen te verspreiden”

“De oorzaak van deze zeer resistente vorm van TB is, net als het ontstaan van andere resistenties, een slecht functionerend tbc-bestrijdingsprogramma: de resistenties zijn “man made”. De bacterie wordt resistent voor een te beperkte combinatie van geneesmiddelen, die in een te kleine hoeveelheid is toegediend.”

“Wereldwijd is er kritiek op de definitie van XDR-tuberculose omdat de behandelresultaten van MDR- en XDR-tuberculose lang niet altijd zo veel verschillen.”

“In 2005 bereikte de tuberculose-incidentie (aantal nieuwe tuberculosepatiënten per 100.000 inwoners per jaar) in België opnieuw het niveau van de voorbije jaren. Er werd aangifte gedaan van 1.144 patiënten, wat overeenkomt met een incidentie van 11,0 nieuwe tuberculosepatiënten per 100.000 persoon-jaren. Ongeveer 51% van deze nieuwe patiënten betrof niet-Belgen.”

“Vaccinatie met het BCG-vaccin kan beschermen tegen de ernstige gevolgen van een besmetting met de tbc-bacterie. De beschermende werking tegen onder andere tbc-meningitis en miliaire tbc is alleen goed aangetoond bij kinderen. De BCG-vaccinatie is niet opgenomen in het Nederlandse rijksvaccinatieprogramma.” 

“BCG wordt alleen aangeboden aan personen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van de ziekte, bijvoorbeeld aan volwassenen en kinderen die vaak of lang naar een land gaan waar TB veel voorkomt.”

Als corona zoals TB wordt overgedragen door een ziekteverwekkende bacterie is het goed om het volgende grondig te bestuderen.

“Twee bekende testen zijn de PCR en de Accuprobe. Er wordt met deze testen gekeken of het DNA-fragment met de naam IS6110 aanwezig is. Als dit het geval is, behoort de gevonden mycobacterie tot het Mycobacterium tuberculosis-complex (MBTC).”

“Helaas ontbreekt dit segment in enkele gevallen en moet naar andere testen worden uitgeweken. De PCR kan ook op direct sputum worden gedaan. De Accuprobe™ kan niet op direct sputum worden gedaan, deze wordt op een positieve kweek uitgevoerd.”

“De PCR-ELISA-test is een goedkoper alternatief van de realtime-PCR-methode. Deze PCR reactietest is bedacht in 1983 door Kary Mullis en wordt o.a. gebruikt bij het aantonen en analyseren van kleine aantallen bacteriën en bij het opwerken van sporen sperma of andere lichaamscellen (haarwortels, bloedcellen) door daders bij misdaden op het slachtoffer achtergelaten.”

“Bij de realtime-PCR-methode, ook wel kwantitatieve of kinetische PCR-methode (qPCR) genoemd, kan tijdens de PCR het DNA al worden aangetoond; dit is een snelle methode voor het opsporen van micro-organismen. Realtime-PCR maakt zowel het aantonen (detectie) als kwantificering van een of meer specifieke nucleïnezuurvolgorden (sequenties) in het DNA-monster mogelijk.”

“Bij rifampicine gaat het om een mutatie in het rpoB gen die bij meer dan 95% van de tuberculosebacteriën met rifampicine resistentie wordt gevonden. Bij INH gaat het lastiger daar er verschillende mutaties voorkomen die de tuberculosebacterie in meer of mindere mate resistent maken. Een bekende mutatie is de katG mutatie die voor iets meer dan 50% van de INH-resistentie verantwoordelijk is.”

Het is van belang te bedenken dat de PCR ook een positieve uitslag kan geven als de tuberculosebacteriën al dood zijn.

“Recent bestaan er dus ook ook testen (“sneltesten”) die zonder kweek op afgenomen sputum kunnen worden gedaan om resistentie tegen antibiotica aan te tonen. Dit gebeurt door het aantonen van bepaalde bekende mutaties in het DNA van de tuberculosebacterie die leiden tot resistentie voor antibiotica.

De PCR test kan een positieve uitslag geven als de tuberculosebacteriën of de patient al een langere tijd dood zijn.

RTL/Bild mkaen wereldkundig dat coronatesten niet deugen  juni 2021

“Overleden personen werden nadat deze veel later na de dood, via de CPR-test werden getest,  als Corona dode geregistreerd maar  de overleden persoon kon ook  aan TB en/of aan een of meerdere aandoeningen zijn overleden.”

“Toen de zogenaamde Corona Pandemie begon, waren er helemaal niet voldoende testen zoals de CPR test beschikbaar. Meer dan 16 op dat moment andere soorten testen werden in maart 2020  door het OMT als onbruikbaar en onbetrouwbaar gekwalificeerd,  zoals vermeld in de publiek gemaakte  OMT brief waarmee de regering Rutte op de hoogte werd gebracht, dus Rutte en de Jonghe kunnen geen kant meer op en zullen wegens het door hen gevoerde wanbeleid en  CPR-bedrog moeten worden aangeklaagd en afgerekend door Justitie.”

“Doordat de door de Overheid bestelde volgens de uitvinder van de reactietest zelf onbetrouwbare CPR- testen pas later in grotere hoeveelheden beschikbaar werden, hebben testartsen overleden personen direct voor de dood, of  kort erna,  en mensen die al een langere tijd dood waren, in het mortuarium alsnog getest, met als uitkomst dat zij vrijwel allen (90 procent) waren overleden agv CORONA”.

“Zowel aan Griep of Tubercoluse of aan een of meerdere onderliggende aandoeningen, overleden mensen, maar ook symptoomvrije mensen die waren overleden, en mensen met of zonder TB en/of  TB-resistentie, konden of werden per abuis vals positief getest worden op Corona”

Bij de vaststelling van de oorzaak van overlijden werd in veel gevallen geen  inwendige lijkschouw, ook wel autopsie, sectie of obductie toegepast, omdat  artsen in binnenland en buitenland op basis van  de uitslag van de CPR-test,  de conclusie trokken dat de overledene aan Corona was gestorven.

In het arme Italie (staatschuld 2300 miljard Euro) zouden al vanaf een korte tijd na het begin van de zogenaamde “pandemie” ontzettend veel mensen zijn overleden agv Corona volgens de regering. Andere armere landen die nogal veel kritiek hadden op het beleid van de EU,  zoals Hongarije en Griekenland waar de mortaliteit agv Corona ook erg hoog zou zijn, kregen later via het Corona Herstelfonds de hoogste  herstel bedragen van de EU overgemaakt.Dat roept vragen op.

De Corona sterfte of mortaliteit werd volgens tal van medici niet alleen gebaseerd op verzinsels, en op ondeugdelijke,  en niet betrouwbare testen zoals de PCR- test, maar overdreven en in bepaalde landen zelfs enorm  zwaar overdreven of simpelweg verzonnen wegens het middels bedrog, verkrijgen van miljarden Euros via het Corona herstelfonds en om andere  redenen zoals het via noodwetten muilkorven van de burgers en het beperken van de vrijheid, en het lamleggen van groteere delen van de Economie etc.

Tijdens een persconferentie van de WHO in Genève op maandag 8 juni 2020 werd meegedeeld dat sommige landen de kwestie van “symptoomvrije besmette personen” volgden  omdat men meende dat deze nooit een infectie hadden overgedragen op andere personen. De WHO-ambtenaar verklaarde dat het “risico” van symptoomvrije overdracht van de infectie “zeer laag” was. Maar als gedetailleerd onderzoek uitwijst dat er nooit iets gebeurt, dan is het risico dat het “weer gebeurt” helemaal niet klein, nog niet eens minimaal of te verwaarlozen misschien wel nul.

Degenen die het zogenaamde virus (ziekteverwekker-bacterie) zouden kunnen dragen, weten het niet omdat ze niet ziek zijn. Een CPR test bij gezonde mensen is 100 procent onbetrouwbaar. De CPR is volgens de uitvinder van de test totaal niet geschikt om Corona  CIVID-19 vast te stellen.

Zogenaamde gezonde symptoomvrije personen komen in geen enkele statistiek voor omdat die getallen onbekend zijn. Door WHO, RIVM  en de viroloog Jaap van Dissel werden ook geen deugdelijke oorzaak-gevolg statistieken gepresenteerd zoals van de inenting met de griepprik, waar o.a. bacterien en allerlei toevoegingen in zitten zoals deze worden ingespoten in de bloedbaan. Dat is de enige manier om een “virus” in je systeem te krijgen.

Dit betekent dat alle symptoomvrije mensen die een griepprik hadden gekregen afgelopen jaar, en die zich op Corona lieten testen,  postitief zijn getest met de PCR test en dat alle mensen met of zonder griep klachten, die zich lieten testen,  ook positief werden getest waarmee het aantal vals positieve testen 100 procent bedraagt. Anders gezegd. Geen enkele test toont Corona aan,alle testen zijn vals en dat is exact wat de uitvinder van de PCR test vlak voor zijn dood wereldkundig heeft gemaakt.

“Scientists are doing an awful lot of damage to the world in the name of helping it. I don’t mind attacking my own fraternity because I am ashamed of it.” – Kary Mullis, Inventor of Polymerase Chain Reaction (PCR test)

De betreffende woordvoerder van de WHO, Dr. Maria van Kerkhove, was al lange tijd verbonden aan het Imperial College in Londen, waar ze op de afdeling werkte onder leiding van de opgestapte professor Neil Ferguson, die met Tedros van de WHO grotendeels verantwoordelijk is voor de massale hysterie rond Covid-19.

Professor Neil Ferguson voorspelde miljoenen Corona doden, op basis van zijn modellen  met verouderde programmeertaal (“Fortran”, gelanceerd in1970/71) die structureel zo gebrekkig zijn  dat zelfs met exact dezelfde gegevens verschillende resultaten werden verkregen wanneer ze op verschillende computers werden uitgevoerd.

Enkele Vragen?

Waar komt de naam Vaccin vandaan?

De Britse arts Edward Jenner kwam op het idee dat koepokken beschermen tegen de pokken bij mensen. Hij  infecteerde op 14 mei 1796 de 8-jarige James Phipps met koepokken. Hij maakte twee kleine krasjes op zijn huid die hij inwreef met de vloeistof uit de (koe)pok van de hand van het melkmeisje Sarah Nelms.

Na een dag of zeven vertoonde James Phipps lichte ziekteverschijnselen, en twee dagen later was hij volledig van de dodelijke pokken genezen. 1 juli 1796  infecteert Edward Jenner de jongen met het menselijke pokkenvirus. Het kind kreeg geen pokken. Het kind bleek door de vloeistof uit de koepok van de hand van het melkmeisje Sarah, immuun te zijn geworden voor de dodelijke mensenpokken. Sindsdien word in de hele wereld  de term ‘vaccinatie’ gebruikt voor  inentingen.Het woord “vaccinatie” is afgeleid van het Latijnse woord voor koepokken: vaccinia.

Kloppen de TB cijfers wel?  In welke landen is de sterfte per tijdsperiode agv TB het hoogst? Hoe staat het met de kwaliteit van de zorg, en de beschikbaarheid van antibiotica in  alle landen? Welke antibiotica zijn dat? Welke bedrijven produceren antibiotica? Zijn antibiotica anno 2020 nog wel zo werkzaam? Welke  bacterien zijn  resistent voor antibiotica?  Welke bacterie zit er in het zogenaamde TB Vaccin?

Is er zoals bij de succesvolle bestrijding van pokken(dmv koepok) een stamvariant van Corona bij resistente dieren? Word Corona genezen door inenting met een stamvariant?  (deze vraag werd in oktober 2020 door Stan Rams Art naar WHO, RIVM, en meer dan 100 Universiteiten vd wereld gestuurd)

Misschien kan via resistent bloed van  mensen of dieren een vaccin gemaakt worden tegen allerlei ziektes zoals TB of Influenza? Is dat ookt onderzocht?

Welke organen houden sterfte statistieken per land en internationaal bij?. Zijn  de  gepresenteerde statistieken betrouwbaar? Nee dus.

Waarom is BIG Pharma corrupt? Welke Medicijnen veroorzaken kanker? Wie is Rockefeller?

Rockefeller bouwde zijn miljarden imperium op met leugens en bedrog, kwakzalvermedicijnen gifdrankjes/kankerverwekkende medicijnen/afpersing/omkoping/chantage/misdaad/beurszwendel

De WHO en Universiteiten zoals  Oxford en Harvard presenteren vaak een afwijkend beeld, hoe komt dat? Welke politieke en financiele belangen spelen daarbij een rol?  Wie financiert dergelijke Universiteiten? BILL GATES en Rockefeller.   Wie controleert, of kan controleren of het onderzoek, de testen, en de presentatie dmv statistieken betrouwbaar zijn? Welke invloed hebben regimes, overheden, Media en Big Pharma op de sterfte, en op het bekend maken van cijfers over geboorte en de oorzaak van dood etc?

Dit zijn slechts enkele vragen die opkomen in de eerste verkenning van het Virus Dossier, dat met de tijd word aangevuld met nieuws, pdf’s, links, bronnen en nieuwe inzichten

Louis Pasteur

Pasteur begon zijn carrière in 1848 met onderzoek aan wijnsteenzuurkristallen. Hij ontdekte dat er 2 vormen van wijnsteenzuur bestaan waarvan de kristallen elkaars spiegelbeeld zijn. Hij ontdekte ook dat de ene vorm wel, maar de andere vorm niet door bacteriën kon worden gebruikt als voedsel. Daarmee is hij een van de eersten die macroscopische effecten van de ruimtelijke bouw van moleculen beschreven, en de vader van de stereochemie.

In 1854 werd Pasteur tot hoogleraar in de scheikunde aan de Universiteit van Rijsel benoemd. In 1857 werd hij directeur voor natuurwetenschappelijk onderzoek aan de École normale supérieure in Parijs.

Antoine Bechamp en andere prominente wetenschappers uit dezelfde periode, beweerden  dat ziekte van binnenuit kwam.  Zij ontdekten dat bacteriën ten grondslag liggen aan het leven zelf. M.a.w. bacteriën zijn het leven. Niet de vijand. Bloed is allesbehalve steriel en cellen zitten vol bacteriën en virussen die allemaal een belangrijke functie vervullen.

Pasteur meende dat de oorzaak van de meeste ziekten een minuscuul levend wezen was, een ‘micro-organisme’. Zijn “theorie van de ziekteverwekker” of “microbe-theorie” word steeds nog als een ontdekking en niet als een theorie beschouwd door de medische wetenschap. Pasteurs studie naar variolatie, leidde uiteindelijk op zijn initiatief tot de ontwikkeling van een vaccin en vaccinaties.

Louis Pasteur bleef steeds beweren dat ziektes alleen maar van buiten komen. Hij ontkende wat hij en zijn collega’s zagen onder de microscoop. Door zijn ontkenning van de lichaamsflora ontstond een vijand in de vorm van virussen, schimmels en parasieten. De oorlog tegen de eigen lichaamsflora was begonnen. De farmaceutische industrie, de voedselindustrie en de chemische industrie zagen vanaf dat moment de kans om zeer veel geld te verdienen, zoals met antibiotica en vaccins,  gebaseerd op Kochs Germ theory.

Bovendien heeft het merendeel van de Medische Wetenschap zich sinds de ontdekking van  bacteriofagen nauwelijks of totaal niet ingezet voor meer onderzoek en de toepassing van de  “virus killers” of de zogenaamde bacteriofagen die ziekteverwekkers zoals (maar dan op een andere wijze) zoals witte bloedcellen  uitschakelen,waardoor tal van ziektes en aandoeningen genezen worden.

Jules Bordet

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jules Bordet

Immunoloog Jules Bordet, die meer dan 100 jaar geleden de Geneeskunde Nobelprijs ontving, deed revolutionaire ontdekkingen mbt immuniteit en antilichamen. Hij identificeerde het eiwit dat antilichamen rekruteren om binnendringende bacteriën en virussen te vernietigen

Helaas werd het uitmuntende werk van de geniale geleerde Bordet deels gestolen zoals door de de viroloog  Wassermann en veel van zijn manuscripten waarin duidelijk werd dat bacterien de veroorzakers zijn van een hele reeks van ziekten,  werden vernietigd door gewetenloze  virologen/oplichters/wakzalvers die men kan vergelijken met de bendeleden  Anthony Fauci, Abraham  Osterhaus, Marion Koopmans, Ron Fouchier, Van Ranst,en nog meer gewetenloze onmensen die alleen maar geld wilden verdienen en zich niet bekommerden om mensen en het redden van levens, en zelfs zo ver gaan dat ze zoals Bill Gates dat graag wil,  miljarden mensen willen uitroeien met experimentele nano killer vaccins.

Bordet was een geniale student en hij ging reeds op zestienjarige leeftijd naar de Université libre de Bruxelles (ULB) waar hij in 1892 promoveerde tot doctor in de geneeskunde. Vanaf 1894 werkte hij aan het Pasteur-instituut in Parijs, waar hij de fagocytose van bacteriën door witte bloedcellen beschreef. In 1898 verklaarde hij  hemolyse die optreedt bij het toevoegen van lichaamsvreemd bloedplasma aan rode bloedcellen.

Bordet heeft in 1900 het Institut Pasteur te Brussel opgericht. Hij ontdekte  dat het effect van immunoglobuline in vivo significant wordt versterkt door lichaamseigen plasma-elementen die hij “alexine” noemde . Dit mechanisme werd de basis voor methodes om de complementbinding te testen en maakte de ontwikkeling serologische tests op syfilis mogelijk. De Bordet- techniek wordt normaliter tegenwoordig gebruikt voor de diagnose van talrijke andere ziekten maar de WHO olv Tedros, probeert met alle middelen om de door Bordet gedane uitvindingen en middelen om ziektes te bestrijden buiten de publiciteit te houden, omdat zij Bordet als een enorme groot gevaar zien voor hun BIG Pharma en vaccin-verdienmodellen..

Wegens de enorme geldbelangen van Big Pharma werd sinds de ontdekking van antibiotica, door de meeste landen behalve Rusland en China vrijwel geen aandacht, of amper aandacht besteed aan de zeer succesvolle bacteriofagen therapie. DE WHO heeft ook steeds van alles gedaan om de ontwikkeling van de enorm belangrijke levensreddende fagentherapie op alle mogelijke manieren te saboteren en onmogelijk te maken.

Politiek en Wetenschap richtten zich door de macht van Big Pharma en de Media Nieuws en Reclame Industrie via valse propaganda volledig op het verdienen van zeer veel geld zoals met de promotie van medicijnen, pillen en allerhande biochemische en synthetische preparaten.

Eerst sinds de jaren 2000 vind er  meer maar steeds nog zeer weinig onderzoek plaats naar bacteriofagen in Nederland.

Insight

Ziekte kan in het lichaam en/of door externe microben, bacterien, schimmels, parasieten, ziekteverwekkers of gifstoffen ontstaan. Volgens tienduizenden artsen en wetenschappers uit de hele wereld veroorzaken bepaalde doses straling  Radium, Polonium, Uranium, Rontgen,  Mobiele EMF en WIFI straling,  DNA schade, bloedschade en vormen van kanker zoals hersenkanker en leukemie. Straling heeft ook net zoals zuurstof een significante invloed op de groei van microben, schimmels en bacterien.

Nieuws Update  COvid-19.

In de onderstaande clip word bekend gemaakt wat volgens Italiaanse artsen Corona Covid-19 is, en hoe u  het immuunstelsel  kunt helpen door de opname met zuurstof, gebruik van aspirine of een bloedverdunner en antibiotica ivm door straling veroorzaakte bloedproppen en sterker groeiende bacterien die longinfecties zoals TB veroorzaken.Theorie over de Spaanse Griep


Historical about 1918 Swine Flu or Spanish Flu and the role of World War I in spreading the disease among troops making it into a worldwide plague of devastating proportions. The video covers where it began, how and where it spread, the symptoms, how it affected America and whether it could happen again.

Massa psychose en angst

De Spaanse griep in 1918 ontstond volgens Rudolf Steiner niet door een virus maar met name door de enorme angst voor de wereldwijde introductie van radioverkeer. Volgens Rudolf Steiner was ook de dood-angst voor de Mongolenstorm de oorzaak van de pestepidemie, die een paar jaar na aanvang van het dubbele Mars-Samaël-tijdperk in Europa losbarstte.

Spaanse griep door vaccins?

Ontstond de Spaanse Griep in de VS en met de troepen van de VS, die ingezet werden in Europa in WOI, in Europa?  Er zijn sterke aanwijzingen dat de Spaanse griep een experiment was van de toenmalige farmaceutische industrie die toen nog in de kinderschoenen stond. De mensen die in die tijd zogenaamd gevaccineerd zijn bleken achteraf een lagere levensverwachting te hebben dan degenen die het vaccin niet ingespoten hebben gekregen.


Dr.Thomas Cowan Theory


Health And Human Rights Summit in Tucson, Arizona 12 maart 2020.Shattering the  religion of “science”.

Dr.Thomas Cowan

“Steeds als er een fundamenteel nieuwe elektrische technologie wordt ingevoerd, zien we een ‘pandemie’. Er treedt een biologische angstschokgolf op, omdat ons organisme geen raad weet met de belastende nieuwe situatie. Er gaan dan veel mensen dood en de rest redt het, maar dan wel met een aangeslagen biologie. Dat gebeurde in 1918 met de Spaanse griep, die tegelijk optrad met de wereldwijde introductie van radioverkeer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit ook door de grootschalige toepassing van radarsystemen”

“In 1968 was er de Hongkong-griep, nadat satellieten doorgedrongen waren tot de Van Allen-gordel rondom de aarde en daar radioactieve straling uitzonden.”

Wuhan was de eerste stad waar 5G werd ingevoerd. Iran, cruiseschepen en Lombardije in Italië waren ook omgevingen die als eerste 5G kregen en juist daar ontstond de massahysterie en angstpsychose.”

“Elke elektrische technologie zorgt voor een enorme shock en stress voor het lichaam en nu, in 2019-2020 hebben we weer te maken met een pandemie, na het uitrollen van het  5G-netwerk.”

De Corona maatregelen zijn vele malen schadelijker dan de kwaal.

De corona-maatregelen veroorzaken een niet te verwoorden leed, ellende, stress en angst. Al die rampzalige maatregelen pompen mensen angst in. De door de regering veroorzaakte angstpsychose en chaos  zijn de voornaamste redenen waardoor meer mensen ziek worden, en velen dood gaan als gevolg van de krankzinnige corona maatregelen die levens, culturen, samenlevingen en economieën vernietigen.”


Wakker Worden !


zorgprotestInformatie Resultaten


Hieronder treft U  aanvullende feiten, paradoxen, constateringen, vragen, antwoorden, beredeneringen, logica, opmerkingen en kritische noten, ontdekkingen en verzamelde tekstelementen, die evenals de geweldige publicaties van naar waarheid, recht, vrede, gezondheid en liefde strevende lieve delende  onderzoekers en organisaties en burgers uit de hele wereld bijdragen aan de stimulatie van, en voor een helder inzicht en voor de gewenste transformatie naar een betere wereld voor alles dat leeft en bloeit.

Rudolf Steiner beweerde dat angst een belangrijke oorzaak is van pandemien

Een pandemie zoals de Spaanse Griep van 1918 toeschrijven aan massa psychose en doodsangst is evenwel omstreden maar er zit een kern van waarheid in omdat door angst de meest vreselijke dingen gebeuren, als gevolg van de reactie op angst.

Dr.Thomas Cowan (zie de clip op Youtube) denkt net zoals Steiner dat angst ziekte veroorzaakt, zoals de angst voor een virus en de uitrol van het 5G netwerk.

Tienduizenden wetenschappers en artsen van over de hele wereld verklaren dat 5G en WIFI schadelijk zijn voor de gezondheid.

Er zijn zogenaamde wetenschappers die angst benoemen als de voornaamste oorzaak van een pandemie en als de oorzaak van klachten die optreden zoals door EMF WIFI 5G.

Angst dient men niet als de belangrijkste oorzaak te benoemen.

Angst beschouwen als zwakte is totaal verkeerd.

Kinderen die bang zijn voor water kan men het beste met liefde helpen de angst stapje voor stapje te overwinnen, om zonder vrees te leren zwemmen zodat zij niet verdrinken als ze in het water terecht komen, en het zou goed zijn als alle kinderen op school ook leren om andere mensen die nog niet kunnen zwemmen te leren redden. Verplicht en gratis zwemonderwijs plus redding zwemmen en een cursus EHBO op alle scholen is een absolute noodzaak omdat hiermee vele levens gered worden.

Mensen met een al dan niet aangeboren angst, moet men niet proberen te dwingen met geweld om zich niet bang maar dapper te gedragen en van alles te doen waar men voor vreest uit onwetendheid, of waar men bang voor is zoals de angst voor het onbekende.

Angst als oorzaak, toeschrijven aan het gevolg van geweld, is psychische mishandeling.

Kinderen en ouderen die vreselijk veel pijn hebben en bang zijn omdat ze in elkaar zijn geslagen en beroofd door tuig of straatrovers, uitmaken voor zielig, zwakkeling, bangerik, of zeurkous, zoals sekteleden van Groen Links dat met de psyho terrorist Rutte en linkse psychologen en linkse onderwijzers doen, is psychische mishandeling en dient bij de wet strafbaar gesteld te worden.

Psycho- criminele daders geven het slachtoffer de schuld, ze spelen het slachtoffer, of ze doen zich voor als onwetend of verward, om een mildere straf te krijgen of om hun straf zoals de straf voor roof, geweld en haatmisdaden, te ontlopen.

In paniek handelen uit angst kan dodelijk zijn.

1 goede leider kan met een overtuigende speech met liefde de angst weghalen bij zeer velen.

Er zijn helaas mensen die sterven agv angst voor, en door een hartaanval.

Dieren zoals honden en apen gebruiken hun neus beter dan de mens want zij ruiken om te weten of een ander dier of een mens bang is. Honden met een goede speurneus ruiken zelfs van zeer grote afstand bepaalde hormonen in de lucht of geuren die levende schepsels afscheiden via de huid als deze creaturen bang zijn.

Laten zien dat iets ongevaarlijk is, kan goed helpen om bange mensen over hun angst heen te helpen maar iemand met hoogtevrees die geen balans kan houden, zal het niet wagen om op een plankje of een balk te gaan lopen op grote hoogte zoals de mensen die dat bij de bouw van wolkenkrabbers doen zonder vrees om te wankelen en te pletter te vallen.

Iedereen dient te leren dat men vooral oudere mensen en mensen met een zwak hart niet expres moet laten schrikken voor de grap, omdat mensen zo erg kunnen schrikken dat ze door de angst een hartaanval kunnen krijgen en daardoor op dat moment of later wegens hartfalen komen te overlijden.

Kinderen en zogenaamde volwassenen die gemeen pesten, al dan nog met fysiek geweld moeten leren begrijpen dat ze dat uit hun hoofd moeten laten, omdat ze een ander daar ontzettend veel leed en schade mee aan kunnen doen, en omdat elke handeling uit haat zich vroeg of laat wreekt op henzelf zoals dat geschied volgens de wet van oorzaak en gevolg.

Kennis is macht en vereend met geloof en liefde de enige macht die de wereld kan redden.Werk samen voor een betere wereld v vrede liefde gezondheid en welzijn voor alles dat leeft en bloeit.

Het is niet aan te bevelen om kinderen te verbieden om te plagen en te stoeien, omdat het speelse stoeien en plagerijtjes bij kinderen althans een essentieel deel is van de groei in de ontwikkeling, zoals het leren verkennen en aangeven van grenzen, en het weerbaar worden zoals ook voor het versterken van de eigenwaarde. Gemeen pesten en geweld dient echter zo goed als het maar kan voorkomen te worden door een goede preventie en educatie.

Plagerijen kunnen zeker vervelend zijn, maar niet alle plagerijen zijn schadelijk of discriminatie omdat de onschuldige plagerijen ook als een grap en juist goed bedoeld kunnen zijn.

Het ligt aan meerdere factoren hoe iemand een plagerij opvat en daarop reageert.

Woorden kunnen helend maar ook schadelijk, pijnlijk en zelfs dodelijk zijn.

Van beledigd worden gaat men niet dood.

Als een kind word uitgescholden voor “zwarte piet”, en dat kind gaat huilen is dat zeer te betreuren, dat dient men te voorkomen, maar dat geld ook voor kinderen met sproetjes die voor sproetenkop worden uitgemaakt, kinderen met rode haren die voor tomaat worden uitgemaakt, en voor dikke kinderen die voor dikzak of veelvraat worden uitgemaakt, en voor magere gevoelige of ondervoede kinderen die gaan huilen omdat ze voor magere lat worden uitgescholden. Er zijn nog veel meer vormen van plagerijen en pesterijen waar kinderen door gaan huilen omdat ze gepest en gediscrimineerd worden door 1 of meerdere personen in een groep. Zo zijn er ook zogenaamde slimmere kinderen die hoge punten scoren en voor een nerd worden uitgescholden, kinderen die een bril dragen en voor schele worden uitgemaakt, en Chinese kinderen die worden gepest, en er zijn helaas ook veel kinderen en meisjes die voor K Jood of K Hoer of als christen-varken  worden uitgescholden op scholen en in de wijken, wat al dan niet gepaard gaat met diefstal en geweld. Dat alles is ronduit vreselijk en daar zal toch echt eens snel verandering in moeten komen omdat het zo echt niet langer door mag gaan omdat er ook steeds meer steekpartijen en kopshop-misdaad te betreuren is bij de ruzies en hatelijke pesterijen, waarbij mensen gewond raken, gehandicapt raken of komen te overlijden

Helaas is er wegens de krankzinnige Khasaarse  ideologie van de door satanisten geinfiltreerde regering Rutte en Groen Links die de met geweld dreigende angstzaaiers groep KOZP steunt, sprake van een door hen gevoerde leugen heers en verdeel koers van het willens en wetens via pers en media en onderwijs polariseren, chanteren en discrimineren van christenen – door hen en de kinderen voor  “fascisten”  en “pedofielen”uit te schelden die gekleurden zouden discrimineren uit rassenhaat en rechts extremisme. Het is precies andersom zo wat bij Groen Links en al die zogenaamde anti-fascisten zitten juist de pedofielen en nazies  zoals de khasaren  Marc Rutte Gerrit Zalm en Ed Nijppels  (VVD), Herr De jonge(CDA)  Paul Rosenmuller en Jesse Klaver (Groene Jodenhaat Sekte),  Diederik Samsom(PVDA), Sigrid Kaag en Rob Jetten van de satanistenpartij D66.

KOZP discrimineert en maakt zichzelf nergens geliefd wegens hun dreigende taal en hatelijke acties.

99,99 procent van het land keurt KOZP volledig af.

Haatzaaiers en KOZP lui die dreigen anderen zoals Sint Nicolaas te vermoorden moet men geen podium geven op TV en al helemaal niet fors belonen met subsidies. Zulke figuren dienen gearresteerd en berecht te worden wegens bedreiging en georganiseerde misdaad zoals tegen ZP en tegen kleine kinderen.

Bij Ruttes Kartel en GL is sprake van landverraad, schending van de Grondwet, Europese verdragen en misdaden jegens de mensheid zoals het plegen van en financieren van oorlogmisdaden..

De Misdaad Elite heeft de zogenaamde Supremacy ideologie bedacht om blanke mensen af te schilderen als discriminerende rechtse racisten die denken dat ze meer waard zijn, meer macht hebben en meer en beter presteren dan gekleurden. De misdadige Elite deed dat schaamteloos zonder overleg namens de “niet blanken” door de term White Supremacy overal rond te gaan promoten en rondbazuinen hetgeen niet anders gezien kan worden dan Mindfucking om daarmee tweedeling op te wekken en om de gekleurde bevolking een loer te draaien door hen psychisch te chanteren en de mogelijkheid te ontnemen om zich te organiseren en zich in de politieke arena te manifesteren zoals met een eigen politieke partij die voor hen belangen en voor gelijkheid opkomt. Een ander voorbeeld hiervan is de infiltratie door linkse Antifa mollen bij BLM, die overal bij vreedzame protesten gingen rellen, plunderen, brand stichten en zelfs weerloze bejaarden , vrouwen en kinderen vermoorden zoals in Portland en Chicago. Er zijn en dat mag U weten meer dan 4 verschillende Antifa’s, de ene is de echte en die is voor vrede, eenheid en tegen fascisme, de andere die zich als ANTIFA vermomd en geweld gebruikt bestaat uit extremisten en door de regering ingehuurde en betaalde knokploegen en geheim agenten, en de derde Antifa die eveneens geweld en moorden pleegt, bestaat uit religie gestoorden die sympathiseren met communisten en revolutionairen uit het land zelf en uit andere landen. De vierde groep bestaat veelal uit jongere blanke KKK Democraten, die zich zoals radicale Malcom -X aanhangers vermommen en geweld en misdaad plegen tijdens de demonstraties of dat proberen aan te wakkeren door te gaan plunderen, en door geweld te gebruiken om geweld en plunderingen uit te lokken.

De waarheid is dat het merendeel van de mensen die voor de vrede en eenheid en voor recht en gelijke rechten demonstreren bestaat uit een mengelmoes van vredelievende burgers van alle nationaliteiten en dat is de grote meerderheid.

Een relatief kleinere groep, al dan niet vermomde criminelen verpest de orde en demonstraties door het plegen van misdaden. Overheden die daar niets tegen doen zijn medeplichtig.

In Amerika zijn 40 miljoen mensen dakloos. Er is in tal van steden sprake van schrijnende armoede. Ontelbaar veel mensen zijn straatarm. De kleine groep schatrijke figuren zoals Zuckerberg, Bill Gates en Elon Musk, is daarentegen alsmaar rijker geworden.

Opgehitst door de met name door Antifa gepleegde plunderingen, gingen veel mensen, maar niet de meesten, door massa hysterie en uit egoisme plunderen en zaken leegroven. Dat ware de zaken van mensen van blanken en van gekleurden. Die zogenaamde demonstraties hebben wegens de brandstichtingen en plunderingen geen gunstig effect gehad op het tegengaan van discriminatie, of het pleiten voor eenheid, recht en vrede, gezien de enorme misdaad, geweld en wegens moorden die er werden gepleegd.

Blacksupremacy is een term die even goed als Whitesupremacy genoemd kan worden. Hiermee word bedoeld dat er allerlei groepen, instanties en organisaties en gemeenschappen zijn waarbinnen de Afrikaanse cultuur dusdanig overheerst zoals in Chicago, de hoods en bijvoorbeeld in Hollywood en bij MTV, dat er sprake zou zijn van een niet eerlijke en ongelijke behandeling van blanken. Dan nog kan men de term China-Supremacy erbij halen, en Technocratie- Supremacy en Royalsupremacy, zoals de steenrijke adel die meent ver verheven te zijn boven het volk, en zich al decennia schaamteloos lachend en zwaaiend verrijkt over de ruggen van het volk.

Wat te denken van de macht van vrouwen, laten we niet generaliseren in algehele zin?

Bestaat er ook zoiets als Vrouwen-Supremacy? Hoe is het gesteld met de rechten van de vrouwen? Worden er minder? of steeds meer vrouwen in het land en in alle andere landen van de wereld onderdrukt? Hoe komt dat? Heeft religie daar iets mee te maken? Wat kunnen we ertegen doen?

De sekteleiders van Groen links zoals Klaver en Rosemuller en Ruttes bende hebben evenwel wegens het gevoerde criminele psycho-terror beleid van liegen, polariseren, heersen en verdelen, een niet te overziene schade veroorzaakt in de samenleving bij alle mensen van welke komaf dan ook, en dat is een vreselijk leed en een niet in geld valt uit te drukken schade, zoals de door RUTTE III GL en de door het Onderwijs, Pers en Media en zogenaamde “geestelijken” veroorzaakte emotionele angst, stress en trauma’s bij ontelbaar veel landgenoten.

Geen mens heeft de waarheid in pacht.

Laat je niks wijsmaken door leugenaars.

Geloof niet alles wat ze als waarheid proberen te verkopen.

Alle vormen van discriminatie dienen benoemt te worden. Politiek, Onderwijs, Media en de Samenleving dienen zich dan ook samen in te zetten om onrecht, discriminatie, het zaaien van haat en oorlog de wereld uit te werken zoals door een liefdevol rechtvaardig beleid van educatie, preventie, goede wetten handhaving dat tot de gewenste resultaten leid.

Angst is een psyho/somatische reactie op bedreiging(en), of een een gevoel van gevaar, voor mensen, dieren,dingen, gevaarlijke situaties, ongelukken, die vreemd en onbekend zijn en/of voor mensen, dieren, dingen, gevaarlijke situaties, die uit ervaring dusdanig als schadelijk, pijnlijk of als een bedreiging werden ervaren.

Angst is een alarmsignaal maar meestal een slechte raadgever.

Angst komt voor uit de geest, wat men denkt, gelooft, ziet, ervaart, meent te zien, geloven of ervaren.

Angst kan latent aanwezig zijn om tal van redenen.

De media liegen en zaaien steeds weer angst, om mensen bang te maken.

Stekende insecten kunnen allerlei ziektes overbrengen en de dood veroorzaken.

Rutte III is met Groen Links, SBB en Natuurmonumenten bezig het landschap te vernielen en te verstoren zoal door enorm veel bomen in Nederland en met name in het buitenland weg te laten kappen, om de bomen te verstoken in ziekmakende biomassa-centrales.

Rutte III GL heeft de groot vervuilers Vatenfall, RWE en allerlei Multinationals zoals Shell en Tata Steel alleen maar gestimuleerd en geholpen, om het land nog veel erger te vervuilen dan het al was.

Rutte III GL wil zelfs 629 nieuwe vieze vervuilende kankerverwekkende biomassa-centrales uitrollen.

Rutte III GL zijn bezig het landschap en de natuurlijke habitat te verpesten door het laten dumpen van miljoenen kuubs vervuilde bagger in de Overmaas en de natuurplassen, door kankerverwekkend gif te laten lozen in de bodem en door gebieden natter te maken of juist droger.

RUTTE II GL maakt zich schuldig aan corruptie, en crimineel wanbeleid. Daardoor komen er in Nederland ook meer Trilvenen, Veenweidegebieden onder water. Dat is ideaal voor de Aziatische Bosmug, de Aziatische Tijgermug en Knutten, soorten die in Nederland al voet aan de grond hebben. Mede door de komst van Oost-Aziatische toeristen ontstaat steeds meer verspreiding van Knokkelkoorts, Westnijlvirus, Malaria, Dengue, Zika en Chickungunya in Nederland. Inmiddels kan ook de Ziekte van Lyme door muggen worden overgebracht.

Er is in Nederland sprake van een toenemende angst voor stekende insecten, zoals voor steekmuggen en reuze Tijgermuggen die vreselijke ziektes overbrengen via met ziekteverwekkers besmet bloed.

Je kunt de angst voor insecten zoals spinnen overwinnen, maar even goed kun je door onoplettendheid door een giftige spin of door een gifslang dusdanig toegetakeld worden dat je er onherroepelijk in een mum van tijd aan dood gaat.

Big Pharma verdient gigantisch veel geld met de verkoop van voor de mens ongezonde drogerende en kalmerende middelen zoals pillen tegen angst en paniek aanvallen.

Gevoelens van angst kunnen van een tijdelijke aard zijn, en van een lange duur.

Gevoelens van angst, haat en afkeer kunnen plotseling aanwakkeren maar ook van jongs af aan diepgeworteld en aangeleerd zijn, zoals door generaties van opruiende ouders en predikers of door zogenaamde profeten en geestelijken, politici en geestelijke leiders.

De meeste religies behandelen de dood, angst voor de dood, en binnen de meeste religies zijn er specifieke methodes en rituelen zoals gebedsbijeenkomsten waarin de angst voor de dood door meditaties, muziek en door bemoedigende teksten word gekanaliseerd of (tijdelijk of voor langere tijd) word weggenomen, zoals door preken, troostende woorden, helend samenzijn, muziek en door rustgevend en hoopvol gebed.

Er zijn religies waarbinnen de angst voor de dood word aangewend om mensen juist bang te houden of bang te maken, door het verkondigen dat de gelovigen die zich niet aan bepaalde voorschriften en regels houden een vreselijk lot( Hades-Hel-Vuur) staat te wachten als de “Duivel” hen komt halen op het moment van het overlijden.

De Bijbel(NT) leert dat wie zich bekeert en gelooft in Jezus, voor altijd behouden zal blijven en geen angst hoeft te hebben voor de dood, zoals verkondigd in de Blijde Boodschap.

De “Blijde Boodschap” is een veelgebruikte vertaling voor ‘Evangelie’. In het Nieuwe Testament duidt ‘evangelie’ op de ‘goede boodschap’ die door Jezus Christus is verkondigd en dat betekent dat de mens definitief verlost kan worden van het kwade.

De geschiedenis leert dat er in de wereld ook geloven, geloofsgemeenschappen, sektes en occulte gemeenschappen zijn waarbinnen het offeren van dieren en mensen een ritueel is om een door “geestelijken” als God gedefinieerde Godheid gunstig te stemmen, als teken van dankbaarheid, als offer of als een middel om de angst voor de dood weg te nemen, of omdat zij denken dat een offer meer succes opbrengt in de strijd tegen door hen benoemde vijanden.

Er zijn onmiskenbaar geloven of sektes met rituelen waarbij mensen of dieren worden misbruikt en dood gemarteld. De geschiedenisboeken staan er vol van.

Gedurende de tijd van de Inquisitie werden in Europa miljoenen veelal armere vrouwen beschuldigd van hekserij. Zij werden bestolen, gemarteld op de pijnbank om een bekentenis af te leggen of ze werden verkracht en vervolgens levend verbrand op de brandstapel.

De Nederlandse Overheid (Rutte III) heeft via Minister Grapperhaus bekend gemaakt dat er in Nederland, ondanks talrijke meldingen kinderhandel en rituele moorden in binnenland en buitenland, geen enkel onderzoek nodig is naar rituele dierenmoord, rituele kindermoord, rituele mensenmoord.

De regering Rutte III is fout bezig omdat men geen onderzoek naar religie of en naar zogenaamde (satanistische) en andere (sekte) moorden wenst te doen, omdat men bang is dat mensen van adel, politici, gelovigen of leden van welk een religie, partij, organisatie, groep of sekte dan ook, opgespoord en berecht worden voor de door hen begane vreselijke misdaden. Ze zijn doodsbang dat prominente figuren worden gepakt, en veroordeeld.

Er zijn veelal erg rijke figuren die een duur preparaat gemaakt van het bloed van kinderen, innemen, om zich daarmee te verjongen, het middel andrenochrome is geen hoax of een verzinsel of complottheorie.

Adrenochrome is een drug gemaakt van geadrenaliseerd bloed. Wanneer de donor extreme pijn en angst ervaart doordat het geterroriseerd wordt, reageert het lichaam van het slachtoffer door een enorme hoeveelheid adrenaline te produceren. Het bloed wordt afgetapt uit de halsslagader of uit de hersenen. Deze procedure kan meermalen herhaald worden, totdat het slachtoffer sterft aan de verwondingen of door uitputting. Hoe jonger de donor, hoe groter het verjongende effect is. Het bloed van jonge kinderen biedt de hoogste opbrengst.

Hollywoodsterren en de hoge adel staan erom bekend alles te doen om er zo jong, slank en sexy mogelijk uit te zien zoals via extreme diëten, dure levensstijlen, plastische chirurgie en botox. Het grootste geheim is het drinken van de peperdure drug Adrenochrome, die zorgt voor een high. Het is een levenselixer dat een verjongend effect heeft. Mensen kunnen er tientallen jaren jonger uitzien dan ze werkelijk zijn.

Who wants to live forever?

In 2019 werden meer dan 421.000 kinderen in de Verenigde Staten als vermist opgegeven. In 91 procent van de gevallen ging het om een onrustwekkende verdwijning. Van dat aantal belandt ongeveer een zesde van de slachtoffers in de seksindustrie.

Vooral als het gaat om het kopen en verkopen van jonge meisjes – is in Amerika big business, het snelst groeiende bedrijf in de georganiseerde misdaad en het op een na meest lucratieve handelswaar dat illegaal wordt verhandeld na drugs en wapens.

De Amerikaanse Overheid heeft olv Donald Trump de strijd door DOJ (Department of Justice) tegen kinderhandel via executive orders en bills fors opgevoerd.

Fact sheck true: Donald Trump has signed two executive orders, one concerning child trafficking and another to prevent international trafficking. It is true that the president has signed eight bills expressly targeting human trafficking since 2017.

Mensenhandel vindt plaats onder de neus van miljoenen Nederlanders
Burgers moeten meer verantwoordelijkheid nemen om mensenhandel tegen te gaan, vindt voormalig Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer.

Volgens steeds meer alarmerende berichten op sociale media zijn er in Nederland tienduizenden asielkinderen verdwenen sinds 2015.

NOS en tal van Pers en Media liegen en verzwijgen op bevel van hogerhand  van alles zoals kinderenhandel, corruptieschandalen, en enorme demonstraties in het land en in andere landen.

Op Twitter is een opkomende storm aan berichten met betrekking tot kinderhandel en kidermisbruik waarvan hier 1 voorbeeld > We are still investigating what happened to the Nigerian asylumseekers who disappeared from shelters in the Netherlands.@IsmailEinashe is reporting from Palermo

De regering Rutte III en GL hebben vrijwel niets gedaan om de vele verdwenen kinderen op te laten sporen, en RUTTE heeft er met zijn bende alles aan gedaan om deze vreselijke kinderhandel en de vreselijke pedofielen schandalen van de VVD (demmink-leenders)  in de doofpot te stoppen.

Ruttes Kartel liet volgens insiders met Marcel Gelauff en Paul Rosenmuller van Groen Links  leugen  laster en haatcampagnes tegen Donald Trump houden via NOS en via het Onderwijs, om de aandacht af te leiden en andere mensen in het kwade daglicht te plaatsen door ze voor gek, complotdenker, racist, populist en gevaarlijke maniak uit te maken. Ruttes Kartel is onmiskenbaar met GL schuldig aan misdaden jegens de mensheid wegens o.a. het financieren van oorlog misdadigers in Syrie en Corona misdaden tegend e mensheid.  Het Kartel zaait met leugens verdeeldheid en angst door eerzame mensen en vredelievende politici zoals Donald Trump en Wybren van Haga en Piet Omtzigt te belasteren en af te schilderen als  gestoorde gekken en een bedreiging van de wereldvrede.

Het is sterk aan te bevelen om goed op de kinderen te passen, wegens het toenemende gevaar voor kidnapping en misbruik.

Er zijn meer dan genoeg natuurlijke middelen en methodes om zelf te kalmeren en om andere mensen die bang zijn te kalmeren.

Liefde overwint angst.

De dood is onvermijdbaar voor elk levend wezen op aarde.

Het door wereldleiders (zoals lang geleden door Roosevelt) benoemen van angst als oorzaak van angst is niet alleen misleidend maar getuigt van de waanzin van gekken anno 2020 zoals Bill Gates, die de hele wereld wil vaccineren met als bedoeling de wereldbevolking te decimeren door het vermoorden van kinderen( zie de bewijzen op film bij het dossier Vaccin Alarm) en het onvruchtbaar maken van miljarden vrouwen en mannen door middel van een door zijn bedrijf ontwikkeld sterilisatie vaccin.

Zolang de werkelijke oorzaak(bron) van een pandemie niet glashelder is aangetoond, bestaat er geen zekerheid en kan niet gesteld worden dat de oorzaak van een pandemie een virus, angst of een massa psychose door angst is.

Heeft er ooit een onafhankelijk onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van gifstoffen of ziekteverwekkers in het drinkwater of de atmosfeer voor de periode 1918, zoals varianten van bijvoorbeeld mosterdgas of een ander ziekmakend ïets”, dat voor de dood van velen verantwoordelijk kan zijn, zoals mosterdgas dat werd gebruikt tijdens de loopgravenoorlog in de eerste wereldoorlog?

Is er ooit wel goed onderzocht of electro-magnetische straling een permanente mutatie kan hebben veroorzaakt in het DNA bij mensen en dieren?

EMF Straling is schadelijk en bevordert volgens onderzoek de groei van bacterien en schimmels.

Waarom werden de onafhankelijke wetenschappers die onderzoek deden naar de gevaren van mobiele zendmast-straling, allemaal tegengewerkt door politici providers en de door hen gesubsidieerde Wetenschap Elite?

Sommige wetenschappers denken dat de meeste slachtoffers van de Spaanse Griep, zijn overleden door een andere oorzaak dan de griep, zoals door vergiftiging, agv electro magnetische straling. De straling zou bij de mens o.a. DNA muteren en na enkele jaren zouden de mensen die de Griep overleefden resistent zijn.

Angst en stress zijn niet goed voor de gezondheid en veroorzaken merendeels psycho- somatische aandoeningen zoals zenuwpijn, hoofdpijn, stress, hormonale storingen en hartritme storingen etc. Daarbij komen de klachten en bijwerkingen bij mensen die allerlei medicaties gebruiken tegen angst en paniek aanvallen.

Er zijn wel meer dan 1000 verschillende ansgten te benoemen

Een stille wispelturige krokodil die geen honger heeft kan U zomaar opvreten als U te dicht bijkomt.

Een olifant heeft een goed geheugen.

Een olifant kan een mens door zijn gewicht helemaal plat dooddrukken, maar olifanten zijn doorgaans zeer vredelievende behoedzame dieren die mensen niet aanvallen, behalve als ze bedreigd worden, en dan kunnen ze zoals een kudde wilde beesten op hol slaan en vertrappen ze alles wat ze op hun weg tegenkomen totdat ze uitgeraasd weer ergens in veiligheid zijn voor hun gevoel en/of instinct.

Wilde dieren jagen en vangen een prooi om op te eten om te overleven maar dieren doen dat nooit zoals de mens dat doet met kwade opzet of uit haat.

Er zijn mensen die keihard of hysterisch gaan gillen als ze een spin of een muis zien in huis of in de keuken.

Angst is een natuurlijk gevoel zoals dat ook bij dieren uit instinct aanwezig is. Dieren vluchten bv voor rook als er brand is. Dat is een natuurlijke vlucht reactie en heel normaal.

Zo zijn er dieren die bang zijn als ze worden aangevallen en gelijk bijten om zich te verdedigen. Dat is een natuurlijke vecht reactie en heel normaal.

Wat heet voor U normaal?

Kennis is macht en vereend met geloof en liefde de enige macht die de wereld kan redden.

 
Werk samen voor een betere wereld v vrede liefde gezondheid en welzijn voor alles dat leeft en bloeit.

De vreselijk rijke Koning Willem Alexander vindt het normaal om te graaien en alsmaar rijker te worden over de ruggen van het volk van tal van natien en hij kondigt dat de burgers het abnormale niet normaal moeten gaan vinden.

Als je een land volpropt met diverse culturen die allemaal andere rituelen en gebruiken hebben en geloofsvormen, gewoontes en tradities en opvattingen of meningen mbt de wijze van bestuur, rechten van vrouwen, homoseksuelen enzovoorts, hoe kan je dan nog spreken van een gelijk volk en gedrag dat wel of niet normaal zou zijn?

De overheid denkt te kunnen bepalen wat de burgers denken en de overheid denkt dat men kan bepalen wat burgers acceptabel, gewenst, ongewenst of normaal vinden.

Als het volk verkeerde leiders kiest, komt dat omdat men leugenaars en lui die valse beloftes maken zoals Rutte gelooft, en dat is ook de schuld van de media die valse propaganda en leugens verkondigen.

Als er steeds meer mensen komen van binnen of van buiten die al geradicaliseerd zijn of door haat speeches en door een opruiend onderwijs radicaliseren, van welke komaf dan ook, kan je niet anders verwachten dan botsingen, chaos, geweld, misdaad, bendeoorlogen, steekpartijen, moord,wraak, vergelding, ruzie, onbegrip, de een tegen de andere en andersom, opstanden en nog veel ergere ellende het leven verzieken.

Politici die mee werkten aan de oorlogen in landen zoals Irak, Libie, Afghanistan en Syrie waarbij ontelbare slachtoffers zijn gevallen, staan verontwaardigd te schreeuwen over de onthoofding van een vredelievende leraar in Parijs, door een radicale moslim die zo vreselijk woedend werd en tot moord overging, omdat zijn geloof werd bespot met een spotprent.

Alles heeft een reden, een oorzaak, niets gebeurt zomaar, zoals ook de wonderen de wereld nog niet uit zijn.

Kennis is macht, maar kennis zonder liefde is geen wijsheid omdat de macht alleen kan voortkomen uit de oneindige bronnen van de liefde.

Wijze mensen weten hoe en wanneer ze het beste wel of niet kunnen spreken of zwijgen.

Wie zwijgt uit protest stemt heus niet toe.

De meerderheid heeft het mis. de minderheid heeft veel te vertellen.

Als vrij mens kun je jezelf zo leuk, mooi, akelig, geweldig, bizar of lelijk vinden zoals je maar wil zonder over anderen te oordelen.

Meningen, maar ook smaken maar niet de tongen verschillen

Geen enkel mens is identiek, ook tweelingen niet, elk mens is uniek

Zalig de armen van geest?

Wie bepaalt wie arm van geest is en wie rijk van geest is en wat heet zalig?

Een dom vergrijp uit liefde is altijd beter, dan slecht gedrag tegen beter weten in.

Geen mens is perfect, en raakt ook niet uitgeleerd.

Er zijn nog meer factoren die een rol spelen bij angst vecht-vlucht reacties van mensen, zo als bijvoorbeeld het gebruik van ongezonde voeding, alcohol, drugs, medicijnen en allerlei kwakzalvers middelen en preparaten

Wie de bijsluiters goed leest zal ontdekken dat veel medicijnen allerlei “bijwerkingen” veroorzaken en de vraag is maar of het middel kwader is dan de kwaal zelf.

In 2020 werd bekend dat grote hoeveelheden medicijnen waren vervuild met stoffen die er beslist niet in thuis horen. Zo werd bij testen een meer dan zorgwekkende hoeveelheid kankerverwekkend PCA aangetroffen in Paracematol afkomstig uit China.

Het is zelfs niet ondenkbaar dat het door de Overheid of door partijdige Media en anderen bekend maken van de zogenaamde vervuiling van paracetamol met PCA, een verband heeft met de actuele ontwikkelingen mbt corona. Men kan echter ook te ver zoeken en doorschieten in complot denken.

Wie onderzoekt de onderzoekers? kloppen de testen, en de onderzoeken zoals men deze presenteert via de media?

Liegende mensen liegen meestal uit angst voor de waarheid, uit angst voor reacties, leugentjes om bestwil, leugens omdat men niet durft te vertellen hoe het echt gaat, leugens om interessanter over te komen, leugens om anderen met problemen op te zadelen, leugens om aandacht te krijgen, leugens om privacy, leugens omdat men bang is verlaten te worden, leugens om een ander de schuld te geven, leugens om een ander te beschadigen of zelfs leugens om mensen aan te zetten tot moord.

Liegen in zeer schadelijk en dodelijk zoals bij Marc Rutte die er niet mee kan stoppen. Rutte gaat door met leugens op te vangen door een andere leugen. Een pathologische leugenaar zoals Rutte kan niet meer ophouden met liegen. Zulke mensen in een macht positie zijn levensgevaarlijk en dienen via legale middelen onschadelllijk gemaakt te worden.

Politici, Pers en Media liegen om geld en macht, door te misleiden,te verdelen, en door anderen met leugens de schuld te geven of aan te vallen met valse argumenten.

De zogenaamde Coronavirustest de CPR-test is waardeloos voor het vaststellen van Corona, volgens uitvinder Kary Mullis

De vervuiling van het diabetes 2 middel met N-nitrosodimethylamine (NDMA) werd op 4 december 2019 ontdekt. Singapore riep toen drie merken metformine terug omdat ze vervuild bleken te zijn. Tal van landen zoals Zwitserland haalden een paar dagen later de partijen metformine van de markt.

Nederlandse toezichthouders onderzoeken de vervuiling van het diabetesmedicijn metformine van het merk Mylan. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maakten in 2020- bekend dat onderzoek moet uitwijzen of er een terugroepactie nodig is.

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laten lang op zich wachten,hoe komt dat?

Volgens Amerikaans laboratoriumonderzoek in opdracht van Zembla en NRC blijkt dat pillen van Mylan een kankerverwekkende stof bevatten, waarvan de concentraties ver boven de veilige limiet liggen. Het gaat om tabletten van vier verschillende partijen (batches).

Er is anno 2020 sprake van een toenemende globale sterfte wegens verkeerd medicijngebruik en door verkeerde diagnoses waardoor verkeerde medicijnen worden voorgeschreven.

De angst voor vergiftigde medicijnen is toegenomen, en dat komt door het misdadige wanbeleid van de WHO, waardeloze organisaties zoals UN, FCC, en overheden zoals het misdadige kabinet Rutte III.

Bij angst treedt meestal een vlucht of een vecht reactie op.

Geloof in de oneindige macht van liefde

Geloven en uit liefde handelen.

Geef geen macht aan het kwade, maar ontken het niet.

Angst kan zo erg zijn dat men gedurende een tijd verlamd aan de grond genageld, in een staat van een black out verkeert, en nergens meer toe in staat is.

Er zijn zeer veel vormen van angst, zoals angst voor de dood,(existentie angst), angst voor verdrinking, angst voor spinnen, angst voor muizen, angst om ziek te worden zoals door HIV of TB of een andere bacteriele infectie, maar ook angst voor van alles dat een wezenlijke bedreiging zou kunnen zijn zoals angst voor geweld en oorlog en angst voor een alles vernietigende aanval met atoombommen of met biologische oorlogwapens.

Volgens de klassieke psychologie is vervolgingswaanzin een psychose waarbij iemand overtuigd is te worden achtervolgd en dat als zeer beangstigend en gevaarlijk ervaart.

Zo zijn er ook mensen die bang zijn dat de aarde door een enorme meteoriet(Niburo) vernietigd word en er zijn mensen die vrezen voor hen leven uit angst voor een invasie door moordlustige “buitenaardse wezens”

Bij een angst psychose overheerst angst, die volgens psychologen dan weer niet reel is, omdat men door 1 of meerdere oorzaken getraumatiseerd is en niet helder meer ziet, denkt, voelt of verlamd is geraakt bijvoorbeeld door een(of meerdere) trauma’s agv ernstige mishandeling, kwelling, door een ongeluk of na een andere pijnlijke gebeurtenis.

De wetenschap benoemt een psychose als een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen).

Een getraumatiseerd bang slachtoffer van geweld wordt door de wetenschap afgedaan als iemand die de grip op de realiteit kwijt is en die dingen hoort of ziet die er niet zijn (hallucinaties) en iemand die overtuigd is van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen).

Inhumane transhumane wetenschap treft U overal aan in de boeken en op Internet zoals: “Mensen met een fobie zijn bang voor specifieke dingen, dieren of situaties. Deze angst kan samengaan met lichamelijke verschijnselen zoals hevig transpireren, hartkloppingen, een drukkend gevoel op de borst en paniekgevoelens. Ook al weet de persoon in kwestie dat zijn angst ongegrond is, de angst wint het bijna altijd van deze wetenschap. Heel veel mensen hebben ongegronde angsten. Er wordt echter pas van een fobie gesproken als de angst het dagelijks leven ernstig belemmert.”

Mensen die littekens hebben van bijt- of steekwonden en die steeds bang zijn om door een valse hond gebeten, of door een geweldpleger doodgestoken te worden, hebben volgens de linkse gehersenspoelde psychologen ook nog eens “ongegronde angsten” en lijden aan een fobie. Zulke psychologen en zielenknijpers zijn dan ook zo gek als een deur.Velen zijn niet eerlijk en schenden zoals de kwakzalvers en pillendokters de medische eed, wegens politieke indoctrinaties en uit eigenbelang. Dit is helaas de waarheid, die door al die lafaards dan ook nog eens glashard met leugens ontkend zal worden.

Een fobie is een term die volgens Google duidt op angst. Islamofobie als term word door politici en media gelinkt aan haat of vooroordelen jegens of discriminatie van moslims. Er bestaan echter meer definities van islamofobie.

In diverse delen van de wereld worden, en werden christenen en zogenaamde ongelovigen vermoord door radicale moslims zoals in Syrie, Marokko, Saudi Arabie, Mozambique etc.

Reeds 1400 jaar is er oorlog tussen de grote religies in tal van landen en de oorlogen gaan om tal van andere redenen door …helaas. Hoe komt er ooit vrede?.

Een vredelievende weerloze leraar die een zogenaamde “spotprent” tijdens de les ter bespreking met de klas toonde, werd in Parijs op straat door een streng gelovige onthoofd. Dit was helaas geen uitzondering.

Er is nog geen term ingevoerd die de angst definieert voor moord, door bijvoorbeeld onthoofding door streng gelovige moslims uit religieuze motieven of uit vergelding (Jihad)

Het beledigen van mensen, vloeken, spot en laster over wie dan ook, word door veel mensen gezien als een recht op de vrije meningsuiting. Het is goed te weten dat er ook veel mensen zijn die daar heel erg anders over denken en voelen en daar anders op reageren dan men denkt of verwacht.

Ieder mens wordt gedurende het leven benadeeld, tegengewerkt of gediscrimineerd en discrimineert in min of meerdere mate ook de ander.

Het is maar de vraag hoe mensen reageren als anderen spotten, lasteren treiteren, pesten en grove taal, scheldwoorden en verwensingen uitslaan.

Woorden hebben macht, zowel om het goede maar ook het kwade wat men er ook onder mag verstaan bij de mens op te roepen.

De meningen over goed en kwaad kunnen sterk verschillen.

Er is ook nog geen duidelijke term die racisme en/of haat tegen blanken definieert.

Het extremisme zoals de haat tegen blanke christenen en tegen de gekleurde christenen en joden word door pers en media vrijwel nooit genoemd. Pers en Media berichten vrijwel nooit over ultra links en sterker nog worden uitingen van racisme veelal door politici en de media toegeschreven aan blanke rechts extremisten.

Racisme werd door de groene politiek, pers en media steeds weer geassocieerd met blanken of “witte mensen” die gekleurde mensen discrimineren omdat ze rechts extreem en racistisch zouden zijn.

De Marxistische Rassen IIdeologie is racisme en fascisme omdat men de diversiteit van de unieke culturen niet erkent en alle culturen tot een zogenaamd uniform geheel wil dwingen in een groot Totalitair Euro Rijk waarin de wereld nooit van zijn leven vrij en van iedereen kan of zou kunnen zijn. Merkels EU en de NWO willen een wereld van door hen gedomineerde rechteloze slaven.

De Politieke Elite, pers en leugenmedia zoals de NOS, maar niet allen die daarbij horen doen dat om dat ze hun misdaden buiten beeld proberen te houden door anderen steeds met leugens de schuld te geven en te verketteren zoals ze dat met tegenstanders en met President Donald Tump doen.

Diverse Nederlandse scholen met een door linkse extremisten zoals Rutte en Rosenmuller aangestuurd bestuur, maken zich willens en wetens schuldig aan haat zaaien tegen Donald Trump en zij propageren de WHO agenda van het promoten van pedofilie -kinderseks, blasfemie en het aanwakkeren van haat tegen christenen en joden. Controleer zelf maar de vreselijke richtlijnen van de WHO en hun promotie van globalisme fascisme en pedofilie.

De Politieke Elite, pers en leugenmedia zoals de NOS zijn diegenen die polariseren en het gehele diverse volk verdelen en uitbuiten zoals door middel van hun vuile leugens en door het politiek saboteren van met de gekleurde gemeenschap, de christen en de moslim gemeenschap en andere eerzame landgenoten en organisaties.

De pol pot vererende krankzinnige fascist Rosenmuller van de sekte Groen Links is een van de aanstichters die samen met de despoot Rutte en kartelleleden van VVD PVDA D66 e.a. een vreselijke haatcampagne tegen de kerk en gelovigen heeft gevoerd zoals de invoering van het anti-christen racisme in de Nederlandse onderwijs sector. U bent hiermede op de hoogte en allen gewaarschuwd voor de gevolgen van het door Rosenmuller, Rutte en Merkel gepropageerde Euro Nazie-Globalisme, dat voortkomt uit de zieke geest van Adolf Hitler en soortgelijke moordlustige trawanten.

Wie heeft het recht om angst, als abnormaal of als een vorm van racisme of als een vorm van complotwaanzin of als een ziekelijke fobie te kwalificeren?

Politici en media zaaien willens en wetens ook angst voor een ramp of een virusziekte om daarmee de angst en de realiteit van vreselijke misdaden en erg negatieve ontwikkelingen te kanaliseren of in de doofpot te stoppen.

Miljoenen mensen kunnen in een massa angst psychose geraken, doordat pers en media met zogenaamde “wetenschappers” en liegende politici angst zaaien en met hun uitspraken en beweringen mensen vreselijk bang maken zoals voor een virus waar men ziek van zou worden en aan zou sterven.

Anno 2020 is er geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd dat er sprake is van massale ziekte en sterfte door corona. Wel toont onderzoek aan dat er sprake is van de infectie van de longen door ziekteverwekkende bacterien en de jaarlijkse Griep, maar niet door een virus.

In 2018 overleden er bijna 47.000 mensen aan Kanker. Dat is bijna 30% van alle sterfgevallen. Dit betekent dat er per dag ongeveer 128 mensen in Nederland overlijden aan kanker. Er zijn verschillende soorten kanker. Bij de diagnose alvleesklierkanker is de overlevingskans het kleinst. Daarna volgen longkanker, leverkanker en slokdarmkanker. De reden waarom bij onder meer alvleesklierkanker de prognose zo slecht is omdat deze vaak in een veel te laat stadium ontdekt wordt. Hierdoor is het vaak al uitgezaaid naar andere organen in het lichaam. Tevens is er sprake van verkeerde diagnoses en medische blunders, zo ook de ellenlange wachtlijsten en het gebrek aan voldoende hoger opgeleid medisch personeel agv de bezuinigingen door RUTTE III en GL

Jaarlijks overlijden volgens Overheden en instanties zoals WHO, CBS, RIVM duizenden mensen door Griep (Influenza) en nog veel meer mensen door Tuberculose.

Angst voor de pest? Waardoor de pestepidemie in de veertiende eeuw precies eindigde, is niet precies vastgesteld. Er wordt echter veel gedacht dat met de verbetering van de hygiëne, Hiermee verdween de pest uiteindelijk in Europa. De ziekte breekt echter nog wel uit in andere delen van de wereld.

Nadat de zogenaamde Corona Pandemie begon verdwenen de griepdoden uit de WHO en RIVM statistieken en werd de sterfte agv griep gerapporteerd als sterfte door Corona.

WHO en RIVM hebben met Rutte bedrog zoals met valse statistieken gepleegd.

Wegens de hoge kosten van een ruimere diagnostiek, werden onderliggende aandoeningen niet gediagnosticeerd of niet eens zoals door WHO en RIVM vermeld of stiekem weggemoffeld, zoals de sterfte agv TB, HIV, Malaria, Diabetes, ouderdom ziektes, een hartaandoening, kanker, of vergiftiging door kankerverwekkende gifstoffen die door Multinationals(olie/chemie) worden geloosd en gedumpt zoals ook door de enorme en steeds grotere hoeveelheden kankerverwekkende fijnstoffen die (steeds meer) biomassa- centrales uitstoten.

Overheden, UN, WHO en dik betaalde linkse pruts wetenschappers hebben nog geen woord gesproken over de sterfte agv straling, zuurstoftekort en embolie. Allen steken hun hoofd in het zand, of liegen omdat men anders word ontslagen, of subsidies worden gestopt.

Veelal oudere mensen overleden niet tijdens een griep door de griep alleen, maar agv verwaarlozing, door een verminderde weerstand, door infecties met bacterien, door vitamine gebrek, wegens een of meerdere aandoeningen, wegens het ontbreken van zorg en goede medicijnen of wegens een totaal verkeerde behandeling of een medische blunder.

Onderschat het volgende niet: Mensen gaan dood door eenzaamheid en van slechte voeding, zoals deze agv Ruttes bezuinigingen niet overal maar wel in veel zorgtehuizen word verstrekt aan broodmagere verwaarloosde eenzame bejaarden.

De Overkoepelende Artsenorganisatie verklaarde dat in Nederland elk jaar minstens 17000 landgenoten overlijden wegens, verkeerde diagnoses, verkeerde medicijnen, verkeerd gebruik van medicijnen, door medische blunders en agv het uitblijven van zorg en ellenlange wachtlijsten. Dat alles is het vreselijke gevolg van de aard en wijze waarop de zorg werd georganiseerd en gecommercialiseerd en door de enorme bezuinigingen door de misdadige kabinetten van Rutte en hun handlangers zoals de partij Groen Links

Politici werken met bedrijven en pharmaceuten samen om medicijnen of zogenaamde vaccins via de media te promoten met als doel, het via angst en via corona regels opdringen van medicijnen en vaccins om daarmee enorme winsten te boeken zoals dat geschied dmv het aanwenden van enorm veel belastinggeld voor het Corona Vaccin en voor het Corona Herstel Fonds.

Tedros Ghebreyesus, de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd niet zomaar verdacht van corruptie en samenzwering met een repressief regime. U kunt dat zelf nazoeken op internet.

Tedros is een zeer omstreden figuur en die is via vriendjespolitiek door Bil Gates directeur geworden van de WHO en die was een de eersten die verklaarde dat Corona zeer gevaarlijk en erg besmettelijk is.

Tedros heeft de zeer zwaar overdreven mortaliteit agv Corona, na groot protest door de medische wereld, pas in oktober 2020 bijgesteld naar 0,13 procent vergelijkbaar met de gemiddelde mortaliteit van de jaarlijkse griep.

De globale angst voor Corona werd veroorzaakt door criminele politici, ingehuurde wetenschappers en leugenmedia om de massa bang te maken en te misleiden, om een politieke agenda van herverdeling van Nationaal Kapitaal via het Corona Fonds, vrijheidsberoving, onderdrukking en het schenden van de grondwet uit te rollen, uit blinde geld- en macht hebzucht.

Door de corona maatregelen zijn ontelbaar veel zaken bankroet en economieën vreselijk ontwricht. De schade in Europa loopt in de honderd triljoen euro.

1 triljoen euro is 1.000.000.000.000.000.000 Euro

Door de corona maatregelen zijn veel meer mensen ziek geworden en ontelbaar veel mensen overleden omdat er wegens de krankzinnige maatregelen nog veel langere wachtlijsten en tekorten ontstonden waardoor zieken en zorgbehoevenden geen zorg kregen zoals in ziekenhuizen op de ICs.

De Spaanse Griep ontstond volgens nieuwe inzichten in de VS en met de troepen van de VS, die ingezet werden in Europa in WOI, in Europa. Er zijn aanwijzingen, dat de Spaanse griep een experiment was van de toenmalige farmaceutische industrie die toen nog in de kinderschoenen stond. De mensen die in die tijd zogenaamd gevaccineerd werden bleken een lagere levensverwachting te hebben dan degenen die het vaccin niet ingespoten hebben gekregen.

Anno 2020 ontbreekt in de meeste landen een goed officieel onderzoek naar de levensverwachting en de mortaliteit bij mensen die zich lieten vaccineren met de zogenaamde Griepprik.

De meeste Overheden ontkennen middels gemanipuleerd onderzoek wegens enorme politieke en financiele belangen de significante gevaren van Mobiele Straling en de correlatie met aandoeningen zoals leukemie, hersenkanker, DNA- en bloedschade, trombose, longinfecties en de groei van ziekteverwekkende microben, bacterien.

Corona onderzoek naar resistent bloed?

De grote vraag is of er reeds onderzocht is of er een corona vaccin gemaakt kan worden van Corona Covid, SARS-b) resistent bloed. We hebben het hier dan wel theoretisch over een andere stam of “soort” van de ziekteverwekker, die als remedie kan helpen bij voornoemde Corona, zoals destijds werd toegepast bij de pokken door de ontdekker van het pokkenvaccin Dokter Edward Jenner.

Te denken valt aan bijvoorbeeld de volgende Procedure

a een gezond dier zoals een koe(zonder BSE gekke koeien ziekte) of een haas of een konijn(zonder konijnenziekte of Myxomatose), word ingeent met Sars-b, en een andere dier zoals een kerngezonde hond (zonder Rabiës of hondsdolheid) word geent met met Influenza en een ander gezond dier met COvid-19 (vooropgesteld dat dit COVID -19 ook echt is)

b de dieren hebben vooraf geen enkele ziekte, en worden gedurende een periode goed onderzocht zoals de hartslag, ademhaling, temperatuur etc. Er dienen geen kunstmatige middelen te worden toegepast zoals bijvoorbeeld het voeren met gemodificeerd voer van het duivelse bedrijf Monsanto. De proefopstelling dient geen gesloten ventilatie systeem te hebben en dient in een natuurlijke habitat goed geventileerd te zijn met frisse lucht. Elk dier dient op een andere locatie (of een stuk totaal onbespoten lanbouwgif en glyfosaat vrij land volgens eenzelfde zorgvuldige procedure te worden getest. Fout onderzoek agv fenomenoligie of door fraude(vervalsen test en meetresultaten zoals door RIVM) of vies geknoei door bedriegers zoals de liegende luchtfietser Marc Rutte, de gewetenloze vaccin handelaar Abe OosterhauSS en kwakzalvers zoals de louche Jaap van Dissel (staat op de zwarte lijst van artsen) dient te worden uitgesloten.

c indien het betreffende dier niet ziek word, of geen ziekteverschijnselen vertoont zoals griep koorts, kan van het bloed van het resistent dier, een vaccin gemaakt worden dat, de stamvariant van SARS of Covid Influenza( die mensen wel ziek maakt), onschadelijk maakt.

d het dier vooraf testen met de CPR test heeft geen enkele zin, omdat CPR testen bij mensen en dieren merendeels een vals positief resultaat opleveren. Volgens de uitvinder van de CPR test is de CPR ook totaal niet geschikt is voor vaststelling van welke variant of soort Corona dan ook.

Door de luchtfietser Rutte en zijn vriendjes Gates, Fauci, Ab Oosterhauss, kwakzalvers zoals Hugo de Jonghe, louche farmaceuten, liegende virologen en waardeloze journalisten al of niet in staatsdienst, werd luidkeels geroepen, dat er maar één mogelijkheid is om de pandemie te stoppen, namelijk “Testen, testen, testen en dan vaccineren!” Waarmee? Testen met een waardeloos en bovendien schadelijk middel? Vaccineren met levensgevaarlijke DNAmuterende vloeistoffen die mogelijk ook nog kankerverwekkend zijn zoals SAM? Wat is daar de bedoeling van, behalve het zaaien van angst en het overeind houden van een sprookje, een onbewezen virus in stand houden en het menselijke bestaan degraderen tot aangestuurde 15 decimeter rechteloze robots.

Dieren Sprookjes

Het klinkt misschien gek, maar er zijn inderdaad ook de afgelopen 9 maanden zogezegd vrijwel geen zoogdieren zoals koeien ziek gemeld met corona. Geen 1 rund of koe, geen enkel dier schijnt corona te hebben of door Corona te zijn overleden. Toch werden duizenden nertsen geruimd, die Corona zouden hebben. Onderzoek in diverse steden geeft hetzelfde resultaat. Er is geen sprake van massabesmetting en massasterfte bij zoogdieren, katten, hondeen etc door Corona. Hoe kan dat? Bestaat er bovendien een verband tussen resistentie bij dieren en bepaalde beroepsgroepen, zoals de boeren, of bij andere (beroeps) groepen?

Criminele Wanbeleid door Merkel, Macron, Rutte, WHO en RIVM

Waarom is er door WHO en RIVM geen onderzoek gedaan naar een mogelijke resistentie bij beroepsgroepen zoals de boeren? Hebben boeren of andere groepen, minder last bij bepaalde epidemieën en bij CORONA geen zware, maar lichte griepverschijnselen? Dat alles heeft de WHO en het RIVM helemaal niet onderzocht. Waarom is er geen deugdelijk voor de hand liggend onderzoek gedaan?

Politici, WHO, RIVM, Media en allerlei schatrijke figuren zonder een deugdelijke van toepassing zijnde vakopleiding, zoals Tedros, Oosterhaus en Fauci en van Dissel die op de zwarte lijst van artsen staat, beweerden dat Corona zeer besmettelijk is en ze maakten iedereen met hun valse beweringen bang voor de dood door Corona. Waarom onderzoekt men dan de meest voor de hand liggende oplossingen niet? Waar komt trouwens al die onzin, bangmakerij en de tsunami aan valse propaganda en nep-nieuws vandaan? Juist van de Macht Elites en de door hen bestuurde Leugen Media en de Vaccin Industrie.

Vreselijke nep beelden uit Frankrijk, Spanje en Italie

Italie, Frankrijk en Spanje met name, maar veelal armere landen toonden via de media bij het begin van de door Tedros ( WHO) uitgeroepen “Corona Pandemie” vreselijke beelden van zeer veel zieke stervende mensen met of zonder zuurstofmaskers, en rijen met doodskisten, massa sterfte agv Corona, zo beweerden politici, WHO en vrijwel alle media. Er bleek later zoals U allen weet bij Media, nieuwsberichten en journaals gebruik gemaakt te zijn van oude stockfotos (bijvoorbeeld sterfte door ebola) photoshop en door acteurs in blauwe pakken in scene gezette macabere taferelen die een vreselijke angst opriepen voor de dood door Corona.

De feiten tonen dat duizenden mensen(maar agv de corona maatregelen veel meer mensen) zijn komen te overlijden zoals elk jaar agv Influenza, en agv onderliggende aandoeningen zoals TB, Hartaanval, Diabetes, Kanker en tal van andere ziektes.

Reeds enkele maanden na de zogenaamde pandemie bleek dat er volgens diverse overheden en media opeens zomaar nauwelijks of geen sprake (meer) te zijn van een Corona Pandemie, en bij andere veelal rijkere landen zoals Nederland en Belgie juist weer wel. Hoe is het dan mogelijk dat er in Wuhan, waar het virus zou zijn ontwikkeld, en waar zeer erg veel mensen zouden zijn overleden agv Corona, geen een persoon komt te overlijden door Corona? Op recente films die bij You Tube te zien zijn, ziet men enorme massa s mensen in Wuhan zonder mondkapje, dicht opeengepakt feesten en dan vraag je je af hoe het kan zijn dat daar geen mens ziek is, of word door Corona.

China heeft volgens alle Media geen vaccin en geen massa-vaccinatie toegepast. Maar in Wuhan en in heel China gelden al geruime tijd geen corona maatregelen zoals afstand houden en verplicht een mondkapje dragen. In China dragen de meeste mensen in de grote steden echter al vele jaren een masker, dat trouwens wel wat stof en smog filtert maar publiek helemaal niets helpt tegen fijnstof of tegen welk virus dan ook. In China is net zoals in Rusland en Zweden etc ook geen massa besmetting en geen massa sterfte agv Corona. Het is dan ook duidelijk dat er van alles niet klopt mbt de sterfte, de metingen, de testen, en de berichtgeving door overheden en media en WHO RIVM wetenschappers etc over de zogenaamde “Corona Pandemie”.

Dieren resistent tegen Corona?

Er waren sinds het begin van de Corona Pandemie in geen enkel land en op geen enkele televisie ook maar beelden te zien van massa sterfte onder de dieren agv CORONA. Geen 1 rund of koe in de hele wereld blijkt agv corona te zijn overleden. Maar wacht eens, de koe ademt toch ook via de longen en corona is zoals politici, media en WHO en RIVM beweerden toch een gevaarlijke longinfectieziekte. Daar is dus tot op heden geen melding over geweest in de hele wereld. De grote vraag is nu: Hoe kan dat? Er is geen massa sterfte bij de dieren door CORONA. Waarom is er door Rutte, WHO RIVM en media niets gemeld over het uitblijven van sterfte agv Corona bij de dieren?

In Nederland werd als enige land ter wereld via de als leugenomroep bekend staande NOS met veel bombarie bekend gemaakt, dat nertsen de dodelijke ziekte Corona zouden hebben opgelopen, maar die nertsen die via de ondeugdelijke CPR test positief op Corona werden verklaard, waren helemaal niet ziek en ze bleken allemaal kerngezond en springlevend te zijn. Ze werden met de tienduizenden preventief geruimd op bevel van Ruttes Kartel en de partij Groen Links die een gruwelijke hekel heeft aan nertsfokkerijen. Ontelbaar veel nertsen zijn doordat ze op bevel van Ruttes Kartel en de fascist Rosenmuller van Groen Links, gedood werden, bevrijd uit hun kooien, voor eeuwig en alle tijden vrij. Ruttes Kartel heeft dus met de criminele top van GL tienduizenden kerngezonde nertsen koelbloedig laten vermoorden. Dat is zeer ernstig en de daders van de massa dierenmoord dienen dan ook zwaar bestraft worden.

De waarheid is afschuwelijk.

In de Oostvaardersplassen (OVP) werden de afgelopen jaren tienduizenden dieren doodgehongerd of afgemaakt wegens het door de ecoloog Frans Vera bedachte “survival experiment” dat je kunt vergelijken met de gruwelijke praktijken van de nazie Dr Mengele.

Sluit Uw ogen niet. Rutte III en GL zijn wegens het door VERA uitgerolde ecolocide project schuldig aan de de grootste massa dierenmoord uit de gehele geschiedenis van de mensheid. En nog steeds gaat het gruwelijke dierenmoord experiment in de OVP en elders door, en sterven ontelbare dieren zoals konikpaarden koeien en ontelbare vogels en zeldzaam pluimvee door de honger, of worden ze zoals herten koelbloedig afgemaakt door een nekschot door de jagers van SBB en het Oranjehuis. Zulke misdadigers verdienen dan ook stuk voor stuk een zware straf en volgens velen in Nederland de STROP wegens de door hen gepleegde gruwelijke massa-dierenmoord in de OVP en wegens tal van andere door hen gepleegde misdaden zoals misdaden tegen de mensheid en landverraad.

Massa sterfte niet door Corona

Van massa corona-sterfte onder de dieren, zoals muizen, egels, konijnen, honden, katten,ezels, geiten, koeien, schapen, runderen die zoals U allen weet allemaal door de longen ademen, is nergens op de wereld melding gemaakt, omdat er inderdaad geen jongere en geen oudere dieren massaal zijn komen te overlijden door CORONA.

Een onderzoek bij Friese boeren toonde aan dat er geen enkele koe van de vele duizenden dieren op het land en in de stal griep had, ziek was of verkouden. Het is maar dat U het weet. Wie weet is het mogelijk een co operatief enzym of natuurlijk koe-bloed vaccin te maken, dat aan de CORONA COVID 19 of SARS_B ellende of elfs aan Influenza een einde maakt. Zou een natuurlijk vaccin de Corona Griep verhelpen zoals door het lichaamseigen maken van resistent bloed van een koe of ander dier?

Corona niet dodelijk?

De directeur Tedros van de WHO( World Health Organization) beweerde eerst dat CORONA erg besmettelijk is en dodelijk. Hij heeft enkele maanden later in 2020 onder grote druk van duizenden artsen en experts, zijn bewering bijgesteld en de mortaliteit gelijkgesteld met die van Influenza( zware griep) te weten, 0.13 procent. RIVM deed hetzelfde maar de regering Rutte wilde niet dat het nieuws bekend werd en veroorzaakte willens en wetens chaos, schade en ellende via de door hen afgekondigde maatregelen en ia een zee omvangrijke valse propaganda campagne.

Het besef dringt in 2020 echter bij steeds meer mensen door, dat zeer veel mensen niet agv CORONA zijn komen te overlijden maar agv onderliggende aandoeningen zoals hartritmestoornissen, TB, Diabetes of agv Kanker. Het is ook algemeen bekend dat jaarlijks duizenden mensen komen te verlijden agv Influenza( zware griep). Enorm veel mensen overleden door de schuld van Rutte III GL

RIVM en WHO corruptie is in feite de oorzaak dat de sterfte agv Griep en onderliggende aandoeningen onder meer via de PCR testen werd toegeschreven aan Corona. Het bedrog is overduidelijk, aangezien de “autoriteiten” snel na het verdwijnen van SARS-CoV-2 de PCR-test van Karry Mullis zijn gaan misbruiken en daarmee een heuse “Coronatest-epidemie” op poten hebben gezet.

Wat dient er dan nu te geschieden? Alle opties dient men evenwel goed te onderzoeken om zoveel mogelijk mensen en de wereld van CORONA en de nog veel ergere COVID-19 maatregelen en van de corrupte overheden en hun liegende media bte redden.

Is de wetenschap anno 2020 misschien te zeer gefixeerd en met name bezig om een lucratief hypermodern DNA RNA mutatie vaccin te fabriceren zoals SAM reverse-COVID-19 ( zie bovenaan dit artikel) , waar men nog geen moer van snapt, hoe goed of gevaarlijk en kankerverwekkend dat wel of niet kan zijn?

Vergeten onderzoekers in de haast en wedijver, oudere beproefde technieken en middelen zoals de mehode van Edward Jenner? Wat doet het Pokken vaccin met Covid? Is er al onderzoek naar gedaan ? Nee ! Waarom word daar geen onderzoek naar gedaan?Waarom liegen de overheden steeds stug door?

Waarom werd het middel tegen Malaria, en HCQ met zink, dat minstens 50 procent van een groep geteste personen genas, door de Machts Elites zoals RUTTE III en de Staats Leugen Media NOS dood gezwegen of ontkend?

Een tijdige Zelenko (hydroxychloroquine,azitromycine en zink)behandeling blijkt zeer belangrijk te zijn bij COVID-19. Waarom heeft Rutte het belangrijke medisch nieuws afgedaan als een complottheorie? Waarom blijft Rutte stug door liegen?

Duitse regering bevestigt statelijke Corona-fraude: PCR-tests kunnen geen infectie opsporen

Het Federaal Ministerie van Volksgezondheid in Berlijn heeft nu officieel een zogenaamde samenzweringstheorie bevestigd. Volgens de zeer officiële verklaring van de autoriteit kan een Corona-infectie niet worden opgespoord met een PCR-test.

Het is nauwelijks te geloven, maar de Corona-zwendel is  aan het licht gekomen. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft bevestigd dat de PCR-tests eigenlijk niet in staat zijn om een infectie in de zin van de wet op infectiebescherming op te sporen. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag van een niet tot een bestaande parlementaire fractie behorend parlementslid, Marcel Luthe.

De autoriteit verklaarde dat het zich in het kader van de wet om een “reproductieve agentia (virus, bacterie, schimmel, parasiet) of een ander biologisch overdraagbare agentia dat een infectie of een overdraagbare ziekte bij de mens kan veroorzaken” moet handelen om als een “ziekteverwekker” te worden beschouwd. Op de vraag van het parlementslid of “een zogeheten PCR-test in staat is om een onderscheid te maken tussen een ‘reproductieve’ en een ‘niet-reproductieve’ virus”, antwoordde de regeringsadministratie met een “nee”.

PCR-tests zijn puur bedrog

Hiermee geeft de autoriteit officieel aan dat er in Duitsland op grote schaal wordt gefraudeerd. Ondanks deze kennis gebruikt de Duitse regering de resultaten van de PCR-tests om de vrijheden van de burgers te beperken en andere willekeurige maatregelen te nemen om zogenaamd tegen infectie te beschermen. Dit is pure dictatuur en schendt met voorbedachten rade de rechtsstaat, schrijft auteur Günther Strauß op Anonymousnews.

De afgevaardigde Marcel Luthe is ook geschokt door deze schandalige handeling. Hij zegt tegen de Berliner Zeitung:

Het is nu dringend tijd om weer rationeel en in overeenstemming met de rechtsstaat te handelen. Als zelfs de regering moet toegeven dat de dagelijks gerapporteerde testcijfers niet duiden op een infectie in de zin van de wet, ontbreekt ook de basis in de verordeningen. Want niemand kan op dit moment zeggen of en hoeveel infecties er daadwerkelijk aanwezig zijn. De tests kosten immense resources, zijn een miljardenbusiness voor de fabrikanten, maar zijn nutteloos voor de bestrijding van infecties.

WHO RIVM RUTTE III is een georganiseerd Misdaad Bende

Dat niets deugt bij de totaal corrupte WHO, RIVM en bij de misdaadbende Rutte III is glashelder. Alleen al het feit dat er geen griepdoden meer werden geregistreerd en de sterfte agv Influenza en TB ijskoud werd weggemoffeld uit de statistieken geeft aan dat er door oplichters bedrog word gepleegd op grote schaal zoals sterfte agv onderliggende aandoeningen toeschrijven aan Corona op basis van totaal ondeugdelijke CPR testen.

Er bestaat als gevolg van de lange lijst aan leugens en onzin van Rutte III plus GL, grote onrust en schade in Nederland, zoals de schade die word veroorzaakt door de liegende wetenschappers en journalisten, die bij NOS en NPO zoals Rutte en de Jonghe, de een na de andere leugen verkondigen over de Zorgsector, Economie, Donald Trump, Het Klimaat, over Corona, en over het nut van de Corona maatregelen en over het verplicht dragen van een mondkapje, en het tegengaan van de uitstoot van CO2 enzovoorts enzovoorts.

Laten we ook eens helderheid  verschaffen over CO2.

Feit is dat CO2 op zich niet schadelijk is want de scheikundige verbinding CO2 is niet giftig en evenmin brandbaar maar het ligt wetenschappelijk over de hele wereld vast, dat als de concentratie CO2 te hoog oploopt, deze de opname van zuurstof in het lichaam tegenhoudt. Teveel CO2 veroorzaakt  hoofdpijn, gewrichtspijn, duizeligheid en vermoeidheid enandere klachten.

De regering Rutte liegt over CO2 en wat de gevaren zijn van CO2. Wat is er bijvoorbeeld aan de hand?. Alle huizen, bedrijfsruimten, kantoren dienen goed te worden geventileerd. Mochten klachten zoals hoofdpijn, benauwdheid en vermoeidheid zich voordoen, dan is een CO2 meting verstandig om te voorkomen dat er door CO2 blijvende of langdurige klachten ontstaan, die met name zoals op de werkvloer leiden tot een hoger ziekteverzuim en een vermindering van de productiviteit. De regering  Rutte liegt over CO2 en maakt niet bekend wat er allemaal werkelijk aan de hand is.

Sick Building Syndrom

Volgens onafhankelijke onderzoeken bleken reeds in 1997 meer dan 40 000 werkplekken in Nederland zeer ongezond te zijn, wegens het gebrek aan schone verse lucht. Hieronder vallen anno 2020 nog steeds met name oudere gebouwen, met een gesloten ventilatie systeem zoals “muffe” kantoorpanden, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Reeds in de jaren 70, werd door onderzoekers zoals in de VS geconstateerd, dat door het werken in slecht geventileerde gebouwen mensen ziek, en zelfs doodziek worden door ongezonde lucht. Een pakket aan klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, stress, hartritmestoornissen en allergie, als gevolg van de ongezonde lucht in die oudere gebouwen, werd wereldkundig bekend als het zogenaamde “Sick Building Syndrom”. Vrij vertaald: Het zieke gebouwen syndroom.

De term Sick Building Syndrom is in feite aangewend als afleiding, van een andere vreselijke ontdekte ontwikkeling, omdat het werken in ongezonde gebouwen niet alleen een syndroom veroorzaakt en de genoemde klachten, maar omdat door het werken in die ongezonde gebouwen veel mensen heel erg ziek werden en overleden als gevolg van de aanwezigheid van asbest, dat vrijwel in de meeste gebouwen werd aangewend in een tijd dat men nog niet wist(of overheden zelfs niet wilde laten weten) dat steeds meer mensen ziek werden door een Sick Building EN door Asbest EN door het circuleren van bacterien zoals de ziekteverekker van Tuberculosei, en dat steeds meer mensen door asbest en fijnstoffen (biomassa rotzooi) veroorzaakte kanker en longschade, kwamen te overlijden. Dat is de harde waarheid die men U nooit heeft verteld.

Onderwijs Nederland Verpest.

Sinds de regering Kok onder wiens leiding Nederland( en tal van andere landen) door Shell( Oranjehuis) en o.a. DSM ook steeds erger vervuilden, zijn de overheden die er op volgden, zoals Rutte III en hun stiekeme handlangers van GL, structureel bezig om de waarheid en de stand van zaken via leugens en bedrog te ontkrachten en om U, de burgers voor te liegen via de Media, zoals dat ook in het Onderwijs geschied.

Het is een feit dat veel linkse eveneens zeer ondeskundige pruts leraren, en liegende academici en zelfs hoogleraren, de studenten niet eens leren hoe belangrijk bijvoorbeeld zuurstof producerende bomen zijn, en wat het belang is van een schoon Leef Klimaat met een schone bodem, lucht en shoon water. Al die dikbetaalde lesgevende oplichters doen maar net alsof zij hun zorgen uiten en naar eer en geweten wetenschap educeren, omdat zij hun ware gezicht niet tonen en dat is het gezicht van een wolf in schaapskleren en anders gezegd het gezicht van een  mannipulerende globalist fascist egoist, die helemaal geen zier geeft om het welzijn van de mensen, flora en fauna, zoals een gewetenloze moordenaar die niets geeft om het leven van een slachtoffer en zelfs met plezier moord wegens zijn gruwelijke afwijking annex geesteszieskte.

Zo word het wegkappen van steeds meer onmisbare bomen, om deze te verstoken in niet duurzame vuile fijnstof uitstotende biomassa centrales, door de RUTTE III GL en door linkse leugenaars in het onderwijs en de wetenschap, schaamteloos verkocht als duurzaam en goed voor het Klimaat. Ook de in het ongelooflijk dure Klimaatakkoord opgenomen plannen van Rutte III GL, zoals het krankzinnige gasverbod, en de uitrol van tienduizenden gesubsidieerde  Natuur Vervuilende Windmolens, worden in het Onderwijs schaamteloos door de lesgevende misdadigers en door hersenloze onbenullen verkocht en geeduceerd als Duurzaam en Noodzakelijk voor het Klimaat en voor de redding van het land en de planeet Aarde.

Het Onderwijs, zo blijkt uit onderzoek, is net zoals RIVM doordrenkt met valse propaganda en nep-wetenschap, zoals deze schaamteloze onderwijs oplichterij  willens en wetens werd georganiseerd, door de NL Machts Elite met kopstukken zoals Wim Kok, JP Balkenende, Ruud Lubbers, Marc Rutte, Diederik Samsom, Thom de Graaf, Alexander Pechtold, Hogo de Jonghe en de pol pot promotor en fascist Paul Rosenmuller van GroenLinks. Al deze schurken en alle misdadigers die aan deze grootschallige oplichterij en  nep-wetenschap meewerken, zoals op scholen en universiteiten en bij de Leugen Media zoals NOS, zijn 100 procent verantwoordelijk, voor het feit dat de studerende generaties werden gehersenpoeld en bedrogen met valse wetenschap, door leugens en door bedrog, met als resultaat een niet te overziene ramp voor fora en fauna en de dood van ontelbare mensen en dieren.

Clean Up Van Levensbelang

Er zal in Nederland, en in de hele wereld dan ook een globale transformatie moeten plaatsvinden om de Planeet Aarde te redden, zoals te beginnen met het ontmaskeren, wegzuiveren en keihard berechten van alle rotte appels, fascisten, leugenaars en misdadigers binnen  de politiek, de wetenschap, het onderwijs, en de Media zoals in Nederland o.a. bij de valse NOS en verneuk het volk proramma’s zoals Nieuwsuur en Jinek

CO2? Ongevaarlijk? 

CO2 is op zich niet schadelijk is want de scheikundige verbinding CO2 is niet giftig en evenmin brandbaar maar het ligt wetenschappelijk over de hele wereld vast dat een te hoog CO2-gehalte wel gevaarlijk is voor de gezondheid want door een te hoog CO-2 gehalte worden mensen ziek. Vooral astmaklachten verergeren bij een teveel aan CO2.  Betrouwbaar onafhankelijk wetenschappellijk onderzoek heeft glashelder aangetoond dat infectieziekten zoals verkoudheid of griep, en bacteriën zich sneller en gemakkelijk verspreiden, als de lucht in een gebouw of huis, ongezond, vies en onvoldoende geventileerd is. Dit onderzoek betreft onderzoek door wetenschappers uit de hele wereld, en niet het pruts en nep onderzoek zoals dat gedaan werd door de door Rutte III GL betaalde  subsidie-wetenschappers die liegen en de wijze van meting, en de resultaten van metingen mannipuleren zoals het RIVM.

En hoe staat het met de lucht? en het nut van mondkapjes?

Mondkapjes? In 1 zin uitgelegd werken mondkapjes volgens deugdelijk onderzoek niet en veroorzaakt het dragen van kapjes schade en meer ziekte. Alleen het dragen van medische kapjes van een goede kwaliteit word wegens het tegengaan van de verspreiding van druppels met ziektekiemen (zoals bij hoesten) aanbevolen in ziekenhuizen. Echter is de mondkap wel een bescherming tegen de verpreiding van Tubercoluse, omdat mensen met TB( al dan niet ressistent of symptoomvrij) een ander kunnen besmetten door ziekmakende druppels uit te hoesten,  dus als zij kapjes dragen is de kans op het besmetten van anderen een stuk minder.

Wat zit er in de Lucht?

Welnu, lucht die voldoende is geventileerd, bevat minder dan 0,1 volumeprocent CO2 (1000 ppm). Als gezondheidsgrens wordt doorgaans een waarde van 0,12 volumeprocent CO2 aangehouden, ofwel 1200 ppm. In incidentele gevallen – bijvoorbeeld als er tijdelijk sprake is van veel mensen of werknemers op een werkplek – mag de CO2-waarde ten hoogste 0,15 volumeprocent (1500 ppm) bedragen. Dit alles is vastgesteld door deugdelijk onderzoek. Meten is echter pas weten,  als de metingen deugen, en eerlijk worden geanalyseerd en de resultaten dan ook eerlijk bekend worden gemaakt. U kunt allen duszelf controleren en zult ontdekken dat figuren zoals Rutte en de Jonghe U vies hebben voorgelogen.

Goed Onderzoek dringend nodig

Het is wegens het jarenlange bedrog door de kabinetten RUTTE ook zeer sterk aan te bevelen om in heel het land de luchtkwaliteit te meten. Men dient te meten hoeveel zuurstof en co2 en hoeveel zogenaamde fijnstoffen en gifstoffen, zich in de lucht, de bodem en het water bevinden. Zo word men zich bewust van de aanwezige ziekteverwekkende stoffen en gif, en kan passende actie worden ondernomen om te voorkomen dat blijvende of langdurige klachten ontstaan en een hoger ziekteverzuim. Dit is van levensbelang wegens de forse toename aan sterfte door dodelijke ziektes zoals longkanker, als gevolg van het inademen van Kankerverwekkende Fijnstoffen zoals die ( in een zeer fors oplopende mate) worden uitgestoten door de vervuilende biomassa-centrales.

Overheden schuldig aan bedrog

De regeringen hebben de kwaliteit van de bodem, de lucht en het water de afgelopen 55 jaar nooit goed laten onderzoeken. Er werden geen onafhankelijke wetenschappers ingeschakeld, maar ingehuurde subsidie experts annex liegende geldslurpers. Zo heeft de regering Rutte alleen maar onderzoek laten doen door de door hen betaalde partijdige insituten en dik betaalde wetenschappers die de meetresulaten dusdanig presenteerden dat er geen sprake leek van een ernstige bedreiging van de Volksgzondheid. Rutte en zijn handlangers blijken ook stelselmatig te hebben gelogen over Corona en over virussen.

Hebben Rutte de Jonghe en het RIVM gelogen over het Corona Virus?

Ja, Rutte en zijn handlangers liegen voortdurend. Virussen zijn niet wat Ruttes bende beweert. Virussen zijn niets anders dan af/uitscheidingen van zieke cellen. Het is niet het virus – wat dus geen virus is, niet in de traditionele zin van het woord – dat ons ziek maakt. De aanwezigheid van wat Rutte en zijn handlangers ‘virus’ noemen geeft aan dat er iets (anders) aan de hand is en dat bepaalde cellen ‘ziek’ zijn en dus een ‘virus’ uitscheiden. Het lichaam gaat dan in de verdediging om zichzelf te genezen van hetgeen dat het ‘ziek’ maakt.

Zoals U weet zijn de CPR testen onbetrouwbaar volgens 13000  artsen en wetenschappers van over de hele wereld, wat betreft het aantonen van Corona. Wat er namelijk gebeurt is een volkomen normale reactie van het immuunsysteem, het uitscheiden van zogenoemde exosomen, wat wordt weergegeven als een, al dan niet (levens)gevaarlijk, virus. Dit betekent dat U word voorgelogen door Rutte en zijn handlangers.

Wanneer een cel wordt ‘vergiftigd’ door het één of ander, scheidt het iets uit dat exosomen wordt genoemd. Exosomen zijn een soort van blaasjes die worden uitgescheiden door de aangetaste cellen. Ze ontstaan in de cellen zelf, middels het afweermechanisme, waarbij de ‘beschadigde’ cel-inhoud door de blaasjes wordt ingekapseld en uitgestoten om de cel en het lichaam via de natuurlijke ‘afvoersystemen’ te verlaten.

Een ‘virus’ is dus intern van oorsprong, niet extern, d.w.z., dat wat we virus noemen is een interne (afweer)reactie op een, over het algemeen, externe actie, c.q., een gevolg van een oorzaak – dus niet andersom. Het virus is dus niet het probleem, het is de natuurlijke oplossing voor een oorzaak waar het ‘virus’ een gevolg van is. Een exosoom voor een virus aanzien, wat het dus niet is, of het zo noemen, is dus of een misvatting of dat word met opzet zo gedaan de WHO en door Rutte en zijn handlangers zoals bij RIVM die spreken van een gevaarlijke virus pandemie

Kennis is macht en vereend met geloof en liefde de enige macht die de wereld kan redden.

Wat is een virus infectie?

Een virusinfectie is het symptoom, niet de oorzaak. Hetzelfde geldt, overwegend, voor bacteriële en schimmelinfecties, specifieke gevallen daargelaten.
Het begrip ‘virus’  moet dus herzien worden want een virus is geen allesboosdoener. Het begrip ‘virus’ is veroorzaakt door een causaliteit ethiek probleem, d.w.z., dat het via bedrog door politici uitgelegd wordt als oorzaak terwijl  het een gevolg is van een andere oorzaak zoals vergiftiging, ziektekiemen(bijvoorbeeld  TB Influenza) elektrificatie (electrostraling) en ook stress.

Het woord Virus is een leenwoord uit het Latijn en het Franse virulent in de betekenis van gif of vergif en in de zin van het woord

Corona als dekmantel voor genocide op ouderen.

Wat er momenteel aan de hand is, heet vergrijzing, want naar verhouding komen er steeds meer bejaarden ,en die blijven langer doorleven dan vroeger wegens een betere medische zorg.  Vergrijzing is een mondiaal probleem. De EU kampt met enorme geldproblemen en steeds hoger oplopende zorgkosten. De komende 5 jaren komener in Nederland 500 000 zorgbehoevende 70 plus ouderen bij. Rutte III GL doen niets om de zorg te versterken en te reorganiseren zoals dringend nodig is om het leven van miljoenen mensen te redden.

Vazallen zoals Rutte en Co  hebben niets anders gedaaan dan bezuinigen op de zorg met als gevolg een tekort aan ic bedden, beschermende kleding en zorgpersoneel.

Het woekerwinst vrijmarkt stelsel vd zorgsector moet afgeschaft worden. De zorg dient centraal te worden bestuurd en geregeld, goede betaalbare zorg, tegen de kostprijs, voor alle burgers, zoner eigen risico.

Wat gaat gebeuren als er de komende jaren 1 miljoen zorgbehoevende bejaarden bijkomen is dat agv het ontbreken van voldoende en goede zorg  zeer veel mensen komen te overlijden.

Het valt niet te ontkennendat door massa immigratie ook meer mensen erbij komen die zorg behoeven.De vergrijzing in Nederland neemt meer en meer toe, er komen ieder jaar naar verhouding meer bejaarden,omdat naoorlogse generaties doorgaans heel groot waren.Dat is een natuurlijk fenomeen.  Door betere voeding en gezondheidszorg blijven de bejaarden in deze tijden ook langer leven.

Ongeveer 50 jaar geleden werden mensen uit de arbeidersklasse hooguit 60, de meeste haalden hun pensioen amper. Dat betekent dat het gespaarde pensioen niet meer werd uitbetaald en door de overheid werd aangewend voor andere bestedingen.

Nu gaat het pensioen systeem de elite veel meer geld kosten en  zal de overheid allerlei lelijke oneerlijke maatregelen nemen om dat probleem op te lossen. De overheid gaat niet meer geld uitgeven maar de zorg afschalen en het pensioen niet indexeren maar stelen.

Dat komt omdat de overheid de zorgbehoevende bejaarde mensen eerder dood laat gaan, zoals via de coronamaatregelen geen zorg verlenen.

Steeds meer zorgbehoevende mensen staan op een ellenlange wachtlijst en komen zonder zorg te overlijden agv wanbeleid zoals door de coronmaatregelen door  RUTTE III GL.

Velen vrezen ook dat het zg corona vaccin is bedacht om mensen niet te genezen maar om hen onvruchtbaar en ziek te maken .

Rutte III is bezig met het afbreken van het onderwijs, en het afbreken van de gezondheids zorg voor het gewone volk.

Door sociale onrust ontstaan in de stedelijke gebieden benden oorlogen, en er komen  steeds meer roof overvallen, steekmoorden en andere vormen van misdaad zoals drugshandel, kinderhandel en kinderenmisbruik.

De transgender neutrale samenleving zal er ook voor zorgen dat de jongeren voorzover ze niet steriel worden zgemaakt door het corona vaccin ook geen zin meer hebben om zich voort te planten

De corona leugens kunnen ze dus makkelijk nog jaren vol blijven houden met steeds meer van ouderdom stervende bejaarden.

Veel  mensen geraken hun baan kwijt en  door de stress worden zij ziek.

Dee gruwelijke misdaad die begaan word door de Heersende Elite moet STOPPEN

Exposen is effectief middel om duistere, frauduleuze en corrupte zaken aan het licht te brengen.  Zorgen dat generaties bewust zijn om samen een liefdevolle en vreedzaam verdraagzame wereld te creëren. In afwezigheid van geweld en oorlogen. Utopie?

Niet alles draait om misbruik van macht, bezit en het recht van de sterkste ( vul zelf maar in, meestal de slechterikke).

Verenigen van gelijkgestemde zielen vanuit ons licht perpectief is belangrijk.

Andersdenkenden niet meteen afserveren maar standpunt vanuit vredig perpectief proberen duidelijk te maken. Anders zijn we net zo verkeerd bezig als de tegenstander ( spiritueel en materieel).

Blijven delen en bewustwording verhogen. Je eigen veiligheid ( en dat van je gezin, vrienden, familie en de hele wereld) staan voorop.

Laat je niet muilkorven, gooi ten eerste dat mondkapje in de vuilnisbak, dat is voor hun een teken dat je onderwerpt en vecht terug, laat blijken dat jij ze weerstaat, hoe moeilijk dat ook is, werk samen en verjaag de duistere machten door liefde.

Afsluitend

Kennis is macht en vereend met geloof en liefde de enige macht die de wereld kan redden.

Laten we er op alle denkbare manieren samen voor zorgen, dat er zsm helderheid, redding uit de nood en herstel door een nieuwe deugdelijke overheid komt. Dat er een goed middel( nog beter dan HCQ en zink) tegen Corona komt, en een middel waarin geen dna muterende rotzooi zit zoals de vaccins van Astrazenika, Oxford, Johnson and Johnson, zoals de haastig gemaakte SAM vaccins die gewetenloze schurken zoals Rutte, Gates, Tedros, Fauci en Abe Oosterhauss U met alle geweld willen opdringen, omdat zij de door hen veroorzaakte crisis alleen maar misbruiken als geld afpers en herverdeel systeem, en middel tot repressie en de totalitaire onderdrukking!

Dit dossier word regelmatig geupdated met nieuws en artikelen.

Zie tevens

SAM DNA Muterend Vaccin Kankerverwekkend

Vaccinatie Alarm

De Redactie

Amsterdam – New York

14 11 2020

Door Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.