Abortion the shocking film and facts


Abortion is Murder from I’ll Be Honest on Vimeo.


Sinds 1984 is het in Nederland, onder soepele voorwaarden, via De Wet Afbreking Zwangerschap, toegestaan abortus te laten uitvoeren. De impopulaire regering Rutte4 heeft de voorwaarden na een motie van D66, nog meer versoepeld. De meeste Europese landen kennen evenwel een strengere Abortus-wetgeving.  In veel landen ter wereld is abortus strafbaar, en ook verboden bij zwangerschap na verkrachting of incest. In steeds meer Staten van de VS, word abortus niet toegestaan, of gelden er veel strengere eisen en word er ook geen subsidie meer voor gegeven, zoals de afgelopen 20 jaar. De Amerikaanse Hoogste Rechtbank “The Supreme Court” heeft in  juni 2022 een einde gemaakt aan het wettelijk toestaan van abortus in heel Amerika.


Abortus Udruga – BETLEHEMAmerikaanse Hoogste Rechtbank “Supreme Court” stopt het wettelijk toestaan van abortus25 jun. 2022 Today saw a tectonic shift on abortion rights. The U.S. Supreme Court remade the legal landscape, throwing out the precedent laid down 50 years ago in Roe v. Wade. John Yang explores the decision, the praise, the protest and how the day unfolded in Washington and around the nation.


In Polen en Malta is abortus niet of deels, onder strenge voorwaarden gelegaliseerd. In Nederland geld sinds 1984: de Wet Afbreking Zwangerschap.  Die wet werd bedacht door politici die geloven dat het moorden van ongeboren kinderen legaal zou zijn. De Wet Afbreking Zwangerschap werd met een nipte meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en ging op 1 november 1984 in.


In de hele wereld zijn er steeds meer politici en ‘pro-life’- activisten met een groeiend netwerk van groeperingen en samenwerkingsverbanden actief.  Zij verdedigen het ‘ongeboren leven’. De meerderheid veroordeelt de Abortuswetgeving omdat deze in strijd is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Voorstanders van abortus verdedigen de keuzevrijheid en lichamelijke zelfbeschikking van vrouwen. Zij geloven dat zij het recht hebben om ongeboren kinderen, door een abortus arts te laten weghalen. De meesten weten niet dat de ingreep zoals te zien is op de filmbewijzen, niets anders is dan moord op een mensenleven.

De  globale pro-life beweging vormt  globaal de meerderheid en doet er van alles aan om de waarheid van wat abortus werkelijk inhoud,  aan zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken.

Make this viral … give a speech in defense of innocent baby’s lives!


Info


In ongeveer 5 procent van alle gevallen van abortus in de VS,  is er volgens de Amerikaanse onderzoekers sprake van de motivatie: incest of verkrachting. 95 procent van alle vrouwen die voor abortus kozen, deden dat omdat zij het kind niet wensten, uit gemakzucht, wegens het werk en of wegens financiele redenen of wegens een verbroken relatie.

De meeste vrouwen, hebben volgens onderzoek, meer dan “spijt” van de keuze, enige tijd na de abortus of bij velen later en bij nog meer vrouwen pas vele jaren later.

Er zijn geen cijfers bekend over het aantal zelfmoorden, door vrouwen wegens het trauma m.b.t. abortus.

Nimmer is bekend gemaakt of  onderzocht hoeveel vrouwen tot abortus werden gedwongen door wie dan ook, in de directe of de naaste omgeving.

Er is sprake van het ontbreken van voorlichting en preventie.


Tientallen landen op de wereld hebben een steeds minder soepele abortuswetgeving. Recent maakten Ierland en Argentinië stappen richting meer en betere voorlichting, over de inhumane aard van abortus.

In de Verenigde Staten kozen anno 2022 meer Staten dan ooit voor een streng verbod, omdat mannen en vrouwen inzien dat abortus inhumaan is. De voorlichting met filmbeelden en de openhartige verhalen van vrouwen die in de openbaarheid traden over hun ervaring met abortus, maakten het verschil.

Het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen dient zoals ook medezeggenschap van de vader (onder bepaalde condities) in een nieuwe wet meegenomen te worden maar meer nog dan dat het beschikkingsrecht van het ongeboren leven, het onbetwistbare recht op het leven.


Nederland word bestuurd door partijen zoals vvd/cu/d66/cda/sp/gl/ en hun handlangers bij het onderwijs/de media en de wetenschap etc. De regering weigert tegen de wil van de grote meerderheid een referendum te houden mbt Abortus. In Nederland is een grote meerderheid van de kiezers tegen het wanbeleid op alle vlakken en de schending van de Mensenrechten door Rutte4.

Op alle media, en op alle scholen dient een open en eerlijke voorlichting gegeven te worden, zoals het tonen van wat abortus betekent, de gruwelijke beelden, zodat allen weten dat abortus niet een vorm is om van “iets” dat niet leeft, “een levenloos ding” af te komen, maar een inhumane ingreep die gelijk staat aan moord op een mensenleven.