Mondkapje Zeer Slecht volgens apothekers


mondkapje slecht


advocaat nijhuis


Zie het Dossier >>> Mondkapjes Gevaarlijker Dan te Vrezen


Mouth masks are dangerous. Lots of children and elder people died because they where forced to wear those masks. Medical science has stated that wearing mouth masks is a serious health hazard. Therefore there should be no obligation to wear caps. Also because enforcing it is a direct violation of human rights.

OPGEPAST  >>>> GEVAAR !

Stop de mondkap waanzin

Uit divere onderzoeken blijkt dat de blauwe maskers waren bespoten met PTFE (Polytetrafluorethyleen). Dat is synthetische fluoride gevonden in Tflon. Hier zijn enkele van de mogelijke symptomen / neveneffecten:

Koorts tussen 100 & 104 graden
Strakheid borstkas
Kortheid van ademhaling, duizeligheid
Koppijn hoofdpijn
Hoesten hoesten
Koude rillingen
Keelpijn keel en allergie
Keelvernauwing >>>
Verstikking gevaar
Stress
5G verzwakt met kapjes het immuunsysteem
Dodelijke DNA muterende vaccins

Minder Zuurstof meer CO2

Als je een mondmasker draagt, adem je je eigen CO2 weer in. Je lichaam wordt dan hypoxisch*.  Hypoxie* is een aandoening waarbij het lichaam of een lichaamsdeel een tekort aan zuurstof in de weefsels heeft.Omdat mensen via het masker zuurstof naar binnen moeten zuigen, krijgt het lichaam minder zuurstof en raakt het in een stress. Dit is fysieke stress en die is schadelijk maar door het dragen van een mondmasker ontstaat er ook nog eens emotionele en geestelijk stress.   Het CO2 gehalte in het bloed neemt toe agv het dragen van een mondkapje en agv  de stralíng van zendmasten  neemt de groei van zíektekiemen  in de longen sterk toe waardoor steeds meer mensen ziek worden.

Een mondmasker zorgt ervoor dat het lichaam in een “sympathicomimetische” toestand komt. Dit is een stress toestand, een vecht en vlucht reactie. Dit wil zeggen, dat de cortisol-waarde enorm stijgt en te veel cortisol onderdrukt het immuunsysteem en daarmee daalt de lymfocytenpopulatie. Dit betekent, dat je door hjet dragen van een mondkapje meer vatbaar bent voor welke ziekteverwerker dan ook… bacterie, virus, schimmel, enz.
De componenten die je via een mondmasker inademt zijn ook slecht omdat ze toxisch zijn.

Mensen die sterven aan een longinfectie zoals TB, blijken veelal een hypoxisch letsel te hebben. Ze hebben een histotoxisch hypoxisch letsel dat  ontstaat door vergiftigin van de longen. Het masker bestaat uit verschillende componenten, zoals plastic en propyleen. Als je door het masker ademt, worden deze componenten vochtig. De vochtigheid breekt de componenten af en je ademt deze gif stoffen in, waardoor het immuunsysteem nog gevoeliger wordt.Je bent angstig, omdat je niet weet of je ziek zult worden.

De overheden houden je weg van je sociale netwerk en je familie. Door het dragen van het mondmasker word het immuunsysteem verzwakt en krijg je er de emotionele stress nog eens bij.

5G heeft volgens de experts medici met de enorme toename van mensen met Tuberculose te maken, want 5G heeft een slechte invloed op het immuunsysteem. De gsm’s van nu hebben waarschijnlijk zo’n 500 tot 900 hertz, tot misschien 1500 hertz. Als de nieuwe technologie helemaal uitgerold is, wordt dat iets van zo’n 30 tot 300 gigahertz. 1 gigahertz is een miljard hertz. Het gaat dus over 30 tot 300 miljard hertz. Ruim 2000 wetenschappelijke artikelen over onderzoek tonen aan, dat 1,8 gigahertz kanker kan veroorzaken, hersenkanker, kanker in de bijnieren en andere neurologische complicaties. Maar ze gaan nu zo’n 30 tot 300 miljard hertz uitrollen. Het zijn dus ook de zendmasten die steeds meer ziekten veroorzaken.

Als mensen ziek worden, en door de overheid bang worden gemaakt gaan ze massaal om een Corona-vaccinatie vragen. Die  vaccinatie is nog het grootste gevaar. Zeer veel mensen zullen aan Tuberculose en onderliggende aandoeníngen ten gronde  gaan omdat de meeste antibiotica niet of niet meer effect zijn wegens resistentie.

Als mensen massaal ziek worden en sterven, misbruiken ze dit om te kunnen zeggen: zie je wel dat er een tweede golf aankwam? Dan kunnen vaccinaties verplicht worden gesteld. Maar door de corona-maatregelen sterven er nog meer mensen en dat moeten we zien te voorkomen. Als mensen zich met de  DNA-muterende Corona-Vaccins laten vaccineren, zullen honderden miljoenen mensen dat niet overleven en overlijden.

Zie het Dossier >>> Mondkapjes Gevaarlijker Dan te Vrezen


Mondkapjes zijn schadelijkmask bacteries

kanker

DE OVERHEID SPEELT JE UIT.

DOE JE MEE OF ZEG JE STOP!

TOT HIER EN NIET VERDER!

Fijn die criminele overheid. Ze verzinnen idioterie en zadelen vervolgens de winkeliers ermee op.
Ben je winkelier? Betaal de boete dan niet maar neem contact op met Anker en Anker advocaten.

Sowieso geen enkele boete betalen.

Alles aanvechten. Laten we het hele systeem lekker platleggen

Niemand kan jou als gezond en vrij mens iets verplichten.

Waarom zou je krankzinnige regels die nergens op gefundeerd zijn en opgeschreven door psychopaten opvolgen?

big verklaring

doktersverklaring

mondkap waanzin rutte

verklaring mondkap

fauci murders innocent people

Mondkapjes zijn schadelijk


Ziekmakende uitstoot van vliegtuigen/ fabrieken/autos/ smog,  en de COPD en  longkanker veroorzakend fijnstof door de stook van bomen in biomasscentrales, gaat  door de met EO gesteriliseerde mondkapjes heen zoals ook de earosols ziektekiemen.  Dikke druppels van hoestende mensen en van jezelf worden door het masker tegengehouden EN  hopen zich op in je mondmasker zoals de schimmels en anearobe bacterien die dan sneller groeien en je ziek/zieker maken. 5g zendmast straling versterkt overigens volgens onderzoekers uit de hele wereld de groei van schimmels en ziektekiemen/bacterien.

Het ontsmettingsmiddel  Ethelyne Oxide (EO) dat in de blauwe kapjes zit  is kankerverwekkend bij langdurig gebruik of een te hoge dosis. Uit de jaren 80 onderzoeken alreeds, werd geconcludeerd dat 3-5 procent van de onderzochte  kapjesdragende medici misschien nog wel meer) die vele jaren (30 jaar en meer ) kapjes hadden gedragen, kanker hadden gekregen agv het dragen van de met EO bewerkte kapjes.

EO is niet afbreekbaar, ook niet door de kapjes  te verbranden. Dat is uitvoerig aangetoond door tal van onderzoeken. Anthony Fauci, een prominente arts uit de VS heeft ook een boek geschreven over de schadelijke effecten van dragen van mondkapjes.  Anno 2021 worden wegens de valse media propaganda van overheden en WHO en Big Pharma,  miljarden kapjes benut en weggegooid in het Westen zoals al langere tijd in de grotere  met smog vervuilde steden  van China(waar de meeste kapjes worden gemaakt). Daarmee komt een steeds hoge dosis aan kankerverwekkend EO in de kringloop. Per saldo leid het dragen van kapjes, op kortere en op de langere termijn tot meer zieken en sterfgevallen agv de genoemde oorzaken en een toename van de sterfte kanker agv de zeer fors toegenomen hoeveelheid EO ( en fijnstof en pathogenen) in de Kringloop.

Samengevat

“Een methode om stoffen of katoenen mondkapjes te ontsmetten is ze een paar minuten in kokend water te doen. Dat zou genoeg zijn. Daarna goed aan de lucht drogen, het liefst in de zon, want UV-radiatie en gamma stralen van de zon kunnen virussen zoals bacterien en schimmels onschadelijk maken, maar let op want  het dragen van kapjes (behalve door koken steriel gemaakte medische kapjes voor artsen) in algehele zin is meer dan slecht voor de gezondheid.”

“het produceren en het massaal dragen van alle soorten kapjes, is  schadelijk  voor flora en fauna om een veelheid van redenen. Het dragen van kapjes dient in het belang van de Volksgezondheid  door de overheid/medische wetenschap/pers- en media sterk  afgeraden te worden dmv heldere eerlijke informatie.  Het dragen van de zgn  “medische” met EO  gesteriliseerde kapjes, dient verboden te worden, dus in ziekenhuizen dienen medici dmv  koken steriel gemaakte kapjes,  te dragen zoals op IC’s, waar het dragen van kapjes ivm het gevaar van overbrengen van ziektekiemen, bij open wonden, juist wel nodig is”.

Amsterdam, 10 maart 2020  –  update 14 juni 2021

Stan Rams  onafhankelijke onderzoekjournalist

Zie voor meer info   / \ Mondkapjes Dossier

Amsterdam, 10 maart 2020  –  update 14 juni 2021

Stan Rams  onafhankelijke onderzoekjournalist

Zie voor meer info   / \ Mondkapjes Dossier


About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.