Mondkapjes maken mensen ziek want het zijn broeinesten voor bacteriënHersenschade door het dragen van maskers

Marlies Dekkers in gesprek met Carla Peeters, immunoloog en directeur van COBALA Good Care Feels Better, over beschermmiddelen in het algemeen en mondkapjes in het bijzonder. “Mondkapjes zijn broeinesten voor bacteriën.”

Baadt het niet dan schaadt het niet.” Onder dit motto werd eind 2020 door bedrog en met kwade opzet de mondkapjesplicht ingevoerd. Kwade opzet? Omdat het dragen van mondmaskers om meer redenen schadelijk is, en men wist dat van tevoren.

“Hoe langer we mondkapjes gebruiken, hoe meer ons immuunsysteem verzwakt.” Immunoloog Carla Peeters zet aan tafel bij De Nieuwe Wereld de voor- en nadelen van beschermmiddelen nog eens op een rijtje. “Als je een haperend immuunsysteem hebt, kan je je afvragen wat voor nut vaccineren nog heeft.” Genezen van het medicijn, met Carla Peeters.

Vaccineren met een experimenteel vaccin met gifstoffen is veel schadelijker gebleken, over de hele wereld zijn ontelbaar veel mensen overleden agv de vaccinatie, en miljoenen mensen werden ziek, waaronder velen met blijvend letsel.

De Amerikaanse Senaat heeft op 12 juni 2021 bekend gemaakt dat Corona niet bestaat en dat overheden en de WHO en de media liegen over de werkzame medicijnen HCQ en ivermectine. China werd schuldig verklaard aan de corona crisis.Beste mensen,

DRINGENDE WAARSCHUWING !

Het is sterk aan te bevelen om geen mondkapje om te doen.

Het is van levensbelang om GEEN Corona test te doen

Er zit namelijk zoals iedereen kan controleren kankerverwekkend ETHYLENE OXIDE in de mondkapjes en de corona test.

Teken de Petitie >>> Stop de mondkapjesplicht

Het dragen van mondkapjes is schadelijk voor de gezondheid en betekent ook onderdrukking, dat psychische schade veroorzaakt. In de kapjes groeien bacteriën en schimmels sneller. De fabricage van mondkapjes is zwaar vervuilend. Mondkapjes bevatten niet afbreekbaar kankerverwekkend EO (ethyleenoxide).

steriel

Waarschuwing Etheenoxide is bij de mens kankerverwekkend bij een langdurige blootstelling en kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in de menselijke voortplantingscellen

eo test

De Pcr test en sneltesten zijn gesteriliseerd met E.O. = ethyleen oxide en dat is giftig en veroorzaakt bij mensen( bij veel meer meer dan bij 2 op de 1000) kanker.

?? Google meldt : Why is ethylene oxide banned?”  Use of the chemical ethylene oxide in the food industry is banned in Europe because it is ‘carcinogenic, mutagenic and reprotoxic‘. It can be found as a contaminant in baked goods, cereals, seeds, ice-creams and yoghurt.

Als EO verboden is in de EU bij voedselwaren? Hoe kan het zijn dat men miljarden kapjes heeft geimporteerd met het in de EU verboden Ethyleen Oxide?

Wat zegt  ntgv.nl?

Er zijn ook acute toxische effecten van EO waargenomen, bijv. na kortdurende sterke blootstelling aan het gas, maar vooral ook bij contact van huid of slijmvliezen met EO-bevattende materialen. Problemen bij patiënten na gebruik van met EO gesteriliseerde hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld: ademhalingsmoeilijkheden na endotracheale intubatie, shock na endovasculair onderzoek, cardiovasculaire collaps bij gebruik van een hart-longmachine, ontsteking na implantatie van intra-oculaire lenzen7 en sensibilisering of anafylactische shock bij gebruik van hemodialyse-apparatuur.389

Shell in opspraak wegens lekken enorme hoeveelheid rotzooi

Sterigenics Zoetermeer lekte van januari 2000 t/m december 2005 ongeveer 130 ton van dit gas[3].

Sterigenics Holland B.V. heeft in de jaren 2006, 2007 en 2008 consequent ethyleenoxide uitgestoten in de open lucht te Zoetermeer. Hoewel de gemeente op de hoogte was van de uitstoot bleken de afspraken met betrekking tot de hoeveelheid ruim te zijn overschreden[4]. Nadat dit bekend werd zijn diverse onderzoeken ingesteld[5]. Ten gevolge hiervan en de ontstane commotie onder de inwoners van de stad heeft het bedrijf besloten haar activiteiten in de stad te staken.[6]

Shell Pernis lekte op 30 december 2013 11,2 ton ethyleenoxide. Hierdoor werden inwoners in de omgeving ten noorden van de olieraffinaderij gedurende 25 minuten blootgesteld aan 0,5 ppmv.[7]

Shell Moerdijk lekte tussen 21 november 2015 en 27 januari 2016 ongeveer 25 ton van dit gas[8]. Andere bronnen spreken van 27 ton [9]

Etheenoxidedoorgaans ethyleenoxide genoemd, vaak afgekort als EtO, EO of EtOx, is bij de mens kankerverwekkend bij een langdurige blootstelling en kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken in de menselijke voortplantingscellen

Ethyleenoxide wordt in sommige landen als gasvormig product gebruikt om schimmels en salmonella te weren in levensmiddelen. Maar het product is – bij voldoende hoge concentraties – kankerverwekkend, en daarom volgens de Europese regels inzake voedselveiligheid niet toegelaten. In 2021 werd een hele reeks voedingswaren uit de handel gehaald.[12][13] 

Waarom werden miljarden kapjes met de rotzooi EO, wel toegelaten in de EU?

Ethylenoxid an PCR Teststäbchen


EMA corruptie


EMA, het Europees Geneesmiddelenbureau dat zgn waakt over de kwaliteit van medicijnen en die een tijdelijke goedkeuring gaf voor experimentele corona vaccins, is in duitsland en oostenrijk in opspraak wegens belangenverstrengeling onder ernstige verdenking van vaccin fraude door Big Pharma. Binnen de CDU, partij van Angela Merkel is bovendien een groot schandaal. CDU partij-genoten waren betrokken bij de zeer lucratieve handel in mondkapjes en testen. Bron: COVID corruption

ALARM-melding Europees Hof vd Mensenrechten update.Het Europees hof vd mensenrechten heeft verplicht vaccineren als niet strafbaar gekenmerkt. Dit is absoluut fout en onacceptabel wegens het feit dat verplicht vaccineren volledig indruist tegen de code van neuremberg, de eed van hypocrates, de grondwet en de universele rechten vd mensen. Er is nu zoals bij EMA ook bij Het europees hof vd mensenrechten sprake van omkoping, bedrog op grote schaal zoals door de inmenging en enorme invloed van de biljonair george soros.


Onderzoek naar causaal verband kanker en dragen mondkapjes


De sterfte agv kanker door vergiftiging met EO is alreeds onderzocht in de jaren 80 zoals beschreven in het tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

qoute: “Voor blootstelling van werknemers, zoals sterilisatiepersoneel, gedurende 40 jaar in werktijd aan gemiddeld 1 ppm: 1-8 extra gevallen van leukemie per 1000 werknemers.”

Download PDF >>> NTVG over Ethyleen Oxide

Qoute: “Zeer te vrezen is dat de sterfte agv kanker veroorzaakt door EO en door chems (combinaties van chems) uit medicijnen/prikken/fijnstof en toxinen door boomverbranding/voedingswaren kleurstoffen/pesticiden/landbouwgif/ chemtrails  etc vele malen hoger is, dan in de medische publicaties werd vermeld omdat men geen paniek wilde veroorzaken, bovendien ontbreekt onderzoek of worden resultaten mbt ziekte door vergiftiging met chems en resistentie (o.a. de bevindingen van topexpert joep de lange) buiten de resultaten weggehouden zoals in zoekmachines”

Franse Nationale Academie Geneeskunde:

Neusswabs geassocieerd met verhoogd risico op hersenvliesontsteking, pijn, bloedingen, ongemak, “goedaardige complicaties” kanker en hersenvliesontsteking.

Nasofarynxswabs gevolgd door detectie van het viraal genoom met RT-PCR is de gouden standaard voor de valse diagnose van SARS-CoV-2-infectie. Een neusswab gebruikt men voor antigeentests. Gezien de veelvuldigheid en herhaling van deze procedure voor het verkrijgen van monsters, die soms onder ongeschikte omstandigheden wordt uitgevoerd, is het van belang de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen en de risico’s in herinnering te brengen. Hoewel sommige complicaties als goedaardig kunnen worden beschouwd (ongemak, pijn of bloedingen), zijn in de medische literatuur de laatste weken ernstige complicaties beschreven, met name breuken van de voorste schedelbasis die gepaard gaan met een verhoogd risico op meningitis. Bron: Herstelderepubliek

Anno 2021 zijn er veel soorten en maten mondkapjes van allerlei producenten waar dus wel degelijk kankerverwekkend EO in zit. Merken mondkapjes, zijn zoals U zelf kunt checken, gesteriliseerd met E.O = ethyleen oxide en dat is onmiskenbaar een giftige stof die bij een bepaalde dosis door veelvuldig gebruik leukemie (kanker) veroorzaakt.

In de EU geldt overigens een volledig verbod op het gebruik van ethyleenoxide in gewasbeschermingsmiddelen. Bij inademing veroorzaakt de chemische stof vergiftigingsverschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid en braken. Onderzoek heeft zoals U allen zelf kunt checken, aangetoond dat ethyleenoxide kankerverwekkend is.A brand new study from Japan released in Nature explained the dangers of masking. A group of 109 individuals that wore surgical & non-surgical masks for 1-3 days, bred pathogenic bacteria & fungus on the in and outside of their masks. To be more specific, cultured masks contained 94 bacterial colonies on the face-side, while 95% of 13 unique fungal genera were identified on the outer-side of masks. Some pathogenic findings; Bacillus cereus, Staphylococcus saprophyticus, Aspergillus & Microsporum. All and all, it could be postulated that masking increases exposure to disease causing microbes and therefore heightens the risk of respiratory, and facial infection.


Ook ziekmakend Zilver in kapjes

België heeft heeft voor de gehele bevolking 15 miljoen stoffen en wasbare mondkapjes gekocht, maar raadt het gebruik ervan af. Onderzoekers hebben nanozilver en titaandioxide gevonden die je kunt ’binnenkrijgen als het masker regelmatig wordt gewassen en verslijt’, zo waarschuwde toxicoloog Alfred Bernard (UCLouvain) in Vlaamse media. Nanozilver en titaandioxide in mondkapjes komt na enkele was- of spoelbeurten los, zegt professor toxicologie Paul Borm van de Universiteit te Düsseldorf

Nederland kent geen speciale wetgeving voor mondkapjes want ze vallen onder de verouderde Warenwet. Daarmee gelden dezelfde regels als voor kleding.Toxicologen zoals Alfred Bernard (UCLouvain) en Paul Borm van de Universiteit te Düsseldorf raden het dragen van mondkapjes sterk af wegens de gevaren voor de gezondheid.

Europees wanbeleid is misdaad tegen de mensheid

De EU en de afgetreden regering Rutte hebben ondanks dringende oproepen uit de medische wereld, steeds nog niets ondernomen tegen de verkoop van de ziekmakende mondkapjes en het testen op corona met wattenstaven met ethyleenoxide. DE EU en de afgetreden regering Rutte moedigen tegen beter weten in het dragen van ziekmakende kapjes en het testen met de levensgevaarlijke corona-neustesten zelfs aan, hetgeen niet anders gezien kan worden dan crimineel wanbeleid annex misdaden tegen de mensheid.

Professor Dolores Cahill

This is Professor Dolores Cahill, from University College Dublin. She has a degree in Molecular Genetics from Trinity College Dublin and her PhD in Immunology from Dublin City University. Here predicts ppl that take the v*.c will be dead in 5 to 10 years.

Het omvangrijke mondkap en corona dossier op deze website bestaat uit bijdrages uit de gehele wereld. Het is sterk aan te bevelen dit dossier zeer grondig te bestuderen en uw eigen onderzoek te doen, en uw bevindingen te delen met iedereen ,want daarmee red u mensenlevens.

Dossier stuk nr 222: Blauwe zogenaamde medische Mondkapjes vervaardigd in lage loon-landen die naar Europa worden geexporteerd met de miljoenen, zijn niet bepaald schoon en ze veroorzaken ziektes wegens de onhygienische toestanden waaronder ze worden gefabriceerd.

Zie de film hoe in lage loon landen de zogenaamde medicinale blauwe kapjes worden gemaakt,Schimmels en bacterien gedijen door het dragen van kapjes

uwkap

WAARSCHUWING door Arjen Pasma Homeopaat

Blijf ook uit je neus met zo’n teststok. Die is gesteriliseerd met ethyleenoxide. Van deze stof is geen veilige onderwaarde (grenswaarde) vastgesteld (RIVM). De uitwerking is zeer ernstig. Blijf uit je neus met die teststokken. D’r zijn mensen die zichzelf wekelijks testen. Dat is vragen om hersenkanker. Denk niet: “Het is maar een klein beetje. Zal wel meevallen……..” Homeopaten weten van het effect van ‘kleine beetjes’. Aanvulling: Als DNA wordt beschadigd komen er fragmenten C8 vrij, dit chromosoom C8 is precies waar een PCR test op aanslaat.

Arjen Pasma

Het dragen van kapjes is ook om andere redenen slecht want dat versterkt o.a wegens de toename an CO2 in de kap en het bloed, de groei en verspreiding van ziektekiemen, schimmels en anearobe bacterien. Het is algemeen bekend dat ziektekiemen, schimmels en anearobe bacterien sneller groeien bij een hogere CO2 en bij een lager zuurstof gehalte.

Tuberculose Bacterie

mondkap fauci

Doodsoorzaak nummer 1 onder de bevolking van Zuid-Afrika is tuberculose, gevolgd door hiv, ziekten. BRON >>>GGD Groningen

Mensen met TB(Tuberculose) en dat is een van de top 10 doodsoorzaken in de wereld( check o.a. ook Wikipedia over de toenemende sterfte agv TB in Zuid Afrika en in andere landen) kunnen beter ook geen kapje dragen, omdat door het dagen van kapjes de kans op verspreiding van de bacterie Mycobacterium tuberculosis niet afneemt maar toeneemt.

Tuberculose (TBC) is nog altijd de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Bijna 1,5 miljoen mensen overlijden jaarlijks aan Tuberculose, de infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis.

blauwe pandemie

Onder gunstige omstandigheden bv; vocht en voedingsbodem, vermenigvuldigd 1 bacterie in 24 uur tot 1 triljard. Zal het voor U uitschrijven 1.000.000.000.000.000.000.000. Vraag; hoeveel bacteriën schat U dat er ongeveer op deze fantastisch mooie mondkapjes berg zitten 1 week na storten?

Met TB en andere bacterien besmette kapjes die gebruikt zijn, worden her en der gedumpt, en dat gebeurt met grotere hoeveelheden. Huisdieren, die in perkjes snuffelen kunnen door het contact met de besmette kapjes een virus of bacterie zoals Mycobacterium tuberculosis meenemen en dat vergroot het gevaar op verspreiding. Er zijn meer voorbeelden van dit beslist niet te onderschatten gevaar en de verspreiding van besmetting.

Wegens de globale corona hoax, en de door overheden opgedrongen kapjes, komen er elke dag steeds meer besmette kapjes bij, en wel honderden miljoenen kapjes waar zich bacterien en schimmels in ophopen. Sinds maart 2020 zijn over de hele wereld ruim 50 miljard kapjes gebruikt en na gebruik weggeworpen of in de afvalcirculatie recycling terechtgekomen waar ze niet thuishoren maar in aparte veilige verzamelbakken. Het massale gebruik van kapjes is onmiskenbaar zeer schadelijk voor mens en dier, voor het klimaat, de natuur. Kankerverwekkend EO, dat in kapjes zit, is niet afbreekbaar, ook niet door verbranding maar wat doet men met de gedumpte kappjes? Verbranden, en daarmee komt ook nog eens een aanzienlijke hoveelheid kankerverwekkend Ethyleen Oxide en andere gifstoffen in de atmosfeer, die wij als lucht inademen. Het is regelrecht gekkenwerk en betekent een gigantische verzieking van het leefklimaat op aarde.

Het gebruik van medische katoenen, zoals door koken steriel gemaakte kapjes, is overigens wel, en alleen zinvol voor artsen en verplegend personeel in een IC of operatieruimte omdat daarmee de verspreiding van bacterien of ziektekiemen, via druppels, die in open wonden bij patienten terecht kunnen komen, aanzienlijk word verminderd.

Het dragen van veilige door koken steriel gemaakte stof-werende kapjes of maskers op bouwlocaties of op plekken waar veel ziekmakend fijnstof en andere troep in de lucht hangt zoals in de omgeving van biomassacentrales waar enorm veel bomen worden verstookt, is sterk aan te raden evenals een verbod op de massa bomenkap en hout-stook in biomassa-centrales wegens de ziekmakende biomassacentrale uitstoot en omdat stoken op gas tot 20 procent schoner en duurzamer is, dan het verstoken van bomen in biomassacentrales voor de opwekking van energie. Gas is duurzaam, Dat heeft de EU echter eerst per maart 2021 verklaard.

Parasieten in Mondmaskers

Schadelijk Fiber in Corona test

Fiber kan zoals onderzoeken aantonen voorkomen in de kapjes en in de neustest (wattenstaaf corona test) en dat is ook gevaarlijk omdat fiber allergie en longinfecties veroorzaakt.

SWAB Test zeer schadelijk

 

Morgellons

 

 

Morgellons zijn minuscule, spinragachtige structuren die zich in ons lichaam nestelen met behulp van bouwstoffen uit cellen. Ze veroorzaken voortvloeiende fysieke, mentale en sociale narigheid. Morgellons zijn gevaarlijk, ze veroorzaken infecties en ziektes. Door de ontstekingen en auto-immuunziektes die morgellons veroorzaken, neemt de sterfte toe zoals door een ernstige griep, een zware infectie in de longen en een of meerdere aandoeningen zoals TB, hartritmestoornissen, COPD, taaislijm.

Nog een clip met een ziekmakende worm, die ook in de wattenstaaf kan nestelen.

Wattenstaaf ziekmakend

Het door artsen of door wie dan ook inbrengen van een corona-wattenstaaftest, tot zeer diep in de neus, dient wegens het beschadigen van vitale delen in de schedel, en wegens het kankerverwekkende Ethyleen Oxide in de teststaaf, als levensgevaarlijk beschouwd te worden en als een misdaad.

Er komen uit de hele wereld meldingen dat mensen als gevolg van de met Ethyleen Oxide bewerkte testen, ernstig ziek werden, en dat steeds meer mensen na enige, of na langere tijd aan hersenkanker of aan een hersenbloeding kwamen te overlijden na de vaccinaties.

Spiraal fiber parasieten zitten ook in tandenborstels

Dringende waarschuwing ! Informeer U hierover goed, deel uw informatie, een gewaarschuwd mens telt voor 2, voorkomen is beter dan genezen, als genezen dan nog mogelijk is.

Zie voor verder de recente publicaties en zo ook een ouder artikel van J.A.A.M. van Asten, J. van der Kolk en P.G.N. Kramers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

e oxide

Als de overheid je dwingt om jezelf te injecteren met een stof tegen je wil – of ze het nu daadwerkelijk doen door de wet, of dat ze het doen door het leven een hel te maken voor iedereen die weigert – dan ben je volledig ontmenselijkt, ben je effectief gedwongen om te erkennen dat je een slaaf bent zonder de vrije wil om je eigen keuzes te maken.
Er zijn verschillende vormen van overheidsbemoeienis, maar het ontdoen van iemand van zijn lichamelijke autonomie is de meest extreme denkbare schending van de vrijheid.

Waarom werd het kankerverwekkende ETHYLENE OXIDE, niet al veel eerder verboden? Waarom geld er in steeds nog veel landen een mondkapjesplicht, als het dragen ervan schadelijk is?

Over de hele wereld zijn naar schatting sinds het begin van de corona crisis in 1 jaar 1 MINSTENS 52 miljard kapjes in omloop gebracht, waarvan de meeste met een bepaalde dosis ETHYLENE OXIDE. Wat gebeurt er dan met dat spul? in de recycling annex na het dumpen of wegdoen met de vuilnis? Is er ooit onderzoek gedaan naar de gevaren en de gevolgen van zulk een enorme hoeveelheid EO? Het antwoord is NEE.

52 miljard ziekmakende kapjes in omloop

In 2020 zullen naar schatting 1,56 miljard wegwerp mondmaskers in onze oceanen terechtgekomen zijn. Bij een wereldwijde productieschatting van 52 miljard maskers die in 2020 worden geproduceerd, gaat men uit van een conservatief verliespercentage van 3% en het gemiddelde gewicht van 3 tot 4 gram voor een polypropyleen chirurgisch gezichtsmasker met kankerverwekkend EO.

“De miljarden gezichtsmaskers die in onze oceanen zullen binnendringen, zijn slechts het topje van de ijsberg. Dr. Teale Phelps Bondaroff, Directeur Onderzoek bij OceansAsia, en hoofdauteur van het rapport verklaarde. “De 4.680 tot 6.240 ton gezichtsmaskers is slechts een kleine fractie van de naar schatting 8 tot 12 miljoen ton plastic die jaarlijks onze oceanen binnenkomt.” bron: Artsen vd Vrijheid

Studie naar de gevaren van maskers en kapjes

Dr Anthony Fauci, een in opspraak geraakte topadviseur op medisch gebied van de Amerikaanse Overheid en een belangrijke influencer van de WHO heeft in 2008 een boek met een grondige wetenschappelijke studie gepubliceerd, waarin haarfijn word uitgelegd hoe schadelijk de mondkapjes wel niet zijn.

Waarom heeft dr Fauci afgelopen jaar 2020 zoals de WHO en RIVM geen enkel bezwaar aangetekend bij de Overheid tegen de mondkapjesplicht wegens de zeer schadelijke gevolgen van het dragen van kapjes, zoals dat uitvoerig in zijn boekwerk werd gedocumenteerd?

De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci werd in 2021 bekritiseerd door o.a. Donald Trump. Fauci heeft van alles beweerd dat in tegenspraak is met zijn eerdere statements en hij heeft tegen beter weten in het gebruik van kapjes niet afgeraden. Hij heeft net zoals de onbetrouwbare Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, de onderzoeken en de gevaren van het dragen van kapjes niet bekend gemaakt,verzwegen of hij heeft tegen beter weten in en zonder enige medische onderbouwing zomaar gesteld, dat het dragen van kapjes zelfs nuttig is en effectief.

Nadat artsen van over de hele wereld bezwaar hadden gemaakt tegen de schadelijke mondkapjes en tal van corona regels, en nadat dr Fauci net zoals Tedros(directeur WHO) werden ontmaskerd als gewetenloze kwakzalvers met financiele belangen in Big Pharma, werden in 2021 in meerdere landen de coronamaatregelen deels of sterk versoepeld en de mondkapjesplicht afgeschaft.

Texas schaft corona regels af

Nadat de media een catastrofe voorspelde als gevolg van het opheffen van het mondmaskermandaat in Texas en waarvan Joe Biden de beweging bestempelde als ‘neanderthaler denken’, zijn de COVID-gevallen in Texas gedaald tot een dieptepunt, terwijl de ziekenhuisopnames het laagst zijn sinds oktober. Eerder in maart 2021 kondigde de gouverneur van Texas, Greg Abbott, een einde aan de mandaten en een 100% heropening van de staat op 10 maart. Bron: AVV

16 staten schaffen div corona regels en de mondkapjes plicht af

In 2021 werd na dringende verzoeken van organisaties en duizenden artsen diverse corona maatregelen en de mondkapjes-plicht in grote delen van de VS afgeschaft. Inmiddels zijn er al 16 staten in Amerika waar geen mondkapjesplicht meer is zoals in Alaska, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee en Texas. California heeft zich daar zich daar in maart 2021 ook bij aangesloten. Meerdere staten zullen volgen. Bron: FVD

Dr Anthony Fauci

BACTERIE-, EN SCHIMMELGROEI IN MONDKAPJES DOOR LANGDURIG EN MEERVOUDIG GEBRUIK VEROORZAAKT LONGONTSTEKINGEN EN OVERLIJDEN

Hugo de Jonge dient ook aangeklaagd en berecht te worden wegens liegen, dood door schuld, ontkennen van de gevaren van vaccinatie zoals met Astrazeneca, het schen den van de code van Neurenberg.

Teken de Petitie >>> Stop de mondkapjesplicht

Het Verplichten van ziekmakende en dodelijke mondkapjes, testen en vaccins opdringen is Strikt Verboden in Artikel 6 van het Verdrag van NEURENBERG, en een oorlogsmisdaad.

hugo de jonge schuldig aan ontkennen gevaren van vaccinatie

Het Verplichten van een mondkapje is Verboden in Artikel 6 van het Verdrag van NEURENBERG en is een oorlogsmisdaad. Zoek het maar op.

De wetten kennende, concluderen Juristen dat iedereen die mondkapjes verplicht of als huisregel opdringt zoals in Overheidsgebouwen, scholen,winkels, horeca en binnen het vervoer, de wet schendt.

Rutte III gaf een dringend Mondkapjes advies af, en binnen de Kamer worden kapjes gedragen als huisregel wat 100 procent in strijd is met de wet en tal van Internationale verdragen.

Rutte III heeft met RIVM/OMT een bij de wet strafbaar wanbeleid gevoerd zoals het veroorzaken van de dood van jongeren, ouderen en zorgbehoevende landgenoten. Geen enkele arts die de eed van Hypocrates naleeft, kan dat ontkennen

De redenen liggen vast in onze grondrechten (GW), Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).

Doe ook aangifte tegen Rutte en zijn handlangers wegens de gepleegde misdaden:

De genoemde misdrijven in de aangifte zijn onder andere
– Deelneming aan een criminele organisatie met het oogmerk van het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid (Art. 140, Wetboek van Strafrecht)
– Schending van het internationale humanitaire recht (Art. 4, Wet Internationale Misdrijven)
– Moord met voorbedachte rade, tevens georganiseerd in groepsverband (Art. 289, Wetboek van Strafrecht)
– Veroorzaken van dood door schuld (Art. 308, Wetboek van Strafrecht)
– Systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de NL staat en haar burgers (Art 83A, Wetboek van Strafrecht)
– Handelen met het oogmerk het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (Art. 93, Wetboek van Strafrecht) Landverraad-Hoogverraad
– Samenspannen met derden met het oogmerk zie hiervoor (Art. 96 lid 1, Wetboek van Strafrecht)
– Handelen met het oogmerk ter voorbereiding van het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen (Art. 96 lid 2, sub 1,2 en 5,Wetboek van Strafrecht)
– In verbinding stellen met een buitenlandse mogendheid om vijandelijkheden tegen de Staat te bewegen, het daartoe opgenomen voornemen te versterken, daartoe hulp te verlenen (Art. 97 lid 1, Wetboek van Strafrecht)
– Het plegen van allerlei handelingen ter voorbereiding van een misdrijf (Art. 97 lid 2, Wetboek van Strafrecht)
– Misbruik van gezag en daarbij het vrije volk dwingen iets te doen, na te laten of te dulden (Art. 365, Wetboek van Strafrecht)

Zie voor meer informatie over aangifte tegen Rutte en zijn handlangers: Dimplus

Grondwet

GW artikel 10: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.”

GW artikel 10: houdt in dat niemand onze persoonlijke levenssfeer mag schenden, behoudens enkele zeer scherpe randvoorwaarden. Het verplicht stellen van het dragen van een mondmasker is daar een directe inbreuk op.

GW artikel 11: “Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Volgens dit artikel mag niemand ons lichaam aantasten, op welke wijze dan ook. Er zijn vele onderzoeken beschikbaar die aantonen dat een mondmasker schadelijke gevolgen voor het lichaam, voor de gezondheid, heeft. Hierdoor tast u het lichaam van uw patiënten aan met uw huisregel.

EVRM

In het EVRM gelden zeer kritische regels die onder de werking van artikel 94 uit onze grondwet zijn verheven tot wet boven onze nationale wetten. In het EVRM kennen wij ook artikel 8: Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven.

GW artikel 8: “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen”

De regels uit het EVRM zijn gestoeld op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het UVRM.

Het is totaal onverantwoord en crimineel wat overheden en instanties zoals WHO en RIVM de burgers aansmeren, omdat het gehele coronabeleid waaronder de mondkap-plicht meer dan schadelijk is en leid tot niet minder, maar tot steeds meer ellende, schade en ziekte onder de bevolking.

Dat moet echt ZSM stoppen !

Stan Rams

Betreft: Mondkapjesplicht Te adresseren door U aan de betreffende scholen, politici etc

Geachte bestuurders.

Daar wij ernstig twijfelen aan het nut en de bijdrage aan de gezondheid van mondkapjes en zelfs overtuigd zijn dat mondkapjes de gezondheid ernstig schaden en een mondkapjesplicht de universele rechten van de mens met voeten treedt; vragen wij hieronder aandacht voor het volgende.

De overheid, het RIVM en de WHO hebben in eerdere berichtgeving duidelijk aangegeven dat mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes slechts schijnveiligheid bieden en (bij verkeerd gebruik) de gezondheid kunnen schaden.

NU geven ze aan dat het experimenten zijn tbv gedragsverandering en eventueel MOGELIJK kunnen bijdragen aan de gezondheid. Derhalve zijn wij overtuigd dat mondkapjes niet of nauwelijks bijdragen aan de gezondheid van ons kind en anderen en deze de gezondheid van ons kind zelfs zeer ernstig kunnen schaden.

Om die reden en ook omdat wij van mening zijn dat door de mondkapplicht verschillende wetten worden overtreden en deze de universele rechten van de mens schendt vragen wij u de volgende stukken binnen onderstaande termijn aan ons te overleggen.

1- Wij vragen u, binnen onderstaande termijn, ons een juridisch geldend en medisch getoetst stuk van het ministerie van VWS/ GGD/ RIVM te zenden waarin aangegeven wordt:

a- Waartegen, in welke mate en hoe; mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes bescherming bieden aan ons kind en anderen.

b- Dat mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van ons kind niet schaden OF bij welk gebruik en in welke mate mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van ons kind kunnen schaden.

c- Hoe ons kind om zou moeten gaan met mondkapjes zodat verkeerd gebruik uitgesloten en de gezondheid van ons kind niet geschaad wordt.

d- Welk gedrag er beïnvloed zou moeten worden.

f- Wat het doel is van experimenten tbv gedragsbeinvloeding.

g- Wat een eventueel psychisch gevolg kan zijn van deze experimenten tbv gedragsbeinvloeding.

2- Wij vragen u ook om een juridisch geldende verklaring af te geven waarin uw scholengemeenschap verantwoordelijkheid neemt en aansprakelijk is voor onderstaande:

a- Schade aan de gezondheid van ons kind door het dragen van mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes, nu en in de toekomst, ten gevolge van de door u opgedragen mondkapjesplicht.

b- Fysieke en/of psychische schade van ons kind, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten tbv gedragsbeinvloeding.

c- Psychische schade mbt de rest van ons gezin, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten tbv gedragsbeinvloeding van ons kind.

3- Daar de mondkapjesplicht de onderstaande wetten overtreedt vragen wij u ook om de hieronder gevraagde juridisch geldende stukken cq. gerechtelijke bevelen aan ons te zenden; waarmee u aantoont dat u gerechtigd bent een mondkapjesplicht in te voeren en waarmee u, en daarmee ook wij, gevrijwaard zijn van juridische gevolgen ivm het overtreden van onderstaande wetten:

a- Een juridisch geldende vrijwaring van het ministerie van justitie tbv juridische gevolgen ivm het overtreden van de wet; verbod op gezichtsbedekkende kleding

b- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de wet op vrijheid van kledingkeuze te overtreden.

c- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel tot mondkapjesplicht uit te vaardigen.

d- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel uit te vaardigen waarmee u dus bevoegd bent de grondwet te overtreden en bevoegd bent de grondrechten en de Europese rechten van ons kind aan te tasten.

e- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is experimenten tbv gedragbeinvloeding, die eventueel psychische dan wel fysieke schade aan de gezondheid toe zouden kunnen brengen, met ons kind uit te voeren.

f- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de code van Neurenberg, die bovenstaande experimenten verbiedt, te overtreden.

4- Wij vragen u ook schriftelijk aan te geven welke sancties u bereid bent op te leggen:

a- Wanneer de door uw scholengemeenschap opgelegde mondkapjesplicht niet opgevolgd wordt.

Daar wij van mening zijn dat uw scholengemeenschap, partij, bedrijf of organisatie door bovenstaande maatregel de gezondheid van ons kind schade zou kunnen toebrengen, de grondwet en andere wetten overtreedt en de grondrechten en de universele rechten van de mens schendt kunnen wij niet anders dan U ter verantwoording roepen en aansprakelijk te stellen ivm al het bovenstaande. Daar wij er van uitgaan dat U deze maatregel al lang getoetst heeft aan de medische waarde en noodzaak, de (grond-)wet, de grondrechten, de rechten van de mens en de code van Neurenberg en u dus alle gevraagde stukken in uw bezit heeft, of zou moeten hebben, gaan wij er van uit dat het toezenden van deze stukken niet langer dan VEERTIEN dagen na dagtekening hoeft te duren. Tevens gaan wij er van uit, dat wanneer u 100% achter het gebruik staat van mondkapjes cq. NIET- beschermende mondkapjes en dus overtuigd bent van de veiligheid, u geen bezwaar heeft de aansprakelijkheid uit punt 2/a, 2/b en 2/c op u te nemen.

Wij laten ons kind vrij in zijn keuze mbt het opvolgen van de door u opgelegde maatregelen, maar houden ons, als burgers, ouders, het recht voor, tot ontvangst van ALLE bovenstaande stukken, ons en de kinderen te vrijwaren van bovenstaande door u opgelegde mondkapjesplicht. Tevens gaan wij ervan uit dat dit schrijven op geen enkele manier ten nadele van wie dan ook behandeld wordt. Ook vragen wij aan u dit schrijven niet aan kinderen te overleggen en communicatie enkel via ons, de burgers.

Wij behouden ons het recht voor om dit schrijven en al uw, aan ons gestuurde, stukken aan onze advocaat toe te zenden om deze juridisch te toetsen.

Wij willen u nogmaals danken voor uw tijd en vertrouwen er op dat u dit schrijven uiterst zorgvuldig zult behandelen en de gevraagde stukken en uw antwoord op korte termijn doch binnen VEERTIEN dagen na dagtekening aan ons zult zenden.

Hoogachtend

M

Corona Great Reset Samenzweerders/Moordenaars voor het Tribunaal

Boven: Landverraders van WEF die de Great Reset uitvoeren

Regeringsleiders, ministers, kamer-leden. burgemeesters, bedrijfsleiders, schooldirecteurs, artsen, virologen, iedereen die anderen gedwongen heeft kankerverwekkende mondkapjes met Ethylene Oxide te dragen, en iedereen die jongeren en ouderen een niet deugdelijk levensgevaarlijk experimenteel rna muterend vaccin met gifstoffen heeft ingespoten zoals op straffe van uitsluiting, en iedereen die corona neustesten heeft afgenomen waarin kankerverwekkend Ethylene Oxide zit, zal worden aangeklaagd bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor genocide/georganiseerde misdaad tegen de mensheid. NOS en alle andere Pers en media zoals liegende journalisten en omgekochte artiesten en zgn BNNers influencers, die willens en wetens gelogen hebben om tegen betaling om reclame te maken voor zeer schadelijke corona vaccins, vergiftigde coronatesten en vergiftigde mondkapjes, worden allemaal aangeklaagd wegens dood door schuld/ genocide/ georganiseerde misdaad tegen de mensheid.

Alle leden en partners van het WEF waaronder bill gates, angela merkel, justin trudeau, emmanuel macron, boris johnson, claus swab, mark zuckerberg, sigrid kaag, marc rutte, kajsa ollonren, wopke hoekstra, ferdinand graperhaus, hugo de jonghe, ab oosterhuis, marion koopmans, jaap van dissel, en de meewerkende samenzweerders/ vaccinhandelaren/gifmengers zoals Pfizer, Moderna, Astrazeneca en het Britse Koningshuis en het Huis van Oranje Oranje zullen worden aangeklaagd en door de hoogste rechter worden berecht bij de tribunalen wegens georganiseerde misdaad, terrorisme, genocide, oorlogsmisdaden, georganiseerde misdaad tegen de mensheid.


Meer bewijs /\alles


OPGELET! Bestudeer alle films en informatie hieronder om op de hoogte te zijn van alles mbt CORONA

Virologen, deskundigen met jarenlange ervaring van over de hele wereld zijn woedend wegens het door overheden met corona vaccins experimenteren op kinderen. Er komen steeds meer meldingen over kinderen en babies, jongeren en ouderen die agv vaccinatie met de levensgevaarlijke corona vaccins zijn komen te overlijden.


 


Goeiemie… gifmoord net zoals WEF rutte swab de jonge met hun corona gifprikken


Gebaseerd op jarenlang onderzoek door duizenden artsen uit de hele wereld !

Het in de media en politiek vrijwel volledig ontkende probleem annex catastrofe is niet alleen het vaccineren met spyke SARS en allerlei schadelijke mrna muterende stoffen en een veelheid aan rotzooi ub vaccins, wat niet in het lichaam hoort, maar ook en met name de uitrol en het opvoeren van de dosis ZIEKMAKENDE 5 g straling in veel landen. Daardoor, het intensiferen van 5g zullen veel meer mensen ziek worden( stress, hartritmestoornissen, tinnitus) en agv schimmels en bacterien ziektekiemen die oiv 5 g en wegens het dragen van kapjes sterker groeien en zich verspreiden zal er een drastische toename komen van luchtwegen infecties, zo ook door de toename v fijn stof( agv o.a. de massale boomverbranding) en smog, en door andere door 5 g mede veroorzaakte aandoeningen zoals bloed-klontering, TROMBOSE, onherstelbare dna schade, leukemie, hersenkanker, hartfalenm Diabetes, Alzheimer waar meer en steeds meer mensen aan overlijden dan agv influenza en wat men noemt “co ro na “.

Pfizzer is volgens de gangbare FDA procedure niet goedgekeurd

Op de fda.gov site kunt U de informatie van Pfizer covid vaccine zelf bekijken, bijgewerkt op 10 mei 2021., Pfizer dekt zich helemaal in, het is een NIET goedgekeurd vaccin en volgens vooraanstaand professors en virologen zelfs geen vaccin maar een gifmengsel “genetisch experiment”.

pfizer

Mutaties ziekte corona worden door vaccins veroorzaakt !

Nobelprijswinnaar Luc Antoine Montagnier is een Franse arts en viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde van 2008

May 19, 2021 (LifeSiteNews) – French virologist and Nobel Prize winner Luc Montagnier called mass vaccination against the coronavirus during the pandemic “unthinkable” and a historical blunder that is “creating the variants” and leading to deaths from the disease.

“It’s an enormous mistake, isn’t it? A scientific error as well as a medical error. It is an unacceptable mistake,” Montagnier said in an interview translated and published by the RAIR Foundation USA yesterday. “The history books will show that, because it is the vaccination that is creating the variants.”

dood

In een artikel getiteld, “The novel coronavirus’ spike protein plays additional key role in illness”, gepubliceerd op 30 april 2021, waarschuwt het Salk Instituut dat: “Salk onderzoekers en medewerkers laten zien hoe het eiwit in vaccins cellen beschadigt, wat bevestigt dat COVID-19 een voornamelijk vasculaire ziekte is.”

Het onderzoek bewijst dat de Covid-vaccins in staat zijn vaatziekten te induceren en rechtstreeks verwondingen en sterfgevallen te veroorzaken als gevolg van bloedstolsels en andere vaatreacties. Dit wordt allemaal veroorzaakt door het spike-eiwit dat in de vaccins is ingebouwd

Het SARS-CoV-2 spike-eiwit, dat in de Covid-19-vaccins wordt gebruikt, veroorzaakt grote schade aan de bloedvaten, beroertes, hartaanvallen, migraine en bloedstolsels, naast tientallen andere gevaarlijke bijwerkingen die ontelbaar veel mensen in de EU-landen het leven hebben gekost.

AVDV Artsen voor de Vrijheid

Alleen al op basis van dit onderzoek zouden alle Covid-vaccins onmiddellijk van de markt moeten worden gehaald en opnieuw moeten worden geëvalueerd op bijwerkingen op de lange termijn.

Vertaald vanuit het Engels.

Bron: The Daily Expose (d.d. 19 mei 2021).

Lees de Belangrijke Bewijsvoering v OPEN LEGAL

Door rutte, de jonge en handlangers zoals OMT/RIVM, Oosterhaus, Koopmans. Corona misdaden tegen de mensheid, valsheid in geschrifte corruptie wanbeleid.

Download via google drive

bewijsvoering corona misdaden door rutte en co

https://threadreaderapp.com/thread/1397656666838024198.html


Mondkapjes zijn schadelijk


Ziekmakende uitstoot van vliegtuigen/ fabrieken/autos/ smog, en de COPD en longkanker veroorzakend fijnstof door de stook van bomen in biomasscentrales, gaat door de met EO gesteriliseerde mondkapjes heen zoals ook de earosols ziektekiemen. Dikke druppels van hoestende mensen en van jezelf worden door het masker tegengehouden EN hopen zich op in je mondmasker zoals de schimmels en anearobe bacterien die dan sneller groeien en je ziek/zieker maken. 5g zendmast straling versterkt overigens volgens onderzoekers uit de hele wereld de groei van schimmels en ziektekiemen/bacterien.

Het ontsmettingsmiddel Ethelyne Oxide (EO) dat in de blauwe kapjes zit is kankerverwekkend bij langdurig gebruik of een te hoge dosis. Uit de jaren 80 onderzoeken alreeds, werd geconcludeerd dat 3-5 procent van de onderzochte kapjesdragende medici misschien nog wel meer) die vele jaren (30 jaar en meer ) kapjes hadden gedragen, kanker hadden gekregen agv het dragen van de met EO bewerkte kapjes.

Sinds september 2020 zijn er in Nederland en Europa duizenden partijen levensmiddelen teruggeroepen. Ze zijn verontreinigd met ethyleenoxide. Dit giftige ontsmettingsmiddel is kankerverwekkend, mutageen en schadelijk voor de voortplanting. In februari 2021 heeft foodwatch dit aangekaart, we vroegen ons toen af waarom er haast niemand in Nederland van wakker leek te liggen. Is het nu, in juli 2021, opgelost? Verre van! >>> Zie foodwatch.org

EO is niet afbreekbaar, ook niet door de kapjes te verbranden. Dat is uitvoerig aangetoond door tal van onderzoeken. Anthony Fauci, een prominente arts uit de VS heeft ook een boek geschreven over de schadelijke effecten van dragen van mondkapjes. Anno 2021 worden wegens de valse media propaganda van overheden en WHO en Big Pharma, miljarden kapjes benut en weggegooid in het Westen zoals al langere tijd in de grotere met smog vervuilde steden van China(waar de meeste kapjes worden gemaakt). Daarmee komt een steeds hoge dosis aan kankerverwekkend EO in de kringloop. Per saldo leid het dragen van kapjes, op kortere en op de langere termijn tot meer zieken en sterfgevallen agv de genoemde oorzaken en een toename van de sterfte kanker agv de zeer fors toegenomen hoeveelheid EO ( en fijnstof en pathogenen) in de Kringloop.

Samengevat

“het produceren en het massaal dragen van alle soorten kapjes, is schadelijk voor flora en fauna om een veelheid van redenen. Het dragen van kapjes dient in het belang van de Volksgezondheid door de overheid/medische wetenschap/pers- en media sterk afgeraden te worden dmv heldere eerlijke informatie. Het dragen van de zgn “medische” met EO gesteriliseerde kapjes, dient verboden te worden, dus in ziekenhuizen dienen medici dmv koken steriel gemaakte kapjes, te dragen zoals op IC’s, waar het dragen van kapjes ivm het gevaar van overbrengen van ziektekiemen, bij open wonden, juist wel nodig is”.

Amsterdam, 10 maart 2020 – update 14 juni 2021

Stan Rams onafhankelijke onderzoekjournalist

Zie voor meer info / \ Mondkapjes DossierTest Zwendel

Geen enkele Corona PCR test kan volgens diverse top virologen en diverse nobelprijswinnaars corona aantonen. Antigeen Testen kunnen bij gevaccineerden de door geinjecteerde spyke sars 2 reacties zoals antigenen aantonen, maar geen influenza, trombose, TB en geen corona. Dr Fuelmich klaagt ook daarom met een internationaal team van juristen overheden aan wegens medische fraude misdaden tegen de mensheid. Reiner Fuellmich is working to expose the truth of the Scamedic.

Wilt U een magnetische chip in uw hoofd en killer nano-bots in uw bloed door vaccinatie?“De hoorzittingen van ongeveer 100 internationaal gerenommeerde wetenschappers, artsen, economen en juristen, die sinds 10.07.2020 door de Berlijnse onderzoekscommissie in de Covid-19-affaire zijn gehouden, hebben intussen met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid- 19-schandaal op geen enkel moment een gezondheidskwestie was. Het ging er veeleer om de onwettige macht (onwettig omdat deze met criminele methoden is verkregen) van de corrupte “Davos-kliek” te consolideren door de rijkdom van het volk over te hevelen naar de leden van de Davos-kliek, waarbij met name het midden- en kleinbedrijf te gronde werd gericht. Platforms als Amazon, Google, Uber, enz. konden zich zo hun marktaandeel en rijkdom toe-eigenen.” – Reiner Fuellmich

Video >>>Reiner Fuellmich informatie over de stand van zaken wat betreft de ergste misdaad tegen de mensheid ooit.

Zie de film… Bedrog door Virologen >>> The final refutation of virologyZie de Video >>>  Kindermoord


Kary Mullis (PCR-Test Inventor) Calls Fauci a Fraud


Zie de Video >>>  Karry Mullis

Kary Mullis, American biochemist and PCR-test inventor died months before the pandemic in August 2019, calls Fauci a fraud in an old interview. Mullis shared the 1993 Nobel Prize in Chemistry with Michael Smith and was awarded the Japan Prize in the same year in recognition of his invention of the polymerase chain reaction technique.


Steeds meer mensen doorzien ondanks de enorme inspanningen van de kwade machten zoals Rutte en Gates, de leugens en de misdaden van de corrupte elite en media en het grootste gevaar aller tijden dat de mensheid anno 2021 bedreigt. Het is de hoogste tijd dat het volk zich massaal verenigd om de vijanden van vrijheid en vrede en Moeder Aarde onschadelijk te maken en te berechten voor de door hen gepleegde misdaden tegen de mensheid. De wereld moet gered worden van de door de khasaren Rutte, Merkel, Biden, Busch, Clinton, Gates Trudeau, Soros Suckerberg, Kissinger, Macron, Swabm Tedros, Fauci en DAVOS criminelen die met de Khasaarse Sekte, een wereld dictatuur willen vestigen door oorlog en massa-moord dmv bio-wapens en nano-chip vaccinaties.

Nieuws Corona werd in 2003 ontwikkeld en gepatenteerd als verdienmodel. Ab Oosterhaus, Marion Koopmans, Bill Gates, Dr Fauci, George Soros, Claus Swab Marc Rutte, Hugo de Jonge e.a. staan derhalve met alle leden van WEF op de zwarte lijst van aanstichters van de globale plandemie.

Teststaven zijn ziekmakend

bewuste

Professor Antonietta Gatti, experimenteel natuurkundige en biomateriaal onderzoeker, onderzocht verschillende teststaafjes onder een microscoop en ontdekte dat de vezels die ze bevatten net zo gevaarlijk zijn voor mensen als het inademen van asbest.
De resultaten toonden aan dat ze gemaakt zijn van taaie vezels en een groot aantal nanodeeltjes bevatten, waaronder zilver-, aluminium-, titanium- en glasvezels. Deze worden niet allemaal vermeld op de bijsluiter van de test. Volgens de professor kunnen deze vezels ernstige wonden en ontstekingen veroorzaken als ze vast komen te zitten in de slijmvliezen. Als de ‘stekelvarken’-wattenstaafjes op het neusslijmvlies schrapen, kunnen ze het beschadigen, waardoor een bloedende laesie ontstaat of in ieder geval trauma aan het weefsel. De slijmvliezen die fungeren als filter, kunnen hun rol van het afweren van virussen, bacteriën en schimmels niet meer vervullen. Tijdens het genezingsproces van het slijmvlies kunnen de gebroken vezels het weefsel binnendringen.
Voor onze gezondheid is het daarom aangewezen om de wattenstaaf(neus)test te vervangen door een speekseltest of bloedtest. Gedetailleerde informatie zie: https://bewusteburgers.be/

Corona Vaccins zijn tot op heden helemaal niet veilig bevonden, de dierproeven werden volgens de senaat commissie afgebroken omdat de dieren overleden agv vaccinatie

Zie de Video >>> Patents


Gates Fauci Vaccin COVID Crimes


Zie de Video >>> Gates Crimes


Zie de video >>> Pfizer c 19

“…een zogenaamd vaccin op de markt hebben gebracht, terwijl er bij gates en fauci voorkennis was dat dit ‘vaccin’ gevaarlijk is voor niet-gevaccineerden…” “…geldt niet alleen voor Pfizer maar ook voor andere merken C19 ‘vaccins’…”

Videolink >>> Pfizer c 19

huisarts


facebook-dna-350


vorhies-767x1024


mondkapjes


who 1


griepdoden-350


neveneffecten-350


who 2


vaccin-info


feiten 1


med fraude


test


poster-advocaat-350

ARREST GATES

arrest gates


Jurist World Association

Literatuur

Zie: mondkapjes zijn schadelijk

Dossier met films en artsenverklaringen: Dragen mondkapje levensgevaarlijk voor kinderen

Conclusion 2013 pdf Ethylene oxide

Umweltbundesamt GmbH on behalf of the Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Conclusion pdf2 Ethylene oxide: Concern clarified: Need for risk management measures

This substance evaluation underlines the need for a discussion of acceptable risk levels for workers and the general population. Political agreement is needed at Community level. As a consequence no final conclusion on the appropriate DMEL for ethylene oxide can be drawn. Hence, the level of risk cannot be substantiated at this point of time.

Anonymus. Ethylene oxide – a human carcinogen?Lancet 1968; ii: 201-2.

Snellings WM, Weil CS, Maronpot RR. A two year inhalationstudy of the carcinogenic potential of ethylene oxide in Fischer 344 rats.Toxicol Appl Pharmacol 1984; 75: 105-17.

World Health Organisation. Ethylene oxide. EnvironmentalHealth Criteria 55. Geneva: WHO, 1985.

Hogstedt C, Aringer L, Gustavsson A. Epidemiologic supportfor ethylene oxide as a cancer-causing agent. JAMA 1986; 255:1575-8.

Gezondheidsraad. Advies inzake carcinogeniteit vanchemische stoffen; verslagen, adviezen, rapporten, nr 4. Rijswijk: Ministerievan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1979.

Gezondheidsraad. Advies inzake mutageniteit van chemischestoffen; verslagen, adviezen, rapporten, nr 47. Rijswijk: Ministerie vanVolksgezondheid en Milieuhygiëne, 1981.

Stark WJ, Rosenblum P, Maumenec AE, Cowan CL.Postoperative inflammatory reactions to intraocular lenses sterilized withethylene oxide. Ophthalmology 1980; 87: 385-9.

Bommer J, Barth HP, Wilhelms OM, Schindele H, Ritz E.Anaphylactoid reactions in dialysis patients: role of ethylene oxide. Lancet1985; ii: 1382-4.

Rumpf KW, Seuber A, Valentin R, et al. Association ofethylene-oxide-induced IgE antibodies with symptoms in dialysis patients.Lancet 1985; December 2128: 1985-7.

https://www.ademvrij.nu

Door veelvuldig dragen van mondkapjes neemt het risico op nadelige gevolgen door het inademen van maskervezels en biologische en niet-biologische verontreinigingen wereldwijd voor honderden miljoenen mensen alleen maar toe. Dit moet de alarmbellen doen afgaan bij artsen en epidemiologen die kennis hebben van en betrokken zijn bij werkgerelateerde gevaren (beroepsrisico’s). Vertaald en van aanvullende verklarende voetnoten voorzien door E. W. J. Maatkamp. De oorspronkelijke Engelstalige versie van het artikel bevat een bijlage met foto’s gemaakt door een elektronenmicroscoop.

[1] Quati Makeeta (DC) is chiropractor.

[2] http://eddymaatkamp.nl/articles/mondkapjes.pdf

[3] De Amerikaanse versie van de Nederlandse Inspectie SZW (in 2012 ontstaan door samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

[4] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), US Department of Labor. Besloten ruimten en andere atmosferisch gevaarlijke ruimten.

https://www.osha.gov/SLTC/etools/shipyard/shiprepair/confinedspace/oxygendeficient.html.

[5] De maximale hoeveelheid gas die bij een frequentie f per minuut kan worden in – en uitgeademd. Soms wordt de benaming MAMV (maximaal ademminuutvolume) of MBC (maximal breathing capacity) gebruikt. Het is een belangrijke parameter in de ademhalingsgeneeskunde vanwege de relatie met het kooldioxidegehalte in het bloed. Het kan worden gemeten met apparaten zoals een Wright-ademhalingsmeter of kan worden berekend op basis van andere bekende ademhalingsparameters. Hoewel het minuutvolume kan worden gezien als een volume-eenheid, wordt het in de praktijk meestal behandeld als een stroomsnelheid (aangezien het een volumeverandering in de tijd vertegenwoordigt).

[6] De maximale inspiratoire druk (Pimax) is een maat voor de inademingsspierkracht en wordt gemeten door na een diepe uitademing zo krachtig mogelijk in een gesloten cilinder in te ademen.

[7] S. Sharma, B. Brown, Spirometry and respiratory muscle function during ascent to higher altitudes. Lung, maart-april 2007. 185 (2): 113-21. doi: 10.1007/s00408-006-0108-y – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17393241.

[8] S. L. Malik, I. P. Singh, Ventilatory Capacity among Highland Biochemical Oxygen Demands (BODS): a Possible adaptive mechanism at high altitude, Annals of Human Biology, sept-okt 1979. 6 (5) 471-6. doi: 10.1080/03014467900003851 – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/533244/.

[9] Het gedeelte van de hersenen dat de hersenstam met het ruggenmerg verbindt. Het bevat o.a. centra die de hartslag, ademhaling, spijsvertering en bloeddruk reguleren.

[10] Kort gezegd: chemoreceptoren die de ademhaling stabiel houden. Zij bevinden zich ter hoogte van de gemeenschappelijke halsslagader. Zij geven een signaal af als de partiële zuurstofspanning (PaO2) in arterieel (slagaderlijk) bloed onder de 60 mm Hg daalt. Hierop volgt een reactie van het lichaam door de koolstofdioxidespanning (PaCO2) in arterieel bloed te verhogen of de arteriële pH te verlagen. Dit is puur het geval bij hypoxie (een gebrek aan zuurstof).

[11] De verplaatsing van lucht in en uit de longen door het ademhalingsstelsel.

[12] W. Williams, Physiological response to alterations in [O2] and [CO2]: relevance to respiratory protective devices, The International Society for Respiratory Protection, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 27 (1): 27-51. 2010.

http://www.isrp.com/the-isrp-journal/journal-public-abstracts/1154-vol-27-no-1-2010-pp-27-51-wiliams-open-access/file (via deze website).

[13] I. Holmer, K. Kuklane, C. Gao, Minute Volumes and Inspiratory Flow Rates During Exhaustive Treadmill Walking Using Respirators, The Annals of Occupational Hygiene, dl. 51, nr. 3, april 2007, pag. 327-335. https://doi.org/10.1093/annhyg/mem004.

https://academic.oup.com/annweh/article/51/3/327/139423.

[14] Dat is onder het longvlies.

[15] Matglasachtige vlekken, of ondoorzichtigheid van het grondglas.

[16] De term ‘centrilobulair’ betekent dat de ziekte of kwaal voorkomt in het centrum van de functionele eenheden van de longen (in de secundaire longkwabben).

[17] Rond de bronchiën en bloedvaten.

[18] Interstitieel betekent tussenliggend. In dit geval verwijst het naar de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten.

[19] H. Kobayashi, S. Kanoh, K. Motoyoshi, S. Aida. Diffuse lung disease caused by cotton fibre inhalation but distinct from byssinosis. Thorax.

https://thorax.bmj.com), nov. 2004. 59 (12), https://thorax.bmj.com/content/59/12/1095.

[20] Peggy S. Lai, David C. Christiani, Long-term respiratory health effects in textile workers, Current Opinion in Pulmonary Medicine, mrt 2013. 19 (2): 152-157. https://doi.org/10.1097/mcp.0b013e32835cee9ahttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725301/.

[21] Gesmolten polymeer wordt door een rij spuitmonden geperst. Een sterke stroom hete lucht wordt langs de spuitmonden geblazen, waarna de ontstane vezels naar een collectorband geblazen worden. De aselect gedeponeerde vezels vormen een laagje met een non-woven structuur. Smeltgeblazen vezels kunnen tot wel 36 nanometer klein zijn.

[22] O. Fadare, E. Okoffo, Covid-19 face masks: A potential source of microplastic fibers in the environment, Science of the Total Environment (Elsevier), 1 okt. 2020. 737:140279. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140279, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7297173/.

[23] Fourier-Transform-Infraroodspectroscopie is een alternatieve manier om infraroodspectra op te nemen. Het infraroodlicht wordt door een interferometer geleid. Het gemeten signaal is direct de fouriertransformatie van het infraroodspectrum. Hieruit wordt met behulp van een computer het infraroodspectrum berekend en weergegeven.

[24] Ibid. O. Fadare, E. Okoffo.

[25] Uit deze verwijde luchtwegen kan het slijm niet goed afgevoerd worden, zodat de luchtwegen geïnfecteerd kunnen raken.

[26] Focaal is het tegenovergestelde van verspreid.

[27] Beschadigingen van het weefsel.

[28] Ophopingen van de eigen afweercellen in het weefsel.

[29] Een zeldzame en ernstige longziekte waarbij rondom de longblaasjes fibrose (littekens) wordt gevormd.

[30] J. Cortez Pimentel, Ramiro Avila, A. Galvão Lourenço. Respiratory disease caused by synthetic fibres: a new occupational disease, Thorax.

https://thorax.bmj.com) 1975, 30 (204): 205-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC470268/.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC470268/pdf/thorax00140-0084.pdf.

[31] De bioburden is de mate van microbiologische besmetting van een voorwerp vóór sterilisatie.

[32] Z. Liu, D. Yu, e.a., Understanding the factors involved in determining the bioburdens of surgical masks, Annals of Translational Medicine, dec. 2019. 7 (23). http://atm.amegroups.com/article/view/32465/html (directe download).

[33] W. A. Wuyts, C. Agostini, The pathogenesis of pulmonary fibrosis: a moving target, European Respiratory Journal, 2013 41: 1207-1218.

https://doi.org/10.1183/09031936.00073012, https://erj.ersjournals.com/content/41/5/1207.

[34] Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen in de cel gevormd wordt of aanwezig is.

[35] G. Oberdörster, E. Oberdörster, J. Oberdörster, Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles, Environmental Health Perspectives, juli 2005; 113(7): 823-839. https://dx.doi.org/10.1289/ehp.7339, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257642/.

[36] Kleinere deeltjes hebben bij dezelfde massa een groter oppervlak dan grotere deeltjes, wat ervoor zorgt dat ze veel reactiever zijn dan grotere deeltjes met dezelfde massa en bijvoorbeeld ook meer ionen afgeven. De hoge reactiviteit kan lichaamscellen aanzetten tot het produceren van grote hoeveelheden chemisch-reactieve moleculen, waaronder vrije zuurstofradicalen en ontstekingsboodschappers. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld weefselschade en een verstoring van de normale lichaamsfuncties. Bron: Nanocentre – http://www.nanocentre.nl/index.aspx?id=158.

[37] Het stapsgewijze ontstaan, ontwikkelen en verloop van een aandoening of ziekte.

[38] Idiopathisch is zonder bekende, aanwijsbare oorzaak.

[39] Zie voor meer informatie over dit type cellen: https://nl.qaz.wiki/wiki/Pulmonary_alveolus.

[40] Eenvoudig gezegd is dit een een dunne, doorlopende, beschermende laag cellen.

[41] C. J. Scotton, R. C. Chambers, Molecular targets in pulmonary fibrosis: the myofibroblast in focus, Chest Journal, okt. 2007; 132(4):1311-21.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17934117https://doi.org/10.1378/chest.06-2568.

[42] J. D. Byrne, J. A. Baugh, The significance of nanoparticles in particle-induced pulmonary fibrosis, McGill Journal of Medicine. jan. 2008. 11(1): 43-50. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2322933.

[43] Dit is een type transcellulair transport waarbij moleculen door het inwendige van een cel worden getransporteerd. Hoewel transcytose het meest wordt waargenomen in epitheelcellen, is het proces ook elders aanwezig.

[44] Het endotheel is een bedekkend eencellig laagje aaneengesloten cellen dat onder andere de binnenkant van hart, bloedvaten en lymfevaten bekleedt.

[45] Een axon of zenuwvezel is een uitloper van een neuron die elektrische impulsen geleidt.

[46] Dendrieten zijn de vertakte uitlopers van een zenuwcel (neuron). Ze geleiden elektrische impulsen die afkomstig zijn van andere neuronen van en naar het cellichaam van het neuron waar ze zelf toe behoren.

[47] D. Bodian, H. A. Howe, Experimental studies on intraneural spread of poliomyelitis virus, Bulletin of the Johns Hopkins Hospital, 1941 dl. 68 nr.3 pp.248-267. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19422700792.

[48] International Commission on Radiological Protection. Human respiratory model for radiological protection. Ann ICRP. 1994. 24: 1-300. Het oorspronkelijke artikel lijkt niet beschikbaar te zijn. Het werd hier geupdated: https://www.researchgate.net/publication/5658235_Updating_ the_ICRP_human_respiratory_tract_model. (directe PDF download: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_24_1-3).

Leestip : Voormalige Vice- President van Pfizer waarschuwt voor massa besmetting die mogelijk optreed door vaccinaties en mutaties

America’s Frontline Doctors (AFLDS) spoke to former Pfizer Vice President and Chief Science Officer Dr. Mike Yeadon about his views on the COVID-19 vaccine, hydroxychloroquine and ivermectin, the regulatory authorities, and more.

Ethylene oxide

  • Anonymus. Ethylene oxide – a human carcinogen?Lancet 1968; ii: 201-2.
  • Snellings WM, Weil CS, Maronpot RR. A two year inhalationstudy of the carcinogenic potential of ethylene oxide in Fischer 344 rats.Toxicol Appl Pharmacol 1984; 75: 105-17.
  • World Health Organisation. Ethylene oxide. EnvironmentalHealth Criteria 55. Geneva: WHO, 1985.
  • Hogstedt C, Aringer L, Gustavsson A. Epidemiologic supportfor ethylene oxide as a cancer-causing agent. JAMA 1986; 255:1575-8.
  • Gezondheidsraad. Advies inzake carcinogeniteit vanchemische stoffen; verslagen, adviezen, rapporten, nr 4. Rijswijk: Ministerievan Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1979.
  • Gezondheidsraad. Advies inzake mutageniteit van chemischestoffen; verslagen, adviezen, rapporten, nr 47. Rijswijk: Ministerie vanVolksgezondheid en Milieuhygiëne, 1981.
  • Stark WJ, Rosenblum P, Maumenec AE, Cowan CL.Postoperative inflammatory reactions to intraocular lenses sterilized withethylene oxide. Ophthalmology 1980; 87: 385-9.
  • Bommer J, Barth HP, Wilhelms OM, Schindele H, Ritz E.Anaphylactoid reactions in dialysis patients: role of ethylene oxide. Lancet1985; ii: 1382-4.
  • Rumpf KW, Seuber A, Valentin R, et al. Association ofethylene-oxide-induced IgE antibodies with symptoms in dialysis patients.Lancet 1985; December 2128: 1985-7.
  • Externe EO links

Bronnen, noten en/of referenties

Hoogleraar voedselveiligheid: “Terugroepactie producten met ethyleenoxide is terecht, maar geen paniek nodig”. vrtnws.be (11 augustus 2021). Gearchiveerd op 17 augustus 2021.