teken de petitie stop de massa bomenkap

petitie bomenkap

 

beste mensen,

In Nederland worden steeds meer wonderschone bomen en bossen gekapt, zoals door SBB om te versnipperen en te stoken in bio-energie centrales met eu-subsidie.  Dit is volledig  in strijd met artikel 191(1) van het EU verdrag. De massa bomenkap is zeer slecht voor mens en dier (flora en fauna)  en moet dan ook z.s.m. verboden worden! Alle bossen en bomen moeten behouden blijven ! voor nu en de komende generaties.

Opgepast!

Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied

Er is sinds Rutte I al  meer dan 30 000 hectare bos weggekapt

Het verbranden van  hout voor de opwekking van energie is 15 % vervuilender met meer CO2 uitstoot dan stoken op gas of olie

De bio-diversiteit word op grote schaal door SBB en anderen vernietigd.

De massa bomenkap is in strijd met artikel 191(1) van het EU verdrag!

&&&&&&&&&&&&&&

Petitie

&&&&&&&&&&&&&&

wij burgers, verzoeken de regering:

ZSM het  totaal verbod op de bomenkap  in Nederland.

Uitsluitend kappen met kapvergunning als daartoe een zeer goede reden is zoals voor de veiligheid of wegens een aantoonbare boomziekte.

Stop alle subsidie op hout biomassa (= 15% meer CO2 uitstoot dan steenkool!)

Aanplant van 30 000 hectare aan nieuwe bossen,  ter vervanging van  de reeds gekapte bossen

Jaarlijks 3500 hectare extra aanplant van gemengd bos en bomen

Wij hebben recht op, en eisen een permanent duurzaam boom- bos- natuurbeleid!

Wij  en de komende generaties en alle dieren verdienen een betere toekomst!

Teken  aub  hier de Petitie !