De Publieke Sector moet in ere hersteld worden

Energie crisis

Rutte4 Klimaatwanbeleid is pure diefstal

Privatisering is funest voor de burgers

Als gevolg van het door Milton Friedman(zie een stuk verder op deze pagina de Film: “The Shock Doctrine”) aangeprezen en door Wim Kok en Gerrit Zalm ingevoerde Vrijmarktstelsel) voor de publieke sector, wonen vervoer, energie, zorg, etc, en wegens zeer forse en steeds hogere belastingen door de regeringen Rutte, zijn de prijzen voor publieke diensten veel hoger door kartel/kiesbedrog en is de kwaliteit er ook al helaas niet beter maar slechter op geworden.

In de zorgsector zijn wegens woekerwinstpraktijken en mismanagement grotere tekorten ontstaan, zoals te weinig goed opgeleid personeel en een gebrek aan verpleeghuizen en aan de modernste techniek. De eens nog door de overheid bestuurde Ziekenhuizen met een niet slecht maar laag betaald personeel, en een fors hoger betaalde directie, verwerden door de privatisering tot een commercieel bedrijven complex met een directie die miljoenen aan bonus opstrijkt zoals bij een Holding of BV.

De privatisering heeft niet geleid to wat beloofd was aan de kiezers, goede en meer voordelige diensten, want de privatisering heeft ertoe geleid dat alles vreselijk duurder werd, niet beter en daarbij komt ook nog eens dat de macht van publieke sector kwam te liggen bij Groot Kapitalisten met name de allerrijksten, die de kleinere aanbieders onderdrukken of de markt uitwerken(dumpen) door het aanwenden van hun enorme fortuin waarmee zij de aandelenmarkt manipuleren en dat voor de controle en uit niets ander dan blinde hebzucht.

Ziekenhuisdirecties en Politici met aandelen in de zorgsector zoals in BIG Pharma en de Vaccin-Industrie, het is te erg voor woorden.

Nederland en alle andere NWO landen worden anno 2022 geconfronteerd met de geprivatiseerde diensten die steeds duurder en voor steeds meer mensen onbetaalbaar en zelfs niet of pas na zeer lang wachten bereikbaar zijn, terwijl die diensten allemaal behoren tot de Universele Mensenrechten, zoals Het Recht op Goede Zorg, Recht op een passende Woning, Recht op Goed Onderwijs Recht op betaalbare Energie en het Recht op betaalbaar Vervoer etc.

Nederland heeft een enorm grote en tot 2070 toereikende aardgasbel, en sinds jaar en dag word aardgas voor zeer lage prijzen verkocht aan tal van andere landen. Er zijn contracten afgesloten voor de langere termijn.  Wegens aardbevingen( maar ook explosies die door speciale mijnen-teams  werden aangericht) in  Groningen Slochteren werd o.a.in het Energieakkoord afgesproken de winning fors terug te draaien en men besloot aan de Klimaattafels om te gaan verduurzamen door andere vormen van energie opwekking te kiezen zoals windmolens, zonnepanelen met subsidies, en de uitrol van grote biomassa-centrales en 600 kleinere boomverbrandingsovens in heel Nederland.

Men ging enorm veel voor Moeder Aarde onmisbare bomen wegkappen, of importeren om deze met SDK subsidie van de EU te verstoken, terwijl de stook van bomen minstens 15 procent slechter en ongezonder is voor de mens dan het stoken op het veel schonere aardgas. Bovendien werden hypermoderne relatief schone kolen-centrales gesloten, en dat in een tijdperk waarin in tal van landen juist meer en veel goedkoper aardgas word aangewend zoals in Duitsland dat ook al goedkoper gas koopt uit Nederland. In de VS ging men olv Donald Trump ook veel meer kolen verstoken en in China werden dan nog eens honderden grote Kolencentrales uitgerold.

NWO/KSS/VS/EU wil de Nederlandse boeren verjagen om meer winst en de totale controle over de volkeren te krijgen

Het zal duidelijk zijn dat het beleid van de regering Rutte dat is afgestemd op het vreselijk 1000 miljard Euro kostend Klimaatakkoord totaal niet deugt. Rutte4 en hun handlangers willen naast de eerder gemelde stommiteiten ook nog eens  de agrarische sector, onze meest duurzame boeren van de hele wereld, halveren, het land onteigenen (stelen) om het land aan te gaan wenden voor de bouw van woningen, fabrieken, windmolenparken en zonnepaneelvelden etc. Dit krankzinnig Klimaatplan is in alle opzichten oneerlijk crimineel en dodelijk voor de economie,  want de boeren worden op basis van onjuiste metingen door bedrog aangevallen en zij dreigen alles waar zij een heel leven voor hebben gewerkt te verliezen.

Klimaatakkoord is directe aanval op Economie

Het klimaatakkoord is ook vreselijk slecht omdat de duurzame kwalitatief zeer goede voedselproductie voor Nederland en de voor Nederland en afnemers in andere landen noodzakelijke export van duurzaam geproduceerde producten in gevaar komen met als gevolg,  hogere prijzen, niet deugdelijke  per vervuilende boten vervoerde voedselwaren,  veel meer werkloosheid, en nog veel meer meer noden en crises voor alle betrokkenen. Bovendien betekent het op grote schaal willen volbouwen van boerenland, een toename in de vraag aan diensten zoals energie, hetgeen ook nog eens  hogere vraag>hogere prijs) tot nog hogere energieprijzen zal leiden. Door als een gek nog veel meer te willen gaan bouwen word Nederland er beslist niet  beter, rijker, mooier en schoner op. Nederland is nu al het meest dichtbevolkte land van de wereld en het meest vervuilde land van Europa en Nederland heeft relatief gezien erg weinig bos, nog geen 8 procent. Het zal duidelijk zijn dat het schitterende boerenlandschap en de wonderschone bossen die er nog zijn niet verloren mogen gaan omdat Nederland daardoor totaal onleefbaar zou worden en dat is niet wat de burgers willen. Derhalve is het oneervol ontslag van Rutte4 meer dan noodzakelijk gezien de catastrofale misdadige koers die Rutte met zijn handlangers is ingeslagen

60 miljard euro beschikbaar

Minister Jetten heeft en budget gekregen van 60 miljard euro. Er is meer dan zat genoeg geld in de pot om goed aan te wenden. Het beste zou zijn om eerst alle gedupeerde Nederlanders te compenseren en niet voor de helft maar voor de volle honderd procent. Bovendien is het voor de redding van Nederland van levensbelang dat de regering Rutte opstapt, en dat er via nieuwe verkiezingen een betere regering word gevormd, die naar eer en geweten alle beschikbare middelen en gelden inzet ten dienste van alle burgers en voor het redden van Flora en Fauna.

Bovendien is ook het volledig de-privatiseren van de gehele Publieke Sector niet alleen nodig, beter en voordeliger, het is ook zeer nodig zodat de macht weer bij de kiezer komt te liggen en niet bij Groot Kapitalisten uitbuiters die de mensenrechten aan hun laars lappen en de wereld zoals altijd weer in de ergste ellende en oorlogen storten.

Kernenergie

De kolencentrales dienen weer open te gaan omdat er een ernstig tekort is aan zgn ‘renewable energy”die in feite fake is,  en dus in eerste instantie omdat de vreselijk schadelijke boomstook gestopt moet worden. Een nationaal referendum over de aanwending van hypermoderne Thorium Centrales is bovendien zeer aan te bevelen. In een groot aantal landen vd wereld word sinds jaar en dag trouwens rijkelijk gebruik gemaakt van (en steeds meer) Kernenergie zoals bijvoorbeeld in Frankrijk en de Oekriene.

Toelichting

 

#Fortuyn zag het aankomen dat de olv Milton Friedmann in Nederland door  Kok en Zalm met hulp van Kapitalisten zoals Frans  Timmerman, Diederik Samsom, Paul Rosenmuller, geprivatiseerde eens nog geweldig goed functionerende publieke sector (water energie vervoer zorgsector post vervoer onderwijs etc) vermaakt zou worden tot een wanstaltig schandalig woekerwinst KARTEL stelsel dat  zou gaan dienen als een geldmolen ten behoeve van de Kapitalisten Elite (NATO/VS) om daarmee oorlogen te financieren waar christenen en moslims het slachtoffer worden zoals in de Balkan, Yemen, Irak, Afghanistan,  Syrie  Libie en Oekraiene en meer dan 40 andere landen.

Milton Friedman, die he Vrijmarkt stelsel kwam aansmeren,  kreeg zoals wel meer graaiers die de boel bedonderden, van het merendeels door Kapitalisten bestuurde Nobel Committee een prijs zoals ook Obama de prijs vd vrede, en dat voor een president onder wiens leiding 7 miljoen weerloze Irakezen en 500 000 kinderen in Irak koelbloedig werden vermoord. VS/NATo hebben ontelbaar veel miljoenen mensen de dood ingejaagd   in meer dan 40 andere landen waar NATO>VS  oorlog had aangesticht en gevoerd.

Naturalisatie Noodwet Oplossing tegen Vrijmarkt Kartel Misdaad

De Naturalisatie Wet zou een oplossing zijn tegen de woekerwinst praktijken van de Vrijmarkt  Kapitalisten. De Naturalisatiewet omvat de totale afkoop van de  door list en bedrog geprivatiseerde publieke sector, de zorgsector van a tm z,  de energie sector en de rest en het aldus onder (GOED)  staatstoezicht brengen van alle publieke diensten om te komen tot een winstvrije voordelige en voor iedereen betaalbare publieke dienstverlening tegen de kostprijs.

Groter onder een kap inkopen en het stelsel via goed management besturen is goedkoper en veel effectiever en gunstiger zoals economen allemaal weten. Een woud van aanbieders die de prijs opdrijven via kartel- misdaad word door het onder Staats Toezicht brengen van de Publieke Sector verleden tijd.  De  Naturalisatie  omvat ook ambtenaren bezoldiging van al het Publieke Sector Personeel volgens het schalen systeem en de afschaffing van miljoenenbonussen voor zich verrijkende  hebzuchtige criminele bestuurders en directies die al dan niet of wel handelen met voorkennis.  Al het personeel zal door de Overheid bestuurd onder betere omstandigheden door een goed management en met meer en beter opgeleid personeel voortreffelijk zoals in de goede oude tijden functioneren”.

Het vervoer zoals het treinverkeer en het openbaar vervoer dient slim bestuurd te worden door de overheid en de diensten dienen tegen de kostprijs te worden aangeboden.  Het valt overigens bij de hervorming sterk aan te raden om de term “Koninklijk” of “Koninklijk Nederlandse  Spoorwegen” uit het hoofd te laten wegens de mateloze impopulariteit van het vrekkig Huis van Oranje en hun hebzuchtige handelswijze tav de Volkeren der Nederlanden en andere volkeren.

De Staat dient alle aandelen te kopen in de luchtvaart en zich te ontdoen van de steeds weer problemen veroorzakende graaiers van Air France. Er dient een einde te komen aan de voor Nederland  onvoordelige holding Air France-KLM.  Nederland zal zeer gebaat zijn met een door de Overheid bestuurde  hypermoderne allround Nederlandse Luchtvaart met bijvoorbeeld de naam “Dutch Air” en vervoer tegen veel lagere en redelijke prijzen

“wonen, vervoer, onderwijs, energie, zorg etc zijn  humane rechten.  De privatisering van de publieke sector is in strijd in strijd met de mensenrechten.  Politici hebben er met Kapitalisten een woekerwinst model van gemaakt dat via kartel monopolisering en  via BIG-Pharma gigantisch veel geld opslokt voor het spekken van de rijksten en zelfs via de schatkist voor de financiering van oorlogen en dat is verwerpelijk onacceptabel”

“Het kopen van aandelen zoals in de zorgsector al dan niet met voorkennis en het zich middels bedrog ten koste van de burgers verrijken door  Politici, medici, Big Pharma en Hoge Adel dient strafbaar gesteld te worden bij de Wet.  Zeer aan te bevel is een maximale preventie via dubbele controles en het toepassen van hoge straffen  waaronder 10 -30 jaar celstraf zonder vroegtijdige vrijlating en een boete van minstens 100 miljoen euro voor politici die het land verraden en de burgers extreem onrecht aandoen zoals Rutte en zijn handlangers Groot Kapitalisten”.

* Deel van concept : Naturalisatie Wetgeving  24  dec 2009

Update  29 09 2022 de Nord Stream Gaspijplijn van 25 miljard Euro is niet door Rusland maar zeer waarschijnlijk verwoest door de VS.

Zou Biden opscheppen met zijn “Europe is finished” of zou hij bedoelen dat ‘de mars door de instituties’, de LHBTQPedo ontwrichting, de omvolking, de inflatie, de gasprijzen, de pre-aanval op #NordStream2 en de KSS/VS  oorlog tegen de Russen en Europa gelukt is?

“its all about the KSS Government of the USA harming Europa/increae US export and stealing billions from the occupied( and never liberated) EU countries as well as commiting genocides on christians and muslims in lots of other countries.”

blckbx today: Nord Stream belang USA

Nord Stream

De sabotage van de pijpleidingen Nord Stream (NS) en Nord Stream 2 (NS2) in de Oostzee heeft het “rampenkapitalisme” naar een nieuw, levensgevaarlijk
niveau gebracht. De Duitse Wintershall Dea AG en PEG/E.ON; de Nederlandse N.V. Nederlandse Gasunie; en het Franse ENGIE hebben het Nord Stream gas nodig. De financers van NS2 zijn Wintershall Dea en Uniper, het Oostenrijkse OMV, ENGIE en het Brits-Nederlandse Shell. Wintershall Dea en ENGIE zijn beide mede-eigenaar en schuldeiser. Zij allen zijn vreselijk gedupeerd en hun woedende aandeelhouders willen dat duidelijk word wie de pijpleidingen heeft gesaboteerd, en ze willen de schade van 25 miljard euro vergoed krijgen. De Nord Stream pijpleiding is gesaboteerd door enorme explosies.

Op twitter stond te lezen in delen:

“Uit advies van “topambtenaren” aan Sigrid Kaag zou als we de leugenmedia mogen geloven, blijken dat ze vinden dat bakkerijen, slagers, cafetaria’s en mkb-bedrijven gewoon failliet kunnen gaan. ‘Gezonde marktwerking’, zeggen ze zogenaamd maar is het niet zo dat alle ambtenaren de voorschriften/bevelen opvolgen van de ministeries. En de zogenaamde groep (maar niet alle “topambtenaren” ) die van alles rondbazuinen zijn volgens de klokkenluiders gedurende vele jaren via nepotisme en bedrog aan hun zeer goed betaalde topfuncties gekomen, aldus een groepje KSS-ers die onder het gezag staan van KSS kapitalisten zoals Rutte en Kaag.

En waarom doen die zgn “topambtenaren” dan  zulke statements? Om Rutte en Kaag natuurlijk uit de wind te houden, zelf kan hun immers niets gebeuren en Rutte/Kaag wel, als men erachter komt dat Rutte/Kaag en andere Kss-ers de agenda 2030 (met onder meer de totale vernietiging van het MKB) uitrollen in het kader van de Great Reset van het WEF onder leiding van Claus Swab en de Groot Kapitalisten(KSS-ers)die de dienst uitmaken in Amerika.

KSS/Grootkapitalisten vijanden van een humane wereld

MEP Marcel de Graaff(FvD), zeer overtuigend: “De mensen worden beroofd van een menswaardig bestaan door het opjagen van voedsel- en energieprijzen, door het heffen van crimineel hoge belastingen … dit heet fascisme, dit heet totalitaire staat en dit heet dictatuur.”

Het bewijs dat de V.S. zeer waarschijnlijk achter de aanslag op Nordstream zit. Senator Johnson in gesprek met Victoria Nuland. Luister en huiver. Dit is een soort moord met voorbedachte rade.

Opmerkingen:

KSS is de afkorting van een geplande(Wereldregering) geleid door de “Captitalists Sun Sect”

KSS word ook wel Nieuwe Wereld Orde genoemd of NWO.

“Biden is helemaal niet dom of compleet van de wijs zoals de media en spindocters de wereld willen wijsmaken. Biden speelt alsof hij dom is en verward, en hij voert exact het plan van de KSS Groot Kapitalisten uit, dat niet bepaald vrede en welzijn brengt zoals in Europa, omdat Bidens KSS-tactiek bedoeld is voor de verrijking van de VS middels afpersing van de EU landen en voor de expansie dmv de oorlog in de Oekriene tegen Rusland”

“Pijplijningenieur: “het is zeer onwaarschijnlijk dat de Russen die miljarden hebben geïnvesteerd in hun pijplijn deze zouden saboteren terwijl ze gewoon de kraan kunnen dichtdraaien, dit moet wel het werk van Biden zijn die de EU wil afpersen en economisch verwoesten”

“Het denkpatroon  bij bepaalde mensen achter het creëren van chaos en ellende  heeft zich duizenden jaren kunnen ontwikkelen”

“Hoe meer inzicht je krijgt in de veelheid aan methodieken hoe simpeler het overzicht wordt. Als kind luisterend naar een grote mensen-wereld taal: “de wereld is mooi maar “sommige” mensen zo wreed”. 

“Not he people of the USA are vile but the Khasarian Kapitalist Sect ruling the States since the founding fathers (partly fake puritins) started the area of the most criminal US governments of the whole world causing WO I WO II and over 50 other wars”

“But there were other  and lots of war criminals too, warlords and regimes causing wars such as the Royals and Religious KSS Fanatics f.e.”

“Niet begrepen als kind en pas vele lange jaren later ga je het steeds en meer doorzien wat er in de wereld aan de hand is.”

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column, Nieuws and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De Publieke Sector moet in ere hersteld worden

  1. B.de Jong says:

    In 1 woord GEWELDIG, een 10+ voor een stuk werk wat gepubliceerd moet gaan worden in alle grote financiële bladen en beursbladen.
    Stan , jij moet wel begrijpen dat jij hier veel vijanden krijg die dit nooit willen horen dus brengt een kopie onder bij anderen of notaris, De huidige smerige regering en vele multinationals zullen dit niet willen zien of lezen en weten hier geen raad mee, dus denk nu vooral aan jezelf want jij zit (nog) NIET in een regering maar hoort hier wel thuis
    Door je kwaliteiten en inbreng van nieuwe visies en en kunde, bespreek dit ook met mensen met een hoger niveau en hoger op deze ladder staan maar maak nooit kopies voor die snuiters anders gaan zij er met jou buit van door, gebruik onzichtbare inkt die door een andere vloeistof tijdelijk zichtbaar is en na een tijdje weer verdwijnt tervoorkome om diefstal te voorkomen en maak er ook 1 die zichtbaar is en leg deze in een kluis ergens, veel succes en maak er wat moois van van die plannen.Grtz B.

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.