Stand Up in the Name of Jesus

weg met de bankiers
when injustice becomes law resistance becomes duty T JeffersonStand Up for democracy of all souls

“I truly believe in democracy of all souls”

Jim Morrison (8 december 1943 – Parijs, 3 juli 1971)


Put the mouse arrow on the player and right mouse click to download.


Democracy of souls

I hear a very gentle sound.
as the world mourns and prays
people die in bloody wars
in the name of another creep

I hear the scream of the butterfly
Hitler is still alive
and what do they do with
our fair brothers and sisters
they plunder and rape
let the whole world bleed

we want the world
we want it
democracy of souls
we want it we want it
we want the world
to live in peace

now is the time
to petition
You can we have to
petition petition
democracy of all souls

lets come together
and stop dictators wars
to make the world free
and live as one in peace

we want the world
we want it
democracy of souls
we want it we want it
we want the world
to live in peace

now is the time
to petition
You can we have to
petition petition
democracy of all souls

lets come together
and stop dictators wars
to make the world free
and live as one in peace

Stan Rams

the butterflyeffect


Corrupt Governments must be removed from power by the people to save Mother Earth from Destruction,  in the Name of Jesus Christ.


Corrupte politici zoals de  Khasaarse zionisten Angela Merkel, J.C.  Juncker, Emanuel Macron, Justin, Trudeau, G.W. Busch, Barrack Obama, Hillary Rodham Clinton, Theresia May en andere valse dictators en misdadigers zoals de multimiljardair G. Soros,  behoren,  als U dit goed gaat onderzoeken tot eenzelfde tak van de zogenaamde Zion Rotshild Bankiers Dynasty die wegens hun agenda 21 politiek een levensgrote bedreiging vormen voor de vrijheid en de werleld vrede. Grote geesten zoals J.F. Kennedy,Eleanor Roosevelt, Dwight D Eisenhower en vele beroemde wetenschappers en rechtsgeleerden hebben de wereld de afgelopen decennia  meer dan eens gewaarschuwd voor deze zogenaamde Illuminatie en hun plannen om de mensheid via oorlog en geweld te onderwerpen tot een massa van miljarden rechteloze slaven.


Het is gezien de enorme corruptie en de daaruit voortkomende drastische ontwikkelingen van ellende  in de wereld,  meer dan ooit noodzakelijk omwille het bewaren van de vrede en omwille het behoud van de burgerrechten en de vrijheid,  dat alle corrupte politici en de door hen omgekochte vazallen en landverraders zoals bv de Hollandse premier Marc Rutte oneervol worden ontslagen, gearresteerd en berecht volgens de wet en Het Volkerenrecht. Gebeurt dat niet, dan zal de wereld door hen toedoen binnen de komende jaren onherroepellijk in de meest bloedige genocide oorlog aller tijden gestort worden en dat moet zoals iedereen duidelijk zal zijn , met vereende krachten voorkomen worden.

U bent allen gewaarschuwd om de krachten te bundelen en samen de door de Illuminatie  en hun dictators zoals Merkel en  Macron geplande grote oorlog te voorkomen en de wereld, en uw land van de ondergang te redden door eensgezind het Pad van Liefde te bewandelen,  en door de heilige wetten na te leven en bij de verkiezingen de corruptie weg te vagen en af te rekenen met de Corrupte Elite die de wereld in de oorlog en vernietiging willen storten.

Samen Tegen Armoede

Montevideo  3  12 2018


More music  >>> Downloads

 


Inspiring Samples * * * To fight or Not to Fight


Dont give up the fightGive up The FightBrass Drum Solo Dont Give Up the Fight


 


Brass Drum Solo Give Up The FightMp3 Original Stand Up in Jesus Name with Solo FinalMp3 Original Stand Up in Jesus Name without Drum Solo FinalMp3 Original Stand Up in Jesus Name with Drum Solo Dont Give Up The Fight