sam vaccin

Pokken Vaccin   Corona Vaccin?


smallpox-1898-middle-east-news-photo-1582272777

Pokken (variola) is een ernstige infectieziekte bij mensen die wordt veroorzaakt door het pokkenvirus. Door de eeuwen heen waren er epidemieën op alle continenten met ontelbaar veel slachtoffers. Waarschijnlijk dook de ziekte zo’n 10.000 jaar voor Christus op, toen de eerste nederzettingen in het noordoosten van Afrika werden gebouwd. De Britse arts Edward Jenner maakte in 1796 met een wonderlijke uitvinding een einde aan de pokken: een vaccin.

dr-edward-jenner-performing-his-first-vaccination-against-news-photo-1582272718

De eerste succesvolle vaccinatie tegen  pokken(bij mensen) werd uitgevoerd in 1796.  Het was daarvoor wel langere tijd bekend dat boeren die veel met koeien werkten vaak geen last hadden van pokken en/of slechts lichte ziekteverschijnselen vertoonden.

De Britse arts Edward Jenner kwam op het idee dat koepokken beschermen tegen de pokken bij mensen. Hij  infecteerde op 14 mei 1796 de 8-jarige James Phipps met koepokken. Hij maakte twee kleine krasjes op zijn huid die hij inwreef met de vloeistof uit de (koe)pok van de hand van het melkmeisje Sarah Nelms.

Na een dag of zeven vertoonde James Phipps lichte ziekteverschijnselen, en twee dagen later was hij volledig van de dodelijke pokken genezen. 1 juli 1796  infecteert Edward Jenner de jongen met het menselijke pokkenvirus. Het kind kreeg geen pokken. Het kind bleek door de vloeistof uit de koepok van de hand van het melkmeisje Sarah, immuun te zijn geworden voor de dodelijke mensenpokken. Sindsdien word in de hele wereld  de term ‘vaccinatie’ gebruikt voor  inentingen. Het woord “vaccinatie” is afgeleid van het Latijnse woord voor koepokken: vaccinia.De laatste persoon die aan pokken overleed was Janet Parker. Zij was medisch fotograaf aan Birmingham University Medical School (VK). Zij werkte op een verdieping boven de afdeling waar pokken werden bestudeerd. Waarschijnlijk belandde het virus via het ventilatiesysteem bij Janet Parker. Nadat ze de pokken kreeg, duurde het nog 9 dagen voordat de juiste diagnose werd gesteld. Ze kon helaas niet meer gered worden en overleed op 11 september 1978.

Corona onderzoek naar resistent bloed?

De grote vraag is of er reeds onderzocht is of er een corona vaccin gemaakt kan worden van  Corona Covid, SARS-b) resistent bloed.  We hebben het hier dan wel theoretisch over een andere stam of “soort” van de ziekteverwekker, die als remedie  kan helpen bij voornoemde Corona,  zoals destijds werd toegepast bij de pokken door de ontdekker van het pokkenvaccin  Dokter Edward Jenner.

Te denken valt aan bijvoorbeeld de volgende Reverse Procedure

a  een gezond dier zoals een koe(zonder BSE gekke koeien ziekte) of een haas of een konijn(zonder konijnenziekte of Myxomatose), word ingeent met Sars-b, en een andere dier zoals een kerngezonde hond (zonder Rabiës of hondsdolheid) word geent met met Influenza en een ander gezond dier met COvid-19 (vooropgesteld dat dit COVID -19 ook echt is)

b de dieren hebben vooraf geen enkele ziekte, en worden gedurende een periode goed onderzocht zoals de hartslag, ademhaling, temperatuur etc. Er dienen geen kunstmatige middelen te worden toegepast zoals bijvoorbeeld het voeren met gemodificeerd voer van het duivelse bedrijf Monsanto. De proefopstelling dient geen gesloten ventilatie systeem te hebben en dient in een natuurlijke habitat goed geventileerd te zijn met frisse lucht. Elk dier dient op een andere locatie (of een stuk totaal onbespoten lanbouwgif en glyfosaat vrij land volgens eenzelfde zorgvuldige procedure te worden getest. Fout onderzoek agv fenomenoligie of door fraude(vervalsen test en meetresultaten zoals door RIVM) of vies geknoei door bedriegers zoals de liegende luchtfietser Marc Rutte, de gewetenloze vaccin handelaar Abe OosterhauSS en kwakzalvers zoals de louche Jaap van Dissel (staat op de zwarte lijst van artsen) dient te worden uitgesloten.

c indien het betreffende dier niet ziek word, of geen ziekteverschijnselen vertoont zoals griep koorts, kan van het bloed van het resistent dier, een vaccin gemaakt worden dat,  de stamvariant van SARS of Covid Influenza( die mensen wel ziek maakt),  onschadelijk maakt.

d het dier vooraf testen met de CPR test heeft geen enkele zin, omdat alle CPR testen bij mensen en dieren een vals positief resultaat opleveren. Volgens de uitvinder van de CPR test is de CPR ook totaal niet geschikt is voor vaststelling van welke variant of soort Corona dan ook.

kary-mullis

“Coronavirustest” volstrekt waardeloos, zelfs schadelijk volgens uitvinder Kary Mullis

“Scientists are doing an awful lot of damage to the world in the name of helping it. I don’t mind attacking my own fraternity because I am ashamed of it.” – Kary Mullis, Inventor of Polymerase Chain Reaction (PCR test)

De PCR corona test is niet alleen waardeloos, maar zelfs schadelijk door het oneigenlijke gebruik ervan.  Wat wij nu echter meemaken is, dat er een complete, wereldwijde economische catastrofe wordt gebaseerd op een volgens de uitvinder waardeloze en voor de wereldgemeenschap zelfs schadelijke PCR test. Hij  heeft postuum gelijk gekregen.

Door de leugenaar Rutte en zijn vriendjes  Gates, Fauci, Ab Oosterhauss,  kwakzalvers zoals Hugo de Jonghe, louche  farmaceuten, liegende virologen en waardeloze journalisten al of niet in staatsdienst, werd luidkeels geroepen, dat er maar één mogelijkheid is om de pandemie te stoppen, namelijk “Testen, testen, testen en dan vaccineren!”  Waarmee? Testen met een waardeloos en bovendien schadelijk middel?  Vaccineren met levensgevaarlijke DNAmuterende vloeistoffen die mogelijk ook nog kankerverwekkend zijn zoals SAM? Wat is daar de bedoeling van, behalve het zaaien van angst en het overeind houden van een sprookje, een onbewezen virus in stand houden en het menselijke bestaan degraderen tot aangestuurde 15 decimeter rechteloze robots.

Dieren Sprookjes

Het klinkt misschien gek, maar er zijn inderdaad ook de afgelopen 9 maanden zogezegd vrijwel geen dieren zoals koeien ziek gemeld met corona. Geen 1 rund of koe,  geen enkel dier schijnt corona te hebben of door Corona te zijn overleden. Onderzoek in diverse steden geeft hetzelfde resultaat. Er is geen sprake van massabesmetting en massasterfte bij zoogdieren door Corona.  Hoe kan dat?  Bestaat er bovendien een verband tussen resistentie bij dieren en bepaalde beroepsgroepen, zoals  de boeren, of bij andere (beroeps) groepen?

Criminele Wanbeleid door Merkel, Macron, Rutte, WHO en RIVM

Waarom is er door WHO en RIVM geen onderzoek gedaan naar een mogelijke resistentie bij beroepsgroepen zoals de boeren?  Hebben boeren of andere groepen, minder last bij bepaalde epidemieën en bij CORONA geen zware, maar lichte griepverschijnselen? Dat alles heeft de WHO en het RIVM helemaal niet onderzocht. Waarom is er geen deugdelijk voor de hand liggend onderzoek gedaan?

Politici, WHO, RIVM, Media en allerlei schatrijke figuren zonder een deugdelijke van toepassing zijnde vakopleiding, zoals Tedros, Oosterhaus en Fauci en van Dissel die op de zwarte lijst van artsen staat,  beweerden dat Corona  zeer besmettelijk is en ze maakten iedereen met hun valse beweringen bang voor de dood door Corona. Waarom onderzoekt men dan de meest voor de hand liggende oplossingen niet? Waar komt trouwens al die onzin, bangmakerij en de tsunami aan valse propaganda en nep-nieuws vandaan? Juist van de Macht Elites en de door hen bestuurde Leugen Media en de Vaccin Industrie.

Vreselijke beelden uit Frankrijk, Spanje en Italie

Italie, Frankrijk en Spanje met name, maar veelal armere landen toonden via de media bij het begin van de door Tedros ( WHO)  uitgeroepen “Corona Pandemie” vreselijke beelden van zeer veel zieke stervende mensen met of zonder zuurstofmaskers, en rijen met doodskisten, massa sterfte agv Corona, zo beweerden politici, WHO en vrijwel alle media. Er bleek later zoals U allen weet bij Media, nieuwsberichten en journaals gebruik gemaakt te zijn van oude stockfotos (bijvoorbeeld sterfte door ebola) photoshop en door acteurs in blauwe pakken  in scene gezette macabere taferelen die een vreselijke angst opriepen voor de dood door Corona.

De waarheid is evenwel dat duizenden mensen(maar agv de corona maatregelen veel meer mensen) zijn komen te overlijden zoals elk jaar agv Influenza, en agv onderliggende aandoeningen zoals TB, Hartaanval, Diabetes, Kanker en tal van andere ziektes.

Reeds enkele maanden na de zogenaamde pandemie bleek dat er volgens diverse overheden en media opeens zomaar nauwelijks of geen sprake (meer) te zijn van een Corona Pandemie, en bij andere veelal rijkere landen  zoals Nederland en Belgie juist weer wel. Hoe is het dan mogelijk dat er in Wuhan, waar het virus zou zijn ontwikkeld, en waar zeer erg veel mensen zouden zijn overleden agv Corona, geen een persoon komt te overlijden door Corona? Op recente films die bij You Tube te zien zijn, ziet men enorme massa s mensen in Wuhan zonder mondkapje, dicht opeengepakt feesten en dan vraag je je af hoe het kan zijn dat daar geen mens ziek is, of word door Corona.

China heeft volgens alle Media geen vaccin en geen massa vaccinatie toegepast. Maar in Wuhan en in heel China gelden al geruime tijd geen corona maatregelen zoals afstand houden en verplicht een mondkapje dragen. In China dragen de meeste mensen in de grote steden echter al vele jaren een gezondheid schade toebrengend masker, dat trouwens wel wat stof en smog  filtert maar publiek helemaal niets helpt tegen fijnstof of tegen welk virus dan ook. In China is net zoals in Rusland en Zweden etc ook geen massa besmetting en geen massa sterfte agv Corona. Het is dan ook duidelijk dat er van alles niet klopt mbt de sterfte, de metingen, de testen, en de berichtgeving door overheden en media en WHO RIVM wetenschappers etc over de zogenaamde “Corona Pandemie”.

Dieren resistent tegen Corona?

Er waren sinds het begin van de Corona Pandemie in geen enkel land  en op geen enkele televisie ook maar beelden te zien van massa sterfte onder de dieren agv CORONA. Geen 1 rund of koe in de hele wereld  blijkt agv corona te zijn overleden. Maar wacht eens, de koe ademt toch ook via de longen en corona is zoals politici, media en WHO en RIVM   beweerden toch een gevaarlijke longinfectieziekte. Daar is dus tot op heden geen melding over geweest in de hele wereld. De grote vraag is nu: Hoe kan dat? Er is geen massa sterfte bij de dieren door CORONA. Waarom is er door  Rutte, WHO RIVM en media niets gemeld over het uitblijven van sterfte agv Corona bij de dieren?

In Nederland werd als enige land ter wereld via de als leugenomroep bekend staande NOS met veel bombarie bekend gemaakt, dat nertsen de dodelijke ziekte Corona zouden hebben opgelopen, maar die nertsen die via de ondeugdelijke CPR test positief op Corona werden verklaard, waren helemaal niet ziek en ze bleken allemaal kerngezond en springlevend te zijn. Ze werden met de tienduizenden preventief geruimd op bevel van Ruttes Kartel en de partij Groen Links die een gruwelijke hekel heeft aan nertsfokkerijen. Ontelbaar veel nertsen zijn doordat ze op bevel van Ruttes Kartel en  de fascist Rosenmuller van Groen Links,  gedood werden, bevrijd uit hun kooien, voor eeuwig en alle tijden vrij. Ruttes Kartel heeft dus met de criminele top van GL tienduizenden kerngezonde nertsen koelbloedig laten vermoorden. Dat is zeer ernstig en de daders van de massa dierenmoord dienen dan ook zwaar bestraft worden.

De waarheid is afschuwelijk.

In de Oostvaardersplassen (OVP) werden de afgelopen jaren tienduizenden dieren doodgehongerd of afgemaakt wegens het door de ecoloog Frans Vera bedachte “survival experiment”  dat je kunt vergelijken met de gruwelijke praktijken van de nazie Dr Mengele. Sluit Uw ogen niet.  Rutte III en GL zijn schuldig bevonden aan de de grootste massa dierenmoord uit de gehele geschiedenis van de mensheid. En nog steeds gaat het gruwelijke dierenmoord experiment in de OVP en elders door, en sterven ontelbare dieren zoals konikpaarden koeien en ontelbare vogels en zeldzaam pluimvee door de honger, of worden ze koelbloedig afgemaakt door een nekschot door de jagers van SBB en het Oranjehuis. Zulke misdadigers verdienen dan ook stuk voor stuk een zware straf van minsten 90 jaar en volgens velen in Nederland   de STROP  wegens de door hen gepleegde gruwelijke massa-dierenmoord in de OVP en wegens  tal van andere door hen gepleegde misdaden zoals misdaden tegen de mensheid en landverraad.

Massa sterfte niet door Corona

Van massa corona-sterfte onder de dieren, zoals muizen, egels, konijnen, honden, katten,ezels, geiten, koeien, schapen, runderen  die zoals U allen weet allemaal door de longen ademen, is  nergens op de wereld melding gemaakt, omdat er inderdaad geen jongere en geen oudere dieren massaal zijn komen te overlijden door CORONA.

Een onderzoek bij Friese boeren toonde aan dat er geen enkele koe van de vele duizenden dieren op het land en in de stal  griep had, ziek was of verkouden. Het is maar dat U het weet. Wie weet is  het mogelijk een co operatief enzym of  natuurlijk koe-bloed vaccin te maken, dat aan de CORONA COVID 19 of SARS_B  ellende of elfs aan Influenza een einde maakt. Zou een natuurlijk vaccin de Corona Griep verhelpen zoals door het lichaamseigen maken van resistent bloed van een koe of ander dier?

Is Corona nou wel of niet dodelijk? 

De directeur Tedros van de WHO( World Health Organization)  beweerde eerst dat CORONA erg besmettelijk is en dodelijk. Hij heeft enkele maanden later in 2020 onder grote druk van duizenden artsen en experts,  zijn bewering bijgesteld en de mortaliteit gelijkgesteld met die van Influenza( zware griep) te weten, 0.13 procent. RIVM deed hetzelfde maar de regering Rutte wilde niet dat het nieuws bekend werd en veroorzaakte willens en wetens chaos, schade en ellende via de door hen afgekondigde maatregelen en ia een zee omvangrijke valse propaganda campagne.

Het besef dringt in 2020 echter bij steeds meer mensen door,  dat zeer veel mensen niet agv CORONA zijn komen te overlijden maar agv onderliggende aandoeningen zoals hartritmestoornissen, TB, Diabetes of agv Kanker. Het is ook algemeen bekend dat jaarlijks duizenden mensen komen te verlijden agv Influenza( zware griep).

RIVM en WHO  corruptie is in feite de oorzaak dat de sterfte agv Griep en onderliggende aandoeningen onder meer via de valse PCR testen werd toegeschreven aan Corona. Het bedrog is overduidelijk, aangezien de “autoriteiten” snel na het verdwijnen van SARS-CoV-2 de PCR-test van Karry Mullis zijn gaan misbruiken en daarmee een heuse “Coronatest-epidemie” op poten hebben gezet.

Wat dient er dan nu te geschieden? Alle opties dient men evenwel goed te onderzoeken om zoveel mogelijk mensen en de wereld van  CORONA en de nog veel ergere  COVID-19 maatregelen en van de corrupte overheden en hun liegende media bte redden.

Is de wetenschap anno 2020 misschien te zeer gefixeerd en met name bezig om een lucratief hypermodern DNA RNA mutatie vaccin te fabriceren zoals SAM reverse-COVID-19 ( zie bovenaan dit artikel) , waar men nog geen moer van snapt, hoe goed of gevaarlijk en kankerverwekkend dat wel of niet kan zijn?

Vergeten onderzoekers in de haast en wedijver, oudere beproefde technieken en middelen zoals het vaccin van Edward Jenner? Wat doet het Pokken vaccin met Covid? Is er al onderzoek naar gedaan ? Nee ! Waarom word daar geen onderzoek naar gedaan?Waarom liegen de overheden steeds stug door?

Waarom werd het middel tegen Malaria, en HCQ met zink, dat minstens 50 procent van een groep geteste personen genas,  door de Machts Elites zoals RUTTE III en de Staats Leugen Media NOS  dood gezwegen of ontkend?

Een tijdige Zelenko (hydroxychloroquine,azitromycine en zink)behandeling blijkt zeer belangrijk  te zijn bij COVID-19. Waarom heeft Rutte het belangrijke medisch nieuws afgedaan als  een complottheorie? Waarom blijft Rutte stug doorliegen?

WHO RIVM RUTTE III is een georganiseerd Misdaad Bende

Dat niets deugt bij de totaal corrupte  WHO, RIVM en bij de misdaadbende Rutte III is glashelder. Alleen al het feit dat er geen griepdoden meer werden geregistreerd en de sterfte agv Influenza ijskoud werd weggemoffeld uit de statistieken geeft aan dat er door oplichters  bedrog word gepleegd op grote schaal zoals sterfte agv onderliggende aandoeningen toeschrijven aan Corona op basis van totaal ondeugdelijke CPR testen.

Afsluitend

Laten we er op alle denkbare manieren samen voor zorgen, dat er zsm helderheid, redding uit de nood en herstel door een nieuwe deugdelijke overheid komt. Dat er een goed middel( nog beter dan HCQ en zink) tegen Corona komt,  en een middel waarin geen dna muterende rotzooi zit zoals de vaccins van Astrazenika, Oxford, Johnson and Johnson,  zoals de haastig gemaakte SAM vaccins die gewetenloze schurken zoals Rutte, Gates, Tedros, Fauci en Abe Oosterhauss U met alle geweld willen opdringen,  omdat zij de door hen veroorzaakte crisis alleen maar misbruiken als geld afpers en herverdeel systeem,  en middel tot repressie en de totalitaire onderdrukking!

Luister naar de podcasts


Corona Wereld Alarm
Nood in de Zorg. De stand van zaken, de oorzaken en de vreselijke gevolgen van het gevoerde wanbeleid door de kabinetten Rutte. Zorgsector Alarm 27 01 2020


meer informatie over de gruwelijke vaccinaties zie Vaccin Alarm

Stan Rams

Amsterdam, 3 11 2021

word vervolgd…

Door Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.