teken de petitie Schaf het coronatoegangsbewijs af


fauci gates


Rutte wil met  Swab en een bende handlangers die ons land vijandig gezind zijn, dat er met dwang een plicht komt om een corona vaccinatiebewijs, bewijs van recente besmetting (genezing) of testbewijs (tegen betaling) overlegd moet worden in alle Horeca gelegenheden. Rutte wil met Swab van Nederland een prikdictatuur maken.

Regering en parlement schenden (onder andere) artikel 7 BuPo, artikel 11 Grondwet, de Neurenberger Codes en Principles en de Torture Conventie. Regering noch parlement zijn daartoe bevoegd. Het betreft hier dwingend internationaal recht.

Ruttes  Kartel pleegt misdaden. Wat zij doen is ook vrijheid en privacy belemmerend, het is in strijd met de resolutie van de Raad van Europa, de grondwet en het hoort totaal niet in onze samenleving.

Rutte heeft geen mandaat, geen enkele bevoegdheid om ook maar iets te bepalen over de gang van zaken in Nederland. Maar Rutte doet of hij alles te zeggen heeft en hij schendt de wet en de code van Neurenberg en Rutte lapt de Resolutie van de Raad Van Europa en  tal van Internationale Verdragen aan zijn laars.

Dit moet stoppen!

wij

verzoeken

  • Opheffen van bewijsplichten bij de ingang.
  • Overheid neemt adviserende rol aan met betrekking tot vaccineren.
  • Geen vrijheidsbeperking, geen verplichte blootlegging van privacygevoelige informatie.
  • Geen directe of indirecte dwang voor vaccinatie, gewoon vrijheid.

Teken de petitie >>> Geen Coronapas


Wat  Ruttes Kartel en Swab willen doordrukken, is volledig in strijd met de wet, tegen de code van neurenberg en tegen het besluit van de Raad van Europa.

Rutte en tal van criminele handlangers hebben zich geruime tijd schuldig gemaakt aan zeer ernstige wetschendingen en dus dienen zij  stuk voor stuk aangeklaagd en berecht moeten worden wegens landverraad en tal van andere misdaden tegen het Volk en de mensheid.

raad van europa

strafbaar

azarkan

 

Samen Tegen Armoede Nederland is opgericht om met zijn allen en zoveel mogelijk mensen de armoede te bestrijden en de toenemende verrijking van de elite ten koste van de minder bedeelde mensen te bestrijden.

Geld maakt geenszins gelukkig, maar geld is nodig voor de bestrijding van armoede, en voor de zorg en voor banen en nog veel meer belangrijke zaken.

Door vele kleintjes krijg je een geheel, en samen zijn we sterk en helpen we elkaar. Tegen liefde kan geen macht van de wereld en geen politicus hoe machtig of rijk dan ook op!

Hoe geraken we uit de crisis?

Door te delen want delen verdubbeld de vreugde, voedselbanken en mensen in nood te helpen,meer mensen te overtuigen dat de tweedeling gestopt moet worden, duurzaamheid bevorderen en door echte kansen en groeimogelijkheden te bieden samen strijden voor een eerlijke verdeling van de welvaart, door leerprojecten en preventie samenwerkingsverbanden te starten, onrecht en corruptie en bonus zakkenvullers via de wet te bestrijden, publiceren van bijdragend nieuws en de realiteit en daar geen doekjes om te winden zoals de media dat doen. Via referenda wetswijzigingen invoeren, Invoering basis inkomen!,  hervorming van het woekerwinst zorgstelsel naar een door de staat beheerd NIET COMMERCIEEL voor alle mensen goed en betaalbaar zorgstelsel, Hulp bieden aan alle mensen die een bedrijf willen starten Verlaging van de belasting en accijns,hervorming van het onderwijs stelsel zodat iedereen goed onderwijs krijgt en echte kansen op werk. Huren zorg energie en vervoer betaalbaar maken ( terugdraaien van de liberalisering van de publieke sector!) Juridische procedures tegen bedriegers, stelende bankiers, oplichters, mensen die een ander beschadigen of beroven en al deze lieden,maximaal ontmoedigen en hun straf geven, Herziening van de Grondwet. Invoering artikel a 1 …dat geen een fraudeur of misdadiger plaats mag nemen in de regering en moet verbannen worden van de kieslijst, word berecht en alle schade terugbetaald aan het VOLK!!

Door hulp te bieden zoals advies raad bescherming en hulp aan bejaarden en zieken die de hulp niet kunnen betalen. De cultuur koesteren en bevorderen en evenementen organiseren in heel Nederland..

Doe Mee!

word lid, deel deze groep of meld u aan ALS VRIJWILLIGER!

Vragen?

Stuur ons een pb en u krijgt zsm een bericht van ons

Het beheer

Stan Rams