Hallelujah – Awakening – Ontwakening

 

Ontwakening

ik heb gezien dat er een pact bestaat
dat Elites logen en dat plezierde een slang
en jij wilt toch ook dat het er eerlijk aan toe gaat, of niet soms?
ze logen over van alles en zelfs over de kleur van gras
tegen de burgers, tegen iedereen
en een bedronken Koning fluisterde alras

Jullie zijn maar onderdanen
Jullie zijn maar onderdanen

wijsheid, het verstand was weg, velen wilden een prikbewijs
de koning was verblind door de gouden kroon op het dak van zijn paleis
zijn hoogmoed dreef hem tot waanzin in een gouden koets
hij zwaaide, lachte, graaide en verdween weer met een smoes
hij kneep de onderdanen als citroenen uit
en uit monden klonk ook nog “Leve de Koning”

Leve de Koning Leve de Koning
Leve de Koning Leve de Koning

de leugenaars gingen schaamteloos door met liegen
ze beloofden het volk een land van melk en honing
een gouden kalf, een luxe paradijs alhier op aarde
ze verleidden de schapen met valse beloftes
ze plunderden, prikten en drukten de kuddes de afgrond in

De Koning Elites Media
De Koning Elites Media

ik ben blij dat je het bent gaan zien
het is een strijd zoals de wereld nog nooit heeft gezien
we zijn er allemaal kapot van maar geven het nooit op
met steeds meer zielen strijden we dapper door

met liefde voor de vrijheid en voor de vrede
met liefde voor de vrijheid en voor de vrede

want alle mensen zijn gelijk
groot en klein, jong en oud, man en vrouw en daartussen
alle kleuren van de wereld
wie wil nou niets liever dan
vrij zijn en een wereld van liefde en vrede?

Vrijheid Liefde Vrede
Vrijheid Liefde Vrede

de zon scheen zo mooi over de aarde,
zoals op de eerste dag
de elites doolden in het duister van het gitzwart
ze waren gewaarschuwd maar wilden zich niet bekeren
getekend door een beest, wilden ze alsmaar meer
dat mensen door oorlog, honger dorst en door de prik stierven
kon hun helemaal niets schelen

Harteloze Criminelen
Harteloze Criminelen

de aarde kleurde rood
door oorlog en geweld
de armen stroomden toe in een eindeloze rij
ze verwarmden elkaar, ze deelden brood en wijn
zoals bij het laatste avondmaal
aan tafel bij de Here

Bij de Here Bij de Here
Bij de Here Bij de Here

en weet, eens zal de dag komen
van het laatste couplet
dan zijn er geen woorden meer
geen oorlogen en dan is het leven op aarde voorbij
nu stralen de lichten van de harten als een grote liefde ster
de wereld staat niet stil en gaat door met ontwaken

Ontwaken Ontwaken
Ontwaken Ontwaken
Ontwaken Ontwaken
Ontwaken

Stan Rams

Amsterdam

2 10 2022

Awakening

I have found out there is a secret pact
and liars lied and that pleased  a snake
and you have no more doubts, don’t You?
they lied about everything and even told grass is not green
they spit and decieve promised and betrayed
and a Drunken King whispered

You fools are inferior
You fools are inferior

wisdom, common sense were gone, lots called for QR slavery
the King was blinded by his golden crown
his pride drove him to madness in an golden cage
he smiled and waved, he took the tax and
disappeared with an subterfuge
and from the mouths of the blinded sounded

Hurray the royals
Hurray the royals

the liars kept on lying
they promised the people a land of milk and honey
a golden calf, a luxurious paradise on earth
they plundered, prodded and pushed the people into the abyss
they seduced the people with false promises
together with the Royals and the Media

Criminal Elites Royals Media
Criminal Elites Royals Media

I’m glad you went to see it
it’s a war like the world has never seen
we are devastated but never give up
with more and more souls we fight on bravely
for love freedom unity peace

Love Freedom and Peace
Love Freedom and Peace

because all people were born equal
big and small, young and old,
man and woman and in between,
all the coulors of the world
don’t want to be slaves
but live in freedom

Live in Freedom Live in Freedom
Live in Freedom Live in Freedom

the sun shone over the earth,
as beautiful as on the first day
elites wandered in the darkness of the pitch black
they were warned but would not repent
scarred by a beast, they wanted more and more
that people die of war, hunger, thirst and the jab
they didn’t care at all

Heartless Criminals
Heartless Criminals

the earth turned red,
by war and violence
the poor flocked in an endless line
they warmed each other,
shared the bread and wine
like the last supper
at the table with the Lord

With the Lord With the Lord
With the Lord With the Lord

and You may know that the day will come
of the last verse
then there are no more words
no more wars and then there will be peace forever
till that day the lights of hearts shine like a big love star
as the world goes on with awakening

Awakening Awakening
Awakening Awakening
Awakening Awakening
Awakening Awakening
Awakening

Stan Rams

Amsterdam

3 10 2022

Salvation ( Leonard Cohen revised)

Now they’ve played another false chord
Trumpets sounds for war, and it pleases the Cold
But you woke up, or didn’t  You?
It goes like this, the first, the second,  its more than enough
The nations rise,  empires of evil fall
Kings of media composing  Fear and Diversion

Fear and Diversion  Fear and Diversion
Fear and Diversion Fear and Diversion

Your faith is made of love, but they dont like unity
You saw the twinkling stars made of light
The dark star could not overthrew You
They try to make you their slave
Lock You up and shut your Mouth
And from their lips they drew a  “Follow Orders”

Follow Orders Follow Orders
Follow Orders Follow Orders

Well, its sure there’s  Love all arround
As for me all I’ve ever believed
Is never harm someone and respect life day and night
So it’s a crime that they want to make You fear the light
Be inspired by an unbroken one who  did not burn in fire
Yes, it’s a warm and it’s an unbroken message of Love

Love is Endless Love is Endless
Love is Endless Love is Endless

Instrumental

Well people I’ve been going on
I know life is not easy and I’ve been beaten when I was only four
You see I choose the path of  peace before I knew ya
And I’ve seen fires burning on the other side
But love, love is the victory over darkness dance,
It’s a warm and it’s an endless light that never ends

Love is Endless Love is Endless
Love is Endless Love is Endless

There was a time you did not know me
What really made me going on
But now you know how it feels, don’t You?
And I remember when I was turned away
And sun light warmed and dried my tears too
And every single breath I drew was:

Lord have mercy
Lord have mercy

Now I’ve found  another key, I know it was  a long way
I  grew,  by falling and standing up, again and again
I’ve told I  wrote this to share with good intentions
And  I think it is a mystery of inspiration
I’ll always honour  the Lights of Hearts
With gratitude,  trusting in “Salvation”

I’ll always honour  the Lights of Hearts
With gratitude  cause  love is  more than “Salvation”

Salvation, Salvation
Salvation, Salvation
Salvation, Salvation
Salvation

Stan Rams

Amsterdam

3 10 2022

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.