teken de petitie stop de massa bomenkap

petitie bomenkap

 

beste mensen,

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, zoals door SBB om te versnipperen en te stoken in bio-energie centrales met eu-subsidie.  Dit is volledig  in strijd met artikel 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna)  en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

Nederland ontbost agv massa bomenkap sneller dan het Amazonegebied.

Er is sinds Rutte I al  meer dan 30 000 hectare bos weggekapt. Rutte III wil nog veel meer dan 250 000 m2 aan bossen wegkappen.

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een leugen,  omdat de uitstoot van fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en het klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds en vele natuurwetenschappers waarschuwen dringend voor de gevolgen van biomassacentrales zoals steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD en tal van hart-en vaatziekten.

Het verbranden van  hout voor de opwekking van energie is 15 % vervuilender,  met meer CO2 roet en fijnstof uitstoot, dan stoken op gas of olie

De bio-diversiteit word op grote schaal door de massa-bomenkap vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met de mensenrechten, en artikel 191(1) van het EU verdrag!

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het  totaal verbod op de massa bomenkap en biomassa-ovens in Nederland

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
Stop deze subsidie ook wel SDE+ genoemd per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Aanplant van  minstens 30 000 hectare aan nieuwe bossen,  ter vervanging van  de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 3500 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij  en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken  aub  hier de Petitie !