teken de petitie stop met vaccineren

stopvaccin_750

 

De corona noodwet is ongeldig,  want er is geen A status voor Corona afgegeven door WHO (World Health Organisation), en daarom is er ook in Nederland geen rechtsgrond voor de corona maatregelen en het prikken.

Alle corona maatregelen dienen per direct opgeheven te worden.  Vaccineren met de ondeugdelijke MRNA gentherapie prik, moet wegens de significante gevaren zoals zeer schadelijke bijwerkingen bij steeds meer mensen,  per direct stoppen !

beste mensen

Sla deze pagina op bij uw favourieten, teken en deel de petitie want dat is van levensbelang voor alle mensen, omdat de wereld volgens de Nobelprijswinnaars  in groot gevaar verkeert, en als er niet word ingegrepen een enorme golf van ziekte de wereld zal treffen DIRECT als gevolg van het injecteren met  de niet deugdelijk geteste, gevaarlijke MRNA-gen therapie prik.

***

Teken de Petitie   Stop Vaccineren

***

wij burgers constateren

dat de overheid via pers en media, NOS/RIVM/OMT/GGD/Gemeenten en via daarvoor zeer dik betaalde influencers,  propaganda maakt voor het vaccineren met niet deugdelijk geteste vloeistoffen (die men “vaccins” noemt)  zoals van BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna.

dat een niet op basis van regulier en gedegen onderzoek afgegeven tijdelijke goedkeuring werd gegeven, voor de MRNA spuit, de zogenaamde coronavaccins, in het kader van een tijdelijke noodverordening door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA

dat er aantoonbaar bewijs is dat Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) niet onafhankelijk is, en binnen hun gelederen tal van mensen actief zijn uit, en met belangen  in de vaccin industrie (Big Pharma en door Bill Gates gefinancierde Instituten), en dat zij het vaccineren met ondeugdelijk geteste vloeistoffen (zogenaamde vaccins) goedkeurden,  zonder deugdelijk bewijs dat vaccineren veilig en niet schadelijk is, op korte en op langere termijn.

dat de broer van Hugo de Jonge, belangen heeft in de vaccinindustrie. Marien de Jonge  heeft namelijk gewerkt voor Merck, de grootste vaccinfabrikant ter wereld. De grootste aandeelhouder daarvan is Bill Gates. Marien de Jonge is ook voorzitter van de KNVM, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie.  De grote sponsor daarvan is Becton Dickinson, een Pharma reus die miljarden verdiend met vaccins, ook weer gesponsord door de Bill and Melinda Gates Foundation.

dat Hugo de Jonge zonder over deugdelijke bewijzen te beschikken, zoals autopsie rapporten en medische dossiers, zonder enige onderbouwing zomaar verklaarde dat vaccineren honderd procent veilig en goed is, en dat het overlijden van gevaccineerde mensen na vaccinatie, niets te maken zou hebben met een corona vaccin, en dat de betreffende gevaccineerden zouden zijn overleden door onderliggend lijden, waar geen enkel bewijs voor is.  De Jonge beweert ook schaamteloos van alles waar geen enkel bewijs voor is. De Jonge weigert in de Kamer te reageren op aangereikte bewijzen van zijn ongelijk. De Jonge, draait er om heen en weigert de vragen te beantwoorden van dhr Gideon van Meijeren, van het Forum v Democratie.

De Jonge weigert gehoor te geven aan de alarmerende oproepen van  Nobelprijswinnaar voor de Fysiologie of Geneeskunde, Luc Antoine Montagnier, en van de uitvinder van mRNA-vaccins, Nobelprijswinnaar Dr. Robert Malone,  die zich zoals tal van andere Nobelprijswinnaars en duizenden geleerden fel hebben uitgesproken tegen vaccinatie van zowel ouderen als jongeren.

Nobelprijswinnaar Robert Malone verklaarde op twitter dat ook de hartziektes worden gelinkt aan de zgn vaccins.  “Not too surprising, but here we go. CDC panel says heart inflammation cases likely linked to mRNA COVID-19 vaccines”

dat er geen enkel bewijs is dat vaccinatie veilig is omdat het  Covid-19 en het fase III onderzoek voor de betreffende vaccins (normaal worden vier fases doorlopen) nog lang niet is afgerond.

dat ook het mRNA vaccin van Pfizer niet via de normale procedure goedgekeurd is, zoals Pfizer zelf heeft aangegeven en dat er tal van bijwerkingen zijn die tot ziekte en de dood van velen hebben geleid zoals blijkt uit de meldingen uit de hele wereld.

dat er op 25 februari 2021  reeds ontelbaar veel meldingen waren van een veelheid aan schadelijke “bijwerkingen” na toediening van o.a. het Pfizer-vaccin.

dat vaccinatie tal van bijwerkingen veroorzaakt zoals alreeds bij ontelbaar veel mensen is vastgesteld, dat de effecten of bijwerkingen van vaccinatie op de langere termijn helemaal niet bekend zijn, en onderzoek ontbreekt dat aantoont dat de corona vaccins veilig, en niet schadelijk zijn

dat uit de aangeleverde bewijzen zoals ook clips en attesten blijkt, dat steeds meer mensen, ziek werden na vaccinatie door bijwerkingen en velen overleden direct na vaccinatie

dat  het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in de maand mei 2021  bekend heeft gemaakt dat 3.150 mensen overleden na toediening van het Moderna-vaccin. 5.757 overleden na Pfizer, 2.308 na AstraZeneca en 314 na de prik van Janssen. Opgeteld: 11.519 ‘vaccinatiedoden’ volgens EMA.

dat er uit de hele wereld steeds meer alarmerende berichten binnenstromen over ziekte en overlijden direct door de bijwerkingen van vaccinatie zoals o.a. het optreden van dodelijke bloed-klontering(trombose), hartspierinfecties, en andere bijwerkingen die al dan niet mede door onderliggende aandoeningen, de dood veroorzaken

dat Nobelprijswinnaar voor de Fysiologie of Geneeskunde, Luc Antoine Montagnier de wereld met klem heeft gewaarschuwd dat de experimentele  vaccins allerlei variaties veroorzaken die tot tot de dood leiden. “mass vaccination against the coronavirus during the pandemic is “unthinkable” and a historical blunder that is “creating the variants” and leading to deaths from the disease”.

dat de uitvinder van mRNA-vaccins, Nobelprijswinnaar Dr. Robert Malone, zich glashelder heeft uitgesproken tegen de MRNA therapie vaccinatie en vooral tegen vaccinatie daarmee van jongeren onder de 18 jaar.

dat Het SARS-CoV-2 spike-eiwit, dat in de zogenaamde  Covid-19-vaccins wordt gebruikt, bij  mensen van ale leeftijden schade veroorzaakt aan de bloedvaten, beroertes, hartaanvallen, migraine en bloedstolsels, naast tientallen andere gevaarlijke bijwerkingen die veel mensen het leven hebben gekost.

dat de zogenaamde vaccins o.a.bestaan uit een mengsel van afgezwakt SARS/SPYKE/Rhyno en Mrna muterende substanties en gifstoffen, en dat top wetenschappers uit de hele wereld hebben verklaard dat het zogenaamde vaccin, niet de naam “vaccin”  kan en mag dragen omdat het geen regulier vaccin, maar een levensgevaarlijk genetisch experiment is

dat vaccineren met een experimentele injectie met toevoeging van antigeen opwekkende  gifstoffen en rhyno/spyke/sars/volledig in strijd is, met de Code van Neurenberg

dat vaccineren met een experimentele Mrna muterende vloeistof, en zoals is gebleken bij velen een zeer schadelijke en fatale injectie, volledig in strijd is met de Grondwet en met de Universele verklaring van de rechten van de mensen

dat het vaccineren met niet deugdelijk geteste vloeistoffen en een mengsel van sars/spyke/rhyno en Mrna muterende substanties volledig in strijd is met de artsen beroepscode, de Eed van Hypocrates

wij constateren tevens

dat de gegevens over sterfte mbt corona totaal niet betrouwbaar zijn, omdat geen enkele pcr test corona kan aantonen, zoals expliciet is aangegeven door tal van hoogleraren op het gebied van infectieleer/virologie, en de uitvinder van de pcr test, de nobelprijswinnaar Kary Mullis.  Alle PCR testen beneden of  boven een CT van 28 zijn trouwens per definitie negatief. Nederland heeft getest met een CT tussen de 40 en 45 bekend gemaakt via een WOB verzoek. Dit alles  betekent dat alle  corona test gegevens waardeloos en nietszeggend zijn met welke CT dan ook.

dat UK Medicines Agency met een groot aantal geleerden/deskundigen van de retraction letter & paper, bevestigden dat de zogenaamde coronatest waardeloos is: “im light of our re-examination of the test protocol to identify SARS-CoV-2 described in the Corman-Drosten paper we have identified concerning errors and inherent fallacies which render the SARS-CoV-2 PCR test useless”.

dat het door Bill Gates gefinancierde Hopkins instituut aan Centers for Disease Control and Prevention en aan WHO/CBS/RIVM statistieken aanlevert mbt sterfte door “corona” en dat de cijfers niet gebaseerd zijn op daadwerkelijk verzamelde autopsie rapporten met een oorzaak of oorzaken van overlijden, maar dat de cijfers worden gegenereerd met een alreeds vele jaren geleden ontwikkeld door Bill Gates gefinancierd computer programma en dat alle door Hopkins aangeleverde cijfers mbt corona fictief en verzonnen zijn.dat wegens het ontbreken van enig deugdelijk aantoonbaar bewijs, en wegens het feit dat geen enkele test corona kan aantonen, geen enkel cijfer mbt de mortaliteit van “corona” als betrouwbaar aangemerkt kan, en mag worden en dat alle corona maatregelen die genomen zijn als illegaal beschouwd moeten worden, en dat wegens het feit dat de WHO in 2021  “Corona” zoals zij hebben geformuleerd, geen A status meer toekennen, er  daarmee ook geen enkele rechtsgrond is in de VS/Canada en de gehele EU/ en andere landen, tot het aanhouden van welke noodwet en welke corona maatregelen dan ook.

dat in  48  van de 50 Amerikaanse Staten, alle corona maatregelen zijn opgeheven en dat in diverse federale gebieden een verbod  werd ingesteld op het dragen mondkapjes,corona vaccinatie en een vaccinatiepaspoort.

Wij verzoeken

per direct te staken met het vaccineren van mensen in alle leeftijden,  met een experimenteel MRNA mengsel, zogenaamd Covid-vaccin, dat bij zeer veel mensen tijdelijke en bij velen blijvende gezondheidsschade veroorzaakt en al dan niet in combinatie met onderliggende aandoeningen, fatale gevolgen heeft.

per direct alle corona maatregelen op te heffen, ook omdat er wegens het ongeldig verklaren van de  A status voor corona door WHO  geen legale rechtsgrond aanwezig is voor welke noodwet of corona maatregel en vaccineren dan ook

Teken de Petitie   Stop Vaccineren

Aanvullende informatie

Het OMT (Outbreak Management Team) is niet betrouwbaar wegens belangenverstrengeling met BIG Pharma zoals ook met Bill Gates

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM, is voorzitter van het OMT dat gevormd word door in opspraak verkerende leden zoals Marion Koopmans van het Erasmus MC(patenthoudster en betrokken bij Wuhan en de ontwikkeling van AI vaccins in Wuhan/Erasmus ism Oldenberg, voor o.a. 5g crowd control/track and trace van mensen die gevaccineerd zijn)

Jaap van Dissel lapt de dringende oproep van nobelprijswinnaar voor de Fysiologie of Geneeskunde, Luc Antoine Montagnier om niet te vaccineren, aan zijn laars lapt en  zelfs heeft opgeroepen om kleine kinderen te vaccineren.

Luc Antoine Montagnier heeft de wereld gewaarschuwd dat de zogenaamde corona vaccins variaties veroorzaken die tot tot de dood leiden. Citaat:  “mass vaccination against the coronavirus during the pandemic is “unthinkable” and a historical blunder that is “creating the variants” and leading to deaths from the disease”.

Jaap van Dissel verklaarde: “De modelleurs hebben het alvast doorgerekend en dan zie je dat de reproductiewaarde in de winterperiode met zo’n 15 procent afneemt als je kinderen vanaf 12 jaar ook hebt ingeënt. Dat kan van belang zijn om de verspreiding ook in die periode laag te houden”. Hij benadrukte dat het besluit hierover ‘aan de politiek’ is. Met zijn uitspraken wekt van Dissel de indruk dat er een goed doorgerekend model is, dat zou deugen, terwijl daar geen enkele sprake van is ook omdat er zoals in Duitsland op grote schaal gefraudeerd is met de zogenaamde tests( uitvoerig in de media te lezen) , die allemaal niet betrouwbaar zijn en onder geen enkele geval corona kunnen aantonen zoals de uitvinder van de test, Kary Mullis, dat grondig heeft uitgelegd en uit de doeken heeft gedaan.

Jaap van Dissel heeft met het gehele OMT op een slinkse verwijtbare manier de dringende oproepen verzwegen van de uitvinder van het mRNA-vaccin, Dr. R Malone, die zoals duizenden artsen/deskundigen, fel tegen de MRNA gen therapie annex corona vaccinatie zijn.

Politici en OMT leden werden tijdens een lezing door viroloog Van Ranst geinstrueerd om zoveel mogelijk angst voor corona en paniek te zaaien. Betrokken bij de corona informatie stroom zijn zoals iedereen kan nagaan o.a.  Hoogleraar Intensive Care Medicine en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers (Erasmus MC), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis en UMC Utrecht), Alexander Friedrich (UMCG), Marc Bonten (UMC Utrecht) en Andreas Voss (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc). Nienke Nieuwenhuizen van Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziekten bij GGD Nederland en vele anderen.

Ab Osterhaus, studeerde aan de Universiteit Utrecht, diergeneeskunde en promoveerde in 1978 op het proefschrift Feline infectious peritonitis: identification, propagation and epidemiology. Deze met de verkoop van enorme hoeveelheden vaccins(zoals v Mexicaanse griep) multimiljonair geworden Ab Osterhaus heeft als OMT adviseur, financieel gewin, wegens zijn patenten en zijn aandelen in de vaccin-industrie zoals bij ViroClinics.

Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019  met Marc van Ranst het event was “Communication & Public Engangment”  uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatie bereidheid van burgers, onder leiding van  de vaccin handelaar en patenthouder Ab Osterhaus.

Op de conferentie is  Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) gastspreker die  Mexicaanse Griep ter voorbeeld stelt, van zijn grote propaganda succes. Belgie bereikte in die Pandemie (die later een milde griep bleek te zijn) de hoogste vaccinatiegraad in Europa en daar is de angstzaaier Van Ranst trots op. Hij vertelt aan een zaal vol met gewetenloze zakkenvullers  hoe hij dat deed en deelt de kneepjes van het vak. Hoe manipuleer je de pers, politici en het volk en kun je ze in angst gijzelen, zodat ze doen wat je wilt. De gehele valse propaganda lezing van Van Ranst is te zien op o.a. Vimeo

Pfizer, een bedrijf met een crimineel verleden, vervalsen van onderzoeksresultaten, heeft al miljarden aan boetes gekregen.

Zoals iedereen weet werd ook de jaarlijkse sterfte door Influenza/Griep olv Jaap van Dissel door RIVM en CBS, bij het uitbreken van de zogenaamde corona pandemie weggemoffeld of weggelaten in de statistieken, en rekende men alle griepdoden tot coronadoden, om daarmee alom angst en paniek te zaaien voor de zgn Corona pandemie.

In 2009 kondigde de WHO  mexicaanse griep aan als een Pan demie met A status. Het bleek achteraf  helemaal niet om een super gevaarlijk virus te gaan,  maar om inluenza.  Virologen zoals Ab Oosterhaus die zeer veel geld verdienden met de verkoop van vaccins, hadden het totaal mis. Miljoenen vaccins moesten uit de handel worden genomen, ook wegens gevaarlijke bijwerkingen.

Marc Van Ranst, de in opspraak verkerende Belgische hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, heeft een op film vastgelegde lezing gegeven,  bijgewoond door Ab Oosterhuis, politici en tal van leden van het OMT,  over het zo veel mogelijk door middel van valse propaganda en leugens angst zaaien voor de dood door corona, om zoveel mogelijk mensen ertoe te bewegen zich te laten vaccineren zodat BiG Pharma patenthouders, fabrikanten en aandeelhouders enorme winsten konden opstrijken met de verkoop van de levensgevaarlijke experimentele gen therapie.

Samenvattend:

Gezien de belangenverstrengeling met Big Pharma, en gezien de bewijzen dat de  dringende oproepen van Nobelprijswinnaars werden verzwegen voor het grote publiek, en wegens het feit dat er door leugens en valse propaganda en in scene gezette taferelen van  mensen die op straat dood zouden zijn neergevallen agv corona etc,  enorm veel angst is gezaaid voor corona( bewijs staat op film) zoals door Tedros,  Fauci, Rutte,de Jonge/Oosterhaus/Koopmans/ v Dissel/ NOS/NPO en tal van andere daarvoor betaalde of omgekochte media en influencers, kan en mag er geen enkele waarde gehecht worden aan de valse propaganda en aan welke maatregel en advies van het OMT en van de demissionaire regering Rutte dan ook.

Alle corona samenzweerders zoals Rutte, De Jonge,Kaag en alle leden van het WEF (World Economic Forum) en OMT dienen gehoord te worden door een te houden Parlementaire Enquete, en alle bij de deze misdaad van de eeuw betrokken  politici, wetenschappers, pers en media en leden van het WEF, dienen aangeklaagd en berecht te worden zoals wegens de door hen gepleegde corona misdaden tegen de mensheid.

Teken de Petitie   Stop Vaccineren

Petitie tekst

*Uit de hele wereld word gemeld dat mensen ziek worden en velen overlijden, na toediening van de MRNA corona prik.

*Bij het Europees Geneesmiddelenbureau werken mensen die belangen hebben in de vaccin industrie van Bill Gates.

*De zgn vaccins werden door EMA tijdelijk goedgekeurd zonder bewijs dat deze echt veilig zijn, en geen schadelijke bijwerkingen hebben op kortere en langere termijn.

*De uitvinder van de MRNA-gentherapie, Dr. R Malone, en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, zijn zoals duizenden artsen/deskundigen, tegen de MRNA corona prik.

* Vaccineren met een experimentele MRNA corona injectie is gevaarlijk en in strijd is met de Code van Neurenberg, de Grondwet, de Mensenrechten en de Eed van Hypocrates.

*Er is geen A status voor Corona afgegeven door WHO (World Health Organisation), daarom is er ook in Nederland geen rechtsgrond voor de corona maatregelen en het prikken.

Wij verzoeken het Kabinet 

Per direct te stoppen met het reclame maken voor vaccineren en een nationaal verbod in te stellen op het vaccineren van mensen van alle leeftijden, met een ondeugdelijk getest experimenteel MRNA Covid-mengsel,  dat volgens gerenommeerde geleerden uit de hele wereld  de naam “vaccin” niet mag dragen, dat bij veel mensen gezondheidsschade veroorzaakt, en al dan niet in combinatie met onderliggende aandoeningen, fatale gevolgen kan hebben.

Alle corona maatregelen op te heffen, wegens het ongeldig verklaren van de A status voor Corona, door WHO (World Health Organisation), omdat er daardoor zoals in de VS in 48 Staten besloten is om alle corona maatregelen op te heffen, ook geen enkele rechtsgrond en geen geldige reden aanwezig is in Nederland,  voor de noodwet/corona maatregelen en het prikken.

Teken de Petitie   Stop Vaccineren

Teken ook de Globale Petitie

 

25 reasons to refuse the vaccins