Stop de granuliet stort in Gelderland en elders Stop de vergiftiging van Nederland

Stop de enorme Gifdumpingen in Nederland !

Pleidooi van Arjan de Kok, fractievoorzitter Forum voor Democratie Gelderland, voor het stoppen met de vreselijk gevaarlijke  gifdump-granullietstort in Gelderland.Amsterdam,  DREUMEL

De SP, FVD en de PVDD  zijn na de urgente oproepen van  bezorgde  burgers en agv de alarmerende bevindingen van de onderzoekers van Zembla,  acties  gestart tegen de  dump van miljoenen kuubs vervuilde slib en  een enorme berg schadelijk granuliet  in  de natuurplassen zoals in de gemeente West Maas en Waal. De acties  hebben veel los gemaakt in heel het land want iedereen is ongerust en veel mensen zijn woedend op de regering Rutte,  die per saldo hoofd verantwoordelijk is voor de gifdump, de Klimaatverzieking en Natuurvernietiging van Nederland.


Enorme hoeveelheden grannulliet en kankerverwekkende rotzooi met goedkeuring van Rutte, Zijlstra en andere criminelen, gedumpt in de Natuurplassen.Arjan de Kok luidt zoals meer dan 3000 ecologen, natuurorganisaties en wetenschappers de noodklok over de levensgevaarlijke dump van kankerverwekkende troep en grannulliet slib in de Uiterwaarden.


Rutte III en Gl zijn onmiskenbaar verantwoordelijk voor  de gesubsidieerde massa-boomkap en de uitrol van niet duurzame ziekmakende biomassa centrales en ecologisch onverantwoorde natuurverpestende windmolens en  zij zijn hoofdverantwoordelijk voor de dump van enorme hoeveelheden chemisch vervuilde bagger  en kankerverwekkende stoffen en Granuliet in de bodem, de plassen en rivieren. Dat valt niet te ontkennen gezien de enorme bewijslast.

Ondanks verwoede pogingen van de NWO- schurk Marc Rutte om de commotie omtrent de gigantische dump van  miljoenen kuubs chemisch verontreinigde slib en bagger ( o.a. uit Belgie en Shell afval)  in de doofpot te stoppen door te liegen en te dreigen en door op TV steeds ingestudeerde fratsen zoals gekke bekken trekken en psychopatisch lachen  uit te halen,  en door knokploegen(nep hooligans undercovers)  bij demos in te zetten tegen vreedzame demonstranten, en door het inzetten van de staatsleugenmedia zoals NOS, Jinek,  en Nieuwsuur,  om de actualiteit te ontkrachten, te verdraaien of te bagatelliseren,  is in heel het land onrust, en een enorme woede op Rutte III en GL ontstaan.

Het volk voelt zich  bedrogen, onveilig en bedreigd,  en velen verkeren in een staat van shock of kunnen de omvang van de door Ruttes Kartel  en zo ook door RIVM, RWS en WHO( Bill Gates en Tedros) gepleegde fraude en de waslijst aan Kartel Misdaad zoals  het VVD en OM pedofielen schandaal nauwelijks bevatten.

GIFDUMP?  Wat is er in hemelsnaam aan de hand?

De directie van Rijkswaterstaat heeft zoals RIVM rekenfouten gemaakt en/of  willens en wetens rekenfraude, gepleegd en daardoor  konden olv Ruttes Kartel gigantische hoeveelheden vervuilde bagger,  slib en grannuliet  zoals in de zandwinlocatie Over de Maas worden gedumpt. Dat is erg gevaarlijk.  Gerenommeerde Experts melden dat stoffen die bij de verwerking van grannuliet worden gebruikt toxisch, kankerverwekkend en bij bepaalde hoeveelheden uitermate dodelijk zijn voor mensen, dieren en planten. Klokkenluiders melden eerder ook al dat er naast grannuliet ook enorm veel chemisch afval van Shell dat illegaal vermengd was met slib, werd gedumpt in de sib-depots en Natuurplassen.

Wat is Granuliet?

Granuliet komt vrij bij het bewerken van graniet en zandsteen. Er word bij de afvalverwerking van de restafval gebruik gemaakt van het giftige acrylamide. De stort van enorme hoeveelheden afval granuliet in plassen en voormalige zandwinputten is een uitkomst voor bedrijven die steenslag produceren zoals Graniet Import Benelux (GIB). Bontrup Amsterdam is voor 65 procent eigenaar van Graniet Import Benelux (GIB). GIB levert 85 procent van alle steenslag voor de wegen in Nederland. Diverse grote Nederlandse bouwbedrijven hebben een aandeel in GIB zoals wegenbouwers VolkerWessels, Ballast Nedam, BAM en Dura Vermeer.

Granuliet dump veel gevaarlijker dan gedacht

De door Halbe Zijlstra onder druk gezette Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, heeft de schadelijkheid van de granulietstort in Over de Maas bij Alphen totaal verkeerd weergegeven. De foute gegevens en mogelijke rekenfraude van RWS, werden al eerder vastgesteld door de omgevingsdienst Rivierenland. Zembla heeft uit eigen onderzoek  eerder ook groot alarm geslagen.  Rijkswaterstaat zou volgens Zembla een rekenfout met een factor 1000 hebben gemaakt en dat blijkt uit gedegen onderzoek  waar te zijn.  Rijkswaterstaat erkende na enorme druk van pers en media en na Kamervragen de fout, maar liet de stort van de gevaarlijke rotzooi onder druk van Halbe Zijlstra via zijn naaste vriend Marc Rutte, et alle mogelijke risico’s voor de  Volksgezondheid, toch doorgaan.

Michèle Blom, de wegens het schandaal zwaar overspannen directeur-generaal van  Rijkswaterstaat wilde niet voor de camera reageren en liet het over aan de persvoorlichting,  die verklaarde dat er een rekenfout was gemaakt. De zogenaamde “rekenfout” draait om het dodelijk acrylamide. Die stof kan volgens wetenschappers vrijkomen onder water na de granulietstort. 

Uit de memo’s  van RWS blijkt echter dat er in het ergste scenario 0,0078 milligram (mg) acrylamide per liter vrij zou kunnen komen.  Zembla bekeek de rekensom en ontdekte dat er niets van klopte,  want het bleek te gaan om 7.78 milligram per liter en dat is ruim 1000 keer meer en ver boven de toegestane normen.

Rutte,  Zijlstra, Schouten, Dijkhof,  Van Nieuwenhuizen,  Nijppels,  Gerrit Zalm en andere  kartel handlangers zoals de directie van Shell en RIVM hebben volgens de experts al meer dan 20 jaar geknoeid met de cijfers zoals met valse metingen en valse statistieken en verzonnen informatie. Zij  probeerden na de onthullingen met valse propaganda en bedrog de aandacht af te leiden door zoals met Klaver van GroenLinks en Schouten van het CDA die onschuldige hardwerkende duurzame boeren,  keihard aanvielen en beschuldigden van extreme Klimaatvervuiling annex C02 uitstoot en vervuiling van het land zoals met ammoniak (koemest) en landbouwgif.

Typerend voor het bedrog en de hypocrisie van Rutte, Jetten, Asscher en Klaver en hun criminele NWO bazen is evenwel dat zij de Nederlandse veestapel willen minimaliseren en dat zij het boerenlandschap willen onteigenen om het land dat zij zelf als ernstig met ammoniak en landbouwgif( Pesticides-Glyfosaat) vervuild betrachten, propvol te willen bouwen met huizen, fabrieken en co2 uitstotende biomassa centra in verband met  de door hen geplande opname van minstens 1 miljoen extra immigranten uit Islamitische en Afrikaanse landen en meer dan 300  000 mensen uit het Oosten van Europa.  Rutte, Jetten, Asscher en Klaver maar ook tal van andere  globalisten hebben dan ook steeds geweigerd om de bij massa immigratie behorende klimaatproblemen en de bijkomende zorgen zoals de herinrichting,  financiering en de druk op het tanende onderwijs en het peperdure ontoereikende zorgstelsel etc, te benoemen of tijdens de zittingen een open en eerlijk antwoord te geven op de door FVD, 50 plus, SP en PVV  gestelde  vragen over de  in rap tempo toenemende bevolking, de  gigantische gifdump, tekorten en schade alom zoals in de zorg, het onderwijs etc  en de toekomst van Nederland.

Rutte, Jetten, Dijkhof, Asscher, Klaver en andere kartel gangsters die Nederland steeds erger in de problemen doen verzinken lieten keer op keer zien dat zij geen moer geven om de burgers en het Klimaat en de gesteldheid van de  bodem, de lucht en het water die alsmaar slechter wordt door de toenemende vervuiling  in Nederland.

Toen er een hoorzitting kwam om de problemen mbt de gifdumping de wereld uit te helpen wilden Ruttes Kartel  de betreffende ministers en topambtenaren, RIVM en Rijkswaterstaat niet op fraude laten onderzoeken of ontslaan,  en zo ging Rutte  hen met alle macht door machtsmisbruik beschermen omdat hij niet wilde dat zij oneervol zouden worden ontslagen en berecht zouden worden door Justitie. Rutte, Dijkhof,  Jetten, Asscher, Klaver en Halbe Zijlstra lieten bij de zitting verstek gaan en zij wilden zoals de met zijn telefoon spelende lachende Rutte en Grapperhaus beslist niet meewerken om de ernstige problemen zoals de vervuiling van het land, het water en de lucht en de toenemende armoede, onveiligheid en de tanende zorg in het land, de wereld uit te helpen.

Bontrup, Rutte, Zijlstra en de liegende Ministers zijn in zeer grote problemen gekomen. De  van misdaad beschuldigde Bontrup zou er goed aan doen om de schurk Zijlstra met wie hij zich inliet op staande voet te ontslaan en samen met alle andere gedupeerde bedrijven Rutte en zijn handlangers aan te klagen en hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden miljardenschade.

De volgens MMV (Meldpunt Misbruik Vrouwen) met de dood bedreigde en wegens de enorme druk van pers en media zwaar overspannen Michèle Blom,  directeur-generaal Rijkswaterstaat, dient men zoals Zijlstra aan te klagen,  een getuigen-bescherming programma aan te bieden met een gedegen geestelijke hulpverlening in een penitiaire inrichting,   zodat zij niet meer hoeft te vrezen dat zware criminelen haar komen ombrengen, als zij met de waarheid op de proppen komt,  zoals over de granuliet dump en de rol van de schurken Zijlstra en Rutte in het  middels corruptie en rekenfouten  goedkeuren van de stort van kankerverwekkende stoffen en enorme hoeveelheden grannuliet in de Natuurplassen.

Ruttes Kartel verantwoordelijk  voor gifdump

Na het laffe wegblijven van  Rutte en Zijlstra bij de hoorzittingen organiseerden Rutte, Dijkhof, Schouten, Jetten, Kaag en Klaver( leugens over Biomassa)  samen met Kajsa Ollongren( Oranjehuis) een  hetze tegen de duurzaam werkende boeren. De boeren werden op basis van  door RIVM vervaardigde valse statistieken en onjuiste metingen waar geen bal van klopt, beschuldigd van Klimaatverontreiniging en het op grote schaal verpesten van land zoals door overbemesting. Van alle beschuldigingen bleef uiteindelijk geen spaan heel.

Rutte veroorzaakte via zijn handlangers zoals het door Bill Gates zo goed als opgekochte RIVM  verwarring, chaos, angst,  onrust en een niet in cijfers uit te drukken schade  in het land. De liegende despoot  Rutte speelde met zijn NWO handlangers iedereen tegen elkaar uit,  om het land zoals via Shoutens boerenhetze, door belastingverhoging, en door het peperdure krankzinnige Klimaatkkoord incl nationaal gasverbod, en door geweld en (nep-hooligan undercover terreur),  het land te  verdelen en bestelen zoals via Eurobonds en het corona fonds.

Ruttes Bende  schiep met opzet chaos en angst, zoals via NOS- leugens en bangmakerij  en door de inzet van geweld plegende nep-agenten annex knokploegen (nep hooligans) die erop los sloegen bij vreedzame demonstraties.

Rutte ontkent alles.

Rutte ontkent ook maar iets met de stort te maken hebben. Volgens de onderzoekers is dat te wijten aan zijn lidmaatschap van de zogenaamde Khasaarse NWO en de druk die het Oranjehuis uitoefent op Rutte om met name multinationals zoals Shell chemisch afval  te laten dumpen en granuliet zoals in de Natuurplassen. Daarom probeerde  Rutte met valse propaganda media zoals  NOS, Jinek en Nieuwsuur om klokkenluiders, de oppositie en de onderzoekers van Zembla, zo ook de boeren en ouderen steeds weer in een kwaad daglicht te plaatsen, om een rookgordijn te creeren en het volk der Nederlanden te belazeren en te bestelen ten gunste van zijn opdrachtgevers en om het Oranjehuis alsmaar meer geld toe te stoppen.

Rutte deed er inderdaad werkelijk alles voor om angst en verdeeldheid te zaaien en het goede werk van verbinding en herstel te saboteren zodat ook de geplande grote pensioenroof en de gif-dumpingen en Ruttes landverraad ( art 93 WBVSR) niet aan de orde zouden komen in de MSM en op de NPO.

Rutte heeft meer dan 1o jaar lang intensieve leugen campagnes gevoerd  via o.a. NOS en NWO Media om zichzelf via sluikreclame te promoten en om Nederland willens en wetens met zijn Kartel gangsters te bedriegen, te misleiden en te bestelen en dat voor voor honderden miljarden euros.

De NWO heeft via hun khasaarse vazal Rutte echter niet kunnen voorkomen dat miljoenen burgers uit de droom zijn ontwaken en het valse spel doorzien. Rutte kon ook ondanks de inzet van censuur  en ingehuurde liegende wetenschappers op TV ook niet voorkomen dat er steeds meer bekend werd over de kartelcorruptie, medialeugens, fraude bij RWS, RIVM, WHO  en schandalen zoals de toeslagenfraude, pedogate, het eurobond en granuliet-schandaal zoals dat allemaal bekend werd  bij het grote publiek via Internet en sociale media.  Dat alles leidde tot steeds meer verzet, demonstraties,  hoorzittingen en  Kamervragen zoals  van FVD Gelderland en FVD Flevoland over de kartelcorruptie en de giftige stoffen glyfosaat en dioxines, PCB’s in vlees, de  dump van verontreinigd slib (gemengd met Shell afval),  kankerverwekkende bagger en Granuliet in de uiterwaarden en de natuurgebieden.

Nederland zit aldus in grote problemen en de situatie is op zijn minst zorgwekkend en verslechtert met de dag omdat Rutte de verantwoordelijkheid steeds weer van zich af schuift en extra middelen inzet om demonstraties te verbieden en een parlementaire enquete te voorkomen uit angst voor oneervol ontslag, de val het kabinet,  en strafvervolging van de betrokken Ministers, corrupte bestuurders en andere medeplegers.

Is het water nog te drinken? Geen vertrouwen in Rutte III  RIVM en RWS

Drinkwaterbedrijf Dunea gaat dan ook bij het innamepunt bij Poederoijen en in het lab bij Brakel zelf grondig controleren of het water uit de Afgedamde Maas vervuild is met het  kankerverwekkende  Acrylamide dat als bindmiddel word gebruikt voor granuliet. Er is in heel het land geen vertrouwen  in Rutte III  RIVM en RWS die liegen, ontkennen en maar net doen of er helemaal niets aan de hand is en dat niemand en ook de dieren geen gevaar lopen ziek te worden of komen te overlijden zoals door met Acrylamide vervuild water.

Acrylamide is volgens Waterforum.net een zeer zorgwekkende stof’. De verontreiniging zou in het ergste geval bij Poederoijen terecht kunnen komen vanuit de zandwin-plas Over de Maas, vlakbij Heerewaarden. Als de stof in het drinkwater zou komen…. dan gaan alle sirenes in Nederland af en is er sprake van een levensgevaarlijke noodsituatie en moeten alle getroffen gebieden ontruimd en gesaneerd  gaan worden. De kosten die hiermee gepaard zouden kunnen gaan,  worden geraamd op minstens 200 miljard euro exclusief de schadeclaims die in de honderden miljarden kunnen oplopen.

Top expert klokkenluider dr Biezeveld bedreigd

Er is van alles mis  in Nederland en er moet ruimte zijn voor Zembla en anderen om dat aan de kaak te stellen. De  Deskundige Biezeveld is niet bepaald gecharmeerd met de lelijke dagvaarding die hij kreeg. Het bedrijf GIB klaagt hem zomaar aan voor zijn uitspraken in Zembla over #granuliet.  De klokkenluiders meldden eerder al dat Ruttes Kartel er alles aan doet om klokkenluiders en experts zoals  de Deskundige Biezeveld  de mond te snoeren, door omkoping en zoals via het langs omwegen inzetten van juristen en door het dreigen met ontslag zoals door Zijlstra en Rutte gebeurd zou zijn met de directie van RWS.

Deskundige Gustaaf Biezeveld moet binnenkort voor de rechter verschijnen via een lelijke dagvaarding. : “Ik vind dit heel zorgelijk. Voor mezelf en voor de onderzoeksjournalistiek.”

De Graniet Import Benelux stuurde meerdere brieven aan Zembla en voormalig milieuofficier van Justitie, Gustaaf Biezeveld, waarin het bedrijf hen persoonlijk aansprakelijk wil stellen voor “de geleden schade” van het bedrijf en de schade die het bedrijf “dreigt te gaan lijden” onder andere vanwege uitlatingen in de uitzending van Zembla en het rondetafelgesprek. SP-Kamerlid Cem Lacin noemt de brieven van Bontrup “schandalig” en “onacceptabel”

Gelderland laat zich echter niet door Rutte en Zijlstra of door wie dan ook  chanteren en heeft na de enorme commotie en het raadplegen van de experts schoon genoeg van de  kartelbende van Rutte,  en verbiedt de dump totaal. Dat is geweldig goed nieuws.

Gedeputeerden in opstand tegen Ruttes Kartel

De motie om de stort van granuliet in Gelderland, zoals in het project Over de Maas, te stoppen, werd zo goed als  unaniem aangenomen! Alleen de  SGP was wegens angst voor een kabinet-crisis tegen, want men was doodsbang voor landelijke paniek en de val van Rutte III.  De SGP staat er net zoals de VVD D66 CDA GL bar slecht voor in de peilingen.  De ontwikkelingen in Gelderland en in de andere Provincies waar de Gedeputeerden zich tegen Rutte III keren zijn een krachtig signaal van afwijzing vanuit de Provinciale Staten richting Ruttes Kartel te Den Haag. Rutte III zal dan ook moeten vallen.

motie

Zembla BNN VARA Nieuwe OnthullingenRutte, Zijlstra en RWS onder de loep, Hoe heeft het zo erg mis kunnen gaan?

RijksWaterStaat maakte volgens de onderzoekers na interventie door de wegens leugens over Poetin, uit de VVD opgestapte  VVD-er Halbe Zijlstra(  ‘strategiedirecteur’ bij bouwonderneming VolkerWessels)  een grove rekenfout, waardoor het maar net leek alsof het bindmiddel dat in granuliet zit in geen enkel geval gevaarlijk is. In het door Rijkswaterstaat zelf vastgestelde ergste scenario was Granuliet echter wel degelijk gevaarlijk. Er is dus op een criminele wijze geknoeid met de cijfers en de enorme dump met kankerverwekkende rotzooi had nooit en te nimmer mogen plaatsvinden.

Natuurmonumenten in opspraak

De in opspraak verkerende Drs Milieukunde Roel Posthoorn van Natuurmonumenten ( 1993 – 2003 Rijkswaterstaat) wenst geen commentaar te geven na dringende vragen over de stort van vervuilde grond,  slib en Granuliet in de Nederlandse Natuurplassen.

Drs. Posthoorn is de initiator  van het Slibdepot annex Zandwinningsproject Marker Wadden. Natuurmonumenten heeft  zoals in het verleden via de persvoorlichtster Marjolein Koek  laten weten dat zij niet betrokken zijn bij de storting van verontreinigde grond,  chemisch afval  uit Belgie en van Shell,  en de dump van granuliet in de door hen beheerde Natuurplassen.

Het is niet echter niet alleen de enorme dump van Granuliet en vervuild slib met sterk verhoogde concentraties Chloriden bij de Marker Wadden, waarover Rutte, Zijlstra en Natuurmonumenten geen tekst en uitleg willen geven want er is meer aan de hand.

In  De Koornwaard bij Den Bosch laat Natuurmonumenten tegen betaling enorme hoeveelheden sterk vervuild slib en ‘baggerspecie’ ter ‘verondieping’ in een voormalige zandwinput storten. Het gaat om de dump van kwalijke rotzooi, die ten dele uit het buitenland komt.  De slib en baggerspecie zijn dermate vervuild, dat een enorme laag ‘schone grond’ nodig is om het zootje af te dekken.

In De Koornwaard werden ook nog paarden en runderen van rewilding-club Free Nature losgelaten, die rond een verondiepte put tussen het zwaar giftige Jacobskruiskruid hun ongezonde kostje bij elkaar scharrelen. Natuurmonumenten en Free Nature zijn  ernstig in opspraak en steeds meer leden zeggen hun steun op aan NM ,omdat in het vlees van de Koornwaard runderen, dat als ‘Wildernisvlees’ op de markt werd gebracht veel te hoge concentraties kankerverwekkende Dioxinen en PCB’s werden aangetroffen.

Rijkswaterstaat, Bontrup, Volker Wessels (Marc Rutte,Gerrit Zalm, Halbe Zijllstra) en Natuurmonumenten worden  door de onderzoekers van Dreumel en  INDF (International Nature Defence Force) gezien als hoofdrolspelers in het 10 000 pagina’s tellend dossier over ernstige milieu-delicten zoals de illegale dump van 750 000 ton Granuliet (inclusief flocculant Polyacrylamide) en miljoenen kuubs met zeer hoge concentraties aan Chloriden verontreinigd slib uit Belgie, en chemisch afval van multinational Shell.

Directeur Natuurbeheer Teo Wams (PvdA, voorheen Milieudefensie),  Projectdirecteur Marker Wadden, Drs  Roel Posthoorn (voorheen Rijkswaterstaat), Projectsecretaris Marker Wadden Marthe Olthof en André Rijsdorp werden in het INDF rapport genoemd als  zware criminelen die zeer veel geld zouden hebben verdiend met de illegale dump van enorme hoeveelheden verontreinigde grond, granuliet en chemisch afval.

Bij nader onderzoek naar strafbare delicten door Rutte III GL, RWS,  RIVM en organisaties zoals Natuurmonumenten( Posthoorn, belegger in Shell)  is o.a. gebleken dat de grote hoeveelheden Granuliet die werden gedumpt in de Natuurplassen Roer en Overmaas afkomstig zijn van met name  Bontrup,  de marktleider die o.a. levert aan VolkerWessels, de wegenbouwer waar de VVD-er  Halbe Zijlstra voor werkt.

Zembla heeft gelijk gekregen dat  de van afpersing beschuldigde Halbe Zijlstra een belangrijke rol heeft gespeeld in het granuliet dossier. De oud-minister, die wegens leugens zoals over Poetin moest opstappen,  liet echter op een ingetogen wijze aan Zembla weten dat hij ‘alleen een telefoonnummer’ had doorgeven. Dat blijkt allemaal gelogen te zijn.

Volgens hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit van Amsterdam én het tv-programma Zembla heeft Zijlstra de directie van RWS wel degelijk onder druk gezet.

Naast de in het dossier gemelde bedreiging van de directrice van RWS door Zijlstra die zou hebben gezegd:  “doe maar liever wat ik zeg,  anders huurt Bontrup zware jongens in”, zijn er al eerder berichten opgedoken  die betrekking hebben op Halbe Z.  Het gaat om het aangaan van relaties, het bedreigen van vrouwen, en om het lenen van geld, en het niet of slechts gedeeltelijk terugbetalen en ontvreemding van kostbare juwelen.

Een minder bekend MVM(Meldpunt Vrouwen Misbruik) rapport betreft ruim 200 slachtoffers, die uit angst voor represailles geen aangifte hebben gedaan. Er kon echter geen direct bewijs aangetoond worden tegen de voornoemde Zijlstra wegens het ontbreken van leenovereenkomsten, beeldmateriaal en audio opnames.

Of de beschuldigingen tegen de als vrouwonvriendelijke Zijlstra waar zijn, kan  dan ook alleen maar door een strafrechtelijk onderzoek uitgezocht worden, tenminste als de slachtoffers alsnog aangifte doen. Wat echter vaststaat uit het diepgaande onderzoek is dat H. Zijlstra alom bekend staat als een opdringerige persoon met een neiging om vrouwen maar ook pedoseksuelen zoals de VVD-er Joris Demmink, Alexander Pechtold en Marc Rutte Ed Nijppels( pedofiel)  en de pedofiel Vincent Leenders (OM) van alles te beloven, wijs te maken,  en onder druk te zetten om maar zijn zin door te kunnen drukken. Zijlstra heeft zelf nooit toegegeven dat hij pedofielen, zakenpartners zoals Bontrup en vrouwen (o.a. Michèle Blom, Cora van Nieuwenhuizen, Stientje Van Veldhoven) heeft bedreigd, gechanteerd,  seksueel misbruikt, bestolen en bedreigd. Zijlsta staat echter wel in heel het land bekend wegens het stelselmatig liegen zoals Rutte en het ontkennen van een hele hoop aanklachten.


Nieuwe  onthullingen over Ruttes Criminele Kartel en Zijlstra


Zembla onthulde in februari in ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ dat de top van Rijkswaterstaat eigen vergunningverleners onder druk zette om de stort van 750.000 ton granuliet, een afvalproduct van de asfaltindustrie, toe te staan in natuurplas Over de Maas. De uitzending leidde tot Kamervragen, Kamerdebatten en nieuwe onderzoeken. Begin september bracht Zembla naar buiten dat Rijkswaterstaat ook nog eens een cruciale rekenfout heeft gemaakt in een risicoberekening van de granuliet-dump. Het daadwerkelijke gehalte gif dat door de stort in de plas kan komen blijkt duizend keer hoger dan berekend. In deel 2 van ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ komt Zembla met nieuwe onthullingen in dit inmiddels politiek gevoelige dossier.


Volgens  hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen van de Vrije Universiteit van Amsterdam  heeft Zijlstra wel degelijk gelogen over zijn rol bij het goedkeuren van de gigantische grannuliet-stort en de enorme gevaren voor de Volksgezondheid.

“In dit dossier wordt op alle niveaus niet de waarheid gesproken,” verklaarde Eijbergen. “Dat vind ik schokkend. Dit schendt alle integriteitsregels die je kunt bedenken. Dat zou in Wit-Rusland kunnen gebeuren, maar dit verwacht je niet in Nederland.”

Wat Zijlstra persoonlijk betreft: “gaat de integriteitsgrens over door op grond van zijn oude contacten als bewindspersoon mensen heel erg onder druk te zetten en daar vervolgens niet de waarheid over te spreken.”

In het Kamerdebat over grannuliet (12 mei 2020) bagatelliseerde minister Van Nieuwenhuizen de rol van  Zijlstra door te stellen dat Zijlstra wel aandacht voor de zaak had gevraagd, maar geen invloed heeft gehad. Dat bleek zoals blijkt uit de memo’s, de gelekte apps en de  in het kader van WOB opgevraagde stukken, zoals vermeld in het Parool, allemaal gelogen te zijn.

Op 24 september 2019 werd  via sociale media door klokkenluiders bekend gemaakt dat 260.000 ton grannuliet in de Kraaijenbergse Plassen was gestort.  Zembla ontdekte dat Halbe Zijlstra vanaf de zomer van 2019 tot aan de eerste stortingen van het granuliet, eind oktober 2019, zich zeer intensief met RWS heeft bemoeid. Hij voerde volgens insiders tijdens ontmoetingen op een terras in DH  gesprekken over grannuliet met zijn beste vriend Marc Rutte.  Zijlstra was zeer actief betrokken bij de cover-up bij het ministerie en mailde, appte en telefoneerde met tal van topambtenaren. Hij oefende druk op hun uit en eiste van de hoogste baas van Rijkswaterstaat, directeur-generaal Michelle Blom, om in te grijpen op het moment dat handhavers van Rijkswaterstaat een onderzoek naar verboden stoffen in het grannuliet  starten.

Insiders melden Zijlstra de top van RWS (Michèle Blom) via  de telefoon meermaals zou hebben lastig gevallen om de dump door te laten gaan, tegen de zin in van de RWS inspecteurs die er  zeer fel op tegen waren.

Uit de interne documenten blijkt dat de asfaltindustrie een grote rol speelde bij het besluit om grannuliet toe te staan in Over de Maas.  De Wob-stukken laten zien dat Rijkswaterstaat zich ernstig zorgen maakt over de dump van granuliet.  Oud-milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld verklaarde: “Wat je in de Wob-stukken ziet is dat er allemaal lijntjes lopen tussen het bedrijf en het ministerie (…) Die ambtenaren stellen zich op ten dienste van het bedrijf.”

Rutte, Wiebes en Zijlstra hebben er dan ook alles aan gedaan  om de dump van grannuliet door te laten gaan en de granuliet als ongevaarlijke grond te kwalificeren. Dat is  gevaarlijk en absurd. Het kan niet de bedoeling zijn dat de Nederlandse overheid  enorme hoeveelheden met kankerverwekkende stoffen bewerkt grannuliet als gewoon zand of  “grond”  bestempeld en met gevaar voor de Volksgezondheid in de Natuurplassen laat dumpen.

Minister  Cora van Nieuwenhuizen ontkende op 12 mei in de Tweede Kamer dat het belang van de asfaltindustrie een rol heeft gespeeld. Volgens hoogleraar integriteit Van Eijbergen liegt ook deze minister: “Dat is gewoon niet waar. “Dat asfalt spuit er in het dossier aan alle kanten uit. De minister spreekt hier niet de waarheid.”

Milieuofficier Biezeveld: “Als ze toegeven dat het asfaltbelang doorslaggevend is geweest boven het milieubelang dan handelen ze in strijd met het besluit bodemkwaliteit, dat is bedoeld om water en bodem te beschermen.”

Hoogleraar privaatrecht Chris Jansen benadrukt dat er grote kosten gemoeid zijn met het wegwerken van het afvalprobleem. “Daar moeten wegenbouwbedrijven en de leverancier voor gaan betalen. Dat verklaart de druk op het dossier” De inmenging van Rutte is tot vandaag nog niet bewezen.

Zembla onthulde eerder  ook al dat de top van Rijkswaterstaat niet naar de eigen vergunningverleners wilde luisteren en had besloten om de stort van grannuliet in natuurplas Over de Maas onder de noemer ‘grond’ toe te staan. Grannuliet is volgens de specialisten absoluut  geen grond, onder meer doordat er een kankerverwekkend chemisch bindmiddel aan wordt toegevoegd. Daarnaast maken de deskundigen zich ernstig zorgen dat kankerverwekkende gifstoffen vrijkomen als het bindmiddel in het water terechtkomt.

Rijkswaterstaat en Ruttes vrienden van het ministerie ontkennen dat het belang van de asfaltindustrie een doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het besluit over het dumpen van ruim 300 000 ton grannuliet. Men beweert dat Marc Rutte er helemaal niets mee te maken heeft en dat Halbe Zijlstra het besluit om de rotzooi te laten dumpen alleen maar heeft bespoedigd, en dat hij geen invloed heeft gehad op het besluit zelf. Zijlstra ontkent de op twitter  en  sociale media gemelde  “bedreiging” van de directie van RWS en blijft erbij dat hij niet meer gedaan heeft dan het leggen van een contact tussen betrokken partijen en dat er geen enkele sprake van druk of dreigementen naar Michèle Blom,  directeur-generaal Rijkswaterstaat.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat liet later in een reactie weten dat er een rekenfout was gemaakt. Ze stelde dat de fout  geen gevolgen heeft voor de stort en verklaarde dat het kankerverwekkende Acrylamide op dit moment nog niet gemeten is in Over de Maas en er dat er geen enkel risico bestaat voor mens en milieu. Of dat allemaal waar is moet een onafhankelijk grondig onderzoek uitwijzen want  Rutte III en de directie van RWS,  kan men gezien de grove fouten die de dood kunnen betekenen van honderd duizenden burgers, niet zomaar blindelings vertrouwen.

Minister Stientje Van Veldhoven speelde zoals Rutte, De Jonghe, Zijlstra, Pechtold en Wiebes met mensenlevens en maakte fout op fout.  Ze hebben na hun  ontmaskering als leugenaars geen greintje spijt betuigd van hun misdaden en gingen straffeloos door met de boel te bedriegen en verzieken alsof er geen vuiltje aan de lucht was geweest. Ze kregen geen oneervol ontslag, geen celstraf  en bleven doodleuk zitten op het pluche of werden weggepromoveerd naar een topfunctie elders zoals Halbe Zijlstra.  Straks zal duidelijk zijn dat alles vervuild is. Controle hierin moet vooraf gebeuren niet achteraf. Crimineel en Vreselijk Dom. Volgens de minister is granuliet helemaal niet 1000 keer gevaarlijker dan gedacht en niets dan gewone grond of zand.  Zulk een nalatige Minister is levensgevaarlijk en moet oneervol ontslagen worden net zoals de leugenaar  Rutte en de rest van Ruttes Criminele Kartel want de kans op een ramp en veel doden in het land door ecocide en gif,  is significant groter door het gevoerde Rutte wanbeleid, door corruptie en door de gemaakte  grove rekenfouten zoals bij het Ministerie,  RIVM en RWS.

Gifschandaal wekt onrust en woede op bij  velen.

De partijen FVD, PVV, 50 plus, PVDD,  Van Haga en SP zijn evenals diverse politieke partijen en organisaties in buurlanden  ongerust en woedend op Ruttes Kartel. Nederland zakt door wanbeleid en corruptie in een moeras van grote problemen weg, en raakt vervuilder en onleefbaarder met de dag door de schuld van  de  kartel figuren Rutte, Wiebes, Zijlstra,  Nijppels, Dijkhoff, Jetten(d66),  Stientje Van Veldhoven,  Schouten, Jesse Klaver en Paul Rosenmuller(GL) etc omdat zij met de slappe partijen SGP en CU vanuit heel Europa ook al jarenlang vervuilde mogelijk kankerverwekkende bagger en honderden miljoenen kuubs aan ziekmakend slib naar Nederland lieten brengen om als een wilde gek in de Natuurplassen en in de Roer en Overmaas te laten dumpen.

Flora en Fauna in gevaarVolgens ecologen en geleerden is er sprake van ecocide en gaan Flora en Fauna en de biodiversiteit in Nederland in rap tempo achteruit door de gif en bagger dumpingen en door de massa-boomkap en  de uitrol van honderden fijnstof uitstotende biomassa-centrales. De Volksgezondheid en de toekomst van heel het land en de komende generaties staan op het spel.  Mensen en dieren, alles dat leeft en bloeit loopt gevaar  ziek te worden en agv de vergiftigingen te overlijden agv Kanker. Dat komt door de toenemende luchtvervuiling en de gigantische vergiftiging van de bodem, en het water door de schuld van de regering Rutte III en GroenLinks en hun netwerk van bankiers en directies.

Bedrijven zoals Shell(Oranjehuis), natuurvernietigende elite organisaties zoals SBB( Staats Bos Beheer olv Rutte) en  de natuurvernietigende Elite club Natuurmonumenten zijn de boosdoeners, die het voor Nederland verpesten.  Rutte, Dijkhof, Wiegel, Zijlstra, Wiebes, Nijppels,  Paul Rosenmuller (Groen Links) en zo ook de cahbalisten van de  sekte D66  Sigrid Kaag, Rob Jetten en de uitgerangeerde sexpenthuis maniak Alexander Pechtold, de overspannen boeren en mannen hatende bakvis Carola Schouten en de zwaar overspannen ex-leraar en  “shoenengek” Hugo de Jonghe(CDA) met aandelen in Big Pharma en de boomkap- biomassa- en gifdump-industrie,  verdienen zoals de de top van Shell, volgens de GAIA klokkenluiders, enorme bedragen via smeergelden voor het goed keuren van, en het laten dumpen van de gigantische berg ziekmakende Shell en andere troep zoals vervuilde bagger en granuliet in de bodem, de natuurplassen en de rivieren.

RUTTE III en GL brengen Nederland zeer ernstige schade toe. Dat moet stoppen !!!

De regering Rutte en Gl zijn gezien de ~uitvoerige bewijsvoering waar vanwege de onweerlegbare publicaties en WOB stukken geen een burger om heen kan, glashelder schuldig aan het op een criminele wijze laten dumpen van miljoenen kuubs aan vervuild slib en toxisch (met kankerverwekkende stoffen bewerkt) Granuliet in Nederland zoals in de Gelderlandse bodem, de rivieren en de natuurplassen. De regering Rutte weigert met de top van GroenLinks ondanks de toenemende druk van de bevolking, en van pers en media om de enorme stort per direct te staken. Dat is je reinste misdaad.De gigantische dump van miljoenen kuubs vervuilde bagger en andere rotzooi in Nederland  en de massa boomkap en de verbranding van ontelbare bomen in ziekmakende biomassa-centrales die Rutte III en GL hebben bekokstoofd in het waanzinnige dure en door en door slechte klimaatakkoord moeten in heel Nederland DIRECT stoppen!

Het gevaar is niet geweken, het  Rutte Kartel Virus gaat van kwaad tot erger.

Elke seconde telt, Uw gezondheid en die van de kinderen, de dieren en de Natuur  zijn in gevaar, teken en deel allen de petities en gaat allen demonstreren. Laat uw stem horen.!!!

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Dieren, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Petities and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.