rutte s bende pleegt misdaden tegen het volk der nederlanden

verraad

In de zorg is het nog te veel ‘pompen of verzuipen’, aldus de premier…

Reactie boze burger :

“Smerige vuilak, je hebt er met kwade opzet 77.000 man uit getrapt!”

“En nu ons dood laten bloeden. Gat-ver-dam-me, wat ben je toch een smeerlap!”

“Pleur op, hou je leugen bek, je ben de slechtste premier aller tijden”

Nederland is woest,

over de meer dan 1000 ic bedden en tienduizenden zorgmedewerkers die door Rutte en co  afgelopen jaren wegbezuinigd werden met noodlottige gevolgen zoals het overlijden van jaarlijks 20 000  jongeren en ouderen wegens de ellenlange wachtlijsten, personeelsgebrek, verkeerde diagnoses en verkeerd gebruik van medicijnen.

De Corona maatregelen zijn crimineel en absurd want deze leiden tot een forse toename van  zorgbehoevende zieke mensen, een sterke toename vd sterfte en het land word sociaal economisch kapot gemaakt door Ruttes Covid – maatregelen..

Rutte met zijn kwakzalvers zoals Jetten Seegers Grapperhaus en De Jonghe hebben ook nog eens het krankzinnige besluit genomen om Uw vrijheid en uw goede burgerrechten sterk te beperken hetgeen in strijd is met de wet, en met de mensenrechten.

Plandemic Exposed

De maatregelen staan in GEEN ENKELE verhouding tot de ernst van jaarlijkse griep. Wij moeten er dan ook alles aan doen om via een parlementaire enquête Rutte en De Jonge en hun handlangers verantwoordelijk te houden en Ruttes bende te berechten wegens landverraad en de door hen veroorzaakte financiële en sociale catastrofe en wegens genocide op oudere mensen.

Rutte wie ben jij om bevelen hoe mensen zich moeten gedrageng? Wie zijn jullie eigenlijk? Mark en je bende gangsters.  Jullie hebben geen enkel recht om het land ook maar 1 seconde te besturen wegens jullie wanbeleid en landverraad.

We mogen niet meer samen zijn. Met meer dan 1 buiten lopen, een hoge boete. Groepsvorming mag alleen met 2 mensen. We gaan van 4 naar 2. Thuis mag je 2 man ontvangen. We gaan van 3 naar 2.

Studenten mogen niet met meer dan 2 personen buiten, waar beter “geventileerd” wordt dan waar dan ook. Maar ze moeten van de kwakzalvers Rutte en de Jonghe wel met meer dan 30 kinderen op een hoop in de klaslokalen waardoor nog veel meer mensen ziek worden, niet door Corona maar agv de slechte ventilatie en door Influenza(griep) en in een aantal steden, wegens de sterke toename van mensen met TB.

De zorg  is terwijl daar een grote behoefte aan is niet opgeschaald. Dat is prioriteit nr 1 tijdens een pandemie. Maar Rutte haalt de noodhospitalen weg en doet van alles wat van kwaad tot erger word. Het ziet er naar uit er naast onkunde ook kwade opzet in het spel is.

Uit solidariteit met de zorg en om veel mensenlevens te redden had de regering 1 ding moeten doen. Zorgen dat de zorgcapaciteit opgeschaald werd. Onder goede condities wegbezuinigd personeel terughalen en lege ziekenhuizen inrichten.Maar hier wordt gekozen voor een verregaande dictatuur die steeds meer dood en ellende veroorzaakt.

De tiran Rutte wil ook helemaal geen absoluut noodzakelijke levensreddende versterking van de zorgsector en een betere waardering voor de zorgmedewerkers! 

Thiery Baudette over de zorg

Honderdduizenden banen zijn verloren en er komen nog veel meer faillissementen. Wegens de door de EU  en door Rutte III geplande massa immigratie(100 000 pj)  en agv de vergrijzing(1 miljoen) komen er de komende 3  jaar dus nog eens  1.3  miljoen zorgbehoevende mensen in Nederland bij. Het aantal daklozen is ook fors gestegen naar 80 000 in 2019.

Blijft U nog hopen dat alles wel weer goed komt? Nederland, steeds nog( maar niet lang meer) een van de meest welvarende landen ter wereld,  is wegens RUTTE  wanbeleid niet in staat om 2500 mensen op te nemen in 116 ziekenhuizen. Oftewel 21,55 persoon per ziekenhuis.

Spoedwet is illegaal

>Als Willem Alexander de spoedwet onder druk van Rutte  heeft ondertekend,  betekent dat ambts-verzuim, schending van de Mensenrechten en Landverraad.

Europese Gerechtshof

Uitspraak van het Europese Gerechtshof voor de rechten van de mens op 11-6-2020: Er is geen noodzaak meer voor een noodwet.  Deze wet mag niet uitgevoerd worden in EU landen die het verdrag ondertekend hebben, waaronder OOK NEDERLAND.

Aanklacht tegen de psychopaten Rutte, de Jonghe en hun handlangers


Dit moet ophouden. Dit moet onmiddellijk ophouden – NU !!!

Rutte en handlangers van Rutte III en GL

Jullie worden beschuldigd van:

Het ontmantelen van onze economie, en het bankwezen.

Het ontmantelen van onze democratie, en de rechtstaat.

Het ontmantelen van de vrijheid van meningsuiting, en het aanwakkeren van polarisatie.

Crimineel Wanbeleid

Volksbedrog, valse propaganda door het financieren van liegende staatsmedia zoals NOS het propageren van globalisme( EU fascisme) zoals bij de NPO. Het financieren van laster tegen de kerk, tegen politieke tegenstanders, klokkenluiders, staatshoofden, Vladimir Poetin en President Donald Trump, en het propageren van euro radicalisme  op scholen, blasfemie en polarisatie onder leiding van Paul Rosenmuller, Ingrid van Engelshoven, Marc Rutte en Arie Slob.

Het experimenteren met mensen en dierenkolonies, en de gruwelijke dierenmoord op grote schaal in de OVP. Het gedogen van bij de wet verboden rituele dierenmoord op een zeer grote schaal en de financiering van dieren afslachting( jacht) zoals door het Huis van Oranje

Het heimelijk voeren van een gruwelijk ecocide beleid, zoals de verzieking van de Natuur, de bodem, de lucht en het water zoals via het rampzalig klimaatakkoord, enorme giflozingen en de dumping van kankerverwekkende rotzooi(miljoenen kuubs vervuilde bagger) zoals in de Nederlandse natuurplassen, de uitrol van 629 zeer schadelijke biomassa-centrales, en de uitrol van het volgens meer dan 300 000 wetenschappers en artsen van over de hele wereld, schadelijke 5G netwerk, zulks met de bedoeling dat (flora & fauna) ziek of zieker worden en steeds meer mensen komen te overlijden zoals door hersenkanker, longkanker, een slecht immuunstelsel zoals door vergiftiging en wegens het ontbreken van goede medische hulp wegens de door Rutte III GL veroorzaakte schrijnende nood en tekorten in de zorgsector.

Het in de doofpot stoppen van, en de misdadige pedofilie zoals o.a. bij VVD en OM

Landverraad zoals beschreven in artikel 93 van de Grondwet

Pensioen afroming diefstal en het willens en wetens afbreken van de zorg, om daarmee tekorten te veroorzaken, ellenlange wachtlijsten, personeelsgebrek, medicijngebrek, dat tot de dood van ontelbare mensen met griep of andere aandoeningen(veelal ouderen), heeft geleid, evenals tot de dood , van ontelbare gezonde mensen, als direct gevolg van de corona maatregelen

Het plegen van een coupe tegen de Staat annex Het Volk de Nederlanden

Misdaden tegen de Mensheid, financieren oorlogmisdadigers zoals in Syrie, het willens en wetens tegen VS advies in, laten bombarderen van burgerdoelen door de luchtmacht zoals in Irak, waardoor ontelbare Irakese mannen, vrouwen en kinderen, zijn komen te overlijden.

Stop de Psychopaten

Psychopaten zoals Hugo de Jonghe en Marc Rutte manipuleren, liegen en bedriegen van jongs af aan want dat is de manier waarop zij leven. Ze dragen een masker van leugens waarmee ze de ander misleiden. Zo is er het masker van de filantroop die de wereld wil redden. In werkelijkheid is dit individu voortdurend bezig met diefstal en misdaad. Om de totale controle te verkrijgen kopen zij politici pers en media en wetenschappers om met geld, en worden velen gedwongen te zwijgen of mee te doen omdat ze worden bedreigd met de dood. Ook kennen we het masker van de leider, die het volk belooft te redden door vrede te stichten, maar in werkelijkheid roeit zulk een psychopaat bevolkingsgroepen uit zoals Hitler en de media khasaren massa’s mensen hebben gemanipuleerd om de gruwelijke genocides zoals in WO II uit te voeren.

Het khasaars corona-beleid is een psychopathisch middel dat bedacht is door geesteszieke tirannen. Regeringen worden door angst en chantage aangezet tot misdaden tegen de burger zoals het schenden van de rechten van de mensen en de Grondwet. Er wordt steeds meer angst verspreid onder de bevolking, zodat Rutte, Merkel en Macron door kunnen gaan met het opvoeren van hun agenda van verdeeldheid, uitbuiting, repressie en het stichten van de ergst te vrezen oorlogen.

Veel politici werden meegesleurd in de massahysterie en herkenden niet wat er gaande is. Veel mensen doorzien het (nog) niet, omdat ze uitgaan van de goede wil en intentie van de medemens en dat is precies waar Merkel, Macron, Tedros, Gates, Trudeau en Rutte steeds weer misbruik van maken.

De Macht Elites gaan steeds verder met het uitrollen van de door hen gewenste totalitaire staat van repressie. Kinderen en ook de oudere generatie worden via de leugenmedia en op scholen verantwoordelijk gemaakt voor de misdaden die door politici zoals Rutte worden gepleegd. Kinderen en studenten worden op scholen gemanipuleerd en ze krijgen op een slinkse wijze ook nog de schuld van de klimaatvervuiling door Multinationals zoals Shell. Kinderen worden zoals Merkel, Macron en Rutte dat willen, gedwongen om de verderfelijke leer van Merkels eurofascisme aan te nemen. Dat is een zeer ernstige vorm van mishandeling.

Kinderen dienen in toenemende mate verantwoordelijkheid te leren dragen, op het moment dat zij daar klaar voor zijn, door goed onderwijs en door een goede opvoeding en niet door Rutte die hen overal de schuld van geeft en met gekken zoals Jetten wil dwingen om de leer van het euro-fascisme (een Hitleriaans totalitair Europa) aan te hangen.

De door oorlogmisdadigers zoals Obama, Merkel, Macron, Gates en Rutte veroorzaakte crisis legt dit allemaal pijnlijk bloot: mensen worden met opzet doodsbang gemaakt om ze te verdelen door valse propaganda zoals door de leugenomroep NOS. Hierdoor dragen mensen massaal ziekmakende mondmaskers en deinzen terug van interactie of een vriendelijke begroeting. Degenen met gezond verstand en een kritisch geluid worden door Ruttes khasaarse media weggezet als een complotdenker of als een rechts-extremist.

Merkel, Macron en Rutte zijn gestoorde psychopaten en kregen hun macht door omkoping en manipulatie. Ze zorgen via de door hen omgekochte partners zoals media en liegende wetenschappers dat je doodsbang wordt. Ze proberen je te isoleren en ze verdraaien de werkelijkheid zodanig dat jij gaat twijfelen aan je beoordelingsvermogen.

Rutte, de liegende psychopaat narcist beweert steeds dat er iets mis is met de wel of niet hardwerkende brave burgers, de slachtoffers.

Goed nieuws horen we graag maar wat als dat gelogen is? En als iemand je vertelt wat er mis is, dat het té erg is, ja dan willen de meeste mensen er liefst niet naar kijken. Ze willen dan niet dat het waar is. Velen geloven liever goed nieuws zelfs als dat helemaal niet klopt

Rutte verkondigt altijd leugens en nep goed nieuws ondersteund door de via hem gesponsorde leugenmedia. Hierdoor kunnen veel mensen geen volledig beeld vormen van de werkelijkheid. Een van de grote problemen in de samenleving, is dat kwaad niet benoemd word. Als alles met de mantel der liefde bedekt wordt, woekert dus ook het kwaad voort.

Liefde en Licht kan echter niet tegengehouden worden door de duisternis en de leugen.

Wie in contact is met zijn of haar kern en diepste waarden, is niet vatbaar voor de psychopathische leugens, en de polarisering door Rutte en de Leugenmedia.

Het is van levensbelang, dat de mensen de vrijheid, en liefde van binnen naar buiten uitdragen. Het fundament van vrede en geluk dat ligt in de mens zelf.

De oplossing van de crisis begint met gezamenlijk, in vrijheid, verbonden zijn vanuit het hart.

Merkel, Macron, Rutte en vele andere psychopaten dienen te worden weggezuiverd en verbannen uit de politiek, omdat zij niet uit liefde maar uit hoogmoed, machtswellust, angst, egoisme en met kwade opzet uit vernietigingsdrang handelen.

Om u te helpen bij uw stemkeuze volgt ook nog de lijst met meer dan 100 misdaden die werden gepleegd door onder leiding van de psychopaat leugenaar Mark Rutte en zijn handlangers. Iedere misdaad is voorzien van een link zodat u zelf de feiten kunt controleren.

101 misdaden gepleegd door RUTTE en de VVD

rutte maakt alles kapot

kut rutte


Niet Trump maar de leugenaar Rutte en de valse media zoals NOS Jinek Nieuwsuur zijn de oorzaak van de catastrofe.Breng ON! op TV! Word lid voor 5,72 euro via: https://www.ongehoordnederland.nl/wor…

nepnieuws

Rutte is als een paling in een emmer snot!rutte misdaden zorg

pruts oplichters

Diverse Vijanden van Vrijheid en Vrede in Beeld

khasaarse verraders

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column, Love, Nieuws and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.