De vieze made in china gemaakte windmolens bedreigen de wereldvoedsel productie


Baudet heeft gelijk gekregen op vele puntenZe slaan met de wieken ontelbaar veel vogels en honderden miljarden ínsecten per jaar dood, en zonder insecten komt de gehele wereldvoedselketen en de gehele bio diversiteit in groot gevaar! Miljarden planten en gewassen sterven uit en dat is geen hoax. Het onderhoud van de gesubsidieerde onrendabele en vreselijk vervuilende molens … ze worden gesmeerd met kankerverwekkend sf6… is ook al funest voor flora en fauna.

Massagraven van niet-recyclebare wieken zijn een snelgroeiend afvalprobleem van astronomische omvang. Het is wereldnieuws de inefficiëntie en met name de milieuramp die windturbines wereldwijd veroorzaken. Wetenschapsjournalist Rypke Zeilmaker geeft ons meer inzicht in de wereld van de dodelijke ontwikkelingen.Er is geen plan voor recycling van miljoenen kapotte zonnepanelen omdat dit zeer moeilijk en kostbaar is zoals voor de composiet rotorbladen van onduurzame gesubsidieerde made in china  rotzooi molens die maar worden begraven zoals ontelbaar veel en steeds meer gedumpte vervuilende elektrische auto met lekkende kapotte accu’s.


Teken de petitie  STOP DE RUTTE III MASSA BOMENKAP

kapppp


Diederik Samsom is zoals Rutte, Kaag, De Jonge, Klaver, Jetten, Rosenmuller,  Timmermans, en allen van het OMT en WEF, een  prikmisdadiger. Zij  zijn allen oorlogmisdadigers in de orde van Adolf Hitler,  die  tevens ecocide en een aanslag op het leven van de bevolking plegen zoals door het met uitermate kwade intenties opvoeren van de massa boomkap en kankerverwekkende boomverbranding zoals ook door het opvoeren van de uitstoot en  dump van zwaar giftig afval in de bodem, het water en de lucht. DAT MOET STOPPEN !

Teken aub hier de Petitie !Overstromingen, boomkap biomassa centrales een en al ellende

grond dump slecht

Door alsmaar meer en gigantische hoeveelheden kolen te verstoken zoals in china, en door miljoenen bomen met subsidie te kappen en te verstoken in ziekmakende biomassacentrales,  komt er mondiaal gigantisch zeer veel energie, waterdamp rook en roet vrij met kankerverwekkend fijnstof en gifstoffen, dat leidt tot meer vervuiling en een enorme toename vd  sterfte door COPD, longkanker en luchtwegen-orgaanvergiftiging.

jetten en klaver

Zonder Bomen gaat alles Kapot

Bomen hebben veel meer functies.Bomen verkoelen. Bomen vormen de habitat voor vogels en insecten en een diversiteit aan leven in de wortels en de grond. Bomen nemen co2 en water en andere stoffen op, ze produceren voor mens en dier onmisbare zuurstof en co2 voor het voortbestaan van Moeder Aarde. Co2 is nodig voor vergroening en absoluut geen vreselijk gevaar.

KSS zet  in op Uitsterving van Flora en Fauna

Uw leven,  flora en fauna , vrijwel al het leven op aarde worden  met  uitsterving bedreigd door de zogenaamde leiders zoals obama, clinton, biden, busch, kissinger, gates, soros, rothshild, kerry, tony blair, al gore ,macron, trudeau, vd leyen, stoltenberg, en in Nederland door de kartel leden frans timmermans,  tom de graaf,  rutte,  kaag,  wiebes, pechtold, kuiken, sjoerdsma, paternotte, tsjeerd de groot, wynand duyvendrek, paul rosenmuller, klaver, jetten, samsom,  joba vd berg, van agt,  en vele andere  georganiseerde misdadigers van de Khasaarse Satanisten Sekte die als dekmantel het  WEF hebben opgericht onder leiding van de extremist nazie Claus Swab

Een populier kan tot 1000 liter water per dag drinken. Door de massa kap worden gebieden onveilig, de grond word los en flora en fauna, vogels, insecten, bijen en de biodiversiteit gaan kapot. Door het wegkappen van de bomen ontstaan mondiaal meer en grotere overstromingen, met dodelijke gevolgen. Bomen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de mensheid/flora en fauna.

Lucht op de grond warmt sterker op agv boomkap en daardoor word het Klimaat ontregelt”. Bomen zorgen ook voor schaduw, nemen co2 op en houden  WATER vast. Bomen produceren zuurstof. Zonder bomen gaat de wereld dood. De massale boomverbranding zorgt voor nog méér CO2 en kankerverwekkende fijnstof uitstoot en de enorme  toename aan sterfte agv COPD en Longkanker en de boomkap is een van de hoofdredenen van de mondiale overstromingen want er zijn al miljarden bomen weggekapt de afgelopen 100 jaar.Code Rood

Teken aub hier de Petitie !


De verantwoordelijken voor de ecocide zijn o.a. : Marc Rutte,  Rob Jetten,  Ed Nijppels,  Jesse Klaver, Paul Rosenmuller,   Mona Keijzer, Lodewijk  Asscher, Klaas Dijkhof,  Carola Schouten,  Eric Wiebes, Marc Rutte,  Diederik Samsom, Hugo de Jonghe,  Sigrid Kaag, Alexander Pechtold, Hans Wiegel, Kasja Ollongren, Frans Timmermans,  SDK subsidie opstrijkende louche bankiers en  wethouders(zoals alle vvd d66 en gl wethouders op 1 uitzondering na) en de bestuurders van  de natuur vernietigende organisaties Natuurmonumenten, Postcodeloterij, SBB en de SBB aandeelhouders van het Huis van Oranje en DE EU commissie( Merkels GROKO en die Grunen(KSS-ers)  die de subsidieverlening voor houtstook ecocide hebben doorgevoerd als deel van het gruwelijke Big Reset genocide/ecocide plan van WEF onder leiding van de WEf oprichter Claus Swab.

 

UPDATE dd 12-5-2021

 

Het door Kapitalisten verziekte  Groen Links verliest zoals d66  minstens 7 zetels in de laatste peilingen wegens provinciaal en gemeentelijk biomassa bedrog

Klaver ontkent ecocide, zoals ook Ruttes bende, dat bewijzen de feiten

bio keuze


Teken aub hier de Petitie !


Deel de Podcast >>> Stop de kap >>> zet muisaanwijzer op de speler, klik rechter muisklik om de mp3 te downloaden>>> kies audio opslaan.Vernietigende Boomstook, ziekmakende biomassacentrales, de zwaar vervuilende import van vervuilende en vogel insecten dodende windmolens en niet recyclebare zonnepanelen, alles wat de zgn groene redders doen is dodelijk voor flora en fauna !

groen links pvda d66 boomstook ecocide

made in china

 

Anno 2022  zijn er  in Nederland  40 000 doden elk jaar agv Luchtvervuiling. De sterfte zal drastisch toenemen door  de plannen van de misdadigers van  RUTTE4 en  handlangers zoals  Klaver van GL. Er zullen meer dan 624 smerige biomassa-centrales in Nederland in werking treden met NOODLOTTIGE GEVOLGEN !!! Dat Moet Stoppen !

vvd cartoen

Ontelbaar veel niet recyclebare afgedankte windmolens worden door de groene misdaad bende stiekem begraven in kostbaar natuurgebied waardoor de bodem vervuild en het leefklimaat voor mensen en dieren  steeds erger word verziekt

windmolens begraven

 

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen a.g.v. het wanbeleid van Ruttes Kartel zoals ook door SBB om de bomen met EU  subsidie te versnipperen en te stoken in kankerverwekkende biomassa-energiecentrales die 15 procent meer vervuilend zijn dan gascentrales. Dit is volledig in strijd met onze grondwet, de mensenrechten  en het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna) en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

groen linkse misdaad

Nederland heeft met 8 procent verhoudingsgewijs het minste bos van Europa, desondanks kapt Rutte verhoudingsgewijs meer dan in het Amazone woud. CO2 neutrale bomenkap voor biomassa is vernietigend voor flora en fauna. De EU en de regering Rutte III en GL zijn crimineel  bezig.Houtsnippers met enorme EU subsidies verbranden is minstens anderhalf keer meer vervuilend dan steenkool en levert nog meer uitstoot dan energie die opgewekt word door verbranding van het schone aardgas.


Zonder bomen kan er geen leven op aarde bestaan

belang van bomen


Rutte (VVD) Jetten( D66) Klaver( GL)  Samsom(PVDA)   Kaag, Wiebes,  Rosenmuller, De Jonge, Ollongreng,  Hoekstra, Seegers en de Kapitalisten  Frans  Timmermans en de boomstook bende van Vattenfall  SBB en Natuurmonumenten en de postcodeloterij maken Nederland  ziek, en alsmaar armer.

Biodiversiteit gaat kapot zoals de vogels door de moordmolens

Miljarden insecten gaan er elke dag dood in de wereld, de voedselketen loopt groot gevaar en de biodiversiteit  word verwoest,  ontelbare vogels overlijden door de vreselijke onduurzame lawaaierige niet recyclebare windmolens die per saldo meer co2 uitstoot veroorzaken wegens de productie, vervoer, aanmaak beton, metaal smederij, vervuilend onderhoud etc

 

Alle burgers, en alle organisaties voor het behoud van de bomen, de bossen de natuur, voor het redden van flora en fauna, voor het gezond maken van het klimaat, voor de redding van de aarde en de toekomst worden zeer dringend opgeroepen om met zijn allen actie te voeren in alle steden vd wereld zodat de  eu bende die ons KLIMAAT en onze toekomst verpesten, zoals die grunen, ruttes bende van WEF  van het pluche worden weggeveegd met de harde bezem der wet,  en vervangen door eerzame mensen die zich naar eer en geweten  inzetten voor het welzijn en de gezondheid van flora en fauna en de redding van Moeder Aarde. Het is nu of nooit, het gaat om het leven, of de dood.Nederland ontbost agv massa bomenkap sneller dan het Amazonegebied.

Nederland heeft met name  agv RUTTE wanbeleid het minste bos (8 %) van alle EU landen !

Nederland is het meest vervuilde land van de gehele EU.

Er is sinds Rutte I meer dan 30 000 hectare bos weggekapt. Rutte III wil nog veel meer onvervangbare bossen wegkappen  en  verstoken in ziekmakende biomassa-centrales. Dat moet ZSM stoppen !

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

RIVM, Milieudefensie, Longfonds. WHO (World Health Organization) , Greenpeace  en vele andere organisaties en natuurwetenschappers waarschuwen dringend voor de gevolgen van de vervuilende biomassacentrales zoals : steeds meer mensen en dieren met ziekten zoals astma, longkanker, COPD en hart-en vaatziekten.

Het verbranden van hout voor de opwekking van energie is  minstens 15 % meer vervuilend, met meer CO2 roet en fijnstof uitstoot, dan stoken op gas of olie

De biodiversiteit word op grote schaal door de massa-bomenkap vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met de mensenrechten,  het akkoord van Parijs  en onze grondwet.

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het totaal verbod op de massa bomenkap en biomassa-ovens in Nederland

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)
Stop deze subsidie ook wel SDE+ genoemd per direct vanwege de zeer schadelijke gevolgen voor mens, dier en de natuur door de vervuilende en zorgwekkende uitstoot en de verwoestende effecten hiervan op de luchtkwaliteit, ecologie en biodiversiteit

Aanplant van minstens 30 000 hectare aan nieuwe bossen, ter vervanging van de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 35000 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken aub hier de Petitie !


Het grootste ecologische schandaal van de eeuw: bomenkap boomstook biomassaCLINTEL doet interviews voor de redding van het Klimaat bij Café Weltschmerz zoals met mevrouw Fenna Swart, die uit de klauwen van de  KSS van GroenLinks wist te ontsnappen. Zij en steeds meer mensen en duizenden organisaties staan lijnrecht tegenover de vernietigende koers van de subsidie boomkap promotor van pedo kinderhuwelijken en  Klaver met zijn netwerk van Khasaarse Satanisten zoals Rosenmuller  die de Natuur op grote schaal met de landverrader Rutte en  de criminele bende WEF van Claus Swab  vernietigen en Flora en Fauna met kwade opzet vervuilen zoals met kankerverwekkende uitstoot van walmende biomassa centrales. Swart strijdt zoals steeds meer en meer mensen en steeds meer organisaties tegen de misdadigers  Rutte, Halsema, Rosenmuller, Samsom, Timmermans en de perverse sexmaniak Rob Jetten van D66 en het bestuur van de door hen  satanistische sekte via bedrog uitgerolde vuile Vatenfall centrales.


STOP DE BOOMKAP EN BIOMASSA  MAIL CAMPAGNE

Als eerste: Bewaar  deze pagina, teken en deel de petitie en deel deze pagina aub!

Roep de politieke partijen z.s.m. op,  stem ze weg, klaag ze aan, verjaag ze in pek en veren,  omdat de  miljardensubsidies voor de ziekmakende hout-gestookte biomassacentrales moeten worden STOPGEZET en er een verbod moet komen op de vreselijke  bomenmoord /ecocide en vervuiling van onze leef atmosfeer.

De door De EU geclaimde duurzaamheid van biomassacentrales is een pertinente leugen, omdat de uitstoot van CO2, fijnstof, en andere zeer schadelijke stoffen door biomassa-centrales, gevaarlijk is voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en voor het gehele Klimaat.

Stop de massa boomkap en vervuilende biomassa-centrales ! Dat kan door de onwetende en de criminele voorstanders van biomassa en boomkap zoals van PVDA D66 GroenLinks VVD en CU  een  bondige mail te sturen, en ze allemaal aan te klagen, met de claim dat zij hoofdelijk verantwoordelijk worden gesteld voor  alle uit hun beleid voortvloeiende schade, zoals ziek worden( Astma, COPD, Longkanker e.a.)   agv  wanbeleid zoals  het toestaan en opvoeren  van giflozingen in Nederland, en het subsidieren van lucht-vervuiling zoals door bomenstook in  ziekmakende biomassa-centrales.

De mailadressen van de Eerste Kamerleden van o.a. PvdA, D66, Groen Links en CU staan hieronder.

Roep hen tot de orde, klaag ze aan, het effect zal enorm zijn!

 

Hoogleraar Chemische Fysica Prof. Dr. Kees de Lange

DOEN DUS !!!!

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij, en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Stuur hen allemaal de claim mail!

PvdA

ferd.crone@eerstekamer.nl
MeiLi.Vos@eerstekamer.nl
e.m.sent@eerstekamer.nl
jopie.nooren@eerstekamer.nl
ruud.koole@eerstekamer.nl
jeroen.recourt@eerstekamer.nl

D66

annelien.bredenoord@eerstekamer.nl
petra.stienen@eerstekamer.nl
j.backer@eerstekamer.nl
boris.dittrich@eerstekamer.nl
alexandra.vanhuffelen@eerstekamer.nl
carla.moonen@eerstekamer.nl
henk.pijlman@eerstekamer.nl

Groen Links

margreet.deboer@eerstekamer.nl
r.ganzevoort@eerstekamer.nl
roel.vangurp@eerstekamer.nl
farah.karimi@eerstekamer.nl
saskia.kluit@eerstekamer.nl
paul.rosenmoller@eerstekamer.nl
gala.veldhoen@eerstekamer.nl
kees.vendrik@eerstekamer.nl

CU

mirjam.bikker@eerstekamer.nl
p.ester@eerstekamer.nl
tineke.huizinga@eerstekamer.nl
maarten.verkerk@eerstekamer.nl

Note: de hele openbare lijst van eerste Kamerleden vind je op https://www.eerstekamer.nl/…/ledenlijst…/f=/vl1smtivtlvc.pdf:


“Hoe haal je het in je hoofd om zo’n ding in het midden in een woonwijk te plaatsen, direct naast een school en vlakbij een ziekenhuis!”

biowaanzin

Dringende oproep aan banken om financiering van houtstook te stoppen

Amsterdam Comité Schone Lucht, Mobilisation for the Environment (MOB) en Leefmilieu hebben elf Nederlandse banken nadrukkelijk gevraagd om hun investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden per onmiddellijk te stoppen.

De brief is aan de CEO`s van de volgende Nederlandse banken gestuurd: ABN AMRO, Aegon, ASN Bank, ASR Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten, Deutsche Bank Nederland, ING Groep, Nationale Nederlanden Investment, Rabobank Nederland, SNS Bank en Triodos Bank.

Nederlandse banken dienen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en daarin het voorbeeld te geven. Als Nederland de klimaat- en biodiversiteitscrisis serieus neemt,  dan moeten banken hier een serieuze en leidinggevende rol innemen en hun investeringsbeleid rigoureus omgooien.

Help mee en stuur de brief

Middels deze brief willen wij u nadrukkelijk verzoeken om … als bank … uw huidige investeringen in biomassacentrales en kolencentrales die houtpellets verbranden, stop te zetten.Deze vorm van energieopwekking verergert namelijk de huidige klimaat-en biodiversiteitscrisis. Investeringsbeleid van banken dient, ons inziens, gericht te zijn op zowel energiebesparing als opwekking van échte hernieuwbare energie zoals zon, wind, bodemwarmte, aquathermie en dergelijke.Niet op vormen die de klimaat-en biodiversiteitscrisis verergeren, zoals biomassaverbranding.

Zie brief: Oproep aan banken

Enorme schade door Houtstook schuld van Ruttes Satanisten Kartel en GL

De voorbeelden van de zeer schadelijke gezondheidseffecten door houtrook zijn talrijk. Het Longfonds geeft aan dat zo’n 750.000 mensen met een longziekte in Nederland regelmatig benauwd en ziek zijn door houtstook.  Daarnaast wordt de kans op het ontwikkelen van kanker 12 keer groter geschat bij houtrook dan bij een vergelijkbare hoeveelheid tabaksrook.

De door Ruttes criminele bende fors gesubsidieerde boomstook veroorzaakt dodelijke gezondheidsproblemen bij steeds meer kinderen en zuigelingen, zoals infecties aan de luchtwegen, ernstige aanvallen van astma, Tinnitus, COPD, Longkanker.  Op zeer korte termijn kunnen meer gezondheidsklachten ontstaan. Een studie met vrijwilligers die in experimenten enkele uren werden blootgesteld aan houtrook, toont aan dat dit direct kan leiden tot gezondheidsschade.  Kortstondige blootstelling kan zelfs cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken zoals een plotselinge hartstilstand.

Ruttes Kartel heeft zich schuldig gemaakt aan prikgenocide en ecocide misdaden tegen de mensheid. Zij hebben willens en wetens stelselmatig gelogen en de uitermate schadelijke uitstoot ondersteund door subsidies op biomassacentrales en houtkachels te verstrekken, die op grote schaal tot ernstige problemen en de dood  leiden  en ontwrichting van de gehele samenleving.

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het gebied van volksgezondheid. MOB verzoekt gemeenten om de ernstige gevolgen van  het wanbeleid van  RUTTES Kartel  en GL  onder ogen te zien en de noodzakelijke maatregelen te nemen om de ecocide en verzieking van het leefklimaat en de gifmoord op Miljoenen Nederlanders te stoppen.

Zie brief van #MOB aan een aantal gemeenten: Brief van MOB naar gemeenten. 

 


About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.