Nederland is een van de meest vervuilde landen van de wereld

Rutte  doofpot kankerverwekkende uitstoot

Tata Steel Wereldnieuws

Tata Steel, is volgens diverse experts en metingen de grootste uitstoter en vervuiler van Nederland. Longkanker komt in de omgeving  van de staalfabriek Tata Steel soms wel 50 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde. Tata Steel, IJmuiden stoot  3x zoveel CO2 uit als nummer 2 Schiphol en zij schenden met medeweten van Marc Rutte de verdragen.  Zie de cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland, opgevraagd door EenVandaag.

Uit een rapport van de GGD Kennemerland bleek dat in Beverwijk longkanker gemiddeld 25 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Het percentage mensen met kanker op sommige plekken is nog veel hoger. Zo is er 51 procent meer longkanker dan het landelijk gemiddelde in postcodegebied 1941, dat in Beverwijk ligt. In Velsen ligt postcodegebied 1976, daar is sprake van 46 procent meer longkanker en in postcodegebied 1973, ook in Velsen, 40 procent meer.

Voorzitter Thijs Merkx van het IKNL is vreselijk geschrokken van de cijfers: “Dan kijk ik in de spiegel en denk: hadden wij niet eerder aan de bel moeten trekken richting de bevolking en overheden? Hadden wij hier geen rol in kunnen hebben?”

Marc Rutte heeft volgens de klokkenluiders de vervuiling/ het uitstoten en lozen van enorme hoeveelheden giftige rotzooi door o.a Dupont en Tata Steel in de doofpot gestopt.

Letselschadegigant John Beer heeft zoals Johan Vollenbroek de dossiers zeer goed bestudeerd en verklaarde :  ’Een bedrijf dat zoveel ellende uitstort over zijn omgeving, moet aansprakelijk gehouden worden

Het smerigste  bedrijf van Nederland  Tata Steel, stootte in 2018 5732 ton stikstofoxiden uit, in 2019 kwam daar nog eens 303 ton bij en Rutte vond het met  cda/cu/d66/gl/pvda blijkbaar niet erg en men ging om de aandacht af te leiden  de meest duurzame boeren van de hele wereld, op een vreselijk gemene valse wijze met  leugens en valse metingen  beschuldigen dat zij enorme hoeveelheden stikstof zouden uitstoten, waardoor de Natuurgebieden kapot zouden gaan.

Niet de boeren zijn de grote boosdoeners maar de Multinationals zijn de grootste veroorzakers van uitstoot, dood en ellende, en die moeten aangepakt worden en gesloten worden volgens velen.

qoute: | TS moet gesloten worden want zij schenden jarenlang alle milieu vereisten uit vergunningen maar Rutte heeft met zijn kartel en gl/pvda het bedrijf ongestoord door laten gaan en Tata Steel ook nog eens met Brussel gigantisch veel subsidie gegeven.”

Kankerverwekkende uitstoot, fijnstof/roet/toxinen door biomassacentrales en houtstook, benzeen en  formaldehyde van Schiphol, gele zieke grasvelden in Brabant, dat komt niet door droogte. Tata Steel, Dupont. Vatenfall, DSM, Shell, de giflozingen en afvalverbranding van rotzooi( oa ook medisch afval !) uit het VK en uit Rome in o.a. Amsterdam zijn de hoofdoorzaken van de stelselmatige vergiftiging van Nederland.

Nederland is het meest vervuilde en meest ongezonde land van de Europese Unie met de hoogste sterfte agv Kanker. Vrijwel iedereen in de Kamer, op uitzonderingen na, ontkent de vergiftiging/vervuiling  van Nederland en vrijwel allemaal draaien ze met mooie praatjes en afleiding trucks om de hete brei heen en ze liegen zoals de MSM dat het gedrukt staat. Dat is uitermate crimineel wanbeleid.

Mega vervuilers zoals Tata Steel kregen ook nog eens 835 miljoen euro korting. Brussel heeft de subsidiesteun van 835 miljoen euro illegaal  goedgekeurd. De aanslag tegen flora en fauna gebeurt ook middels het  subsidieren van enorm veel  schadelijke  lawaaierige SF6 gas lekkende windmolens, en kankerverwekkende  fijnstof uitstotende  biomassa-centrales, waar miljoenen bomen in worden verstookt met EU SDK subsidie en men maakt o.a gebruik van  volgens 200 000 artsen en tienduizenden organisaties, ronduit ziekmakende 5G zendmasten.

De door criminele politici  aanbevolen zogenaamde duurzame elektrische auto is in de praktijk vreselijk en meer vervuilend dan de vervuilende windmolens. Al die made in china rotzooi,  onduurzaam gemaakt, vervoerd en aangewend  is slecht voor Flora en Fauna en dient afgeschaft te worden.

Het gebruik van het schone LPG in auto’s ( 25 % minder vervuilend dan benzine) werd door de laaghartige  psychopaat Marc  Rutte en zijn kabinet in opdracht van  Merkels Elite flink ontmoedigd door auto’s met deze brandstof fors te belasten met de dubbele wegenbelasting. LPG is de schoonste van alle beschikbare brandstoffen voor verbrandingsmotoren maar daar wil Rutte namens de EU  Energie Maffia  niks van weten. Al tientallen jaren zijn er ook al genoeg mogelijkheden om ook oudere auto’s aan te passen en om met nieuwe ontwikkelingen de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, maar  Rutte en zijn vuile liegende handlangers die niks om het Klimaat en de Bevolking geven willen koste wat het kost de schonere wagens niet, uit niets dan blinde hebzucht en wegens de strikte bevelen die Rutte krijgt van de Nazie Elite  te Berlijn.

Rutte4  en de kabinetten Rutte I II en III hebben wegens een ziekelijke hebzucht  in Nederland honderden (624) zwaar vervuilende biomassa-centrales laten bouwen, waar enorm veel gekapte bomen, worden verstookt hetgeen een gigantische uitstoot aan CO2 roet, fijnstof en een veelheid aan ziekmakende stoffen met zich meebrengt.  Steeds meer mensen worden ziek en krijgen COPD/Longkanker door de toenemende, door het kartel van Rutte veroorzaakte vergiftiging van de bodem, het water en de lucht

Biomassa-Energie is  100 procent een zeer slechte vervuilende energiebron, want men kapt hele bossen weg,  die onmisbaar zijn voor de productie van zuurstof en opslag van co2. Het is absoluut zeer slecht voor het Klimaat om de onmisbare bomen met EU SDK subsidie te verstoken.

Brussel heeft met Ruttes bende volgens de klokkenluiders bedrog gepleegd door weg te kijken en de normen niet te handhaven en door de verdragen willens en wetens te schenden ism het Huis van Oranje.

Blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot de dood maar ook tot niet-dodelijke hart- en ademhalingsproblemen zoals astma( bij zeer veel kinderen) en beroertes, COPD, Longkanker bij jongeren en ouderen.

Zwangere vrouwen lopen een extra groot risico omdat de luchtvervuiling de ontwikkeling van hun kind schaadt.

Volgens Tienduizenden  gezondheidsorganisaties overlijden wereldwijd jaarlijks 600.000 kinderen onder de 15 als gevolg van ademhalingsproblemen door luchtvervuiling. 93 procent van de kinderen overleed agv het inademen van fijnstof.

Energie uit gas is  zoals gebleken wegens het stookrendement en de lagere  CO2 uitstoot 20 procent schoner en duurzamer.   Het herplanten van bomen zou volgens de op  EU subsidie azende  klimaat-gangsters zoals Rutte, Nijppels, Samsom, Jetten, Klaver en Dijkhof  die  het peperdure krankzinnige Klimaatakkoord uit blind egoisme en vernietigingszucht ondertekenden, leiden tot een zeer kleine verlaging van CO2, dat zal absoluut niet tot compensatie leiden, want het duurt vijftien tot vijfentachtig jaar voordat de herplant enig effect heeft.  Uit tal van berekeningen blijkt  dat herplant de enorme verhoging van CO2 in de lucht en de vernietiging van de biodiversiteit door boomkap en de biomassa-centrale uitstoot nooit zal kunnen compenseren. Wat Ruttes Kartel doet is ECOCIDE!

stikstofkaart vlaanderen

Nederland heeft agv Ruttes Bedrog slechts 8 procent bos. West-Vlaanderen heeft  volgens ecologen het minste  bos van Europa, Vlaanderen is met Nederland  één van de meest vervuilde regio’s van Europa. Daar zijn er in verhouding meer vrouwen, dan in heel de wereld, getroffen door borstkanker. Dat ziektes zoals kanker, borstkanker, astma enz.met deze hoge concentraties rechtstreeks mee in verband staan is een feit.

Miljoenen bomen/ hele bossen wegkappen en met miljarden aan  subsidie  verstoken in ziekmakende(COPD en Longkanker veroorzakende) biomassa centrales is de grootste misdaad tegen flora fauna aller tijden!

Biomassacentrale van AEB Amsterdam een gammele bak met een inferieure afgas:  ‘gereinigde’ rookgassen uit schoorsteen vuiler dan van een afvalverbrandingsinstallatie

qoute : “Er werden gigantische hoeveelheden stinkend vuilnis en uit het VK bij AEB verbrand in 6 ketels waaronder 4 lekkende ketels. De ketels waren van een slechte kwaliteit. De wantoestanden en een enorme bodemvervuiling was eerder al gemeld. Bij Tata Steel gebeuren volgens de klokkenluiders illegale zaken.

De bodem en de lucht worden jarenlang met goedkeuring van o.a.Rutte, Nijppels en het Huis van Oranje ernstig vervuild. De Venezuelaanse overheid wilde zich niet laten verleiden tot zulke misdaden en weigerde de door het VK via boten aangevoerde honderdduizenden tonnen vuilnis zoals medisch afval, luiers, prikspuiten, afgedankte koelkasten,  freon, kankerverwekkend cadnium, afgedankte computers, versleten rubberbanden, lekkende kapotte batterijen van e auto;s,  rottend vlees, plastiek,  asbest, kapotte anti aanbak pannen en allerhande plekkerige chemische rotzooi, etc.  Ook werd melding gemaakt van vuilniszakken met daarin dode ratten en katten.

(note:  in Rome word het huisvuil in 2023 wegens de stakingen en enorme problemen in de stad al weken niet opgehaald en er is sprake van een rattenplaag, men strooit rattengif en stopt dode dieren in zakken bij de vuilnis)

qoute:  “Jesse Klaver van GL kan niet tellen, hij liegt over biomassa en regelt met de vreselijk eigenwijze Halsmema 900 ton huisvuil ELKE week per TREIN!, uit Rome om in Nederland verbrand te worden. De vieze afvalverbrandingsinstallaties hebben door kartel bedrog v Rutte een CO2-heffing gehad! Maar koeienscheten vernietigen de aarde? Ze hebben het land nodig van de BOEREN!”

Update:  De komende jaren komen er treinladingen afval vanuit Rome naar Amsterdam. In Roma kan het afval oa wegens stakingen niet verbrand worden. Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft ism Femke Halsema een deal gesloten met Rome. Vanaf begin april gaat er iedere week een trein rijden, met een gigantische berg aan afval van  900 ton aan Romeinse rotzooi. PvdA’er Thijssen vindt dat de import naar Amsterdam moet worden voorkomen, en volgens Madlener (PVV) is de gang van zaken niet te geloven: “Schiphol moet krimpen, boeren worden weggepest en op dit moment wordt er een deal gesloten tussen GroenLinks en Italië om hier rommel naartoe te halen om te verbranden.”

qoute: “De verstandige President Nicolás Maduro, liet  boten met afval  controleren en stuurde die voor de volksgezondheid levensgevaarlijke rotzooi linea recta, woedend terug ! maar de liegende psychopaat Marc Rutte en zijn kartel lieten die rotzooi gewoon maar naar Nederland komen om voor de winst te verbranden in de AEB centrale, met noodlottige gevolgen zoals een toenemend aantal zieke randstedelingen met COPD en Astma en een zeer hoge sterfte agv kanker in de gehele Randstad Regio.”

De biomassacentrale AEB  heeft met een ammoniakemissie van 9.500 kg ammoniak in de tweede helft van 2020 de vergunde emissie met een factor 3,7 overschreden. Ammoniak is extreem schadelijk voor natuurgebieden. Deze overschrijding dient onmiddellijk te worden gestopt. De installatie dient te worden stilgelegd. Qua emissies scoort de centrale beroerd vergeleken met een moderne  afvalverbrandingsinstallatie als REC (Harlingen) maar zeer waarschijnlijk ook vergeleken met de afvalovens van AEB zelf.  Hier is evident geen sprake van toepassing van de wettelijke plicht tot het toepassen van Best Beschikbare Technieken vooral waar het gaat om (1) stofverwijdering ( beroerde stoffilters), (2) NOx-emissiereductie (geen SCR) en (3) zoutzuurverwijdering (geen kalkinspuiting). De technische configuratie van de gasreiniging van AEB is inferieur vergeleken met de gasreiniging van de BMC van Zaandam, de geplande BMC in Diemen, maar zelfs ook vergeleken met de meer dan 10 jaar oude BMC van HVC in Alkmaar.  Hoe is het mogelijk dat de gemeente Amsterdam een kankerverwekkende stoffen uitstotende biomassacentrale in eigendom heeft én in bedrijf stelt met een inferieure afgasreiniging?

De Gemeenteraad van Amsterdam werd volgens de experts in december 2020 onjuist ingelicht en voorgelogen door het college, met name door D66 en Groen Links. Ook heeft het college cruciale informatie over procesomstandigheden tijdens de metingen met kwade opzet achtergehouden.  Er werd door mobilisation om handhaving verzocht. Dit is door bedrog  afgewezen. Zie bezwaarschrift met meer informatie: Bezwaarschrift van MOB tegen afwijzing van verzoek tot handhaving

qoute: “AEB heeft afgedankte meubels, gelakte kozijnen, rubber, medisch afval uit het VK , afgedankte banden, plastiek en nog veel meer andere troep in de AEB ketels laten verstoken, en daarbij kwamen hoeveelheden CO2 en giftige stoffen en fijnstof  vrij waar werknemers en Amsterdammers ziek door werden met klachten zoals  COPD/Longkanker/luchtwegen problemen/duizeligheid/beroertes. Dat mag niet onbestraft blijven.”

Lekken, van kankerverwekkend gas, een voorbeeld uit velen

Sterigenics Zoetermeer lekte van januari 2000 t/m december 2005 ongeveer 130 ton kankerverwekkend ethyleenoxide gas

Sterigenics Holland B.V. heeft in de jaren 2006, 2007 en 2008 consequent ethyleenoxide uitgestoten in de open lucht te Zoetermeer. Hoewel de gemeente op de hoogte was van de uitstoot greep men niet in, en zo  bleken de afspraken met betrekking tot de hoeveelheid  met goedkeuring van de gemeente structureel te worden overschreden.

Nadat dit bekend werd zijn diverse onderzoeken ingesteld. Ten gevolge hiervan en de ontstane commotie onder de inwoners van de stad heeft het bedrijf besloten haar activiteiten in de stad te staken. De corrupte leden van de Gemeenteraad zijn nooit aangeklaagd en berecht wegens de door hen gepleegde misdaden, dat moet alsnog met twk gebeuren vinden velen. Aan de slachtoffers/ nabestaanden dient een schadevergoeding betaald te worden van minstens 3 miljoen euro netto belastingvrij.

Shell Pernis loosde op 30 december 2013 11,2 ton ethyleenoxide. Hierdoor werden inwoners in de omgeving ten noorden van de olieraffinaderij gedurende 25 minuten blootgesteld aan 0,5 ppmv.

Shell Moerdijk loosde tussen 21 november 2015 en 27 januari 2016 ongeveer 25 ton van dit gas Andere bronnen spreken van 27 ton

Etheenoxide doorgaans ethyleenoxide genoemd, vaak afgekort als EtO, EO of EtOx, is bij de mens kankerverwekkend bij een langdurige blootstelling en kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in de menselijke voortplantingscellen

Ethyleenoxide wordt in sommige landen als gasvormig product gebruikt om schimmels en salmonella te weren in levensmiddelen. Maar het product is  kankerverwekkend, en daarom volgens de Europese regels inzake voedselveiligheid niet toegelaten. In 2021 werd een hele reeks voedingswaren uit de handel gehaald.

Ethyleenoxide word ondanks dat het kankerverwekkend is  massaal gebruikt in MONDKAPJES

Zie voor meer informatie over mondkapjes >>> Mondkapjes Dossier

Luchtvervuiling haven Schiphol stoot per uur ruim 2000 keer meer formaldehyde en ruim 280 keer meer benzeen uit dan in de industrie is toegestaan. Allebeide zeer  kankerverwekkende stoffen. Rutte en minister Harbers willen deze gegevens slechts als eerste “in perspectief plaatsen en ze  vertikken het om op te stappen.

Stikstof crisis is een leugen

Astrofysicus, meteoroloog en oprichter van WeatherAction, Piers Corbyn, weerlegt de bewering dat kooldioxide-emissies klimaatverandering veroorzaken.

De meeste politici hebben het zoals de liegende media en liegende geleerden over klimaatopwarming en stikstof, maar waar het om moet gaan is “kankerverwekkend fijnstof, giftige stoffen, ziekmakend glyfosaat van monsanto, pesticides,  giflozingen, chemisch afval, de massale boomkap, SMOG, de luchtverontreiniging, bodemvervuiling, watervervuiling, en “chemtrails”  ether vervuiling door WIFI en 5G,  en daar zwijgt men over omdat men de waarheid niet wil weten uit politieke en economische redenen en bij velen is sprake van onkunde, of omdat men in een angstpsychose verkeert door het werk van  leugenmedia en angst zaaiende liegende geleerden”

Krimp de luchtvaart

 

Bewoners van Nederland roepen de regering op om:

het aantal vliegbewegingen te beperken tot maximaal 350.000 per jaar en zo de uitstoot te halveren van broeikasgassen, stikstofoxiden en kankerverwekkende stoffen

de luchtvaart eerlijk- en veelvliegers zwaarder te belasten

af te zien van de opening van vliegveld Lelystad en Rotterdam, Eindhoven, Eelde en Maastricht Airport te sluiten voor commercieel verkeer

Teken de petitie, lees meer punten >>> Krimp de Luchtvaart

De stikstofcrisis is volgens klokkenluiders verzonnen tijdens een vergadering met o.a. marc rutte, hugo de jonge,wopke hoekstra, sjoerd sjoerdsma, ed nijppels, jesse klaver, paul rosenmuller, mat herben, gert judas segers, mirjam bikker, eric wiebes, sigrid kaag, manon janssen, tsjeerd de groot, jan paternotte, sophie in ‘t veld, attje kuiken, diederik samsom, frans timmermans, claus swab, angela merkel, karl lauterbach, jens stoltenberg, tal van zeer rijke figuren van het WEF en o.a.Bill Gates. George Soros en Maxima van het Huis van Oranje.

Nederland in Nood

In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07 gram stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300 gram toegestaan, in Denemarken 700 gram: 10.000 keer meer dan in ons land.  Aan de Duitse kant van de grens mag een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. De Raad van State heeft besloten dat we te veel stikstof hebben in Nederland. Er mag niets meer bij. De grenswaarde is dus eigenlijk nul gram, maar het model waarmee die berekend is, kan tot 0,07 gram doorrekenen.

Wetenschapsjournalist Arnout Jasper:

“In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07gr stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300gr toegestaan, Denemarken 700gr: 10.000 keer meer dan in ons land”

“0,07 gr stikstof komt neer op “één vogelpoepje”. “Als er één keer een gans overvliegt die wat laat vallen op een gebied, grootte van twee voetbalvelden dan is de grenswaarde van de stikstofdepositie die een boerderij mag veroorzaken bij een natura 2000-gebied bereikt”

“De consequentie is dat aan de Nederlandse kant van de grens niets mag, terwijl aan de Duitse kant van de grens een boer allerlei dingen mag doen. Daar krijgt de Duitse boer ook Europese subsidie voor. Dat is niet uit te leggen.”

Volgens Arnout Jaspers, schrijver van het boek De stikstoffuik heeft de kritische depositiewaarde “helemaal geen relatie met effect op natuur”

Is Stikstof gevaarlijk? Als de politiek er geen probleem van had gemaakt hadden we dat probleem helemaal niet.  Men heeft een probleem verzonnen om de boel af te leiden van de vervuiling met gifstoffen en fijnstof door multinationals.  De vegetatie heeft decennia lang een dubbele depositie van stikstof overleefd en de hedendaagse stikstofneerslag van de boeren is immers gehalveerd. Door de ontbossing  word veel minder  CO2 omgezet in Nederland door verlies aan groen. Verlies aan groen veroorzaakt  een enorme toename van CO2 en er zijn veel meer schadelijke gevolgen. Nederland verliest elk jaar 1300Hectare aan bos doordat men de onvervangbare bomen kapt om te verstoken in kankerverwekkend fijnstof uitstotende biomassacentrales. Langs wegen worden door het Europees bedrog massaal bomen gekapt door gemeenten omdat ze  veel geld verdienen zoals SDK subsidie.  Het verstoken van de bossen is ecocide  en dat moet gestopt worden  want door de kap gat de biodiversiteit kapot en word het ecologisch systeem totaal ontregeld met noodlottige gevolgen. De Koning wil  uit blinde hebzucht dat alles wat hij aanraakt in goud veranderd, zijn wens gaat in vervulling maar door de boeren weg te jagen en alle bossen weg te kappen gaat alles naar de knoppen door oorlog. De volgevreten Koning sterft uiteindelijk zelf van de honger. Als de corrupte regering Rutte alles kapot wil maken ten voordele van de Multinationals en het Huis van Oranje, gaan we met zijn allen uiteindelijk ten onder.

Rotterdam een van de grootste vervuilers van Nederland


De Stikstofcrisis is een grote leugen, dat weten we allemaal. De kankerverwekkende vervuiling is het grootste probleem van Nederland. Om Nederland te redden zal je het aantal vluchten op Schiphol fors moeten terug dringen zoals het aantal grote vreselijk veel rotzooi uitstotende zeeboten in Rotterdam.  Ecocide plegers moeten worden aangepakt zoals de chemie concerns, en Tata Steel zal dicht moeten tenzij het bedrijf de verdragen en de wet naleeft  en zorgt voor het veilig wegwerken van giftig afval zodat de omgeving niet nog veel erger word vervuild zoals nu het geval is. TS moet volgens de meerderheid de bodem gaan saneren en een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers hetgeen neerkomt op minstens een bedrag van 40 miljard euro.

Ruttes Kartel en gl/pvda en het Huis van Oranje dienen via een tribunaal of in te stellen strafhof  vervolgd moeten worden en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de door hen veroorzaakte vreselijke ecocide en letselschade bij velen en wegens een hele reeks andere misdaden zoals landverraad en het financieren van oorlogmisdadigers/oorlogen/prikmisdaden tegen de mensheid.

Bovendien dient er een verbod te komen op het kappen van enorme hoeveelheden bomen met of zonder subsidie van de EU. Houtstook is  vreselijk slecht en absoluut niet duurzaam. Er zijn nog meer dringende acties nodig om de bevolking te redden zoals het maximaal terugdringen van giflozingen  en ziekmakende uitstoot door o.a. de multinationals  Shell NAM DSM Dupont en Vatenfall. Het door vliegtuigen sproeien van allerlei chemische substanties(chemtrails zoals aluminium/barium) dient strikt verboden te worden in de hele wereld. De overheid  moet ook per direct  stoppen van het laten storten van miljoenen kuubs vieze vuile slib en bagger uit Belgie in de Roer en Overmaas en er moet een totaal verbod komen op het verbranden van de gigantische hoeveelheden stinkend/ziekmakend afval uit andere landen zoals Italie en het VK in o.a. Amsterdam

Schiphol giftig

Den Haag – Stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) heeft met Rutte en Jetten de Tweede Kamer voorgelogen mbt de grootse stikstofuitstoters. Volgens de bewindsvrouw is de blunder toe te schrijven aan het RIVM. Ten onrechte zijn boerenbedrijven daarom opgenomen in de lijst met ’top honderd stikstofbronnen’.

BBB-Kamerlid Caroline van der Plas benoemde de boosdoeners als  ’prutsers’ en wilde voor het Kamerdebat  een gedetailleerd feitenrelaas van de minister. „Een complete sector willen decimeren wat de burger 25 tot 60 miljard en voedselzekerheid kost… Een minister en een ambtenarentop zonder enige kennis van zaken bij wie geen enkel lichtje gaat branden bij zo’n lijst. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

Ongelofelijk Meetbedrog door RUTTES KARTEL

Citaat Klokkenluider:

“De uitstoot ammoniak zoals die olv Rutte en een aantal kartelgangers zoals Rob Jetten werd bepaald klopt niet omdat emissies schone stallen werden gekoppeld aan emissies minder schone stallen. Het kartel van Rutte gebruikte zoals ook mbt corona onjuiste en arbitraire modellen – in dit geval – onjuiste meetmodellen bij stallen. Overigens bestaat lucht uit bijna 80% stikstof (N2), een ongevaarlijk inert gas. De hoeveelheid NO2, waar het hier om gaat, is uitermate laag en al jaren dalend. Rutte beleid is crimineel wanbeleid annex misdaad.  Dankzij vele WOB-verzoeken en kamervragen zijn er de afgelopen paar jaar al zoveel zaken boven water gekomen die zo verkeerd in elkaar zitten dat je je af vraagt waarom de aangewezen criminelen niet werden ontslagen en berecht wegens de meetfraude. Veel duurzame boeren zijn inmiddels uitgekocht op basis van aannames en foute gegevens door de genoemde kartelmisdadigers. Het leed is onverwoordbaar erg,

Jaren hebben de boeren maatregelen genomen en het houdt niet op. De meest duurzame boerensector van Europa wordt kapot geregeld door Ruttes Kartel. Men wil de cijfers/gegevens die men wenst om de boerenstand kapot te maken. Het zijn geen blunders maar ze plegen valsheid in geschrifte met meetresultaten en dat is je reinste misdaad. De prutsende en liegende ministers EN de topambtenaren moeten allemaal worden ontslagen.Nieuwe verkiezingen en een frisse club eerlijke ambtenaren die kunnen rekenen en de wet naleven.Een volksvertegenwoordiger en een ambtenaar is niet aangenomen om met meetresultaten zoals over corona en uitstoot te knoeien en te frauderen. Hij, of zij, moet gewoon doen wat er van de wet wordt geeist.Eerlijk bestuur ! Bij gebleken bedrog dienen ze oneervol te worden ontslagen en berecht wegens de gepleegde misdaden. De gedupeerden door Ruttes bende en oa Bill Gates en andere medeplichtigen  die door meetbedrog boeren hebben bankroet gemaakt, moeten allemaal zwaar bestraft worden en een schadevergoeding betalen van minstens 1 miljoen euro per stal. Netto belastingvrij!

De vreselijke zwendel zoals het door bedrog onteigenen en opkopen van enorm veel boerenland door Bill Gates e.a. moet stoppen en dient tot op de bodem te worden onderzocht  en alle aanslagplegers moeten  worden afgerekend middels een parlementaire enquete en een in te stellen Strafrecht Tribunaal.

Klokkenluider QR

Europa gaat de wereld redden???

Was blau gefärbt ist wird niemals die Erde retten . Dort dürfen 2035 keine Autos mit Verbrenner Motoren mehr gebaut und angemeldet werden Europa macht sich selber Kaputt. Hoffe das dieser Schwachsinn bald ein Ende hat

Was blau gefärbt ist wird niemals die Erde retten . Dort dürfen 2035 keine Autos mit Verbrenner Motoren mehr gebaut und angemeldet werden Europa macht sich selber Kaputt. Hoffe das dieser Schwachsinn bald ein Ende hat

BBB = realistisch! Meer boeren, gezonder voedsel, minder gif en minder stikstof. Ab GietelinkDe Klimaatpaus Ed Nijppels,  Marc Rutte en zijn Multinational Bilderberger Kartel beweren net zoals de Amerikaanse miljardair Al Gore en Klaas Dijkhof dat het Klimaat ernstig word bedreigd door een schrikbarende toename van Co2 en dat de wereld zal vergaan door de onderstroming agv  het wegsmelten van de poolkappen.  Marc Rutte en zijn handlangers die de belangen van de vervuilende Multinationals dienen stellen winst zoals van Shell voorop. Ze  liegen er op los en zij laten de door hen beheerde MSM media zoals de NOS valse propaganda en klinkklare leugens verkondigen zoals door omgekochte en door pseudo wetenschappers die zich dik laten betalen met subsidies om de klimaathysterie te promoten.  Het geplande doel van de EU groot Kapitalisten is volgens experts en economie strategen,  om miljoenen Europeanen afhankelijk te maken( jongeren en ouderen) en de algehele volksgezondheid en de economie in  de betreffende  EU-landen op een lager peil te brengen. Veel zieke mensen betekent namelijk ook een hoge vraag naar de Duitse medicijnen. Veel ouderen die eerder overlijden betekent voor Ruttes gewetenloze criminele kartel enorme besparingen op de pensioenen.

groen links pvda d66 boomstook ecocide

u bent voorgelogen door de zgn elite en groenen – de wereld word vergiftigd met afval van o.a. afgedankte zonnepanelen

Erkende wetenschappers zoals de interationaal geprezen top-expert Dr Rath hebben hierover reeds tal van  lezingen in de wereld gegeven. Het doel van Merkels Elite is niet het schoner maken van het Europese leefklimaat, maar het economisch destabiliseren en verzwakken van onder meer Nederland, Belgie,  Italie, Frankrijk, Hongarije, Polen, Tjechie, de Balkan Staten, Griekenland etc en het ten koste van vele andere landen zoals ook Canada en de VS , China en Rusland bevorderen en versterken van de nu  neergaande Duitse Economie  zoals door het maximaliseren van de enorme export van in Duitsland gefabriceerde medicijnen en andere diensten en producten vd Mijnbouw,  Landbouw en veeteelt. Bovendien exporteert Duitsland meer wapens dan ooit zoals naar Saudi Arabie, Yemen en meer dan 80 landen waar conflicten worden uitgevochten op leven en de dood. Omdat ook die gigantische wapenhandel niet eindeloos kan doorgaan, heeft Merkels Elite dan ook het plan gesmeed om de Europeanen steeds meer geld af te troggelen via de Klimaatakkoorden zoals het stap voor stap steeds hoger opvoeren van de belastingdruk en het steeds duurder maken van de Energie enandere publieke diensten.

De oorlogszuchtige EU verhoogt steeds weer de  Wapenindustrie.  In de Duitse Bundestag is in 2018 bekend gemaakt dat Duitsland sedert 2015 nog veel meer dan voorheen, gigantische hoeveelheden wapens produceert en exporteert zoals naar Yemen en Oekraiene etc

Merkel exporteerde voor miljarden aan Tanks naar Turkije.  Merkel heeft voordat de oorlog losbarstte in de Oekraiene,  in ruil voor  olie-contracten, samn met rutte en verhofstadt voor miljarden euroa aan wapens, aan de door hen gesponsorde rebellen en huurlingen in de Oekaraine geleverd, waardoor de oorlog in een korte tijd  escaleerde met anno 2023 meer dan 1 miljoen doden tot gevolg. De enorme  stijging van de Duitse wapenproductie is een feit. Merkel is met  de EU >VS  schuldig aan het financieren van oorlog en genocide. De export  werd bevestigd door die Linke, Grunen, AFD en door de GROKO in Die Deutsche Bundestag zelf.

Honderden miljarden Euros aan winst uit de Duitse Pharma Industrie( Rother, Bayer etc), worden door het  Euro  Kartel aangewend voor het fors opvoeren van de wapenproductie en het in het geniep uitbreiden van Die Bundeswehr (men wil zogenaamd een groot Euroleger) maar Merkels Elite (GROKO)  is geheel tegen de zin in van de VS al jarenlang bezig met het uitbreiden van het leger  met  de modernste raketten en  tanks, bestemd voor een conventionele  oorlog in Oekraiene met het door hen zo gehate Rusland.  DE EU  werkt nauw samen met de Clinton Demoncraten die  Donald Trump en  Vladimir Poetin als machtswellustelingen en vijanden uitmaakt via de MSM. Men is voortdurend bezig angst te zaaien door Rusland steeds weer van alles te beschuldigen en af te schilderen als een gewetenloze oorlogszuchtige vijand van de gehele mensheid. Over de vele oorlogen die VS/NATO hebben aangesticht en gevoerd/genocides met miljoenen doden tot gevolg weigert men te spreken.

BBB

De Boeren Burger Beweging (BBB)  geeft met hun partijprogramma volgens Ab Gietelink de kans op een gezondere agrarische sector met bescherming en zelfs groei van bioboeren en traditionele boerenbedrijven. Bescherming van boeren kan eigenlijk goed samengaan met dierenwelzijn, vermindering van megastallen etc.

Over de duurzame aanwending van koemest als bio brandstof  en de noodzaak om mest te exporteren naar landen waar de schrale bodem vruchtbaar gemaakt kan worden met koemest heeft geen een het gehad en dat is ronduit uitermate schandalig.

XXX Alternatief.TV is een platform waarin Ab Gietelink via interviews met interessante gasten en eigen columns kritische inzichten tegenover het dominante denken zichtbaar maakt Website: https://alternatief.tv Telegram: https://t.me/AlternatiefTV
:

Bron dossier: Zie voor meer informatie het Klimaat Dossier

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties