Horecabedrijven procederen tegen de Staat om vreselijk onrechtvaardige corona-maatregelen

Horecabedrijven  vies bedrogen door Rechter Hoekstra in kort gedicht tegen de Staat Der NederlandenAmsterdam – Den Haag, 20 10 2020

Een partijdige voorzieningenrechter van De rechtbank Den Haag, heeft de vordering om de Horeca helemaal open te doen,  met slappe praatjes en via een kromme methodiek en zonder een logische onderbouwing afgewezen, en dat betekent dat honderd duizenden horecabedrijven hun deuren dicht moeten houden met schulden en huisuitzettingen als gevolg.

Deze rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden, werd aangespannen door Bodega De Posthoorn te Den Haag en meer dan zestig ondernemers, maar er zijn nog veel meer mensen die hun recht willen halen en nog veel meer mensen zijn woedend op Rutte en de Jonghe,  wegens hun vuile leugens en de door hen en het Kartel gepleegde misdaad jegens het Volk der Nederlanden

De Vakbonden zijn in tegenstelling tot wat Ruttes handlanger, Hans de Boer voorzitter van VNO-NCW  met zijn via vriendjespolitiek via KPMG en Nijppels bijeen gegraaide miljoenen allemaal beweerde,  helemaal en totaal niet tevreden met Rutte, want ze voelen zich door Rutte en zijn bende waardeloze figuren bedrogen zoals de gepensioneerden, de ZZP-ers en de Jeugd, net zoals, 16,9 miljoen Nederlanders en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wegens de vreselijke, domme, slechte, nutteloze  rampzalige en illegale maatregelen van Rutte en zijn crimineel prutskartel.

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) liet weten: “Dit laat zien hoe nijpend de situatie in de horeca is”.

Rutte heeft met de Jonghe  lak aan de wetenschap en aan de wet.  Hotels mogen vanaf acht uur ’s avonds geen druppel alcohol meer schenken in hun bars en restaurants en de drank mag ook niet meer worden geleverd via roomservice. Rutte  eiste eerder al het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur. De horeca is zoals U weet, sinds vorige week voor minstens vier weken gesloten en voor winkels is de verkoop van alcohol na acht uur ’s avonds niet toegestaan. De enige uitzondering waren de hotels en die mochten hun restaurant en bar wel openhouden, omdat het voor hotelgasten niet mogelijk is zelf in de kamer voor eten of drinken te zorgen. De hotels mochten na acht uur ’s avonds alcohol schenken aan hun gasten maar daar komt nu dus een einde aan. Ruttes  maatregelen gaan meteen vrijdagavond in. Aanleiding is de veroorzaakte verwarring angst en chaos wegens het nep aantal toegenomen besmettingen op basis van valse positief testen.

KHN  is boos. „Je reinste symboolpolitiek”, vindt directeur Dirk Beljaarts. „Welk probleem lossen we hiermee op?” Ja, er waren ’incidenten’ met feestende jongeren in hotelkamers en -bars. „Maar die incidenten zijn op één hand te tellen. En daarom moeten 2500 hotels in heel Nederland worden gestraft? Hotels hebben nu een lage bezettingsgraad en veel vierkante meters, dus het zijn de veiligste plekken die er zijn.”

Het beleid van die K Rutte  is gebaseerd op leugens en bedrog met valse testresultaten dus is het dan ook 10000000 keer  beter om alle corona-maatregelen  ongeldig te verklaren en op te heffen. De vuile leugenaar Rutte zal evenals zijn handlagers die  zulk een vreselijk bedrog hebben gepleegd dan ook  oneervol moeten worden ontslagen en berecht.

Het geknoei va RUTTE III werkt in de ogen van de branches weerzin en woede op. Door Ruttes angst en paniekzaaierij heeft de alcoholconsumptie zich naar de straat of privésfeer verplaatst en dat leid tot meer zorgen want Cafés, restaurants en hotels boden juist een veel veiliger en beter alternatief voor de door Rutte aangemoedigde huisfeestjes en drankbijeenkomsten.

De Horeca gaat kapot door Ruttes doelgerichte diefstal beleid, en dat geschied met kwade opzet. Het spaargeld van de Horeca ondernemers raakt namelijk op,  het word uitgegeven  en dat is precies wat Rutte wil zodat veel zaken op den duur  geld gaan lenen tegen hoge rentes en dan alsnog bankroet gaan. Het Rutte beleid is in feite een grote Kapitaalroof en Zwendel voor wie dit door heeft.

69 procent van de horecaondernemers ziet geen perspectief meer. De meeste cafés en restaurants in Breda zullen failliet gaan als ze in december nog dicht zijn.

“Ik denk dat sommigen psychische problemen krijgen van de uitzichtloosheid”, zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. “Ze zien groeiende financiële problemen en vooral geen perspectief meer.”

Het land is het werkelijk meer dan zat. Steeds meer mensen  komen  in levensbedreigende situaties terecht. De KHN heeft daarom ook, net zoals duizenden artsen,  de Rechtspraak  ingeschakeld om tegen Ruttes Kartel te procederen zoals in Berlijn. Daar spanden horecazaken met succes een kort geding aan, tegen Merkels Groko, om de sluitingstijd van 23.00 uur van tafel te vegen.

Duitse Rechter versus  Nederlandse Rechter.

Het was volgens de Duitse Rechter niet juridisch te onderbouwen, dat het sluiten van de horeca een bijdrage levert aan de bestrijding van het virus. De horeca bedrijven die hadden geprocedeerd, mochten weer tot later open.

De Haagse Rechter heeft ook helemaal niet kunnen hard kunnen maken, dat het sluiten van de horeca een bijdrage levert aan de bestrijding van het virus, en tegen elk rechtsprincipe in, heeft deze Slinkse Rechter  de vordering afgewezen.

De landsadvocaat beweerde dat de coalitie onder leiding van Rutte, wil voorkomen dat er meerdere contactmomenten en groepsvormingen zijn. Alsof in een supermarkt of in een tankstation deze contactmomenten niet voorkomen. Alleen al door dit gegeven is de evenredigheid van de horeca sluitingen op geen enkele wijze goed te praten.

Wat zien we nu gebeuren? Rutte heeft het volk al sinds zijn aantreden  gedupeerd en bedrogen en deze Khasaarse indringer schendt schaamteloos de Grondwet en richt een steeds grotere niet te overziene schade aan in heel Nederland.  De door Rutte en Khasaren bende verziekte Haagse Rechtspraak is in verval en staat haaks op het Recht in landen zoals Duitsland, Frankrijk Belgie, Oostenrijk, Zweden, Hongarije en vele andere landen.

De belastingdruk in Nederland is door de schuld van Rutte en zijn handlangers de hoogste van alle landen van de wereld. Ruttes bende heeft Nederland rechtskundig en economisch afgescheiden en gediskwalificeerd tot het niveau van een derderangs bananenrepubliek, waar de misdaad bij de overheid weliger tiert dan bij de Maffia en waar het recht wel heel erg ver weg te zoeken is.

Het feit dat 1 Duitse rechter te Berlijn,  horeca- ondernemers gelijk gaf,  betekent evenwel een precedent en de aanleiding voor de Grote Transformatie annex Revolutie, maar dat betekent geenszins dat Duitsland gelijk ook een betere rechtspraak heeft omdat Merkels GroCo net zoals Rutte III GL  meer weg heeft van een bende radicale gekken, dan van een democratisch gekozen regering ten dienste van de burgers en de wereldvrede.

Nederland zal wegens Ruttes criminele handelswijze en wegens tal van moverende redenen daarom ook nooit en te nimmer bij de EU kunnen inpassen, al zouden de leugenaar Rutte en zijn Khasaarse  Bendeleden dat nog zo graag en zelfs met geweld willen gaan afdwingen. De grote clash is ook niet te voorkomen doordat de Nederlandse Rechtspraak niet strookt met de Rechtspraak zoals in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Hongarije en veel andere Europese landen en omdat een steeds groter wordende massa van door Rutte en de EU gedupeerden, uit de EU weg wil en voor de NEXIT  kiest.

De grote meerderheid weet drommels goed, dat samenwerking en het oneervol ontslag van  RUTTE III en het wegzuiveren van  de criminele Khasaarse politici en handlangers zoals valse rechters, stelende bankiers, de directie van de Leugen Omroep Stichting NOS en tal van andere criminelen bij  RIVM, RVS, en het OM(Grapperhaus en de Demmink Pedo Kliek) een absolute voorwaarde is  voor de redding van Nederland en voor een betere gezonde, veilige, vrije, en rijkere toekomst van de huidige en de komende generaties.

Rechter in Opspraak

De Haagse Rechter Hoekstra werd meer dan eens van omkoping, belangenverstrengeling,  ambtsverzuim,  doofpot praktijken en van blasfemie beticht, en deze heeft totaal niet aangetoond, dat het sluiten van de horeca ook maar een bijdrage betekent aan de bestrijding van een virus.

Het feit is evenwel dat deze “voorzieningenrechter” niet zomaar kwam opdraven en velen weten dat deze volgens insiders vaak akelige termen vloekende stampvoetende figuur  gezien  haar extremisme en partijdigheid gewraakt diende te worden, omdat deze Vrouwe Justitia hatende heks, net zoals Broekers-Knol, Marc R, Hugo de J, en Wopke Hoekstra(familie van Rechter Hoekstra) steeds weer van alles uitvreet,  dat niet door de beugel kan  en omdat zij volgens Hoogleraren Bestuursrecht de criminele Corona Maatregelen van Rutte III en GL goed heeft gekeurd,  hetgeen zeer beslist niet strookt met de Ethiek en de Wet.

De feiten liegen er niet om. Volgens tal van Hoogleraren Bestuursrecht en Internationaal  Recht en andere hoogleraren, zijn de Corona Maatregelen niet legaal,  zoals het door Ruttes Kartel geheel of gedeeltelijk sluiten van Horeca Gelegenheden en van welke andere zaken of gelegenheden dan ook. De voorzieningenrechter  heeft geen rechtvaardig oordeel uitgesproken, zoals de Grondwet en Internationaal Recht dat expliciet voorschrijft,  en deze is daarmee zoals Rutte  schuldig aan verwijtbare schending,  coronabedrog, ambtsmisbruik en crimineel plichtsverzuim.

Pierre Capel Hoogleraar en immunoloog

Ruttes Kartel veroorzaakt de dood van steeds meer ouderen. Hoogleraar Pierre Capel pakt uit: “Mensen! Word eens wakker!,wij worden niet gevaccineerd, maar genetisch gemodificeerd. De dierproeven slaan we over, zo’n haast wordt er gemaakt. De PCR test veroorzaakt de tweede golf, maar er is niets aan de hand. Het is een najaarsgriep, zoals ieder jaar. En we krijgen een voorjaarsgriep, ook zoals ieder jaar. De maatregelen hebben geen enkel effect, behalve op de verwoesting van mens en maatschappij. Afstand houden, opsluiten en zuurstof afknijpen, het werkt allemaal tegendraads.”

Pierre Capel: “We worden belazerd en bedonderd, angstig en paranoïde vanwege”vervalste statistieken en een totaal gelijkgeschakelde pers, de nazi-tijd gelijk”


Hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot


De corona-maatregelen zijn erger dan het virus zelf. Dat heeft hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot gezegd. Hij vindt dat cijfers te weinig in context worden geplaatst”. Hoogleraar Helsloot vindt Ruttes maatregelen ook vreselijk en veel te heftig: ‘Het negatieve effect is zo veel groter dan het positieve. Dan zou je als samenleving moeten constateren dat je de maatregelen die we nu hebben ingezet niet zou moeten nemen.’

Ruttes Kartel heeft Leugen Media zoals NOS  ingezet om angst en verdeeldheid te zaaien door valse propaganda. Volgens Helsloot zijn we beland in een massapsychose, en zelfs de media zijn weinig kritisch. ‘De NPO en bijvoorbeeld Op1 hebben gezegd dat ze het overheidsbeleid niet willen bekritiseren. En dat is bij krantenredacties hetzelfde.’


Jean-Luc Gala, hoogleraar infectieziekten


Jean-Luc Gala, hoogleraar infectieziekten en diensthoofd in het Saint-Lucziekenhuis in Brussel, vindt de zogenaamde corona-experts maar een stel paniekzaaiers zoals de door Rutte uitgekozen gewetenloze vaccinhandelaar Ab Oosterhuis en de uitgerangeerde kwakzalver van Dissel.

Jean-Luc Gala: “We reageren overdreven. De horeca sluiten is bullshit, de toestand is minder erg dan men doet uitschijnen” “De sluiting van Horeca is niet gebaseerd op wetenschappelijke gegevens”, zo verduidelijkt hij.

Arts, epidemioloog & emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma: “De dodelijkheid van corona is te vergelijken met een middelzware tot zware griep. Paniek is niet nodig. Met de veel enstigere infecties die je in de tropen ziet gaan de mensen veel rationeler om.”

RIVM knoeit bovendien ook met de legenda

rivm bedrog

Bij de rechtszaak werden ook grafieken RIVM gebruikt! Nu de hebben ze bij RIVM sinds deze week ook alweer Legenda aangepast om daarmee een verkeerd beeld te geven!


De Nederlandse Brancheverenigingen, Hoogleraren en de juristen weten dat Nederland door Ruttes Kartel en leugenmedia zoals NOS word bedrogen. Men is zich daarom aan het verenigen, om Rutte  en zijn  medeplichtigen  bij  NOS  en RIVM af te straffen via Het Europese Hof,  wegens het schenden van Internationale Verdragen, De Universele Mensenrechten en corona-fraude

De horeca en alle andere door bedrog gedupeerde sectoren moeten weer helemaal open kunnen gaan, zoals het moet en hoort in een deugdelijke rechtstaat.  Alle criminelen zoals Rutte en de Jonghe  moeten worden berecht en veroordeeld wegens corona fraude en crimineel wanbeleid


Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht in Leiden


Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht: “Als je als overheid vrijheidsbeperkende maatregelen wilt nemen, grondrechten wil beperken, dan moet dat met toestemming van het parlement. Dat is mijn bezwaar tegen de coronamaatregelen in de huidige vorm. Met de nieuwe coronawet komt die basis er wel. Het is de vraag of je zover moet gaan. Want meer in het algemeen geldt, volgens grote vrijheidsdenkers zoals Stuart Mill, dat je meer bereikt bij burgers door een beroep te doen op hun eigen verantwoordelijkheid dan door dwingend op te treden.”

De 75.000 huisartsen in dit land dienen zich volgens de Artsen Loge dan ook af te keren van Rutte en van de farmaceutische industrie om collectief in opstand te komen tegen Ruttes Kartel. Dat zijn ze namelijk aan zichzelf verplicht en om hun eed gestand te kunnen doen.


Internationale acties tegen Overheden en Multinationals:

Het valt volgens tal van andere Hoogleraren sterk aan te bevelen om Rutte en zijn Khasaarse  handlangers zoals Hugo de Jonghe aan te klagen bij het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) wegens genocide(illegale corona maatregelen die lijden tot de dood van ontelbare ouderen), misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden, zoals deze zijn omschreven in het Statuut van Rome.

Ruttes Criminele  Bende zal met hun waslijst aan misdaden niet hoeven te rekenen op een vrijspraak door het Internationaal Strafhof,  omdat er meer dan genoeg onweerlegbare bewijzen zijn voor een snoeiharde veroordeling.

============================================================

DE GEVOLGEN VAN  RUTTE III GL MAATREGELEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN COVID19:
============================================================

1.  Afname informele zorg
2.  Toenemend isolement ouderen
3.  Toename genderongelijkheid
4.  Stijgend aantal zelfmoorden
5.  Afnemende baanzekerheid
6.  Afnemende werkgelegenheid
7.  Toename huiselijk geweld
8.  Hogere infectie- & sterfte cijfers gemarginaliseerde bevolkingsgroepen
9.  Hogere infectie- & sterftecijfers in gebieden waar mensen met kwetsbare gezondheid     wonen
10. Hogere mortaliteit
11. Hogere mobiliteit
12. Toename alcoholgebruik
13. Toename werkende armen
14. Toename honger & voedsel- en brandstofonzekerheid
15. Toename vermijdbare ziekenhuisopnames
16. Werkloosheid loopt sterk op en blijft dan hoog
17. Explosieve toename geestelijke gezondheidsproblemen
18. Toename criminaliteit en geweld
19. Toename faillissementen & mislukte ondernemingen
20. Wegvallen sociale cohesie
21. Langdurige slechte gezondheid
22. Verlaagd herstel & groeiende regionale verschillen van economie en gezondheid
23. Verdere toename ongelijkheid
24. Langdurige werkloosheid, stigmatisering en xenofobie
25. Slechte jeugdervaringen
26. Toename schooluitval kinderen uit achtergestelde bevolkingsgroepen
27. Toename stress & wanhoop
28. Criminele uitbuiting, misdaden tegen de mensheid
29. Woekeraars, ondernemers raken hun werk en spaargeld kwijt
30. Aanwerving georganiseerde criminaliteit
31. Toenemende onzekerheden
32. Toename dakloosheid
33. Toename van mensen zonder onderwijs, werk en opleiding

============================================================

“There seemed no end to it, it went on for a very long time so be happy as now it is the time of change”.

aerosol

Rutte probeert nu alweer anderen de schuld te geven. VWS en RIVM  RUTTE III GL zijn schuldig aan dood door schuld.  De opmerking: mensen blootstellen aan aerosols met SARSCOV2 mag niet? maar experimenteren met mondkapjes en anderhalve meter en levensgevaarlijke vaccines geen probleem? Dus nu dan toch maar massaal aan de ventilatie, of is nu het geld op. Levensgevaarlijk Rutte, De Jonghe, pseudo-wetenschappers en nep-ministers en de valse liegende NOS en de rest.

Steeds meer artsen klagen Ruttes Kartel en RIVM aan

Verzekeringsarts Koert van Rijn heeft ook een tuchtklacht ingediend tegen RIVM-hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel. Volgens Van Rijn schaadt Van Dissel met zijn lockdownadviezen het niet-schadeprincipe waar artsen aan zijn gebonden.

Internationaal gebeurt er veel meer, dan wat de Leugen Media zoals NOS, de kijkers voorschotelen, die men nog steeds als goedgelovige sufferds en stomkoppen beschouwd.

Het door Ruttes Staatsmedia achtergehouden nieuws, is bijvoorbeeld dat advocaat Reiner Fuelmich tegen frauduleuze multinationals vecht zoals Astrazenica waarmee Rutte en de Jonghe voor enorm veel geld zaken doen. Reiner Fuelmich geeft samen met topjuristen de strijd niet op, zodat de corona- en vaccinfraudeurs en de financiers zoals Rutte en de Jonghe en  hun gewetenloze handlangers zoals Tedros Adhanom Ghebreyesus (Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie), Bill Gates, Ab Oosterhaus en Jaap van Dissel die op de zwarte lijst van Artsen staat, zullen worden aangeklaagd en veroordeeld. Reiner Fuelmich is een van de vier leden van het ‘German Corona Investigative Committee’.

Reiner Fuelmich:

“Deze corona-crisis moet, volgens alles wat we vandaag weten, worden omgedoopt tot een “Corona-schandaal” en degenen die ervoor verantwoordelijk zijn moeten strafrechtelijk worden vervolgd en aangeklaagd voor civiele schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal ik u nu uitleggen hoe en waar een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad ooit zal aanvechten; het corona- fraudeschandaal, dat zich inmiddels heeft ontvouwd tot waarschijnlijk het grootste misdrijf tegen de menselijkheid dat ooit is gepleegd.”

About Stan Rams

Stan Rams, Stream News from Amsterdam and all around the Globe, providing multimedia/ kunst/ muziek/ art/ entertainment/
This entry was posted in Column and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Doe mee!

Get Connected!
Come and join our community. Expand your network and get to know new people!

Reacties

Er zijn nog geen reacties