dna mutaties door vaccinatie levensgevaarlijk vaccin alarm genocide stopworldcontrol


alles
Worldwide Doctors Warn For The VaccinesForse toename( 300 procent in alle delen vd wereld ) van het aantal mensen met COPD, longkanker en luchtwegen/dna/bloedcel/organen/vergiftiging,  veroorzaakt door het verstoken van ontelbaar veel bomen waarbij fijnstof en een  verscheidenheid aan toxinen(gifstoffen) bij vrijkomen. In de hele wereld zijn afgelopen 10 jaar volgens ecologen en geleerden op het gebied van economie en klimaat,  meer dan 3 miljard bomen gekapt en verstookt.

jetten en klaver


Artsencollectie: “laat je niet vaccineren, dat is gevaarlijk”


Update 8 juli belangrijk nieuws: Professor Theo Schetter hoort van Jaap Van Dissel van het RIVM iets zeer belangrijks zeggen, een noodkreet voor hulp misschien: er is al lang geen epidemie!


Dr. Reiner Füllmich. Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher KreisDer Corona Ausschuss wurde von vier RechtsanwältInnen gegründet. Er führt eine Beweisaufnahme zur Corona-Krise und den Maßnahmen durch. Rechtsanwalt Dr. Reiner Füllmich. Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher Kreis, Sitzung voller Höhepunkte! Dr. Malone + Dr. Martin bringen sensationelle Offenbarungen Was immer wieder auffällt: Dr. Wolfgang Wodarg hat in allem, was er bisher sagte, stets Recht behalten. Durch seine treue, zuverlässige Mitwirkung ist Euer Ausschuss umso effektiver. Für all Euer uneigennütziges Engagement und diese akribische, unermüdliche Arbeit mit nachhaltigen Ergebnissen meine aller größte Hochachtung


Attentie Als u nu de officiele cijfers van WHO en andere sites van 2021 erbij neemt, zoals te vinden op Internet, en u betracht het aantal “corona doden” als percentage van “aantal corona besmettingen”, komt u uit op een percentage dat lager is dan politici en virologen beweren. Het ligt onder de zgn epidemie grens die door WHO aangehouden. Nederland? reken het maar zelf uit, de mortaliteit is dan voor bijvoorbeeld Noord-Holland om en nabij  0, 91  procent en dat betekent dat er onder geen enkele voorwaarde een A status voor Corona kan gelden.  Er is dan ook geen Corona Pandemie.


Als U het aantal in google bij tal van sites zoals WHO vermelde zogenaamde “corona doden” in Nederland als percentage neemt van bijvoorbeeld 17 miljoen Nederlanders, ligt de nationale “corona mortaliteit” vele malen lager, dat betekent dat er geen  sprake kan zijn van een A status of  pandemie. Reken het zelf maar eens uit, en gebruik de officiele cijfers zoals van WHO RIVM etc.  De rekenfout is van toepassing bij  vrijwel alle landen,  controleer het zelf maar, door de cijfers erbij te nemen en het zelf uit te rekenen. Er kan nergens een A status voor “corona” zijn, omdat de  berekende  mortaliteit zeer ver beneden de voor A Status geldende “mortaliteit” ligt,  en  dus kan er ook geen sprake kan zijn van een “Corona Pandemie”nivel


25 reasons to refuse the vaccins


OPGELET! Bestudeer alle films en informatie hieronder om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Hugo de Jonge liegt en ontkent de bevindingen van de Gouverneurs in vrijwel alle Amerikaanse Staten ( behalve Los Angeles en New York). De Jonge weigert ook om het advies van de WHO op te volgen zoals  ook van een groter aantal prominente Nobelprijswinnaars waaronder Kery Mullis en Luc Montagnier.

Geweldige speech van @GideonvMeijeren  inzake de criminele ondermijning van de rechtstaat door de jonge /rutte en andere misbruikmakers.  Gideon pleit met FVD Per direct naar een op feiten gebaseerd gezond verstand beleid vanuit de goede principes van onze rechtstaat.@privacyfirst@FTM_nl

Virologen, deskundigen met jarenlange ervaring van over de hele wereld zijn woedend wegens het door overheden met  “vaccins” experimenteren op jongeren en ouderen. Topgeleerden verklaren dat het  geen reguliere vaccins zijn maar experimentele gen muterende mrna substanties met allerlei ziekmakende stoffen zoals Kalium oxide/Rhyno/sars-b/spyke).   Inmiddels komen er  op sociale media en bij de main stream media steeds meer meldingen over kinderen en babies, jongeren en ouderen die als gevolg van vaccinatie met de levensgevaarlijke injecties  ziek werden, en overleden.Goeiemie… gifmoord net zoals WEF  rutte swab de jonge met hun corona gifprikken


Overheid liegt volgens duizenden artsen uit de hele wereld !

Het in de media en politiek vrijwel volledig ontkende probleem annex catastrofe is niet alleen het vaccineren met  rhyno/spyke /SARS  en allerlei schadelijke mrna muterende stoffen en een veelheid aan gfstoffen,  wat allemaal niet in het lichaam hoort,  maar ook en met name de uitrol en het opvoeren van de dosis  ZIEKMAKENDE 5 g straling in veel landen is gevaarlijk.  Door het intensiferen van 5g  zullen veel meer mensen  ziek worden( stress, hartritmestoornissen, tinnitus) en  agv schimmels en bacterien ziektekiemen die oiv 5 g en wegens het dragen van kapjes sterker groeien en zich verspreiden zal er een drastische toename komen van  luchtwegen infecties, zo ook door de toename van fijn stof( agv  o.a. de massale boomverbranding), toxinen en smog.  Daardoor  worden steeds meer mensen ziek met aandoeningen zoals bloed-klontering, TROMBOSE, onherstelbare dna schade, leukemie, hersenkanker, hartfalen, Diabetes, Alzheimer, Kanker,  waar steeds meer mensen aan overlijden dan agv influenza/sars en wat men  noemt  “coronavirus “.

qoute: “Nu blijkt dat er geneesmiddelen tegen Covid-19 bestaan, die Rutte en de Jonge willens en wetens hebben verboden, mogen we concluderen dat zij een zeer ernstig ambtsmisdrijf hebben gepleegd met catastrofale gevolgen voor de bevolking”

Pfizzer is volgens de gangbare FDA procedure niet goedgekeurd

Op de fda.gov  site  kunt  U de informatie van Pfizer covid vaccine zelf bekijken,  bijgewerkt op 10 mei 2021., Pfizer dekt zich helemaal in, het is een NIET goedgekeurd vaccin en volgens  vooraanstaand professors en virologen zelfs geen vaccin maar een  gifmengsel “genetisch experiment”.

pfizer

Mutaties ziekte corona worden door vaccins veroorzaakt !

Nobelprijswinnaar  Luc Antoine Montagnier is een Franse arts en viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde van 2008

May 19, 2021 (LifeSiteNews) – French virologist and Nobel Prize winner Luc Montagnier called mass vaccination against the coronavirus during the pandemic “unthinkable” and a historical blunder that is “creating the variants” and leading to deaths from the disease.

“It’s an enormous mistake, isn’t it? A scientific error as well as a medical error. It is an unacceptable mistake,” Montagnier said in an interview translated and published by the RAIR Foundation USA yesterday. “The history books will show that, because it is the vaccination that is creating the variants.”

dood

In een artikel getiteld, “The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, gepubliceerd op 30 april 2021, waarschuwt het Salk Instituut dat: “Salk onderzoekers en medewerkers laten zien hoe het eiwit in vaccins cellen beschadigt, wat bevestigt dat COVID-19 een voornamelijk vasculaire ziekte is.”

Het onderzoek bewijst dat de Covid-vaccins in staat zijn vaatziekten te induceren en rechtstreeks verwondingen en sterfgevallen te veroorzaken als gevolg van bloedstolsels en andere vaatreacties. Dit wordt allemaal veroorzaakt door het spike-eiwit dat in de vaccins is ingebouwd

Moderna verdient biljoenen aan de coronazwendel

 

Het SARS-CoV-2 spike-eiwit, dat in de Covid-19-vaccins wordt gebruikt, veroorzaakt grote schade aan de bloedvaten,  beroertes, hartaanvallen, migraine en bloedstolsels, naast tientallen andere gevaarlijke bijwerkingen die  ontelbaar veel mensen in de EU-landen het leven hebben gekost.

AVDV Artsen voor de Vrijheid

Alleen al op basis van dit onderzoek zouden alle Covid-vaccins onmiddellijk van de markt moeten worden gehaald en opnieuw moeten worden geëvalueerd op bijwerkingen op de lange termijn.

Vertaald vanuit het Engels.

Bron: The Daily Expose (d.d. 19 mei 2021).

Lees de Belangrijke Bewijsvoering  v  OPEN LEGAL

Door rutte, de jonge en handlangers zoals OMT/RIVM, Oosterhaus, Koopmans. Corona misdaden tegen de mensheid, valsheid in geschrifte  corruptie wanbeleid.

Download via google drive

bewijsvoering corona misdaden door rutte en co

https://threadreaderapp.com/thread/1397656666838024198.html


Mondkapjes zijn zeer schadelijk


Ziekmakende uitstoot van vliegtuigen/ fabrieken/autos/ smog,  en de COPD en  longkanker veroorzakend fijnstof zoals door de stook van bomen in biomassa-centrales, gaat  door de met EO (Ethelyne Oxide) gesteriliseerde mondkapjes heen zoals ook de earosols en ragfijne ziektekiemen.  Dikke druppels van hoestende mensen en van jezelf worden door het masker tegengehouden EN  hopen zich op in je mondmasker zoals de schimmels en anearobe bacterien die dan sneller groeien en je ziek/zieker maken. 5g zendmast straling versterkt overigens volgens onderzoekers uit de hele wereld de groei van schimmels en ziektekiemen/bacterien. Dat zijn de feiten.

Het ontsmettingsmiddel Ethelyne Oxide (EO) dat in de blauwe kapjes zit  is kankerverwekkend bij langdurig gebruik of een te hoge dosis. Uit de jaren 80 onderzoeken alreeds, werd geconcludeerd dat 3-5 procent van de onderzochte  kapjesdragende medici misschien nog wel meer) die vele jaren (30 jaar en meer ) kapjes hadden gedragen, kanker hadden gekregen agv het dragen van de met EO bewerkte kapjes.

EO is niet afbreekbaar, ook niet door de kapjes  te verbranden. Dat is uitvoerig aangetoond door tal van onderzoeken. Anthony Fauci, een thans in opspraak geraakte prominente arts uit de VS heeft een boek geschreven over de zeer schadelijke effecten van dragen van mondkapjes.  Anno 2021 worden wegens de valse media propaganda van overheden en WHO en Big Pharma,  miljarden kapjes benut en weggegooid in het Westen zoals al langere tijd in de grotere  met smog vervuilde steden  van China(waar de meeste kapjes worden gemaakt). Daarmee komt een steeds hoge dosis aan kankerverwekkend EO in de kringloop. Per saldo leid het dragen van kapjes, op kortere en op de langere termijn tot meer zieken en sterfgevallen agv de genoemde oorzaken en een toename van de sterfte kanker agv de zeer fors toegenomen hoeveelheid EO ( en fijnstof en pathogenen) in de Kringloop.

Samengevat

“het produceren en het massaal dragen van alle soorten kapjes, is  schadelijk  voor flora en fauna om een veelheid van redenen. Het dragen van kapjes dient in het belang van de Volksgezondheid  door de overheid/medische wetenschap/pers- en media sterk  afgeraden te worden dmv heldere eerlijke informatie.  Het dragen van de zgn  “medische” met EO  gesteriliseerde kapjes, dient verboden te worden, dus in ziekenhuizen dienen medici dmv  koken steriel gemaakte kapjes,  te dragen zoals op IC’s, waar het dragen van kapjes ivm het gevaar van overbrengen van ziektekiemen, bij open wonden, juist wel nodig is”.

Amsterdam, 10 maart 2020  –  update 14 juni 2021

Stan Rams  onafhankelijke onderzoekjournalist

Zie voor meer info   / \ Mondkapjes DossierTest Zwendel

Geen enkele Corona PCR test kan volgens diverse top virologen en diverse nobelprijswinnaars corona aantonen. 

fauci death

Antigeen Testen kunnen bij gevaccineerden  de door geinjecteerde spyke sars 2  reacties zoals antigenen aantonen, maar geen influenza, trombose, TB en geen corona. Dr Fuelmich klaagt ook daarom met een internationaal team van juristen overheden aan wegens  medische fraude misdaden tegen de mensheid.  Reiner Fuellmich is working to expose the truth of the Scamedic.

Wilt U een magnetische chip in uw hoofd en killer nano-bots in uw bloed door vaccinatie?“De hoorzittingen van ongeveer 100 internationaal gerenommeerde wetenschappers, artsen, economen en juristen, die sinds 10.07.2020 door de Berlijnse onderzoekscommissie in de Covid-19-affaire zijn gehouden, hebben intussen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid- 19-schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was. Het ging er veeleer om de onwettige macht (onwettig omdat deze met criminele methoden is verkregen) van de corrupte “Davos-kliek” te consolideren door de rijkdom van het volk over te hevelen naar de leden van de Davos-kliek, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf te gronde werd gericht. Platforms als Amazon, Google, Uber, enz. konden zich zo hun marktaandeel en rijkdom toe-eigenen.” – Reiner Fuellmich

Reiner Fuellmich informatie over de stand van zaken wat betreft “de ergste misdaad tegen de mensheid ooit”.

Europees Geneesmiddelenbureau Corrupt

Corruptie

Zie de film… Bedrog door  Virologen >>> The final refutation of virology
Kary Mullis (PCR-Test Inventor) Calls Fauci a Fraud


Kary Mullis, American biochemist and PCR-test inventor died months before the pandemic in August 2019, calls Fauci a fraud in an old interview. Mullis shared the 1993 Nobel Prize in Chemistry with Michael Smith and was awarded the Japan Prize in the same year in recognition of his invention of the polymerase chain reaction technique.Steeds meer mensen doorzien ondanks de enorme inspanningen van de kwade machten zoals Rutte en Gates,  de leugens en de misdaden van de corrupte elite en media en het grootste gevaar aller tijden dat de mensheid anno 2021 bedreigt. Het is de hoogste tijd dat het volk zich massaal verenigd om de vijanden van vrijheid en vrede  en Moeder Aarde  onschadelijk te maken en te berechten voor de door hen  gepleegde misdaden tegen de mensheid. De wereld moet gered worden van de door de khasaren Rutte, Merkel, Biden, Busch, Clinton, Gates Trudeau, Soros  Suckerberg, Kissinger, Macron, Swabm Tedros, Fauci en   DAVOS criminelen  die met de Khasaarse Sekte, een wereld dictatuur willen vestigen door oorlog en massa-moord dmv bio-wapens en nano-chip vaccinaties.

Nieuws   Corona werd in 2003 ontwikkeld en gepatenteerd als verdienmodel. Ab Oosterhaus, Marion Koopmans, Bill Gates, Dr Fauci, George Soros, Claus Swab Marc Rutte, Hugo de Jonge e.a. staan  derhalve met alle leden van WEF op de zwarte lijst van aanstichters van de globale plandemie.

Teststaven zijn ziekmakend

bewuste

Professor Antonietta Gatti, experimenteel natuurkundige en biomateriaal onderzoeker, onderzocht verschillende teststaafjes onder een microscoop en ontdekte dat de vezels die ze bevatten net zo gevaarlijk zijn voor mensen als het inademen van asbest.
De resultaten toonden aan dat ze gemaakt zijn van taaie vezels en een groot aantal nanodeeltjes bevatten, waaronder zilver-, aluminium-, titanium- en glasvezels. Deze worden niet allemaal vermeld op de bijsluiter van de test.  Volgens de professor kunnen deze vezels ernstige wonden en ontstekingen veroorzaken als ze vast komen te zitten in de slijmvliezen. Als de ‘stekelvarken’-wattenstaafjes op het neusslijmvlies schrapen, kunnen ze het beschadigen, waardoor een bloedende laesie ontstaat of in ieder geval trauma aan het weefsel.  De slijmvliezen die fungeren als filter, kunnen hun rol van het afweren van virussen, bacteriën en schimmels niet meer vervullen. Tijdens het genezingsproces van het slijmvlies kunnen de gebroken vezels het weefsel binnendringen.
Voor onze gezondheid is het daarom aangewezen om de wattenstaaf(neus)test te vervangen door een speekseltest of bloedtest. Gedetailleerde informatie zie: https://bewusteburgers.be/

Corona Vaccins zijn tot op heden helemaal niet veilig bevonden, de dierproeven werden volgens de senaat commissie afgebroken omdat de dieren overleden agv vaccinatie


Gates Fauci Vaccin COVID CrimesDr. Reiner Fuellmich: “We hebben bewijzen dat Corona een misdaad is.”  


“…een zogenaamd vaccin op de markt hebben gebracht, terwijl er bij gates en fauci voorkennis was dat dit ‘vaccin’ gevaarlijk is voor niet-gevaccineerden…” “…geldt niet alleen voor Pfizer maar ook voor andere merken C19 ‘vaccins’…”

huisarts


facebook-dna-350


vorhies-767x1024


mondkapjes


who 1


griepdoden-350


neveneffecten-350


who 2


vaccin-info


feiten 1


med fraude


test


poster-advocaat-350

ARREST GATES

arrest gates


About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column, Gezondheid, Nieuws and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.