Ontelbaar veel mensen overleden agv hartspierinfectie na de prik

 

Dodelijke Bloedstolsels gevonden bij gevaccineerde

Priksterfte door Myocarditis en pericarditis.

Pfizer heeft een rapport gemaakt waarin op bladzijde 7  de priksterfte staat beschreven. Meer dan duizend mensen zijn in de eerste testfase overleden aan een ontsteking van de hartspier of van het hartzakje na vaccinatie met de experimentele vloeistof  van Pfizer. In de hele wereld neemt het aantal meldingen van priksterfte door bijwerkingen zoals hartspierinfectie en bloedklonters toe. Steeds meer Media melden dat er zeer gevaarlijke en dodelijke bijwerkingen zijn en dat steeds meer mensen agv de prik komen te overlijden zoals ook wegens het door de prikken kapot gemaakt imuunstelsel.

De regering Rutte weigert ondanks herhaaldelijke verzoeken van politici en geleerden,  een onderzoek te doen naar de oversterfte om te stoppen met de prikcampagnes. Ernst Kuipers,Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland weigert te stoppen met de prikcampagnes, ondanks de alarmerende berichten van tal van geleerden  uit de hele wereld, dat steeds meer mensen na de prik , door de bijwerkingen myocarditis  en bloedklontering zijn overleden.

Duitse vice-president roept op tot meer obducties. En wetenschappers luiden de noodklok!

Wolfgang Kubicki, Vice President of the German Parliament

Pfizer Leaks

Posted in Gezondheid, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fortuyn pleidooi tegen privatisering – M NIEUWSBedrijven die toch niet echt met een ander bedrijf gaan concurreren, zoals de spoorwegen, de watervoorziening of Schiphol, moet je nooit privatiseren, zei Pim Fortuyn in ons programma De Lunchtafel in november 2001.


Energie crisis pure diefstal

Rutte4 Klimaatwanbeleid is pure diefstal

Privatisering is funest voor de burgers

Als gevolg van het door Milton Friedman(zie een stuk verder op deze pagina de Film: “The Shock Doctrine”) aangeprezen en door Wim Kok en Gerrit Zalm ingevoerde Vrijmarktstelsel) voor de publieke sector, wonen vervoer, energie, zorg, etc, en wegens zeer forse en steeds hogere belastingen door de regeringen Rutte, zijn de prijzen voor publieke diensten veel hoger door kartel/kiesbedrog en is de kwaliteit er ook al helaas niet beter maar slechter op geworden.

In de zorgsector zijn wegens woekerwinstpraktijken en mismanagement grotere tekorten ontstaan, zoals te weinig goed opgeleid personeel en een gebrek aan verpleeghuizen en aan de modernste techniek. De eens nog door de overheid bestuurde Ziekenhuizen met een niet slecht maar laag betaald personeel, en een fors hoger betaalde directie, verwerden door de privatisering tot een commercieel bedrijven complex met een directie die miljoenen aan bonus opstrijkt zoals bij een Holding of BV.

De privatisering heeft niet geleid to wat beloofd was aan de kiezers, goede en meer voordelige diensten, want de privatisering heeft ertoe geleid dat alles vreselijk duurder werd, niet beter en daarbij komt ook nog eens dat de macht van publieke sector kwam te liggen bij Groot Kapitalisten met name de allerrijksten, die de kleinere aanbieders onderdrukken of de markt uitwerken(dumpen) door het aanwenden van hun enorme fortuin waarmee zij de aandelenmarkt manipuleren en dat voor de controle en uit niets ander dan blinde hebzucht.

Ziekenhuisdirecties en Politici met aandelen in de zorgsector zoals in BIG Pharma en de Vaccin-Industrie, het bedrog is te erg voor woorden.

Nederland en alle andere NWO landen worden anno 2022 geconfronteerd met de geprivatiseerde diensten die steeds duurder en voor steeds meer mensen onbetaalbaar en zelfs niet of pas na zeer lang wachten bereikbaar zijn, terwijl die diensten allemaal behoren tot de Universele Mensenrechten, zoals Het Recht op Goede Zorg, Recht op een passende Woning, Recht op Goed Onderwijs Recht op betaalbare Energie en het Recht op betaalbaar Vervoer etc.

Nederland heeft een enorm grote en tot 2070 enorme en toereikende aardgasbel, en sinds jaar en dag word aardgas voor zeer lage prijzen verkocht aan tal van andere landen. Er zijn contracten afgesloten voor de langere termijn.  Wegens aardbevingen( maar ook explosies die door speciale mijnen-teams  werden aangericht) in  Groningen Slochteren werd o.a.in het Energieakkoord afgesproken de winning fors terug te draaien en men besloot aan de Klimaattafels om te gaan verduurzamen door andere vormen van energie opwekking te kiezen zoals windmolens, zonnepanelen met subsidies, en de uitrol van grote biomassa-centrales en 600 kleinere boomverbrandingsovens in heel Nederland.

Men ging enorm veel voor Moeder Aarde onmisbare bomen wegkappen, of importeren om deze met SDK subsidie van de EU te verstoken, terwijl de stook van bomen minstens 15 procent slechter en ongezonder is voor de mens dan het stoken op het veel schonere aardgas. Bovendien werden hypermoderne relatief schone kolen-centrales gesloten, en dat in een tijdperk waarin in tal van landen juist meer en veel goedkoper aardgas word aangewend zoals in Duitsland dat ook al goedkoper gas koopt uit Nederland. In de VS ging men olv Donald Trump ook veel meer kolen verstoken en in China werden dan nog eens honderden grote Kolencentrales uitgerold.

NWO/KSS/VS/EU wil de Nederlandse boeren verjagen om meer winst en de totale controle over de volkeren te krijgen

Het zal duidelijk zijn dat het gruwelijke WEF beleid van de regering Rutte dat is afgestemd op het vreselijk 1000 miljard Euro kostend Klimaatakkoord totaal niet deugt. Rutte4 en hun handlangers willen naast de eerder gemelde stommiteiten ook nog eens  de agrarische sector, onze meest duurzame boeren van de hele wereld, halveren, het land onteigenen (stelen) om het land aan te gaan wenden voor de bouw van woningen, fabrieken, windmolenparken en zonnepaneelvelden etc. Dit krankzinnig Klimaatplan is in alle opzichten oneerlijk crimineel en dodelijk voor de economie,  want de boeren worden op basis van onjuiste metingen door bedrog aangevallen en zij dreigen alles waar zij een heel leven voor hebben gewerkt te verliezen.

Klimaatakkoord is directe aanval op Economie

Het klimaatakkoord is ook vreselijk slecht omdat de duurzame kwalitatief zeer goede voedselproductie voor Nederland en de voor Nederland en afnemers in andere landen noodzakelijke export van duurzaam geproduceerde producten in gevaar komen met als gevolg,  hogere prijzen, niet deugdelijke  per vervuilende boten vervoerde voedselwaren,  veel meer werkloosheid, en nog veel meer meer noden en crises voor alle betrokkenen. Bovendien betekent het op grote schaal willen volbouwen van boerenland, een toename in de vraag aan diensten zoals energie, hetgeen ook nog eens  hogere vraag>hogere prijs) tot nog hogere energieprijzen zal leiden. Door als een gek nog veel meer te willen gaan bouwen word Nederland er beslist niet  beter, rijker, mooier en schoner op. Nederland is nu al het meest dichtbevolkte land van de wereld en het meest vervuilde land van Europa en Nederland heeft relatief gezien erg weinig bos, nog geen 8 procent. Het zal duidelijk zijn dat het schitterende boerenlandschap en de wonderschone bossen die er nog zijn niet verloren mogen gaan omdat Nederland daardoor totaal onleefbaar zou worden en dat is niet wat de burgers willen. Derhalve is het oneervol ontslag van Rutte4 meer dan noodzakelijk gezien de catastrofale misdadige koers die Rutte met zijn handlangers is ingeslagen

60 miljard euro beschikbaar

Minister Jetten heeft en budget gekregen van 60 miljard euro. Er is meer dan zat genoeg geld in de pot om goed aan te wenden. Het beste zou zijn om eerst alle gedupeerde Nederlanders te compenseren en niet voor de helft maar voor de volle honderd procent. Bovendien is het voor de redding van Nederland van levensbelang dat de regering Rutte opstapt, en dat er via nieuwe verkiezingen een betere regering word gevormd, die naar eer en geweten alle beschikbare middelen en gelden inzet ten dienste van alle burgers en voor het redden van Flora en Fauna.

Bovendien is ook het volledig de-privatiseren van de gehele Publieke Sector niet alleen nodig, beter en voordeliger, het is ook zeer nodig zodat de macht weer bij de kiezer komt te liggen en niet bij Groot Kapitalisten uitbuiters die de mensenrechten aan hun laars lappen en de wereld zoals altijd weer in de ergste ellende en oorlogen storten.

Kernenergie

De kolencentrales dienen weer open te gaan omdat er een ernstig tekort is aan zgn ‘renewable energy”die in feite fake is,  en dus in eerste instantie omdat de vreselijk schadelijke boomstook gestopt moet worden. Een nationaal referendum over de aanwending van hypermoderne Thorium Centrales is bovendien zeer aan te bevelen. In een groot aantal landen vd wereld word sinds jaar en dag trouwens rijkelijk gebruik gemaakt van (en steeds meer) Kernenergie zoals bijvoorbeeld in Frankrijk en de Oekriene.

Toelichting

 

#Fortuyn zag het aankomen dat de olv Milton Friedmann in Nederland door  Kok en Zalm met hulp van Kapitalisten zoals Frans  Timmerman, Diederik Samsom, Paul Rosenmuller, geprivatiseerde eens nog geweldig goed functionerende publieke sector (water energie vervoer zorgsector post vervoer onderwijs etc) vermaakt zou worden tot een wanstaltig schandalig woekerwinst KARTEL stelsel dat  zou gaan dienen als een geldmolen ten behoeve van de Kapitalisten Elite (NATO/VS) om de Schatrijke Oranje Adel en Elite te bevoordelen en om  daarmee oorlogen te financieren waar christenen en moslims het slachtoffer worden zoals in de Balkan, Yemen, Irak, Afghanistan,  Syrie  Libie en Oekraiene en meer dan 40 andere landen.

Milton Friedman, die he Vrijmarkt stelsel kwam aansmeren,  kreeg zoals wel meer graaiers die de boel bedonderden, van het merendeels door Kapitalisten bestuurde Nobel Committee een prijs zoals ook Obama de prijs vd vrede, en dat voor een president onder wiens leiding 7 miljoen weerloze Irakezen en 500 000 kinderen in Irak koelbloedig werden vermoord. VS/NATo hebben ontelbaar veel miljoenen mensen de dood ingejaagd   in meer dan 40 andere landen waar NATO>VS  oorlog had aangesticht en gevoerd.

Naturalisatie Noodwet Oplossing tegen Vrijmarkt Kartel Misdaad

De Naturalisatie Wet zou een oplossing zijn tegen de woekerwinst praktijken van de Vrijmarkt  Kapitalisten. De Naturalisatiewet omvat de totale afkoop van de  door list en bedrog geprivatiseerde publieke sector, de zorgsector van a tm z,  de energie sector en de rest en het aldus onder (GOED)  staatstoezicht brengen van alle publieke diensten om te komen tot een winstvrije voordelige en voor iedereen betaalbare publieke dienstverlening tegen de kostprijs.

Groter onder een kap inkopen en het stelsel via goed management besturen is goedkoper en veel effectiever en gunstiger zoals economen allemaal weten. Een woud van aanbieders die de prijs opdrijven via kartel- misdaad word door het onder Staats Toezicht brengen van de Publieke Sector verleden tijd.  De  Naturalisatie  omvat ook ambtenaren bezoldiging van al het Publieke Sector Personeel volgens het schalen systeem en de afschaffing van miljoenenbonussen voor zich verrijkende  hebzuchtige criminele bestuurders en directies die al dan niet of wel handelen met voorkennis.  Al het personeel zal door de Overheid bestuurd onder betere omstandigheden door een goed management en met meer en beter opgeleid personeel voortreffelijk zoals in de goede oude tijden functioneren”.

Weg met de  discriminerende term “Koninklijk”

Het vervoer zoals het treinverkeer en het openbaar vervoer dient slim en duurzaam bestuurd te worden door de overheid en de diensten dienen tegen de kostprijs te worden aangeboden.  Het valt overigens bij de hervorming sterk aan te raden om de term “Koninklijk” of “Koninklijk Nederlandse  Spoorwegen” uit het hoofd te laten wegens de mateloze impopulariteit van het vrekkig Huis van Oranje en hun hebzuchtige handelswijze tav de Volkeren der Nederlanden en andere volkeren.

De Staat dient alle aandelen te kopen in de luchtvaart en zich te ontdoen van de steeds weer problemen veroorzakende graaiers van Air France. Er dient een einde te komen aan de voor Nederland  onvoordelige holding Air France-KLM.  Nederland zal zeer gebaat zijn met een door de Overheid bestuurde  hypermoderne allround Nederlandse Luchtvaart met bijvoorbeeld de naam “Dutch Air” en vervoer tegen veel lagere en redelijke prijzen

“wonen, vervoer, onderwijs, energie, zorg etc zijn  humane rechten.  De privatisering van de publieke sector is in strijd in strijd met de mensenrechten.  Politici hebben er met Kapitalisten een woekerwinst model van gemaakt dat via kartel monopolisering en  via BIG-Pharma gigantisch veel geld opslokt voor het spekken van de rijksten en zelfs via de schatkist voor de financiering van oorlogen en dat is verwerpelijk onacceptabel”

“Het kopen van aandelen zoals in de zorgsector al dan niet met voorkennis en het zich middels bedrog ten koste van de burgers verrijken door  Politici, medici, Big Pharma en Hoge Adel dient strafbaar gesteld te worden bij de Wet.  Zeer aan te bevel is een maximale preventie via dubbele controles en het toepassen van hoge straffen  waaronder 10 -30 jaar celstraf zonder vroegtijdige vrijlating en een boete van minstens 100 miljoen euro voor politici die het land verraden en de burgers extreem onrecht aandoen zoals Rutte en zijn handlangers Groot Kapitalisten”.

* Deel van concept : Naturalisatie Wetgeving  24  dec 2009

Update  29 09 2022 de Nord Stream Gaspijplijn van 25 miljard Euro is niet door Rusland maar zeer waarschijnlijk verwoest door de VS.

Zou Biden opscheppen met zijn “Europe is finished” of zou hij bedoelen dat ‘de mars door de instituties’, de LHBTQPedo ontwrichting, de omvolking, de inflatie, de gasprijzen, de pre-aanval op #NordStream2 en de KSS/VS  oorlog tegen de Russen en Europa gelukt is?

“its all about the KSS Government of the USA harming Europa/increae US export and stealing billions from the occupied( and never liberated) EU countries as well as commiting genocides on christians and muslims in lots of other countries.”

Nord Stream belang USA

Nord Stream

De sabotage van de pijpleidingen Nord Stream (NS) en Nord Stream 2 (NS2) in de Oostzee heeft het “rampenkapitalisme” naar een nieuw, levensgevaarlijk
niveau gebracht. De Duitse Wintershall Dea AG en PEG/E.ON; de Nederlandse N.V. Nederlandse Gasunie; en het Franse ENGIE hebben het Nord Stream gas nodig. De financers van NS2 zijn Wintershall Dea en Uniper, het Oostenrijkse OMV, ENGIE en het Brits-Nederlandse Shell. Wintershall Dea en ENGIE zijn beide mede-eigenaar en schuldeiser. Zij allen zijn vreselijk gedupeerd en hun woedende aandeelhouders willen dat duidelijk word wie de pijpleidingen heeft gesaboteerd, en ze willen de schade van 25 miljard euro vergoed krijgen. De Nord Stream pijpleiding is gesaboteerd door enorme explosies.

Op twitter stond te lezen:

“Uit advies van “topambtenaren” aan Sigrid Kaag zou als we de leugenmedia mogen geloven, blijkt dat ze vinden dat bakkerijen, slagers, cafetaria’s en mkb-bedrijven maar gewoon failliet zouden moeten gaan. ‘Gezonde marktwerking’, zeggen ze zogenaamd maar het is je reinste diefstal, en  vergeet ook niet dat alle ambtenaren de voorschriften/bevelen opvolgen van de ministeries. En de zogenaamde groep (maar niet alle “topambtenaren” ) die van alles rondbazuinen zijn volgens de klokkenluiders gedurende vele jaren via nepotisme, en door list en bedrog met hulp van Rutte en Kaag aan hun zeer goed betaalde topfuncties gekomen, aldus een groep KSS-ers die onder het gezag staan van KSS kapitalisten en Claus Swab.

En waarom doen die zgn “topambtenaren” dan  zulke statements? Om de leugenaars Rutte en Kaag uit de wind te houden, zelf kan hun immers niets gebeuren en Rutte/Kaag wel, als men erachter komt dat Rutte/Kaag en andere Kss-ers de agenda 2030 (met onder meer de totale vernietiging van het MKB) uitrollen in het kader van de Great Reset van het WEF onder leiding van de Nazie  Claus Swab en een kliek aan andere Groot Kapitalisten(KSS-ers) die de dienst uitmaken in Amerika/ EU.

KSS/Grootkapitalisten vijanden van de vrije wereld

MEP Marcel de Graaff(FvD), zeer overtuigend: “De mensen worden beroofd van een menswaardig bestaan door het opjagen van voedsel- en energieprijzen, door het heffen van crimineel hoge belastingen … dit heet fascisme, dit heet totalitaire staat en dit heet dictatuur.”

Nordstream. Senator Johnson in gesprek met Victoria Nuland.

Opmerkingen:

KSS is de afkorting van de geplande NWO Wereldregering geleid door de “Captitalists Sun Sect” of  “Nazie Satanists Division of the WEF”

“Biden is helemaal niet dom of compleet van de wijs zoals de media en spindocters de wereld willen wijsmaken. Biden speelt alsof hij dom is en verward, en hij voert exact het plan van de KSS Groot Kapitalisten uit, dat niet bepaald vrede en welzijn brengt zoals in Europa, omdat Bidens KSS-tactiek bedoeld is voor de verrijking van de VS middels afpersing van de EU landen en voor de expansie dmv de oorlog in de Oekriene tegen Rusland”

“Pijplijningenieur: “het is zeer onwaarschijnlijk dat de Russen die miljarden hebben geïnvesteerd in hun pijplijn deze zouden saboteren terwijl ze gewoon de kraan kunnen dichtdraaien, dit moet wel het werk van Biden zijn die de EU wil afpersen en economisch verwoesten”

“Het denkpatroon  bij bepaalde mensen achter het creëren van chaos en ellende  heeft zich duizenden jaren kunnen ontwikkelen”

“Hoe meer inzicht je krijgt in de veelheid aan methodieken hoe simpeler het overzicht wordt. Als kind luisterend naar een grote mensen-wereld taal: “de wereld is mooi maar “sommige” mensen zo wreed”. 

“Not he people of the USA are vile but the Khasarian Kapitalist Sect ruling the States since the founding fathers (partly fake puritins) started the area of the most criminal US governments of the whole world causing WO I WO II and over 50 other wars”

“But there were other  and lots of war criminals too, warlords and regimes causing wars such as the Royals and Religious KSS Fanatics f.e.”

“Niet begrepen als kind en pas vele lange jaren later ga je het steeds en meer doorzien wat er in de wereld aan de hand is.”

Posted in Column, Politiek | Tagged , , , , , , | Leave a comment

PVV dient motie van wantrouwen in tegen Carola Schouten wegens casino pensioenbeleid
De WEF Landverraders en pensioendieven hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dat er zo weinig mogelijk tijd was voor de kamer om inhoudelijk te kunnen reageren. Pieter Omtzigt weet er alles van maar hij steunt de motie niet op dit dossier, dan weet je genoeg. Fragment uit het debat over de pensioenen, van 15 december 2022. Namens de PVV geeft Léon de Jong zijn bijdrage, waarbij hij tegen het einde een Motie van Wantrouwen indient tegen Minister van armoede, Carola Schouten. Léon de Jong dient motie van wantrouwen in richting de pruts madame Carola Schouten wegens het walgelijke pensioenbeleid.

Posted in Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , | Leave a comment

British Heart Foundation covered up heart inflammation – PM Rutte lied and withheld pfizer report


A prominent leader of the British Heart Foundation has conspired to cover-up research linking mRNA jabs with heart inflammation, reveals MP Andrew Bridgen tonight in the house of commons.Het onderzoek naar de dodelijke prikbijwerking myocarditis (hartspierinfectie) werd in de doofpot gestopt door British Heart Foundation.

M melding: PM Rutte. Hugo de jonge and OMT withheld the alarming pfizer report with information on heart inflamation caused by the pfizer jab

De regering Rutte en het OMT zijn volgens velen schuldig aan crimineel wanbeleid/schending van de code van neurenberg/genocide omdat men niet stopte met de prikcamapagnes terwijl men van oa Pfizer (zie ook de door Rutte/Bonten/De Jonge en anderen verzwegen Pfizer rapportage bladzijde 7) van de dodelijke bijwerkingen en daarmee de door prikken veroorzaakte toename vd sterfte zoals aan myocarditis. Ten tijde van het rapport gingen Rutte4 en OMT door met prikken. Zij hebben zich volgens velen schuldig gemaakt aan crimineel wanbeleid/doofpotten/het door leugens en angst zaaien opdringen van levensgevaarlijke prikken en het veroorzaken van de prikdood van duizenden landgenoten


Maxima heeft gelogen volgens Duitse MediaPosted in Gezondheid, Nieuws | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Michael Moore Presents Planet of the Humans Full Documentary Nederlands Ondertiteld


Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face: that in the midst of a human-caused extinction event, the environmental movement’s answer is to push for techno-fixes and band-aids. It’s too little, too late.


Rutte jetten rosenmuller nijppels klaver, hub politiek is knettergek, alles draait om snel groot geld te verdienen. In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, om te verstoken in enorm grote bio-energie centrales. Dit is in strijd met de grondwet en het Verdrag van Helsinki en de mensenrechten.De massa bomenkap en biomassa industrie zijn catastrofaal voor mens en dier en moeten verboden worden! Alle bomen (muv veiligheidsmaatregelen) moeten behouden blijven ! >>> Teken de petitie Stop de massa bomenkap in Nederland

Posted in Gezondheid, Natuur | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Covid Corona statistieken blijken bedrog – Dr. Ngozi Ezike Department of Public Health

They openly admitted 2 years ago how they lied about their ‘Covid Statistics’

Dr. Ngozi Ezike has served as head of the Illinois Department of Public Health

Note: Mensen met een/ of meerdere aandoeningen kwam te overlijden werden “in de statistieken” aangemerkt als door Corona/Covid overleden.

Oproep vd Redding van Flora en Fauna

 

beste mensen,

ik hoop dat u met de volgende informatie meer inzicht krijgt in de complexiteit van de materie, aldus meer duidelijkheid omdat zeer veel belangrijke informatie niet aan de orde is gekomen of besproken door politici, medici en pers en media.

Waarom noemde men een reeks aandoeningen Corona/Covid?

Influenza A/B/ en SARS griep/COPD/Kanker/TB/parasitaire infecties werden door WHO/overheidsinstellingen/wetenschappers, politici, pers en media  Corona of Covid-19 genoemd.

waarom  noemde men al die aandoeningen “Corona/Covid”?

waarom werd het gebruik van Ivermetine, dat helpt tegen bepaalde infecties door parasieten/wormen verboden?

door het gebruik van ivermectine zijn volgens artsen patienten genezen en van de dood gered. Het is evenwel niet duidelijk hoeveel mensen met of  zonder onderliggende aandoeningen en met of zonder een parasitaire/wormen infectie werden gered van de dood,  door een tijdige  diagnose, de juiste behandeling met de juiste, en de juiste hoeveelheid medicijnen zoals ivermectine en of zij na een bepaalde periode nog leven, dit is namelijk niet bekend gemaakt of (nog niet) onderzocht.

onderzoek is nodig om vast te stellen hoeveel mensen met een parasitaire infectie en geen onderliggende aandoening werden genezen door ivermectine. Door middel van Obductie kan worden vastgesteld  waaraan en of  mensen door een parasitaire infectie zijn komen te overlijden, of door een of meerdere  oorzaken

bepaalde ziekten/aandoeningen kunnen als men er op tijd bij is, goed behandeld worden, daarom is de factor tijd een bepalende factor, zoals de aard en het verloop van een specifieke ziekte, zoals de leefstijl, hygiëne, voeding, beweging, kwaliteit vd lucht, leeftijd, de staat van het immuunstelsel en resistentie tegen bepaalde ziekteverwekkers, de aard en kwaliteit van beschikbare en gegeven medische zorg en behandelmethodes en welke medicijnen/o.a. (nog werkzame) antibiotica/en soorten  prikken er worden gebruikt. Van belang zijn ook , de soort of soorten van infectie(s), de mate waarin en de wijze waarop een infectie word veroorzaakt en overgebracht. Mede bepalende factoren die men niet mag onderschatten zijn de psychische en emotionele gesteldheid, het gebruik van verslavend makende pillen/alcohol/drugs/medicijnen en de uitwerking van angst zaaiende leugen Media en de leefomgeving (Gezin, Geloof en Onderwijs), en het slachtoffer worden van onrecht en geweld, die het fysiek functioneren, het denken, voelen en handelen zodanig beïnvloeden dat men niet meer kan functioneren, ziek of zieker word en depressief/suicidaal.

ivermectine werkt tegen bepaalde parasieten/wormen. Mensen met of zonder een parasitaire long maag darm infectie kunnen echter zijn overleden wegens  1 of meer andere aandoeningen met of zonder prik en met of zonder een behandeling met ivermectine

door een hoofdoorzaak of door een combinatie van 1 of meerdere oorzaken komen mensen te overlijden

obductie, omvat o.a. het onderzoeken van bloed, en de organen van overleden personen, daarbij probeert een schouwarts de oorzaak van het overlijden vast te stellen, zoals bv een  hartafwijking, Trombose, Myocardites, Kanker, een parasitaire infectie. Men onderzoekt of er wonden zijn, en  dmv serologie kan men vaststellen of gifstoffen zoals chemicalien en/of opiaten/drugs/alcohol in het bloed aanwezig zijn of  dat er sprake is van bloedziekte

oudere gezonde mensen die volgens een arts overleden door een natuurlijk dood  “hartstilstand”  kunnen op hoge leeftijd  zijn overleden door verkeerde medicijnen/overdosering/een of meerdere prikken/vergiftiging/ of door een andere oorzaak zoals door eenzaamheid, verdriet, doodsangst/door een misdrijf.

obductie word o.a.toegepast voor het vaststellen van de doodoorzaak bij o.a. het oplossen van een misdrijf/moord. In de wereld word in een zeer beperkte mate onderzoek gedaan naar de oorzaak of oorzaken van overlijden bij overledenen. Er is weinig goed opgeleid personeel en/of  voldoende expertise. Obducties vinden niet op grote schaal plaats. De mate waarin en hoe en waarom is niet bekend, of niet betrouwbaar zoals de testuitslagen uit proeflaboratoria waar getest word op het gebruik van medicijnen/prikken etc. Bovendien is het maar de vraag of  testen beschikbaar zijn die de effecten van “experimentele medicijnen of prikken”  op korte of langere duur kunnen aantonen. Hoe kan men iets testen, waarvan men totaal niet weet waarmee men mee  bezig is, een experiment?

het is maar de vraag  hoe en of WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie, of welke andere organisatie te wereld dan ook,  beschikt of kan beschikken over zogenaamde globale cijfers mbt mortaliteit( oorzaak of oorzaken van de sterfte per land of regio) en of de zgn “coronacijfers” van o.a Oxford University verkregen werden door medisch onderzoek (obductie) en het is maar de vraag hoe de cijfers dan zouden zijn verkregen en verzameld en of ze echt zijn en compleet en wie kan dat controleren? Per land waren er  overigens ook significant grote  verschillen mbt de zgn besmettingen/mortaliteit per leeftijdsgroep en die verschillen gaven een indicatie dat er niets van de gepresenteerde cijfers kon kloppen.

er zijn mensen met een parasitaire infectie die werden genezen van een specifieke infectie  door ivermectine. Het is niet duidelijk hoeveel wel of niet met ivermectine behandelde mensen alsnog zijn overleden als gevolg  van een niet tijdige diagnose/en behandeling of door COPD/TB/Kanker, een zware griep, hartfalen, myocardites, of een niet natuurlijke door de prik veroorzaakte hartspierinfectie, en/of trombose/bloedprop/bijwerking of een andere doodoorzaak.

meerdere overheden zoals de duitse en de nederlandse regering  hebben  het gebruik van het levensreddende ivermectine verboden, en artsen zoals dr. Vingerhoets die patienten met een parasitaire infectie met succes zouden hebben behandeld, werden via  een ondeugdelijke en criminele rechtsgang bestraft. Het behandelen van mensen met een parasitaire long maag of darm infectie (parasieten en bepaalde soorten dodelijke wormen) werd namelijk door politici medici rechters juristen, pers en media beschouwd als een behandeling tegen Corona of Covid-19. De genoemde parasitaire infecties heeft men totaal ongegrond “Corona” of Covid-19 genoemd . Die infecties zijn geen Corona of Covid-19,  maar parasitaire long maag darm infecties dus had het gebruik van het levensreddende ivermectine( werkt tegen een veelheid aan ziekmakende en pathogene wormen/dodelijke parasieten)  nimmer  verboden mogen worden, en het was voorheen ook in de meeste landen van de wereld niet verboden.

Ivermectine verbieden is naar Internationaal Volkeren Recht onmiskenbaar dodelijk en betekent gepleegde misdaad  tegen de mensheid in welk land dan ook,  te weten het indirect vermoorden van mensen  door levensreddende medicaties te verbieden of te onthouden door sabotage van de verstrekking.

Elke politicus, medicus en of rechter die ivermectine heeft verboden, dient in de hele wereld opgespoord, gearresteerd en berecht te worden wegens misdaden tegen de mensheid met strafeisen vanaf  30 jaar cel tot maximaal levenslang zonder parool, en onteigening van alle bezittingen, geld en tegoeden etc van de betreffende coronamisdadigers/prikkers en alle handlangers  zoals  de “indirecte moordenaars “die  levensreddend  ivermectine hebben verboden waardoor miljoenen mensen zijn overleden

miljoenen mensen mensen met of zonder griep of een andere aandoening, zijn door een parasitaire long maag darm infectie (pathogene wormen) overleden, zowel geprikten/ niet geprikten, (door infectie/combinatie), en merendeels omdat zij niet waren behandeld met ivermectine.

hoe is het mogelijk dat Ab Oosterhaus, Marion Koopmans, Marc Bonten, Ernst Kuipers, Hugo de Jonge, zoals pers en media, politiek/OMT/EMA/RIVM/LAREB/GGD en WHO/FDA/ Anthony Fauci/en Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-generaal van Wereldgezondheidsorganisatie de pandemie van parasitaire long maag en darminfecties niet hebben benoemd en hoe kan het zijn dat de parasitaire infecties werden gekwalificeerd als Corona of Covid-19?

het op basis  van coronatesten, die vrijwel niets te zeggen hebben behalve misschien de aanwezigheid van resten van een MRNA variant van griep(ook nog een idioot verlaagde R waarde),  beweren dat iemand “corona” zou hebben, dat is op basis van een PCR- test helemaal niet  juist en een regelrechte misleiding/misdaad.

coronatesten zeggen namelijk niets, dat heeft ook de uitvinder van de PCR test dhr Kerry Mullis zoals onder meer Luc Montagnier, een beroemde Franse viroloog die samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 2008 kreeg.  Meer onderzoek om te bepalen wat men precies heeft, is volgens organisaties/artsen/experts uit de hele wereld een noodzaak zoals bloedonderzoek naar bijvoorbeeld antistoffen/witte bloedlichaampjes/rode bloedcellen/ziekteverwekkers/parasieten/gifstoffen etc

volgens een bijsluiter werkt ivermectine  bij specifieke wormen/parasieten en niet bij bepaalde oudere grote soorten wormen. Er bestaan, u kunt dat allen onderzoeken door op Internet de medische informatie te raadplegen,  ook dodelijke infecties door bepaalde parasieten/wormen. Er zijn  volgens medici ( controleer de informatie van experts op Internet) relatief onschadelijke maar ook dodelijke parasitaire- en worminfecties. Waarom heeft de overheid geen onderzoek gedaan of gepubliceerd  mbt sterfte  door parasitaire infecties/wormen en waarom werden medicijnen tegen ziekmakende parasieten/en ziekmakende en mogelijk dodelijke wormen verboden?

->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties  werden  in de statistieken  gerekend tot Corona Covid <-

Update: Tal van bronnen op twitter meldden dat er parasieten zijn aangetroffen in diverse zgn  “experimentele prikken”

door ivermectine als genezen beschouwde mensen overlijden aan een andere aandoening, direct of na een bepaalde fase of stadium van een ziekte zoals Kanker

huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als behandeling bij COVID-19 volgens  de media. Wat in de pers en bij de politiek en bij vrijwel media fout gaat?  Men  heeft de parasitaire long maag en darminfecties dus de infecties met ziekmakende parasieten/wormen gerekend tot Corona of COVID-19 en de sterfte door parasieten en door steekvliegen zoals muskieten overgebrachte ziekten ook niet benoemd

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in vrijwel alle landen van de wereld een effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is dat werkt  tegen bepaalde parasitaire infecties/parasieten/wormen

elke veroordeling door welke rechter dan ook, van artsen die ivermectine hebben voorgeschreven  bij de behandeling van een parasitaire infectie is onjuist en illegaal en in de zin van volkerenrecht zijn politici/rechters die ivermectine verboden hebben strafbaar en schuldig aan misdaden tegen de mensheid/indirect vermoorden van patienten door hen levensreddende medicaties te onthouden. Allen verdienen minstens levenslang.

overheden/instanties/organisaties/pers en media hebben de plicht verzaakt onderzoek te doen en er is op grote schaal gelogen door velen, er is grootschalig bedrog gepleegd met noodlottige gevolgen

er is geen of geen overtuigend onderzoek gedaan naar het effect of effecten vd gezondheid op korte duur en op de langere duur per specifieke bevolkingsgroep/per land van afkomst per leeftijd van het verplaatsen van miljoenen  mensen naar een totaal andere habitat

Citaat:

Viruses that were identified at the Virus Research Institute in Entebbe included Rift Valley Fever virus, Mengo encephalomyelitis, and Semliki Forest virus. Much like with Zika, in a day and age where all it takes is person who has been bitten by one infected mosquito to board an airplane and carry a debilitating or fatal disease from one continent to another, it is likely only a matter of time until largely unknown viruses, or new and deadly pathogens (think SARS or MERS),  making headlines. Meer informatie SARS-CoV-2 and Patent Activity

Christine Anderson

de effecten van immigratie/emigratie en (mensen die latent ziek zijn met wel of geen  specifieke immuniteit/voor infecties/ latent of zichtbaar) zijn ook niet door WHO  onderzocht en/of bekend gemaakt,  en geen enkele politicus  hoogleraar immunologie  en vrijwel geen enkele expert op het gebied van de infectieleer heeft via pers en media  aandacht gekregen of geschonken aan al het bovenstaande

hoeveel mensen met een parasitaire long darm maag infectie zijn er bijvoorbeeld in nederland met 1 of meerdere aandoeningen en/of griep? Welke is de mortaliteit bij deze groepen uitgesplitst naar wel of niet gevaccineerd/per soort prik/prikken/per leeftijd/ en wel of niet behandeld met ivermetine?

er dient grondig bilateraal onderzoek plaats te vinden per land van geboorte/herkomst

in twee derde v Afrika en in div andere landen is sprake is van een pandemie van  parasitaire long maag darm infecties

Zuid Afrika heeft de hoogste sterfte agv TB/ HIV

Omdat ziekteverwekkers muteren, zijn er steeds weer nieuwe varianten, zoals een Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Japanse variant.  Medici gingen ervan uit dat deze varianten ook zeer besmettelijk zijn.  Er zijn aanwijzingen dat de Zuid-Afrikaanse variant minder goed afgevangen wordt door het immuunsysteem.  In de tussentijd zullen weer nieuwe mutaties ontstaan. Dat proces zal steeds blijven doorgaan. Zo is er nu ook sprake van een nieuwe Amerikaanse variant en misschien ontdekken we morgen een Utrechtse variant. (Bron: UMC Utrecht)

er zijn landen waar pandemien zijn, en specifieke venerische ziektes, en bijvoorbeeld malaria

er dient rekening gehouden te worden met significante verschillen per bevolkingsgroep per land mbt infectiegraad/mortaliteit/immuniteit  en de aard en kwaliteit van en of het beschikbaar zijn van medicijnen en en behandelingen voor specifieke ziekteverwekkers, zo ook de  gevolgen van de gevoerde prikcampagnes met diverse soorten prikken, aldus de gevolgen voor alle mensen in alle landen

er zijn ziekten die worden overgedragen door insecten: Rift Valley fevervirus Blauwtong Zika Malaria Schmallenberg West Nile virus ect.

muskieten veroorzaken o.a. Malaria,  steekmuggen, soorten uit deze familie worden vaak muskieten genoemd. De vrouwtjes zuigen bloed met de monddelen en beschikken niet over een angel.

het eten van insecten is gevaarlijk want het kan ziekten veroorzaken,het menselijke spijsverteringsstelsel en het immuunstelsel zijn gedurende de eeuwen gevormd door voeding en niet door het eten van insecten. Overgaan op het eten van insecten kan op korte en langere duur tot de dood leiden en zelfs tot massa sterfte.

sprinkhanen bevatten een parasiet(die leeft via symbiose), zelfs na de dood van de sprinkhaan kan de parasiet nog leven. Gekookte of gefrituurde sprinkhanen en andere insecten eten kan zeer schadelijk en dodelijk zijn en word ten zeerste afgeraden.

parasitaire infecties werden door WHO en door overheden met opzet gerekend tot Covid-19 of Corona. Men wilde de sterfte die word veroorzaakt door parasieten/wormen en steekinsecten zoals muskieten, niet benoemen en rekende alle parasitaire infecties tot Corona, om via bedrog te kunnen spreken van een Corona-pandemie, op basis waarvan  men vervolgens prikcampagnes met experimentele prikrotzooi voerde in grote delen van de wereld.

parasitaire long maag darm (waaronder pathogene wormen)infecties werden door overheden met opzet(statistisch bedrog) gerekend tot Covid-19 of Corona, zoals Influenza A /B  TB  HIV  COPD  en SARS (al dan niet of wel door prikken veroorzaakte SARS), longkanker en COPD werden door de overheid/RIVM gerekend tot Corona(Covid).

dat deed men om het aantal zogenaamde “corona besmettingen” in de statistieken op te voeren om daarmee de prikken en invoering vd noodwet te rechtvaardigen door  bedrog. Het beoogde doel was het uitrollen van een totalitaire prikdictatuur zoals in China, met een  massa -controle systeem incl het social credit stelsel en een stelsel waarbinnen mensen  tot rechteloze slaven zijn gereduceerd en waarbinnen miljoenen mensen zogenaamd wegens corona, worden gedeporteerd naar gevangeniskampen.

Big Pharma Virologen en WHO en Regeringen, pers en Media etc hebben de Code van Neurenberg geschonden of daaraan meegewerkt.

de aard en wijze waarop Overheid en RIVM OMT CBS EMA WHO en Media en figuren zoals v Ranst, Bonten, Kuipers, Oosterhaus, Koopmans  en J v Dissel zijn omgegaan met de “pandemie” is zeer ernstig nalatig en crimineel omdat men van alles heeft verkondigd dat totaal niet juist bleek te zijn. Men heeft gelogen, willens en wetens angst gezaaid en levensreddende medicijnen verboden, zeer schadelijke corona maatregelen getroffen en ondeugdelijk experimentele prikken met schadelijke en dodelijke bijwerkingen gepromoot /gezet die die de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt zoals ook door het verbieden van levensreddende middelen(ivermectine).

Nederland heeft binnen de EU de hoogste mortaliteit mbt Kanker.

de bende rutte4 en handlangers  hebben  de oorzaken waardoor steeds meer mensen kanker krijgen in de doofpot gestopt  en men geeft de boeren de schuld dat zij het klimaat zouden verzieken door co2 uitstoot

vrijwel alle medici verklaren dat meer mensen COPD Longkanker krijgen door het inademen van fijnstof en gifstoffen zoals die bijvoorbeeld vrijkomen bij de verbranding van massas hout in bio-massa centrales.  Zeeboten/vliegtuigen stoten gigantisch veel fijnstof en toxinen uit, en in Nederland word aanzienlijk veel ziekmakend gif geloosd in de bodem met gedoogsteun en zelfs met subsidie door de regering Rutte en handlangers

Rutte4 en handlangers hebben  600 fijnstof uitstotende biomassa-centrales in Nederland uitgerold terwijl men wist dat de volksgezondheid daardoor steeds erger achteruitging

Rutte4 en handlangers hebben een vreselijk pakket aan  op zijn minst schadelijke  maatregelen getroffen, die de dood hebben veroorzaakt van ontelbaar veel landgenoten

de zogenaamde “oversterfte” is deels herleidbaar tot de prikcampagne van big pharma, maar er zijn meer oorzaken, zoals het structureel wanbeleid van de regeringen Rutte en de voorgaande regeringen  Balkenende, Lubbers, Kok dat heeft geleid tot een significante stijging van de sterfte waaronder door Kanker .

meer mensen overlijden agv uitgestelde zorg, agv de vergrijzing, en er is een toename mensen met kanker en diabetes. Steeds meer mensen overlijden wegens verkeerd medicijnen gebruik, bijwerkingen, verkeerde diagnoses, medische blunders etc

Rutte4 kartelleden en hun snode handlangers  willen de vrije pers, Omroep Ongehoord,  en vele anderen de mond snoeren en de vrije meningsuiting beknotten, dat is je reinste misdaad

Politiek/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media en zgn influencers hebben de parasitaire long maag en darminfecties gepresenteerd als Corona of COVID-19. Er is bij allen in meer of mindere mate sprake van onkunde, het klakkeloos overnemen van leugens en er is bij velen sprake van crimineel wanbeleid/misdaad   zoals het willens en wetens liegen en schenden van de Grondwet, De eed van Hypocrates en de Code van Neurenberg.

de aanstichters van de zgn plandemie hebben de mensen met een parasitaire infectie en of /TB/Kanker/COPD gerekend of Covid-19/Corona. Dit deed men volgens velen met opzet om het aantal zgn “corona  besmettingen” op te voeren en om via  gefingeerde  “coronastatistieken” en angstcampagnes aan te tonen dat er sprake zou zijn van een coronapandemie

de door Oxford aan WHO gepresenteerde corona besmettingen werden volgens klokkenluiders gefabriceerd door een computerprogramma dat begin 2009 was ontworpen en gedurende de tijd verder was geoptimaliseerd. Volgens de klokkenluiders zijn er helemaal geen “coronagegevens” uit de wereld verzameld en waren alle cijfers nep zoals deze aan /WHO/EMA/Lareb  en een veelheid aan andere organisaties werden doorgegeven.  Het Amerikaanse FDA word gerekend tot een grote corrupte bende die in handen is van de vaccinhandelaar multimiljardair Bill Gates, die  bij de WHO en duizend en een andere organisaties zo goed als de dienst uitmaakt.

de samenzweerders wilden een permanente noodwet, en een prikdictatuur zoals in China invoeren. Dat betekent dat mensen de rest van hun leven jaarlijks geprikt zouden moeten worden  met als doel  dat de burgers  via moderne 5 G technieken gevolgd en gescand worden en zouden moeten leven als tot rechteloze slaven gereduceerde robots  in een zogenaamd  “social credit slaven system” zoals dat in China is uitgerold. Zeer veel bronnen en informatie en bewijzen wijzen op een jaren geleden al geplande pandemie zijnde de grootste misdaad tegen de mensheid aller tijden

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft kunnen worden, omdat ivermectine  in de meeste landen van de wereld een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is tegen parasitaire infecties en wormen.  Iedereen die een verbod mede mogelijk heeft gemaakt,  en de betreffende rechters, dienen aangeklaagd en berecht te worden wegens het schenden van de Code van Neurenberg, de Grondwet en de Eed van Hypocrates

het is duidelijk dat mensen die door ivermectine genezen waren van een bepaalde parasitaire infectie(long maag of darm infectie)  later kunnen zijn overleden aan TB copd/kanker een zware griep of andere aandoeningen zoals bv diabetes hartfalen of  door een hoge leeftijd e.a.

er is sprake van meer sterfte  door een verzwakt immuunstelsel al dan niet of wel direct door de prik en wegens de door de prik of prikken in combinatie met geen of meerdere medicijnen veroorzaakte niet natuurlijke myocarditis en bloedklontering e.a.

door de prik overleden volgens steeds meer bronnen,  jongeren en ouderen agv trombose/prik-myocardtis en/of  door andere bijwerkingen.

het is mogelijk dat een arts  zonder nader onderzoek/obductie spreekt van een hartstilstand of een natuurlijke dood zoals op hoge leeftijd

als er al obductie plaatsvind, wie met welke kennis van zaken en middelen kan het onderzoek goed doen? Hoeveel tijd en (het moet gezegd worden) hoeveel kosten gaan ermee gepaard.  Hebben ziekenhuizen een bepaald budget en genoeg opgeleid personeel  om obductie te kunnen verrichten?  Welk overheidsorgaan  zoun de gegevens moeten beheren en aan wie presenteren?, en welke organisatie zou  kunnen controleren of de  gegevens juist zijn?

waarom is er door politiek en door media  zo weinig bekend gemaakt over obducties? waarom is de exacte inhoud  van  prikken niet bekend gemaakt? Waarom hebben overheden het gebruik van het in de wereld veel toegepaste wettelijk goedgekeurde ivermectine verboden? Waarom weigerde de overheid met alle geweld om serologisch onderzoek te doen bij o.a. mensen die geprikt waren en overleden?

volgens artsen overlijden jaarlijks 30 000 mensen in Nederland  agv verkeerde diagnoses, verkeerde medicijnen/overdosering/ medische blunders, personeelstekorten,  wachtlijsten/uitgestelde zorg agv de bezuinigingen

de sterfte door o.a. kanker neemt  exponentieel toe in Nederland, dit komt o.a. door de slechte kwaliteit vd lucht zoals de aanwezigheid van  kankerverwekkend fijnstof  toxinen van biomassa- centrales, door zeeboten en vliegtuigen/multinationals en o.a. aluminium barium door chemtrails en andere vergiftigingen

eveneens speelt ook de mobiele straling EMF en WIFI en 5G een rol, en al hebben bijvoorbeeld WHO en FDA verklaard dat straling niet gevaarlijk zou zijn op basis van matig en slecht onderzoek, honderd duizenden mensen en ontelbaar veel organisaties en geleerden/artsen zeggen dat straling wel degelijk schadelijk is en dat er veel meer en beter onderzoek gedaan moet worden en dat de toepassing van o.a. 5g en wifi moet worden gestopt

de WHO heeft de effecten van straling op dna en op bloed zoals de bloedcelwand niet bekend gemaakt. Straling beschadigt volgens diverse onderzoekers DNA en bloed,  en veroorzaakt een storing in de groepering van bloedcellen. Straling heeft onmiskenbaar een stimulerend effect op de aanwas van bacterien die infecties veroorzaken,

omdat er veel meer aan de hand is dan 1 oorzaak en een combinatie van meerdere oorzaken en gevolgen is het verstandig om te weten dat het trekken van allerlei conclusies zonder meer en beter en deugdelijk onderzoek, in algehele in niet verstandig is.

we kunnen gezien de ontwikkelingen in meer landen en de reacties van overheden en verklaringen van geleerden evenwel  stellen dat er door prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals door myocarditis/bloedklontering en een verzwakt immuunstelsel,  en dat mogelijk in combinatie met geen, 1 of meerdere aandoeningen en de eerder genoemde oorzaken zoals bijv kankerverwekkend fijnstof of een andere vergiftiging en/of gevolgen van straling

artsen uit de hele wereld meldden dat in hun land ontelbaar veel (tienduizenden in de eerste prikfase) en nog meer geprikte mensen zijn overleden agv een niet natuurlijke hartspierinfectie(Myocardites) en/of door bloedklontering (Trombose)

Wob-documenten tonen het schuiven met getallen en weglaten van termen door RIVM, op bestelling van o.a. Hugo de Jonge. Het doel was het aantal ongevaccineerde ziekenhuis patiënten op te hogen. Deze vervalste statistieken werden destijds door pers en Rijk gebruikt om ongevaccineerde burgers op te jagen. Er is angst gezaaid, geknoeid, gelogen zoals ook over de voor velen schadelijke en zelfs dodelijke bijwerkingen

het valt niet te ontkennen dat er  sprake  is van een toegenomen sterfte als gevolg van de coronamaatregelen, de handelswijze van liegende overheden/instellingen/ WHO en handlangers zoals medici big pharma/ media en influencers waardoor veel meer mensen zijn komen te overlijden en waardoor ook meer mensen komen te overlijden waaronder babies (sterke toename doodgeborenen bij geprikte moeders)

er word aantoonbaar gelogen door politici en media en door wetenschappers en geknoeid met onderzoek en statistieken.  Politici en gekken zoals gates/swab en miljardairs en WEF leden( het staat allemaal op film)  willen dmv prikken miljarden mensen decimeren, vouwen onvruchtbaar  maken, omdat men zoals Swab/Harari denkt dat de wereld overbevolkt is en mensen nutteloze rechteloze “eters”zijn die moeten worden uitgeroeid.

de macht/misdaad  door Politici,  Big Pharma en Leugenmedia en Huis v Oranje dient met vereende krachten te worden bestreden. Zij zijn de oorzaak  van de catastrofale gevolgen zoals de dood van ontelbaar veel mensen agv ziekmakende/verslavende medicijnen en prikken met schadelijke en voor velen dodelijke bijwerkingen en zij de aanstichters van de door hen  veroorzaakte genocide oorlogen zoals in Irak, Afghanistan, Libie, Syrie, Yemen en Oekraiene

de koning en maxima en  velen van De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Raad van State en de bestuurders van/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media hebben zoals velen van WEF  meegedaan met de op zijn minst schadelijke coronamaatregelen en de noodlottige prikcampagnes. Alle aanslagplegers dienen zonder pardon aangeklaagd en berecht te worden wegens misdaden tegen de mensheid, schenden van de Code van Neurenberg en misdaden zoals landverraad/het financieren van en aanstichten en/of meewerken  aan VS/NATO genocide oorlogen zoals in de Balkan,  Irak, Afghanistan, Syrie, Yemen, Oekraine etc

NATO/VS en diverse EU regeringen zijn onmiskenbaar schuldig aan het aanstichten financieren en het voeren van een reeks genocide oorlogen met als gevolg totaal kapot gemaakte landen en miljoenen doden

De wereld vreest voor  WO III, met allesvernietigende atoombommen waardoor het leven op de planeet Aarde compleet zou  worden vernietigd.

De overheden en hun handlangers bankiers multimiljonairs en de Koningshuizen hebben de volkeren bedrogen en ze zijn  uit hebzucht en machtswellust ism media en corrupte medici  en technocraten bezig met  het voeren van oorlogen en het vernietigen van Flora en Fauna.

De heersende (KSS) Elites willen de totale heerschappij en de zgn vierde revolutie versnellen, met o.a. robotisering, het ontmenselijken en onteren van het leven, crowd-control, het invoeren van een totalitaire prikslaven dictatuur met een sociaal credit systeem, en men wil miljarden mensen decimeren om de wereldbevolking drastisch te verlagen.

Het invoeren van een totalitaire prikslaven staat zoals in  China, leidt vroeg of laat tot bloedige revoluties en WO III.  Het robotiseren van mensen tot slaven en het vertrouwen in computers, clouds, drones en AI, vormt met het levensgevaarlijke genetisch experiment,en met het ontwikkelen van ziekteverwekkers en nano-bots, de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid

En wie zijn er nog meer medeplichtig? De kiezers, die op criminele politici zijn blijven stemmen, de eigenwijzen, de door leugens misleidde mensen en de leugen pers en media en alle anderen die bedrog hebben gepleegd waaronder geleerden zoals van het OMT en Universiteiten etc.

De Volkeren der Aarde  dienen op te staan en vereend een einde te maken aan het gruwelijke vernietigingsbeleid en de oorlogen van de criminele Overheden, Elites, Hoge Adel en al hun handlangers !

Stan Rams

Amsterdam, 29 10 2022

Ivermectine

 

Vingerhoets

Huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als vroegbehandeling bij COVID-19. Wat in de pers en bij de politiek en bij alle Media fout is, dat is dat men de parasitaire long maag en darminfecties heeft gerekend Corona of COVID-19 noemde.

Het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in alle landen van de wereld altijd een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn was tegen parasitaire infecties.

David Icke

De KSS regering Rutte  heeft zonder juridische onderbouwing David Icke de toegang tot Nederland verboden. Dat David Icke wordt VERBANNEN is niet omdat hij een aanslag heeft gepleegd! Het is omdat hij de de globalisten sinds de jaren 90 EXPOSED & veel mensen bewust maakt! Ze zijn bang, de waarheid is aan het WINNEN!

David Icke is voor twee jaar verbannen uit landen van de Europese Unie – zo DOODSBANG IS DE SEKTE VAN HEM. Dit is de brief die Icke zojuist heeft ontvangen van de Nederlandse immigratiedienst…

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van AbortusSummum

De misdadige wijze waarop de door de Satanisten Sekte KSS bestuurde  Overheid en RIVM OMT CBS EMA WHO en Media en figuren zoals v Ranst, Bonten, Kuipers, Oosterhaus, Koopmans  en J v Dissel zijn omgegaan met de “pandemie” is zeer ernstig nalatig en uitermate crimineel omdat men van alles heeft verkondigd dat totaal niet juist bleek te zijn. Men heeft gelogen, angst gezaaid en levensreddende medicijnen verboden, en zeer schadelijke corona maatregelen getroffen en levensgevaarlijke experimentele prikken met bijwerkingen gepromoot /gezet die die de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Het Volk dient zich te verenigen en af te rekenen met Ruttes bende  en  de handlangers van Big Pharma,  OMT, pers en media,  die liegen, bedriegen, en meewerken aan het financieren en voeren van genocide oorlogen en het vernietigen van Moeder Aarde.

De overheden en hun handlangers bankiers multimiljonairs en de Koningshuizen hebben de volkeren bedrogen. Ze zijn uit hebzucht/ machtswellust/ waanzin bezig met  het voeren van oorlogen en het vernietigen van Flora en Fauna

De Volkeren dienen op te staan en vereend een einde te maken aan het vernietigingsbeleid en de oorlogen van de criminele overheden, Hoge Adel en hun handlangers !

Stan Rams

Amsterdam, 29 10 2022

Studie object

Ivermectin and COVID 19 Dr. John Campbell

 

*Meer over Ivermectine

Ivermectine verlamt de spieren van bepaalde parasieten. Het is te gebruiken bij schurft en bij verschillende worminfecties, zoals filaria, mijnwormen en de worminfectie strongyloidiasis. Ook is het te gebruiken bij andere worminfecties, die vooral in de tropen voorkomen.

Opgepast: Er zijn tal van worminfecties die wel dodelijk zijn, en onthou dat bijsluiters niet altijd deugen of compleet kunnen zijn, en dat er van alles in kan staan dat niet klopt. Vaccinproducenten hebben in de VS miljarden dollars aan schadeclaims moeten betalen wegens bijsluiterbedrog.

IVERMECTIN SUBSTIPHARM bevat een medicijn dat ivermectine wordt genoemd. Het wordt gebruikt tegen infecties door bepaalde parasieten. Het wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van:

een infectie in het maag-darmkanaal die intestinale strongyloidiasis (anguillulosis) wordt
genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een soort rondworm die ‘strongyloides stercoralis’ wordt genoemd.

een infectie van het bloed, microfilaremie genaamd, als gevolg van ‘lymfatische filariasis’.

Dit wordt veroorzaakt door een onvolwassen worm die ‘Wuchereria bancrofti’ wordt genoemd. Dit medicijn werkt niet tegen volwassen wormen, alleen tegen onvolwassen wormen. Huidmijten (schurft). Daarbij nestelen zich kleine mijten onder uw huid. Dit kan ernstige jeuk veroorzaken. Dit medicijn mag alleen worden gebruikt als uw arts vaststelt of vermoedt dat u schurft heeft. note: zie voor meer informatie de betreffende medische dossiers en informatie op Internet

Aanbevolen:

Deprivatisering Publieke Sector

Meer Hierover zie >>> Publieke Sector Dossier  Het  centraal  besturen van de publieke sector, dus het terugdraaien van de privatisering van o.a. de woekerwinst zorgsector en energiesector, kan alleen maar goed zijn als het centrale bestuur goed is en niet corrupt en als er genoeg personeel is voor de diensten en deze van een goede kwaliteit zijn en liefst tegen de kostprijs,  betaalbaar voor alle mensen.

InterNationaal Klimaat Dossier

Flora en Fauna worden met kwade opzet vernietigd door de heersende KSS Elite. Zie voor een overzicht  van het gigantische bedrog: Internationaal Klimaatbedrog Dossier  IKD

Posted in Column, Gezondheid | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Corona Misdaden Tegen de Mensheid


Prik GenocideCorona Misdaden Tegen de Mensheid gepleegd door:

a prikkers en de prikpromotors zoals politici/medici/pers-en media/bekende of beroemde personen/artiesten. Allen van het WEF incl Maxima
b de betreffende vaccinbedrijven en besturen van de betreffende Big Pharma zoals Pfizer Astrazeneca   J&J  en Moderna e.a
c besturen van organisaties en instellingen zoals WHO LAREB EMA GGD CBS RIVM FDC FDA
d de Universiteit van Oxford, Harvard en andere waaronder Rockefeller Universiteiten
e Erasmus BV te Rotterdam(koopmans oosterhaus fouchier) ism Oldenberg Duitsland e.a./  De Bill en Melinda Gates Foundation
f reclamebedrijven,adverteerders e.a.

Gepleegde corona-misdaden tegen de mensheid:

A

We now know that the US Govt created Covid-19 by funding gain of function research at the Wuhan lab in China. But the US Govt also created gene-encoded vaccines since 2012. “The US military came up with the idea of messenger RNA vaccines, not Pfizer…”

Gain of functions misdaad, het ontwikkelen van dodelijke ziekteverwekkers in laboratoria met als doel deze aan te wenden als massavernietigingswapens
Het experimenteren met kinderen in een premature fase,(Foetus)/ directe moord op ongeboren kinderen/ pasgeborenen dmv prikken en door MRNA/DNA muterende preparaten.

Verboden experimenten, het willens en wetens experimenteren/ ziek maken, verminken, misvormen/vermoorden van mensen en dieren dmv experimentele prikken met biowapens/ziekteverwekkers

B

a prikken met experimentele middelen wegens opbrengst/geld/hebzucht/door vaccinbedrijven/aandeelhouders/prikkers/promotors etc
b al dan niet in combinatie met het genoemde onder a, met kwade intenties prikken om mensen te schaden, ziek of zieker te maken, vrouwen onvruchtbaar maken/ wiegendood veroorzaken/mensen op korte/langere termijn vergiftigen/doden/genocide
c het tegen beter weten in prikken met experimentele vloeistoffen, waarvan de schadelijke/dodelijke uitwerking wel degelijk was aangetoond op korte termijn zoals door Pfizer. Het doorgaan met prikken terwijl er  geen onderzoek is naar de schadelijke/dodelijke gevolgen op de langere termijn
d schenden van de Code van Neurenberg en de Eed van Hypocrates en tal van artikelen vd Grondwet en UVVRM
e ernstig verwijtbare nalatigheid, het opvolgen van instructies en niet informeren of op de hoogte zijn van de gevaren/bijwerkingen van prikken zoals trombose/myocarditis/hypo’s etc
f het vervalsen/en presenteren van onjuiste gegevens(Oxford/WHO) zoals mbt besmettingen/mortaliteit/en bijsluiterfraude zoals door Pfizer
g het zaaien van doodsangst zoals via de door Van Ranst aan velen van WEF aanbevolen en door WEF uitgevoerde media-angstcampagnes/aanzetten tot zelfmoord
h het opleggen van uitermate schadelijke coronamaatregelen zoals mondkapjesplicht(mondkapjes dragen is  schadelijk)/lockdowns/isolatie van eenzame oudere mensen die (mede) daardoor kwamen te overlijden
i het verbieden van ivermectine als middel tegen parasitaire long maag en darminfecties( deze valselijk in statistieken corona of longcovid noemen zoals ook COPD en Longkanker)
j het toepassen van voor de longen schadelijke trolleys en het met kwade opzet  beperken van IC capaciteit zoals door Rutte4
k het bedreigen van artsen en van burgers zoals door hugo de jonge/ emotionele chantage/afpersing/demoniseren van artsen en anderen die kritiek uitten
l het bevel geven tot hanteren excessief geweld door politie/me/ weerloze demonstranten met excessief geweld neerslaan/inzet bijthonden
m voor enorme bedragen(miljarden) handelen in aandelen( vaccinindustrie) met voorkennis zoals Ursula vd leyen en smeergeld voor o.a. Jaap v Dissel
n samenzwering in georganiseerd NWO verband door WEF en (Koningshuizen waaronder Huis van Oranje) om de bevolkingen te decimeren en onderwerpen aan een totalitaire prikdictatuur zoals in China

De wereldbevolking dient vereend ervoor te zorgen dat allen die coronamisdaden/misdaden tegen de mensheid, hebben gepleegd ter verantwoording worden geroepen/ aangeklaagd en berecht worden in het belang van het welzijn, de gezondheid, de veiligheid, het recht en omwille een betere toekomst voor flora en fauna, een leefbare wereld van vrede en voorspoed voor de huidige en de komende generaties

Amsterdam, 1  12 2022

Stan Rams

 


UPDATE BPOC2020  9 12 2022

BPOC2020 concludeert in Vaccinatierapport: meer dan 15000 doden in Nederland als gevolg van de vaccinaties.

In Nederland zijn meer dan 15000 mensen overleden als gevolg van de vaccinaties. Dat betekent dat er een causaal, oorzakelijk, verband bestaat tussen de toegediende vaccinatie en het overlijden. Dat concluderen de onderzoekers die betrokken zijn bij het Vaccinatierapport van de BPOC2020.

Bovendien zijn dit de cijfers tot en met januari 2022. Daarna heeft het Meldpunt Vaccinatie geen meldingen meer aangenomen. Er zijn nog wel steekproeven gehouden onder geboosterde familieleden van de melders. Deze informatie is echter niet in de cijfers verwerkt, maar om een algehele conclusie over de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins te kunnen trekken. In werkelijkheid liggen de overlijdensgevallen tot en met vandaag dus hoger.

Presentatie

Op zaterdag 28 januari zal de BPOC2020 het Vaccinatierapport in Den Haag presenteren. Alle deskundigen die hebben meegewerkt aan het rapport zullen daarbij aanwezig zijn.

Bront;>>Het rapport over de vaccinatiedoden is te bestellen. Ruim 15.000 Nederlandse doden waarvan causaal bewezen is dat dit door het covidvaccin komt.


Prikken oorzaak dood van miljoenen mensen in de wereldVaccinatiedood in de Duitse MSM. Patholoog maakt duidelijk dat spike proteïne lijdt tot orgaanschade/hersenschade met dodelijke gevolgen. Hoe lang kan de Nederlandse media nu nog blijven zwijgen?
⁦⁦


RIPAttentie :  Er zijn in de wereld geen duizenden maar miljoenen mensen dood gegaan agv het kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, door prik-trombose en prik-myocarditis, door de door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(kanker), hypos en wegens door de prikken en/of  medicijnen (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV(minstens 10 procent meer sterfte). NOTE: Bovendien speelt 5g straling een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen. Volgens tal van geleerden  breekt straling de bloedwand af, en versterkt de aanwas van bepaalde ziekteverwekkers/bacterien.

Informeer u goed en lees nauwkeurig alles, ook over obducties etc  >>> https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van Abortus
Nood in de Zorg. De stand van zaken, de oorzaken en de vreselijke gevolgen van het gevoerde wanbeleid door de kabinetten Rutte. Zorgsector Alarm 27 01 2020Meer informatie:  https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/

Posted in Gezondheid | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

rutte rot op carnaval polka in de bananenrepubliek top 10 tipparade


Gratis download van de Rutte Rot op met je Leugens Carnaval Hit

Downloaden en draaien: Zet de muis op de speler, en click rechtermuisklik om de mp3 te downloaden op uw computer, de mp3 is royalty free. ( non atribution)


Rutte Rot op Carnavalshit door Stan Rams (opname 2015 op Casio WK 3300) Amsterdam Liberty StudioOlifantenpolka Origineel(instrumentaal) door Stan Rams (opname 2015 op Casio WK 3300) Amsterdam Liberty StudioWar is no Good Performance 1. MIX Release 25 Maart 2018) in Floops met WK 3300 met de zang van de legendarische peace singer Rick James. #peace #stopthewarThis is our last chance.Now is the time to change. With the Stan Rams Gospel Band mp3 mix Amsterdam 2022


“van welke afkomst of origine iemand is of uit welk land men ook mag zijn, het is een recht en plicht je tegen onrecht corruptie misdaad uit te spreken uit welk land men ook mag komen of waar men ook geboren mag zijn voor de vrede te gaan” –  Stan Rams


Posted in mp3 | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

World Premiere: Died Suddenly


The Stew Peters Network  DIED SUDDENLY  from the award winning filmmakers, Matthew Skow and Nicholas Stumphauzer.  They are the minds behind WATCH THE WATER and THESE LITTLE ONES, and now have a damning presentation on the truth about the greatest ongoing mass genocide in human history.


Update

Prikken oorzaak dood van miljoenen mensen in de wereld
Vaccinatiedood in de Duitse MSM. Patholoog maakt duidelijk dat spike proteïne lijdt tot orgaanschade/hersenschade met dodelijke gevolgen. Hoe lang kan de Nederlandse media nu nog blijven zwijgen?
⁦⁦


Attentie :  Er zijn in de wereld geen duizenden maar miljoenen mensen dood gegaan agv het kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, door prik-trombose en prik-myocarditis, door de door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(kanker), hypos en wegens door de prikken en/of  medicijnen (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV(minstens 10 procent meer sterfte). NOTE: Bovendien speelt 5g straling een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen. Volgens tal van geleerden  breekt straling de bloedwand af, en versterkt de aanwas van bepaalde ziekteverwekkers/bacterien.

Informeer u goed en lees nauwkeurig alles, ook over obducties etc  >>> https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/State of Control’: Belangrijke docu over het thema waar iedereen het over zou moeten hebben

Zie voor meer info:

CBDC

Een uitvinder van de microchip (implantchip), waarschuwt de wereld dat men de techniek zal misbruiken voor de totale controle, en voor het schaden onderdrukken van de bevolking. Dat iedereen, en de politieke tegenstanders door  de heersende elite en de  kinderen dmv de chip  kunnen worden getrackt en ontvoerd/ en opgesloten in quarantaine/gevangeniskampen.

CBDC The Mark of the Beast

“Yes, we are seeing so many technological and political advances recently that it is quite possible that we are closer to the end than we think! Be prepared and pray! Don’t be deceived. Stay close to Jesus. Be a diligent seeker and believer of God’s word! Be faithful in your walk with God! Live in holiness, humility, and the fear of the Lord. Love the Lord with all your heart, soul, and mind! Say no to microchips, but say yes to the Master! Say no to sin, but yes to Jesus! Think about it!”   Carl Sanders

CBDC is digitaal geld. Anoniem aankopen word met een digitale centrale munt onmogelijk, omdat iedere transactie volledig traceerbaar is.  De elite machthebbers kunnen mensen die kritiek hebben op de overheid,  met een muisklik alle geld afpakken, volgens critici.  Uw geld kan via CBDC op afstand door  “Elite Tirannen”  zo geprogrammeerd worden dat het alleen aan bepaalde zaken uitgegeven kan worden en er kunnen geografische beperkingen opgelegd worden, waarmee  uw geld alleen in bepaalde gebieden of gelegenheden geldig is. Elites willen volgens klokkenluiders al het spaargeld en de pensioengelden volledig controleren en zelfs stelen.  Er word gevreesd voor een vreselijk kredietsysteem,  uitgerold door Maxima en WEF, wat neerkomt op de totale onderdrukking in het kader van de “great reset”

State of Control is geproduceerd door Debunk Productions van Max von Kreyfelt, die eerder Café Weltschmerz oprichtte.

Posted in Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , | Leave a comment

rutte macron must be arrested for crimes against humanity

Museumplein Amsterdam

 

Volgens Amnesty hebben meerdere agenten met wapenstokken op het hoofd van demonstranten geslagen. “Levensgevaarlijk en vrijwel nooit te rechtvaardigen”, stelde de mensenrechtenorganisatie op Twitter  bron: Telegraaf

France.

 

 

All those WEF fascist criminals  such as swab rutte de jonge kaag macron stolz lauterbach blair biden  busch obama trudeau ardern verhofstadt fauci gates tedros soros gates kissinger pelosi  a.s.o. who commited crimes against humanity/ warcrimes/jabgenocide must be brought to justice.

Posted in Gezondheid, worldpeace | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment