De Kamer zwijgt over de Vervuiling van Nederland


Beste mensen,

Er is heel veel gedebatteerd  en verkondigd, maar door geen enkel kamerlid zijn de oorzaken vd vervuilde leefomgeving (uitstoot door zeeboten/multinationals/vliegtuigen/biomassa centrales/bomenkap/ boomstook/giflozingen/chemtrails/pesticides/windmolen sf6 gas/plastics/e-stofvervuiling/vervuiling door oa CHINA/ en de gigantische uitstoot door vulkaan uitbarstingen/ enorme vervuiling/ onnoemelijke schade dood en ellende (en luchtvervuiling) door explosies van bommen raketten door oorlog en de vele atoombom proeven oa/ benoemd, alle Kamerleden hebben hierover gezwegen en met de leugenmedia meegedaan met de stikstof idioterie/afleiding van waar het echt over zou moeten gaan.

Ik heb een en ander samengevat in het Internationale Klimaat Dossier, hieronder treft U enkele fb posten ter introductie.


Stan Rams

De klimaatleugen(stikstof idioterie en verzonnen opwarming) werd aangewend om oa vervuilende van slechte kwaliteit zijnde made in china windmolens en zonnenpanelen en onduurzame e autos  te introduceren/aan te smeren, en men heeft de Kliaatleugen en Klimaatdiscussie eromheen aangewend om  de boerenstand te reduceren/decimeren/ en omdat men een communistisch heers en verdeel stelsel in wil voeren( ten dienste van  Hoge Adel en de rijkste elite) met daarin de geplande forse beperking van burgers rechten, vrijheid en recht op geld en bezit. Eveneens word de niet rendabele ruziemakende  en verdeeld eu  ( er zijn structureel enorme demonstraties en protesten in div landen) bijeengehouden door het misdadig  overhevelen van (van het volk gestolen/afgeperste enorme bedragen en pensioen) van het ene rijke naar het andere straatarme land en oliarchen ( KSS ers) en men besteed gigantisch veel geld aan oorlogen ten dienste van oorlogszuchtig  grotendeels bankroet Amerika en het Amerikaans Industrieel Wapencomplex.

Auteur

Stan Rams

Door geen enkel kamerlid zijn de oorzaken vd vervuilde leefomgeving (uitstoot door zeeboten/multinationals/vliegtuigen/biomassa centrales/bomenkap/ boomstook/giflozingen/chemtrails/pesticides/windmolen sf6 gas/plastics/e-stofvervuiling/vervuiling door oa CHINA/ en de gigantische vulkaan uitbarstingen/ en enorme vervuiling/de onnoemelijke schade dood en ellende (en luchtvervuiling) door explosies van bommen raketten door oorlog en de vele atoombom proeven oa/ benoemd, allen hebben er omheen gedraaid en meegedaan met de stikstof idioterie/afleiding van waar het echt over zou moeten gaan..
Auteur

Stan Rams

Er word nog steeds gekapt In nederland, wonderschone en om veel redenen vd mens en voor de gezondheid en het klimaat noodzakelijke en onvervangbare bomen worden gekapt en verdwijnen in meer dan 500 door rutte uitegerolde kankerverwekkende gesubsidieerde biomassa centrales, fijnstof veroorzaakt longkanker/COPD/ de natuur verdwijnt, nederland heeft met 8 procent relatief het minste bos van alle landen van de EU. Nederland is het meest dichtbevolkte land van de eu, met de hoogste sterfte van de wereld agv KANKER.
Auteur

Stan Rams

elk mens heeft per land/// behoefte aan een verschillend pakket met soorten voeding, er zijn oa koude landen natte landen droge landen en warme zon landen etc. De aard soort en samenstelling van de voeding zijn vd gezondheid belangrijk per land/ zo is in nederland de schijf van 5 erg belangrijk een gevarieerde voeding met oa in de winter “winterkost”. Verdiep u ook eens goed in de noodzaak van (dan wel verstandig) vlees eten/ het mijden van snacks/hamburgers/vet en vitamine tekorten zoals tekort aan proteines/vitamine d en c….
Auteur

Stan Rams

Onze nl boeren zijn de beste meest duurzame van de wereld/onmisbaar vd economie en vd voedselvoorziening. Veel word evenwel geexporteerd. Kapers willen de markt overnemen zoals Amerika( oa Gates blackrock/vanguard) Argentinie Duitsland Frankrijk etc. Er is evenwel nimmer gesproken over de agro sector en aanwending van monsanto pesticides etc. Koemest kan gebruikt worden v export om schrale landstreken vruchtbaar te maken. Koemest kan goed aangewend worden voor opwekking energie/ biogas etc. Kunstmest evenwel is zeer slecht voor het Klimaat.
Auteur

Stan Rams

de strepen in de lucht chemtrails met aluminium barium strontium ea, in de Kamer heeft geen een dit aan de orde gesteld of een parlementaire enquete verzocht.
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Auteur

Stan Rams

de gezondheidsschade door Ethervervuiling door oa EMF WIFI en G straling in  schandalig genoeg niet aan de orde gesteld
Auteur

Stan Rams

dat de nl Kolencentrales de beste en meest duurzame schoonste(minst vervuilende) kolen centrales zijn van de hele wereld.
Auteur

Stan Rams

dat Duitsland een lange tijd het gebruik van gas/lpg heeft gesubsidieerd omdat gas de schoonste vorm van fossiele energie is. maar Rutte heeft er met list en bedrog van alles aan gedaan om het gebruik van schoon gas tegen te werken
Auteur

Stan Rams

Nederland heeft steeds nog de grootste aardgasbel van Europa, er zit minstens nog 1000 miljard kuub in Groningen. Er is sprake van regionale aarbeving schade/ die deels is veroorzaakt door de mens (oa bevingen door het doen instorten van aardlagen dmv explosies veroorzaakt door een speciale mijndienst van het leger. Dit werd gemeld door klokkenluiders en dient uitgezocht te worden zo ook de gerapporteerde MEETFRAUDE. mbt bevingen.
Auteur

Stan Rams

dat volgens meer klokkenluiders in Duitsland diesel word gebruikt voor stroom, en deze stroom word geleverd aan de zgn duurzame windmolen netwerken. Windmolens vervuilen/ ze zijn onduurzaam/ onrendabel/ productie in China, vervoer per boot en plaatsen met veel beton is zwaar vervuilend U bent bedrogen

Stan Rams

dat gas word ge-exporteerd naar Duitsland waar men met gas energie opwekt om deze in de vorm van electriciteit terug levert aan Nederland, met een zeer hoge belasting erbij. De accu van e wagens verslijt sneller dan u denkt, e voertuigen zijn niet bepaald veilig wegens brandgevaar etc,  en het vervangen van de versleten accu is vreselijk duur( 15 000 e en meer)  en voor de meeste mensen onbetaalbaar, daardoor worden er nu al in de wereld honderdduizenden e autos  per jaar  vroegtijdig gedumpt, hetgeen een gigantische aanslag is op Flora en Fauna
Auteur

Stan Rams

het feit dat de gaskraan van Groningen helemaal niet dicht is gedraaid en steeds nog open staat en dat er contracten zijn met oa italie voor de levering van enorme hoeveelheden gas

Stan Rams

waarom word er niet gesproken over 6000 onveilige en veel lekkende gasputten van NAM?
Auteur

Stan Rams

ecocide uitrollen in 600 stook centrales ontelbaar veel onvervangbare bomen verstoken met kankerverwekkende uitstoot en toxinen v biomassa centrales is het werk van de duivel aanbidders rutte klaver kaag jetten halsema rosenmuller wiebes t de graaf herben v agt de jonge bikker het haus vom oranje en de rest van de smerige KSS misdadigers

About Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com
This entry was posted in Column, Gezondheid, Natuur, Nieuws and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to De Kamer zwijgt over de Vervuiling van Nederland

 1. Stan Rams says:

  2 Conclusie Oplossingen.

  Veel winst zou kunnen worden geboekt door vervuilende biomasa-centrales en dieselauto’s te verbieden.

  Inzetten op de aanwending van schoon aardgas! Stop met de Merkel-RUTTE waanzin van een algeheel gasverbod.

  Wat de regering moet doen is vervuilers laten betalen voor de vervuiling in plaats van subsidie te geven.

  Weren, en desnoods sluiten van Multinationals die het land, de bodem,en het water vergiftigen zoals door illegale lozingen.

  Hoge boetes, en hoge straffen voor Duitse kapiteins en hun bemanning, de beslagname van alle Duitse tankers die in de Nederlandse rivieren enorme hoeveelheden gif lozen.

  Zowel bedrijven als particulieren rekeningrijden inclusief toeristen die hier gratis rondtoeren, laten betalen voor elke km vervuiling.

  Biomassa centrales per defenitie allemaal sluiten.

  Stoppen met subsidies voor elektrische autos, omdat deze op vervuilende biomassa- en kolenstroom rondtoeren.

  Subsidies voor op LPG gas rijdende wagens. Subsidies voor de ombouw.

  Schadeloos stellen van Tesla wagen bezitters. Tesla wagens verbieden.

  Subsidieren van isolatie.

  Centraliseren, verbeteren en het Goedkoper maken van gehele Openbaar Vervoer

  Aanschaf subsidies voor fietsen( geen e fiets maar gewone fietsen)

  Tegen gaan van alle vormen van verspilling.

  Meer recycling zoals flessen van glas, draagtassen van biologisch verantwoord materiaal etc.

  De beste manier om klimaatverandering tegen te gaan is door meer bomen te planten dan we kappen en de gekapte bomen enkel te gebruiken als bouwproduct. De subsidies moeten we gebruiken voor echte schone oplossingen zoals extra isolatie voor huizen, wind- en zonne-energie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

  Antie-plastic wetgeving.

  Aanwenden van en Investeren in nieuwe technologien zoals Koolfilters en nieuwe filtertechnieken om de uitstoot van fabrieken en centrales optimaal te reduceren.

  Beperken van buitenlands toerisme, beperken van aanvoer verkeer via vliegtuigen( Schiphol) en grote boten.

  Vakanties in eigen land bevorderen door verlaging belastingtarieven, en goedkoper openbaar vervoer.

  Aanleg nieuwe natuurgebieden met veel bossen en aanzienlijk veel voedslbossen.

  Forse beperking van het vliegverkeer Schiphol.

  Totaal verbod op verbranding buitenlands afval in Nederland

  Totaal verbod op vuilverbranding in alle stedelijke gebieden zoals sluiting van de grootvervuiler AEB te Amsterdam

  Geen vervuilende windturbines en of windmolens meer subsidieren ivm klimaatvervuiling, ze zijn onrendabel, de fabricage is vervuilend, ze zijn niet nodig wegens capaciteitsoverschot, en ze veroorzaken massa sterfte zoals bij insecten vogels etc Bovendien veroorzaken ze lawaai en recycling is onmogelijk

  Bodemsannering voor vervuilde gebieden zoals o.a.in Limburg, Groningen, Leiden en Dordrecht etc.

  Schoon maken en afbreken van 6500 vervuilde gas en olieputten zoals gifputten van de NAM

  Sancties tegen Duitsland, Belgie en Frankrijk Multinationals

  Strikte beperking en hoge boetes( miljarden) voor Multinationals zoals Dupont Shell DSM Tata Steel Rother Bayer Hoechst Akzo-Nobel etc wegens het verpesten van ons leeflimaat door kankerverwekkende uitstoot en illegale giflozingen.

  Duitsland dwingen de enorme vervuiling in de Duitse Roer, die via de rivieren ons land in stroomt, te stoppen.

  Aanplant van minstens 30 miljoen bomen en de aanleg van minstens 100 000 hectares aan voedselbossen

  SBB en Natuurmonumenten deprivatiseren en volledig onderbrengen bij de overheid.

  Strafrechtelijke Vervolging van corrupte politici en directies die ons leefklimaat willens en weten verzieken.

  Naturaliseren( afkoop) van bosbezitters die bossen of natuurgebieden niet onderhouden of bossen wegkappen voor puur geldgewin

  Sterk beperken van houtstook.

  Staatsbosbeheer deprivatiseren en onderbrengen bij de Overheid voor een professioneel duurzaam natuurbeheer zonder winstoogmerk

  Harde straffen voor gifdumpers noodzakelijk

  Centralisatie van de geprivatiseerde publieke sector, zoals water energie vervoer (en andere publieke diensten zoals zorg, woonmarkt, arbeidsvoorziening,telefonie) om te komen tot een gebalanceerde afstemming en goedkopere diensten verlening.

  Nederland hervormen naar een duurzame groene economie. o.a. voedselbossen.

  Beperken van de drastische bevolkingsaanwas zoals door het stoppen van de massa immigratie.

  Bevorderen uitstroom. Minder mensen minder productie minder consumptie minder vervuiling. Krimp is niet negatief, maar wenselijk en noodzakelijk..

  Liever een groen gezond land met minder veel mensen dan een propvol totaal verpest en door vervuiling stervend land zonder toekomst

  Investeren in nieuwe veiligere kernenergie zoals Thorium, Zo ook onderzoek naar Waterstof Energie, en bijvoorbeeld Solonuminescentie Energie(hier is nauwelijke onderzoek naar gedaan en het bied volgens wetenschappers mogelijkheden zoals het opwekken van warmte in water zoals door een beheersbare koudfusie.

  De energiemix voor 2040 laat zien dat olie met 30% de grootste bijdrage blijft leveren. Vanaf 2030 wordt de rol van gas belangrijker dan die van kolen. Dit staat in nogal schril contrast tot de Nederlandse opvatting dat we binnenkort zonder gas zouden kunnen. Duidelijk is dat het gebruik van fossiele brandstoffen in 2040 nog steeds verreweg zal domineren. Alternatieve energiebronnen (wind, zon, en curieus genoeg ook biomassa waar zo langzamerhand niemand meer in gelooft) dragen in 2040 met elkaar ongeveer 17% bij.

  Een belangrijke les uit de cijfers is, dat alle alternatieve energie, ondanks de groeiende bijdrage in de energiemix door gigantische investeringen, met ~17% in de verste verte niet in staat is om de voorspelde groei in de energiebehoefte van 30% zelfs maar bij te benen. Alleen fossiele energie is vooralsnog in staat de groeiende wereldenergie-behoefte te dekken. Tot zover voorlopig de groene illusies.

  De huidige politiek van het inzetten op alternatieve energiebronnen kán niet werken en zál niet werken. Niettemin zet een onwetende politiek hier uitsluitend op in. Voor wie niet blind is, zijn de toekomstige gevolgen van dit ‘beleid’ duidelijk. Het veroordeelt grote delen van de wereldbevolking tot grootschalige energiearmoede, met alle kwalijke gevolgen van dien. Dergelijk beleid kan om die reden dan ook niet anders dan misdadig genoemd worden. Nogmaals, en voor alle duidelijkheid, de huidige fixatie op alternatieve energiebronnen die aantoonbaar niet kúnnen werken, verdient zonder terughoudendheid het predicaat misdadig.

  Het antwoord dat hout snijdt is een geleidelijke overgang van fossiele brandstoffen naar moderne veilige Thorium kernenergie. Geleidelijk, want we hebben daar ook rustig de tijd voor.

  Moderne veilige kernenergie biedt de hoognodige oplossing voor een veilige, betrouwbare, beschikbare en betaalbare grootschalige energievoorziening op wereldschaal. Hoewel kernenergie op basis van de uraniumcyclus nog steeds uiterst zinvol is, zal op een termijn van zeg vijftig jaar ingezet worden op de nieuwe technologie op basis van de thoriumcyclus, vanwege de belangrijke voordelen die thorium biedt:

  Kernenergie levert CO2-vrije energie. Daardoor wordt het huidige verhitte CO2-debat irrelevant. Of CO2 nu wel of niet tot een desastreuze opwarming van de aarde leidt, wordt opeens een zuiver academische vraag.

  Energieopwekking met behulp van kernenergie is (in tegenstelling tot wind en zon) vraaggestuurd. Er wordt alleen energie geleverd als die ook nodig is.

  Thorium is zeer ruim voorradig, en ook beschikbaar in een groot aantal landen die geen politiek risico vormen. Dit in tegenstelling tot olie.

  Thorium is zeer goedkoop en momenteel in feite afval bij de winning van andere metalen.

  Thorium is voor vrijwel 100% bruikbaar als brandstof, dit in tegenstelling tot uranium.

  Thoriumcentrales op basis van het Molten Salt Principe (MSR) zijn inherent veilig. Het Molten Salt Principe is in de jaren ’70 van de vorige eeuw uitgebreid en met succes getest in het Oak Ridge National Laboratory in Tennessee in de VS. Een Molten Salt Reactor werkt bij temperaturen van 550-700 graden Celsius, en bij lage druk.

  Proliferatie van radioactief materiaal is nauwelijks mogelijk, omdat dan het radioactieve materiaal van de fluorhoudende zouten gescheiden zou moeten worden.
  Afval gevormd in de uraniumcyclus kan gebruikt worden als neutronenbron in de thoriumcyclus. Daarmee wordt een afvalprobleem vermeden.

  In de thoriumcylus is de vorming van zeer langlevend radioactief afval slechts een kleine fractie van die in de uraniumcyclus. Bovendien kan dat afval weer als brandstof gebruikt worden.

  De kosten van een moderne kerncentrale zijn beperkt en worden in Nederland voor tweederdedeel bepaald door overbodige bureaucratische regelgeving.
  De kosten van kernenergie zijn slechts een geringe fractie van de 1000 miljard euro nodig voor grootschalige en tevergeefse inzet op wind en zon.

  (Thema Thorium: Bron: zie OpinieZ )

  Zonder kernenergie zal de wereld binnen een paar honderd jaar ten onder gaan aan energie-rampspoed. Mèt kernenergie kunnen we voorlopig voor tienduizenden jaren voort met het opbouwen van een geavanceerde samenleving met een sterk toenemende energiebehoefte op basis van veilige, betrouwbare, ruim beschikbare en betaalbare energie.

  Waarachtig een perspectief dat de moeite waard is om na te streven.

  Wilt U deel uitmaken van de globale Natuur Bescherming Beweging. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er speelt en richt je leven zo duurzaam mogelijk in. Bespreek de vervuiling van het Leef Klimaat ( de lucht, de bodem, het water door de reg Rutte) met je familie, vrienden en collega’s en eis actie van de politieke partijen in je stad of land. De kwaliteit van jouw leven en de toekomst, je leven en gezondheid hangen af van jouw inzet. Begin vandaag en deel dit dossier, opdat de corrupte regeringen en hun criminele handlangers weggestemd worden, en vervangen door eerzame rechtschapen mensen die Moeder Aaarde door goed beleid met alle liefde koesteren, weer gezond maken en redden van de dodelijke klimaatvervuiling.

  Natuur Bescherming Beweging

  Amsterdam,

  12 januari 2020

  Einde deel I Introductie inventarisatie

  Word vervolgd.

  Binnenkort alhier op deze pagina:

  Deel II Internationaal Klimaat Alarm

 2. Stan Rams says:

  Koemest kan men aanwenden om onvruchtbare gronden in andere landen vruchtbaar te maken en men kan het zgn mest overschot aan koemest aanwenden in de vorm van gedroogde briquettes als stookmiddel om een schonere vorm v energie op te wekken zoals met bio gas… ruttes kartel gl pvda en het misdadige oranjehuis met aandelen in de klimaat verziekende kunstmest industrie dienen aangeklaagd te worden en berecht tot celstraf en onteigening wegens oa klimaatverpesting op grote schaal

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.