Weather Tsunami World News

Voor games zie >>>

Gigger Popular On Line Games ( check for more games upcoming)

Fairy Treasury Break Out
Who wants to win a million
Donkey Kong
Pacman
Super Mario Bross
Sonic The Hedgehog
The impossible quiz 1
The impossible quiz 2
LNW Arcade Game Portal

Tsunami World News

 

The Flood

I sincerly hope governments will not close their eyes for the climatoligic chance and global warming up effects and even more they will do everything possible to decrease the worldwide Co2 pollution causing severe damage to the ozonsphere.

Millions and even more people will suffer from cancer next generations caused by sunlight as an result of the increasing hole in the ozonsphere. And what can we do to stop the pollution causing this?

Dedication

Commemorating all beloved who passed caused by nature disasters as Katrina, Tsunamies,  The Dutch  Waterflood of 1953 and more deadly floods worldwide, nothing is more important than insisting governments and world leaders to invest as much as possible in the protection of Mother Earth,  green clean energy and early warning systems to save the world for us and for the future of the next generations.

Resuming Kharma

The flood

What did they do to
our Holy Mother Earth
How can they go on
without remorse

Smog darkens the sun
freezing the night
as wars to blame
go on and on in the Name of

God dressed in blue and white
legions marching against
sheeps of all kind

only cows and pigs
knew the truth before
they were slaughtered
as the pipes of peace
started to bleed

Tecumseh drew a
holy circle
as Geronimo saw
the eagle land on
a silky line

waiting for the sun
there was no mercy
till “Gloria” shone on
the flood of tears

Stan Rams

In Plain Dutch over energie en het behoud van Moeder Aarde

De  wereld leiders moeten actie ondernemen tegen de steeds verdergaande vervuiling van de natuur en van de atmosfeer en maatregelen treffen om catastrofes en natuurrampen die het gevolg zijn van de globale vervuiling en de opwarming van de aarde te voorkomen.

Dat kan goed door het gebruik van groene energie, wind en zonne energie en alternatieve energie vormen . Van groot belang is te investeren in groene energie en meer onderzoek te doen naar de techniek van opwekking van energie uit water en deze techniek verder te ontwikkelen zodat het leven op aarde voor de mensen een heel stuk veiliger word.

Met moeder natuur valt niet te spotten,  zodra de mensheid te ver gaat met de lucht, de  aarde en de zee te vervuilen grijpt Moeder Aarde in en smelten o.a. de poolkappen waardoor  steeds meer water op aarde komt en steeds vaker grotere  gebieden  worden overspoeld met miljarden liters water.

Kernenergie is een tijdelijke oplossing maar  de ramp in Fukoshima laat zien dat er nog heel veel werk te doen is en deze vorm van opwekking van energie behoort tot de grootste bedreiging die de mensheid ooit heeft gekend.  De hoogste prioriteit van de wereld is er voor te zorgen dat de aarde bespaart blijft van de totale vernietiging en dat er hogere eisen gesteld worden aan het opwekken van kernenergie in alle landen van de wereld. Meer door geluk dan door wijsheid is de wereld voorlopig nog bespaart maar steeds nog dreigt er een enorm groot gevaar en worden grote delen van de oceanen besmet met uit Fukoshima weglekkende radiactiviteit hetgeen zal leiden tot een enorme toename van kanker en sterfte van flora en fauna.

Wat kunnen wij zelf doen?  Spaarzaam zijn met energie, en Moeder Natuur respecteren, door minder te vervuilen, bewuster te leven en bij de overheden aan te dringen op het toepassen en verder ontwikkelen van groene energie zoals zonne-energie. Zonnepanelen zijn voorhanden en vervuilen de lucht en aarde niet, maar  ze zijn veel te duur met name in de  Europa Zone omdat de energieleveranciers deze vorm van energie niet willen omdat zij met de verkoop van fossiele brandstoffen zoals gas en olie gigantische bedragen verdienen. Dat moet anders, omdat over wellicht 40 jaar de olie en gas reserves zijn uitgeput en de aarde zo erg vervuild zal zijn dat er vrijwel geen leven meer mogelijk is.

De oplossing voor het energie probleem ligt met name in de toepassing van  zonne- energie naast vele andere vormen van groene energie zoals b.v  straling en hitte  schilden die energie kunnen overstralen vanuit de ruimte.  Daar word  onder meer onderzoek naar gedaan door NASA . De wereld zal deze vormen van energie moeten leren beheersen en verder ontwikkelen in een humaan systeem dat niet geld en winst als basis heeft maar het welzijn en de gezondheid van de gehele mensheid voorop stelt.  Tot het zover is dat de mensheid kan profiteren van schone energie,  zal  de wereld moeten leven in een ondeugdelijk duur en corrupt systeem van vervuiling dat vroeg of laat een einde vind. De vraag is hoeveel slachtoffers er moeten vallen  voordat de overheden overgaan  tot globale reorganisatie en  wereldwijde toepassing van groene schone energie.

Stan Rams

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Animatie, Column, Games and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.