We komen niet uit de coronahoax als het vals testen niet op de schop gaat!Biochemicus Drs. Mario Ortiz Martinez  legt haarfijn het bedrog uit met de PCR-test  en de rampzalige gevolgen van het wanbeleid van RUTTE III

Een verkeerde analyse van een PCR-test is volgens RIVM een positieve PCR-test. Wat nu vertaald wordt naar ‘besmet zijn’.  Duidelijk is dat bij een ct-waarde boven de 29m,  men dus ook geen Covid-19 virus heeft weten te kweken. DE CPR test deugt niet.

“DE PCR-TEST KAN HELEMAAL GEEN LEVENDE VIRUSSEN OPSPOREN”, ZEGT UITVINDER/NOBELPRIJSWINNAAR KARY MULLIS! DUS DE CORONA-TEST SPOORT GEEN CORONA OP, WEL RESTJES VAN VROEGERE VERKOUDHEDEN/GRIEPJES! 

‘RUTTES KLIEK  WIL DE TEST NIET LATEN ONDERZOEKEN TERWIJL ER WEL 90% FOUT-POSITIEF ZIJN!

Dit betekent dat ruim 90 procent van alle testresultaten vals positief is, en dat er sprake is van een totaal verkeerde test en analyse, zoals dat ook in andere landen werd geconstateerd.

Viroloog Jaap van Dissel moet zich vandaag op 23 oktober 2020 melden bij het Paleis van Justitie.

De aanklacht luidt:

Er gaan veel en veel meer levens verloren door de lockdown dan er ooit mee gered zullen worden. De eed van Hippocrates is daarmee overschreden: Primum non Nocere.

Deel dit bericht massaal want dit is een doorbraak. Bekijk via onderstaande link het gehele interview:  https://lnkd.in/dUmz2uF

RIVM-baas Jaap van Dissel, burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van de veiligheidsregio’s en  Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn doodsbang wegens  hun posities die op het spel staan want tienduizenden artsen en juristen protesteren tegen Rutte en het RIVM wegens wanbeleid.

Vrijdag werd er een  extra ministerraad ingelast wegens de protesten tegen het door Rutte en  zijn kliek schenden van de wet, het stelselmatig liegen over Corona, en wegens de valse CPR- testresultaten.

De veroorzakers van de ellende zoals Marc Rutte, Hugo de Jonghe, Kim Putters, Hubert Bruls, Ab Osterhaus en Jaap van D, zochten elkaar op,  om zich via valse propaganda(NOS)  en nep-wetenschap tegen de Grondwet en de medische wereld te keren en Nederland door valse testen in de crisis te houden.

Duizenden artsen en juristen voelen zich niet serieus genomen door Rutte die de wet en de geneeskunde aan zijn laars lapt.Ruttes handlangers bedreigen  artsen zoals met ontslag. Praten voor artsen betekent een risico voor hun baan. Artsen die opstaan worden door Ruttes Bende  gecensureerd. Denk aan Rob Elens en David Prins. De RT-PCR test is  volgens de maker van de test Mullis totaal niet geschikt voor diagnose van Corona virale effecten. In deze video worden meer  misstanden aan de orde gesteld.

Rutte wil een spoedwet maar het invoeren van een wet heeft een legitiem doel nodig. In dit geval wordt er gesproken over een klasse A epidemie op basis van de classificatie van de WHO uit maart 2020. Inmiddels is de mortaliteit van het virus 0,23 wereldwijd en kan onmogelijk nog van een klasse A epidemie worden gesproken. Rutte is dus totaal verkeerd bezig.

Nederland moet per direct haar eigen beslissing nemen en zorgen voor het oneervol ontslag van Rutte III wegens wanbeleid. Er word namelijk steeds nog gewerkt met een indicator PCR test. Die test is hoog sensitief en geeft niet aan of er ook daadwerkelijk een besmetting met het COVID-19 virus heeft plaatsgevonden, laat staan dat dit patiënten zijn en zij opgenomen moeten worden.

De CPR-test geeft daarom een hoog percentage fout positieven en deze worden besmettingen en COVID verdachten genoemd en ook als zodanig in de ziekenhuizen behandeld. Dit levert een enorme druk op in de capaciteit. Tevens worden op basis van deze ondeugdelijke test ook zorgpersoneel getest met dezelfde foutmarge waardoor gehele teams 3-7 dagen thuis in quarantaine zitten. We spreken hier van een capaciteit probleem in de ziekenhuizen dat na 7 maanden nog steeds niet geregeld is. Rutte hanteert een verkeerde testmethode. Er is inmiddels een specifieke ademtest beschikbaar die binnen enkele minuten resultaat geeft. Deze crisis is dus een management crisis en een testcrisis en er is dan ook  geen enkele reden om wetgeving te implementeren die ons democratisch bestel ondermijnd en de Kamers buiten spel zet.

In elke afweging van wetgeving moet gekeken worden of er alternatieve en minder zwaarwegende middelen zijn om het doel te bereiken. Het lijkt ons duidelijk dat deze er zeker zijn en vooral gezocht moeten worden in het regelen van capaciteit (aanvullend in Duitsland en de VS en wellicht China) alsmede het direct stoppen met de PCR test op de gehele populatie. Vervolgens zal er dan specifiek en gedifferentieerd beleid ingezet kunnen worden op de kwetsbare groepen, in overleg met deze groepen zelf.

Bij elk wetsvoorstel zal een volledige bevoegdheid van de Eerste en Tweede Kamer van toepassing moeten zijn op de ingang en stop van de wet en de onderliggende ministeriele regelingen. Bij ministeriele regelingen die (in)direct impact hebben op grondrechten zal de Eerste Kamer met een ruime meerderheid van minimaal 2/3 van de stemmen moeten instemmen. Tevens zullen de criteria zeer duidelijk vastgelegd moeten worden inzake type en mate van noodsituatie.

Steeds meer artsen beseffen dat er iets vreselijk mis is met het RUTTE beleid rond de coronacrisis. Dat werd ook duidelijk bij een congres op 11 september in Driebergen. Daar vond een congres plaats onder de titel Medical and Ethical Emergency Deliberation (M.E.E.D.)” Medisch en Ethisch Spoed Overleg

Petitie

Wij kritische burgers  constateren

  • Het RIVM heeft gemorreld aan gegevens rondom coronaverspreiding in relatie tot ventilatie
  • onafhankelijk onderzoeker Maurice de Hond eist dat de Tweede Kamer actie onderneemt.
  • Betrokkenen moeten onder ede gehoord worden in de Tweede Kamer, vindt hij. Ook moet beslag worden gelegd op hun e-mails.
  •  Teken de Petitie

Door Stan Rams

Stan Rams, geboren te Heerlen Limburg Nederland, 7 september 1958. Amsterdam S V N Kunst, muziek, innovatie, inspiratie, multimedia en sociale netwerken. Contact: stan@stanrams.com

Laat een reactie achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.