Samen Voor Nederland

Stan Rams

Voor een Souverein Sociaal Democratisch Welvarend Nederland


Samenwerken en opkomen voor elkander is het devies, voor geluk,  vrijheid,  welzijn , vrede in de wereld.  Alle mensen  dienen eerlijke kansen te hebben en alle middelen om gelukkig te kunnen leven. Rutte III en GL  storten ons mooie land in de afgrond van de EU.  Laten we de handen ineenslaan om de door Merkel en Rutte III  veroorzaakte  noden en ellende op te lossen zodat er een einde komt aan het  onrecht, de corruptie, onveiligheid, ongelijkheid, armoede,  en de alsmaar grotere kloof tussen rijk en arm, die  het gevolg is van de schandalige corruptie en  het wanbeleid van Rutte III en de EU.

Door samen te werken en met een krachtig wijs rechtvaardig democratisch beleid maken we samen van Nederland weer een mooi veilig vrij en welvarend land voor alle mensen.!

Ik nodig U uit om lid te worden van  SVN via  de FB SVN groep om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

Hieronder staan de  programma punten, en waar ik gaarne uw reactie  over verneem via het reactieformulier of per mail:  stan@stanrams.com

met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam 12 03 2020

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Standpunten

(C)opyright  SVN 2020

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

* Standpunten

* Oneervol ontslag Rutte III en de gehele top v GL( plus alle wethouders) wegens Klimaat misdaad, wanbeleid, het financieren van oorlogmisdaden en corruptie, klimaatzwendel, machtsmisbruik en financiering van oorlogsmisdadigers zoals in Yemen, Oekraine, Syrie, landverraad ( art 93 WBVSR), en corona kartel misdaad
* Wegzuiveren van Corruptie. Allen op de nieuwe kieslijst dienen een bewijs van goed gedrag te hebben. Corruptie keihard afstraffen.
* Justitie en Veiligheid Fors versterken. Betere preventie. Hardere aanpak van misdaad, rechtvaardige wetten. Betere handhaving.
* Corrupte politici ontslaan, aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en vervolgen.
* Eerlijke verdeling van de welvaart.
* Herstel van de Gehele Publieke Sector
* Betaalbare kwalitatieve zorg zonder winstoogmerk, Nationaal Zorgfonds voor alle mensen,  als deel van de volledig te herstellen Publieke Sector, afschaffing Eigen Risico. Goede zorg voor allen. Centralisatie vd de gehele Publieke Sector
* Geen vaccinatie plicht. Herziening inhumane orgaandonor wetgeving.
* Oplossen woonnood, bevorderen doorstroom, bouw 150 000 sociale huurwoningen
* Invoeren van het Bindend referendum zoals in Zweden
* NPO reorganiseren naar de eisen van de tijd,  meer opbouwend nieuws, kunst, muziek diversiteit, goede educatie, meer jeugd op tv,  meer aandacht voor  ouderen, waarheidsvinding,  wegzuiveren valse staats propaganda.
* Algehele Belastingverlaging, terugdraaien van belastingdruk en BTW verhoging
* Investeren in een beter toegespitst onderwijs en in werkgelegenheid.
* Pensioenleeftijd naar 60 jaar, vrijwillig doorwerken toegestaan.
* Indexeren pensioen.
* Verhogen minimumloon. Inflatie correctie.
* Belastingvrije voet naar 25 000 E.
* Afschaffen leenstelsel. Studeren moet lonen. Herinvoering studiebeurs. Onderwijs verbeteren. Verbod op extreemlinkse propaganda.
* Gratis melk, vers fruit op scholen. Gratis ov en schoolzwemmen voor alle studerenden. Maximaliseren  preventie, voorlichting en investeren in gezondheid en veiligheid. EHBO in lespaket.
* Investeren in Kunst en Muziek. Eerlijke besteding van subsidies ter bevordering van het creatieve talent. Meer toezicht vd veiligheid op scholen.
* Totale afschaffing woekerwinst vrij marktstelsel. Goede betaalbare zorg voor alle Nederlanders.
* Oplossen werkloosheid door investeringen zoals in Know How, Kennis, ICT technologie, voedselbossen, etc, slimme afstemming vraag en aanbod. Centralisering arbeidsvoorziening.
*Subsidie voor stoken op gas. Verbod op boomkap, verbod vervuilende Biomassa en niet duurzame warmtepompen. Compenseren investeerders./
* Tegen de onzinnige klimaat-maatregelen, geen gas-verbod maar subsidie voor gebruik van gas. Verbod op de ziekmakende vervuilende biomassa en verbod op de boomkap.
* Groot vervuilers Multinationals keihard aanpakken. Zuiveren en per ton CO2 laten betalen. Vervuilende Multinationals zoals Dupont en Vatenfall straffen en weren.
* Bevorderen van “schone energie”, zoals Thorium energie.
* Het Verdrag van Marrakesch ongeldig verklaren cq ontbinden wegens schending van art 1 en de Universele Verklaring van de Mensenrechten en o.a  artikel 8
* NEXIT !Grenzen goed bewaken. Nederland dient onafhankelijk te zijn, en beschermd tegen kwaadwillenden die willens en wetens  de wet schenden en steeds weer misdaden plegen.
* Nederland dient honderd vrij en 100 procent baas te zijn over het eigen land.
* Pensioenbeheer terug uit Brussel naar Nederland. ZSM Pensioen indexatie
* Bevorderen remigratie naar veilige landen. Uitzetten criminelen.
* Doelgerichte humanitaire hulp in de eigen regio voorop stellen.
* Naleving artikel 1. Tegen elke vorm van discriminatie.
* Referenda voor belangrijke wijzigingen zoals Afschaffen Koningshuis, referendum over abortus wetgeving, Orgaan donorwet etc.
* Nederland veiliger, vrijer, en schoner maken.
* Verbeteren vakantiepark, natuur- bos- en woonwagenbeleid
* Nationaliseren (onteigenen) Staatsbosbeheer. Zorg dragen voor een duurzaam natuur- en bosbeleid.
* Bossen, Natuurmonumenten,koesteren onder beheer van de overheid. Totaal Verbod op Bomenkap! Aanplant van minstens 135 000 hectare bos per jaar. Geen subsidie voor onrendabele vervuilende windparken en vervuilende hout-biomassa energie, vervuilende windmolens en  dure onrendabele vervuilende warmtepompen
* Verbod op Glyfosaat, zoals in RoundUP, en kankerverwekkende pesticides zoals van Bayer-Monsanto.
* Dierenrechten, meer preventie en handhaving, totaal verbod op bont, harde straffen voor dierenbeulen. Verbod op rituele slacht. Strenger toezicht en meer inzet voor de naleving van dierenrechten. Aanstelling 2000 gespecialiseerde krachten voor de dieren-politie
* Zolang de veiligheid niet is aangetoond een preventief verbod op 5 G wegens de gevaren voor de volksgezondheid, op advies van experts van over de hele wereld.
* Strafrechtelijk vervolgen van alle corrupte bestuurders.
* Instelling Constitutioneel Hof vd toetsing handhaving van de Rechtspraak
* Zwaardere straffen voor veelplegers, p[edofielen, hard drug dealers, verkrachters, moordenaars. Totale hervorming TBS stelsel. Levenslange en alle andere straf zonder vroegtijdige vrijlating herinvoeren.
* Wegzuiveren Corruptie bij OM en de Raad v State
* Nederland is via bedrog de EU in gerommeld. Binnen de Republiek zal de grondwet weer leidend worden.
* De nieuwe munt zal volledig eigendom zijn van de Nederlandse bevolking.
* Verbod op Roundup en Wolman zouten, dat Arseen en Chroom 6 bevat en door banken en pensioenfondsen verhandeld wordt onder de noemer duurzaamheid.
* Strikt verbod op (HAARP) weermannipulatie. Onze luchtmacht opdracht geven het Nederlandse luchtruim te beschermen tegen het besproeien met schadelijke chemtrails.
* Streng verbod op door Rutte goedgekeurde giflozingen zoals in de Rijn en de Maas. Strafrechtelijke vervolging van RWS directie en de gif-dumpers en handlangers met twk (50 jaar)
* Nationalisering van KLM. Nederland dient 100 procent eigenaar te zijn van KLM.
* Stapsgewijze beperking vliegverkeer Schiphol. Herverdeling vliegverkeer.Beperking hinder en luchtvaart smog.
* Diverse andere bijdragende punten

Ik nodig U uit om gratis lid te worden van  SVN om mee te werken aan de gewenste transformatie naar een  Onafhankelijk Sociaal Democratisch Welvarend  Nederland.

©opyright STAN 2020  All rights Reserved

Stan Rams

Amsterdam

25 11 2020


 

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column, Dieren, Gezondheid, Internet, kunst, Nieuws, Petities, worldpeace and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties