rutte en zijn kartel met gl plegen een coupe door de spoedwet door te willen drukken

De zgn Spoedwet olv de Khasaar Rutte(Cabahlist)  is een regelrechte aanval op onze grondrechten, geloof  en het gezin en . En juist nu wil de afgeperste  Raad v State, en het door Khasaren zoals Grapperhuis, Rosenmuller, Klaver, De Jonghe en Rutte verziekte kabinet – dat fout op fout stapelt en misdaden pleegt  – de Eerste Kamer buitenspel zetten.

Dat gaat nu deels en stap voor stap van kwaad tot erger!

Weg met de coupplegers bende van RUTTE!

************************************************************************************

*Lees  een stuk verder aub ook de aanklacht tegen M Rutte en zijn handlangers

************************************************************************************

world control

DE GEVOLGEN VAN  RUTTE III GL MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN COVID19:

************************************************************************************

1.  Afname informele zorg
2.  Toenemend isolement ouderen
3.  Toename genderongelijkheid
4.  Stijgend aantal zelfmoorden
5.  Afnemende baanzekerheid
6.  Afnemende werkgelegenheid
7.  Toename huiselijk geweld
8.  Hogere infectie- & sterfte cijfers gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
9.  Hogere infectie- & sterftecijfers in gebieden waar mensen met kwetsbare gezondheid     wonen
10. Hogere mortaliteit
11. Hogere mobiliteit
12. Toename alcoholgebruik
13. Toename werkende armen
14. Toename honger & voedsel- en brandstofonzekerheid
15. Toename vermijdbare ziekenhuisopnames
16. Werkloosheid loopt sterk op en blijft dan hoog
17. Explosieve toename geestelijke gezondheidsproblemen
18. Toename criminaliteit en geweld
19. Toename faillissementen & mislukte ondernemingen
20. Wegvallen sociale cohesie
21. Langdurige slechte gezondheid
22. Verlaagd herstel & groeiende regionale verschillen van economie en gezondheid
23. Verdere toename ongelijkheid
24. Langdurige werkloosheid, stigmatisering en xenofobie
25. Slechte jeugdervaringen
26. Toename schooluitval kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen
27. Toename stress & wanhoop
28. Criminele uitbuiting, misdaden tegen de mensheid
29. Woekeraars, ondernemers raken hun werk en spaargeld kwijt
30. Aanwerving georganiseerde criminaliteit
31. Toenemende onzekerheden
32. Toename dakloosheid
33. Toename van mensen zonder onderwijs, werk en opleiding

(* bijgevoegd Kartel Wanbeleid, dat leidt tot de dood van ontelbare landgenoten)

************************************************************************************

zorg

Een zeer groot probleem is veel te weinig zorgcapaciteit. Waarom is er de afgelopen maanden niet met man en macht gewerkt om die capaciteit flink omhoog te krijgen, Ruttes bende ging achterover leunen, miljarden besteden aan nutteloze zaken, de zorg afschalen en als schrikbeeld aldoor dreigen met een corona lockdown ?

duimmm

Aanklacht,

Dit moet ophouden.  Dit moet onmiddellijk ophouden – NU  !!!

Rutte en handlangers van Rutte III en GL

Jullie worden beschuldigd van:

Het ontmantelen van onze economie, en het bankwezen.

Het ontmantelen van onze democratie, en de rechtstaat.

Het ontmantelen van de vrijheid van meningsuiting, en het aanwakkeren van polarisatie.

Crimineel Wanbeleid

Volksbedrog, valse propaganda door het financieren van liegende staatsmedia zoals NOS het propageren van globalisme( EU fascisme) zoals bij de NPO. Het financieren van laster tegen de kerk,  tegen politieke tegenstanders,  klokkenluiders, staatshoofden, Vladimir Poetin en President Donald Trump, en het propageren van radicalisme(eu fascisme) op scholen, blasfemie en polarisatie onder leiding van Paul Rosenmuller,  Ingrid van Engelshoven, Arie Slob.

Het experimenteren met dierenkolonies, en de gruwelijke dierenmoord op grote schaal in de OVP. Het gedogen van bij de wet verboden rituele dierenmoord op grote schaal en de financiering van dieren afslachting( jacht) zoals door het Huis van Oranje

Het heimelijk voeren van een ecocide beleid, zoals de verzieking van de Natuur, de bodem, de lucht en het water zoals via het rampzalig klimaatakkoord,  enorme giflozingen en de dumping van kankerverwekkende rotzooi zoals in de Nederlandse natuurplassen,  de uitrol van 629 zeer schadelijke biomassa-centrales, en de uitrol van het volgens meer dan 300 000 wetenschappers en artsen van over de hele wereld, schadelijke  5G netwerk, zulks met de bedoeling dat (flora & fauna) burgers ziek of zieker worden en komen te overlijden zoals door hersenkanker, longkanker

Het in de doofpot stoppen van, en de misdadige pedofilie zoals o.a. bij VVD en OM

Landverraad zoals beschreven in artikel 93 van de Grondwet

Pensioen afroming diefstal en het willens en wetens afbreken van de zorg, om daarmee tekorten te veroorzaken,  ellenlange wachtlijsten, personeelsgebrek, medicijngebrek, dat tot de dood van ontelbare mensen met griep of andere aandoeningen(veelal ouderen), heeft geleid, evenals tot de dood , van ontelbare gezonde mensen, als direct gevolg van de corona maatregelen

Het plegen van een coupe tegen de Staat annex Het Volk de Nederlanden

Misdaden tegen de Mensheid, financieren oorlogmisdadigers zoals in Syrie, het willens en wetens tegen VS advies in,  laten bombarderen van burgerdoelen door de luchtmacht  zoals in Irak, waardoor ontelbare Irakese mannen, vrouwen en kinderen, zijn komen te overlijden.

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Brief van burgers

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Even een terugblik……….

April 2019 kreeg Minister Sigrid Kaag ( lijsttrekker D66 ), lid van de GPMB (Global Preparedness Monitoring Board), een invloedrijk comité binnen de WHO, dat zich bezighoudt met pandemieën en uitbraken, te horen dat de wereld  onvoldoende voorbereid is op een pandemie. Dit comité suggereerde  aan de WHO het noodprogramma groter te maken, wat dan ook is gebeurd. Andere personen in dit comité zijn o.a. Anthony Fauci en Chris Elias ( voorzitter van het Bill &Melinda Gates Foundation). Deze laatste  houdt zich vooral bezig met de vaccin group “GAVI”, gefinancierd door Bill Gates en die honderden miljoenen euro’s van premier Rutte kreeg.

1 december 2019 eerste patient Wuhan en 10 januari kregen wij de genetische code vanuit China. Eind januari hadden wij de eerste besmettingen in Europa.

27 januari 2020 Dhr Baudet van Forum van Démocratie doet oproep om een debat in de tweede kamer over het Coronavirus. Dit wordt afgewezen.

28 januari 2020 Dhr Baudet herhaalt oproep voor  spoeddebat, aangezien de eerste besmettingen in Europa aanwezig zijn en maatregelen getroffen moeten worden. Afgewezen.

Van 3 februari t/m 28 februari discussies en tegenberichten over opschalen, bron en contact onderzoek en testen, tussen GGD en Jaap van Dissel, die het niet echt serieus meende.

27 februari eerste coronapatient in Nederland……..28 februari, carnaval en voetbal wedstrijd gaan door !!

10 februari  wordt een vliegtuig met grote hoeveelheden beschermingsmiddelen naar China gestuurd, en…..

20 februari stelt van Dissel vast dat Corona een griep is.

Hier een vraag….. na het halveren van de bed capaciteit en het zorgpersoneel de laatste jaren,en na de berichten van Sigrid Kaag, door wie U zeker bent ingelicht,  en na de oproep van Dhr Baudet heeft U zich dan niet gerealiseerd dat het negeren van de situatie een enorme fout was voor de minister president van Nederland ?

Waarom bereidde U zich niet voor ……. U werd niet overvallen !!

Toen de sterfte cijfers opliepen, ondanks enkele maatregelen , gaf U een heel angstaanjagend toekomst beeld aan de bevolking. Een virus dat de hele maatschappij zou treffen, dat lang zou duren, met groepsimmuniteit en de angst dat er niet genoeg plaats zou zijn in de ziekenhuizen ! De IC bedden werden opgeschaald, te laat.Het zorgpersoneel ontbrak,waarom ? Het antwoord staat hierboven.

Dhr Baudet (ja, die weer) stelde een strenge lockdown voor, teneinde de zorg en de beschermingsmiddelen op te schalen om verdere maatregelen te kunnen treffen, Een lockdown met grenzen dicht, vooral controles bij de luchthavens om diegenen afkomstig van sterk besmette landen tegen te houden of in quarantaine te houden.

Hier werd niet naar geluisterd, maar na teveel onnodige sterfte gevallen, traumas, faillisementen enz. kwam er een “intelligente lockdown” met daarna een afschaling……. met weer beloften dat tijdens die tijd alles klaar gemaakt zou worden voor een 2e golf. Maar, zoals gewoonlijk, de beloften werden niet gehouden, zoals nooit  sinds 10 jaar. Dus zoals gewoonlijk: we moesten weer achter de feiten aanlopen.

Sinds maart weten wij veel meer over het virus, maar deze vooruitgang wordt niet door de regering, dus door U, in achting genomen. Dhr de Jonge noemde de HCQ kwakzalverij en het werd verboden. Op 25 september werd schriftelijk bevestigd dat HCQ al in een 14tal ziekenhuizen wordt gebruikt  en dat de behandeling in en buiten het ziekenhuis gebruikt kan worden in eerste lijn. Om zo  ziekenhuisopnamen, lockdown en spoedwet te voorkomen. Dit alles weet U.

U heeft een andere route gekozen !!!!

De route van testen, testen, testen met ondeugdelijke pcr testenen bron en contact onderzoek, behalve reizigers van besmette landen, die konden zo doorlopen op de vlieghavens.

(Rutte wist dat de CPR testen  allemaal niet deugden, zoals uit de brief van OMT  en uit veder onderzoek glashelder is gebleken).

Er is ook geen rekening gehouden met de aerosolen, U heeft er niet voor gezorgd dat de scholen een uitstekende ventilatie kregen.  Geen rekening gehouden met het feit dat mondkapjes ongezond zijn en gevaarlijk zelfs voor kinderen. Geen rekening met het voorschrift van de WHO, die zegt dat een lockdown  geen oplossing is en tot elke prijs vermeden moet worden. Het geneesmiddel Remdivisier ontbreekt in grote getallen, dus onnodige toenamen van zware ziekteverschijnselen bij patiënten.

Coronavirussen zijn influenza- en rhinovirussen die elk jaar langskomen. Als we meteen de eerste keer bibberend van angst onze grondrechten inleveren, krijgen we die nooit meer terug. Gegarandeerd.

Wat betreft de PCR test.

Het is gebleken dat het RNA onderzoek van 2 of 3 stukjes naar 1 stukje terug is  gebracht en de cycli van 30 naar 35 en soms meer is verhoogd. Dit geeft een uitslag met veel te veel foute positieve resultaten. De consequenties zijn enorm. Fout positief getest zorgpersoneel, leraren en kinderen. In elke laag van de bevolking wordt verzuimd. Het ontbreekt  nu dus aan zorgpersoneel en niet aan bedden. Ook de GGD werd overspoeld door dit gigantische aantal  foute besmettingen en bron en contact onderzoek kon niet meer uitgevoerd worden.  De economie is ontwricht, het bankwezen staat te wankelen en de bevolking is moe van het beleid. De Staatspropaganda functioneert uitmuntend in de media en op alle zenders van de T.V. Corona hysterie wordt aangewakkerd en U lacht in Uw vuistje, de lockdown kan beginnen en tegenspraken kunnen bestraft worden !! Verdeel en heers en vooral wees niet transparant.

U had het Nederlandse volk moeten beschermen, maar U heeft uzelf beschermd en ontelbare mensen de dood in gejaagd !

De CORONAWET werd aangenomen, tot groot genoegen van de kwakzalver Dhr de Jonge, die nu vrij zijn gang kan gaan, nu de corona-app een grote mislukking is, zoals alles wat hij onderneemt. Maar U gaat rustig door MP Mark Rutte, de grondwet wordt van alle kanten door overtreden……..mondkapjes niet wettig ? Dan maken wij er wel een wet voor !! Staat er in de wet dat je je medemens moet verklikken ?? Nee ??  Het wordt wel dringend gevraagd om deze NSB praktijk uit te oefenen zoals  Bruls Grapperhaus Halsema en Rosenmuller hebben bekonkeld.

Wie zijn de goeden en wie zijn de slechten ?? Wie mag er dreigen volgens Mark Rutte en wie niet ? Demonstraties met dreigingen op de Dam zijn voor een “goed doel”, maar demonstraties tegen de de maatregelen van de overheid worden weggeknuppeld met veel geweld van politie in burger als opruiers, met paarden en waterkanonnen. Als deze demonstranten zich verzetten, wordt dat onmiddellijk door de linkse staat NOS  geframed, door precies dat aanstootgevend fragmentje. De rest wordt niet vertoond. Al het nieuws is eenzijdig, nooit van twee kanten toegelicht. Het ECHTE nepnieuws is de NOS, die ongestraft de grootste leugens kan openbaren.

Er zijn ook personen die overtredingen maken of bedreigingen uiten ,die geen straf krijgen, door simpel spijt te betuigen. Er zijn ook veel aanklachten ingediend tegen duidelijke fouten van de regering, de regering werd natuurlijk in zijn gelijk gesteld, en zoveel andere voorbeelden.

Vind U het dan raar MP Mark Rutte, dat er zeer grote woede is over de kromme rechtspraak Vind U het raar Mark Rutte dat er naar de waarheid gezocht wordt, nadat zoveel in de doofpot wordt gestopt of verdraaid naar buiten komt  zoals het  pedofielenschandaal bij het OM en zoals bij jouw vriend Demmink??? Dit wakkerde  woede en polarisatie aan, en ieder andersdenkende groep wordt verschillend  behandeld of uitgesloten, duidelijk en definitief omdat jij de misdaad beschermt en daar deel van uitmaakt.

In Nederland is er maar plaats voor één staatsdenkbeeld, en dat wordt overgenomen en verspreid door alle media. Men ziet dus in alle praatprogramma’s dezelfde ideeën, dezelfde politieke partijen, iedere dag en iedere dag weer leugens over Trump Poetin en de oppositie etc . Met miljoenen van ons belastinggeld worden er gratis verkiezing programma’s  uitgerold door de coalitiepartijen, GL en PvdA, de andere partijen die toch ook deze TV programma’s hebben gefinancierd, mogen alleen komen om zich belachelijk te laten maken en onzin, laster en spot te brallen zoals bij Nieuwsuur, Jinek en Lubach !!

En dan hebben wij nog Kasja Ollengren ( D66 ), die snuffelt  en zoekt naar woorden of zinnetjes die niet in het staatsprogramma passen, en als zij dat vindt, hop, dan verwijdert zij dat op sociale media, of erger zij zorgt ervoor dat haar echtgenote, Irene van den Brekel ( baas van Lubach )de opdracht geeft aan Lubach er zo de spot mee te drijven zodat andersdenkenden voor complotdenkers uit worden gemaakt. Er is door haar ook een zwarte lijst gemaakt, ja,ja, men mag niet meer een vrije meningsuiting hebben,  vooral niet op sociale media  want dan….. weg FB, weg Twitter, weg alles…..goed gespeeld Kasja !!!    CENSUUR in DICTATUUR !!!!!!

Nu is het zo, dat er naast de echte complotdenkers, want die bestaan, ook normale denkers zijn, maar die niet hetzelfde denken als de staatsmedia. Ze mogen gewoon niet meer denken ! Verboden!

Rutte jij bent een complot misdadiger.

Jij en je bende zorgt ervoor dat iemand, die niet in Uw straatje past, op de ene of andere manier uit de weg wordt gehaald en U spaart kosten, nog moeiten,  Maar U bent vooral toch ook verantwoordelijk voor deze regering en wat deze regering doet. U bent verantwoordelijk voor de belasting dienst, voor de trias politica, die niet bestaat in ons land, want onze minister van veiligheid, verantwoordelijk voor de politie, is ook minister van justitie, verantwoordelijk voor de rechterlijke macht, Deze 2 functies mogen nooit in een persoon verwezenlijkt worden.

Rutte jij  speelt een crimineel vuil spelletje met de bevolking !

In Zweden heffen ze zelfs de maatregelen tegen ouderen op. In Zweden ging zoals in Wuhan het openbare leven gewoon door, lekker terrassen, uiteten, dansen en feesten en dat alles zonder #mondkapjesplicht.

Deze zogenaamde Corona crisis heeft de samenleving heel erg veel geld gekost en zal nog heel veel geld gaan kosten door de verkeerde besluiten en het verkwanselen van ons belastinggeld. Dit geldt overigens ook voor het klimaat beleid. Er worden honderden miljoenen uitgegeven aan subsidies voor nutteloze projecten zonder eerst te overwegen wat het probleem is en hoe dit op een zo doeltreffende en economische manier opgelost kan worden( idem dus voor het Corona beleid ).

Hoe kan jij in zee gaan met bedrijven en onderzoeksprogramma’s waarvan het enige doel is om zo veel mogelijk winst te maken? U weet dat windmolens en electrische auto’s niet duurzaam zijn. Het maken is heel vervuilend, de levensduur heel beperkt, en het afval niet afbreekbaar. Maar natuurlijk die bedrijven die daar astronomische winsten bij behalen denken niet aan de belastingbetalers hier in Nederland die dit allemaal moeten betalen.

Biomassacentrales, die in alle provincies uit de grond gestampt worden, gepushed door Groen links, zijn het meest vervuilend wat betreft CO2 uitstoot, meer als kolencentrales en slecht voor de boomkap en het vervoer per boot vanuit de Baltische landen. Nederlandse belastingbetalers moeten dit subsidiëren en Vatenfall maakt winst op de exploitatie. Nu wordt dit toch gestopt, want mensen worden ziek. Maar Vatenfall krijgt vergoeding voor gebroken contract.

Heel Europa gaat nu over op de goedkoopste en schoonste energie bron. Nederland gaat er vanaf en moet nu ook weer enorme bedragen aan de NAM betalen voor verbroken contract.  Waarom gaat Nederland van het gas af ? De gaswinningen veroorzaken aardbevingen ! Hoe komt het dat dit tot nu niet is opgelost, waarom heeft de Nederlandse regering, dus U, niet vanaf dag 1 ingegrepen ? Waarom zitten de bewoners nog steeds met die ellende ?

Dit had en moest voorkomen worden. Er kwam een enkel mededogen vanuit de regering, dus vanuit U, net als voor de betrokkenen van de kindertoeslag affaire.Waarom is de bevolking verplicht aan deze dure maatregelen mee te doen, die alleen maar bestemd zijn om grote corrupte firma’s grote winsten te laten maken? En als men naar het tribunaal gaat met deze vooringenomen rechters, kan men zelfs niet hopen ook maar gelijk te krijgen.

Rutte, jij weet zeker dat Nederland, met het behouden van onze eigen gasproductie ( na natuurlijk de bewoners van Groningen uiterst zorgvuldig te hebben vergoed en aardbeving bestendigd te hebben gemaakt ), en electriciteit centrales, goed verder kan en dan geleidelijk over dient te gaan naar kernenergie, die in eerste instantie wel duur is bij de aanschaf, maar duurzaam veiliger minstens 30 jaar mee gaat.

En dan op weg naar Thorium centrales, die hun eigen afval weer omzetten in bruikbare en duurzame energie. Nederland heeft de laatste jaren veel gespaard, maar Nederlanders hadden geen zeggenschap over  hoe dat spaargeld uit zou worden gegeven. Dat hebjij aangericht Rutte me je bende dieven landverraders.

En midden in de Corona crisis, terwijl de inwoners van dit land, hun spaargeld hard nodig hadden, ga  jij Rutte naar Brussel met de belofte geen toezeggingen te doen wat betreft Eurobonds en andere bindende uitgaven. Dit stond overigens in het regeerakkoord. Je hebt alle beloftes aan de laars gelapt met je lachbek Rutte leugenaar verrader !

Bij de terugkeer, wat vernemen wij ? Weg ons spaargeld, weg het regeerakkoord, foetsie, prullebak!!! !!!!!!In Brussel wordt dus een akkoord gesmeed, met het doel om 750 miljard Euros in een herstelfonds te stoppen, dat brengt het totaal van de Eurobegroting op 1824 miljard Euros. Wat gebeurt er nu echt met dit geld ?  Heel goed betaalde banen zitten in het budget, reiskosten,verhuiskosten van en naar Strassbourg, onderhoud van gebouwen, warmte kosten, parties, maaltijden en ik kan nog meer noemen. Moeten wij dit nu allemaal wel willen ? Het herstelfonds bestaat uit 500 miljard subsidies en 250 miljard  leningen. Nederland is een van de grootste netto betalers van Europa

Ons spaargeld is gestolen en wij moeten ons dus nu ook weer inzetten om de landen die niet gespaard hebben te helpen. Er van uitgaande dat Griekenland nog nooit de lening die zij toegezegd kregen hebben terug betaald, denk ik dat dit waarschijnlijk een mooi motief is voor die andere landen om dit ook niet te doen.

Maar wat nu voor Nederland ? Wij zitten zelf in een grote crises, verlies van banen en de hele culturele wereld verwoest, horeca vernietigd en ga zomaar door. U zegt, geen probleem, we gaan lenen… heel veel lenen, we gaan het allemaal weer goed krijgen! En de pensioenen dan ? En de verwoeste levens ? We doen ons best zeg jij RUTTE, maar je liegt want wie gaat die leningen terug betalen ????? Onze kinderen en onze kleinkinderen !!!!!!!!

WIJ hebben er baat bij om Europese landen financieel te steunen zegt D66, onze Eurofiele partij !! Welk baat ?? Wij doen inderdaad veel handel binnen Europa, maar nu al de Europse landen voor nog wel een paar jaar veel moeite zullen hebben het hoofd boven het water te houden, zullen zij toch echt voorlopig niet in staat zijn om zoveel handel met ons te drijven. Dit klinkt alsof wij eerst aan hen geld moeten geven, zodat zij onze tomaten kunnen kopen.

Dit moet bekeken worden!  Wij zouden in het handelsverdrag kunnen blijven, zoals Noorwegen en Zwitserland, met  een bijdrage voor ons lidmaatschap. Dat zou goed zijn voor Nederland. Verder is de EU een enorme geldverslinder en vooral een machtsverslinder.

Nederland is nu een autonome souvereine staat. Dit wil jij RUTTE met Brussel van ons afnemen, net zoals Sigrid Kaag  (D66) in haar verkiezingsprogramma. De regels en wetten van de EU, maken ons heel duidelijk een provincie van Europa, waar we, omdat we maar zo klein zijn niets meer te zeggen hebben, maar omdat wij hard werken, wel heel veel geld moeten bijdragen. Wij worden nu al bestuurd door een ongekozen commissie, die besluit, waar, hoe en waaraan wij geld aan mogen uitgeven, of wij een vliegveld mogen openen, of wij vega gehaktballetjes wel vega gehaktballetjes mogen noemen, hoe wij huizen moeten bouwen en dat wij minder vlees moeten eten, over immigratie en welke kleur de sprietjes gras moeten zijn !!

De spoedwet heeft verregaande effecten op de bevolking. Zo’n wet kan niet en mag nimmer aangenomen worden zonder draagvlak. Draagvlak in de politiek, draagvlak onder de burgers, en draagvlak onder zorgpersoneel.

Eerste Kamer stemt over spoedwet waarin jij EUR 95,- boete of een week gevangenis straf krijgt als je minder dan 1,5 m afstand houdt tot iedereen die niet op jouw adres is ingeschreven: je kinderen, je broers, zussen, je (groot)ouders, partner, vrienden, buren, kennissen. En dan avondklok, nog meer economie verwoesting, nog meer schrijnende nood in de zorg, geweld tegen weerloze burgers en Terreur

De ramp, die kartel corruptie heet, is niet alleen een gevaar voor de democratie en vrijheid in het algemeen. De spoedwet doordrukken is landverraad en misdadig zoals de crisis- en herstelwet. Die is er al vanaf 2010 en nooit beëindigd. Het is de salamitactiek.

Het gaat om Nederland  en de Nederlandse bevolking, die allemaal dezelfde rechten hebben en daarom  eisen wij het oneervol ontslag van Rutte en zijn bende leugenaars verraders.

De vaas  ligt in scherven en die zijn scherp

De grove bezem komt eraan voor de grote schoonmaak

Amsterdam,

20 10 2020

Burgers Groep DH

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pandemie GEPLAND

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Duizenden artsen noemen de pandemie een wereldwijde misdaad en een werelddictatuur met een sanitair excuus.

Twee jaar voordat Covid-19 op het wereldtoneel kwam, werden er honderden miljoenen PCR testkits voor Covid-19 gedistributeerd wereldwijd.

In 2015 patenteerde Richard A. Rothschild een testmethode voor Covid-19.

De Wereld Bank laat zien hoe het ‘Covid-19’ project gepland staat tot eind maart 2025.

In 2013 voorspelde een onderzoeker een wereldwijde pandemie met een coronavirus en zei dat dit in 2020 zou gebeuren. Hij wist dat door persoonlijk onderzoek naar zogenaamde ‘complot-theorieën’.

In 2017 garandeerde Anthony Fauci een uitbraak van een besmettelijke ziekte tijdens de eerste periode van de Trump administratie.

Vlak voor het uitbreken van een coronaviruspandemie organiseerde Bill Gates een wereldwijde coronavirus pandemie oefening: Event201.

Vlak voor de uitbraak vertelde de Global Preparedness Monitoring Board de wereld dat ze klaar moesten zijn voor een coronavirus pandemie.

In 2018 kondigde het Institute for Disease Modeling een wereldwijde pandemie aan met een griepvirus, afkomstig uit China in het gebied van Wuhan.

In 2018 kondigden Bill en Melinda Gates aan dat er in de komende jaren een wereldwijde pandemie van een gemanipuleerd virus zou uitbreken.

Het coronavirus SARS-CoV-2 werd wellicht gecreëerd in het Bio Safety Lab Level 4 in Wuhan, dat miljoenen dollars ontving van Anthony Fauci.

Een gerespecteerde Chinese virologe beweert dat China het virus bewust heeft laten verspreiden, in samenwerkng met de Wereld Gezondheids Organisatie.

In verschillende films werd de pandemie van het coronavirus tot in detail afgebeeld en werd zelfs hydroxychloroquine als geneesmiddel genoemd.

De Olympische Zomerspelen van 2012 speelden een pandemie van een coronavirus tijdens hun openingsshow.

De onderzoeksjournalist Harry Vox voorspelde in 2014 dat er een wereldwijde pandemie zou ontstaan, zodat de ‘heersende klasse’ een hoger niveau van autoritaire controle zou kunnen toepassen.

De onderzoeksjournalist Anthony Patch voorspelde in 2014 een wereldwijde pandemie met een ontwikkeld virus, dat zou worden gebruikt om de mensheid een DNA-veranderend vaccin op te dringen.

Dr. Carrie Madej bestudeerde decennialang DNA en vaccins en zegt dat het plan is om het Covid-19 vaccin te gebruiken om het proces van transhumanisme te starten: het herprogrammeren van het menselijk DNA en de mens koppelen aan digitale controlesystemen.

De CIA-officier Dr. John Coleman bestudeerde geheime genootschappen en zegt dat hun doel is om de aarde te ontvolken door middel van georganiseerde pandemieën van dodelijke, snelwerkende ziekten.

In de staat Georgia werd in 1980 een groot monument opgericht met tien richtlijnen voor de mensheid, in acht talen. De eerste van deze ‘Tien Geboden’ is dat de mensheid moet worden gereduceerd tot een half miljard mensen.

Bill Gates zei tijdens een TED-toespraak dat nieuwe vaccins kunnen worden gebruikt om de wereldbevolking met 10-15% te verminderen.

De professionele onderzoeker Mike Adams voorspelde jaren geleden wat we nu zien gebeuren: het vrijgeven van een gemanipuleerd biowapen, gevolgd door een vaccinatiemandaat, massale overheidsfinanciering voor de vaccinindustrie en een vaccin dat in recordtijd wordt ontwikkeld. Hij voorspelde dat dit vaccin in de loop van enkele jaren grote aantallen mensen zal doden.

In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation het ‘Scenario voor de toekomst…’ waarin zij een komende wereldwijde pandemie beschrijven, die moet resulteren in de implementatie van een autoritaire controle op de mensen, die vervolgens zal intensiveren na de pandemie.

In 2020 publiceren ze een handboek dat uitlegt hoe deze wereld van controle opgezet moet worden. Ze zeggen dat het leven niet terug kan keren naar het normale, totdat de wereld onderworpen is aan deze controle van autoritaire regeringen.

We zien inderdaad dat Bill Gates en vele anderen wereldwijd meteen de controle in handen krijgen op ongekende manieren, met het afdwingen van vaccin-ID’s, het verplicht dragen van gezichtsmaskers, sociale afstand nemen, gedwongen opsluiting, het traceren van extreme contacten, enzovoorts.

Onderdeel van deze nieuwe controle is het censureren van elke stem van artsen, wetenschappers of andere deskundigen die kritiek hebben op wat er aan de hand is.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.