Nederlandse boeren onmisbaar voor Nederland en Europa

1200px-Cow_female_black_white

Boeren Nederland onmisbaar !

De groep bij Kees Schoenmakers in Brabant wordt steeds groter


Boerenupdate 16 11 2020 23.51  Tractors Caravanen Trekken op naar DHVanuit het hele land zijn boeren met trekkers onderweg richting Den Haag om daar te demonstreren. Onder meer uit Groningen, Limburg en Noord-Brabant komen berichten dat er tientallen boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force (FDF) op pad zijn.


Daarom gaan wij nou op VOLLE TOEREN, daarom gaan wij verschil maken en we laten ons door Niemand  Tegenhouden!

Dus 17 november, Den Haag!

Leve de Boeren, gaat allen tegen RUTTES KARTEL  demonstreren voor recht vrijheid en de redding van ons mooie land !

Wist U dat?

– Nederland  ongeveer 17.461.543 inwoners telt momenteel.
– Er zijn  nog maar 53.919 boeren.
– Dat 0,3 procent dus voor een groot deel voor voedsel zorgen van
17.461.543 mensen.
– Dat Nederland helemaal niet zonder boeren kan en de zelfvoorziening essentieel is voor de voedselvoorziening.
– Alleen maar dierlijke producten maar 3 % over produceren in
Nederland.
– Er per burger 0,19 ha grond nodig is voor voedsel.
– Dat dat neerkomt op 3,34 miljoen hectare voor de Nederlandse
bevolking.
– Dat Nederland slechts 1,82 miljoen ha landbouwgrond heeft!
– Dat 54 % van die grond in Nederland zeer geschikt is voor
landbouw (1,82 miljoen ha).
– Dat daar maar 23,5 % van gebruikt wordt voor landbouw (800.000
ha).
– Dat wereldwijd slechts 10 %, maar geschikt is als
landbouwgrond.
– Nederland met biologische landbouw binnen 5 jaar verhongert in de
EU.
– Er zijn 800 miljoen mensen in de wereld die honger lijden.
– 12.000 mensen per dag sterven aan honger in de wereld.
– Dat Nederland de laagste footprint voor voedselproductie ter
wereld heeft.
– Dat Nederland het hoogste dierwelzijn heeft.
– Dat Nederland het hoogste diergezondheidscijfer heeft.
– Dat de lat voor de stikstof-depositieuitstoot op natuurgebieden zo
laag ligt dat de invloed van de lucht uit het buitenland die al zal
overschrijden.
– Dat er schaarse goede nodige landbouwgrond naar natuur gaat.
– Dat er vanaf 2017 82000 ha landbouwgrond als stikstofgevoelige
natuur is bij geplust is.
– De boeren importeren, exporteren,  fabriceren alleen voor een veelzijdige
maaltijd.
– Er is te weinig landbouwgrond  om de Nederlandse
bevolking te voeden.
– Boeren werken voor hun bestaan  uit passie.
– Dat er in 2000 nog 97.000 boeren waren.
– Er nu nog krap 54.000 zijn.
– 60% ouder is dan 55 jaar.
– 60 % geen opvolger heeft!
– Elke boer voor 10 mensen werk faciliteren.
– Dat boeren met de huidige voorstellen de toekomst somber inzien
in Nederland.
– Dat de burger straks de prijs betaald voor een compleet
onhaalbaar stikstofdoel

_Dit moet gezegd worden, de boer mag niet de zondebok worden voor politiek falen en het Rutte- Jetten- Klaver – Seegers – Schouten- Kaag- Grapperhaus- Wiebes – De Jonghe gerotzooi, gepruts, bedrog, gelieg  en verraad op allerlei gebied.

-Nederlandse boeren hebben de meest betrouwbare data en kennis in huis. Er is goede grond en een uniek klimaat. Nederlandse boeren zijn het meest duurzaam van de hele wereld.

-Boeren zijn goudeerlijke harde werkers en nogal honkvast, ze verhuizen namelijk niet zo snel. De volgende generatie die het boerenbedrijf voortzet, blijft vaak op dezelfde  boerderij.

-Om een fatsoenlijke boterham te verdienen doen sommige boeren er iets bij. In de jaren negentig was dat een kwart. Boeren storten zich op natuurbeheer, beginnen een zorgboerderij of verkopen producten aan huis. De omzet van de multifunctionele landbouw verdubbelde in enkele jaren naar 887 miljoen euro.

-Het is  mogelijk om van akkerbouw in min of meerdere mate over te stappen naar de productie van energie. Zonnepanelen zijn net zoals windturbines echter klimaatverpestend. Boeren zien liever een bloeiend aardappelgewas of wuivend graan op de velden dan een zonnepark.

-De opbrengsten in de akkerbouw staan door het vreselijke beleid van Rutte III GL onder druk, terwijl de kosten hoog zijn. Ook het klimaat speelt een rol, na drie droge jaren op een rij. Een zonnepark geeft een vaste inkomensbron maar ontsiert het landschap

-Boeren zijn het liefst bezig zijn met de grond. Ze investeren veel  in duurzaam beheer en dragen op een positieve manier bij aan het klimaat.

– Als Rutte en Timmermans hun zin krijgen  betaalt de burger straks de hoofdprijs betaald voor goedkoop geïmporteerd voedsel van een slechte kwaliteit. Nederland word danook afhankelijk gemaakt en is niet meer zelfredzaam.

-Eurocommissaris Frans Timmermans die geen bal verstand heeft van ecologie beweert: “Als boeren onvoldoende vergroenen, wordt het niks met de Green Deal”.

-Timmermans zegt dat hij teleurgesteld is in de landbouwministers en het Europees Parlement.  Volgens hem zij zetten de voet op de rem, terwijl het ook voor boeren beter is om te verduurzamen.

-De hypocriete  Timmermans kan niet tellen en doet net zoals de landverrader Rutte niets  tegen zwaar vervuilende Multinationals  zoals Shell, Schiphol, DSM, Tata Steel, RWE, Vatenfall die voor meer dan 70 procent van de totale vervuiling van de bodem, de lucht en het water verantwoordelijk zijn. Timmermans richt zich  zoals Schouten en de leugenaars Rutte en Klaver op de boeren die volgens hem niet duurzaam zijn, en moeten verdwijnen.

-Rutte, Klaver, Jetten, Schouten discrimineren de boeren en dat moet gestopt worden omdat de boeren in hun bestaansrechten worden bedreigt door de criminele kartelbende van de leugen bende Rutte en Co.

-Angela Merkel is met haar vazallen Frank-Walter Steinmeier en  de knettergestoorde linkse pillenjunk Anton Hofreiter vies bezig met Rutte, Jetten,  Klaver, Rosenmuller Schouten en de halve gare Wiebes om de Nederlandse boeren te dwarsbomen en via bedrog en valse aantijgingen kapot te maken,  omdat Merkel en haar vazallen de Duitse Boeren uit het Oostzeegebied de Markt willen laten overnemen. Er is sprake van een  afschuwelijke georganiseerde Misdaad tegen de Duurzame Polderboer! door Merkels bende en door de landverrader leugenaar RUTTE en de genoemde klimaatcriminelen van Ruttes Kartel

-De GreenDeal is het enorm dure Klimaatverpestende Europese klimaatplan.

Wat is Klimaatverpesting? Klimaatvervuiling, Bodem-land-luchtvervuiling?

-Windturbines, de fabricage, het vervoer, en  het gebruik zijn  helemaal niet duurzaam en zelfs erger vervuilend, het onderhoud is vervuilend, het schakelen( wegens pieken en behoefte) van energie in schakelkasten ( sf6 gifgas)levert verlies, en de molens zijn niet rendabel. Het is ook niet mogelijk om effectief duurzaam te Recyclen nadat ze stuk zijn. Ook de Molens in de Noord Zee( Rutte wil tienduizenden erbij)  verpesten de ecologische balans en schaden de zee diversiteit en de visserij, bovendien sterven steeds meer (miljarden) insecten en ontelbare vogels door die ondingen die ook nog eens een irritant lawaai maken.

-Tesla autos lijken duurzaam, maar dat zijn ze niet, het gebruik is duurder en de winning van materialen voor de accu is zwaar vervuilend. Tesla wagens kunnen niet goed gerecycled worden, ook wegens de voortdurende wijzigingen van het model. ze worden duurder agv stijgende vraag, er moeten steeds meer laad palen komen, dat kost metaal, is vervuilend, niet duurzaam en er komen er nooit genoeg binnen de gestelde tijd

-Voor de  accupakketten gebruikt men metalen zoals lithium, nikkel en kobalt. Meer dan de helft van al het gewonnen kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo.  Ongeveer  80 procent) van het kobalt wordt gewonnen in geïndustrialiseerde mijnen. 20 procent van alle kobalt wordt met de hand wordt gewonnen in kleine mijnen. De omstandigheden in deze mijnen zijn vaak slecht en ook kinderarbeid komt er voor.  Volgens een rapport van Amnesty International doen veel grote bedrijven weinig onderzoek naar de oorsprong van kobalt. Door de ondoorzichtige kobaltmarkt kunnen de meeste grote bedrijven niet garanderen dat er bij winning van kobalt voor hun accu’s geen kinderarbeid aan te pas is gekomen.

-Anno 2020 word ruwweg de helft van alle kobalt gebruikt voor de productie van alle soorten accu’s en batterijen.

-Tesla is bezig om de hoeveelheid kobalt in haar accu’s terug te dringen. In de accu van de Model 3 zit aanzienlijk minder kobalt dan in de accu’s van de eerste Model S. Tesla verwacht in de toekomst nog minder kobalt nodig te hebben maar als er steeds meer Tesla wagens bijkomen zal  het totaal aan kobalt dan ook ook zeer fors toenemen

-Doordat er steeds meer Tesla wagens bijkomen ontstaat een grotere behoefte aan electriciteit, die word opgewekt door steeds meer vervuilende biomassa-centrales, kolen-centrales( zoals in de USA en landen zoals China, Duitsland etc) en door windmolens en gasturbines die meer vervuilen dan ze opbrengen. Pure waanzin door RUTTE III GL dus.

-Rutte III GL willen zoals is vastgelegd in hun Klimaatakkoord een gasverbod,  terwijl gas als energiebron veel schoner is dan energie uit kolen, biomassa( verstoken van bomen).

-Biomassa- centrales stoten enorme hoeveelheden Co2 en kankerverwekkende fijnstoffen uit in de atmosfeer. De filters werken allemaal niet optimaal of nauwelijks. Veel mensen worden daardoor ziek en overlijden aan longkanker

-DE EU verstrekt subsidies (SDK) voor het verstoken van bomen. Daardoor worden er steeds meer bomen in Letland, en de VS en andere landen weggekapt, vervoerd naar Nederland en zoals de in Nederland door SBB en Natuurmonumenten gekapte bomen verstookt.

-Nederland is volgens de EU commissie een van de meest vervuilde landen van de EU. Dat komt niet door de boeren maar door RUTTE III GL wanbeleid.

-Nederland is het Europese land met de hoogste sterfte agv Kanker.

-Tien Duizenden boeren protesteerden tegen de vreselijke plannen van de Criminele Klimaatgekken Rutte, Schouten, Klaver, Jetten, Rosenmuller, Wiebes en Timmermans

‘Ons mag je uitmelken maar onze boeren niet.’ ‘U wilt ons halveren. Dat moet u eens met Schiphol proberen.’ ‘Met data knoeien om boeren uit te roeien!!!’

-De Partij voor de Dieren  wil de komende jaren een miljoen nieuwe woningen laten bouwen op landbouwgrond. Dat kan door de veestapel met minstens 75 procent te verkleinen, stelt de partij in haar nieuwe verkiezingsprogramma.

-Volgens Ouwehand, PvdD-lijsttrekker en voorzitter van de programmacommissie kampt Nederland met een woningtekort, te weinig natuur en een stikstofcrisis. Zij wil 1 miljoen huizen laten bouwen op landbouwgrond en de veestapel met 75 procent verkleinen omdat volgens haar twee derde van de kostbare grond word aangewend om varkenslapjes naar China te sturen en kaas naar Canada.

_Om immigranten aan woningen te helpen moet een gezonde Nederlandse industrie wijken?. Het was ook geen Stikstof. Het zijn multinationals die goedkoop aan bouwgrond willen komen en de asielzoekers kregen  toch al een woning via de voorrangsregeling.

-De kans dat de PvdD haar programma kan uitvoeren, is niet groot want in de peilingen staat de partij van Ouwehand staat op slechts vijf zetels, en (-5)Groen Links, (-5)CDA (-1) CU , (-3) PvDA, (-9)D66, (-16)VVD en (-1) SGP staan in de peilingen samen op een verlies van 40 zetels. Deze partijen willen hun beleid niet aanpassen en koste wat koste als kartel toch nog proberen via de coronahoax maatregelen, en na maart 2021 via stembusfraude het vreselijk slechte en criminele beleid ism met Merkel en Timmermans doordrukken.

Het Kartel heeft geen mandaat en moet oneervol opstappen,
en berecht worden wegens de door het Kartel gepleegde misdaden
tegen Het Volk Der Nederlanden !

Denkt bij een boterham pakken. Boer!

-Bij de boter smeren. Boer!
-Bij de vleeswaren. Boer!
-Bij het klontje suiker in de koffie. Boer!
-Bij het scheutje melk. Boer!

Daarom gaan wij nou optoeren, daarom gaan wij verschil maken en we laten ons door niemand tegenhouden!

Dus 17 november, Den Haag!

Leve de Boeren, gaat allen tegen RUTTE demonstreren voor recht vrijheid en de redding van ons mooie land !

Boer Teun, Save the Planet, Save the Boer, Polder Pride, Boerlivesmatter en vele andere helden.

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.