Schamen jullie je kapot mp3 Stan Rams


Note: plaats de muisaanwijzer op de speler en klik rechtermuis om gratis te downloaden

Schamen jullie je kapot

als rutte weer komt met zijn vuile leugens, dan zeg ik rutte rot toch op
als de jonge komt met zijn vuile prik, zeg ík steek hem maar in je kont
als de deurwaarder namens de koning komt, zeg ik graaiers donder op

steeds meer armen, miljoenen gedupeerden wensen jullie verrot
wat de harten allemaal joelen, schaam jullie je helemaal kapot

als de media weer beginnen met hun vuile leugens dan zeg ik hou toch je rot kop
als kaag en jetten weer komen zeuren, zeg ik was eerst maar eens je mond en kont
als het huis van oranje weer komt graaien zeg ik, wij zijn het helemaal zat

steeds meer armen, steeds meer gedupeerden wensen jullie verrot
wat de harten allemaal voelen, schaam jullie je helemaal kapot
Joelen de burgers van Nederland

Tekst thema: “Tulpen  uit Amsterdam”

Versie en Zang: Stan Rams

Opname: Iphone 10/ Mp3 mix Audacity

Stan Rams

Amsterdam,  26 10 2022

Oproep vd Redding van Flora en Fauna

beste mensen,

ik hoop dat u hiermee inzicht krijgt in de complexiteit van de materie,

Influenza A/B/ en SARS griep/COPD/Kanker/TB/parasitaire infecties werden door WHO/overheidsinstellingen/ wetenschappers, politici, pers en media  Corona of Covid genoemd. Waarom  noemde men al die aandoeningen “Corona”?

door het gebruik van ivermectine zijn volgens artsen mensen gered. De vraag is echter of deze mensen met of  zonder onderliggende aandoeningen of met  een parasitaire infectie of  meerdere aandoeningen werden gered van de dood en of zij na een bepaalde periode inderdaad nog leven, dit is namelijk niet bekend geworden of onderzocht

ivermectine werkt tegen parasieten/wormen maar mensen met of zonder een parasitaire long maag darm infectie kunnen wegens meer aandoeningen met of zonder prik en met of zonder een behandeling met ivermectine komen te overlijden

door een hoofdoorzaak of door een combinatie van 1 of meerdere oorzaken komen mensen te overlijden

obductie, omvat o.a. het onderzoeken van bloed, en de organen van overleden personen, daarbij probeert een schouwarts de oorzaak van het overlijden vast te stellen, zoals bv een  hartafwijking, Trombose, Myocardites, Kanker, een infectie. Men onderzoekt of er wonden zijn, en  dmv serologie kan men vaststellen of gifstoffen zoals chemicalien en/of opiaten/drugs/alcohol in het bloed aanwezig zijn of  dat er sprake is van bloedziekte

oudere gezonde mensen die volgens een arts agv een natuurlijk dood  “hartstilstand” zijn komen te overlijden, kunnen op hoge leeftijd evenwel zijn overleden door medicijnen/een of meerdere prikken/vergiftiging of door een andere oorzaak zoals door eenzaamheid, verdriet, angst

in de wereld word in een zeer beperkte mate onderzoek gedaan naar de oorzaak of oorzaken van overlijden bij de meeste overledenen. Er is nauwelijks personeel en/of  voldoende expertise. Obducties vinden niet op grote schaal plaats. De mate waarin en hoe is niet bekend, zoals in laboratoria.  Obductie word toegepast voor het vaststellen van de doodoorzaak bij o.a. het oplossen van een misdrijf.

het is maar de vraag of WHO, de Wereld Gezondheid Organisatie, of welke andere organisatie te wereld dan ook,  beschikt of kan beschikken over de globale cijfers mbt mortaliteit( oorzaak of oorzaken van de sterfte per land of regio) verkregen door deugdelijk onderzoek en het is maar de vraag hoe de cijfers kunnen worden verkregen en verzameld of ze echt zijn en compleet en wie kan dat controleren?

het is mogelijk dat mensen die van de parasitare infectie genezen werden met ivermectine, nog steeds leven en het is mogelijk dat wel of niet  met ivermectine behandelde  mensen zijn overleden als gevolg  van een niet tijdige diagnose en  behandeling( parasitaire infectie) of door  COPD/TB/Kanker, een zware griep, hartfalen, myocardites, of  een niet natuurlijke door de prik veroorzaakte hartspierinfectie, en/of trombose/bloedprop.

meerdere overheden zoals de nederlandse regering  hebben  het gebruik van ivermectine verboden, en artsen  zoals dr. Vingerhoets die patienten met een parasitaire infectie met succes zouden hebben behandeld, via ondeugdelijke wetgeving bestraft

volgens een bijsluiter werkt ivermectine  bij specifieke wormen/parasieten en niet bij bepaalde oudere grote soorten wormen. Er zijn  volgens medici ( controleer de informatie van experts op Internet) ook dodelijke worminfecties. Waarom heeft de overheid geen onderzoek gedaan of gepubliceerd  mbt sterfte  door parasitaire infecties/wormen en waarom werden medicijnen tegen parasieten/en ziekmakende en mogelijk dodelijke wormen verboden?

door ivermectine als genezen beschouwde mensen kunnen overlijden aan een andere aandoening, direct of na een bepaalde fase of stadium van een ziekte zoals Kanker

huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als behandeling bij COVID-19 volgens  de media. Wat in de pers en bij de politiek en bij alle Media fout gaat?  Men  heeft de parasitaire long maag en darminfecties dus ook de infectie met ziekmakende wormen  gerekend tot Corona of COVID-19 en de sterfte door parasieten niet benoemd

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in vrijwel alle landen van de wereld een  voor parasieten/wormen effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is dat werkt  tegen bepaalde parasitaire infecties/parasieten/wormen

Politiek/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media en zgn influencers hebben de parasitaire long maag en darminfecties gerekend tot  Corona of COVID-19. Er is bij allen in meer of mindere mate sprake van onkunde, leugens  en crimineel wanbeleid/misdaad   zoals het willens en wetens liegen en schenden van de Grondwet en de Code van Neurenberg.

de aanstichters van de zgn plandemie hebben de mensen met een parasitaire infectie en of /TB/Kanker/COPD gerekend of Covid-19/Corona. Dit deed men volgens velen met opzet om het aantal zgn “corona  besmettingen” op te voeren en om in uitermate bedenkelijke “coronastatistieken” aan te tonen dat er sprake zou zijn van een coronapandemie

de door Oxford aan WHO gepresenteerde corona besmettingen werden volgens klokkenluiders gefabriceerd door een computerprogramma dat begin 2009 was ontworpen en gedurende de tijd verder was geoptimaliseerd. Volgens de klokkenluiders zijn er helemaal geen “coronagegevens” uit de wereld verzameld en waren alle cijfers nep zoals ze aan EMA/WHO/Lareb  en een veelheid aan andere organisaties werden doorgegeven

de corona samenzweerders wilden volgens  M via een permanente geworden noodwet, een prikdictatuur zoals in China invoeren. Dat betekent dat mensen de rest van hun leven jaarlijks geprikt zouden moeten worden  met als doel  dat de burgers  via moderne 5 G technieken gevolgd en gescand worden  en zouden moeten leven als tot rechteloze slaven gereduceerde mensen in een zogenaamd  “social credit slaven system” zoals dat in China is uitgerold. Zeer veel bronnen en informatie wijzen op een jaren geleden al geplande pandemie zijnde de grootste medische misdaad aller tijden

het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft kunnen worden, omdat ivermectine  in de meeste landen van de wereld een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn is tegen parasitaire infecties en wormen.  Iedereen die een verbod mede mogelijk heeft gemaakt, dient aangeklaagd en berecht te worden wegens het schenden van de Code van Neurenberg, de Grondwet en de Eed van Hypocrates

het is duidelijk dat mensen die door ivermectine genezen waren van een bepaalde parasitaire infectie(long maag of darm infectie)  overleden aan TB copd/kanker een zware griep of andere aandoeningen zoals bv diabetes hartfalen of  door een hoge leeftijd e.a.

er is sprake van sterfte  door een verzwakt immuunstelsel al dan niet of wel direct door de prik en wegens de door de prik of prikken in combinatie met geen of meerdere medicijnen veroorzaakte niet natuurlijke myocarditis en bloedklontering

door de prik overleden  volgens steeds meer bronnen meer mensen/ jongeren en ouderen agv trombose/myocardtis of door andere bijwerkingen.

bij velen is volgens een veelheid aan bronnen sprake van overlijden agv een hartspierinfectie door de prik, echter kan alleen door een zeer grondig onderzoek naar het bloed en via obductie worden aangetoond waar iemand aan is komen te overlijden, zoals aan een natuurlijke hartspierinfectie en wegens de door de prik veroorzaakte hartspierinfectie in combinatie met een of meerdere oorzaken

het is mogelijk dat een arts  zonder nader onderzoek/obductie spreekt van een hartstilstand of een natuurlijke dood  zoals op hoge leeftijd

als er al obductie plaatsvind, wie met welke kennis van zaken en middelen kan het onderzoek goed doen? Hoeveel tijd en (het moet gezegd worden) hoeveel kosten gaan ermee gepaard.  Hebben ziekenhuizen een bepaald budget en genoeg opgeleid personeel  om obductie te kunnen verrichten?  Welk overheidsorgaan  zoun de gegevens moeten beheren en aan wie presenteren?, en welke organisatie zou  kunnen controleren of de  gegevens juist zijn?

waarom is er zo weinig bekend over obducties? waarom is de exacte inhoud  van  prikken niet bekend gemaakt? Waarom hebben overheden het gebruik van het in de wereld veel toegepaste wettelijk goedgekeurde ivermectine verboden?

volgens artsen overlijden  jaarlijks 30 000 mensen in Nederland  agv verkeerde diagnoses, verkeerde medicijnen/overdosering/ medische blunders, personeelstekorten, en de enorm lange wachtlijsten/uitgestelde zorg agv de bezuinigingen

de sterfte door o.a. kanker en diabetes neemt  exponentieel toe in Nederland

van belang is ook de sterfte door o.a. de slechte kwaliteit vd lucht bv kankerverwekkend fijnstof uit biomassa- centrales en o.a. aluminium barium door chemtrails en andere vergiftigingen

eveneens speelt ook de mobiele straling EMF en WIFI en 5G een rol, en al hebben bijvoorbeeld WHO en FDA verklaard dat straling niet gevaarlijk zou zijn op basis van matig en slecht onderzoek, honderd duizenden mensen en ontelbaar veel organisaties en geleerden/artsen zeggen dat straling wel degelijk schadelijk is en dat er veel meer en beter onderzoek gedaan moet worden en dat de toepassing van o.a. 5g en wifi moet worden gestopt

de WHO heeft de effecten van straling op dna en op bloed zoals de bloedcelwand niet bekend gemaakt. Straling beschadigt volgens diverse onderzoekers  DNA en bloed,  en veroorzaakt een storing in de groepering van bloedcellen.  Straling heeft onmiskenbaar een stimulerend effect op de aanwas van bacterien die infecties veroorzaken,

omdat er veel meer aan de hand is dan 1 oorzaak en een combinatie van meerdere oorzaken en gevolgen is het verstandig om te weten dat het trekken van allerlei conclusies zonder meer en beter en deugdelijk onderzoek, niet verstandig is.

we kunnen gezien de ontwikkelingen in meer landen en de reacties van overheden en verklaringen van geleerden evenwel  stellen dat er door prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals door myocarditis/bloedklontering en een verzwakt immuunstelsel,  en dat mogelijk in combinatie met geen, 1 of meerdere aandoeningen en de eerder genoemde oorzaken zoals bijv kankerverwekkend fijnstof barium of een andere vergiftiging en/of gevolgen van straling

het valt niet te ontkennen dat er  duidelijk sprake  is van een toegenomen sterfte als gevolg van de coronamaatregelen, de nalatige leugenachtige en criminele handelswijze van liegende overheden/instellingen/ WHO en handlangers zoals medici big pharma/ media en influencers waardoor veel meer mensen zijn komen te overlijden en waardoor ook meer mensen komen te overlijden waaronder babies ( toename doodgeborenen bij geprikte moeders)

er word gelogen door politici en media en door wetenschappers en geknoeid met onderzoek en statistieken.  Belangen spelen een rol zoals geld, macht of  andere intenties zoals het door politici en gekken zoals gates/swab en miljardairs zo ook door WEF leden( het staat op film) willen decimeren van miljarden mensen, omdat men zoals Swab/Harari denkt dat de wereld overbevolkt is en mensen nutteloze rechteloze “eters”zijn die moeten worden weggewerkt/uitgeroeid

De macht/misdaad  door politiek en Big Pharma dient  te worden bestreden  wegens de enorme belangenverstrengelingen en de catastrofale gevolgen zoals de dood van ontelbaar veel mensen agv ziekmakende/verslavende medicijnen en prikken met schadelijke en voor veen dodelijke bijwerkingen

het Koninklijk paar en de meerderheid van De Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Raad van State en de bestuurders van/WHO/OMT/RIVM/EMA/LAREB/CBS/GGD en Media hebben zoals velen van WEF  meegedaan met de mensonterende en schadelijke coronamaatregelen en de voor velen noodlottige prikcampagnes. Zij dienen zonder pardon aangeklaagd en berecht te worden wegens misdaden tegen de mensheid, schenden van de Code van Neurenberg en tal van misdaden zoals landverraad/ het financieren van en aanstichten en/of meewerken  aan VS/NATO genocide oorlogen zoals in de Balkan,  Irak, Afghanistan, Syrie, Yemen, Oekraine etc

NATO/VS en diverse EU regeringen zijn onmiskenbaar schuldig aan het aanstichten financieren en het voeren van een reeks genocide oorlogen (zogenaamd vd vrede.) met als gevolg totaal kapot gemaakte landen en  miljoenen doden

De wereld vreest voor  WO III, met allesvernietigende atoombommen waardoor het leven op de planeet Aarde compleet zou  worden vernietigd.

De overheden en hun handlangers bankiers multimiljonairs en de Koningshuizen hebben de volkeren bedrogen en ze zijn  uit hebzucht en machtswellust  bezig met  het voeren van oorlogen en het vernietigen van Flora en Fauna

De Volkeren dienen op te staan en vereend een einde te maken aan het vernietigingsbeleid en de oorlogen van de criminele overheden, Hoge Adel en hun handlangers !

Stan Rams

Amsterdam, 29 10 2022

Ivermectine

 

Vingerhoets

Huisarts Jan Vingerhoets kreeg een boete van duizenden euro’s opgelegd wegens het voorschrijven van ivermectine als vroegbehandeling bij COVID-19. Wat in de pers en bij de politiek en bij alle Media fout is, dat is dat men de parasitaire long maag en darminfecties heeft gerekend Corona of COVID-19 noemde.

Het behandelen met ivermectine van mensen met een parasitaire infectie had niet volgens de wet, en ook niet via de noodwet verboden of bestraft mogen en kunnen worden, omdat ivermectine  in alle landen van de wereld altijd een  effectief wettelijk goed gekeurd medicijn was tegen parasitaire infecties.

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van AbortusExtra informatie

overheden/instanties/organisaties/pers en media hebben de plicht verzaakt onderzoek te doen en er is op grote schaal gelogen door velen, er is grootschalig bedrog gepleegd

hoeveel mensen met een parasitarie long darm maag infectie zijn er bijvoorbeeld in nederland met 1 of meerdere aandoeningen en/of griep?

wat is de mortaliteit bij deze groepen uitgesplitst naar wel of niet gevaccineerd/per soort prik/prikken/per leeftijd/ en wel of niet behandeld met  ivermetine?

er is geen onderzoek gedaan naar het effect of effecten op korte duur en op de langere duur per specifieke bevolkingsgroep/per land van afkomst per leeftijd van het verplaatsen van massas mensen naar een totaal andere habitat

de effecten van immigratie/emigratie en (mensen die latent ziek zijn met wel of geen  specifieke immuniteit/voor infecties/ latent  of  zichtbaar) zijn ook niet door WHO  onderzocht en/of bekend,  en geen enkele politicus  hoogleraar immunologie  en vrijwel geen enkele expert op het gebied van de infectieleer heeft via pers en media  aandacht gekregen of geschonken aan al het bovenstaande

er dient grondig bilateraal onderzoek plaats te vinden per land van geboorte/herkomst

in twee derde v Afrika is sprake is van een pandemie van  parasitaire long maag darm infecties

Zuid Afrika heeft de hoogste sterfte agv TB/ HIV

er zijn landen waar pandemien zijn, en specifieke venerische ziektes, zo ook malaria

er dient rekening gehouden te worden met significante verschillen per bevolkingsgroep per land mbt infectiegraad/mortaliteit/immuniteit  en de aard en kwaliteit van en of het beschikbaar zijn van medicijnen en en behandelingen voor specifieke ziekteverwekkers, zo ook de  gevolgen van de gevoerde prikcampagnes met diverse soorten prikken, aldus de gevolgen voor alle mensen

er zijn ziekten die worden overgedragen door insecten zoals: Rift Valley fevervirus Blauwtong Zika Malaria Schmallenberg West Nile virus ect.

het eten van insecten is gevaarlijk want het kan ziekten veroorzaken, sprinkhanen bevatten een parasiet(die leeft via symbiose), zelfs na de dood van de sprinkhaan kan de parasiet nog leven

parasitaire infecties werden door WHO en door overheden met kwade opzet gerekend tot Covid of Corona

Influenza A /B  TB  HIV  COPD  en SARS (al dan niet of wel door prikken veroorzaakte SARS), longkanker en COPD werden door de overheid/RIVM gerekend tot Corona(Covid.

dat deed men om het aantal zogenaamde “corona besmettingen” in de statistieken op te voeren om daarmee de prikpromotie en invoering vd noodwet te rechtvaardigen door  bedrog. Het beoogde doel was het uitrollen van een totalitaire prikdictatuur zoals in China, met een  massa -controle slaven systeem incl het social credit stelsel en een stelsel waarbinnen mensen via de prik worden vermoord.

Big Pharma Virologen en WHO en Regeringen etc hebben verzaakt de verbanden tussen besmetting prikken medicaties en mortaliteit te onderzoeken zoals in bovenstaande tekst staat beschreven. Velen hebben de code van neurenberg geschonden

de aard en wijze waarop Overheid en RIVM OMT CBS EMA WHO en Media en Virologen zoals v Ranst en J v Dissel zijn omgegaan met de “pandemie” als zeer ernstig nalatig en bij velen als zwaar crimineel omdat men van alles heeft verkondigd dat totaal niet juist bleek te zijn en men heeft gelogen en levensreddende medicijnen verboden, zeer schadelijke corona maatregelen getroffen en ondeugdelijk geteste prikken met bijwerkingen gepromoot /gezet die die de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Nederland heeft binnen de EU de hoogste mortaliteit mbt Kanker.

de bende rutte4  heeft de oorzaken waardoor steeds meer mensen kanker krijgen in de doofpot gestopt  en men geeft de boeren de schuld dat zij het klimaat zouden verzieken door co2 uitstoot

medici verklaren dat meer mensen COPD Longkanker krijgen door het inademen van fijnstof en gifstoffen zoals die bijvoorbeeld vrijkomen bij de verbranding van massas hout in bio-massa centrales.

Rutte4 en handlangers hebben  600 fijnstof uitstotende biomassa-centrales in Nederland uitgerold

Rutte4 en handlangers hebben een vreselijk pakket aan voor velen  op zijn minst schadelijke  maatregelen getroffen

de oversterfte is deels herleidbaar tot de gifcampagne van big pharma, maar er zijn meer oorzaken.

meer mensen overlijden agv uitgestelde zorg, agv de vergrijzing, en er is een toename mensen met kanker en diabetes. Steeds meer mensen overlijden wegens verkeerd medicijnen gebruik, bijwerkingen, verkeerde diagnoses, medische blunders etc.

Rutte4 kartelleden en handlangers  willen de vrije pers, omroep ongehoord,  en vele anderen de mond snoeren en de vrije meningsuiting verbieden

Het Volk dient zich te verenigen en af te rekenen met  Ruttes bende  en  de handlangers van OMT, pers en media,  die liegen, bedriegen, en meewerken aan het financieren en voeren van genocide oorlogen en het vernietigen van Moeder Aarde.

Meer over Ivermectine

Ivermectine verlamt de spieren van bepaalde parasieten. Het is te gebruiken bij schurft en bij verschillende worminfecties, zoals filaria, mijnwormen en de worminfectie strongyloidiasis. Ook is het te gebruiken bij andere worminfecties, die vooral in de tropen voorkomen.

Opgepast: Er zijn tal van worminfecties die wel dodelijk zijn, en onthou dat bijsluiters niet altijd deugen of compleet kunnen zijn, en dat er van alles in kan staan dat niet klopt. Vaccinproducenten hebben in de VS miljarden dollars moeten betalen wegens bijsluiterbedrog.

IVERMECTIN SUBSTIPHARM, waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

IVERMECTIN SUBSTIPHARM bevat een medicijn dat ivermectine wordt genoemd. Het wordt gebruikt tegen infecties door bepaalde parasieten.

Het wordt onder meer gebruikt voor de behandeling van:

een infectie in het maag-darmkanaal die intestinale strongyloidiasis (anguillulosis) wordt
genoemd. Dit wordt veroorzaakt door een soort rondworm die ‘strongyloides stercoralis’ wordt genoemd.

een infectie van het bloed, microfilaremie genaamd, als gevolg van ‘lymfatische filariasis’.

Dit wordt veroorzaakt door een onvolwassen worm die ‘Wuchereria bancrofti’ wordt genoemd. Dit medicijn werkt niet tegen volwassen wormen, alleen tegen onvolwassen wormen.

huidmijten (schurft). Daarbij nestelen zich kleine mijten onder uw huid. Dit kan ernstige jeuk veroorzaken. Dit medicijn mag alleen worden gebruikt als uw arts vaststelt of vermoedt dat u schurft heeft.

Deprivatisering Publieke Sector

Meer Hierover zie >>> Publieke Sector Dossier

het  weer centraal  besturen van de publieke sector, dus het terugdraaien van de privatisering van o.a. de woekerwinst zorgsector en energiesector, kan alleen maar goed zijn als het centrale bestuur goed is en niet corrupt en als er genoeg personeel is voor de diensten en deze van een goede kwaliteit zijn en liefst tegen de kostprijs,  betaalbaar voor alle mensen.

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in mp3, Nieuws and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties