Nationale bond tegen overheidszaken claim 5G

Stop-5G

 

Wanneer je zonder jouw toestemming wordt blootgesteld aan een 5G experiment waarvan op korte en lange termijn geen 100% veiligheid garantie gegeven kan worden voor de schadelijke effecten voor lichaam, geest, privacy en natuurlijke omgeving, wordt er een onrechtmatige daad tegen jou gepleegd met recht op een schadevergoeding Art. 6.162 BW.

Stel via juristen de regering RUTTE III, Provinciale Staten en Burgemeesters en directeuren van de telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom.

Zonder uw wilsverklaring (art 3.33 BW) is een persoonlijke dienstbaarheid in welke benaming dan ook niet te dulden (art. 1.1 lid 2 BW), anders wordt een onrechtmatige daad tegen u gepleegd met recht op een schadevergoeding (art. 6.162 BW).

5G Causes cancer, braincancer, leukemia, abnormal blood cells, Non-ionizing radiation health effects Toxic Synergistic effects Combined effects Systemic effects, Tinnitus, Heart deseases, damage to DNA and blood cells, headaches, depression, feaver, hair loss, high blood pressure, sleepnessless, visual impairment

 

Wilt U meer weten over 5G/ zie dan ook het EMF  5G dossier op Stan Rams Website


bio hazzard


EMF 5G  Rapport Conclusies


*De zeer grondige bestudering van onderzoekrapporten,aangiftes, rapporten en dossiers uit de hele wereld,  heeft geleid tot de volgende conclusies:

*Mobiele Telefonie, zoals EMF straling 1G 2G 3G 4G 5G en  ook Wifi, blijkt in de praktijk beslist niet ongevaarlijk te zijn voor de gezondheid

*Het grote publiek (U de burger) werd nimmer door de Overheden duidelijk op de hoogte gebracht van de gevaren voor de gezondheid door EMF straling

*Publieke Media, Staatsomroepen, en de meeste politici hebben U nimmer ingelicht over de gevaren van EMF, en over de reden van protesten tegen EMF, omdat zij of niet goed op de hoogte waren,  of omdat zij U willens en wetens hebben misleid met onwaarheden, leugens en nep-nieuws

*Door de EU Macht Elites gedane beloftes, zoals het laten doen van meer, beter en goed onafhankelijk EMF-onderzoek, werden nooit nagekomen

*De door FCC en ICNIRP en door de EU opgestelde Limieten (hoeveelheid straling die mag worden uitgezonden) via masten of telefoons deugen totaal niet, wegens de verkeerde aandacht, het omzeilen van gericht onderzoek, en o.a. het ontbreken van lange termijnonderzoek wegens omkoping en enorme geldbelangen

*Zendmasten van alle Providers, en mobiele telefoons van bepaalde merken, stralen zoals uit tal van onderzoeken blijkt,  veel meer straling uit, dan de door FCC en ICNIRP opgestelde Limieten. Iedereen kan dat zelf controleren zoals via stralingsmeters.

*Er is in de EU geen bindende wetgeving m.b.t. EMF Straling zoals van WiFi, 4G, 5G etc

*De EU doet niet aan handhaving en preventie m.b.t. EMF straling van WiFi, 4G, 5G etc

*De EU (Commissie, Raad en Parlement) brengt 450 miljoen Europeanen in groot gevaar door hun onkunde, verdeeldheid, ruzie, corruptie en wanbeleid

*Vele tienduizenden wetenschappers en artsen uit de wereld hebben aangetoond dat Mobiele Straling en 5G schadelijk is voor de gezondheid

* Nimmer hebben Overheden U helder  ingelicht over de schadelijke  effecten van straling van magnetrons, slimme meters en beeldschermen etc

*5G straling is vele malen schadelijker dan 4G, en schaadt alles dat leeft en bloeit

*5G veroorzaakt geen Corona, maar 5G heeft  een versterkende invloed op bacterien en schimmels en kan volgens onderzoek mensen met TB, Griep of Corona, zieker maken wegens de door straling veroorzaakte sterkere groei van ziektekiemen en de afname van opname van zuurstof( zinkblok) in het bloed.

*Geen enkele wetenschapper ter wereld heeft kunnen aantonen dat EMF straling, en al helemaal de 5G gepulste micro straling, niet schadelijk is

*De WHO( World Health Organisation)  heeft in 2015 bekendgemaakt dat EMF Straling bepaalde vormen van kanker kan veroorzaken

*In de VS heeft de rechter bepaald dat providers  Consumenten goed moeten inlichten over risico’s zoals via de bijsluiter.

*Producenten van Mobiele Telefoons geven in hun bijsluiters middels een clausule aan dat zij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor mogelijke schade a.g.v. straling

*Het gebruik van Mobiele telefoons is volgens tienduizenden wetenschappers voor iedereen, met name voor kinderen, levensgevaarlijk, wegens het significant hoge risico op leukemie, hersenkanker

*De Biodiversiteit, en de Voedselvoorziening worden volgens Natuurwetenschappers en Ecologen, door 5G niet alleen bedreigd, maar zeer ernstig aangetast

*Een aantal landen,waaronder Zweden en Polen hebben de uitrol van 5G gestaakt, of zelfs verboden. Steeds meer landen staken en verbieden 5G

*In diverse landen zoals Rusland gelden veel strengere( zeer strenge) eisen en limieten mbt EMF

*Steeds meer mensen worden zich bewust van de schadelijkheid van EMF Straling,  met name de grote gevaren van 5G

*In Brussel is 5G verboden wegens de significante gezondheidsrisico’s

*De toepassing van 5G vormt een significante bedreiging voor de gezondheid, en voor de vrijheid van de mens

*Het uitrollen van 5G, is in strijd met grondwetten, Internationale Verdragen zoals het Verdrag van Helsinki,  en met de Mensenrechten

*Alle politici die 5G laten uitrollen en eenieder die eraan meewerkt van hoog tot laag, zoals Ministers, Statenleden, Burgemeesters en Providers,  zijn strafbaar voor de wet, en dienen aangeklaagd en berecht te worden

* De wereld dient te stoppen met EMF Mobiele Telefonie omdat het schadelijk is

*5G dat is de realiteit, wordt ingezet voor Crowd Control zoals in China  en in de nabije toekomst kan het zelfs als een wapen worden gebruikt.

* 5G moet in de hele wereld via unilateraal beleid, STRIKT verboden worden wegens de significante schade aan alles dat leeft en bloeit en wegens de beperking van de vrijheid en het schenden van de mensenrechten.

Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam

* Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.


Bewijsvoering zie het EMF 5GDossier


About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Gezondheid and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.