Doctors & Medical Professionals From All Over The World – Urgent warning – Corona is Hoax- Vaccin is not safe


Doctors & Medical Professionals From All Over The World – Urgent warning – Corona is Hoax- Vaccin is not safe


Vaccin Alarm


Abortion murder


Experimental Vaccins made of aborted babies

WELKE INGREDIËNTEN ZITTEN ER IN EEN VACCIN?

bijsluiter

 

https://bewusteburgers.be/…/welke-ingredienten-zitten…/

Wie zich laat vaccineren, zoekt bescherming tegen de jaarlijkse griep, difterie, tetanus, hepatitis, mazelen, bof en rode hond enz… Een injectienaald gaat in je huid omdat je beschermd wilt zijn tegen een ziekte. Maar wat zit er in mijn lichaam na een vaccinatie?

Dr. Stanley Alan Plotkin, een Amerikaanse arts die werkt als consultant voor vaccin fabrikanten, verklaarde onder ede dat hij vaccinatie-experimenten heeft uitgevoerd met weeskinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen, kinderen van gedetineerde moeders, en ongeveer een miljoen Afrikaanse kinderen. Plotkin erkent dat apenvirus, varkensvirus, kalfsserum, caseïne, varkensgelatine, humaan albumine, MRC-5 humane diploïde cellen en foetaal weefsel worden gebruikt bij het genereren of produceren van verschillende vaccinaties.

Minstens vijf van de farmaceutische bedrijven die momenteel een C virus vaccin ontwikkelen, gebruiken daarbij cellen van geaborteerde foetussen.

Astra Zeneca (in samenwerking met de Universiteit van Oxford), Moderna Therapeutics, CanSino Biologics/Beijing Institute of Biotechnology en Inovio Pharmaceuticals maken gebruik van een cellenlijn van foetusnier genaamd HEK-293, afkomstig van een in 1972 in Nederland geaborteerde foetus.
Janssen, een farmaceutisch bedrijf van Johnson & Johnson, gebruikt de foetale cellenlijn PER.C6, afkomstig van het netvliesweefsel van een 4 maanden oude foetus die in 1985 in Nederland is geaborteerd.

Het nagalase-molecuul in vaccins is kankerbevorderend. Nagalase voorkomt dat het GC eiwit zich bindt aan vitamine D en weerhoudt het immuunsysteem ervan zijn werk te doen, waardoor het kanker en andere ernstige ziekten kan veroorzaken. Zonder een actief immuunsysteem kunnen kanker en virale infecties zich snel door het lichaam verspreiden.

Sinds de jaren negentig en begin 2000 zijn er veel onderzoeken gedaan, ook buiten Amerika, naar een mogelijk verband tussen de blootstelling aan kwik en aluminium via vaccins en het ontstaan van neurologische ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD, spraakstoornissen of taalachterstand.

In hun baanbrekende boek ‘Thimerosal: Let the Science Speak: The Evidence Supporting the Immediate Removal of Mercury?a Known Neurotoxin?from Vaccines’ onderzoeken Robert F. Kennedy, Jr., en Dr. Mark Hyman de onderzoeksliteratuur over Thimerosal. Dit conserveermiddel in vaccins bestaat voor 50% uit kwik. De schrijvers van het boek doen een zeer duidelijke uitspraak over de potentieel gevaarlijke effecten ervan, die een aanzienlijke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en leiden tot een geloofscrisis in de veiligheid van vaccins.

https://bewusteburgers.be/…/iatrogene-schade-die…/

https://www.cdc.gov/…/appendices/B/excipient-table-2.pdf


Nu de RT-PCR-test op het SARS-Cov-2 virus moet wijken, zullen wereldwijd massale schadeclaims tegen de overheden worden ingediend en zullen de instigators en andere verantwoordelijken internationaal strafrechtelijk moeten worden vervolgd. Een adembenemende apotheose.


Dr Andrew Kaufman

De Amerikaanse arts Kaufman verklaarde dat  covid-19 virus nooit geïsoleerd is en dat het onmogelijk is om een vaccin maken dat als doel heeft het virus aan te vallen. Volgens dokter Kaufman is het niet eerder voorgekomen dat bijna alle regeringsleiders op de wereld op het zelfde moment het zelfde beleid invoeren (corona maatregelen).

“Dit vertelt ons dat alles gecoördineerd is. Dit toont aan dat er een groep mensen is die regeringen vertelt wat ze moeten doen. ” (Wie daarvan nog niet overtuigd is zie Hoe 1% een bevolking van 7 miljard overheerst)  Dit moet leiden tot een wereldregering met een sterk gereduceerde bevolking en een nieuw financieel systeem. Het alomvattende plan is uitgelegd in Agenda 2021 en later Agenda 2030 van de Verenigde Naties.”

“Ze willen ons met genen injecteren door middel van elekroporatie. (dit is een microbiologische techniek waarbij een elektrisch veld aan cellen wordt toegevoegd om de doordringbaarheid van de celmembraan te vergroten. Chemicaliën, medicijnen of DNA kunnen dan in een cel worden ingebracht) Feitelijk willen ze genetische gemanipuleerde organismen van ons maken en op dezelfde manier worden GMO’s gemaakt.

Dr Hilde De Smet

Volgens De Belgisch arts De Smet probeert de farmaceutische industrie al 20 jaar vergeefs een corona vaccin te maken, maar zijn ze daarin nooit geslaagd. Voor het covid-vaccin heeft Big Pharma toestemming om de dierproeven over te slaan, dat betekent dat de mens proefkonijn zal zijn. Ze waarschuwt voor de zeer schadelijke bijwerkingen.

Dr Nils R. Fosse

De Noorse dokter Nils Fosse waarschuwt dat in het vaccin een nieuwe onveilige technologie wordt toegepast die niet deugdelijk maar haastig zonder de geldende veiligheidvoorschriften is getest op duizenden mensen binnen een paar maanden tijd. Artsen waarschuwen dat de zogenaamde PCR test niet geschikt is voor het aantonen van corona/covid

Huisarts Jan Vingerhoets, Bergen op Zoom

“Met elke dag die vordert zie ik het moment naderen dat ik geacht word honderden, wellicht duizenden mensen te vaccineren met een vaccin waarbij ik nog altijd twijfels heb. Minister de Jonge kan het vaccin wel bagatelliserend vergelijken met een frikandel, maar mijn praktijk is geen snackbar.”

“Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt , met uitzondering van wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf – en zelfs dan deed ik het met pijn in het hart. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccineren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.”

Artsen voor de Waarheid

De arts/wetenschapper heeft hierbij een zware informatie- en waarschuwingsplicht zodat de ‘patiënt’ weet hij/zij zich aan blootstelt en wat de risico’s zijn.

Kennisgeving van aansprakelijkheid:

Inmiddels hebben 24 ministers en staatssecretarissen een brief ontvangen waarin ze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid.  Bekijkt u hier de PDF’s van de ‘Kennisgeving van aansprakelijkheid en tevens strafbaarheidstellingen’ zoals die op dinsdag 15 december zijn ontvangen door Mark Rutte, Hugo de Jonge en Ferdinand Grapperhaus

Dr Vernon Coleman

De Britse Arts  Coleman verklaarde  in het Verenigd Koninkrijk dat  covid-19  de grootste  hoax is in de geschiedenis van de mensheid.

Prof. Dolores Cahill

De Ierse Professor verklaarde dat de symptomen van Covid-19 heel eenvoudig en succesvol zijn te behandelen met vitamine C, D en zink.

22 Researchers, Doctors & Academics conclude the PCR test is USELESS!

The probability of a PCR test positive result, using a 35+ cycle threshold, being infectious, is .  LESS THAN 3% ! PROBABILITY IT’S A FALSE POSITIVE, IS 97% !

Dr Zac Cox

De Britse arts Cox vertelt dat er geen lange termijn veiligheidsdata van het vaccin zijn. Hij zegt dat ze de burgers als proefkonijn testen wat tegen de Code van Neurenberg is. Hij zal het vaccin niet nemen.

Dr Johan Denis

De Belgische arts Denis zegt dat er helemaal geen medische noodzaak voor vaccineren is omdat de pandemie fake is.  “We kennen de lange termijn gevolgen niet van het vaccin.” Hij vindt dat er meer onderzoek nodig is. Het vaccin kan zelfs je DNA veranderen, dit is niet meer terug te draaien, ook niet voor toekomstige generaties!

“Dit is een crimineel  experiment op de mensheid,  er zit nanotechnologie in. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit jou een controleerbare pop maakt via je eigen smartphone en het 5G netwerk met kunstmatige intelligentie. Op deze manier kan je alles verliezen wat je mens maakt.”

Dr Tom Cowan

Dee Amerikaanse Dokter Cowan zegt dat gezondheid niet kan komen van het injecteren van giffen in ons lichaam, maar eerder door te beslissen om menselijk te zijn en hier met heel je hart naar te streven.

Dr Kevin P. Corbett

Volgens deze Engelse Dokter zal het vaccin je genen veranderen en wordt het mogelijk te zien of je gevaccineerd bent. “We willen dat alle vaccinaties onmiddellijk stoppen.”

Dr Carrie Madej

 

De Amerikaanse dokter Madej legt uit dat dokters en ziekenhuizen  incentives (bonus) krijgen voor het stellen van een covid-19 diagnose!  Dr Madej legt U alles uit over de genetische modificatie, het gebruik van micronaalden met hydrogel (met nanotechnologie). Mensen kunnen met een pleister worden gevaccineerd. In de pleister zitten kleine naalden met hydrogel met daarin het luciferase enzym en het vaccin. De naalden gaan door je celmembraan zodat synthetisch DNA binnenkomt. Je lichaam ‘leest’ dit en reproduceert het. Het idee is dat het lichaam daardoor eraan gewend raakt en zal weten wanneer het antilichamen moet maken voor een verbeterde T-cel respons.

Wat betekent  het gevolg van genetische modificatie en de patentering?. Wat zijn de implicaties van een niet deugdelijk test-vaccin? Carrie Madej, DO, osteopathisch arts in McDonough, Georgia, geeft inzicht in nooit eerder toegepaste technologieën die worden gebruikt in wat wordt getouteerd als de grote hoop op een einde aan de pandemie. ⁣Biotechbedrijven zoals MODERNA, de toonaangevende kandidaat voor het maken van het vaccin dat op het Amerikaanse volk wordt geduwd, worden ondersteund door oplichters die hen achter de schermen financieren en je zult hun namen meteen herkennen. Dit is een MUST WATCH als je wilt weten waar je potentieel aan dood gaat als je een experimenteel vaccin neemt

Dr Boris Dragin

Deze Zweedse arts gaat er niets en niemand ontziend tegenaan als hij zegt:

“Je moet gek zijn om een experimenteel vaccin te accepteren van een criminele fabrikant, die door veiligheidsprogramma’s heen raast en er enorm van profiteert. Er is geen verzekeraar die een dergelijk vaccin durft te verzekeren.”

Dr Piotr Rubas

Deze Poolse arts zegt het heel duidelijk: een vaccin moet minstens 5 jaar getest zijn.

Dr Sherri Tenpenny

Deze Amerikaanse arts vertelt nog even dat farmaceutische fabrikanten op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor het vaccin. Ze vertelt dat sinds 2002 ze al een coronavaccin proberen te maken (sinds SARS). Iedere dierentest leverde op dat de dieren een paradoxale immuniteitsreactie kregen. Het deed de infectie zelfs toenemen.

Dr Elke F. de Klerk

De Nederlands arts  De Klerk zegt dat je met dit vaccin meisjes en jongens kunt steriliseren en voor altijd het DNA kunt veranderen. Ze heeft de stichting Artsen voor Waarheid opgericht, als andere samenwerkingsvorm voor coronakritische artsen. De Klerk licht toe dat zij  reeds 45 artsen heeft gevonden die zich willen verbinden aan de rechtszaak tegen de Staat, maar dat ze nog nagaat of meer artsen zich willen aansluiten. Ook beraadt ze zich nog op de precieze insteek van een rechtsgang.


pfizer


Het mRNA vaccin van Pfizer is niet goedgekeurd buiten de test omgeving. Deze info werd duidelijk als antwoord gegeven door Pfizer zelf. Vaccineren met een niet goedgekeurd Pfizer Vaccin valt dan ook zeer sterk af te raden en het is volgens tal van rechtskundigen STRAFBAAR bij de wet. Ruttes Kartel laat het vaccineren ondanks het gevaar voor gezondheid en leven, toe en maakt zich ook daarmee schuldig aan wanbeleid, het schenden van de wet, en de code van Neurenberg. Geen rechtbank kan hierom heen.


Maria Louise van Genet, Docente aansprakelijkheidsrecht aan de @UvA_Amsterdam, de toegelaten middelen tegen CV19 kennen GEEN volledige goedkeuring. U bent dus conform de wet op de voorbehouden handeling niet gemachtigd dit middel te verwerken.
NOS melde zelf dat Vaccinaties mogelijk de dood veroorzaken bij ouderen.Dodelijke bijwerkingen verzwegen door WHO


Een rapport van het UK Medicines Agency onthult meer bijwerkingen van de Corona-vaccinaties. In totaal hebben meer dan 30.000 gevaccineerden tegen eind januari meer dan 100.000 bijwerkingen van het vaccin gemeld. Het meest opmerkelijk zijn 13 mensen die blind werden na de vaccinatie, acht miskramen en in totaal honderden gevallen met dodelijke afloop, bericht Epoch Times.


PCR test is useless

In light of our re-examination of the test protocol to identify SARS-CoV-2 described in the Corman-Drosten paper we have identified concerning errors and inherent fallacies which render the SARS-CoV-2 PCR test useless.

CONCLUSION

The decision as to which test protocols are published and made widely available lies squarely in the hands of Eurosurveillance. A decision to recognise the errors apparent in the Corman-Drosten paper has the benefit to greatly minimise human cost and suffering going forward.  Is it not in the best interest of Eurosurveillance to retract this paper? Our conclusion is clear. In the face of all the tremendous PCR-protocol design flaws and errors described here, we conclude: There is not much of a choice left in the framework of scientific integrity and responsibility.

Onderstaand de indrukwekkende lijst van auteurs/indieners van de retraction letter & paper.


Dr. Pieter Borger (MSc, PhD), Molecular Genetics, W+W Research Associate, Lörrach, Germany

Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, specialist in Virology / Immunology / Human Biology / Cell Biology, University Hospital Würzburg, Germany

Prof. Dr. Klaus Steger, Department of Urology, Pediatric Urology and Andrology, Molecular Andrology, Biomedical Research Center of the Justus Liebig University, Giessen, Germany

Prof. Dr. Makoto Ohashi, Professor emeritus, PhD in Microbiology and Immunology, Tokushima University, Japan

Prof. Dr. med. Henrik Ullrich, specialist Diagnostic Radiology, Chief Medical Doctor at the Center for Radiology of Collm Oschatz-Hospital, Germany

Rajesh K. Malhotra (Artist Alias: Bobby Rajesh Malhotra), Former 3D Artist / Scientific Visualizations at CeMM – Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (2019-2020), University for Applied Arts – Department for Digital Arts Vienna, Austria

Dr. Michael Yeadon BSs(Hons) Biochem Tox U Surrey, PhD Pharmacology U Surrey. Managing Director, Yeadon Consulting Ltd, former Pfizer Chief Scientist, United Kingdom

Dr. Kevin P. Corbett, MSc Nursing (Kings College London) PhD (London South Bank) Social Sciences (Science & Technology Studies) London, England, UK

Dr. Clare Craig MA, (Cantab) BM, BCh (Oxon), FRCPath, United KingdomKevin McKernan, BS Emory University, Chief Scientific Officer, founder Medical Genomics, engineered the sequencing pipeline at WIBR/MIT for the Human Genome Project, Invented and developed the SOLiD sequencer, awarded patents related to PCR, DNA Isolation and Sequencing, USA

Dr. Lidiya Angelova, MSc in Biology, PhD in Microbiology, Former researcher at the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Maryland, USA

Dr. Fabio Franchi, Former Dirigente Medico (M.D) in an Infectious Disease Ward, specialized in “Infectious Diseases” and “Hygiene and Preventive Medicine”, Società Scientifica per il Principio di Precauzione (SSPP), Italy

Dr. med. Thomas Binder, Internist and Cardiologist (FMH), Switzerland

Dr. Stefano Scoglio, B.Sc. Ph.D., Microbiologist, Nutritionist, Italy

Dr. Paul McSheehy (BSc, PhD), Biochemist & Industry Pharmacologist, Loerrach, Germany

Dr. Marjolein Doesburg-van Kleffens, (MSc, PhD), specialist in Laboratory Medicine (clinical chemistry), Maasziekenhuis Pantein, Beugen, the Netherlands

Dr. Dorothea Gilbert (MSc, PhD), PhD Environmental Chemistry and Toxicology. DGI Consulting Services, Oslo, Norway

Dr. Rainer Klement, PhD. Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital Schweinfurt, Germany

Dr. Ruth Schrüfer, PhD, human genetics/ immunology, Munich, Germany,

Dr. Berber W. Pieksma, General Practitioner, The Netherlands,

Dr. med. Jan Bonte (GJ), Consultant Neurologist, the Netherlands, Dr. Bruno

H. Dalle Carbonare (Molecular biologist), IP specialist, BDC Basel,Switzerland


Aaangifte


Aangifte tegen Marc Rutte

Artsen voor waarheid heeft het initiatief genomen om Mark Rutte te verantwoording op te roepen. In de bijgevoegde pdf kunt u lezen wat de aanklacht is geformuleerd. Wij vragen u dan ook deze goed door te lezen. Hopelijk wilt u deze ondertekenen en opsturen naar het volgende adres.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken
Binnenhof 19
2513 AA  Den Haag

Het laatste velletje dient ondertekend te worden gestuurd naar Kessel advocaten en het adres staat op dat vel. De bijgevoegde aangifte kunt u ook downloaden via de onderstaande link. Aangifte tegen Rutte PDF

Dit is werkelijk waar hartverscheurend om te zien.. Jonge mensen, onwetend en goedgelovig als ze waren, nu compleet kapot gemaakt.


neven

In de eerste jaren dat je kind wordt gevaccineerd krijgt het de volgende stoffen geïnjecteerd:
•17,500 mcg 2-phenoxyethanol (antivries)
•5,700 mcg aluminium (neurotoxine)
•Onbekende hoeveelheden foetaal kalfsserum ( bloed van geaborteerde kalfjes)
•801,6 mcg formaldehyde (carcinogeen, balsemmidel)
•23,250 mcg gelatine (vermalen slachtafval)
•500 mcg albumine (menselijk bloed)
•760 mcg monosodium L-glutamaat (veroorzaakt diabetes & obesitas)
•Onbekende hoeveelheden WI-38 cel residuen (geaborteerde cellijnen van embryo meisje)
•meer dan 10 mcg neomycine (anti-biotica)
•meer dan 0,075 mcg polymyxine B (anti-biotica)
•meer dan 560 mcg polysorbaat 80 (carcinogeen)
•116 mcg kaliumchloride (wordt gebruikt in dodelijke injectie)
•188 mcg kaliumfosfaat (vloeibare meststof)
•260 mcg natriumbicarbonaat (baking soda)
•70 mcg natriumtetraboraat (Borax, gebruikt als bestrijdingsmiddel insecten)
•54,100 mcg natriumchloride (tafelzout)
•Onbekende hoeveelheden natriumcitraat (voedingsadditief)
•Onbekende hoeveelheden natriumhydroxide (gevaarlijk)
•2,800 mcg natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
•Onbekende hoeveelheden monobasisch natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
•32,000 mcg sorbitol (niet voor injectie gebruiken)
•0,6 mcg streptomycin (anti-biotica)
•Meer dan 40,000 mcg sucrose (rietsuiker)
•35,000 mcg gisteiwit
•5,000 mcg ureum (afvalproduct van menselijk urine)
•Andere chemische residuen
Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccinaties de volgende chemicaliën, hulpstoffen,conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen kunnen bevatten:
* aluminum hydroxide
* aluminum phosphate
* ammonium sulfate
* amphotericin B
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen
* arginine hydrochloride
* hondennier en/of apennier
* tweebasich kaliumfosfaat.
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.
* kalfs (bovine) serum
* betapropiolactone
* foetaal runderserum
* formaldehyde
* formalin
* gelatine
* gentamicin sulfate
* glycerol
* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal weefsel)
* hydrocortisone
* gehydroliseerde gelatine
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)
* eenbasisch kalium fosfaat
* neomycine
* neomycine sulfaat
* nonylphenol ethoxylate
* octylphenol ethoxylate
* octoxynol 10
* phenol red indicator
* phenoxyethanol (antivries)
* kalium chloride
* kalium difosfaat
* kalium monofosfaat
* polymyxine B
* polysorbaat 20
* polysorbaat 80
* porcine (varkens) pancreas-hydrolysaat van caseïne
* resten van MRC5 eiwitten ( embryo jongetje)
* natrium deoxycholaat
* sorbitol
* tri(n)butylfosfaat
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en
* gewassen rode bloedcellen van schapen