karl Lauterbach erkent dat veel mensen getroffen zijn door zware prikbijwerkingen

Sensationeller Plottwist: um seine Haut noch zu retten, hat Karl Lauterbach soeben die Impfung beerdigt („absolut bestürzende Schicksale“ „1 pro 10k Impfungen schwer geschädigt“) und Biontech „exorbitante Gewinne“ vorgeworfen

“Sensationele plotwending: om zijn huid te redden, heeft Karl Lauterbach zojuist de vaccinatie begraven (“absoluut schokkend lot” “1 per 10.000 vaccinaties zwaar beschadigd”) en beschuldigde Biontech van “exorbitante winsten”

Note : Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach erkent zware prikbijwekingen….( hij noemt 1 op de tienduizend) door de prikbijwerkingen, hij begint terug te krabbelen, eerst nog ontkende hij alles, vergeet niet dat Emer Cook de voormalige manager van Roche nu de prikverkoopmanager vriendin is van gates en zij is directrice van EMA.(Europees Geneesmiddelenbureau)

Lauterbach liegt ook want er is mondiaal geen enkel bewijs dat corona prikken ook maar ergens goed voor zijn.

en wat heeft de KSS er Lauterbach voorheen allemaal verkondigd?

Senator Rennick

Australië Senator Gerard Rennick: Trekt de beerbut open, de vaccins zijn NIET veilig

Update maart 2023: CDC adjunct-directeur erkent dat vaccins ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken De CDC geeft eindelijk toe dat Covid-vaccins op de lange termijn slopende gezondheidsproblemen veroorzaken, dus “hopen ze gewoon dat mensen beter worden”.

Corona Prik Dossier.

Update: 2023:  Er is mondiaal inmiddels wel meer dan genoeg bewijs dat een coronaprik nergens goed voor is. Globaal komt er steeds meer aan het licht, zoals dat prikken zelfs schadelijk is, en dat veel mensen agv en/of mede door de prik veroorzaakte trombose/myocarditis/bloedproppen  zijn komen te overlijden, en mede door de schadelijke coronamaatregelen/crimineel wanbeleid door de overheden.

Summum

“Er zijn in de wereld ontelbaar veel mensen dood gegaan agv vergiftiging wegens het mede kapot gemaakt immuunstelsel door de prik(ken),en door prik-trombose en de niet natuurlijke myocarditis(prik-myocarditis), zoals door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, spike(kanker), hypos en wegens door de prikken en/of medicijnen (combinatie van specifieke chems v voeding/medicijnen/prikken/drugs/chemo/en toxinen in de habitat) veroorzaakte antibiotica/virale resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a.TB/ (HIV (minstens 10 procent meer sterfte)). NOTE: Bovendien speelt 5g straling een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen en veroorzaken doses 5g EMF (in combinatie met andere oorzaken) een significante toename aan /kanker/hersenkanker/alzheimer/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen/bloedcelwandschade. Volgens duizenden artsen en geleerden uit de hele wereld is 5g straling schadelijk, zie het omvangrijke 5g DOSSIER. Straling  breekt de bloedwand en DNA af, en versterkt de aanwas van ziekteverwekkers/parasieten/schimmels/bacterien”.

“de stelling dat aids alleen door seksuele handelingen komt of word overgebracht is niet bewezen, er dient onderzoek te komen naar vergiftiging zoals van de cellen/dna/immuunstelsel door chems in prikken en medicijnen o.a.”

“door detoxificatie/ontgifting en de aanwending van natuurlijke antibiotica (geen synthetische/chemische middelen/preparaten/prikken) en oa een gezonde leefstijl/dieet/frisse lucht/rust/ zullen veel meer mensen gered worden”

“er dient voor het redden van ontelbaar veel mensenlevens GLOBAAL een groot onderzoek te komen naar de toename vd sterfte agv de combinatie van chemische middelen/synths zoals deze voorkomen in xtc/prikken/medicijnen/voedingswaren/de lucht(fijnstof toxinen) en de toename agv de combinatie aan chems (in combinatie met o.a. alcohol) van sterfte door vergiftiging/Kanker/HIV/TB/COPD /Influenza/ virale infecties, mede door EMF 5G Radiatie en (mede) door combinaties van chems veroorzaakte resistentie. Stan Rams Amsterdam 5 12 2022”

NOTE: Bovenstaande tekst werd door facebook gecensureerd en onzichtbaar gemaakt, ik werd op 5 12 2022 gejaild door fb omdat men?  de tekst als ongewenst en gevaarlijk vd gezondheid beschouwde”

Beste lezers,  als u meer wilt weten of u wilt verdiepen in de uitermate complexe materie, gelieve de onderstaande tekst dan niet in 1 keer uit te lezen,  maar deze stap voor stap goed te bestuderen en de kennis en kunde die u zelf heeft aan te wenden en meer dan 1 bronnen te raadplegen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen mbt corona en andere belangrijke zaken. Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen. Lees en leer ook van de reacties onder dit artikel aub.

Geloof  niet alles, wees alert, want van alles dat uit de wereld van politiek/media/wetenschap/Big Pharma word beweert, blijkt veelal om meer dan 1 reden van alles niet te kloppen, zoals zogenaamde  “waarheden”,  verkeerde metingen, valse tests, onbetrouwbare rekenmethodes en rekenfouten,  en er is sprake van aannames, meningen, interpretaties, onbewezen stellingen, of er is sprake van onzin, verzonnen verhalen en klinkklare leugens en zelfs van  met een nobel-prijs beloonde ontdekkingen waar voor, of ten tijde van de uitreiking of later niets van bleek te deugen.

Met de volgende informatie word de “puzzel” een stukje completer waardoor u meer inzicht krijgt in de complexiteit van de materie op een bepaald terrein of vakgebied. Hiermee komen we gelijk op het gebied van de wetenschappen. En wat is wetenschap?

De wetenschap omvat o.a.het proces van een combinatie van o.a.:

waarneming/zien/voelen/proeven/ervaren
leren/denken/redeneren/analyseren/combineren/rekenen/meten
toepassen van wetmatigheden/formules/newtoniaans gedeinieerde
kennis, techniek, vaardigheden
onderzoeken, experimenteren/uitvinden,ontdekken of(her)ontdekken
empirisch onderzoek,wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt/fenemologie( de onderzoeker is deel van het door hem beinvloede experiment)
het opdoen, en/of vastleggen, toepassen of aanwenden van “kennis”
het openbaren/corrigeren van fouten en overdragen van erkende of gecorrigeerde kennis

Over welke wetenschap hebben we het?  Over welk beeld hebben we het als een  beeld zichtbaar is van puzzels die op basis van een techniek van ordening wel of niet passen? Bovendien zullen er altijd weer puzzels bijkomen bij de grote puzzel van het wonder van het leven,  een “niet definieerbaar groter wordend “totaal”.  De wetenschap gaat door en staat voor niets, maar het is ook maar de vraag  over welke wetenschap we het hebben, en welke kennis “waar” is, hoe en of en door wie of welke macht of machten deze ten dienste van het welzijn, de vrede en de gezondheid van de mensheid word toegepast.

Prikken en ziekenhuisopname?

Ziekenhuis en IC Opname?

per ambulance na ongeluk/misdrijf
vergiftiging/overdosis/pillen/medicatie/drugs/alcohol
ziekte/hartaanval/beroerte etc
doorverwijzing(en) arts
diagnostiek scan bloed weefsel onderzoek
controle onderzoeken
bezoek van familie
plastische chirurgie
spoedopname ivm bijwerkingen van prikken
anders

Prikken voorkwam geen 1 opname

De stelling van politici/wetenschappers of van wie dan ook dat “prikken” in algehele zin ziekenhuisopnames voorkomen of dat een of meerdere prikken ook maar 1 ziekenhuisopname voorkomt , is totaal onjuist, een dwaling of onkunde, een misleiding of een leugen, datzelfde geld ook voor medicijnen.

De volgende groepen mensen kunnen in het ziekenhuis wel of niet zijn opgenomen:

a)mensen die wel of geen medicijnen gebruiken, te weinig of teveel, de juiste of verkeerde(of verkeerde combinatie met of zonder andere middelen), of mensen die te vroeg of te laat medicijnen gebruikten etc
b)mensen die wel of niet geprikt waren met 1 of meerdere prikken of soorten prikken
c)mensen die wel of niet geprikt en wel of geen medicijnen en of andere middelen gebruiken zoals beschreven bij a/b)
c)mensen met een overdosis bv /medicijnen/alcohol/drugs/
d)mensen die tijdig werden opgenomen na een ongeval of misdrijf
e)mensen met 1 en/of meerdere aandoeningen
f)mensen die voor een onderzoek zoals een scan in het ziekenhuis werden opgenomen
g)mensen die ziek zijn, voor een controle onderzoek, of voor een andere aandoening, opgenomen voor diagnose en/of behandeling
h)mensen werden niet of niet tijdig opgenomen, wegens een wachtlijst, mede door de corona maatregelen, daardoor bleef opname/diagnostiek of een mogelijk levensreddende behandeling uit en overleden deze mensen
i)mensen die agv een verkeerde diagnose, een verkeerde behandeling en/of door een verkeerde of onjuist toegepaste medicatie thuis overleden, dan wel geprikt of niet en/of mogelijk door 1 of meerdere onderliggende aandoeningen
j)gezonde mensen die ineens ziek werden (bijvoorbeeld door vergiftiging) of door een hartaanval( door bijv schrik, doodsangst)die tijdig opgenomen werden
k)mensen met geen, 1 of meerdere aandoeningen, die TIJDIG agv bijwerkingen van prikken en/of medicijnen in het ziekenhuis werden opgenomen
l)mensen die geen opname wilden, of konden realiseren wegens afwijzing verwijskaart door huisarts of uitbehandelde patienten
m)mensen wel of niet buiten het medisch traject, niet gedocumenteerden, zwervers, daklozen, ontheemden, dolende mensen
n)ouderen in de laatste levensfase op de verpleegafdeling of in een zorginstelling
o)mensen die in de ambulance overleden en niet gered konden worden, mogelijk wegens het uitblijven van tijdige en de juiste hulpverlening en/of wegens 1 of meerdere oorzaken
p)zwerfkinderen zonder medische zorg
q)Hypochondrie, mensen die denken dat ze van alles hebben, doorverwezen door arts
r)anders

Opmerkingen

Pas wel goed op voor voorbarige conclusies, zolang er geen glashelder bewijs is, kan er van alles en nog wat beweerd worden wat niet waar is of niet bewezen.

Statistisch onderzoek geeft  aan dat oversterfte verband houd met prikken

Patienten bij wie een specifieke aandoening werd vastgesteld via onderzoek, kunnen in een later stadium of eerder (terecht) zijn gediagnosticeerd voor 1 of meerdere aandoeningen.  Er zijn patienten die deels of helemaal niet werden gediagnosticeerd omdat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden zoals o.a. wegens, niet doorverwezen zijn, of nog niet onderzocht wegens een wachtlijst e.a.

Bij het vaststellen van de oorzaak van overlijden, zoals  o.a. via bloedonderzoek, orgaanonderzoek, en via obductie dient rekening gehouden te worden met het feit dat mensen aan 1 of aan een combinatie van meerdere aandoeningen kunnen zijn komen te overlijden.  Obductie rapporten dienen volledig te zijn met daarin o.a. de analyse van het bloed,  en onderzoek naar eventueel gebruikte medicijnen/prikken/ of andere stoffen of een combinatie daarvan.

Opmerkingen

Door goed onderzoek/van de medische gegevens zoals oa /leeftijd/geestelijke en lichamelijke gezondheid/leefstijl/ziekteverloop/ziekenhuisbezoek/medicijngebruik/vaccinaties en combinaties daarvan/en door obductie kan de oorzaak/van of meerdere oorzaken van overlijden worden vastgesteld.

Bij obductie vind onderzoek plaats naar o.a.de aders en het bloed(serologie)/weefsels/botten/organen/interne schade/bloedingen kneuzingen etc.

Als ouderen met geen, of in mindere of meerdere mate pijn op de borst, met of zonder medicatie, plotseling komen te overlijden word door de meeste artsen de oorzaak van het overlijden toegeschreven aan hartfalen/hartaanval of een natuurlijke dood door ouderdom.

Hartfalen?

Mensen overlijden agv hartfalen, door oa:

Een beschadiging van de hartklep of kleppen

Hartfalen ontwikkelt zich meestal langzaam na letsel aan het hart. Voorbeelden van letsel zijn onder andere een hartaanval, te veel spanning op het hart door een jarenlange, onbehandelde hoge bloeddruk of een zieke hartklep.

Vernauwde bloedvaten, overbelasting van het hart door de combinatie diabetes/ overgewicht

Bij mensen met diabetes (suikerziekte) is er iets mis met de suikerstofwisseling. Diabetes is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ruim 830.000 mensen in ons land weten dat ze diabetes type 1 of 2 hebben. Naar schatting hebben daarnaast nog eens 200.000 mensen diabetes type 2 zonder het te weten. Minstens de helft van de mensen met diabetes krijgt vroeg of laat te maken met bijkomende lichamelijke klachten, waarvan hart- en vaatziekten het meest voorkomen. Diabetespatiënten hebben een hoger risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct, hartfalen of een beroerte. Bij vrouwen met diabetes is die kans iets groter dan bij mannen. Patiënten met diabetes moeten dus extra alert zijn op de signalen van hart- en vaatziekten.

Systolisch hartfalen betekent dat er minder bloed het hart uit wordt gepompt omdat de knijpkracht van de hartspier is afgenomen, waardoor het hart zich minder krachtig samentrekt. Dit is de meest voorkomende oorzaak van hartfalen.

Bij ernstig hartfalen kan het hart al bij heel weinig inspanning niet meer zorgen voor genoeg zuurstof en voeding. De bloedvaten raken vol. Er kan vocht uit lekken. Dit gebeurt vooral naar de longen, buik, benen en enkels.

Het ziektebeloop bij hartfalen is grillig en gaat gepaard met exacerbaties. Plotse hartdood en progressief hartfalen zijn belangrijke doodsoorzaken.

Myocarditis, de niet natuurlijke vorm van hartspierinfectie word volgens tal van wetenschappers/virologen/hoogleraren infectieleer veroorzaakt door de prikken.

NOTE:  Er zijn mensen die niet gevaccineerd waren en als gevolg van hartfalen of een hartkwaal ( of mede door een andere oorzaak) kwamen te overlijden.

Nader onderzoek is absoluut nodig om de sterfte/oversterfte en priksterfte in kaart te brengen.

Prikken

Er is geen bewijs dat de Pfizer prik weke infectie overdracht dan ook stopt. Er is over de gehele wereld geen enkel bewijs geleverd dat prikken in algehele zin per definitie ziekenhuisopnames voorkomen. Dat alles word haarfijn hieronder uitgelegd.

In 2022 werd door Pfizer duidelijk gemaakt dat  zij nooit  hebben beweerd dat er bewijs is dat het prikken met pfizer de overdracht van wat dan ook zou tegenhouden.

Pfizer

 

Stop de WEF/technocraten tirannie

Pfizer plandemie?

Vraag? Hoe is het mogelijk dat Pfizer lang voordat er sprake was van een pandemie, bezig was met de zogenaamde coronatests en prikken?

Pfizer werd gekwalificeerd als zwaar crimineel en is meer dan 71 keer door rechters veroordeeld. Zoals wegens medisch/bijsluiterbedrog en 4.6 miljard  wegens hun medicijnen  die o.a. /autisme/onvruchtbaarheid/ziekte/en de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Geen bewijs dat prikken ziekenhuisopnames voorkomt

Er is geen enkele organisatie/arts of geleerde ter wereld die kan aantonen dat “coronaprikken”  ziekenhuisopnames voorkomen zoals van mensen met  o.a. ->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/prikbijwerkingen/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

COPD/Kanker/TB/ en o.a.parasitaire long darm maag infecties werden per abuis of met opzet gerekend tot Corona of Covid-19.  Dat deed men volgens klokkenluiders om de indruk te wekken dat er sprake zou zijn van een corona of covid-19 pandemie. Uit WOB-stuk ken van Ferdi Tuinman blijkt dat Hugo de Jonge in staat bleek om het RIVM (door het ministerie van VWS betaald) zover te krijgen dat zij cijfers manipuleerden zonder vermelding.

Update 21 11 2022:  Tal van bronnen op twitter meldden dat er parasieten zijn aangetroffen in de prikken.

->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

De o.a. door de door Bill Gates fors gesponsorde Oxford University aan WHO/FDA/EMA/LAREB/RIVM gepresenteerde  “mondiale  coronacijfers ” uit alle landen vd wereld,  zijn volgens diverse bronnen verzonnen, of het resultaat van een computerprogramma dat al in 2009 was ontworpen en later werd geupdated. De  “coronacijfers” zoals Oxford deze heeft gepresenteerd kunnen volgens de analyse niet kloppen en ook niet op juistheid zijn gecontroleerd zijn omdat:

a)er geen internationaal betrouwbaar  communicatie en diagnostisch stelsel met overheidsorganen dat al de zogenaamde “infectiegegevens” zou kunnen verzamelen en/of bijhouden als die gegevens uberhaupt zouden kunnen zijn verzameld. De vraag is  op welke wijze waarmee precies getest zou zijn, en wie, welke artsen, en welke organisatie of bedrijven(Big Pharma)  en op basis waarvan “resultaten” werden verkregen zoals uitslagen of interpretaties van zgn testuitslagen mbt infectie en mortaliteit. Bovendien ziet het er naar uit dat op grote schaal desinformatie en propaganda is verkondigd,  en dat er gelogen en gefraudeerd werd door WHO/ organisaties/politici/media en door wetenschappers/Big Pharma etc.

b)omdat bij het vaststellen van een infectie of meerdere bestaande of nieuwe vormen van infecties(bij mutaties), meerdere tests nodig zijn, als deze uberhaupt al bestaan of  konden worden ontwikkeld, en  omdat grondig onderzoek bijvoorbeeld bloedonderzoek(serologie)  nodig is om vast te stellen welke infectie ziekte en/of  welke  aandoening(en) men heeft of waar iemand aan is komen te overlijden, voorzover de wetenschap dat mogelijk maakt door goed onderzoek met oa expertise en de juiste middelen etc.

c) om de oorzaak of oorzaken van overlijden vast te stellen is een obductie en goed onderzoek nodig. Bij het presenteren van de gegevens van Oxford ontbreken de obductie rapporten. Die zijn er niet. Bovendien is het maar de vraag of, als er obductie rapporten zouden zijn gemaakt, of deze kloppen, waar in welk land en door wie de obductie  is gedaan, hoe men te werk ging en op basis waarvan een doodsoorzaak werd vastgesteld. Het is mogelijk dat iemand agv Kanker is overleden en dat zonder/of na obductie  “Corona” als doodsoorzaak werd vermeld in een medisch rapport, bij een gebleken Griep( Influenza A/B) of andere aandoening/of vegiftiging etc.  Bovendien werden mensen die leden aan /COPD/TB/ HIV (of  een combinatie daarvan) en/of mensen met een parasitaire long maag darm infectie,  in statistieken gerekend tot Longcovid of Corona.

d) mensen die thuis zouden kunnen zijn overleden agv of mede door de prik of prikken, werden niet naar een ziekenhuis gebracht maar naar een Mortuarium.  Er zijn door de overheid geen heldere cijfers bekend gemaakt over mensen die werden opgenomen met vaccinatie schade. De regering heeft de gegevens van de veronderstelde toename van opnames  van mensen met zgn corona niet, en als er cijfers zouden zijn, dan zijn deze niet betrouwbaar wegens het ontbreken van diagnostiek en obductie rapporten. Wel staat vast dat mede door  de prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals aan de bijwerkingen trombose en myocarditis. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen kunnen overlijden aan natuurlijke myocarditis, en/of aan de door de prik veroorzaakte myocarditis/trombose/bloedproppen  en/of  een andere aandoening. Mensen met of zonder trombose/myocarditis,  kunnen zijn overleden door, of mede door, de door de prik of prikken veroorzaakte priktrombose/ prikmyocarditis of bv door een hartaanval/beroerte.

e) er zijn volgens wetensschapper in de wereld ontelbaar veel  mensen dood gegaan door o.a. het kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, door prik-trombose en prik-myocarditis, door de door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(vergiftiging/kanker), hypos en wegens door de medicijnen en/of prikken (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV (check ook nauwkeurig het research van Joep de Lange mb de combinatie van oa chems  ziw ook PUBmeds)

Coronatest zegt niets

De pcr-test kan resten mrna van een eerder griepvirusvariant aantonen maar door het veranderen van de zgn R waarde, kan in feite iedereen die gezond is ook positief worden getest. Van de test en van het testen met ook andere testen, en de conclusies die men trok,  klopt dan ook helemaal niets.

Veel meer onderzoek zoals  bloedonderzoek/een scan/weefselonderzoek is nodig om vast te stellen welke aandoening(en) iemand  heeft. Bovendien is inzage in het medisch dossier nodig en anamnese. Zonder obductie, kan ook niet vastgesteld worden waar iemand aan is komen te overlijden.

Anamnese(ziektegeschiedenis) Hieronder word verstaan wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan (*of wil) vertellen. Een goede anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt.

(*of wil): Er zijn mensen die “alles” aan een arts willen of kunnen vertellen. Maar er zijn ook mensen (zowel artsen en patienten) die dat niet kunnen of misschien zelfs niet willen. Men kan bijvoorbeeld in een ontkenningsfase verkeren. Het is ook niet ondenkbaar dat bij een andere arts( die niet over alle medische gegevens beschikt) niet word gesproken over eerdere bevindingen of onderzoekresultaten door een andere arts of specialist of omdat die te ingewikkeld zijn, en de ene specialist kan op een bepaald vakgebied ook nog eens een andere of totaal andere opinie hebben mbt de interpretatie van een onderzoek. Bovendien zijn er specialisten met een jarenlange ervaring die meer ervaring hebben en meer weten dan een pas afgestudeerde, en het kan ook zijn dat een pas afgestudeerde arts of  nog jong en minder ervaren specialist juist wel een betere diagnose stelt bij specifieke doelgroepen,  die leid tot een tijdige behandeling en hopelijk ook de gewenste genezing wegens o.a. nieuwe opgedane kennis, immers specialisten die heel druk bezig zijn met bijvoorbeeld operaties op een bepaald vakgebied, kunnen ook niet alles bijhouden wat er in de wereld van de wetenschap allemaal bij word geleerd, gepubliceerd en gedoceerd.

Er  zijn ook mensen die bijvoorbeeld liever zwijgen over een bepaald gebrek of een aandoening (bijvoorbeeld slecht zien/of een verslaving) om door een medische keuring te komen na sollicitatie voor een baan. Te denken valt ook aan mensen die niet of liever niet praten over bijvoorbeeld een SOA of een erfelijke  aandoening.

Het is niet ondenkbaar dat er mensen zijn die klagen over een aandoening die men niet ziet, die er niet is of niet of (nog niet) valt te bewijzen, en er kan sprake zijn van wanen, of ingebeelde ziekten,  en het is mogelijk dat men denkt dat men ernstig ziek is en dood gaat. Dat komt  door onrust en stress als gevolg van de angstcampagnes door politici, medici/media.  Mensen kunnen zijn overleden of mede door de door politiek/wetenschappers/pers en media veroorzaakte doodsangst, zoals aan een hartaanval.

Karry Mullis

De uitvinder van de pcr test Karry Mullis,  een Amerikaans biochemicus. In 1993 won hij samen met Michael Smith de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn ontdekking van de polymerasekettingreactie, heeft uitgelegd dat de zgn PCR corona test van geen enkele waarde is en niets, maar dan ook niets anders kan aantonen dan restjes van een griep, en dat men dmv de r waarde er van alles van kan maken dat niet klopt

Luc Montagnier

Luc Antoine Montagnier was een Franse viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 2008.

Luc Montagnier zegt zoals in de film duidelijk is vastgelegd, dat het prikken allerlei varianten veroorzaakt en mensen ziek maakt.

“the curve of vaccination is followed by the curve of deaths”

“for the China virus, there are antibodies created by the vaccine”

“I will show you that they are creating the variants that are resistant to the vaccine”

“the new variants are a production and result from vaccination”

“its the antibodies produced by the virus that enable an infection to be stronger”

“we call this Antibody Dependant Enchantment. The antibody attaches to the virus, from that moment it has the receptors, it pokes the virus not accidentially but because of the fact they are linked to the antibodies, it is clear that the new variants are created by antibody-mediated selection due to the vaccination”

Tip: Bekijk de Montagnier clips op o.a. twitter en analyseer de inhoud a.u.b.

Montagnier stelde : “the new variants are a production and result from vaccination” dus, de nieuwe varianten zijn volgens hem een product van de vaccinatie, maar hij vergat te vermelden dat de varianten in de prik kunnen zitten/inde test staafjes etc zoals sars line b

a) welke  “new variants”.?

b) er zijn altijd en eeuwen lang varianten van verkoudheid/griep en de meeste mensen( helaas niet allemaal) herstellen doorgaans van een bepaalde griep dmv het immuunstelsel, door rust frisse lucht en gezonde voeding etc, behalve de mensen die agv een griepaanval/ in combinatie met 1, of meerdere onderliggende aandoeningen overlijden en/of wegens de gevolgen van o.a. ongezonde/leefstijl/de aard van en genomen medicatie(s) en hoeveelheid daarvan/overdoses/vergiftiging/ en bijwerkingen van medicijnen en prikken etc

c)Montagnier heeft het niet over de parasitaire long maag darminfecties waarvan sommige (worm infecties)  dodelijk (pathogeen)  kunnen zijn, en hij zwijgt over Tubercoluse

d) Een tuberculosepatiënt kan in principe volledig genezen met antibiotica. Gedurende minstens 6 maanden moeten dan 3 à 4 geneesmiddelen ingenomen worden, zogenaamde tuberculostatica.

e) Van Ranst is een uitermate onbetrouwbare viroloog, en hij word door velen beschouwd als een oplichter/angstzaaier/prikmisdadiger/en een massamoordenaar

f> Waarom hebben TV-experts zoals bijv de van oplichting bechuldigde Marc Van Ranst, Pierre Van Damme en Steven Van Gucht gestreefd naar een vaccinatiepercentage van 90% of meer terwijl ze wisten dat je nooit groepsimmuniteit kan halen met een vaccin tegen een snel muterend virus met aërogene transmissie?

Van Ranst heeft met voorbedachte rade met kwade opzet angst gezaaid, de gehele “corona pandemie”,was vooraf gepland  en daar zijn meer dan genoeg bewijzen voor

Lees de laatste openbaringen goed door. Van Ranst heeft gelogen over mondkapjes, lockdowns, testen, prikken, werkelijk alles was gelogen.

e)  Tuberculose of tbc is een ernstige  bacteriële infectieziekte, meestal veroorzaakt door de tuberkelbacil Mycobacterium tuberculosis die  in 1882 door Robert Koch werd ontdekt. Door het gebruik van verschillende daartoe geschikte antibiotica tegelijkertijd is tuberculose tegenwoordig meestal goed te behandelen. Tuberculose behoort wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken.  De meest voorkomende vorm van tuberculose onder mensen is longtuberculose.   De bacterie (Mycobacterium tuberculosis) zich nestelt zich in de longen of in andere delen van het lichaam. Besmettelijke tbc wordt overgedragen via kleine druppeltjes in de lucht (aerosols), vooral door hoesten of niezen.

e) Omdat ziekteverwekkers muteren, zijn er ook steeds weer nieuwe griepvarianten, zoals een Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Japanse variant waren er bij UMC aanwijzingen dat de Zuid-Afrikaanse variant minder goed afgevangen werd door het immuunsysteem. Er ontstaan steeds weer nieuwe mutaties. Anne Wensing, arts microbioloog en viroloog in het UMC Utrecht verklaarde : “Hoewel coronavirussen minder makkelijk muteren dan bijvoorbeeld HIV of influenza, zijn er nu zoveel mensen met het SARS-CoV-2 virus geïnfecteerd, dat we het aantal mutaties zien toenemen.

De rol van witte bloedcellen of  leukocyten in het bloed en lymfeweefsel en in de rest van het lichaam  is niet adequaat onderzocht en er is op tv niets over bekend gemaakt. 

Leukocyten  beschermen tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten.

Waarom? hebben WHO RIVM EMA LAREB OMT GGD  etc Niet bekend gemaakt dat er kankerverwekkend fijnstof met toxinen in de lucht zit( zoals door uitstoot van multinationals/zeeboten/kankerverwekkende biomassa-centrales)  waar mensen COPD/longkanker van kregen en waarom werd er geen media aandacht gegeven aan aerosols/prikchemo(o.a.de uitwerking van bepaalde mixes aan chemo dmv diverse prikken) en waarom heft men gezwegen over de pandemie aan parasitaire long maag darm infecties en pathogene wormen,  en Kanker die in CBS statistieken werden vermeld als longcovid?

Waarom werd er een gigantisch vermogen besteed aan trolleys( voor de patient zeer schadelijke beademingsapparatuur) en waarom  werd niet ingezet op bloedtransfusies? zoals  met  bloed met witte bloedcellen? Deze bloedcellen (leukocyten) zitten in het bloed en lymfeweefsel, maar er zijn er ook in de rest van het lichaam en die beschermen het lichaam tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten en ze helpen ze bij het opruimen van afgestorven cellen in het lichaam.  Witte bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg of lymfeweefsel. Witte bloedcellen zijn kleurloos en groter dan rode bloedcellen en ze hebben een celkern en bevatten DNA.

Welk effect heeft het prikken op het DNA van de witte bloedcelen? Kunnen witte bloedlichamen nog wel werken als er geprikt is? Welk effect heeft prikken op fagocytose? Dat alles is helemaal niet door  de WHO  en door Wetenschappers en prikfabrikanten zoals Pfizer onderzocht.

Neutrofiele leukocyten worden opgedeeld in 2 categorieën: granulocyten en agranulocyten. Granulocyten bevatten blaasjes, gevuld met stoffen die belangrijk zijn voor de afweer. Bij agranulocyten ontbreken deze. Het grootste gedeelte van de witte bloedcellen bestaat uit neutrofiele granulocyten die belangrijk zijn voor  de immuunrespons en het opnemen/opeten van o.a. bacteriën en schimmels.

Eosinofiele granulocyten zijn betrokken bij de vernietiging van parasieten en bij allergische reacties en de basofiele granulocyten zorgen voor een ontstekingsreactie, waardoor schadelijke stoffen en weefselschade worden opgeruimd.

Agranulocyten(Lymfocyten) zijn betrokken bij het herkennen en afweren van niet-lichaamseigen stoffen. Bekende lymfocyten zijn de B-cellen en T-cellen.  Monocyten kunnen geïnfecteerde cellen doden en beschadigd of dood weefsel opruimen.

Dendritische cellen van het immuunsysteem vormen de eerstelijnsverdediging van het afweersysteem en verdedigen tegen vreemde stoffen en ze sturen andere immuuncellen aan.

Fagocytose (v. Gr. phagein = eten; kytos = holte, thans: cel) is het proces waarbij het membraan van een cel vaste deeltjes, zoals andere cellen, omsluit en zo een holte (fagosoom) binnen de cel vormt waarin de omsloten deeltjes buiten het cytoplasma veilig opgeslagen worden. Door secretie van proteases naar het fagosoom kunnen eiwitten worden afgebroken zodat de onderdelen door de cel kunnen worden hergebruikt. De fagosoom heeft de vorm van een kleine ovaal. Het proces van fagocytose is ontdekt door de Russische microbioloog Ilja Iljitsj Metsjnikov, die voor deze ontdekking in 1908 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde ontving. Het opnemen van vloeistoffen wordt pinocytose genoemd. Fagocytose en pinocytose zijn vormen van endocytose.


Prikken oorzaak dood van ontelbaar veel mensen in de wereld
Vaccinatiedood in de Duitse MSM. Patholoog maakt duidelijk dat spike proteïne lijdt tot orgaanschade/hersenschade met dodelijke gevolgen. Hoe lang kan de Nederlandse media nu nog blijven zwijgen?

Hoogleraar Capel

⁦⁦


Het is om te huilen de #mrna prikken maken de mens zieker door spike met de dood als gevolg door oa myocarditis


Er zijn volgens de laatste beweringen zoals van de Duitse Gezondheidsminister Karl Lauterbach in de wereld duizenden dood gegaan agv prikbijwerkingen, 1 op de tienduizend, 10 op de 100 000 en 100 op de een miljoen en duizend op de tien miljoen en 10 000 op de 100 miljoen.  Of dit allemaal bewezen kan worden is maar de vraag en of er meer of minder priksterfte is, en hoe dat aan te tonen.

DTP UPDATE

Recipients of Bill Gates’ Favorite Vaccine Were Found to Die at 10x the Rate as Unvaccinated Children A Danish study looked at thirty years of records. And they found that girls who had received the DTP vaccine were ten times more likely to die than unvaccinated children. “And they were dying not of things that anybody had ever associated with a vaccine,” stated  

.” “They were dying of anemia and bilharzia (snail fever) and malaria and dysentery (bloody diarrhea) and pulmonary respiratory issues like pneumonia. And nobody had ever connected the dots … until the Danish scientists came in and actually looked at the data.”

Wie onderzoek heeft gedaan naar de WHO en hun( inmiddels veranderde) UPSALA databank, zal hebben ontdekt dat er ook sprake is van prik-bijwerkingen bij het zogenaamde “vaccin”  tegen de mexicaanse griep. De sterfte en bijwerkingen, werden gemeld door artsen en zorgprofessionals maar het is niet duidelijk hoeveel mensen zijn komen te overlijden agv indirecte en directe ( tijd/en combinatie van gebruik van chems in oa pillen/prikken) gerelateerde bijwerkingen.Welke artsen en zorgproffesionals hebben actie ondernomen en WHO geinformeerd? welke artsen waren in staat om de bijwerking te kunnen vaststellen of een doodsoorzaak? En hoeveel diagnoses blijken snel en zonder obductie etc te zijn gesteld?

Bijwerkingen hebben indirect tot de dood ( oa zelfmoord) geleid van een niet te achterhalen aantal mensen. Door het gebruik van o.a. anti depressiva en door prikken komen  een combinatie van chems in het lichaam met een niet te overziene schade door bijwerkingen/zoals ook door vergiftiging/en er is  volgens tal van zorgproffesionals/experts sprake van overdosering/een verkeerd medicijn gebruik of van verkeerde voorgeschreven medicijnen of van een verkeerde diagnose of een te late behandeling.

Er werd  op internet in het verleden meermaals melding gemaakt over  de “mexico vaccin prikbijwerking ” zijnde  het versterken van depressiviteit en gevoelens van suicidaliteit, bij met name jongeren. Hierover ontbreekt WHO onderzoek, als dat al is gedaan?  zoals ook bij EMA en…het is zelfs zo dat er op de website van ROCHE ondanks de bewezen bijwerkingen uit de UPSALA databank, de gemelde bijwerkingen tot op heden op hun website  ONTBREKEN.  Note: Emer Cook, voorheen werkzaam en wegens ruzies en  schandalen vertrokken bij Roche  is een vaccin lobyiste van Bill Gates en anno 2023 directrice van EMA.

Wetenschappers spreken over een  kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, prik-trombose en prik-myocarditis, door de door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(kanker), hypos en wegens door de prikken en/of  medicijnen (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV(minstens 10 procent meer sterfte). Bovendien speelt 5g straling  volgens  geleerden en oa  het Karolinska Instituut een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen. Volgens tal van geleerden  breekt straling de bloedwand af, en versterkt de aanwas van bepaalde ziekteverwekkers/bacterien.

Informeer u goed en lees nauwkeurig alles, ook over obducties etc  >>> https://www.stanrams.com/er-is-geen-enkel-bewijs-dat-prikken-ziekenhuisopnames-voorkomen/

Voorbeelden van fagocytose:

Witte bloedcellen omsluiten bacteriën, schimmels en andere indringers om ze buiten gevecht te stellen en vervolgens af te breken.

Contractiele vezelcellen fagocyteren algen om aan voeding te komen.

Amoeben fagocyteren om aan voeding te komen.

Fagocytose van fotoreceptoren door het retinale pigmentepitheel.

De grootste groep fagocyten zijn de macrofagen die uit witte bloedcellen ontstaan genaamd monocyten. Vrije macrofagen ‘wandelen’ door de weefselruimtes van de organen zoals de longen. Cellen zoals Kupffercellen zijn permanente bewoners van de verschillende organen.  Bron Wikipedia

Er zijn gezonde mensen met een goede afweer, en met  relatief onschuldige Sars infectie die daar zoals bij een milde verkoudheid niet ziek door worden en niet door komen te overlijden. Bij griep kunnen oudere en jongere mensen erg ziek worden en overlijden in combinatie met 1 of meerdere onderliggende aandoeningen. Er zijn mensen die agv een infectieziekte komen te overlijden zoals TB, een parasitaire long maag darm infectie, of door 1 of meerdere andere onderliggende aandoeningen(COPD/Kanker/Diabetes/Trombose en/of 1 of meerdere oorzaken zoals door ouderdom, een ongeluk of misdrijf.

Nederland had in het jaar 1900 ongeveer vijf miljoen inwoners, jaarlijks stierven er toen ongeveer 10.000 mensen aan tuberculose, terwijl in totaal jaarlijks 90.000 mensen kwamen te overlijden.Dit is relatief gezien ongeveer driemaal de huidige sterfte aan longkanker.

Multi Drug Resistant Tuberculosis MDR-TB

Een MDR-TB Multi Drug Resistant Tuberculosis is resistent voor ten minste INH en rifampicine, ongeacht andere resistenties.

MDR-TB wordt vooral gevonden in gedeelten van Oost-Europa, Kazachstan, Kirgizië, in Israël door immigratie uit Rusland, Zuid-Afrika, China en onder meer Haïti en India. Gevangenissen zijn in veel landen berucht vanwege de grote aantallen tbc-patiënten. Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 500.000 nieuwe MDR-TB-patiënten, dit is 5% van alle nieuwe tuberculosegevallen per jaar.Wereldwijd krijgt maar een op de vijf MDR-TB patiënten de juiste behandeling. (zoals als indien beschikbaar voldoende en betere of effectieve antibiotica)

In 2009 zouden er in Kirgizië 1400 lijders aan MDR-TB zijn geweest, van wie er slechts 600 onder behandeling waren en van wie er 300 gevangenen waren. De behandeling kostte daar ongeveer 7000 Amerikaanse dollar per patiënt, een groot bedrag in een land waar het gemiddeld jaarloon 1600 dollar bedraagt.

Het totaal aantal tussen 1993 en 2007 gemelde patiënten bedroeg in Nederland met MDR-TB honderdrieënvijftig.De behandelduur bedroeg meestal 18-24 maanden. De behandeling was tot 100 maal zo duur als die van gewone tuberculose. Het bestrijden van een vrij beperkte uitbraak van MDR-TB in New York in 1993 kostte 4,2 miljard dollar.

lees meer over TB >>> wikipedia

Muterende/resistente Virussen?

Maar als er sinds mensenheugenis steeds weer muterende virussen zouden zijn, dan betekent dat ook dat  men steeds weer een nieuw “middel” dient te ontwikkelen,  en het is maar de vraag of zulk een middel of een prik(en wat zit er dan precies in?) kan werken tegen de muterende virussen.

”(Bron: UMC Utrecht)

f)Als antibiotica  tegen bacteriele infecties vaak worden gebruikt, kan een bacterie resistent worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig en antibiotica helpen dan niet niet waardoor mensen niet genezen,  ziek worden en kunnen komen te overlijden. Antibiotica zijn het wondermiddel tegen een aantal infecties. Dankzij dit middel zijn diverse infectieziekten niet langer dodelijk.

Antibiotica kunnen bijwerkingen hebben en er zijn antibiotica die alle bacteriën doden, dus ook de nuttige of goede bacteriën. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld last krijgen van diarree of een schimmelinfectie. Antibiotica voorschrijven aan patiënten die het niet nodig hebben, werkt bovendien antibioticaresistentie in de hand.

g)het dragen van mondkapjes is niet alleen nutteloos omdat het het indringen van aerosols niet stopt, of tegenhoud, maar het is ook schadelijk om meer redenen. Anearobe bacterien vermeerderen zich sneller in een masker met hogere temperatuur en vochtigheid zoals ook schimmels/pollen die mensen ziek of heel erg ziek kunnen maken. Bovendien zijn de kapjes steriel gemaakt met (op langere duur )kankerverwekkend EO (Ethylene Oxide).En de fabricage, de aanwending en het weggooien van kapjes is zeer slecht voor het klimaat. Anno 2020 zijn meer dan 50 miljard kapjes verbruikt, en dat betekent een directe aanslag op het leefklimaat want het kankerverwekkend EO is niet afbreekbaar, ook niet door verbranding. Note: meer over mondkapjes zie onderaan deze pagina de podcast.

Afbeeldingsresultaat voor ethylene oxide Lymphoma and leukemia are the cancers most frequently reported to be associated with occupational exposure to ethylene oxide. Stomach and breast cancers may also be associated with ethylene oxide exposure

h)Montagnier zei ook niets over de Habitat? habitat, van Lat. habitare = wonen] (biol.) plaats waar een plant of dier of levensgemeenschap van nature thuis is (bijv. de habitat van de ijsbeer is het Noordpoolgebied); of het samenstel van milieufactoren inwerkend op organisme of levensgemeenschap.

Hieronder kan men verstaan de leefomgeving, die per land en per regio sterk kan verschillen mbt  het klimaat( weersomstandigheden/temperatuur/luchtvochtigheid en aard en soort van het landschap bijv bebossing, bergen vulkanen geisers, rivieren moeras  etc),  en de leefwijze, aard, samenstelling en omvang vd bevolking, bevolkingsdichtheid/ agglomeraties, verstedelijking, infrastructuur/multinationals/klimaatvervuilers/giflozingen/ aanwending van pesticiden of bestrijdingsmiddelen/ fijnstof uitstotende vliegtuigen/autos/zeeboten/ en de soort en mate van chemtrails (o.a. aluminium barium partikels en andere toxinen in de lucht) etc.

Bij  de Volksgezondheid, van een habitat , speelt hygiene, de beschikbaarheid van en kwaliteit van het drinkwater,  de staat, aard, hoeveelheid en kwaliteit van medische zorg inclusief de aard en inhoud en combinatie van het gebruik van  medicijnen een rol en  bijvoorbeeld specifiek veel voorkomende of juist niet veel of niet voorkomende infectieziekten en  de aard en kwaliteit van preventie zoals bij een geslachtsziekte of venerische ziekte.  Dat is een besmettelijke Seksueel overdraagbare aandoening(SOA), die men doorgaans kan krijgen als men in contact komt met iemand die de geslachtsziekte al heeft in tegenstelling tot andere infectieziektes, die verspreid kunnen worden door bijvoorbeeld niezen, worden geslachtsziektes in het algemeen door seksueel contact overgebracht

In een habitat  met hoge temperaturen en meer water of moeras zoals in oerwouden komen  specifieke diersoorten voor, zoals krokodillen, slangen, reptielen, spinnen, steekvliegen zoals de muskiet.  Insecten spelen een rol mbt de Volksgezondheid van een specifieke habitat.  Malaria wordt veroorzaakt door parasieten die het lichaam o.a. binnenkomen tijdens een muggenbeet. Symptomen van de infectie zijn o.a.Koorts, koude rillingen, hoofdpijn en soms ook diarree en misselijkheid. Als men niet op tijd is met behandelen kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Malaria kan men meerdere keren krijgen. In Afrika krijgen veel mensen ieder jaar malaria.

In elke habitat zijn er periodes van  meer of minder infecties na eerdere of zeer lang geleden en/of uitgedoofde epedemien. Specifieke in het DNA opgebouwde of vastgelegde “identificators” stellen het afweersysteem in staat om specifieke “bekende” ziekteverwekkers onschadelijk te maken. De mens is dan resistent voor die specifieke bacterie of ziekteverwekker. Door overerving kan resistentie tegen bepaalde infecties worden doorgegeven. In gebieden waar malaria voorkomt kan vrijwel iedereen malaria krijgen. Continue herinfectie of langdurige infectie kan leiden tot een mate van verworven immuniteit, deze noemt men semi-immuniteit  en beschermt tegen ziekte, niet tegen asymptomatische infectie.  ( Binnenkort op deze pagina meer  informatie over bacterien , statistische meetfouten, HIV/TB, Joep de lange, resistentie, chemo vergiftiging, mortaliteit.)

Ivermectine werd in de media en door politici afgedaan als kwakzalverij en “een paardemiddel”. Nu is het één van de meest gebruikte, bestudeerde en veilige geneesmiddelen die overal ter wereld voor veel ziekten(parasitaire infecties bij mens en dier)  wordt gebruikt. Hoe geloofwaardig is de medische sector nog?

In het bloed van de mens ( en dier) kunnen parasieten en bacterien en andere stoffen zoals fijnstof en toxinen  zitten, dus als er bloedtransfusies plaatsvinden dient het bloed goed gecontroleerd te zijn via sereologie om besmetting/vergiftiging zoals met chems, parasieten, of spike te voorkomen

Spike

(Note:  er zijn meer bronnen en geleerden die onderzoek deden naar spike, en de schadelijke gevolgen van spike voor het imuunstelsel)

The Spike protein is NOT a virus! The Spike protein is a BIOWEAPON! It causes sickness & deaths. It’s an INFECTIOUS PROTEIN! It is NOT a virus therefore there can be no viral samples. ALL Covid19 Virus testing is fake! Viruses- ranging from HIV to Covid19- have been used as a carrier for the spike protein into human bodies. Gain of function research increased viral infectivity into human populations. This secret illegal research occurred in China & Ukraine as well as in the US.

The Spike protein is composed of 19 separate synthetic peptides that correspond to the natural peptides that make up snake venom. Remdesivir is composed of the same patented synthetic peptides causing multiple organ failure & death. It’s NOT A VIRUS! People got sick which was used to justify mandatory mRNA injections to cause the body cells to manufacture the spike protein. No need for a virus once enough people are injected.Due to the self spreading nature of the spike protein- (a prion or infectious protein)- it is transmitted from person to person via airborne inhalation , skin contact or body fluids.

Remdesivir is the IV & oral forms of the spike protein ingredients. Patented FDA approved synthetic versions of peptides that duplicate the poisonous effects of natural snake venoms. At least 4 Different delivery systems to spread the Spike protein: Viruses, Injections, Medications & Personal Contact (possibly food? Aerosol release?) But only one weapon, the poisonous spike protein is involved. As a nano-antenna it also links human bodies & minds -through installation of Self Assembling electronics by hypodermic injection. One becomes a part of the nanotechnology global control/monitor network- the internet of things, ie Neuralink, METAVERSE etc

Bron: The Serpent’s Venom

Ter verduidelijking


Big Pharma

Om de omvang van de medische misdaden  te begrijpen, werd een lijst van bekende chemische gifstoffen in vaccins toegezonden door  de World Doctors’ Alliance

Diverse ingrediënten van vaccins die  in ouderen en  de kinderen werden geïnjecteerd;

Formaldehyde/Formaline – Zeer giftig systematisch gif en kankerverwekkend.

Betapropiolacton – Giftige chemische stof en kankerverwekkend. Kan de dood/permanent letsel veroorzaken na zeer korte blootstelling aan kleine hoeveelheden. Bijtende chemische stof.

Hexadecyltrimethylammoniumbromide – Kan schade aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel veroorzaken. Kan voortplantingseffecten en geboorteafwijkingen veroorzaken.

Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Draagt risico voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie en autisme. Het dringt de hersenen binnen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celschade, vermindert de oxidatie-reductie activiteit, celdegeneratie en celdood. In verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

Polysorbaat 80 & 20 – overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die gebruikt wordt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

Foetaal runderserum – Geoogst van foetussen van runderen (koeien) die van drachtige koeien worden afgenomen vóór de slacht.

Menselijke diploïde fibroblastcellen – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft het vermogen om met het onze te interageren.

Rhyno Apen Virus en Afrikaanse Groene Aap Niercellen – Kunnen het SV-40 kanker veroorzakende virus dragen dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

Aceton – Kan schade aan nieren, lever en zenuwen veroorzaken.

E.Coli.

DNA van varkens Circovirus type-1.

Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen).

Aluminiumzouten en zouten die in te hoge doses dodelijk kunnen zijn

Doc vaccin.docx.pdf >>> vaccin.docx


Dr. Charles Hoffe; “in a single dose of a Moderna vaccine there are 40 Trillion mRNA molecules. The mRNA is fed into your circulatory system. It’s inevitable that blood clots

“January 2021, 2 weeks after the rollout, the health authority accidentally did their job and detected a problem with Moderna batch in Orange County,LA This particular batch k*lled 60 people at least and caused over 3,000 injuries which were reported to VAERs” ~Sasha Latypova”

Zoals u allen weet is er in de hele wereld sprake van  schadelijke/dodelijke bijwerkingen zoals Trombose(bloedproppen), en Myocarditis (hartspierinfectie)

De Deense professor Volksgezondheid Christine Stabell Benn heeft artikelen over corona gepubliceerd met het verzoek op reacties en aanvullingen vanuit de wetenschap. Karianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel, antwoordde met een MENING die viraal ging op LinkedIn.  LinkedIn verwijderde haar publicatie én haar LinkedIn-profiel, met ruim 1000 publicaties maar dat zegt niets over de strekking of inhoud van haar verhalen.

MP Christine Anderson

“It will be known as the biggest crime ever committed on humanity” Christine Anderson MEP

Er is geen bewijs dat een prik een opname in een ziekenhuis voorkomt. Pfizer zelf later pas in 2022 duidelijk gemaakt dat er geen enkel bewijs is geweest dat hun prikken overdracht voorkomen van welk een virus dan ook.

Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen.

Het experimenteren met totaal nieuwe middelen waarvan men de uitwerking niet kent, kan helemaal niet getest zijn ten eerste. Daarvoor is onderzoek op langere duur nodig en zelfs dan is het maar de vraag wat er in de prik zit, en welke gevolgen het prikken ( en dat in combinatie me andere middelen oa) heeft. Echter zijn er uit de hele wereld steeds meer meldingen over door de prik of prikken veroorzaakte Trombose(bloedprop) en Myocarditis(hartspierinfectie).

Ziekenhuisopnames?  Er zijn mensen met een of meerdere aandoeningen,  zowel geprikten en niet geprikten die wegens 1 of meerdere oorzaken naar het ziekenhuis moesten gaan.

Van de stellingen van diverse  wetenschappers klopt  niet veel.  Men presenteerde aannames, meningen, zonder bewijs, en stukjes “waarheid” om vervolgens via dwaalleer en leugens de prik te gaan promoten of  om chaos te veroorzaken.

Corona Misdaden Tegen de Mensheid kunnen zijn gepleegd door:

a prikkers en de prikpromotors zoals politici/medici/pers-en media/bekende of beroemde personen/artiesten
b de betreffende vaccinbedrijven en besturen van de betreffende Big Pharma zoals pfizer en moderna
c organisaties en instellingen zoals WHO LAREB EMA GGD CBS RIVM FDC FDA
d de Universiteit van Oxford, Harvard en andere waaronder Rockefeller Universiteiten
e Erasmus BV te Rotterdam(koopmans oosterhaus fouchier) ism Oldenberg Duitsland e.a./  De Bill en Melinda Gates Foundation
f reclamebedrijven,adverteerders e.a.

Corona-misdaden tegen de mensheid:

A

Gain of functions misdaad, het ontwikkelen van dodelijke ziekteverwekkers in laboratoria met als doel deze aan te wenden als massavernietigingswapens
Het experimenteren met kinderen in een premature fase,(Foetus)/ directe moord op ongeboren kinderen/ pasgeborenen dmv prikken en door MRNA/DNA muterende preparaten
Verboden experimenten, het ziek maken, verminken, misvormen/ vermoorden van mensen en dieren dmv experimentele prikken met ziekteverwekkers

B

a prikken met experimentele middelen wegens opbrengst/geld/ door vaccinbedrijven/aandeelhouders/prikkers/promotors etc
b al dan niet in combinatie met het genoemde onder a, prikken om mensen te schaden, ziek of zieker te maken, vrouwen onvruchtbaar maken/ mensen op korte/langere termijn te doden
c het tegen beter weten in prikken met experimentele vloeistoffen, waarvan de schadelijke/dodelijke uitwerking op korte of langere termijn niet was getest EN het prikken met en/of promoten van PFIZER prikken waarvan vooraf door testen vastgesteld was dat deze bij veel mensen de dood veroorzaakten door bijwerkingen  zoals trombose/myocarditis (dit is bewezen en toegegeven door PFIZER zelf) bewijs zie o.a.de clips ( Corona Misdaden) en check de statements van Pfizer
d schenden van de Code van Neurenberg en de Eed van Hypocrates en tal van artikelen vd Grondwet en UVVRM
e ernstig verwijtbare nalatigheid, het opvolgen van instructies en niet informeren of op de hoogte zijn van de gevaren/bijwerkingen van prikken zoals trombose/myocarditis/hypo’s etc
f het vervalsen/en presenteren van onjuiste gegevens(Oxford/WHO) zoals mbt besmettingen/mortaliteit/en bijsluiterfraude zoals door Pfizer
g het zaaien van doodsangst zoals via de door Van Ranst aan velen van WEF aanbevolen en door WEF uitgevoerde angstcampagnes/aanzetten tot zelfmoord
h het opleggen van uitermate schadelijke coronamaatregelen zoals mondkapjesplicht/lockdowns/isolatie van eenzame oudere mensen die (mede) daardoor kwamen te overlijden
i het verbieden van ivermectine als middel tegen parasitaire long maag en darminfecties( parasitaire infecties valselijk corona of longcovid noemen zoals door OMT/RIVM/CBS zoals ook  TB/COPD en Longkanker)
j het toepassen van voor de longen schadelijke trolleys en het met kwade opzet  beperken van IC capaciteit zoals door Rutte4
k het bedreigen van artsen en van burgers zoals door hugo de jonge/ emotionele chantage/afpersing/demoniseren van artsen en anderen die kritiek uitten
l het bevel geven tot hanteren excessief geweld door politie/me/ weerloze demonstranten met excessief geweld neerslaan/inzet bijthonden
m voor enorme bedragen( miljarden) handelen met voorkennis  in aandelen( vaccinindustrie) door o.a. Ursula vd leyen
n samenzwering in georganiseerd NWO verband door WEF en (Koningshuizen waaronder Huis van Oranje) om de bevolkingen te decimeren en onderwerpen aan een totalitaire prikdictatuur zoals in China

De wereldbevolking dient vereend ervoor te zorgen dat allen die coronamisdaden hebben gepleegd,  ter verantwoording worden geroepen/ aangeklaagd en berecht worden in het belang van het welzijn, de gezondheid, de veiligheid, het recht en omwille een betere toekomst voor allen en de komende generaties

Einde

(bijlage)

Marianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel heeft expliciet verwezen naar  artikel 32 van de Grondwet,  deelname aan medische proeven mag nooit zonder toestemming.   De rechter stelde dat er geen toestemming gegeven kan worden zonder alle ingrediënten van het vaccin te kennen. Een rechter in Uruguay had eerde  geoordeeld dat kinderen niet meer gevaccineerd mogen worden zolang niet alle ingrediënten van het vaccin bekend zijn.

Op 7 juli 2022 vernietigde een Italiaanse rechter de schorsing van een niet-gevaccineerde psycholoog. Criminoloog Karianne Boer bestudeerde het vonnis en zegt: “Het is een zeer uitgebreid vonnis dat ingaat op zowel arbeidsgerelateerde als medische aspecten van het geschil; in feite toetst de rechter de proportionaliteit, zonder dit zo te verwoorden.”

 


 

Hersendood door de prik substantie Spike

Dodelijke Bloedstolsels gevonden bij gevaccineerde- oorzaak van overlijden is Spike vd prik

Priksterfte door Myocarditis en pericarditis.

Pfizer heeft een rapport gemaakt waarin op bladzijde 7  de priksterfte staat beschreven. Meer dan duizend mensen zijn in de eerste testfase overleden aan een ontsteking van de hartspier of van het hartzakje na vaccinatie met de experimentele vloeistof  van Pfizer. In de hele wereld neemt het aantal meldingen van priksterfte door bijwerkingen zoals hartspierinfectie en bloedklonters toe. Steeds meer Media melden dat er zeer gevaarlijke en dodelijke bijwerkingen zijn en dat steeds meer mensen agv de prik komen te overlijden zoals ook wegens het door de prikken kapot gemaakt imuunstelsel.

De regering Rutte weigert ondanks herhaaldelijke verzoeken van politici en geleerden,  een onderzoek te doen naar de oversterfte om te stoppen met de prikcampagnes. Ernst Kuipers,Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van Nederland weigert te stoppen met de prikcampagnes, ondanks de alarmerende berichten van tal van geleerden  uit de hele wereld, dat steeds meer mensen na de prik , door de bijwerkingen myocarditis  en bloedklontering zijn overleden.

Duitse vice-president roept op tot meer obducties. En wetenschappers luiden de noodklok!

Wolfgang Kubicki, Vice President of the German Parliament

Pfizer Leaks

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte theseBevolkingskegel, de gevolgen van AbortusPrikken oorzaak dood van ontelbaar veel mensen in de wereld


Patholoog maakt duidelijk dat spike proteïne lijdt tot orgaanschade/hersenschade met dodelijke gevolgen. Hoe lang kan de Nederlandse media nu nog blijven zwijgen?
⁦⁦


Attentie :  Er zijn in de wereld volgens tal van geleerden ontelbaar veel mensen dood gegaan agv o.a. het kapot gemaakt immuunstelsel door de prik, en door prik-trombose en prik-myocarditis.  Onderzoek of publicaties ontbreken  zoals naar door chemische (mix) veroorzaakte schade aan t cellen/witte bloedlichaampjes en DNA, door spike(kanker), hypos en  mogelijk door prikken en/of medicijnen (combinatie van specifieke chems ) veroorzaakte antibiotica resistentie en afname van werkzame middelen tegen o.a. HIV(minstens 10 procent meer sterfte). NOTE: Bovendien speelt 5g straling een negatieve rol mbt een aantal aandoeningen/leukemie/dna schade/tinnitus/bloedproppen. Volgens tal van geleerden breekt straling de bloedwand en DNA af, en versterkt de aanwas van bepaalde ziekteverwekkers/bacterien.

Theses

Hierbij stel ik aan de orde enkele theses

“in het lichaam gekomen combinaties chemicalien van #xtc synthetische drugs/medicijnen/prikken veroorzaken mogelijk virale resistentie waardoor veel meer mensen met o.a HIV/TB of een infectie door de infectie, en door vergiftiging komen te overlijden”

“tal van vormen van kanker waaronder longkanker, huidkanker en leukemie, worden op korte of langere termijn veroorzaakt door lichaamsvreemde chemische middelen die worden aangewend in medicijnen/prikken, en o.a. door fijnstof in de lucht/toxinen  die vrijkomen door  oa het verstoken van hout met verf of lak/bomen/ door (monsanto/pesticiden/ voedsel /water en o.a. mede door alcohol) en mede door hoge doses straling zoals 5g/wifi maar ook bestraling dmv radium”

“het aanwenden van een of meerdere of een specifiek combinatie v chemische middelen of synthetisch chemische middelen in medicijnen/prikken of een specifieke combinatie daarvan, leidt tot dna/mrna mutaties, resistente ziekteverwekkers, antibiotica resistentie/ onwerkzame muterende bateriofagen/witte bloedcel en T cel schade/tal van vormen van KANKER”

“de wetenschap is gefragmenteerd in  focus wetenschappen, die merendeels verzaken om de en/of logica toe te passen, waardoor als gevolg van vakblindheid/ rockefeller dwaalleer en door o.a. hebzucht (geldbelangen) gesubsidieerd beperkt of zelfs vals onderzoek, en wegens het uitrollen van een politieke agenda, enorm veel geld verkwist word, en de voorhanden liggende know how niet word toegepast of word ontwikkeld ten dienste van het welzijn van de mensen, zoals ook doordat men geen multi disciplinair onderzoek doet naar de oorzaken, zoals vergiftiging van cellen en de combinatie van meerdere factoren zoals bv de kwaliteit van de lucht(nano fijnstof en toxinen), voedsel, drinkwaren, en c ombinatie van  chems in prikken/medicijnen(ook viagra)/synthetische drugs/alcohol en de gevolgen van oa EMF 5G Radiatie.”

“er dient GLOBAAL een onderzoek te komen naar de significante toename vd sterfte agv  de combinatie van chemische middelen/synths zoals van xtc/prikken/medicijnen/voedingswaren en welke toename de combinatie aan chems ( en oa alcohol) veroorzaken van de sterfte door vergiftiging/HIV/kanker en de gevolgen van oa EMF 5G Radiatie en (mede) door chems veroorzaakte resistenties”

Stan Rams

Amsterdam

3 12 2022


 

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Gezondheid, Nieuws, Politiek and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.