Niet Trump maar Rutte met zijn corrupte kartel is de vijand


Aanklacht tegen de psychopaat Rutte en zijn bende,

Dit moet ophouden.  Dit moet onmiddellijk ophouden – NU  !!!

Rutte en handlangers van Rutte III en GL

Jullie worden beschuldigd van:

Het ontmantelen van onze economie, en het bankwezen.

Het ontmantelen van onze democratie, en de rechtstaat.

Het ontmantelen van de vrijheid van meningsuiting, en het aanwakkeren van polarisatie.

Crimineel Wanbeleid

Volksbedrog, valse propaganda door het financieren van liegende staatsmedia zoals NOS het propageren van globalisme( EU fascisme) zoals bij de NPO. Het financieren van laster tegen de kerk,  tegen politieke tegenstanders,  klokkenluiders, staatshoofden, Vladimir Poetin en President Donald Trump, en het propageren van radicalisme(eu fascisme) op scholen, blasfemie en polarisatie onder leiding van Paul Rosenmuller,  Ingrid van Engelshoven, Marc Rutte en Arie Slob.

Het experimenteren met mensen en dierenkolonies, en de gruwelijke dierenmoord op grote schaal in de OVP. Het gedogen van bij de wet verboden rituele dierenmoord op een zeer grote schaal en de financiering van dieren afslachting( jacht) zoals door het Huis van Oranje

Het heimelijk voeren van een ecocide beleid, zoals de verzieking van de Natuur, de bodem, de lucht en het water zoals via het rampzalig klimaatakkoord,  enorme giflozingen en de dumping van kankerverwekkende rotzooi(miljoenen kuubs vervuilde bagger)  zoals in de Nederlandse natuurplassen,  de uitrol van 629 zeer schadelijke biomassa-centrales, en de uitrol van het volgens meer dan 300 000 wetenschappers en artsen van over de hele wereld, schadelijke  5G netwerk, zulks met de bedoeling dat (flora & fauna) ziek of zieker worden en steeds meer mensen komen te overlijden zoals door hersenkanker, longkanker en vergiftiging.

Het in de doofpot stoppen van, en de misdadige pedofilie zoals o.a. bij VVD en OM

Landverraad zoals beschreven in artikel 93 van de Grondwet

Pensioen afroming diefstal en het willens en wetens afbreken van de zorg, om daarmee tekorten te veroorzaken,  ellenlange wachtlijsten, personeelsgebrek, medicijngebrek, dat tot de dood van ontelbare mensen met griep of andere aandoeningen(veelal ouderen), heeft geleid, evenals tot de dood , van ontelbare gezonde mensen, als direct gevolg van de corona maatregelen

Het plegen van een coupe tegen de Staat annex Het Volk de Nederlanden

Misdaden tegen de Mensheid, financieren oorlogmisdadigers zoals in Syrie, het willens en wetens tegen VS advies in,  laten bombarderen van burgerdoelen door de luchtmacht  zoals in Irak, waardoor ontelbare Irakese mannen, vrouwen en kinderen, zijn komen te overlijden.

Stop de Psychopaten

Psychopaten zoals Hugo de Jonghe en Marc Rutte manipuleren, liegen en bedriegen van jongs af aan want dat is de manier waarop zij leven. Ze  dragen een masker van leugens waarmee ze de ander misleiden. Zo is er het masker van de filantroop die de wereld wil redden. In werkelijkheid is dit individu voortdurend bezig met diefstal en misdaad. Om de totale controle te verkrijgen kopen zij politici pers en media en wetenschappers om met geld,  en worden velen gedwongen te zwijgen of mee te doen omdat ze worden bedreigd met de dood.  Ook kennen we het masker van de leider, die het volk belooft te redden door vrede te stichten, maar in werkelijkheid roeit zulk een psychopaat bevolkingsgroepen uit zoals Hitler  massa’s mensen heeft  gemanipuleerd om genocides zoals in WO II, uit te voeren.

Het corona-beleid is een psychopathisch middel dat bedacht is door geesteszieke tirannen. Regeringen worden door angst en chantage aangezet tot misdaden tegen de burger zoals het schenden van de rechten van de mensen en de Grondwet. Er wordt steeds meer angst verspreid onder de bevolking, zodat Rutte, Merkel en Macron door kunnen gaan met het opvoeren van hun agenda van verdeeldheid, uitbuiting, repressie en het stichten van de ergst te vrezen oorlogen.

Veel politici werden meegesleurd in de massahysterie en herkenden niet wat er gaande is.  Veel mensen doorzien het (nog) niet, omdat ze uitgaan van de goede wil en intentie van de medemens en dat is precies waar Merkel, Macron, Tedros, Gates, Trudeau en Rutte steeds weer misbruik van maken.

De Macht Elites  gaan steeds verder met het uitrollen van de door hen gewenste totalitaire staat van repressie.  Kinderen en ook de oudere generatie worden via de leugenmedia en op scholen verantwoordelijk gemaakt voor de misdaden die door politici zoals Rutte worden gepleegd.  Kinderen en studenten worden op scholen gemanipuleerd en ze krijgen op een slinkse wijze ook nog de schuld van de klimaatvervuiling door Multinationals zoals Shell. Kinderen worden zoals Merkel, Macron, Rosenmuller en Rutte dat willen,  gedwongen om de verderfelijke leer van het globalisme annex fascisme als redding aan te nemen. Dat  is een zeer ernstige vorm van mishandeling. Kinderen dienen in toenemende mate verantwoordelijkheid te leren dragen, op het moment dat zij daar klaar voor zijn, door goed onderwijs en door een goede opvoeding en niet door Rutte die hen overal de  schuld van geeft en met linkse gekken wil dwingen om de leer van het fascisme annex globalisme aan te hangen.

De door Obama, Merkel, Macron, Gates en Rutte  veroorzaakte crisis legt dit allemaal pijnlijk bloot: mensen worden met opzet bang gemaakt om ze te verdelen door valse propaganda zoals de liegende NOS.  Hierdoor dragen mensen massaal ziekmakende mondmaskers en deinzen terug van interactie of een vriendelijke begroeting. Degenen met gezond verstand en een kritisch geluid worden door Ruttes pers en media weggezet als een complotdenker of als rechts-extremist.

Psychopaten zoals Merkel, Macron en Rutte  kregen hun macht door omkoping en manipulatie. Ze zorgen via de door hen vrienden bestuurde media en liegende wetenschappers dat je doodsbang wordt. Ze proberen je te isoleren en ze verdraaien de werkelijkheid zodanig dat jij gaat twijfelen aan je beoordelingsvermogen.

Rutte beweert ook steeds dat er iets mis is met de ander, het slachtoffer.

Goed nieuws horen we graag maar wat als dat gelogen is?  En als iemand je vertelt wat er mis is, dat het té erg is, ja dan willen de meeste mensen er liefst niet naar kijken. Ze willen dan niet dat het waar is. Velen geloven liever goed nieuws zelfs als dat helemaal niet klopt

Rutte verkondigt altijd leugens en nep goed nieuws ondersteund door de leugenmedia. Hierdoor kunnen veel mensen geen volledig beeld vormen van de werkelijkheid. Een van de grote problemen in de samenleving, is dat kwaad niet benoemd word. Als alles met de mantel der liefde bedekt wordt, woekert dus ook het kwaad voort.

Liefde en Licht kan echter niet tegengehouden worden door de duisternis en de leugen.

Wie in contact is met zijn of haar kern en diepste waarden, is niet vatbaar voor de psychopathische leugens, en de polarisering door Rutte en de Leugenmedia.

Het is van levensbelang, dat de mensen de vrijheid, en liefde van binnen naar buiten uitdragen. Het fundament van vrede en geluk dat ligt in de mens zelf.

De oplossing van de crisis begint met gezamenlijk, in vrijheid, verbonden zijn vanuit het hart.

Merkel, Macron, Rutte en vele andere psychopaten dienen te  worden weggezuiverd en verbannen  uit de politiek, omdat zij niet uit liefde maar uit hoogmoed, machtswellust, angst, egoisme en met kwade opzet uit vernietigingsdrang handelen.

Om u te helpen bij uw stemkeuze volgt ook nog de lijst met meer dan  100 misdaden die werden gepleegd door onder leiding van de psychopaat leugenaar Mark Rutte en zijn handlangers. Iedere misdaad is voorzien van een link zodat u zelf de feiten kunt controleren.

101 misdaden gepleegd door RUTTE en de VVD

rutte maakt alles kapot

kut rutte


Breng ON! op TV! Word lid voor 5,72 euro via: https://www.ongehoordnederland.nl/wor…

nepnieuws

Rutte is als een paling in een emmer snot!

rutte misdaden zorg

pruts oplichters

Diverse Vijanden van Vrijheid Democratie en Vrede in Beeld

khasaarse verraders

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Nieuws, worldpeace and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.