er is geen enkel bewijs dat prikken ziekenhuisopnames voorkomen

Er is mondiaal geen enkel bewijs dat een coronaprik ook maar ergens goed voor is. Globaal komt er steeds meer aan het licht, zoals dat prikken  schadelijk is, en dat veel mensen agv en/of mede door de prik veroorzaakte trombose/myocarditis zijn komen te overlijden en mede door de schadelijke coronamaatregelen/crimineel wanbeleid door de overheid.

Beste lezers,  als u meer wilt weten over deze materie, gelieve de onderstaande tekst dan niet in 1 keer uit te lezen,  maar deze stap voor stap goed te bestuderen en de kennis en kunde die u zelf heeft aan te wenden en meer dan 1 bronnen te raadplegen om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen mbt de corona plandemie. Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen.

Geloof  niet alles wat u leest,  want van alles dat uit de wereld van politiek/media/wetenschap/Big Pharma word beweert, blijkt veelal om meer dan 1 reden van alles niet te kloppen, zoals zogenaamde  “waarheden”,  verkeerde metingen, valse tests, onbetrouwbare rekenmethodes en rekenfouten,  en er is sprake van aannames, meningen, interpretaties, onbewezen stellingen, of er is sprake van onzin, verzonnen verhalen en klinkklare leugens en zelfs van  met een nobel-prijs beloonde ontdekkingen waar voor, of ten tijde van de uitreiking of later niets van bleek te deugen.

Met de volgende informatie word de “puzzel” een stukje completer waardoor u meer inzicht krijgt in de complexiteit van de materie op een bepaald terrein of vakgebied. Hiermee komen we gelijk op het gebied van de wetenschappen. En wat is wetenschap?

De wetenschap omvat o.a.het proces van een combinatie van o.a.:

waarneming/zien/voelen/proeven/ervaren
leren/denken/redeneren/analyseren/combineren/rekenen/meten
toepassen van wetmatigheden/formules zijnde newtoniaans
kennis, techniek, vaardigheden
onderzoeken, experimenteren/uitvinden,ontdekken of(her)ontdekken
empirisch onderzoek,wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt.
het opdoen, en/of vastleggen, toepassen of aanwenden van “kennis”
het openbaren/corrigeren van fouten en overdragen van gecorrigeerde kennis

Over welke wetenschap hebben we het?  Over welk beeld hebben we het als een  beeld zichtbaar is van puzzels die op basis van een techniek van ordening wel of niet passen? Bovendien zullen er altijd weer puzzels bijkomen bij de grote puzzel van het wonder van het leven,  een “niet definieerbaar groter wordend “totaal”.  De wetenschap gaat door en staat voor niets, maar het is ook maar de vraag  over welke wetenschap we het hebben, en welke kennis “waar” is, hoe en of en door wie of welke macht of machten deze ten dienste van het welzijn, de vrede en de gezondheid van de mensheid word toegepast.

Prikken en ziekenhuisopname?

Ziekenhuis en IC Opname

per ambulance na ongeluk/misdrijf
vergiftiging/overdosis/pillen/medicatie/drugs/alcohol
ziekte/hartaanval/beroerte etc
doorverwijzing(en) arts
diagnostiek scan bloed weefsel onderzoek
controle onderzoeken
bezoek van familie
plastische chirurgie
spoedopname ivm bijwerkingen van prikken

Prikken voorkwam geen 1 opname

De stelling van politici/wetenschappers of van wie dan ook dat “prikken” in algehele zin ziekenhuisopnames voorkomen of dat een of meerdere prikken ook maar 1 ziekenhuisopname voorkomt , is totaal onjuist, een dwaling of onkunde, een misleiding of een leugen, datzelfde geld ook voor medicijnen omdat de volgende groepen mensen in het ziekenhuis wel of niet kunnen zijn opgenomen:

a)mensen die wel of geen medicijnen gebruiken, te weinig of teveel, de juiste of verkeerde(of verkeerde combinatie met of zonder andere middelen), of mensen die te vroeg of te laat medicijnen gebruikten etc
b)mensen die wel of niet geprikt waren met 1 of meerdere prikken of soorten prikken
c)mensen die wel of niet geprikt en wel of geen medicijnen en of andere middelen gebruiken zoals beschreven bij a)
c)mensen met een overdosis bv /medicijnen/alcohol/drugs/
d)mensen die tijdig werden opgenomen na een ongeval of misdrijf
e)mensen met 1 en/of meerdere aandoeningen
f)mensen die voor een onderzoek zoals een scan in het ziekenhuis werden opgenomen
g)mensen die ziek zijn, voor een controle onderzoek, of voor een andere aandoening, opgenomen voor diagnose en/of behandeling
h)mensen werden niet of niet tijdig opgenomen, wegens een wachtlijst, mede door de corona maatregelen, daardoor bleef opname/diagnostiek of een mogelijk levensreddende behandeling uit en overleden deze mensen
i)mensen die agv een verkeerde diagnose, een verkeerde behandeling en/of door een verkeerde of onjuist toegepaste medicatie thuis overleden, dan wel geprikt of niet en/of mogelijk door 1 of meerdere onderliggende aandoeningen
j)gezonde mensen die ineens ziek werden (bijvoorbeeld door vergiftiging) of door een hartaanval( door bijv schrik, doodsangst)die tijdig opgenomen werden
k)mensen met geen, 1 of meerdere aandoeningen, die TIJDIG agv bijwerkingen van prikken en/of medicijnen in het ziekenhuis werden opgenomen
l)mensen die geen opname wilden, of konden realiseren wegens afwijzing verwijskaart door huisarts of uitbehandelde patienten
m)mensen wel of niet buiten het medisch traject, niet gedocumenteerden, zwervers, daklozen, ontheemden, dolende mensen
n)ouderen in de laatste levensfase op de verpleegafdeling of in een zorginstelling
o)mensen die in de ambulance overleden en niet gered konden worden, mogelijk wegens het uitblijven van tijdige en de juiste hulpverlening en/of wegens 1 of meerdere oorzaken
p)zwerfkinderen zonder medische zorg
q)anders

Opmerkingen

Patienten bij wie een specifieke aandoening werd vastgesteld via onderzoek, kunnen in een later stadium of eerder (terecht) zijn gediagnosticeerd voor 1 of meerdere aandoeningen.  Er zijn patienten die deels of helemaal niet werden gediagnosticeerd omdat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden zoals o.a. wegens, niet doorverwezen zijn, of nog niet onderzocht wegens een wachtlijst e.a.

Bij het vaststellen van de oorzaak van overlijden, zoals  o.a. via bloedonderzoek, orgaanonderzoek, en via obductie dient rekening gehouden te worden met het feit dat mensen aan 1 of aan een combinatie van meerdere aandoeningen kunnen zijn komen te overlijden.  Obductie rapporten dienen volledig te zijn met daarin o.a. de analyse van het bloed,  en onderzoek naar eventueel gebruikte medicijnen/prikken/ of andere stoffen of een combinatie daarvan.

Prikken? Er is geen bewijs dat de Pfizer prik weke infectie overdracht dan ook stopt. Er is over de gehele wereld geen enkel bewijs geleverd dat prikken in algehele zin per definitie ziekenhuisopnames voorkomen. Dat alles word haarfijn hieronder uitgelegd.

In 2022 werd door Pfizer duidelijk gemaakt dat  zij nooit  hebben beweerd dat er bewijs is dat het prikken met pfizer de overdracht van wat dan ook zou tegenhouden.

Pfizer

 

Stop de WEF/technocraten tirannie

Pfizer plandemie?

Vraag? Hoe is het mogelijk dat Pfizer lang voordat er sprake was van een pandemie, bezig was met de zogenaamde coronatests en prikken?

Pfizer werd gekwalificeerd als zwaar crimineel en is meer dan 71 keer door rechters veroordeeld. Zoals wegens medisch/bijsluiterbedrog en 4.6 miljard  wegens hun medicijnen  die o.a. /autisme/onvruchtbaarheid/ziekte/en de dood van ontelbaar veel mensen hebben veroorzaakt.

Geen bewijs dat prikken ziekenhuisopnames voorkomt

Er is geen enkele organisatie/arts of geleerde ter wereld die kan aantonen dat “coronaprikken”  ziekenhuisopnames voorkomen van mensen met  o.a. ->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

COPD/Kanker/TB/ en o.a.parasitaire long darm maag infecties werden per abuis of met opzet gerekend tot Corona of Covid-19.  Dat deed men volgens klokkenluiders om de indruk te wekken dat er sprake zou zijn van een corona of covid-19 pandemie. Uit WOB-stuk ken van Ferdi Tuinman blijkt dat Hugo de Jonge in staat bleek om het RIVM (door het ministerie van VWS betaald) zover te krijgen dat zij cijfers manipuleerden zonder vermelding.

Update 21 11 2022:  Tal van bronnen op twitter meldden dat er parasieten zijn aangetroffen in de prikken.

->  Influenza A/B/ SARS/ COPD/Kanker/TB/HIV/ Obesitas/vergiftigingsverschijnselen/mondkapjesinfectie/schimmelallergie/straling ziekte/tinnitus/hartkwalen en o.a. parasitaire long- darm- maaginfecties die  in de statistieken werden gerekend tot Corona Covid <-

De o.a. door de door Bill Gates fors gesponsorde Oxford University aan WHO/FDA/EMA/LAREB/RIVM gepresenteerde  “mondiale  coronacijfers ” uit alle landen vd wereld,  zijn volgens diverse bronnen verzonnen, of het resultaat van een computerprogramma dat al in 2009 was ontworpen en later werd geupdated. De  “coronacijfers” zoals Oxford deze heeft gepresenteerd kunnen volgens de analyse niet kloppen en ook niet op juistheid zijn gecontroleerd zijn omdat:

a)er geen internationaal betrouwbaar diagnostische stelsel met overheidsorganen bestaat dat al die gegevens zou kunnen verzamelen en/of bijhouden als die gegevens uberhaupt zouden kunnen zijn verzameld. De vraag is  op welke wijze waarmee precies getest zou zijn, en wie, welke artsen, en welke organisatie of bedrijven(Big Pharma)  en op basis waarvan “resultaten” werden verkregen zoals uitslagen of interpretaties van zgn testuitslagen. Bovendien kan er gefraudeerd zijn door organisaties en door wetenschappers etc.

b)omdat bij het vaststellen van een infectie of meerdere bestaande of nieuwe vormen van infecties(bij mutaties), meerdere tests nodig zijn, als deze uberhaupt al bestaan of erden ontwikkeld, en  omdat grondig onderzoek bijvoorbeeld bloedonderzoek(serologie)  nodig is om vast te stellen welke infectie ziekte en/of  welke  aandoening(en) men heeft of waar iemand aan is komen te overlijden.

c) om de oorzaak of oorzaken van overlijden vast te stellen is een obductie en goed onderzoek nodig. Bij het presenteren van de gegevens van Oxford ontbreken de obductie rapporten. Die zijn er niet. Bovendien is het maar de vraag of, als er obductie rapporten zouden zijn gemaakt, of deze kloppen, waar in welk land en door wie de obductie  is gedaan, hoe men te werk ging en op basis waarvan een doodsoorzaak werd vastgesteld. Het is mogelijk dat iemand agv Kanker is overleden en dat zonder/of na obductie  “Corona” als doodsoorzaak werd vermeld in een medisch rapport, bij een gebleken Griep( Influenza A/B) of andere aandoening van de overledene.  Bovendien werden mensen die leden aan /COPD/TB/ HIV (of  een combinatie daarvan) en/of mensen met een parasitaire long maag darm infectie,  in statistieken gerekend tot Longcovid of Corona.

d) mensen die thuis overleden agv of mede door de prik of prikken, werden niet naar een ziekenhuis gebracht maar naar een Mortuarium.  Er zijn door de overheid geen cijfers bekend gemaakt over mensen die werden opgenomen met vaccinatie schade. De regering heeft de gegevens van de veronderstelde toename van opnames  van mensen met zgn corona niet, en als er cijfers zouden zijn, dan zijn deze niet betrouwbaar wegens het ontbreken van diagnostiek en obductie rapporten. Wel staat vast dat mede door  de prikken veel meer mensen zijn komen te overlijden zoals aan de bijwerkingen trombose en myocarditis. Hierbij dient opgemerkt te worden dat mensen kunnen overlijden aan natuurlijke myocarditis, en/of aan de door de prik veroorzaakte myocarditis of beide en een andere aandoening. Mensen met of zonder trombose/myocarditis,  kunnen zijn overleden door, of mede door, de door de prik of prikken veroorzaakte priktrombose/ prikmyocarditis.

Coronatest zegt niets

De pcr-test kan resten mrna van een eerder griepvirusvariant aantonen maar door het veranderen van de zgn R waarde, kan in feite iedereen die gezond is ook positief worden getest. Van de test en van het testen met ook andere testen, en de conclusies die men trok,  klopt dan ook helemaal niets.

Veel meer onderzoek zoals  bloedonderzoek/een scan/weefselonderzoek is nodig om vast te stellen welke aandoening(en) iemand  heeft. Bovendien is inzage in het medisch dossier nodig en anamnese. Zonder obductie, kan ook niet vastgesteld worden waar iemand aan is komen te overlijden.

Anamnese(ziektegeschiedenis) Hieronder word verstaan wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte of aandoening aan een zorgverlener kan (*of wil) vertellen. Een goede anamnese komt tot stand doordat de zorgverlener aan de patiënt gerichte vragen stelt.

(*of wil): Er zijn mensen die “alles” aan een arts willen of kunnen vertellen. Maar er zijn ook mensen (zowel artsen en patienten) die dat niet kunnen of misschien zelfs niet willen. Men kan bijvoorbeeld in een ontkenningsfase verkeren. Het is ook niet ondenkbaar dat bij een andere arts( die niet over alle medische gegevens beschikt) niet word gesproken over eerdere bevindingen of onderzoekresultaten door een andere arts of specialist of omdat die te ingewikkeld zijn, en de ene specialist kan op een bepaald vakgebied ook nog eens een andere of totaal andere opinie hebben mbt de interpretatie van een onderzoek. Bovendien zijn er specialisten met een jarenlange ervaring die meer ervaring hebben en meer weten dan een pas afgestudeerde, en het kan ook zijn dat een pas afgestudeerde arts of  nog jong en minder ervaren specialist juist wel een betere diagnose stelt bij specifieke doelgroepen,  die leid tot een tijdige behandeling en hopelijk ook de gewenste genezing wegens o.a. nieuwe opgedane kennis, immers specialisten die heel druk bezig zijn met bijvoorbeeld operaties op een bepaald vakgebied, kunnen ook niet alles bijhouden wat er in de wereld van de wetenschap allemaal bij word geleerd, gepubliceerd en gedoceerd.

Er  zijn ook mensen die bijvoorbeeld  liever zwijgen over een bepaald gebrek of een aandoening ( bijvoorbeeld slecht zien of een verslaving) om door een medische keuring te komen. Te denken valt ook aan mensen die liever niet praten over bijvoorbeeld een SOA.

Het is ook mogelijk dat mensen klagen over een aandoening die men niet ziet, die er niet is of niet of (nog niet) valt te bewijzen, en er kan sprake zijn van wanen, of ingebeelde ziekten,  en het is mogelijk dat men denkt dat men ernstig ziek is en dood gaat, als gevolg van de angstcampagnes door politici, medici/media. Bovendien zijn er mensen die agv de door politiek/wetenschappers/pers en media veroorzaakte doodsangst( hartaanval) kwamen te overlijden

Karry Mullis

De uitvinder van de pcr test Karry Mullis,  een Amerikaans biochemicus. In 1993 won hij samen met Michael Smith de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn ontdekking van de polymerasekettingreactie.

Luc Montagnier

Luc Antoine Montagnier was een Franse viroloog. Hij won samen met Françoise Barré-Sinoussi en Harald zur Hausen de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde van 2008.

Luc Montagnier zegt zoals in de film duidelijk is vastgelegd, dat het prikken allerlei varianten veroorzaakt en mensen ziek maakt.

“the curve of vaccination is followed by the curve of deaths”

“for the China virus, there are antibodies created by the vaccine”

“I will show you that they are creating the variants that are resistant to the vaccine”

“the new variants are a production and result from vaccination”

“its the antibodies produced by the virus that enable an infection to be stronger”

“we call this Antibody Dependant Enchantment. The antibody attaches to the virus, from that moment it has the receptors, it pokes the virus not accidentially but because of the fact they are linked to the antibodies, it is clear that the new variants are created by antibody-mediated selection due to the vaccination”

Tip: Bekijk de clip en analyseer de inhoud a.u.b.

Montagnier stelde : “the new variants are a production and result from vaccination” dus, de nieuwe varianten zijn een product van de vaccinatie, maar hij vertelde niet

a) welke  “the new variants” dat dan zijn? Dat zegt hij niet.

b) hij zegt ook niet dat er altijd weer nieuwe varianten zijn van griep en mensen van een bepaalde griep herstellen dmv het immuunstelsel , behalve de mensen die agv een griepaanval/ in combinatie met 1, of meerdere onderliggende aandoeningen overlijden en/of wegens de gevolgen van o.a. ongezonde/leefstijl/de genomen medicatie en hoeveelheid daarvan/overdoses/vergiftiging/ en bijwerkingen van medicijnen en prikken etc

c)evenmin zegt Montagnier iets over de parasitaire long maag darminfecties waarvan sommige (worm infecties)  dodelijk kunnen zijn, en hij zwijgt over Tubercoluse

d) Een tuberculosepatiënt kan in principe volledig genezen met antibiotica. Gedurende minstens 6 maanden moeten dan 3 à 4 geneesmiddelen ingenomen worden, zogenaamde tuberculostatica.

e)  Tuberculose of tbc is een ernstige  bacteriële infectieziekte, meestal veroorzaakt door de tuberkelbacil Mycobacterium tuberculosis die  in 1882 door Robert Koch werd ontdekt. Door het gebruik van verschillende daartoe geschikte antibiotica tegelijkertijd is tuberculose tegenwoordig meestal goed te behandelen. Tuberculose behoort wereldwijd tot de tien meest voorkomende doodsoorzaken.  De meest voorkomende vorm van tuberculose onder mensen is longtuberculose.   De bacterie (Mycobacterium tuberculosis) zich nestelt zich in de longen of in andere delen van het lichaam. Besmettelijke tbc wordt overgedragen via kleine druppeltjes in de lucht (aerosols), vooral door hoesten of niezen.

e) Omdat ziekteverwekkers muteren, zijn er ook steeds weer nieuwe griepvarianten, zoals een Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Japanse variant waren er bij UMC aanwijzingen dat de Zuid-Afrikaanse variant minder goed afgevangen werd door het immuunsysteem. Er ontstaan steeds weer nieuwe mutaties. Anne Wensing, arts microbioloog en viroloog in het UMC Utrecht verklaarde : “Hoewel coronavirussen minder makkelijk muteren dan bijvoorbeeld HIV of influenza, zijn er nu zoveel mensen met het SARS-CoV-2 virus geïnfecteerd, dat we het aantal mutaties zien toenemen.

De rol van witte bloedcellen of  leukocyten in het bloed en lymfeweefsel en in de rest van het lichaam  is niet adequaat onderzocht en er is op tv niets over bekend gemaakt. 

Leukocyten  beschermen tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten.

Waarom? hebben WHO RIVM EMA LAREB OMT GGD  etc Niet bekend gemaakt dat er kankerverwekkend fijnstof met toxinen in de lucht zit( zoals door uitstoot van multinationals/zeeboten/kankerverwekkende biomassa-centrales)  waar mensen COPD/longkanker van kregen en waarom werd er geen media aandacht gegeven aan aerosols/prikchemo(o.a.de uitwerking van bepaalde mixes aan chemo dmv diverse prikken) en waarom heft men gezwegen over de pandemie aan parasitaire long maag darm infecties en pathogene wormen,  en Kanker die in CBS statistieken werden vermeld als longcovid?

Waarom werd er een gigantisch vermogen besteed aan trolleys( voor de patient zeer schadelijke beademingsapparatuur) en waarom  werd niet ingezet op bloedtransfusies? zoals  met  bloed met witte bloedcellen? Deze bloedcellen (leukocyten) zitten in het bloed en lymfeweefsel, maar er zijn er ook in de rest van het lichaam en die beschermen het lichaam tegen lichaamsvreemde, schadelijke stoffen zoals virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en gisten en ze helpen ze bij het opruimen van afgestorven cellen in het lichaam.  Witte bloedcellen worden aangemaakt in het beenmerg of lymfeweefsel. Witte bloedcellen zijn kleurloos en groter dan rode bloedcellen en ze hebben een celkern en bevatten DNA.

Welk effect heeft het prikken op het DNA van de witte bloedcelen? Kunnen witte bloedlichamen nog wel werken als er geprikt is? Welk effect heeft prikken op fagocytose? Dat alles is helemaal niet door  de WHO  en door prikfabrikanten zoals Pfizer onderzocht.

Neutrofiele leukocyten worden opgedeeld in 2 categorieën: granulocyten en agranulocyten. Granulocyten bevatten blaasjes, gevuld met stoffen die belangrijk zijn voor de afweer. Bij agranulocyten ontbreken deze. Het grootste gedeelte van de witte bloedcellen bestaat uit neutrofiele granulocyten die belangrijk zijn voor  de immuunrespons en het opnemen/opeten van o.a. bacteriën en schimmels.

Eosinofiele granulocyten zijn betrokken bij de vernietiging van parasieten en bij allergische reacties en de basofiele granulocyten zorgen voor een ontstekingsreactie, waardoor schadelijke stoffen en weefselschade worden opgeruimd.

Agranulocyten(Lymfocyten) zijn betrokken bij het herkennen en afweren van niet-lichaamseigen stoffen. Bekende lymfocyten zijn de B-cellen en T-cellen.  Monocyten kunnen geïnfecteerde cellen doden en beschadigd of dood weefsel opruimen.

Dendritische cellen van het immuunsysteem vormen de eerstelijnsverdediging van het afweersysteem en verdedigen tegen vreemde stoffen en ze sturen andere immuuncellen aan.

Fagocytose (v. Gr. phagein = eten; kytos = holte, thans: cel) is het proces waarbij het membraan van een cel vaste deeltjes, zoals andere cellen, omsluit en zo een holte (fagosoom) binnen de cel vormt waarin de omsloten deeltjes buiten het cytoplasma veilig opgeslagen worden. Door secretie van proteases naar het fagosoom kunnen eiwitten worden afgebroken zodat de onderdelen door de cel kunnen worden hergebruikt. De fagosoom heeft de vorm van een kleine ovaal. Het proces van fagocytose is ontdekt door de Russische microbioloog Ilja Iljitsj Metsjnikov, die voor deze ontdekking in 1908 de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde ontving. Het opnemen van vloeistoffen wordt pinocytose genoemd. Fagocytose en pinocytose zijn vormen van endocytose.

Voorbeelden van fagocytose:

  • Witte bloedcellen omsluiten bacteriën, schimmels en andere indringers om ze buiten gevecht te stellen en vervolgens af te breken.
  • Contractiele vezelcellen fagocyteren algen om aan voeding te komen.
  • Amoeben fagocyteren om aan voeding te komen.
  • Fagocytose van fotoreceptoren door het retinale pigmentepitheel.

De grootste groep fagocyten zijn de macrofagen die uit witte bloedcellen ontstaan genaamd monocyten. Vrije macrofagen ‘wandelen’ door de weefselruimtes van de organen zoals de longen. Cellen zoals Kupffercellen zijn permanente bewoners van de verschillende organen.  Bron Wikipedia

> Er zijn gezonde mensen met een goede afweer, en met  relatief onschuldige Sars infectie die daar zoals bij een milde verkoudheid niet ziek door worden en niet door komen te overlijden. Bij griep kunnen oudere en jongere mensen erg ziek worden en overlijden in combinatie met 1 of meerdere onderliggende aandoeningen. Er zijn mensen die agv een infectieziekte komen te overlijden zoals TB, een parasitaire long maag darm infectie, of door 1 of meerdere andere onderliggende aandoeningen(COPD/Kanker/Diabetes/Trombose en/of 1 of meerdere oorzaken zoals door ouderdom, een ongeluk of misdrijf.

Nederland had in het jaar 1900 ongeveer vijf miljoen inwoners, jaarlijks stierven er toen ongeveer 10.000 mensen aan tuberculose, terwijl in totaal jaarlijks 90.000 mensen kwamen te overlijden.Dit is relatief gezien ongeveer driemaal de huidige sterfte aan longkanker.

Multi Drug Resistant Tuberculosis MDR-TB

Een MDR-TB Multi Drug Resistant Tuberculosis is resistent voor ten minste INH en rifampicine, ongeacht andere resistenties.

MDR-TB wordt vooral gevonden in gedeelten van Oost-Europa, Kazachstan, Kirgizië, in Israël door immigratie uit Rusland, Zuid-Afrika, China en onder meer Haïti en India. Gevangenissen zijn in veel landen berucht vanwege de grote aantallen tbc-patiënten. Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 500.000 nieuwe MDR-TB-patiënten, dit is 5% van alle nieuwe tuberculosegevallen per jaar.Wereldwijd krijgt maar een op de vijf MDR-TB patiënten de juiste behandeling. In 2009 zouden er in Kirgizië 1400 lijders aan MDR-TB zijn geweest, van wie er slechts 600 onder behandeling waren en van wie er 300 gevangenen waren. De behandeling kostte daar ongeveer 7000 Amerikaanse dollar per patiënt, een groot bedrag in een land waar het gemiddeld jaarloon 1600 dollar bedraagt.

Het totaal aantal tussen 1993 en 2007 gemelde patiënten bedroeg in Nederland met MDR-TB honderdrieënvijftig.De behandelduur bedroeg meestal 18-24 maanden. De behandeling was tot 100 maal zo duur als die van gewone tuberculose. Het bestrijden van een vrij beperkte uitbraak van MDR-TB in New York in 1993 kostte 4,2 miljard dollar.

lees meer over TB >>> wikipedia

Muterende Virussen?

Maar als er sinds mensenheugenis steeds weer muterende virussen zijn, dan betekent dat ook dat  men steeds weer een nieuw “middel” dient te ontwikkelen,  en het is maar de vraag of zulk een middel of een prik(en wat zit er dan precies in?) kan werken tegen de muterende virussen.

”(Bron: UMC Utrecht)

f)Als antibiotica  tegen bacteriele infecties vaak worden gebruikt, kan een bacterie resistent worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig en antibiotica helpen dan niet niet waardoor mensen niet genezen,  ziek worden en kunnen komen te overlijden. Antibiotica zijn het wondermiddel tegen een aantal infecties. Dankzij dit middel zijn diverse infectieziekten niet langer dodelijk.

Antibiotica kunnen bijwerkingen hebben en er zijn antibiotica die alle bacteriën doden, dus ook de nuttige of goede bacteriën. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld last krijgen van diarree of een schimmelinfectie. Antibiotica voorschrijven aan patiënten die het niet nodig hebben, werkt bovendien antibioticaresistentie in de hand.

g)het dragen van mondkapjes is niet alleen nutteloos omdat het het indringen van aerosols niet stopt, of tegenhoud, maar het is ook schadelijk om meer redenen. Anearobe bacterien vermeerderen zich sneller in een masker met hogere temperatuur en vochtigheid zoals ook schimmels/pollen die mensen ziek of heel erg ziek kunnen maken. Bovendien zijn de kapjes steriel gemaakt met (op langere duur )kankerverwekkend EO (Ethylene Oxide).En de fabricage, de aanwending en het weggooien van kapjes is zeer slecht voor het klimaat. Anno 2020 zijn meer dan 50 miljard kapjes verbruikt, en dat betekent een directe aanslag op het leefklimaat want het kankerverwekkend EO is niet afbreekbaar, ook niet door verbranding. Note: meer over mondkapjes zie onderaan deze pagina de podcast.

Afbeeldingsresultaat voor ethylene oxide Lymphoma and leukemia are the cancers most frequently reported to be associated with occupational exposure to ethylene oxide. Stomach and breast cancers may also be associated with ethylene oxide exposure

h)Montagnier zei ook niets over de Habitat? habitat, van Lat. habitare = wonen] (biol.) plaats waar een plant of dier of levensgemeenschap van nature thuis is (bijv. de habitat van de ijsbeer is het Noordpoolgebied); of het samenstel van milieufactoren inwerkend op organisme of levensgemeenschap.

Hieronder kan men verstaan de leefomgeving, die per land en per regio sterk kan verschillen mbt  het klimaat( weersomstandigheden/temperatuur/luchtvochtigheid en aard en soort van het landschap bijv bebossing, bergen vulkanen geisers, rivieren moeras  etc),  en de leefwijze, aard, samenstelling en omvang vd bevolking, bevolkingsdichtheid/ agglomeraties, verstedelijking, infrastructuur/multinationals/klimaatvervuilers/giflozingen/ aanwending van pesticiden of bestrijdingsmiddelen/ fijnstof uitstotende vliegtuigen/autos/zeeboten/ en de soort en mate van chemtrails (o.a. aluminium barium partikels en andere toxinen in de lucht) etc.

Bij  de Volksgezondheid, van een habitat , speelt hygiene, de beschikbaarheid van en kwaliteit van het drinkwater,  de staat, aard, hoeveelheid en kwaliteit van medische zorg inclusief medicijnen een rol en  bijvoorbeeld specifiek veel voorkomende of juist niet veel of niet voorkomende infectieziekten en  de aard en kwaliteit van preventie zoals bij een geslachtsziekte of venerische ziekte.  Dat is een besmettelijke Seksueel overdraagbare aandoening(SOA), die men doorgaans kan krijgen als men in contact komt met iemand die de geslachtsziekte al heeft in tegenstelling tot andere infectieziektes, die verspreid kunnen worden door bijvoorbeeld niezen, worden geslachtsziektes in het algemeen door seksueel contact overgebracht

In een habitat  met hoge temperaturen en meer water of moeras zoals in oerwouden komen  specifieke diersoorten voor, zoals krokodillen, slangen, reptielen, spinnen, steekvliegen zoals de muskiet.  Insecten spelen een rol mbt de Volksgezondheid van een specifieke habitat.  Malaria wordt veroorzaakt door parasieten die het lichaam o.a. binnenkomen tijdens een muggenbeet. Symptomen van de infectie zijn o.a.Koorts, koude rillingen, hoofdpijn en soms ook diarree en misselijkheid. Als men niet op tijd is met behandelen kunnen de gevolgen verschrikkelijk zijn. Malaria kan men meerdere keren krijgen. In Afrika krijgen veel mensen ieder jaar malaria.

In elke habitat zijn er periodes van  meer of minder infecties na eerdere of zeer lang geleden en/of uitgedoofde epedemien. Specifieke in het DNA opgebouwde of vastgelegde “identificators” stellen het afweersysteem in staat om specifieke “bekende” ziekteverwekkers onschadelijk te maken. De mens is dan resistent voor die specifieke bacterie of ziekteverwekker. Door overerving kan resistentie tegen bepaalde infecties worden doorgegeven. In gebieden waar malaria voorkomt kan vrijwel iedereen malaria krijgen. Continue herinfectie of langdurige infectie kan leiden tot een mate van verworven immuniteit, deze noemt men semi-immuniteit  en beschermt tegen ziekte, niet tegen asymptomatische infectie.  ( Binnenkort op deze pagina meer  informatie over bacterien , statistische dwaling, meetbedrog, HIV/TB, Joep de lange, resistentie, chemo vergiftiging, mortaliteit.)

In het bloed van de mens ( en dier) kunnen parasieten en bacterien en andere stoffen zoals fijnstoffen  zitten, dus als er bloedtransfusies plaatsvinden dient het bloed goed gecontroleerd te zijn via sereologie om besmetting te voorkomen

Ter verduidelijking

Dr. Charles Hoffe; “in a single dose of a Moderna vaccine there are 40 Trillion mRNA molecules. The mRNA is fed into your circulatory system. It’s inevitable that blood clots will form.
“January 2021, 2 weeks after the rollout, the health authority accidentally did their job and detected a problem with a Moderna batch in Orange County,LA This particular batch k*lled 60 people at least and caused over 3,000 injuries which were reported to VAERs” ~Sasha Latypova

Zoals u allen weet is er in de hele wereld sprake van een reeks aan dodelijke bijwerkingen zoals Trombose(bloedproppen), en Myocarditis (hartspierinfectie)

De Deense professor Volksgezondheid Christine Stabell Benn heeft artikelen over corona gepubliceerd met het verzoek op reacties en aanvullingen vanuit de wetenschap. Karianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel, antwoordde met een MENING die viraal ging op LinkedIn.  LinkedIn verwijderde haar publicatie én haar LinkedIn-profiel, met ruim 1000 publicaties maar dat zegt niets over de strekking of inhoud van haar verhalen.

MP Christine Anderson

“It will be known as the biggest crime ever committed on humanity” Christine Anderson MEP

NOTE:  ! Er is helemaal geen bewijs dat een prik een opname in een ziekenhuis voorkomt. Pfizer zelf heeft ook duidelijk gemaakt dat er geen enkel bewijs is geweest dat hun prikken overdracht voorkomen van welk een virus dan ook.

Gelieve ook het artikel  Oproep voor de redding van Flora en Fauna grondig te bestuderen.

Het experimenteren met totaal nieuwe middelen waarvan men de uitwerking niet kent, kan helemaal niet getest zijn ten eerste. Daarvoor is onderzoek op langere duur nodig en zelfs dan is het maar de vraag wat er in de prik zit, en welke gevolgen het prikken heeft. Echter zijn er uit de hele wereld steeds meer meldingen over door de prik of prikken veroorzaakte Trombose(bloedprop) en Myocarditis(hartspierinfectie).

Ziekenhuisopnames?  Er zijn mensen met een of meerdere aandoeningen,  zowel geprikten en niet geprikten die wegens 1 of meerdere oorzaken naar het ziekenhuis moeten gaan.

Van de stellingen van diverse  wetenschappers klopt dus geen malle moer, Men presenteert aannames, meningen, zonder bewijs, en presenteert stukjes “waarheid” om vervolgens via dwaalleer en leugens de prik te gaan promoten of  om chaos te veroorzaken als middel voor het toedekken van de gepleegde medische misdaden.

Corona Misdaden Tegen de Mensheid zijn gepleegd door:

a prikkers en de prikpromotors zoals politici/medici/pers-en media/bekende of beroemde personen/artiesten
b de betreffende vaccinbedrijven en besturen van de betreffende Big Pharma zoals pfizer en moderna
c organisaties en instellingen zoals WHO LAREB EMA GGD CBS RIVM FDC FDA
d de Universiteit van Oxford, Harvard en andere waaronder Rockefeller Universiteiten
e Erasmus BV te Rotterdam(koopmans oosterhaus fouchier) ism Oldenberg Duitsland e.a./  De Bill en Melinda Gates Foundation
f reclamebedrijven,adverteerders e.a.

Gepleegde corona-misdaden tegen de mensheid:

A

Gain of functions misdaad, het ontwikkelen van dodelijke ziekteverwekkers in laboratoria met als doel deze aan te wenden als massavernietigingswapens
Het experimenteren met kinderen in een premature fase,(Foetus)/ directe moord op ongeboren kinderen/ pasgeborenen dmv prikken en door MRNA/DNA muterende preparaten
Verboden experimenten, het ziek maken, verminken, misvormen/ vermoorden van mensen en dieren dmv experimentele prikken met ziekteverwekkers

B

a prikken met experimentele middelen wegens opbrengst/geld/ door vaccinbedrijven/aandeelhouders/prikkers/promotors etc
b al dan niet in combinatie met het genoemde onder a, prikken om mensen te schaden, ziek of zieker te maken, vrouwen onvruchtbaar maken/ mensen op korte/langere termijn te doden
c het tegen beter weten in prikken met experimentele vloeistoffen, waarvan de schadelijke/dodelijke uitwerking op korte of langere termijn niet was getest
d schenden van de Code van Neurenberg en de Eed van Hypocrates en tal van artikelen vd Grondwet en UVVRM
e ernstig verwijtbare nalatigheid, het opvolgen van instructies en niet informeren of op de hoogte zijn van de gevaren/bijwerkingen van prikken zoals trombose/myocarditis/hypo’s etc
f het vervalsen/en presenteren van onjuiste gegevens(Oxford/WHO) zoals mbt besmettingen/mortaliteit/en bijsluiterfraude zoals door Pfizer
g het zaaien van doodsangst zoals via de door Van Ranst aan velen van WEF aanbevolen en door WEF uitgevoerde angstcampagnes/aanzetten tot zelfmoord
h het opleggen van uitermate schadelijke coronamaatregelen zoals mondkapjesplicht/lockdowns/isolatie van eenzame oudere mensen die (mede) daardoor kwamen te overlijden
i het verbieden van ivermectine als middel tegen parasitaire long maag en darminfecties( deze valselijk corona of longcovid noemen zoals ook COPD en Longkanker)
j het toepassen van voor de longen schadelijke trolleys en het met kwade opzet  beperken van IC capaciteit zoals door Rutte4
k het bedreigen van artsen en van burgers zoals door hugo de jonge/ emotionele chantage/afpersing/demoniseren van artsen en anderen die kritiek uitten
l het bevel geven tot hanteren excessief geweld door politie/me/ weerloze demonstranten met excessief geweld neerslaan/inzet bijthonden
m voor enorme bedragen handelen in aandelen( vaccinindustrie) met voorkennis zoals Ursula vd leyen
n samenzwering in georganiseerd NWO verband door WEF en (Koningshuizen waaronder Huis van Oranje) om de bevolkingen te decimeren en onderwerpen aan een totalitaire prikdictatuur zoals in China

De wereldbevolking dient vereend ervoor te zorgen dat allen die coronamisdaden hebben gepleegd ter verantwoording worden geroepen/ aangeklaagd en berecht worden in het belang van het welzijn, de gezondheid, de veiligheid, het recht en omwille een betere toekomst voor allen en de komende generaties

Einde

(bijlage)

Marianne Boer, van de Vrije Universiteit Brussel heeft expliciet verwezen naar  artikel 32 van de Grondwet,  deelname aan medische proeven mag nooit zonder toestemming.   De rechter stelde dat er geen toestemming gegeven kan worden zonder alle ingrediënten van het vaccin te kennen. Een rechter in Uruguay had eerde  geoordeeld dat kinderen niet meer gevaccineerd mogen worden zolang niet alle ingrediënten van het vaccin bekend zijn.

Op 7 juli 2022 vernietigde een Italiaanse rechter de schorsing van een niet-gevaccineerde psycholoog. Criminoloog Karianne Boer bestudeerde het vonnis en zegt: “Het is een zeer uitgebreid vonnis dat ingaat op zowel arbeidsgerelateerde als medische aspecten van het geschil; in feite toetst de rechter de proportionaliteit, zonder dit zo te verwoorden.”

 

Podcasts


Mondkapjes zijn schadelijkOversterfte uitgelegdBevolkingskegel, de gevolgen van Abortus 

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws, Politiek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.