Inside the Holy Temple Westerkerk Amsterdam short movie by Stan RamsDe Westerkerk


De Westerkerk is een van de meest bijzondere orgel- en klokken kerken van  de wereld, gelegen aan de Prinsengracht 279-281, nabij de Westermarkt te Amsterdam. De enorme  kerk is met name beroemd wegens haar orgel, de wester- klokken,  de koor- beiaardier en carillonconcerten, de  fraaie Keizer Maximiliaan Torenkroon en de gouden Wetserkerk Mirakel Bol die in de kerk op een Middeleeuws Houten Altaar te bewonderen is. De Westerkerk werd tussen 1620 en 1631  in renaissancestijl opgetrokken  naar de ontwerpen van Hendrick de Keyser (1565-1621). De bouwmeester werd na zijn overlijden begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam. Hij overleed aan de waterzucht toen men pas enige jaren  met de bouw  van de kerk was begonnen. De Westerkerk werd onder leiding van zijn zoon Pieter de Keyser (1595-1676) afgebouwd  en op  8 juni 1631 plechtig in gebruik genomen. De majesteuze orgel-carillon-klokken kerk heeft een lengte van  58 meter en een breedte van 29 meter. Het middendeel wordt gevormd door 2 sierlijke beuken. De driebeuks basiliek heeft een rechthoekige plattegrond met 2 transepten van precies dezelfde afmetingen en daardoor heeft de plattegrond zoals de geniale bouwmeester Hendrick de Keyser dat uitvond,  de vorm van twee met elkaar verbonden Griekse Kruisen.


Anne Frank


Anne Frank schreef in haar dagboek, dat ze elke dag graag naar de klokken van de Westertoren luisterde. Toen de Duitse bezetters de klokken weg hadden gehaald om ze om te laten smelten tot wapens en munitie,  misten de Joodse onderduikers in het  wereldberoemde Anne Frank Huis aan de Prinsengracht het prachtige geluid van het carillon ten zeerste. Anne Frank vond het heel erg om het vertrouwde klokkenspel te missen. Gelukkig maar kwamen de klokken door een geniale actie terug.  Enkele slimme Amsterdammers maakten de Duitsse Gestapo wijs dat de zeeheld Michiel de Ruyter begraven lag in de Westerkerk en dat er een verband was tussen de Ruyter, zijn graf en de klokken.  Seys-Inquart, die door Hitler als bewindvoerder van Nederland was aangesteld tijdens de bezettingsjaren 40-45, vereerde zeehelden zoals Michiel de Ruyter, en daarom liet hij de klokken, voordat ze zouden worden omgesmolten tot munitie, terug van het transport halen, en netjes op hun plaats terughangen.


De Maximiliaan Kroon


De zeer fraaie  gouden kroon die bovenaan de Westertoren prijkt,  is in tegenstelling tot wat veel mensen denken,  geen geschenk van  Keizer  Maximiliaan I van Oostenrijk.  Deze  Keizer gaf Amsterdam  echter wel het recht om tot in alle eeuwigheid boven het wapen van Amsterdam zijn kroon te plaatsen. Dit kan men o.a. zien op de Westertoren  waar aan vier zijden het wapen van Amsterdam met 3 andreas-kruisen en twee welgevormde hemelse engelen hangt,  met erboven de Maximiliaan kroon. De Westerkerk en de Westerklokken toren dateren van de 17de eeuw terwijl de Oostenrijkse  Maximiliaan I  twee honderd jaar daarvoor als Keizer over grote delen van Europa de scepter zwaaide. De Westerkerk Kroon is  blauw, maar er was een tijd dat deze Koon geelgoud was, omdat  een deel van de kroon van puur goud gemaakt zou zijn. De Amsterdamse Kroon werd ontworpen door Hendrick de Keijser die zich liet inspireren door de Keizerskroon van het Roomse Rijk. Aan de Amsterdamse versie is echter geen geel goud te pas gekomen. Amsterdam was protestants en dulde de kroon, maar niet de gouden kleur, dus werd de Keizerskroon aangepast naar de kleur blauw. Maximiliaan werd volgens de geschiedkundigen pas keizer nadat hij Amsterdam gegund had de keizerskroon te voeren. Hij was tegen de voorschriften in gekroond, net zoals Napoleon Bonaparte, die niet door de paus  tot keizer gekroond wilde worden en uit protest zichzelf  kroonde.  In 1489 kon Maximiliaan als keizer aan de stad Amsterdam  het kroonrecht, nog niet verlenen, omdat hij toen nog geen keizer was.


Thomas Hope


At Spes Non Fracta Vooromslag van boek (dissertatie) van dr. Marten G.Buist (de latere hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen): ‘At Spes Non Fracta [= nog is de hoop niet verloren]; Hope & Co 1770-1815’, in 1974 uitgegeven door Bank Mees & Hope.

thomas hope verlies de hoop niet

Thomas Hope Boekwerk

In het begin van het wegens “onverklaarbare technische redenen” gespiegelde filmverslag “Inside the Holy Temple” ziet u in het voorste gedeelte van de Westerkerk op de kerkvloer de Latijnse inscriptie staan “At Spes Non Fracta” en dat betekent [nog is de hoop niet verloren] of “de hoop is nog niet verloren”.

At Spes Non Fracta

At Spes Non Fracta

“At Spes Non Fracta”. Deze hoopgevende tekst staat in relatie tot de grafplaat van een beroemde Amsterdammer uit een rijk bankiers en handels geslacht, Thomas Hope, wiens vrouw later  naast hem in de kerk werd begraven. In de kerk zijn meerdere rijke en creatieve Amsterdammers begraven,  die allemaal de passie voor kunst, en de vurige hoop op een eeuwig leven in het hiernamaals nimmer opgaven. In de kerk werden ook de latere minares,  het dienstmeisje van Rembrandt van Rijn, Hendrickje Stoffels, en de Noord-Nederlandse grootmeester schilder van portretten, genre- en historiestukken, tekenaar,  decoratieschilder  en de naaste vriend van Rembrandt van Rijn,  Govert Flinck (1615-1660) begraven.


Rustplaats Westerkerk  R.I.P


Onder anderen de volgende Amsterdammers werden in de Westerkerk begraven: Nicolaes Pietersz. Berchem (1620-1683), schilder, Jan Bicker (1591-1653), scheepsbouwer en koopman, Joan Blaeu (1596-1673), drukker, uitgever en cartograaf, Steven Blankaart (1650-1704), medicus, natuurkundige en entomoloog, Samuel Blommaert (1583-1651), koopman, Anthonie van Borssom (1631-1677), schilder en tekenaar, Pieter de Carpentier (1586-1659), bewindhebber en gouverneur van de VOC, Frederick Coyett (1615/1620-1687), Zweeds reiziger en laatste Nederlandse gouverneur van Taiwan, Balthasar Coymans (1652-1686), koopman, Govert Flinck (1615-1660), schilder, Johann Rudolph Glauber (1604-1670), Duits apotheker en chemicus, Agneta de Graeff van Polsbroek (1603-1656), schoonmoeder van raadpensionaris van Johan de Witt, Gillis Claesz. de Hondecoeter (ca. 1575-1638), schilder, Melchior de Hondecoeter (1636-1695), schilder, Rembrandt van Rijn (1606/1607-1669), schilder (plaats van het graf onbekend; in 1906 werd een gedenkteken bij de noordelijke zijbeuk geplaatst), Titus van Rijn (1641-1668), zoon van Rembrandt, Albertus Seba (1665-1736), apotheker en verzamelaar, Ludolph Smids (1649-1720), arts, oudheidkundige en dichter, Jacques Specx (1585-1652), grondlegger van de handel met Japan en Korea, en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Hendrickje Stoffels (1626-1663), dienstmeisje en latere minnares van Rembrandt, Isaak Tirion (1705-1765), boekhandelaar en uitgever, Hendrick van Uylenburgh (ca. 1587-1661), kunsthandelaar


Gouden Wester Mirakel Bol


Gouden heilige westerkerk bol (2)

De gouden heilige “westerkerk bol”

 

Golden Egg Flowers Westerkerk

Bloemen hulde bij het Westerkerk Goudbol Altaar

 

In het middenschip van de kerk bevind zich een met schitterende bloemen zoals orchideen opgefleurd eeuwenoud houten altaar, met daarop de “Heilige Wester Mirakel Bol”, die staat voor de Goddelijke Eenheid. Volgens de pelgrims die de kerk bezoeken en het bezoekersaantal is zelfs nog hoger dan van het wereldberoemde Anne Frank Huis dat vlakbij in de straat ligt met een bezoekersaantal van 1.9 miljoen bezoekers per jaar,  zou de eeuwenoude “Westerkerk Mirakel Bol” op 6 mei en op bepaalde feestdagen zoals met de Pasen op een onverklaarbare wijze uit zichzelf een helend licht uitstralen , hetgeen door wetenschappers word betwijffeld omdat er geen lichtbron in de bol zit, maar wetenschappers uit de VS (Stanford University),  Duitsland (Leipzig) en geleerden van het Vaticaan,  beweren dat er wel degelijk sprake is van onverklaarbare licht verschijnselen in de Westerkerk,  die zelfs met meetapparatuur zoals een geiger teller, op geen enkele wijze en met geen enkele formule  konden worden verklaard. Volgens de legende van de door de Paus verketterde  Keizer  ” Maximiliaan” die aan de pest leed,  zouden gebeden verhoord worden en wonderen geschieden,  als de pelgrims de Here loven en het gebed afsluiten door een kruisje te maken over de Wester Mirakel  Bol.  Ondanks de getuigenissen van de pelgrims ,  en van de op een miraculeuse wijze van de pest genezen en daarop  door de Paus heilig verklaarde ketter Maximiliaan,  blijft het een kwestie van geloof,  en is het een feit dat de wonderen de wereld gelukkig nog lang niet uit zijn.


Westertoren 


Wilt U nu ook niet het prachtige klokkengeluid horen van de Westerkerk te Amsterdam? Ja natuurlijk, beweeg dan uw muisaanwijzer over de bovenstaande afbeelding naar Het Wapen Van Amsterdam, dan zult U de prachtige kerk klokken horen luiden. Ps, U kunt door op de link in de Klokken Toren te klikken, nadat U de klokken hoort luiden, en weet waar de klepel hangt, deze pagina eenvoudig opnieuw inladen om zonder de Klokken lekker rustig door te lezen…


Luid de Klok


 


Wilt zelf de Klok luiden? Ga dan met de muis over de KLEPEL  van de bovenstaande afbeelding en dan hoort u de Westerkerk Kokkenbel luiden.


Via onderstaande links kunt u 2 mp3s downloaden met het geluid van de schitterende klokken van de Westerkerk te Amsterdam.

Wester Kerk Klokken Amsterdam

Wester Kerk Grote Luidklok


Uitleg over de klokke bellen van de WestertorenDe imposante Toren van de Westerkerk, is een van de hoogste klokken-torens van Nederland met een lengte van 87 meter en centimeters. Tot in de verste uitstreken, zoals de Klokken van de domtorens van Aken en Keulen,  kan men deze klokken zelfs tot in   Schiphol horen luiden, ondanks  de afstand en het lawaai van het vliegverkeer.  De prachtige klokkentoren staat aan de westzijde van het middenschip en vormt een harmonieus geheel met de kerk. De top met de Maximiliaan  Keizerskroon is van 1637 en bevat naast een zeer preciese tot op de seconde nauwkeurig lopende uurslagklokken van Ahasverus Koster het beroemde klokken carillon van de gebroeders Hemony. Deze klokken broers, François en Pieter, kwamen uit Lotharingen en kregen rond 1642 van het Zutphense stadsbestuur de opdracht om een welluidend klokkenspel te gieten. Hun toren-instrumenten en luidklokken blonken uit door de ongeëvenaarde toonzuiverheid, waardoor hun faam zich al snel verspreidde door heel Europa. De gebroeders werkten tot 1680 afwisselend in Zutphen, Amsterdam en Gent.


De romp van de toren is van een zeldzaam soort baksteen met achter de galmgaten nog eens drie extra klokken bellen. De bovenverdieping bestaat uit drie,  in grootte afnemende etages. Het eerste deel met het het wapen van Amsterdam is van zandsteen. De zogenaamde wonderlantaarns er boven zijn van eikenhout  en werden met zeer fraai Amsterdams sierlood bekleed.


Westerkerk Hemony Carillon – Johann Sebastian Bach – Toccata in D minor


Boudewijn Zwart, carillonneur for the Westerkerk in Amsterdam, NL, plays Toccata in D minor by Johann Sebastian Bach Boudewijn Zwart, carillonneur for the Westerkerk in Amsterdam, played on the world famous “François and Pieter Hemony carillon”


Westerkerk Hoofdorgel


Het imposante Westerkerk Hoofdorgel werd door Roelof Barentszn Duyschot en Johannes Duyschot gebouwd en in het jaar 1686 opgeleverd. In 1727 werd het orgel door Christian Vater, leerling van de beroemde orrgelbouwer Arp Schnitger, uitgebreid met een derde klavier. Na enkele aanpassingen in de 18e, 19e en 20e eeuw werd het orgel tussen 1989 en 1992 geoptimaliseerd door Flentrop Orgelbouw.


Westerkerk Koororgel


Sinds 1963 beschikt De Westerkerk over een uniek  koororgel, dat door  D.A. Flentrop werd gebouwd. Dit magnifieke koororgel werd in 2001 gerestaureerd door Flentrop te Zaandam. Het gerestaureerde orgel werd hierbij vernoemd naar ds H.A. Visser. Het inmiddels wereldberoemde instrument werd in 2001 in het kader van bijstemmen wegens veelvuldig gebruik, geherintoneerd door de  koororgel stemmer  Joop van Litsenburgt.


Westerkerk Cantatediensten


Het Westerkerkkoor,  is  bijna elke maand te bewonderen tijdens de sfeervolle cantatediensten samen met  het instrumentaal ensemble ‘t Kabinet en de solisten die  Bachcantates of een ander prachtig muziekstuk uitvoeren. Deze drukbezochte concerten zijn een samenspel van muziek en bezinning die aansluit bij de betreffende cantate. Jos van der Kooy bespeelt tijdens deze diensten het grote kerkorgel. De cantatediensten zijn vrij toegankelijke diensten. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de kosten die aan deze kerkdiensten verbonden zijn te kunnen vereffenen.


Johann Sebastian Bach


Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde ruim tweehonderd cantates ten dienste van de Lieve Heer  in de Thomaskerk te Leipzig, waar hij als vaste organist werkzaam was.  Het Westerkerkkoor behoort tot een van de weinige koren ter wereld, die alle cantates  van Bach volledig beheerst en uitvoert evenals de Matthäus- en Johannes-Passion, de Hohe Messe en het Magnificat, en de  composities van diverse andere wereldberoemde componisten.


Koninklijk Huwelijk


Op 10 maart 1966 vond in de Westerkerk een huwelijk plaats tussen prinses Beatrix met Claus von Amsberg. Het Huwelijk werd in de Westerkerk op een ingetogen wijze plechtig voltrokken omdat de Nieuwe Kerk naast het Paleis op de Dam destijds niet toegankelijk was in verband met een omvangrijke en zeer dure restauratie.