Teken de petitie STOP DE MASSA BOMENKAP door Rutte III

Teken de petitie  STOP DE RUTTE III MASSA BOMENKAP

kapppp


Diederik Samsom is zoals Rutte, Klaver, Jetten, Timmermans en Al Gore een klimaat leugenaar die ecocide  moord op mens en dier pleegt dmv  het opvoeren van de massa boomkap en kankerverwekkende boomverbranding zoals ook door het opvoeren van de uitstoot en  dump van giftig afval in de bodem, het water en de lucht. DAT MOET STOPPEN !

Teken aub hier de Petitie !Overstromingen, boomkap biomassa centrales een en al ellende

grond dump slecht

Door alsmaar meer en gigantische hoeveelheden kolen te verstoken zoals in china, en door miljoenen bomen met subsidie te kappen en te verstoken in ziekmakende biomassacentrales,  komt er mondiaal gigantisch zeer veel energie, waterdamp rook en roet vrij met fijnstof en gifstoffen, dat leidt tot meer klimaatopwarming/ meer neerslag/ meer vervuiling en een enorme toename vd  sterfte door copd, longkanker en luchtwegen-orgaanvergiftiging.

jetten en klaver

Bomen hebben veel meer functies.Bomen verkoelen. Bomen vormen de habitat voor vogels en insecten en een diversiteit aan leven in de wortels en de grond. Bomen nemen co2 en water en andere stoffen op, ze produceren voor mens en dier onmisbare zuurstof en co2 voor het voortbestaan van Moeder Aarde. Co2 is nodig voor vergroening en absoluut geen vreselijk gevaar zoals de klimaatgekken al gore, timmermans, biden, trudeau, macron, merkel, rutte klaver kaag jetten en vele andere leugenaars beweren. Een populier kan tot 1000 liter water per dag drinken. Door de massa kap worden gebieden onveilig, de grond word los en flora en fauna, vogels, insecten, bijen en de biodiversiteit gaan kapot. Door het wegkappen van de bomen ontstaan mondiaal meer en grotere overstromingen, met dodelijke gevolgen. Bomen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de mensheid/flora en fauna.

Lucht op de grond warmt sterker op agv boomkap en daardoor word het Klimaat ontregelt”. Bomen zorgen ook voor schaduw, nemen co2 op en houden  WATER vast. Bomen produceren zuurstof. Zonder bomen gaat de wereld dood. De massale boomverbranding zorgt voor nog méér CO2 en kankerverwekkende fijnstof uitstoot en de enorme  toename aan sterfte agv COPD en Longkanker en de boomkap is een van de hoofdredenen van de mondiale overstromingen want er zijn al miljarden bomen weggekapt de afgelopen 100 jaar.Code Rood

Teken aub hier de Petitie !


De hoofd schuldigen van de zeer zware biomassa misdaad zijn o.a. : Marc Rutte,  Rob Jetten,  Ed Nijppels,  Jesse Klaver, Paul Rosenmuller,  Wynand Duyvendrek, Femke Halsema, Rutger Groot-Wassink, Mona Keijzer, Lodewijk  Asscher, Klaas Dijkhof,  Carola Schouten,  Eric Wiebes, Marc Rutte,  Diederik Samsom, Hugo de Jonghe,  Sigrid Kaag, Alexander Pechtold, Hans Wiegel, Kasja Ollongren, Frans Timmermans,  SDK subsidie opstrijkende louche bankiers en  wethouders(zoals alle vvd d66 en gl wethouders op 1 uitzondering na)  de natuur vernietigende organisaties Natuurmonumenten, Postcodekloterij, SBB en de SBB aandeelhouders van het Huis van Oranje en DE EU commissie( Merkels GROKO en die Grunen)  die de subsidieverlening voor houtstook ecocide hebben doorgevoerd als deel van het gruwelijke Big Reset genocide/ecocide plan van WEF/ Swab.

 

UPDATE dd 12-5-2021

 

Mart 2021  Groen Links verliest zoals d66  minstens  5 zetels in de laatste peilingen wegens nationaal provinciaal en gemeentelijk biomassa bedrog

Klaver is een verrader van GL en heel Nl zoals ook Ruttes bende, dat bewijzen de feiten

bio keuze


Teken aub hier de Petitie !


Deel de Podcast >>> Stop de kap >>> zet muisaanwijzer op de speler, klik rechter muisklik om de mp3 te downloaden>>> kies audio opslaan.Vernietigende Boomstook, kankerverwekkende biomassacentrales, de zwaar vervuilende import van vervuilende en vogel insecten dodende windmolens en niet recyclebare zonnepanelen, alles wat de zgn groene redders doen is zeer zeer slecht voor flora en fauna, gaat allen eens aub normaal nadenken en kom tot inkeer !

groen links pvda d66 boomstook ecocide

made in china

 

beste mensen,

Anno 2019 zijn er  40 000 doden elk jaar agv Luchtvervuiling. De sterfte zal drastisch toenemen als  de plannen van RUTTE III en GL doorgaan zullen meer dan 624 biomassa-centrales in Nederland werking treden met NOODLOTTIGE GEVOLGEN !!!

vvd cartoen

Ontelbaar veel niet recyclebare afgedankte windmolens worden door de groene misdaad bende stiekem begraven in kostbaar natuurgebied waardoor de bodem vervuild en het leefklimaat voor mensen en dieren  steeds erger word verziekt

windmolens begraven

 

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen a.g.v. het wanbeleid van de  klimaat oplichters bende Rutte III -GL gekapt, zoals ook door SBB om de bomen met EU  subsidie te versnipperen en te stoken in kankerverwekkende biomassa-energiecentrales die 15 procent meer vervuilend zijn dan gascentrales. Dit is volledig in strijd met onze grondwet, de mensenrechten  en het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna) en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

groen linkse misdaad

Nederland heeft met 8 procent verhoudingsgewijs het minste bos van Europa, desondanks kapt Rutte verhoudingsgewijs meer dan in het Amazone woud. CO2 neutrale bomenkap voor biomassa is vernietigend voor flora en fauna. De EU en de regering Rutte III en GL zijn crimineel  bezig.Houtsnippers met enorme EU subsidies verbranden is minstens anderhalf keer meer vervuilend dan steenkool en levert nog meer uitstoot dan energie die opgewekt word door verbranding van het schone aardgas.


Zonder bomen kan er geen leven op aarde bestaan

belang van bomen


Alarm: De klimaat vernietigers boomverbranders  leugenaars Rutte (VVD) Jetten( D66) Klaver( GL)  Samsom(PVDA)  zo ook  Kaag, Wiebes, De Jonge, Ollongkreng,  Hoekstra, Seegers en de vrijmetselaars sekteleider Frans  Timmermans en de boomstook bendes Vattenfall  SBB en Natuurmonumenten en de postcodekloterij maken Nederland totaal onleefbaar, ziek, bankroet en helemaal kapot.

Biodiversiteit gaat kapot zoals de vogels door de moordmolens

Miljarden insecten gaan er elke dag dood in de wereld, de voedselketen loopt groot gevaar en de biodiversiteit  word verwoest,  ontelbare vogels overlijden door de vreselijke onduurzame lawaaierige niet recyclebare windmolens die per saldo meer co2 uitstoot veroorzaken wegens de productie, vervoer, aanmaak beton, metaal smederij, vervuilend onderhoud etc

 

Alle burgers, en alle organisaties voor het behoud van de bomen, de bossen de natuur, voor het redden van flora en fauna, voor het gezond maken van het klimaat, voor de redding van de aarde en de toekomst worden zeer dringend opgeroepen om met zijn allen actie te voeren in alle steden vd wereld zodat de corrupte eu bende die ons KLIMAAT en onze toekomst verpesten, zoals die nazie grunen, ruttes bende, WEF  en GL van het pluche worden weggeveegd met de harde bezem der wet,  en vervangen door eerzame mensen die zich naar eer en geweten  inzetten voor het welzijn en de gezondheid van flora en fauna en de redding van Moeder Aarde. Het is nu of nooit, het gaat om het leven, of de dood.Nederland ontbost agv massa bomenkap sneller dan het Amazonegebied.

Nederland heeft met name  agv RUTTE  I II III  wanbeleid het minste bos (8 %) van alle EU landen !

Nederland is het meest vervuilde land van de gehele EU.

Er is sinds Rutte aan de macht kwam al meer dan 30 000 hectare bos weggekapt. Rutte III wil nog veel meer onvervangbare bossen wegkappen  en  verstoken in ziekmakende biomassa-centrales. Dat moet ZSM stoppen !

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organization) , Greenpeace  en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen dringend voor de gevolgen van de vervuilende biomassacentrales zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD en hart-en vaatziekten.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is  minstens 15 % meer vervuilend, met meer CO2 roet en fijnstof uitstoot, dan stoken op gas of olie

De biodiversiteit word op grote schaal door de massa-bomenkap vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met de mensenrechten,  het akkoord van Parijs  en onze grondwet.

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het totaal verbod op de massa bomenkap en biomassa-ovens in Nederland

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
Stop deze subsidie ook wel SDE+ genoemd per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Aanplant van minstens 30 000 hectare aan nieuwe bossen, ter vervanging van de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 35000 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken aub hier de Petitie !


Het grootste ecologische schandaal van de eeuw: bomenkap boomstook biomassaCLINTEL doet interviews voor de redding van het Klimaat bij Café Weltschmerz zoals met mevrouw Fenna Swart, die uit de klauwen van de vreselijjke sekte GroenLinks wist te ontsnappen. Zij en steeds meer mensen en duizenden organisaties staan lijnrecht tegenover de koers van de subsidie boomkap promotor van pedo kinderhuwelijken en promotor van radicale Jodenhaat,  de ultra racist Jesse Klaver en alle knettergestoorde gl wethouders die de Natuur op grote schaal met de landverrader Rutte en  de criminele bende WEF van Claus Swab  vernietigen en de bodem, het water en lucht met kwade opzet vervuilen zoals met kankerverwekkende uitstoot van walmende biomassa centrales. Swart strijdt zoals steeds meer en meer mensen en organisaties tegen de leugenaars Rutte, Halsema, Rosenmuller, Samsom, Timmermans en de jankerige idioot Rob Jetten van D66 en de door hen  satanistische sekte via bedrog uitgerolde vuilste centrale van Nederland van Vattenfall in Diemen.


STOP DE BOOMKAP EN BIOMASSA  MAIL CAMPAGNE

Als eerste: Bewaar  deze pagina, teken en deel de petitie en deel deze pagina aub!

Roep de politieke partijen z.s.m. op,  stem ze weg, klaag ze aan, verjaag ze in pek en veren,  omdat de  miljardensubsidies voor de ziekmakende hout-gestookte biomassacentrales moeten worden STOPGEZET en er een verbod moet komen op de vreselijke  bomenmoord /ecocide en vervuiling van onze leef atmosfeer.

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een pertinente leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

Stop de massa boomkap en vervuilende biomassa-centrales ! Dat kan door de onwetende en de criminele voorstanders van biomassa en boomkap zoals van PVDA D66 GroenLinks VVD en CU  een  bondige mail te sturen, en ze allemaal aan te klagen, met de claim dat zij hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld voor  alle uit hun beleid voortvloeiende schade, zoals ziek worden( Astma, COPD, Longkanker e.a.) en de dood  agv  verwijtbaar wanbeleid zoals  het toestaan en opvoeren  van giflozingen in Nederland, en het subsidieren van lucht-vervuiling zoals door bomenstook in  ziekmakende biomassa-centrales.

De mailadressen van de Eerste Kamerleden van o.a. PvdA, D66, Groen Links en CU staan hieronder.

Roep hen tot de orde, klaag ze aan, het effect zal enorm zijn!

 

Klimaat

Hoogleraar Chemische Fysica Prof. Dr. Kees de Lange

DOEN DUS !!!!

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Stuur hen allemaal de claim mail!

PvdA

ferd.crone@eerstekamer.nl
MeiLi.Vos@eerstekamer.nl
e.m.sent@eerstekamer.nl
jopie.nooren@eerstekamer.nl
ruud.koole@eerstekamer.nl
jeroen.recourt@eerstekamer.nl

D66

annelien.bredenoord@eerstekamer.nl
petra.stienen@eerstekamer.nl
j.backer@eerstekamer.nl
boris.dittrich@eerstekamer.nl
alexandra.vanhuffelen@eerstekamer.nl
carla.moonen@eerstekamer.nl
henk.pijlman@eerstekamer.nl

Groen Links

margreet.deboer@eerstekamer.nl
r.ganzevoort@eerstekamer.nl
roel.vangurp@eerstekamer.nl
farah.karimi@eerstekamer.nl
saskia.kluit@eerstekamer.nl
paul.rosenmoller@eerstekamer.nl
gala.veldhoen@eerstekamer.nl
kees.vendrik@eerstekamer.nl

CU

mirjam.bikker@eerstekamer.nl
p.ester@eerstekamer.nl
tineke.huizinga@eerstekamer.nl
maarten.verkerk@eerstekamer.nl

Note: de hele openbare lijst van eerste Kamerleden vind je op https://www.eerstekamer.nl/…/ledenlijst…/f=/vl1smtivtlvc.pdf:


“Hoe haal je het in je hoofd om zo’n ding in het midden in een woonwijk te plaatsen, direct naast een school en vlakbij een ziekenhuis!”

biowaanzin

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Amsterdam Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen.

De brief is aan de CEO`s van de volgende Nederlandse banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Nederlandse banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt,  dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

Help mee en stuur de brief

Middels deze brief willen wij u nadrukkelijk verzoeken om … als bank … uw huidige investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden, stop te zetten.Deze vorm van energieopwekking verergert namelijk de huidige klimaat-en biodiversiteitscrisis. Investeringsbeleid van banken dient, ons inziens, gericht te zijn op zowel energiebesparing als opwekking van échte hernieuwbare energie zoals zon, wind, bodemwarmte, aquathermie en dergelijke.Niet op vormen die de klimaat-en biodiversiteitscrisis verergeren, zoals biomassaverbranding.

Zie brief: Oproep aan banken

Enorme schade door Houtstook schuld van Ruttes Kartel en GL

De voorbeelden van de zeer schadelijke gezondheidseffecten door houtrook zijn talrijk. Het Longfonds geeft aan dat zo’n 750.000 mensen met een longziekte in Nederland regelmatig benauwd en ziek zijn door houtstook.  Daarnaast wordt de kans op het ontwikkelen van kanker 12 keer groter geschat bij houtrook dan bij een vergelijkbare hoeveelheid tabaksrook.

De door Ruttes bende fors gesubsidieerde bomenstook veroorzaakt gezondheidsproblemen bij steeds meer kinderen en zuigelingen, zoals infecties aan de luchtwegen, ernstige aanvallen van astma en oorontsteking.  Op zeer korte termijn kunnen eveneens gezondheidsklachten ontstaan. Een studie met vrijwilligers die in experimenten enkele uren werden blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit direct kan leiden tot gezondheidsschade.  Kortstondige blootstelling kan zelfs cardiovasculaire aandoeningen uitlokken.

Het criminele kabinet Rutte en GL blijken zeer ernstig in gebreke en zij hebben zich schuldig gemaakt aan ecocide en misdaden tegen de mensheid.  Het is zelfs zo dat Rutte III en GL  stelselmatig hebben gelogen en de uitermate schadelijke uitstoot hebben ondersteund door subsidies op biomassacentrales en houtkachels te verstrekken, die op grote schaal tot ernstige problemen leiden m.b.t. gezondheid, burenruzies en ontwrichting van gemeenschappen. Inmiddels is ook bekend dat luchtverontreiniging de gevolgen van een corona infectie verergert.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid. MOB verzoekt gemeenten om de ernstige gevolgen van  het wanbeleid van  RUTTE III en GL  onder ogen te zien en de noodzakelijke maatregelen te nemen om de ecocide en verzieking van het leefklimaat  te stoppen.

Zie brief van #MOB aan een aantal gemeenten: Brief van MOB naar gemeenten. 

 


About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Gezondheid, Petities and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.