Koning WA heeft volgens velen Nederland verraden

WA heeft volgens velen Nederland verraden met o.a. Rutte, Gates, Kaag en SwabMaximna in Duitsland ontmaskerd als leugenaar


Het Huis van O,  doet, terwijl men weet dat er sprake is van schending art 97 van het WBVSR door de regering Rutte, mee met Claus Swab/WEF, en dan is er volgens velen, waaronder rechtsgeleerden sprake van landverraad.

Mateloze hebzucht

Het zich onschendbaar en “boven het volk verheven” wanende Huis van O  kost U de burgers volgens diverse onderzoekers jaarlijks meer dan 400 miljoen euro, via allerlei vreemde constructies. Het Huis van O is onmetelijk rijk en  heeft  uit pure hebzucht in 2022 ook nog eens in  €450.000,00 extra gegraaid ten koste van noodlijdend Nederland,  de mensen die bijna niets te eten hebben! De meest rijke en meest vrekkige  “Koning” van de wereld WA,  verrijkt zich schaamteloos ten koste van U de Burgers samen met  een  in de volksmond genoemd “ijskonijn” aan zijn zijde, dat zich met krokodillen traantjes zielig voordoet, alsof men bibberend onder een dekentje  met de armen in de kou,  meeleeft, en zelf ook van alles te kort komt.

Waardeloos Peperduur Toneelspel

De Troonrede en de  optredens van Oranje zijn een vreselijk duur nutteloos toneelspel van list en bedrog. Er worden sinds jaar en dag ook nog eens vreselijk dure en ook nog eens zeer klimaatonvriendelijke Koninklijke  schranspartijen gehouden op kosten van de burger. Men draagt peperdure juwelen en malle hoeden en men pronkt met pluimen en allerlei eretekens en eretitels die geen enkele waarde hebben omdat die nergens dan op eerzucht en hebzucht gebaseerd zijn en niet op goede daden of bewezen diensten. Men loopt er als een pauw apetrots bij met opgeheven kin en probeert voortdurend te bewijzen dat men rijker, mooier, beter, machtiger is dan een ander. En de keihard werkende lakeien worden zoals de afgeperste burgers als voetvegen annex minderwaardige knechten of als onderdanige domme en minderwaardigen behandeld. Dat is in dergelijke “verheven” hoogmoedige kringen allemaal vrij “normaal” want de Koningen en de Koninginnen gedragen zich al eeuwen zo vreselijk hebzuchtig, oorlogszuchtig en vreselijk asociaal.  Wat we zien gebeuren is crimineel abnormaal voor een humane samenleving,  en dus dient het maar eens afgelopen over en uit te zijn met de Tirannie van de Hoge Adel. Gelijkheid, Recht aan Allen!

Het Huis van Oranje aanhouden is in strijd met artikel 1 van de grondwet

De  graaiende Koninklijke multimiljardairs proberen zich met ingestudeerde poses voor te doen als rechtschapen, meelevend, en als gulle weldoeners en bescheiden en  mateloos populair. Men gaat lachen en zwaaien en vaak ook voor de show “ingetogen” doen en dan draagt men voor de show “goedkopere kleding” om dan via een uitgekiende pr-campagne via de hielenlikkers van de  NPO en de daarvoor fors betaalde roddel en promotie bladen maar net te doen alsof men “een burger” is die niet het niet zo breed heeft, en die een warmt hart toedraagt aan de armen en hulpbehoevenden door aalmoezen te geven etc,  maar de Nederlanders zijn niet dom, ze zijn het helemaal zat om uitgebuit te worden door de jakhalzen van Oranje en Ruttes Kartel.

Op  Prinsjesdag werd het paar in heel het land uitgejouwd. Hun innige band met o.a. de oud nazie  Claus Swab van het WEF, wekte zoals de ziekelijke hebzucht en arrogante houding, bij het Volk der Nederlanden en daarbuiten afschuw en afkeer op. En zij die nog juichen? dat zijn bevoordeelden, hielenlikkers, ingehuurde  figuranten, of een handjevol verwarden die nog leven in een psychose van persoonsverheerlijking en het zichzelf vernederen door zich als minderwaardige domme onderdaan slaaf te gedragen.

Huis van Oranje  illegaal en abnormaal

Dat het HVO uberhaupt bestaat is in principe een directe  schending van artikel 1 van de Grondwet. Er  bestaat volgens de rechtsgeleerden ook al sinds de abdicatie van Wilhemina (wegens wegvluchten), sinds 1940 geen enkel recht op de Troon.

Referendum voor afschaffing/onteigening van het HVO

Moeten referenda een plaats krijgen in de Nederlandse politiek? Diverse polls tonen dat 97 procent van de ondervraagden voor bindende referenda zijn.

Het is hoognodig dat er een referendum komt over de naar de letter van de wet  en naar de wens van de burgers,  noodzakelijke afschaffing en onteigening van het mateloos vrekkig en impopulaire Huis van Oranje, en dan ook een diepgaand onderzoek inzake landverraad en o.a. kunstdiefstal, diefstal van het land van de boeren, en het innen van allerlei gelden waar het Huis v Oranje geen enkel recht op heeft.

Bovendien heeft de hebzuchtige Koning die van veel zaken geen bal verstand heeft, zijn handtekening gezet en meegewerkt aan de vreselijke Corona Maatregelen, die door zeer veel mensen op zijn minst als “uitermate crimineel” worden beschouwd.

Gezien de toenemende dreiging van WO III wegens o.a. de handelswijze van VS/WEF/NATO en de regering Rutte, betekent de hechte band van Oranje met o.a. Claus Swab en George Sorros, ook een significante bedreiging van de vrede.

Wie de geschiedenis kent, weet dat door allerlei twisten en de strijd om geld en macht en “eer”, door de Hoge Adel en hun bankiers, zeer veel gruwelijke oorlogen werden aangesticht en gevoerd. Het Huis van O  bezit ook een enorm vermogen aan aandelen Royal Dutch Shell, een van de grootste oliemaatschappijen van de wereld, die een zeer belangrijke rol vervult m.b.t. de na de coupe van 2014 geplande oliewinning in de Oekraiene. Het zal duidelijk zijn dat het HVO wegens hun enorme aandelenvermogen en invloed, beslist niet onpartijdig is, en met de regering Rutte en WEF/NATO/EU/VS de vreselijke ontwikkelingen op gang hebben gebracht, die hebben geleid tot de oorlog in de Oekraine.

De Afschaffing van het Huis van O  is dan ook meer dan  wenselijk om te komen tot een betere wereld van vrede, vrijheid, gelijkheid en voorspoed.


Destijds werd door Oranje steeds gefeest met de nazie vlag gehesen

Weg met Rutte4 en Oranje, Leve de Republiek

Het vrekkige en fenomenaal steenrijke “Oranje Huis” met hun peperdure malle hoedjes, en hun mensonterende discriminerend “oranje boven” gebeuren, is een verwerpelijke vorm van psychose, een aangeleerde ziekte van discriminatie, materialisme, egoisme, mateloze hebzucht, en door u zuur betaalde bekrompen koekjes hap feestelijkheden, zoals ook de persoonsverheerlijking en abnormale verheerlijking afgoderij van Het Gouden Kalf, aldus alsmaar meer geld eisende vrekken die het Volk verraden door te liegen, graaien, lachen en maar  zwaaien, en door het hele jaar op uw kosten op vakantie te gaan en zich niets aantrekken van de grote noden en zorgen van de in hun ogen minderwaardige onderdanige onderdanen.

Zij wanen en menen door een abnormale traditie dat ze door “God Almachtig” verheven zijn boven de Volkeren der Nederlanden hetgeen neerkomt op blasfemie en een vreselijke vorm van discriminatie aldus  “denken dat men alle rechten heeft en meer waard is, dan de door hen afgeperste onderdaan” of  zoals Swab U de burgers kwalificeert als “nutteloze waardeloze eters”

Waartoe dient een Koningshuis dat alleen maar op vakantie gaat en niks doet voor de burgers dan arrogant gedoe, lachen, graaien en zwaaien? Een Koning die meer zin heeft in een krat Heineken en het hele jaar door met vakantie,  dan zich met hart en ziel in te zetten voor de burgers. Daarboven op komt ook nog eens Maxima die de vreselijke agenda 2030  zoals ook het chippen en prikken probeert te promoten van de NWO/KSS en dat is omdat men denkt daarmee de onmetelijke rijkdom te kunnen vergoten en de bevolking tot gerobotiseerde slaven te kunnen reduceren.

“Maxima pleit openlijk voor programmeerbaar geld; macht bij centrale banken, zonder parlementaire verantwoording. En dat voor een ongekozen functionaris die staatsrechtelijk buiten de politiek staat. Dit is een ernstige aantasting van de democratie,” stelt financieel journalist Arno Wellens.

Charles Walton

WEF/KSS/HOGE ADEL Technocraten en Big Pharma willen de microchip inzetten om alle mensen tot rechteloze bezitloze slaven te reduceren/misdaden op grote schaal

Abnormaal

Het Huis van O en van Ruttes Kartel zijn werkelijk te  schandalig voor woorden. Zelfs in deze tijd van extreme nood, waar straatarme kinderen zonder eten met een rammelende maag in oude kledij met kapotte schoenen naar school gaan, en ontelbaar veel hardwerkende mensen die hun bedrijf en werk verliezen, en een tijd waarin veel ouderen geen zorg krijgen en op wachtlijsten eenzaam wegkwijnen en dood gaan,  graaien zij nog eens 450 000 euro voor de lol erbij en dat terwijl zij al weer nog meer miljarden extra erbij hebben verdiend zoals het aandelen shell en sowieso al tot de rijksten der aarde behoren, en dan gunnen ze de noodlijdende burgers nog geen euro of slechts een aalmoes voor de show. Het is krankzinnig abnormaal. Zogenaamd liefdadigheidswerk gaan doen, zich “volks” kleden, en maar net doen alsof men het koud heeft en meeleeft, en doen alsof men gul en goed is voor de burgers,  neen , dat zal voor hen beslist niet helpen omdat alles nep is, en voor de schone schijn. Ze proberen vergeefs hun  mateloze hebzucht  te verdoezelen en trachten nog wat zieltjes te winnen door middel van een dure pr-campagne en door zielig te gaan doen dat ze niet “veilig” over straat kunnen gaan zonder bewaking.

Ze hebben  zoals vele “misleiders” ook nog een riedeltje uit het hoofd geleerd  over democratie en vrijheid, welke democratie? en wie is er in hemelsnaam anno 2022 vrij? Geen enkele burger is vrij en kan veilig op straat in een wereld waar de onderdrukking en de criminaliteit erger is geworden dan ooit, en een wereld waarin WO III steeds dichterbij komt agv het levensgevaarlijke expansie-oorlogen beleid van de WEF/Globalisten en de Koningshuizen met hun bankiers.

Ze menen ook nog dat de wegens de onbetaalbaar dure op bankroet staande  Bakkerij  met het het predikaat “Koninklijk”, nog eens even snel gratis op hun verzoek met een diepe buiging een vermogen aan slagroom taarten bij hun paleis laat bezorgen. De vreselijke waarheid is dat de vreselijk verwende en verpeste Oranjes nog een “brood” aan  de honger lijdende medemens hebben geschonken en als er ooit iets is geschonken, deed men dat voor de schone schijn of om de uitverkoren hielenlikkers te spekken met wat aalmoezen.

De Koning en zijn vrouw hebben onmiskenbaar verzaakt hun eed na te komen en hun plicht te doen die men van een humaan mens mag verwachten en uit hoofde van hun positie te gelasten dat alle  meer dan 1675 ontvoerde kinderen zsm worden herenigd met de ouders die hen kinderen zozeer missen.

Derhalve dient van harte en van rechtswege in het kader van de Universele Verklaring van de Mensenrechten in de naam van de Volkeren, en wegens het door Oranje schenden van artikel 1 van onze grondwet,en wegens het met Rutte4 & Co schenden van de Code van Neurenberg, en wegens de vreselijke diefstal van burgers gelden, wegens het roven van onbetaalbare kunst meesterwerken, en wegens het met vreemde machten zoals WEF/Swab meedoen aan de stiekeme en laffe aanval op ons land en de duurzame boeren, de vissers, MKB, de economie, en op u de burger, zijnde landverraad, een hartsgrondig einde te worden gemaakt aan de verschrikkelijke tirannie van Ruttes Kartel & Co en het Huis v Oranje door oneervol ontslag van Rutte4 en de totale afschaffing van het oorlogszuchtige Huis van O, en de onteigening ervan, zodat alle pronkpaleizen, alle bijeen gegraaide en gestolen bezittingen, de bergen geld goud en juwelen en gestolen meesterwerken in hun propvolle kluizen, volledig en eerlijk zoals het hoort, ten goede zullen komen aan de rechtmatige eigenaars zijnde U de burgers der Nederlanden en andere door Oranje gedupeerde Volkeren.  Bovendien is het van de hoogste prioriteit dat de door U allen ZEER gewenste vrede word bewerkstelligt door het  stoppen van  het  “In de Naam van de Koning” financieren van oorlog en leveren van wapens zoals aan Oekraiene .

Doet goed en recht aan allen,

voor vrijheid lief en vrede,

Leve de Republiek

Note: Het is absoluut niet persoonlijk bedoeld, maar WA en Maxima weten waar ze mee bezig zijn, namelijk WEF/oorlogzaaiers). Het is niet anders zoals het is, er is verraad gepleegd en het Huis van Oranje aanhouden is door het Volk niet gewenst want het is abnormaal en betekent een significante bedreiging vd vrede. Het Huis is wegens  hun vlucht in 1940 ( dat betekent simpelweg abdicatie) ook al sinds 1945 illegaal. Wij de burgers zijn voor de Vrede en tegen oorlog! Nederland is bij de afschaffing van het HVO meer dan zeer gebaat want het Huis kost een gigantisch fortuin van 450 miljoen per jaar, en het Huis brengt niets dan kosten en extreem grote problemen. Wat heeft de burger aan een paar feestjes die u, de burger ook nog moet betalen.Van een gewisse “oranje eenheid” is geen  sprake onder het Volk, waarvan de mateloze impopulariteit getuigt.Het  HVO  zit qua machtspolitiek en hun Shell belangen( zij cashen miljarden per jaar aan winst), zoals Ruttes Kartel danig in de weg voor de bevordering van samenwerking, gelijkheid, eenheid, welzijn, redding en vrede die wij allen meer dan eens nodig hebben. Het afschaffen en onteigenen( alle gestolen geld gaat naar de burgers) van het Huis van Oranje is niet alleen zeer wenselijk en ook veel beter voor de Koninklijke Familie, en  dus ook voor de van meet af aan verkeerde en zeg maar abnormale traditie van hebzucht en drang opgevoede kinderen,  dat zij uit hun gouden kooi van glitter pracht schone schijn, waan en drang bevrijd worden, zodat zij allen na abdicatie en onteigening van al het illegale verworven bezit, voortaan een “normaal” en geen “abnormaal luxe”  leven ten koste van U de burgers  kunnen leiden en net zoals alle burgers kunnen bijdragen op welk een wijze dan ook aan een betere wereld van liefde vrijheid eenheid welzijn en bovenal vrede.


Club van Rome met Hoge Adel planden uitroeing vd bevolking


Londen 1969 – De mondiale elite wil al heel lang de bevolkingsgroei terugdringen. Club van Rome oprichter Aurelio Peccei geeft in 1969 drie oplossingen:

1. Biologische “kiem of virus”
2. “Massale sterilisatie”
3. “Eliminatie van alle overtollige mensen”Informeer U Goed : Vastgelegd op film, Gates wil kleine kinderen met geweld dood laten prikken >>>Misdaden tegen de mensheid >>>

 


Prik Massamoord

They aprove baby murder for making vaccins from living aborted fetuses


rutte en bill gatesEvil Gates


 

De Khasaarse Satanist Bill Gates (KSS) en MIT willen dmv quantum dot-technologie de huid van kinderen te markeren, zodat ze kunnen worden gescand op naleving van vaccinatie. MIT-onderzoekers, gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation en het National Cancer Institute, hebben een totalitair ‘mark of the beast’-vaccinvolg- en scansysteem bedacht

softanon babies

De kans op afwijkingen bij baby’s is afwezig als moeder het covid vaccin heeft gehad zegt de gewetenloze vaccin dealer Ab Osterhaus.. Herinnert u zich de Softenon baby’s nog?

Corona Vaccins onveilig volgens top experts

 

vaccinatie misdaad

De technologie maakt gebruik van nanokristalkleurstoffen die quantum microdots worden genoemd. Dit kleurstofpatroon wordt onder de huid ingebed. De kleurstof gaat ongeveer vijf jaar mee, waardoor het een onbetrouwbare indicator is voor de naleving van het vaccin op de lange termijn. Dit zal leiden tot nog meer sterfte  zoals wegens Kanker en hartspierinfecties(Myocarditis).

Menselijke toestemming, persoonlijke overtuigingen, eerdere immuniteit, medische familiegeschiedenis en contra-indicaties doen er niet toe voor de medische fascisten, zolang elke persoon wordt gemarkeerd, gevolgd en gescand op naleving van alle vaccins.

“In gebieden waar papieren vaccinatiekaarten vaak verloren gaan of helemaal niet bestaan, en elektronische databases ongehoord zijn, kan deze technologie de snelle en anonieme detectie van de vaccinatiegeschiedenis van patiënten mogelijk maken om ervoor te zorgen dat elk kind wordt gevaccineerd”, zegt Kevin McHugh, een voormalig postdoc van het MIT die nu assistent-professor bio-engineering is aan de Rice University.

Aangezien de patenthouders zoals gates, rockefeller en harari eigendom claimen over elk menselijk wezen met deze sporen onder de huid, wordt het duidelijk dat de “redder” (vaccinwetenschap) niets meer is dan een “antichrist” die niets anders zoekt dan onderwerping en gedwongen naleving van de bevelen van de Khasaarse Satanisten Sekte.

De uitvinder van de microchip heeft reeds gewaarschuwd dat het chippen de grootste bedreiging is  aller tijden omdat de elite-technocratie daar op alle gebieden misbruik van gaat maken zoals voor het track and tracen,  het stelen van banktegoeden en het  ontvoeren en vermoorden van mensen. Er gaat een  gruwelijk  kwaad schuil  achter de methodologie van de coronavaccinaties en het chippen. Het gaat niet om gezondheid; het gaat over controle, eigendom en uiteindelijk om het vermoorden van miljarden mensen.

THALIDOMIDE

vaccinatie misdaad

Toen het middel thalidomide, van de Duitse firma Chemie Grünenthal, op 1 oktober 1957 op de markt gebracht werd, leek het een wondermiddel te zijn. Thalidomide, dat in Duitsland als Contergan en in Nederland als Softenon verkocht werd, werkte effectief als slaapmiddel.  De hoge slachtofferaantallen van misvormde babies verhoogden de noodzaak om snel op onderzoek uit te gaan. In de Verenigde Staten, waar thalidomide niet verkocht werd, waren geen baby’s met afwijkende ledematen geboren. Op 18 november 1961 legde de Hamburgse arts Widukind Lenz het verband tussen thalidomide en focomelie vast. De moeders van de misvormde kinderen gaven allemaal aan Contergan gebruikt te hebben.  Onderzoek wees uit dat als een vrouw in het eerste trimester van haar zwangerschap, tussen dag 35 en 49 na de laatste menstruatie thalidomide had gebruikt, dan was focomelie bij haar ongeboren baby onvermijdbaar.

thalidomide

THALIDOMIDE werd net zoals de Coroana Prikken zelfs nadat heel wat proefpersonen door de Pfizer-prik waren overleden in de eerste fase,  SNEL GOEDGEKEURD .  Het betreft een medicijn dat in 1957 werd geïntroduceerd om misselijkheid en slapeloosheid bij zwangere vrouwen tegen te gaan. Het werd in 50 landen op de markt gebracht voordat het in 1962 werd stopgezet vanwege misvormingen bij pasgeborenen.

Wees heel voorzichtig met wat er zich misschien gaat herhalen!

foetus

Bronnen: News.MIT.edu, STM.ScienceMag.org


vaccin rotzooi

In de eerste jaren dat je kind wordt gevaccineerd krijgt het de volgende stoffen geïnjecteerd:
•17,500 mcg 2-phenoxyethanol (antivries)
•5,700 mcg aluminium (neurotoxine)
•Onbekende hoeveelheden foetaal kalfsserum ( bloed van geaborteerde kalfjes)
•801,6 mcg formaldehyde (carcinogeen, balsemmidel)
•23,250 mcg gelatine (vermalen slachtafval)
•500 mcg albumine (menselijk bloed)
•760 mcg monosodium L-glutamaat (veroorzaakt diabetes & obesitas)
•Onbekende hoeveelheden WI-38 cel residuen (geaborteerde cellijnen van embryo meisje)
•meer dan 10 mcg neomycine (anti-biotica)
•meer dan 0,075 mcg polymyxine B (anti-biotica)
•meer dan 560 mcg polysorbaat 80 (carcinogeen)
•116 mcg kaliumchloride (wordt gebruikt in dodelijke injectie)
•188 mcg kaliumfosfaat (vloeibare meststof)
•260 mcg natriumbicarbonaat (baking soda)
•70 mcg natriumtetraboraat (Borax, gebruikt als bestrijdingsmiddel insecten)
•54,100 mcg natriumchloride (tafelzout)
•Onbekende hoeveelheden natriumcitraat (voedingsadditief)
•Onbekende hoeveelheden natriumhydroxide (gevaarlijk)
•2,800 mcg natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
•Onbekende hoeveelheden monobasisch natriumfosfaat (giftig voor elk organisme)
•32,000 mcg sorbitol (niet voor injectie gebruiken)
•0,6 mcg streptomycin (anti-biotica)
•Meer dan 40,000 mcg sucrose (rietsuiker)
•35,000 mcg gisteiwit
•5,000 mcg ureum (afvalproduct van menselijk urine)
•Andere chemische residuen
Ik ben mij er terdege van bewust dat vaccinaties de volgende chemicaliën, hulpstoffen,conserveringsmiddelen en/of vulmiddelen kunnen bevatten:
* aluminum hydroxide
* aluminum phosphate
* ammonium sulfate
* amphotericin B
* dierlijke weefsels als: varkensbloed, paardenbloed en/of konijnen/apenhersenen
* arginine hydrochloride
* hondennier en/of apennier
* tweebasich kaliumfosfaat.
* kippen embryo, kippen ei en/of eenden ei.
* kalfs (bovine) serum
* betapropiolactone
* foetaal runderserum
* formaldehyde
* formalin
* gelatine
* gentamicin sulfate
* glycerol
* menselijke diploide cells (afkomstig van geaborteerd menselijk foetaal weefsel)
* hydrocortisone
* gehydroliseerde gelatine
* kwik, thimerosol/thimerosal, Merthiolate(r)) als conserveermiddel
* monosodium glutamate=natrium glutamaat (MSG)
* eenbasisch kalium fosfaat
* neomycine
* neomycine sulfaat
* nonylphenol ethoxylate
* octylphenol ethoxylate
* octoxynol 10
* phenol red indicator
* phenoxyethanol (antivries)
* kalium chloride
* kalium difosfaat
* kalium monofosfaat
* polymyxine B
* polysorbaat 20
* polysorbaat 80
* porcine (varkens) pancreas-hydrolysaat van caseïne
* resten van MRC5 eiwitten ( embryo jongetje)
* natrium deoxycholaat
* sorbitol
* tri(n)butylfosfaat
* VERO cellen, in een lijn van apenniercellen en
* gewassen rode bloedcellen van schapen


zie ook Corona Sam Vaccin en nadere uitleg over de Corona Crisis


Pateo TV presenteert: Openheid over Oranje


Een van de vele tweets die tonen hoe de burgers van Nederland erover denken en voelen.

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Gezondheid, Nieuws, Scrooges and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties