Beste mensen,

Als U wilt weten aan welke gevaren van mobiele straling U volgens tienduizenden artsen en wetenschappers en organisaties van over de hele wereld al vele jaren bent blootgesteld, en als U wilt weten welke nadelen en schade het nieuwste mobiele netwerk 5G met zich mee kan  brengen,  bekijk dan bij   ter introductie,  de documentaire “5G-apocalyps” in zijn geheel van Sacha Stone, en de insprerende lezing van Claire Edwards: The Madness of Putting 53,000 5G Satellites in Space.

Vorm uw eigen mening door het bestuderen van het op deze pagina gepubliceerde RF en 5G dossier met een schat aan informatie, getuigenissen van wetenschappers,  nieuws, videos en de bijgevoegde link- en bronvermelding.

Het  RF 5G mobiele straling dossier word regelmatig aangevuld en bijgewerkt met de nieuwste bevindingen en updates uit de wereld van wetenschappers en mensen uit alle lagen van de bevolking van de hele wereld.  Bij alle items zijn links vermeld, bewijs stukken, fact checks en de ethische verantwoording. Het dossier is bedoeld als bron en als studie-dossier ten dienste van  iedereen, voor een beter begrip, inzicht, en voor een betere gezonde en liefdevolle samenleving.

Informeer U goed, in het belang van Uzelf, en  in het belang  van uw dierbaren, de kinderen en de komende generaties,  voor de vrijheid, veiligheid en de gezondheid van alles dat leeft en bloeit op Moeder Aarde,  dat door Natuur vernietigende overheden, multinationals en schatrijke figuren met hun levensgevaarlijke technieken en bio-wapens zoals muterende virussen dreigt verloren te gaan.!

Ik wens U allen veel liefde en een goede gezondheid toe,

Met vriendelijke groet,

Stan Rams


* Internationaal EMF 5G  Rapport Conclusies


*De zeer grondige bestudering van onderzoekrapporten,aangiftes, rapporten en dossiers uit de hele wereld, heeft geleid tot de volgende conclusies:

*Mobiele Telefonie, zoals EMF straling 1G 2G 3G 4G 5G en ook Wifi, blijkt in de praktijk beslist niet ongevaarlijk te zijn voor de gezondheid

*Het grote publiek (U de burger) werd nimmer door de Overheden duidelijk op de hoogte gebracht van de gevaren voor de gezondheid door EMF straling

*Publieke Media, Staatsomroepen, en de meeste politici hebben U nimmer ingelicht over de gevaren van EMF, en over de reden van protesten tegen EMF, omdat zij of niet goed op de hoogte waren, of omdat zij U willens en wetens hebben misleid met onwaarheden, leugens en nep-nieuws

*Door de EU Macht Elites gedane beloftes, zoals het laten doen van meer, beter en goed onafhankelijk EMF-onderzoek, werden nooit nagekomen

*De door FCC en ICNIRP en door de EU opgestelde Limieten (hoeveelheid straling die mag worden uitgezonden) via masten of telefoons deugen totaal niet, wegens de verkeerde aandacht, het omzeilen van gericht onderzoek, en o.a. het ontbreken van lange termijnonderzoek en wegens omkoping en enorme geldbelangen

*FCC en ICNIRP  WHO en RIVM zijn wegens belangenverstrengeling met de TelecomIndustrie niet betrouwbaar wegens  het verwijtbaar misleiden van de consumenten.

*Zendmasten van alle Providers, en mobiele telefoons van bepaalde merken, stralen zoals uit tal van onderzoeken blijkt, veel meer straling uit, dan de door FCC en ICNIRP opgestelde Limieten. Iedereen kan dat zelf controleren zoals via stralingsmeters.

*Er is in de EU geen bindende wetgeving m.b.t. EMF Straling zoals van WiFi, 4G, 5G etc

*De EU doet helemaal niet aan handhaving en preventie m.b.t. EMF straling van WiFi, 4G, 5G en dat is verwerpelijk en crimineel wanbeleid

*De EU (Commissie, Raad en Parlement) brengt 450 miljoen Europeanen in groot gevaar door hun onkunde, verdeeldheid, ruzie, corruptie en wanbeleid

*Vele tienduizenden wetenschappers en artsen uit de wereld hebben aangetoond dat Mobiele Straling en 5G schadelijk is voor de gezondheid

* Nimmer hebben Overheden U helder ingelicht over de schadelijke effecten van straling van magnetrons, slimme meters en beeldschermen, WiFi 4G, 5G etc

*5G straling is vele malen schadelijker dan 4G, en schaadt alles dat leeft en bloeit

*5G veroorzaakt geen Corona, maar 5G heeft een versterkende invloed op bacterien en schimmels en kan volgens onderzoek mensen met TB, Griep of Corona, zieker maken wegens de door straling veroorzaakte sterkere groei van ziektekiemen en de afname van opname van zuurstof( zinkblok) in het bloed.

*Geen enkele wetenschapper ter wereld heeft kunnen aantonen dat EMF straling, en al helemaal de 5G gepulste micro straling, niet schadelijk is

*De WHO( World Health Organisation) heeft in 2015 bekend gemaakt dat EMF Straling bepaalde vormen van kanker en leukemie kan veroorzaken

*In de VS heeft de rechter bepaald dat providers Consumenten goed moeten inlichten over risico’s zoals via de bijsluiter.

*Producenten van Mobiele Telefoons geven in hun bijsluiters middels een clausule aan dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade a.g.v. straling

*Het gebruik van Mobiele telefoons is volgens tienduizenden wetenschappers voor iedereen, met name voor kinderen, levensgevaarlijk, wegens het significant hoge risico op leukemie, hersenkanker

*De Biodiversiteit, en de Voedselvoorziening worden volgens Natuurwetenschappers en Ecologen, door 5G niet alleen bedreigd, maar zeer ernstig aangetast

*Een aantal landen,waaronder Zweden en Polen hebben de uitrol van 5G gestaakt, of zelfs verboden. Steeds meer landen staken en verbieden 5G:  Check het nieuws

*In diverse landen zoals Rusland gelden veel strengere( zeer strenge) eisen en limieten mbt EMF straling.

*Steeds meer mensen worden zich bewust van de schadelijkheid van EMF Straling, met name de grote gevaren van 5G

*In Brussel is 5G verboden wegens de significante gezondheidsrisico’s

*De toepassing van 5G vormt een significante bedreiging voor de gezondheid, en voor de vrijheid van de mens

*Het uitrollen van 5G, is in strijd met grondwetten, Internationale Verdragen zoals het Verdrag van Helsinki, en met de Mensenrechten

*Alle politici die 5G laten uitrollen en eenieder die eraan meewerkt van hoog tot laag, zoals Ministers, Statenleden, Burgemeesters en Providers, zijn strafbaar voor de wet, en dienen aangeklaagd en berecht te worden wegens een waslijst aan schendingen en het uitrollen van het schadelijke5 G netwerk.

* De wereld dient te stoppen met EMF Mobiele Telefonie omdat het schadelijk is

*5G dat is de realiteit, wordt ingezet voor Crowd Control zoals in China en in de nabije toekomst kan het zelfs als een wapen worden gebruikt.

* 5G dient in de hele wereld via unilateraal beleid, STRIKT verboden worden wegens de significante schade aan alles dat leeft en bloeit, en wegens de beperking van de vrijheid en het schenden van Internationale Verdragen en de Mensenrechten.

Update: Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralingsbelasting en met name over de nog onbekende gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk? En bent u, net als een groot aantal vakgenoten wereldwijd , van mening dat het hoog tijd is dat het voorzorgsprincipe (“better safe than sorry”) toegepast wordt? Teken dan allen het Manifest van Nederlandse Artsen

20-10- 2020

Stan Rams


*Bewijsvoering zie >>> EMF 5GDossier

Door Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.