Code van Neurenberg De Nuremberg Code

Code van Neurenberg

De tien punten van de Code van Neurenberg

De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.  Dit betekent dat betrokken persoon wettelijk bevoegd moet zijn om toestemming te geven; in staat moet zijn zijn of haar vrije keuze te maken zonder tussenkomst van enig geweld, fraude, misleiding, of enige andere vorm van beperking of dwang; en moet voldoende kennis en begrip hebben van het betreffende onderwerp zodat hij of zij in staat is een onderbouwde keuze te maken. Dit laatste vereist dat voordat de proefpersoon zijn of haar keuze kan bevestigen duidelijk gemaakt moeten worden de aard, duur en doel van het experiment ; de methode en middelen waarmee het uitgevoerd worden; alle te redelijkerwijs te verwachten ongemakken en risico’s; en de gevolgen voor de gezondheid of de persoon die mogelijk deel zal nemen aan het experiment. De plicht en de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de kwaliteit van de toestemming ligt bij de persoon die het experiment initieert, aanstuurt of eraan deelneemt. Dit is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet ongestraft overgedragen kan worden aan een ander.

Het experiment moet zo ontworpen zijn dat het vruchtbare resultaten oplevert voor de samenleving, die niet met andere methoden of middelen te behalen zijn, en niet willekeurig en onnodig van aard.

Het experiment moet zo ontworpen zijn en gebaseerd zijn op de resultaten van dierproeven en kennis van de natuurlijke geschiedenis van de ziekte of een ander onderzocht probleem, zodanig dat de verwachte resultaten de uitvoering van het experiment rechtvaardigen.

Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden.

Een experiment moet niet worden uitgevoerd wanneer er a priori reden is om ervan uit te gaan dat overlijden of een handicap het gevolg zullen zijn; behalve misschien in het geval dat de uitvoerende artsen zelf ook als proefpersoon dienen.

Het met het experiment genomen risico moet nooit groter zijn dan het humanitaire belang van het probleem dat het experiment moet oplossen.

Degelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, en adequate voorzieningen moeten worden aangeboden om de proefpersoon te beschermen tegen mogelijk letsel, handicaps of overlijden.

Het experiment moet alleen worden uitgevoerd door wetenschappelijk gekwalificeerde personen. De hoogste graad van vaardigheid en zorg moeten worden vereist van de personen die het experiment leiden of uitvoeren, in alle stadia van het experiment.

Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrij staan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt.

Gedurende de gehele loop van het experiment moet de verantwoordelijke wetenschapper voorbereid zijn het experiment te staken, in ieder willekeurig stadium, als hij of zij reden heeft om aan te nemen, met gebruik van het gezond verstand, de superieure vaardigheid en het zorgvuldig oordeel dat van hem of haar vereist wordt, dat voortzetting van het experiment zal leiden tot letsel, handicaps of overlijden van de proefpersoon.

Wij

Burgers, constateren

  • dat alle lockdown-maatregelen vele malen erger en dodelijker zijn dan de kwaal, de jaarlijkse griep.
  • Rutte en zijn misdadige kartel veroorzaken door wanbeleid en corruptie steeds meer schade dood en ellende, dat moet stoppen
  • De schending van grondrechten en mensenrechten onmiddellijk te stoppen.

en verzoeken

Het opheffen van alle lockdown-maatregelen, oneervol ontslag en berechting van het huidige kabinet en het opstappen van de Kamerleden uit de bijbehorende coalitie. De maatregelen zijn als misdaden tegen de mensheid en als landverraad.


Alle lockdown-maatregelen moeten worden opgeheven. Er dienen zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te komen omdat Rutte en zijn handlangers schuldig zijn aan het financieren. van oorlogsmisdadigers in Syrie, corruptie, en het illegaal weg willen sluizen van 250 miljard euro via het corona herverdeling fonds


Teken de petitie

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Gezondheid and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.