WHO Pandemie-verdrag betekent totale dictatuurPandemieverdrag betekent de totale dictatuur

Als het zogenaamde Pandemieverdrag word ondertekend door 194 landen, dan betekent dat het einde van de rechtsorde en democratie. De door Big Pharma fors gesubsidieerde corrupte WHO krijgt dan in zekere zin absolute macht en zal dan met Big Pharma Technocraten de baas spelen over nationale overheden. Regeringen en in feite alle burgers hebben dan in feite niets meer in te brengen en geen mogelijkheid om ongrondwettelijke maatregelen zoals  lockdowns/ vrijheidsberoving/het in het kader van een uitgeroepen pandemie  en/of klimaat-noodtoestand onder dwang moeten verlaten van je huis/regio  en andere zeer nare maatregelen, tegen te houden.

Het tekenen van het Pandemieverdrag, door Rutte of door wie dan ook, zou gelijk staan aan hoogverraad. Het is grondwettelijk verboden de soevereiniteit van Nederland over te dragen aan een vreemde mogendheid. De Nederlandse kiezer heeft hier nimmer mandaat voor gegeven.

De demissionaire regering Rutte heeft van alles verzwegen en op geen enkele wijze blijk gegeven van eerlijk handelen/openheid/transparantie. Er bestaat geruime tijd grote onrust onder de bevolking ivm de Pandemiewet die een einde zou maken aan de grondvesten van democratie/de grondwet/burgerrechten/zelfbeschikkingsrecht.

EU parlementsleden waarschuwen en verklaarden dat de WHO een terroristische organisatie is

 


BBB is kritisch en heeft Kamervragen ingediend bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluipende onderhandelingen over het WHO pandemieverdrag en de IHR.  Er is tot op heden geen deugdelijk antwoord gekomen hetgeen tot grote bezorgdheid en protesten heeft geleid. In EU- landen maar ook in landen zoals de VS en Canada is ook sprake van een enorm verzet tegen de overdracht van macht aan de WHO.

FVD Fel tegen de machtsgreep door WHO

Door het tekenen van een pandemie-verdrag zou Nederland de macht nóg verder uit handen geven. In plaats van corrupte organisaties als de WHO nóg meer bevoegdheden te geven, moet Nederland wat #FVD betreft de WHO zo snel mogelijk verlaten.


WEF/ WHO zijn bezig met een staatsgreep


Het is onthutsend wat @BretWeinstein bij @TuckerCarlson blootlegt: De WHO streeft naar absolute overheersing. Onze vrijheden staan op het spel. Wij moeten deze tirannieke machtsgreep afwijzen en onze soevereiniteit met vuur verdedigen. Nederland moet direct uit de ongekozen WHO. Swab/Ruttes KSS Regime mag onder geen enkele voorwaarde doorgaan, dat zou landverraad betekenen in de ergste zin van het woord en het einde betekenen van de democratie en burgerrechten.Artsen Collectief

Het Artsen Collectief  geeft aan dat er op twee sporen wordt gewerkt aan internationale regelgeving om toekomstige ‘pandemieën’ te ‘beheersen. Op beide sporen is veel aandacht voor maatregelen waartoe de 194 lidstaten kunnen worden verplicht. De twee sporen  leiden naar de WHO-cratie en dat vindt het Artsen Collectief  op zijn minst zorgelijk omdat het tijdens een pandemie voorwaarden wil verbinden aan lichamelijke autonomie, meningsuiting en burgerlijke bewegingsvrijheid. Die voorwaarden worden digitaal opgedrongen in de vorm van gezondheidspaspoorten, met daarin onze biomedische gegevens, vaccinatiestatus en wie weet wat nog meer.

Europarlementariër Mislav Kolakušić: “Het zou gezonder en veiliger zijn voor de mensheid om een ​​overeenkomst te ondertekenen met het Colombiaanse drugskartel dan een overeenkomst te ondertekenen met de WHO”

Bild TV Duitsland 🇩🇪: als we werkelijk een rechtstaat zijn dan wordt het de hoogste tijd dat de #Corona misdaden/misdadigers voor gerecht komen wegens poging tot moord of zelfs moord van vele onschuldige burgers. #EU #WEF“We’re undergoing a soft coup… under the pretext of pandemic preparedness and the biosecurity agenda.”

Dr. Meryl Nass explains how the WHO’s proposed pandemic treaty will enable the WHO “to take over jurisdiction of everything in the world by saying that climate change, animals, plants, water systems [and] ecosystems are all central to health”.

In addition to that, it will remove human rights protections, enforce censorship and digital passports, require governments to push a single “official” narrative, and enable the WHO to declare “pandemics” on a whim.About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column, Gezondheid, Politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties