Stan Rams Wilhelmus blues  Victoria Plazza Amsterdam 2014

Stan Rams Wilhelmus blues Victoria Plazza Amsterdam 2014 Public

Stan Rams

1 year
8,406,522 Views
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
Share 0 1

Share Video:

Category:
Description:
Stan Rams Wilhelmus blues Victoria Plazza Amsterdam 2014.

Tekst van het wielhelmus

Wilhelmus van Nassouwe, blijf hij tot in den dood, In Godes vrees leven, daar dees de Mammoth, zijn ziel heeft gegeven, terend van ‘t burgers brood.

Zo bidt God nacht ende dag, dat Hij u helpen mag, Gij, o God de Heer, op U alleen mens kan bouwen, God, onze Heer, het zoet, alleen doet maken alles rein en goed.

Zo doet dees prins, naar het zoet verlangen, met zijn pracht en praal, en vorstelijk gegroet, welk is, dat hij meent te leven, door de Heer verheven ten dienste van volk en vaderland, als een held met een blij gemoed.

Zo het den wil is des Heren,van hierboven, die alle dingen regeert, Bid dat Hij ziel en vaderland zal redden, harten en ‘t geweten zal maken een en rein, van onschuld goed en fijn.

Oorlof, weet gij arme schapen zijt in groten nood, uw herder zal edoch niet slapen, al zijt gij noch zozeer verstrooid, tot God haast u zich te begeven, zijn heilzaam woord neemt dat aan, als vrome broeders en zusters elkander lief te hebben, daar ‘t zal hier haast zij gedaan.

Bidt God nacht ende dag, dat Hij mij u helpen mag, God de Heer, waarop U steeds kunt bouwen, God, het zoet, dat u schapen met ere in het veld gebied te leven, als broeders en zusters met een rein geweten, en een blij gemoed.

Voor God haast U te belijden, tot Zijner groten macht, dat U ten alle tijden, Koning Jesus verwacht, God den Heere, der hoogsten Majesteit, in den gerechtigheid.

Zie ook: http://www.stanrams.com/stan-rams-wilhelmus-blues-victoria-plazza-amsterdam-2014/

Comments:

Comment