Nederland is een van de meest vervuilde landen van de wereld

Rutte  doofpot kankerverwekkende uitstoot

Tata Steel Wereldnieuws

Tata Steel, is volgens diverse experts en metingen de grootste uitstoter en vervuiler van Nederland. Longkanker komt in de omgeving  van de staalfabriek Tata Steel soms wel 50 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde. Tata Steel, IJmuiden stoot  3x zoveel CO2 uit als nummer 2 Schiphol en zij schenden met medeweten van Marc Rutte de verdragen.  Zie de cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland, opgevraagd door EenVandaag.

Uit een rapport van de GGD Kennemerland bleek dat in Beverwijk longkanker gemiddeld 25 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Het percentage mensen met kanker op sommige plekken is nog veel hoger. Zo is er 51 procent meer longkanker dan het landelijk gemiddelde in postcodegebied 1941, dat in Beverwijk ligt. In Velsen ligt postcodegebied 1976, daar is sprake van 46 procent meer longkanker en in postcodegebied 1973, ook in Velsen, 40 procent meer.

Voorzitter Thijs Merkx van het IKNL is vreselijk geschrokken van de cijfers: “Dan kijk ik in de spiegel en denk: hadden wij niet eerder aan de bel moeten trekken richting de bevolking en overheden? Hadden wij hier geen rol in kunnen hebben?”

Marc Rutte heeft volgens de klokkenluiders de vervuiling/ het uitstoten en lozen van enorme hoeveelheden giftige rotzooi door o.a Dupont en Tata Steel in de doofpot gestopt.

Letselschadegigant John Beer heeft zoals Johan Vollenbroek de dossiers zeer goed bestudeerd en verklaarde :  ’Een bedrijf dat zoveel ellende uitstort over zijn omgeving, moet aansprakelijk gehouden worden

Het smerigste  bedrijf van Nederland  Tata Steel, stootte in 2018 5732 ton stikstofoxiden uit, in 2019 kwam daar nog eens 303 ton bij en Rutte vond het met  cda/cu/d66/gl/pvda blijkbaar niet erg en men ging om de aandacht af te leiden  de meest duurzame boeren van de hele wereld, op een vreselijk gemene valse wijze met  leugens en valse metingen  beschuldigen dat zij enorme hoeveelheden stikstof zouden uitstoten, waardoor de Natuurgebieden kapot zouden gaan.

Niet de boeren zijn de grote boosdoeners maar de Multinationals zijn de grootste veroorzakers van uitstoot, dood en ellende, en die moeten aangepakt worden en gesloten worden volgens velen.

qoute: | TS moet gesloten worden want zij schenden jarenlang alle milieu vereisten uit vergunningen maar Rutte heeft met zijn kartel en gl/pvda het bedrijf ongestoord door laten gaan en Tata Steel ook nog eens met Brussel gigantisch veel subsidie gegeven.”

Kankerverwekkende uitstoot, fijnstof/roet/toxinen door biomassacentrales en houtstook, benzeen en  formaldehyde van Schiphol, gele zieke grasvelden in Brabant, dat komt niet door droogte. Tata Steel, Dupont. Vatenfall, DSM, Shell, de giflozingen en afvalverbranding van rotzooi( oa ook medisch afval !) uit het VK en uit Rome in o.a. Amsterdam zijn de hoofdoorzaken van de stelselmatige vergiftiging van Nederland.

Nederland is het meest vervuilde en meest ongezonde land van de Europese Unie met de hoogste sterfte agv Kanker. Vrijwel iedereen in de Kamer, op uitzonderingen na, ontkent de vergiftiging/vervuiling  van Nederland en vrijwel allemaal draaien ze met mooie praatjes en afleiding trucks om de hete brei heen en ze liegen zoals de MSM dat het gedrukt staat. Dat is uitermate crimineel wanbeleid.

Mega vervuilers zoals Tata Steel kregen ook nog eens 835 miljoen euro korting. Brussel heeft de subsidiesteun van 835 miljoen euro illegaal  goedgekeurd. De aanslag tegen flora en fauna gebeurt ook middels het  subsidieren van enorm veel  schadelijke  lawaaierige SF6 gas lekkende windmolens, en kankerverwekkende  fijnstof uitstotende  biomassa-centrales, waar miljoenen bomen in worden verstookt met EU SDK subsidie en men maakt o.a gebruik van  volgens 200 000 artsen en tienduizenden organisaties, ronduit ziekmakende 5G zendmasten.

De door criminele politici  aanbevolen zogenaamde duurzame elektrische auto is in de praktijk vreselijk en meer vervuilend dan de vervuilende windmolens. Al die made in china rotzooi,  onduurzaam gemaakt, vervoerd en aangewend  is slecht voor Flora en Fauna en dient afgeschaft te worden.

Het gebruik van het schone LPG in auto’s ( 25 % minder vervuilend dan benzine) werd door de laaghartige  psychopaat Marc  Rutte en zijn kabinet in opdracht van  Merkels Elite flink ontmoedigd door auto’s met deze brandstof fors te belasten met de dubbele wegenbelasting. LPG is de schoonste van alle beschikbare brandstoffen voor verbrandingsmotoren maar daar wil Rutte namens de EU  Energie Maffia  niks van weten. Al tientallen jaren zijn er ook al genoeg mogelijkheden om ook oudere auto’s aan te passen en om met nieuwe ontwikkelingen de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, maar  Rutte en zijn vuile liegende handlangers die niks om het Klimaat en de Bevolking geven willen koste wat het kost de schonere wagens niet, uit niets dan blinde hebzucht en wegens de strikte bevelen die Rutte krijgt van de Nazie Elite  te Berlijn.

Rutte4  en de kabinetten Rutte I II en III hebben wegens een ziekelijke hebzucht  in Nederland honderden (624) zwaar vervuilende biomassa-centrales laten bouwen, waar enorm veel gekapte bomen, worden verstookt hetgeen een gigantische uitstoot aan CO2 roet, fijnstof en een veelheid aan ziekmakende stoffen met zich meebrengt.  Steeds meer mensen worden ziek en krijgen COPD/Longkanker door de toenemende, door het kartel van Rutte veroorzaakte vergiftiging van de bodem, het water en de lucht

Biomassa-Energie is  100 procent een zeer slechte vervuilende energiebron, want men kapt hele bossen weg,  die onmisbaar zijn voor de productie van zuurstof en opslag van co2. Het is absoluut zeer slecht voor het Klimaat om de onmisbare bomen met EU SDK subsidie te verstoken.

Brussel heeft met Ruttes bende volgens de klokkenluiders bedrog gepleegd door weg te kijken en de normen niet te handhaven en door de verdragen willens en wetens te schenden ism het Huis van Oranje.

Blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot de dood maar ook tot niet-dodelijke hart- en ademhalingsproblemen zoals astma( bij zeer veel kinderen) en beroertes, COPD, Longkanker bij jongeren en ouderen.

Zwangere vrouwen lopen een extra groot risico omdat de luchtvervuiling de ontwikkeling van hun kind schaadt.

Volgens Tienduizenden  gezondheidsorganisaties overlijden wereldwijd jaarlijks 600.000 kinderen onder de 15 als gevolg van ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. 93 procent van de kinderen overleed agv het inademen van fijnstof.

Energie uit gas is  zoals gebleken wegens het stookrendement en de lagere  CO2 uitstoot 20 procent schoner en duurzamer.   Het herplanten van bomen zou volgens de op  EU subsidie azende  klimaat-gangsters zoals Rutte, Nijppels, Samsom, Jetten, Klaver en Dijkhof  die  het peperdure krankzinnige Klimaatakkoord uit blind egoisme en vernietigingszucht ondertekenden, leiden tot een zeer kleine verlaging van CO2, dat zal absoluut niet tot compensatie leiden, want het duurt vijftien tot vijfentachtig jaar voordat de herplant enig effect heeft.  Uit tal van berekeningen blijkt  dat herplant de enorme verhoging van CO2 in de lucht en de vernietiging van de biodiversiteit door boomkap en de biomassa-centrale uitstoot nooit zal kunnen compenseren. Wat Ruttes Kartel doet is ECOCIDE!

stikstofkaart vlaanderen

Nederland heeft agv Ruttes Bedrog slechts 8 procent bos. West-Vlaanderen heeft  volgens ecologen het minste  bos van Europa, Vlaanderen is met Nederland  één van de meest vervuilde regio’s van Europa. Daar zijn er in verhouding meer vrouwen, dan in heel de wereld, getroffen door borstkanker. Dat ziektes zoals kanker, borstkanker, astma enz.met deze hoge concentraties rechtstreeks mee in verband staan is een feit.

Miljoenen bomen/ hele bossen wegkappen en met miljarden aan  subsidie  verstoken in ziekmakende(COPD en Longkanker veroorzakende) biomassa centrales is de grootste misdaad tegen flora fauna aller tijden!

Biomassacentrale van AEB Amsterdam een gammele bak met een inferieure afgas:  ‘gereinigde’ rookgassen uit schoorsteen vuiler dan van een afvalverbrandingsinstallatie

qoute : “Er werden gigantische hoeveelheden stinkend vuilnis en uit het VK bij AEB verbrand in 6 ketels waaronder 4 lekkende ketels. De ketels waren van een slechte kwaliteit. De wantoestanden en een enorme bodemvervuiling was eerder al gemeld. Bij Tata Steel gebeuren volgens de klokkenluiders illegale zaken.

De bodem en de lucht worden jarenlang met goedkeuring van o.a.Rutte, Nijppels en het Huis van Oranje ernstig vervuild. De Venezuelaanse overheid wilde zich niet laten verleiden tot zulke misdaden en weigerde de door het VK via boten aangevoerde honderdduizenden tonnen vuilnis zoals medisch afval, luiers, prikspuiten, afgedankte koelkasten,  freon, kankerverwekkend cadnium, afgedankte computers, versleten rubberbanden, lekkende kapotte batterijen van e auto;s,  rottend vlees, plastiek,  asbest, kapotte anti aanbak pannen en allerhande plekkerige chemische rotzooi, etc.  Ook werd melding gemaakt van vuilniszakken met daarin dode ratten en katten.

(note:  in Rome word het huisvuil in 2023 wegens de stakingen en enorme problemen in de stad al weken niet opgehaald en er is sprake van een rattenplaag, men strooit rattengif en stopt dode dieren in zakken bij de vuilnis)

qoute:  “Jesse Klaver van GL kan niet tellen, hij liegt over biomassa en regelt met de vreselijk eigenwijze Halsmema 900 ton huisvuil ELKE week per TREIN!, uit Rome om in Nederland verbrand te worden. De vieze afvalverbrandingsinstallaties hebben door kartel bedrog v Rutte een CO2-heffing gehad! Maar koeienscheten vernietigen de aarde? Ze hebben het land nodig van de BOEREN!”

Update:  De komende jaren komen er treinladingen afval vanuit Rome naar Amsterdam. In Roma kan het afval oa wegens stakingen niet verbrand worden. Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft ism Femke Halsema een deal gesloten met Rome. Vanaf begin april gaat er iedere week een trein rijden, met een gigantische berg aan afval van  900 ton aan Romeinse rotzooi. PvdA’er Thijssen vindt dat de import naar Amsterdam moet worden voorkomen, en volgens Madlener (PVV) is de gang van zaken niet te geloven: “Schiphol moet krimpen, boeren worden weggepest en op dit moment wordt er een deal gesloten tussen GroenLinks en Italië om hier rommel naartoe te halen om te verbranden.”

qoute: “De verstandige President Nicolás Maduro, liet  boten met afval  controleren en stuurde die voor de volksgezondheid levensgevaarlijke rotzooi linea recta, woedend terug ! maar de liegende psychopaat Marc Rutte en zijn kartel lieten die rotzooi gewoon maar naar Nederland komen om voor de winst te verbranden in de AEB centrale, met noodlottige gevolgen zoals een toenemend aantal zieke randstedelingen met COPD en Astma en een zeer hoge sterfte agv kanker in de gehele Randstad Regio.”

De biomassacentrale AEB  heeft met een ammoniakemissie van 9.500 kg ammoniak in de tweede helft van 2020 de vergunde emissie met een factor 3,7 overschreden. Ammoniak is extreem schadelijk voor natuurgebieden. Deze overschrijding dient onmiddellijk te worden gestopt. De installatie dient te worden stilgelegd. Qua emissies scoort de centrale beroerd vergeleken met een moderne  afvalverbrandingsinstallatie als REC (Harlingen) maar zeer waarschijnlijk ook vergeleken met de afvalovens van AEB zelf.  Hier is evident geen sprake van toepassing van de wettelijke plicht tot het toepassen van Best Beschikbare Technieken vooral waar het gaat om (1) stofverwijdering ( beroerde stoffilters), (2) NOx-emissiereductie (geen SCR) en (3) zoutzuurverwijdering (geen kalkinspuiting). De technische configuratie van de gasreiniging van AEB is inferieur vergeleken met de gasreiniging van de BMC van Zaandam, de geplande BMC in Diemen, maar zelfs ook vergeleken met de meer dan 10 jaar oude BMC van HVC in Alkmaar.  Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam een kankerverwekkende stoffen uitstotende biomassacentrale in eigendom heeft én in bedrijf stelt met een inferieure afgasreiniging?

De Gemeenteraad van Amsterdam werd volgens de experts in december 2020 onjuist ingelicht en voorgelogen door het college, met name door D66 en Groen Links. Ook heeft het college cruciale informatie over procesomstandigheden tijdens de metingen met kwade opzet achtergehouden.  Er werd door mobilisation om handhaving verzocht. Dit is door bedrog  afgewezen. Zie bezwaarschrift met meer informatie: Bezwaarschrift van MOB tegen afwijzing van verzoek tot handhaving

qoute: “AEB heeft afgedankte meubels, gelakte kozijnen, rubber, medisch afval uit het VK , afgedankte banden, plastiek en nog veel meer andere troep in de AEB ketels laten verstoken, en daarbij kwamen hoeveelheden CO2 en giftige stoffen en fijnstof  vrij waar werknemers en Amsterdammers ziek door werden met klachten zoals  COPD/Longkanker/luchtwegen problemen/duizeligheid/beroertes. Dat mag niet onbestraft blijven.”

Lekken, van kankerverwekkend gas, een voorbeeld uit velen

Sterigenics Zoetermeer lekte van januari 2000 t/m december 2005 ongeveer 130 ton kankerverwekkend ethyleenoxide gas

Sterigenics Holland B.V. heeft in de jaren 2006, 2007 en 2008 consequent ethyleenoxide uitgestoten in de open lucht te Zoetermeer. Hoewel de gemeente op de hoogte was van de uitstoot greep men niet in, en zo  bleken de afspraken met betrekking tot de hoeveelheid  met goedkeuring van de gemeente structureel te worden overschreden.

Nadat dit bekend werd zijn diverse onderzoeken ingesteld. Ten gevolge hiervan en de ontstane commotie onder de inwoners van de stad heeft het bedrijf besloten haar activiteiten in de stad te staken. De corrupte leden van de Gemeenteraad zijn nooit aangeklaagd en berecht wegens de door hen gepleegde misdaden, dat moet alsnog met twk gebeuren vinden velen. Aan de slachtoffers/ nabestaanden dient een schadevergoeding betaald te worden van minstens 3 miljoen euro netto belastingvrij.

Shell Pernis loosde op 30 december 2013 11,2 ton ethyleenoxide. Hierdoor werden inwoners in de omgeving ten noorden van de olieraffinaderij gedurende 25 minuten blootgesteld aan 0,5 ppmv.

Shell Moerdijk loosde tussen 21 november 2015 en 27 januari 2016 ongeveer 25 ton van dit gas Andere bronnen spreken van 27 ton

Etheenoxide doorgaans ethyleenoxide genoemd, vaak afgekort als EtO, EO of EtOx, is bij de mens kankerverwekkend bij een langdurige blootstelling en kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in de menselijke voortplantingscellen

Ethyleenoxide wordt in sommige landen als gasvormig product gebruikt om schimmels en salmonella te weren in levensmiddelen. Maar het product is  kankerverwekkend, en daarom volgens de Europese regels inzake voedselveiligheid niet toegelaten. In 2021 werd een hele reeks voedingswaren uit de handel gehaald.

Ethyleenoxide word ondanks dat het kankerverwekkend is  massaal gebruikt in MONDKAPJES

Zie voor meer informatie over mondkapjes >>> Mondkapjes Dossier

Luchtvervuiling haven Schiphol stoot per uur ruim 2000 keer meer formaldehyde en ruim 280 keer meer benzeen uit dan in de industrie is toegestaan. Allebeide zeer  kankerverwekkende stoffen. Rutte en minister Harbers willen deze gegevens slechts als eerste “in perspectief plaatsen en ze  vertikken het om op te stappen.

Stikstof crisis is een leugen

Astrofysicus, meteoroloog en oprichter van WeatherAction, Piers Corbyn, weerlegt de bewering dat kooldioxide-emissies klimaatverandering veroorzaken.

De meeste politici hebben het zoals de liegende media en liegende geleerden over klimaatopwarming en stikstof, maar waar het om moet gaan is “kankerverwekkend fijnstof, giftige stoffen, ziekmakend glyfosaat van monsanto, pesticides,  giflozingen, chemisch afval, de massale boomkap, SMOG, de luchtverontreiniging, bodemvervuiling, watervervuiling, en “chemtrails”  ether vervuiling door WIFI en 5G,  en daar zwijgt men over omdat men de waarheid niet wil weten uit politieke en economische redenen en bij velen is sprake van onkunde, of omdat men in een angstpsychose verkeert door het werk van  leugenmedia en angst zaaiende liegende geleerden”

Krimp de luchtvaart

 

Bewoners van Nederland roepen de regering op om:

het aantal vliegbewegingen te beperken tot maximaal 350.000 per jaar en zo de uitstoot te halveren van broeikasgassen, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen

de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten

af te zien van de opening van vliegveld Lelystad en Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht Airport te sluiten voor commercieel verkeer

Teken de petitie, lees meer punten >>> Krimp de Luchtvaart

De stikstofcrisis is volgens klokkenluiders verzonnen tijdens een vergadering met o.a. marc rutte, hugo de jonge,wopke hoekstra, sjoerd sjoerdsma, ed nijppels, jesse klaver, paul rosenmuller, mat herben, gert judas segers, mirjam bikker, eric wiebes, sigrid kaag, manon janssen, tsjeerd de groot, jan paternotte, sophie in ‘t veld, attje kuiken, diederik samsom, frans timmermans, claus swab, angela merkel, karl lauterbach, jens stoltenberg, tal van zeer rijke figuren van het WEF en o.a.Bill Gates. George Soros en Maxima van het Huis van Oranje.

Nederland in Nood

In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07 gram stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300 gram toegestaan, in Denemarken 700 gram: 10.000 keer meer dan in ons land.  Aan de Duitse kant van de grens mag een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. De Raad van State heeft besloten dat we te veel stikstof hebben in Nederland. Er mag niets meer bij. De grenswaarde is dus eigenlijk nul gram, maar het model waarmee die berekend is, kan tot 0,07 gram doorrekenen.

Wetenschapsjournalist Arnout Jasper:

“In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07gr stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300gr toegestaan, Denemarken 700gr: 10.000 keer meer dan in ons land”

“0,07 gr stikstof komt neer op “één vogelpoepje”. “Als er één keer een gans overvliegt die wat laat vallen op een gebied, grootte van twee voetbalvelden dan is de grenswaarde van de stikstofdepositie die een boerderij mag veroorzaken bij een natura 2000-gebied bereikt”

“De consequentie is dat aan de Nederlandse kant van de grens niets mag, terwijl aan de Duitse kant van de grens een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. Dat is niet uit te leggen.”

Volgens Arnout Jaspers, schrijver van het boek De stikstoffuik heeft de kritische depositiewaarde “helemaal geen relatie met effect op natuur”

Is Stikstof gevaarlijk? Als de politiek er geen probleem van had gemaakt hadden we dat probleem helemaal niet.  Men heeft een probleem verzonnen om de boel af te leiden van de vervuiling met gifstoffen en fijnstof door multinationals.  De vegetatie heeft decennia lang een dubbele depositie van stikstof overleefd en de hedendaagse stikstofneerslag van de boeren is immers gehalveerd. Door de ontbossing  word veel minder  CO2 omgezet in Nederland door verlies aan groen. Verlies aan groen veroorzaakt  een enorme toename van CO2 en er zijn veel meer schadelijke gevolgen. Nederland verliest elk jaar 1300Hectare aan bos doordat men de onvervangbare bomen kapt om te verstoken in kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassacentrales. Langs wegen worden door het Europees bedrog massaal bomen gekapt door gemeenten omdat ze  veel geld verdienen zoals SDK subsidie.  Het verstoken van de bossen is ecocide  en dat moet gestopt worden  want door de kap gat de biodiversiteit kapot en word het ecologisch systeem totaal ontregeld met noodlottige gevolgen. De Koning wil  uit blinde hebzucht dat alles wat hij aanraakt in goud veranderd, zijn wens gaat in vervulling maar door de boeren weg te jagen en alle bossen weg te kappen gaat alles naar de knoppen door oorlog. De volgevreten Koning sterft uiteindelijk zelf van de honger. Als de corrupte regering Rutte alles kapot wil maken ten voordele van de Multinationals en het Huis van Oranje, gaan we met zijn allen uiteindelijk ten onder.

Rotterdam een van de grootste vervuilers van Nederland


De Stikstofcrisis is een grote leugen, dat weten we allemaal. De kankerverwekkende vervuiling is het grootste probleem van Nederland. Om Nederland te redden zal je het aantal vluchten op Schiphol fors moeten terug dringen zoals het aantal grote vreselijk veel rotzooi uitstotende zeeboten in Rotterdam.  Ecocide plegers moeten worden aangepakt zoals de chemie concerns, en Tata Steel zal dicht moeten tenzij het bedrijf de verdragen en de wet naleeft  en zorgt voor het veilig wegwerken van giftig afval zodat de omgeving niet nog veel erger word vervuild zoals nu het geval is. TS moet volgens de meerderheid de bodem gaan saneren en een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers hetgeen neerkomt op minstens een bedrag van 40 miljard euro.

Ruttes Kartel en gl/pvda en het Huis van Oranje dienen via een tribunaal of in te stellen strafhof  vervolgd moeten worden en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de door hen veroorzaakte vreselijke ecocide en letselschade bij velen en wegens een hele reeks andere misdaden zoals landverraad en het financieren van oorlogmisdadigers/oorlogen/prikmisdaden tegen de mensheid.

Bovendien dient er een verbod te komen op het kappen van enorme hoeveelheden bomen met of zonder subsidie van de EU. Houtstook is  vreselijk slecht en absoluut niet duurzaam. Er zijn nog meer dringende acties nodig om de bevolking te redden zoals het maximaal terugdringen van giflozingen  en ziekmakende uitstoot door o.a. de multinationals  Shell NAM DSM Dupont en Vatenfall. Het door vliegtuigen sproeien van allerlei chemische substanties(chemtrails zoals aluminium/barium) dient strikt verboden te worden in de hele wereld. De overheid  moet ook per direct  stoppen van het laten storten van miljoenen kuubs vieze vuile slib en bagger uit Belgie in de Roer en Overmaas en er moet een totaal verbod komen op het verbranden van de gigantische hoeveelheden stinkend/ziekmakend afval uit andere landen zoals Italie en het VK in o.a. Amsterdam

Schiphol giftig

Den Haag – Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) heeft met Rutte en Jetten de Tweede Kamer voorgelogen mbt de grootse stikstofuitstoters. Volgens de bewindsvrouw is de blunder toe te schrijven aan het RIVM. Ten onrechte zijn boerenbedrijven daarom opgenomen in de lijst met ’top honderd stikstofbronnen’.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas benoemde de boosdoeners als  ’prutsers’ en wilde voor het Kamerdebat  een gedetailleerd feitenrelaas van de minister. „Een complete sector willen decimeren wat de burger 25 tot 60 miljard en voedselzekerheid kost… Een minister en een ambtenarentop zonder enige kennis van zaken bij wie geen enkel lichtje gaat branden bij zo’n lijst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

Ongelofelijk Meetbedrog door RUTTES KARTEL

Citaat Klokkenluider:

“De uitstoot ammoniak zoals die olv Rutte en een aantal kartelgangers zoals Rob Jetten werd bepaald klopt niet omdat emissies schone stallen werden gekoppeld aan emissies minder schone stallen. Het kartel van Rutte gebruikte zoals ook mbt corona onjuiste en arbitraire modellen – in dit geval – onjuiste meetmodellen bij stallen. Overigens bestaat lucht uit bijna 80% stikstof (N2), een ongevaarlijk inert gas. De hoeveelheid NO2, waar het hier om gaat, is uitermate laag en al jaren dalend. Rutte beleid is crimineel wanbeleid annex misdaad.  Dankzij vele WOB-verzoeken en kamervragen zijn er de afgelopen paar jaar al zoveel zaken boven water gekomen die zo verkeerd in elkaar zitten dat je je af vraagt waarom de aangewezen criminelen niet werden ontslagen en berecht wegens de meetfraude. Veel duurzame boeren zijn inmiddels uitgekocht op basis van aannames en foute gegevens door de genoemde kartelmisdadigers. Het leed is onverwoordbaar erg,

Jaren hebben de boeren maatregelen genomen en het houdt niet op. De meest duurzame boerensector van Europa wordt kapot geregeld door Ruttes Kartel. Men wil de cijfers/gegevens die men wenst om de boerenstand kapot te maken. Het zijn geen blunders maar ze plegen valsheid in geschrifte met meetresultaten en dat is je reinste misdaad. De prutsende en liegende ministers EN de topambtenaren moeten allemaal worden ontslagen.Nieuwe verkiezingen en een frisse club eerlijke ambtenaren die kunnen rekenen en de wet naleven.Een volksvertegenwoordiger en een ambtenaar is niet aangenomen om met meetresultaten zoals over corona en uitstoot te knoeien en te frauderen. Hij, of zij, moet gewoon doen wat er van de wet wordt geeist.Eerlijk bestuur ! Bij gebleken bedrog dienen ze oneervol te worden ontslagen en berecht wegens de gepleegde misdaden. De gedupeerden door Ruttes bende en oa Bill Gates en andere medeplichtigen  die door meetbedrog boeren hebben bankroet gemaakt, moeten allemaal zwaar bestraft worden en een schadevergoeding betalen van minstens 1 miljoen euro per stal. Netto belastingvrij!

De vreselijke zwendel zoals het door bedrog onteigenen en opkopen van enorm veel boerenland door Bill Gates e.a. moet stoppen en dient tot op de bodem te worden onderzocht  en alle aanslagplegers moeten  worden afgerekend middels een parlementaire enquete en een in te stellen Strafrecht Tribunaal.

Klokkenluider QR

Europa gaat de wereld redden???

Was blau gefärbt ist wird niemals die Erde retten . Dort dürfen 2035 keine Autos mit Verbrenner Motoren mehr gebaut und angemeldet werden Europa macht sich selber Kaputt. Hoffe das dieser Schwachsinn bald ein Ende hat

Was blau gefärbt ist wird niemals die Erde retten . Dort dürfen 2035 keine Autos mit Verbrenner Motoren mehr gebaut und angemeldet werden Europa macht sich selber Kaputt. Hoffe das dieser Schwachsinn bald ein Ende hat

BBB = realistisch! Meer boeren, gezonder voedsel, minder gif en minder stikstof. Ab GietelinkDe Klimaatpaus Ed Nijppels,  Marc Rutte en zijn Multinational Bilderberger Kartel beweren net zoals de Amerikaanse miljardair Al Gore en Klaas Dijkhof dat het Klimaat ernstig word bedreigd door een schrikbarende toename van Co2 en dat de wereld zal vergaan door de onderstroming agv  het wegsmelten van de poolkappen.  Marc Rutte en zijn handlangers die de belangen van de vervuilende Multinationals dienen stellen winst zoals van Shell voorop. Ze  liegen er op los en zij laten de door hen beheerde MSM media zoals de NOS valse propaganda en klinkklare leugens verkondigen zoals door omgekochte en door pseudo wetenschappers die zich dik laten betalen met subsidies om de klimaathysterie te promoten.  Het geplande doel van de EU groot Kapitalisten is volgens experts en economie strategen,  om miljoenen Europeanen afhankelijk te maken( jongeren en ouderen) en de algehele volksgezondheid en de economie in  de betreffende  EU-landen op een lager peil te brengen. Veel zieke mensen betekent namelijk ook een hoge vraag naar de Duitse medicijnen. Veel ouderen die eerder overlijden betekent voor Ruttes gewetenloze criminele kartel enorme besparingen op de pensioenen.

groen links pvda d66 boomstook ecocide

u bent voorgelogen door de zgn elite en groenen – de wereld word vergiftigd met afval van o.a. afgedankte zonnepanelen

Erkende wetenschappers zoals de interationaal geprezen top-expert Dr Rath hebben hierover reeds tal van  lezingen in de wereld gegeven. Het doel van Merkels Elite is niet het schoner maken van het Europese leefklimaat, maar het economisch destabiliseren en verzwakken van onder meer Nederland, Belgie,  Italie, Frankrijk, Hongarije, Polen, Tjechie, de Balkan Staten, Griekenland etc en het ten koste van vele andere landen zoals ook Canada en de VS , China en Rusland bevorderen en versterken van de nu  neergaande Duitse Economie  zoals door het maximaliseren van de enorme export van in Duitsland gefabriceerde medicijnen en andere diensten en producten vd Mijnbouw,  Landbouw en veeteelt. Bovendien exporteert Duitsland meer wapens dan ooit zoals naar Saudi Arabie, Yemen en meer dan 80 landen waar conflicten worden uitgevochten op leven en de dood. Omdat ook die gigantische wapenhandel niet eindeloos kan doorgaan, heeft Merkels Elite dan ook het plan gesmeed om de Europeanen steeds meer geld af te troggelen via de Klimaatakkoorden zoals het stap voor stap steeds hoger opvoeren van de belastingdruk en het steeds duurder maken van de Energie enandere publieke diensten.

De oorlogszuchtige EU verhoogt steeds weer de  Wapenindustrie.  In de Duitse Bundestag is in 2018 bekend gemaakt dat Duitsland sedert 2015 nog veel meer dan voorheen, gigantische hoeveelheden wapens produceert en exporteert zoals naar Yemen en Oekraiene etc

Merkel exporteerde voor miljarden aan Tanks naar Turkije.  Merkel heeft voordat de oorlog losbarstte in de Oekraiene,  in ruil voor  olie-contracten, samn met rutte en verhofstadt voor miljarden euroa aan wapens, aan de door hen gesponsorde rebellen en huurlingen in de Oekaraine geleverd, waardoor de oorlog in een korte tijd  escaleerde met anno 2023 meer dan 1 miljoen doden tot gevolg. De enorme  stijging van de Duitse wapenproductie is een feit. Merkel is met  de EU >VS  schuldig aan het financieren van oorlog en genocide. De export  werd bevestigd door die Linke, Grunen, AFD en door de GROKO in Die Deutsche Bundestag zelf.

Honderden miljarden Euros aan winst uit de Duitse Pharma Industrie( Rother, Bayer etc), worden door het  Euro  Kartel aangewend voor het fors opvoeren van de wapenproductie en het in het geniep uitbreiden van Die Bundeswehr (men wil zogenaamd een groot Euroleger) maar Merkels Elite (GROKO)  is geheel tegen de zin in van de VS al jarenlang bezig met het uitbreiden van het leger  met  de modernste raketten en  tanks, bestemd voor een conventionele  oorlog in Oekraiene met het door hen zo gehate Rusland.  DE EU  werkt nauw samen met de Clinton Demoncraten die  Donald Trump en  Vladimir Poetin als machtswellustelingen en vijanden uitmaakt via de MSM. Men is voortdurend bezig angst te zaaien door Rusland steeds weer van alles te beschuldigen en af te schilderen als een gewetenloze oorlogszuchtige vijand van de gehele mensheid. Over de vele oorlogen die VS/NATO hebben aangesticht en gevoerd/genocides met miljoenen doden tot gevolg weigert men te spreken.

BBB

De Boeren Burger Beweging (BBB)  geeft met hun partijprogramma volgens Ab Gietelink de kans op een gezondere agrarische sector met bescherming en zelfs groei van bioboeren en traditionele boerenbedrijven. Bescherming van boeren kan eigenlijk goed samengaan met dierenwelzijn, vermindering van megastallen etc.

Over de duurzame aanwending van koemest als bio brandstof  en de noodzaak om mest te exporteren naar landen waar de schrale bodem vruchtbaar gemaakt kan worden met koemest heeft geen een het gehad en dat is ronduit uitermate schandalig.

XXX Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maakt Website: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTV
:

Bron dossier: Zie voor meer informatie het Klimaat Dossier

Posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Glastonbury over 15 minuten steden, CBDC’s, Agenda 21, wef pedofielen klimaatzwendel

Goed geïnformeerde dame onderwijst de gemeenteraad van Glastonbury over steden van 15 minuten, CBDC’s, Agenda 21, de klimaatzwendel en nog veel meer.

Dit moet gebeuren tijdens raadsvergaderingen in heel Nederland (en daarbuiten)!

Deel aub voor een zo groot mogelijk bereik !

Per direct moet gestopt worden met het vreselijk criminele programma van WEF.

WEF is zoals de WHO en NATO een levensgevaarlijke organisatie.

Verenigd u tegen  WEF!

Het WEF en hun handlangers van regeringen/nato/who/media/science/big pharma/onderwijs/ vormen een grote bedreiging voor u en de toekomstige generaties

Burgers sta op, verenigd U en zorg samen voor de grote reset, de grote schoonmaak van de  corrupte elite bende.

Kom op voor uw dierbaren, voor vrede, vrijheid, welzijn, voor het redden van de natuur en de toekomstige generaties

Wereldnieuws ivm de wef pedofilie agenda

 

 

WEF AGENDA IS  DE UITROL VAN GRUWELIJKE MISDAADEU/ VVD D66 zijn volgens de laatste berichten actief betrokken bij scholen/schooltv/rutgers stichting/ de seksualisering van kleine kinderen van 4 jaar  en ouder gesponsord door de overheid en de postcodeloterij.


Jaarlijks ontvangt de wegens “pedofilie” in opspraak verkerende Rutgers Stichting miljoenensubsidies voor de ‘Week van de Lentekriebels’. Wat gebeurt er met al dat belastinggeld?Pedofielen bij het Openbaar Ministerie – 5 nov 2019

PVV Kamerlid Gidi Markuszower bleek dinsdag tijdens het Vragenuur woedend over de gang van zaken mbt pedofielen. Staatssecretaris Ankie Broekers- Knol (VVD) die inviel voor minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) wilde er weinig woorden aan vuil maken omdat het OM alsnog bezwaar heeft aangetekend. “U moet zich kapot schamen”, besloot Markuszower.


#Lentekriebels, een programma van Rutgers (Rutger Stichting), werd volgens twitter berichten aangeboden via de WHO die daarvoor ‘Standards for Sexuality Education in Europe’ opgesteld heeft (via een aparte zoekmachine te vinden). Seksuele opvoeding voor babies (!) en peuters van 0 to 4 jaar, 6-9 jarigen.

Ouders  kregen te horen dat de voorlichting netjes en in orde was,  maar ze werden “buiten spel gezet”. Rutte/VVD D66 probeert volgens de berichten de aandacht af te leiden van pedofielen bij WEF/OM/VVD/D66.  Men probeert critici/politici van o.a. SP DENK PVV BVNL  FVD 50 Plus  te demoniseren, precies zoals men de tienduizenden protesterende huisartsen ging demoniseren mbt Corona.

Rutte/VVD/D66/WEF/WHO/Rutgers/COC/D66 Min v Onderwijs kapen volgens velen de voorlichting-rol van ouders en doen alsof er niets aan de hand is,  of alsof ze niks ervan af weten of ze tonen naar de buitenwereld geselecteerd onschuldig materiaal en zwijgen over bijvoorbeeld de clips van de Rutgers Stichting en (schooltv/ gewoon bloot) waar naakte en omgebouwde mensen waren te zien en men doet alsof men niets weet van de boekjes( het bewijs is in de Kamer getoond door dhr Baudet), boekjes met plaatjes en informatie over  oa “pijpen”,  die men gaf aan kleine kinderen vanaf  4 jaar”.

De Rutgers stichting haalde een van hun films weg na de landelijke commotie en ophef in de Kamer. Er worden in heel het land vragen gesteld over de miljoenen euros sponsoring van  het uitermate ongewenste/onderwijs door de postcodeloterij/Rutgers/overheid, die bezig is met het uitrollen van de wef agenda/het “seksualiseren” van kleine kinderen vanaf 4 jaar

Hierboven WEF Agenda mbt seksualiseren van kleine kinderen.

Grote geldbedragen overgemaakt door ministerie naar Rutgers

Sponsors van oa Rutgers

Nieuws update  22 03 2023 : Ruttes kartel in opspraak wegens pedofilie/schooltv/rutgers stichting/ Rutgers Stichting is uitvoerder van de SDG 2030 Agenda. De WEF agenda wordt o.a. gesteund door de Postcodeloterij. #WEFpuppets De Nederlandse overheid subsidieert Rutgers Stichting jaarlijks met 𝟐𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨!!


Rutte en Wabeke betrokken bij RolodexRutte gaat volgens tal van klokkenluiders  om met een aantal beruchte pedofielen


FVD petitie:  “Haal woke uit het klaslokaal. Teken onze petitie”: https://fvd.nl/petities/haal-woke-uit-het-klaslokaal Forum voor Democratie wil dat de genderwaanzin eindigt. De seksualisering van kinderen moet per direct stoppen.

Het Ministerie van OCW verstrekt miljoenen aan subsidies voor programma’s als Gewoon Bloot en organisaties zoals de Rutgers Stichting die precies dit soort propaganda op scholen aanbieden. Met genoeg handtekeningen kunnen we dat stoppen.

Teken daarom onze petitie en deel deze met vrienden en familie! Samen beschermen we onze kinderen!


Raisa Blommestijn @rblommestijn:  “Stop seksualisering en indoctrinatie van kinderen onder het mom van “lekker jezelf zijn” en diversiteit. Dit is niets anders dan een giftige ideologie”Bisschop (SGP) is helemaal KLAAR met de Woke-indoctrinatie van kinderen! Pedofielen VVD & D66 praten het goed!

 

 

De Rutger Stichting wordt gerund door Marieke vd Plas. Zij is de partner van Sander Dekker van de VVD  die voor pedofilie is
 
Rutgers Stichting is uitvoerder van de SDG 2030 Agenda.
#WEFagendaWordt o.a. gesteund door de Postcodeloterij.#WEFpuppetsDe Nederlandse overheid subsidieert Rutgers Stichting jaarlijks met 𝟐𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨!!


 

DE KSS elites  denken dat ze ongehinderd  misdaden kunnen plegen

Beste mensen,

Misdaad mag niet lonen

Ruttes bende en hun handlangers zoals van de leugen media etc/ander crimineel tuig zoals terreur veelplegers/ criminelen die mensen vaak onder invloed op de weg doodrijden/hard drug crack heroine dealers/meisjes verkrachtende loverboys, kinderhandelaars/pedofielen moeten allemaal opgespoord en berecht worden en niet tot een slappe taakstraf of een half jaartje cel maar tot zeer fikse gevangenisstraffen en het betalen van schadevergoeding middels hoofdelijk beslag voor de veroorzaakte materiele schade en maximaal veel smartengeld aan de slachtoffers/nabestaanden.

Nederlands recht is geen recht, maar vreselijk slecht en onrecht. Dat komt met name door de zogenaamde liberalen/ KSS ers v diverse partijen en met name van D66

Daders worden gepamperd met lage straffen of taakstrafjes/velen gaan vrijuit en plegen weer misdaden/ slachtoffers krijgen geen zorg geen erkenning geen opvang geen vergoeding en ze worden vaak neergezet als daders of uitlokkers, dat is ronduit misdadig en dat moet stoppen !

Ouderen, gehandicapten, kinderen, steeds meer mensen jong en oud worden het slachtoffer van geweld/roof/misdaad, dat moet STOPPEN!

Uw toekomst, uw Burgerrechten staan meer dan ooit op het spel. Wij willen geen gruwelijke pol-pot of macron/hitler nazie staat maar wel eerlijke wetgeving, goede handhaving, goede preventie/voorlichting en hardere/rechtvaardige straffen zijn nodig om de misdaad in te dammen en mensenlevens te redden en onnoemelijk leed en schade te voorkomen en  bovenal: wij willen vrijheid en vrede !

Alles wat de overheid( diverse partijen en SCHOLEN etc) de laatste jaren o.a. ook stiekem en zonder medeweten van ouders aan onderwijs hebben uitgerold moet uitgezocht en openbaar worden, zoals op scholen angst zaaien en het vals narratief van het klimaat/intimidatie linkse indoctrinatie/ seksonderwijsv kleine kinderen lesmateriaal, de boekjes, de films, ook de miljoenen subsidies voor de rutgers stichting (tevens verdacht van valse corona propaganda ), de rol van de postcodeloterij( sponsoren van klimaat/milieu verpestende groene zakenlui en louche subsidie slurpende elite natuurclubs die onder het mom van duurzaamheid de natuur verzieken en onze schaarse onvervangbare en broodnodige bossen wegkappen om te verstoken in gesubsidieerde kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassa centrales etc)

Alles moet openbaar wat er op scholen is gebeurd met kinderen vanaf vier jaar en de zgn WEF agenda waarin oa staat dat kinderen vanaf 4 jaar seksuele handelingen moeten worden geleerd etc.

Wie zijn die “perverse en corrupte lui” die bezig zijn met pedofiele praktijken, en wat is er gebeurd met de veroordeelde officieren van het Openbaar Ministerie/ pedofielen van oa VVD/D66 ( zie de YT markuszower film bij YT).Welke politici/ organisaties/ bendes etc zijn er nog meer bij de gruwelijke misdaden tegen de kinderen betrokken? De regering moet weg want de regering is totaal onbetrouwbaar en verzaakt op alle gebieden de plicht v goed bestuur en schendt onze grondwet, dat zijn de feiten.

Thierry Baudet heeft Dennis Wiersma van de VVD geconfronteerd met lesboekjes met de seksualisering van kinderen vanaf 4 jaar. Na de confrontatie met de bewijzen ontkent Wiersma gesteund door oa Bergkamp en D66 van alles en probeert het in feite goed te praten, hij doet maar net alsof hij niks weet van wat er speelt en van de WEF agenda.

Wat is er vreselijk mis? Wiersma, rutte en velen van rutte4/wef hebben met medewerking van het Huis van Oranje (WA en Maxima) willens en wetens de geplande china model massa crowd prik controle dictatuur  gepland, en zij hebben de WEF agenda inclusief de seksualisering van kleine kinderen/pedofilie op scholen achtergehouden en stiekem een mensonterende mensenrechten schendende agenda uitgerold zoals de samenzweerders/WEF dat in Frankrijk Amerika en meerdere landen van de wereld hebben gedaan.

Wiersma is absoluut ongeschikt/ hij weet niks of doet zoals rutte alsof hij het allemaal niet weet en dient in elk geval op staande voet ontslagen te worden en berecht te worden zoals Rutte en al zijn criminele handlangers.

Alle wef-misdadigers/pedofielen moeten opgespoord en keihard bestraft worden

Alle pedofielen en de lui die eraan mee hebben gewerkt zoals van de regering en het WEF moeten hard  bestraft worden wegens pedo misdaden tegen de kinderen en andere misdaden zoals samenzwering tegen het volk der Nederlanden zijnde landverraad, het ondermijnen van het democratisch stelsel, de economie/cultuur/misbruik van kinderen/georganiseerde prikmisdaden tegen de mensheid/het verzieken vd natuur en het aanstichten en financieren van oorlogen zoals in Syrie, Yemen en Oekraiene

Per direct moet gestopt worden met het vreselijk criminele WEF.

WEF is zoals de WHO en NATO een levensgevaarlijke criminele organisatie.

WEF en hun handlangers van regeringen/nato/who/media/science/big pharma/onderwijs/ vormen de grootste bedreiging voor u en de toekomstige generaties

Burgers sta op, verenigd U en zorg samen voor de grote reset, de grote schoonmaak van de smerige corrupte elite bendes, die keihard nodig is voor u, uw dierbaren, voor vrede, vrijheid, welzijn, voor het redden van de natuur en de toekomstige generaties

Stan Rams

Amsterdam 25 03 2023

Posted in Column, Natuur, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , | 1 Comment

Een groot asielzoekerscentrum midden in Natura 2000 gebied in oud Nera-gebouw (asbest?)


In het Nera-gebouw in de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg, midden in Natura 2000 gebied, komt een groot asielzoekerscentrum waar 350 mensen gaan wonen. En dat in een polder met maar 700 inwoners. Die polder was vroeger de moestuin van het Gooi.

Klokkenluiders melden dat er in het NERA gebouw wegens o.a.de natheid/vocht en temperatuur  danig veel schimmel is en veel asbest waar mensen ziek van kunnen worden. Volgens de klokkenluider is het gebouw onveilig en tocht het er vreselijk,  het gebouw heeft volgens de Klokkenluider een oude lekkende cv ketel, versleten leidingen, geen energie label en is totaal niet geschikt voor bewoning. Het zou voor een bedrag van minstens 3 miljoen euro opgeknapt moeten worden om schoon en veilig gemaakt te worden.

Er woonden alleen maar tuinders en boeren, zoals allebei mijn opa’s. Nu zijn er nog maar twee melkveehouders, tegen de rand van het natuurgebied waar het Nera-gebouw middenin staat. Die melkveehouders moeten volgens het stikstofkaartje van minister Van der Wal 75% krimpen. 75% van de koeien moeten weg, maar een paar honderd meter verderop mogen wel honderden mensen komen wonen. Is er iemand die uit kan leggen hoe dat kan? En hoe zit het met de dassen in de polder? Is er een dassenburcht en kan die de bouw van het asielzoekerscentrum tegenhouden? Ik ging op onderzoek uit. Wil je mijn werk steunen? Kijk dan op mariannezwagerman.nl en word lid van de Club van Dwarskijkers.


Posted in Gezondheid, Politiek | Tagged , , | Leave a comment

Petition for Democracy Morrisson – Rams Mix

“I truly believe in democracy of all souls”

Jim Morrison  (8 december 1943 – Parijs)
Browser link


Petition for Democracy Mix


De Originele opname zonder MIX op WK 3500More Mixes


Lyrics : Jim Morrison (parts of)
Music : drums, bas, organ, feed guitar, rithm guitar, bubble tree (bellenboom),tambourine by Stan Rams on Casio WK 3300, 5 may 2015 Amsterdam – Parkstad
Audience : Doors, Live at Boston Gardens, Boston 1970, Monterey International Pop Music Festival 1967
Tracks : 18
Software : Audacity Mix


WHA WHA WHA MIX by Stan RamsFruity Loops Project mIX By Stan RamsAnimal Farm, de dieren op de boerderij overleven een aanval met raketten, en dan maken ze er het beste van in een vreedzame wereld zonder oorlog en geweld, bevrijd van corrupte gekken zoals Obama, Biden, Clinton, Busch, Macron, Soros, Rutte, de tiran Claus Swab en de rest van de de criminele bende WEF.


Smoking is bad for You long versionPump it up Fun RemixPosted in mp3, Remix | Tagged , , , , | Leave a comment

Lockdown Files: ‘Regeringen hielden ons voor de gek’
EU/ VVD D66 zijn volgens de laatste berichten actief betrokken bij scholen/schooltv/rutgers stichting/ de seksualisering van kleine kinderen gesponsord door de overheid en de postcodeloterij.


Jaarlijks ontvangt de wegens “pedofilie” in opspraak verkerende Rutgers Stichting miljoenensubsidies voor de ‘Week van de Lentekriebels’. Wat gebeurt er met al dat belastinggeld?Pedofielen bij het Openbaar Ministerie – 5 nov 2019

PVV Kamerlid Gidi Markuszower bleek dinsdag tijdens het Vragenuur woedend over de gang van zaken mbt pedofielen. Staatssecretaris Ankie Broekers- Knol (VVD) die inviel voor minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) wilde er weinig woorden aan vuil maken omdat het OM alsnog bezwaar heeft aangetekend. “U moet zich kapot schamen”, besloot Markuszower.


#Lentekriebels, een programma van Rutgers (Rutger Stichting), werd volgens twitter berichten aangeboden via de WHO die daarvoor ‘Standards for Sexuality Education in Europe’ opgesteld heeft (via een aparte zoekmachine te vinden). Seksuele opvoeding voor babies (!) en peuters van 0 to 4 jaar, 6-9 jarigen.

Ouders  kregen te horen dat de voorlichting netjes en in orde was,  maar ze werden “buiten spel gezet”. Rutte/VVD D66 probeert volgens de berichten  de aandacht af te leiden van pedofielen bij WEF/OM/VVD/D66.  Men probeert critici/politici van o.a. SP DENK PVV BVNL  FVD 50 Plus  te demoniseren, precies zoals men de protesterende huisartsen ging demoniseren mbt Corona.

Rutte/VVD/D66/WEF/WHO/Rutgers/COC/D66 Min v Onderwijs kapen volgens velen de voorlichting-rol van ouders en doen alsof er niets aan de hand is,  of alsof ze niks ervan af weten of ze tonen naar de buitenwereld geselecteerd onschuldig materiaal en zwijgen over bijvoorbeeld de clips van de Rutgers Stichting en (schooltv/ gewoon bloot) waar naakte en omgebouwde mensen waren te zien en men doet alsof men niets weet van de boekjes( het bewijs is in de Kamer getoond door dhr Baudet), boekjes met plaatjes over  oa “pijpen”,  die men gaf aan kleine kinderen vanaf  4 jaar”.

De Rutgers stichting haalde een van hun films weg na de landelijke commotie en ophef in de Kamer. Er worden in heel het land vragen gesteld over de miljoenen euros sponsoring van uitermate ongewenst/onderwijs door de postcodeloterij/Rutgers/overheid, die bezig is met het uitrollen van de wef agenda/het  “seksualiseren” van kleine kinderen vanaf 4 jaar

Hierboven WEF Agenda mbt seksualiseren van kleine kinderen.

Nieuws update  22 03 2023 : Ruttes kartel in opspraak wegens pedofilie/schooltv/rutgers stichting/ Rutgers Stichting is uitvoerder van de SDG 2030 Agenda. De WEF agenda wordt o.a. gesteund door de Postcodeloterij. #WEFpuppets De Nederlandse overheid subsidieert Rutgers Stichting jaarlijks met 𝟐𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨!!


Rutte en Wabeke betrokken bij RolodexRutte gaat volgens tal van klokkenluiders  om met een aantal beruchte pedofielen


FVD petitie:  “Haal woke uit het klaslokaal. Teken onze petitie”: https://fvd.nl/petities/haal-woke-uit-het-klaslokaal Forum voor Democratie wil dat de genderwaanzin eindigt. De seksualisering van kinderen moet per direct stoppen.

Het ministerie van OCW verstrekt miljoenen aan subsidies voor programma’s als Gewoon Bloot en organisaties zoals de Rutgers Stichting die precies dit soort seksueel getinte propaganda op scholen aanbieden. Met genoeg handtekeningen kunnen we dat stoppen.

Teken daarom onze petitie en deel deze met vrienden en familie! Samen beschermen we onze kinderen!


Raisa Blommestijn @rblommestijn:  “Stop seksualisering en indoctrinatie van kinderen onder het mom van “lekker jezelf zijn” en diversiteit. Dit is niets anders dan een giftige ideologie”Bisschop (SGP) is helemaal KLAAR met de Woke-indoctrinatie van kinderen! Pedofielen VVD & D66 praten het goed!

 

 

De Rutger Stichting wordt gerund door Marieke vd Plas. Zij is de partner van Sander Dekker van de VVD  die voor pedofilie is
 
Rutgers Stichting is uitvoerder van de SDG 2030 Agenda.
#WEFagendaWordt o.a. gesteund door de Postcodeloterij.#WEFpuppetsDe Nederlandse overheid subsidieert Rutgers Stichting jaarlijks met 𝟐𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨!!


 

Posted in Nieuws | Tagged | Leave a comment

er is sprake van #verkiezingsfraude in NederlandArjen Kamphuis die de stemfraude aan de kaak stelde. Verdween spoorloos tijdens een vakantie…


citaat: “Lijst 2 is Forum had de meeste stemmen. Ipsos (wef) heeft stemmen gemanipuleerd. Computer deed de rest.”
“Ipsos dat de stemmen goed moet tellen is, onbetrouwbaar,Ipsos is gerelateerd aan het WEF.”

Klokkenluiders

– In slechts 15% v/d de stembureaus waren controleurs
– Controleurs werden gehinderd in werkzaamheden
– Er zijn o.a. in R’dam controleurs verwijdert
– Er zijn veel tel/medewerkers/vrijwilligers vd kiesbureaus v d66/vvd
– Aantal gevallen mochten geen controle foto’s gemaakt worden
– Er zijn meldingen dat kliko’s zijn verwisseld
– Diefstal van stemformulieren bij de drukkerij

Update 17 maaart 2023 : “Door een fout in een Rotterdams stembureau heeft D66 in de voorlopige uitslag bijna 6000 stemmen te veel gekregen. D66 blijkt niet de tweede, maar de derde partij in de stad”  In de voorlopige uitslag stond D66 als tweede partij in de stad met twaalf procent van de stemmen. maar in de officiële uitslag komt de partij op  slechts negen procent, waarmee D66 niet de tweede partij van de stad is, maar de derde, na de VVD.Men dient #verkiezingsfraude te onderzoeken, er zijn in heel het land stembuswetgeving schendingen gemeld, zoals het vroegtijdig openen en verplaatsen van bussen etc, het is ook heel erg vreemd dat  o.a. Denk heel erg weinig stemmen kreeg en de SP  erg weinig zetels kreeg, en #FVD zoveel zetels kwijt is terwijl ze in heel het land overvolle zalen hadden en 60.000+ aan leden hebben.

#verkiezingsfraude De heer Koek van D’66 is absoluut niet objectief/en onbetrouwbaar en toch is hij aangesteld om verkiezingssoftware te controleren.

Posted in Column, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , | 1 Comment

De Kamer zwijgt over de Vervuiling van Nederland


Beste mensen,

Er is heel veel gedebatteerd  en verkondigd, maar door geen enkel kamerlid zijn de oorzaken vd vervuilde leefomgeving (uitstoot door zeeboten/multinationals/vliegtuigen/biomassa centrales/bomenkap/ boomstook/giflozingen/chemtrails/pesticides/windmolen sf6 gas/plastics/e-stofvervuiling/vervuiling door oa CHINA/ en de gigantische uitstoot door vulkaan uitbarstingen/ enorme vervuiling/ onnoemelijke schade dood en ellende (en luchtvervuiling) door explosies van bommen raketten door oorlog en de vele atoombom proeven oa/ benoemd, alle Kamerleden hebben hierover gezwegen en met de leugenmedia meegedaan met de stikstof idioterie/afleiding van waar het echt over zou moeten gaan.

Ik heb een en ander samengevat in het Internationale Klimaat Dossier, hieronder treft U enkele fb posten ter introductie.


Stan Rams

De klimaatleugen(stikstof idioterie en verzonnen opwarming) werd aangewend om oa vervuilende van slechte kwaliteit zijnde made in china windmolens en zonnenpanelen en onduurzame e autos  te introduceren/aan te smeren, en men heeft de Kliaatleugen en Klimaatdiscussie eromheen aangewend om  de boerenstand te reduceren/decimeren/ en omdat men een communistisch heers en verdeel stelsel in wil voeren( ten dienste van  Hoge Adel en de rijkste elite) met daarin de geplande forse beperking van burgers rechten, vrijheid en recht op geld en bezit. Eveneens word de niet rendabele ruziemakende  en verdeeld eu  ( er zijn structureel enorme demonstraties en protesten in div landen) bijeengehouden door het misdadig  overhevelen van (van het volk gestolen/afgeperste enorme bedragen en pensioen) van het ene rijke naar het andere straatarme land en oliarchen ( KSS ers) en men besteed gigantisch veel geld aan oorlogen ten dienste van oorlogszuchtig  grotendeels bankroet Amerika en het Amerikaans Industrieel Wapencomplex.

Auteur

Stan Rams

Door geen enkel kamerlid zijn de oorzaken vd vervuilde leefomgeving (uitstoot door zeeboten/multinationals/vliegtuigen/biomassa centrales/bomenkap/ boomstook/giflozingen/chemtrails/pesticides/windmolen sf6 gas/plastics/e-stofvervuiling/vervuiling door oa CHINA/ en de gigantische vulkaan uitbarstingen/ en enorme vervuiling/de onnoemelijke schade dood en ellende (en luchtvervuiling) door explosies van bommen raketten door oorlog en de vele atoombom proeven oa/ benoemd, allen hebben er omheen gedraaid en meegedaan met de stikstof idioterie/afleiding van waar het echt over zou moeten gaan..
Auteur

Stan Rams

Er word nog steeds gekapt In nederland, wonderschone en om veel redenen vd mens en voor de gezondheid en het klimaat noodzakelijke en onvervangbare bomen worden gekapt en verdwijnen in meer dan 500 door rutte uitegerolde kankerverwekkende gesubsidieerde biomassa centrales, fijnstof veroorzaakt longkanker/COPD/ de natuur verdwijnt, nederland heeft met 8 procent relatief het minste bos van alle landen van de EU. Nederland is het meest dichtbevolkte land van de eu, met de hoogste sterfte van de wereld agv KANKER.
Auteur

Stan Rams

elk mens heeft per land/// behoefte aan een verschillend pakket met soorten voeding, er zijn oa koude landen natte landen droge landen en warme zon landen etc. De aard soort en samenstelling van de voeding zijn vd gezondheid belangrijk per land/ zo is in nederland de schijf van 5 erg belangrijk een gevarieerde voeding met oa in de winter “winterkost”. Verdiep u ook eens goed in de noodzaak van (dan wel verstandig) vlees eten/ het mijden van snacks/hamburgers/vet en vitamine tekorten zoals tekort aan proteines/vitamine d en c….
Auteur

Stan Rams

Onze nl boeren zijn de beste meest duurzame van de wereld/onmisbaar vd economie en vd voedselvoorziening. Veel word evenwel geexporteerd. Kapers willen de markt overnemen zoals Amerika( oa Gates blackrock/vanguard) Argentinie Duitsland Frankrijk etc. Er is evenwel nimmer gesproken over de agro sector en aanwending van monsanto pesticides etc. Koemest kan gebruikt worden v export om schrale landstreken vruchtbaar te maken. Koemest kan goed aangewend worden voor opwekking energie/ biogas etc. Kunstmest evenwel is zeer slecht voor het Klimaat.
Auteur

Stan Rams

de strepen in de lucht chemtrails met aluminium barium strontium ea, in de Kamer heeft geen een dit aan de orde gesteld of een parlementaire enquete verzocht.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Auteur

Stan Rams

de gezondheidsschade door Ethervervuiling door oa EMF WIFI en G straling in  schandalig genoeg niet aan de orde gesteld
Auteur

Stan Rams

dat de nl Kolencentrales de beste en meest duurzame schoonste(minst vervuilende) kolen centrales zijn van de hele wereld.
Auteur

Stan Rams

dat Duitsland een lange tijd het gebruik van gas/lpg heeft gesubsidieerd omdat gas de schoonste vorm van fossiele energie is. maar Rutte heeft er met list en bedrog van alles aan gedaan om het gebruik van schoon gas tegen te werken
Auteur

Stan Rams

Nederland heeft steeds nog de grootste aardgasbel van Europa, er zit minstens nog 1000 miljard kuub in Groningen. Er is sprake van regionale aarbeving schade/ die deels is veroorzaakt door de mens (oa bevingen door het doen instorten van aardlagen dmv explosies veroorzaakt door een speciale mijndienst van het leger. Dit werd gemeld door klokkenluiders en dient uitgezocht te worden zo ook de gerapporteerde MEETFRAUDE. mbt bevingen.
Auteur

Stan Rams

dat volgens meer klokkenluiders in Duitsland diesel word gebruikt voor stroom, en deze stroom word geleverd aan de zgn duurzame windmolen netwerken. Windmolens vervuilen/ ze zijn onduurzaam/ onrendabel/ productie in China, vervoer per boot en plaatsen met veel beton is zwaar vervuilend U bent bedrogen

Stan Rams

dat gas word ge-exporteerd naar Duitsland waar men met gas energie opwekt om deze in de vorm van electriciteit terug levert aan Nederland, met een zeer hoge belasting erbij. De accu van e wagens verslijt sneller dan u denkt, e voertuigen zijn niet bepaald veilig wegens brandgevaar etc,  en het vervangen van de versleten accu is vreselijk duur( 15 000 e en meer)  en voor de meeste mensen onbetaalbaar, daardoor worden er nu al in de wereld honderdduizenden e autos  per jaar  vroegtijdig gedumpt, hetgeen een gigantische aanslag is op Flora en Fauna
Auteur

Stan Rams

het feit dat de gaskraan van Groningen helemaal niet dicht is gedraaid en steeds nog open staat en dat er contracten zijn met oa italie voor de levering van enorme hoeveelheden gas

Stan Rams

waarom word er niet gesproken over 6000 onveilige en veel lekkende gasputten van NAM?
Auteur

Stan Rams

ecocide uitrollen in 600 stook centrales ontelbaar veel onvervangbare bomen verstoken met kankerverwekkende uitstoot en toxinen v biomassa centrales is het werk van de duivel aanbidders rutte klaver kaag jetten halsema rosenmuller wiebes t de graaf herben v agt de jonge bikker het haus vom oranje en de rest van de smerige KSS misdadigers
Posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws | Tagged , , , , | 2 Comments

karl Lauterbach erkent dat veel mensen getroffen zijn door zware prikbijwerkingen

Sensationeller Plottwist: um seine Haut noch zu retten, hat Karl Lauterbach soeben die Impfung beerdigt („absolut bestürzende Schicksale“ „1 pro 10k Impfungen schwer geschädigt“) und Biontech „exorbitante Gewinne“ vorgeworfen

“Sensationele plotwending: om zijn huid te redden, heeft Karl Lauterbach zojuist de vaccinatie begraven (“absoluut schokkend lot” “1 per 10.000 vaccinaties zwaar beschadigd”) en beschuldigde Biontech van “exorbitante winsten”

Note : Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach erkent zware prikbijwekingen….( hij noemt 1 op de tienduizend) door de prikbijwerkingen, hij begint terug te krabbelen, eerst nog ontkende hij alles, vergeet niet dat Emer Cook de voormalige manager van Roche nu de prikverkoopmanager vriendin is van gates en zij is directrice van EMA.(Europees Geneesmiddelenbureau)

Lauterbach liegt ook want er is mondiaal geen enkel bewijs dat corona prikken ook maar ergens goed voor zijn.

en wat heeft de KSS er Lauterbach voorheen allemaal verkondigd?

Senator Rennick

Australië Senator Gerard Rennick: Trekt de beerbut open, de vaccins zijn NIET veilig

Update maart 2023: CDC adjunct-directeur erkent dat vaccins ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken De CDC geeft eindelijk toe dat Covid-vaccins op de lange termijn slopende gezondheidsproblemen veroorzaken, dus “hopen ze gewoon dat mensen beter worden”.

Corona Prik Dossier.

Update: 2023:  Er is mondiaal inmiddels wel meer dan genoeg bewijs dat een coronaprik nergens goed voor is. Globaal komt er steeds meer aan het licht, zoals dat prikken zelfs schadelijk is, en dat veel mensen agv en/of mede door de prik veroorzaakte trombose/myocarditis/bloedproppen  zijn komen te overlijden, en mede door de schadelijke coronamaatregelen/crimineel wanbeleid door de overheden.

Summum

“Er zijn in de wereld ontelbaar veel mensen dood gegaan agv vergiftiging wegens het mede kapot gemaakt immuunstelsel door de prik(ken),en door prik-trombose en de niet natuurlijke myocarditis(prik-myocarditis), zoals door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, spike(kanker), hypos en wegens door de prikken en/of medicijnen (combinatie van specifieke chems v voeding/medicijnen/prikken/drugs/chemo/en toxinen in de habitat) veroorzaakte antibiotica/virale resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a.TB/ (HIV (minstens 10 procent meer sterfte)). NOTE: Bovendien speelt 5g straling een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen en veroorzaken doses 5g EMF (in combinatie met andere oorzaken) een significante toename aan /kanker/hersenkanker/alzheimer/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen/bloedcelwandschade. Volgens duizenden artsen en geleerden uit de hele wereld is 5g straling schadelijk, zie het omvangrijke 5g DOSSIER. Straling  breekt de bloedwand en DNA af, en versterkt de aanwas van ziekteverwekkers/parasieten/schimmels/bacterien”.

“de stelling dat aids alleen door seksuele handelingen komt of word overgebracht is niet bewezen, er dient onderzoek te komen naar vergiftiging zoals van de cellen/dna/immuunstelsel door chems in prikken en medicijnen o.a.”

“door detoxificatie/ontgifting en de aanwending van natuurlijke antibiotica (geen synthetische/chemische middelen/preparaten/prikken) en oa een gezonde leefstijl/dieet/frisse lucht/rust/ zullen veel meer mensen gered worden”

“er dient voor het redden van ontelbaar veel mensenlevens GLOBAAL een groot onderzoek te komen naar de toename vd sterfte agv de combinatie van chemische middelen/synths zoals deze voorkomen in xtc/prikken/medicijnen/voedingswaren/de lucht(fijnstof toxinen) en de toename agv de combinatie aan chems (in combinatie met o.a. alcohol) van sterfte door vergiftiging/Kanker/HIV/TB/COPD /Influenza/ virale infecties, mede door EMF 5G Radiatie en (mede) door combinaties van chems veroorzaakte resistentie. Stan Rams Amsterdam 5 12 2022”

NOTE: Bovenstaande tekst werd door facebook gecensureerd en onzichtbaar gemaakt, ik werd op 5 12 2022 gejaild door fb omdat men?  de tekst als ongewenst en gevaarlijk vd gezondheid beschouwde”

Beste lezers,  als u meer wilt weten of u wilt verdiepen in de uitermate complexe materie, gelieve de onderstaande tekst dan niet in 1 keer uit te lezen,  maar deze stap voor stap goed te bestuderen en de kennis en kunde die u zelf heeft aan te wenden en meer dan 1 bronnen te raadplegen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen mbt corona en andere belangrijke zaken. Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen. Lees en leer ook van de reacties onder dit artikel aub.

Geloof  niet alles, wees alert, want van alles dat uit de wereld van politiek/media/wetenschap/Big Pharma word beweert, blijkt veelal om meer dan 1 reden van alles niet te kloppen, zoals zogenaamde  “waarheden”,  verkeerde metingen, valse tests, onbetrouwbare rekenmethodes en rekenfouten,  en er is sprake van aannames, meningen, interpretaties, onbewezen stellingen, of er is sprake van onzin, verzonnen verhalen en klinkklare leugens en zelfs van  met een nobel-prijs beloonde ontdekkingen waar voor, of ten tijde van de uitreiking of later niets van bleek te deugen.

Met de volgende informatie word de “puzzel” een stukje completer waardoor u meer inzicht krijgt in de complexiteit van de materie op een bepaald terrein of vakgebied. Hiermee komen we gelijk op het gebied van de wetenschappen. En wat is wetenschap?

De wetenschap omvat o.a.het proces van een combinatie van o.a.:

waarneming/zien/voelen/proeven/ervaren
leren/denken/redeneren/analyseren/combineren/rekenen/meten
toepassen van wetmatigheden/formules/newtoniaans gedeinieerde
kennis, techniek, vaardigheden
onderzoeken, experimenteren/uitvinden,ontdekken of(her)ontdekken
empirisch onderzoek,wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt/fenemologie( de onderzoeker is deel van het door hem beinvloede experiment)
het opdoen, en/of vastleggen, toepassen of aanwenden van “kennis”
het openbaren/corrigeren van fouten en overdragen van erkende of gecorrigeerde kennis

Over welke wetenschap hebben we het?  Over welk beeld hebben we het als een  beeld zichtbaar is van puzzels die op basis van een techniek van ordening wel of niet passen? Bovendien zullen er altijd weer puzzels bijkomen bij de grote puzzel van het wonder van het leven,  een “niet definieerbaar groter wordend “totaal”.  De wetenschap gaat door en staat voor niets, maar het is ook maar de vraag  over welke wetenschap we het hebben, en welke kennis “waar” is, hoe en of en door wie of welke macht of machten deze ten dienste van het welzijn, de vrede en de gezondheid van de mensheid word toegepast.

Prikken en ziekenhuisopname?

Ziekenhuis en IC Opname?

per ambulance na ongeluk/misdrijf
vergiftiging/overdosis/pillen/medicatie/drugs/alcohol
ziekte/hartaanval/beroerte etc
doorverwijzing(en) arts
diagnostiek scan bloed weefsel onderzoek
controle onderzoeken
bezoek van familie
plastische chirurgie
spoedopname ivm bijwerkingen van prikken
anders

Prikken voorkwam geen 1 opname

De stelling van politici/wetenschappers of van wie dan ook dat “prikken” in algehele zin ziekenhuisopnames voorkomen of dat een of meerdere prikken ook maar 1 ziekenhuisopname voorkomt , is totaal onjuist, een dwaling of onkunde, een misleiding of een leugen, datzelfde geld ook voor medicijnen.

De volgende groepen mensen kunnen in het ziekenhuis wel of niet zijn opgenomen:

a)mensen die wel of geen medicijnen gebruiken, te weinig of teveel, de juiste of verkeerde(of verkeerde combinatie met of zonder andere middelen), of mensen die te vroeg of te laat medicijnen gebruikten etc
b)mensen die wel of niet geprikt waren met 1 of meerdere prikken of soorten prikken
c)mensen die wel of niet geprikt en wel of geen medicijnen en of andere middelen gebruiken zoals beschreven bij a/b)
c)mensen met een overdosis bv /medicijnen/alcohol/drugs/
d)mensen die tijdig werden opgenomen na een ongeval of misdrijf
e)mensen met 1 en/of meerdere aandoeningen
f)mensen die voor een onderzoek zoals een scan in het ziekenhuis werden opgenomen
g)mensen die ziek zijn, voor een controle onderzoek, of voor een andere aandoening, opgenomen voor diagnose en/of behandeling
h)mensen werden niet of niet tijdig opgenomen, wegens een wachtlijst, mede door de corona maatregelen, daardoor bleef opname/diagnostiek of een mogelijk levensreddende behandeling uit en overleden deze mensen
i)mensen die agv een verkeerde diagnose, een verkeerde behandeling en/of door een verkeerde of onjuist toegepaste medicatie thuis overleden, dan wel geprikt of niet en/of mogelijk door 1 of meerdere onderliggende aandoeningen
j)gezonde mensen die ineens ziek werden (bijvoorbeeld door vergiftiging) of door een hartaanval( door bijv schrik, doodsangst)die tijdig opgenomen werden
k)mensen met geen, 1 of meerdere aandoeningen, die TIJDIG agv bijwerkingen van prikken en/of medicijnen in het ziekenhuis werden opgenomen
l)mensen die geen opname wilden, of konden realiseren wegens afwijzing verwijskaart door huisarts of uitbehandelde patienten
m)mensen wel of niet buiten het medisch traject, niet gedocumenteerden, zwervers, daklozen, ontheemden, dolende mensen
n)ouderen in de laatste levensfase op de verpleegafdeling of in een zorginstelling
o)mensen die in de ambulance overleden en niet gered konden worden, mogelijk wegens het uitblijven van tijdige en de juiste hulpverlening en/of wegens 1 of meerdere oorzaken
p)zwerfkinderen zonder medische zorg
q)Hypochondrie, mensen die denken dat ze van alles hebben, doorverwezen door arts
r)anders

Opmerkingen

Pas wel goed op voor voorbarige conclusies, zolang er geen glashelder bewijs is, kan er van alles en nog wat beweerd worden wat niet waar is of niet bewezen.

Statistisch onderzoek geeft  aan dat oversterfte verband houd met prikken

Patienten bij wie een specifieke aandoening werd vastgesteld via onderzoek, kunnen in een later stadium of eerder (terecht) zijn gediagnosticeerd voor 1 of meerdere aandoeningen.  Er zijn patienten die deels of helemaal niet werden gediagnosticeerd omdat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden zoals o.a. wegens, niet doorverwezen zijn, of nog niet onderzocht wegens een wachtlijst e.a.

Bij het vaststellen van de oorzaak van overlijden, zoals  o.a. via bloedonderzoek, orgaanonderzoek, en via obductie dient rekening gehouden te worden met het feit dat mensen aan 1 of aan een combinatie van meerdere aandoeningen kunnen zijn komen te overlijden.  Obductie rapporten dienen volledig te zijn met daarin o.a. de analyse van het bloed,  en onderzoek naar eventueel gebruikte medicijnen/prikken/ of andere stoffen of een combinatie daarvan.

Opmerkingen

Door goed onderzoek/van de medische gegevens zoals oa /leeftijd/geestelijke en lichamelijke gezondheid/leefstijl/ziekteverloop/ziekenhuisbezoek/medicijngebruik/vaccinaties en combinaties daarvan/en door obductie kan de oorzaak/van of meerdere oorzaken van overlijden worden vastgesteld.

Bij obductie vind onderzoek plaats naar o.a.de aders en het bloed(serologie)/weefsels/botten/organen/interne schade/bloedingen kneuzingen etc.

Als ouderen met geen, of in mindere of meerdere mate pijn op de borst, met of zonder medicatie, plotseling komen te overlijden word door de meeste artsen de oorzaak van het overlijden toegeschreven aan hartfalen/hartaanval of een natuurlijke dood door ouderdom.

Hartfalen?

Mensen overlijden agv hartfalen, door oa:

Een beschadiging van de hartklep of kleppen

Hartfalen ontwikkelt zich meestal langzaam na letsel aan het hart. Voorbeelden van letsel zijn onder andere een hartaanval, te veel spanning op het hart door een jarenlange, onbehandelde hoge bloeddruk of een zieke hartklep.

Vernauwde bloedvaten, overbelasting van het hart door de combinatie diabetes/ overgewicht

Bij mensen met diabetes (suikerziekte) is er iets mis met de suikerstofwisseling. Diabetes is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ruim 830.000 mensen in ons land weten dat ze diabetes type 1 of 2 hebben. Naar schatting hebben daarnaast nog eens 200.000 mensen diabetes type 2 zonder het te weten. Minstens de helft van de mensen met diabetes krijgt vroeg of laat te maken met bijkomende lichamelijke klachten, waarvan hart- en vaatziekten het meest voorkomen. Diabetespatiënten hebben een hoger risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct, hartfalen of een beroerte. Bij vrouwen met diabetes is die kans iets groter dan bij mannen. Patiënten met diabetes moeten dus extra alert zijn op de signalen van hart- en vaatziekten.

Systolisch hartfalen betekent dat er minder bloed het hart uit wordt gepompt omdat de knijpkracht van de hartspier is afgenomen, waardoor het hart zich minder krachtig samentrekt. Dit is de meest voorkomende oorzaak van hartfalen.

Bij ernstig hartfalen kan het hart al bij heel weinig inspanning niet meer zorgen voor genoeg zuurstof en voeding. De bloedvaten raken vol. Er kan vocht uit lekken. Dit gebeurt vooral naar de longen, buik, benen en enkels.

Het ziektebeloop bij hartfalen is grillig en gaat gepaard met exacerbaties. Plotse hartdood en progressief hartfalen zijn belangrijke doodsoorzaken.

Myocarditis, de niet natuurlijke vorm van hartspierinfectie word volgens tal van wetenschappers/virologen/hoogleraren infectieleer veroorzaakt door de prikken.

NOTE:  Er zijn mensen die niet gevaccineerd waren en als gevolg van hartfalen of een hartkwaal ( of mede door een andere oorzaak) kwamen te overlijden.

Nader onderzoek is absoluut nodig om de sterfte/oversterfte en priksterfte in kaart te brengen.

Prikken

Er is geen bewijs dat de Pfizer prik weke infectie overdracht dan ook stopt. Er is over de gehele wereld geen enkel bewijs geleverd dat prikken in algehele zin per definitie ziekenhuisopnames voorkomen. Dat alles word haarfijn hieronder uitgelegd.

In 2022 werd door Pfizer duidelijk gemaakt dat  zij nooit  hebben beweerd dat er bewijs is dat het prikken met pfizer de overdracht van wat dan ook zou tegenhouden.

Pfizer

 

Stop de WEF/technocraten tirannie

Pfizer plandemie?

Vraag? Hoe is het mogelijk dat Pfizer lang voordat er sprake was van een pandemie, bezig was met de zogenaamde coronatests en prikken?

Pfizer werd gekwalificeerd als zwaar crimineel en is meer dan 71 keer door rechters veroordeeld. Zoals wegens medisch/bijsluiterbedrog en 4.6 miljard  wegens hun medicijnen  die o.a. /autisme/onvruchtbaarheid/ziekte/en de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Geen bewijs dat prikken ziekenhuisopnames voorkomt

Er is geen enkele organisatie/arts of geleerde ter wereld die kan aantonen dat “coronaprikken”  ziekenhuisopnames voorkomen zoals van mensen met  o.a. ->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/prikbijwerkingen/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

COPD/Kanker/TB/ en o.a.parasitaire long darm maag infecties werden per abuis of met opzet gerekend tot Corona of Covid-19.  Dat deed men volgens klokkenluiders om de indruk te wekken dat er sprake zou zijn van een corona of covid-19 pandemie. Uit WOB-stuk ken van Ferdi Tuinman blijkt dat Hugo de Jonge in staat bleek om het RIVM (door het ministerie van VWS betaald) zover te krijgen dat zij cijfers manipuleerden zonder vermelding.

Update 21 11 2022:  Tal van bronnen op twitter meldden dat er parasieten zijn aangetroffen in de prikken.

->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

De o.a. door de door Bill Gates fors gesponsorde Oxford University aan WHO/FDA/EMA/LAREB/RIVM gepresenteerde  “mondiale  coronacijfers ” uit alle landen vd wereld,  zijn volgens diverse bronnen verzonnen, of het resultaat van een computerprogramma dat al in 2009 was ontworpen en later werd geupdated. De  “coronacijfers” zoals Oxford deze heeft gepresenteerd kunnen volgens de analyse niet kloppen en ook niet op juistheid zijn gecontroleerd zijn omdat:

a)er geen internationaal betrouwbaar  communicatie en diagnostisch stelsel met overheidsorganen dat al de zogenaamde “infectiegegevens” zou kunnen verzamelen en/of bijhouden als die gegevens uberhaupt zouden kunnen zijn verzameld. De vraag is  op welke wijze waarmee precies getest zou zijn, en wie, welke artsen, en welke organisatie of bedrijven(Big Pharma)  en op basis waarvan “resultaten” werden verkregen zoals uitslagen of interpretaties van zgn testuitslagen mbt infectie en mortaliteit. Bovendien ziet het er naar uit dat op grote schaal desinformatie en propaganda is verkondigd,  en dat er gelogen en gefraudeerd werd door WHO/ organisaties/politici/media en door wetenschappers/Big Pharma etc.

b)omdat bij het vaststellen van een infectie of meerdere bestaande of nieuwe vormen van infecties(bij mutaties), meerdere tests nodig zijn, als deze uberhaupt al bestaan of  konden worden ontwikkeld, en  omdat grondig onderzoek bijvoorbeeld bloedonderzoek(serologie)  nodig is om vast te stellen welke infectie ziekte en/of  welke  aandoening(en) men heeft of waar iemand aan is komen te overlijden, voorzover de wetenschap dat mogelijk maakt door goed onderzoek met oa expertise en de juiste middelen etc.

c) om de oorzaak of oorzaken van overlijden vast te stellen is een obductie en goed onderzoek nodig. Bij het presenteren van de gegevens van Oxford ontbreken de obductie rapporten. Die zijn er niet. Bovendien is het maar de vraag of, als er obductie rapporten zouden zijn gemaakt, of deze kloppen, waar in welk land en door wie de obductie  is gedaan, hoe men te werk ging en op basis waarvan een doodsoorzaak werd vastgesteld. Het is mogelijk dat iemand agv Kanker is overleden en dat zonder/of na obductie  “Corona” als doodsoorzaak werd vermeld in een medisch rapport, bij een gebleken Griep( Influenza A/B) of andere aandoening/of vegiftiging etc.  Bovendien werden mensen die leden aan /COPD/TB/ HIV (of  een combinatie daarvan) en/of mensen met een parasitaire long maag darm infectie,  in statistieken gerekend tot Longcovid of Corona.

d) mensen die thuis zouden kunnen zijn overleden agv of mede door de prik of prikken, werden niet naar een ziekenhuis gebracht maar naar een Mortuarium.  Er zijn door de overheid geen heldere cijfers bekend gemaakt over mensen die werden opgenomen met vaccinatie schade. De regering heeft de gegevens van de veronderstelde toename van opnames  van mensen met zgn corona niet, en als er cijfers zouden zijn, dan zijn deze niet betrouwbaar wegens het ontbreken van diagnostiek en obductie rapporten. Wel staat vast dat mede door  de prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals aan de bijwerkingen trombose en myocarditis. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen kunnen overlijden aan natuurlijke myocarditis, en/of aan de door de prik veroorzaakte myocarditis/trombose/bloedproppen  en/of  een andere aandoening. Mensen met of zonder trombose/myocarditis,  kunnen zijn overleden door, of mede door, de door de prik of prikken veroorzaakte priktrombose/ prikmyocarditis of bv door een hartaanval/beroerte.

e) er zijn volgens wetensschapper in de wereld ontelbaar veel  mensen dood gegaan door o.a. het kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, door prik-trombose en prik-myocarditis, door de door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(vergiftiging/kanker), hypos en wegens door de medicijnen en/of prikken (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV (check ook nauwkeurig het research van Joep de Lange mb de combinatie van oa chems  ziw ook PUBmeds)

Coronatest zegt niets

De pcr-test kan resten mrna van een eerder griepvirusvariant aantonen maar door het veranderen van de zgn R waarde, kan in feite iedereen die gezond is ook positief worden getest. Van de test en van het testen met ook andere testen, en de conclusies die men trok,  klopt dan ook helemaal niets.

Veel meer onderzoek zoals  bloedonderzoek/een scan/weefselonderzoek is nodig om vast te stellen welke aandoening(en) iemand  heeft. Bovendien is inzage in het medisch dossier nodig en anamnese. Zonder obductie, kan ook niet vastgesteld worden waar iemand aan is komen te overlijden.

Anamnese(ziektegeschiedenis) Hieronder word verstaan wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan (*of wil) vertellen. Een goede anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt.

(*of wil): Er zijn mensen die “alles” aan een arts willen of kunnen vertellen. Maar er zijn ook mensen (zowel artsen en patienten) die dat niet kunnen of misschien zelfs niet willen. Men kan bijvoorbeeld in een ontkenningsfase verkeren. Het is ook niet ondenkbaar dat bij een andere arts( die niet over alle medische gegevens beschikt) niet word gesproken over eerdere bevindingen of onderzoekresultaten door een andere arts of specialist of omdat die te ingewikkeld zijn, en de ene specialist kan op een bepaald vakgebied ook nog eens een andere of totaal andere opinie hebben mbt de interpretatie van een onderzoek. Bovendien zijn er specialisten met een jarenlange ervaring die meer ervaring hebben en meer weten dan een pas afgestudeerde, en het kan ook zijn dat een pas afgestudeerde arts of  nog jong en minder ervaren specialist juist wel een betere diagnose stelt bij specifieke doelgroepen,  die leid tot een tijdige behandeling en hopelijk ook de gewenste genezing wegens o.a. nieuwe opgedane kennis, immers specialisten die heel druk bezig zijn met bijvoorbeeld operaties op een bepaald vakgebied, kunnen ook niet alles bijhouden wat er in de wereld van de wetenschap allemaal bij word geleerd, gepubliceerd en gedoceerd.

Er  zijn ook mensen die bijvoorbeeld liever zwijgen over een bepaald gebrek of een aandoening (bijvoorbeeld slecht zien/of een verslaving) om door een medische keuring te komen na sollicitatie voor een baan. Te denken valt ook aan mensen die niet of liever niet praten over bijvoorbeeld een SOA of een erfelijke  aandoening.

Het is niet ondenkbaar dat er mensen zijn die klagen over een aandoening die men niet ziet, die er niet is of niet of (nog niet) valt te bewijzen, en er kan sprake zijn van wanen, of ingebeelde ziekten,  en het is mogelijk dat men denkt dat men ernstig ziek is en dood gaat. Dat komt  door onrust en stress als gevolg van de angstcampagnes door politici, medici/media.  Mensen kunnen zijn overleden of mede door de door politiek/wetenschappers/pers en media veroorzaakte doodsangst, zoals aan een hartaanval.

Karry Mullis

De uitvinder van de pcr test Karry Mullis,  een Amerikaans biochemicus. In 1993 won hij samen met Michael Smith de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn ontdekking van de polymerasekettingreactie, heeft uitgelegd dat de zgn PCR corona test van geen enkele waarde is en niets, maar dan ook niets anders kan aantonen dan restjes van een griep, en dat men dmv de r waarde er van alles van kan maken dat niet klopt

Luc Montagnier

Luc Antoine Montagnier was een Franse viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 2008.

Luc Montagnier zegt zoals in de film duidelijk is vastgelegd, dat het prikken allerlei varianten veroorzaakt en mensen ziek maakt.

“the curve of vaccination is followed by the curve of deaths”

“for the China virus, there are antibodies created by the vaccine”

“I will show you that they are creating the variants that are resistant to the vaccine”

“the new variants are a production and result from vaccination”

“its the antibodies produced by the virus that enable an infection to be stronger”

“we call this Antibody Dependant Enchantment. The antibody attaches to the virus, from that moment it has the receptors, it pokes the virus not accidentially but because of the fact they are linked to the antibodies, it is clear that the new variants are created by antibody-mediated selection due to the vaccination”

Tip: Bekijk de Montagnier clips op o.a. twitter en analyseer de inhoud a.u.b.

Montagnier stelde : “the new variants are a production and result from vaccination” dus, de nieuwe varianten zijn volgens hem een product van de vaccinatie, maar hij vergat te vermelden dat de varianten in de prik kunnen zitten/inde test staafjes etc zoals sars line b

a) welke  “new variants”.?

b) er zijn altijd en eeuwen lang varianten van verkoudheid/griep en de meeste mensen( helaas niet allemaal) herstellen doorgaans van een bepaalde griep dmv het immuunstelsel, door rust frisse lucht en gezonde voeding etc, behalve de mensen die agv een griepaanval/ in combinatie met 1, of meerdere onderliggende aandoeningen overlijden en/of wegens de gevolgen van o.a. ongezonde/leefstijl/de aard van en genomen medicatie(s) en hoeveelheid daarvan/overdoses/vergiftiging/ en bijwerkingen van medicijnen en prikken etc

c)Montagnier heeft het niet over de parasitaire long maag darminfecties waarvan sommige (worm infecties)  dodelijk (pathogeen)  kunnen zijn, en hij zwijgt over Tubercoluse

d) Een tuberculosepatiënt kan in principe volledig genezen met antibiotica. Gedurende minstens 6 maanden moeten dan 3 à 4 geneesmiddelen ingenomen worden, zogenaamde tuberculostatica.

e) Van Ranst is een uitermate onbetrouwbare viroloog, en hij word door velen beschouwd als een oplichter/angstzaaier/prikmisdadiger/en een massamoordenaar

f> Waarom hebben TV-experts zoals bijv de van oplichting bechuldigde Marc Van Ranst, Pierre Van Damme en Steven Van Gucht gestreefd naar een vaccinatiepercentage van 90% of meer terwijl ze wisten dat je nooit groepsimmuniteit kan halen met een vaccin tegen een snel muterend virus met aërogene transmissie?

Van Ranst heeft met voorbedachte rade met kwade opzet angst gezaaid, de gehele “corona pandemie”,was vooraf gepland  en daar zijn meer dan genoeg bewijzen voor

Lees de laatste openbaringen goed door. Van Ranst heeft gelogen over mondkapjes, lockdowns, testen, prikken, werkelijk alles was gelogen.

e)  Tuberculose of tbc is een ernstige  bacteriële infectieziekte, meestal veroorzaakt door de tuberkelbacil Mycobacterium tuberculosis die  in 1882 door Robert Koch werd ontdekt. Door het gebruik van verschillende daartoe geschikte antibiotica tegelijkertijd is tuberculose tegenwoordig meestal goed te behandelen. Tuberculose behoort wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken.  De meest voorkomende vorm van tuberculose onder mensen is longtuberculose.   De bacterie (Mycobacterium tuberculosis) zich nestelt zich in de longen of in andere delen van het lichaam. Besmettelijke tbc wordt overgedragen via kleine druppeltjes in de lucht (aerosols), vooral door hoesten of niezen.

e) Omdat ziekteverwekkers muteren, zijn er ook steeds weer nieuwe griepvarianten, zoals een Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Japanse variant waren er bij UMC aanwijzingen dat de Zuid-Afrikaanse variant minder goed afgevangen werd door het immuunsysteem. Er ontstaan steeds weer nieuwe mutaties. Anne Wensing, arts microbioloog en viroloog in het UMC Utrecht verklaarde : “Hoewel coronavirussen minder makkelijk muteren dan bijvoorbeeld HIV of influenza, zijn er nu zoveel mensen met het SARS-CoV-2 virus geïnfecteerd, dat we het aantal mutaties zien toenemen.

De rol van witte bloedcellen of  leukocyten in het bloed en lymfeweefsel en in de rest van het lichaam  is niet adequaat onderzocht en er is op tv niets over bekend gemaakt. 

Leukocyten  beschermen tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten.

Waarom? hebben WHO RIVM EMA LAREB OMT GGD  etc Niet bekend gemaakt dat er kankerverwekkend fijnstof met toxinen in de lucht zit( zoals door uitstoot van multinationals/zeeboten/kankerverwekkende biomassa-centrales)  waar mensen COPD/longkanker van kregen en waarom werd er geen media aandacht gegeven aan aerosols/prikchemo(o.a.de uitwerking van bepaalde mixes aan chemo dmv diverse prikken) en waarom heft men gezwegen over de pandemie aan parasitaire long maag darm infecties en pathogene wormen,  en Kanker die in CBS statistieken werden vermeld als longcovid?

Waarom werd er een gigantisch vermogen besteed aan trolleys( voor de patient zeer schadelijke beademingsapparatuur) en waarom  werd niet ingezet op bloedtransfusies? zoals  met  bloed met witte bloedcellen? Deze bloedcellen (leukocyten) zitten in het bloed en lymfeweefsel, maar er zijn er ook in de rest van het lichaam en die beschermen het lichaam tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten en ze helpen ze bij het opruimen van afgestorven cellen in het lichaam.  Witte bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg of lymfeweefsel. Witte bloedcellen zijn kleurloos en groter dan rode bloedcellen en ze hebben een celkern en bevatten DNA.

Welk effect heeft het prikken op het DNA van de witte bloedcelen? Kunnen witte bloedlichamen nog wel werken als er geprikt is? Welk effect heeft prikken op fagocytose? Dat alles is helemaal niet door  de WHO  en door Wetenschappers en prikfabrikanten zoals Pfizer onderzocht.

Neutrofiele leukocyten worden opgedeeld in 2 categorieën: granulocyten en agranulocyten. Granulocyten bevatten blaasjes, gevuld met stoffen die belangrijk zijn voor de afweer. Bij agranulocyten ontbreken deze. Het grootste gedeelte van de witte bloedcellen bestaat uit neutrofiele granulocyten die belangrijk zijn voor  de immuunrespons en het opnemen/opeten van o.a. bacteriën en schimmels.

Eosinofiele granulocyten zijn betrokken bij de vernietiging van parasieten en bij allergische reacties en de basofiele granulocyten zorgen voor een ontstekingsreactie, waardoor schadelijke stoffen en weefselschade worden opgeruimd.

Agranulocyten(Lymfocyten) zijn betrokken bij het herkennen en afweren van niet-lichaamseigen stoffen. Bekende lymfocyten zijn de B-cellen en T-cellen.  Monocyten kunnen geïnfecteerde cellen doden en beschadigd of dood weefsel opruimen.

Dendritische cellen van het immuunsysteem vormen de eerstelijnsverdediging van het afweersysteem en verdedigen tegen vreemde stoffen en ze sturen andere immuuncellen aan.

Fagocytose (v. Gr. phagein = eten; kytos = holte, thans: cel) is het proces waarbij het membraan van een cel vaste deeltjes, zoals andere cellen, omsluit en zo een holte (fagosoom) binnen de cel vormt waarin de omsloten deeltjes buiten het cytoplasma veilig opgeslagen worden. Door secretie van proteases naar het fagosoom kunnen eiwitten worden afgebroken zodat de onderdelen door de cel kunnen worden hergebruikt. De fagosoom heeft de vorm van een kleine ovaal. Het proces van fagocytose is ontdekt door de Russische microbioloog Ilja Iljitsj Metsjnikov, die voor deze ontdekking in 1908 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde ontving. Het opnemen van vloeistoffen wordt pinocytose genoemd. Fagocytose en pinocytose zijn vormen van endocytose.


Prikken oorzaak dood van ontelbaar veel mensen in de wereld
Vaccinatiedood in de Duitse MSM. Patholoog maakt duidelijk dat spike proteïne lijdt tot orgaanschade/hersenschade met dodelijke gevolgen. Hoe lang kan de Nederlandse media nu nog blijven zwijgen?

Hoogleraar Capel

⁦⁦


Het is om te huilen de #mrna prikken maken de mens zieker door spike met de dood als gevolg door oa myocarditis


Er zijn volgens de laatste beweringen zoals van de Duitse Gezondheidsminister Karl Lauterbach in de wereld duizenden dood gegaan agv prikbijwerkingen, 1 op de tienduizend, 10 op de 100 000 en 100 op de een miljoen en duizend op de tien miljoen en 10 000 op de 100 miljoen.  Of dit allemaal bewezen kan worden is maar de vraag en of er meer of minder priksterfte is, en hoe dat aan te tonen.

DTP UPDATE

Recipients of Bill Gates’ Favorite Vaccine Were Found to Die at 10x the Rate as Unvaccinated Children A Danish study looked at thirty years of records. And they found that girls who had received the DTP vaccine were ten times more likely to die than unvaccinated children. “And they were dying not of things that anybody had ever associated with a vaccine,” stated  

.” “They were dying of anemia and bilharzia (snail fever) and malaria and dysentery (bloody diarrhea) and pulmonary respiratory issues like pneumonia. And nobody had ever connected the dots … until the Danish scientists came in and actually looked at the data.”

Wie onderzoek heeft gedaan naar de WHO en hun( inmiddels veranderde) UPSALA databank, zal hebben ontdekt dat er ook sprake is van prik-bijwerkingen bij het zogenaamde “vaccin”  tegen de mexicaanse griep. De sterfte en bijwerkingen, werden gemeld door artsen en zorgprofessionals maar het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn komen te overlijden agv indirecte en directe ( tijd/en combinatie van gebruik van chems in oa pillen/prikken) gerelateerde bijwerkingen.Welke artsen en zorgproffesionals hebben actie ondernomen en WHO geinformeerd? welke artsen waren in staat om de bijwerking te kunnen vaststellen of een doodsoorzaak? En hoeveel diagnoses blijken snel en zonder obductie etc te zijn gesteld?

Bijwerkingen hebben indirect tot de dood ( oa zelfmoord) geleid van een niet te achterhalen aantal mensen. Door het gebruik van o.a. anti depressiva en door prikken komen  een combinatie van chems in het lichaam met een niet te overziene schade door bijwerkingen/zoals ook door vergiftiging/en er is  volgens tal van zorgproffesionals/experts sprake van overdosering/een verkeerd medicijn gebruik of van verkeerde voorgeschreven medicijnen of van een verkeerde diagnose of een te late behandeling.

Er werd  op internet in het verleden meermaals melding gemaakt over  de “mexico vaccin prikbijwerking ” zijnde  het versterken van depressiviteit en gevoelens van suicidaliteit, bij met name jongeren. Hierover ontbreekt WHO onderzoek, als dat al is gedaan?  zoals ook bij EMA en…het is zelfs zo dat er op de website van ROCHE ondanks de bewezen bijwerkingen uit de UPSALA databank, de gemelde bijwerkingen tot op heden op hun website  ONTBREKEN.  Note: Emer Cook, voorheen werkzaam en wegens ruzies en  schandalen vertrokken bij Roche  is een vaccin lobyiste van Bill Gates en anno 2023 directrice van EMA.

Wetenschappers spreken over een  kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, prik-trombose en prik-myocarditis, door de door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(kanker), hypos en wegens door de prikken en/of  medicijnen (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV(minstens 10 procent meer sterfte). Bovendien speelt 5g straling  volgens  geleerden en oa  het Karolinska Instituut een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen. Volgens tal van geleerden  breekt straling de bloedwand af, en versterkt de aanwas van bepaalde ziekteverwekkers/bacterien.

Informeer u goed en lees nauwkeurig alles, ook over obducties etc  >>> https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/

Voorbeelden van fagocytose:

Witte bloedcellen omsluiten bacteriën, schimmels en andere indringers om ze buiten gevecht te stellen en vervolgens af te breken.

Contractiele vezelcellen fagocyteren algen om aan voeding te komen.

Amoeben fagocyteren om aan voeding te komen.

Fagocytose van fotoreceptoren door het retinale pigmentepitheel.

De grootste groep fagocyten zijn de macrofagen die uit witte bloedcellen ontstaan genaamd monocyten. Vrije macrofagen ‘wandelen’ door de weefselruimtes van de organen zoals de longen. Cellen zoals Kupffercellen zijn permanente bewoners van de verschillende organen.  Bron Wikipedia

Er zijn gezonde mensen met een goede afweer, en met  relatief onschuldige Sars infectie die daar zoals bij een milde verkoudheid niet ziek door worden en niet door komen te overlijden. Bij griep kunnen oudere en jongere mensen erg ziek worden en overlijden in combinatie met 1 of meerdere onderliggende aandoeningen. Er zijn mensen die agv een infectieziekte komen te overlijden zoals TB, een parasitaire long maag darm infectie, of door 1 of meerdere andere onderliggende aandoeningen(COPD/Kanker/Diabetes/Trombose en/of 1 of meerdere oorzaken zoals door ouderdom, een ongeluk of misdrijf.

Nederland had in het jaar 1900 ongeveer vijf miljoen inwoners, jaarlijks stierven er toen ongeveer 10.000 mensen aan tuberculose, terwijl in totaal jaarlijks 90.000 mensen kwamen te overlijden.Dit is relatief gezien ongeveer driemaal de huidige sterfte aan longkanker.

Multi Drug Resistant Tuberculosis MDR-TB

Een MDR-TB Multi Drug Resistant Tuberculosis is resistent voor ten minste INH en rifampicine, ongeacht andere resistenties.

MDR-TB wordt vooral gevonden in gedeelten van Oost-Europa, Kazachstan, Kirgizië, in Israël door immigratie uit Rusland, Zuid-Afrika, China en onder meer Haïti en India. Gevangenissen zijn in veel landen berucht vanwege de grote aantallen tbc-patiënten. Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 500.000 nieuwe MDR-TB-patiënten, dit is 5% van alle nieuwe tuberculosegevallen per jaar.Wereldwijd krijgt maar een op de vijf MDR-TB patiënten de juiste behandeling. (zoals als indien beschikbaar voldoende en betere of effectieve antibiotica)

In 2009 zouden er in Kirgizië 1400 lijders aan MDR-TB zijn geweest, van wie er slechts 600 onder behandeling waren en van wie er 300 gevangenen waren. De behandeling kostte daar ongeveer 7000 Amerikaanse dollar per patiënt, een groot bedrag in een land waar het gemiddeld jaarloon 1600 dollar bedraagt.

Het totaal aantal tussen 1993 en 2007 gemelde patiënten bedroeg in Nederland met MDR-TB honderdrieënvijftig.De behandelduur bedroeg meestal 18-24 maanden. De behandeling was tot 100 maal zo duur als die van gewone tuberculose. Het bestrijden van een vrij beperkte uitbraak van MDR-TB in New York in 1993 kostte 4,2 miljard dollar.

lees meer over TB >>> wikipedia

Muterende/resistente Virussen?

Maar als er sinds mensenheugenis steeds weer muterende virussen zouden zijn, dan betekent dat ook dat  men steeds weer een nieuw “middel” dient te ontwikkelen,  en het is maar de vraag of zulk een middel of een prik(en wat zit er dan precies in?) kan werken tegen de muterende virussen.

”(Bron: UMC Utrecht)

f)Als antibiotica  tegen bacteriele infecties vaak worden gebruikt, kan een bacterie resistent worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig en antibiotica helpen dan niet niet waardoor mensen niet genezen,  ziek worden en kunnen komen te overlijden. Antibiotica zijn het wondermiddel tegen een aantal infecties. Dankzij dit middel zijn diverse infectieziekten niet langer dodelijk.

Antibiotica kunnen bijwerkingen hebben en er zijn antibiotica die alle bacteriën doden, dus ook de nuttige of goede bacteriën. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld last krijgen van diarree of een schimmelinfectie. Antibiotica voorschrijven aan patiënten die het niet nodig hebben, werkt bovendien antibioticaresistentie in de hand.

g)het dragen van mondkapjes is niet alleen nutteloos omdat het het indringen van aerosols niet stopt, of tegenhoud, maar het is ook schadelijk om meer redenen. Anearobe bacterien vermeerderen zich sneller in een masker met hogere temperatuur en vochtigheid zoals ook schimmels/pollen die mensen ziek of heel erg ziek kunnen maken. Bovendien zijn de kapjes steriel gemaakt met (op langere duur )kankerverwekkend EO (Ethylene Oxide).En de fabricage, de aanwending en het weggooien van kapjes is zeer slecht voor het klimaat. Anno 2020 zijn meer dan 50 miljard kapjes verbruikt, en dat betekent een directe aanslag op het leefklimaat want het kankerverwekkend EO is niet afbreekbaar, ook niet door verbranding. Note: meer over mondkapjes zie onderaan deze pagina de podcast.

Afbeeldingsresultaat voor ethylene oxide Lymphoma and leukemia are the cancers most frequently reported to be associated with occupational exposure to ethylene oxide. Stomach and breast cancers may also be associated with ethylene oxide exposure

h)Montagnier zei ook niets over de Habitat? habitat, van Lat. habitare = wonen] (biol.) plaats waar een plant of dier of levensgemeenschap van nature thuis is (bijv. de habitat van de ijsbeer is het Noordpoolgebied); of het samenstel van milieufactoren inwerkend op organisme of levensgemeenschap.

Hieronder kan men verstaan de leefomgeving, die per land en per regio sterk kan verschillen mbt  het klimaat( weersomstandigheden/temperatuur/luchtvochtigheid en aard en soort van het landschap bijv bebossing, bergen vulkanen geisers, rivieren moeras  etc),  en de leefwijze, aard, samenstelling en omvang vd bevolking, bevolkingsdichtheid/ agglomeraties, verstedelijking, infrastructuur/multinationals/klimaatvervuilers/giflozingen/ aanwending van pesticiden of bestrijdingsmiddelen/ fijnstof uitstotende vliegtuigen/autos/zeeboten/ en de soort en mate van chemtrails (o.a. aluminium barium partikels en andere toxinen in de lucht) etc.

Bij  de Volksgezondheid, van een habitat , speelt hygiene, de beschikbaarheid van en kwaliteit van het drinkwater,  de staat, aard, hoeveelheid en kwaliteit van medische zorg inclusief de aard en inhoud en combinatie van het gebruik van  medicijnen een rol en  bijvoorbeeld specifiek veel voorkomende of juist niet veel of niet voorkomende infectieziekten en  de aard en kwaliteit van preventie zoals bij een geslachtsziekte of venerische ziekte.  Dat is een besmettelijke Seksueel overdraagbare aandoening(SOA), die men doorgaans kan krijgen als men in contact komt met iemand die de geslachtsziekte al heeft in tegenstelling tot andere infectieziektes, die verspreid kunnen worden door bijvoorbeeld niezen, worden geslachtsziektes in het algemeen door seksueel contact overgebracht

In een habitat  met hoge temperaturen en meer water of moeras zoals in oerwouden komen  specifieke diersoorten voor, zoals krokodillen, slangen, reptielen, spinnen, steekvliegen zoals de muskiet.  Insecten spelen een rol mbt de Volksgezondheid van een specifieke habitat.  Malaria wordt veroorzaakt door parasieten die het lichaam o.a. binnenkomen tijdens een muggenbeet. Symptomen van de infectie zijn o.a.Koorts, koude rillingen, hoofdpijn en soms ook diarree en misselijkheid. Als men niet op tijd is met behandelen kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Malaria kan men meerdere keren krijgen. In Afrika krijgen veel mensen ieder jaar malaria.

In elke habitat zijn er periodes van  meer of minder infecties na eerdere of zeer lang geleden en/of uitgedoofde epedemien. Specifieke in het DNA opgebouwde of vastgelegde “identificators” stellen het afweersysteem in staat om specifieke “bekende” ziekteverwekkers onschadelijk te maken. De mens is dan resistent voor die specifieke bacterie of ziekteverwekker. Door overerving kan resistentie tegen bepaalde infecties worden doorgegeven. In gebieden waar malaria voorkomt kan vrijwel iedereen malaria krijgen. Continue herinfectie of langdurige infectie kan leiden tot een mate van verworven immuniteit, deze noemt men semi-immuniteit  en beschermt tegen ziekte, niet tegen asymptomatische infectie.  ( Binnenkort op deze pagina meer  informatie over bacterien , statistische meetfouten, HIV/TB, Joep de lange, resistentie, chemo vergiftiging, mortaliteit.)

Ivermectine werd in de media en door politici afgedaan als kwakzalverij en “een paardemiddel”. Nu is het één van de meest gebruikte, bestudeerde en veilige geneesmiddelen die overal ter wereld voor veel ziekten(parasitaire infecties bij mens en dier)  wordt gebruikt. Hoe geloofwaardig is de medische sector nog?

In het bloed van de mens ( en dier) kunnen parasieten en bacterien en andere stoffen zoals fijnstof en toxinen  zitten, dus als er bloedtransfusies plaatsvinden dient het bloed goed gecontroleerd te zijn via sereologie om besmetting/vergiftiging zoals met chems, parasieten, of spike te voorkomen

Spike

(Note:  er zijn meer bronnen en geleerden die onderzoek deden naar spike, en de schadelijke gevolgen van spike voor het imuunstelsel)

The Spike protein is NOT a virus! The Spike protein is a BIOWEAPON! It causes sickness & deaths. It’s an INFECTIOUS PROTEIN! It is NOT a virus therefore there can be no viral samples. ALL Covid19 Virus testing is fake! Viruses- ranging from HIV to Covid19- have been used as a carrier for the spike protein into human bodies. Gain of function research increased viral infectivity into human populations. This secret illegal research occurred in China & Ukraine as well as in the US.

The Spike protein is composed of 19 separate synthetic peptides that correspond to the natural peptides that make up snake venom. Remdesivir is composed of the same patented synthetic peptides causing multiple organ failure & death. It’s NOT A VIRUS! People got sick which was used to justify mandatory mRNA injections to cause the body cells to manufacture the spike protein. No need for a virus once enough people are injected.Due to the self spreading nature of the spike protein- (a prion or infectious protein)- it is transmitted from person to person via airborne inhalation , skin contact or body fluids.

Remdesivir is the IV & oral forms of the spike protein ingredients. Patented FDA approved synthetic versions of peptides that duplicate the poisonous effects of natural snake venoms. At least 4 Different delivery systems to spread the Spike protein: Viruses, Injections, Medications & Personal Contact (possibly food? Aerosol release?) But only one weapon, the poisonous spike protein is involved. As a nano-antenna it also links human bodies & minds -through installation of Self Assembling electronics by hypodermic injection. One becomes a part of the nanotechnology global control/monitor network- the internet of things, ie Neuralink, METAVERSE etc

Bron: The Serpent’s Venom

Ter verduidelijking


Big Pharma

Om de omvang van de medische misdaden  te begrijpen, werd een lijst van bekende chemische gifstoffen in vaccins toegezonden door  de World Doctors’ Alliance

Diverse ingrediënten van vaccins die  in ouderen en  de kinderen werden geïnjecteerd;

Formaldehyde/Formaline – Zeer giftig systematisch gif en kankerverwekkend.

Betapropiolacton – Giftige chemische stof en kankerverwekkend. Kan de dood/permanent letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Bijtende chemische stof.

Hexadecyltrimethylammoniumbromide – Kan schade aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan voortplantingseffecten en geboorteafwijkingen veroorzaken.

Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Draagt risico voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celschade, vermindert de oxidatie-reductie activiteit, celdegeneratie en celdood. In verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

Polysorbaat 80 & 20 – overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die gebruikt wordt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

Foetaal runderserum – Geoogst van foetussen van runderen (koeien) die van drachtige koeien worden afgenomen vóór de slacht.

Menselijke diploïde fibroblastcellen – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft het vermogen om met het onze te interageren.

Rhyno Apen Virus en Afrikaanse Groene Aap Niercellen – Kunnen het SV-40 kanker veroorzakende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

Aceton – Kan schade aan nieren, lever en zenuwen veroorzaken.

E.Coli.

DNA van varkens Circovirus type-1.

Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen).

Aluminiumzouten en zouten die in te hoge doses dodelijk kunnen zijn

Doc vaccin.docx.pdf >>> vaccin.docx


Dr. Charles Hoffe; “in a single dose of a Moderna vaccine there are 40 Trillion mRNA molecules. The mRNA is fed into your circulatory system. It’s inevitable that blood clots

“January 2021, 2 weeks after the rollout, the health authority accidentally did their job and detected a problem with Moderna batch in Orange County,LA This particular batch k*lled 60 people at least and caused over 3,000 injuries which were reported to VAERs” ~Sasha Latypova”

Zoals u allen weet is er in de hele wereld sprake van  schadelijke/dodelijke bijwerkingen zoals Trombose(bloedproppen), en Myocarditis (hartspierinfectie)

De Deense professor Volksgezondheid Christine Stabell Benn heeft artikelen over corona gepubliceerd met het verzoek op reacties en aanvullingen vanuit de wetenschap. Karianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel, antwoordde met een MENING die viraal ging op LinkedIn.  LinkedIn verwijderde haar publicatie én haar LinkedIn-profiel, met ruim 1000 publicaties maar dat zegt niets over de strekking of inhoud van haar verhalen.

MP Christine Anderson

“It will be known as the biggest crime ever committed on humanity” Christine Anderson MEP

Er is geen bewijs dat een prik een opname in een ziekenhuis voorkomt. Pfizer zelf later pas in 2022 duidelijk gemaakt dat er geen enkel bewijs is geweest dat hun prikken overdracht voorkomen van welk een virus dan ook.

Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen.

Het experimenteren met totaal nieuwe middelen waarvan men de uitwerking niet kent, kan helemaal niet getest zijn ten eerste. Daarvoor is onderzoek op langere duur nodig en zelfs dan is het maar de vraag wat er in de prik zit, en welke gevolgen het prikken ( en dat in combinatie me andere middelen oa) heeft. Echter zijn er uit de hele wereld steeds meer meldingen over door de prik of prikken veroorzaakte Trombose(bloedprop) en Myocarditis(hartspierinfectie).

Ziekenhuisopnames?  Er zijn mensen met een of meerdere aandoeningen,  zowel geprikten en niet geprikten die wegens 1 of meerdere oorzaken naar het ziekenhuis moesten gaan.

Van de stellingen van diverse  wetenschappers klopt  niet veel.  Men presenteerde aannames, meningen, zonder bewijs, en stukjes “waarheid” om vervolgens via dwaalleer en leugens de prik te gaan promoten of  om chaos te veroorzaken.

Corona Misdaden Tegen de Mensheid kunnen zijn gepleegd door:

a prikkers en de prikpromotors zoals politici/medici/pers-en media/bekende of beroemde personen/artiesten
b de betreffende vaccinbedrijven en besturen van de betreffende Big Pharma zoals pfizer en moderna
c organisaties en instellingen zoals WHO LAREB EMA GGD CBS RIVM FDC FDA
d de Universiteit van Oxford, Harvard en andere waaronder Rockefeller Universiteiten
e Erasmus BV te Rotterdam(koopmans oosterhaus fouchier) ism Oldenberg Duitsland e.a./  De Bill en Melinda Gates Foundation
f reclamebedrijven,adverteerders e.a.

Corona-misdaden tegen de mensheid:

A

Gain of functions misdaad, het ontwikkelen van dodelijke ziekteverwekkers in laboratoria met als doel deze aan te wenden als massavernietigingswapens
Het experimenteren met kinderen in een premature fase,(Foetus)/ directe moord op ongeboren kinderen/ pasgeborenen dmv prikken en door MRNA/DNA muterende preparaten
Verboden experimenten, het ziek maken, verminken, misvormen/ vermoorden van mensen en dieren dmv experimentele prikken met ziekteverwekkers

B

a prikken met experimentele middelen wegens opbrengst/geld/ door vaccinbedrijven/aandeelhouders/prikkers/promotors etc
b al dan niet in combinatie met het genoemde onder a, prikken om mensen te schaden, ziek of zieker te maken, vrouwen onvruchtbaar maken/ mensen op korte/langere termijn te doden
c het tegen beter weten in prikken met experimentele vloeistoffen, waarvan de schadelijke/dodelijke uitwerking op korte of langere termijn niet was getest EN het prikken met en/of promoten van PFIZER prikken waarvan vooraf door testen vastgesteld was dat deze bij veel mensen de dood veroorzaakten door bijwerkingen  zoals trombose/myocarditis (dit is bewezen en toegegeven door PFIZER zelf) bewijs zie o.a.de clips ( Corona Misdaden) en check de statements van Pfizer
d schenden van de Code van Neurenberg en de Eed van Hypocrates en tal van artikelen vd Grondwet en UVVRM
e ernstig verwijtbare nalatigheid, het opvolgen van instructies en niet informeren of op de hoogte zijn van de gevaren/bijwerkingen van prikken zoals trombose/myocarditis/hypo’s etc
f het vervalsen/en presenteren van onjuiste gegevens(Oxford/WHO) zoals mbt besmettingen/mortaliteit/en bijsluiterfraude zoals door Pfizer
g het zaaien van doodsangst zoals via de door Van Ranst aan velen van WEF aanbevolen en door WEF uitgevoerde angstcampagnes/aanzetten tot zelfmoord
h het opleggen van uitermate schadelijke coronamaatregelen zoals mondkapjesplicht/lockdowns/isolatie van eenzame oudere mensen die (mede) daardoor kwamen te overlijden
i het verbieden van ivermectine als middel tegen parasitaire long maag en darminfecties( parasitaire infecties valselijk corona of longcovid noemen zoals door OMT/RIVM/CBS zoals ook  TB/COPD en Longkanker)
j het toepassen van voor de longen schadelijke trolleys en het met kwade opzet  beperken van IC capaciteit zoals door Rutte4
k het bedreigen van artsen en van burgers zoals door hugo de jonge/ emotionele chantage/afpersing/demoniseren van artsen en anderen die kritiek uitten
l het bevel geven tot hanteren excessief geweld door politie/me/ weerloze demonstranten met excessief geweld neerslaan/inzet bijthonden
m voor enorme bedragen( miljarden) handelen met voorkennis  in aandelen( vaccinindustrie) door o.a. Ursula vd leyen
n samenzwering in georganiseerd NWO verband door WEF en (Koningshuizen waaronder Huis van Oranje) om de bevolkingen te decimeren en onderwerpen aan een totalitaire prikdictatuur zoals in China

De wereldbevolking dient vereend ervoor te zorgen dat allen die coronamisdaden hebben gepleegd,  ter verantwoording worden geroepen/ aangeklaagd en berecht worden in het belang van het welzijn, de gezondheid, de veiligheid, het recht en omwille een betere toekomst voor allen en de komende generaties

Einde

(bijlage)

Marianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel heeft expliciet verwezen naar  artikel 32 van de Grondwet,  deelname aan medische proeven mag nooit zonder toestemming.   De rechter stelde dat er geen toestemming gegeven kan worden zonder alle ingrediënten van het vaccin te kennen. Een rechter in Uruguay had eerde  geoordeeld dat kinderen niet meer gevaccineerd mogen worden zolang niet alle ingrediënten van het vaccin bekend zijn.

Op 7 juli 2022 vernietigde een Italiaanse rechter de schorsing van een niet-gevaccineerde psycholoog. Criminoloog Karianne Boer bestudeerde het vonnis en zegt: “Het is een zeer uitgebreid vonnis dat ingaat op zowel arbeidsgerelateerde als medische aspecten van het geschil; in feite toetst de rechter de proportionaliteit, zonder dit zo te verwoorden.”

 


 

Hersendood door de prik substantie Spike

Dodelijke Bloedstolsels gevonden bij gevaccineerde- oorzaak van overlijden is Spike vd prik

Priksterfte door Myocarditis en pericarditis.

Pfizer heeft een rapport gemaakt waarin op bladzijde 7  de priksterfte staat beschreven. Meer dan duizend mensen zijn in de eerste testfase overleden aan een ontsteking van de hartspier of van het hartzakje na vaccinatie met de experimentele vloeistof  van Pfizer. In de hele wereld neemt het aantal meldingen van priksterfte door bijwerkingen zoals hartspierinfectie en bloedklonters toe. Steeds meer Media melden dat er zeer gevaarlijke en dodelijke bijwerkingen zijn en dat steeds meer mensen agv de prik komen te overlijden zoals ook wegens het door de prikken kapot gemaakt imuunstelsel.

De regering Rutte weigert ondanks herhaaldelijke verzoeken van politici en geleerden,  een onderzoek te doen naar de oversterfte om te stoppen met de prikcampagnes. Ernst Kuipers,Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland weigert te stoppen met de prikcampagnes, ondanks de alarmerende berichten van tal van geleerden  uit de hele wereld, dat steeds meer mensen na de prik , door de bijwerkingen myocarditis  en bloedklontering zijn overleden.

Duitse vice-president roept op tot meer obducties. En wetenschappers luiden de noodklok!

Wolfgang Kubicki, Vice President of the German Parliament

Pfizer Leaks

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte theseBevolkingskegel, de gevolgen van AbortusPrikken oorzaak dood van ontelbaar veel mensen in de wereld


Patholoog maakt duidelijk dat spike proteïne lijdt tot orgaanschade/hersenschade met dodelijke gevolgen. Hoe lang kan de Nederlandse media nu nog blijven zwijgen?
⁦⁦


Attentie :  Er zijn in de wereld volgens tal van geleerden ontelbaar veel mensen dood gegaan agv o.a. het kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, en door prik-trombose en prik-myocarditis.  Onderzoek of publicaties ontbreken  zoals naar door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(kanker), hypos en  mogelijk door prikken en/of medicijnen (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV(minstens 10 procent meer sterfte). NOTE: Bovendien speelt 5g straling een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen. Volgens tal van geleerden breekt straling de bloedwand en DNA af, en versterkt de aanwas van bepaalde ziekteverwekkers/bacterien.

Theses

Hierbij stel ik aan de orde enkele theses

“in het lichaam gekomen combinaties chemicalien van #xtc synthetische drugs/medicijnen/prikken veroorzaken mogelijk virale resistentie waardoor veel meer mensen met o.a HIV/TB of een infectie door de infectie, en door vergiftiging komen te overlijden”

“tal van vormen van kanker waaronder longkanker, huidkanker en leukemie, worden op korte of langere termijn veroorzaakt door lichaamsvreemde chemische middelen die worden aangewend in medicijnen/prikken, en o.a. door fijnstof in de lucht/toxinen  die vrijkomen door  oa het verstoken van hout met verf of lak/bomen/ door (monsanto/pesticiden/ voedsel /water en o.a. mede door alcohol) en mede door hoge doses straling zoals 5g/wifi maar ook bestraling dmv radium”

“het aanwenden van een of meerdere of een specifiek combinatie v chemische middelen of synthetisch chemische middelen in medicijnen/prikken of een specifieke combinatie daarvan, leidt tot dna/mrna mutaties, resistente ziekteverwekkers, antibiotica resistentie/ onwerkzame muterende bateriofagen/witte bloedcel en T cel schade/tal van vormen van KANKER”

“de wetenschap is gefragmenteerd in  focus wetenschappen, die merendeels verzaken om de en/of logica toe te passen, waardoor als gevolg van vakblindheid/ rockefeller dwaalleer en door o.a. hebzucht (geldbelangen) gesubsidieerd beperkt of zelfs vals onderzoek, en wegens het uitrollen van een politieke agenda, enorm veel geld verkwist word, en de voorhanden liggende know how niet word toegepast of word ontwikkeld ten dienste van het welzijn van de mensen, zoals ook doordat men geen multi disciplinair onderzoek doet naar de oorzaken, zoals vergiftiging van cellen en de combinatie van meerdere factoren zoals bv de kwaliteit van de lucht(nano fijnstof en toxinen), voedsel, drinkwaren, en c ombinatie van  chems in prikken/medicijnen(ook viagra)/synthetische drugs/alcohol en de gevolgen van oa EMF 5G Radiatie.”

“er dient GLOBAAL een onderzoek te komen naar de significante toename vd sterfte agv  de combinatie van chemische middelen/synths zoals van xtc/prikken/medicijnen/voedingswaren en welke toename de combinatie aan chems ( en oa alcohol) veroorzaken van de sterfte door vergiftiging/HIV/kanker en de gevolgen van oa EMF 5G Radiatie en (mede) door chems veroorzaakte resistenties”

Stan Rams

Amsterdam

3 12 2022


 

Posted in Gezondheid, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

@EvaVlaar @rblommestijn @abflipse #stemzeweg #boerenprotest


Rutte wil met Kaag Klaver Kuiken de lastendruk alsmaar verder opvoeren!

Posted in Column, Gezondheid, Gospel, kunst, Love, Natuur, Nieuws, Politiek, Verhalen, Video, worldpeace | Tagged , , , , | Leave a comment

Klimaat Leugen Beleid is oorlog tegen Nederland

Het door rutte nijppels klaver kuiken timmermans rosenmuller paternotte t de graaf, kaag en andere KSS figuren gecreëerde stikstof probleem is een hoax met als doel om de Nederlandse landbouw, bouw en economie een nekschot te geven.
.Posted in Love, Natuur, Nieuws, Politiek | Tagged , , , , , , , | Leave a comment