Corona-angst, nihilisme en de zin-vraag. Een gesprek met Ad Verbrugge

Corona-angst, nihilisme en de zin-vraag. Een gesprek met Ad Verbrugge

User Photo
admin

2 months
9 Views
Share Report
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 1
Category:
Description:

Marlies Dekkers in gesprek met filosoof Ad Verbrugge over de coronacrisis en de thematiek van zin. “Mensen zijn op allerlei manieren heel erg afhankelijk van alles waarin ze leven, zonder dat er een innige band is waarop ze kunnen terugvallen.” Verbrugge vertelt dat dit kanaal, ooit begonnen als ‘Voor de ommekeer’, was opgericht vanuit de intuïtie dat er fundamentele zaken aan het verschuiven zijn. Als cultuurfilosoof probeert Verbrugge dat te duiden en onder woorden te brengen. “We merken dat de orde die we hebben opgebouwd met elkaar – eigenlijk al sinds de Verlichting, en iets korter vanaf de Tweede Wereldoorlog – dat die langzaam uitgehold raakt.” Nu in de coronacrisis zien we dat volgens Verbrugge precies gebeuren. “En dat heeft iets te maken met de ervaring van zin of zinvolheid” Wat hij daarmee bedoelt? “Dat wijst op de onderliggende stemming, de geestesgesteldheid, die nodig is om met elkaar op een bepaalde manier te leven.” Om dat in een breder kader te plaatsten schetst Verbrugge de sociaal-culturele ontwikkelingen van de afgelopen decennia. We zijn onder het mom van individualisering en vrijheid anders gaan samenleven. Deze ontwikkeling is ambigu: het heeft ons veel gebracht, maar het levert ook een bepaalde druk op, namelijk: “Jij moet als regisseur van je leven er het maximale uit halen.” Traditionele verbanden zijn verdwenen en bijvoorbeeld ons werk, waar men van oudsher zelfvertrouwen en een identiteit aan ontleende, is steeds flexibeler en diffuser geworden. Technologisering en digitalisering heeft dat proces bovendien versneld. Verbrugge: “Mensen zijn op allerlei manieren heel erg afhankelijk van alles waarin ze leven, zonder dat er een innige band is waarop ze kunnen terugvallen.” Dat maakt ons veel kwetsbaarder dan we aan de buitenkant lijken. In die context van onzekerheid en een gebrek aan fundament vindt de huidige coronacrisis plaats. Dat heeft geleid tot veel angst, zo vertelt Verbrugge. “Als je het over angst hebt, is dat bij uitstek ook de ervaring van onmacht.” Het toont in die zin de geestesgesteldheid of de zin-ervaring die reeds aanwezig was. Nu heeft dat volgens Verbrugge geleid tot een atmosfeer waarin we heel makkelijk van alles loslaten. Daarmee dreigen we evenwel te vergeten om de vraag te stellen welke zaken we waardevol vinden. Wat willen we met alle huidige verandering beschermen, en waarom? Verbrugge: “Je ziet dat het gesprek daarover heel moeilijk is omdat we door de angst niet in staat zijn om tot een redelijk verhaal te komen waarin onze samenleving als geheel en die waarden als geheel worden meegenomen.”

 

De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, Centrum Ethos en Filosofische School Nederland.

Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld

Comments:

Comment
Up Next Autoplay
User Photo