Onderzoeken bewijzen : HF LF EMV WIFI 4g 5g veroorzaken ziektes bij mensen dieren en levende organismen

Onderzoeken Links  toegevoegd aan het  5G RF Dossier.

( http://www.stanrams.com/5g-technology-has-to-be-stopped/)

Beste mensen,

Als U wilt weten aan welke gevaren van mobiele straling U volgens vele duizenden  wetenschappers en organisaties van over de hele wereld al vele jaren bent blootgesteld, en als U wilt weten welke nadelen en schade het nieuwste mobiele netwerk 5G met zich mee kan  brengen,  bekijk dan ter introductie,  de documentaire “5G-apocalyps” in zijn geheel van Sacha Stone, en de lezing van Claire Edwards: The Madness of Putting 53,000 5G Satellites in Space.

Vorm uw eigen mening door het bestuderen van het op gepubliceerde RF en 5G dossier met een schat aan informatie, getuigenissen van wetenschappers,  nieuws, videos en de bijgevoegde  link- en bronvermelding.

Het  RF 5G mobiele straling dossier word regelmatig aangevuld en bijgewerkt met de nieuwste bevindingen en updates uit de wereld van wetenschappers en mensen uit alle lagen van de bevolking van de hele wereld.  Bij alle items zijn links vermeld, bewijs stukken, fact checks en de juridische en ethische verantwoording. Het dossier is bedoeld als bron en als studie-dossier ten dienste van  iedereen, voor een beter begrip, inzicht, en voor een betere gezonde en liefdevolle samenleving.

Waarover hebben we het?

Hoogfrequente EMV of straling komen van alle zendende draadloze apparatuur. Dus van zendmasten, small cells, radar, draadloos internet (Wifi), tablet, smartphone en alles wat je daarmee kunt aansturen, DECT-telefoon, slimme meter, draadloze thermostaat, de slimme thermostaat en zo meer. Laagfrequente EMV komen van het elektriciteitsnet en alles wat daarop aangesloten kan worden: meterkast, kabels, elektrische apparaten, opladers, lampen. Maar ook bijvoorbeeld van de elektrische fiets, trein en auto.

Elektrogevoelige mensen( en iedereen die het nog niet heeft zal op den duur last krijgen van de straling) krijgen bij blootstelling als eerste klachten zoals hoofdpijn, slaapproblemen, concentratie- en geheugenstoornissen, hartkloppingen, vermoeidheid, huidproblemen en oorsuizen. Die klachten kunnen ernstig zijn of steeds erger en levensbedreigend worden.

Bij aanhoudende blootstelling kunnen ernstige ziekten ontstaan zoals DNA schade, leukemie, hersenkanker, trombose, bloedcelewandschade, hartaandoeningen, luchtwegeninfecties, aderverkalking e.a. Dat zijn de feiten gebaseerd op een zeer omvangrijk onderzoek door tienduizenden artsen en wetenschappers uit de hele wereld.

Bovendien

Met de  door 5g bestuurde zogenaamde biosensor, die mogelijk al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins kan worden verwerkt, begint een nieuwe fase  voor de mensheid, waarin iedereen controleerbaar (track and trace)  en  zelfs in de latere toekomst “stuurbaar” zou kunnen worden. De ‘nieuwe mens’, of de mens 2.0 zoals de elite rond Bill Gates en Elon Musk die voor ogen hebben, zal tussen nu en 2025-2030 stapsgewijs in een soort cyborg worden veranderd als, onderdeel van een wereldwijd  controlesysteem, waarin persoonlijke vrijheden volledig zullen zijn verdwenen, en zelfs de vrije wil van de mens zal zijn afgepakt.

Informeer U mbt Transhumanisme  goed, in het belang van Uzelf, en  in het belang  van uw dierbaren, de kinderen en de komende generaties,  voor de vrijheid, veiligheid en de gezondheid van alles dat leeft en bloeit op Moeder Aarde

Verenig U en roep een halt toe aan de Natuur vernietigende overheden, multinationals en schatrijke figuren met hun levensgevaarlijke technieken en geknoei  met bio-wapens , muterendeAI Virussen en het levensgevaarlijke 5G  experiment.

Update: Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met een Nederlandse huisarts, het 5G-Manifest van Nederlandse artsen opgesteld.

Bent u arts en maakt u zich ook zorgen over de almaar toenemende stralingsbelasting en met name over de nog onbekende gevolgen van de uitrol van het 5G-netwerk en bent u, net als een groot aantal vakgenoten wereldwijd (zie het onderstaande overzicht), van mening dat het hoog tijd is dat het voorzorgsprincipe (“better safe than sorry”) toegepast wordt? Teken dan allen het Manifest van Nederlandse Artsen

Brief aan Mona Keijzer

In het gesprek op 10 juni 2020 werden vijf onderwerpen aan de orde gesteld, te weten:

 • De wetenschap met betrekking tot EMV en de ICNIRP blootstellingslimieten
 • Het voorzorgsbeginsel en de adviezen van de Gezondheidsraad
 • De gezondheidsklachten van mensen met EHS (elektrohypersensitiviteit)
 • Een  stralingvrijebied voor herstel van elektrogevoelige mensen
 • Stralingsarme woongebieden voor elektrogevoelige mensen

Oplossingen

In eerste instantie dient de uitrol van 5g gestaakt te worden en dient er een groot onafhankelijk onderzoek te komen naar straling, zoals de soort straling, en de doses straling die worden gebruikt per stad en regio,  en de gevolgen hiervan op de bevolking. Daarbij zijn overal metingen nodig, en medische testen zoals bij de door straling getroffen mensen in elke stad en regio.

Zolang er nog geen stralingvrije zones zijn,  dienen deze er zsm te komen, die primair bedoeld zijn voor de tijdelijke opvang van elektrogevoelige mensen. Belangrijke functies en voorwaarden voor een dergelijke stralingsarme zone zijn onder meer (voor uitgebreide toelichting zie bijlage 1):

 • laagdrempelige crisisopvang voor elektrogevoelige mensen in nood;
 • mogelijkheid om uit te zoeken of gevoeligheid voor EMV oorzaak van de klachten is;
 • mogelijkheid voor leren omgaan met EHS, revalidatie en recreatie voor elektrogevoeligen;
 • (SOLK) behandelaar bezoekt elektrogevoelige mensen en verleent zorg in de opvanglocatie;
 • verbod op draadloze communicatie in de opvanglocatie;
 • garantie dat er geen nieuwe externe EMV-bronnen in de buurt van de stralingsarme zone bijkomen.

Hoofddoel is om mensen weer te laten terugkeren naar de samenleving. Gedacht wordt aan een centraal in Nederland gelegen stralingsarme locatie. Zie voor meer informatie over de brief aan    strallingbewust.info

Van de auteur van dit blog:

Bovendien is er meer actie nodig, want het is zeer noodzakelijk om in elk geval het aantal WIFI punten en 5g masten, in heel Nederland terug te brengen tot nul, wegens de significante schade die word veroorzaakt  door de 5g en WIFI straling. En wegens het aangetoonde causaal verband tussen COVID en Straling

UPDATE

Het verband tussen covid en 5g mobiele straling

Connection Between COVID-19 and Exposure to Radiofrequency Radiation


COVID-19 public health policy has focused on the SARS-CoV-2 virus and its effects on human health while environmental factors have been largely ignored. In considering the epidemiological triad (agent-host-environment) applicable to all disease, we investigated a possible environmental factor in the COVID-19 pandemic: ambient radiofrequency radiation from wireless communication systems including microwaves and millimeter waves. COVID-19 surfaced in Wuhan, China shortly after the implementation of city-wide 5G (fifth generation of wireless radiation), and spread globally, demonstrating a statistical correlation to international communities with 5G antennas installed. In this study, we examined the peer-reviewed scientific literature on the detrimental bioeffects of radiofrequency radiation (RFR) and identified several ways in which RFR may be contributing to COVID-19 as a toxic environmental cofactor. We conclude that RFR and, in particular, 5G, which involves 4G infrastructure densification, has exacerbated COVID-19 prevalence and severity by weakening host immunity and increasing SARS-CoV-2 virulence by (1) causing morphologic changes in erythrocytes including echinocyte and rouleaux formation that may be contributing to hypercoagulation; (2) impairing microcirculation and reducing erythrocyte and hemoglobin levels exacerbating hypoxia; (3) amplifying immune system dysfunction, including immunosuppression, autoimmunity, and hyperinflammation; (4) increasing cellular oxidative stress and the production of free radicals exacerbating vascular injury and organ damage; (5) augmenting intracellular Ca2+ essential for viral entry, replication, and release, in addition to promoting pro-inflammatory pathways; and (6) worsening heart arrhythmias and cardiac disorders. In short, RFR is a ubiquitous environmental stressor that contributes to adverse health outcomes of COVID-19. We invoke the Precautionary Principle and strongly recommend a moratorium on 5G wireless infrastructure at this crucial time to help mitigate the pandemic, and to preserve public health until governmental safety standards for RFR exposure based on current and future research are defined and employed.

ZIE

Evidence for a Connection Between COVID-19 and Exposure to Radiofrequency Radiation from Wireless Telecommunications Including Microwaves and Millimeter Waves

Authors

Het verband tussen covid en 5g mobiele straling

Connection Between COVID-19 and Exposure to Radiofrequency RadiationUpdate 23 12 2020

Het Kennisplatform EMV heeft een duiding gepubliceerd bij het advies. Het Kennisplatform geeft aan dat de Gezondheidsraad maar een beperkte analyse heeft kunnen doen van de wetenschappelijke gegevens en daardoor niet heeft kunnen onderzoeken bij welke blootstellingsniveaus er gezondheidsschade kan optreden. In de komende weken komt het Kennisplatform EMV met een uitgebreidere duiding en een overzicht van vragen en antwoorden naar aanleiding van het advies.


Update 20 08 2021

In haar 175 pagina’s tellend rapport “Health Effects of 5G. Current State of Knowledge on the Carcinogenic and Reproductive Development Risks Associated with 5G, as Derived from Epidemiological Studies and Experimental In-Vivo Studies” oordeelt de de EU-commissie Science and Technology Options Assessment (STOA) onder andere: 

– er is voldoende bewijs van een mogelijk risico op kanker en effecten op vruchtbaarheid
– er is geen onderzoek gedaan naar de hogere 5G-frequenties waarmee de uitrol daarvan dus neerkomt op een experiment op de bevolking
– er zou ook rekening gehouden moeten worden met niet-thermische effecten

Meer info:
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1740

art


Extremely powerful, ugly wireless antennas don’t belong near where people live
Samenvatting-5G-en-gezondheid.pdf
Adobe Acrobat document 249.9 KB
Advies-5G-en-gezondheid.pdf
Adobe Acrobat document 704.5 KB
Achtergronddocument-advies-5G-en-gezondh
Adobe Acrobat document 1.6 MB
20200902-eerste_indruk_GR-advies-5G.pdf
Adobe Acrobat document 163.8 KB

Achtergrondinformatie en onderzoek door de fractie van Onafhankelijk Papendrecht leest u hier.

Update 29 1 2021

11.000 pagina’s met bewijsmateriaal ingediend in de Landmark 5G-zaak tegen de FCC, hoorzitting op 25 januari

Nadat de FCC vorige maand zogenaamd geen bewijs vond van schade veroorzaakt door draadloze technologie, hebben CHD en andere groepen een rechtszaak aangespannen – en hebben ze 11.000 pagina’s met bewijsmateriaal bijgevoegd die de conclusie van de FCC weerleggen.
Al decennia lang wordt het publiek verteld dat er geen bewijs is dat draadloze technologie schadelijk is. Claims met betrekking tot schade door 5G zijn afgedaan als ‘ complottheorie ‘.

Een baanbrekende zaak tegen de Federal Communication Commission (FCC) betwist deze verklaringen en beweert dat de schade is bewezen en dat er een epidemie van ziekte bestaat.

Onlangs hebben de toonaangevende milieu- en gezondheidsorganisaties die de zaak hebben ingediend 11.000 pagina’s met bewijsmateriaal ingediend ter ondersteuning van hun beweringen. (Links naar het bewijs worden hieronder gegeven).

De zaak wordt behandeld door de Amerikaanse Courts of Appeals of the DC Circuit. Mondelinge argumenten zijn gepland op 25 januari om 9.30 uur EST. Het publiek kan ernaar luisteren op YouTube .

Zie voor meer documentatie :

Het complete  5G dossier.

Ik wens U allen inspiratie, veel sterkte en een goede gezondheid toe,

Met vriendelijke groet,

Stan Rams

Amsterdam,  30 04 2020


Inleiding Video Café WeltschmerzDe gezondheidsrisico’s van straling worden door onze overheid totaal genegeerd. Hoewel er meerdere gesubsidieerde instituten zijn om de burger te beschermen, maken zij met elkaar de dienst uit. Onderzoeken worden gemanipuleerd. Klagers worden niet serieus genomen, het bos in gestuurd of tegen elkaar uitgespeeld. 5G moet blijkbaar doorgerold worden, want de politiek in Den Haag heeft bepaald. Gezondheidsrisico’s worden weggehoond!

Deze video werde geproduceerd door Café Weltschmerz.

COVID-19” is geen nieuwe ziekte, maar een nieuwe naam voor een oude ziekte: “Radiation Sickness”. De magnetron ziekte.

De 5G masten zenden niet-ioniserende straling uit, welke wordt versterkt door het in het milieu gedumpte grafeenoxide. Grafeenoxide is verwerkt in brandstoffen, verpakkingsmateriaal, voedingsmiddelen, drinkwater en medicijnen. De Grafeenoxide injectie is het “kill shot”, de trigger om mensen met een verzwakt immuunsysteem ziek te krijgen. In veel gevallen doodziek. Met het korter worden van de dagen neemt de straling weer toe en luidt de volgende “coronavirus” golf in, waarschijnlijk als “Delta-variant”. Het is een kwestie van een druk op de knop.

Met uw mobieltje of snelheid van het internet heeft 5G niets te maken.

In haar meest recente programma’s heeft La Quinta Columna nieuwe ontdekkingen gedaan waarvan de wereldbevolking op de hoogte moet zijn.

COVID-19 is geen nieuwe ziekte maar een nieuwe naam voor stralingsziekte. We weten ook dat deze ziekte wordt veroorzaakt door de elektrofrequenties die door 5G-antennes worden uitgezonden. Deze emissies gaan van niet-ioniserend naar ioniserend door signaalvermenigvuldiging, hoogstwaarschijnlijk door grafeenoxide in het milieu (afkomstig van chemtrails). Of door zware metalen.

En natuurlijk is deze technologie niet alleen verantwoordelijk voor dat alles, maar is zij ook nauw verbonden met de seismische en vulkanische activiteit die sinds het begin van de plandemie over de hele planeet is waargenomen. Deze technologie die ons bestraalt zou ook verantwoordelijk zijn voor het beruchte Hum-geluid.

Een van de ontdekkingen die het meest de aandacht heeft getrokken, is dat “de Hum”, waarvan de oorsprong onbekend was of werd toegeschreven aan zogenaamde hemelbevingen, een geluid is dat wordt voortgebracht door de geoklimatologische antennes waarmee de hele planeet wordt bestraald in een plan van massale ontvolking en transhumanisme.

In het volgende fragment tonen en analyseren Dr. José Luis Sevillano en Ricardo Delgado de video die een volger hen toezond. Daarin is de Hum te horen, een geluid dat altijd samenvalt met het begin van een nieuwe COVID-golf.

Het beroemde Hum-geluid valt samen met de golven die door het coronavirus worden gemaakt. Het is allemaal bestraling en signaalversterking via grafeenoxide. Het “coronavirus” is de dekmantel voor een militaire stralingsoperatie. 5G is een wapen.

Ricardo Delgado: En nu u het Hum-fenomeen hebt genoemd, de beroemde mysterieuze Hum waarvan men niet wist waar hij vandaan kwam. Specifiek, in een stad hier in Sevilla -die behoort tot de Aljarafe, Almensilla-, werd de Hum ‘s nachts gehoord. We gaan het zien. Let goed op. Ik weet niet hoe het geluid zal klinken. Gebruik desnoods een koptelefoon. Het is nog niet begonnen. Nu. Deze persoon is, precies, van Ciudad Real. Uit Daimiel, waar de hele antennegalerij staat.

Dr. Sevillano: Solana en Alcázar zijn degenen die afhankelijk zijn van het Manzanares station. Die stralen elke dag.

Ricardo Delgado: Nou, het is interessant geweest zoals veel mensen het horen. Je kunt deze video vinden op het Telegram kanaal. Sommige mensen houden een oogje in het zeil voor dat rare geluid, die onlokaliseerbare Hum. Het is niet bekend waar het vandaan komt, maar dat het samenvalt met de corona golven omdat het ook werd gehoord in het begin van de jaren 2020, vooral.

Dr. Sevillano: En we leren al dingen, vrienden, met behulp van onze kleine hoofden. Want als je wacht op die Carballo kerel om je uit te leggen wat Hum is… Ha! Of die Iker kerel, die praat over het mysterie van de Hum en blah, blah. Hier is de uitleg. Het mysterie van de Hum valt samen met het coronavirus en zijn golven. Dat hebben we hier ontdekt.

Ricardo Delgado: Hij noemde het… Om het uit te leggen, gaven ze het een technische naam – deze mensen zijn daar specialisten in -, hij noemde het skyquake. Een soort aardbeving, maar dan in de lucht. Gecreëerd door luchtstromingen die, wanneer ze botsten, het geluid veroorzaakten.

Dr. Sevillano: Als we het woord ‘hemelbeving’ onderzoeken, weten we exact wanneer we werden bestraald. Op welke tijden ze voorkwamen. Vooral het afgelopen jaar. Dus u ziet dat we dit allemaal aan het blootleggen zijn. En omdat we het nu weten, zijn we ook niet meer zo weerloos, toch? Omdat we het al weten. We zullen het niet meer stil houden.

We weten nu dus ook dat wanneer dat geluid klinkt, dat waarschijnlijk komt omdat ze de weerantennes gebruiken om iets raars op te wekken en wat waarschijnlijk de volgende coronavirus uitbraak is.

Ze zijn zich waarschijnlijk aan het voorbereiden. En als ze denken dat het tijd is om alle leven op aarde weg te vagen, zullen er chemische wolken en antennes tegelijkertijd aan het werk gaan. En dan beginnen de mensen ziek te worden. Nadat ze het in de basis al hebben voorbereid, is het genoeg om die twee elementen in werking te zetten, en dat is alles wat ze nodig hebben om het af te maken. Ik zeg het je. De mensen worden nu al ziek. Vergeet niet dat ze nu al mensen ziek maken. Nu al. Ze zijn al bezig.


update

Bestuursrechter erkent verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten

Voetnoten:

[1] ECLI:NL:RBGEL:2020:6699. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6699&showbutton=true.

[2] https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing:  https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

[3] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/.

[4] https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:6702&showbutton=true.

[5] https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.
Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/.

[6] ‘In artikel 1.4. van de Omgevingswet is echter bepaald dat de Omgevingswet terugtreedt als een specifieke wet voorziet in een uitputtende regeling op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met dit wijzigingsbesluit is een dergelijke uitputtende regeling beoogd. Dit betekent dat decentrale overheden als provincies, gemeenten en waterschappen, ten aanzien van elektromagnetische velden, geen afwijkende of aanvullende voorschriften zullen kunnen stellen krachtens de Omgevingswet.’  Artikel 5.2., Concept-regeling. Consultatieversie ‘Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met het vaststellen van landelijke regels ter bescherming van de volksgezondheid tegen de elektromagnetische velden die het gevolg zijn van het gebruik van frequentieruimte’. (Zie ook artikel 5.1. Concept-regeling.) https://www.internetconsultatie.nl/emvbesluit.

[7] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/09/02/5g-en-gezondheid.

[8] https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/

[9] Zie ook: https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/.

[10] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2008). Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid. Pagina 119–120.

[11] Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, paragraaf 6.3.1. Proportionaliteit. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A52000DC0001.

[12] De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid schrijft in haar rapport ‘Onzekere veiligheid. Verantwoordelijkheid rond fysieke veiligheid’ (pagina 121):
‘Ambigue risico’s dienen zich aan waar wetenschappelijke of maatschappelijke controverses over risico’s ontstaan.’ Bij ambigue risico’s is voorzorg noodzakelijk, aldus de WRR. Aangezien de ICNIRP-limieten controversieel zijn, kan deze voorzorg niet tegelijk ook op deze limieten gebaseerd zijn.

[13] RIVM (2003). Nuchter omgaan met risico’s. Milieu- en Natuurplan (MNP). RIVM rapport 2510701047/2003, pagina 35.

[14] Zie mijn beroepschrift: https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Beroepschrift-WJ-de-Jong-zaaknummer-ARN-19-2184-WABOA-Rechtbank-Arnhem.pdf. Voor ‘Nadere toelichting en onderbouwing:  https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/Nadere-toelichting-en-onderbouwing-WJ-de-Jong-ARN-19-2184-WABAO-Rechtbank-Arnhem.pdf.

Jon Rappoport, The SARS-Cov-2 virus was never proved to exist

Thomas Cowan en Sally Fallon Morell, The Contagion Myth

Bartomeu Payeras i Cifre
ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE no CASOS CORONAVIRUS / 1000 h. y
LOCALIZACIÓN ANTENAS 5G. Idem Engelstalig en de Nederlandse vertaling

Arthur Firstenberg, An Emergency Appeal to the World’s Governments by Scientists, Doctors, Environmental Organizations and Others

Michael Levesque, Covid-19 & 5G

(Audio) Mark Steele talking to the BBC about battlefield technology, coronavirus, LED streetlights, RF, EMF and 5G

Eleanora I. McBean, Swine Flu Expose
CHAPTER 2: THE SPANISH INFLUENZA EPIDEMIC OF 1918 WAS CAUSED BY VACCINATIONS

Christian Wehenkel, Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide

Dr. Magda Havas, Corona Virus and 5G – is there a connection?

Dr. Magda Havas, Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States?

(Video) Joe Imbriano, The 60 Gigahertz And WiGiG Reality

Russell Jacquet, Is there a Link between 5G Internet Frequencies and the Corona Virus?
Matters of Discussion

5G in lichtmasten

26/08/2011 Interphone: Mogelijk verhoogd risico acoustisch neuroom bij veel gebruik mobieltje.

26/08/2011 Iran: Electromagnetische velden veroorzaken hersenschade bij kippenembryo’s.

25/08/2011 Ukraine: Dramatische aanwijzingen dat straling mobiele telefonie kankerbevorderend werkt.

23/08/2011 India: Langdurig gebruik mobiele telefoon leidt tot gehoorschade.

08/08/2011 Spanje: Effect UMTS op activiteit hypothalamus (bij ratten) onder thermisch veiligheidsniveau.

05/08/2011 Australië: Persoonsgebonden effecten op slaap bij blootstelling mobiele telefonie vergt omdenken.

03/08/2011 Japan: Verband tussen verstoringen slaappatroon en gebruik van mobiele telefonie.

02/08/2011 USA: Bewijs voor nieuw neurologisch syndroom Electromagnetic Hypersensitivity EHS (Upd)

02/08/2011 USA: Verband tussen blootstelling aan magnetische velden gedurende zwangerschap en astma.

02/08/2011 Metastudie: Ernstige verstoring mannelijke vruchtbaarheid door blootstelling aan mobiele telefonie.

28/07/2011 Egypte: Sterke effecten op aminozuren in rattenhersenen na 1 uur blootstelling aan EMV

24/07/2011 Brazilië: Epidemiologische studie bevestigt relatie telecomzendmasten, dood door tumoren.

22/07/2011 Nederland: Lid Cie. EMV van de Gezondheidsraad pleit voor aanscherping ICNIRP normen.

21/07/2011 Secretaris Cie. EMV Gezondheidsraad zoekt steun bij psychiatrie.

20/07/2011 Zweden: Mogelijk verband tussen melanoma en gebruik mobiele telefoon.

19/07/2011 Griekenland: Wifi beïnvloedt hersenactiviteit bij jonge volwassenen.

17/07/2011 Italië: Overzicht gecombineerde effecten van EMV en andere chemische of fysische stoffen.

13/07/2011 Zwitserland: Effect van UMTS signaal op bloedcirculatie in de hersenen en op de hartslag.

09/07/2011 Turkije: De gentoxische effecten van RF straling bij hersenen van muizen.

07/07/2011 Spanje: Risico van hersentumoren bij mobiele telefonie.

05/07/2011 Duitsland: Up-to-date lijst van studies die de gevaren aantonen van draadloze technologie.

05/07/2011 Ukraine: Langdurige blootstelling aan microwave straling bevordert kankergroei.

01/07/2011 Griekenland: Effect van wifi op neurale hersenactiviteit geslachtsafhankelijk.

28/06/2011 Zwitserland: Invloed UMTS EMV op bloedcirculatie hersenen en hartritme.

20/06/2011 UK: Verband tussen babyfoons en autisme. Een serieuze waarschuwing voor jonge ouders.

18/06/2011 China: Correlatie gebruik mobiele telefoon en kwaadaardige speekselklier afwijkingen.

18/06/2011 Italië: Meta-analyse, risico hersentumoren verdubbelt bij langdurig gebruik mobiele telefonie.

16/06/2011 België: Veranderingen in protozoa bij een in gebruik zijnde GSM mast. Nocebo? Attributie?

12/06/2011 Israël: Eenvoudige standaardtest voor bepaling celstress bij planten in radiofrequente straling.

10/06/2011 Intenationaal onderzoek over het risico op hersentumoren en mobiele telefonie.

10/06/2011 Interphone: Opname van radiofrequente (HF) energie door de hersenen.

07/06/2011 Nederlandse en Oostenrijkse wetenschappers diametraal tegenover elkaar.

31/05/2011 Italië: Invloed GSM straling op bloedlymfocyten

30/05/2011 Australië: Invloed van GSSm en UMTS op cognitieve functies.

28/05/2011 Turkije: Straling GSM veroorzaakt bij ratten oxidative stress in hart, longen, testis en lever.

27/05/2011 Saoedi-Arabië: Langdurige blootstelling aan mobiele telefonie beïnvloedt zaadkwaliteit ratten.

26/05/2011 Duitsland: Effecten van UMTS op hersenen en hormoonafscheiding.

23/05/2011 Cie. EMV Gezondheidsraad volhardt in haar standpunt: alleen thermische effecten zijn schadelijk.

18/05/2011 Groningen: Stralingonderzoek naar gezondheidsschade bomen stadssingel.

18/05/2011 Australië/Spanje: Mobiele telefonie beïnvloedt cognitief functioneren.

13/05/2011 India: Straling mobiele telefonie beïnvloedt wortelgroei door beschadiging biochemische processen.

13/05/2011 Zwitserse studie: Straling mobiele telefonie beïnvloedt biologische processen.

10/05/2011 Zweden: Risico hersentumor door mobiele telefoon neemt toe met gebruik, vooral voor 20e levensjaar.

05/05/2011 Zwitserland: Bijen in paniek door straling mobieljes. (Update 5 mei 2011 met Duitse bevestiging)

02/05/2011 USA: ”Telefoonstraling schadelijk vanwege samenwerkende fotonen”.

15/04/2011 Zwitserland: Invloed RF elektromagnetische velden op EEG tijdens de slaap.

15/04/2011 Canada/Oostenrijk: Gebruik mobiele telefonie heeft negatieve invloed op de zaadkwaliteit bij mannen.

11/04/2011 Finland: Onbekende (?) milieu-oorzaak voor teruglopende zaadkwaliteit Finse mannen.

08/04/2011 Zuid-Afrika: Effect van GSM op vruchtbaarheid zaadcellen.

08/04/2011 USA: DNA is een antenne in een elektromagnetisch veld.

05/04/2011 Iran: Wonen nabij hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

05/04/2011 Brazilië: Degeneratie testes door LF elektromagnetische velden bij ratten.

02/04/2011 USA: Mobiele telefonie verstoort hersenmetabolisme.

31/03/2011 Argentinië: Heupbot aandoeningen onder gebruikers en dragers van mobiele telefoons.

28/03/2011 Rusland: Effecten straling zendmasten mobiele telefonie op auto-immuunsysteem van ratten.

26/03/2011 Elektromagnetische straling van mobiele telefoons kan invloed hebben op de botsterkte.

26/03/2011 Biochemische veranderingen in werkbijen bij blootstelling aan straling mobiele telefonie.

22/03/2011 India: Wederom bevestigd, straling mobieltje beïnvloedt vruchtbaarheid ratten.

16/03/2011 Australië: Afname overlevingskans kinderleukemie gerelateerd aan nabijheid TV zenders.

13/03/2011 Duitsland: Veranderingen neurotransmitters onder invloed velden zendmast mobiele telefonie.

13/03/2011 India: Bestraling ratten met GSM leidt tot onvruchtbaarheid.

06/03/2011 Duitsland: Beierse studie over de invloed van zenders mobiele telefonie op gezondheid omwonenden.

03/03/2011 Turkije: Umts en oxidatieve stress in rattenharten, beschermende werking selenium en L-carnitine.

22/02/2011 Zweden: Risico op hersentumor neemt toe met gebruiksduur en beluren.

14/02/2011 Turkije: Wederom, straling UMTS veroorzaakt celdood bij spermatogenese in ratten.

04/02/2011 Intensief gebruik mobiele telefoon risicofactor voor geestelijke gezondheid van jongeren.

29/01/2011 Topwetenschappers verbonden aan het WHO Interphone-onderzoek doen dramatische oproep.

21/01/2011 Verandering in bloedwaarden na aanschakeling zendmast bevestigd.

13/01/2011 Verschillende artikelen over de niet-thermische effecten en werkingsmechanismen van EMV.

13/01/2011 China: Overzicht invloed van mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.

06/01/2011 UK: Het risico op leukemie in verband met het gebruik van mobiele telefonie.

06/01/2011 India: Het officiële onderzoeksrapport over de schadelijkheid van mobiele telefonie.

31/12/2010 Het risico van hersentumoren bij draadloze telefonie. Samenvattend artikel in Journal Tomography.

30/12/2010 UK: C2000 veroorzaakt gezondheidssymptomen maar is er niet verantwoordelijk voor. (!)

24/12/2010 Israël: Incidentie speekselklierkanker sterk gestegen in algehele bevolking, vooral na 2001. (Upd)

20/12/2010 Duitsland: Het effect van microwaves op het centrale zenuwstelsel. Een studie uit 1965.

19/12/2010 Nederland: Sterke toename zaadbalkanker onder jonge mannen. (Upd. + Opm Stopumts).

18/12/2010 Zweden: Resultaten Hardell groep betreffende hersentumoren corresponderen met Interphone.

13/12/2010 Oostenrijk: Samenvatting onderzoeksresultaten gentoxiteit mobiele technologie.

12/12/2010 WHO: Melatoninegebrek waarschijnlijk carcinogeen.

11/12/2010 USA: Mobiele telefonie en gedragsproblemen bij kinderen.

07/12/2010 Duitsland: Gezondheidsrisico elektrosmog in de huisartsenpraktijk.

03/12/2010 Duitsland: Gezondheidsklachten en de afstand rond zendmasten voor mobiele telefonie.

02/12/2010 Japan: Onderzoekers zien (wederom) verband tussen mobieltjes en hersenttumoren.

02/12/2010 Griekenland: Kortetermijngeheugen bij muizen aangetast door straling mobiele telefonie. Nocebo?

29/11/2010 Interactie tussen elektromagnetische velden en levende materie. ICEM’s monograph.

25/11/2010 Turkije: Afname hersencellen na blootstelling aan GSM bij ratten.

23/11/2010 Nederland: Laboratoriumonderzoek naar negatieve invloed op gezondheid van planten. Rapportage.

23/11/2010 Zweden: Mogelijk verklarend mechanisme voor gerapporteerde slapeloosheid door EMV.

18/11/2010 Griekenland: Blootstelling aan straling mobiele telefonie beïnvloedt gehoorsysteem.

18/11/2010 Kennisplatform EMV publiceert eerste indruk onderzoek hoogspanningslijnen en kinderleukemie.

17/11/2010 Frankrijk: Aanwezigheid hoogspanningsleidingen kan rol spelen bij voorkomen hersentumor.

06/11/2010 Canada: Vermindering van libido in nabijheid zendmasten voor mobiele telefonie.

05/11/2010 Journal Computer Assisted Tomography: Best beschikbaar onderzoek linkt mobieltjes met hersentumoren.

04/11/2010 Japan: Toegenomen risico voor acoustisch neuroom al mogelijk bij meer dan 20 min. bellen per dag

04/11/2010 USA: Big Telecom manipuleert structureel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

02/11/2010 Rusland: 40 jaar oude studie over de invloed van microwavestraling op mens en dier.

30/10/2010 USA: Elektromagnetische velden zouden allergische reacties versterken.

21/10/2010 ”A few studies suggest that biological effects can be seen at low levels of exposure”.

20/10/2010 India: Invloed GSM op hartritme en bloeddruk bij gezonde medische studenten.

17/10/2010 UK: Effecten van Tetra (C2000).

08/10/2010 Oostenrijk: Stressenzymen bij blootstelling aan zendmasten voor mobiele telefonie.

04/10/2010 Zuid Korea: Chronische blootstelling aan GSM straling en hersenbeschadiging bij ratten.

23/09/2010 Turkije: Gezondheidsschade bij schildklier na blootstelling aan GSM straling (bij ratten).

22/09/2010 Duitsland: Langdurige GSM blootstelling beïnvloedt gezondheid en verkort levensduur ratten.

22/09/2010 Zweden: GSM blootstelling be�nvloedt EEG en slaapkwaliteit.

22/09/2010 Rusland: Onderzoeken effecten op immuunsysteem door RF EMV in replica bevestigd.

20/09/2010 Finland: Opmerkelijke temperatuurstijgingen bij implantaten o.i.v. geringe RF straling.

19/09/2010 India: Genetische veranderingen bij ratten na blootstelling aan microwaves.

08/09/2010 USA: Elektromagnetische velden en de kosten van een toenemend aantal kankergevallen. Upd.

07/09/2010 Duitsland: Donkerogige vrouwen lopen waarschijnlijk meer risico op oogkanker door EMV.

04/09/2010 Turkije: Pathalogische veranderingen schildklier bij blootstelling straling mobiele telefonie.

04/09/2010 Turkije: Nadelige effecten straling mobiele telefonie op lever is duurafhankelijk.

01/09/2010 Turkije: Invloed straling mobiele telefonie op hersenweefsel ratten, preventieve werking vitamine C.

31/08/2010 Australië: Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico zendmasten mobile telefonie.

27/08/2010 Nederland: Grutto’s leggen geen eieren door zendertje.

24/08/2010 India: Effect van straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.

19/08/2010 Saoedi-Arabië: Straling mobiele telefonie kan ”verwoestend” zijn voor algehele gezondheid.

10/08/2010 Turkije: Afname van essentiële hersencellen bij ratten na blootstelling straling mobiele telefonie.

10/08/2010 Ukraine: Risico op kanker door elektromagnetische straling van draadloze apparatuur.

31/07/2010 Australië: Proefschrift oprichter EMFacts over manipulatie emissienormen overheid en industrie.

30/07/2010 Korea: Beschermende werking van catechin in groene thee tegen UMTS straling.

16/07/2010 Armenië: Niet-thermische effecten op watermoleculen door millimeter wave straling.

15/07/2010 USA: Pas op voor mobieltjes in uw broekzak in combinatie met blue-tooth: afname vruchtbaarheid.

15/07/2010 Israel: Beschermend effect L-Carnitine op oxidatieve stress bij bestraling van ratten.

13/07/2010 Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s van zendmasten voor mobiele telefonie.

07/07/2010 Zweden: Mogelijke verklaring voor slaapstoornissen gerapporteerd bij RF EMV.

05/07/2010 USA: Invloed RF EMV op populierbossen.

02/07/2010 USA: Direct lineair verband tussen abonnementen op mobiele telefonie en hersentumoren.

01/07/2010 Oostenrijk: Na meer dan 4 jaar gebruik mobiele telefoon wordt tinnitus een mogelijke risicofactor.

28/06/2010 India: Gebruik mobiele telefonie kan leiden tot oogbeschadiging.

24/06/2010 Spanje: Deasastreuze uitwerking zendmast mobiele telefonie op omgevingsfauna.

21/06/2010 Zweden: Nieuwe studie van Hardell bevestigt het verband tussen mobieltje en kwaadaardige tumoren

17/06/2010 Griekenland: Voortplantingsvermogen neemt lineair af met cumulatieve korte GSM bestraling.

14/06/2010 Zwitserland: Veterinaire studie bewijst samenhang zieke kalveren en zendmast mobiele telefonie.

11/06/2010 Straling mobiele telefonie heeft wel degelijk invloed op wereldwijde sterfte bijenpopulaties.

29/05/2010 Interphone Commentaar: Bel me op mijn mobieltje – of toch maar liever niet?

28/05/2010 Zweden: Stamcellen gevoeliger voor RF straling, mogelijk verband met kankerrisico.

25/05/2010 Israël: Schadelijke Invloed mobieltje op speekselklieren.

25/05/2010 Griekenland: Schadelijke invloed van mobieltje op geheugenfuncties bij muizen.

22/05/2010 Griekenland: 6 min. blootstelling mobiele telefonie; grote afname vruchtbaarheid bij insecten.

12/05/2010 Canada: De noodzaak om blootstellingslimieten EM straling te herzien is urgent.

08/05/2010 WIFi camera legt elektromagnetische golven vast.

06/05/2010 Oostenrijk: Mensen in de omgeving van zendmasten tonen meer stress en afwijkende speekselwaarden.

01/05/2010 UK: Review van recente studies naar de effecten van elektromagnetische velden.

29/04/2010 UK: Herhaaldelijke blootstelling aan microgolven heeft effect op hersenfunctie van ratten.

22/04/2010 Frankrijk: Straling mobiele telefonie veroorzaakt schade aan rattenhersens.

21/04/2010 Griekenland; Insecten reageren op straling mobiele telefonie binnen bepaalde ”windows”.

21/04/2010 Griekenland: Voortplantingscapaciteit insecten neemt lineair af bij toenemende stralingsbelasting.

20/04/2010 India: Gedragsverandering bij ratten onder invloed van straling mobiele telefonie.

17/04/2010 Duitsland: Studie bepleit alternatief voor draadloze systemen op school, in ieder geval geen Wifi.

16/04/2010 India: Langdurig intensief mobiel bellen (>60 min/dag) kan leiden tot schade aan het inwendige oor.

16/04/2010 Zwitserland: Rapport over EM velden bij spaarlampen.

13/04/2010 Japan: Straling mobiele telefonie beïnvloedt seksueel gedrag van konijnen.

07/04/2010 India: Straling mobiele telefonie leidt tot nadelige biochemische veranderingen boonplanten. Nocebo?

02/04/2010 India: Chronische blootstelling UMTS straling leidt tot significante hersenbeschadiging bij ratten.

30/03/2010 UK: Debat over omstreden studie van de psycholoog Rubin (Electromagetic Hypersensitivity and Nocebo)

26/03/2010 Duitsland: Bericht over trage zaadcellen door mobieltjes.

19/03/2010 Zuid-Afrika: Invloed straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid bevestigd.

18/03/2010 Duitsland: Verband tussen blootstelling straling mobiele telefonie en gedragsproblemen.

05/03/2010 USA: Pulsen van mobiele telefonie beïnvloeden hersenen door ”evoked potentials”.

04/03/2010 China: Schadelijke invloed van GSM straling op mtDNA. Herstellende werking melatonine.

04/03/2010 Japan: Invloed van mobieltje in standby modus op beweeglijkheid van rattensperma.

02/03/2010 Zweden: Verschil tussen mensen met EHS en mensen met klachten mobiele telefonie.

25/02/2010 Zuid-Afrika: Blootstelling aan EMV en abnormaal gedrag c.q. functionering der hersenen bij ratten.

25/02/2010 Italië: Negatieve invoed ELF-EMV op vruchtbaarheid bij dieren.

17/02/2010 Servië: Gecombineerde blootstelling aan Atrazine en EMV mogelijk ernstig gezondheidsgevaar.

12/02/2010 Turkije: Oxidatieve schade bij blootstelling van ratten aan GSM straling.

12/02/2010 Oostenrijk: Toename eiwitsynthese door cellen blootgesteld aan GSM straling.

10/02/2010 India: 50 Ghz straling kan leiden tot onvruchtbaarheid bij mannelijke ratten.

09/02/2010 Zweden: Zwakke straling van mobiele telefonie verhindert proces DNA reparatie menselijke stamcellen.

05/02/2010 India: Intensief mobiel telefoongebruik leidt tot schade aan het binnenoor.

02/02/2010 Finland: Betrouwbaarheid van huidige veiligheidslimieten mobiele telefonie is onvoldoende.

01/02/2010 USA: Straling mobiele telefonie en schade aan zenuwbanen, grote kans op toename tumoren bij ratten.

29/01/2010 Sterke concrete waarschuwingen van wetenschappers. Speciale uitgave Pathophysiology.

27/01/2010 India: Straling mobiele telefonie verandert gedrag en beïnvloedt hersenen bij ratten.

26/01/2010 Duitsland: Biotrope factoren en meteorologie. Wisselwerkingen weer- en elektrogevoeligheid.

24/01/2010 Israël: Straling bodyscanners schadelijk voor de gezondheid.

21/01/2010 China: Straling van UMTS heeft invloed op cellen van het centrale zenuwstelsel.

17/01/2010 USA: Toename schildklierkanker plaatst onderzoekers voor een raadsel.

14/01/2010 China: Effecten van gepulste EM velden bij onderzoek aan ratten.

12/01/2010 Transthyretin in bloed van mensen die veel mobiel bellen.

06/01/2010 Italië: DNA beschadiging door GSM signaal bevestigd.

05/01/2010 Italië: Mobiele telefonie beïnvloedt hersengolven bij ouderen op andere wijze dan bij jongeren.

31/12/2009 Turkije: Gunstige werking Carnitine en selenium bij blootstelling aan EMV.

22/12/2009 Zweden: Studie over elektrogevoeligheid.

22/12/2009 Duitsland: Een op de drie huisartsen associeert EMV met gezondheidsklachten.

18/12/2009 Italië: Duidelijk verschil tussen jongeren en ouderen wat betreft invloed EMV op hersengolven.

16/12/2009 Spanje: Elektromagnetische milieuvervuiling bij wilde zoogdieren: een nieuw langzaamwerkend vergif ?

14/12/2009 Japan: Oogschade veroorzaakt door 60 GHz straling.

11/12/2009 Gezondheidsraadrapport Wie betaalt, bepaalt.

10/12/2009 Zuid Korea: Invloed van straling mobiele telefonie op hippocampus bij muizen.

09/12/2009 Korea: Het gebruik van mobiele telefonie en het risico op tumoren, een meta-analyse.

08/12/2009 Duitsland: Gedragsproblemen bij kinderen in Beieren en elektromagnetische velden.

07/12/2009 Griekenland: GSM beïnvloedt geheugen bij muizen.

07/12/2009 Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003

04/12/2009 Duitsland: Vogels navigeren op het oog en niet de snavel. Invloed EMV op de mens?

27/11/2009 Japan/Egypte: Invloed van straling mobiele telefonie op seksueel gedrag.

27/11/2009 Japan: Onderzoek invloed straling mobiele telefonie op zaadkwaliteit bij konijnen.

13/11/2009 Zweden; Bloed-hersen barrière extra doorlaatbaar 7 dagen na bestraling door mobiele telefonie.

10/11/2009 Zwitserland: Invloed van ELF EM velden op het mechanisme van reproduceerbare DNA schade.

06/11/2009 Turkije: Effect van straling van mobiele telefoons op ovarian follicles bij ratten.

04/11/2009 Canada: Hartonregelmatigheden door DECT-telefoon bij daarvoor gevoelige personen.

04/11/2009 Duitsland: Bij borstkanker wordt positieve werking van melatonine negatief beïnvloed door EM velden.

04/11/2009 China: Oxidative damage to mtDNA may account for the neurotoxicity of RF radiation in the brain.

02/11/2009 Turkije: Samenstelling heupbot verandert mogelijk bij dragen mobiele telefoon in broekzak.

27/10/2009 Griekenland: Misgeboorten bij muizen na bestraling met mobiele telefonie.

22/10/2009 China: Verstoring overdracht hersensignalen door straling mobiele telefonie.

22/10/2009 USA: Telefoneren met mobieltje ook gevaarlijk voor voetgangers.

15/10/2009 Australië: Electromagnetische straling kan leiden tot afwijkend hersenfunctioneren.

15/10/2009 USA/Korea: Meta-analyse toont wederom aanwijzingen verhoogd hersentumorrisico bij >10 jaar bellen

12/10/2009 Nigeria: Alweer een studie over aantasting van sperma door straling mobiele telefonie.

01/10/2009 Rusland: Ernstige functionele ontregeling van protozoa bij straling mobiele telefonie.
29/09/2009 Zwitserland: Kalverblindheid en de nabijheid van zendmasten voor mobiele telefonie.

24/09/2009 Duitsland: Borstkanker en (laagfrequente 50 HZ) elektromagnetische velden.

24/09/2009 Italië: Blootstelling aan mobiele telefonie beïnvloedt frontale cortex.

19/09/2009 Elektromagnetische Interferentie en de invloed op ons zenuwstelsel.

18/09/2009 Het effect van straling mobiele telefoon op bloedlichaampjes. Geldrollenbildung (3. Upd)

18/09/2009 België: Zendmasten voor mobiele telefonie en elektro-overgevoeligheid, BBEMG publicatie

16/09/2009 Mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s voor werknemers. Enquete bedrijfsartsen.

15/09/2009 Israël: Invloed mobieltje op speekselklieren: voortdurende overbelasting. Afname proteinegehalte.

11/09/2009 IEEE, ICNIRP en WHO houden gelederen gesloten.

11/09/2009 DNA schade bij langdurige (?) blootstelling van ratten aan GSM straling. Mogelijke mechanismen.

08/09/2009 Schade aan het oororgaan bij konijnen door GSM straling.

05/09/2009 Duitsland: Interview met Prof. Dr. med. Franz Adlkofer.

04/09/2009 Kankerclusters rond zendmasten?

01/09/2009 Duitsland: Observations from a Psychotherapy Practice on Mobile Telecommunications. (upd+ext.)

01/09/2009 Gsm-straling tast sperma aan.

28/08/2009 Studie: ”15 Reasons for Concern”; operators bagatelliseren risico’s mobiel bellen.

27/08/2009 Turkije: Verlies van hersencellen bij pasgeboren ratten door prenatale bestraling met GSM.

27/08/2009 Kroatië: Schade aan DNA in vivo door langdurige GSM straling.

19/08/2009 India: Straling mobiele telefoon beïnvloedt wortelgroei van boongewas.

18/08/2009 Australië: Mobiele telefonie en hersentumoren. (Upd + volledig artikel in PDF)

18/08/2009 Australië: Straling mobiele telefoon heeft grote gevolgen voor vruchtbaarheid van de man (3. Upd)

14/08/2009 Australië: Snel en slordig; gebruik mobiele telefonie verandert cognitieve functies bij jongeren.

12/08/2009 Turkije: Invloed van EM straling op eigenschappen beenderen bij ratten.

12/08/2009 Duitse Strahlenschutzkommission vindt het niet nodig SAR waarden te verlagen.

06/08/2009 Zweden: Slapen op je rechterzijde – kanker aan de linkerkant?

06/08/2009 Tsjechië: Centraal zenuwstelsel bij muizen kwetsbaarder voor schade oiv straling mobiele telefonie.

05/08/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.

19/07/2009 Oostenrijk: Nieuw onderzoek toont a-thermische effecten bij EM velden van mobiele telefonie.

16/07/2009 Turkije: Doorlaatbaarheid van Bloed-Hersenbarrière o.i.v. EMvelden wederom bevestigd.

11/07/2009 Verband tussen diabetes en blootstelling aan elektromagnetische velden.

09/07/2009 India: GSM heeft negatieve invloed op de vruchtbaarheid van de man.

02/07/2009 Discussiebijdrage Dr. Goldberg over Autisme en EMvelden

26/06/2009 Zweden: Mobiele telefoons, draagbare huistelefoons (DECT) en het risico op hersentumoren. (Upd+ext)

23/06/2009 Hoogtepunten van het BEMS/EBEA congres te Davos, Zwitserland 14-19 juni 2009

17/06/2009 USA: Chemische- en elektromagnetische blootstelling in arbeidssociale context.

10/06/2009 Nokia maakt mobiel die geen oplader nodig heeft.

09/06/2009 China: GSM straling versterkt de schadelijke effecten van gammastraling.

08/06/2009 Italië: Invloed van EMV op membraameiwitten in voorstadium van zwangerschap.

06/06/2009 Finland: Beschadiging DNA o.i.v. elektromagnetische velden wederom bevestigd.

04/06/2009 Turkije: Gehoorschade bij vooral vrouwelijke volwassen konijnen na blootstelling aan GSM. (upd+corr)

01/06/2009 Duitsland: Kanker-incidentie in de nabijheid van een zendmast voor mobiele telefonie.

29/05/2009 Zwitserse studie: Zendmasten voornaamste stralingsbelasting voor burgers in stedelijke gebieden.

24/05/2009 USA: Meeste kankergevallen brandweerlieden gevolg van RF straling; niet door ingeademde stoffen.

20/05/2009 Duitsland: Mechanisme van biologische invloeden door zwakke EM velden op planten aangetoond.

13/05/2009 Italië: Invloed van ononderbroken GSM straling op zenuwcellen.

13/05/2009 Zweden: Onderzoek bij vrijwillers op doorlaatbaarheid bloed-hersen barrière.

11/05/2009 Israël: Cognitieve effecten bij gebruik mobiele telefonie wederom bevestigd. (Upd+Ext)

09/05/2009 Zwitserland: Kalverblindheid op boerderijen met een zendmast voor mobiele telefonie

08/05/2009 Vogels, bijen en elektrosmog. Publicatie Engelse bioloog

07/05/2009 Duitsland: Mobiel bellen van omstanders is te vergelijken met het meerookeffect.

06/05/2009 USA: Effecten van mobiele straling op dierlijke embryo’s en foetussen.

06/05/2009 Spanje: Gepulste GSM straling en veranderingen in hersenactiviteit.

01/05/2009 Invloed van microgolfstraling op chromatine.

01/05/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.

30/04/2009 Zweden: Verband tussen gebruik mobiele telefonie en samenstelling cerebrospinale vloeistof.

28/04/2009 Overzicht vogelstudies en mogelijke invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefonie

21/04/2009 Kroatië: Verstoring van celdeling als reactie op straling van mobiele telefonie.

20/04/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Gautier

15/04/2009 Australië: Biologisch effect van RF straling op enzymsysteem bevestigd.

12/04/2009 Effect op genen door straling RF elektromagnetische velden wederom bevestigd.

09/04/2009 Zweden: Doorlaatbaarheid van bloed-hersenbarrière o.i.v. EM velden opnieuw aangetoond.

05/04/2009 Gerubriceerd Engelstalig up-to-date overzicht van wetenschappelijke studies

04/04/2009 Zweden: Verband introductie mobiele telefonie en slapeloosheid c.q. ADHD.

03/04/2009 Gepulste straling van mobiele telefonie veroorzaakt cellulaire stress en pijn.

03/04/2009 Straling van zendmasten bereikt maximum waar hoofdbundel de grond treft.

02/04/2009 Geheugen en ruimtelijke oriëntering bij ratten aangetast door straling mobiele telefonie.

01/04/2009 Elektro-overgevoeligheid en tinnitus: psychosomatisch of somapsychisch?

28/03/2009 Invloed van straling mobile telefonie op het bloed. Dosis-response relatie vastgesteld.

25/03/2009 Pathophysiology Maartnummer 2009: alle artikelen.

25/03/2009 Slowakije: Bezorgdheid over de gezondheidsaspecten van EM velden mobiele telefonie gerechtvaardigd.

18/03/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Ruzicka.

17/03/2009 Tijdschrift Pathophysiology besteedt hele maart uitgave aan elektromagnetische velden.

11/03/2009 USA: Studie toont aan dat emissienormen voor EM velden herzien dienen te worden.

11/03/2009 Zweden: Opnieuw bevestiging van het verband tussen mobiele telefoon en hersentumoren.

11/03/2009 Finland: FM radio en TV signalen veroorzaken spontane spierbewegingen.

09/03/2009 Iran: Effecten van radiofrequente mobile telefonie op hemoglobine.

03/03/2009 Universiteit Wageningen: Rapport analyse boomaantastingen Gemeente Alphen aan de Rijn.

02/03/2009 Pakistan: Verstoring netvliesontwikkeling kippenembryo’s door EM velden van mobiele telefonie.

28/02/2009 Effect of microwave emission of mobile phones on neuron survival in rat central nervous system.

25/02/2009 Saudi Arabië: Nadelige effecten van excessief gebruik van mobiele telefonie.

25/02/2009 Turkije: Verlies van hersencellen door GSM bestraling bij ratten. Chronische effecten bij teenagers?

24/02/2009 Zwitserse bijenstudie: volledige presentatie nu beschikbaar. (Upd/ext)

23/02/2009 Zweden: Scherpe daling gezondheidsindicatoren na 1997 en blootstelling aan RF HF straling.

18/02/2009 Mogelijk verband tussen autisme en prenatale blootstelling aan EM velden.

13/02/2009 SCENHIR (Scientific Com. on Emerging and Newly Identified Health Risks) actualiseert haar opinie.

09/02/2009 Franse hoogleraar onderzoekt ‘Syndroom van Intolerantie voor Elektromagnetische Velden’ (SIEM)

03/02/2009 Bijenstudies en elektromagnetische velden.

03/02/2009 Iran: Invloed van EM velden op de ontwikkeling van eicellen,

03/02/2009 Australië: Invloed op enzymactiviteit bij microgolfstraling van 500 en 900 MHz.

26/01/2009 Australische studie over het effect van GSM op (de alphafrequenties) van EEG.

17/01/2009 Zwitserse Studie: Huidige veiligheidsrichtlijnen voor RF EM velden dienen herzien te worden.

14/01/2009 Finse studie: DNA schade en straling van mobiele telefonie.

07/01/2009 India: Blootstelling aan mobiele telefonie en DNA schade.

06/01/2009 Conclusie Turkse studie: Kinderen moeten worden beschermd tegen radiofrequente (GSM) straling.

18/12/2008 België: Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden.

18/12/2008 Japan: Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen.

16/12/2008 China: Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen).

15/12/2008 Zweden, Universiteit Lund: Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten. (upd+ext.)

12/12/2008 Oostenrijk: Studie Hogeschool Salzburg, WLAN kan het hart beïnvloeden.

11/12/2008 IARC Lyon: Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie.

09/12/2008 Zweden: Orienterende studie over het gebruik van mobieltjes bij teenagers.

04/12/2008 Veelbesproken Belgische rattenstudie van Adang (Volledige tekst).

01/12/2008 Electrohypersensitivity in the Netherlands: ”A survey”.

26/11/2008 Cognitieve effecten van RF straling; studie toont verband mobiele telefonie en reactietijden.

22/11/2008 Duitsland: Gezondheidsklachten zendmasten niet volledig verklaarbaar door bezorgdheid omwonenden.

16/11/2008 Zweden: Opnieuw een studie over de doorlaatbaarheid van de bloed hersen barrière. (Upd+Ext)

15/11/2008 Zwitserland: Dosis-response relatie Alzheimer en ELF EM velden.

10/11/2008 Studie over passief meebellen bij mobiele telefonie.

08/11/2008 Zwitsers onderzoek: Wonen bij hoogspanning verdubbelt kans op Alzheimer.

06/11/2008 Extremely low frequency magnetic fields cause oxidative DNA damage in rats.

06/11/2008 Zweedse studie: Straling van GSM/UMTS telefoon en de invloed op witte bloedcellen.

03/11/2008 Franse studie: Niet overmatig opwarmende radiofrequente straling geeft verandering DNA sperma.

03/11/2008 Zweedse studie: ”Cell membrane is an important target for electromagnetic field effects”

31/10/2008 Gerenommeerd Engels bioloog waarschuwt opnieuw voor Wifi en EM velden.

20/10/2008 Britse Vereniging van Dermatologen: mobieltje veroorzaakt huidallergieen (Upd+Ext)

17/10/2008 Zwangere vrouwen: Blootstelling aan mobiele telefonie verhoogt hartritme en verlaagt cardiac output.

14/10/2008 Interphone studie gepubliceerd.

10/10/2008 Zweden: UMTS grotere biologische invloed op DNA dan GSM signaal, mogelijk gtroter gezondheidsrisico.

07/10/2008 Melatonine en langdurige blootstelling aan mobiele telefonie.

06/10/2008 India: Vogelsterfte door zendmasten.

06/10/2008 Alarmerende verandering van bloedwaarden na plaatsing zendmast Kempten.

05/10/2008 Invloed electromagnetische velden op hersenfuncties. Voordracht Prof. Salford.

02/10/2008 Kwik uit amalgaamvullingen en mobiel bellen.

01/10/2008 Noorwegen: Onvrijwillige kinderloosheid en blootstelling aan HF EM velden.

01/10/2008 Zweden: Beschadigde hersenneuronen en de permeabiliteit van de Bloed-Hersen Barrière

24/09/2008 Provocatieve studie in Oostenrijk: GSM zendmasten kunnen welbevinden beïnvloeden.

24/09/2008 Alweer een onderzoek dat aanbeveelt geen mobieltjes te dragen in broekzakken.

22/09/2008 Amerikaanse specialist: Gebruik mobiel met oortje beïnvloedt vruchtbaarheid bij mannen.

17/09/2008 Oostenrijk: Aantal personen met overgevoeligheid voor EM velden gestegen naar 3,5% (upd + ext)

14/09/2008 Eerder onderzoek van Salford et.al. inzake Brain Blood Barrier niet bevestigd.

13/09/2008 Straling van invloed op bacteriën.

13/09/2008 Chinese studie over invloed HF EM velden op vrouwelijke arbeiders.

05/09/2008 10 studies die DNA schade aantonen door Electromagnetische Velden van mobiele telefonie

03/09/2008 EMV en de invloed op de embryonale ontwikkeling van ratten.

27/08/2008 Significant meer oogproblemen bij > 2 jaar mobiel bellen.

26/08/2008 Reguliere blootstelling aan mobiele telefonie kan leiden tot neurologische schade bij ratten.

24/08/2008 Mogelijk effect op verandering in hartslagritme door mobiel bellen.

24/08/2008 EMV en de doorlaatbaarheid van de bloed-zaadbal barrière bij muizen.

22/08/2008 EM velden en het risico voor hart- en bloedvaten voor medisch personeel.

21/08/2008 Boomaantastingen en EM velden.

20/08/2008 Mobiel bellen en kwaadaardige tumor van de oorspeekselklier.

10/08/2008 Mobiele telefoon beschadigt proteïnen.

19/07/2008 Overzicht onderzoeken ‘blood brain barrier’.

05/07/2008 Verhoogde concentratie van gifstoffen bij mensen met electromagnetische hypergevoeligheid.

05/07/2008 Artikel over effecten straling.

05/07/2008 Biologische effecten op fruitvliegjes.

01/06/2008 Gedragsproblemen bij kinderen.

19/05/2008 Relatie tussen problemen van kinderen en mobiele telefoons.

17/05/2008 EEG verandert bij mobiel bellen.

12/04/2008 Franse Nationale Bibliotheek: géén WiFi.

06/04/2008 Significante verschillen tussen controlegroep en mensen met EHS.

22/03/2008 Verandering eiwitten in vivo.

17/03/2008 Onderzoeksprotocol TNO COFAM 1 openbaar gemaakt.

24/02/2008 Artikel Grigoriev.

11/02/2008 Mobiele telefoon schaadt ongeboren kind.

11/02/2008 Verminderde vruchtbaarheid door elektromagnetische velden.

04/02/2008 5x tot 8x zoveel kanker bij meer dan 1.000 uW/m2.

22/01/2008 (Update 2) Slecht slapen door straling.

15/01/2008 International Association of Firefighters wil geen zendmasten op kazernes.

15/01/2008 Literatuurstudie Oberfeld.

12/01/2008 Celdood in het laboratorium.

11/01/2008 Nader onderzoek nodig, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde.

18/12/2007 Gemoduleerd 450 MHz HF-signaal beinvloedt hersengolven.

12/12/2007 Speekselkliertumor en gebruik mobiele telefoon: correlatie gevonden.

20/11/2007 Autisme, zware metalen detoxificatie en elektromagnetische velden.

09/11/2007 Slaapstoornissen en hoofdpijn.

10/09/2007 Mobiele telefoon vertraagt hersenen.

07/09/2007 (upd) Mobiele telefoon stoort in ziekenhuis.

04/09/2007 Mobiel bellen maakt moe.

03/09/2007 ICNIRP-lid concludeert dat straling effect heeft.

02/09/2007 GSM-signaal beinvloedt EEG en cognitieve prestaties met een dosis-afhankelijke relatie.

27/07/2007 Uitgebreid WiFi-analyse van Trent University, Canada.

27/07/2007 Gigantisch overzicht onderzoeken m.b.t. hoogfrequente electromagnetische straling.

26/07/2007 Ook ratten minder vruchtbaar door straling.

26/07/2007 Hersenfunctie van ratten beïnvloed door straling.

19/07/2007 Stewart Rapport 2000: Mobile Phones and Health.

16/07/2007 Gen-expressie verandert door radiofrequente straling.

15/07/2007 Verhoogd risico bij AM zenders.

02/07/2007 Invloed GSM op in slaap vallen en EEG.

01/07/2007 Afname huismussen: mogelijke relatie met straling.

16/06/2007 100 en 200 kHz velden remmen kankergroei bij 100 Volt per meter.

19/05/2007 Cataract bij kalveren.

19/05/2007 Geheim legeronderzoek openbaar gemaakt.

10/05/2007 Kwaliteit sperma neemt sterk af bij gebruik mobiele telefoon.

10/05/2007 Biologische effecten van zwakke EM-velden, Andrew Goldsworthy, 2007.

08/05/2007 Cognitieve en EEG effecten door gepulste 900 MHz signalen.

08/05/2007 Oxidatieve stress in ogen door straling mobiele telefoon.

07/05/2007 (upd) Werkingsmechanisme aangetoond.

22/04/2007 GSM telefoon beïnvloedt elektrische signalen in hersenen.

21/04/2007 Levensverwachting neemt drastisch af nabij zendmast.

19/04/2007 Mussen en GSM-straling: negatieve relatie.

19/04/2007 Bijen en DECT straling: negatieve relatie.

06/04/2007 Verhoogd risico op hersentumoren na 10 jaar GSM-gebruik.

04/04/2007 500 uW/m2 verhoogt stress in lichaam meetbaar.

29/03/2007 Extra gezondheidsklachten na komst van zendmast (Zierikzee).

28/03/2007 How shall we cope with the increasing amounts of airborne radiation?, Johansson.

23/03/2007 Tomatenplanten reageren op electromagnetische straling met zeer laag vermogen.

20/03/2007 Altered cortical excitability in subjectively electrosensitive patients.

16/03/2007 Radarstations jagen vleermuizen op de vlucht.

25/02/2007 Effecten microgolven al in 1929 bekend, Kurzwellentherapie.

07/02/2007 Studie bevestigt voorzorgsbeginsel van Bundesamt fur Strahlenschutz.

06/01/2007 9x vaker geen effect gevonden bij door industrie gesponsorde onderzoeken.

22/12/2006 De invloed van GSM/UMTS straling op bomen en planten.

23/11/2006 Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation.

29/10/2006 Verhoogde kans op acoustisch neuroma en kwaadaardige hersentumoren.

24/10/2006 Men beware! Heavy mobile use may decrease sperm count, ChinaView.

24/09/2006 Bewoners onder en tegenover zendmasten lopen risico.

27/08/2006 Kritiek op het Zwitserse onderzoek samengebracht.

02/07/2006 Hersenfrequenties beinlvoed door GSM.

02/07/2006 Kwaliteit sperma minder bij regelmatig gebruik mobiele telefoon.

02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt bloedstroom en metabolisme in de hersenen.

02/07/2006 Mobiel telefoneren geeft tijdelijke verlaging melatonine.

02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt zenuwstelsel.

02/07/2006 Verhoogde testosteron bij GSM-bestraalde ratten.

02/07/2006 Gehoor verslechtert bij regelmatig mobiel telefoneren.

02/07/2006 GSM straling beinvloedt hersenexcitatie.

02/07/2006 CDMA straling: Meer transpiratie bij jongeren.

02/07/2006 Cognitief functioneren verandert tijdens mobiel bellen.

02/07/2006 Cardiovasculaire conditie negatief beinvloed door elektromagnetische straling.

02/07/2006 Invloed hersengroei en -ontwikkeling bij langdurige blootstelling.

02/07/2006 Verhoogde testosteron en invloed op rode bloedcellen bij bestraalde muizen.

02/07/2006 Mobiel bellen beinvloedt de REM-slaap en hersenfrequenties.

02/07/2006 Ratten ontwikkelen eerder kanker bij blootstelling aan HF straling.

02/07/2006 Risico op non-Hodgkin lymfomen neemt toe bij gebruik mobiele/draadloze telefoons.

02/07/2006 Toename oxidative stress in nieren ratten door GSM telefoon.

02/07/2006 Spermakwaliteit slechter bij mobiele telefoon in broekzak.

28/06/2006 Birgit Stricker over ‘elektrogevoeligheid’.

06/06/2006 Tekortkomingen van het Zwitserse onderzoek.

06/06/2006 Opnieuw huismussen.

02/06/2006 In Vivo significante DNA-schade gevonden.

31/05/2006 Huismussen.

30/05/2006 Study: Cell Phones ‘Excite’ the Brain, Discovery News.

25/05/2006 WHO factsheet over basisstations en draadloze netwerken.

24/05/2006 Santini: Voorzorgsbeginsel toepassen, voldoende aanwijzingen.

14/05/2006 ICNIRP en WHO houden voet bij stuk.

28/04/2006 Alle epidemiologische onderzoeken naar de gezondheidseffecten van zendmasten.

27/04/2006 Achtste epidemiologisch onderzoek: Weer effecten gevonden.

23/04/2006 Neuropsychologische gevolgen van mobiel bellen.

08/04/2006 Consensus over risico mobiele telefonie.

07/04/2006 Factsheet EHS.

02/04/2006 Risico op kanker stijgt tot 240% door mobiel bellen.

02/04/2006 Planten groeien slechter naast mobiele telefoon.

28/03/2006 Mate van uitdrukking genen verandert in rattenhersenen bij 915 MHz GSM.

13/03/2006 Magnetische velden verhogen kans op leukemie met factor 2.6 tot 4.3.

24/02/2006 The effects of microwaves on the trees and other plants, Spanje 2003.

24/02/2006 The effects of microwave radiation on the wildlife, preliminary results, Spanje 2003.

23/02/2006 Overzicht Russische studies naar effecten H.F. E.M. straling.

27/01/2006 Verhoogd risico op glioma na tien jaar mobiel bellen.

19/01/2006 Veel meer dementie bij gebruik mobiele telefoon op platteland?

07/01/2006 900 MHz electromagnetische velden beinvloeden neuronen op non-thermische manier.

25/12/2005 Mobiele telefoongebruik beinvloedt ogen en oren.

19/11/2005 Blootstelling aan 7,7 GHz straling geeft chromosoom veranderingen.

07/11/2005 Rode bloedcellen klonteren als gevolg van 1,8 GHz blootstelling.

05/11/2005 De telecomindustrie en wetenschappelijke onderzoeken.

24/10/2005 Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van UMTS.

30/09/2005 Opnieuw: DNA-schade door mobiele telefoon.

28/09/2005 Langdurige blootstelling aan straling lager dan de ICNIRP normen geeft effecten.

13/09/2005 Hoogfrequente elektromagnetische straling op 2,45 GHz beinvloedt genetisch materiaal.

12/09/2005 Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek.

12/09/2005 Werkingsmechanisme volgens Ruzicka, Verschaeve, Williams.

26/08/2005 Klontering van rode bloedcellen na 20 seconde bellen met GSM mobieltje.

14/08/2005 Mobiele telefoon beinvloedt hersengolven, 2000.

07/08/2005 Risico op kwaadaardige hersentumor neemt toe door gebruik draadloze/mobiele telefoons.

06/08/2005 Enkele en dubbele DNA breuken door blootstelling aan straling van GSM/DCS 1800 MHz.

06/08/2005 Dubbele DNA breuken in hersencellen van ratten bij blootstelling aan 2450 MHz straling.

06/08/2005 Antioxidanten voorkomen DNA breuken veroorzaakt door hoogfrequente EM straling.

06/08/2005 Blootstelling aan GSM straling resulteert in biologische effecten (2002).

06/08/2005 UMTS beinvloedt menselijke lymfocieten sterker dan GSM straling.

05/08/2005 Isreali Research: Cell phone radiation may cause visual damage.

05/08/2005 Straling van GSM telefoon beinvloedt hormoonwaarden in het bloed, juli 2005.

17/07/2005 Radiofrequente straling imiteert pesticiden, verlaagt cholinesterase.

08/07/2005 Straling van mobiele telefoons beinvloedt bloedlichamen mens.

22/05/2005 Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten, Oostenrijk 2002.

18/05/2005 Mobiel telefoneren maakt vroeg oud, Cairo University.

17/05/2005 Meer hersentumoren bij gebruik mobiele telefoon op grote afstand van zendmast.

15/05/2005 Hersenen beïnvloed, DNA beschadigd, neuronale activiteit verhoogd.

13/05/2005 Verklaring voor ADHD? Straling beinvloedt enzymwerking die verband houden met ADHD.

07/05/2005 Directe relatie gevonden tussen belminuten en afwezigheid werk.

07/05/2005 Univ. of Vienna: DNA breuken (niet door warmte) door GSM 1800 MHz telefoon.

07/05/2005 Long-Term Cell Phone Use Spurs Tumor Growth.

01/05/2005 Zendmasten veroorzaken veranderingen in EEG, Salzburg.

15/04/2005 915 MHz microwaves affect chromatin conformation and 53BP1 foci in human lymphocytes.

02/04/2005 Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations.

12/12/2004 Gepulste straling beinvloedt EEG, terwijl ongepulste straling dat niet doet.

28/11/2004 Straling gemeten op studentencomplex IBB Utrecht.

19/11/2004 Naila studie is gepubliceerd in november 2004.

03/11/2004 Telefoneren in de bus: Zeer hoge stralingsblootstelling.

01/11/2004 EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan.

28/10/2004 Cluster of testicular cancer in police officers exposed to hand-held radar.

18/10/2004 Bewijs voor schadelijkheid elektromagnetische straling.

17/10/2004 Epidemiologische onderzoeken.

17/10/2004 Biologische onderzoeken.

17/10/2004 Analyse van het TNO COFAM onderzoek.

17/10/

LINKS   toegevoegd aan het grote 5g dossier

18/08/2020 ALS: Residential exposure to ultra high frequency EMF emitted by GSM antennas and ALS incidence
18/08/2020 EHS is an Environmentally-Induced Disability that Requires Immediate Attention
12/08/2020 Electrosmog and autoimmune disease
09/08/2020 Elektromagnetische velden, goede en slechte frequenties?
10/06/2020 EMF-overgevoeligheid (EHS) geïdentificeerd en gekarakteriseerd als neurologische stoornis: …
09/06/2020 Viral infections aggravated by electromagnetic fields
31/05/2020 Virusinfecties verergerd door elektromagnetische velden
12/05/2020 Biological effects of millimeteradio waves
02/05/2020 Effect of 900-, 1800-, and 2100-MHz radiofrequency radiation on DNA and oxidative stress in brain.
01/05/2020 Infected Ixodes ricinus ticks are attracted by electromagnetic radiation of 900 MHz
15/04/2020 Voorstel gezamenlijk onderzoeksproject naar gezondheidseffecten van 4G en 5G
11/04/2020 Immune and Endocrine System (RF radiation)
22/03/2020 Exposure to a 50 Hz electromagnetic field induces activation of the Epstein-Barr virus genome
10/03/2020 Electromagnetic Radiation due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth technologies: How safe are we?
05/03/2020 Study: Smartphone users with headache may use more medication and find less relief
04/03/2020 Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure of Western Honey Bees
14/02/2020 High efficiency gene transfection by electroporation using a radio-frequency electric field.
10/02/2020 Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions
04/02/2020 Huidkanker in Nederland; zeer sterke toename
03/02/2020 Wireless Radiation and EMF Abstracts Published from August, 2016 – August, 2019
19/01/2020 ETH Zürich Studie zeigt: 5G führt zu Hautkrebs
18/01/2020 Electrical wiring configurations and childhood cancer.
07/01/2020 Russische wetenschappers bewijzen negatieve impact smartphones op kinderen
18/12/2019 Dorp schiet militaire radar af, Defensie drukt toch door
29/11/2019 Non-Thermal Electromagnetic Radiation Damage to Lens Epithelium
15/11/2019 Daily exposure to blue light may accelerate aging, even if it doesn’t reach your eyes (LED)
14/11/2019 The Significance of Primary Tumors in the NTP Study of Chronic Rat Exposure to Cell Phone Radiation
14/11/2019 Impact of RF radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans
14/11/2019 Mobile Phone Base Station Tower Adjacent to School Buildings: Impact on Students’ Cognitive Health
13/11/2019 NTP Cell Phone Radiation Study: Final Reports
01/11/2019 Research: LTE Cell Tower Densification Can Increase Ambient Levels of Radiation 7 to 46 Times
01/11/2019 NTP: Cell Phone Radiation is Associated with DNA Damage in Peer-Reviewed Analysis of NTP Study.
29/10/2019 Electromagnetic fields and DNA damage
29/10/2019 Fertility: Role of Mitochondria in the Oxidative Stress Induced by Electromagnetic Fields: …
26/10/2019 NTP: Genotoxicity of cell phone RF radiation in rats and mice following subchronic exposure
24/10/2019 Cell phone addiction and psychological and physiological health in adolescents
24/10/2019 EMFs + Depression/suicide
08/10/2019 Pall: EMF Safety Guidelines Do Not Predict Biological Effects and are therefore Fraudulent
02/10/2019 5G Wireless Communication and Health Effects—A Review Based on 6 to 100 GHz Studies
02/10/2019 Effects of mobile phone radiation on certain hematological parameters
02/10/2019 Chromosome damage in human cells induced by UMTS mobile telephony radiation.
02/10/2019 Effect of EMF exposure on the transcription of repetitive DNA elements in human cells
02/10/2019 Mobile phone induced cognitive and neurochemical consequences.
05/09/2019 Voltage-Gated Calcium Channels
03/09/2019 Neurodegenerative diseases and oxidative damage by electron tunneling proteins in mitochondria
03/09/2019 Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of RF EMF (Monograph 102)
26/08/2019 USA: The Cell Phone Radiation Scandal: Top Brands are Lying About Safety
13/08/2019 Biological and pathological effects of 2.45 GHz radiation on cells, fertility, brain, and behavior
06/08/2019 Rises in EMF … environmental pollutions and the increases in neurological deaths
05/08/2019 Increase of thyroid cancer (schildklierkanker)
02/08/2019 Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz
02/08/2019 A … Study of Adolescents’ Memory Performance and … of Microwave Radiation …
31/07/2019 Effects of RF electromagnetic radiation (RF-EMF) on honey bee queen development and mating success
31/07/2019 BioInitiative 2012; Updated Research Summeries May 1st, 2019
31/07/2019 Insects Are Dying Off in Europe in Apocalyptic Wildlife Omen, New Study Suggests
26/07/2019 Sensitivity and individual variability of the human circadian system to evening light
19/07/2019 (Press release) Nokia smartphone SAR: general deception suspected
12/07/2019 Global 5G wireless networks threaten weather forecasts
05/07/2019 166 studies showing a direct link between EMF exposures and prenatal effect
05/07/2019 The possible global hazard of cell phone radiation on thyroid cells and hormones: a review
01/07/2019 135 scientific studies & reports showing significant effects of EMF exposures on male fertility
01/07/2019 EMFs and Breast Cancer
19/06/2019 De incidentie van NLPHL (kanker) meer dan verdubbeld in de periode de periode 1993-2016
11/06/2019 Ditch the GPS. It’s ruining your brain.
07/06/2019 EMF with environmental pollutions, the tripping point for increases in neurological deaths?
04/06/2019 Colorectal Cancer Is Soaring Among Young Adults Are Smartphones in the Mix?
04/06/2019 Peppermint protects against radiation-induced testicular damage
03/06/2019 Recent scientific studies on the biological effects of RF radiation
29/05/2019 Bioinitiative Report: a scientists’ warning
24/05/2019 Twenty new papers on electromagnetic fields and biology or health
18/05/2019 Electromagnetic radiation 2450 MHz exposure causes cognition deficit …
16/05/2019 The chronic effect of pulsed 1800 MHz electromagnetic radiation on amino acid neurotransmitters
16/05/2019 Occupational Electromagnetic Field Exposures Associated with Sleep Quality: A Cross-Sectional Study
09/05/2019 Mother’s Exposure to EMF during Pregnancy Associated with Risk of Speech Problems in Offspring
04/05/2019 Long-term exposure of 2450 MHz EMR induces stress and anxiety like behavior in rats
03/05/2019 Long-term exposure to microwave radiation provokes cancer growth: …
29/04/2019 Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz
27/04/2019 Microwave Emissions From Cell Phones Exceed Safety Limits in Europe and the US …
24/04/2019 Peer Reviewed Published Science on Radiation from 4G/5G “Small” Cell Wireless Antennas
18/04/2019 Four important studies that prove that microwave sickness/EHS is a physiological/medical condition
18/04/2019 Peer-reviewed Studies – Increases in Depressive Symptoms, Suicide with EMF exposure
11/04/2019 Comparing DNA damage induced by mobile telephony and other types of man-made electromagnetic fields
28/03/2019 Associations of Electric Shock and Extremely Low-Frequency MF Exposure With the Risk of ALS
27/03/2019 Biological-effects-of-millimeter-radiowaves
27/03/2019 Exposure Limits: The underestimation of absorbed cell phone radiation, especially in children
22/02/2019 The Impact of Digital Media on the Health – Results of Independent Scientific Research
21/02/2019 Wetenschappelijk bewijs voor elektrohypersensitiviteit (EHS) door o.a. straling zendmasten
19/02/2019 Cardioprotection from stress conditions by weak magnetic fields in the Schumann Resonance band
01/02/2019 More than 1,000 scientific studies concerning the biological effects of RF radiation
25/01/2019 Blood Brain Barrier (permeability)
25/01/2019 Leaky blood-brain barrier identified as potential early-warning sign for Alzheimer’s
23/01/2019 CDC Finds Brain, Liver and Thyroid Cancers Increasing Among US Children 2001-2014
15/01/2019 Mobile Phone Base Station Tower Settings Adjacent to School Buildings: …
10/01/2019 Recent Research on Wireless Radiation and Electromagnetic Fields
07/01/2019 Reported Health Effects From Non-Ionizing RF Radiation
26/12/2018 Scientific Research on Wireless Health Effects
24/12/2018 Radar: RF radiation-related cancer: assessing causation in the occupational/military setting
24/12/2018 Missing link found between brain, immune system; major disease implications
22/12/2018 PowerWatch: 1,670 Scientific Papers on Electromagnetic Fields
22/12/2018 Recent Research on Wireless Radiation and Electromagnetic Fields
18/12/2018 The effect of chronic exposure to ELF EMF on sleep quality, stress, depression and anxiety.
14/12/2018 Bio-physical effects of RF electromagnetic radiation on blood, spermatozoa, … of albino rats
13/12/2018 Mobile phone radiation may affect memory performance in adolescents
03/12/2018 LED: Light-induced retinal damage using different light sources
03/12/2018 Sperma: Effect of Mobile Phones on Sperm Quality; Review Papers
26/11/2018 RF EMF Radiation measurement 4G(LTE) Data vs 3G(UMTS) Data
02/11/2018 NTP Final Report: Cell Phone Radio Frequency Radiation
10/10/2018 Diplomats’ Mystery Illness and Pulsed Radiofrequency/Microwave Radiation.
06/10/2018 Low-intensity EMF induce human cryptochrome to modulate intracellular reactive oxygen species
28/09/2018 Variation in temporal relationships between exposure to RF EMF and non-specific physical symptoms
23/09/2018 Commentary on the NTP study on cell phone radiofrequency radiation data …
12/09/2018 Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of RF EMF (Monograph 102)
09/09/2018 Effects of 900-MHz radiation on the hippocampus and cerebellum of adult rats and …
09/09/2018 Protective effects of melatonin and omega-3 on the hippocampus and the cerebellum of Wistar rats …
18/08/2018 Exposure of Insects to RadioFrequency Electromagnetic Fields from 2 to 120GHz
04/08/2018 Occupational exposure to high-frequency EMF and brain tumor risk in the INTEROCC study: …
29/07/2018 Oxidative stress in electrohypersensitivity self‑reporting patients: …
24/07/2018 What is adverse effect of Wireless Local Area Network, using 2.45 GHz, on the reproductive system?
24/07/2018 Biological and morphological effects on the reproductive organ of rats after exposure to EMF.
22/07/2018 Long term exposure to cell phone frequencies (900 and 1800 MHz) induces apoptosis, …
22/07/2018 The Modeling of the Absorbance of Sub-THz Radiation by Human Skin / Human Sweat DUCT
22/07/2018 Maternal residential proximity to sources of extremely LF EMFs and adverse birth outcomes …
12/07/2018 5 G wireless telecommunications expansion: Public health and environmental implications
30/06/2018 Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors
21/06/2018 Absorption of wireless radiation in the child versus adult brain and eye from cell phone
17/06/2018 Metabolic and Genetic Screening of Electromagnetic Hypersensitive Subjects …
12/06/2018 The human skin as a sub-THz receiver – Does 5G pose a danger to it or not?
12/06/2018 Effect of cell-phone RF on angiogenesis and cell invasion in human head and neck cancer cells
04/06/2018 Spatial and temporal variability of personal environmental exposure to RF EMF in children
04/06/2018 RF radiation from nearby base stations gives high levels in an apartment in Stockholm, Sweden
04/06/2018 Characteristics of perceived electromagnetic hypersensitivity in the general population.
04/06/2018 Extremely LF EMF impair the Cognitive and Motor Abilities of Honey Bees
04/06/2018 Recent Research on Wireless Radiation and Electromagnetic Fields(400 papers)
29/05/2018 Extremely LF Electromagnetic Fields impair the Cognitive and Motor Abilities of Honey Bees.
29/05/2018 Extremely LF EMF exposure and restraint stress induce changes on the brain …..
19/05/2018 The Effect of the Mret Wave Rider Device on Cerebral Blood Flow and the Blood Brain Barrier
10/05/2018 Mathematical Structure for Electromagnetic Frequencies that ……..
10/05/2018 Exposure of Insects to RadioFrequency Electromagnetic Fields from 2 to 120GHz
09/05/2018 Wi-Fi is an important threat to human health
13/04/2018 Electromagnetic radiation and behavioural response of ticks: an experimental test.
11/04/2018 Semi-quantitative proteomics of mammalian cells upon short-term exposure to non-ionizing EMF
26/03/2018 Aggressive Brain Tumors on the Rise in England
25/03/2018 Cardiovascular disease: Time to identify emerging environmental risk factors
22/03/2018 Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants
17/03/2018 NTP Reports: Comments by Prof. Hardell and Prof. Carlberg
13/03/2018 Comparison of radiofrequency EMF exposure levels in different everyday microenvironments
13/03/2018 Favourable and Unfavourable EMF Frequency Patterns in Cancer: Improved Therapy and Prevention
01/03/2018 Biologische und pathologische Wirkungen der Strahlung von 2,45 GHz
26/02/2018 Some Effects of Weak Magnetic Fields on Biological Systems ….
21/02/2018 Elektromagnetische velden en het endocriene systeem
21/02/2018 New Large Animal Study, Like NTP’s, Links RF to Schwannoma of the Heart; Ramazzini
15/02/2018 Effects of electromagnetic fields exposure on the antioxidant defense system
07/02/2018 NTP: High Exposure to Radiofrequency Radiation Linked to Tumor Activity in Male Rats
02/02/2018 Occupational exposure to extremely low frequency magnetic fields and risk of Alzheimer disease: …
02/02/2018 Occupational exposure to extremely low-frequency magnetic fields and the risk of ALS …
20/01/2018 Iron deposition in rabbit cerebellum after exposure to mobile GSM electromagnetic fields
03/01/2018 EMFs + Wildlife
29/12/2017 Radiofrequency EMFs and Health Risks; Section 6; Animals, Birds, Insects and Plants
19/12/2017 624 wetenschappelijke studies die schade door straling aantonen
17/12/2017 Exposure to Magnetic Field Non-Ionizing Radiation and the Risk of Miscarriage: …
08/12/2017 Study Shows Dramatic Difference In Brain Activity With EHS Cases As Compared To Controls (Non EHS)
07/12/2017 CELL TOWERS & ANTENNAS—HOW CLOSE IS TOO CLOSE?
03/12/2017 Disturbing Honeybees’ Behavior with Electromagnetic Waves: a Methodology
01/12/2017 New Study Finds Infant And Toddler Brains Absorb More Microwave Radiation From Wireless Phones
22/11/2017 Mobile Phone-Induced Oxidative Stress
21/11/2017 Computerspiele wie ”World of Warcraft” verändern das menschliche Gehirn
19/11/2017 Microwaves in the cold war: the Moscow embassy study and its interpretation.
14/11/2017 Modeled and Perceived Exposure to RF Electromagnetic Fields From Mobile-Phone Base Stations
06/11/2017 Decreases in sleep duration among U.S. adolescents and association with new media screen time
25/10/2017 Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system.
23/10/2017 Tinnitus en productie van NO en ROS door geluid(en EMV)
20/10/2017 Autisme ontwikkelt zich lang voor de geboorte
20/10/2017 Mogelijke effecten van elektromagnetische straling op planten en dieren(RIVM, Cucurachi)
16/10/2017 Hoofdpijn: Mobile Phone Use and The Risk of Headache: A Systematic Review
13/10/2017 Review: Weak radiofrequency radiation exposure from mobile phone radiation on plants.
09/10/2017 Mobile Phone Use and The Risk of Headache: A Systematic Review
07/10/2017 Protective effects of β-glucan against oxidative injury induced by 2.45-GHz EMR in skin tissue
06/10/2017 Study of potential health effects of electromagnetic fields of telephony and Wi-Fi
29/09/2017 A growing number of heart attack patients don’t have any standard risk factors
20/09/2017 National Toxicology Program Finds Cell Phone Radiation Causes Cancer
08/09/2017 Anxiety-like behavioural effects of extremely low-frequency electromagnetic field in rats.
07/09/2017 The mere presence of your smartphone reduces brain power, study shows
06/09/2017 Maternal cell phone use in early pregnancy and child’s language, communication and motor skills
05/09/2017 Geluid; Auditory response to pulsed radiofrequency energy
04/09/2017 Electrical Grounding Improves Vagal Tone in Preterm Infants
04/09/2017 Temporal trends in sperm count: a systematic review and meta-regression analysis
03/09/2017 Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes
31/08/2017 The Modeling of the Absorbance of Sub-THz Radiation by Human Skin
31/08/2017 A New Era of Chronic Disease in America and what’s behind it
11/08/2017 Noninvasive Deep Brain Stimulation via Temporally Interfering Electric Fields
05/08/2017 The influence of direct mobile phone radiation on sperm quality
05/08/2017 Evaluation of the effect of using mobile phones on male fertility.
05/08/2017 Challenging cell phone impact on reproduction: A Review
03/08/2017 Overview on Wireless Exposure and Children’s Health PAS Session 4580 Devra Davis MPH, Ph.D
23/07/2017 USA: Adolescent and Young Adult Primary Brain and Central Nervous System Tumors …
23/07/2017 Biological effects related to geomagnetic activity and possible mechanisms
23/07/2017 Decreased Survival of Glioma Patients Associated with Use of Mobile and Cordless Phones
21/07/2017 5G: How Terahertz Waves Tear Apart DNA
20/07/2017 Electromagnetic fields may act via calcineurin inhibition to suppress immunity, ….
13/07/2017 Mobile phone use and risk of brain tumors: a systematic review ……
11/07/2017 CELL TOWERS & ANTENNAS—HOW CLOSE IS TOO CLOSE?
11/07/2017 Maternal cell phone use during pregnancy and child behavioral problems in five birth cohorts
07/07/2017 Functional brain MRI in patients complaining of EHS after exposure to electromagnetic fields
02/07/2017 Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen
26/06/2017 136 Studies Showing Health Effects from WiFi Radio Frequency Radiation
02/06/2017 The Effect of RF Radiation From Wi-Fi and Mobile Phone on Antibacterial Susceptibility of Bacteria
27/05/2017 Diabetis 1: Radiation from wireless technology elevates blood glucose and body temperature
27/05/2017 Mobile phone use and risk of glioma, meningioma, acoustic neuroma, and parotid gland tumors
21/05/2017 How Wireless Technologies May Affect Childhood Development.
17/05/2017 Increasing levels of saliva alpha amylase in electrohypersensitive (EHS) patients.
13/05/2017 Mobile phone use and glioma risk: A systematic review and meta-analysis
11/05/2017 Ten gigahertz microwave radiation impairs spatial memory, … of developing mice brain
08/05/2017 Electrosmog and autoimmune disease
06/05/2017 200 scientific studies and six reviews reporting potential harm of non-thermal RF radiation
27/04/2017 Acoustic Neuroma and Cell Phone Use
13/04/2017 Cancer is promoted by cellular states of electromagnetic de-coherence and can be corrected by ……
12/04/2017 Johansson: Research showing “remarkable” changes in the skin and other effects from EMF and RF
06/04/2017 Science Speaks Out About Electromagnetic Frequencies Harms
02/04/2017 ALS: Occupational exposure and amyotrophic lateral sclerosis in a prospective cohort(ALS)
30/03/2017 Recent Research on WiFi Effects
24/03/2017 Combined biological and health effects of electromagnetic fields in the published literature.
20/03/2017 High radiofrequency radiation at Stockholm Old Town
20/03/2017 Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk
13/03/2017 Evaluation of SAR as a Dosimetric Quantity for Electromagnetic Fields Bioeffects
27/02/2017 Long-term cell phone use increases brain tumor risk
24/02/2017 Radiofrequency radiations induced genotoxic and carcinogenic effects on chickpea root tip cells
13/02/2017 Radiofrequency exposure in the Neonatal Medium Care Unit.
09/02/2017 The Fundamental Reasons Why Laptop Computers should not be Used on Your Lap.
09/02/2017 GSM 900 MHz Microwave RadiationInduced Alterations of Insulin Level and Histopathological Changes
01/02/2017 Effects of personalised exposure on self-rated electromagnetic hypersensitivity and sensibility
30/01/2017 A follow-up study of the association between mobile phone use and symptoms of ill health
29/01/2017 Long-term exposure to 835 MHz RF-EMF induces hyperactivity, autophagy and demyelination in …
29/01/2017 Research on Radio- and TV-Transmitters + Radars(een overzicht van publicaties)
13/01/2017 Where’s Your Phone? A Survey of Where Women Aged 15-40 Carry Their Smartphone
13/01/2017 Smartphone use is a risk factor for pediatric dry eye disease
13/01/2017 The magnetic orientation of the Antarctic amphipod Gondogeneia is cancelled by weak RF fields
07/01/2017 Personal radiofrequency electromagnetic field exposure measurements in Swiss adolescents
02/01/2017 Nervous system manipulation by electromagnetic fields from monitors
22/12/2016 More results from Interphone confirm glioma risk associated with use of mobile phones
20/12/2016 Mobile phone base stations and well-being — A meta-analysis
19/12/2016 Karl Hecht: Health Implications of Long-term Exposure to Electrosmog
18/12/2016 Electromagnetic hypersensitivity (EHS) in occupational and primary health care
16/12/2016 Cell Phone Use and Salivary Gland Tumor Risk
05/12/2016 Smart Meters Can Radiate Nerve Disrupting Frequencies
02/12/2016 Mechanism of low-level microwave radiation effect on nervous system
22/11/2016 Magnetite pollution nanoparticles in the human brain
14/11/2016 A review on Electromagnetic fields (EMFs) and the reproductive system
09/11/2016 The Intracranial Distribution of Gliomas in Relation to Exposure From Mobile Phones (INTERPHONE)
09/11/2016 Electromagnetic field reduction restores health of electro-sensitive people
07/11/2016 Bio-Soliton Model that predicts Non-Thermal Electromagnetic Radiation Frequency Bands
01/11/2016 Doctors confirm thyroid cancer is increasing rapidly in Sweden
27/10/2016 Over 700 Studies Showing Health Effects from Cell Phone Radio Frequency Radiation
16/10/2016 Elektrohypersensitivität und Kanzerogenität Studienrecherche 2016-3 veröffentlicht
09/10/2016 Microwaves and Alzheimer’s disease
03/10/2016 200 Studies on electrosensitivity and electromagnetic hypersensitivity.
29/09/2016 Review: Weak radiofrequency radiation exposure from mobile phone radiation on plants.
29/09/2016 RF radiation at Stockholm Central Railway Station and some medical aspects on exposure to RF fields.
28/09/2016 Microwave electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects
16/09/2016 Effects Of Electromagnetic Radiation On Mitochondria
09/09/2016 The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function.
07/09/2016 Oxidative stress of brain and liver is increased by Wi-Fi (2.45GHz) exposure of rats
04/09/2016 Effect of radiofrequency radiation from Wi-Fi devices on mercury release from amalgam restorations
04/09/2016 Mobile and Cordless Phone Use, and Sleep Problems in 7-Year-Old Children
03/09/2016 India: Kumar: REPORT ON CELL TOWER RADIATION
30/08/2016 Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations.
30/08/2016 Cell Tower Health Effects
05/08/2016 Bees, Butterflies And Wildlife: Research On Electromagnetic Fields And The Environment
28/07/2016 Electromagnetic field reduction restores health of electro-sensitive people
23/07/2016 Pulsed radio frequency energy (PRFE) use in human medical applications
20/07/2016 BioInitiative Radiofrequency Radiation Research Summary
13/07/2016 Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data
12/07/2016 Zellstress, Fruchtbarkeit und Handystrahlung
09/07/2016 Modern Electronic Devices: An Increasingly Common Cause of Skin Disorders in Consumers
08/07/2016 Analysis of the Genotoxic Effects of Mobile Phone Radiation using Buccal MN Assay
08/07/2016 Mobile Phone Use and the Risk of Parotid Gland Tumors: A Retrospective Case-Control Study.
07/07/2016 The Effects of Precautionary Messages about EMF’s from Mobile Phones and Base Stations
05/07/2016 Exacerbation of demyelinating syndrome after exposure to wireless modem with public hotspot.
29/06/2016 SAR information on wireless computers; sperm and fertility
24/06/2016 Social behavioral testing and brain MRI in chicks exposed to mobile phone radiation
23/06/2016 NTP Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation
18/06/2016 Adverse effects on offspring from prenatal exposure to wireless radiation
18/06/2016 Alzheimer: Could there be a connection: RF-EMF and Alzheimer’s?
03/06/2016 Bioelectromagnetics: January 2016 Volume 37, Issue 1 Pages 1–76
02/06/2016 Alzheimer: lekkage tussen bloed en hersenen
29/05/2016 Questions abound after study links tumors to cellphone radiation
27/05/2016 The National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation
26/05/2016 Anthropogenic Radio-Frequency Electromagnetic Fields Elicit Neuropathic Pain in an Amputation Model
12/05/2016 The incidence of brain cancer in Australia since the introduction of mobile phones
03/05/2016 LTE Electromagnetic Fields Exposure Modulates the Resting State EEG on Alpha and Beta Bands.
27/04/2016 Mobile phone and heart rate variability
20/04/2016 The role of electromagnetic fields in neurological disorders.
17/04/2016 The brain connected to the immune system
17/04/2016 Sperm DNA damage—the effect of stress and everyday life factors
13/04/2016 Diabetes type 2 en RF straling
09/03/2016 Effects of cell phone use on semen parameters: Results from the MARHCS cohort study
04/03/2016 Health responses to a new high-voltage power line route
26/02/2016 Habits of cell phone usage and sperm quality – does it warrant attention?
24/02/2016 Does RF radiation emitted from Wi-Fi devices induce DNA damage in various tissues of rats?
24/02/2016 Mobile Phone Usage and its Health Effects Among Adults in a Semi-Urban Area of Southern India.
30/01/2016 Bad exposures not bad luck cause cancers
26/01/2016 Slaapproblemen: Environmental RF Electromagnetic Fields Exposure at Home
24/01/2016 Does electromagnetic hypersensitivity originate from nocebo responses?
02/01/2016 Electromagnetic field and brain development.
27/12/2015 Novel Exposure Units for at-Home Personalized Testing of Electromagnetic Sensibility
25/12/2015 Tuinkers: Effect van EMV op het (niet) ontkiemen van tuinkerszaad
18/12/2015 Brain Absorption of Mobile Phone Radiation
01/12/2015 Evaluation of the Protective Role of Vitamin C against WiFi radiation
01/12/2015 Synergistic health effects between chemical pollutants and electromagnetic fields.
29/11/2015 Disease Biomarkers Characterizing and Identifying EHS and MCS; Belpomme
27/11/2015 Exposure to EM radiation from mobile phones and Wi-Fi increases uterine oxidative stress
27/11/2015 Peer-reviewed scientific studies on EMF related subjects
26/11/2015 Increased mercury release from dental amalgam restorations after exposure to electromagnetic fields
20/11/2015 Oxidative stress of brain and liver is increased by Wi-Fi (2.45GHz) exposure of rats
20/11/2015 Diabetes: Associated to Exposure to Radio-Frequency Electromagnetic Field Radiation
20/11/2015 Effects of Cell Phone Use on Adolescents
13/11/2015 The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background.
11/11/2015 The Biological Effects of Weak Electromagnetic Fields – Problems and solutions
11/11/2015 Oxidative stress of brain and liver is increased by Wi-Fi (2.45 GHz) exposure
11/11/2015 Exposure to mobile phone electromagnetic field radiation, ringtone and vibration affects
11/11/2015 Evaluating the performance of electromagnetic fields (EMF) research work (2003–2013)
02/11/2015 Tinnitus and cell phones: the role of electromagnetic radiofrequency radiation
24/10/2015 Prenatal exposure to 900 MHz electromagnetic field on 60-day-old rat testis and sperm quality.
13/10/2015 Protective effect of Liuweidihuang Pills against cellphone electromagnetic radiation
08/10/2015 Hochspannungsleitungen beinflussen die Hormonproduktion bei Kühen
08/10/2015 The effects of electromagnetic fields on the number of ovarian primordial follicles
28/09/2015 Speech Problems: The Effect of Maternal Exposure to Electromagnetic Fields
22/09/2015 The implications of non-linear biological oscillations on human electrophysiology
22/09/2015 The Screening of Genes Sensitive to Long-Term, Low-Level Microwave Exposure
22/09/2015 Effects of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on brain tissue.
19/09/2015 Electromagnetic hypersensitivity – an increasing challenge to the medical profession.
16/09/2015 Adverse biological effects or damage to health from Wi-Fi signals
11/09/2015 Effects of acute exposure to WIFI signals (2.45 GHz) on heart variability and blood pressure
06/09/2015 Real versus Simulated Mobile Phone Exposures in Experimental Studies
31/08/2015 Microwave Radiation Injures Microvasculature Through Inducing Endoplasmic Reticulum Stress
21/08/2015 Peer-reviewed publications
14/08/2015 Effect of mobile phone use on metal ion release from fixed orthodontic appliances.
29/07/2015 OXIDATIVE MECHANISMS of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation
15/07/2015 EEG Changes Due to Experimentally Induced 3G Mobile Phone Radiation
07/07/2015 Use of mobile phone during pregnancy and the risk of spontaneous abortion
07/07/2015 Yes the Children are more exposed to radio-frequency energy from mobile telephones than adults
05/07/2015 Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large population-based study
01/07/2015 Powerwatch Science Update June 2015
27/06/2015 Effect of mobile telephones on sperm quality: A systematic review and meta-analysis
27/06/2015 Habits of cell phone usage and sperm quality – does it warrant attention?
19/06/2015 Use of mobile phone during pregnancy and the risk of spontaneous abortion
11/06/2015 Effect of mobile phone use on metal ion release from fixed orthodontic appliances.
06/06/2015 Microwave Electromagnetic Radiations from Wi-Fi Routers Reduce Sperm Count and Motility
03/06/2015 Cognitive Impairment and Neurogenotoxic Effects in Rats Exposed to Low-Intensity Microwave Radiation
24/05/2015 Bloed-hersenbarrière, lek door RF straling
13/05/2015 Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen
19/04/2015 Power Watch Science update April 2015
17/04/2015 Inhibition of Cancer Cell Growth by Exposure to a Specific Time-Varying Electromagnetic Field
15/04/2015 Electromagnetic fields and autoimmune diseases
11/04/2015 Mobile Manufacturers Forum
07/04/2015 Increased mortality in amateur dasio operators
01/04/2015 Effects of 2.4 GHz radiation on microRNA expression in brain tissue
28/03/2015 Effects of electromagnetic fields exposure on workers of a power plant.
21/03/2015 Mobile phone radiation causes brain tumors
09/03/2015 Powerwatch Science Update March 2015
08/03/2015 Lerchl: Tumor promotion by radiofrequency electromagnetic fields below exposure limits for humans
04/03/2015 Japan: Significante vermindering gezondheidsklachten na verwijdering zendmasten
28/02/2015 Electromagnetic Radiation by a Mobile Phone; effect on the Skeletal System
27/02/2015 Parkinson’s disease mortality and ELF-MF exposure
20/02/2015 Laptop computers with WiFi connection decrease human sperm motility and incease DNA fragmentation
17/02/2015 Blood tests sent to NBN Co to thwart tower plans
13/02/2015 Maximum in vitro exposure levels and realistic conservative exposure levels of mobile phones
09/02/2015 Sleep and use of electronic devices in adolescence
13/01/2015 The Hill viewpoints, the risk for brain tumors and use of mobile and cordless phones.
10/01/2015 EMR Reduces Melatonin in Animals and People
09/01/2015 Occupational EMF exposure from radar on plasma melatonin and serotonin levels.
03/01/2015 Information storing by biomagnetites
24/12/2014 The effect of 900 and 1800MHz GSM-like radiofrequency irradiation
18/12/2014 Electromagnetic pulse exposure induces overexpression of beta amyloid protein in rats.
18/12/2014 HEALTH EFFECTS of living near mobile phone base transceiver station (BTS) antennae
17/12/2014 Mobile usage and sleep patterns among medical students.
17/12/2014 Reduzierte Fruchtbarkeit und vermehrte Missbildungen unter Mobilfunkstrahlung
11/12/2014 Exposure to radiofrequency fields of wireless smart meters in victoria, australia: a case series.
07/12/2014 Verschillende artikelen over de niet-thermische effecten en werkingsmechanismen van EMV.
05/12/2014 Exposure to power frequency magnetic fields and associations with physical symptoms.
04/12/2014 The Influence of Radiofrequency Electromagnetic Radiation on the Platelet Aggregation
04/12/2014 Summary of twenty papers of the last few months related to electromagnetic radiation
19/11/2014 Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells
16/11/2014 Extremely low-frequency magnetic field decreased calcium, zinc and magnesium levels in costa of rat.
13/11/2014 Research Studies into Electrical Sensitivity
07/11/2014 Heavy mobile usage may cause cancer of salivary glands: Study
07/11/2014 Effects of fetal microwave radiation exposure on offspring behavior in mice.
07/11/2014 Exposure of mice to 900 – 1900 MHz radiations from cell phone
01/11/2014 Assessment of radio frequency exposures in schools, homes, and public places in belgium.
31/10/2014 Computermodel bepaalt blootstelling aan elektromagnetische velden van telefoonmasten
31/10/2014 Cell and cordless phone risk for glioma – Analysis of studies in Sweden
29/10/2014 Effects of mobile phone radiation on heart rate: a radiation-detector controlled pilot study
28/10/2014 Eye Disease Resulting From Increased Use of Fluorescent Lighting
23/10/2014 Generation of infant anatomical models for evaluating electromagnetic field exposures.
18/10/2014 Cell Tower Health Effects Research(Een overzicht)
17/10/2014 Decreased Survival of Glioma Patients Associated with Long-Term Use of Mobile and Cordless Phones
12/10/2014 Mobile phone use and inattention in 7102 Chinese adolescents
12/10/2014 Autisme: sterke toename in de USA
07/10/2014 Oxidant stress and antioxidant defense in brain regions of rats exposed to 900 MHz radiation.
30/09/2014 Blood-Brain Barrier Injury After Microwave Exposure
29/09/2014 Vitamins and glucose metabolism: The role of static magnetic fields
29/09/2014 A new problem in inflammatory bladder diseases: Use of mobile phones!
23/09/2014 Rat testicular proteome following 30-days exposure to 900 MHz electromagnetic field radiation.
19/09/2014 Myelin damage from radiofrequency electromagnetic field exposure
19/09/2014 Occupational exposure to magnetic fields and electric shocks and risk of ALS
03/09/2014 Mobile phone use and health symptoms in children
30/08/2014 Changing incidence and improved survival of gliomas
29/08/2014 ‘Geheugen van mensen te stimuleren met elektriciteit’
29/08/2014 Prenatal exposure to a 900-MHz electromagnetic field on the 21-day-old male rat heart.
28/08/2014 Use of digital devices affects ability of children to read human emotion
28/08/2014 Cell biology and EMF safety standards.
27/08/2014 Incidence trends of primary malignant brain tumors in the United States: 1992-2006.
14/08/2014 Cell oxidation–reduction imbalance after modulated radiofrequency radiation
07/08/2014 Electrosmog and species conservation
05/08/2014 Knoflook reduceert schadelijke effecten van EMV
05/08/2014 Vitamins and glucose metabolism: The role of static magnetic fields
05/08/2014 Effects of prenatal 900 MHz electromagnetic field exposures on the histology of rat kidney.
31/07/2014 Adverse Outcomes Associated with Physiotherapists’ Exposures to Non-ionising Radiation.
25/07/2014 Influence of microwave frequency electromagnetic radiation on aromatic plants.
23/07/2014 Changing incidence and improved survival of gliomas
23/07/2014 Neurophysiological effects of radiofrequency and microwave radiation
19/07/2014 Why children absorb more microwave radiation than adults: The consequences
13/07/2014 Genetic damage in individuals in the vicinity of a mobile phone base station.
12/07/2014 Exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields and breast cancer risk
02/07/2014 Mobile Phone Radiation Confirmed to Damage Cells: Study
02/07/2014 Prenatal MF exposure may have an adverse effect on embryonic development.
01/07/2014 Hybride auto’s en EMV
29/06/2014 ‘Monarchvlinders beschikken over magnetisch kompas’
28/06/2014 Selenium Reduces Mobile Phone (900 MHz)-Induced Oxidative Stress
27/06/2014 Lijst van 23 publicaties over schadelijke effecten van WiFi
27/06/2014 Effect of Short-Term GSM Radiation on ants
24/06/2014 Influence of non ionizing radiation of base stations on the activity of redox proteins in bovines
17/06/2014 Staring At Screens All Day Changes Your Eyes, Study Finds
11/06/2014 Effects of mobile phone radiation (900 MHz radiofrequency) on structure and functions of rat brain.
11/06/2014 Sperm quality: effect of mobile telephones
02/06/2014 De mogelijke rol van Mg om EMV klachten tegen te gaan
30/05/2014 Brain and eye deformation in embryos exposed to cell phone calls
27/05/2014 A quantum model about coherence to study biological effects caused by non-ionizing radiation
16/05/2014 Electromagnetic hypersensitive subjects as a feasible tool for diagnostics and intervention.
12/05/2014 Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study
09/05/2014 Electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird
09/05/2014 Effects of 900 MHz Radiofrequency Radiation on Skin Hydroxyproline Contents
05/05/2014 Electrosensitivity from a neurological point of view
03/05/2014 involvement of NO in LF magnetic field induced obsessive compulsive disorder-like behavior
23/04/2014 Kankerclusters rond zendmasten?
18/04/2014 Bioinitiative: groeiend bewijs van schadelijkheid EMV
17/04/2014 700% meer bijensterfte in de buurt van zendmasten.
10/04/2014 Mogelijke link tussen erectiestoornis en mobieltje
10/04/2014 Findings Show Radiation Emissions from Wireless Phones are Class 1 Carcinogens
09/04/2014 Association between mobile phone use and semen quality: a systemic review and meta-analysis
09/04/2014 The risk of subjective symptoms in mobile phone users in Poland
07/04/2014 The Effects of Cell Phone Waves on Sperm Parameters in Rats
06/04/2014 Olive leave extract, metabolic disorders, oxidative stress, 2.45 GHz WIFI signals
06/04/2014 USA: Het tuinkersonderzoek herhaald en bevestigd
27/03/2014 Symptoms related to GSM radiation from mobile phone base stations
24/03/2014 Dirty Electricity, Chronic Stress, Neurotransmitters, and Disease
22/03/2014 Een gebrek aan slaap kan tot hersenschade leiden
21/03/2014 Modelling indoor electromagnetic fields (EMF)
18/03/2014 Effect of low-frequency electromagnetic field exposure
21/02/2014 High-Frequency Hearing Loss Among Mobile Phone Users
06/02/2014 Biochemical parameters in the saliva of young males using mobile phones
06/02/2014 Effects of melatonin on Wi-Fi-induced oxidative stress in lens of rats.
02/02/2014 Mobile phones affect multiple sperm quality
02/02/2014 Effect of long-term exposure of 2.4 GHz RF radiation on testes functions
01/02/2014 Light Fidelity (Li-Fi): Towards All-Optical Networking; met commentaar
30/01/2014 Effects of exposure to a 2450 MHz electromagnetic field on growth and development in rats
30/01/2014 Extremely low frequency magnetic fields and brain tumour
27/01/2014 EMR and birds: EMR effects
22/01/2014 Human disease resulting from exposure to electromagnetic fields
21/01/2014 Low-frequency electromagnetic fields cause DNA strand breaks
15/01/2014 Magnetic fields exposure and childhood leukemia risk
03/01/2014 Mobieltjes en het effect op sperma: een overzicht; 11 studies
31/12/2013 Cognitive Dysfunction and Low Frequency Magnetic Field Exposure among Elderly
21/12/2013 Wetenschapper: dommer door digitale media
21/12/2013 Depressie, zelfdododing en EMV
20/12/2013 Overproductie van vrije radicalen door straling
13/12/2013 Negatief effect microgolfstraking op ratten
10/12/2013 ‘Studenten die telefoon kunnen negeren zijn gelukkiger’
05/12/2013 Korea: Effrecten van LF EMV op stam cellen in beenmerg
03/12/2013 Zweden: Relatie tussen hersen tumoren en mobiele telefonie
20/11/2013 34 Scientific Studies Showing Adverse Health Effects From Wi-Fi
19/11/2013 Hypothesis on how to measure electromagnetic hypersensitivity.
09/11/2013 Assessment of extremely low frequency magnetic field exposure from GSM mobile phones
03/11/2013 Melk productie en vuile stroom
29/10/2013 Effect of 900 MHz electromagnetic fields on fracture healing
25/10/2013 WiFi studies: damage to health
24/10/2013 Combined biological and health effects of electromagnetic fields and other agents
23/10/2013 Adolescents’ well-being and their wireless phone use
21/10/2013 Pulsed electromagnetic field (PEMF) mechanisms at a cellular level
09/10/2013 Wi-Fi (2.45 GHz)- and Mobile Phone (900 and 1800 MHz)-Induced Risks on Oxidative Stress
09/10/2013 Prenatal exposure to 900-megahertz electromagnetic field on rat testicle
30/09/2013 Brain Cancer Risk Increases with the Amount of Wireless Phone Use
29/09/2013 Betaling van onderzoek: Telecom versus onafhankelijk
25/09/2013 LTE (4G) en invloed op hersenactiviteit
21/09/2013 Breast Cancer in Young Women and Cellular Phones
15/09/2013 China: Vitamine E en effect van straling mobieltjes
14/09/2013 Kanker: Study finds a strong link between cell phone use and cancer
07/09/2013 Mieren: bioindicators voor RF straling
06/09/2013 Swedish review; radiation from cellular and cordless phones is a probable human carcinogen.
31/08/2013 Pall: EMV effecten via activering van ‘voltage-gated’ Ca kanalen
31/08/2013 Effect of 3G Cell Phone Exposure on Non-thermal Activation in Rat Brain.
31/08/2013 Mobile phone radiation induces DNA damage in a mouse
28/08/2013 Degradatie bloodcellen door straling, video
16/08/2013 Tsjechië en Oekraïne: Lange remijn blootstelling aan RF straling en kanker
16/08/2013 Cellen met magnetisch kompas
15/08/2013 Israel: Straling van mobieltjes uit omgeving
15/08/2013 Iran: Structurele beschadiging van neuronen door straling van mobieltjes
25/07/2013 Acoustic neuroma Pooled analysis
22/07/2013 Duitsland: DNA brfeuken door UMTS straling
19/07/2013 USA: Obesitas en netvervuiling
28/06/2013 Turkije: Cell phone use and rat kidneys
26/06/2013 Hongarije: 30 min UMTS exposure and thermal pain threshold
26/06/2013 Denemarken: Mobile Phone Use and Skin Cancer
25/06/2013 Brazilie: 7000 kanker slachtoffers door zendmasten; Belo Horizonte
24/06/2013 Digitale dementie? Verslaafd aan mobiel
20/06/2013 Obesitas en magneetvelden
12/06/2013 Denemarken: invloed RF straling op cress (tuinkers), schoolonderzoek
26/05/2013 State of knowledge on biological effects at 40–60 GHz
20/05/2013 Alphen aan den Rijn: Boomaantasting
17/05/2013 Dementie: sterke toename
17/05/2013 Oekraine: Langdurige bestraling veel DNA schade
12/05/2013 USA: Cell Phone Use, Acoustic Neuroma and Cancer of the Pituitary Gland
25/04/2013 Effect van straling van mobieltjes op de huid
02/04/2013 ADHD, Mobieltjes en lood
26/03/2013 Netvervuiling
14/03/2013 Brazilie: kanker nabij zendmasten; Belo Horizonte
14/03/2013 Israel: Wetenschappers vinden een verband tussen schildklierkanker en mobiel bellen
13/03/2013 USA: Grote variatie in magneetveldsterktes bij meetopstellingen
22/02/2013 Engeland: Bloemen en bijen communiceren via elektrische velden
18/02/2013 Scholierenwerkstuk over de invloed van WLAN-straling op de ontwikkeling van meelwormen
11/02/2013 Voorstellen voor onderzoek effecten RF straling op de gezondheid
04/01/2013 SAUDI ARABIË: Too much cell phone usage could affect your health
23/12/2012 Turkije: GSM exposure affects blood glucose, total protein levels, structure of brain cortex
23/12/2012 DENEMARKEN: Verdubbeling kwaadaardige hersentumoren bij mannen in de afgelopen 10 jaar.
04/12/2012 Rusland: Fysiologische en biochemische reacties ratten op GSM stralig.
22/11/2012 Iran: Toxische effecten van straling mobiele telefonie op DNA
03/11/2012 UK: Kankerclusterstudie rond zendmast in Sandwell, West Midlands.
01/11/2012 India: Effecten straling mobiele telefonie op geslachtsorganen bij ratten.
01/11/2012 Kanker en beroepshalve blootstelling aan elektromagnetische velden.
16/10/2012 Finland: Grote individuele verschillen fysiologische reacties bij provocatieonderzoek mobieltjes.
15/10/2012 Rusland: Nieuwe onderzoeksmethode toont duidelijk gentoxische effecten straling mobiele telefonie.
13/10/2012 Australie:Melatoninetekort en gezondheidsschade door EMV, en ICNIRP emissiewaarden.
13/10/2012 Egypte: Grote nadelige veranderingen bloedwaarden door straling mobiele telefonie bij ratten.
12/10/2012 Finland publiceert Wirecom rapport over draadloze communicatie en gezondheidseffecten.
07/10/2012 China: Langdurige blootstelling aan microgolfstraling kan hippocampus bij ratten beschadigen
04/10/2012 Dierendag: Ter nagedachtenis en ter ere van alle (proef)dieren.
28/09/2012 Canada: Invloed en werkingsmechanismen van zwakke magnetische velden op (kanker)cellen
14/09/2012 Iran: Invloed mobiele telefoon op reactietijd proefpersonen.
05/09/2012 Zweden: Verband tussen hersentumoren en draadloze telefonie.
05/09/2012 Frankrijk: Straling mobiele telefonie heeft invloed op de beschermende werking van de huid.
04/09/2012 Turkije: Invloed straling draadloze technologie op jonge ratten.
27/08/2012 Zweden: Impact elektriciteit op gezondheid en hersenfuncties
25/08/2012 Zweden: Mobiele telefoon en hevig computergebruik bedreiging geestelijke gezondheid
23/08/2012 Nederland: Meting individuele blootstelling proefpersonen aan diverse bronnen van RF EMV.
23/08/2012 Spanje: EMV hoogspanningslijnen beïnvloedt legselgrootte en eivolume mezenkolonie.
20/08/2012 India: Drie studies, negatieve effecten EMV op vruchtbaarheid en hersenen aangetoond bij ratten.
18/08/2012 Israel: Speekselanalyse toont negatieve gezondheidseffecten gebruikers mobieltje.
17/08/2012 Iran/Saudi-Arabia: Schade aan ogen en testes bij ratten. Prophylactische werking vitamine C.
17/08/2012 China: Invloed telecomstraling op dacht/nacht ritme door verstoring melatoninehuishouding.
15/08/2012 Taiwan: Hogere stralingsbelasting bij zendmasten, meer kans op `nieuwvormingen´ bij kinderen.
14/08/2012 Turkije: Wifi beschadigt DNA ratten. Waarschuwing toepassing wifi ivm vruchtbaarheid.
13/08/2012 Nederland / UK: Meta-analyse studies elektro-overgevoeligheid. Identificatie criteria.
11/08/2012 China: Straling mobiele telefonie beschadigt mitochondriën hersencellen bij ratten.
06/08/2012 Hongarije: Verhoogde gevoeligheid voor EMV aangetoond, toch psychogenetisch van aard.
03/08/2012 China: Toename hersentumoren in verband gebracht met alom aanwezige mobiele technologie.
31/07/2012 Gezondheidsgevolgen door de introductie van elektricitei in de moderne maatschappij.
30/07/2012 Zwitserland: Invloed gepulste RF EMV op hersenfysiologie.
30/07/2012 UK: 20 recente studies verzameld door Powerwatch.
28/07/2012 USA: Vetzucht bij kinderen na prenatale blootstelling aan EM straling
27/07/2012 Internationale meta-analyse: Straling mobieltjes beschadigt sperma.
18/07/2012 Slowakije: Blootstelling aan EMveld verlaagt zinkconcentratie met long- en leverschade.
11/07/2012 India: Effect van mobieltje op productie en grootte van speekselklier.
06/07/2012 Discussie over de Russische emissiewaarden. Publicatie Repacholi (ICNIRP). Commentaar EMFacts.
06/07/2012 Commentaar Zweedse oncoloog Hardell op Deense Cohort Studie.
02/07/2012 Italie: EMV van couveuses mogelijk oorzaak melatoninedaling bij pasgeborenen.
02/07/2012 Bomen aangetast door nieuwe milieu-invloed; elektromagnetische velden van de telecomindustrie.
25/06/2012 Griekenland: Blootstelling aan microgolven beïnvloedt ontwikkeling eierstokken insecten.
18/06/2012 USA: Yale university, gedragsproblemen bij nakomelingen door mobieltje tijdens zwangerschap.
08/06/2012 Italië: Noodzaak extra voorzichtigheid bij gebruik mobieltje door kinderen.
03/06/2012 Iran: Boiologische effecten van zwakke EMV op bomen. Psychologisch?
25/05/2012 Servië: Effect GSM straling op lichaamsgewicht en gedrag ratten, gunstig effect melatonine.
24/04/2012 UK: Nieuwe model ter bepaling stralingsintensiteit rond zendmasten mobiele telefonie.
21/04/2012 China: UMTS straling veroozaakt directe stressreactie in hippocampus bij ratten.
19/04/2012 Frankrijk: Neurobiologische effecten GSM-straling op rattenbrein leeftijdsafhankelijk
18/04/2012 Zuid Afrika: Geen kanker bij gebruik mobile telefonie, maar pas op dat je er geen kanker van krijgt.
13/04/2012 Polen: Correlatie tussen gezondheidsklachten en afstand zendmasten niet afdoende verklaard.
13/04/2012 Zwitserland: Duidelijke persoonsafhankelijke effecten van gepulste EMV op slaappatroon.
13/04/2012 Turkije: UMTS straling beïnvloedt celdeling in menselijke leukemie kankercellen.
08/04/2012 Japan: EHS’er niet alleen gezondheidsklachten, ook sociale en economische problemen. Upd.
05/04/2012 Erasmus MC: Nieuw licht op overgevoeligheid voor zonlicht.
04/04/2012 Turkije: Schadelijk effect van wifi straling aangetoond bij voortplantingsorganen jonge ratten.
03/04/2012 Turkije: Jonge ratten tonen veel grotere celschade door GSM straling dan volwassen ratten.
29/03/2012 Iran: GSM straling en significante veranderingen in hormoon- en glucosewaarden bij hamsters.
23/03/2012 USA: Neuropathalogische aandoeningen bij muizen na bestraling tijdens zwangerschap. (2nd update)
20/03/2012 USA: Incidentie hersentumoren in VS vergeleken met epidemiologische studies. (Upd. + reactie)
14/03/2012 China: Kankercellen veroorzaakt door GSM straling aangetoond.
09/03/2012 Zweden: Gecombineerd gebruik van ICT en mobiele telefonie gevaar voor psychische gezondheid.
05/03/2012 Zweden: Reductie van straling computer(beeldschermen) vermindert symptomen elektrogevoeligheid.
23/02/2012 USA: Gebruik mobile telefoon in verband gebracht met zelfzuchtig gedrag. Hoezo?
23/02/2012 Zwitserland: Universiteit Zürich ziet verband zendmasten en blindheid bij kalveren
22/02/2012 Turkije: Straling mobiele telefoon leidt binnen 15 min tot DNA breuken bij menselijke haarwortels.
21/02/2012 Investigation of the spinal cord as a natural receptor antenna for incident EMF
13/02/2012 Turkije: Elektromagnetische velden beschadigen hartspier ratten.
13/02/2012 Korea: HAMP (Headache Associated with Mobile Phone use) in studentenonderzoek bevestigd.
10/02/2012 Italië: Laptops totaal ongeschikt voor zwangere vrouwen, overschrijden zelfs de ICNIRP normen.
04/02/2012 UK: Science update van Powerwatch 4-2-2012
01/02/2012 Zwitserland: Blinde kalveren na plaatsing zendmast UMTS.
31/01/2012 Griekenland: Straling mobiele telefoon en DECT en invloed op hersenmetabolisme muizen. Kritiek.
30/01/2012 Turkije: Grote invloed GSM straling op bloedsamenstelling zwangere konijnen.
29/01/2012 Ukraïne: Invloed van GSM straling op embryo’s Japanse kwartel.
29/01/2012 China: Schade aan rattenhersenen na bestraling met microgolven tijdens zwangerschap.
26/01/2012 Universiteit Wageningen: Vervolgonderzoek naar zieke bomen door wifi-straling.
23/01/2012 Italië: Straling mobiele telefonie beïnvloedt cognitieve vermogens.
21/01/2012 Hardnekkige ”misverstanden” bij het RIVM.
18/01/2012 Jordanië: DNA schade door straling mobiele telefonie aangetoond door biomarker (8-oxodG).
17/01/2012 Egypte: Structurele veranderingen in liposomen bij straling mobiele telefonie.
14/01/2012 Iran: Sterke invloed straling mobiele telefoon op testosteron en FSH hormoon bij konijnen.
14/01/2012 Oman: Straling mobiele telefoon beïnvloedt TSH en Thyroid hormoongehalte bij mensen.
14/01/2012 Turkije: Anti-oxidanten verminderen huidschade bij straling van mobiele telefonie.
11/01/2012 Korea: Biologische invloed straling op haargroei. (Positief!)
10/01/2012 Interphone bevestigt opnieuw: Hoger hersentumorrisico bij veelbellers.
07/01/2012 India: Biomarkers geven bij ratten duidelijke aanwijzingen voor gezondheidsinvloeden door straling
05/01/2012 UK: Science update van Powerwatch New Year 2012
04/01/2012 China: Werkingsmechanisme bij spermabeschadiging door microwavestraling.
03/01/2012 Turkije: Doorlaatbaarheid bloed-hersen barrière o.i.v. EMV bevestigd.
30/12/2011 Australië: Toenemend aantal kwaadaardige hersentumoren periode 2000-2008, vooral na 2006.
30/12/2011 Bijen: Electromagnetic Radiation (EMR)Clashes with Honey Bees
29/12/2011 Turkije: Evaluatie van effecten op de zaadbal bij langdurig gebruik van mobieltje. (Rattenstudie).
28/12/2011 Zweedse onderzoeker voorspelt een pandemie aan hersentumoren in de toekomst.
23/12/2011 Zweden: Risco van hersenkanker bij kinderen en mobiele telefonie, een commentaar van Lennart Hardell
20/12/2011 Finland: GSM straling onderdrukt glucosemetabolisme der hersenen.
16/12/2011 Japan: Gebruik mobiele telefoons en slaapproblemen bij Japanse adolescenten.
16/12/2011 Turkije: Effect van RF straling op DNA en optredende biochemische veranderingen bij konijnen.
14/12/2011 UK: Science update van Powerwatch 13-12-2011
09/12/2011 Egypte: Grote invloed op hormoonspiegels bij langdurige blootstelling (6 jaar) aan RF straling.
04/12/2011 USA/Frankrijk/Brazilië: Zwakke EMV blijken effectief bij de behandeling van o.a. levertumoren.
29/11/2011 USA: PhD dissertatie over EM straling en onvruchtbaarheid.
28/11/2011 Spanje: Invloed EMV op biomarkers bij hersenen van ratten.
28/11/2011 Argentinië: Laptopcomputers met wifi schadelijk voor (mannelijke) vruchtbaarheid.
17/11/2011 India: Gemeten stralingsniveaus ver onder ICNIRP norm maar ruim boven biologische norm.
17/11/2011 Italie: Blootstelling aan HF microgolfstraling met vergaande gevolgen voor biologische systemen.
16/11/2011 Zweden: Proefschrift over bouw en afschermimg t.b.v. elektrogevoelige personen (EHS).
12/11/2011 Frankrijk: Aanwezigheid hoogspanningsleidingen kan rol spelen bij voorkomen hersentumor.
11/11/2011 Rusland: Duidelijke gezondheidsproblemen bij kinderen (7-12 jaar) en mobiele telefonie.
10/11/2011 UK: Rapport van 20 deskundigen, waarom wij onze kinderen moeten beschermen.
08/11/2011 Biologisch effect elektromagnetische velden anders dan door overmatige opwarming of door ionisatie.
06/11/2011 Turkije: Bevestiging doorlaatbaarheid bloed-hersenbarri�re o.i.v. EMV bij mannelijke ratten.
06/11/2011 India: Duidelijke indicatie gezondheidsschade rattenhersenen bij straling mobiele telefonie.
03/11/2011 Nieuw Zeeland: Mobielverbod op scholen uit gezondheidsoverwegingen gerechtvaardigd.
21/10/2011 Over de onderschatting van de stralingsdosis bij kinderen.
20/10/2011 Elektromagnetische signalen in het lichaam vormen apart biologisch regulatieniveau.
19/10/2011 USA: De onderschatting van geabsorbeerde straling van mobiele telefonie, vooral bij kinderen
13/10/2011 Egypte: Concentratieverandering aminozuren verklaart schadelijke efecten gebruik mobieltje.
13/10/2011 Egypte: Grote schadelijke veranderingen bloedwaarden door straling mobiele telefonie bij ratten.
12/10/2011 Taiwan: Psychiaters begrijpen niet dat EHS neurologische klachten veroorzaakt.
26/09/2011 Israel: Bioassay met sterke dosis response stressreactie van planten op EMV. Nocebo? Attributie?
17/09/2011 Finland: Verstoring hersenmetabolisme door mobiele telefonie bevestigd.
17/09/2011 India: Experimenteel bewijs voor schadelijke invloed zwakke UMTS-straling op de hersenen.
17/09/2011 Itali�: Wel degelijk statistische toename hersentumoren bij meer dan 10 jaar mobiel bellen.
05/09/2011 Duitsland: Veranderingen neurotransmitters onder invloed velden zendmast mobiele telefonie
05/09/2011 Nederlandse en Oostenrijkse wetenschappers diametraal tegenover elkaar.
03/09/2011 Zwitserland: Hersentumoren en het gebruik van mobiele telefonie: ”Geen causaal verband”.
26/08/2011 Interphone: Mogelijk verhoogd risico acoustisch neuroom bij veel gebruik mobieltje.
26/08/2011 Iran: Electromagnetische velden veroorzaken hersenschade bij kippenembryo’s.
25/08/2011 Ukra�ne: Dramatische aanwijzingen dat straling mobiele telefonie kankerbevorderend werkt
23/08/2011 India: Langdurig gebruik mobiele telefoon leidt tot gehoorschade.
16/08/2011 USA/Brazili�: Behandeling leverkanker met zeer zwakke elektromagnetische velden.
08/08/2011 Spanje: Effect UMTS op activiteit hypothalamus (bij ratten) onder thermisch veiligheidsniveau.
05/08/2011 Australi�: Persoonsgebonden effecten op slaap bij blootstelling mobiele telefonie vergt omdenken.
03/08/2011 Japan: Verband tussen verstoringen slaappatroon en gebruik van mobiele telefonie.
02/08/2011 USA: Bewijs voor nieuw neurologisch syndroom Electromagnetic Hypersensitivity EHS (Upd)
02/08/2011 USA: Verband tussen blootstelling aan magnetische velden gedurende zwangerschap en asthma.
02/08/2011 Metastudie: Ernstige verstoring mannelijke vruchtbaarheid door blootstelling aan mobiele telefonie.
28/07/2011 Egypte: Sterke effecten op aminozuren in rattenhersenen na 1 uur blootstelling aan EMV
24/07/2011 Brazilië: Epidemiologische studie bevestigt relatie telecomzendmasten, dood door tumoren.
22/07/2011 Nederland: Lid Cie. EMV van de Gezondheidsraad pleit voor aanscherping ICNIRP normen.
21/07/2011 Secretaris Cie. EMV Gezondheidsraad zoekt steun bij psychiatrie.
20/07/2011 Zweden: Mogelijk verband tussen melanoma en gebruik mobiele telefoon.
19/07/2011 Griekenland: Wifi be�nvloedt hersenactiviteit bij jonge volwassenen.
17/07/2011 Itali�: Overzicht gecombineerde effecten van EMV en andere chemische of fysische stoffen.
13/07/2011 Zwitserland: Effect van UMTS signaal op bloedcirculatie in de hersenen en op de hartslag.
10/07/2011 ICNIRP: ”Het valt allemaal wel mee met het kankerrisico bij mobieltjes”. (Upd. met toevoeging)
09/07/2011 Turkije: De gentoxische effecten van RF straling bij hersenen van muizen.
07/07/2011 Spanje: Risico van hersentumoren bij mobiele telefonie.
05/07/2011 Duitsland: Up-to-date lijst van studies die de gevaren aantonen van de draadloze technologie.
05/07/2011 Ukraine: Langdurige blootstelling aan microwave straling bevordert kankergroei.
01/07/2011 Griekenland: Effect van wifi op neurale hersenactiviteit geslachtsafhankelijk.
28/06/2011 Zwitserland: Invloed UMTS EMV op bloedcirculatie hersenen en hartritme.
20/06/2011 UK: Verband tussen babyfoons en autisme. Een serieuze waarschuwing voor jonge ouders.
18/06/2011 China: Correlatie gebruik mobiele telefoon en kwaadaardige speekselklier afwijkingen.
18/06/2011 Itali�: Meta-analyse, risico hersentumoren verdubbelt bij langdurig gebruik mobiele telefonie.
16/06/2011 Belgi�: Veranderingen in protozoa bij een in gebruik zijnde GSM mast. Nocebo? Attributie?
12/06/2011 Isra�l: Eenvoudige standaardtest voor bepaling celstress bij planten in radiofrequente straling
10/06/2011 Intenationaal onderzoek over het risico op hersentumoren en mobiele telefonie.
10/06/2011 Interphone: Opname van radiofrequente (HF) energie door de hersenen.
31/05/2011 Itali�: Invloed GSM straling op bloedlymfocyten
30/05/2011 Australi�: Invloed van GSSm en UMTS op cognitieve functies.
28/05/2011 Turkije: Straling GSM veroorzaakt bij ratten oxidative stress in hart, longen, testis en lever.
27/05/2011 Saoedi-Arabi�: Langdurige blootstelling aan mobiele telefonie be�nvloedt zaadkwaliteit ratten.
26/05/2011 Duitsland: Effecten van UMTS op hersenen en hormoonafscheiding.
24/05/2011 Bijen: Mobile phone-induced honeybee worker piping
23/05/2011 Cie. EMV Gezondheidsraad volhardt in haar standpunt: alleen thermische effecten zijn schadelijk.
18/05/2011 Groningen: Stralingonderzoek naar gezondheidsschade bomen stadssingel.
18/05/2011 Australi�/Spanje: Mobiele telefonie be�nvloedt cognitief functioneren.
13/05/2011 India: Straling mobiele telefonie be�nvloedt wortelgroei door beschadiging biochemische processen
13/05/2011 Zwitserse studie: Straling mobiele telefonie be�nvloedt biologische processen.
10/05/2011 Zweden: Risico hersentumor door mobiele telefoon neemt toe met gebruik, vooral voor 20e levensjaar.
05/05/2011 Zwitserland: Bijen in paniek door straling mobieljes. (Update 5 mei 2011 met Duitse bevestiging)
04/05/2011 UK: Sciende update van Powerwatch
02/05/2011 USA: ”Telefoonstraling schadelijk vanwege samenwerkende fotonen”
18/04/2011 Chinese Put Cancer of the Parotid Gland on Center Stage
15/04/2011 Zwitserland: Invloed RF elektromagnetische velden op EEG tijdens de slaap.
15/04/2011 Canada/Oostenrijk: Gebruik mobiele telefonie heeft negatieve invloed op de zaadkwaliteit bij mannen.
11/04/2011 Finland: Onbekende (?) milieu-oorzaak voor teruglopende zaadkwaliteit Finse mannen.
08/04/2011 Zuid-Afrika: Effect van GSM op vruchtbaarheid zaadcellen.
08/04/2011 USA: DNA is een antenne in een elektromagnetisch veld.
05/04/2011 Iran: Wonen nabij hoogspanningslijnen en kinderleukemie.
05/04/2011 Brazili�: Degeneratie testes door LF elektromagnetische velden bij ratten.
02/04/2011 USA: Mobiele telefonie verstoort hersenmetabolisme.
31/03/2011 Argentini�: Heupbot aandoeningen onder gebruikers en dragers van mobiele telefoons.
28/03/2011 Rusland: Effecten straling zendmasten mobiele telefonie op auto-immuunsysteem van ratten.
26/03/2011 Elektromagnetische straling van mobiele telefoons kan invloed hebben op de botsterkte
26/03/2011 Biochemische veranderingen in werkbijen bij blootstelling aan straling mobiele telefonie.
22/03/2011 India: Wederom bevestigd, straling mobieltje be�nvloedt vruchtbaarheid ratten.
16/03/2011 Australi�: Afname overlevingskans kinderleukemie gerelateerd aan nabijheid TV zenders.
13/03/2011 India: Bestraling ratten met GSM leidt tot onvruchtbaarheid.
06/03/2011 Duitsland: Beierse studie over de invloed van zenders mobiele telefonie op gezondheid omwonenden.
03/03/2011 Turkije: Umts en oxidatieve stress in rattenharten, beschermende werking selenium en L-carnitine.
22/02/2011 Zweden: Risico op hersentumor neemt toe met gebruiksduur en beluren.
14/02/2011 Turkije: Wederom, straling UMTS veroorzaakt celdood bij spermatogenese in ratten.
04/02/2011 Intensief gebruik mobiele telefoon risicofactor voor geestelijke gezondheid van jongeren.
02/02/2011 Duitsland: Telecomzendmasten met sterke invloed op de slaapkwaliteit….maar niet door de EMV
31/01/2011 UK: Science update van Powerwatch 21-01-2011
29/01/2011 Topwetenschappers verbonden aan het WHO Interphone-onderzoek doen dramatische oproep.
21/01/2011 Verandering in bloedwaarden na aanschakeling zendmast bevestigd.
13/01/2011 China: Overzicht invloed van mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid.
06/01/2011 UK: Het risico op leukemie in verband met het gebruik van mobiele telefonie.
31/12/2010 Het risico van hersentumoren bij draadloze telefonie. Samenvattend artikel in Journal Tomography.
30/12/2010 UK: C2000 veroorzaakt gezondheidssymptomen maar is er niet verantwoordelijk voor. (!)
24/12/2010 Israel: Incidentie speekselklierkanker sterk gestegen in algehele bevolking, vooral na 2001. (Upd)
20/12/2010 Duitsland: Het effect van microwaves op het centrale zenuwstelsel. Een studie uit 1965.
19/12/2010 Nederland: Sterke toename zaadbalkanker onder jonge mannen. (Upd. + Opm Stopumts).
18/12/2010 Zweden: Resultaten Hardell groep betreffende hersentumoren corresponderen met Interphone.
13/12/2010 Oostenrijk: Samenvatting onderzoeksresultaten gentoxiteit mobiele technologie.
12/12/2010 WHO: Melatoninegebrek waarschijnlijk carcinogeen.
11/12/2010 USA: Mobiele telefonie en gedragsproblemen bij kinderen.
07/12/2010 Duitsland: Gezondheidsrisico elektrosmog in de huisartsenpraktijk.
03/12/2010 Duitsland: Gezondheidsklachten en de afstand rond zendmasten voor mobiele telefonie. (upd+ext)
02/12/2010 Japan: Onderzoekers zien (wederom) verband tussen mobieltjes en hersenttumoren.
02/12/2010 Griekenland: Kortetermijngeheugen bij muizen aangetast door straling mobiele telefonie. Nocebo?
30/11/2010 Science update van Powerwatch
29/11/2010 Interactie tussen elektromagnetische velden en levende materie. ICEM’s monograph.
25/11/2010 Turkije: Afname hersencellen na blootstelling aan GSM bij ratten.
23/11/2010 Nederland: Laboratoriumonderzoek naar negatieve invloed op gezondheid van planten. Rapportage.
23/11/2010 Zweden: Mogelijk verklarend mechanisme voor gerapporteerde slapeloosheid door EMV.
18/11/2010 Griekenland: Blootstelling aan straling mobiele telefonie be�nvloedt gehoorsysteem.
18/11/2010 Kennisplatform EMV publiceert eerste indruk onderzoek hoogspanningslijnen en kinderleukemie
06/11/2010 Canada: Vermindering van libido in nabijheid zendmasten voor mobiele telefonie….
05/11/2010 Journal Computer Assisted Tomography: Best beschikbaar onderzoek linkt mobieltjes met hersentumoren.
04/11/2010 Japan: Toegenomen risico voor acoustisch neuroom al mogelijk bij meer dan 20 min. bellen per dag
04/11/2010 USA: Big Telecom manipuleert structureel de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
02/11/2010 Rusland: 40 jaar oude studie over de invloed van microwavestraling op mens en dier.
30/10/2010 USA: Elektromagnetische velden zouden allergische reacties versterken.
21/10/2010 ”A few studies suggest that biological effects can be seen at low levels of exposure”.
20/10/2010 India: Invloed GSM op hartritme en bloeddruk bij gezonde medische studenten.
17/10/2010 UK: Effecten van Tetra (C2000).
08/10/2010 Oostenrijk: Stressenzymen bij blootstelling aan zendmasten voor mobiele telefonie.
04/10/2010 Zuid Korea: Chronische blootstelling aan GSM straling en hersenbeschadiging bij ratten.
30/09/2010 USA: Twee studies over het belang van goede aarding van het menselijk lichaam. (Dauwtrappen?)
23/09/2010 Turkije: Gezondheidsschade bij schildklier na blootstelling aan GSM straling (bij ratten).
22/09/2010 Duitsland: Langdurige GSM blootstelling beinvloedt gezondheid en verkort levensduur ratten.
22/09/2010 Zweden: GSM blootstelling be�nvloedt EEG en slaapkwaliteit.
22/09/2010 Rusland: Onderzoeken effecten op immuunsysteem door RF EMV in replica bevestigd.
20/09/2010 Finland: Opmerkelijke temperatuurstijgingen bij inplantaten o.i.v. geringe RF straling.
19/09/2010 India: Genetische veranderingen bij ratten na blootstelling aan microwaves.
08/09/2010 USA: Elektromagnetische velden en de kosten van een toenemend aantal kankergevallen. Upd.
07/09/2010 Duitsland: Donkerogige vrouwen lopen waarschijnlijk meer risico op oogkanker door EMV
04/09/2010 Turkije: Pathalogische veranderingen schildklier bij blootstelling straling mobiele telefonie.
04/09/2010 Turkije: Nadelige effecten straling mobiele telefonie op lever is duurafhankelijk.
01/09/2010 Turkije: Invloed straling mobiele telefonie op hersenweefsel ratten, preventieve werking vitamine C.
31/08/2010 Australi�: Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico zendmasten mobile telefonie.
27/08/2010 Nederland: Grutto’s leggen geen eieren door zendertje
24/08/2010 India: Effect van straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid. (upd. + hyperlink)
19/08/2010 Saoedi-Arabi�: Straling mobiele telefonie kan ”verwoestend” zijn voor algehele gezondheid.
10/08/2010 Turkije: Afname van essenti�le hersencellen bij ratten na blootstelling straling mobiele telefonie
10/08/2010 Ukra�ne: Risico op kanker door elektromagnetische straling van draadloze apparatuur.
31/07/2010 Australi�: Proefschrift oprichter EMFacts over manipulatie emissienormen overheid en industrie.
30/07/2010 Korea: Beschermende werking van catechin in groene thee tegen UMTS straling.
16/07/2010 Armeni�: Niet thermische effecten op watermoleculen door milimeter wave straling.
15/07/2010 USA: Pas op voor mobieltjes in uw broekzak in combinatie met blue-tooth: afname vruchtbaarheid.
15/07/2010 Israel: Beschermend effect L-Carnitine op oxidatieve stress bij bestraling van ratten.
13/07/2010 Epidemiologische aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s van zendmasten voor mobiele telefonie.
07/07/2010 Zweden: Mogelijke verklaring voor slaapstoornissen gerapporteerd bij RF EMV
05/07/2010 USA: Invloed RF EMV op populierbossen.
02/07/2010 UK: Geen verband tussen zendmasten mobiele telefonie en kinderkanker. (Upd + opm).
02/07/2010 USA: Direct lineair verband tussen abonnementen op mobiele telefonie en hersentumoren.
01/07/2010 RF EMV zou slaapkwaliteit niet be�nvloeden. (Elektrogevoelige mensen weten wel beter).
01/07/2010 Oostenrijk: Na meer dan 4 jaar gebruik mobiele telefoon wordt tinnitus een mogelijke risicofactor.
28/06/2010 India: Gebruik mobiele telefonie kan leiden tot oogbeschadiging.
24/06/2010 Spanje: Deasastreuze uitwerking zendmast mobiele telefonie op omgevingsfauna.
21/06/2010 Zweden: Nieuwe studie van Hardell bevestigt het verband tussen mobieltje en kwaadaardige tumoren
17/06/2010 Griekenland: Voortplantingsvermogen neemt lineair af met cumulatieve korte GSM bestraling
14/06/2010 Zwitserland: Veterinaire studie bewijst samenhang zieke kalveren en zendmast mobiele telefonie.
11/06/2010 Duitsland: Alleen al de aanwezigheid van zendmasten (zonder EMV) zou slaapkwaliteit be�nvloeden.
11/06/2010 Straling mobiele telefonie heeft wel degelijk invloed op wereldwijde sterfte bijenpopulaties..
29/05/2010 Interphone Commentaar: Bel me op mijn mobieltje – of toch maar liever niet?
28/05/2010 Zweden: Stamcellen gevoeliger voor RF straling, mogelijk verband met kankerrisico.
25/05/2010 Isra�l: Schadelijke Invloed mobieltje op speekselklieren
25/05/2010 Griekenland: Schadelijke invloed van mobieltje op geheugenfuncties bij muizen.
22/05/2010 Griekenland: 6 min. blootstelling mobiele telefonie; grote afname vruchtbaarheid bij insecten.
12/05/2010 Canada: De noodzaak om blootstellinslimieten EM straling te herzien is urgent.
08/05/2010 WIFi camera legt elektromagnetische golven vast
06/05/2010 Oostenrijk: Mensen in de omgeving van zendmasten tonen meer stress en afwijkende speekselwaarden
01/05/2010 UK: Review van recente studies naar de effecten van elektromagnetische velden.
29/04/2010 UK: Herhaaldelijke blootstelling aan microgolven heeft effect of hersenfunctie van ratten.
22/04/2010 Frankrijk: Straling mobiele telefonie veroorzaakt schade aan rattenhersens.
21/04/2010 Griekenland; Insecten reageren op straling mobiele telefonie binnen bepaalde ”windows”.
21/04/2010 Griekenland: Voortplantingscapaciteit insecten neemt lineair af bij toenemende stralingsbelasting.
20/04/2010 India: Gedragsverandering bij ratten onder invloed van straling mobiele telefonie.
17/04/2010 Duitsland: Studie bepleit alternatief voor draadloze systemen op school, in ieder geval geen Wifi.
16/04/2010 India: Langdurig intensief mobiel bellen (>60 min/dag) kan leiden tot schade aan het inwendige oor.
16/04/2010 Zwitserland: Rapport over EM velden bij spaarlampen.
13/04/2010 Japan: Straling mobiele telefonie be�nvloedt sexueel gedrag van konijnen.
07/04/2010 India: Straling mobiele telefonie leidt tot nadelige biochemische veranderingen boonplanten. Nocebo?
02/04/2010 India: Chronische blootstelling UMTS straling leidt tot significante hersenbeschadiging bij ratten.
01/04/2010 UK: Science update by powerwatch.org
30/03/2010 UK: Debat over omstreden studie van de psycholoog Rubin (Electromagetic Hypersensitivity and Nocebo)
26/03/2010 Duitsland: Bericht over trage zaadcellen door mobieltjes (Updated nu met abstract)
19/03/2010 Zuid-Afrika: Invloed straling mobiele telefonie op mannelijke vruchtbaarheid bevestigd.
18/03/2010 Duitsland: Verband tussen blootstelling straling mobiele telefonie en gedragsproblemen.
05/03/2010 USA: Pulsen van mobiele telefonie be�nvloeden hersenen door ”evoked potentials”.
05/03/2010 Age-dependent tissue-specific exposure of cell phone users
04/03/2010 China: Schadelijke invloed van GSM straling op mtDNA. Herstellende werking melatonine.
04/03/2010 Japan: Invloed van mobieltje in standby modus op beweeglijkheid van rattensperma.
02/03/2010 Zweden: Verschil tussen mensen met EHS en mensen met klachten mobiele telefonie
25/02/2010 Zuid-Afrika: Blootstelling aan EMV en abnormaal gedrag c.q. functionering der hersenen bij ratten.
25/02/2010 Itali�: Negatieve invoed ELF-EMV op vruchtbaarheid bij dieren.
17/02/2010 Servi�: Gecombineerde blootstelling aan Atrazine en EMV mogelijk ernstig gezondheidsgevaar
12/02/2010 Turkije: Oxidatieve schade bij blootstelling van ratten aan GSM straling
12/02/2010 Oostenrijk: Toename eiwitsynthese door cellen blootgesteld aan GSM straling
10/02/2010 India: 50 Ghz straling kan leiden tot onvruchtbaarheid bij mannelijke ratten.
09/02/2010 Zweden: Zwakke straling van mobiele telefonie verhindert proces DNA reparatie menselijke stamcellen.
05/02/2010 India: Intensief mobiel telefoongebruik leidt tot schade aan het binnenoor.
02/02/2010 Finland: Betrouwbaarheid van huidige veiligheidslimieten mobiele telefonie is onvoldoende.
01/02/2010 USA: Straling mobiele telefonie en schade aan zenuwbanen, grote kans op toename tumoren bij ratten
29/01/2010 Sterke concrete waarschuwingen van wetenschappers. Speciale uitgave Pathophysiology
27/01/2010 India: Straling mobiele telefonie verandert gedrag en be�nvloedt hersenen bij ratten.
26/01/2010 Duitsland: Biotrope factoren en meteorologie. Wisselwerkingen weer- en elektrogevoeligheid.
24/01/2010 Isra�l: Straling bodyscanners schadelijk voor de gezondheid.
21/01/2010 China: Straling van UMTS heeft invloed op cellen van het centrale zenuwstelsel
17/01/2010 USA: Toename schildklierkanker plaatst onderzoekers voor een raadsel.
15/01/2010 USA: ”Mobieltje beschermt tegen Alzheimer”. Abstract en volledige tekst van de studie.
14/01/2010 China: Effecten van gepulste EM velden bij onderzoek aan ratten.
12/01/2010 Transthyretin in bloed van mensen die veel mobiel bellen
11/01/2010 Gebruik mobieltje zou beschermen tegen Alzheimer. (Upd. +ext.)
06/01/2010 Italie: DNA beschadiging door GSM signaal bevestigd.
05/01/2010 Itali�: Mobiele telefonie be�nvloedt hersengolven bij ouderen op andere wijze dan bij jongeren
05/01/2010 China: Verklaring heilzame biologische invloed EMF op beenmergcellen bij ratten.
31/12/2009 Onderzoek van Adang nu ook op YouTube te bekijken
31/12/2009 Turkije: Gunstige werking Carnitine en selenium bij blootstelling aan EMV.
22/12/2009 Zweden: Studie over elektrogevoeligheid.
22/12/2009 Duitsland: Een op de drie huisartsen associeert EMV met gezondheidsklachten.
18/12/2009 Itali�: Duidelijk verschil tussen jongeren en ouderen wat betreft invloed EMV op hersengolven
16/12/2009 Spanje: Elektromagnetische milieuvervuiling bij wilde zoogdieren: een nieuw langzaamwerkend vergif ?
14/12/2009 Japan: Oogschade veroorzaakt door 60 GHz straling.
11/12/2009 Gezondheidsraadrapport �Wie betaalt, bepaalt�
10/12/2009 Zuid Korea: Invloed van straling mobiele telefonie op hippocampus bij muizen
09/12/2009 Korea: Het gebruik van mobiele telefonie en het risico op tumoren, een meta-analyse.
08/12/2009 Duitsland: Gedragsproblemen bij kinderen in Beieren en elektromagnetische velden.
07/12/2009 Griekenland: GSM be�nvloedt geheugen bij muizen.
07/12/2009 Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974�2003
04/12/2009 Duitsland: Vogels navigeren op het oog en niet de snavel. Invloed EMV op de mens?
27/11/2009 Japan/Egypte: Invloed van straling mobiele telefonie op sexueel gedrag (van konijnen…)
27/11/2009 Japan: Onderzoek invloed straling mobiele telefonie op zaadkwaliteit bij konijnen.
13/11/2009 Zweden; Bloed Hersen barri�re extra doorlaatbaar 7 dagen na bestraling door mobiele telefonie
10/11/2009 Zwitserland: Invloed van ELF EM velden op het mechanisme van reproduceerbare DNA schade.
06/11/2009 Turkije: Effect van straling van mobiele telefoons op ovarian follicles bij ratten.
04/11/2009 Canada: Hartonregelmatigheden door DECT telefoon bij daarvoor gevoelige personen.
04/11/2009 Duitsland: Bij borstkanker wordt positieve werking van melatonine negatief be�nvloed door EM velden
04/11/2009 China: Oxidative damage to mtDNA may account for the neurotoxicity of RF radiation in the brain
02/11/2009 Turkije: Samenstelling heupbot verandert mogelijk bij dragen mobiele telefoon in broekzak.
29/10/2009 Duitsland: Vaktijdschrift voor milieugeneeskunde besteedt gehele uitgave aan invloed EM velden
27/10/2009 Griekenland: Misgeboorten bij muizen na bestraling met mobiele telefonie.
22/10/2009 China: Verstoring overdracht hersensignalen door straling mobiele telefonie.
22/10/2009 USA: Telefoneren met mobieltje ook gevaarlijk voor voetgangers.
15/10/2009 Australi�: Electromagnetische straling kan leiden tot afwijkend hersenfunctioneren.
15/10/2009 USA/Korea: Meta-analyse toont wederom aanwijzingen verhoogd hersentumorrisico bij >10 jaar bellen
12/10/2009 Nigeria: Alweer een studie over aantasting van sperma door straling mobiele telefonie.
01/10/2009 Rusland: Ernstige functionele ontregeling van protozoa bij straling mobiele telefonie. Psychisch?
29/09/2009 Zwitserland: Kalverblindheid en de nabijheid van zendmasten voor mobiele telefonie.
24/09/2009 Duitsland: Borstkanker en (laagfrequente 50 HZ) elektromagnetische velden.
24/09/2009 Itali�: Blootstelling aan mobiele telefonie be�nvloedt frontale cortex.
23/09/2009 The Effects of Mobile-Phone Electromagnetic Fields on Brain Electrical Activity
19/09/2009 Elektromagnetische Interferentie en de invloed op ons zenuwstelsel.
18/09/2009 Het effect van straling mobiele telefoon op bloedlichaampjes. Geldrollenbildung (3. Upd)
18/09/2009 Belgi�: Zendmasten voor mobiele telefonie en elektro-overgevoeligheid, BBEMG publicatie
16/09/2009 Mobiele telefoons en gezondheidsrisico’s voor werknemers. Enquete bedrijfsartsen.
15/09/2009 Isra�l: Invloed mobieltje op speekselklieren: voortdurende overbelasting. Afname prote�negehalte.
11/09/2009 IEEE, ICNIRP en WHO houden gelederen gesloten.
11/09/2009 DNA schade bij langdurige (?) blootstelling van ratten aan GSM straling. Mogelijke mechanismen.
08/09/2009 Schade aan het oororgaan bij konijnen door GSM straling.
05/09/2009 Duitsland: Interview met Prof. Dr. med. Franz Adlkofer.
01/09/2009 Duitsland: Observations from a Psychotherapy Practice on Mobile Telecommunications. (upd+ext.)
01/09/2009 Gsm-straling tast sperma aan
28/08/2009 Studie: ”15 Reasons for Concern”; operators bagatelliseren risico�s mobiel bellen
27/08/2009 Turkije: Verlies van hersencellen bij pasgeboren ratten door prenatale bestraling met GSM.
27/08/2009 Kroati�: Schade aan DNA in vivo door langdurige GSM straling.
19/08/2009 India: Straling mobiele telefoon be�nvloedt wortelgroei van boongewas. Psychisch?
18/08/2009 Australi�: Mobiele telefonie en hersentumoren. (Upd + volledig artikel in PDF)
18/08/2009 Australie: Straling mobiele telefoon heeft grote gevolgen voor vruchtbaarheid van de man (3. Upd)
14/08/2009 Australi�: Snel en slordig; gebruik mobiele telefonie verandert cognitieve functies bij jongeren.
12/08/2009 Turkije: Invloed van EM straling op eigenschappen beenderen bij ratten.
12/08/2009 Duitse Strahlenschutzkommission vindt het niet nodig SAR waarden te verlagen.
06/08/2009 Zweden: Slapen op je rechterzijde – kanker aan de linkerkant?
06/08/2009 Tsjechi�: Centraal zenuwstelsel bij muizen kwetsbaarder voor schade oiv straling mobiele telefonie.
05/08/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.
19/07/2009 Oostenrijk: Nieuw onderzoek toont athermische effecten bij EM velden van mobiele telefonie
16/07/2009 Turkije: Doorlaatbaarheid van Bloed-Hersenbarriere o.i.v. EMvelden wederom bevestigd.
11/07/2009 Verband tussen diabetis en blootstelling aan elektromagnetische velden.
09/07/2009 India: GSM heeft negatieve invloed op de vruchtbaarheid van de man.
02/07/2009 Discussiebijdrage Dr. Goldberg over Autisme en EMvelden
26/06/2009 Zweden: Mobiele telefoons, draagbare huistelefoons (DECT) en het risico op hersentumoren. (Upd+ext)
23/06/2009 Hoogtepunten van het BEMS/EBEA congres te Davos, Zwitserland 14-19 juni 2009
17/06/2009 USA: Chemische- en elektromagnetische blootstelling in arbeidssociale context.
10/06/2009 Nokia maakt mobiel die geen oplader nodig heeft.
09/06/2009 China: GSM straling versterkt de schadelijke effecten van gammastraling.
08/06/2009 Itali�: Invloed van EMV op membraameiwitten in voorstadium van zwangerschap.
06/06/2009 Finland: Beschadiging DNA o.i.v. elektromagnetische velden wederom bevestigd.
04/06/2009 Turkije: Gehoorschade bij vooral vrouwelijke volwassen konijnen na blootstelling aan GSM. (upd+corr)
02/06/2009 Uitgebreid overzicht van studies (update)
01/06/2009 Duitsland: Kanker-incidentie in de nabijheid van een zendmast voor mobiele telefonie.
29/05/2009 Zwitserse studie: Zendmasten voornaamste stralingsbelasting voor burgers in stedelijke gebieden.
24/05/2009 USA: Meeste kankergevallen brandweerlieden gevolg van RF straling; niet door ingeademde stoffen.
22/05/2009 Most cancer in firefighters is due to radio-frequency radiation exposure not inhaled carcinogens
20/05/2009 Duitsland: Mechanisme van biologische invloeden door zwakke EM velden op planten aangetoond.
13/05/2009 Itali�: Invloed van ononderbroken GSM straling op zenuwcellen
13/05/2009 Zweden: Onderzoek bij vrijwillers op doorlaatbaarheid bloed-hersen barri�re.
11/05/2009 Isra�l: Cognitieve effecten bij gebruik mobiele telefonie wederom bevestigd. (Upd+Ext)
09/05/2009 Zwitserland: Kalverblindheid op boerderijen met een zendmast voor mobiele telefonie
08/05/2009 Vogels, bijen en elektrosmog. Publicatie Engelse bioloog
07/05/2009 Duitsland: Mobiel bellen van omstanders is te vergelijken met het meerookeffect.
06/05/2009 USA: Effecten van mobiele straling op dierlijke embryo’s en foetussen.
06/05/2009 Spanje: Gepulste GSM straling en veranderingen in hersenactiviteit.
01/05/2009 Invloed van microgolfstraling op chromatine.
01/05/2009 Zweden: Verstoring van het immuunsysteem door elektromagnetische velden.
30/04/2009 Zweden: Verband tussen gebruik mobiele telefonie en samenstelling cerebrospinale vloeistof.
28/04/2009 Overzicht vogelstudies en mogelijke invloed van elektromagnetische straling van mobiele telefonie
21/04/2009 Kroati�: Verstoring van celdeling als reactie op straling van mobiele telefonie.
20/04/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Gautier
15/04/2009 Australi�: Biologisch effect van RF straling op enzymsysteem bevestigd.
12/04/2009 Effect op genen door straling RF elektromagnetische velden wederom bevestigd.
09/04/2009 Zweden: Doorlaatbaarheid van bloed-hersenbarri�re o.i.v. EM velden opnieuw aangetoond.
05/04/2009 Gerubriceerd Engelstalig up-to-date overzicht van wetenschappelijke studies
04/04/2009 Zweden: Verband introductie mobiele telefonie en slapeloosheid c.q. ADHD
03/04/2009 Gepulste straling van mobiele telefonie veroorzaakt cellulaire stress en pijn.
03/04/2009 Straling van zendmasten bereikt maximum waar hoofdbundel de grond treft
02/04/2009 Geheugen en ruimtelijke ori�ntering bij ratten aangetast door straling mobiele telefonie
01/04/2009 Elektro-overgevoeligheid en tinnitus: psychosomatisch of somapsychisch?
28/03/2009 Invloed van straling mobile telefonie op het bloed. Dosis-response relatie vastgesteld.
25/03/2009 Pathophysiology Maartnummer 2009: alle artikelen.
25/03/2009 Slowakije: Bezorgdheid over de gezondheidsaspecten van EM velden mobiele telefonie gerechtvaardigd
18/03/2009 Schema biologische effecten volgens Dr. Ruzicka
17/03/2009 Tijdschrift Pathophysiology besteedt hele maart uitgave aan elektromagnetische velden
11/03/2009 USA: Studie toont aan dat emissinormen voor EM velden herzien dienen te worden
11/03/2009 Zweden: Opnieuw bevestiging van het verband tussen mobiele telefoon en hersentumoren.
11/03/2009 Finland: FM radio en TV signalen veroorzaken spontane spierbewegingen.
09/03/2009 Iran: Effecten van radiofrequente mobile telefonie op hemoglobine.
03/03/2009 Universiteit Wageningen: Rapport analyse boomaantastingen Gemeente Alphen aan de Rijn
02/03/2009 Pakistan: Verstoring netvliesontwikkeling kippenembryo’s door EM velden van mobiele telefonie
28/02/2009 Effect of microwave emission of mobile phones on neuron survival in rat central nervous system
25/02/2009 Saudi� Arabi�: Nadelige effecten van excessief gebruik van mobiele telefonie.
25/02/2009 Turkije: Verlies van hersencellen door GSM bestraling bij ratten. Chronische effecten bij teenagers?
24/02/2009 Zwitserse bijenstudie: volledige presentatie nu beschikbaar. (Upd/ext)
23/02/2009 Zweden: Scherpe daling gezondheidsindicatoren na 1997 en blootstelling aan RF HF straling.
18/02/2009 Mogelijk verband tussen autisme en prenatale blootstelling aan EM velden.
13/02/2009 SCENHIR (Scientific Com. on Emerging and Newly Identified Health Risks) actualiseert haar opinie.
09/02/2009 Franse hoogleraar onderzoekt ‘Syndroom van Intolerantie voor Elektromagnetische Velden’ (SIEM)
03/02/2009 Bijenstudies en elektromagnetische velden.
03/02/2009 Iran: Invloed van EM velden op de ontwikkeling van eicellen,
03/02/2009 Australi�: Invloed op enzymactiviteit bij microgolfstraling van 500 en 900 MHz.
26/01/2009 Australische studie over het effect van GSM op (de alphafrequenties) van EEG.
17/01/2009 Zwitserse Studie: Huidige veiligheidsrichtlijnen voor RF EM velden dienen herzien te worden
14/01/2009 Finse studie: DNA schade en straling van mobiele telefonie
07/01/2009 India: Blootstelling aan mobiele telefonie en DNA schade.
06/01/2009 Conclusie Turkse studie: Kinderen moeten worden beschermd tegen radiofrequente (GSM) straling!
18/12/2008 Belgi�: Genetische schade en blootstelling aan RF EMvelden
18/12/2008 Japan: Effecten van mobiele telefoon in standbystand en zaadbalfuncties bij konijnen.
16/12/2008 China: Genen en de kans op leukemie in de nabijheid van ELF velden (Hoogspanningslijnen)
15/12/2008 Zweden, Universiteit Lund: Geheugen verslechterd na langdurige GSM bestraling bij ratten. (upd+ext.)
12/12/2008 Oostenrijk: Studie Hogeschool Salzburg, WLAN kan het hart be�nvloeden.
11/12/2008 IARC Lyon: Vertekening van statistische gegevens (bias) bij onderzoek naar mobiele telefonie.
09/12/2008 Zweden: Orienterende studie over het gebruik van mobieltjes bij teenagers
04/12/2008 Veelbesproken Belgische rattenstudie van Adang (Volledige tekst).
01/12/2008 Electrohypersensitivity in the Netherlands: ”A survey”
26/11/2008 Cognitieve effecten van RF straling; studie toont verband mobiele telefonie en reactietijden.
22/11/2008 Duitsland: Gezondheidsklachten zendmasten niet volledig verklaarbaar door bezorgdheid omwonenden.
16/11/2008 Zweden: Opnieuw een studie over de doorlaatbaarheid van de bloed hersen barri�re (Upd+Ext)
15/11/2008 Zwitserland: Dosis-response relatie Alzheimer en ELF EM velden
10/11/2008 Studie over passief meebellen bij mobiele telefonie.
08/11/2008 Zwitsers onderzoek: Wonen bij hoogspanning verdubbelt kans op Alzheimer
06/11/2008 Extremely low frequency magnetic fields cause oxidative DNA damage in rats.
06/11/2008 Zweedse studie: Straling van GSM/UMTS telefoon en de invloed op witte bloedcellen.
03/11/2008 Franse studie: Niet overmatig opwarmende radiofrequente straling geeft verandering DNA sperma.
03/11/2008 Zweedse studie: ”Cell membrane is an important target for electromagnetic field effects”
31/10/2008 Gerenommeerd Engels bioloog waarschuwt opnieuw voor Wifi en EM velden.
26/10/2008 Reported mobile phone sensitivity and inability to discriminate active from sham signals.
20/10/2008 Britse Vereniging van Dermatologen: mobieltje veroorzaakt huidallergie�n (Upd+Ext)
17/10/2008 Zwangere vrouwen: Blootstelling aan mobiele telefonie verhoogt hartritme en verlaagt cardiac output.
16/10/2008 Overzicht van relevante studies
14/10/2008 Interphone studie gepubliceerd.
10/10/2008 Zweden: UMTS grotere biologische invloed op DNA dan GSM signaal, mogelijk gtroter gezondheidsrisico.
07/10/2008 Melatonine en langdurige blootstelling aan mobiele telefonie.
06/10/2008 India: Vogelsterfte door zendmasten!
06/10/2008 Alarmerende verandering van bloedwaarden na plaatsing zendmast Kempten.
05/10/2008 Invloed electromagnetische velden op hersenfuncties. Voordracht Prof. Salford.
02/10/2008 Kwik uit amalgaamvullingen en mobiel bellen
01/10/2008 Noorwegen: Onvrijwillige kinderloosheid en blootstelling aan HF EM velden
01/10/2008 Noorwegen: Onvrijwillige kinderloosheid en blootstelling aan HF EM velden
01/10/2008 Zweden: Beschadigde hersenneuronen en de permeabiliteit van de Bloed-Hersen-Barri�re
01/10/2008 Zweden: Beschadigde hersenneuronen en de permeabiliteit van de Bloed-Hersen-Barri�re
24/09/2008 Provocatieve studie in Oostenrijk: GSM zendmasten kunnen welbevinden be�nvloeden.
24/09/2008 Alweer een onderzoek dat aanbeveelt geen mobieltjes te dragen in broekzakken.
22/09/2008 Amerikaanse specialist: Gebruik mobiel met oortje be�nvloedt vruchtbaarheid bij mannen
17/09/2008 Oostenrijk: Aantal personen met overgevoeligheid voor EM velden gestegen naar 3,5% (upd + ext)
14/09/2008 Eerder onderzoek van Salford et.al. inzake Brain Blood Barrier niet bevestigd.
13/09/2008 Straling van invloed op bacteri�n
13/09/2008 Chinese studie over invloed HF EM velden op vrouwelijke arbeiders.
09/09/2008 Causes of death among Belgian professional military radar operators: A 37‐year cohort study
05/09/2008 10 studies die DNA schade aantonen door Electromagnetische Velden van mobiele telefonie
03/09/2008 EMV en de invloed op de embryonale ontwikkeling van ratten.
27/08/2008 Significant meer oogproblemen bij > 2 jaar mobiel bellen.
26/08/2008 Reguliere blootstelling aan mobiele telefonie kan leiden tot neurologische schade bij ratten.
24/08/2008 Mogelijk effect op verandering in hartslagritme door mobiel bellen.
24/08/2008 EMV en de doorlaatbaarheid van de bloed-zaadbal barri�re bij muizen.
22/08/2008 EM velden en het risico voor hart- en bloedvaten voor medisch personeel.
21/08/2008 Boomaantastingen en EM velden
20/08/2008 Mobiel bellen en kwaadaardige tumor van de oorspeekselklier
10/08/2008 Mobiele telefoon beschadigt prote�nen
19/07/2008 Overzicht onderzoeken ‘blood brain barrier’
05/07/2008 Verhoogde concentratie van gifstoffen bij mensen met electromagnetische hypergevoeligheid
05/07/2008 Artikel over effecten straling
05/07/2008 Biologische effecten op fruitvliegjes
01/06/2008 Gedragsproblemen bij kinderen
19/05/2008 Relatie tussen problemen van kinderen en mobiele telefoons
17/05/2008 EEG verandert bij mobiel bellen
12/04/2008 Franse Nationale Bibliotheek: g��n WiFi
06/04/2008 Significante verschillen tussen controlegroep en mensen met EHS
22/03/2008 Verandering eiwitten in vivo
17/03/2008 Onderzoeksprotocol TNO COFAM 1 openbaar gemaakt
24/02/2008 Artikel Grigoriev
16/02/2008 Zes maal zoveel kanker? Onbetrouwbaar!
11/02/2008 Mobiele telefoon schaadt ongeboren kind
11/02/2008 Verminderde vruchtbaarheid door elektromagnetische velden
04/02/2008 5x tot 8x zoveel kanker bij meer dan 1.000 uW/m2
15/01/2008 International Association of Firefighters wil geen zendmasten op kazernes
15/01/2008 Literatuurstudie Oberfeld
12/01/2008 Celdood in het laboratorium
11/01/2008 Nader onderzoek nodig, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
18/12/2007 Gemoduleerd 450 MHz HF-signaal beinvloedt hersengolven
12/12/2007 Speekselkliertumor en gebruik mobiele telefoon: correlatie gevonden
20/11/2007 Autisme, zware metalen detoxificatie en elektromagnetische velden
09/11/2007 Slaapstoornissen en hoofdpijn
16/09/2007 Britten geven 16 miljoen pond uit en vinden …. niets
10/09/2007 Mobiele telefoon vertraagt hersenen
07/09/2007 (upd) Mobiele telefoon stoort in ziekenhuis
04/09/2007 Mobiel bellen maakt moe
03/09/2007 ICNIRP-lid concludeert dat straling effect heeft
02/09/2007 GSM-signaal beinvloedt EEG en cognitieve prestaties met een dosis-afhankelijke relatie
27/07/2007 Uitgebreid WiFi-analyse van Trent University, Canada
27/07/2007 Gigantisch overzicht onderzoeken m.b.t. hoogfrequente electromagnetische straling
26/07/2007 Ook ratten minder vruchtbaar door straling
26/07/2007 Hersenfunctie van ratten be�nvloed door straling
19/07/2007 Stewart Rapport 2000: Mobile Phones and Health
16/07/2007 Gen-expressie verandert door radiofrequente straling
15/07/2007 Verhoogd risico bij AM zenders
02/07/2007 Invloed GSM op in slaap vallen en EEG
01/07/2007 Afname huismussen: mogelijke relatie met straling
16/06/2007 100 en 200 kHz velden remmen kankergroei bij 100 Volt per meter
19/05/2007 Cataract bij kalveren
19/05/2007 Geheim legeronderzoek openbaar gemaakt
10/05/2007 Kwaliteit sperma neemt sterk af bij gebruik mobiele telefoon
08/05/2007 Cognitieve en EEG effecten door gepulste 900 MHz signalen
08/05/2007 Oxidatieve stress in ogen door straling mobiele telefoon
07/05/2007 (upd) Werkingsmechanisme aangetoond
22/04/2007 GSM telefoon beinvloedt elektrische signalen in hersenen
21/04/2007 Levensverwachting neemt drastisch af nabij zendmast
19/04/2007 Mussen en GSM-straling: negatieve relatie
19/04/2007 Bijen en DECT straling: negatieve relatie
06/04/2007 Verhoogd risico op hersentumoren na 10 jaar GSM-gebruik
04/04/2007 500 uW/m2 verhoogt stress in lichaam meetbaar
29/03/2007 Extra gezondheidsklachten na komst van zendmast (Zierikzee)
28/03/2007 How shall we cope with the increasing amounts of airborne radiation?, Johansson
23/03/2007 Tomatenplanten reageren op electromagnetische straling met zeer laag vermogen
20/03/2007 Altered cortical excitability in subjectively electrosensitive patients
16/03/2007 Radarstations jagen vleermuizen op de vlucht
25/02/2007 Effecten microgolven al in 1929 bekend, Kurzwellentherapie
14/02/2007 Influence of extremely low frequency magnetic fields on Ca2+ signaling
07/02/2007 Studie bevestigt voorzorgsbeginsel van Bundesamt f�r Strahlenschutz
29/01/2007 Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease
06/01/2007 9x vaker geen effect gevonden bij door industrie gesponsorde onderzoeken
22/12/2006 De invloed van GSM/UMTS straling op bomen en planten
23/11/2006 Cell death induced by GSM 900-MHz and DCS 1800-MHz mobile telephony radiation
29/10/2006 Verhoogde kans op acoustisch neuroma en kwaadaardige hersentumoren
24/10/2006 Men beware! Heavy mobile use may decrease sperm count, ChinaView
24/09/2006 Bewoners onder en tegenover zendmasten lopen risico
27/08/2006 Kritiek op het Zwitserse onderzoek samengebracht
02/07/2006 Hersenfrequenties beinlvoed door GSM
02/07/2006 Kwaliteit sperma minder bij regelmatig gebruik mobiele telefoon
02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt bloedstroom en metabolisme in de hersenen
02/07/2006 Mobiel telefoneren geeft tijdelijke verlaging melatonine
02/07/2006 Mobiele telefoon beinvloedt zenuwstelsel
02/07/2006 Verhoogde testosteron bij GSM-bestraalde ratten
02/07/2006 Gehoor verslechtert bij regelmatig mobiel telefoneren
02/07/2006 GSM straling beinvloedt hersenexcitatie
02/07/2006 CDMA straling: Meer transpiratie bij jongeren
02/07/2006 Cognitief functioneren verandert tijdens mobiel bellen
02/07/2006 Cardiovasculaire conditie negatief beinvloed door elektromagnetische straling
02/07/2006 Invloed hersengroei en -ontwikkeling bij langdurige blootstelling
02/07/2006 Verhoogde testosteron en invloed op rode bloedcellen bij bestraalde muizen
02/07/2006 Mobiel bellen beinvloedt de REM-slaap en hersenfrequenties
02/07/2006 Ratten ontwikkelen eerder kanker bij blootstelling aan HF straling
02/07/2006 Risico op non-Hodgkin lymfomen neemt toe bij gebruik mobiele/draadloze telefoons
02/07/2006 Toename oxidative stress in nieren ratten door GSM telefoon
02/07/2006 Spermakwaliteit slechter bij mobiele telefoon in broekzak
28/06/2006 Birgit St�cker over ‘elektrogevoeligheid’
06/06/2006 Suggesties voor vragen tijdens toelichting van Geel
06/06/2006 Tekortkomingen van het Zwitserse onderzoek
06/06/2006 Opnieuw huismussen
02/06/2006 In Vivo significante DNA-schade gevonden
31/05/2006 Huismussen
30/05/2006 Study: Cell Phones ‘Excite’ the Brain, Discovery News
25/05/2006 WHO factsheet over basisstations en draadloze netwerken
24/05/2006 Santini: Voorzorgsbeginsel toepassen, voldoende aanwijzingen
14/05/2006 ICNIRP en WHO houden voet bij stuk
28/04/2006 Alle epidemiologische onderzoeken naar de gezondheidseffecten van zendmasten
27/04/2006 Achtste epidemiologisch onderzoek: Weer effecten gevonden
23/04/2006 Neuropsychologische gevolgen van mobiel bellen
08/04/2006 Consensus over risico mobiele telefonie
07/04/2006 Factsheet EHS
02/04/2006 Risico op kanker stijgt tot 240% door mobiel bellen
02/04/2006 Planten groeien slechter naast mobiele telefoon
28/03/2006 Mate van uitdrukking genen verandert in rattenhersenen bij 915 MHz GSM
13/03/2006 Magnetische velden verhogen kans op leukemie met factor 2.6 tot 4.3
24/02/2006 The effects of microwaves on the trees and other plants, Spanje 2003
24/02/2006 The effects of microwave radiation on the wildlife, preliminary results, Spanje 2003
23/02/2006 Overzicht Russische studies naar effecten H.F. E.M. straling
22/02/2006 Onbegrijpelijk dat Wageningen geen onderzoek doet naar effecten straling op bomen
27/01/2006 Verhoogd risico op glioma na tien jaar mobiel bellen
19/01/2006 Veel meer dementie bij gebruik mobiele telefoon op platteland?
08/01/2006 Zwitsers overzicht van onderzoek
07/01/2006 Overzicht van oudere studies
07/01/2006 900 MHz electromagnetische velden beinvloeden neuronen op non-thermische manier
25/12/2005 Mobiele telefoongebruik beinvloedt ogen en oren
19/11/2005 Blootstelling aan 7,7 GHz straling geeft chromosoom veranderingen
07/11/2005 Rode bloedcellen klonteren als gevolg van 1,8 GHz blootstelling
05/11/2005 De telecomindustrie en wetenschappelijke onderzoeken
24/10/2005 Onderzoeken naar de gezondheidseffecten van UMTS
30/09/2005 Opnieuw: DNA-schade door mobiele telefoon
28/09/2005 Langdurige blootstelling aan straling lager dan de ICNIRP normen geeft effecten
13/09/2005 Hoogfrequente elektromagnetische straling op 2,45 GHz beinvloedt genetisch materiaal
12/09/2005 Informatie over de Zwitserse replicatie van het TNO-Cofam onderzoek
12/09/2005 Werkingsmechanisme volgens Ruzicka, Verschaeve, Williams.
26/08/2005 Klontering van rode bloedcellen na 20 seconde bellen met GSM mobieltje
14/08/2005 Mobiele telefoon beinvloedt hersengolven, 2000
07/08/2005 Risico op kwaadaardige hersentumor neemt toe door gebruik draadloze/mobiele telefoons
06/08/2005 Enkele en dubbele DNA breuken door blootstelling aan straling van GSM/DCS 1800 MHz
06/08/2005 Dubbele DNA breuken in hersencellen van ratten bij blootstelling aan 2450 MHz straling
06/08/2005 Antioxidanten voorkomen DNA breuken veroorzaakt door hoogfrequente EM straling
06/08/2005 Blootstelling aan GSM straling resulteert in biologische effecten (2002)
06/08/2005 UMTS beinvloedt menselijke lymfocieten sterker dan GSM straling
05/08/2005 Isreali Research: Cell phone radiation may cause visual damage
05/08/2005 Straling van GSM telefoon beinvloedt hormoonwaarden in het bloed, juli 2005
17/07/2005 Radiofrequente straling imiteert pesticiden, verlaagt cholinesterase
08/07/2005 Straling van mobiele telefoons beinvloedt bloedlichamen mens
22/05/2005 Significant vaker hart- en vaatklachten nabij zendmasten, Oostenrijk 2002
18/05/2005 Mobiel telefoneren maakt vroeg oud, Cairo University
17/05/2005 Meer hersentumoren bij gebruik mobiele telefoon op grote afstand van zendmast
15/05/2005 Hersenen beinvloed, DNA beschadigd, neuronale activiteit verhoogd
13/05/2005 Verklaring voor ADHD? Straling beinvloedt enzymwerking die verband houden met ADHD
07/05/2005 Directe relatie gevonden tussen belminuten en afwezigheid werk
07/05/2005 Univ. of Vienna: DNA breuken (niet door warmte) door GSM 1800 MHz telefoon
07/05/2005 Long-Term Cell Phone Use Spurs Tumor Growth
01/05/2005 Zendmasten veroorzaken veranderingen in EEG, Salzburg
15/04/2005 915 MHz microwaves affect chromatin conformation and 53BP1 foci in human lymphocytes
02/04/2005 Subjective symptoms reported by people living in the vicinity of cellular phone base stations
25/02/2005 Aan welke eisen moet een gedegen wetenschappelijk onderzoek naar stralingseffecten voldoen ?
12/12/2004 Gepulste straling beinvloedt EEG, terwijl ongepulste straling dat niet doet
28/11/2004 Straling gemeten op studentencomplex IBB Utrecht
19/11/2004 Naila studie is gepubliceerd in november 2004
09/11/2004 Effect op hersen-bloed barriere niet aangetoond, of toch wel ?
03/11/2004 Telefoneren in de bus: Zeer hoge stralingsblootstelling
01/11/2004 EU Reflex onderzoek toont significante schade aan cellen en DNA aan
28/10/2004 Cluster of testicular cancer in police officers exposed to hand-held radar
28/10/2004 Zeer veel onderzoeken naar schadelijkheid elektromagnetische straling
18/10/2004 Bewijs voor schadelijkheid elektromagnetische straling
17/10/2004 Epidemiologische onderzoeken
17/10/2004 Biologische onderzoeken
17/10/2004 Analyse van het TNO COFAM onderzoek
17/10/2004 Tekortkomingen van het TNO COFAM onderzoek
30/06/2004 Malignant melanoma of the skin – not a sunshine story!
31/12/2003 Tinnitus en mobieltjes
24/12/2000 Physics and Biology of Mobile Telephony
22/12/2000 Recent Research on Wireless Radiation and Electromagnetic Fields
13/11/2000 xx
13/11/2000 xx
13/11/2000 xx
13/11/2000 xx
13/11/2000 xx
13/11/2000 xx
01/09/2000 Turkije: Invloed straling mobiele telefonie op hersenweefsel ratten, preventief effect vitamine C.
18/06/2000 China: Correlatie tussen gebruik mobiele telefonie en kwaadaardige speekselklierafwijkingen.
23/01/2000 xx
10/01/2020 xx