Stop de Noodwet Stop met Vaccineren


[emailpetition id=”1″]
Verzoekschrift
*Uit de hele wereld word gemeld dat mensen ziek worden en velen overlijden, na toediening van de MRNA corona prik.

*Bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werken mensen die belangen hebben in de vaccin industrie van Bill Gates  e.a.

*De zgn vaccins werden door EMA tijdelijk goedgekeurd zonder bewijs dat deze echt veilig zijn, en geen schadelijke bijwerkingen hebben op kortere en langere termijn.

*Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft in de maand mei 2021  bekend gemaakt dat 3.150 mensen overleden na toediening van het Moderna-vaccin. 5.757 overleden na Pfizer, 2.308 na AstraZeneca en 314 na de prik van Janssen. Opgeteld: 11.519 ‘vaccinatiedoden’ volgens  EMA.

*De uitvinder van de MRNA-gentherapie, Dr. R Malone, en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, zijn zoals duizenden artsen/deskundigen, tegen de MRNA corona prik.

*Pfizer, een bedrijf met een crimineel verleden, vervalsen van onderzoeksresultaten, heeft al miljarden aan boetes gekregen.

* Vaccineren met een experimentele MRNA corona injectie is gevaarlijk en in strijd is met de Code van Neurenberg, de Grondwet, de Mensenrechten en de Eed van Hypocrates.

*Er is geen A status voor Corona afgegeven door WHO (World Health Organisation), daarom is er ook in Nederland geen rechtsgrond voor de corona maatregelen en het prikken.


Wij burgers,verzoeken de regeringen


Per direct te stoppen met het reclame maken voor vaccineren en een verbod in te stellen op het vaccineren van mensen van alle leeftijden, met een ondeugdelijk getest experimenteel MRNA Covid-mengsel, dat volgens gerenommeerde geleerden de naam “vaccin” helemaal niet mag dragen, en een middel dat bij veel mensen op korte, en/of op langere termijn, gezondheidsschade veroorzaakt, en al dan niet in combinatie met onderliggende aandoeningen, fatale gevolgen heeft.


Wij burgers,verzoeken de regeringen


Alle corona maatregelen op te heffen, wegens het ongeldig verklaren van de A status voor Corona, door WHO (World Health Organisation), omdat er daardoor zoals in de VS in 48 Staten besloten is om alle corona maatregelen op te heffen, ook geen enkele rechtsgrond en geen geldige reden aanwezig is waar dan ook ter wereld, voor de noodwet/corona maatregelen en het prikken.


Nl Petitie


Teken en deel voor Nederland ook de Petitie   Stop met Vaccineren


LAREB

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Lareb signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover.


lareb


25 reasons to refuse the vaccins