Stop de boomkap en gesubsidieerde houtstook in biomassa-centrales

Stop de boomkap en gesubsidieerde houtstook in biomassa-centrales

 

Wij

burgers,

 

constateren

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales waar steeds meer bomen worden verstookt is een enorme en zelfs DODELIJKE vergissing. De uitstoot van CO2, fijnstof, zoals door het verstoken van bomen in biomassa-centrales, is namelijk rampzalig voor de volksgezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele LeefKlimaat.

Het verbranden van hout in biomassa centrales is minstens 15 % meer vervuilend, dan stoken op gas of olie

Bomen moeten worden beschermd want ze zorgen voor verkoeling en zijn onmisbaar voor het tegen gaan van klimaatopwarming.

en verzoeken

Een Europees Verbod op de bomenkap!

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop de EU  SDE+ subsidie vanwege de zeer schadelijke gevolgen van de biomassa-centrale houtstook, zoals de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.

Bomen moeten worden beschermd want ze zorgen voor verkoeling en zijn onmisbaar voor het tegengaan van klimaatopwarming.

Wij, Europeanen en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken de petitie  STOP DE MASSA BOOMKAP IN DE EU